Build fixes for W32
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2007-06-15 10:36+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:198
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:428
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:431
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:478
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:498 agent/call-pinentry.c:510
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:499
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "for lang linje"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:507
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:512
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:524
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ugyldig MPI"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:525
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:561
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "ugyldig passfrase"
76
77 #: agent/command-ssh.c:531
78 #, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr ""
81
82 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1010 g10/keygen.c:3067
83 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
84 #: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
90 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
91 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1011 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
92 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
93 #: g10/plaintext.c:505 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
94 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
95 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1765
96 #: sm/gpgsm.c:1802 sm/gpgsm.c:1840 sm/qualified.c:74
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1621
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1626
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1646
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1696
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1711
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2016
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2351
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2852
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:219
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:277
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "Gjenta denne PIN: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:280
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
161
162 #: agent/divert-scd.c:292
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:90
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:100
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:101
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "Tast inn passfrase\n"
187
188 #: agent/genkey.c:146
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1198
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "endre passfrasen"
199
200 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1204
201 #: tools/symcryptrun.c:458
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:265
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "endre passfrasen"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:114 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
211 #: scd/scdaemon.c:103
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "Valg:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:105
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:108
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
230 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
231 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
232 msgid "verbose"
233 msgstr "fyldig output"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:119 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
236 #: sm/gpgsm.c:339
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "være noenlunde stille"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:111
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:112
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:122 tools/symcryptrun.c:169
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:121
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:128
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
262 #: tools/symcryptrun.c:168
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:131
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
271
272 #: agent/gpg-agent.c:135
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:138
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:139
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:146
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:148
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:151
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:157
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:159
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:161
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:162
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:164
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:248 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
319 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
320 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:251
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:253
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:288 g10/gpg.c:917 scd/scdaemon.c:232 sm/gpgsm.c:635
337 #, c-format
338 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:473 agent/protect-tool.c:1045 kbx/kbxutil.c:421
342 #: scd/scdaemon.c:325 sm/gpgsm.c:756 sm/gpgsm.c:759 tools/symcryptrun.c:1028
343 #, c-format
344 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:566 g10/gpg.c:2022 scd/scdaemon.c:401 sm/gpgsm.c:850
348 #, c-format
349 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
350 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:571 agent/gpg-agent.c:1132 g10/gpg.c:2026
353 #: scd/scdaemon.c:406 sm/gpgsm.c:854 tools/symcryptrun.c:961
354 #, c-format
355 msgid "option file `%s': %s\n"
356 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:579 g10/gpg.c:2033 scd/scdaemon.c:414 sm/gpgsm.c:861
359 #, c-format
360 msgid "reading options from `%s'\n"
361 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:902 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
364 #: g10/plaintext.c:164
365 #, c-format
366 msgid "error creating `%s': %s\n"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:1192 agent/gpg-agent.c:1295 agent/gpg-agent.c:1299
370 #: agent/gpg-agent.c:1338 agent/gpg-agent.c:1342 g10/exec.c:174
371 #: g10/openfile.c:431 scd/scdaemon.c:904
372 #, c-format
373 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
374 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1206 scd/scdaemon.c:918
377 msgid "name of socket too long\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1232 scd/scdaemon.c:944
381 #, fuzzy, c-format
382 msgid "can't create socket: %s\n"
383 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:973
386 #, fuzzy, c-format
387 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
388 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1269 scd/scdaemon.c:981
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "listen() failed: %s\n"
393 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1275 scd/scdaemon.c:987
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "listening on socket `%s'\n"
398 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1303 agent/gpg-agent.c:1348 g10/openfile.c:434
401 #, c-format
402 msgid "directory `%s' created\n"
403 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1354
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
408 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1358
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
413 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1460
416 #, c-format
417 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
418 msgstr ""
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1465
421 #, c-format
422 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
423 msgstr ""
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1482
426 #, c-format
427 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1487
431 #, c-format
432 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1588 scd/scdaemon.c:1106
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
438 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1694 scd/scdaemon.c:1173
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "%s %s stopped\n"
443 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1715
446 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1725 common/simple-pwquery.c:331 g10/call-agent.c:137
450 #: sm/call-agent.c:148 tools/gpg-connect-agent.c:753
451 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
452 msgstr ""
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1737 common/simple-pwquery.c:346 g10/call-agent.c:149
455 #: sm/call-agent.c:160 tools/gpg-connect-agent.c:764
456 #, c-format
457 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
458 msgstr ""
459
460 #: agent/preset-passphrase.c:100
461 #, fuzzy
462 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
463 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
464
465 #: agent/preset-passphrase.c:103
466 msgid ""
467 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
468 "Password cache maintenance\n"
469 msgstr ""
470
471 #: agent/protect-tool.c:151
472 #, fuzzy
473 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
474 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
475
476 #: agent/protect-tool.c:153
477 msgid ""
478 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
479 "Secret key maintenance tool\n"
480 msgstr ""
481
482 #: agent/protect-tool.c:1189
483 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
484 msgstr ""
485
486 #: agent/protect-tool.c:1192
487 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
488 msgstr ""
489
490 #: agent/protect-tool.c:1195
491 msgid ""
492 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
493 "system."
494 msgstr ""
495
496 #: agent/protect-tool.c:1200
497 msgid ""
498 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
499 "needed to complete this operation."
500 msgstr ""
501
502 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:459
503 #, fuzzy
504 msgid "Passphrase:"
505 msgstr "ugyldig passfrase"
506
507 #: agent/protect-tool.c:1219 tools/symcryptrun.c:473
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
510 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
511
512 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:477
513 #, fuzzy
514 msgid "cancelled\n"
515 msgstr "cancel|cancel"
516
517 #: agent/trustlist.c:133 agent/trustlist.c:321
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "error opening `%s': %s\n"
520 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
521
522 #: agent/trustlist.c:148
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
525 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
526
527 #: agent/trustlist.c:168 agent/trustlist.c:176
528 #, c-format
529 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
530 msgstr ""
531
532 #: agent/trustlist.c:182
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
535 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
536
537 #: agent/trustlist.c:217
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
540 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:243 agent/trustlist.c:250
543 #, c-format
544 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/trustlist.c:282
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
550 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
551
552 #: agent/trustlist.c:383 agent/trustlist.c:422
553 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
554 msgstr ""
555
556 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
557 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
558 #. Pinentry to insert a line break.  The double
559 #. percent sign is actually needed because it is also
560 #. a printf format string.  If you need to insert a
561 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
562 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
563 #. fingerprint string whereas the first one receives
564 #. the name as store in the certificate.
565 #: agent/trustlist.c:498
566 #, c-format
567 msgid ""
568 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
569 "fingerprint:%%0A  %s"
570 msgstr ""
571
572 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
573 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
574 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
575 #: agent/trustlist.c:507
576 msgid "Correct"
577 msgstr ""
578
579 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
580 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
581 #. Pinentry to insert a line break.  The double
582 #. percent sign is actually needed because it is also
583 #. a printf format string.  If you need to insert a
584 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
585 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
586 #. certificate.
587 #: agent/trustlist.c:527
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
591 "certificates?"
