Switched to GPLv3.
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2007-10-23 12:03+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:119
22 #, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:310
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
30
31 #: cipher/random.c:171
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
34
35 #: cipher/random.c:401
36 #, c-format
37 msgid "can't lock `%s': %s\n"
38 msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
39
40 #: cipher/random.c:406
41 #, c-format
42 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
43 msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
44
45 #: cipher/random.c:446 g10/card-util.c:676 g10/card-util.c:745
46 #: g10/dearmor.c:59 g10/dearmor.c:108 g10/encode.c:182 g10/encode.c:472
47 #: g10/gpg.c:1015 g10/gpg.c:3546 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2390
48 #: g10/keyring.c:1523 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:356
49 #: g10/plaintext.c:490 g10/sign.c:776 g10/sign.c:969 g10/sign.c:1083
50 #: g10/sign.c:1234 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:538
51 #: g10/tdbio.c:603
52 #, c-format
53 msgid "can't open `%s': %s\n"
54 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
55
56 #: cipher/random.c:456
57 #, c-format
58 msgid "can't stat `%s': %s\n"
59 msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
60
61 #: cipher/random.c:461
62 #, c-format
63 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
64 msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
65
66 #: cipher/random.c:466
67 msgid "note: random_seed file is empty\n"
68 msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
69
70 #: cipher/random.c:472
71 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
72 msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
73
74 #: cipher/random.c:480
75 #, c-format
76 msgid "can't read `%s': %s\n"
77 msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:518
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
82
83 #: cipher/random.c:542 g10/exec.c:479 g10/gpg.c:1014 g10/keygen.c:2876
84 #: g10/keygen.c:2906 g10/keyring.c:1199 g10/keyring.c:1499 g10/openfile.c:277
85 #: g10/openfile.c:371 g10/sign.c:794 g10/sign.c:1099 g10/tdbio.c:534
86 #, c-format
87 msgid "can't create `%s': %s\n"
88 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
89
90 #: cipher/random.c:554 cipher/random.c:564
91 #, c-format
92 msgid "can't write `%s': %s\n"
93 msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
94
95 #: cipher/random.c:567
96 #, c-format
97 msgid "can't close `%s': %s\n"
98 msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
99
100 #: cipher/random.c:812
101 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
102 msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
103
104 #: cipher/random.c:813
105 msgid ""
106 "The random number generator is only a kludge to let\n"
107 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
108 "\n"
109 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
110 "\n"
111 msgstr ""
112 "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
113 "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
114 "\n"
115 "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:200
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
124 "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
125 "entropyen.\n"
126
127 #: cipher/rndlinux.c:130
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "\n"
131 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
132 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
133 msgstr ""
134 "\n"
135 "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
136 "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
137 "(Trenger %d flere byter)\n"
138
139 #: g10/app-openpgp.c:594
140 #, c-format
141 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
142 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:607
145 #, c-format
146 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
147 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:975
150 #, c-format
151 msgid "reading public key failed: %s\n"
152 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:983 g10/app-openpgp.c:1908
155 msgid "response does not contain the public key data\n"
156 msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
157
158 #: g10/app-openpgp.c:991 g10/app-openpgp.c:1916
159 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
160 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:1000 g10/app-openpgp.c:1926
163 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
164 msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
165
166 #: g10/app-openpgp.c:1256 g10/app-openpgp.c:1344 g10/app-openpgp.c:2152
167 #, c-format
168 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
169 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1262 g10/app-openpgp.c:1350 g10/app-openpgp.c:2158
172 #, c-format
173 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
174 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1271 g10/app-openpgp.c:1285 g10/app-openpgp.c:1360
177 #: g10/app-openpgp.c:2167 g10/app-openpgp.c:2181
178 #, c-format
179 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
180 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1308
183 msgid "access to admin commands is not configured\n"
184 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
185
186 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:2387
187 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
188 msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1329 g10/app-openpgp.c:2396
191 msgid "card is permanently locked!\n"
192 msgstr "kort er permanent låst!\n"
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1334
195 #, c-format
196 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
197 msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
198
199 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
200 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
201 #. to get some infos on the string.
202 #: g10/app-openpgp.c:1341
203 msgid "|A|Admin PIN"
204 msgstr "|A|Admin PIN"
205
206 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
207 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
208 #. to get some infos on the string.
209 #: g10/app-openpgp.c:1490
210 msgid "|AN|New Admin PIN"
211 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
212
213 #: g10/app-openpgp.c:1490
214 msgid "|N|New PIN"
215 msgstr "|N|Ny PIN"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1494
218 #, c-format
219 msgid "error getting new PIN: %s\n"
220 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1544 g10/app-openpgp.c:1994
223 msgid "error reading application data\n"
224 msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1550 g10/app-openpgp.c:2001
227 msgid "error reading fingerprint DO\n"
228 msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1560
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1564
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1566
239 msgid "generating new key\n"
240 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1733
243 msgid "creation timestamp missing\n"
244 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1740
247 #, c-format
248 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
249 msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1747
252 #, c-format
253 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
254 msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1755 g10/app-openpgp.c:1762
257 #, c-format
258 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
259 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1825
262 #, c-format
263 msgid "failed to store the key: %s\n"
264 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1884
267 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
268 msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1899
271 msgid "generating key failed\n"
272 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
273
274 #: g10/app-openpgp.c:1902
275 #, c-format
276 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
277 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1959
280 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
281 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:2085
284 #, c-format
285 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
286 msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:2132
289 #, c-format
290 msgid "signatures created so far: %lu\n"
291 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2140
294 #, c-format
295 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
296 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2401
299 msgid ""
300 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
301 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2472 g10/app-openpgp.c:2482
304 #, c-format
305 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
306 msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
307
308 #: g10/armor.c:383
309 #, c-format
310 msgid "armor: %s\n"
311 msgstr "armor: %s\n"
312
313 #: g10/armor.c:422
314 msgid "invalid armor header: "
315 msgstr "ugyldig armorheader: "
316
317 #: g10/armor.c:433
318 msgid "armor header: "
319 msgstr "armorheader: "
320
321 #: g10/armor.c:446
322 msgid "invalid clearsig header\n"
323 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
324
325 #: g10/armor.c:459
326 #, fuzzy
327 msgid "unknown armor header: "
328 msgstr "armorheader: "
329
330 #: g10/armor.c:512
331 msgid "nested clear text signatures\n"
332 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
333
334 #: g10/armor.c:647
335 msgid "unexpected armor: "
336 msgstr "uforventet armering:"
337
338 #: g10/armor.c:659
339 msgid "invalid dash escaped line: "
340 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
341
342 #: g10/armor.c:813 g10/armor.c:1423
343 #, c-format
344 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
345 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
346
347 #: g10/armor.c:856
348 msgid "premature eof (no CRC)\n"
349 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
350
351 #: g10/armor.c:890
352 msgid "premature eof (in CRC)\n"
353 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
354
355 #: g10/armor.c:898
356 msgid "malformed CRC\n"
357 msgstr "misdannet CRC\n"
358
359 #: g10/armor.c:902 g10/armor.c:1460
360 #, c-format
361 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
362 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
363
364 #: g10/armor.c:922
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
367
368 #: g10/armor.c:926
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "feil i trailerlinje\n"
371
372 #: g10/armor.c:1237
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1242
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
380
381 #: g10/armor.c:1246
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
386
387 #: g10/card-util.c:61 g10/card-util.c:304
388 #, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
391
392 #: g10/card-util.c:66
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
396
397 #: g10/card-util.c:74 g10/card-util.c:1404 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1516
398 #: g10/keygen.c:2574 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:454
399 msgid "can't do this in batch mode\n"
400 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
401
402 #: g10/card-util.c:101 g10/card-util.c:1130 g10/card-util.c:1213
403 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1387
404 #: g10/keygen.c:1454
405 msgid "Your selection? "
406 msgstr "Ditt valg? "
407
408 #: g10/card-util.c:214 g10/card-util.c:264
409 msgid "[not set]"
410 msgstr "[ikke satt]"
411
412 #: g10/card-util.c:411
413 msgid "male"
414 msgstr "mann"
415
416 #: g10/card-util.c:412
417 msgid "female"
418 msgstr "dame"
419
420 #: g10/card-util.c:412
421 msgid "unspecified"
422 msgstr "uspesifisert"
423
424 #: g10/card-util.c:439
425 msgid "not forced"
426 msgstr "ikke tvunget"
427
428 #: g10/card-util.c:439
429 msgid "forced"
430 msgstr "tvunget"
431
432 #: g10/card-util.c:517
433 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
434 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
435
436 #: g10/card-util.c:519
437 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
438 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
439
440 #: g10/card-util.c:521
441 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
442 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
443
444 #: g10/card-util.c:538
445 msgid "Cardholder's surname: "
446 msgstr "Kortholders etternavn: "
447
448 #: g10/card-util.c:540
449 msgid "Cardholder's given name: "
450 msgstr "Kortholders fornavn: "
451
452 #: g10/card-util.c:558
453 #, c-format
454 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
456
457 #: g10/card-util.c:579
458 msgid "URL to retrieve public key: "
459 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
460
461 #: g10/card-util.c:587
462 #, c-format
463 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
464 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
465
466 #: g10/card-util.c:685 g10/card-util.c:754 g10/import.c:279
467 #, c-format
468 msgid "error reading `%s': %s\n"
469 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
470
471 #: g10/card-util.c:693
472 msgid "Login data (account name): "
473 msgstr "Logindata (kontonavn): "
474
475 #: g10/card-util.c:703
476 #, c-format
477 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
479
480 #: g10/card-util.c:762
481 msgid "Private DO data: "
482 msgstr "Privat DO-data: "
483
484 #: g10/card-util.c:772
485 #, c-format
486 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
487 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
488
489 #: g10/card-util.c:792
490 msgid "Language preferences: "
491 msgstr "Språkpreferanser:"
492
493 #: g10/card-util.c:800
494 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
495 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
496
