Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:11+0200\n"
14 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
16 "Language: nb\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #, c-format
22 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
23 msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
24
25 #, c-format
26 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
27 msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
28
29 msgid "no entropy gathering module detected\n"
30 msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
31
32 #, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
35
36 #, c-format
37 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
38 msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
39
40 #, c-format
41 msgid "can't open `%s': %s\n"
42 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
43
44 #, c-format
45 msgid "can't stat `%s': %s\n"
46 msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
47
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
51
52 msgid "note: random_seed file is empty\n"
53 msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
54
55 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
56 msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
57
58 #, c-format
59 msgid "can't read `%s': %s\n"
60 msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
61
62 msgid "note: random_seed file not updated\n"
63 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
64
65 #, c-format
66 msgid "can't create `%s': %s\n"
67 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
68
69 #, c-format
70 msgid "can't write `%s': %s\n"
71 msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
72
73 #, c-format
74 msgid "can't close `%s': %s\n"
75 msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
76
77 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
78 msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
79
80 msgid ""
81 "The random number generator is only a kludge to let\n"
82 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
83 "\n"
84 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
85 "\n"
86 msgstr ""
87 "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
88 "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
89 "\n"
90 "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
91
92 msgid ""
93 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
94 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
95 "of the entropy.\n"
96 msgstr ""
97 "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
98 "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
99 "entropyen.\n"
100
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "\n"
104 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
105 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
106 msgstr ""
107 "\n"
108 "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
109 "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
110 "(Trenger %d flere byter)\n"
111
112 #, c-format
113 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
114 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
115
116 #, c-format
117 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
118 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "reading public key failed: %s\n"
122 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
123
124 msgid "response does not contain the public key data\n"
125 msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
126
127 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
128 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
129
130 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
131 msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "using default PIN as %s\n"
135 msgstr ""
136
137 #, c-format
138 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
139 msgstr ""
140
141 #, c-format
142 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
143 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
144
145 #, fuzzy
146 msgid "||Please enter the PIN"
147 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
148
149 #, c-format
150 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
151 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
155 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
159 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
160
161 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
162 msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
163
164 msgid "card is permanently locked!\n"
165 msgstr "kort er permanent låst!\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
169 msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
170
171 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
172 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
175 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
176
177 #, fuzzy
178 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
179 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
180
181 msgid "access to admin commands is not configured\n"
182 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
183
184 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
185 msgstr ""
186
187 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
188 msgstr ""
189
190 #, fuzzy, c-format
191 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
193
194 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
195 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
196 #. to get some infos on the string.
197 msgid "|RN|New Reset Code"
198 msgstr ""
199
200 msgid "|AN|New Admin PIN"
201 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
202
203 msgid "|N|New PIN"
204 msgstr "|N|Ny PIN"
205
206 #, c-format
207 msgid "error getting new PIN: %s\n"
208 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
209
210 msgid "error reading application data\n"
211 msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
212
213 msgid "error reading fingerprint DO\n"
214 msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
215
216 msgid "key already exists\n"
217 msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
218
219 msgid "existing key will be replaced\n"
220 msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
221
222 msgid "generating new key\n"
223 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
224
225 #, fuzzy
226 msgid "writing new key\n"
227 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
228
229 msgid "creation timestamp missing\n"
230 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
231
232 #, c-format
233 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
234 msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
235
236 #, c-format
237 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
238 msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
239
240 #, c-format
241 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
242 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
243
244 #, c-format
245 msgid "failed to store the key: %s\n"
246 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
247
248 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
249 msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
250
251 msgid "generating key failed\n"
252 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
253
254 #, c-format
255 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
256 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
257
258 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
259 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
260
261 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
262 msgstr ""
263
264 #, c-format
265 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
266 msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
267
268 #, c-format
269 msgid "signatures created so far: %lu\n"
270 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
271
272 msgid ""
273 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
274 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
275
276 #, c-format
277 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
278 msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
279
280 #, c-format
281 msgid "armor: %s\n"
282 msgstr "armor: %s\n"
283
284 msgid "invalid armor header: "
285 msgstr "ugyldig armorheader: "
286
287 msgid "armor header: "
288 msgstr "armorheader: "
289
290 msgid "invalid clearsig header\n"
291 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
292
293 #, fuzzy
294 msgid "unknown armor header: "
295 msgstr "armorheader: "
296
297 msgid "nested clear text signatures\n"
298 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
299
300 msgid "unexpected armor: "
301 msgstr "uforventet armering:"
302
303 msgid "invalid dash escaped line: "
304 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
305
306 #, c-format
307 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
308 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
309
310 msgid "premature eof (no CRC)\n"
311 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
312
313 msgid "premature eof (in CRC)\n"
314 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
315
316 msgid "malformed CRC\n"
317 msgstr "misdannet CRC\n"
318
319 #, c-format
320 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
321 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
322
323 msgid "premature eof (in trailer)\n"
324 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
325
326 msgid "error in trailer line\n"
327 msgstr "feil i trailerlinje\n"
328
329 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
330 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
331
332 #, c-format
333 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
334 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
335
336 msgid ""
337 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
338 msgstr ""
339 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
340
341 #, c-format
342 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
343 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
344
345 #, c-format
346 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
347 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
348
349 msgid "can't do this in batch mode\n"
350 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
351
352 #, fuzzy
353 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
354 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
355
356 msgid "Your selection? "
357 msgstr "Ditt valg? "
358
359 msgid "[not set]"
360 msgstr "[ikke satt]"
361
362 msgid "male"
363 msgstr "mann"
364
365 msgid "female"
366 msgstr "dame"
367
368 msgid "unspecified"
369 msgstr "uspesifisert"
370
371 msgid "not forced"
372 msgstr "ikke tvunget"
373
374 msgid "forced"
375 msgstr "tvunget"
376
377 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
378 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
379
380 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
381 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
382
383 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
384 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
385
386 msgid "Cardholder's surname: "
387 msgstr "Kortholders etternavn: "
388
389 msgid "Cardholder's given name: "
390 msgstr "Kortholders fornavn: "
391
392 #, c-format
393 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
394 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
395
396 msgid "URL to retrieve public key: "
397 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
398
399 #, c-format
400 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
401 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
402
403 #, fuzzy, c-format
404 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
405 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
406
407 #, c-format
408 msgid "error reading `%s': %s\n"
409 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
410
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "error writing `%s': %s\n"
413 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
414
415 msgid "Login data (account name): "
416 msgstr "Logindata (kontonavn): "
417
418 #, c-format
419 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
420 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
421
422 msgid "Private DO data: "
423 msgstr "Privat DO-data: "
424
425 #, c-format
426 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
427 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
428
429 msgid "Language preferences: "
430 msgstr "Språkpreferanser:"
431
432 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
433 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
434
435 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
436 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
437
438 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
439 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
440
441 msgid "Error: invalid response.\n"
442 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
443
444 msgid "CA fingerprint: "
445 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
446
447 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
448 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
449
450 #, c-format
451 msgid "key operation not possible: %s\n"
452 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
453
454 msgid "not an OpenPGP card"
455 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
456
457 #, c-format
458 msgid "error getting current key info: %s\n"
459 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
460
461 msgid "Replace existing key? (y/N) "
462 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
463
464 msgid ""
465 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
466 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
467 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
468 msgstr ""
469
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
472 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
473
474 #, fuzzy, c-format
475 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
476 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
477
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
480 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
481
482 #, c-format
483 msgid "rounded up to %u bits\n"
484 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
488 msgstr ""
489
490 #, c-format
491 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
492 msgstr ""
493
494 #, fuzzy, c-format
495 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
496 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
497
498 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
499 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
500
501 #, fuzzy
502 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
503 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
504
505 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
506 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
507
508 #, c-format
509 msgid ""
510 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
511 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
512 "You should change them using the command --change-pin\n"
513 msgstr ""
514 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
515 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
516 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
517
518 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
