4e8a6534144b438b2c2de26efad5fe79889e2e71
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2006-11-28 16:59+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:193
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:390
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:393
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
39 #, fuzzy
40 msgid "PIN too long"
41 msgstr "for lang linje"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:459
44 #, fuzzy
45 msgid "Passphrase too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:467
49 #, fuzzy
50 msgid "Invalid characters in PIN"
51 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:472
54 msgid "PIN too short"
55 msgstr ""
56
57 #: agent/call-pinentry.c:484
58 #, fuzzy
59 msgid "Bad PIN"
60 msgstr "ugyldig MPI"
61
62 #: agent/call-pinentry.c:485
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad Passphrase"
65 msgstr "ugyldig passfrase"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:521
68 #, fuzzy
69 msgid "Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/command-ssh.c:533
73 #, c-format
74 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3048
78 #: g10/keygen.c:3078 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
79 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
83
84 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
85 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
86 #: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2556
87 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
88 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
89 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
90 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
91 #: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
92 #, c-format
93 msgid "can't open `%s': %s\n"
94 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
95
96 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
97 #, fuzzy, c-format
98 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
99 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1623
102 #, c-format
103 msgid "detected card with S/N: %s\n"
104 msgstr ""
105
106 #: agent/command-ssh.c:1628
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
109 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
110
111 #: agent/command-ssh.c:1648
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "no suitable card key found: %s\n"
114 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1698
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
119 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1713
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "error writing key: %s\n"
124 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:2018
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
129 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2353
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
135 "0Awithin gpg-agent's key storage"
136 msgstr ""
137
138 #: agent/command-ssh.c:2853
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
141 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
142
143 #: agent/divert-scd.c:219
144 #, fuzzy
145 msgid "Admin PIN"
146 msgstr "|A|Admin PIN"
147
148 #: agent/divert-scd.c:277
149 #, fuzzy
150 msgid "Repeat this PIN"
151 msgstr "Gjenta denne PIN: "
152
153 #: agent/divert-scd.c:280
154 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
155 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
156
157 #: agent/divert-scd.c:292
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
160 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
161
162 #: agent/genkey.c:109
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
165 msgstr ""
166 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
167 "\n"
168
169 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
170 #, fuzzy
171 msgid "Please re-enter this passphrase"
172 msgstr "endre passfrasen"
173
174 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
175 #: tools/symcryptrun.c:487
176 msgid "does not match - try again"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/genkey.c:218
180 #, fuzzy
181 msgid "Please enter the new passphrase"
182 msgstr "endre passfrasen"
183
184 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
185 #: scd/scdaemon.c:103
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "@Options:\n"
189 " "
190 msgstr ""
191 "@\n"
192 "Valg:\n"
193 " "
194
195 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
196 msgid "run in server mode (foreground)"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
200 msgid "run in daemon mode (background)"
201 msgstr ""
202
203 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
204 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
205 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
206 msgid "verbose"
207 msgstr "fyldig output"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
210 #: sm/gpgsm.c:336
211 msgid "be somewhat more quiet"
212 msgstr "være noenlunde stille"
213
214 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
215 msgid "sh-style command output"
216 msgstr ""
217
218 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
219 msgid "csh-style command output"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
223 #, fuzzy
224 msgid "|FILE|read options from FILE"
225 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
226
227 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
228 msgid "do not detach from the console"
229 msgstr ""
230
231 #: agent/gpg-agent.c:125
232 msgid "do not grab keyboard and mouse"
233 msgstr ""
234
235 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
236 #: tools/symcryptrun.c:187
237 #, fuzzy
238 msgid "use a log file for the server"
239 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
240
241 #: agent/gpg-agent.c:128
242 #, fuzzy
243 msgid "use a standard location for the socket"
244 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
245
246 #: agent/gpg-agent.c:132
247 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/gpg-agent.c:134
251 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:135
255 #, fuzzy
256 msgid "do not use the SCdaemon"
257 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:142
260 msgid "ignore requests to change the TTY"
261 msgstr ""
262
263 #: agent/gpg-agent.c:144
264 msgid "ignore requests to change the X display"
265 msgstr ""
266
267 #: agent/gpg-agent.c:147
268 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:152
272 msgid "do not use the PIN cache when signing"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:154
276 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:156
280 #, fuzzy
281 msgid "allow presetting passphrase"
282 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:157
285 msgid "enable ssh-agent emulation"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:159
289 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
293 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
294 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
295 #, fuzzy
296 msgid "Please report bugs to <"
297 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:244
300 #, fuzzy
301 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
302 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
303
304 #: agent/gpg-agent.c:246
305 msgid ""
306 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
307 "Secret key management for GnuPG\n"
308 msgstr ""
309
310 #: agent/gpg-agent.c:305
311 #, c-format
312 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
313 msgstr ""
314
315 #: agent/gpg-agent.c:308
316 #, c-format
317 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
321 #, c-format
322 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
326 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
327 #: tools/symcryptrun.c:1056
328 #, c-format
329 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
330 msgstr ""
331
332 #: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
333 #, c-format
334 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
335 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
336
337 #: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
338 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
339 #, c-format
340 msgid "option file `%s': %s\n"
341 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
342
343 #: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
344 #, c-format
345 msgid "reading options from `%s'\n"
346 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
349 #: g10/plaintext.c:158
350 #, c-format
351 msgid "error creating `%s': %s\n"
352 msgstr ""
353
354 #: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
355 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
356 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
357 #, c-format
358 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
359 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
362 msgid "name of socket too long\n"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
366 #, fuzzy, c-format
367 msgid "can't create socket: %s\n"
368 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
371 #, fuzzy, c-format
372 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
373 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
376 #, fuzzy, c-format
377 msgid "listen() failed: %s\n"
378 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
381 #, fuzzy, c-format
382 msgid "listening on socket `%s'\n"
383 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:421
386 #, c-format
387 msgid "directory `%s' created\n"
388 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1369
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
393 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1373
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
398 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1475
401 #, c-format
402 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1480
406 #, c-format
407 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1497
411 #, c-format
412 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1502
416 #, c-format
417 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
418 msgstr ""
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
423 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
426 #, fuzzy, c-format
427 msgid "%s %s stopped\n"
428 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1725
431 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
435 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
436 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
440 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
441 #, c-format
442 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/preset-passphrase.c:100
446 #, fuzzy
447 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
448 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
449
450 #: agent/preset-passphrase.c:103
451 msgid ""
452 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
453 "Password cache maintenance\n"
454 msgstr ""
455
456 #: agent/protect-tool.c:146
457 #, fuzzy
458 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
459 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
460
461 #: agent/protect-tool.c:148
462 msgid ""
463 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
464 "Secret key maintenance tool\n"
465 msgstr ""
466
467 #: agent/protect-tool.c:1206
468 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
469 msgstr ""
470
471 #: agent/protect-tool.c:1209
472 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
473 msgstr ""
474
475 #: agent/protect-tool.c:1212
476 msgid ""
477 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
478 "system."
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1217
482 msgid ""
483 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
484 "needed to complete this operation."
485 msgstr ""
486
487 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
488 #, fuzzy
489 msgid "Passphrase:"
490 msgstr "ugyldig passfrase"
491
492 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
495 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
496
497 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
498 #, fuzzy
499 msgid "cancelled\n"
500 msgstr "cancel|cancel"
501
502 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error opening `%s': %s\n"
505 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
506
507 #: agent/trustlist.c:130
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
510 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
511
512 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
513 #, c-format
514 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/trustlist.c:164
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
520 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
521
522 #: agent/trustlist.c:199
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
525 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
526
527 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
528 #, c-format
529 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/trustlist.c:264
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
535 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
536
537 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
538 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
539 msgstr ""
540
541 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
542 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
543 #. Pinentry to insert a line break.  The double
544 #. percent sign is actually needed because it is also
545 #. a printf format string.  If you need to insert a
546 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
547 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
548 #. fingerprint string whereas the first one receives
549 #. the name as store in the certificate.