497 #: g10/card-util.c:809
498 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
499 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
500
501 #: g10/card-util.c:830
502 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
503 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
504
505 #: g10/card-util.c:844
506 msgid "Error: invalid response.\n"
507 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
508
509 #: g10/card-util.c:865
510 msgid "CA fingerprint: "
511 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
512
513 #: g10/card-util.c:888
514 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
515 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
516
517 #: g10/card-util.c:936
518 #, c-format
519 msgid "key operation not possible: %s\n"
520 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
521
522 #: g10/card-util.c:937
523 msgid "not an OpenPGP card"
524 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
525
526 #: g10/card-util.c:946
527 #, c-format
528 msgid "error getting current key info: %s\n"
529 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
530
531 #: g10/card-util.c:1031
532 msgid "Replace existing key? (y/N) "
533 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
534
535 #: g10/card-util.c:1052 g10/card-util.c:1061
536 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
537 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
538
539 #: g10/card-util.c:1073
540 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
541 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
542
543 #: g10/card-util.c:1082
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
547 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
548 "You should change them using the command --change-pin\n"
549 msgstr ""
550 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
551 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
552 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1121
555 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
556 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
557
558 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1204
559 msgid "   (1) Signature key\n"
560 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1206
563 msgid "   (2) Encryption key\n"
564 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1208
567 msgid "   (3) Authentication key\n"
568 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1141 g10/card-util.c:1224 g10/keyedit.c:938
571 #: g10/keygen.c:1391 g10/keygen.c:1419 g10/keygen.c:1493 g10/revoke.c:683
572 msgid "Invalid selection.\n"
573 msgstr "Ugyldig valg.\n"
574
575 #: g10/card-util.c:1201
576 msgid "Please select where to store the key:\n"
577 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1236
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1241
584 msgid "secret parts of key are not available\n"
585 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1246
588 msgid "secret key already stored on a card\n"
589 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
590
591 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1349
592 msgid "quit this menu"
593 msgstr "avslutte denne menyen"
594
595 #: g10/card-util.c:1319
596 msgid "show admin commands"
597 msgstr "vise admin-kommandoer"
598
599 #: g10/card-util.c:1320 g10/keyedit.c:1352
600 msgid "show this help"
601 msgstr "vise denne hjelpen"
602
603 #: g10/card-util.c:1322
604 msgid "list all available data"
605 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
606
607 #: g10/card-util.c:1325
608 msgid "change card holder's name"
609 msgstr "endre kortholders navn"
610
611 #: g10/card-util.c:1326
612 msgid "change URL to retrieve key"
613 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
614
615 #: g10/card-util.c:1327
616 msgid "fetch the key specified in the card URL"
617 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
618
619 #: g10/card-util.c:1328
620 msgid "change the login name"
621 msgstr "endre loginnavnet"
622
623 #: g10/card-util.c:1329
624 msgid "change the language preferences"
625 msgstr "endre språkpreferansene"
626
627 #: g10/card-util.c:1330
628 msgid "change card holder's sex"
629 msgstr "endre kortholders kjønn"
630
631 #: g10/card-util.c:1331
632 msgid "change a CA fingerprint"
633 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
634
635 #: g10/card-util.c:1332
636 msgid "toggle the signature force PIN flag"
637 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
638
639 #: g10/card-util.c:1333
640 msgid "generate new keys"
641 msgstr "generere nye nøkler"
642
643 #: g10/card-util.c:1334
644 msgid "menu to change or unblock the PIN"
645 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
646
647 #: g10/card-util.c:1335
648 msgid "verify the PIN and list all data"
649 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
650
651 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1619
652 msgid "Command> "
653 msgstr "Kommando> "
654
655 #: g10/card-util.c:1493
656 msgid "Admin-only command\n"
657 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
658
659 #: g10/card-util.c:1524
660 msgid "Admin commands are allowed\n"
661 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
662
663 #: g10/card-util.c:1526
664 msgid "Admin commands are not allowed\n"
665 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
666
667 #: g10/card-util.c:1600 g10/keyedit.c:2240
668 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
669 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
670
671 #: g10/cardglue.c:414
672 #, fuzzy
673 msgid "card reader not available\n"
674 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
675
676 #: g10/cardglue.c:432
677 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
678 msgstr ""
679 "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
680 "avbryte: "
681
682 #: g10/cardglue.c:444
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
685 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
686
687 #: g10/cardglue.c:571
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
691 "   %.*s\n"
692 msgstr ""
693 "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
694 "   %.*s\n"
695
696 #: g10/cardglue.c:580
697 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
698 msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
699
700 #: g10/cardglue.c:915
701 msgid "Enter New Admin PIN: "
702 msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
703
704 #: g10/cardglue.c:916
705 msgid "Enter New PIN: "
706 msgstr "Tast inn ny PIN: "
707
708 #: g10/cardglue.c:917
709 msgid "Enter Admin PIN: "
710 msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
711
712 #: g10/cardglue.c:918
713 msgid "Enter PIN: "
714 msgstr "Tast inn PIN: "
715
716 #: g10/cardglue.c:935
717 msgid "Repeat this PIN: "
718 msgstr "Gjenta denne PIN: "
719
720 #: g10/cardglue.c:950
721 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
722 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
723
724 #: g10/decrypt.c:67 g10/decrypt.c:158 g10/gpg.c:3911 g10/keyring.c:375
725 #: g10/keyring.c:661 g10/verify.c:101 g10/verify.c:156
726 #, c-format
727 msgid "can't open `%s'\n"
728 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
729
730 #: g10/decrypt.c:103 g10/encode.c:823
731 msgid "--output doesn't work for this command\n"
732 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
733
734 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:309 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1711
735 #: g10/revoke.c:226
736 #, c-format
737 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
738 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
739
740 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:339 g10/import.c:2360 g10/keyserver.c:1725
741 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:476
742 #, c-format
743 msgid "error reading keyblock: %s\n"
744 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
745
746 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
747 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
748 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
749
750 #: g10/delkey.c:133
751 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
752 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
753
754 #: g10/delkey.c:145
755 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
756 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
757
758 #: g10/delkey.c:153
759 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
760 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
761
762 #: g10/delkey.c:163
763 #, c-format
764 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
765 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
766
767 #: g10/delkey.c:173
768 msgid "ownertrust information cleared\n"
769 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
770
771 #: g10/delkey.c:204
772 #, c-format
773 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
774 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
775
776 #: g10/delkey.c:206
777 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
778 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
779
780 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1254
781 #, c-format
782 msgid "error creating passphrase: %s\n"
783 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
784
785 #: g10/encode.c:216
786 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
787 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
788
789 #: g10/encode.c:229
790 #, c-format
791 msgid "using cipher %s\n"
792 msgstr "bruker cipher %s\n"
793
794 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:534
795 #, c-format
796 msgid "`%s' already compressed\n"
797 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
798
799 #: g10/encode.c:290 g10/encode.c:568 g10/sign.c:559
800 #, c-format
801 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
802 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
803
804 #: g10/encode.c:454
805 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
806 msgstr ""
807 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
808 "--pgp2-modus\n"
809
810 #: g10/encode.c:478
811 #, c-format
812 msgid "reading from `%s'\n"
813 msgstr "leser fra «%s»\n"
814
815 #: g10/encode.c:506
816 msgid ""
817 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
818 msgstr ""
819 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
820
821 #: g10/encode.c:516
822 #, c-format
823 msgid ""
824 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
825 msgstr ""
826 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
827 "preferanser\n"
828
829 #: g10/encode.c:612 g10/sign.c:931
830 #, c-format
831 msgid ""
832 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
833 "preferences\n"
834 msgstr ""
835 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
836 "preferanser\n"
837
838 #: g10/encode.c:699
839 #, c-format
840 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
841 msgstr ""
842 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
843
844 #: g10/encode.c:769 g10/pkclist.c:804 g10/pkclist.c:852
845 #, c-format
846 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
847 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
848
849 #: g10/encode.c:796
850 #, c-format
851 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
852 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
853
854 #: g10/encr-data.c:89 g10/mainproc.c:296
855 #, c-format
856 msgid "%s encrypted data\n"
857 msgstr "%s krypterte data\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:91 g10/mainproc.c:300
860 #, c-format
861 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
862 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:115
865 msgid ""
866 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
867 msgstr ""
868 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
869 "cipher.\n"
870
871 #: g10/encr-data.c:126
872 msgid "problem handling encrypted packet\n"
873 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
874
875 #: g10/exec.c:47
876 msgid "no remote program execution supported\n"
877 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
878
879 #: g10/exec.c:174 g10/openfile.c:429
880 #, c-format
881 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
882 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
883
884 #: g10/exec.c:315
885 msgid ""
886 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
887 msgstr ""
888 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
889 "konfigurasjonsfila\n"
890
891 #: g10/exec.c:345
892 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
893 msgstr ""
894 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
895
896 #: g10/exec.c:423
897 #, c-format
898 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
899 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:426
902 #, c-format
903 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
904 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
905
906 #: g10/exec.c:511
907 #, c-format
908 msgid "system error while calling external program: %s\n"
909 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
910
911 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
912 msgid "unnatural exit of external program\n"
913 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
914
915 #: g10/exec.c:537
916 msgid "unable to execute external program\n"
917 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
918
919 #: g10/exec.c:553
920 #, c-format
921 msgid "unable to read external program response: %s\n"
922 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
925 #, c-format
926 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
927 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
928
929 #: g10/exec.c:611
930 #, c-format
931 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
932 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
933
934 #: g10/export.c:59
935 msgid "export signatures that are marked as local-only"
936 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
937
938 #: g10/export.c:61