519 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
520
521 msgid "   (1) Signature key\n"
522 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
523
524 msgid "   (2) Encryption key\n"
525 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
526
527 msgid "   (3) Authentication key\n"
528 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
529
530 msgid "Invalid selection.\n"
531 msgstr "Ugyldig valg.\n"
532
533 msgid "Please select where to store the key:\n"
534 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
535
536 msgid "unknown key protection algorithm\n"
537 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
538
539 msgid "secret parts of key are not available\n"
540 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
541
542 msgid "secret key already stored on a card\n"
543 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
544
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "error writing key to card: %s\n"
547 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
548
549 msgid "quit this menu"
550 msgstr "avslutte denne menyen"
551
552 msgid "show admin commands"
553 msgstr "vise admin-kommandoer"
554
555 msgid "show this help"
556 msgstr "vise denne hjelpen"
557
558 msgid "list all available data"
559 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
560
561 msgid "change card holder's name"
562 msgstr "endre kortholders navn"
563
564 msgid "change URL to retrieve key"
565 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
566
567 msgid "fetch the key specified in the card URL"
568 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
569
570 msgid "change the login name"
571 msgstr "endre loginnavnet"
572
573 msgid "change the language preferences"
574 msgstr "endre språkpreferansene"
575
576 msgid "change card holder's sex"
577 msgstr "endre kortholders kjønn"
578
579 msgid "change a CA fingerprint"
580 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
581
582 msgid "toggle the signature force PIN flag"
583 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
584
585 msgid "generate new keys"
586 msgstr "generere nye nøkler"
587
588 msgid "menu to change or unblock the PIN"
589 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
590
591 msgid "verify the PIN and list all data"
592 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
593
594 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
595 msgstr ""
596
597 msgid "gpg/card> "
598 msgstr ""
599
600 msgid "Admin-only command\n"
601 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
602
603 msgid "Admin commands are allowed\n"
604 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
605
606 msgid "Admin commands are not allowed\n"
607 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
608
609 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
610 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
611
612 #, fuzzy
613 msgid "card reader not available\n"
614 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
615
616 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
617 msgstr ""
618 "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
619 "avbryte: "
620
621 #, fuzzy, c-format
622 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
623 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
624
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
628 "   %.*s\n"
629 msgstr ""
630 "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
631 "   %.*s\n"
632
633 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
634 msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
635
636 msgid "Enter New Admin PIN: "
637 msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
638
639 msgid "Enter New PIN: "
640 msgstr "Tast inn ny PIN: "
641
642 msgid "Enter Admin PIN: "
643 msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
644
645 msgid "Enter PIN: "
646 msgstr "Tast inn PIN: "
647
648 msgid "Repeat this PIN: "
649 msgstr "Gjenta denne PIN: "
650
651 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
652 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
653
654 #, c-format
655 msgid "can't open `%s'\n"
656 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
657
658 msgid "--output doesn't work for this command\n"
659 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
663 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "error reading keyblock: %s\n"
667 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
668
669 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
670 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
671
672 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
673 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
674
675 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
676 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
677
678 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
679 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
680
681 #, c-format
682 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
683 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
684
685 msgid "ownertrust information cleared\n"
686 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
690 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
691
692 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
693 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "error creating passphrase: %s\n"
697 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
698
699 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
700 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "using cipher %s\n"
704 msgstr "bruker cipher %s\n"
705
706 #, c-format
707 msgid "`%s' already compressed\n"
708 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
709
710 #, c-format
711 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
712 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
713
714 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
715 msgstr ""
716 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
717 "--pgp2-modus\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "reading from `%s'\n"
721 msgstr "leser fra «%s»\n"
722
723 msgid ""
724 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
725 msgstr ""
726 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
727
728 #, c-format
729 msgid ""
730 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
731 msgstr ""
732 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
733 "preferanser\n"
734
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
738 "preferences\n"
739 msgstr ""
740 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
741 "preferanser\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
745 msgstr ""
746 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
747
748 #, c-format
749 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
750 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
754 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "%s encrypted data\n"
758 msgstr "%s krypterte data\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
762 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
763
764 msgid ""
765 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
766 msgstr ""
767 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
768 "cipher.\n"
769
770 msgid "problem handling encrypted packet\n"
771 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
772
773 msgid "no remote program execution supported\n"
774 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
775
776 #, c-format
777 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
778 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
779
780 msgid ""
781 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
782 msgstr ""
783 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
784 "konfigurasjonsfila\n"
785
786 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
787 msgstr ""
788 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
789
790 #, c-format
791 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
792 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
793
794 #, c-format
795 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
796 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
797
798 #, c-format
799 msgid "system error while calling external program: %s\n"
800 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
801
802 msgid "unnatural exit of external program\n"
803 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
804
805 msgid "unable to execute external program\n"
806 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
807
808 #, c-format
809 msgid "unable to read external program response: %s\n"
810 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
811
812 #, c-format
813 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
814 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
815
816 #, c-format
817 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
818 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
819
820 msgid "export signatures that are marked as local-only"
821 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
822
823 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
824 msgstr ""
825
826 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
827 msgstr ""
828
829 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
830 msgstr ""
831
832 msgid "remove unusable parts from key during export"
833 msgstr ""
834
835 msgid "remove as much as possible from key during export"
836 msgstr ""
837
838 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
839 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
843 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
844
845 #, c-format
846 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
847 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
848
849 #, c-format
850 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
851 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
852
853 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
854 msgstr ""
855
856 #, c-format
857 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
858 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
859
860 #, c-format
861 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
862 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
863
864 msgid "WARNING: nothing exported\n"
865 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
866
867 msgid ""
868 "@Commands:\n"
869 " "
870 msgstr ""
871 "@Kommandoer:\n"
872 " "
873
874 msgid "|[file]|make a signature"
875 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
876
877 msgid "|[file]|make a clear text signature"
878 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
879
880 msgid "make a detached signature"
881 msgstr "lage en adskilt signatur"
882
883 msgid "encrypt data"
884 msgstr "kryptere data"
885
886 msgid "encryption only with symmetric cipher"
887 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
888
889 msgid "decrypt data (default)"
890 msgstr "dekryptere data (standard)"
891
892 msgid "verify a signature"
893 msgstr "bekrefte en signatur"
894
895 msgid "list keys"
896 msgstr "liste nøkler"
897
898 msgid "list keys and signatures"
899 msgstr "liste nøkler og signaturer"
900
901 msgid "list and check key signatures"
902 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
903
904 msgid "list keys and fingerprints"
905 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
906
907 msgid "list secret keys"
908 msgstr "liste hemmelige nøkler"
909
910 msgid "generate a new key pair"
911 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
912
913 msgid "remove keys from the public keyring"
914 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
915
916 msgid "remove keys from the secret keyring"
917 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
918
919 msgid "sign a key"
920 msgstr "signere en nøkkel"
921
922 msgid "sign a key locally"
923 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
924
925 msgid "sign or edit a key"
926 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
927
928 msgid "generate a revocation certificate"
929 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
930
931 msgid "export keys"
932 msgstr "eksportere nøkler"
933
934 msgid "export keys to a key server"
935 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
936
937 msgid "import keys from a key server"
938 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
939
940 msgid "search for keys on a key server"
941 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
942
943 msgid "update all keys from a keyserver"
944 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
945
946 msgid "import/merge keys"
947 msgstr "importere/flette nøkler"
948
949 msgid "print the card status"
950 msgstr "vis kortets status"
951
952 msgid "change data on a card"
953 msgstr "endre data på et kort"
954
955 msgid "change a card's PIN"
956 msgstr "endre PIN på et kort"
957
958 msgid "update the trust database"
959 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
960
961 msgid "|algo [files]|print message digests"
962 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
963
964 msgid ""
965 "@\n"
966 "Options:\n"
967 " "
968 msgstr ""
969 "@\n"
970 "Valg:\n"
971 " "
972
973 msgid "create ascii armored output"
974 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
975
976 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
977 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
978
979 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
980 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
981
982 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
983 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
984
985 msgid "use canonical text mode"
986 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
987
988 msgid "use as output file"
989 msgstr "bruk som outputfil"
990
991 msgid "verbose"
992 msgstr "fyldig output"
993
994 msgid "do not make any changes"
995 msgstr "ikke gjør noen endringer"
996
997 msgid "prompt before overwriting"
998 msgstr "spør før overskriving"
999
1000 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1001 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1002
1003 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1004 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1005
1006 msgid ""
1007 "@\n"
1008 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1009 msgstr ""
1010 "@\n"
1011 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1012
1013 msgid ""
1014 "@\n"
1015 "Examples:\n"
1016 "\n"
1017 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1018 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1019 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1020 " --list-keys [names]        show keys\n"
1021 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1022 msgstr ""
1023 "@\n"
1024 "Eksempler:\n"
1025 "\n"
1026 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1027 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1028 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1029 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1030 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1031
1032 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1033 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1034
1035 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1036 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1037
1038 msgid ""
