Extended the --check-program output: Error messages are now inlcued in an
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2007-08-29 18:43+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:196
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:438
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:441
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:489
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:510
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "for lang linje"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:518
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:523
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:535
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ugyldig MPI"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:536
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:572
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "ugyldig passfrase"
76
77 #: agent/command-ssh.c:529
78 #, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr ""
81
82 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
83 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
84 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
90 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
91 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
92 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
93 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
94 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
95 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
96 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1619
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1624
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1644
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1694
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1709
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2014
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2349
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2850
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:217
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:275
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "Gjenta denne PIN: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:278
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
161
162 #: agent/divert-scd.c:290
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
168 #: sm/import.c:550
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "error creating temporary file: %s\n"
171 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
172
173 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
174 #, fuzzy, c-format
175 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
176 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
177
178 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
179 #, fuzzy
180 msgid "Enter new passphrase"
181 msgstr "Tast inn passfrase\n"
182
183 #: agent/genkey.c:165
184 #, fuzzy
185 msgid "Take this one anyway"
186 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
187
188 #: agent/genkey.c:185
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:202
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
203 "passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
204 msgid_plural ""
205 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
206 "passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
207 msgstr[0] ""
208 msgstr[1] ""
209
210 #: agent/genkey.c:225
211 #, c-format
212 msgid ""
213 "Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
214 "passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
215 msgstr ""
216
217 #: agent/genkey.c:238
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
221 msgstr ""
222
223 #: agent/genkey.c:240
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
227 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:246
231 msgid "Yes, protection is not needed"
232 msgstr ""
233
234 #: agent/genkey.c:290
235 #, fuzzy, c-format
236 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
237 msgstr ""
238 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
239 "\n"
240
241 #: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
242 #, fuzzy
243 msgid "Please re-enter this passphrase"
244 msgstr "endre passfrasen"
245
246 #: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
247 #: tools/symcryptrun.c:456
248 msgid "does not match - try again"
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:412
252 #, fuzzy
253 msgid "Please enter the new passphrase"
254 msgstr "endre passfrasen"
255
256 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
257 #: scd/scdaemon.c:104
258 #, fuzzy
259 msgid ""
260 "@Options:\n"
261 " "
262 msgstr ""
263 "@\n"
264 "Valg:\n"
265 " "
266
267 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
268 msgid "run in server mode (foreground)"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
272 msgid "run in daemon mode (background)"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
276 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
277 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
278 msgid "verbose"
279 msgstr "fyldig output"
280
281 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
282 #: sm/gpgsm.c:341
283 msgid "be somewhat more quiet"
284 msgstr "være noenlunde stille"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
287 msgid "sh-style command output"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
291 msgid "csh-style command output"
292 msgstr ""
293
294 #: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
295 #, fuzzy
296 msgid "|FILE|read options from FILE"
297 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
300 msgid "do not detach from the console"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:132
304 msgid "do not grab keyboard and mouse"
305 msgstr ""
306
307 #: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
308 #: tools/symcryptrun.c:166
309 #, fuzzy
310 msgid "use a log file for the server"
311 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:135
314 #, fuzzy
315 msgid "use a standard location for the socket"
316 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
317
318 #: agent/gpg-agent.c:138
319 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
320 msgstr ""
321
322 #: agent/gpg-agent.c:141
323 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
324 msgstr ""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:142
327 #, fuzzy
328 msgid "do not use the SCdaemon"
329 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
330
331 #: agent/gpg-agent.c:150
332 msgid "ignore requests to change the TTY"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:152
336 msgid "ignore requests to change the X display"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:155
340 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:168
344 msgid "do not use the PIN cache when signing"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:170
348 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:172
352 #, fuzzy
353 msgid "allow presetting passphrase"
354 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:173
357 msgid "enable ssh-agent emulation"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:175
361 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
365 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
366 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
367 #, fuzzy
368 msgid "Please report bugs to <"
369 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
370
371 #: agent/gpg-agent.c:276
372 #, fuzzy
373 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
374 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:278
377 msgid ""
378 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
379 "Secret key management for GnuPG\n"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
383 #, c-format
384 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
385 msgstr ""
386
387 #: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
388 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
389 #, c-format
390 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
394 #, c-format
395 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
396 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
399 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
400 #, c-format
401 msgid "option file `%s': %s\n"
402 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
405 #, c-format
406 msgid "reading options from `%s'\n"
407 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
410 #: g10/plaintext.c:162
411 #, c-format
412 msgid "error creating `%s': %s\n"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
416 #: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
417 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
418 #, c-format
419 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
420 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
421
422 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
423 msgid "name of socket too long\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "can't create socket: %s\n"
429 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
432 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
438 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "listen() failed: %s\n"
443 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
446 #, fuzzy, c-format
447 msgid "listening on socket `%s'\n"
448 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
451 #, c-format
452 msgid "directory `%s' created\n"
453 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1434
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
458 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1438
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
463 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1549
466 #, c-format
467 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
468 msgstr ""
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1554
471 #, c-format
472 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
473 msgstr ""
474
475 #: agent/gpg-agent.c:1571
476 #, c-format
477 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
478 msgstr ""
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1576
481 #, c-format
482 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
483 msgstr ""
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
486 #, fuzzy, c-format
487 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
488 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
491 #, fuzzy, c-format
492 msgid "%s %s stopped\n"
493 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1809
496 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
497 msgstr ""
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
500 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
501 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
502 msgstr ""
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
505 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
506 #, c-format
507 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
508 msgstr ""
509
510 #: agent/preset-passphrase.c:98
511 #, fuzzy
512 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
513 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
514
515 #: agent/preset-passphrase.c:101
516 msgid ""
517 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
518 "Password cache maintenance\n"
519 msgstr ""
520
521 #: agent/protect-tool.c:149
522 #, fuzzy
523 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
524 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
525
526 #: agent/protect-tool.c:151
527 msgid ""
528 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
529 "Secret key maintenance tool\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/protect-tool.c:1210
533 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
534 msgstr ""
535
536 #: agent/protect-tool.c:1213
537 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
538 msgstr ""
539
540 #: agent/protect-tool.c:1216
541 msgid ""
542 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
543 "system."
544 msgstr ""
545
546 #: agent/protect-tool.c:1221
547 msgid ""
548 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
549 "needed to complete this operation."
550 msgstr ""
551
552 #: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
553 #, fuzzy
554 msgid "Passphrase:"
555 msgstr "ugyldig passfrase"
556
557 #: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
560 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
561
562 #: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
563 #, fuzzy
564 msgid "cancelled\n"
565 msgstr "cancel|cancel"
566
567 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
568 #, fuzzy, c-format
569 msgid "error opening `%s': %s\n"
570 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
571
572 #: agent/trustlist.c:147
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
575 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
576
577 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
578 #, c-format
579 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
580 msgstr ""
581
582 #: agent/trustlist.c:181
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
585 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
586
587 #: agent/trustlist.c:216
588 #, fuzzy, c-format
589 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
590 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
591
592 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
593 #, c-format
594 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
595 msgstr ""
596
597 #: agent/trustlist.c:283
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
600 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
601
602 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
603 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
604 msgstr ""
605
606 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
607 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
608 #. Pinentry to insert a line break.  The double
609 #. percent sign is actually needed because it is also
610 #. a printf format string.  If you need to insert a
611 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
612 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
613 #. fingerprint string whereas the first one receives
614 #. the name as stored in the certificate.
615 #: agent/trustlist.c:539
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
619 "fingerprint:%%0A  %s"
620 msgstr ""
621
622 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
623 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
624 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
625 #: agent/trustlist.c:551
626 msgid "Correct"
627 msgstr ""
628
629 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
630 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
631 #. Pinentry to insert a line break.  The double
632 #. percent sign is actually needed because it is also
633 #. a printf format string.  If you need to insert a
634 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
635 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
636 #. certificate.
637 #: agent/trustlist.c:574
638 #, c-format
639 msgid ""
640 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
641 "certificates?"
642 msgstr ""
643
644 #: agent/trustlist.c:583
645 #, fuzzy
646 msgid "Yes"
647 msgstr "ja"
648
649 #: agent/trustlist.c:583
650 msgid "No"
651 msgstr ""
652
653 #: agent/findkey.c:158
654 #, c-format
655 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
656 msgstr ""
657
658 #: agent/findkey.c:174
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
662 "it now."