939 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
940 msgstr ""
941
942 #: g10/export.c:63
943 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
944 msgstr ""
945
946 #: g10/export.c:65
947 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
948 msgstr ""
949
950 #: g10/export.c:67
951 msgid "remove unusable parts from key during export"
952 msgstr ""
953
954 #: g10/export.c:69
955 msgid "remove as much as possible from key during export"
956 msgstr ""
957
958 #: g10/export.c:323
959 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
960 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
961
962 #: g10/export.c:352
963 #, c-format
964 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
965 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
966
967 #: g10/export.c:360
968 #, c-format
969 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
970 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
971
972 #: g10/export.c:371
973 #, c-format
974 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
975 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
976
977 #: g10/export.c:519
978 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
979 msgstr ""
980
981 #: g10/export.c:542
982 #, c-format
983 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
984 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
985
986 #: g10/export.c:563
987 #, c-format
988 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
989 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
990
991 #: g10/export.c:596
992 msgid "WARNING: nothing exported\n"
993 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
994
995 #: g10/gpg.c:381
996 msgid ""
997 "@Commands:\n"
998 " "
999 msgstr ""
1000 "@Kommandoer:\n"
1001 " "
1002
1003 #: g10/gpg.c:383
1004 msgid "|[file]|make a signature"
1005 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1006
1007 #: g10/gpg.c:384
1008 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1009 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1010
1011 #: g10/gpg.c:385
1012 msgid "make a detached signature"
1013 msgstr "lage en adskilt signatur"
1014
1015 #: g10/gpg.c:386
1016 msgid "encrypt data"
1017 msgstr "kryptere data"
1018
1019 #: g10/gpg.c:388
1020 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1021 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1022
1023 #: g10/gpg.c:390
1024 msgid "decrypt data (default)"
1025 msgstr "dekryptere data (standard)"
1026
1027 #: g10/gpg.c:392
1028 msgid "verify a signature"
1029 msgstr "bekrefte en signatur"
1030
1031 #: g10/gpg.c:394
1032 msgid "list keys"
1033 msgstr "liste nøkler"
1034
1035 #: g10/gpg.c:396
1036 msgid "list keys and signatures"
1037 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1038
1039 #: g10/gpg.c:397
1040 msgid "list and check key signatures"
1041 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1042
1043 #: g10/gpg.c:398
1044 msgid "list keys and fingerprints"
1045 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1046
1047 #: g10/gpg.c:399
1048 msgid "list secret keys"
1049 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1050
1051 #: g10/gpg.c:400
1052 msgid "generate a new key pair"
1053 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1054
1055 #: g10/gpg.c:401
1056 msgid "remove keys from the public keyring"
1057 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1058
1059 #: g10/gpg.c:403
1060 msgid "remove keys from the secret keyring"
1061 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1062
1063 #: g10/gpg.c:404
1064 msgid "sign a key"
1065 msgstr "signere en nøkkel"
1066
1067 #: g10/gpg.c:405
1068 msgid "sign a key locally"
1069 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1070
1071 #: g10/gpg.c:406
1072 msgid "sign or edit a key"
1073 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1074
1075 #: g10/gpg.c:407
1076 msgid "generate a revocation certificate"
1077 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1078
1079 #: g10/gpg.c:409
1080 msgid "export keys"
1081 msgstr "eksportere nøkler"
1082
1083 #: g10/gpg.c:410
1084 msgid "export keys to a key server"
1085 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1086
1087 #: g10/gpg.c:411
1088 msgid "import keys from a key server"
1089 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1090
1091 #: g10/gpg.c:413
1092 msgid "search for keys on a key server"
1093 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1094
1095 #: g10/gpg.c:415
1096 msgid "update all keys from a keyserver"
1097 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1098
1099 #: g10/gpg.c:419
1100 msgid "import/merge keys"
1101 msgstr "importere/flette nøkler"
1102
1103 #: g10/gpg.c:422
1104 msgid "print the card status"
1105 msgstr "vis kortets status"
1106
1107 #: g10/gpg.c:423
1108 msgid "change data on a card"
1109 msgstr "endre data på et kort"
1110
1111 #: g10/gpg.c:424
1112 msgid "change a card's PIN"
1113 msgstr "endre PIN på et kort"
1114
1115 #: g10/gpg.c:433
1116 msgid "update the trust database"
1117 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1118
1119 #: g10/gpg.c:440
1120 msgid "|algo [files]|print message digests"
1121 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1122
1123 #: g10/gpg.c:444 g10/gpgv.c:68
1124 msgid ""
1125 "@\n"
1126 "Options:\n"
1127 " "
1128 msgstr ""
1129 "@\n"
1130 "Valg:\n"
1131 " "
1132
1133 #: g10/gpg.c:446
1134 msgid "create ascii armored output"
1135 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1136
1137 #: g10/gpg.c:448
1138 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1139 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1140
1141 #: g10/gpg.c:459
1142 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1143 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1144
1145 #: g10/gpg.c:460
1146 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1147 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1148
1149 #: g10/gpg.c:465
1150 msgid "use canonical text mode"
1151 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1152
1153 #: g10/gpg.c:479
1154 msgid "use as output file"
1155 msgstr "bruk som outputfil"
1156
1157 #: g10/gpg.c:481 g10/gpgv.c:70
1158 msgid "verbose"
1159 msgstr "fyldig output"
1160
1161 #: g10/gpg.c:492
1162 msgid "do not make any changes"
1163 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1164
1165 #: g10/gpg.c:493
1166 msgid "prompt before overwriting"
1167 msgstr "spør før overskriving"
1168
1169 #: g10/gpg.c:535
1170 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1171 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1172
1173 #: g10/gpg.c:536
1174 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1175 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1176
1177 #: g10/gpg.c:565
1178 msgid ""
1179 "@\n"
1180 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1181 msgstr ""
1182 "@\n"
1183 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1184
1185 #: g10/gpg.c:568
1186 msgid ""
1187 "@\n"
1188 "Examples:\n"
1189 "\n"
1190 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1191 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1192 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1193 " --list-keys [names]        show keys\n"
1194 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1195 msgstr ""
1196 "@\n"
1197 "Eksempler:\n"
1198 "\n"
1199 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1200 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1201 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1202 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1203 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1204
1205 #: g10/gpg.c:769 g10/gpgv.c:95
1206 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1207 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1208
1209 #: g10/gpg.c:786
1210 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1211 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1212
1213 #: g10/gpg.c:789
1214 msgid ""
1215 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1216 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1217 "default operation depends on the input data\n"
1218 msgstr ""
1219 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1220 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1221 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1222
1223 #: g10/gpg.c:800
1224 msgid ""
1225 "\n"
1226 "Supported algorithms:\n"
1227 msgstr ""
1228 "\n"
1229 "Støttede algoritmer:\n"
1230
1231 #: g10/gpg.c:803
1232 msgid "Pubkey: "
1233 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1234
1235 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2306
1236 msgid "Cipher: "
1237 msgstr "Cipher: "
1238
1239 #: g10/gpg.c:815
1240 msgid "Hash: "
1241 msgstr "Hash: "
1242
1243 #: g10/gpg.c:821 g10/keyedit.c:2352
1244 msgid "Compression: "
1245 msgstr "Kompresjon: "
1246
1247 #: g10/gpg.c:904
1248 msgid "usage: gpg [options] "
1249 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1250
1251 #: g10/gpg.c:1052
1252 msgid "conflicting commands\n"
1253 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1254
1255 #: g10/gpg.c:1070
1256 #, c-format
1257 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1258 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1259
1260 #: g10/gpg.c:1267
1261 #, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1263 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1264
1265 #: g10/gpg.c:1270
1266 #, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1268 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1269
1270 #: g10/gpg.c:1273
1271 #, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1273 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1274
1275 #: g10/gpg.c:1279
1276 #, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1278 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:1282
1281 #, c-format
1282 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1283 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1284
1285 #: g10/gpg.c:1285
1286 #, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1288 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1289
1290 #: g10/gpg.c:1291
1291 #, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1293 msgstr ""
1294 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1295 "s»\n"
1296
1297 #: g10/gpg.c:1294
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1301 msgstr ""
1302 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1303 "«%s»\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1297
1306 #, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1308 msgstr ""
1309 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1303
1312 #, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1314 msgstr ""
1315 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1316 "«%s»\n"
1317
1318 #: g10/gpg.c:1306
1319 #, c-format
1320 msgid ""
1321 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1322 msgstr ""
1323 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1324 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1309
1327 #, c-format
1328 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1329 msgstr ""
1330 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1450
1333 #, c-format
1334 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1335 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1543
1338 msgid "display photo IDs during key listings"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: g10/gpg.c:1545
1342 msgid "show policy URLs during signature listings"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: g10/gpg.c:1547
1346 msgid "show all notations during signature listings"
1347 msgstr ""
1348
1349 #: g10/gpg.c:1549
1350 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/gpg.c:1553
1354 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/gpg.c:1555
1358 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/gpg.c:1557
1362 msgid "show user ID validity during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1559
1366 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1561
1370 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/gpg.c:1563
1374 msgid "show the keyring name in key listings"
1375 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1376
1377 #: g10/gpg.c:1565
1378 msgid "show expiration dates during signature listings"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/gpg.c:1959
1382 #, c-format
1383 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1384 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:2001
1387 #, c-format
1388 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1389 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:2005
1392 #, c-format
1393 msgid "option file `%s': %s\n"
1394 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
1395
1396 #: g10/gpg.c:2012
1397 #, c-format
1398 msgid "reading options from `%s'\n"
1399 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
1400
1401 #: g10/gpg.c:2228 g10/gpg.c:2896 g10/gpg.c:2915
1402 #, c-format
1403 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1404 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1405
1406 #: g10/gpg.c:2241
1407 #, c-format
1408 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1409 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1410
1411 # Tenk litt på denne du, Trond.
1412 #: g10/gpg.c:2430 g10/gpg.c:2442
1413 #, c-format
1414 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1415 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1416
1417 #: g10/gpg.c:2519
1418 #, c-format
1419 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1420 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1421
1422 #: g10/gpg.c:2543 g10/gpg.c:2732 g10/keyedit.c:4076
1423 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1424 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:2555
1427 #, c-format
1428 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1429 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1430
1431 #: g10/gpg.c:2558
