bf1cbed7ee2ab06239bf867179c1c167d444a691
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2006-11-06 10:07+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:193
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:390
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:393
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
39 #, fuzzy
40 msgid "PIN too long"
41 msgstr "for lang linje"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:459
44 #, fuzzy
45 msgid "Passphrase too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:467
49 #, fuzzy
50 msgid "Invalid characters in PIN"
51 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:472
54 msgid "PIN too short"
55 msgstr ""
56
57 #: agent/call-pinentry.c:484
58 #, fuzzy
59 msgid "Bad PIN"
60 msgstr "ugyldig MPI"
61
62 #: agent/call-pinentry.c:485
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad Passphrase"
65 msgstr "ugyldig passfrase"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:521
68 #, fuzzy
69 msgid "Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/command-ssh.c:533
73 #, c-format
74 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3047
78 #: g10/keygen.c:3077 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
79 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
83
84 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
85 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
86 #: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2555
87 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
88 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
89 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
90 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
91 #: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
92 #, c-format
93 msgid "can't open `%s': %s\n"
94 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
95
96 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
97 #, fuzzy, c-format
98 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
99 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1623
102 #, c-format
103 msgid "detected card with S/N: %s\n"
104 msgstr ""
105
106 #: agent/command-ssh.c:1628
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
109 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
110
111 #: agent/command-ssh.c:1648
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "no suitable card key found: %s\n"
114 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1698
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
119 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1713
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "error writing key: %s\n"
124 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:2018
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
129 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2353
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
135 "0Awithin gpg-agent's key storage"
136 msgstr ""
137
138 #: agent/command-ssh.c:2857
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
141 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
142
143 #: agent/divert-scd.c:219
144 #, fuzzy
145 msgid "Admin PIN"
146 msgstr "|A|Admin PIN"
147
148 #: agent/divert-scd.c:277
149 #, fuzzy
150 msgid "Repeat this PIN"
151 msgstr "Gjenta denne PIN: "
152
153 #: agent/divert-scd.c:280
154 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
155 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
156
157 #: agent/divert-scd.c:292
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
160 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
161
162 #: agent/genkey.c:109
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
165 msgstr ""
166 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
167 "\n"
168
169 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
170 #, fuzzy
171 msgid "Please re-enter this passphrase"
172 msgstr "endre passfrasen"
173
174 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
175 #: tools/symcryptrun.c:487
176 msgid "does not match - try again"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/genkey.c:218
180 #, fuzzy
181 msgid "Please enter the new passphrase"
182 msgstr "endre passfrasen"
183
184 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
185 #: scd/scdaemon.c:103
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "@Options:\n"
189 " "
190 msgstr ""
191 "@\n"
192 "Valg:\n"
193 " "
194
195 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
196 msgid "run in server mode (foreground)"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
200 msgid "run in daemon mode (background)"
201 msgstr ""
202
203 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
204 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
205 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
206 msgid "verbose"
207 msgstr "fyldig output"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
210 #: sm/gpgsm.c:336
211 msgid "be somewhat more quiet"
212 msgstr "være noenlunde stille"
213
214 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
215 msgid "sh-style command output"
216 msgstr ""
217
218 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
219 msgid "csh-style command output"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
223 #, fuzzy
224 msgid "|FILE|read options from FILE"
225 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
226
227 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
228 msgid "do not detach from the console"
229 msgstr ""
230
231 #: agent/gpg-agent.c:125
232 msgid "do not grab keyboard and mouse"
233 msgstr ""
234
235 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
236 #: tools/symcryptrun.c:187
237 #, fuzzy
238 msgid "use a log file for the server"
239 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
240
241 #: agent/gpg-agent.c:128
242 #, fuzzy
243 msgid "use a standard location for the socket"
244 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
245
246 #: agent/gpg-agent.c:132
247 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/gpg-agent.c:134
251 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:135
255 #, fuzzy
256 msgid "do not use the SCdaemon"
257 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:142
260 msgid "ignore requests to change the TTY"
261 msgstr ""
262
263 #: agent/gpg-agent.c:144
264 msgid "ignore requests to change the X display"
265 msgstr ""
266
267 #: agent/gpg-agent.c:147
268 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:152
272 msgid "do not use the PIN cache when signing"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:154
276 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:156
280 #, fuzzy
281 msgid "allow presetting passphrase"
282 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:157
285 msgid "enable ssh-agent emulation"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:159
289 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
293 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
294 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
295 #, fuzzy
296 msgid "Please report bugs to <"
297 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:238 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
300 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
301 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
302 msgid ">.\n"
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:241
306 #, fuzzy
307 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
308 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:243
311 msgid ""
312 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
313 "Secret key management for GnuPG\n"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:302
317 #, c-format
318 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:305
322 #, c-format
323 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
324 msgstr ""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:336 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
327 #, c-format
328 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
329 msgstr ""
330
331 #: agent/gpg-agent.c:507 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
332 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
333 #: tools/symcryptrun.c:1056
334 #, c-format
335 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
336 msgstr ""
337
338 #: agent/gpg-agent.c:601 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
339 #, c-format
340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
341 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
342
343 #: agent/gpg-agent.c:606 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2011
344 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
345 #, c-format
346 msgid "option file `%s': %s\n"
347 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:614 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
350 #, c-format
351 msgid "reading options from `%s'\n"
352 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:914 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
355 #: g10/plaintext.c:158
356 #, c-format
357 msgid "error creating `%s': %s\n"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:1170 agent/gpg-agent.c:1273 agent/gpg-agent.c:1277
361 #: agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317 g10/exec.c:174
362 #: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:916
363 #, c-format
364 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
365 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:1184 scd/scdaemon.c:930
368 msgid "name of socket too long\n"
369 msgstr ""
370
371 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:956
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "can't create socket: %s\n"
374 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1239 scd/scdaemon.c:985
377 #, fuzzy, c-format
378 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
379 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:993
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "listen() failed: %s\n"
384 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:999
387 #, fuzzy, c-format
388 msgid "listening on socket `%s'\n"
389 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1281 agent/gpg-agent.c:1323 g10/openfile.c:419
392 #, c-format
393 msgid "directory `%s' created\n"
394 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1329
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
399 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1333
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
404 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1432
407 #, c-format
408 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1437
412 #, c-format
413 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1451
417 #, c-format
418 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1456
422 #, c-format
423 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1550 scd/scdaemon.c:1115
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
429 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1172
432 #, fuzzy, c-format
433 msgid "%s %s stopped\n"
434 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1655
437 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1665 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
441 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
442 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1677 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
446 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
447 #, c-format
448 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/preset-passphrase.c:100
452 #, fuzzy
453 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
454 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
455
456 #: agent/preset-passphrase.c:103
457 msgid ""
458 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
459 "Password cache maintenance\n"
460 msgstr ""
461
462 #: agent/protect-tool.c:146
463 #, fuzzy
464 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
465 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
466
467 #: agent/protect-tool.c:148
468 msgid ""
469 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
470 "Secret key maintenance tool\n"
471 msgstr ""
472
473 #: agent/protect-tool.c:1206
474 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
475 msgstr ""
476
477 #: agent/protect-tool.c:1209
478 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1212
482 msgid ""
483 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
484 "system."
485 msgstr ""
486
487 #: agent/protect-tool.c:1217
488 msgid ""
489 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
490 "needed to complete this operation."