663 msgstr ""
664
665 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
666 #, fuzzy
667 msgid "Change passphrase"
668 msgstr "endre passfrasen"
669
670 #: agent/findkey.c:196
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1313
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "error creating a pipe: %s\n"
677 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
678
679 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
682 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
683
684 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
685 #, fuzzy, c-format
686 msgid "error forking process: %s\n"
687 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
688
689 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
690 #, c-format
691 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
692 msgstr ""
693
694 #: common/exechelp.c:653
695 #, fuzzy, c-format
696 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
697 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
698
699 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
702 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
703
704 #: common/exechelp.c:704
705 #, c-format
706 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
707 msgstr ""
708
709 #: common/exechelp.c:717
710 #, fuzzy, c-format
711 msgid "error running `%s': terminated\n"
712 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
713
714 #: common/http.c:1625
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "error creating socket: %s\n"
717 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
718
719 #: common/http.c:1669
720 #, fuzzy
721 msgid "host not found"
722 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
723
724 #: common/simple-pwquery.c:315
725 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
726 msgstr ""
727
728 #: common/simple-pwquery.c:373
729 #, c-format
730 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: common/simple-pwquery.c:384
734 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
735 msgstr ""
736
737 #: common/simple-pwquery.c:394
738 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
739 msgstr ""
740
741 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
742 msgid "canceled by user\n"
743 msgstr ""
744
745 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
746 msgid "problem with the agent\n"
747 msgstr ""
748
749 #: common/sysutils.c:103
750 #, c-format
751 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
752 msgstr ""
753
754 #: common/sysutils.c:198
755 #, fuzzy, c-format
756 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
757 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
758
759 #: common/sysutils.c:230
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
762 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
763
764 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
765 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
766 msgid "yes"
767 msgstr "ja"
768
769 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
770 msgid "yY"
771 msgstr "jJ"
772
773 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
774 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
775 msgid "no"
776 msgstr "nei"
777
778 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
779 msgid "nN"
780 msgstr "nN"
781
782 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
783 #: common/yesno.c:72
784 msgid "quit"
785 msgstr "avslutt"
786
787 #: common/yesno.c:75
788 msgid "qQ"
789 msgstr "aA"
790
791 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
792 #: common/yesno.c:109
793 msgid "okay|okay"
794 msgstr "okay|okay"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 #: common/yesno.c:111
798 msgid "cancel|cancel"
799 msgstr "cancel|cancel"
800
801 #: common/yesno.c:112
802 msgid "oO"
803 msgstr "oO"
804
805 #: common/yesno.c:113
806 msgid "cC"
807 msgstr "cC"
808
809 #: common/miscellaneous.c:71
810 #, c-format
811 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
812 msgstr ""
813
814 #: common/miscellaneous.c:74
815 #, c-format
816 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
817 msgstr ""
818
819 #: g10/armor.c:366
820 #, c-format
821 msgid "armor: %s\n"
822 msgstr "armor: %s\n"
823
824 #: g10/armor.c:405
825 msgid "invalid armor header: "
826 msgstr "ugyldig armorheader: "
827
828 #: g10/armor.c:416
829 msgid "armor header: "
830 msgstr "armorheader: "
831
832 #: g10/armor.c:427
833 msgid "invalid clearsig header\n"
834 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
835
836 #: g10/armor.c:479
837 msgid "nested clear text signatures\n"
838 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
839
840 #: g10/armor.c:614
841 msgid "unexpected armor: "
842 msgstr "uforventet armering:"
843
844 #: g10/armor.c:626
845 msgid "invalid dash escaped line: "
846 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
847
848 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
849 #, c-format
850 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
851 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
852
853 #: g10/armor.c:823
854 msgid "premature eof (no CRC)\n"
855 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
856
857 #: g10/armor.c:857
858 msgid "premature eof (in CRC)\n"
859 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
860
861 #: g10/armor.c:865
862 msgid "malformed CRC\n"
863 msgstr "misdannet CRC\n"
864
865 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
866 #, c-format
867 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
868 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
869
870 #: g10/armor.c:889
871 msgid "premature eof (in trailer)\n"
872 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
873
874 #: g10/armor.c:893
875 msgid "error in trailer line\n"
876 msgstr "feil i trailerlinje\n"
877
878 #: g10/armor.c:1204
879 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
880 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
881
882 #: g10/armor.c:1209
883 #, c-format
884 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
885 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
886
887 #: g10/armor.c:1213
888 msgid ""
889 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
890 msgstr ""
891 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
892
893 #: g10/build-packet.c:976
894 msgid ""
895 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
896 "an '='\n"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/build-packet.c:988
900 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
901 msgstr ""
902
903 #: g10/build-packet.c:994
904 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/build-packet.c:1012
908 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
912 #, fuzzy
913 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
914 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
915
916 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
917 msgid "not human readable"
918 msgstr ""
919
920 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
921 #, c-format
922 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
923 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
924
925 #: g10/card-util.c:67
926 #, c-format
927 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
928 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
929
930 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
931 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
932 msgid "can't do this in batch mode\n"
933 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
934
935 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
936 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
937 #: g10/keygen.c:1644
938 msgid "Your selection? "
939 msgstr "Ditt valg? "
940
941 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
942 msgid "[not set]"
943 msgstr "[ikke satt]"
944
945 #: g10/card-util.c:415
946 msgid "male"
947 msgstr "mann"
948
949 #: g10/card-util.c:416
950 msgid "female"
951 msgstr "dame"
952
953 #: g10/card-util.c:416
954 msgid "unspecified"
955 msgstr "uspesifisert"
956
957 #: g10/card-util.c:443
958 msgid "not forced"
959 msgstr "ikke tvunget"
960
961 #: g10/card-util.c:443
962 msgid "forced"
963 msgstr "tvunget"
964
965 #: g10/card-util.c:521
966 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
967 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
968
969 #: g10/card-util.c:523
970 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
971 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
972
973 #: g10/card-util.c:525
974 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
975 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
976
977 #: g10/card-util.c:542
978 msgid "Cardholder's surname: "
979 msgstr "Kortholders etternavn: "
980
981 #: g10/card-util.c:544
982 msgid "Cardholder's given name: "
983 msgstr "Kortholders fornavn: "
984
985 #: g10/card-util.c:562
986 #, c-format
987 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
988 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
989
990 #: g10/card-util.c:583
991 msgid "URL to retrieve public key: "
992 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
993
994 #: g10/card-util.c:591
995 #, c-format
996 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
997 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
998
999 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1000 #, c-format
1001 msgid "error reading `%s': %s\n"
1002 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:697
1005 msgid "Login data (account name): "
1006 msgstr "Logindata (kontonavn): "
1007
1008 #: g10/card-util.c:707
1009 #, c-format
1010 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1011 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
1012
1013 #: g10/card-util.c:766
1014 msgid "Private DO data: "
1015 msgstr "Privat DO-data: "
1016
1017 #: g10/card-util.c:776
1018 #, c-format
1019 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1020 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
1021
1022 #: g10/card-util.c:796
1023 msgid "Language preferences: "
1024 msgstr "Språkpreferanser:"
1025
1026 #: g10/card-util.c:804
1027 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1028 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:813
1031 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1032 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:834
1035 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1036 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
1037
1038 #: g10/card-util.c:848
1039 msgid "Error: invalid response.\n"
1040 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:869
1043 msgid "CA fingerprint: "
1044 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
1045
1046 #: g10/card-util.c:892
1047 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1048 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:940
1051 #, c-format
1052 msgid "key operation not possible: %s\n"
1053 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:941
1056 msgid "not an OpenPGP card"
1057 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1058
1059 #: g10/card-util.c:950
1060 #, c-format
1061 msgid "error getting current key info: %s\n"
1062 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
1063
1064 #: g10/card-util.c:1034
1065 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1066 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
1067
1068 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1069 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1070 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
1071
1072 #: g10/card-util.c:1075
1073 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1074 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
1075
1076 #: g10/card-util.c:1084
1077 #, c-format
1078 msgid ""
1079 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1080 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1081 "You should change them using the command --change-pin\n"
1082 msgstr ""
1083 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1084 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1085 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1118
1088 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1089 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1092 msgid "   (1) Signature key\n"
1093 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1096 msgid "   (2) Encryption key\n"
1097 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1100 msgid "   (3) Authentication key\n"
1101 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1104 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1105 msgid "Invalid selection.\n"
1106 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1107
1108 #: g10/card-util.c:1194
1109 msgid "Please select where to store the key:\n"
1110 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1111
1112 #: g10/card-util.c:1229
1113 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1114 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1115
1116 #: g10/card-util.c:1234
1117 msgid "secret parts of key are not available\n"
1118 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1239
1121 msgid "secret key already stored on a card\n"
1122 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1125 msgid "quit this menu"
1126 msgstr "avslutte denne menyen"
1127
1128 #: g10/card-util.c:1309
1129 msgid "show admin commands"
1130 msgstr "vise admin-kommandoer"
1131
1132 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1133 msgid "show this help"
1134 msgstr "vise denne hjelpen"
1135
1136 #: g10/card-util.c:1312
1137 msgid "list all available data"
1138 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1139
1140 #: g10/card-util.c:1315
1141 msgid "change card holder's name"
1142 msgstr "endre kortholders navn"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1316
1145 msgid "change URL to retrieve key"
1146 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1317
1149 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1150 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1151
1152 #: g10/card-util.c:1318
1153 msgid "change the login name"
1154 msgstr "endre loginnavnet"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1319
1157 msgid "change the language preferences"
1158 msgstr "endre språkpreferansene"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1320
1161 msgid "change card holder's sex"
1162 msgstr "endre kortholders kjønn"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1321
1165 msgid "change a CA fingerprint"
1166 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1167
1168 #: g10/card-util.c:1322
1169 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1170 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1323
1173 msgid "generate new keys"
1174 msgstr "generere nye nøkler"
1175
1176 #: g10/card-util.c:1324
1177 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1178 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1179
1180 #: g10/card-util.c:1325
1181 msgid "verify the PIN and list all data"
1182 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1183
1184 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1185 msgid "Command> "
1186 msgstr "Kommando> "
1187
1188 #: g10/card-util.c:1483
1189 msgid "Admin-only command\n"
1190 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1191
1192 #: g10/card-util.c:1514
1193 msgid "Admin commands are allowed\n"
1194 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1195
1196 #: g10/card-util.c:1516
1197 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1198 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1199
1200 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1201 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1202 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1203
1204 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1205 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1206 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1207
1208 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1209 #, c-format
1210 msgid "can't open `%s'\n"
1211 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1212
1213 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1214 #: g10/revoke.c:226
1215 #, c-format
1216 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1217 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1218
1219 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1220 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1221 #, c-format
1222 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1223 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1224
1225 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1226 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1227 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1228
1229 #: g10/delkey.c:133
1230 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1231 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1232
1233 #: g10/delkey.c:145
1234 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1235 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1236
1237 #: g10/delkey.c:153