1039 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1040 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1041 "Default operation depends on the input data\n"
1042 msgstr ""
1043 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1044 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1045 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1046
1047 msgid ""
1048 "\n"
1049 "Supported algorithms:\n"
1050 msgstr ""
1051 "\n"
1052 "Støttede algoritmer:\n"
1053
1054 msgid "Pubkey: "
1055 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1056
1057 msgid "Cipher: "
1058 msgstr "Cipher: "
1059
1060 msgid "Hash: "
1061 msgstr "Hash: "
1062
1063 msgid "Compression: "
1064 msgstr "Kompresjon: "
1065
1066 msgid "usage: gpg [options] "
1067 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1068
1069 msgid "conflicting commands\n"
1070 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1074 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1075
1076 #, c-format
1077 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1078 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1079
1080 #, c-format
1081 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1082 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1086 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1090 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1094 msgstr ""
1095 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1096 "«%s»\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid ""
1100 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1101 msgstr ""
1102 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1103 "«%s»\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1107 msgstr ""
1108 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1109 "«%s»\n"
1110
1111 #, c-format
1112 msgid ""
1113 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1114 msgstr ""
1115 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1116 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1117
1118 #, c-format
1119 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1120 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1121
1122 msgid "display photo IDs during key listings"
1123 msgstr ""
1124
1125 msgid "show policy URLs during signature listings"
1126 msgstr ""
1127
1128 msgid "show all notations during signature listings"
1129 msgstr ""
1130
1131 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1132 msgstr ""
1133
1134 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1135 msgstr ""
1136
1137 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1138 msgstr ""
1139
1140 msgid "show user ID validity during key listings"
1141 msgstr ""
1142
1143 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1144 msgstr ""
1145
1146 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1147 msgstr ""
1148
1149 msgid "show the keyring name in key listings"
1150 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1151
1152 msgid "show expiration dates during signature listings"
1153 msgstr ""
1154
1155 #, c-format
1156 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1157 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1158
1159 #, c-format
1160 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1161 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
1162
1163 #, c-format
1164 msgid "option file `%s': %s\n"
1165 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
1166
1167 #, c-format
1168 msgid "reading options from `%s'\n"
1169 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
1170
1171 #, c-format
1172 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1173 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1174
1175 # Tenk litt på denne du, Trond.
1176 #, c-format
1177 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1178 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1179
1180 #, c-format
1181 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1182 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1183
1184 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1185 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1186
1187 #, c-format
1188 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1189 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1190
1191 msgid "invalid keyserver options\n"
1192 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1196 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1197
1198 msgid "invalid import options\n"
1199 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1200
1201 #, c-format
1202 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1203 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1204
1205 msgid "invalid export options\n"
1206 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1207
1208 #, c-format
1209 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1210 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1211
1212 msgid "invalid list options\n"
1213 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1214
1215 msgid "display photo IDs during signature verification"
1216 msgstr ""
1217
1218 msgid "show policy URLs during signature verification"
1219 msgstr ""
1220
1221 msgid "show all notations during signature verification"
1222 msgstr ""
1223
1224 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1225 msgstr ""
1226
1227 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1228 msgstr ""
1229
1230 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "show user ID validity during signature verification"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1237 msgstr ""
1238
1239 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "validate signatures with PKA data"
1243 msgstr ""
1244
1245 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1246 msgstr ""
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1250 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1251
1252 msgid "invalid verify options\n"
1253 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1254
1255 #, c-format
1256 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1257 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1258
1259 #, c-format
1260 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1261 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1262
1263 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1267 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1271 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1275 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1276
1277 #, c-format
1278 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1279 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1280
1281 #, c-format
1282 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1290 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1291
1292 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1293 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1294
1295 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1296 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1297
1298 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1299 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1300
1301 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1302 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1303
1304 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1305 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1306
1307 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1308 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1309
1310 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1311 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1312
1313 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1314 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1315
1316 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1317 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
1318
1319 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1320 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
1321
1322 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1323 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1324
1325 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1326 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1327
1328 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1329 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
1330
1331 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1332 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
1333
1334 msgid "invalid default preferences\n"
1335 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
1336
1337 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1338 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
1339
1340 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1341 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
1342
1343 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1344 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1348 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1352 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1356 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1360 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1364 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
1365
1366 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1367 msgstr ""
1368 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
1369
1370 msgid "--store [filename]"
1371 msgstr "--store [filnavn]"
1372
1373 msgid "--symmetric [filename]"
1374 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1378 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
1379
1380 msgid "--encrypt [filename]"
1381 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1382
1383 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1384 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1385
1386 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1387 msgstr ""
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1391 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
1392
1393 msgid "--sign [filename]"
1394 msgstr "--sign [filnavn]"
1395
1396 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1397 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1398
1399 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1400 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1401
1402 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1403 msgstr ""
1404
1405 #, c-format
1406 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1407 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
1408
1409 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1410 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
1411
1412 msgid "--clearsign [filename]"
1413 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1414
1415 msgid "--decrypt [filename]"
1416 msgstr "--decrypt [filnavn]"
1417
1418 msgid "--sign-key user-id"
1419 msgstr "--sign-key brukerid"
1420
1421 msgid "--lsign-key user-id"
1422 msgstr "--lsign-key brukerid"
1423
1424 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1425 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
1426
1427 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1428 msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1432 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1433
1434 #, c-format
1435 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1436 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1437
1438 #, c-format
1439 msgid "key export failed: %s\n"
1440 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
1441
1442 #, c-format
1443 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1444 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1445
1446 #, c-format
1447 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1448 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1449
1450 #, c-format
1451 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1452 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
1453
1454 #, c-format
1455 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1456 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
1457
1458 #, c-format
1459 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1460 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
1461
1462 msgid "[filename]"
1463 msgstr "[filnavn]"
1464
1465 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1466 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
1467
1468 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1469 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
1470
1471 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1472 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
1473
1474 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1475 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
1476
1477 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1478 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1479
1480 msgid "[User ID not found]"
1481 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 #, c-format
1488 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1489 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1493 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1494
1495 #, c-format
1496 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1497 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1498
1499 #, c-format
1500 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1501 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1502
1503 msgid "be somewhat more quiet"
1504 msgstr "være noenlunde stille"
1505
1506 msgid "take the keys from this keyring"
1507 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
1508
1509 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1510 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
1511
1512 msgid "|FD|write status info to this FD"
1513 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
1514
1515 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1516 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1517
1518 #, fuzzy
1519 msgid ""
1520 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1521 "Check signatures against known trusted keys\n"
1522 msgstr ""
1523 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
1524 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
1525
1526 msgid ""
1527 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1528 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1529 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1530 msgstr ""
1531
1532 msgid ""
1533 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1534 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1535 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1536 "ultimately trusted\n"
1537 msgstr ""
1538
1539 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1540 msgstr ""
1541
1542 msgid ""
1543 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid ""
1547 "Select the algorithm to use.\n"
1548 "\n"
1549 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1550 "for signatures.\n"
1551 "\n"
1552 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1553 "\n"
1554 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1555 "\n"
1556 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1557 msgstr ""
1558
1559 msgid ""
1560 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1561 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1562 "Please consult your security expert first."