491 msgstr ""
492
493 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
494 #, fuzzy
495 msgid "Passphrase:"
496 msgstr "ugyldig passfrase"
497
498 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
501 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
502
503 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
504 #, fuzzy
505 msgid "cancelled\n"
506 msgstr "cancel|cancel"
507
508 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "error opening `%s': %s\n"
511 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
512
513 #: agent/trustlist.c:130
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
516 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
517
518 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
519 #, c-format
520 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
521 msgstr ""
522
523 #: agent/trustlist.c:164
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
526 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
527
528 #: agent/trustlist.c:199
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
531 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
532
533 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
534 #, c-format
535 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
536 msgstr ""
537
538 #: agent/trustlist.c:264
539 #, fuzzy, c-format
540 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
541 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
542
543 #: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
544 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
545 msgstr ""
546
547 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
548 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
549 #. Pinentry to insert a line break.  The double
550 #. percent sign is actually needed because it is also
551 #. a printf format string.  If you need to insert a
552 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
553 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
554 #. fingerprint string whereas the first one receives
555 #. the name as store in the certificate.
556 #: agent/trustlist.c:471
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
560 "fingerprint:%%0A  %s"
561 msgstr ""
562
563 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
564 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
565 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
566 #: agent/trustlist.c:480
567 msgid "Correct"
568 msgstr ""
569
570 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
571 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
572 #. Pinentry to insert a line break.  The double
573 #. percent sign is actually needed because it is also
574 #. a printf format string.  If you need to insert a
575 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
576 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
577 #. certificate.
578 #: agent/trustlist.c:500
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
582 "certificates?"
583 msgstr ""
584
585 #: agent/trustlist.c:506
586 #, fuzzy
587 msgid "Yes"
588 msgstr "ja"
589
590 #: agent/trustlist.c:506
591 msgid "No"
592 msgstr ""
593
594 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
595 #, fuzzy, c-format
596 msgid "error creating a pipe: %s\n"
597 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
598
599 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
600 #, fuzzy, c-format
601 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
602 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
603
604 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
605 #, fuzzy, c-format
606 msgid "error forking process: %s\n"
607 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
608
609 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
610 #, c-format
611 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
612 msgstr ""
613
614 #: common/exechelp.c:452
615 #, fuzzy, c-format
616 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
617 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
618
619 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
622 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
623
624 #: common/exechelp.c:493
625 #, c-format
626 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
627 msgstr ""
628
629 #: common/exechelp.c:504
630 #, fuzzy, c-format
631 msgid "error running `%s': terminated\n"
632 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
633
634 #: common/http.c:1622
635 #, fuzzy, c-format
636 msgid "error creating socket: %s\n"
637 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
638
639 #: common/http.c:1666
640 #, fuzzy
641 msgid "host not found"
642 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
643
644 #: common/simple-pwquery.c:310
645 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
646 msgstr ""
647
648 #: common/simple-pwquery.c:368
649 #, c-format
650 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
651 msgstr ""
652
653 #: common/simple-pwquery.c:379
654 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
655 msgstr ""
656
657 #: common/simple-pwquery.c:389
658 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
659 msgstr ""
660
661 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
662 msgid "canceled by user\n"
663 msgstr ""
664
665 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
666 msgid "problem with the agent\n"
667 msgstr ""
668
669 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
670 #, c-format
671 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
672 msgstr ""
673
674 #: common/sysutils.c:183
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
677 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
678
679 #: common/sysutils.c:215
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
682 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
683
684 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
685 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
686 msgid "yes"
687 msgstr "ja"
688
689 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
690 msgid "yY"
691 msgstr "jJ"
692
693 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
694 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
695 msgid "no"
696 msgstr "nei"
697
698 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
699 msgid "nN"
700 msgstr "nN"
701
702 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
703 #: common/yesno.c:74
704 msgid "quit"
705 msgstr "avslutt"
706
707 #: common/yesno.c:77
708 msgid "qQ"
709 msgstr "aA"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:111
713 msgid "okay|okay"
714 msgstr "okay|okay"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:113
718 msgid "cancel|cancel"
719 msgstr "cancel|cancel"
720
721 #: common/yesno.c:114
722 msgid "oO"
723 msgstr "oO"
724
725 #: common/yesno.c:115
726 msgid "cC"
727 msgstr "cC"
728
729 #: g10/armor.c:320
730 #, c-format
731 msgid "armor: %s\n"
732 msgstr "armor: %s\n"
733
734 #: g10/armor.c:359
735 msgid "invalid armor header: "
736 msgstr "ugyldig armorheader: "
737
738 #: g10/armor.c:370
739 msgid "armor header: "
740 msgstr "armorheader: "
741
742 #: g10/armor.c:381
743 msgid "invalid clearsig header\n"
744 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
745
746 #: g10/armor.c:433
747 msgid "nested clear text signatures\n"
748 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
749
750 #: g10/armor.c:568
751 msgid "unexpected armor: "
752 msgstr "uforventet armering:"
753
754 #: g10/armor.c:580
755 msgid "invalid dash escaped line: "
756 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
757
758 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
759 #, c-format
760 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
761 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
762
763 #: g10/armor.c:777
764 msgid "premature eof (no CRC)\n"
765 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
766
767 #: g10/armor.c:811
768 msgid "premature eof (in CRC)\n"
769 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
770
771 #: g10/armor.c:819
772 msgid "malformed CRC\n"
773 msgstr "misdannet CRC\n"
774
775 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
776 #, c-format
777 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
778 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
779
780 #: g10/armor.c:843
781 msgid "premature eof (in trailer)\n"
782 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
783
784 #: g10/armor.c:847
785 msgid "error in trailer line\n"
786 msgstr "feil i trailerlinje\n"
787
788 #: g10/armor.c:1158
789 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
790 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
791
792 #: g10/armor.c:1163
793 #, c-format
794 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
795 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
796
797 #: g10/armor.c:1167
798 msgid ""
799 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
800 msgstr ""
801 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
802
803 #: g10/build-packet.c:978
804 msgid ""
805 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
806 "an '='\n"
807 msgstr ""
808
809 #: g10/build-packet.c:990
810 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
811 msgstr ""
812
813 #: g10/build-packet.c:996
814 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/build-packet.c:1014
818 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
819 msgstr ""
820
821 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
822 #, fuzzy
823 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
824 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
825
826 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
827 msgid "not human readable"
828 msgstr ""
829
830 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
831 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
832 msgstr ""
833
834 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
835 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
836 msgstr ""
837
838 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
839 #, c-format
840 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
841 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
842
843 #: g10/card-util.c:69
844 #, c-format
845 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
846 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
847
848 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
849 #: g10/keygen.c:2739 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
850 msgid "can't do this in batch mode\n"
851 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
852
853 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
854 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
855 #: g10/keygen.c:1617
856 msgid "Your selection? "
857 msgstr "Ditt valg? "
858
859 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
860 msgid "[not set]"
861 msgstr "[ikke satt]"
862
863 #: g10/card-util.c:414
864 msgid "male"
865 msgstr "mann"
866
867 #: g10/card-util.c:415
868 msgid "female"
869 msgstr "dame"
870
871 #: g10/card-util.c:415
872 msgid "unspecified"
873 msgstr "uspesifisert"
874
875 #: g10/card-util.c:442
876 msgid "not forced"
877 msgstr "ikke tvunget"
878
879 #: g10/card-util.c:442
880 msgid "forced"
881 msgstr "tvunget"
882
883 #: g10/card-util.c:520
884 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
885 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
886
887 #: g10/card-util.c:522
888 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
889 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
890
891 #: g10/card-util.c:524
892 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
893 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
894
895 #: g10/card-util.c:541
896 msgid "Cardholder's surname: "
897 msgstr "Kortholders etternavn: "
898
899 #: g10/card-util.c:543
900 msgid "Cardholder's given name: "
901 msgstr "Kortholders fornavn: "
902
903 #: g10/card-util.c:561
904 #, c-format
905 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
906 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
907
908 #: g10/card-util.c:582
909 msgid "URL to retrieve public key: "
910 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
911
912 #: g10/card-util.c:590
913 #, c-format
914 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
915 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
916
917 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
918 #, c-format
919 msgid "error reading `%s': %s\n"
920 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
921
922 #: g10/card-util.c:696
923 msgid "Login data (account name): "
924 msgstr "Logindata (kontonavn): "
925
926 #: g10/card-util.c:706
927 #, c-format
928 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
929 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
930
931 #: g10/card-util.c:765
932 msgid "Private DO data: "
933 msgstr "Privat DO-data: "
934
935 #: g10/card-util.c:775
936 #, c-format
937 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
938 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
939
940 #: g10/card-util.c:795
941 msgid "Language preferences: "
942 msgstr "Språkpreferanser:"
943
944 #: g10/card-util.c:803
945 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
946 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
947
948 #: g10/card-util.c:812
949 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
950 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
951
952 #: g10/card-util.c:833