1238 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1239 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1240
1241 #: g10/delkey.c:163
1242 #, c-format
1243 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1244 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1245
1246 #: g10/delkey.c:173
1247 msgid "ownertrust information cleared\n"
1248 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1249
1250 #: g10/delkey.c:204
1251 #, c-format
1252 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1253 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1254
1255 #: g10/delkey.c:206
1256 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1257 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1258
1259 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1260 #, c-format
1261 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1262 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1263
1264 #: g10/encode.c:232
1265 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1266 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1267
1268 #: g10/encode.c:246
1269 #, c-format
1270 msgid "using cipher %s\n"
1271 msgstr "bruker cipher %s\n"
1272
1273 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1274 #, c-format
1275 msgid "`%s' already compressed\n"
1276 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1277
1278 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1279 #, c-format
1280 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1281 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1282
1283 #: g10/encode.c:485
1284 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1285 msgstr ""
1286 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1287 "--pgp2-modus\n"
1288
1289 #: g10/encode.c:510
1290 #, c-format
1291 msgid "reading from `%s'\n"
1292 msgstr "leser fra «%s»\n"
1293
1294 #: g10/encode.c:541
1295 msgid ""
1296 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1297 msgstr ""
1298 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:559
1301 #, c-format
1302 msgid ""
1303 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1304 msgstr ""
1305 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1306 "preferanser\n"
1307
1308 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1309 #, c-format
1310 msgid ""
1311 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1312 "preferences\n"
1313 msgstr ""
1314 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1315 "preferanser\n"
1316
1317 #: g10/encode.c:765
1318 #, c-format
1319 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1320 msgstr ""
1321 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1322
1323 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1324 #, c-format
1325 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1326 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1327
1328 #: g10/encode.c:862
1329 #, c-format
1330 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1331 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1332
1333 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1334 #, c-format
1335 msgid "%s encrypted data\n"
1336 msgstr "%s krypterte data\n"
1337
1338 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1339 #, c-format
1340 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1341 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1342
1343 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1344 msgid ""
1345 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1346 msgstr ""
1347 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1348 "cipher.\n"
1349
1350 #: g10/encr-data.c:144
1351 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1352 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1353
1354 #: g10/exec.c:49
1355 msgid "no remote program execution supported\n"
1356 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1357
1358 #: g10/exec.c:313
1359 msgid ""
1360 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1361 msgstr ""
1362 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1363 "konfigurasjonsfila\n"
1364
1365 #: g10/exec.c:343
1366 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1367 msgstr ""
1368 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1369
1370 #: g10/exec.c:421
1371 #, c-format
1372 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1373 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1374
1375 #: g10/exec.c:424
1376 #, c-format
1377 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1378 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:509
1381 #, c-format
1382 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1383 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1384
1385 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1386 msgid "unnatural exit of external program\n"
1387 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1388
1389 #: g10/exec.c:535
1390 msgid "unable to execute external program\n"
1391 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1392
1393 #: g10/exec.c:552
1394 #, c-format
1395 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1396 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1397
1398 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1399 #, c-format
1400 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1401 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1402
1403 #: g10/exec.c:609
1404 #, c-format
1405 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1406 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1407
1408 #: g10/export.c:61
1409 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1410 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1411
1412 #: g10/export.c:63
1413 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1414 msgstr ""
1415
1416 #: g10/export.c:65
1417 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/export.c:67
1421 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/export.c:69
1425 msgid "remove unusable parts from key during export"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: g10/export.c:71
1429 msgid "remove as much as possible from key during export"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/export.c:73
1433 msgid "export keys in an S-expression based format"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/export.c:338
1437 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1438 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1439
1440 #: g10/export.c:367
1441 #, c-format
1442 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1443 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1444
1445 #: g10/export.c:375
1446 #, c-format
1447 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1448 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1449
1450 #: g10/export.c:386
1451 #, c-format
1452 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1453 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1454
1455 #: g10/export.c:537
1456 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/export.c:560
1460 #, c-format
1461 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1462 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1463
1464 #: g10/export.c:584
1465 #, c-format
1466 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1467 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1468
1469 #: g10/export.c:633
1470 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1471 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1472
1473 #: g10/getkey.c:151
1474 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1475 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1476
1477 #: g10/getkey.c:174
1478 msgid "[User ID not found]"
1479 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1480
1481 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1482 #: g10/getkey.c:1002
1483 #, c-format
1484 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: g10/getkey.c:1834
1488 #, c-format
1489 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1490 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1491
1492 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1493 #, c-format
1494 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1495 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1496
1497 #: g10/getkey.c:2622
1498 #, c-format
1499 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1500 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1501
1502 #: g10/getkey.c:2669
1503 #, c-format
1504 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1505 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
1508 msgid ""
1509 "@Commands:\n"
1510 " "
1511 msgstr ""
1512 "@Kommandoer:\n"
1513 " "
1514
1515 #: g10/gpg.c:370
1516 msgid "|[file]|make a signature"
1517 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1518
1519 #: g10/gpg.c:371
1520 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1521 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1522
1523 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1524 msgid "make a detached signature"
1525 msgstr "lage en adskilt signatur"
1526
1527 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1528 msgid "encrypt data"
1529 msgstr "kryptere data"
1530
1531 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1532 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1533 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1534
1535 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1536 msgid "decrypt data (default)"
1537 msgstr "dekryptere data (standard)"
1538
1539 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1540 msgid "verify a signature"
1541 msgstr "bekrefte en signatur"
1542
1543 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1544 msgid "list keys"
1545 msgstr "liste nøkler"
1546
1547 #: g10/gpg.c:383
1548 msgid "list keys and signatures"
1549 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1550
1551 #: g10/gpg.c:384
1552 msgid "list and check key signatures"
1553 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1554
1555 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1556 msgid "list keys and fingerprints"
1557 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1558
1559 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1560 msgid "list secret keys"
1561 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1562
1563 #: g10/gpg.c:387
1564 msgid "generate a new key pair"
1565 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1566
1567 #: g10/gpg.c:388
1568 msgid "remove keys from the public keyring"
1569 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1570
1571 #: g10/gpg.c:390
1572 msgid "remove keys from the secret keyring"
1573 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1574
1575 #: g10/gpg.c:391
1576 msgid "sign a key"
1577 msgstr "signere en nøkkel"
1578
1579 #: g10/gpg.c:392
1580 msgid "sign a key locally"
1581 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1582
1583 #: g10/gpg.c:393
1584 msgid "sign or edit a key"
1585 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1586
1587 #: g10/gpg.c:394
1588 msgid "generate a revocation certificate"
1589 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1590
1591 #: g10/gpg.c:396
1592 msgid "export keys"
1593 msgstr "eksportere nøkler"
1594
1595 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1596 msgid "export keys to a key server"
1597 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1598
1599 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1600 msgid "import keys from a key server"
1601 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1602
1603 #: g10/gpg.c:400
1604 msgid "search for keys on a key server"
1605 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1606
1607 #: g10/gpg.c:402
1608 msgid "update all keys from a keyserver"
1609 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1610
1611 #: g10/gpg.c:406
1612 msgid "import/merge keys"
1613 msgstr "importere/flette nøkler"
1614
1615 #: g10/gpg.c:409
1616 msgid "print the card status"
1617 msgstr "vis kortets status"
1618
1619 #: g10/gpg.c:410
1620 msgid "change data on a card"
1621 msgstr "endre data på et kort"
1622
1623 #: g10/gpg.c:411
1624 msgid "change a card's PIN"
1625 msgstr "endre PIN på et kort"
1626
1627 #: g10/gpg.c:420
1628 msgid "update the trust database"
1629 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1630
1631 #: g10/gpg.c:427
1632 msgid "|algo [files]|print message digests"
1633 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1634
1635 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1636 msgid "run in server mode"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
1640 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
1641 msgid ""
1642 "@\n"
1643 "Options:\n"
1644 " "
1645 msgstr ""
1646 "@\n"
1647 "Valg:\n"
1648 " "
1649
1650 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1651 msgid "create ascii armored output"
1652 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1653
1654 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1655 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1656 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1657
1658 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1659 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1660 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1661
1662 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1663 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1664 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1665
1666 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1667 msgid "use canonical text mode"
1668 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1669
1670 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
1671 msgid "use as output file"
1672 msgstr "bruk som outputfil"
1673
1674 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
1675 msgid "do not make any changes"
1676 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1677
1678 #: g10/gpg.c:481
1679 msgid "prompt before overwriting"
1680 msgstr "spør før overskriving"
1681
1682 #: g10/gpg.c:523
1683 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1684 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1685
1686 #: g10/gpg.c:524
1687 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1688 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1689
1690 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1691 msgid ""
1692 "@\n"
1693 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1694 msgstr ""
1695 "@\n"
1696 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1699 msgid ""
1700 "@\n"
1701 "Examples:\n"
1702 "\n"
1703 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1704 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1705 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1706 " --list-keys [names]        show keys\n"
1707 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1708 msgstr ""
1709 "@\n"
1710 "Eksempler:\n"
1711 "\n"
1712 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1713 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1714 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1715 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1716 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1719 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1720 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:767
1723 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1724 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1725
1726 #: g10/gpg.c:770
1727 msgid ""
1728 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1729 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1730 "default operation depends on the input data\n"
1731 msgstr ""
1732 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1733 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1734 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1735
1736 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1737 msgid ""
1738 "\n"
1739 "Supported algorithms:\n"
1740 msgstr ""
1741 "\n"
1742 "Støttede algoritmer:\n"
1743
1744 #: g10/gpg.c:784
1745 msgid "Pubkey: "
1746 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1747
1748 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1749 msgid "Cipher: "
1750 msgstr "Cipher: "
1751
1752 #: g10/gpg.c:798
1753 msgid "Hash: "
1754 msgstr "Hash: "
1755
1756 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1757 msgid "Compression: "
1758 msgstr "Kompresjon: "
1759
1760 #: g10/gpg.c:875
1761 msgid "usage: gpg [options] "
1762 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1763
1764 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1765 msgid "conflicting commands\n"
1766 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1063
1769 #, c-format
1770 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1771 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:1260
1774 #, c-format
1775 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1776 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:1263
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1781 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1266
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1786 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:1272