550 #: agent/trustlist.c:470
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
554 "fingerprint:%%0A  %s"
555 msgstr ""
556
557 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
558 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
559 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
560 #: agent/trustlist.c:479
561 msgid "Correct"
562 msgstr ""
563
564 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
565 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
566 #. Pinentry to insert a line break.  The double
567 #. percent sign is actually needed because it is also
568 #. a printf format string.  If you need to insert a
569 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
570 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
571 #. certificate.
572 #: agent/trustlist.c:499
573 #, c-format
574 msgid ""
575 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
576 "certificates?"
577 msgstr ""
578
579 #: agent/trustlist.c:505
580 #, fuzzy
581 msgid "Yes"
582 msgstr "ja"
583
584 #: agent/trustlist.c:505
585 msgid "No"
586 msgstr ""
587
588 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
589 #, fuzzy, c-format
590 msgid "error creating a pipe: %s\n"
591 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
592
593 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
596 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
597
598 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
599 #, fuzzy, c-format
600 msgid "error forking process: %s\n"
601 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
602
603 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
604 #, c-format
605 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
606 msgstr ""
607
608 #: common/exechelp.c:452
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
611 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
612
613 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
614 #, fuzzy, c-format
615 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
616 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
617
618 #: common/exechelp.c:493
619 #, c-format
620 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
621 msgstr ""
622
623 #: common/exechelp.c:504
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error running `%s': terminated\n"
626 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
627
628 #: common/http.c:1623
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "error creating socket: %s\n"
631 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
632
633 #: common/http.c:1667
634 #, fuzzy
635 msgid "host not found"
636 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
637
638 #: common/simple-pwquery.c:310
639 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
640 msgstr ""
641
642 #: common/simple-pwquery.c:368
643 #, c-format
644 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
645 msgstr ""
646
647 #: common/simple-pwquery.c:379
648 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
649 msgstr ""
650
651 #: common/simple-pwquery.c:389
652 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
653 msgstr ""
654
655 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
656 msgid "canceled by user\n"
657 msgstr ""
658
659 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
660 msgid "problem with the agent\n"
661 msgstr ""
662
663 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
664 #, c-format
665 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
666 msgstr ""
667
668 #: common/sysutils.c:183
669 #, fuzzy, c-format
670 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
671 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
672
673 #: common/sysutils.c:215
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
676 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
677
678 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
679 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
680 msgid "yes"
681 msgstr "ja"
682
683 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
684 msgid "yY"
685 msgstr "jJ"
686
687 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
688 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
689 msgid "no"
690 msgstr "nei"
691
692 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
693 msgid "nN"
694 msgstr "nN"
695
696 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
697 #: common/yesno.c:74
698 msgid "quit"
699 msgstr "avslutt"
700
701 #: common/yesno.c:77
702 msgid "qQ"
703 msgstr "aA"
704
705 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
706 #: common/yesno.c:111
707 msgid "okay|okay"
708 msgstr "okay|okay"
709
710 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
711 #: common/yesno.c:113
712 msgid "cancel|cancel"
713 msgstr "cancel|cancel"
714
715 #: common/yesno.c:114
716 msgid "oO"
717 msgstr "oO"
718
719 #: common/yesno.c:115
720 msgid "cC"
721 msgstr "cC"
722
723 #: g10/armor.c:320
724 #, c-format
725 msgid "armor: %s\n"
726 msgstr "armor: %s\n"
727
728 #: g10/armor.c:359
729 msgid "invalid armor header: "
730 msgstr "ugyldig armorheader: "
731
732 #: g10/armor.c:370
733 msgid "armor header: "
734 msgstr "armorheader: "
735
736 #: g10/armor.c:381
737 msgid "invalid clearsig header\n"
738 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
739
740 #: g10/armor.c:433
741 msgid "nested clear text signatures\n"
742 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
743
744 #: g10/armor.c:568
745 msgid "unexpected armor: "
746 msgstr "uforventet armering:"
747
748 #: g10/armor.c:580
749 msgid "invalid dash escaped line: "
750 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
751
752 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
753 #, c-format
754 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
755 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
756
757 #: g10/armor.c:777
758 msgid "premature eof (no CRC)\n"
759 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
760
761 #: g10/armor.c:811
762 msgid "premature eof (in CRC)\n"
763 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
764
765 #: g10/armor.c:819
766 msgid "malformed CRC\n"
767 msgstr "misdannet CRC\n"
768
769 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
770 #, c-format
771 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
772 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
773
774 #: g10/armor.c:843
775 msgid "premature eof (in trailer)\n"
776 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
777
778 #: g10/armor.c:847
779 msgid "error in trailer line\n"
780 msgstr "feil i trailerlinje\n"
781
782 #: g10/armor.c:1158
783 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
784 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
785
786 #: g10/armor.c:1163
787 #, c-format
788 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
789 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
790
791 #: g10/armor.c:1167
792 msgid ""
793 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
794 msgstr ""
795 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
796
797 #: g10/build-packet.c:978
798 msgid ""
799 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
800 "an '='\n"
801 msgstr ""
802
803 #: g10/build-packet.c:990
804 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
805 msgstr ""
806
807 #: g10/build-packet.c:996
808 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
809 msgstr ""
810
811 #: g10/build-packet.c:1014
812 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
813 msgstr ""
814
815 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
816 #, fuzzy
817 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
818 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
819
820 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
821 msgid "not human readable"
822 msgstr ""
823
824 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
825 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
826 msgstr ""
827
828 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
829 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
833 #, c-format
834 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
835 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
836
837 #: g10/card-util.c:69
838 #, c-format
839 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
840 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
841
842 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
843 #: g10/keygen.c:2740 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
844 msgid "can't do this in batch mode\n"
845 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
846
847 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
848 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
849 #: g10/keygen.c:1617
850 msgid "Your selection? "
851 msgstr "Ditt valg? "
852
853 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
854 msgid "[not set]"
855 msgstr "[ikke satt]"
856
857 #: g10/card-util.c:414
858 msgid "male"
859 msgstr "mann"
860
861 #: g10/card-util.c:415
862 msgid "female"
863 msgstr "dame"
864
865 #: g10/card-util.c:415
866 msgid "unspecified"
867 msgstr "uspesifisert"
868
869 #: g10/card-util.c:442
870 msgid "not forced"
871 msgstr "ikke tvunget"
872
873 #: g10/card-util.c:442
874 msgid "forced"
875 msgstr "tvunget"
876
877 #: g10/card-util.c:520
878 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
879 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
880
881 #: g10/card-util.c:522
882 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
883 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
884
885 #: g10/card-util.c:524
886 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
887 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
888
889 #: g10/card-util.c:541
890 msgid "Cardholder's surname: "
891 msgstr "Kortholders etternavn: "
892
893 #: g10/card-util.c:543
894 msgid "Cardholder's given name: "
895 msgstr "Kortholders fornavn: "
896
897 #: g10/card-util.c:561
898 #, c-format
899 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
900 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
901
902 #: g10/card-util.c:582
903 msgid "URL to retrieve public key: "
904 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
905
906 #: g10/card-util.c:590
907 #, c-format
908 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
909 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
910
911 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
912 #, c-format
913 msgid "error reading `%s': %s\n"
914 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
915
916 #: g10/card-util.c:696
917 msgid "Login data (account name): "
918 msgstr "Logindata (kontonavn): "
919
920 #: g10/card-util.c:706
921 #, c-format
922 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
923 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
924
925 #: g10/card-util.c:765
926 msgid "Private DO data: "
927 msgstr "Privat DO-data: "
928
929 #: g10/card-util.c:775
930 #, c-format
931 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
932 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
933
934 #: g10/card-util.c:795
935 msgid "Language preferences: "
936 msgstr "Språkpreferanser:"
937
938 #: g10/card-util.c:803
939 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
940 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
941
942 #: g10/card-util.c:812
943 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
944 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
945
946 #: g10/card-util.c:833
947 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
948 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
949
950 #: g10/card-util.c:847
951 msgid "Error: invalid response.\n"
952 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
953
954 #: g10/card-util.c:868
955 msgid "CA fingerprint: "
956 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
957
958 #: g10/card-util.c:891
959 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
960 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
961
962 #: g10/card-util.c:939
963 #, c-format
964 msgid "key operation not possible: %s\n"
965 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
966
967 #: g10/card-util.c:940
968 msgid "not an OpenPGP card"
969 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
970
971 #: g10/card-util.c:949
972 #, c-format
973 msgid "error getting current key info: %s\n"
974 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
975
976 #: g10/card-util.c:1034
977 msgid "Replace existing key? (y/N) "
978 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
979
980 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
981 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
982 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
983
984 #: g10/card-util.c:1076
985 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
986 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
987
988 #: g10/card-util.c:1085
989 #, c-format
990 msgid ""