953 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
954 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
955
956 #: g10/card-util.c:847
957 msgid "Error: invalid response.\n"
958 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
959
960 #: g10/card-util.c:868
961 msgid "CA fingerprint: "
962 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
963
964 #: g10/card-util.c:891
965 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
966 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
967
968 #: g10/card-util.c:939
969 #, c-format
970 msgid "key operation not possible: %s\n"
971 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
972
973 #: g10/card-util.c:940
974 msgid "not an OpenPGP card"
975 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
976
977 #: g10/card-util.c:949
978 #, c-format
979 msgid "error getting current key info: %s\n"
980 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
981
982 #: g10/card-util.c:1034
983 msgid "Replace existing key? (y/N) "
984 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
985
986 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
987 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
988 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
989
990 #: g10/card-util.c:1076
991 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
992 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
993
994 #: g10/card-util.c:1085
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
998 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
999 "You should change them using the command --change-pin\n"
1000 msgstr ""
1001 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1002 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1003 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:1120
1006 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1007 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1010 msgid "   (1) Signature key\n"
1011 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1012
1013 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1014 msgid "   (2) Encryption key\n"
1015 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1016
1017 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1018 msgid "   (3) Authentication key\n"
1019 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1020
1021 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1022 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1023 msgid "Invalid selection.\n"
1024 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:1200
1027 msgid "Please select where to store the key:\n"
1028 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:1235
1031 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1032 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:1240
1035 msgid "secret parts of key are not available\n"
1036 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1037
1038 #: g10/card-util.c:1245
1039 msgid "secret key already stored on a card\n"
1040 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1043 msgid "quit this menu"
1044 msgstr "avslutte denne menyen"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1318
1047 msgid "show admin commands"
1048 msgstr "vise admin-kommandoer"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1051 msgid "show this help"
1052 msgstr "vise denne hjelpen"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1321
1055 msgid "list all available data"
1056 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1324
1059 msgid "change card holder's name"
1060 msgstr "endre kortholders navn"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1325
1063 msgid "change URL to retrieve key"
1064 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1326
1067 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1068 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1327
1071 msgid "change the login name"
1072 msgstr "endre loginnavnet"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1328
1075 msgid "change the language preferences"
1076 msgstr "endre språkpreferansene"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1329
1079 msgid "change card holder's sex"
1080 msgstr "endre kortholders kjønn"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1330
1083 msgid "change a CA fingerprint"
1084 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1331
1087 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1088 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1332
1091 msgid "generate new keys"
1092 msgstr "generere nye nøkler"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1333
1095 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1096 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1334
1099 msgid "verify the PIN and list all data"
1100 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
1103 msgid "Command> "
1104 msgstr "Kommando> "
1105
1106 #: g10/card-util.c:1492
1107 msgid "Admin-only command\n"
1108 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1523
1111 msgid "Admin commands are allowed\n"
1112 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1525
1115 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1116 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
1119 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1120 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1121
1122 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
1123 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1124 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1125
1126 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1127 #, c-format
1128 msgid "can't open `%s'\n"
1129 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1130
1131 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
1132 #: g10/revoke.c:228
1133 #, c-format
1134 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1135 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1136
1137 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
1138 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1139 #, c-format
1140 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1141 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1142
1143 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1144 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1145 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1146
1147 #: g10/delkey.c:135
1148 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1149 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1150
1151 #: g10/delkey.c:147
1152 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1153 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1154
1155 #: g10/delkey.c:155
1156 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1157 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1158
1159 #: g10/delkey.c:165
1160 #, c-format
1161 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1162 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1163
1164 #: g10/delkey.c:175
1165 msgid "ownertrust information cleared\n"
1166 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1167
1168 #: g10/delkey.c:206
1169 #, c-format
1170 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1171 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:208
1174 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1175 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1176
1177 #: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
1178 #, c-format
1179 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1180 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1181
1182 #: g10/encode.c:230
1183 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1184 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1185
1186 #: g10/encode.c:244
1187 #, c-format
1188 msgid "using cipher %s\n"
1189 msgstr "bruker cipher %s\n"
1190
1191 #: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
1192 #, c-format
1193 msgid "`%s' already compressed\n"
1194 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1195
1196 #: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
1197 #, c-format
1198 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1199 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1200
1201 #: g10/encode.c:469
1202 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1203 msgstr ""
1204 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1205 "--pgp2-modus\n"
1206
1207 #: g10/encode.c:494
1208 #, c-format
1209 msgid "reading from `%s'\n"
1210 msgstr "leser fra «%s»\n"
1211
1212 #: g10/encode.c:522
1213 msgid ""
1214 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1215 msgstr ""
1216 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1217
1218 #: g10/encode.c:540
1219 #, c-format
1220 msgid ""
1221 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1222 msgstr ""
1223 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1224 "preferanser\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1230 "preferences\n"
1231 msgstr ""
1232 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1233 "preferanser\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:744
1236 #, c-format
1237 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1238 msgstr ""
1239 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1240
1241 #: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1242 #, c-format
1243 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1244 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:841
1247 #, c-format
1248 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1249 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
1252 #, c-format
1253 msgid "%s encrypted data\n"
1254 msgstr "%s krypterte data\n"
1255
1256 #: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
1257 #, c-format
1258 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1259 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1260
1261 #: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
1262 msgid ""
1263 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1264 msgstr ""
1265 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1266 "cipher.\n"
1267
1268 #: g10/encr-data.c:122
1269 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1270 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1271
1272 #: g10/exec.c:51
1273 msgid "no remote program execution supported\n"
1274 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1275
1276 #: g10/exec.c:315
1277 msgid ""
1278 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1279 msgstr ""
1280 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1281 "konfigurasjonsfila\n"
1282
1283 #: g10/exec.c:345
1284 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1285 msgstr ""
1286 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1287
1288 #: g10/exec.c:423
1289 #, c-format
1290 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1291 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1292
1293 #: g10/exec.c:426
1294 #, c-format
1295 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1296 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1297
1298 #: g10/exec.c:511
1299 #, c-format
1300 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1301 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1302
1303 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1304 msgid "unnatural exit of external program\n"
1305 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1306
1307 #: g10/exec.c:537
1308 msgid "unable to execute external program\n"
1309 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1310
1311 #: g10/exec.c:554
1312 #, c-format
1313 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1314 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1315
1316 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1317 #, c-format
1318 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1319 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1320
1321 #: g10/exec.c:611
1322 #, c-format
1323 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1324 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1325
1326 #: g10/export.c:63
1327 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1328 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1329
1330 #: g10/export.c:65
1331 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/export.c:67
1335 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/export.c:69
1339 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/export.c:71
1343 msgid "remove unusable parts from key during export"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/export.c:73
1347 msgid "remove as much as possible from key during export"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: g10/export.c:75
1351 msgid "export keys in an S-expression based format"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/export.c:339
1355 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1356 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1357
1358 #: g10/export.c:368
1359 #, c-format
1360 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1361 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1362
1363 #: g10/export.c:376
1364 #, c-format
1365 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1366 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1367
1368 #: g10/export.c:387
1369 #, c-format
1370 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1371 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1372
1373 #: g10/export.c:538