1789 #, c-format
1790 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1791 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:1275
1794 #, c-format
1795 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1796 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:1278
1799 #, c-format
1800 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1801 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:1284
1804 #, c-format
1805 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1806 msgstr ""
1807 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1808 "s»\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:1287
1811 #, c-format
1812 msgid ""
1813 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1814 msgstr ""
1815 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1816 "«%s»\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:1290
1819 #, c-format
1820 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1821 msgstr ""
1822 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:1296
1825 #, c-format
1826 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1827 msgstr ""
1828 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1829 "«%s»\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1299
1832 #, c-format
1833 msgid ""
1834 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1835 msgstr ""
1836 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1837 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1302
1840 #, c-format
1841 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1842 msgstr ""
1843 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1844
1845 #: g10/gpg.c:1445
1846 #, c-format
1847 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1848 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:1540
1851 msgid "display photo IDs during key listings"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: g10/gpg.c:1542
1855 msgid "show policy URLs during signature listings"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: g10/gpg.c:1544
1859 msgid "show all notations during signature listings"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: g10/gpg.c:1546
1863 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/gpg.c:1550
1867 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: g10/gpg.c:1552
1871 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: g10/gpg.c:1554
1875 msgid "show user ID validity during key listings"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/gpg.c:1556
1879 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:1558
1883 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/gpg.c:1560
1887 msgid "show the keyring name in key listings"
1888 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1889
1890 #: g10/gpg.c:1562
1891 msgid "show expiration dates during signature listings"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: g10/gpg.c:1825
1895 #, c-format
1896 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: g10/gpg.c:1981
1900 #, c-format
1901 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1902 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1905 #, c-format
1906 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1907 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1908
1909 # Tenk litt på denne du, Trond.
1910 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1911 #, c-format
1912 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1913 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2493
1916 #, c-format
1917 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1918 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1921 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1922 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1923
1924 #: g10/gpg.c:2528
1925 #, c-format
1926 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1927 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:2531
1930 msgid "invalid keyserver options\n"
1931 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2538
1934 #, c-format
1935 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1936 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2541
1939 msgid "invalid import options\n"
1940 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:2548
1943 #, c-format
1944 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1945 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1946
1947 #: g10/gpg.c:2551
1948 msgid "invalid export options\n"
1949 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2558
1952 #, c-format
1953 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1954 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2561
1957 msgid "invalid list options\n"
1958 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2569
1961 msgid "display photo IDs during signature verification"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:2571
1965 msgid "show policy URLs during signature verification"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:2573
1969 msgid "show all notations during signature verification"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:2575
1973 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: g10/gpg.c:2579
1977 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: g10/gpg.c:2581
1981 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: g10/gpg.c:2583
1985 msgid "show user ID validity during signature verification"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: g10/gpg.c:2585
1989 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: g10/gpg.c:2587
1993 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:2589
1997 msgid "validate signatures with PKA data"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: g10/gpg.c:2591
2001 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: g10/gpg.c:2598
2005 #, c-format
2006 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2007 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:2601
2010 msgid "invalid verify options\n"
2011 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2608
2014 #, c-format
2015 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2016 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2782
2019 #, c-format
2020 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2021 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:2785
2024 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2028 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2029 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2875
2032 #, c-format
2033 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2034 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2884
2037 #, c-format
2038 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2039 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:2887
2042 #, c-format
2043 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2044 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:2902
2047 #, c-format
2048 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: g10/gpg.c:2916
2052 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2053 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:2922
2056 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2057 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2928
2060 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2061 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:2941
2064 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2065 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2068 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2069 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2072 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2073 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3019
2076 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2077 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3025
2080 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2081 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
2082
2083 #: g10/gpg.c:3040
2084 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2085 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:3042
2088 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2089 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3044
2092 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2093 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3046
2096 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2097 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3048
2100 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2101 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3051
2104 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2105 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3055
2108 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2109 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3062
2112 msgid "invalid default preferences\n"
2113 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3071
2116 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2117 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3075
2120 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2121 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3079
2124 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2125 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:3112
2128 #, c-format
2129 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2130 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3159
2133 #, c-format
2134 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2135 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3164
2138 #, c-format
2139 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2140 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3169
2143 #, c-format
2144 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2145 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3261
2148 #, c-format
2149 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2150 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3272
2153 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2154 msgstr ""
2155 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3293
2158 msgid "--store [filename]"
2159 msgstr "--store [filnavn]"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3300
2162 msgid "--symmetric [filename]"
2163 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3302
2166 #, c-format
2167 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2168 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3312
2171 msgid "--encrypt [filename]"
2172 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3325
2175 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2176 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3327
2179 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: g10/gpg.c:3330
2183 #, c-format
2184 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2185 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3348
2188 msgid "--sign [filename]"
2189 msgstr "--sign [filnavn]"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3361
2192 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2193 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3376
2196 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2197 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3378
2200 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/gpg.c:3381
2204 #, c-format
2205 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2206 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3401
2209 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2210 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3410
2213 msgid "--clearsign [filename]"
2214 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3435
2217 msgid "--decrypt [filename]"
2218 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3443
2221 msgid "--sign-key user-id"
2222 msgstr "--sign-key brukerid"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3447
2225 msgid "--lsign-key user-id"
2226 msgstr "--lsign-key brukerid"
2227
2228 #: g10/gpg.c:3468
2229 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2230 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3553
2233 #, c-format
2234 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2235 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3555
2238 #, c-format
2239 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2240 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3557
2243 #, c-format
2244 msgid "key export failed: %s\n"
2245 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3568
2248 #, c-format
2249 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2250 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3578
2253 #, c-format
2254 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2255 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3629
2258 #, c-format
2259 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2260 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:3637
2263 #, c-format
2264 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2265 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:3727
2268 #, c-format
2269 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2270 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3844
2273 msgid "[filename]"
2274 msgstr "[filnavn]"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3848
2277 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2278 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:4160
2281 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2282 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:4162
2285 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2286 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:4195
2289 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2290 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2291
2292 #: g10/gpgv.c:72
2293 msgid "take the keys from this keyring"
2294 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2295
2296 #: g10/gpgv.c:74
2297 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2298 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2299
2300 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2301 msgid "|FD|write status info to this FD"
2302 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2303
2304 #: g10/gpgv.c:99
2305 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2306 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2307
2308 #: g10/gpgv.c:102
2309 msgid ""
2310 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2311 "Check signatures against known trusted keys\n"
2312 msgstr ""
2313 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2314 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2315
2316 #: g10/helptext.c:49
2317 msgid ""
2318 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2319 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2320 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2321 msgstr ""
2322
2323 #: g10/helptext.c:55
2324 msgid ""
2325 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2326 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2327 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2328 "ultimately trusted\n"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: g10/helptext.c:62
2332 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2333 msgstr ""
2334
2335 #: g10/helptext.c:66
2336 msgid ""
2337 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/helptext.c:70
2341 msgid ""
2342 "Select the algorithm to use.\n"
2343 "\n"
2344 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2345 "for signatures.\n"
2346 "\n"
2347 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2348 "\n"
2349 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2350 "\n"
2351 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2352 msgstr ""
2353
2354 #: g10/helptext.c:84
2355 msgid ""
2356 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2357 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2358 "Please consult your security expert first."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/helptext.c:91
2362 msgid "Enter the size of the key"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2366 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2367 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/helptext.c:105
2371 msgid ""
2372 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2373 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2374 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2375 "the given value as an interval."
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/helptext.c:117
2379 msgid "Enter the name of the key holder"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/helptext.c:122
2383 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/helptext.c:126
2387 msgid "Please enter an optional comment"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: g10/helptext.c:131
2391 msgid ""
2392 "N  to change the name.\n"
2393 "C  to change the comment.\n"
2394 "E  to change the email address.\n"
2395 "O  to continue with key generation.\n"
2396 "Q  to to quit the key generation."