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "Enter the size of the key"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid ""
1572 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1573 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1574 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1575 "the given value as an interval."
1576 msgstr ""
1577
1578 msgid "Enter the name of the key holder"
1579 msgstr ""
1580
1581 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1582 msgstr ""
1583
1584 msgid "Please enter an optional comment"
1585 msgstr ""
1586
1587 msgid ""
1588 "N  to change the name.\n"
1589 "C  to change the comment.\n"
1590 "E  to change the email address.\n"
1591 "O  to continue with key generation.\n"
1592 "Q  to quit the key generation."
1593 msgstr ""
1594
1595 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1596 msgstr ""
1597
1598 msgid ""
1599 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1600 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1601 "know how carefully you verified this.\n"
1602 "\n"
1603 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1604 "the\n"
1605 "    key.\n"
1606 "\n"
1607 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1608 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1609 "for\n"
1610 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1611 "user.\n"
1612 "\n"
1613 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1614 "could\n"
1615 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1616 "the\n"
1617 "    key against a photo ID.\n"
1618 "\n"
1619 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1620 "could\n"
1621 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1622 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1623 "a\n"
1624 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1625 "the\n"
1626 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1627 "exchange\n"
1628 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1629 "\n"
1630 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1631 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1632 "\"\n"
1633 "mean to you when you sign other keys.\n"
1634 "\n"
1635 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1636 msgstr ""
1637 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
1638 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
1639 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
1640 "\n"
1641 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
1642 "\n"
1643 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
1644 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
1645 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
1646 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
1647 "\n"
1648 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
1649 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
1650 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
1651 "\n"
1652 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
1653 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
1654 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
1655 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
1656 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
1657 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
1658 "\n"
1659 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
1660 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
1661 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
1662 "\n"
1663 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
1664
1665 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid ""
1669 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1670 "All certificates are then also lost!"
1671 msgstr ""
1672
1673 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid ""
1677 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1678 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1679 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1680 msgstr ""
1681
1682 msgid ""
1683 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1684 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1685 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1686 "a trust connection through another already certified key."
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid ""
1690 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1691 "your keyring."
1692 msgstr ""
1693
1694 msgid ""
1695 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1696 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1697 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1698 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1699 "a second one is available."
1700 msgstr ""
1701
1702 msgid ""
1703 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1704 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1705 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1706 msgstr ""
1707
1708 #, fuzzy
1709 #| msgid ""
1710 #| "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1711 #| "\n"
1712 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1713 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
1714
1715 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1716 msgstr ""
1717
1718 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1719 msgstr ""
1720
1721 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid ""
1725 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1726 "file (which is shown in brackets) will be used."
1727 msgstr ""
1728
1729 msgid ""
1730 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1731 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1732 "  \"Key has been compromised\"\n"
1733 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1734 "      got access to your secret key.\n"
1735 "  \"Key is superseded\"\n"
1736 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1737 "  \"Key is no longer used\"\n"
1738 "      Use this if you have retired this key.\n"
1739 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1740 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1741 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1742 msgstr ""
1743
1744 msgid ""
1745 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1746 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1747 "An empty line ends the text.\n"
1748 msgstr ""
1749
1750 msgid "No help available"
1751 msgstr ""
1752
1753 #, c-format
1754 msgid "No help available for `%s'"
1755 msgstr ""
1756
1757 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1758 msgstr ""
1759
1760 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1761 msgstr ""
1762
1763 #, fuzzy
1764 #| msgid "do not update the trustdb after import"
1765 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1766 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
1767
1768 msgid "do not update the trustdb after import"
1769 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
1770
1771 msgid "create a public key when importing a secret key"
1772 msgstr ""
1773
1774 msgid "only accept updates to existing keys"
1775 msgstr ""
1776
1777 msgid "remove unusable parts from key after import"
1778 msgstr ""
1779
1780 msgid "remove as much as possible from key after import"
1781 msgstr ""
1782
1783 #, c-format
1784 msgid "skipping block of type %d\n"
1785 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
1786
1787 #, c-format
1788 msgid "%lu keys processed so far\n"
1789 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
1790
1791 #, c-format
1792 msgid "Total number processed: %lu\n"
1793 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
1794
1795 #, c-format
1796 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1797 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
1798
1799 #, c-format
1800 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1801 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
1802
1803 #, c-format
1804 msgid "              imported: %lu"
1805 msgstr "                     importert: %lu"
1806
1807 #, c-format
1808 msgid "             unchanged: %lu\n"
1809 msgstr "                       uendret: %lu\n"
1810
1811 #, c-format
1812 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1813 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
1814
1815 #, c-format
1816 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1817 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
1818
1819 #, c-format
1820 msgid "        new signatures: %lu\n"
1821 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
1822
1823 #, c-format
1824 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1825 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
1826
1827 #, c-format
1828 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1829 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
1830
1831 #, c-format
1832 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1833 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
1834
1835 #, c-format
1836 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1837 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
1838
1839 #, c-format
1840 msgid "          not imported: %lu\n"
1841 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
1842
1843 #, c-format
1844 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1845 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
1846
1847 #, c-format
1848 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1849 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
1850
1851 #, c-format
1852 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1853 msgstr ""
1854
1855 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1856 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1857 #, fuzzy
1858 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1859 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
1860
1861 #, c-format
1862 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1863 msgstr ""
1864
1865 #, c-format
1866 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1867 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
1868
1869 #, c-format
1870 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1874 msgstr ""
1875
1876 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1877 msgstr ""
1878
1879 #, c-format
1880 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1881 msgstr ""
1882
1883 #, c-format
1884 msgid "key %s: no user ID\n"
1885 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
1886
1887 #, fuzzy, c-format
1888 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
1889 msgid "key %s: %s\n"
1890 msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
1891
1892 msgid "rejected by import filter"
1893 msgstr ""
1894
1895 #, c-format
1896 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
1897 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
1898
1899 #, c-format
1900 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
1901 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
1902
1903 #, c-format
1904 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
1905 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
1906
1907 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1908 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
1909
1910 #, c-format
1911 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
1912 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
1913
1914 #, c-format
1915 msgid "key %s: new key - skipped\n"
1916 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "no writable keyring found: %s\n"
1920 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
1921
1922 #, c-format
1923 msgid "writing to `%s'\n"
1924 msgstr "skriver til «%s»\n"
1925
1926 #, c-format
1927 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1928 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
1929
1930 #, c-format
1931 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
1932 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
1936 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
1940 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
1941
1942 #, c-format
1943 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
1944 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
1945
1946 #, c-format
1947 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
1948 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
1949
1950 #, c-format
1951 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
1952 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
1953
1954 #, c-format
1955 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
1956 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
1957
1958 #, c-format
1959 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
1960 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
1964 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
1965
1966 #, c-format
1967 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
1968 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
1969
1970 #, c-format
1971 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
1972 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
1973
1974 #, c-format
1975 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
1976 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
1977
1978 #, c-format
1979 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
1980 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
1981
1982 #, c-format
1983 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
1984 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
1985
1986 #, c-format
1987 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
1988 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
1989
1990 #, fuzzy, c-format
1991 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1992 msgid "secret key %s: %s\n"
1993 msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1994
1995 msgid "importing secret keys not allowed\n"
1996 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
1997
1998 #, c-format
1999 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2000 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2001
2002 #, c-format
2003 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2004 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "key %s: secret key imported\n"
2008 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2009
2010 #, c-format
2011 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2012 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2016 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2020 msgstr ""
2021 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2022
2023 #, c-format