1374 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: g10/export.c:561
1378 #, c-format
1379 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1380 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1381
1382 #: g10/export.c:582
1383 #, c-format
1384 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1385 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1386
1387 #: g10/export.c:631
1388 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1389 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1390
1391 #: g10/getkey.c:153
1392 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1393 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1394
1395 #: g10/getkey.c:176
1396 msgid "[User ID not found]"
1397 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1398
1399 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1400 #: g10/getkey.c:1004
1401 #, c-format
1402 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/getkey.c:1831
1406 #, c-format
1407 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1408 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1409
1410 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
1411 #, c-format
1412 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1413 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1414
1415 #: g10/getkey.c:2616
1416 #, c-format
1417 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1418 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1419
1420 #: g10/getkey.c:2663
1421 #, c-format
1422 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1423 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1426 msgid ""
1427 "@Commands:\n"
1428 " "
1429 msgstr ""
1430 "@Kommandoer:\n"
1431 " "
1432
1433 #: g10/gpg.c:367
1434 msgid "|[file]|make a signature"
1435 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1436
1437 #: g10/gpg.c:368
1438 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1439 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1440
1441 #: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
1442 msgid "make a detached signature"
1443 msgstr "lage en adskilt signatur"
1444
1445 #: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
1446 msgid "encrypt data"
1447 msgstr "kryptere data"
1448
1449 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1450 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1451 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1452
1453 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1454 msgid "decrypt data (default)"
1455 msgstr "dekryptere data (standard)"
1456
1457 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1458 msgid "verify a signature"
1459 msgstr "bekrefte en signatur"
1460
1461 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
1462 msgid "list keys"
1463 msgstr "liste nøkler"
1464
1465 #: g10/gpg.c:380
1466 msgid "list keys and signatures"
1467 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1468
1469 #: g10/gpg.c:381
1470 msgid "list and check key signatures"
1471 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1472
1473 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
1474 msgid "list keys and fingerprints"
1475 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1476
1477 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
1478 msgid "list secret keys"
1479 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1480
1481 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1482 msgid "generate a new key pair"
1483 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1484
1485 #: g10/gpg.c:385
1486 msgid "remove keys from the public keyring"
1487 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1488
1489 #: g10/gpg.c:387
1490 msgid "remove keys from the secret keyring"
1491 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1492
1493 #: g10/gpg.c:388
1494 msgid "sign a key"
1495 msgstr "signere en nøkkel"
1496
1497 #: g10/gpg.c:389
1498 msgid "sign a key locally"
1499 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1500
1501 #: g10/gpg.c:390
1502 msgid "sign or edit a key"
1503 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1504
1505 #: g10/gpg.c:391
1506 msgid "generate a revocation certificate"
1507 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1508
1509 #: g10/gpg.c:393
1510 msgid "export keys"
1511 msgstr "eksportere nøkler"
1512
1513 #: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
1514 msgid "export keys to a key server"
1515 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1516
1517 #: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
1518 msgid "import keys from a key server"
1519 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1520
1521 #: g10/gpg.c:397
1522 msgid "search for keys on a key server"
1523 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1524
1525 #: g10/gpg.c:399
1526 msgid "update all keys from a keyserver"
1527 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1528
1529 #: g10/gpg.c:403
1530 msgid "import/merge keys"
1531 msgstr "importere/flette nøkler"
1532
1533 #: g10/gpg.c:406
1534 msgid "print the card status"
1535 msgstr "vis kortets status"
1536
1537 #: g10/gpg.c:407
1538 msgid "change data on a card"
1539 msgstr "endre data på et kort"
1540
1541 #: g10/gpg.c:408
1542 msgid "change a card's PIN"
1543 msgstr "endre PIN på et kort"
1544
1545 #: g10/gpg.c:417
1546 msgid "update the trust database"
1547 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1548
1549 #: g10/gpg.c:424
1550 msgid "|algo [files]|print message digests"
1551 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1552
1553 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1554 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1555 msgid ""
1556 "@\n"
1557 "Options:\n"
1558 " "
1559 msgstr ""
1560 "@\n"
1561 "Valg:\n"
1562 " "
1563
1564 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
1565 msgid "create ascii armored output"
1566 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1567
1568 #: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
1569 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1570 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1571
1572 #: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
1573 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1574 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1575
1576 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
1577 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1578 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1579
1580 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
1581 msgid "use canonical text mode"
1582 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1583
1584 #: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1585 msgid "use as output file"
1586 msgstr "bruk som outputfil"
1587
1588 #: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1589 msgid "do not make any changes"
1590 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1591
1592 #: g10/gpg.c:477
1593 msgid "prompt before overwriting"
1594 msgstr "spør før overskriving"
1595
1596 #: g10/gpg.c:519
1597 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1598 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1599
1600 #: g10/gpg.c:520
1601 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1602 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1603
1604 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1605 msgid ""
1606 "@\n"
1607 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1608 msgstr ""
1609 "@\n"
1610 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1613 msgid ""
1614 "@\n"
1615 "Examples:\n"
1616 "\n"
1617 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1618 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1619 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1620 " --list-keys [names]        show keys\n"
1621 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1622 msgstr ""
1623 "@\n"
1624 "Eksempler:\n"
1625 "\n"
1626 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1627 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1628 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1629 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1630 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
1633 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1634 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:760
1637 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1638 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1639
1640 #: g10/gpg.c:763
1641 msgid ""
1642 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1643 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1644 "default operation depends on the input data\n"
1645 msgstr ""
1646 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1647 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1648 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
1651 msgid ""
1652 "\n"
1653 "Supported algorithms:\n"
1654 msgstr ""
1655 "\n"
1656 "Støttede algoritmer:\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:777
1659 msgid "Pubkey: "
1660 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1661
1662 #: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
1663 msgid "Cipher: "
1664 msgstr "Cipher: "
1665
1666 #: g10/gpg.c:791
1667 msgid "Hash: "
1668 msgstr "Hash: "
1669
1670 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
1671 msgid "Compression: "
1672 msgstr "Kompresjon: "
1673
1674 #: g10/gpg.c:882
1675 msgid "usage: gpg [options] "
1676 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1677
1678 #: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
1679 msgid "conflicting commands\n"
1680 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:1070
1683 #, c-format
1684 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1685 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1686
1687 #: g10/gpg.c:1267
1688 #, c-format
1689 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1690 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:1270
1693 #, c-format
1694 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1695 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1696
1697 #: g10/gpg.c:1273
1698 #, c-format
1699 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1700 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:1279
1703 #, c-format
1704 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1705 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:1282
1708 #, c-format
1709 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1710 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:1285
1713 #, c-format
1714 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1715 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:1291
1718 #, c-format
1719 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1720 msgstr ""
1721 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1722 "s»\n"
1723
1724 #: g10/gpg.c:1294
1725 #, c-format
1726 msgid ""
1727 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1728 msgstr ""
1729 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1730 "«%s»\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1297
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:1303
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1741 msgstr ""
1742 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1743 "«%s»\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:1306
1746 #, c-format
1747 msgid ""
1748 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1749 msgstr ""
1750 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1751 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1309
1754 #, c-format
1755 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1756 msgstr ""
1757 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:1452
1760 #, c-format
1761 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1762 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:1545
1765 msgid "display photo IDs during key listings"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/gpg.c:1547
1769 msgid "show policy URLs during signature listings"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/gpg.c:1549
1773 msgid "show all notations during signature listings"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/gpg.c:1551
1777 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: g10/gpg.c:1555
1781 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: g10/gpg.c:1557
1785 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: g10/gpg.c:1559
1789 msgid "show user ID validity during key listings"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/gpg.c:1561
1793 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/gpg.c:1563
1797 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: g10/gpg.c:1565
1801 msgid "show the keyring name in key listings"
1802 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1567
1805 msgid "show expiration dates during signature listings"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/gpg.c:1965
1809 #, c-format
1810 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1811 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
1814 #, c-format
1815 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1816 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:2224
1819 #, c-format
1820 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1821 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1822
1823 # Tenk litt på denne du, Trond.