1432 msgid "invalid keyserver options\n"
1433 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2565
1436 #, c-format
1437 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1438 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2568
1441 msgid "invalid import options\n"
1442 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:2575
1445 #, c-format
1446 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1447 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1448
1449 #: g10/gpg.c:2578
1450 msgid "invalid export options\n"
1451 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1452
1453 #: g10/gpg.c:2585
1454 #, c-format
1455 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1456 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1457
1458 #: g10/gpg.c:2588
1459 msgid "invalid list options\n"
1460 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1461
1462 #: g10/gpg.c:2596
1463 msgid "display photo IDs during signature verification"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: g10/gpg.c:2598
1467 msgid "show policy URLs during signature verification"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: g10/gpg.c:2600
1471 msgid "show all notations during signature verification"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: g10/gpg.c:2602
1475 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: g10/gpg.c:2606
1479 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: g10/gpg.c:2608
1483 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/gpg.c:2610
1487 msgid "show user ID validity during signature verification"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: g10/gpg.c:2612
1491 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/gpg.c:2614
1495 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2616
1499 msgid "validate signatures with PKA data"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2618
1503 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/gpg.c:2625
1507 #, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1509 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2628
1512 msgid "invalid verify options\n"
1513 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2635
1516 #, c-format
1517 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1518 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2798
1521 #, c-format
1522 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1523 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2801
1526 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2885
1530 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1531 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1532
1533 #: g10/gpg.c:2889
1534 #, c-format
1535 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1536 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1537
1538 #: g10/gpg.c:2898
1539 #, c-format
1540 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1541 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1542
1543 #: g10/gpg.c:2901
1544 #, c-format
1545 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1546 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1547
1548 #: g10/gpg.c:2908
1549 #, c-format
1550 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/gpg.c:2923
1554 #, c-format
1555 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: g10/gpg.c:2937
1559 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1560 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2943
1563 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1564 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1565
1566 #: g10/gpg.c:2949
1567 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1568 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2962
1571 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1572 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053
1575 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1576 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1577
1578 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059
1579 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1580 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:3041
1583 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1584 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1585
1586 #: g10/gpg.c:3047
1587 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1588 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:3062
1591 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1592 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:3064
1595 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1596 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:3066
1599 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1600 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:3068
1603 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1604 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:3070
1607 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1608 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:3073
1611 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1612 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:3077
1615 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1616 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:3084
1619 msgid "invalid default preferences\n"
1620 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
1621
1622 #: g10/gpg.c:3093
1623 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1624 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
1625
1626 #: g10/gpg.c:3097
1627 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1628 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:3101
1631 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1632 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:3134
1635 #, c-format
1636 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1637 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
1638
1639 #: g10/gpg.c:3181
1640 #, c-format
1641 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1642 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:3186
1645 #, c-format
1646 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1647 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:3191
1650 #, c-format
1651 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1652 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:3293
1655 #, c-format
1656 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1657 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:3304
1660 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1661 msgstr ""
1662 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:3315
1665 msgid "--store [filename]"
1666 msgstr "--store [filnavn]"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3322
1669 msgid "--symmetric [filename]"
1670 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3324
1673 #, c-format
1674 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1675 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
1676
1677 #: g10/gpg.c:3334
1678 msgid "--encrypt [filename]"
1679 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1680
1681 #: g10/gpg.c:3347
1682 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1683 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1684
1685 #: g10/gpg.c:3349
1686 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/gpg.c:3352
1690 #, c-format
1691 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1692 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3370
1695 msgid "--sign [filename]"
1696 msgstr "--sign [filnavn]"
1697
1698 #: g10/gpg.c:3383
1699 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1700 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1701
1702 #: g10/gpg.c:3398
1703 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1704 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1705
1706 #: g10/gpg.c:3400
1707 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: g10/gpg.c:3403
1711 #, c-format
1712 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1713 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3423
1716 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1717 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
1718
1719 #: g10/gpg.c:3432
1720 msgid "--clearsign [filename]"
1721 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1722
1723 #: g10/gpg.c:3457
1724 msgid "--decrypt [filename]"
1725 msgstr "--decrypt [filnavn]"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3465
1728 msgid "--sign-key user-id"
1729 msgstr "--sign-key brukerid"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3469
1732 msgid "--lsign-key user-id"
1733 msgstr "--lsign-key brukerid"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3490
1736 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1737 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3561
1740 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1741 msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3603
1744 #, c-format
1745 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1746 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3605
1749 #, c-format
1750 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1751 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3607
1754 #, c-format
1755 msgid "key export failed: %s\n"
1756 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3618
1759 #, c-format
1760 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1761 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3628
1764 #, c-format
1765 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1766 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3679
1769 #, c-format
1770 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1771 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3687
1774 #, c-format
1775 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1776 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3774
1779 #, c-format
1780 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1781 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:3897
1784 msgid "[filename]"
1785 msgstr "[filnavn]"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3901
1788 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1789 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
1790
1791 #: g10/gpg.c:4205
1792 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1793 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:4207
1796 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1797 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:4240
1800 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1801 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
1802
1803 #: g10/getkey.c:150
1804 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1805 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1806
1807 #: g10/getkey.c:173
1808 msgid "[User ID not found]"
1809 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1810
1811 #: g10/getkey.c:946 g10/getkey.c:956 g10/getkey.c:966 g10/getkey.c:982
1812 #: g10/getkey.c:997
1813 #, c-format
1814 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: g10/getkey.c:1829
1818 #, c-format
1819 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1820 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1821
1822 #: g10/getkey.c:2386 g10/keyedit.c:3719
1823 #, c-format
1824 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1825 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1826
1827 #: g10/getkey.c:2617
1828 #, c-format
1829 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1830 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1831
1832 #: g10/getkey.c:2664
1833 #, c-format
1834 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1835 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1836
1837 #: g10/gpgv.c:71
1838 msgid "be somewhat more quiet"
1839 msgstr "være noenlunde stille"
1840
1841 #: g10/gpgv.c:72
1842 msgid "take the keys from this keyring"
1843 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
1844
1845 #: g10/gpgv.c:74
1846 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1847 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
1848
1849 #: g10/gpgv.c:75
1850 msgid "|FD|write status info to this FD"
1851 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
1852
1853 #: g10/gpgv.c:99
1854 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1855 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1856
1857 #: g10/gpgv.c:102
1858 msgid ""
1859 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1860 "Check signatures against known trusted keys\n"
1861 msgstr ""
1862 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
1863 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
1864
1865 #: g10/helptext.c:47
1866 msgid ""
1867 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1868 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1869 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1870 msgstr ""
1871
1872 #: g10/helptext.c:53
1873 msgid ""
1874 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1875 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1876 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1877 "ultimately trusted\n"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/helptext.c:60
1881 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1882 msgstr ""
1883
1884 #: g10/helptext.c:64
1885 msgid ""
1886 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1887 msgstr ""
1888
1889 #: g10/helptext.c:68
1890 msgid ""
1891 "Select the algorithm to use.\n"
1892 "\n"
1893 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1894 "for signatures.\n"
1895 "\n"
1896 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1897 "\n"
1898 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1899 "\n"
1900 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/helptext.c:82
1904 msgid ""
1905 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1906 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1907 "Please consult your security expert first."