2024 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2025 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2026
2027 #, c-format
2028 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2029 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2033 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2037 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2041 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2045 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2046
2047 #, fuzzy, c-format
2048 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2049 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2053 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2057 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2061 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2065 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2069 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2070
2071 #, c-format
2072 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2073 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2077 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2078
2079 #, c-format
2080 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2081 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2085 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2086
2087 #, c-format
2088 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2089 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2090
2091 #, c-format
2092 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2093 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2094
2095 #, c-format
2096 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2097 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2098
2099 #, c-format
2100 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2101 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2102
2103 #, c-format
2104 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2105 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2106
2107 #, c-format
2108 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2109 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2113 msgstr ""
2114 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2115
2116 #, c-format
2117 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2118 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2119
2120 #, c-format
2121 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2122 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2123
2124 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2125 msgstr ""
2126
2127 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2128 msgstr ""
2129
2130 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2131 msgstr ""
2132
2133 #, c-format
2134 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2135 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "keyring `%s' created\n"
2139 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2143 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2144
2145 #, c-format
2146 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2147 msgstr ""
2148
2149 msgid "[revocation]"
2150 msgstr "[oppheving]"
2151
2152 msgid "[self-signature]"
2153 msgstr "[selvsignatur]"
2154
2155 msgid "1 bad signature\n"
2156 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2157
2158 #, c-format
2159 msgid "%d bad signatures\n"
2160 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2161
2162 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2163 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2167 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2168
2169 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2170 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2174 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2175
2176 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2177 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2178
2179 #, c-format
2180 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2181 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2182
2183 msgid ""
2184 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2185 "keys\n"
2186 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2187 "etc.)\n"
2188 msgstr ""
2189 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2190 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2191 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2195 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
2196
2197 #, c-format
2198 msgid "  %d = I trust fully\n"
2199 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
2200
2201 msgid ""
2202 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2203 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2204 "trust signatures on your behalf.\n"
2205 msgstr ""
2206
2207 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2212 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
2213
2214 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2215 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
2216
2217 msgid "  Unable to sign.\n"
2218 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2222 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2226 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2230 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
2231
2232 msgid "Sign it? (y/N) "
2233 msgstr "Signere den? (j/N) "
2234
2235 #, c-format
2236 msgid ""
2237 "The self-signature on \"%s\"\n"
2238 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2239 msgstr ""
2240 "Selvsignaturen på «%s»\n"
2241 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
2242
2243 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2244 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
2245
2246 #, c-format
2247 msgid ""
2248 "Your current signature on \"%s\"\n"
2249 "has expired.\n"
2250 msgstr ""
2251 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
2252 "er utgått.\n"
2253
2254 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2255 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
2256
2257 #, c-format
2258 msgid ""
2259 "Your current signature on \"%s\"\n"
2260 "is a local signature.\n"
2261 msgstr ""
2262 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
2263 "er en lokal signatur.\n"
2264
2265 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2266 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2270 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2274 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
2275
2276 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2277 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2281 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
2282
2283 msgid "This key has expired!"
2284 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2288 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
2289
2290 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2291 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
2292
2293 msgid ""
2294 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2295 "mode.\n"
2296 msgstr ""
2297 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
2298
2299 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2300 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
2301
2302 msgid ""
2303 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2304 "belongs\n"
2305 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2306 msgstr ""
2307 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
2308 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
2309 "svaret.\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2313 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2317 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2321 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2325 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
2326
2327 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2328 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
2329
2330 #, c-format
2331 msgid ""
2332 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2333 "key \"%s\" (%s)\n"
2334 msgstr ""
2335 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
2336 "nøkkel «%s» (%s)\n"
2337
2338 msgid "This will be a self-signature.\n"
2339 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
2340
2341 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2342 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2343
2344 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2345 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2346
2347 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2348 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2349
2350 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2351 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2352
2353 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2354 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
2355
2356 msgid "I have checked this key casually.\n"
2357 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
2358
2359 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2360 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
2361
2362 msgid "Really sign? (y/N) "
2363 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "signing failed: %s\n"
2367 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
2368
2369 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2370 msgstr ""
2371
2372 msgid "This key is not protected.\n"
2373 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
2374
2375 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2376 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
2377
2378 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2379 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
2380
2381 msgid "Key is protected.\n"
2382 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2386 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
2387
2388 msgid ""
2389 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2390 "\n"
2391 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
2392
2393 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2394 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
2395
2396 msgid ""
2397 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2398 "\n"
2399 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
2400
2401 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2402 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
2403
2404 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2405 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
2406
2407 msgid "save and quit"
2408 msgstr "lagre og avslutte"
2409
2410 msgid "show key fingerprint"
2411 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
2412
2413 msgid "list key and user IDs"
2414 msgstr "liste nøkler og brukerider"
2415
2416 msgid "select user ID N"
2417 msgstr "velger brukerid N"
2418
2419 msgid "select subkey N"
2420 msgstr "velger brukerid N"
2421
2422 msgid "check signatures"
2423 msgstr "sjekke signaturer"
2424
2425 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2426 msgstr ""
2427
2428 msgid "sign selected user IDs locally"
2429 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
2430
2431 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2432 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
2433
2434 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2435 msgstr ""
2436
2437 msgid "add a user ID"
2438 msgstr "legge til en brukerid"
2439
2440 msgid "add a photo ID"
2441 msgstr "legge til en fotoid"
2442
2443 msgid "delete selected user IDs"
2444 msgstr "slette utvalgte brukerider"
2445
2446 msgid "add a subkey"
2447 msgstr "legge til en undernøkkel"
2448
2449 msgid "add a key to a smartcard"
2450 msgstr ""
2451
2452 msgid "move a key to a smartcard"
2453 msgstr ""
2454
2455 msgid "move a backup key to a smartcard"
2456 msgstr ""
2457
2458 msgid "delete selected subkeys"
2459 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
2460
2461 msgid "add a revocation key"
2462 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
2463
2464 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2465 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
2466
2467 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2468 msgstr ""
2469
2470 msgid "flag the selected user ID as primary"
2471 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
2472
2473 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2474 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
2475
2476 msgid "list preferences (expert)"
2477 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
2478
2479 msgid "list preferences (verbose)"
2480 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
2481
2482 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2483 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
2484
2485 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2486 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
2487
2488 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2489 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
2490
2491 msgid "change the passphrase"
2492 msgstr "endre passfrasen"
2493
2494 msgid "change the ownertrust"
2495 msgstr "endre eiertilliten"
2496
2497 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2498 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
2499
2500 msgid "revoke selected user IDs"
2501 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
2502
2503 msgid "revoke key or selected subkeys"
2504 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
2505
2506 msgid "enable key"
2507 msgstr "innkoble en nøkkel"
2508
2509 msgid "disable key"
2510 msgstr "utkoble en nøkkel"
2511
2512 msgid "show selected photo IDs"
2513 msgstr "vise utvalgte fotoider"
2514
2515 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2516 msgstr ""
2517
2518 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2519 msgstr ""
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2523 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
2524
2525 msgid "Secret key is available.\n"
2526 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
2527
2528 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2529 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
2530
2531 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2532 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
2533
2534 msgid ""
2535 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2536 "(lsign),\n"
2537 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2538 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2539 msgstr ""
2540
2541 msgid "Key is revoked."