1824 #: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
1825 #, c-format
1826 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1827 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1828
1829 #: g10/gpg.c:2472
1830 #, c-format
1831 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1832 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
1835 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1836 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1837
1838 #: g10/gpg.c:2507
1839 #, c-format
1840 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1841 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:2510
1844 msgid "invalid keyserver options\n"
1845 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:2517
1848 #, c-format
1849 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1850 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:2520
1853 msgid "invalid import options\n"
1854 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:2527
1857 #, c-format
1858 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1859 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:2530
1862 msgid "invalid export options\n"
1863 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:2537
1866 #, c-format
1867 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1868 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2540
1871 msgid "invalid list options\n"
1872 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:2548
1875 msgid "display photo IDs during signature verification"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/gpg.c:2550
1879 msgid "show policy URLs during signature verification"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:2552
1883 msgid "show all notations during signature verification"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/gpg.c:2554
1887 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: g10/gpg.c:2558
1891 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: g10/gpg.c:2560
1895 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: g10/gpg.c:2562
1899 msgid "show user ID validity during signature verification"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:2564
1903 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:2566
1907 msgid "validate signatures with PKA data"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:2568
1911 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:2575
1915 #, c-format
1916 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1917 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1918
1919 #: g10/gpg.c:2578
1920 msgid "invalid verify options\n"
1921 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1922
1923 #: g10/gpg.c:2585
1924 #, c-format
1925 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1926 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1927
1928 #: g10/gpg.c:2759
1929 #, c-format
1930 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1931 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2762
1934 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
1938 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1939 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2847
1942 #, c-format
1943 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1944 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2856
1947 #, c-format
1948 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1949 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2859
1952 #, c-format
1953 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1954 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2874
1957 #, c-format
1958 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:2888
1962 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1963 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2894
1966 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1967 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:2900
1970 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1971 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2913
1974 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1975 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
1978 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1979 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
1982 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1983 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2991
1986 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1987 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2997
1990 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1991 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:3012
1994 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1995 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:3014
1998 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1999 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:3016
2002 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2003 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:3018
2006 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2007 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3020
2010 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2011 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3023
2014 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2015 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3027
2018 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2019 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3034
2022 msgid "invalid default preferences\n"
2023 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3043
2026 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2027 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3047
2030 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2031 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3051
2034 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2035 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3084
2038 #, c-format
2039 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2040 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:3131
2043 #, c-format
2044 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2045 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:3136
2048 #, c-format
2049 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2050 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:3141
2053 #, c-format
2054 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2055 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3233
2058 #, c-format
2059 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2060 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3244
2063 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2064 msgstr ""
2065 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3255
2068 msgid "--store [filename]"
2069 msgstr "--store [filnavn]"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3262
2072 msgid "--symmetric [filename]"
2073 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3264
2076 #, c-format
2077 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2078 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3274
2081 msgid "--encrypt [filename]"
2082 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3287
2085 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2086 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3289
2089 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: g10/gpg.c:3292
2093 #, c-format
2094 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2095 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3310
2098 msgid "--sign [filename]"
2099 msgstr "--sign [filnavn]"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3323
2102 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2103 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3338
2106 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2107 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3340
2110 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: g10/gpg.c:3343
2114 #, c-format
2115 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2116 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3363
2119 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2120 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3372
2123 msgid "--clearsign [filename]"
2124 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3397
2127 msgid "--decrypt [filename]"
2128 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3405
2131 msgid "--sign-key user-id"
2132 msgstr "--sign-key brukerid"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3409
2135 msgid "--lsign-key user-id"
2136 msgstr "--lsign-key brukerid"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3430
2139 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2140 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3515
2143 #, c-format
2144 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2145 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3517
2148 #, c-format
2149 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2150 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3519
2153 #, c-format
2154 msgid "key export failed: %s\n"
2155 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3530
2158 #, c-format
2159 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2160 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3540
2163 #, c-format
2164 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2165 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2166
2167 #: g10/gpg.c:3591
2168 #, c-format
2169 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2170 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3599
2173 #, c-format
2174 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2175 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3689
2178 #, c-format
2179 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2180 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3806
2183 msgid "[filename]"
2184 msgstr "[filnavn]"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3810
2187 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2188 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:4121
2191 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2192 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:4123
2195 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2196 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:4156
2199 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2200 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2201
2202 #: g10/gpgv.c:73
2203 msgid "take the keys from this keyring"
2204 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2205
2206 #: g10/gpgv.c:75
2207 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2208 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2209
2210 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2211 msgid "|FD|write status info to this FD"
2212 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2213
2214 #: g10/gpgv.c:100
2215 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2216 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2217
2218 #: g10/gpgv.c:103
2219 msgid ""
2220 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2221 "Check signatures against known trusted keys\n"
2222 msgstr ""
2223 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2224 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2225
2226 #: g10/helptext.c:51
2227 msgid ""
2228 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2229 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2230 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2231 msgstr ""
2232
2233 #: g10/helptext.c:57
2234 msgid ""
2235 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2236 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2237 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2238 "ultimately trusted\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/helptext.c:64
2242 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/helptext.c:68
2246 msgid ""
2247 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/helptext.c:72
2251 msgid ""
2252 "Select the algorithm to use.\n"
2253 "\n"
2254 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2255 "for signatures.\n"
2256 "\n"
2257 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2258 "\n"
2259 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2260 "\n"
2261 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/helptext.c:86
2265 msgid ""
2266 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2267 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2268 "Please consult your security expert first."
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/helptext.c:93
2272 msgid "Enter the size of the key"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2276 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2277 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2278 msgstr ""
2279
2280 #: g10/helptext.c:107
2281 msgid ""
2282 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2283 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2284 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2285 "the given value as an interval."
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/helptext.c:119
2289 msgid "Enter the name of the key holder"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/helptext.c:124
2293 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/helptext.c:128
2297 msgid "Please enter an optional comment"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: g10/helptext.c:133
2301 msgid ""
2302 "N  to change the name.\n"
2303 "C  to change the comment.\n"
2304 "E  to change the email address.\n"
2305 "O  to continue with key generation.\n"
2306 "Q  to to quit the key generation."
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/helptext.c:142
2310 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2311 msgstr ""
2312
2313 #: g10/helptext.c:150
2314 msgid ""
2315 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2316 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2317 "know how carefully you verified this.\n"
2318 "\n"
2319 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2320 "the\n"
2321 "    key.\n"
2322 "\n"
2323 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2324 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2325 "for\n"
2326 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2327 "user.\n"
2328 "\n"
2329 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2330 "could\n"
2331 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2332 "the\n"
2333 "    key against a photo ID.\n"
2334 "\n"
2335 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2336 "could\n"
2337 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2338 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2339 "a\n"
2340 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2341 "the\n"
2342 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2343 "exchange\n"
2344 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2345 "\n"
2346 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2347 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2348 "\"\n"
2349 "mean to you when you sign other keys.\n"
2350 "\n"
2351 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2352 msgstr ""
2353 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2354 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2355 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2356 "\n"
2357 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2358 "\n"
2359 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2360 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2361 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2362 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2363 "\n"
2364 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2365 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2366 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2367 "\n"
2368 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2369 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2370 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2371 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2372 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2373 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2374 "\n"
2375 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2376 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2377 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2378 "\n"
2379 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2380
2381 #: g10/helptext.c:188
2382 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/helptext.c:192
2386 msgid ""
2387 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2388 "All certificates are then also lost!"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/helptext.c:197
2392 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/helptext.c:202
2396 msgid ""
2397 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2398 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2399 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2400 msgstr ""
2401
2402 #: g10/helptext.c:207
2403 msgid ""
2404 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2405 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2406 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2407 "a trust connection through another already certified key."