592 msgstr ""
593
594 #: agent/trustlist.c:533
595 #, fuzzy
596 msgid "Yes"
597 msgstr "ja"
598
599 #: agent/trustlist.c:533
600 msgid "No"
601 msgstr ""
602
603 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
604 #, fuzzy, c-format
605 msgid "error creating a pipe: %s\n"
606 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
607
608 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
611 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
612
613 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
614 #, fuzzy, c-format
615 msgid "error forking process: %s\n"
616 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
617
618 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
619 #, c-format
620 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
621 msgstr ""
622
623 #: common/exechelp.c:452
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
626 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
627
628 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
631 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
632
633 #: common/exechelp.c:493
634 #, c-format
635 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
636 msgstr ""
637
638 #: common/exechelp.c:504
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "error running `%s': terminated\n"
641 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
642
643 #: common/http.c:1627
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error creating socket: %s\n"
646 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
647
648 #: common/http.c:1671
649 #, fuzzy
650 msgid "host not found"
651 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
652
653 #: common/simple-pwquery.c:317
654 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
655 msgstr ""
656
657 #: common/simple-pwquery.c:378
658 #, c-format
659 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
660 msgstr ""
661
662 #: common/simple-pwquery.c:389
663 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
664 msgstr ""
665
666 #: common/simple-pwquery.c:399
667 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
668 msgstr ""
669
670 #: common/simple-pwquery.c:562 common/simple-pwquery.c:658
671 msgid "canceled by user\n"
672 msgstr ""
673
674 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:664
675 msgid "problem with the agent\n"
676 msgstr ""
677
678 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:136
679 #, c-format
680 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
681 msgstr ""
682
683 #: common/sysutils.c:183
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
686 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
687
688 #: common/sysutils.c:215
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
691 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
692
693 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
694 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
695 msgid "yes"
696 msgstr "ja"
697
698 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
699 msgid "yY"
700 msgstr "jJ"
701
702 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
703 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
704 msgid "no"
705 msgstr "nei"
706
707 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
708 msgid "nN"
709 msgstr "nN"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:74
713 msgid "quit"
714 msgstr "avslutt"
715
716 #: common/yesno.c:77
717 msgid "qQ"
718 msgstr "aA"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 #: common/yesno.c:111
722 msgid "okay|okay"
723 msgstr "okay|okay"
724
725 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
726 #: common/yesno.c:113
727 msgid "cancel|cancel"
728 msgstr "cancel|cancel"
729
730 #: common/yesno.c:114
731 msgid "oO"
732 msgstr "oO"
733
734 #: common/yesno.c:115
735 msgid "cC"
736 msgstr "cC"
737
738 #: common/miscellaneous.c:73
739 #, c-format
740 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
741 msgstr ""
742
743 #: common/miscellaneous.c:76
744 #, c-format
745 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
746 msgstr ""
747
748 #: g10/armor.c:368
749 #, c-format
750 msgid "armor: %s\n"
751 msgstr "armor: %s\n"
752
753 #: g10/armor.c:407
754 msgid "invalid armor header: "
755 msgstr "ugyldig armorheader: "
756
757 #: g10/armor.c:418
758 msgid "armor header: "
759 msgstr "armorheader: "
760
761 #: g10/armor.c:429
762 msgid "invalid clearsig header\n"
763 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
764
765 #: g10/armor.c:481
766 msgid "nested clear text signatures\n"
767 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
768
769 #: g10/armor.c:616
770 msgid "unexpected armor: "
771 msgstr "uforventet armering:"
772
773 #: g10/armor.c:628
774 msgid "invalid dash escaped line: "
775 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
776
777 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
778 #, c-format
779 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
780 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
781
782 #: g10/armor.c:825
783 msgid "premature eof (no CRC)\n"
784 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
785
786 #: g10/armor.c:859
787 msgid "premature eof (in CRC)\n"
788 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
789
790 #: g10/armor.c:867
791 msgid "malformed CRC\n"
792 msgstr "misdannet CRC\n"
793
794 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
795 #, c-format
796 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
797 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
798
799 #: g10/armor.c:891
800 msgid "premature eof (in trailer)\n"
801 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
802
803 #: g10/armor.c:895
804 msgid "error in trailer line\n"
805 msgstr "feil i trailerlinje\n"
806
807 #: g10/armor.c:1206
808 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
809 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
810
811 #: g10/armor.c:1211
812 #, c-format
813 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
814 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
815
816 #: g10/armor.c:1215
817 msgid ""
818 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
819 msgstr ""
820 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
821
822 #: g10/build-packet.c:978
823 msgid ""
824 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
825 "an '='\n"
826 msgstr ""
827
828 #: g10/build-packet.c:990
829 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/build-packet.c:996
833 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
834 msgstr ""
835
836 #: g10/build-packet.c:1014
837 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
838 msgstr ""
839
840 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
841 #, fuzzy
842 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
843 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
844
845 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
846 msgid "not human readable"
847 msgstr ""
848
849 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:106
850 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
851 msgstr ""
852
853 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:171
854 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
855 msgstr ""
856
857 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
858 #, c-format
859 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
860 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
861
862 #: g10/card-util.c:69
863 #, c-format
864 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
865 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
866
867 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
868 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
869 msgid "can't do this in batch mode\n"
870 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
871
872 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
873 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
874 #: g10/keygen.c:1617
875 msgid "Your selection? "
876 msgstr "Ditt valg? "
877
878 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
879 msgid "[not set]"
880 msgstr "[ikke satt]"
881
882 #: g10/card-util.c:414
883 msgid "male"
884 msgstr "mann"
885
886 #: g10/card-util.c:415
887 msgid "female"
888 msgstr "dame"
889
890 #: g10/card-util.c:415
891 msgid "unspecified"
892 msgstr "uspesifisert"
893
894 #: g10/card-util.c:442
895 msgid "not forced"
896 msgstr "ikke tvunget"
897
898 #: g10/card-util.c:442
899 msgid "forced"
900 msgstr "tvunget"
901
902 #: g10/card-util.c:520
903 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
904 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
905
906 #: g10/card-util.c:522
907 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
908 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
909
910 #: g10/card-util.c:524
911 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
912 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
913
914 #: g10/card-util.c:541
915 msgid "Cardholder's surname: "
916 msgstr "Kortholders etternavn: "
917
918 #: g10/card-util.c:543
919 msgid "Cardholder's given name: "
920 msgstr "Kortholders fornavn: "
921
922 #: g10/card-util.c:561
923 #, c-format
924 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
925 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
926
927 #: g10/card-util.c:582
928 msgid "URL to retrieve public key: "
929 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
930
931 #: g10/card-util.c:590
932 #, c-format
933 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
934 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
935
936 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
937 #, c-format
938 msgid "error reading `%s': %s\n"
939 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
940
941 #: g10/card-util.c:696
942 msgid "Login data (account name): "
943 msgstr "Logindata (kontonavn): "
944
945 #: g10/card-util.c:706
946 #, c-format
947 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
948 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
949
950 #: g10/card-util.c:765
951 msgid "Private DO data: "
952 msgstr "Privat DO-data: "
953
954 #: g10/card-util.c:775
955 #, c-format
956 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
957 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
958
959 #: g10/card-util.c:795
960 msgid "Language preferences: "
961 msgstr "Språkpreferanser:"
962
963 #: g10/card-util.c:803
964 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
965 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
966
967 #: g10/card-util.c:812
968 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
969 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
970
971 #: g10/card-util.c:833
972 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
973 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
974
975 #: g10/card-util.c:847
976 msgid "Error: invalid response.\n"
977 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
978
979 #: g10/card-util.c:868
980 msgid "CA fingerprint: "
981 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
982
983 #: g10/card-util.c:891
984 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
985 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
986
987 #: g10/card-util.c:939
988 #, c-format
989 msgid "key operation not possible: %s\n"
990 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
991
992 #: g10/card-util.c:940
993 msgid "not an OpenPGP card"
994 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
995
996 #: g10/card-util.c:949
997 #, c-format
998 msgid "error getting current key info: %s\n"
999 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:1034
1002 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1003 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
1004
1005 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1006 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1007 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
1008
1009 #: g10/card-util.c:1076
1010 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1011 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
1012
1013 #: g10/card-util.c:1085
1014 #, c-format
1015 msgid ""
1016 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1017 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1018 "You should change them using the command --change-pin\n"
1019 msgstr ""
1020 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1021 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1022 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1023
1024 #: g10/card-util.c:1120
1025 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1026 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1027
1028 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1029 msgid "   (1) Signature key\n"
1030 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1031
1032 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1033 msgid "   (2) Encryption key\n"
1034 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1035
1036 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1037 msgid "   (3) Authentication key\n"
1038 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1039
1040 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1041 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1042 msgid "Invalid selection.\n"
1043 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:1200
1046 msgid "Please select where to store the key:\n"
1047 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1235
1050 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1051 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1052
1053 #: g10/card-util.c:1240
1054 msgid "secret parts of key are not available\n"
1055 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1245
1058 msgid "secret key already stored on a card\n"
1059 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1062 msgid "quit this menu"
1063 msgstr "avslutte denne menyen"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1318
1066 msgid "show admin commands"
1067 msgstr "vise admin-kommandoer"
1068
1069 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1070 msgid "show this help"
1071 msgstr "vise denne hjelpen"
1072
1073 #: g10/card-util.c:1321
1074 msgid "list all available data"
1075 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1076
1077 #: g10/card-util.c:1324
1078 msgid "change card holder's name"
1079 msgstr "endre kortholders navn"
1080
1081 #: g10/card-util.c:1325
1082 msgid "change URL to retrieve key"
1083 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1326
1086 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1087 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1088
1089 #: g10/card-util.c:1327
1090 msgid "change the login name"
1091 msgstr "endre loginnavnet"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1328
1094 msgid "change the language preferences"
1095 msgstr "endre språkpreferansene"
1096
1097 #: g10/card-util.c:1329
1098 msgid "change card holder's sex"
1099 msgstr "endre kortholders kjønn"
1100
1101 #: g10/card-util.c:1330
1102 msgid "change a CA fingerprint"
1103 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1104
1105 #: g10/card-util.c:1331
1106 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1107 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1108
1109 #: g10/card-util.c:1332
1110 msgid "generate new keys"
1111 msgstr "generere nye nøkler"
1112
1113 #: g10/card-util.c:1333
1114 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1115 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1116
1117 #: g10/card-util.c:1334
1118 msgid "verify the PIN and list all data"
1119 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1120
1121 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1122 msgid "Command> "
1123 msgstr "Kommando> "
1124
1125 #: g10/card-util.c:1492
1126 msgid "Admin-only command\n"
1127 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1128
1129 #: g10/card-util.c:1523
1130 msgid "Admin commands are allowed\n"
1131 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1132
1133 #: g10/card-util.c:1525
1134 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1135 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1138 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1139 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1140
1141 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1142 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1143 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1144
1145 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3857 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1146 #, c-format
1147 msgid "can't open `%s'\n"
1148 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1149
1150 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1151 #: g10/revoke.c:228
1152 #, c-format
1153 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1154 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1155
1156 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1157 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1158 #, c-format
1159 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1160 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1161
1162 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1163 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1164 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1165
1166 #: g10/delkey.c:135