991 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
992 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
993 "You should change them using the command --change-pin\n"
994 msgstr ""
995 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
996 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
997 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
998
999 #: g10/card-util.c:1120
1000 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1001 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1002
1003 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1004 msgid "   (1) Signature key\n"
1005 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1006
1007 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1008 msgid "   (2) Encryption key\n"
1009 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1010
1011 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1012 msgid "   (3) Authentication key\n"
1013 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1014
1015 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1016 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1017 msgid "Invalid selection.\n"
1018 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1019
1020 #: g10/card-util.c:1200
1021 msgid "Please select where to store the key:\n"
1022 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1023
1024 #: g10/card-util.c:1235
1025 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1026 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1027
1028 #: g10/card-util.c:1240
1029 msgid "secret parts of key are not available\n"
1030 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1031
1032 #: g10/card-util.c:1245
1033 msgid "secret key already stored on a card\n"
1034 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1035
1036 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1037 msgid "quit this menu"
1038 msgstr "avslutte denne menyen"
1039
1040 #: g10/card-util.c:1318
1041 msgid "show admin commands"
1042 msgstr "vise admin-kommandoer"
1043
1044 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1045 msgid "show this help"
1046 msgstr "vise denne hjelpen"
1047
1048 #: g10/card-util.c:1321
1049 msgid "list all available data"
1050 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1051
1052 #: g10/card-util.c:1324
1053 msgid "change card holder's name"
1054 msgstr "endre kortholders navn"
1055
1056 #: g10/card-util.c:1325
1057 msgid "change URL to retrieve key"
1058 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1326
1061 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1062 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1063
1064 #: g10/card-util.c:1327
1065 msgid "change the login name"
1066 msgstr "endre loginnavnet"
1067
1068 #: g10/card-util.c:1328
1069 msgid "change the language preferences"
1070 msgstr "endre språkpreferansene"
1071
1072 #: g10/card-util.c:1329
1073 msgid "change card holder's sex"
1074 msgstr "endre kortholders kjønn"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1330
1077 msgid "change a CA fingerprint"
1078 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1331
1081 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1082 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1332
1085 msgid "generate new keys"
1086 msgstr "generere nye nøkler"
1087
1088 #: g10/card-util.c:1333
1089 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1090 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1091
1092 #: g10/card-util.c:1334
1093 msgid "verify the PIN and list all data"
1094 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1095
1096 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
1097 msgid "Command> "
1098 msgstr "Kommando> "
1099
1100 #: g10/card-util.c:1492
1101 msgid "Admin-only command\n"
1102 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1103
1104 #: g10/card-util.c:1523
1105 msgid "Admin commands are allowed\n"
1106 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1107
1108 #: g10/card-util.c:1525
1109 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1110 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1111
1112 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
1113 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1114 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1115
1116 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
1117 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1118 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1119
1120 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1121 #, c-format
1122 msgid "can't open `%s'\n"
1123 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1124
1125 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
1126 #: g10/revoke.c:228
1127 #, c-format
1128 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1129 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1130
1131 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
1132 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1133 #, c-format
1134 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1135 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1136
1137 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1138 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1139 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1140
1141 #: g10/delkey.c:135
1142 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1143 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1144
1145 #: g10/delkey.c:147
1146 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1147 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1148
1149 #: g10/delkey.c:155
1150 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1151 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1152
1153 #: g10/delkey.c:165
1154 #, c-format
1155 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1156 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1157
1158 #: g10/delkey.c:175
1159 msgid "ownertrust information cleared\n"
1160 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1161
1162 #: g10/delkey.c:206
1163 #, c-format
1164 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1165 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1166
1167 #: g10/delkey.c:208
1168 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1169 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1170
1171 #: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
1172 #, c-format
1173 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1174 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1175
1176 #: g10/encode.c:230
1177 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1178 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1179
1180 #: g10/encode.c:244
1181 #, c-format
1182 msgid "using cipher %s\n"
1183 msgstr "bruker cipher %s\n"
1184
1185 #: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
1186 #, c-format
1187 msgid "`%s' already compressed\n"
1188 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1189
1190 #: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
1191 #, c-format
1192 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1193 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1194
1195 #: g10/encode.c:469
1196 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1197 msgstr ""
1198 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1199 "--pgp2-modus\n"
1200
1201 #: g10/encode.c:494
1202 #, c-format
1203 msgid "reading from `%s'\n"
1204 msgstr "leser fra «%s»\n"
1205
1206 #: g10/encode.c:522
1207 msgid ""
1208 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1209 msgstr ""
1210 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1211
1212 #: g10/encode.c:540
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1216 msgstr ""
1217 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1218 "preferanser\n"
1219
1220 #: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
1221 #, c-format
1222 msgid ""
1223 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1224 "preferences\n"
1225 msgstr ""
1226 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1227 "preferanser\n"
1228
1229 #: g10/encode.c:744
1230 #, c-format
1231 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1232 msgstr ""
1233 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1236 #, c-format
1237 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1238 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1239
1240 #: g10/encode.c:841
1241 #, c-format
1242 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1243 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
1246 #, c-format
1247 msgid "%s encrypted data\n"
1248 msgstr "%s krypterte data\n"
1249
1250 #: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
1251 #, c-format
1252 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1253 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1254
1255 #: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
1256 msgid ""
1257 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1258 msgstr ""
1259 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1260 "cipher.\n"
1261
1262 #: g10/encr-data.c:122
1263 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1264 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1265
1266 #: g10/exec.c:51
1267 msgid "no remote program execution supported\n"
1268 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1269
1270 #: g10/exec.c:315
1271 msgid ""
1272 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1273 msgstr ""
1274 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1275 "konfigurasjonsfila\n"
1276
1277 #: g10/exec.c:345
1278 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1279 msgstr ""
1280 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1281
1282 #: g10/exec.c:423
1283 #, c-format
1284 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1285 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1286
1287 #: g10/exec.c:426
1288 #, c-format
1289 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1290 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1291
1292 #: g10/exec.c:511
1293 #, c-format
1294 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1295 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1296
1297 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1298 msgid "unnatural exit of external program\n"
1299 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1300
1301 #: g10/exec.c:537
1302 msgid "unable to execute external program\n"
1303 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1304
1305 #: g10/exec.c:554
1306 #, c-format
1307 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1308 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1309
1310 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1311 #, c-format
1312 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1313 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1314
1315 #: g10/exec.c:611
1316 #, c-format
1317 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1318 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1319
1320 #: g10/export.c:63
1321 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1322 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1323
1324 #: g10/export.c:65
1325 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1326 msgstr ""
1327
1328 #: g10/export.c:67
1329 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1330 msgstr ""
1331
1332 #: g10/export.c:69
1333 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: g10/export.c:71
1337 msgid "remove unusable parts from key during export"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: g10/export.c:73
1341 msgid "remove as much as possible from key during export"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: g10/export.c:75
1345 msgid "export keys in an S-expression based format"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: g10/export.c:339
1349 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1350 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1351
1352 #: g10/export.c:368
1353 #, c-format
1354 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1355 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1356
1357 #: g10/export.c:376
1358 #, c-format
1359 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1360 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1361
1362 #: g10/export.c:387
1363 #, c-format
1364 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1365 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1366
1367 #: g10/export.c:538
1368 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/export.c:561
1372 #, c-format
1373 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1374 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1375
1376 #: g10/export.c:582
1377 #, c-format
1378 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1379 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1380
1381 #: g10/export.c:631