2408 msgstr ""
2409
2410 #: g10/helptext.c:213
2411 msgid ""
2412 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2413 "your keyring."
2414 msgstr ""
2415
2416 #: g10/helptext.c:217
2417 msgid ""
2418 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2419 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2420 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2421 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2422 "a second one is available."
2423 msgstr ""
2424
2425 #: g10/helptext.c:225
2426 msgid ""
2427 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2428 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2429 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: g10/helptext.c:232
2433 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/helptext.c:238
2437 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:242
2441 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/helptext.c:247
2445 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/helptext.c:252
2449 msgid ""
2450 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2451 "file (which is shown in brackets) will be used."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: g10/helptext.c:258
2455 msgid ""
2456 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2457 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2458 "  \"Key has been compromised\"\n"
2459 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2460 "      got access to your secret key.\n"
2461 "  \"Key is superseded\"\n"
2462 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2463 "  \"Key is no longer used\"\n"
2464 "      Use this if you have retired this key.\n"
2465 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2466 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2467 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: g10/helptext.c:274
2471 msgid ""
2472 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2473 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2474 "An empty line ends the text.\n"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: g10/helptext.c:289
2478 msgid "No help available"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/helptext.c:297
2482 #, c-format
2483 msgid "No help available for `%s'"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: g10/import.c:96
2487 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: g10/import.c:98
2491 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: g10/import.c:100
2495 msgid "do not update the trustdb after import"
2496 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2497
2498 #: g10/import.c:102
2499 msgid "create a public key when importing a secret key"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: g10/import.c:104
2503 msgid "only accept updates to existing keys"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/import.c:106
2507 msgid "remove unusable parts from key after import"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/import.c:108
2511 msgid "remove as much as possible from key after import"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/import.c:268
2515 #, c-format
2516 msgid "skipping block of type %d\n"
2517 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2518
2519 #: g10/import.c:277
2520 #, c-format
2521 msgid "%lu keys processed so far\n"
2522 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2523
2524 #: g10/import.c:294
2525 #, c-format
2526 msgid "Total number processed: %lu\n"
2527 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2528
2529 #: g10/import.c:296
2530 #, c-format
2531 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2532 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2533
2534 #: g10/import.c:299
2535 #, c-format
2536 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2537 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2538
2539 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2540 #, c-format
2541 msgid "              imported: %lu"
2542 msgstr "                     importert: %lu"
2543
2544 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2545 #, c-format
2546 msgid "             unchanged: %lu\n"
2547 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2548
2549 #: g10/import.c:309
2550 #, c-format
2551 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2552 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2553
2554 #: g10/import.c:311
2555 #, c-format
2556 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2557 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2558
2559 #: g10/import.c:313
2560 #, c-format
2561 msgid "        new signatures: %lu\n"
2562 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2563
2564 #: g10/import.c:315
2565 #, c-format
2566 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2567 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2568
2569 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2570 #, c-format
2571 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2572 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2573
2574 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2575 #, c-format
2576 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2577 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2578
2579 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2580 #, c-format
2581 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2582 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2583
2584 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2585 #, c-format
2586 msgid "          not imported: %lu\n"
2587 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2588
2589 #: g10/import.c:325
2590 #, c-format
2591 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2592 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2593
2594 #: g10/import.c:327
2595 #, c-format
2596 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2597 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2598
2599 #: g10/import.c:568
2600 #, c-format
2601 msgid ""
2602 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2603 "algorithms on these user IDs:\n"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: g10/import.c:606
2607 #, c-format
2608 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: g10/import.c:618
2612 #, c-format
2613 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2614 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2615
2616 #: g10/import.c:630
2617 #, c-format
2618 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: g10/import.c:643
2622 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: g10/import.c:645
2626 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: g10/import.c:669
2630 #, c-format
2631 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2635 #, c-format
2636 msgid "key %s: no user ID\n"
2637 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2638
2639 #: g10/import.c:748
2640 #, c-format
2641 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2642 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2643
2644 #: g10/import.c:763
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2647 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2648
2649 #: g10/import.c:769
2650 #, c-format
2651 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2652 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2653
2654 #: g10/import.c:771
2655 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2656 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2657
2658 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2661 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2662
2663 #: g10/import.c:787
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2666 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2667
2668 #: g10/import.c:796
2669 #, c-format
2670 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2671 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2672
2673 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2674 #, c-format
2675 msgid "writing to `%s'\n"
2676 msgstr "skriver til «%s»\n"
2677
2678 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2679 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2680 #, c-format
2681 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2682 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2683
2684 #: g10/import.c:824
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2687 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2688
2689 #: g10/import.c:848
2690 #, c-format
2691 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2692 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2693
2694 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2695 #, c-format
2696 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2697 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2698
2699 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2702 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2703
2704 #: g10/import.c:910
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2707 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2708
2709 #: g10/import.c:913
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2712 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2713
2714 #: g10/import.c:916
2715 #, c-format
2716 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2717 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2718
2719 #: g10/import.c:919
2720 #, c-format
2721 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2722 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2723
2724 #: g10/import.c:922
2725 #, c-format
2726 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2727 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2728
2729 #: g10/import.c:925
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2732 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2733
2734 #: g10/import.c:928
2735 #, c-format
2736 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2737 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2738
2739 #: g10/import.c:931
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2742 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2743
2744 #: g10/import.c:934
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2747 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2748
2749 #: g10/import.c:937
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2752 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2753
2754 #: g10/import.c:960
2755 #, c-format
2756 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2757 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2758
2759 #: g10/import.c:1123
2760 #, c-format
2761 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2762 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2763
2764 #: g10/import.c:1134
2765 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2766 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2767
2768 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2769 #, c-format
2770 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2771 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2772
2773 #: g10/import.c:1162
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: secret key imported\n"
2776 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2777
2778 #: g10/import.c:1192
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2781 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2782
2783 #: g10/import.c:1202
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2786 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2787
2788 #: g10/import.c:1232
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2791 msgstr ""
2792 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2793
2794 #: g10/import.c:1275
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2797 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2798
2799 #: g10/import.c:1307
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2802 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2803
2804 #: g10/import.c:1373
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2807 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2808
2809 #: g10/import.c:1388
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2812 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2813
2814 #: g10/import.c:1390
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2817 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2818
2819 #: g10/import.c:1408
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2822 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2823
2824 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2825 #, c-format
2826 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2827 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2828
2829 #: g10/import.c:1421
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2832 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2833
2834 #: g10/import.c:1436
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2837 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2838
2839 #: g10/import.c:1458
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2842 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2843
2844 #: g10/import.c:1471
2845 #, c-format
2846 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2847 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2848
2849 #: g10/import.c:1486
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2852 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2853
2854 #: g10/import.c:1528
2855 #, c-format
2856 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2857 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2858
2859 #: g10/import.c:1549
2860 #, c-format
2861 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2862 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2863
2864 #: g10/import.c:1576
2865 #, c-format
2866 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2867 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2868
2869 #: g10/import.c:1586
2870 #, c-format
2871 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2872 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2873
2874 #: g10/import.c:1603
2875 #, c-format
2876 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2877 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2878
2879 #: g10/import.c:1617
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2882 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2883
2884 #: g10/import.c:1625
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2887 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1725
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2892 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1787
2895 #, c-format
2896 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2897 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1801
2900 #, c-format
2901 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2902 msgstr ""
2903 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1860
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2908 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1894