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/helptext.c:140
2400 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2401 msgstr ""
2402
2403 #: g10/helptext.c:148
2404 msgid ""
2405 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2406 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2407 "know how carefully you verified this.\n"
2408 "\n"
2409 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2410 "the\n"
2411 "    key.\n"
2412 "\n"
2413 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2414 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2415 "for\n"
2416 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2417 "user.\n"
2418 "\n"
2419 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2420 "could\n"
2421 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2422 "the\n"
2423 "    key against a photo ID.\n"
2424 "\n"
2425 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2426 "could\n"
2427 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2428 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2429 "a\n"
2430 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2431 "the\n"
2432 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2433 "exchange\n"
2434 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2435 "\n"
2436 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2437 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2438 "\"\n"
2439 "mean to you when you sign other keys.\n"
2440 "\n"
2441 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2442 msgstr ""
2443 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2444 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2445 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2446 "\n"
2447 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2448 "\n"
2449 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2450 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2451 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2452 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2453 "\n"
2454 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2455 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2456 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2457 "\n"
2458 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2459 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2460 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2461 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2462 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2463 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2464 "\n"
2465 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2466 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2467 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2468 "\n"
2469 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2470
2471 #: g10/helptext.c:186
2472 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/helptext.c:190
2476 msgid ""
2477 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2478 "All certificates are then also lost!"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/helptext.c:195
2482 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/helptext.c:200
2486 msgid ""
2487 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2488 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2489 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2490 msgstr ""
2491
2492 #: g10/helptext.c:205
2493 msgid ""
2494 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2495 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2496 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2497 "a trust connection through another already certified key."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: g10/helptext.c:211
2501 msgid ""
2502 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2503 "your keyring."
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/helptext.c:215
2507 msgid ""
2508 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2509 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2510 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2511 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2512 "a second one is available."
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/helptext.c:223
2516 msgid ""
2517 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2518 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2519 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: g10/helptext.c:230
2523 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/helptext.c:236
2527 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2528 msgstr ""
2529
2530 #: g10/helptext.c:240
2531 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/helptext.c:245
2535 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: g10/helptext.c:250
2539 msgid ""
2540 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2541 "file (which is shown in brackets) will be used."
2542 msgstr ""
2543
2544 #: g10/helptext.c:256
2545 msgid ""
2546 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2547 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2548 "  \"Key has been compromised\"\n"
2549 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2550 "      got access to your secret key.\n"
2551 "  \"Key is superseded\"\n"
2552 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2553 "  \"Key is no longer used\"\n"
2554 "      Use this if you have retired this key.\n"
2555 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2556 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2557 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2558 msgstr ""
2559
2560 #: g10/helptext.c:272
2561 msgid ""
2562 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2563 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2564 "An empty line ends the text.\n"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: g10/helptext.c:287
2568 msgid "No help available"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: g10/helptext.c:295
2572 #, c-format
2573 msgid "No help available for `%s'"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: g10/import.c:94
2577 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2578 msgstr ""
2579
2580 #: g10/import.c:96
2581 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: g10/import.c:98
2585 msgid "do not update the trustdb after import"
2586 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2587
2588 #: g10/import.c:100
2589 msgid "create a public key when importing a secret key"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: g10/import.c:102
2593 msgid "only accept updates to existing keys"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/import.c:104
2597 msgid "remove unusable parts from key after import"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: g10/import.c:106
2601 msgid "remove as much as possible from key after import"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/import.c:269
2605 #, c-format
2606 msgid "skipping block of type %d\n"
2607 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2608
2609 #: g10/import.c:278
2610 #, c-format
2611 msgid "%lu keys processed so far\n"
2612 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2613
2614 #: g10/import.c:295
2615 #, c-format
2616 msgid "Total number processed: %lu\n"
2617 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2618
2619 #: g10/import.c:297
2620 #, c-format
2621 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2622 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2623
2624 #: g10/import.c:300
2625 #, c-format
2626 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2627 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2628
2629 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2630 #, c-format
2631 msgid "              imported: %lu"
2632 msgstr "                     importert: %lu"
2633
2634 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2635 #, c-format
2636 msgid "             unchanged: %lu\n"
2637 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2638
2639 #: g10/import.c:310
2640 #, c-format
2641 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2642 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2643
2644 #: g10/import.c:312
2645 #, c-format
2646 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2647 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2648
2649 #: g10/import.c:314
2650 #, c-format
2651 msgid "        new signatures: %lu\n"
2652 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2653
2654 #: g10/import.c:316
2655 #, c-format
2656 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2657 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2658
2659 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2660 #, c-format
2661 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2662 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2663
2664 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2665 #, c-format
2666 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2667 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2668
2669 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2670 #, c-format
2671 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2672 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2673
2674 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2675 #, c-format
2676 msgid "          not imported: %lu\n"
2677 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2678
2679 #: g10/import.c:326
2680 #, c-format
2681 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2682 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2683
2684 #: g10/import.c:328
2685 #, c-format
2686 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2687 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2688
2689 #: g10/import.c:569
2690 #, c-format
2691 msgid ""
2692 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2693 "algorithms on these user IDs:\n"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: g10/import.c:610
2697 #, c-format
2698 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: g10/import.c:625
2702 #, c-format
2703 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2704 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2705
2706 #: g10/import.c:637
2707 #, c-format
2708 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: g10/import.c:650
2712 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: g10/import.c:652
2716 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/import.c:676
2720 #, c-format
2721 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2725 #, c-format
2726 msgid "key %s: no user ID\n"
2727 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2728
2729 #: g10/import.c:755
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2732 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2733
2734 #: g10/import.c:770
2735 #, c-format
2736 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2737 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2738
2739 #: g10/import.c:776
2740 #, c-format
2741 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2742 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2743
2744 #: g10/import.c:778
2745 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2746 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2747
2748 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2751 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2752
2753 #: g10/import.c:794
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2756 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2757
2758 #: g10/import.c:803
2759 #, c-format
2760 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2761 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2762
2763 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2764 #, c-format
2765 msgid "writing to `%s'\n"
2766 msgstr "skriver til «%s»\n"
2767
2768 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2769 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2770 #, c-format
2771 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2772 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2773
2774 #: g10/import.c:831
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2777 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2778
2779 #: g10/import.c:855
2780 #, c-format
2781 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2782 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2783
2784 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2785 #, c-format
2786 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2787 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2788
2789 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2790 #, c-format
2791 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2792 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2793
2794 #: g10/import.c:917
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2797 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2798
2799 #: g10/import.c:920
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2802 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2803
2804 #: g10/import.c:923
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2807 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2808
2809 #: g10/import.c:926
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2812 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2813
2814 #: g10/import.c:929
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2817 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2818
2819 #: g10/import.c:932
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2822 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2823
2824 #: g10/import.c:935
2825 #, c-format
2826 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2827 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2828
2829 #: g10/import.c:938
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2832 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2833
2834 #: g10/import.c:941
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2837 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2838
2839 #: g10/import.c:944
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2842 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2843
2844 #: g10/import.c:967
2845 #, c-format
2846 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2847 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2848
2849 #: g10/import.c:1130
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2852 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2853
2854 #: g10/import.c:1141
2855 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2856 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2859 #, c-format
2860 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2861 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1169
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: secret key imported\n"
2866 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1199
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2871 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1209
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2876 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2877
2878 #: g10/import.c:1239
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2881 msgstr ""
2882 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2883
2884 #: g10/import.c:1282
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2887 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1314
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2892 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1380
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2897 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1395
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2902 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1397
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2907 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1415
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2912 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2917 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2918
2919 #: g10/import.c:1428
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2922 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2923
2924 #: g10/import.c:1443
2925 #, c-format
2926 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2927 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2928
2929 #: g10/import.c:1465
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2932 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2933
2934 #: g10/import.c:1478
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2937 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2938
2939 #: g10/import.c:1493
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2942 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2943
2944 #: g10/import.c:1535
2945 #, c-format
2946 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2947 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2948
2949 #: g10/import.c:1556
2950 #, c-format
2951 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2952 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1583
2955 #, c-format
2956 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2957 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1593
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2962 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1610
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2967 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1624
2970 #, c-format
2971 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2972 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1632
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2977 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1732
2980 #, c-format
2981 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2982 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1794
2985 #, c-format
2986 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2987 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1808
2990 #, c-format
2991 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2992 msgstr ""
2993 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1867
2996 #, c-format
2997 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2998 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1901
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3003 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
3004
3005 #: g10/import.c:2290
3006 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: g10/import.c:2298
3010 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3011 msgstr ""
3012
3013 #: g10/import.c:2300
3014 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3015 msgstr ""
3016
3017 #: g10/keydb.c:168
3018 #, c-format
3019 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3020 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
3021
3022 #: g10/keydb.c:174
3023 #, c-format
3024 msgid "keyring `%s' created\n"
3025 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
3026
3027 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3028 #, c-format
3029 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3030 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
3031
3032 #: g10/keydb.c:697
3033 #, c-format
3034 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: g10/keyedit.c:265
3038 msgid "[revocation]"
3039 msgstr "[oppheving]"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:266
3042 msgid "[self-signature]"
3043 msgstr "[selvsignatur]"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3046 msgid "1 bad signature\n"
3047 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3050 #, c-format
3051 msgid "%d bad signatures\n"
3052 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3055 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3056 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3059 #, c-format
3060 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3061 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3064 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3065 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3068 #, c-format
3069 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3070 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:356
3073 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3074 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:358
3077 #, c-format
3078 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3079 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3082 msgid ""
3083 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3084 "keys\n"
3085 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3086 "etc.)\n"
3087 msgstr ""
3088 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
3089 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3090 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3093 #, c-format
3094 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3095 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3098 #, c-format
3099 msgid "  %d = I trust fully\n"
3100 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:438
3103 msgid ""
3104 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3105 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3106 "trust signatures on your behalf.\n"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: g10/keyedit.c:454
3110 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:598
3114 #, c-format
3115 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3116 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3117
3118 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3119 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3120 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3121 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3122
3123 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3124 #: g10/keyedit.c:1759
3125 msgid "  Unable to sign.\n"
3126 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:626
3129 #, c-format
3130 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3131 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3132
3133 #: g10/keyedit.c:654
3134 #, c-format
3135 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3136 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3137
3138 #: g10/keyedit.c:682
3139 #, c-format
3140 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3141 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3142
3143 #: g10/keyedit.c:684
3144 msgid "Sign it? (y/N) "
3145 msgstr "Signere den? (j/N) "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:706
3148 #, c-format
3149 msgid ""
3150 "The self-signature on \"%s\"\n"
3151 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3152 msgstr ""
3153 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3154 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:715
3157 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3158 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:729
3161 #, c-format
3162 msgid ""
3163 "Your current signature on \"%s\"\n"
3164 "has expired.\n"
3165 msgstr ""
3166 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3167 "er utgått.\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:733
3170 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3171 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:754
3174 #, c-format
3175 msgid ""
3176 "Your current signature on \"%s\"\n"
3177 "is a local signature.\n"
3178 msgstr ""
3179 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3180 "er en lokal signatur.\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:758
3183 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3184 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:779
3187 #, c-format
3188 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3189 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:782
3192 #, c-format
3193 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3194 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:787
3197 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3198 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:809
3201 #, c-format
3202 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3203 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:824
3206 msgid "This key has expired!"