1167 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1168 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1169
1170 #: g10/delkey.c:147
1171 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1172 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1173
1174 #: g10/delkey.c:155
1175 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1176 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1177
1178 #: g10/delkey.c:165
1179 #, c-format
1180 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1181 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1182
1183 #: g10/delkey.c:175
1184 msgid "ownertrust information cleared\n"
1185 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1186
1187 #: g10/delkey.c:206
1188 #, c-format
1189 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1190 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1191
1192 #: g10/delkey.c:208
1193 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1194 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1195
1196 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1197 #, c-format
1198 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1199 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1200
1201 #: g10/encode.c:234
1202 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1203 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1204
1205 #: g10/encode.c:248
1206 #, c-format
1207 msgid "using cipher %s\n"
1208 msgstr "bruker cipher %s\n"
1209
1210 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1211 #, c-format
1212 msgid "`%s' already compressed\n"
1213 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1214
1215 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1216 #, c-format
1217 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1218 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1219
1220 #: g10/encode.c:487
1221 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1222 msgstr ""
1223 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1224 "--pgp2-modus\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:512
1227 #, c-format
1228 msgid "reading from `%s'\n"
1229 msgstr "leser fra «%s»\n"
1230
1231 #: g10/encode.c:543
1232 msgid ""
1233 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1234 msgstr ""
1235 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:561
1238 #, c-format
1239 msgid ""
1240 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1241 msgstr ""
1242 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1243 "preferanser\n"
1244
1245 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1246 #, c-format
1247 msgid ""
1248 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1249 "preferences\n"
1250 msgstr ""
1251 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1252 "preferanser\n"
1253
1254 #: g10/encode.c:767
1255 #, c-format
1256 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1257 msgstr ""
1258 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1259
1260 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1261 #, c-format
1262 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1263 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1264
1265 #: g10/encode.c:864
1266 #, c-format
1267 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1268 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1269
1270 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
1271 #, c-format
1272 msgid "%s encrypted data\n"
1273 msgstr "%s krypterte data\n"
1274
1275 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
1276 #, c-format
1277 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1278 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1279
1280 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1281 msgid ""
1282 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1283 msgstr ""
1284 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1285 "cipher.\n"
1286
1287 #: g10/encr-data.c:146
1288 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1289 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1290
1291 #: g10/exec.c:51
1292 msgid "no remote program execution supported\n"
1293 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1294
1295 #: g10/exec.c:315
1296 msgid ""
1297 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1298 msgstr ""
1299 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1300 "konfigurasjonsfila\n"
1301
1302 #: g10/exec.c:345
1303 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1304 msgstr ""
1305 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1306
1307 #: g10/exec.c:423
1308 #, c-format
1309 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1310 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1311
1312 #: g10/exec.c:426
1313 #, c-format
1314 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1315 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1316
1317 #: g10/exec.c:511
1318 #, c-format
1319 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1320 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1321
1322 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1323 msgid "unnatural exit of external program\n"
1324 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1325
1326 #: g10/exec.c:537
1327 msgid "unable to execute external program\n"
1328 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1329
1330 #: g10/exec.c:554
1331 #, c-format
1332 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1333 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1336 #, c-format
1337 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1338 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1339
1340 #: g10/exec.c:611
1341 #, c-format
1342 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1343 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1344
1345 #: g10/export.c:63
1346 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1347 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1348
1349 #: g10/export.c:65
1350 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/export.c:67
1354 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/export.c:69
1358 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/export.c:71
1362 msgid "remove unusable parts from key during export"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/export.c:73
1366 msgid "remove as much as possible from key during export"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/export.c:75
1370 msgid "export keys in an S-expression based format"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/export.c:340
1374 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1375 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1376
1377 #: g10/export.c:369
1378 #, c-format
1379 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1380 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1381
1382 #: g10/export.c:377
1383 #, c-format
1384 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1385 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1386
1387 #: g10/export.c:388
1388 #, c-format
1389 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1390 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1391
1392 #: g10/export.c:539
1393 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/export.c:562
1397 #, c-format
1398 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1399 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1400
1401 #: g10/export.c:586
1402 #, c-format
1403 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1404 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1405
1406 #: g10/export.c:635
1407 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1408 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1409
1410 #: g10/getkey.c:153
1411 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1412 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1413
1414 #: g10/getkey.c:176
1415 msgid "[User ID not found]"
1416 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1417
1418 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1419 #: g10/getkey.c:1004
1420 #, c-format
1421 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: g10/getkey.c:1836
1425 #, c-format
1426 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1427 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1428
1429 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1430 #, c-format
1431 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1432 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1433
1434 #: g10/getkey.c:2624
1435 #, c-format
1436 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1437 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1438
1439 #: g10/getkey.c:2671
1440 #, c-format
1441 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1442 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1445 msgid ""
1446 "@Commands:\n"
1447 " "
1448 msgstr ""
1449 "@Kommandoer:\n"
1450 " "
1451
1452 #: g10/gpg.c:371
1453 msgid "|[file]|make a signature"
1454 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1455
1456 #: g10/gpg.c:372
1457 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1458 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1459
1460 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1461 msgid "make a detached signature"
1462 msgstr "lage en adskilt signatur"
1463
1464 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1465 msgid "encrypt data"
1466 msgstr "kryptere data"
1467
1468 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1469 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1470 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1471
1472 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1473 msgid "decrypt data (default)"
1474 msgstr "dekryptere data (standard)"
1475
1476 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1477 msgid "verify a signature"
1478 msgstr "bekrefte en signatur"
1479
1480 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1481 msgid "list keys"
1482 msgstr "liste nøkler"
1483
1484 #: g10/gpg.c:384
1485 msgid "list keys and signatures"
1486 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1487
1488 #: g10/gpg.c:385
1489 msgid "list and check key signatures"
1490 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1491
1492 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1493 msgid "list keys and fingerprints"
1494 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1495
1496 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1497 msgid "list secret keys"
1498 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1499
1500 #: g10/gpg.c:388
1501 msgid "generate a new key pair"
1502 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1503
1504 #: g10/gpg.c:389
1505 msgid "remove keys from the public keyring"
1506 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1507
1508 #: g10/gpg.c:391
1509 msgid "remove keys from the secret keyring"
1510 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1511
1512 #: g10/gpg.c:392
1513 msgid "sign a key"
1514 msgstr "signere en nøkkel"
1515
1516 #: g10/gpg.c:393
1517 msgid "sign a key locally"
1518 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1519
1520 #: g10/gpg.c:394
1521 msgid "sign or edit a key"
1522 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1523
1524 #: g10/gpg.c:395
1525 msgid "generate a revocation certificate"
1526 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1527
1528 #: g10/gpg.c:397
1529 msgid "export keys"
1530 msgstr "eksportere nøkler"
1531
1532 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1533 msgid "export keys to a key server"
1534 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1535
1536 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1537 msgid "import keys from a key server"
1538 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1539
1540 #: g10/gpg.c:401
1541 msgid "search for keys on a key server"
1542 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1543
1544 #: g10/gpg.c:403
1545 msgid "update all keys from a keyserver"
1546 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1547
1548 #: g10/gpg.c:407
1549 msgid "import/merge keys"
1550 msgstr "importere/flette nøkler"
1551
1552 #: g10/gpg.c:410
1553 msgid "print the card status"
1554 msgstr "vis kortets status"
1555
1556 #: g10/gpg.c:411
1557 msgid "change data on a card"
1558 msgstr "endre data på et kort"
1559
1560 #: g10/gpg.c:412
1561 msgid "change a card's PIN"
1562 msgstr "endre PIN på et kort"
1563
1564 #: g10/gpg.c:421
1565 msgid "update the trust database"
1566 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1567
1568 #: g10/gpg.c:428
1569 msgid "|algo [files]|print message digests"
1570 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1571
1572 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1573 msgid "run in server mode"
1574 msgstr ""
1575
1576 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1577 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1578 msgid ""
1579 "@\n"
1580 "Options:\n"
1581 " "
1582 msgstr ""
1583 "@\n"
1584 "Valg:\n"
1585 " "
1586
1587 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1588 msgid "create ascii armored output"
1589 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1590
1591 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1592 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1593 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1594
1595 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1596 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1597 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1598
1599 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1600 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1601 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1602
1603 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1604 msgid "use canonical text mode"
1605 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1606
1607 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1608 msgid "use as output file"
1609 msgstr "bruk som outputfil"
1610
1611 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1612 msgid "do not make any changes"
1613 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1614
1615 #: g10/gpg.c:482
1616 msgid "prompt before overwriting"
1617 msgstr "spør før overskriving"
1618
1619 #: g10/gpg.c:524
1620 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1621 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1622
1623 #: g10/gpg.c:525
1624 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1625 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1626
1627 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1628 msgid ""
1629 "@\n"
1630 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1631 msgstr ""
1632 "@\n"
1633 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1634
1635 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1636 msgid ""
1637 "@\n"
1638 "Examples:\n"
1639 "\n"
1640 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1641 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1642 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1643 " --list-keys [names]        show keys\n"
1644 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1645 msgstr ""
1646 "@\n"
1647 "Eksempler:\n"
1648 "\n"
1649 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1650 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1651 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1652 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1653 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1656 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1657 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:768
1660 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1661 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1662
1663 #: g10/gpg.c:771
1664 msgid ""
1665 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1666 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1667 "default operation depends on the input data\n"
1668 msgstr ""
1669 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1670 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1671 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1674 msgid ""
1675 "\n"
1676 "Supported algorithms:\n"
1677 msgstr ""
1678 "\n"
1679 "Støttede algoritmer:\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:785
1682 msgid "Pubkey: "
1683 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1684
1685 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1686 msgid "Cipher: "
1687 msgstr "Cipher: "
1688
1689 #: g10/gpg.c:799
1690 msgid "Hash: "
1691 msgstr "Hash: "
1692
1693 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1694 msgid "Compression: "
1695 msgstr "Kompresjon: "
1696
1697 #: g10/gpg.c:876
1698 msgid "usage: gpg [options] "
1699 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1700
1701 #: g10/gpg.c:1046 sm/gpgsm.c:671
1702 msgid "conflicting commands\n"
1703 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1704
1705 #: g10/gpg.c:1064
1706 #, c-format
1707 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1708 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:1261
1711 #, c-format
1712 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1713 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:1264
1716 #, c-format
1717 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1718 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:1267