1382 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1383 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1384
1385 #: g10/getkey.c:153
1386 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1387 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1388
1389 #: g10/getkey.c:176
1390 msgid "[User ID not found]"
1391 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1392
1393 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1394 #: g10/getkey.c:1004
1395 #, c-format
1396 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/getkey.c:1831
1400 #, c-format
1401 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1402 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1403
1404 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
1405 #, c-format
1406 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1407 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1408
1409 #: g10/getkey.c:2616
1410 #, c-format
1411 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1412 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1413
1414 #: g10/getkey.c:2663
1415 #, c-format
1416 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1417 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1420 msgid ""
1421 "@Commands:\n"
1422 " "
1423 msgstr ""
1424 "@Kommandoer:\n"
1425 " "
1426
1427 #: g10/gpg.c:367
1428 msgid "|[file]|make a signature"
1429 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1430
1431 #: g10/gpg.c:368
1432 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1433 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1434
1435 #: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
1436 msgid "make a detached signature"
1437 msgstr "lage en adskilt signatur"
1438
1439 #: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
1440 msgid "encrypt data"
1441 msgstr "kryptere data"
1442
1443 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1444 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1445 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1446
1447 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1448 msgid "decrypt data (default)"
1449 msgstr "dekryptere data (standard)"
1450
1451 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1452 msgid "verify a signature"
1453 msgstr "bekrefte en signatur"
1454
1455 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
1456 msgid "list keys"
1457 msgstr "liste nøkler"
1458
1459 #: g10/gpg.c:380
1460 msgid "list keys and signatures"
1461 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1462
1463 #: g10/gpg.c:381
1464 msgid "list and check key signatures"
1465 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1466
1467 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
1468 msgid "list keys and fingerprints"
1469 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1470
1471 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
1472 msgid "list secret keys"
1473 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1474
1475 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1476 msgid "generate a new key pair"
1477 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1478
1479 #: g10/gpg.c:385
1480 msgid "remove keys from the public keyring"
1481 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1482
1483 #: g10/gpg.c:387
1484 msgid "remove keys from the secret keyring"
1485 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1486
1487 #: g10/gpg.c:388
1488 msgid "sign a key"
1489 msgstr "signere en nøkkel"
1490
1491 #: g10/gpg.c:389
1492 msgid "sign a key locally"
1493 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1494
1495 #: g10/gpg.c:390
1496 msgid "sign or edit a key"
1497 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1498
1499 #: g10/gpg.c:391
1500 msgid "generate a revocation certificate"
1501 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1502
1503 #: g10/gpg.c:393
1504 msgid "export keys"
1505 msgstr "eksportere nøkler"
1506
1507 #: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
1508 msgid "export keys to a key server"
1509 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1510
1511 #: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
1512 msgid "import keys from a key server"
1513 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1514
1515 #: g10/gpg.c:397
1516 msgid "search for keys on a key server"
1517 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1518
1519 #: g10/gpg.c:399
1520 msgid "update all keys from a keyserver"
1521 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1522
1523 #: g10/gpg.c:403
1524 msgid "import/merge keys"
1525 msgstr "importere/flette nøkler"
1526
1527 #: g10/gpg.c:406
1528 msgid "print the card status"
1529 msgstr "vis kortets status"
1530
1531 #: g10/gpg.c:407
1532 msgid "change data on a card"
1533 msgstr "endre data på et kort"
1534
1535 #: g10/gpg.c:408
1536 msgid "change a card's PIN"
1537 msgstr "endre PIN på et kort"
1538
1539 #: g10/gpg.c:417
1540 msgid "update the trust database"
1541 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1542
1543 #: g10/gpg.c:424
1544 msgid "|algo [files]|print message digests"
1545 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1546
1547 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1548 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1549 msgid ""
1550 "@\n"
1551 "Options:\n"
1552 " "
1553 msgstr ""
1554 "@\n"
1555 "Valg:\n"
1556 " "
1557
1558 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
1559 msgid "create ascii armored output"
1560 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1561
1562 #: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
1563 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1564 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1565
1566 #: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
1567 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1568 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1569
1570 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
1571 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1572 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1573
1574 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
1575 msgid "use canonical text mode"
1576 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1577
1578 #: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1579 msgid "use as output file"
1580 msgstr "bruk som outputfil"
1581
1582 #: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1583 msgid "do not make any changes"
1584 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1585
1586 #: g10/gpg.c:477
1587 msgid "prompt before overwriting"
1588 msgstr "spør før overskriving"
1589
1590 #: g10/gpg.c:519
1591 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1592 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1593
1594 #: g10/gpg.c:520
1595 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1596 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1597
1598 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1599 msgid ""
1600 "@\n"
1601 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1602 msgstr ""
1603 "@\n"
1604 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1607 msgid ""
1608 "@\n"
1609 "Examples:\n"
1610 "\n"
1611 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1612 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1613 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1614 " --list-keys [names]        show keys\n"
1615 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1616 msgstr ""
1617 "@\n"
1618 "Eksempler:\n"
1619 "\n"
1620 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1621 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1622 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1623 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1624 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1625
1626 #: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
1627 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1628 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:760
1631 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1632 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1633
1634 #: g10/gpg.c:763
1635 msgid ""
1636 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1637 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1638 "default operation depends on the input data\n"
1639 msgstr ""
1640 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1641 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1642 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
1645 msgid ""
1646 "\n"
1647 "Supported algorithms:\n"
1648 msgstr ""
1649 "\n"
1650 "Støttede algoritmer:\n"
1651
1652 #: g10/gpg.c:777
1653 msgid "Pubkey: "
1654 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1655
1656 #: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
1657 msgid "Cipher: "
1658 msgstr "Cipher: "
1659
1660 #: g10/gpg.c:791
1661 msgid "Hash: "
1662 msgstr "Hash: "
1663
1664 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
1665 msgid "Compression: "
1666 msgstr "Kompresjon: "
1667
1668 #: g10/gpg.c:882
1669 msgid "usage: gpg [options] "
1670 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1671
1672 #: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
1673 msgid "conflicting commands\n"
1674 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:1070
1677 #, c-format
1678 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1679 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:1267
1682 #, c-format
1683 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1684 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:1270
1687 #, c-format
1688 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1689 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:1273
1692 #, c-format
1693 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1694 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:1279
1697 #, c-format
1698 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1699 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:1282
1702 #, c-format
1703 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1704 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:1285
1707 #, c-format
1708 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1709 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:1291
1712 #, c-format
1713 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1714 msgstr ""
1715 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1716 "s»\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:1294
1719 #, c-format
1720 msgid ""
1721 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1722 msgstr ""
1723 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1724 "«%s»\n"
1725
1726 #: g10/gpg.c:1297
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1729 msgstr ""
1730 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1303
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1737 "«%s»\n"
1738
1739 #: g10/gpg.c:1306
1740 #, c-format
1741 msgid ""
1742 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1743 msgstr ""
1744 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1745 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1746
1747 #: g10/gpg.c:1309
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1452
1754 #, c-format
1755 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1756 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:1545
1759 msgid "display photo IDs during key listings"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/gpg.c:1547
1763 msgid "show policy URLs during signature listings"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/gpg.c:1549
1767 msgid "show all notations during signature listings"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: g10/gpg.c:1551
1771 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: g10/gpg.c:1555
1775 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/gpg.c:1557
1779 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: g10/gpg.c:1559
1783 msgid "show user ID validity during key listings"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: g10/gpg.c:1561
1787 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/gpg.c:1563
1791 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/gpg.c:1565
1795 msgid "show the keyring name in key listings"
1796 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1797
1798 #: g10/gpg.c:1567
1799 msgid "show expiration dates during signature listings"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/gpg.c:1965
1803 #, c-format
1804 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1805 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
1808 #, c-format
1809 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1810 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:2224
1813 #, c-format
1814 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1815 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1816
1817 # Tenk litt på denne du, Trond.