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2913 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2914
2915 #: g10/import.c:2283
2916 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: g10/import.c:2291
2920 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: g10/import.c:2293
2924 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/keydb.c:170
2928 #, c-format
2929 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2930 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2931
2932 #: g10/keydb.c:176
2933 #, c-format
2934 msgid "keyring `%s' created\n"
2935 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2936
2937 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2938 #, c-format
2939 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2940 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2941
2942 #: g10/keydb.c:699
2943 #, c-format
2944 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: g10/keyedit.c:267
2948 msgid "[revocation]"
2949 msgstr "[oppheving]"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:268
2952 msgid "[self-signature]"
2953 msgstr "[selvsignatur]"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2956 msgid "1 bad signature\n"
2957 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2960 #, c-format
2961 msgid "%d bad signatures\n"
2962 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
2965 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2966 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
2969 #, c-format
2970 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2971 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
2974 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2975 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
2978 #, c-format
2979 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2980 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:358
2983 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2984 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:360
2987 #, c-format
2988 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2989 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
2992 msgid ""
2993 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2994 "keys\n"
2995 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2996 "etc.)\n"
2997 msgstr ""
2998 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2999 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3000 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3003 #, c-format
3004 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3005 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3008 #, c-format
3009 msgid "  %d = I trust fully\n"
3010 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:440
3013 msgid ""
3014 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3015 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3016 "trust signatures on your behalf.\n"
3017 msgstr ""
3018
3019 #: g10/keyedit.c:456
3020 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: g10/keyedit.c:600
3024 #, c-format
3025 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3026 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3027
3028 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3029 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
3030 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3031 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3032
3033 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3034 #: g10/keyedit.c:1751
3035 msgid "  Unable to sign.\n"
3036 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:628
3039 #, c-format
3040 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3041 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3042
3043 #: g10/keyedit.c:656
3044 #, c-format
3045 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3046 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3047
3048 #: g10/keyedit.c:684
3049 #, c-format
3050 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3051 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3052
3053 #: g10/keyedit.c:686
3054 msgid "Sign it? (y/N) "
3055 msgstr "Signere den? (j/N) "
3056
3057 #: g10/keyedit.c:708
3058 #, c-format
3059 msgid ""
3060 "The self-signature on \"%s\"\n"
3061 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3062 msgstr ""
3063 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3064 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:717
3067 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3068 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3069
3070 #: g10/keyedit.c:731
3071 #, c-format
3072 msgid ""
3073 "Your current signature on \"%s\"\n"
3074 "has expired.\n"
3075 msgstr ""
3076 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3077 "er utgått.\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:735
3080 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3081 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3082
3083 #: g10/keyedit.c:756
3084 #, c-format
3085 msgid ""
3086 "Your current signature on \"%s\"\n"
3087 "is a local signature.\n"
3088 msgstr ""
3089 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3090 "er en lokal signatur.\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:760
3093 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3094 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3095
3096 #: g10/keyedit.c:781
3097 #, c-format
3098 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3099 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:784
3102 #, c-format
3103 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3104 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:789
3107 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3108 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3109
3110 #: g10/keyedit.c:811
3111 #, c-format
3112 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3113 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:826
3116 msgid "This key has expired!"
3117 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:844
3120 #, c-format
3121 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3122 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:850
3125 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3126 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3127
3128 #: g10/keyedit.c:890
3129 msgid ""
3130 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3131 "mode.\n"
3132 msgstr ""
3133 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:892
3136 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3137 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:917
3140 msgid ""
3141 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3142 "belongs\n"
3143 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3144 msgstr ""
3145 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3146 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3147 "svaret.\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:922
3150 #, c-format
3151 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3152 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:924
3155 #, c-format
3156 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3157 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:926
3160 #, c-format
3161 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3162 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:928
3165 #, c-format
3166 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3167 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:934
3170 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3171 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:958
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3177 "key \"%s\" (%s)\n"
3178 msgstr ""
3179 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3180 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:965
3183 msgid "This will be a self-signature.\n"
3184 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:971
3187 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3188 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:979
3191 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3192 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:989
3195 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3196 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:996
3199 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3200 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1003
3203 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3204 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1008
3207 msgid "I have checked this key casually.\n"
3208 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1013
3211 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3212 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1023
3215 msgid "Really sign? (y/N) "
3216 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
3219 #: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
3220 #, c-format
3221 msgid "signing failed: %s\n"
3222 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1133
3225 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3382
3229 msgid "This key is not protected.\n"
3230 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3370 g10/revoke.c:539
3233 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3234 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3385
3237 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3238 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3389
3241 msgid "Key is protected.\n"
3242 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1180
3245 #, c-format
3246 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3247 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1186
3250 msgid ""
3251 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3252 "\n"
3253 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3256 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3257 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1200
3260 msgid ""
3261 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3262 "\n"
3263 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1203
3266 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3267 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1274
3270 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3271 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1360
3274 msgid "save and quit"
3275 msgstr "lagre og avslutte"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1363
3278 msgid "show key fingerprint"
3279 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1364
3282 msgid "list key and user IDs"
3283 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1366
3286 msgid "select user ID N"
3287 msgstr "velger brukerid N"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1367
3290 msgid "select subkey N"
3291 msgstr "velger brukerid N"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1368
3294 msgid "check signatures"
3295 msgstr "sjekke signaturer"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1373
3298 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1378
3302 msgid "sign selected user IDs locally"
3303 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1380
3306 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3307 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1382
3310 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3311 msgstr ""
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1386
3314 msgid "add a user ID"
3315 msgstr "legge til en brukerid"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1388
3318 msgid "add a photo ID"
3319 msgstr "legge til en fotoid"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1390
3322 msgid "delete selected user IDs"
3323 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1395
3326 msgid "add a subkey"
3327 msgstr "legge til en undernøkkel"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1399
3330 msgid "add a key to a smartcard"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1401
3334 msgid "move a key to a smartcard"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1403
3338 msgid "move a backup key to a smartcard"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1407
3342 msgid "delete selected subkeys"
3343 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1409
3346 msgid "add a revocation key"
3347 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1411
3350 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3351 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1413
3354 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1415
3358 msgid "flag the selected user ID as primary"
3359 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1417
3362 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3363 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1420
3366 msgid "list preferences (expert)"
3367 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1422
3370 msgid "list preferences (verbose)"
3371 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1424
3374 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3375 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1429
3378 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3379 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1431
3382 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3383 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1433
3386 msgid "change the passphrase"
3387 msgstr "endre passfrasen"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1437
3390 msgid "change the ownertrust"
3391 msgstr "endre eiertilliten"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1439
3394 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3395 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1441
3398 msgid "revoke selected user IDs"
3399 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1446
3402 msgid "revoke key or selected subkeys"
3403 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1447
3406 msgid "enable key"
3407 msgstr "innkoble en nøkkel"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1448
3410 msgid "disable key"
3411 msgstr "utkoble en nøkkel"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1449
3414 msgid "show selected photo IDs"
3415 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1451
3418 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1453
3422 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1571
3426 #, c-format
3427 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3428 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1589
3431 msgid "Secret key is available.\n"
3432 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1672
3435 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3436 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1680
3439 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3440 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1699
3443 msgid ""
3444 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3445 "(lsign),\n"
3446 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3447 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1739
3451 msgid "Key is revoked."