1721 #, c-format
1722 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1723 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:1273
1726 #, c-format
1727 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1728 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:1276
1731 #, c-format
1732 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1733 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:1279
1736 #, c-format
1737 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1738 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1739
1740 #: g10/gpg.c:1285
1741 #, c-format
1742 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1743 msgstr ""
1744 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1745 "s»\n"
1746
1747 #: g10/gpg.c:1288
1748 #, c-format
1749 msgid ""
1750 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1751 msgstr ""
1752 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1753 "«%s»\n"
1754
1755 #: g10/gpg.c:1291
1756 #, c-format
1757 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1758 msgstr ""
1759 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:1297
1762 #, c-format
1763 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1764 msgstr ""
1765 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1766 "«%s»\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1300
1769 #, c-format
1770 msgid ""
1771 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1772 msgstr ""
1773 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1774 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:1303
1777 #, c-format
1778 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1779 msgstr ""
1780 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:1446
1783 #, c-format
1784 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1785 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:1539
1788 msgid "display photo IDs during key listings"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: g10/gpg.c:1541
1792 msgid "show policy URLs during signature listings"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: g10/gpg.c:1543
1796 msgid "show all notations during signature listings"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/gpg.c:1545
1800 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/gpg.c:1549
1804 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/gpg.c:1551
1808 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: g10/gpg.c:1553
1812 msgid "show user ID validity during key listings"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: g10/gpg.c:1555
1816 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/gpg.c:1557
1820 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: g10/gpg.c:1559
1824 msgid "show the keyring name in key listings"
1825 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1826
1827 #: g10/gpg.c:1561
1828 msgid "show expiration dates during signature listings"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: g10/gpg.c:1824
1832 #, c-format
1833 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/gpg.c:1980
1837 #, c-format
1838 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1839 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:2240 g10/gpg.c:2881 g10/gpg.c:2893
1842 #, c-format
1843 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1844 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1845
1846 # Tenk litt på denne du, Trond.
1847 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
1848 #, c-format
1849 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1850 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:2492
1853 #, c-format
1854 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1855 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4080
1858 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1859 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:2527
1862 #, c-format
1863 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1864 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:2530
1867 msgid "invalid keyserver options\n"
1868 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2537
1871 #, c-format
1872 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1873 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2540
1876 msgid "invalid import options\n"
1877 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:2547
1880 #, c-format
1881 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1882 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2550
1885 msgid "invalid export options\n"
1886 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:2557
1889 #, c-format
1890 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1891 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:2560
1894 msgid "invalid list options\n"
1895 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:2568
1898 msgid "display photo IDs during signature verification"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/gpg.c:2570
1902 msgid "show policy URLs during signature verification"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:2572
1906 msgid "show all notations during signature verification"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: g10/gpg.c:2574
1910 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/gpg.c:2578
1914 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/gpg.c:2580
1918 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:2582
1922 msgid "show user ID validity during signature verification"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/gpg.c:2584
1926 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:2586
1930 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/gpg.c:2588
1934 msgid "validate signatures with PKA data"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: g10/gpg.c:2590
1938 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2597
1942 #, c-format
1943 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1944 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2600
1947 msgid "invalid verify options\n"
1948 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2607
1951 #, c-format
1952 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1953 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2781
1956 #, c-format
1957 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1958 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2784
1961 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:2870 sm/gpgsm.c:1221
1965 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1966 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2874
1969 #, c-format
1970 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1971 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2883
1974 #, c-format
1975 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1976 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2886
1979 #, c-format
1980 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1981 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2901
1984 #, c-format
1985 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: g10/gpg.c:2915
1989 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1990 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1991
1992 #: g10/gpg.c:2921
1993 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1994 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2927
1997 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1998 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:2940
2001 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2002 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
2003
2004 #: g10/gpg.c:3006 g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1277
2005 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2006 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
2007
2008 #: g10/gpg.c:3012 g10/gpg.c:3036 sm/gpgsm.c:1285
2009 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2010 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:3018
2013 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2014 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:3024
2017 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2018 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:3039
2021 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2022 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
2023
2024 #: g10/gpg.c:3041
2025 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2026 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2027
2028 #: g10/gpg.c:3043
2029 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2030 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:3045
2033 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2034 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:3047
2037 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2038 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:3050
2041 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2042 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:3054
2045 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2046 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2047
2048 #: g10/gpg.c:3061
2049 msgid "invalid default preferences\n"
2050 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:3070
2053 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2054 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:3074
2057 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2058 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:3078
2061 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2062 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:3111
2065 #, c-format
2066 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2067 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3158
2070 #, c-format
2071 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2072 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3163
2075 #, c-format
2076 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2077 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:3168
2080 #, c-format
2081 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2082 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3260
2085 #, c-format
2086 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2087 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3271
2090 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2091 msgstr ""
2092 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3292
2095 msgid "--store [filename]"
2096 msgstr "--store [filnavn]"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3299
2099 msgid "--symmetric [filename]"
2100 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3301
2103 #, c-format
2104 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2105 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3311
2108 msgid "--encrypt [filename]"
2109 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3324
2112 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2113 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3326
2116 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: g10/gpg.c:3329
2120 #, c-format
2121 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2122 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3347
2125 msgid "--sign [filename]"
2126 msgstr "--sign [filnavn]"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3360
2129 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2130 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3375
2133 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2134 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3377
2137 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: g10/gpg.c:3380
2141 #, c-format
2142 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2143 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3400
2146 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2147 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3409
2150 msgid "--clearsign [filename]"
2151 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3434
2154 msgid "--decrypt [filename]"
2155 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3442
2158 msgid "--sign-key user-id"
2159 msgstr "--sign-key brukerid"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3446
2162 msgid "--lsign-key user-id"
2163 msgstr "--lsign-key brukerid"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3467
2166 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2167 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3552
2170 #, c-format
2171 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2172 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3554
2175 #, c-format
2176 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2177 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3556
2180 #, c-format
2181 msgid "key export failed: %s\n"
2182 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3567
2185 #, c-format
2186 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2187 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3577
2190 #, c-format
2191 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2192 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:3628
2195 #, c-format
2196 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2197 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3636
2200 #, c-format
2201 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2202 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3726
2205 #, c-format
2206 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2207 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2208
2209 #: g10/gpg.c:3843
2210 msgid "[filename]"
2211 msgstr "[filnavn]"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3847
2214 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2215 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:4159
2218 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2219 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:4161
2222 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2223 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:4194
2226 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2227 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2228
2229 #: g10/gpgv.c:73
2230 msgid "take the keys from this keyring"
2231 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2232
2233 #: g10/gpgv.c:75
2234 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2235 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2236
2237 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2238 msgid "|FD|write status info to this FD"
2239 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2240
2241 #: g10/gpgv.c:100
2242 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2243 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2244
2245 #: g10/gpgv.c:103
2246 msgid ""
2247 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2248 "Check signatures against known trusted keys\n"
2249 msgstr ""
2250 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2251 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2252
2253 #: g10/helptext.c:51
2254 msgid ""
2255 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2256 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2257 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/helptext.c:57
2261 msgid ""
2262 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2263 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2264 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2265 "ultimately trusted\n"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/helptext.c:64
2269 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/helptext.c:68
2273 msgid ""
2274 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/helptext.c:72
2278 msgid ""
2279 "Select the algorithm to use.\n"
2280 "\n"
2281 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2282 "for signatures.\n"
2283 "\n"
2284 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2285 "\n"
2286 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2287 "\n"
2288 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/helptext.c:86
2292 msgid ""
2293 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2294 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2295 "Please consult your security expert first."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/helptext.c:93
2299 msgid "Enter the size of the key"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2303 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2304 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/helptext.c:107
2308 msgid ""
2309 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2310 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2311 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2312 "the given value as an interval."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/helptext.c:119
2316 msgid "Enter the name of the key holder"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/helptext.c:124
2320 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: g10/helptext.c:128
2324 msgid "Please enter an optional comment"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: g10/helptext.c:133
2328 msgid ""
2329 "N  to change the name.\n"
2330 "C  to change the comment.\n"
2331 "E  to change the email address.\n"
2332 "O  to continue with key generation.\n"
2333 "Q  to to quit the key generation."