1818 #: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
1819 #, c-format
1820 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1821 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:2472
1824 #, c-format
1825 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1826 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
1829 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1830 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:2507
1833 #, c-format
1834 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1835 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:2510
1838 msgid "invalid keyserver options\n"
1839 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:2517
1842 #, c-format
1843 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1844 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:2520
1847 msgid "invalid import options\n"
1848 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:2527
1851 #, c-format
1852 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1853 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:2530
1856 msgid "invalid export options\n"
1857 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2537
1860 #, c-format
1861 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1862 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:2540
1865 msgid "invalid list options\n"
1866 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:2548
1869 msgid "display photo IDs during signature verification"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: g10/gpg.c:2550
1873 msgid "show policy URLs during signature verification"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: g10/gpg.c:2552
1877 msgid "show all notations during signature verification"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/gpg.c:2554
1881 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: g10/gpg.c:2558
1885 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/gpg.c:2560
1889 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/gpg.c:2562
1893 msgid "show user ID validity during signature verification"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: g10/gpg.c:2564
1897 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: g10/gpg.c:2566
1901 msgid "validate signatures with PKA data"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/gpg.c:2568
1905 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: g10/gpg.c:2575
1909 #, c-format
1910 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1911 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1912
1913 #: g10/gpg.c:2578
1914 msgid "invalid verify options\n"
1915 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:2585
1918 #, c-format
1919 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1920 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2759
1923 #, c-format
1924 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1925 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2762
1928 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
1932 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1933 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1934
1935 #: g10/gpg.c:2847
1936 #, c-format
1937 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1938 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1939
1940 #: g10/gpg.c:2856
1941 #, c-format
1942 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1943 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2859
1946 #, c-format
1947 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1948 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2874
1951 #, c-format
1952 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/gpg.c:2888
1956 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1957 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1958
1959 #: g10/gpg.c:2894
1960 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1961 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2900
1964 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1965 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1966
1967 #: g10/gpg.c:2913
1968 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1969 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
1972 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1973 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
1976 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1977 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2991
1980 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1981 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2997
1984 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1985 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1986
1987 #: g10/gpg.c:3012
1988 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1989 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:3014
1992 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1993 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:3016
1996 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1997 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:3018
2000 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2001 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2002
2003 #: g10/gpg.c:3020
2004 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2005 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:3023
2008 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2009 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:3027
2012 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2013 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:3034
2016 msgid "invalid default preferences\n"
2017 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2018
2019 #: g10/gpg.c:3043
2020 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2021 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:3047
2024 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2025 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:3051
2028 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2029 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:3084
2032 #, c-format
2033 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2034 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:3131
2037 #, c-format
2038 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2039 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3136
2042 #, c-format
2043 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2044 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:3141
2047 #, c-format
2048 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2049 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:3233
2052 #, c-format
2053 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2054 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:3244
2057 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2058 msgstr ""
2059 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3255
2062 msgid "--store [filename]"
2063 msgstr "--store [filnavn]"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3262
2066 msgid "--symmetric [filename]"
2067 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3264
2070 #, c-format
2071 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2072 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3274
2075 msgid "--encrypt [filename]"
2076 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2077
2078 #: g10/gpg.c:3287
2079 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2080 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2081
2082 #: g10/gpg.c:3289
2083 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2084 msgstr ""
2085
2086 #: g10/gpg.c:3292
2087 #, c-format
2088 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2089 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3310
2092 msgid "--sign [filename]"
2093 msgstr "--sign [filnavn]"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3323
2096 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2097 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3338
2100 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2101 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3340
2104 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: g10/gpg.c:3343
2108 #, c-format
2109 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2110 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3363
2113 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2114 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3372
2117 msgid "--clearsign [filename]"
2118 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3397
2121 msgid "--decrypt [filename]"
2122 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3405
2125 msgid "--sign-key user-id"
2126 msgstr "--sign-key brukerid"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3409
2129 msgid "--lsign-key user-id"
2130 msgstr "--lsign-key brukerid"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3430
2133 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2134 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3515
2137 #, c-format
2138 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2139 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3517
2142 #, c-format
2143 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2144 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3519
2147 #, c-format
2148 msgid "key export failed: %s\n"
2149 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3530
2152 #, c-format
2153 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2154 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3540
2157 #, c-format
2158 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2159 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3591
2162 #, c-format
2163 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2164 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3599
2167 #, c-format
2168 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2169 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3689
2172 #, c-format
2173 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2174 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3806
2177 msgid "[filename]"
2178 msgstr "[filnavn]"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3810
2181 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2182 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:4121
2185 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2186 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:4123
2189 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2190 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:4156
2193 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2194 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2195
2196 #: g10/gpgv.c:73
2197 msgid "take the keys from this keyring"
2198 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2199
2200 #: g10/gpgv.c:75
2201 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2202 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2203
2204 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2205 msgid "|FD|write status info to this FD"
2206 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2207
2208 #: g10/gpgv.c:100
2209 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2210 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2211
2212 #: g10/gpgv.c:103
2213 msgid ""
2214 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2215 "Check signatures against known trusted keys\n"
2216 msgstr ""
2217 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2218 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2219
2220 #: g10/helptext.c:51
2221 msgid ""
2222 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2223 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2224 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2225 msgstr ""
2226
2227 #: g10/helptext.c:57
2228 msgid ""
2229 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2230 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2231 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2232 "ultimately trusted\n"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: g10/helptext.c:64
2236 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2237 msgstr ""
2238
2239 #: g10/helptext.c:68
2240 msgid ""
2241 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/helptext.c:72
2245 msgid ""
2246 "Select the algorithm to use.\n"
2247 "\n"
2248 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2249 "for signatures.\n"
2250 "\n"
2251 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2252 "\n"
2253 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2254 "\n"
2255 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/helptext.c:86
2259 msgid ""
2260 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2261 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2262 "Please consult your security expert first."
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/helptext.c:93
2266 msgid "Enter the size of the key"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2270 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2271 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/helptext.c:107
2275 msgid ""
2276 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2277 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2278 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2279 "the given value as an interval."
2280 msgstr ""
2281
2282 #: g10/helptext.c:119
2283 msgid "Enter the name of the key holder"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: g10/helptext.c:124
2287 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/helptext.c:128
2291 msgid "Please enter an optional comment"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/helptext.c:133
2295 msgid ""
2296 "N  to change the name.\n"
2297 "C  to change the comment.\n"
2298 "E  to change the email address.\n"
2299 "O  to continue with key generation.\n"
2300 "Q  to to quit the key generation."
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/helptext.c:142
2304 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/helptext.c:150
2308 msgid ""
2309 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2310 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2311 "know how carefully you verified this.\n"
2312 "\n"
2313 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2314 "the\n"
2315 "    key.\n"
2316 "\n"
2317 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2318 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2319 "for\n"
2320 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2321 "user.\n"
2322 "\n"
2323 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2324 "could\n"
2325 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2326 "the\n"
2327 "    key against a photo ID.\n"
2328 "\n"
2329 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2330 "could\n"
2331 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2332 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2333 "a\n"
2334 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2335 "the\n"
2336 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2337 "exchange\n"
2338 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2339 "\n"
2340 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2341 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2342 "\"\n"
2343 "mean to you when you sign other keys.\n"
2344 "\n"
2345 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2346 msgstr ""
2347 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2348 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2349 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2350 "\n"
2351 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2352 "\n"
2353 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2354 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2355 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2356 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2357 "\n"
2358 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2359 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2360 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2361 "\n"
2362 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2363 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2364 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2365 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2366 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2367 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2368 "\n"
2369 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2370 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2371 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2372 "\n"
2373 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2374
2375 #: g10/helptext.c:188
2376 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: g10/helptext.c:192
2380 msgid ""
2381 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2382 "All certificates are then also lost!"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/helptext.c:197
2386 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: g10/helptext.c:202
2390 msgid ""
2391 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2392 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2393 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/helptext.c:207
2397 msgid ""
2398 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2399 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2400 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2401 "a trust connection through another already certified key."