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/helptext.c:89
1911 msgid "Enter the size of the key"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/helptext.c:93 g10/helptext.c:98 g10/helptext.c:110 g10/helptext.c:142
1915 #: g10/helptext.c:170 g10/helptext.c:175 g10/helptext.c:180
1916 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1917 msgstr ""
1918
1919 #: g10/helptext.c:103
1920 msgid ""
1921 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1922 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1923 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1924 "the given value as an interval."
1925 msgstr ""
1926
1927 #: g10/helptext.c:115
1928 msgid "Enter the name of the key holder"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: g10/helptext.c:120
1932 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/helptext.c:124
1936 msgid "Please enter an optional comment"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/helptext.c:129
1940 msgid ""
1941 "N  to change the name.\n"
1942 "C  to change the comment.\n"
1943 "E  to change the email address.\n"
1944 "O  to continue with key generation.\n"
1945 "Q  to to quit the key generation."
1946 msgstr ""
1947
1948 #: g10/helptext.c:138
1949 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/helptext.c:146
1953 msgid ""
1954 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1955 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1956 "know how carefully you verified this.\n"
1957 "\n"
1958 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1959 "the\n"
1960 "    key.\n"
1961 "\n"
1962 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1963 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1964 "for\n"
1965 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1966 "user.\n"
1967 "\n"
1968 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1969 "could\n"
1970 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1971 "the\n"
1972 "    key against a photo ID.\n"
1973 "\n"
1974 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1975 "could\n"
1976 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1977 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1978 "a\n"
1979 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1980 "the\n"
1981 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1982 "exchange\n"
1983 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1984 "\n"
1985 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1986 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1987 "\"\n"
1988 "mean to you when you sign other keys.\n"
1989 "\n"
1990 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1991 msgstr ""
1992 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
1993 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
1994 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
1995 "\n"
1996 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
1997 "\n"
1998 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
1999 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2000 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2001 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2002 "\n"
2003 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2004 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2005 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2006 "\n"
2007 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2008 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2009 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2010 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2011 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2012 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2013 "\n"
2014 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2015 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2016 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2017 "\n"
2018 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2019
2020 #: g10/helptext.c:184
2021 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/helptext.c:188
2025 msgid ""
2026 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2027 "All certificates are then also lost!"
2028 msgstr ""
2029
2030 #: g10/helptext.c:193
2031 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: g10/helptext.c:198
2035 msgid ""
2036 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2037 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2038 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: g10/helptext.c:203
2042 msgid ""
2043 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2044 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2045 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2046 "a trust connection through another already certified key."
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/helptext.c:209
2050 msgid ""
2051 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2052 "your keyring."
2053 msgstr ""
2054
2055 #: g10/helptext.c:213
2056 msgid ""
2057 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2058 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2059 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2060 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2061 "a second one is available."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: g10/helptext.c:221
2065 msgid ""
2066 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2067 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2068 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/helptext.c:228
2072 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: g10/helptext.c:234
2076 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2077 msgstr ""
2078
2079 #: g10/helptext.c:238
2080 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: g10/helptext.c:243
2084 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: g10/helptext.c:248
2088 msgid ""
2089 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2090 "file (which is shown in brackets) will be used."
2091 msgstr ""
2092
2093 #: g10/helptext.c:254
2094 msgid ""
2095 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2096 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2097 "  \"Key has been compromised\"\n"
2098 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2099 "      got access to your secret key.\n"
2100 "  \"Key is superseded\"\n"
2101 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2102 "  \"Key is no longer used\"\n"
2103 "      Use this if you have retired this key.\n"
2104 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2105 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2106 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: g10/helptext.c:270
2110 msgid ""
2111 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2112 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2113 "An empty line ends the text.\n"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: g10/helptext.c:285
2117 msgid "No help available"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: g10/helptext.c:293
2121 #, c-format
2122 msgid "No help available for `%s'"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/import.c:94
2126 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: g10/import.c:96
2130 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: g10/import.c:98
2134 msgid "do not update the trustdb after import"
2135 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2136
2137 #: g10/import.c:100
2138 msgid "create a public key when importing a secret key"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: g10/import.c:102
2142 msgid "only accept updates to existing keys"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: g10/import.c:104
2146 msgid "remove unusable parts from key after import"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/import.c:106
2150 msgid "remove as much as possible from key after import"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/import.c:265
2154 #, c-format
2155 msgid "skipping block of type %d\n"
2156 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2157
2158 #: g10/import.c:274
2159 #, c-format
2160 msgid "%lu keys processed so far\n"
2161 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2162
2163 #: g10/import.c:291
2164 #, c-format
2165 msgid "Total number processed: %lu\n"
2166 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2167
2168 #: g10/import.c:293
2169 #, c-format
2170 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2171 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2172
2173 #: g10/import.c:296
2174 #, c-format
2175 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2176 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2177
2178 #: g10/import.c:298
2179 #, c-format
2180 msgid "              imported: %lu"
2181 msgstr "                     importert: %lu"
2182
2183 #: g10/import.c:304
2184 #, c-format
2185 msgid "             unchanged: %lu\n"
2186 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2187
2188 #: g10/import.c:306
2189 #, c-format
2190 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2191 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2192
2193 #: g10/import.c:308
2194 #, c-format
2195 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2196 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2197
2198 #: g10/import.c:310
2199 #, c-format
2200 msgid "        new signatures: %lu\n"
2201 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2202
2203 #: g10/import.c:312
2204 #, c-format
2205 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2206 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2207
2208 #: g10/import.c:314
2209 #, c-format
2210 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2211 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2212
2213 #: g10/import.c:316
2214 #, c-format
2215 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2216 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2217
2218 #: g10/import.c:318
2219 #, c-format
2220 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2221 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2222
2223 #: g10/import.c:320
2224 #, c-format
2225 msgid "          not imported: %lu\n"
2226 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2227
2228 #: g10/import.c:322
2229 #, c-format
2230 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2231 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2232
2233 #: g10/import.c:324
2234 #, c-format
2235 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2236 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2237
2238 #: g10/import.c:565
2239 #, c-format
2240 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2244 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2245 #: g10/import.c:569
2246 #, fuzzy
2247 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2248 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2249
2250 #: g10/import.c:606
2251 #, c-format
2252 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/import.c:618
2256 #, c-format
2257 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2258 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2259
2260 #: g10/import.c:630
2261 #, c-format
2262 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:643
2266 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/import.c:645
2270 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: g10/import.c:669
2274 #, c-format
2275 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2276 msgstr ""
2277
2278 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2279 #, c-format
2280 msgid "key %s: no user ID\n"
2281 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2282
2283 #: g10/import.c:748
2284 #, c-format
2285 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2286 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2287
2288 #: g10/import.c:763
2289 #, c-format
2290 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2291 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2292
2293 #: g10/import.c:769
2294 #, c-format
2295 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2296 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2297
2298 #: g10/import.c:771
2299 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2300 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2301
2302 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2303 #, c-format
2304 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2305 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2306
2307 #: g10/import.c:787
2308 #, c-format
2309 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2310 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2311
2312 #: g10/import.c:796
2313 #, c-format
2314 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2315 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2316
2317 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:281 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1104
2318 #, c-format
2319 msgid "writing to `%s'\n"
2320 msgstr "skriver til «%s»\n"
2321
2322 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2323 #: g10/import.c:2374 g10/import.c:2396
2324 #, c-format
2325 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2326 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2327