2542 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
2543
2544 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2545 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
2546
2547 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2548 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2552 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2556 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
2557
2558 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2559 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
2560
2561 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2562 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
2563
2564 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2565 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
2566
2567 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2568 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
2569
2570 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2571 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
2572
2573 msgid "You must select exactly one key.\n"
2574 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
2575
2576 msgid "Command expects a filename argument\n"
2577 msgstr ""
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2581 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2585 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
2586
2587 msgid "You must select at least one key.\n"
2588 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
2589
2590 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2591 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
2592
2593 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2594 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
2595
2596 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2597 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
2598
2599 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2600 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
2601
2602 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2603 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
2604
2605 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2606 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
2607
2608 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2609 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
2610
2611 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Set preference list to:\n"
2615 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
2616
2617 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2618 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
2619
2620 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2621 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
2622
2623 msgid "Save changes? (y/N) "
2624 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
2625
2626 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2627 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "update failed: %s\n"
2631 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "update secret failed: %s\n"
2635 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
2636
2637 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2638 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
2639
2640 msgid "Digest: "
2641 msgstr "Digest: "
2642
2643 msgid "Features: "
2644 msgstr "Særtrekk: "
2645
2646 msgid "Keyserver no-modify"
2647 msgstr ""
2648
2649 msgid "Preferred keyserver: "
2650 msgstr ""
2651
2652 msgid "Notations: "
2653 msgstr "Notasjoner: "
2654
2655 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2656 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2660 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2664 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
2665
2666 msgid "(sensitive)"
2667 msgstr "(sensitiv)"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "created: %s"
2671 msgstr "opprettet: %s"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "revoked: %s"
2675 msgstr "opphevet: %s"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "expired: %s"
2679 msgstr "utgikk: %s"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "expires: %s"
2683 msgstr "utgår: %s"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "usage: %s"
2687 msgstr "bruksmåte: %s"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "trust: %s"
2691 msgstr "tillit: %s"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "validity: %s"
2695 msgstr "gyldighet: %s"
2696
2697 msgid "This key has been disabled"
2698 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
2699
2700 msgid "card-no: "
2701 msgstr ""
2702
2703 msgid ""
2704 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2705 "unless you restart the program.\n"
2706 msgstr ""
2707
2708 msgid "revoked"
2709 msgstr "opphevet"
2710
2711 msgid "expired"
2712 msgstr "utgått"
2713
2714 msgid ""
2715 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2716 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2720 msgstr ""
2721
2722 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2723 msgstr ""
2724
2725 msgid ""
2726 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2727 "versions\n"
2728 "         of PGP to reject this key.\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2732 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
2733
2734 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2738 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
2739
2740 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2741 msgstr ""
2742
2743 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2744 msgstr ""
2745
2746 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2747 msgstr ""
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "Deleted %d signature.\n"
2751 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2755 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
2756
2757 msgid "Nothing deleted.\n"
2758 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
2759
2760 msgid "invalid"
2761 msgstr "ugyldig"
2762
2763 #, fuzzy, c-format
2764 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2765 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2769 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2770
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2773 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2774
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2777 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2781 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
2782
2783 msgid ""
2784 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2785 "cause\n"
2786 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2787 msgstr ""
2788
2789 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2793 msgstr ""
2794
2795 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2802 msgstr ""
2803
2804 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 msgid ""
2808 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
2809 msgstr ""
2810 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
2811 "N) "
2812
2813 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 msgid "Please select at most one subkey.\n"
2817 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
2818
2819 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
2820 msgstr ""
2821
2822 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2823 msgstr ""
2824
2825 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2826 msgstr ""
2827
2828 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
2833 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
2837 msgstr ""
2838
2839 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #, c-format
2843 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
2844 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2845
2846 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
2847 msgstr ""
2848
2849 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
2850 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
2851
2852 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
2853 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
2854
2855 msgid "Enter the notation: "
2856 msgstr ""
2857
2858 msgid "Proceed? (y/N) "
2859 msgstr ""
2860
2861 #, c-format
2862 msgid "No user ID with index %d\n"
2863 msgstr ""
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "No user ID with hash %s\n"
2867 msgstr ""
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "No subkey with index %d\n"
2871 msgstr ""
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "user ID: \"%s\"\n"
2875 msgstr ""
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
2879 msgstr ""
2880
2881 msgid " (non-exportable)"
2882 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "This signature expired on %s.\n"
2886 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
2887
2888 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
2892 msgstr ""
2893
2894 msgid "Not signed by you.\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
2899 msgstr ""
2900
2901 msgid " (non-revocable)"
2902 msgstr " (ikke-opphevbar)"
2903
2904 #, c-format
2905 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
2906 msgstr ""
2907
2908 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
2912 msgstr ""
2913
2914 msgid "no secret key\n"
2915 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
2916
2917 #, c-format
2918 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
2919 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
2920
2921 #, c-format
2922 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
2923 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
2924
2925 #, c-format
2926 msgid "Key %s is already revoked.\n"
2927 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
2928
2929 #, c-format
2930 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
2931 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
2932
2933 #, c-format
2934 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
2935 msgstr ""
2936
2937 #, c-format
2938 msgid "preference `%s' duplicated\n"
2939 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
2940
2941 msgid "too many cipher preferences\n"
2942 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
2943
2944 msgid "too many digest preferences\n"
2945 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
2946
2947 msgid "too many compression preferences\n"
2948 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
2952 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
2953
2954 msgid "writing direct signature\n"
2955 msgstr "skriver direkte signatur\n"
2956
2957 msgid "writing self signature\n"
2958 msgstr "skriver selvsignatur\n"
2959
2960 msgid "writing key binding signature\n"
2961 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
2962
2963 #, c-format
2964 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
2965 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
2966
2967 #, c-format
2968 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
2969 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
2970
2971 msgid "Sign"
2972 msgstr "Signere"
2973
2974 msgid "Certify"
2975 msgstr "Bekrefte"
2976
2977 msgid "Encrypt"
2978 msgstr "Kryptere data"
2979
2980 msgid "Authenticate"
2981 msgstr "Autentisere"
2982
2983 # S og s for signering
2984 # K og k for kryptering
2985 # A og a for autentisering
2986 # Q og q for avslutte
2987 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
2988 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
2989 #. a description of the fucntions:
2990 #.
2991 #. s = Toggle signing capability
2992 #. e = Toggle encryption capability
2993 #. a = Toggle authentication capability
2994 #. q = Finish
2995 #.