3207 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:842
3210 #, c-format
3211 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3212 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:848
3215 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3216 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:888
3219 msgid ""
3220 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3221 "mode.\n"
3222 msgstr ""
3223 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:890
3226 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3227 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:915
3230 msgid ""
3231 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3232 "belongs\n"
3233 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3234 msgstr ""
3235 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3236 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3237 "svaret.\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:920
3240 #, c-format
3241 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3242 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:922
3245 #, c-format
3246 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3247 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:924
3250 #, c-format
3251 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3252 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:926
3255 #, c-format
3256 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3257 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:932
3260 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3261 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:956
3264 #, c-format
3265 msgid ""
3266 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3267 "key \"%s\" (%s)\n"
3268 msgstr ""
3269 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3270 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:963
3273 msgid "This will be a self-signature.\n"
3274 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:969
3277 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3278 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:977
3281 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3282 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:987
3285 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3286 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:994
3289 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3290 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1001
3293 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3294 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1006
3297 msgid "I have checked this key casually.\n"
3298 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1011
3301 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3302 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1021
3305 msgid "Really sign? (y/N) "
3306 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3309 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3310 #, c-format
3311 msgid "signing failed: %s\n"
3312 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1131
3315 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3319 msgid "This key is not protected.\n"
3320 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3323 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3324 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3327 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3328 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3331 msgid "Key is protected.\n"
3332 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1178
3335 #, c-format
3336 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3337 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1184
3340 msgid ""
3341 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3342 "\n"
3343 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3346 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3347 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1204
3350 msgid ""
3351 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3352 "\n"
3353 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1207
3356 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3357 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1278
3360 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3361 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1364
3364 msgid "save and quit"
3365 msgstr "lagre og avslutte"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1367
3368 msgid "show key fingerprint"
3369 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1368
3372 msgid "list key and user IDs"
3373 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1370
3376 msgid "select user ID N"
3377 msgstr "velger brukerid N"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1371
3380 msgid "select subkey N"
3381 msgstr "velger brukerid N"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1372
3384 msgid "check signatures"
3385 msgstr "sjekke signaturer"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1377
3388 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1382
3392 msgid "sign selected user IDs locally"
3393 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1384
3396 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3397 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1386
3400 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1390
3404 msgid "add a user ID"
3405 msgstr "legge til en brukerid"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1392
3408 msgid "add a photo ID"
3409 msgstr "legge til en fotoid"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1394
3412 msgid "delete selected user IDs"
3413 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1399
3416 msgid "add a subkey"
3417 msgstr "legge til en undernøkkel"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1403
3420 msgid "add a key to a smartcard"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: g10/keyedit.c:1405
3424 msgid "move a key to a smartcard"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1407
3428 msgid "move a backup key to a smartcard"
3429 msgstr ""
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1411
3432 msgid "delete selected subkeys"
3433 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1413
3436 msgid "add a revocation key"
3437 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1415
3440 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3441 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1417
3444 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3445 msgstr ""
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1419
3448 msgid "flag the selected user ID as primary"
3449 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1421
3452 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3453 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1424
3456 msgid "list preferences (expert)"
3457 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1426
3460 msgid "list preferences (verbose)"
3461 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1428
3464 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3465 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1433
3468 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3469 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1435
3472 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3473 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1437
3476 msgid "change the passphrase"
3477 msgstr "endre passfrasen"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1441
3480 msgid "change the ownertrust"
3481 msgstr "endre eiertilliten"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1443
3484 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3485 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1445
3488 msgid "revoke selected user IDs"
3489 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1450
3492 msgid "revoke key or selected subkeys"
3493 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1451
3496 msgid "enable key"
3497 msgstr "innkoble en nøkkel"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1452
3500 msgid "disable key"
3501 msgstr "utkoble en nøkkel"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1453
3504 msgid "show selected photo IDs"
3505 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1455
3508 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1457
3512 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1579
3516 #, c-format
3517 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3518 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1597
3521 msgid "Secret key is available.\n"
3522 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1680
3525 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3526 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1688
3529 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3530 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1707
3533 msgid ""
3534 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3535 "(lsign),\n"
3536 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3537 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1747
3541 msgid "Key is revoked."
3542 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1766
3545 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3546 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1773
3549 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3550 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1782
3553 #, c-format
3554 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3555 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1805
3558 #, c-format
3559 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3560 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3563 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3564 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1829
3567 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3568 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1831
3571 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3572 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1832
3575 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3576 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1882
3579 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3580 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1894
3583 msgid "You must select exactly one key.\n"
3584 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1922
3587 msgid "Command expects a filename argument\n"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1936
3591 #, c-format
3592 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3593 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1953
3596 #, c-format
3597 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3598 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1977
3601 msgid "You must select at least one key.\n"
3602 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1980
3605 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3606 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1981
3609 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3610 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3611
3612 #: g10/keyedit.c:2016
3613 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3614 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:2017
3617 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3618 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3619
3620 #: g10/keyedit.c:2035
3621 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3622 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2046
3625 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3626 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2048
3629 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3630 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:2098
3633 msgid ""
3634 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keyedit.c:2140
3638 msgid "Set preference list to:\n"
3639 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:2146
3642 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3643 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3644
3645 #: g10/keyedit.c:2148
3646 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3647 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2216
3650 msgid "Save changes? (y/N) "
3651 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2219
3654 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3655 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:2229
3658 #, c-format
3659 msgid "update failed: %s\n"
3660 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2236
3663 #, c-format
3664 msgid "update secret failed: %s\n"
3665 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:2243
3668 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3669 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:2343
3672 msgid "Digest: "
3673 msgstr "Digest: "
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2394
3676 msgid "Features: "
3677 msgstr "Særtrekk: "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:2405
3680 msgid "Keyserver no-modify"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3684 msgid "Preferred keyserver: "
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3688 msgid "Notations: "
3689 msgstr "Notasjoner: "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2639
3692 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3693 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2698
3696 #, c-format
3697 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3698 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2719
3701 #, c-format
3702 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3703 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2725
3706 msgid "(sensitive)"
3707 msgstr "(sensitiv)"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3710 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3711 #, c-format
3712 msgid "created: %s"
3713 msgstr "opprettet: %s"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3716 #, c-format
3717 msgid "revoked: %s"
3718 msgstr "opphevet: %s"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3721 #, c-format
3722 msgid "expired: %s"
3723 msgstr "utgikk: %s"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3726 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3727 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3728 #, c-format
3729 msgid "expires: %s"
3730 msgstr "utgår: %s"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2750
3733 #, c-format
3734 msgid "usage: %s"
3735 msgstr "bruksmåte: %s"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2765
3738 #, c-format
3739 msgid "trust: %s"
3740 msgstr "tillit: %s"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2769
3743 #, c-format
3744 msgid "validity: %s"
3745 msgstr "gyldighet: %s"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2776
3748 msgid "This key has been disabled"
3749 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3752 msgid "card-no: "
3753 msgstr ""
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2828
3756 msgid ""
3757 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3758 "unless you restart the program.\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3762 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3763 msgid "revoked"
3764 msgstr "opphevet"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3767 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3768 msgid "expired"
3769 msgstr "utgått"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2959
3772 msgid ""
3773 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3774 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/keyedit.c:3020
3778 msgid ""
3779 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3780 "versions\n"