2328 #: g10/import.c:824
2329 #, c-format
2330 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2331 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2332
2333 #: g10/import.c:848
2334 #, c-format
2335 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2336 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2337
2338 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2339 #, c-format
2340 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2341 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2342
2343 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2344 #, c-format
2345 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2346 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2347
2348 #: g10/import.c:910
2349 #, c-format
2350 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2351 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2352
2353 #: g10/import.c:913
2354 #, c-format
2355 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2356 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2357
2358 #: g10/import.c:916
2359 #, c-format
2360 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2361 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2362
2363 #: g10/import.c:919
2364 #, c-format
2365 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2366 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2367
2368 #: g10/import.c:922
2369 #, c-format
2370 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2371 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2372
2373 #: g10/import.c:925
2374 #, c-format
2375 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2376 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2377
2378 #: g10/import.c:928
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2381 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2382
2383 #: g10/import.c:931
2384 #, c-format
2385 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2386 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2387
2388 #: g10/import.c:934
2389 #, c-format
2390 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2391 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2392
2393 #: g10/import.c:937
2394 #, c-format
2395 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2396 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2397
2398 #: g10/import.c:960
2399 #, c-format
2400 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2401 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1123
2404 #, c-format
2405 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2406 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1134
2409 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2410 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2389
2413 #, c-format
2414 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2415 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2416
2417 #: g10/import.c:1162
2418 #, c-format
2419 msgid "key %s: secret key imported\n"
2420 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1192
2423 #, c-format
2424 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2425 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2426
2427 #: g10/import.c:1202
2428 #, c-format
2429 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2430 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2431
2432 #: g10/import.c:1232
2433 #, c-format
2434 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2435 msgstr ""
2436 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2437
2438 #: g10/import.c:1275
2439 #, c-format
2440 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2441 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2442
2443 #: g10/import.c:1307
2444 #, c-format
2445 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2446 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2447
2448 #: g10/import.c:1373
2449 #, c-format
2450 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2451 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2452
2453 #: g10/import.c:1388
2454 #, c-format
2455 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2456 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2457
2458 #: g10/import.c:1390
2459 #, c-format
2460 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2461 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1408
2464 #, c-format
2465 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2466 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2469 #, c-format
2470 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2471 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1421
2474 #, c-format
2475 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2476 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2477
2478 #: g10/import.c:1436
2479 #, c-format
2480 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2481 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1458
2484 #, c-format
2485 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2486 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2487
2488 #: g10/import.c:1471
2489 #, c-format
2490 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2491 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2492
2493 #: g10/import.c:1486
2494 #, c-format
2495 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2496 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2497
2498 #: g10/import.c:1528
2499 #, c-format
2500 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2501 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2502
2503 #: g10/import.c:1549
2504 #, c-format
2505 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2506 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2507
2508 #: g10/import.c:1576
2509 #, c-format
2510 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2511 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2512
2513 #: g10/import.c:1586
2514 #, c-format
2515 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2516 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2517
2518 #: g10/import.c:1603
2519 #, c-format
2520 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2521 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2522
2523 #: g10/import.c:1617
2524 #, c-format
2525 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2526 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2527
2528 #: g10/import.c:1625
2529 #, c-format
2530 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2531 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2532
2533 #: g10/import.c:1737
2534 #, c-format
2535 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2536 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2537
2538 #: g10/import.c:1799
2539 #, c-format
2540 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2541 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2542
2543 #: g10/import.c:1813
2544 #, c-format
2545 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2546 msgstr ""
2547 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1872
2550 #, c-format
2551 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2552 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1906
2555 #, c-format
2556 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2557 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2558
2559 #: g10/import.c:2295
2560 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: g10/import.c:2303
2564 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: g10/import.c:2305
2568 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: g10/keydb.c:166
2572 #, c-format
2573 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2574 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2575
2576 #: g10/keydb.c:173
2577 #, c-format
2578 msgid "keyring `%s' created\n"
2579 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2580
2581 #: g10/keydb.c:314 g10/keydb.c:317
2582 #, c-format
2583 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2584 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2585
2586 #: g10/keydb.c:696
2587 #, c-format
2588 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: g10/keyedit.c:264
2592 msgid "[revocation]"
2593 msgstr "[oppheving]"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:265
2596 msgid "[self-signature]"
2597 msgstr "[selvsignatur]"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:388
2600 msgid "1 bad signature\n"
2601 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2602
2603 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2604 #, c-format
2605 msgid "%d bad signatures\n"
2606 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2609 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2610 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2613 #, c-format
2614 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2615 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2618 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2619 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2622 #, c-format
2623 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2624 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:355
2627 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2628 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:357
2631 #, c-format
2632 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2633 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:264
2636 msgid ""
2637 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2638 "keys\n"
2639 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2640 "etc.)\n"
2641 msgstr ""
2642 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2643 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2644 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:276
2647 #, c-format
2648 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2649 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:278
2652 #, c-format
2653 msgid "  %d = I trust fully\n"
2654 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:437
2657 msgid ""
2658 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2659 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2660 "trust signatures on your behalf.\n"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: g10/keyedit.c:453
2664 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: g10/keyedit.c:598
2668 #, c-format
2669 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2670 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
2671
2672 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:828
2673 #: g10/keyedit.c:888 g10/keyedit.c:1738
2674 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2675 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
2676
2677 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:834
2678 #: g10/keyedit.c:1744
2679 msgid "  Unable to sign.\n"
2680 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:626
2683 #, c-format
2684 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2685 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
2686
2687 #: g10/keyedit.c:654
2688 #, c-format
2689 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2690 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
2691
2692 #: g10/keyedit.c:682
2693 #, c-format
2694 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2695 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
2696
2697 #: g10/keyedit.c:684
2698 msgid "Sign it? (y/N) "
2699 msgstr "Signere den? (j/N) "
2700
2701 #: g10/keyedit.c:706
2702 #, c-format
2703 msgid ""
2704 "The self-signature on \"%s\"\n"
2705 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2706 msgstr ""
2707 "Selvsignaturen på «%s»\n"
2708 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:715
2711 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2712 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
2713
2714 #: g10/keyedit.c:729
2715 #, c-format
2716 msgid ""
2717 "Your current signature on \"%s\"\n"
2718 "has expired.\n"
2719 msgstr ""
2720 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
2721 "er utgått.\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:733
2724 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2725 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
2726
2727 #: g10/keyedit.c:754
2728 #, c-format
2729 msgid ""
2730 "Your current signature on \"%s\"\n"
2731 "is a local signature.\n"
2732 msgstr ""
2733 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
2734 "er en lokal signatur.\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:758
2737 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2738 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
2739
2740 #: g10/keyedit.c:779
2741 #, c-format
2742 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2743 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:782
2746 #, c-format
2747 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2748 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:787
2751 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2752 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
2753
2754 #: g10/keyedit.c:809
2755 #, c-format
2756 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2757 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:822
2760 msgid "This key has expired!"