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/helptext.c:142
2337 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2338 msgstr ""
2339
2340 #: g10/helptext.c:150
2341 msgid ""
2342 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2343 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2344 "know how carefully you verified this.\n"
2345 "\n"
2346 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2347 "the\n"
2348 "    key.\n"
2349 "\n"
2350 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2351 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2352 "for\n"
2353 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2354 "user.\n"
2355 "\n"
2356 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2357 "could\n"
2358 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2359 "the\n"
2360 "    key against a photo ID.\n"
2361 "\n"
2362 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2363 "could\n"
2364 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2365 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2366 "a\n"
2367 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2368 "the\n"
2369 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2370 "exchange\n"
2371 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2372 "\n"
2373 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2374 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2375 "\"\n"
2376 "mean to you when you sign other keys.\n"
2377 "\n"
2378 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2379 msgstr ""
2380 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2381 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2382 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2383 "\n"
2384 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2385 "\n"
2386 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2387 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2388 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2389 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2390 "\n"
2391 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2392 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2393 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2394 "\n"
2395 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2396 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2397 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2398 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2399 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2400 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2401 "\n"
2402 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2403 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2404 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2405 "\n"
2406 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2407
2408 #: g10/helptext.c:188
2409 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: g10/helptext.c:192
2413 msgid ""
2414 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2415 "All certificates are then also lost!"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/helptext.c:197
2419 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: g10/helptext.c:202
2423 msgid ""
2424 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2425 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2426 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:207
2430 msgid ""
2431 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2432 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2433 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2434 "a trust connection through another already certified key."
2435 msgstr ""
2436
2437 #: g10/helptext.c:213
2438 msgid ""
2439 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2440 "your keyring."
2441 msgstr ""
2442
2443 #: g10/helptext.c:217
2444 msgid ""
2445 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2446 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2447 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2448 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2449 "a second one is available."
2450 msgstr ""
2451
2452 #: g10/helptext.c:225
2453 msgid ""
2454 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2455 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2456 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: g10/helptext.c:232
2460 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: g10/helptext.c:238
2464 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2465 msgstr ""
2466
2467 #: g10/helptext.c:242
2468 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/helptext.c:247
2472 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/helptext.c:252
2476 msgid ""
2477 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2478 "file (which is shown in brackets) will be used."
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/helptext.c:258
2482 msgid ""
2483 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2484 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2485 "  \"Key has been compromised\"\n"
2486 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2487 "      got access to your secret key.\n"
2488 "  \"Key is superseded\"\n"
2489 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2490 "  \"Key is no longer used\"\n"
2491 "      Use this if you have retired this key.\n"
2492 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2493 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2494 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: g10/helptext.c:274
2498 msgid ""
2499 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2500 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2501 "An empty line ends the text.\n"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: g10/helptext.c:289
2505 msgid "No help available"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/helptext.c:297
2509 #, c-format
2510 msgid "No help available for `%s'"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: g10/import.c:96
2514 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: g10/import.c:98
2518 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2519 msgstr ""
2520
2521 #: g10/import.c:100
2522 msgid "do not update the trustdb after import"
2523 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2524
2525 #: g10/import.c:102
2526 msgid "create a public key when importing a secret key"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: g10/import.c:104
2530 msgid "only accept updates to existing keys"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: g10/import.c:106
2534 msgid "remove unusable parts from key after import"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: g10/import.c:108
2538 msgid "remove as much as possible from key after import"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: g10/import.c:271
2542 #, c-format
2543 msgid "skipping block of type %d\n"
2544 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2545
2546 #: g10/import.c:280
2547 #, c-format
2548 msgid "%lu keys processed so far\n"
2549 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2550
2551 #: g10/import.c:297
2552 #, c-format
2553 msgid "Total number processed: %lu\n"
2554 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2555
2556 #: g10/import.c:299
2557 #, c-format
2558 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2559 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2560
2561 #: g10/import.c:302
2562 #, c-format
2563 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2564 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2565
2566 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2567 #, c-format
2568 msgid "              imported: %lu"
2569 msgstr "                     importert: %lu"
2570
2571 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2572 #, c-format
2573 msgid "             unchanged: %lu\n"
2574 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2575
2576 #: g10/import.c:312
2577 #, c-format
2578 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2579 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2580
2581 #: g10/import.c:314
2582 #, c-format
2583 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2584 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2585
2586 #: g10/import.c:316
2587 #, c-format
2588 msgid "        new signatures: %lu\n"
2589 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2590
2591 #: g10/import.c:318
2592 #, c-format
2593 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2594 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2595
2596 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2597 #, c-format
2598 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2599 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2602 #, c-format
2603 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2604 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2605
2606 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2607 #, c-format
2608 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2609 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2610
2611 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2612 #, c-format
2613 msgid "          not imported: %lu\n"
2614 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:328
2617 #, c-format
2618 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2619 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2620
2621 #: g10/import.c:330
2622 #, c-format
2623 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2624 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:571
2627 #, c-format
2628 msgid ""
2629 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2630 "algorithms on these user IDs:\n"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: g10/import.c:612
2634 #, c-format
2635 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: g10/import.c:627
2639 #, c-format
2640 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2641 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2642
2643 #: g10/import.c:639
2644 #, c-format
2645 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: g10/import.c:652
2649 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: g10/import.c:654
2653 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2654 msgstr ""
2655
2656 #: g10/import.c:678
2657 #, c-format
2658 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2662 #, c-format
2663 msgid "key %s: no user ID\n"
2664 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2665
2666 #: g10/import.c:757
2667 #, c-format
2668 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2669 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2670
2671 #: g10/import.c:772
2672 #, c-format
2673 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2674 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2675
2676 #: g10/import.c:778
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2679 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2680
2681 #: g10/import.c:780
2682 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2683 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2684
2685 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2686 #, c-format
2687 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2688 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2689
2690 #: g10/import.c:796
2691 #, c-format
2692 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2693 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2694
2695 #: g10/import.c:805
2696 #, c-format
2697 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2698 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2699
2700 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2701 #, c-format
2702 msgid "writing to `%s'\n"
2703 msgstr "skriver til «%s»\n"
2704
2705 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2706 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2707 #, c-format
2708 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2709 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2710
2711 #: g10/import.c:833
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2714 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2715
2716 #: g10/import.c:857
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2719 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2720
2721 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2724 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2729 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2730
2731 #: g10/import.c:919
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2734 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2735
2736 #: g10/import.c:922
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2739 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2740
2741 #: g10/import.c:925
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2744 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2745
2746 #: g10/import.c:928
2747 #, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2749 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2750
2751 #: g10/import.c:931
2752 #, c-format
2753 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2754 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2755
2756 #: g10/import.c:934
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2759 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2760
2761 #: g10/import.c:937
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2764 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2765
2766 #: g10/import.c:940
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2769 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2770
2771 #: g10/import.c:943
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2774 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2775
2776 #: g10/import.c:946
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2779 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2780
2781 #: g10/import.c:969
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2784 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2785
2786 #: g10/import.c:1132
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2789 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2790
2791 #: g10/import.c:1143
2792 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2793 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2794
2795 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2796 #, c-format
2797 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2798 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2799
2800 #: g10/import.c:1171
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: secret key imported\n"
2803 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2804
2805 #: g10/import.c:1201
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2808 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2809
2810 #: g10/import.c:1211
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2813 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2814
2815 #: g10/import.c:1241
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2818 msgstr ""
2819 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2820
2821 #: g10/import.c:1284
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2824 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2825
2826 #: g10/import.c:1316
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2829 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2830
2831 #: g10/import.c:1382
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2834 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2835
2836 #: g10/import.c:1397
2837 #, c-format
2838 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2839 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2840
2841 #: g10/import.c:1399
2842 #, c-format
2843 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2844 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2845
2846 #: g10/import.c:1417
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2849 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2850
2851 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
2852 #, c-format
2853 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2854 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1430
2857 #, c-format
2858 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2859 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1445
2862 #, c-format
2863 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2864 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1467
2867 #, c-format
2868 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2869 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1480
2872 #, c-format