3452 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1758
3455 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3456 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1765
3459 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3460 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1774
3463 #, c-format
3464 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3465 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1797
3468 #, c-format
3469 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3470 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
3473 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3474 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1821
3477 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3478 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1823
3481 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3482 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1824
3485 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3486 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1874
3489 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3490 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1886
3493 msgid "You must select exactly one key.\n"
3494 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1914
3497 msgid "Command expects a filename argument\n"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1928
3501 #, c-format
3502 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3503 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1945
3506 #, c-format
3507 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3508 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1969
3511 msgid "You must select at least one key.\n"
3512 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1972
3515 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3516 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1973
3519 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3520 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2008
3523 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3524 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2009
3527 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3528 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:2027
3531 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3532 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3533
3534 #: g10/keyedit.c:2038
3535 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3536 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2040
3539 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3540 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:2090
3543 msgid ""
3544 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/keyedit.c:2132
3548 msgid "Set preference list to:\n"
3549 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:2138
3552 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3553 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2140
3556 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3557 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2208
3560 msgid "Save changes? (y/N) "
3561 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3562
3563 #: g10/keyedit.c:2211
3564 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3565 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3566
3567 #: g10/keyedit.c:2221
3568 #, c-format
3569 msgid "update failed: %s\n"
3570 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:2228
3573 #, c-format
3574 msgid "update secret failed: %s\n"
3575 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:2235
3578 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3579 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2336
3582 msgid "Digest: "
3583 msgstr "Digest: "
3584
3585 #: g10/keyedit.c:2388
3586 msgid "Features: "
3587 msgstr "Særtrekk: "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2399
3590 msgid "Keyserver no-modify"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
3594 msgid "Preferred keyserver: "
3595 msgstr ""
3596
3597 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
3598 msgid "Notations: "
3599 msgstr "Notasjoner: "
3600
3601 #: g10/keyedit.c:2633
3602 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3603 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:2692
3606 #, c-format
3607 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3608 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:2713
3611 #, c-format
3612 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3613 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:2719
3616 msgid "(sensitive)"
3617 msgstr "(sensitiv)"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3620 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3621 #, c-format
3622 msgid "created: %s"
3623 msgstr "opprettet: %s"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3626 #, c-format
3627 msgid "revoked: %s"
3628 msgstr "opphevet: %s"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3631 #, c-format
3632 msgid "expired: %s"
3633 msgstr "utgikk: %s"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
3636 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3637 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3638 #, c-format
3639 msgid "expires: %s"
3640 msgstr "utgår: %s"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:2744
3643 #, c-format
3644 msgid "usage: %s"
3645 msgstr "bruksmåte: %s"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:2759
3648 #, c-format
3649 msgid "trust: %s"
3650 msgstr "tillit: %s"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:2763
3653 #, c-format
3654 msgid "validity: %s"
3655 msgstr "gyldighet: %s"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:2770
3658 msgid "This key has been disabled"
3659 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
3662 msgid "card-no: "
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keyedit.c:2822
3666 msgid ""
3667 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3668 "unless you restart the program.\n"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
3672 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3673 msgid "revoked"
3674 msgstr "opphevet"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
3677 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3678 msgid "expired"
3679 msgstr "utgått"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2953
3682 msgid ""
3683 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3684 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keyedit.c:3014
3688 msgid ""
3689 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3690 "versions\n"
3691 "         of PGP to reject this key.\n"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
3695 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3696 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3697
3698 #: g10/keyedit.c:3025
3699 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3700 msgstr ""
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3165
3703 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3704 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3175
3707 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3708 msgstr ""
3709
3710 #: g10/keyedit.c:3179
3711 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/keyedit.c:3185
3715 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:3199
3719 #, c-format
3720 msgid "Deleted %d signature.\n"
3721 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:3200
3724 #, c-format
3725 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3726 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:3203
3729 msgid "Nothing deleted.\n"
3730 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
3733 msgid "invalid"
3734 msgstr "ugyldig"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3252
3737 #, c-format
3738 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3739 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:3344
3742 msgid ""
3743 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3744 "cause\n"
3745 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keyedit.c:3355
3749 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:3375
3753 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keyedit.c:3400
3757 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: g10/keyedit.c:3415
3761 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/keyedit.c:3437
3765 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: g10/keyedit.c:3456
3769 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:3462
3773 msgid ""
3774 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3775 msgstr ""
3776 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3777 "N) "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:3523
3780 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: g10/keyedit.c:3529
3784 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3785 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:3533
3788 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: g10/keyedit.c:3536
3792 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3582
3796 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:3598
3800 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:3671
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3806 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:3677
3809 #, c-format
3810 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: g10/keyedit.c:3839
3814 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
3818 #, c-format
3819 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3820 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4049
3823 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3824 msgstr ""
3825
3826 #: g10/keyedit.c:4129
3827 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3828 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3829
3830 #: g10/keyedit.c:4130
3831 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3832 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:4192
3835 msgid "Enter the notation: "
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/keyedit.c:4341
3839 msgid "Proceed? (y/N) "
3840 msgstr ""
3841
3842 #: g10/keyedit.c:4405
3843 #, c-format
3844 msgid "No user ID with index %d\n"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keyedit.c:4463
3848 #, c-format
3849 msgid "No user ID with hash %s\n"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: g10/keyedit.c:4490
3853 #, c-format
3854 msgid "No subkey with index %d\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:4625
3858 #, c-format
3859 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
3863 #, c-format
3864 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
3868 msgid " (non-exportable)"
3869 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:4634
3872 #, c-format
3873 msgid "This signature expired on %s.\n"
3874 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:4638
3877 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3878 msgstr ""
3879
3880 #: g10/keyedit.c:4642
3881 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keyedit.c:4669
3885 #, c-format
3886 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keyedit.c:4695
3890 msgid " (non-revocable)"
3891 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:4702
3894 #, c-format
3895 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:4724
3899 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:4744
3903 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:4774
3907 msgid "no secret key\n"
3908 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:4844
3911 #, c-format
3912 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3913 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:4861
3916 #, c-format
3917 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3918 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:4925
3921 #, c-format
3922 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3923 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:4987
3926 #, c-format
3927 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3928 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:5082
3931 #, c-format
3932 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keygen.c:265
3936 #, c-format
3937 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3938 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:272
3941 msgid "too many cipher preferences\n"
3942 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:274
3945 msgid "too many digest preferences\n"
3946 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:276
3949 msgid "too many compression preferences\n"
3950 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3951
3952 #: g10/keygen.c:401
3953 #, c-format
3954 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3955 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3956
3957 #: g10/keygen.c:875
3958 msgid "writing direct signature\n"
3959 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:914
3962 msgid "writing self signature\n"
3963 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:964
3966 msgid "writing key binding signature\n"
3967 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
3970 #: g10/keygen.c:2933
3971 #, c-format
3972 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3973 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2939
3976 #, c-format
3977 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3978 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1276
3981 msgid ""
3982 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/keygen.c:1492
3986 msgid "Sign"
3987 msgstr "Signere"
3988
3989 #: g10/keygen.c:1495
3990 msgid "Certify"
3991 msgstr "Bekrefte"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1498
3994 msgid "Encrypt"
3995 msgstr "Kryptere data"
3996
3997 #: g10/keygen.c:1501
3998 msgid "Authenticate"
3999 msgstr "Autentisere"
4000
4001 # S og s for signering
4002 # K og k for kryptering
4003 # A og a for autentisering
4004 # Q og q for avslutte
4005 #: g10/keygen.c:1509
4006 msgid "SsEeAaQq"
4007 msgstr "SsKkAaQq"
4008
4009 #: g10/keygen.c:1528
4010 #, c-format
4011 msgid "Possible actions for a %s key: "
4012 msgstr ""
4013
4014 #: g10/keygen.c:1532
4015 msgid "Current allowed actions: "
4016 msgstr ""
4017
4018 #: g10/keygen.c:1537
4019 #, c-format
4020 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: g10/keygen.c:1540
4024 #, c-format
4025 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: g10/keygen.c:1543
4029 #, c-format
4030 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: g10/keygen.c:1546
4034 #, c-format
4035 msgid "   (%c) Finished\n"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: g10/keygen.c:1602
4039 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4040 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4041
4042 #: g10/keygen.c:1604
4043 #, c-format
4044 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4045 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4046
4047 #: g10/keygen.c:1605
4048 #, c-format
4049 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4050 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:1607
4053 #, c-format
4054 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4055 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4056
4057 #: g10/keygen.c:1609
4058 #, c-format
4059 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4060 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"