3781 "         of PGP to reject this key.\n"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3785 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3786 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3787
3788 #: g10/keyedit.c:3031
3789 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: g10/keyedit.c:3171
3793 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3794 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:3181
3797 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/keyedit.c:3185
3801 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: g10/keyedit.c:3191
3805 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: g10/keyedit.c:3205
3809 #, c-format
3810 msgid "Deleted %d signature.\n"
3811 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:3206
3814 #, c-format
3815 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3816 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:3209
3819 msgid "Nothing deleted.\n"
3820 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
3823 msgid "invalid"
3824 msgstr "ugyldig"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3244
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3829 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:3251
3832 #, fuzzy, c-format
3833 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3834 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:3252
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3839 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3260
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3844 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3261
3847 #, c-format
3848 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3849 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:3355
3852 msgid ""
3853 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3854 "cause\n"
3855 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keyedit.c:3366
3859 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3386
3863 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3411
3867 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3426
3871 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keyedit.c:3448
3875 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: g10/keyedit.c:3467
3879 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3880 msgstr ""
3881
3882 #: g10/keyedit.c:3473
3883 msgid ""
3884 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3885 msgstr ""
3886 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3887 "N) "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3534
3890 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keyedit.c:3540
3894 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3895 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:3544
3898 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keyedit.c:3547
3902 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3593
3906 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3609
3910 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3911 msgstr ""
3912
3913 #: g10/keyedit.c:3687
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3916 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3693
3919 #, c-format
3920 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3856
3924 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
3928 #, c-format
3929 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3930 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:4066
3933 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keyedit.c:4146
3937 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3938 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3939
3940 #: g10/keyedit.c:4147
3941 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3942 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:4209
3945 msgid "Enter the notation: "
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4358
3949 msgid "Proceed? (y/N) "
3950 msgstr ""
3951
3952 #: g10/keyedit.c:4422
3953 #, c-format
3954 msgid "No user ID with index %d\n"
3955 msgstr ""
3956
3957 #: g10/keyedit.c:4480
3958 #, c-format
3959 msgid "No user ID with hash %s\n"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: g10/keyedit.c:4507
3963 #, c-format
3964 msgid "No subkey with index %d\n"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: g10/keyedit.c:4642
3968 #, c-format
3969 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3970 msgstr ""
3971
3972 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
3973 #, c-format
3974 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
3978 msgid " (non-exportable)"
3979 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3980
3981 #: g10/keyedit.c:4651
3982 #, c-format
3983 msgid "This signature expired on %s.\n"
3984 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:4655
3987 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3988 msgstr ""
3989
3990 #: g10/keyedit.c:4659
3991 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3992 msgstr ""
3993
3994 #: g10/keyedit.c:4686
3995 #, c-format
3996 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: g10/keyedit.c:4712
4000 msgid " (non-revocable)"
4001 msgstr " (ikke-opphevbar)"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:4719
4004 #, c-format
4005 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: g10/keyedit.c:4741
4009 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4761
4013 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4014 msgstr ""
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4791
4017 msgid "no secret key\n"
4018 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
4019
4020 #: g10/keyedit.c:4861
4021 #, c-format
4022 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4023 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4878
4026 #, c-format
4027 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4028 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4942
4031 #, c-format
4032 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4033 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:5004
4036 #, c-format
4037 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4038 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:5099
4041 #, c-format
4042 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: g10/keygen.c:268
4046 #, c-format
4047 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4048 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:275
4051 msgid "too many cipher preferences\n"
4052 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
4053
4054 #: g10/keygen.c:277
4055 msgid "too many digest preferences\n"
4056 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:279
4059 msgid "too many compression preferences\n"
4060 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
4061
4062 #: g10/keygen.c:404
4063 #, c-format
4064 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4065 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:884
4068 msgid "writing direct signature\n"
4069 msgstr "skriver direkte signatur\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:926
4072 msgid "writing self signature\n"
4073 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:983
4076 msgid "writing key binding signature\n"
4077 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
4078
4079 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4080 #: g10/keygen.c:3016
4081 #, c-format
4082 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4083 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
4084
4085 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4086 #, c-format
4087 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4088 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1299
4091 msgid ""
4092 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: g10/keygen.c:1519
4096 msgid "Sign"
4097 msgstr "Signere"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1522
4100 msgid "Certify"
4101 msgstr "Bekrefte"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1525
4104 msgid "Encrypt"
4105 msgstr "Kryptere data"
4106
4107 #: g10/keygen.c:1528
4108 msgid "Authenticate"
4109 msgstr "Autentisere"
4110
4111 # S og s for signering
4112 # K og k for kryptering
4113 # A og a for autentisering
4114 # Q og q for avslutte
4115 #: g10/keygen.c:1536
4116 msgid "SsEeAaQq"
4117 msgstr "SsKkAaQq"
4118
4119 #: g10/keygen.c:1555
4120 #, c-format
4121 msgid "Possible actions for a %s key: "
4122 msgstr ""
4123
4124 #: g10/keygen.c:1559
4125 msgid "Current allowed actions: "
4126 msgstr ""
4127
4128 #: g10/keygen.c:1564
4129 #, c-format
4130 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: g10/keygen.c:1567
4134 #, c-format
4135 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: g10/keygen.c:1570
4139 #, c-format
4140 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: g10/keygen.c:1573
4144 #, c-format
4145 msgid "   (%c) Finished\n"
4146 msgstr ""
4147
4148 #: g10/keygen.c:1629
4149 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4150 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4151
4152 #: g10/keygen.c:1631
4153 #, c-format
4154 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4155 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:1632
4158 #, c-format
4159 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4160 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4161
4162 #: g10/keygen.c:1634
4163 #, c-format
4164 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4165 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:1636
4168 #, c-format
4169 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4170 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4171
4172 #: g10/keygen.c:1637
4173 #, c-format
4174 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4175 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4176
4177 #: g10/keygen.c:1639
4178 #, c-format
4179 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4180 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
4181
4182 #: g10/keygen.c:1641
4183 #, c-format
4184 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4185 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
4186
4187 #: g10/keygen.c:1710
4188 #, c-format
4189 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4190 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
4191
4192 #: g10/keygen.c:1720
4193 #, c-format
4194 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4195 msgstr ""
4196
4197 #: g10/keygen.c:1727
4198 #, c-format
4199 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4200 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
4201
4202 #: g10/keygen.c:1741
4203 #, c-format
4204 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4205 msgstr ""
4206
4207 #: g10/keygen.c:1747
4208 #, c-format
4209 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4210 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4213 #, c-format
4214 msgid "rounded up to %u bits\n"
4215 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:1826
4218 msgid ""
4219 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4220 "         0 = key does not expire\n"
4221 "      <n>  = key expires in n days\n"
4222 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4223 "      <n>m = key expires in n months\n"
4224 "      <n>y = key expires in n years\n"
4225 msgstr ""
4226 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
4227 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
4228 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
4229 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
4230 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
4231 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:1837
4234 msgid ""
4235 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4236 "         0 = signature does not expire\n"
4237 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4238 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4239 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4240 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4241 msgstr ""
4242 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
4243 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
4244 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
4245 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
4246 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
4247 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
4248
4249 #: g10/keygen.c:1860
4250 msgid "Key is valid for? (0) "
4251 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
4252
4253 #: g10/keygen.c:1865
4254 #, c-format
4255 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4256 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
4257
4258 #: g10/keygen.c:1883
4259 msgid "invalid value\n"
4260 msgstr "ugyldig verdi\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:1890
4263 msgid "Key does not expire at all\n"
4264 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1891
4267 msgid "Signature does not expire at all\n"
4268 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:1896
4271 #, c-format
4272 msgid "Key expires at %s\n"
4273 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:1897
4276 #, c-format
4277 msgid "Signature expires at %s\n"
4278 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
4279
4280 #: g10/keygen.c:1901
4281 msgid ""
4282 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4283 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4284 msgstr ""
4285 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
4286 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:1908
4289 msgid "Is this correct? (y/N) "
4290 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
4291
4292 #: g10/keygen.c:1931
4293 msgid ""
4294 "\n"
4295 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4296 "ID\n"
4297 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4298 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4299 "\n"
4300 msgstr ""
4301 "\n"
4302 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
4303 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
4304 "epostadresse til denne formen:\n"
4305 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
4306 "\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:1944
4309 msgid "Real name: "
4310 msgstr "Fullt navn: "
4311
4312 #: g10/keygen.c:1952
4313 msgid "Invalid character in name\n"
4314 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1954
4317 msgid "Name may not start with a digit\n"
4318 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
4319
4320 #: g10/keygen.c:1956
4321 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4322 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
4323
4324 #: g10/keygen.c:1964
4325 msgid "Email address: "
4326 msgstr "Epostadresse: "
4327
4328 #: g10/keygen.c:1970
4329 msgid "Not a valid email address\n"
4330 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:1978
4333 msgid "Comment: "
4334 msgstr "Kommentar: "
4335
4336 #: g10/keygen.c:1984
4337 msgid "Invalid character in comment\n"
4338 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:2006
4341 #, c-format
4342 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4343 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:2012
4346 #, c-format
4347 msgid ""
4348 "You selected this USER-ID:\n"
4349 "    \"%s\"\n"
4350 "\n"
4351 msgstr ""
4352 "Du valgte denne brukeriden:\n"
4353 "    «%s»\n"
4354 "\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:2017
4357 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4358 msgstr ""
4359 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
4360
4361 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4362 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4363 #. string which should be translated accordingly and the
4364 #. letter changed to match the one in the answer string.
4365 #.
4366 #. n = Change name
4367 #. c = Change comment
4368 #. e = Change email
4369 #. o = Okay (ready, continue)
4370 #. q = Quit
4371 #.