2873 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2874 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1495
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2879 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1537
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2884 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1558
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2889 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1585
2892 #, c-format
2893 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2894 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1595
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2899 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1612
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2904 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1626
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2909 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1634
2912 #, c-format
2913 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2914 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1734
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2919 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1796
2922 #, c-format
2923 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2924 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1810
2927 #, c-format
2928 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2929 msgstr ""
2930 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1869
2933 #, c-format
2934 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2935 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1903
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2940 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2941
2942 #: g10/import.c:2292
2943 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: g10/import.c:2300
2947 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/import.c:2302
2951 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/keydb.c:170
2955 #, c-format
2956 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2957 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2958
2959 #: g10/keydb.c:176
2960 #, c-format
2961 msgid "keyring `%s' created\n"
2962 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2963
2964 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2965 #, c-format
2966 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2967 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2968
2969 #: g10/keydb.c:699
2970 #, c-format
2971 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: g10/keyedit.c:267
2975 msgid "[revocation]"
2976 msgstr "[oppheving]"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:268
2979 msgid "[self-signature]"
2980 msgstr "[selvsignatur]"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2983 msgid "1 bad signature\n"
2984 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2987 #, c-format
2988 msgid "%d bad signatures\n"
2989 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
2992 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2993 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
2996 #, c-format
2997 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2998 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3001 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3002 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3005 #, c-format
3006 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3007 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:358
3010 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3011 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:360
3014 #, c-format
3015 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3016 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3019 msgid ""
3020 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3021 "keys\n"
3022 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3023 "etc.)\n"
3024 msgstr ""
3025 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
3026 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3027 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3030 #, c-format
3031 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3032 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3035 #, c-format
3036 msgid "  %d = I trust fully\n"
3037 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:440
3040 msgid ""
3041 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3042 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3043 "trust signatures on your behalf.\n"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: g10/keyedit.c:456
3047 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: g10/keyedit.c:600
3051 #, c-format
3052 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3053 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3054
3055 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3056 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3057 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3058 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3059
3060 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3061 #: g10/keyedit.c:1761
3062 msgid "  Unable to sign.\n"
3063 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:628
3066 #, c-format
3067 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3068 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3069
3070 #: g10/keyedit.c:656
3071 #, c-format
3072 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3073 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3074
3075 #: g10/keyedit.c:684
3076 #, c-format
3077 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3078 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3079
3080 #: g10/keyedit.c:686
3081 msgid "Sign it? (y/N) "
3082 msgstr "Signere den? (j/N) "
3083
3084 #: g10/keyedit.c:708
3085 #, c-format
3086 msgid ""
3087 "The self-signature on \"%s\"\n"
3088 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3089 msgstr ""
3090 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3091 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:717
3094 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3095 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3096
3097 #: g10/keyedit.c:731
3098 #, c-format
3099 msgid ""
3100 "Your current signature on \"%s\"\n"
3101 "has expired.\n"
3102 msgstr ""
3103 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3104 "er utgått.\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:735
3107 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3108 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3109
3110 #: g10/keyedit.c:756
3111 #, c-format
3112 msgid ""
3113 "Your current signature on \"%s\"\n"
3114 "is a local signature.\n"
3115 msgstr ""
3116 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3117 "er en lokal signatur.\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:760
3120 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3121 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3122
3123 #: g10/keyedit.c:781
3124 #, c-format
3125 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3126 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:784
3129 #, c-format
3130 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3131 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:789
3134 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3135 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3136
3137 #: g10/keyedit.c:811
3138 #, c-format
3139 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3140 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:826
3143 msgid "This key has expired!"
3144 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:844
3147 #, c-format
3148 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3149 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:850
3152 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3153 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:890
3156 msgid ""
3157 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3158 "mode.\n"
3159 msgstr ""
3160 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:892
3163 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3164 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:917
3167 msgid ""
3168 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3169 "belongs\n"
3170 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3171 msgstr ""
3172 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3173 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3174 "svaret.\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:922
3177 #, c-format
3178 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3179 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:924
3182 #, c-format
3183 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3184 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:926
3187 #, c-format
3188 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3189 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:928
3192 #, c-format
3193 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3194 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:934
3197 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3198 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:958
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3204 "key \"%s\" (%s)\n"
3205 msgstr ""
3206 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3207 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:965
3210 msgid "This will be a self-signature.\n"
3211 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:971
3214 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3215 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:979
3218 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3219 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:989
3222 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3223 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:996
3226 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3227 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1003
3230 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3231 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1008
3234 msgid "I have checked this key casually.\n"
3235 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1013
3238 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3239 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1023
3242 msgid "Really sign? (y/N) "
3243 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3246 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3247 #, c-format
3248 msgid "signing failed: %s\n"
3249 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1133
3252 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3256 msgid "This key is not protected.\n"
3257 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3260 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3261 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3264 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3265 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3268 msgid "Key is protected.\n"
3269 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1180
3272 #, c-format
3273 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3274 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1186
3277 msgid ""
3278 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3279 "\n"
3280 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3283 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3284 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1206
3287 msgid ""
3288 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3289 "\n"
3290 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1209
3293 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3294 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1280
3297 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3298 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1366
3301 msgid "save and quit"
3302 msgstr "lagre og avslutte"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1369
3305 msgid "show key fingerprint"
3306 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1370
3309 msgid "list key and user IDs"
3310 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1372
3313 msgid "select user ID N"
3314 msgstr "velger brukerid N"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1373
3317 msgid "select subkey N"
3318 msgstr "velger brukerid N"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1374
3321 msgid "check signatures"
3322 msgstr "sjekke signaturer"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1379
3325 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1384
3329 msgid "sign selected user IDs locally"
3330 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1386
3333 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3334 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1388
3337 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1392
3341 msgid "add a user ID"
3342 msgstr "legge til en brukerid"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1394
3345 msgid "add a photo ID"
3346 msgstr "legge til en fotoid"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1396
3349 msgid "delete selected user IDs"
3350 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1401
3353 msgid "add a subkey"
3354 msgstr "legge til en undernøkkel"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1405
3357 msgid "add a key to a smartcard"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1407
3361 msgid "move a key to a smartcard"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1409
3365 msgid "move a backup key to a smartcard"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1413
3369 msgid "delete selected subkeys"
3370 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1415
3373 msgid "add a revocation key"
3374 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1417
3377 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3378 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1419
3381 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1421
3385 msgid "flag the selected user ID as primary"
3386 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1423
3389 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3390 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1426
3393 msgid "list preferences (expert)"
3394 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1428
3397 msgid "list preferences (verbose)"
3398 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1430
3401 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3402 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1435
3405 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3406 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1437
3409 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3410 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1439
3413 msgid "change the passphrase"
3414 msgstr "endre passfrasen"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1443
3417 msgid "change the ownertrust"
3418 msgstr "endre eiertilliten"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1445
3421 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3422 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1447
3425 msgid "revoke selected user IDs"
3426 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1452
3429 msgid "revoke key or selected subkeys"
3430 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1453
3433 msgid "enable key"
3434 msgstr "innkoble en nøkkel"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1454
3437 msgid "disable key"
3438 msgstr "utkoble en nøkkel"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1455
3441 msgid "show selected photo IDs"
3442 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1457
3445 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1459
3449 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1581
3453 #, c-format
3454 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3455 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1599
3458 msgid "Secret key is available.\n"
3459 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1682
3462 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3463 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1690
3466 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3467 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1709
3470 msgid ""
3471 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3472 "(lsign),\n"
3473 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3474 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1749
3478 msgid "Key is revoked."