2761 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:840
2764 #, c-format
2765 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2766 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:846
2769 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2770 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
2771
2772 #: g10/keyedit.c:881
2773 msgid ""
2774 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2775 "mode.\n"
2776 msgstr ""
2777 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:883
2780 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2781 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:908
2784 msgid ""
2785 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2786 "belongs\n"
2787 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2788 msgstr ""
2789 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
2790 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
2791 "svaret.\n"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:913
2794 #, c-format
2795 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2796 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:915
2799 #, c-format
2800 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2801 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:917
2804 #, c-format
2805 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2806 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:919
2809 #, c-format
2810 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2811 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:925
2814 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2815 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
2816
2817 #: g10/keyedit.c:949
2818 #, c-format
2819 msgid ""
2820 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2821 "key \"%s\" (%s)\n"
2822 msgstr ""
2823 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
2824 "nøkkel «%s» (%s)\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:956
2827 msgid "This will be a self-signature.\n"
2828 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:962
2831 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2832 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:970
2835 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2836 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:980
2839 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2840 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:987
2843 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2844 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:994
2847 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2848 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:999
2851 msgid "I have checked this key casually.\n"
2852 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1004
2855 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2856 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1014
2859 msgid "Really sign? (y/N) "
2860 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1059 g10/keyedit.c:4795 g10/keyedit.c:4886 g10/keyedit.c:4950
2863 #: g10/keyedit.c:5011 g10/sign.c:317
2864 #, c-format
2865 msgid "signing failed: %s\n"
2866 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1124
2869 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1135 g10/keygen.c:3213
2873 msgid "This key is not protected.\n"
2874 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1139 g10/keygen.c:3201 g10/revoke.c:537
2877 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2878 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3216
2881 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2882 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3220
2885 msgid "Key is protected.\n"
2886 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1171
2889 #, c-format
2890 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2891 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1177
2894 msgid ""
2895 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2896 "\n"
2897 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1186 g10/keygen.c:1893
2900 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2901 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1191
2904 msgid ""
2905 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2906 "\n"
2907 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1194
2910 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2911 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1265
2914 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2915 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1351
2918 msgid "save and quit"
2919 msgstr "lagre og avslutte"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1354
2922 msgid "show key fingerprint"
2923 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1355
2926 msgid "list key and user IDs"
2927 msgstr "liste nøkler og brukerider"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1357
2930 msgid "select user ID N"
2931 msgstr "velger brukerid N"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1358
2934 msgid "select subkey N"
2935 msgstr "velger brukerid N"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1359
2938 msgid "check signatures"
2939 msgstr "sjekke signaturer"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1364
2942 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1369
2946 msgid "sign selected user IDs locally"
2947 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1371
2950 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2951 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1373
2954 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1377
2958 msgid "add a user ID"
2959 msgstr "legge til en brukerid"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1379
2962 msgid "add a photo ID"
2963 msgstr "legge til en fotoid"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1381
2966 msgid "delete selected user IDs"
2967 msgstr "slette utvalgte brukerider"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1386
2970 msgid "add a subkey"
2971 msgstr "legge til en undernøkkel"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1390
2974 msgid "add a key to a smartcard"
2975 msgstr ""
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1392
2978 msgid "move a key to a smartcard"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1394
2982 msgid "move a backup key to a smartcard"
2983 msgstr ""
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1398
2986 msgid "delete selected subkeys"
2987 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1400
2990 msgid "add a revocation key"
2991 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1402
2994 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2995 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1404
2998 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1406
3002 msgid "flag the selected user ID as primary"
3003 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1408
3006 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3007 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1411
3010 msgid "list preferences (expert)"
3011 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1413
3014 msgid "list preferences (verbose)"
3015 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1415
3018 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3019 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1420
3022 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3023 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1422
3026 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3027 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1424
3030 msgid "change the passphrase"
3031 msgstr "endre passfrasen"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1428
3034 msgid "change the ownertrust"
3035 msgstr "endre eiertilliten"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1430
3038 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3039 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1432
3042 msgid "revoke selected user IDs"
3043 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1437
3046 msgid "revoke key or selected subkeys"
3047 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1438
3050 msgid "enable key"
3051 msgstr "innkoble en nøkkel"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1439
3054 msgid "disable key"
3055 msgstr "utkoble en nøkkel"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1440
3058 msgid "show selected photo IDs"
3059 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1442
3062 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1444
3066 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1566
3070 #, c-format
3071 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3072 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1584
3075 msgid "Secret key is available.\n"
3076 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1665
3079 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3080 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1673
3083 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3084 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1692
3087 msgid ""
3088 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3089 "(lsign),\n"
3090 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3091 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1732
3095 msgid "Key is revoked."
3096 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1751
3099 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3100 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1758
3103 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3104 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1767
3107 #, c-format
3108 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3109 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1790
3112 #, c-format
3113 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3114 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1812 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1998
3117 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3118 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1814
3121 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3122 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1816
3125 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3126 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1817
3129 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3130 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1867
3133 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3134 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1879
3137 msgid "You must select exactly one key.\n"
3138 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1907
3141 msgid "Command expects a filename argument\n"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1921
3145 #, c-format
3146 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3147 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1938
3150 #, c-format
3151 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3152 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1962
3155 msgid "You must select at least one key.\n"
3156 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1965
3159 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3160 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1966
3163 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3164 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:2001
3167 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3168 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2002
3171 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3172 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:2020
3175 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3176 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3177
3178 #: g10/keyedit.c:2031
3179 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3180 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:2033
3183 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3184 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:2083
3187 msgid ""
3188 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2125
3192 msgid "Set preference list to:\n"
3193 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2131
3196 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3197 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:2133
3200 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3201 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2201
3204 msgid "Save changes? (y/N) "
3205 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2204
3208 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3209 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2214
3212 #, c-format
3213 msgid "update failed: %s\n"
3214 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2221
3217 #, c-format
3218 msgid "update secret failed: %s\n"
3219 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:2228
3222 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3223 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:2329
3226 msgid "Digest: "
3227 msgstr "Digest: "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2381
3230 msgid "Features: "
3231 msgstr "Særtrekk: "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:2392
3234 msgid "Keyserver no-modify"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2407 g10/keylist.c:306
3238 msgid "Preferred keyserver: "
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2415 g10/keyedit.c:2416
3242 msgid "Notations: "
3243 msgstr "Notasjoner: "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2626
3246 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3247 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2685
3250 #, c-format
3251 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3252 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2706
3255 #, c-format
3256 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3257 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2712
3260 msgid "(sensitive)"
3261 msgstr "(sensitiv)"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2728 g10/keyedit.c:2784 g10/keyedit.c:2845 g10/keyedit.c:2860
3264 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:517
3265 #, c-format
3266 msgid "created: %s"
3267 msgstr "opprettet: %s"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2731 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:990
3270 #, c-format
3271 msgid "revoked: %s"
3272 msgstr "opphevet: %s"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2733 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3275 #, c-format
3276 msgid "expired: %s"
3277 msgstr "utgikk: %s"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2786 g10/keyedit.c:2847 g10/keyedit.c:2862
3280 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3281 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:523 g10/mainproc.c:996
3282 #, c-format
3283 msgid "expires: %s"
3284 msgstr "utgår: %s"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:2737
3287 #, c-format
3288 msgid "usage: %s"
3289 msgstr "bruksmåte: %s"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:2752
3292 #, c-format
3293 msgid "trust: %s"
3294 msgstr "tillit: %s"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2756
3297 #, c-format
3298 msgid "validity: %s"
3299 msgstr "gyldighet: %s"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2763
3302 msgid "This key has been disabled"
3303 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:198
3306 msgid "card-no: "
3307 msgstr ""
3308
3309 #: g10/keyedit.c:2815
3310 msgid ""
3311 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3312 "unless you restart the program.\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: g10/keyedit.c:2879 g10/keyedit.c:3225 g10/keyserver.c:527
3316 #: g10/mainproc.c:1808 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3317 msgid "revoked"
3318 msgstr "opphevet"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:3227 g10/keyserver.c:531
3321 #: g10/mainproc.c:1810 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3322 msgid "expired"
3323 msgstr "utgått"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2946
3326 msgid ""
3327 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3328 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/keyedit.c:3007
3332 msgid ""
3333 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3334 "versions\n"
3335 "         of PGP to reject this key.\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:3012 g10/keyedit.c:3347
3339 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3340 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3341
3342 #: g10/keyedit.c:3018
3343 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: g10/keyedit.c:3158
3347 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3348 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:3168
3351 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3172
3355 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: g10/keyedit.c:3178
3359 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: g10/keyedit.c:3192
3363 #, c-format
3364 msgid "Deleted %d signature.\n"
3365 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:3193
3368 #, c-format
3369 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3370 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3196
3373 msgid "Nothing deleted.\n"
3374 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3229 g10/trustdb.c:1701
3377 msgid "invalid"
3378 msgstr "ugyldig"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:3231
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3383 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:3238
3386 #, fuzzy, c-format
3387 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3388 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3239
3391 #, fuzzy, c-format
3392 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3393 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:3247
3396 #, fuzzy, c-format
3397 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3398 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:3248