2996 msgid "SsEeAaQq"
2997 msgstr "SsKkAaQq"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "Possible actions for a %s key: "
3001 msgstr ""
3002
3003 msgid "Current allowed actions: "
3004 msgstr ""
3005
3006 #, c-format
3007 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3008 msgstr ""
3009
3010 #, c-format
3011 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3012 msgstr ""
3013
3014 #, c-format
3015 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3016 msgstr ""
3017
3018 #, c-format
3019 msgid "   (%c) Finished\n"
3020 msgstr ""
3021
3022 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3023 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
3024
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3027 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3028
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3031 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3032
3033 #, c-format
3034 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3035 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3039 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3043 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
3044
3045 #, c-format
3046 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3047 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
3048
3049 #, c-format
3050 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3051 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
3052
3053 #, c-format
3054 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3055 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
3056
3057 #, c-format
3058 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3059 msgstr ""
3060
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3063 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3067 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3068
3069 #, c-format
3070 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3071 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
3072
3073 msgid ""
3074 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3075 "         0 = key does not expire\n"
3076 "      <n>  = key expires in n days\n"
3077 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3078 "      <n>m = key expires in n months\n"
3079 "      <n>y = key expires in n years\n"
3080 msgstr ""
3081 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
3082 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
3083 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
3084 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
3085 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
3086 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
3087
3088 msgid ""
3089 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3090 "         0 = signature does not expire\n"
3091 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3092 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3093 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3094 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3095 msgstr ""
3096 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
3097 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
3098 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
3099 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
3100 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
3101 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
3102
3103 msgid "Key is valid for? (0) "
3104 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
3105
3106 #, c-format
3107 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3108 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
3109
3110 msgid "invalid value\n"
3111 msgstr "ugyldig verdi\n"
3112
3113 msgid "Key does not expire at all\n"
3114 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
3115
3116 msgid "Signature does not expire at all\n"
3117 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
3118
3119 #, c-format
3120 msgid "Key expires at %s\n"
3121 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
3122
3123 #, c-format
3124 msgid "Signature expires at %s\n"
3125 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
3126
3127 msgid ""
3128 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3129 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3130 msgstr ""
3131 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
3132 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
3133
3134 msgid "Is this correct? (y/N) "
3135 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
3136
3137 msgid ""
3138 "\n"
3139 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3140 "ID\n"
3141 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3142 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3143 "\n"
3144 msgstr ""
3145 "\n"
3146 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
3147 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
3148 "epostadresse til denne formen:\n"
3149 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
3150 "\n"
3151
3152 msgid "Real name: "
3153 msgstr "Fullt navn: "
3154
3155 msgid "Invalid character in name\n"
3156 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
3157
3158 msgid "Name may not start with a digit\n"
3159 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
3160
3161 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3162 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
3163
3164 msgid "Email address: "
3165 msgstr "Epostadresse: "
3166
3167 msgid "Not a valid email address\n"
3168 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
3169
3170 msgid "Comment: "
3171 msgstr "Kommentar: "
3172
3173 msgid "Invalid character in comment\n"
3174 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
3175
3176 #, c-format
3177 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3178 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
3179
3180 #, c-format
3181 msgid ""
3182 "You selected this USER-ID:\n"
3183 "    \"%s\"\n"
3184 "\n"
3185 msgstr ""
3186 "Du valgte denne brukeriden:\n"
3187 "    «%s»\n"
3188 "\n"
3189
3190 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3191 msgstr ""
3192 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
3193
3194 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3195 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3196 #. string which should be translated accordingly and the
3197 #. letter changed to match the one in the answer string.
3198 #.
3199 #. n = Change name
3200 #. c = Change comment
3201 #. e = Change email
3202 #. o = Okay (ready, continue)
3203 #. q = Quit
3204 #.
3205 msgid "NnCcEeOoQq"
3206 msgstr "NnKeEeRrAa"
3207
3208 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3209 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
3210
3211 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3212 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
3213
3214 msgid "Please correct the error first\n"
3215 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
3216
3217 msgid ""
3218 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3219 "\n"
3220 msgstr ""
3221 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
3222 "\n"
3223
3224 #, c-format
3225 msgid "%s.\n"
3226 msgstr "%s.\n"
3227
3228 msgid ""
3229 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3230 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3231 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3232 "\n"
3233 msgstr ""
3234 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3235 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
3236 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
3237 "\n"
3238
3239 msgid ""
3240 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3241 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3242 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3243 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3244 msgstr ""
3245 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
3246 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
3247 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
3248 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
3249
3250 msgid "Key generation canceled.\n"
3251 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
3252
3253 #, c-format
3254 msgid "writing public key to `%s'\n"
3255 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
3256
3257 #, c-format
3258 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3259 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3260
3261 #, c-format
3262 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3263 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3264
3265 #, c-format
3266 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3267 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3268
3269 #, c-format
3270 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3271 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3272
3273 #, c-format
3274 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3275 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3276
3277 #, c-format
3278 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3279 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3280
3281 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3282 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
3283
3284 msgid ""
3285 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3286 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3287 msgstr ""
3288 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
3289 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
3290 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
3291
3292 #, c-format
3293 msgid "Key generation failed: %s\n"
3294 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
3295
3296 # Er dette entallsformen av denne strengen?
3297 #, c-format
3298 msgid ""
3299 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3300 msgstr ""
3301 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
3302 "klokkeproblem)\n"
3303
3304 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
3305 #, c-format
3306 msgid ""
3307 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3308 msgstr ""
3309 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
3310 "klokkeproblem)\n"
3311
3312 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3313 msgstr ""
3314 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
3315 "OpenPGP\n"
3316
3317 msgid "Really create? (y/N) "
3318 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
3319
3320 #, c-format
3321 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3322 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3326 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
3327
3328 #, c-format
3329 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 msgid "never     "
3333 msgstr ""
3334
3335 msgid "Critical signature policy: "
3336 msgstr ""
3337
3338 msgid "Signature policy: "
3339 msgstr ""
3340
3341 msgid "Critical preferred keyserver: "
3342 msgstr ""
3343
3344 msgid "Critical signature notation: "
3345 msgstr ""
3346
3347 msgid "Signature notation: "
3348 msgstr ""
3349
3350 msgid "Keyring"
3351 msgstr "Nøkkelknippe"
3352
3353 msgid "Primary key fingerprint:"
3354 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3355
3356 msgid "     Subkey fingerprint:"
3357 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
3358
3359 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3360 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3361 msgid " Primary key fingerprint:"
3362 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3363
3364 msgid "      Subkey fingerprint:"
3365 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
3366
3367 msgid "      Key fingerprint ="
3368 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
3369
3370 msgid "      Card serial no. ="
3371 msgstr "      Serienummer for kort ="
3372
3373 #, c-format
3374 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3375 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
3376
3377 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3378 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "%s is the unchanged one\n"
3382 msgstr ""
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "%s is the new one\n"
3386 msgstr ""
3387
3388 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3389 msgstr ""
3390
3391 #, c-format
3392 msgid "caching keyring `%s'\n"
3393 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
3394
3395 #, c-format
3396 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3397 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
3398
3399 #, c-format
3400 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3401 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
3402
3403 #, c-format
3404 msgid "%s: keyring created\n"
3405 msgstr ""
3406
3407 msgid "include revoked keys in search results"
3408 msgstr ""
3409
3410 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3411 msgstr ""
3412
3413 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3414 msgstr ""
3415
3416 msgid "do not delete temporary files after using them"
3417 msgstr ""
3418
3419 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3423 msgstr ""
3424
3425 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3426 msgstr ""
3427
3428 #, c-format
3429 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3430 msgstr ""
3431 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
3432
3433 msgid "disabled"
3434 msgstr "utkoblet"
3435
3436 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3437 msgstr ""
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3441 msgstr ""
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3445 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
3446
3447 msgid "key not found on keyserver\n"
3448 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3452 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "requesting key %s from %s\n"
3456 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3460 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
3461
3462 #, c-format
3463 msgid "searching for names from %s\n"
3464 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3468 msgstr ""
3469
3470 #, c-format
3471 msgid "sending key %s to %s\n"
3472 msgstr ""
3473
3474 #, c-format
3475 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3476 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
3477
3478 #, c-format
3479 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3480 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
3481
3482 msgid "no keyserver action!\n"
3483 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
3484
3485 #, c-format
3486 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3487 msgstr ""
3488
3489 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3490 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
3491
3492 #, c-format
3493 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3494 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
3495
3496 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3497 msgstr ""
3498
3499 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #, c-format
3503 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3504 msgstr ""
3505
3506 #, c-format
3507 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3508 msgstr ""
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3512 msgstr ""
3513
3514 msgid "keyserver timed out\n"
3515 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
3516
3517 msgid "keyserver internal error\n"
3518 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3526 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3530 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3534 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3538 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3542 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3546 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
3547
3548 #, c-format
3549 msgid "%s encrypted session key\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #, c-format
3553 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3554 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
3555
3556 #, c-format
3557 msgid "public key is %s\n"
3558 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
3559
3560 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3561 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
3562
3563 #, c-format
3564 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3565 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
3566
3567 # Do we really need to translate this string.