3479 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1768
3482 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3483 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1775
3486 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3487 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1784
3490 #, c-format
3491 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3492 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1807
3495 #, c-format
3496 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3497 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3500 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3501 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1831
3504 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3505 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1833
3508 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3509 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1834
3512 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3513 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1884
3516 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3517 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1896
3520 msgid "You must select exactly one key.\n"
3521 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1924
3524 msgid "Command expects a filename argument\n"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1938
3528 #, c-format
3529 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3530 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1955
3533 #, c-format
3534 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3535 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1979
3538 msgid "You must select at least one key.\n"
3539 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1982
3542 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3543 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1983
3546 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3547 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2018
3550 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3551 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2019
3554 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3555 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:2037
3558 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3559 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2048
3562 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3563 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3564
3565 #: g10/keyedit.c:2050
3566 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3567 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3568
3569 #: g10/keyedit.c:2100
3570 msgid ""
3571 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/keyedit.c:2142
3575 msgid "Set preference list to:\n"
3576 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:2148
3579 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3580 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:2150
3583 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3584 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3585
3586 #: g10/keyedit.c:2218
3587 msgid "Save changes? (y/N) "
3588 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3589
3590 #: g10/keyedit.c:2221
3591 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3592 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2231
3595 #, c-format
3596 msgid "update failed: %s\n"
3597 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2238
3600 #, c-format
3601 msgid "update secret failed: %s\n"
3602 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2245
3605 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3606 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:2345
3609 msgid "Digest: "
3610 msgstr "Digest: "
3611
3612 #: g10/keyedit.c:2396
3613 msgid "Features: "
3614 msgstr "Særtrekk: "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:2407
3617 msgid "Keyserver no-modify"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3621 msgid "Preferred keyserver: "
3622 msgstr ""
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3625 msgid "Notations: "
3626 msgstr "Notasjoner: "
3627
3628 #: g10/keyedit.c:2641
3629 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3630 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:2700
3633 #, c-format
3634 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3635 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:2721
3638 #, c-format
3639 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3640 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:2727
3643 msgid "(sensitive)"
3644 msgstr "(sensitiv)"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3647 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3648 #, c-format
3649 msgid "created: %s"
3650 msgstr "opprettet: %s"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
3653 #, c-format
3654 msgid "revoked: %s"
3655 msgstr "opphevet: %s"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3658 #, c-format
3659 msgid "expired: %s"
3660 msgstr "utgikk: %s"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3663 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3664 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
3665 #, c-format
3666 msgid "expires: %s"
3667 msgstr "utgår: %s"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:2752
3670 #, c-format
3671 msgid "usage: %s"
3672 msgstr "bruksmåte: %s"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2767
3675 #, c-format
3676 msgid "trust: %s"
3677 msgstr "tillit: %s"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:2771
3680 #, c-format
3681 msgid "validity: %s"
3682 msgstr "gyldighet: %s"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:2778
3685 msgid "This key has been disabled"
3686 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3689 msgid "card-no: "
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/keyedit.c:2830
3693 msgid ""
3694 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3695 "unless you restart the program.\n"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3699 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3700 msgid "revoked"
3701 msgstr "opphevet"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3704 #: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3705 msgid "expired"
3706 msgstr "utgått"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:2961
3709 msgid ""
3710 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3711 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/keyedit.c:3022
3715 msgid ""
3716 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3717 "versions\n"
3718 "         of PGP to reject this key.\n"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3722 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3723 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3724
3725 #: g10/keyedit.c:3033
3726 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: g10/keyedit.c:3173
3730 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3731 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:3183
3734 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/keyedit.c:3187
3738 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keyedit.c:3193
3742 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: g10/keyedit.c:3207
3746 #, c-format
3747 msgid "Deleted %d signature.\n"
3748 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:3208
3751 #, c-format
3752 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3753 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:3211
3756 msgid "Nothing deleted.\n"
3757 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3760 msgid "invalid"
3761 msgstr "ugyldig"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:3246
3764 #, fuzzy, c-format
3765 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3766 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:3253
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3771 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:3254
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3776 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:3262
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3781 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:3263
3784 #, c-format
3785 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3786 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:3357
3789 msgid ""
3790 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3791 "cause\n"
3792 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3368
3796 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:3388
3800 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:3413
3804 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3428
3808 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: g10/keyedit.c:3450
3812 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3813 msgstr ""
3814
3815 #: g10/keyedit.c:3469
3816 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: g10/keyedit.c:3475
3820 msgid ""
3821 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3822 msgstr ""
3823 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3824 "N) "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3536
3827 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3828 msgstr ""
3829
3830 #: g10/keyedit.c:3542
3831 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3832 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:3546
3835 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/keyedit.c:3549
3839 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: g10/keyedit.c:3595
3843 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3611
3847 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: g10/keyedit.c:3684
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3853 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:3690
3856 #, c-format
3857 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: g10/keyedit.c:3852
3861 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
3865 #, c-format
3866 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3867 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:4062
3870 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keyedit.c:4142
3874 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3875 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:4143
3878 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3879 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3880
3881 #: g10/keyedit.c:4205
3882 msgid "Enter the notation: "
3883 msgstr ""
3884
3885 #: g10/keyedit.c:4354
3886 msgid "Proceed? (y/N) "
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keyedit.c:4418
3890 #, c-format
3891 msgid "No user ID with index %d\n"
3892 msgstr ""
3893
3894 #: g10/keyedit.c:4476
3895 #, c-format
3896 msgid "No user ID with hash %s\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/keyedit.c:4503
3900 #, c-format
3901 msgid "No subkey with index %d\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: g10/keyedit.c:4638
3905 #, c-format
3906 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3910 #, c-format
3911 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
3915 msgid " (non-exportable)"
3916 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:4647
3919 #, c-format
3920 msgid "This signature expired on %s.\n"
3921 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:4651
3924 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keyedit.c:4655
3928 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keyedit.c:4682
3932 #, c-format
3933 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keyedit.c:4708
3937 msgid " (non-revocable)"
3938 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3939
3940 #: g10/keyedit.c:4715
3941 #, c-format
3942 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: g10/keyedit.c:4737
3946 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/keyedit.c:4757
3950 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/keyedit.c:4787
3954 msgid "no secret key\n"
3955 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:4857
3958 #, c-format
3959 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3960 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:4874
3963 #, c-format
3964 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3965 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:4938
3968 #, c-format
3969 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3970 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3971
3972 #: g10/keyedit.c:5000
3973 #, c-format
3974 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3975 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:5095
3978 #, c-format
3979 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keygen.c:265
3983 #, c-format
3984 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3985 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:272
3988 msgid "too many cipher preferences\n"
3989 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:274
3992 msgid "too many digest preferences\n"
3993 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:276
3996 msgid "too many compression preferences\n"
3997 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3998
3999 #: g10/keygen.c:401
4000 #, c-format
4001 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4002 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
4003
4004 #: g10/keygen.c:875
4005 msgid "writing direct signature\n"
4006 msgstr "skriver direkte signatur\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:914
4009 msgid "writing self signature\n"
4010 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4011
4012 #: g10/keygen.c:964
4013 msgid "writing key binding signature\n"
4014 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
4015
4016 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4017 #: g10/keygen.c:2948
4018 #, c-format
4019 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4020 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4023 #, c-format
4024 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4025 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:1276
4028 msgid ""
4029 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: g10/keygen.c:1492
4033 msgid "Sign"
4034 msgstr "Signere"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1495
4037 msgid "Certify"
4038 msgstr "Bekrefte"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1498
4041 msgid "Encrypt"
4042 msgstr "Kryptere data"
4043
4044 #: g10/keygen.c:1501
4045 msgid "Authenticate"
4046 msgstr "Autentisere"
4047
4048 # S og s for signering
4049 # K og k for kryptering
4050 # A og a for autentisering
4051 # Q og q for avslutte
4052 #: g10/keygen.c:1509
4053 msgid "SsEeAaQq"
4054 msgstr "SsKkAaQq"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1528
4057 #, c-format
4058 msgid "Possible actions for a %s key: "
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keygen.c:1532
4062 msgid "Current allowed actions: "
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/keygen.c:1537
4066 #, c-format
4067 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: g10/keygen.c:1540
4071 #, c-format
4072 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: g10/keygen.c:1543
4076 #, c-format
4077 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: g10/keygen.c:1546
4081 #, c-format
4082 msgid "   (%c) Finished\n"
4083 msgstr ""
4084
4085 #: g10/keygen.c:1602
4086 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4087 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:1604
4090 #, c-format
4091 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4092 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4093
4094 #: g10/keygen.c:1605
4095 #, c-format
4096 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4097 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1607
4100 #, c-format