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/helptext.c:213
2405 msgid ""
2406 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2407 "your keyring."
2408 msgstr ""
2409
2410 #: g10/helptext.c:217
2411 msgid ""
2412 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2413 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2414 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2415 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2416 "a second one is available."
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/helptext.c:225
2420 msgid ""
2421 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2422 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2423 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: g10/helptext.c:232
2427 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/helptext.c:238
2431 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/helptext.c:242
2435 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/helptext.c:247
2439 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/helptext.c:252
2443 msgid ""
2444 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2445 "file (which is shown in brackets) will be used."
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/helptext.c:258
2449 msgid ""
2450 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2451 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2452 "  \"Key has been compromised\"\n"
2453 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2454 "      got access to your secret key.\n"
2455 "  \"Key is superseded\"\n"
2456 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2457 "  \"Key is no longer used\"\n"
2458 "      Use this if you have retired this key.\n"
2459 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2460 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2461 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: g10/helptext.c:274
2465 msgid ""
2466 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2467 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2468 "An empty line ends the text.\n"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/helptext.c:289
2472 msgid "No help available"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/helptext.c:297
2476 #, c-format
2477 msgid "No help available for `%s'"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: g10/import.c:96
2481 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/import.c:98
2485 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: g10/import.c:100
2489 msgid "do not update the trustdb after import"
2490 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2491
2492 #: g10/import.c:102
2493 msgid "create a public key when importing a secret key"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: g10/import.c:104
2497 msgid "only accept updates to existing keys"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: g10/import.c:106
2501 msgid "remove unusable parts from key after import"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: g10/import.c:108
2505 msgid "remove as much as possible from key after import"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/import.c:268
2509 #, c-format
2510 msgid "skipping block of type %d\n"
2511 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2512
2513 #: g10/import.c:277
2514 #, c-format
2515 msgid "%lu keys processed so far\n"
2516 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2517
2518 #: g10/import.c:294
2519 #, c-format
2520 msgid "Total number processed: %lu\n"
2521 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2522
2523 #: g10/import.c:296
2524 #, c-format
2525 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2526 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2527
2528 #: g10/import.c:299
2529 #, c-format
2530 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2531 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2532
2533 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2534 #, c-format
2535 msgid "              imported: %lu"
2536 msgstr "                     importert: %lu"
2537
2538 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2539 #, c-format
2540 msgid "             unchanged: %lu\n"
2541 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2542
2543 #: g10/import.c:309
2544 #, c-format
2545 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2546 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2547
2548 #: g10/import.c:311
2549 #, c-format
2550 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2551 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2552
2553 #: g10/import.c:313
2554 #, c-format
2555 msgid "        new signatures: %lu\n"
2556 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2557
2558 #: g10/import.c:315
2559 #, c-format
2560 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2561 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2564 #, c-format
2565 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2566 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2567
2568 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2569 #, c-format
2570 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2571 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2572
2573 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2574 #, c-format
2575 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2576 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2577
2578 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2579 #, c-format
2580 msgid "          not imported: %lu\n"
2581 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2582
2583 #: g10/import.c:325
2584 #, c-format
2585 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2586 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2587
2588 #: g10/import.c:327
2589 #, c-format
2590 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2591 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2592
2593 #: g10/import.c:568
2594 #, c-format
2595 msgid ""
2596 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2597 "algorithms on these user IDs:\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/import.c:606
2601 #, c-format
2602 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2603 msgstr ""
2604
2605 #: g10/import.c:618
2606 #, c-format
2607 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2608 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2609
2610 #: g10/import.c:630
2611 #, c-format
2612 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: g10/import.c:643
2616 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: g10/import.c:645
2620 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: g10/import.c:669
2624 #, c-format
2625 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: no user ID\n"
2631 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2632
2633 #: g10/import.c:748
2634 #, c-format
2635 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2636 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2637
2638 #: g10/import.c:763
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2641 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2642
2643 #: g10/import.c:769
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2646 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2647
2648 #: g10/import.c:771
2649 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2650 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2651
2652 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2655 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2656
2657 #: g10/import.c:787
2658 #, c-format
2659 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2660 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2661
2662 #: g10/import.c:796
2663 #, c-format
2664 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2665 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2666
2667 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2668 #, c-format
2669 msgid "writing to `%s'\n"
2670 msgstr "skriver til «%s»\n"
2671
2672 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2673 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2674 #, c-format
2675 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2676 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2677
2678 #: g10/import.c:824
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2681 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2682
2683 #: g10/import.c:848
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2686 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2687
2688 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2691 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2692
2693 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2696 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2697
2698 #: g10/import.c:910
2699 #, c-format
2700 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2701 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2702
2703 #: g10/import.c:913
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2706 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2707
2708 #: g10/import.c:916
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2711 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2712
2713 #: g10/import.c:919
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2716 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2717
2718 #: g10/import.c:922
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2721 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2722
2723 #: g10/import.c:925
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2726 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2727
2728 #: g10/import.c:928
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2731 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2732
2733 #: g10/import.c:931
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2736 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2737
2738 #: g10/import.c:934
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2741 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2742
2743 #: g10/import.c:937
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2746 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2747
2748 #: g10/import.c:960
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2751 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2752
2753 #: g10/import.c:1123
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2756 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2757
2758 #: g10/import.c:1134
2759 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2760 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2761
2762 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2763 #, c-format
2764 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2765 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2766
2767 #: g10/import.c:1162
2768 #, c-format
2769 msgid "key %s: secret key imported\n"
2770 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2771
2772 #: g10/import.c:1192
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2775 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2776
2777 #: g10/import.c:1202
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2780 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2781
2782 #: g10/import.c:1232
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2785 msgstr ""
2786 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2787
2788 #: g10/import.c:1275
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2791 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2792
2793 #: g10/import.c:1307
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2796 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2797
2798 #: g10/import.c:1373
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2801 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2802
2803 #: g10/import.c:1388
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2806 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2807
2808 #: g10/import.c:1390
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2811 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2812
2813 #: g10/import.c:1408
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2816 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2817
2818 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2821 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2822
2823 #: g10/import.c:1421
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2826 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2827
2828 #: g10/import.c:1436
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2831 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2832
2833 #: g10/import.c:1458
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2836 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2837
2838 #: g10/import.c:1471
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2841 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2842
2843 #: g10/import.c:1486
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2846 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2847
2848 #: g10/import.c:1528
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2851 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2852
2853 #: g10/import.c:1549
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2856 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1576
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2861 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1586
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2866 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1603
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2871 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1617
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2876 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2877
2878 #: g10/import.c:1625
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2881 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2882
2883 #: g10/import.c:1725
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2886 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2887
2888 #: g10/import.c:1787
2889 #, c-format
2890 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2891 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2892
2893 #: g10/import.c:1801
2894 #, c-format
2895 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2896 msgstr ""
2897 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1860
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2902 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1894
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2907 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2908
2909 #: g10/import.c:2283
2910 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: g10/import.c:2291
2914 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: g10/import.c:2293
2918 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: g10/keydb.c:170