3401 #, c-format
3402 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3403 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3342
3406 msgid ""
3407 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3408 "cause\n"
3409 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3410 msgstr ""
3411
3412 #: g10/keyedit.c:3353
3413 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: g10/keyedit.c:3373
3417 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3418 msgstr ""
3419
3420 #: g10/keyedit.c:3398
3421 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3413
3425 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3426 msgstr ""
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3435
3429 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3430 msgstr ""
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3454
3433 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3460
3437 msgid ""
3438 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3439 msgstr ""
3440 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3441 "N) "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3522
3444 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: g10/keyedit.c:3528
3448 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3449 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3532
3452 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: g10/keyedit.c:3535
3456 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3584
3460 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3461 msgstr ""
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3600
3464 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3680
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3470 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3686
3473 #, c-format
3474 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3848
3478 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3887 g10/keyedit.c:3997 g10/keyedit.c:4117 g10/keyedit.c:4258
3482 #, c-format
3483 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3484 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:4058
3487 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3488 msgstr ""
3489
3490 #: g10/keyedit.c:4138
3491 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3492 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:4139
3495 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3496 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3497
3498 #: g10/keyedit.c:4201
3499 msgid "Enter the notation: "
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:4350
3503 msgid "Proceed? (y/N) "
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:4414
3507 #, c-format
3508 msgid "No user ID with index %d\n"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:4472
3512 #, c-format
3513 msgid "No user ID with hash %s\n"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: g10/keyedit.c:4499
3517 #, c-format
3518 msgid "No subkey with index %d\n"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: g10/keyedit.c:4634
3522 #, c-format
3523 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: g10/keyedit.c:4637 g10/keyedit.c:4701 g10/keyedit.c:4744
3527 #, c-format
3528 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
3532 msgid " (non-exportable)"
3533 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:4643
3536 #, c-format
3537 msgid "This signature expired on %s.\n"
3538 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:4647
3541 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/keyedit.c:4651
3545 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3546 msgstr ""
3547
3548 #: g10/keyedit.c:4678
3549 #, c-format
3550 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:4704
3554 msgid " (non-revocable)"
3555 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:4711
3558 #, c-format
3559 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: g10/keyedit.c:4733
3563 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:4753
3567 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:4783
3571 msgid "no secret key\n"
3572 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4853
3575 #, c-format
3576 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3577 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:4870
3580 #, c-format
3581 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3582 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:4934
3585 #, c-format
3586 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3587 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:4996
3590 #, c-format
3591 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3592 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:5091
3595 #, c-format
3596 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/keygen.c:263
3600 #, c-format
3601 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3602 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3603
3604 #: g10/keygen.c:270
3605 msgid "too many cipher preferences\n"
3606 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3607
3608 #: g10/keygen.c:272
3609 msgid "too many digest preferences\n"
3610 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3611
3612 #: g10/keygen.c:274
3613 msgid "too many compression preferences\n"
3614 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:399
3617 #, c-format
3618 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3619 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:874
3622 msgid "writing direct signature\n"
3623 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3624
3625 #: g10/keygen.c:913
3626 msgid "writing self signature\n"
3627 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3628
3629 #: g10/keygen.c:963
3630 msgid "writing key binding signature\n"
3631 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3632
3633 #: g10/keygen.c:1026 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1114 g10/keygen.c:1231
3634 #: g10/keygen.c:2774
3635 #, c-format
3636 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3637 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1031 g10/keygen.c:1120 g10/keygen.c:1236 g10/keygen.c:2780
3640 #, c-format
3641 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3642 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3643
3644 #: g10/keygen.c:1329
3645 msgid "Sign"
3646 msgstr "Signere"
3647
3648 #: g10/keygen.c:1332
3649 msgid "Certify"
3650 msgstr "Bekrefte"
3651
3652 #: g10/keygen.c:1335
3653 msgid "Encrypt"
3654 msgstr "Kryptere data"
3655
3656 #: g10/keygen.c:1338
3657 msgid "Authenticate"
3658 msgstr "Autentisere"
3659
3660 # S og s for signering
3661 # K og k for kryptering
3662 # A og a for autentisering
3663 # Q og q for avslutte
3664 #: g10/keygen.c:1346
3665 msgid "SsEeAaQq"
3666 msgstr "SsKkAaQq"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1365
3669 #, c-format
3670 msgid "Possible actions for a %s key: "
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keygen.c:1369
3674 msgid "Current allowed actions: "
3675 msgstr ""
3676
3677 #: g10/keygen.c:1374
3678 #, c-format
3679 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/keygen.c:1377
3683 #, c-format
3684 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keygen.c:1380
3688 #, c-format
3689 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/keygen.c:1383
3693 #, c-format
3694 msgid "   (%c) Finished\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/keygen.c:1439
3698 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3699 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
3700
3701 #: g10/keygen.c:1441
3702 #, c-format
3703 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3704 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1442
3707 #, c-format
3708 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3709 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
3710
3711 #: g10/keygen.c:1444
3712 #, c-format
3713 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3714 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:1446
3717 #, c-format
3718 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3719 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
3720
3721 #: g10/keygen.c:1447
3722 #, c-format
3723 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3724 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
3725
3726 #: g10/keygen.c:1449
3727 #, c-format
3728 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3729 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
3730
3731 #: g10/keygen.c:1451
3732 #, c-format
3733 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3734 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1520
3737 #, c-format
3738 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3739 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
3740
3741 #: g10/keygen.c:1530
3742 #, c-format
3743 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keygen.c:1537
3747 #, c-format
3748 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3749 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3750
3751 #: g10/keygen.c:1551
3752 #, c-format
3753 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keygen.c:1557
3757 #, c-format
3758 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3759 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1562 g10/keygen.c:1567
3762 #, c-format
3763 msgid "rounded up to %u bits\n"
3764 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
3765
3766 #: g10/keygen.c:1616
3767 msgid ""
3768 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3769 "         0 = key does not expire\n"
3770 "      <n>  = key expires in n days\n"
3771 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3772 "      <n>m = key expires in n months\n"
3773 "      <n>y = key expires in n years\n"
3774 msgstr ""
3775 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
3776 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
3777 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
3778 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
3779 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
3780 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1627
3783 msgid ""
3784 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3785 "         0 = signature does not expire\n"
3786 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3787 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3788 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3789 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3790 msgstr ""
3791 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
3792 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
3793 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
3794 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
3795 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
3796 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1648
3799 msgid "Key is valid for? (0) "
3800 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
3801
3802 #: g10/keygen.c:1653
3803 #, c-format
3804 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3805 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
3806
3807 #: g10/keygen.c:1671
3808 msgid "invalid value\n"
3809 msgstr "ugyldig verdi\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:1678
3812 msgid "Key does not expire at all\n"
3813 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1679
3816 msgid "Signature does not expire at all\n"
3817 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1684
3820 #, c-format
3821 msgid "Key expires at %s\n"
3822 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:1685
3825 #, c-format
3826 msgid "Signature expires at %s\n"
3827 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:1691
3830 msgid ""
3831 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3832 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3833 msgstr ""
3834 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
3835 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1696
3838 msgid "Is this correct? (y/N) "
3839 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
3840
3841 #: g10/keygen.c:1711
3842 msgid ""
3843 "\n"
3844 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3845 "ID\n"
3846 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3847 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3848 "\n"
3849 msgstr ""
3850 "\n"
3851 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
3852 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
3853 "epostadresse til denne formen:\n"
3854 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
3855 "\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:1724
3858 msgid "Real name: "
3859 msgstr "Fullt navn: "
3860
3861 #: g10/keygen.c:1732
3862 msgid "Invalid character in name\n"
3863 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1734
3866 msgid "Name may not start with a digit\n"
3867 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1736
3870 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3871 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
3872
3873 #: g10/keygen.c:1744
3874 msgid "Email address: "
3875 msgstr "Epostadresse: "
3876
3877 #: g10/keygen.c:1750
3878 msgid "Not a valid email address\n"
3879 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:1758
3882 msgid "Comment: "
3883 msgstr "Kommentar: "
3884
3885 #: g10/keygen.c:1764
3886 msgid "Invalid character in comment\n"
3887 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1787
3890 #, c-format
3891 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3892 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1793
3895 #, c-format
3896 msgid ""
3897 "You selected this USER-ID:\n"
3898 "    \"%s\"\n"
3899 "\n"
3900 msgstr ""
3901 "Du valgte denne brukeriden:\n"
3902 "    «%s»\n"
3903 "\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1798
3906 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3907 msgstr ""
3908 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
3909
3910 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3911 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3912 #. string which should be translated accordingly and the
3913 #. letter changed to match the one in the answer string.
3914 #.
3915 #. n = Change name
3916 #. c = Change comment
3917 #. e = Change email
3918 #. o = Okay (ready, continue)
3919 #. q = Quit
3920 #.
3921 #: g10/keygen.c:1814
3922 msgid "NnCcEeOoQq"
3923 msgstr "NnKeEeRrAa"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1824
3926 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3927 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
3928
3929 #: g10/keygen.c:1825
3930 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3931 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
3932
3933 #: g10/keygen.c:1844
3934 msgid "Please correct the error first\n"
3935 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1884
3938 msgid ""
3939 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3940 "\n"
3941 msgstr ""
3942 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
3943 "\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1894 g10/passphrase.c:808
3946 #, c-format
3947 msgid "%s.\n"
3948 msgstr "%s.\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1900
3951 msgid ""
3952 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3953 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3954 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3955 "\n"
3956 msgstr ""
3957 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3958 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
3959 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
3960 "\n"
3961
3962 #: g10/keygen.c:1922
3963 msgid ""
3964 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3965 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3966 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3967 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3968 msgstr ""
3969 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
3970 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
3971 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
3972 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2720
3975 msgid "Key generation canceled.\n"
3976 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:2919 g10/keygen.c:3066
3979 #, c-format
3980 msgid "writing public key to `%s'\n"
3981 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:2921 g10/keygen.c:3069
3984 #, c-format
3985 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3986 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2924 g10/keygen.c:3072
3989 #, c-format
3990 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3991 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:3055
3994 #, c-format
3995 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3996 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:3061
3999 #, c-format
4000 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4001 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:3079
4004 #, c-format
4005 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4006 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:3086
4009 #, c-format
4010 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4011 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:3109
4014 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4015 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:3120
4018 msgid ""
4019 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4020 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4021 msgstr ""
4022 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4023 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4024 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:3132 g10/keygen.c:3261 g10/keygen.c:3376
4027 #, c-format
4028 msgid "Key generation failed: %s\n"
4029 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4030
4031 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4032 #: g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3311 g10/sign.c:242
4033 #, c-format
4034 msgid ""
4035 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4036 msgstr ""