3568 # The must some bug in the code.
3569 #, c-format
3570 msgid "      \"%s\"\n"
3571 msgstr "      «%s»\n"
3572
3573 #, c-format
3574 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3575 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
3576
3577 #, c-format
3578 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3579 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
3580
3581 #, c-format
3582 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3583 msgstr ""
3584
3585 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3586 msgstr ""
3587
3588 #, c-format
3589 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3590 msgstr ""
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3594 msgstr ""
3595
3596 msgid "decryption okay\n"
3597 msgstr ""
3598
3599 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3600 msgstr ""
3601
3602 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3603 msgstr ""
3604
3605 #, c-format
3606 msgid "decryption failed: %s\n"
3607 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
3608
3609 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3610 msgstr ""
3611
3612 #, c-format
3613 msgid "original file name='%.*s'\n"
3614 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
3615
3616 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3617 msgstr ""
3618
3619 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3620 msgstr ""
3621
3622 msgid "no signature found\n"
3623 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
3624
3625 msgid "signature verification suppressed\n"
3626 msgstr ""
3627
3628 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3629 msgstr ""
3630
3631 #, c-format
3632 msgid "Signature made %s\n"
3633 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
3634
3635 #, c-format
3636 msgid "               using %s key %s\n"
3637 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3641 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
3642
3643 msgid "Key available at: "
3644 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "BAD signature from \"%s\""
3648 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
3649
3650 #, c-format
3651 msgid "Expired signature from \"%s\""
3652 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "Good signature from \"%s\""
3656 msgstr "God signatur fra «%s»"
3657
3658 msgid "[uncertain]"
3659 msgstr "[usikker]"
3660
3661 #, c-format
3662 msgid "                aka \"%s\""
3663 msgstr "                aka «%s»"
3664
3665 #, c-format
3666 msgid "Signature expired %s\n"
3667 msgstr "Signatur utgått %s\n"
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "Signature expires %s\n"
3671 msgstr "Signatur utgår %s\n"
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3675 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
3676
3677 msgid "binary"
3678 msgstr "binær"
3679
3680 msgid "textmode"
3681 msgstr "tekstmodus"
3682
3683 msgid "unknown"
3684 msgstr "ukjent"
3685
3686 #, c-format
3687 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #, c-format
3691 msgid "Can't check signature: %s\n"
3692 msgstr ""
3693
3694 msgid "not a detached signature\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 msgid ""
3698 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3699 msgstr ""
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3706 msgstr ""
3707
3708 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3709 msgstr ""
3710
3711 #, c-format
3712 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3713 msgstr ""
3714
3715 #, c-format
3716 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3717 msgstr ""
3718
3719 #, c-format
3720 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3721 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
3722
3723 #, c-format
3724 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3725 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
3726
3727 #, fuzzy
3728 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3729 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
3730
3731 #, c-format
3732 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3733 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
3734
3735 #, c-format
3736 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3737 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
3738
3739 #, c-format
3740 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
3741 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "please see %s for more information\n"
3745 msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
3746
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
3749 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
3750
3751 #, c-format
3752 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3753 msgstr ""
3754
3755 #, c-format
3756 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3757 msgstr ""
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 msgid "Uncompressed"
3768 msgstr ""
3769
3770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
3771 msgid "uncompressed|none"
3772 msgstr ""
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "this message may not be usable by %s\n"
3776 msgstr ""
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "ambiguous option `%s'\n"
3780 msgstr "flertydig valg «%s»\n"
3781
3782 #, c-format
3783 msgid "unknown option `%s'\n"
3784 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "File `%s' exists. "
3788 msgstr "Fila «%s» finnes. "
3789
3790 msgid "Overwrite? (y/N) "
3791 msgstr "Overskrive (j/N) "
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "%s: unknown suffix\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 msgid "Enter new filename"
3798 msgstr "Tast inn nytt filnavn"
3799
3800 msgid "writing to stdout\n"
3801 msgstr "skriver til stdout\n"
3802
3803 #, c-format
3804 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3805 msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "new configuration file `%s' created\n"
3809 msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
3813 msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "directory `%s' created\n"
3817 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
3818
3819 #, c-format
3820 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3821 msgstr ""
3822
3823 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
3824 msgstr ""
3825
3826 #, c-format
3827 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3828 msgstr ""
3829
3830 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3831 msgstr ""
3832
3833 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3834 msgstr ""
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3845 msgstr ""
3846
3847 #, c-format
3848 msgid " (main key ID %s)"
3849 msgstr " (hovednøkkelid %s)"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid ""
3853 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3854 "\"%.*s\"\n"
3855 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
3856 msgstr ""
3857 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
3858 "«%.*s»\n"
3859 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
3860
3861 msgid "Repeat passphrase\n"
3862 msgstr "Gjenta passfrase\n"
3863
3864 msgid "Enter passphrase\n"
3865 msgstr "Tast inn passfrase\n"
3866
3867 msgid "cancelled by user\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
3871 msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
3872
3873 msgid "Enter passphrase: "
3874 msgstr "Tast inn passfrase: "
3875
3876 #, c-format
3877 msgid ""
3878 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3879 "user: \"%s\"\n"
3880 msgstr ""
3881 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
3882 "brukeren: «%s»\n"
3883
3884 #, c-format
3885 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
3886 msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
3887
3888 #, c-format
3889 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
3890 msgstr ""
3891
3892 msgid "Repeat passphrase: "
3893 msgstr "Gjenta passfrase: "
3894
3895 msgid ""
3896 "\n"
3897 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
3898 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
3899 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
3900 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
3901 msgstr ""
3902
3903 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
3904 msgstr ""
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
3908 msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
3909
3910 #, c-format
3911 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
3915 msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
3919 msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
3920
3921 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
3922 msgstr ""
3923
3924 msgid "no photo viewer set\n"
3925 msgstr ""
3926
3927 msgid "unable to display photo ID!\n"
3928 msgstr ""
3929
3930 msgid "No reason specified"
3931 msgstr "Ingen grunn er angitt"
3932
3933 msgid "Key is superseded"
3934 msgstr "Nøkkelen er overgått"
3935
3936 msgid "Key has been compromised"
3937 msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
3938
3939 msgid "Key is no longer used"
3940 msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
3941
3942 msgid "User ID is no longer valid"
3943 msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
3944
3945 msgid "reason for revocation: "
3946 msgstr "grunnen for opphevelse: "
3947
3948 msgid "revocation comment: "
3949 msgstr "kommentar til opphevelse: "
3950
3951 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
3952 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
3953 #. should be translated accordingly and the letter changed to
3954 #. match the one in the answer string.
3955 #.
3956 #. i = please show me more information
3957 #. m = back to the main menu
3958 #. s = skip this key
3959 #. q = quit
3960 #.
3961 msgid "iImMqQsS"
3962 msgstr "iImMqQsS"
3963
3964 msgid "No trust value assigned to:\n"
3965 msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
3966
3967 #, c-format
3968 msgid "  aka \"%s\"\n"
3969 msgstr "  aka «%s»\n"
3970
3971 msgid ""
3972 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
3973 msgstr ""
3974 "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
3975 "brukeren?\n"
3976
3977 #, c-format
3978 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
3979 msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
3980
3981 #, c-format
3982 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
3983 msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
3984
3985 #, c-format
3986 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
3987 msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
3988
3989 msgid "  m = back to the main menu\n"
3990 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
3991