2922 #, c-format
2923 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2924 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2925
2926 #: g10/keydb.c:176
2927 #, c-format
2928 msgid "keyring `%s' created\n"
2929 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2930
2931 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2932 #, c-format
2933 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2934 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2935
2936 #: g10/keydb.c:699
2937 #, c-format
2938 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/keyedit.c:267
2942 msgid "[revocation]"
2943 msgstr "[oppheving]"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:268
2946 msgid "[self-signature]"
2947 msgstr "[selvsignatur]"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2950 msgid "1 bad signature\n"
2951 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2954 #, c-format
2955 msgid "%d bad signatures\n"
2956 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
2959 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2960 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
2963 #, c-format
2964 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2965 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
2968 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2969 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
2972 #, c-format
2973 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2974 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:358
2977 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2978 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:360
2981 #, c-format
2982 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2983 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
2986 msgid ""
2987 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2988 "keys\n"
2989 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2990 "etc.)\n"
2991 msgstr ""
2992 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2993 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2994 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
2997 #, c-format
2998 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2999 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3002 #, c-format
3003 msgid "  %d = I trust fully\n"
3004 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:440
3007 msgid ""
3008 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3009 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3010 "trust signatures on your behalf.\n"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: g10/keyedit.c:456
3014 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: g10/keyedit.c:600
3018 #, c-format
3019 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3020 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3021
3022 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3023 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
3024 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3025 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3026
3027 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3028 #: g10/keyedit.c:1751
3029 msgid "  Unable to sign.\n"
3030 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:628
3033 #, c-format
3034 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3035 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3036
3037 #: g10/keyedit.c:656
3038 #, c-format
3039 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3040 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3041
3042 #: g10/keyedit.c:684
3043 #, c-format
3044 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3045 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3046
3047 #: g10/keyedit.c:686
3048 msgid "Sign it? (y/N) "
3049 msgstr "Signere den? (j/N) "
3050
3051 #: g10/keyedit.c:708
3052 #, c-format
3053 msgid ""
3054 "The self-signature on \"%s\"\n"
3055 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3056 msgstr ""
3057 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3058 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:717
3061 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3062 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3063
3064 #: g10/keyedit.c:731
3065 #, c-format
3066 msgid ""
3067 "Your current signature on \"%s\"\n"
3068 "has expired.\n"
3069 msgstr ""
3070 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3071 "er utgått.\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:735
3074 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3075 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3076
3077 #: g10/keyedit.c:756
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "Your current signature on \"%s\"\n"
3081 "is a local signature.\n"
3082 msgstr ""
3083 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3084 "er en lokal signatur.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:760
3087 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3088 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3089
3090 #: g10/keyedit.c:781
3091 #, c-format
3092 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3093 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:784
3096 #, c-format
3097 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3098 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:789
3101 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3102 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3103
3104 #: g10/keyedit.c:811
3105 #, c-format
3106 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3107 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:826
3110 msgid "This key has expired!"
3111 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:844
3114 #, c-format
3115 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3116 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:850
3119 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3120 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3121
3122 #: g10/keyedit.c:890
3123 msgid ""
3124 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3125 "mode.\n"
3126 msgstr ""
3127 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:892
3130 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3131 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:917
3134 msgid ""
3135 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3136 "belongs\n"
3137 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3138 msgstr ""
3139 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3140 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3141 "svaret.\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:922
3144 #, c-format
3145 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3146 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:924
3149 #, c-format
3150 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3151 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:926
3154 #, c-format
3155 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3156 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:928
3159 #, c-format
3160 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3161 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:934
3164 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3165 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:958
3168 #, c-format
3169 msgid ""
3170 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3171 "key \"%s\" (%s)\n"
3172 msgstr ""
3173 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3174 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:965
3177 msgid "This will be a self-signature.\n"
3178 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:971
3181 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3182 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:979
3185 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3186 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:989
3189 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3190 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:996
3193 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3194 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1003
3197 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3198 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1008
3201 msgid "I have checked this key casually.\n"
3202 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1013
3205 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3206 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1023
3209 msgid "Really sign? (y/N) "
3210 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
3213 #: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
3214 #, c-format
3215 msgid "signing failed: %s\n"
3216 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1133
3219 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3383
3223 msgid "This key is not protected.\n"
3224 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3371 g10/revoke.c:539
3227 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3228 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3386
3231 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3232 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3390
3235 msgid "Key is protected.\n"
3236 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1180
3239 #, c-format
3240 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3241 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1186
3244 msgid ""
3245 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3246 "\n"
3247 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3250 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3251 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1200
3254 msgid ""
3255 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3256 "\n"
3257 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1203
3260 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3261 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1274
3264 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3265 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1360
3268 msgid "save and quit"
3269 msgstr "lagre og avslutte"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1363
3272 msgid "show key fingerprint"
3273 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1364
3276 msgid "list key and user IDs"
3277 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1366
3280 msgid "select user ID N"
3281 msgstr "velger brukerid N"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1367
3284 msgid "select subkey N"
3285 msgstr "velger brukerid N"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1368
3288 msgid "check signatures"
3289 msgstr "sjekke signaturer"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1373
3292 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3293 msgstr ""
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1378
3296 msgid "sign selected user IDs locally"
3297 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:1380
3300 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3301 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1382
3304 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1386
3308 msgid "add a user ID"
3309 msgstr "legge til en brukerid"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1388
3312 msgid "add a photo ID"
3313 msgstr "legge til en fotoid"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1390
3316 msgid "delete selected user IDs"
3317 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1395
3320 msgid "add a subkey"
3321 msgstr "legge til en undernøkkel"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1399
3324 msgid "add a key to a smartcard"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1401
3328 msgid "move a key to a smartcard"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1403
3332 msgid "move a backup key to a smartcard"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1407
3336 msgid "delete selected subkeys"
3337 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1409
3340 msgid "add a revocation key"
3341 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1411
3344 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3345 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1413
3348 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1415
3352 msgid "flag the selected user ID as primary"
3353 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1417
3356 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3357 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1420
3360 msgid "list preferences (expert)"
3361 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1422
3364 msgid "list preferences (verbose)"
3365 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1424
3368 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3369 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1429
3372 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3373 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1431
3376 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3377 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1433
3380 msgid "change the passphrase"
3381 msgstr "endre passfrasen"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1437
3384 msgid "change the ownertrust"
3385 msgstr "endre eiertilliten"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1439
3388 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3389 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1441
3392 msgid "revoke selected user IDs"
3393 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1446
3396 msgid "revoke key or selected subkeys"
3397 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1447
3400 msgid "enable key"
3401 msgstr "innkoble en nøkkel"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1448
3404 msgid "disable key"
3405 msgstr "utkoble en nøkkel"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1449
3408 msgid "show selected photo IDs"
3409 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1451
3412 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3413 msgstr ""
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1453
3416 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1571
3420 #, c-format
3421 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3422 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1589
3425 msgid "Secret key is available.\n"
3426 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1672
3429 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3430 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1680
3433 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3434 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1699
3437 msgid ""
3438 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3439 "(lsign),\n"
3440 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3441 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1739
3445 msgid "Key is revoked."