4372 #: g10/keygen.c:2033
4373 msgid "NnCcEeOoQq"
4374 msgstr "NnKeEeRrAa"
4375
4376 #: g10/keygen.c:2043
4377 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4378 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
4379
4380 #: g10/keygen.c:2044
4381 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4382 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
4383
4384 #: g10/keygen.c:2063
4385 msgid "Please correct the error first\n"
4386 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:2102
4389 msgid ""
4390 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4391 "\n"
4392 msgstr ""
4393 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
4394 "\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:2117
4397 #, c-format
4398 msgid "%s.\n"
4399 msgstr "%s.\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:2123
4402 msgid ""
4403 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4404 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4405 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4406 "\n"
4407 msgstr ""
4408 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
4409 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
4410 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
4411 "\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:2147
4414 msgid ""
4415 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4416 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4417 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4418 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4419 msgstr ""
4420 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
4421 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
4422 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
4423 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
4424
4425 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4426 msgid "Key generation canceled.\n"
4427 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
4428
4429 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4430 #, c-format
4431 msgid "writing public key to `%s'\n"
4432 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4435 #, c-format
4436 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4437 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4438
4439 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4440 #, c-format
4441 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4442 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:3342
4445 #, c-format
4446 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4447 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:3349
4450 #, c-format
4451 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4452 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:3369
4455 #, c-format
4456 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4457 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:3377
4460 #, c-format
4461 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4462 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:3404
4465 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4466 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:3415
4469 msgid ""
4470 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4471 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4472 msgstr ""
4473 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4474 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4475 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4476
4477 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4478 #, c-format
4479 msgid "Key generation failed: %s\n"
4480 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4481
4482 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4483 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4484 #, c-format
4485 msgid ""
4486 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4487 msgstr ""
4488 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4489 "klokkeproblem)\n"
4490
4491 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4492 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4493 #, c-format
4494 msgid ""
4495 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4496 msgstr ""
4497 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4498 "klokkeproblem)\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4501 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4502 msgstr ""
4503 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4504 "OpenPGP\n"
4505
4506 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4507 msgid "Really create? (y/N) "
4508 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4509
4510 #: g10/keygen.c:3843
4511 #, c-format
4512 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4513 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:3891
4516 #, c-format
4517 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4518 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4519
4520 #: g10/keygen.c:3917
4521 #, c-format
4522 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4523 msgstr ""
4524
4525 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4526 msgid "never     "
4527 msgstr ""
4528
4529 #: g10/keylist.c:263
4530 msgid "Critical signature policy: "
4531 msgstr ""
4532
4533 #: g10/keylist.c:265
4534 msgid "Signature policy: "
4535 msgstr ""
4536
4537 #: g10/keylist.c:304
4538 msgid "Critical preferred keyserver: "
4539 msgstr ""
4540
4541 #: g10/keylist.c:357
4542 msgid "Critical signature notation: "
4543 msgstr ""
4544
4545 #: g10/keylist.c:359
4546 msgid "Signature notation: "
4547 msgstr ""
4548
4549 #: g10/keylist.c:469
4550 msgid "Keyring"
4551 msgstr "Nøkkelknippe"
4552
4553 #: g10/keylist.c:1504
4554 msgid "Primary key fingerprint:"
4555 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4556
4557 #: g10/keylist.c:1506
4558 msgid "     Subkey fingerprint:"
4559 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4560
4561 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4562 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4563 #: g10/keylist.c:1513
4564 msgid " Primary key fingerprint:"
4565 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4566
4567 #: g10/keylist.c:1515
4568 msgid "      Subkey fingerprint:"
4569 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4570
4571 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4572 msgid "      Key fingerprint ="
4573 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4574
4575 #: g10/keylist.c:1590
4576 msgid "      Card serial no. ="
4577 msgstr "      Serienummer for kort ="
4578
4579 #: g10/keyring.c:1249
4580 #, c-format
4581 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4582 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4583
4584 #: g10/keyring.c:1254
4585 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4586 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4587
4588 #: g10/keyring.c:1256
4589 #, c-format
4590 msgid "%s is the unchanged one\n"
4591 msgstr ""
4592
4593 #: g10/keyring.c:1257
4594 #, c-format
4595 msgid "%s is the new one\n"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: g10/keyring.c:1258
4599 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: g10/keyring.c:1380
4603 #, c-format
4604 msgid "caching keyring `%s'\n"
4605 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4606
4607 #: g10/keyring.c:1426
4608 #, c-format
4609 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4610 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4611
4612 #: g10/keyring.c:1438
4613 #, c-format
4614 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4615 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4616
4617 #: g10/keyring.c:1510
4618 #, c-format
4619 msgid "%s: keyring created\n"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: g10/keyserver.c:71
4623 msgid "include revoked keys in search results"
4624 msgstr ""
4625
4626 #: g10/keyserver.c:72
4627 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4628 msgstr ""
4629
4630 #: g10/keyserver.c:74
4631 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4632 msgstr ""
4633
4634 #: g10/keyserver.c:76
4635 msgid "do not delete temporary files after using them"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: g10/keyserver.c:80
4639 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: g10/keyserver.c:82
4643 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4644 msgstr ""
4645
4646 #: g10/keyserver.c:84
4647 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4648 msgstr ""
4649
4650 #: g10/keyserver.c:150
4651 #, c-format
4652 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4653 msgstr ""
4654 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4655
4656 #: g10/keyserver.c:533
4657 msgid "disabled"
4658 msgstr "utkoblet"
4659
4660 #: g10/keyserver.c:734
4661 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4662 msgstr ""
4663
4664 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4665 #, c-format
4666 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4667 msgstr ""
4668
4669 #: g10/keyserver.c:916
4670 #, c-format
4671 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4672 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4673
4674 #: g10/keyserver.c:918
4675 msgid "key not found on keyserver\n"
4676 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4677
4678 #: g10/keyserver.c:1159
4679 #, c-format
4680 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4681 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4682
4683 #: g10/keyserver.c:1163
4684 #, c-format
4685 msgid "requesting key %s from %s\n"
4686 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4687
4688 #: g10/keyserver.c:1187
4689 #, c-format
4690 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4691 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4692
4693 #: g10/keyserver.c:1190
4694 #, c-format
4695 msgid "searching for names from %s\n"
4696 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4697
4698 #: g10/keyserver.c:1343
4699 #, c-format
4700 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4701 msgstr ""
4702
4703 #: g10/keyserver.c:1347
4704 #, c-format
4705 msgid "sending key %s to %s\n"
4706 msgstr ""
4707
4708 #: g10/keyserver.c:1390
4709 #, c-format
4710 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4711 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4712
4713 #: g10/keyserver.c:1393
4714 #, c-format
4715 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4716 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4717
4718 #: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
4719 msgid "no keyserver action!\n"
4720 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4721
4722 #: g10/keyserver.c:1448
4723 #, c-format
4724 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: g10/keyserver.c:1457
4728 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4729 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4730
4731 #: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
4732 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4733 msgstr ""
4734
4735 #: g10/keyserver.c:1525
4736 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4737 msgstr ""
4738
4739 #: g10/keyserver.c:1537
4740 #, c-format
4741 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4742 msgstr ""
4743
4744 #: g10/keyserver.c:1542
4745 #, c-format
4746 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4747 msgstr ""
4748
4749 #: g10/keyserver.c:1550
4750 #, c-format
4751 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: g10/keyserver.c:1557
4755 msgid "keyserver timed out\n"
4756 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4757
4758 #: g10/keyserver.c:1562
4759 msgid "keyserver internal error\n"
4760 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4761
4762 #: g10/keyserver.c:1571
4763 #, c-format
4764 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4765 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4766
4767 #: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
4768 #, c-format
4769 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4770 msgstr ""
4771
4772 #: g10/keyserver.c:1889
4773 #, c-format
4774 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4775 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4776
4777 #: g10/keyserver.c:1911
4778 #, c-format
4779 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4780 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4781
4782 #: g10/keyserver.c:1913
4783 #, c-format
4784 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4785 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4786
4787 #: g10/keyserver.c:1969
4788 #, c-format
4789 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4790 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4791
4792 #: g10/keyserver.c:1975
4793 #, c-format
4794 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4795 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4796
4797 #: g10/mainproc.c:231
4798 #, c-format
4799 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4800 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4801
4802 #: g10/mainproc.c:284
4803 #, c-format
4804 msgid "%s encrypted session key\n"
4805 msgstr ""
4806
4807 #: g10/mainproc.c:294
4808 #, c-format
4809 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4810 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4811
4812 #: g10/mainproc.c:360
4813 #, c-format
4814 msgid "public key is %s\n"
4815 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4816
4817 #: g10/mainproc.c:417
4818 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4819 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4820
4821 #: g10/mainproc.c:450
4822 #, c-format
4823 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4824 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4825
4826 # Do we really need to translate this string.
4827 # The must some bug in the code.
4828 #: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
4829 #, c-format
4830 msgid "      \"%s\"\n"
4831 msgstr "      «%s»\n"
4832
4833 #: g10/mainproc.c:458
4834 #, c-format
4835 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4836 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4837
4838 #: g10/mainproc.c:472
4839 #, c-format
4840 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4841 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4842
4843 #: g10/mainproc.c:486
4844 #, c-format
4845 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4846 msgstr ""
4847
4848 #: g10/mainproc.c:488
4849 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4850 msgstr ""
4851
4852 #: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
4853 #, c-format
4854 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4855 msgstr ""
4856
4857 #: g10/mainproc.c:528
4858 #, c-format
4859 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4860 msgstr ""
4861
4862 #: g10/mainproc.c:561
4863 msgid "decryption okay\n"
4864 msgstr ""
4865
4866 #: g10/mainproc.c:565
4867 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4868 msgstr ""