3446 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1758
3449 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3450 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1765
3453 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3454 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1774
3457 #, c-format
3458 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3459 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1797
3462 #, c-format
3463 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3464 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
3467 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3468 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1821
3471 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3472 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1823
3475 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3476 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1824
3479 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3480 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1874
3483 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3484 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1886
3487 msgid "You must select exactly one key.\n"
3488 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1914
3491 msgid "Command expects a filename argument\n"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1928
3495 #, c-format
3496 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3497 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1945
3500 #, c-format
3501 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3502 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1969
3505 msgid "You must select at least one key.\n"
3506 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1972
3509 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3510 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1973
3513 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3514 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2008
3517 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3518 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:2009
3521 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3522 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3523
3524 #: g10/keyedit.c:2027
3525 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3526 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2038
3529 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3530 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2040
3533 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3534 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3535
3536 #: g10/keyedit.c:2090
3537 msgid ""
3538 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2132
3542 msgid "Set preference list to:\n"
3543 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2138
3546 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3547 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2140
3550 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3551 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2208
3554 msgid "Save changes? (y/N) "
3555 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:2211
3558 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3559 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2221
3562 #, c-format
3563 msgid "update failed: %s\n"
3564 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:2228
3567 #, c-format
3568 msgid "update secret failed: %s\n"
3569 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2235
3572 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3573 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:2336
3576 msgid "Digest: "
3577 msgstr "Digest: "
3578
3579 #: g10/keyedit.c:2388
3580 msgid "Features: "
3581 msgstr "Særtrekk: "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:2399
3584 msgid "Keyserver no-modify"
3585 msgstr ""
3586
3587 #: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
3588 msgid "Preferred keyserver: "
3589 msgstr ""
3590
3591 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
3592 msgid "Notations: "
3593 msgstr "Notasjoner: "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2633
3596 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3597 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2692
3600 #, c-format
3601 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3602 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2713
3605 #, c-format
3606 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3607 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2719
3610 msgid "(sensitive)"
3611 msgstr "(sensitiv)"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3614 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3615 #, c-format
3616 msgid "created: %s"
3617 msgstr "opprettet: %s"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3620 #, c-format
3621 msgid "revoked: %s"
3622 msgstr "opphevet: %s"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3625 #, c-format
3626 msgid "expired: %s"
3627 msgstr "utgikk: %s"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
3630 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3631 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3632 #, c-format
3633 msgid "expires: %s"
3634 msgstr "utgår: %s"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:2744
3637 #, c-format
3638 msgid "usage: %s"
3639 msgstr "bruksmåte: %s"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:2759
3642 #, c-format
3643 msgid "trust: %s"
3644 msgstr "tillit: %s"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:2763
3647 #, c-format
3648 msgid "validity: %s"
3649 msgstr "gyldighet: %s"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:2770
3652 msgid "This key has been disabled"
3653 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
3656 msgid "card-no: "
3657 msgstr ""
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2822
3660 msgid ""
3661 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3662 "unless you restart the program.\n"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
3666 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3667 msgid "revoked"
3668 msgstr "opphevet"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
3671 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3672 msgid "expired"
3673 msgstr "utgått"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2953
3676 msgid ""
3677 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3678 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3679 msgstr ""
3680
3681 #: g10/keyedit.c:3014
3682 msgid ""
3683 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3684 "versions\n"
3685 "         of PGP to reject this key.\n"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
3689 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3690 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3025
3693 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/keyedit.c:3165
3697 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3698 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:3175
3701 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: g10/keyedit.c:3179
3705 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: g10/keyedit.c:3185
3709 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: g10/keyedit.c:3199
3713 #, c-format
3714 msgid "Deleted %d signature.\n"
3715 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:3200
3718 #, c-format
3719 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3720 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:3203
3723 msgid "Nothing deleted.\n"
3724 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
3727 msgid "invalid"
3728 msgstr "ugyldig"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:3252
3731 #, c-format
3732 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3733 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:3344
3736 msgid ""
3737 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3738 "cause\n"
3739 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:3355
3743 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keyedit.c:3375
3747 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3748 msgstr ""
3749
3750 #: g10/keyedit.c:3400
3751 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: g10/keyedit.c:3415
3755 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/keyedit.c:3437
3759 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: g10/keyedit.c:3456
3763 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keyedit.c:3462
3767 msgid ""
3768 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3769 msgstr ""
3770 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3771 "N) "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:3523
3774 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/keyedit.c:3529
3778 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3779 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:3533
3782 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: g10/keyedit.c:3536
3786 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: g10/keyedit.c:3582
3790 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: g10/keyedit.c:3598
3794 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: g10/keyedit.c:3671
3798 #, fuzzy, c-format
3799 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3800 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3801
3802 #: g10/keyedit.c:3677
3803 #, c-format
3804 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3839
3808 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
3812 #, c-format
3813 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3814 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:4049
3817 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3818 msgstr ""
3819
3820 #: g10/keyedit.c:4129
3821 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3822 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3823
3824 #: g10/keyedit.c:4130
3825 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3826 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3827
3828 #: g10/keyedit.c:4192
3829 msgid "Enter the notation: "
3830 msgstr ""
3831
3832 #: g10/keyedit.c:4341
3833 msgid "Proceed? (y/N) "
3834 msgstr ""
3835
3836 #: g10/keyedit.c:4405
3837 #, c-format
3838 msgid "No user ID with index %d\n"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: g10/keyedit.c:4463
3842 #, c-format
3843 msgid "No user ID with hash %s\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/keyedit.c:4490
3847 #, c-format
3848 msgid "No subkey with index %d\n"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/keyedit.c:4625
3852 #, c-format
3853 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
3857 #, c-format
3858 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
3862 msgid " (non-exportable)"
3863 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:4634
3866 #, c-format
3867 msgid "This signature expired on %s.\n"
3868 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:4638
3871 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keyedit.c:4642
3875 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keyedit.c:4669
3879 #, c-format
3880 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keyedit.c:4695
3884 msgid " (non-revocable)"
3885 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:4702
3888 #, c-format
3889 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keyedit.c:4724
3893 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keyedit.c:4744
3897 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3898 msgstr ""
3899
3900 #: g10/keyedit.c:4774
3901 msgid "no secret key\n"
3902 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:4844
3905 #, c-format
3906 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3907 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:4861
3910 #, c-format
3911 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3912 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:4925
3915 #, c-format
3916 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3917 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:4987
3920 #, c-format
3921 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3922 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:5082
3925 #, c-format
3926 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/keygen.c:265
3930 #, c-format
3931 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3932 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:272
3935 msgid "too many cipher preferences\n"
3936 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:274
3939 msgid "too many digest preferences\n"
3940 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3941
3942 #: g10/keygen.c:276
3943 msgid "too many compression preferences\n"
3944 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:401
3947 #, c-format
3948 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3949 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:875
3952 msgid "writing direct signature\n"
3953 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:914
3956 msgid "writing self signature\n"
3957 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:964
3960 msgid "writing key binding signature\n"
3961 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
3964 #: g10/keygen.c:2934
3965 #, c-format
3966 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3967 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2940
3970 #, c-format
3971 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3972 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1276
3975 msgid ""
3976 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: g10/keygen.c:1492
3980 msgid "Sign"
3981 msgstr "Signere"
3982
3983 #: g10/keygen.c:1495
3984 msgid "Certify"
3985 msgstr "Bekrefte"
3986
3987 #: g10/keygen.c:1498
3988 msgid "Encrypt"
3989 msgstr "Kryptere data"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1501
3992 msgid "Authenticate"
3993 msgstr "Autentisere"
3994
3995 # S og s for signering
3996 # K og k for kryptering
3997 # A og a for autentisering
3998 # Q og q for avslutte
3999 #: g10/keygen.c:1509
4000 msgid "SsEeAaQq"
4001 msgstr "SsKkAaQq"
4002
4003 #: g10/keygen.c:1528
4004 #, c-format
4005 msgid "Possible actions for a %s key: "
4006 msgstr ""
4007
4008 #: g10/keygen.c:1532
4009 msgid "Current allowed actions: "
4010 msgstr ""
4011
4012 #: g10/keygen.c:1537
4013 #, c-format
4014 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4015 msgstr ""
4016
4017 #: g10/keygen.c:1540
4018 #, c-format
4019 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4020 msgstr ""
4021
4022 #: g10/keygen.c:1543
4023 #, c-format
4024 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: g10/keygen.c:1546
4028 #, c-format
4029 msgid "   (%c) Finished\n"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: g10/keygen.c:1602
4033 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4034 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1604
4037 #, c-format
4038 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4039 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1605
4042 #, c-format
4043 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4044 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1607
4047 #, c-format
4048 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4049 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1609
4052 #, c-format
4053 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4054 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1610
4057 #, c-format
4058 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4059 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4060