4101 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4102 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:1609
4105 #, c-format
4106 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4107 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4108
4109 #: g10/keygen.c:1610
4110 #, c-format
4111 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4112 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4113
4114 #: g10/keygen.c:1612
4115 #, c-format
4116 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4117 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
4118
4119 #: g10/keygen.c:1614
4120 #, c-format
4121 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4122 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:1683
4125 #, c-format
4126 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4127 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:1693
4130 #, c-format
4131 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4132 msgstr ""
4133
4134 #: g10/keygen.c:1700
4135 #, c-format
4136 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4137 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
4138
4139 #: g10/keygen.c:1714
4140 #, c-format
4141 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: g10/keygen.c:1720
4145 #, c-format
4146 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4147 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4150 #, c-format
4151 msgid "rounded up to %u bits\n"
4152 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
4153
4154 #: g10/keygen.c:1779
4155 msgid ""
4156 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4157 "         0 = key does not expire\n"
4158 "      <n>  = key expires in n days\n"
4159 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4160 "      <n>m = key expires in n months\n"
4161 "      <n>y = key expires in n years\n"
4162 msgstr ""
4163 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
4164 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
4165 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
4166 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
4167 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
4168 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
4169
4170 #: g10/keygen.c:1790
4171 msgid ""
4172 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4173 "         0 = signature does not expire\n"
4174 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4175 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4176 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4177 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4178 msgstr ""
4179 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
4180 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
4181 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
4182 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
4183 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
4184 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:1813
4187 msgid "Key is valid for? (0) "
4188 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
4189
4190 #: g10/keygen.c:1818
4191 #, c-format
4192 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4193 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
4194
4195 #: g10/keygen.c:1836
4196 msgid "invalid value\n"
4197 msgstr "ugyldig verdi\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:1843
4200 msgid "Key does not expire at all\n"
4201 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:1844
4204 msgid "Signature does not expire at all\n"
4205 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
4206
4207 #: g10/keygen.c:1849
4208 #, c-format
4209 msgid "Key expires at %s\n"
4210 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:1850
4213 #, c-format
4214 msgid "Signature expires at %s\n"
4215 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
4216
4217 #: g10/keygen.c:1854
4218 msgid ""
4219 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4220 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4221 msgstr ""
4222 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
4223 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
4224
4225 #: g10/keygen.c:1861
4226 msgid "Is this correct? (y/N) "
4227 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
4228
4229 #: g10/keygen.c:1884
4230 msgid ""
4231 "\n"
4232 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4233 "ID\n"
4234 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4235 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4236 "\n"
4237 msgstr ""
4238 "\n"
4239 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
4240 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
4241 "epostadresse til denne formen:\n"
4242 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
4243 "\n"
4244
4245 #: g10/keygen.c:1897
4246 msgid "Real name: "
4247 msgstr "Fullt navn: "
4248
4249 #: g10/keygen.c:1905
4250 msgid "Invalid character in name\n"
4251 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:1907
4254 msgid "Name may not start with a digit\n"
4255 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
4256
4257 #: g10/keygen.c:1909
4258 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4259 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1917
4262 msgid "Email address: "
4263 msgstr "Epostadresse: "
4264
4265 #: g10/keygen.c:1923
4266 msgid "Not a valid email address\n"
4267 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:1931
4270 msgid "Comment: "
4271 msgstr "Kommentar: "
4272
4273 #: g10/keygen.c:1937
4274 msgid "Invalid character in comment\n"
4275 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1959
4278 #, c-format
4279 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4280 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:1965
4283 #, c-format
4284 msgid ""
4285 "You selected this USER-ID:\n"
4286 "    \"%s\"\n"
4287 "\n"
4288 msgstr ""
4289 "Du valgte denne brukeriden:\n"
4290 "    «%s»\n"
4291 "\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:1970
4294 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4295 msgstr ""
4296 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
4297
4298 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4299 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4300 #. string which should be translated accordingly and the
4301 #. letter changed to match the one in the answer string.
4302 #.
4303 #. n = Change name
4304 #. c = Change comment
4305 #. e = Change email
4306 #. o = Okay (ready, continue)
4307 #. q = Quit
4308 #.
4309 #: g10/keygen.c:1986
4310 msgid "NnCcEeOoQq"
4311 msgstr "NnKeEeRrAa"
4312
4313 #: g10/keygen.c:1996
4314 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4315 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
4316
4317 #: g10/keygen.c:1997
4318 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4319 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
4320
4321 #: g10/keygen.c:2016
4322 msgid "Please correct the error first\n"
4323 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:2055
4326 msgid ""
4327 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4328 "\n"
4329 msgstr ""
4330 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
4331 "\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:2070
4334 #, c-format
4335 msgid "%s.\n"
4336 msgstr "%s.\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:2076
4339 msgid ""
4340 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4341 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4342 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4343 "\n"
4344 msgstr ""
4345 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
4346 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
4347 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
4348 "\n"
4349
4350 #: g10/keygen.c:2098
4351 msgid ""
4352 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4353 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4354 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4355 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4356 msgstr ""
4357 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
4358 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
4359 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
4360 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4363 msgid "Key generation canceled.\n"
4364 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
4365
4366 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4367 #, c-format
4368 msgid "writing public key to `%s'\n"
4369 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4372 #, c-format
4373 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4374 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4377 #, c-format
4378 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4379 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4380
4381 #: g10/keygen.c:3242
4382 #, c-format
4383 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4384 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4385
4386 #: g10/keygen.c:3248
4387 #, c-format
4388 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4389 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4390
4391 #: g10/keygen.c:3266
4392 #, c-format
4393 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4394 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:3273
4397 #, c-format
4398 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4399 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:3296
4402 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4403 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4404
4405 #: g10/keygen.c:3307
4406 msgid ""
4407 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4408 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4409 msgstr ""
4410 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4411 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4412 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4413
4414 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4415 #, c-format
4416 msgid "Key generation failed: %s\n"
4417 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4418
4419 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4420 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4421 #, c-format
4422 msgid ""
4423 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4424 msgstr ""
4425 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4426 "klokkeproblem)\n"
4427
4428 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4429 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4430 #, c-format
4431 msgid ""
4432 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4433 msgstr ""
4434 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4435 "klokkeproblem)\n"
4436
4437 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4438 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4439 msgstr ""
4440 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4441 "OpenPGP\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4444 msgid "Really create? (y/N) "
4445 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4446
4447 #: g10/keygen.c:3714
4448 #, c-format
4449 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4450 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4451
4452 #: g10/keygen.c:3762
4453 #, c-format
4454 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4455 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4456
4457 #: g10/keygen.c:3788
4458 #, c-format
4459 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4463 msgid "never     "
4464 msgstr ""
4465
4466 #: g10/keylist.c:265
4467 msgid "Critical signature policy: "
4468 msgstr ""
4469
4470 #: g10/keylist.c:267
4471 msgid "Signature policy: "
4472 msgstr ""
4473
4474 #: g10/keylist.c:306
4475 msgid "Critical preferred keyserver: "
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keylist.c:359
4479 msgid "Critical signature notation: "
4480 msgstr ""
4481
4482 #: g10/keylist.c:361
4483 msgid "Signature notation: "
4484 msgstr ""
4485
4486 #: g10/keylist.c:471
4487 msgid "Keyring"
4488 msgstr "Nøkkelknippe"
4489
4490 #: g10/keylist.c:1506
4491 msgid "Primary key fingerprint:"
4492 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4493
4494 #: g10/keylist.c:1508
4495 msgid "     Subkey fingerprint:"
4496 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4497
4498 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4499 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4500 #: g10/keylist.c:1515
4501 msgid " Primary key fingerprint:"
4502 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4503
4504 #: g10/keylist.c:1517
4505 msgid "      Subkey fingerprint:"
4506 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4507
4508 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4509 msgid "      Key fingerprint ="
4510 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4511
4512 #: g10/keylist.c:1592
4513 msgid "      Card serial no. ="
4514 msgstr "      Serienummer for kort ="
4515
4516 #: g10/keyring.c:1251
4517 #, c-format
4518 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4519 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4520
4521 #: g10/keyring.c:1256
4522 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4523 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4524
4525 #: g10/keyring.c:1258
4526 #, c-format
4527 msgid "%s is the unchanged one\n"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: g10/keyring.c:1259
4531 #, c-format
4532 msgid "%s is the new one\n"
4533 msgstr ""
4534
4535 #: g10/keyring.c:1260
4536 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: g10/keyring.c:1382
4540 #, c-format
4541 msgid "caching keyring `%s'\n"
4542 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4543
4544 #: g10/keyring.c:1428
4545 #, c-format
4546 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4547 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4548
4549 #: g10/keyring.c:1440
4550 #, c-format
4551 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4552 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4553
4554 #: g10/keyring.c:1512
4555 #, c-format
4556 msgid "%s: keyring created\n"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: g10/keyserver.c:73
4560 msgid "include revoked keys in search results"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: g10/keyserver.c:74
4564 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4565 msgstr ""
4566
4567 #: g10/keyserver.c:76
4568 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4569 msgstr ""
4570
4571 #: g10/keyserver.c:78
4572 msgid "do not delete temporary files after using them"
4573 msgstr ""
4574
4575 #: g10/keyserver.c:82
4576 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4577 msgstr ""
4578
4579 #: g10/keyserver.c:84
4580 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: g10/keyserver.c:86
4584 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4585 msgstr ""
4586
4587 #: g10/keyserver.c:152
4588 #, c-format
4589 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4590 msgstr ""
4591 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4592
4593 #: g10/keyserver.c:535
4594 msgid "disabled"
4595 msgstr "utkoblet"
4596
4597 #: g10/keyserver.c:736
4598 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4599 msgstr ""
4600
4601 #: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
4602 #, c-format
4603 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4604 msgstr ""
4605
4606 #: g10/keyserver.c:918
4607 #, c-format
4608 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4609 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4610
4611 #: g10/keyserver.c:920
4612 msgid "key not found on keyserver\n"
4613 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4614
4615 #: g10/keyserver.c:1161
4616 #, c-format
4617 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4618 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4619
4620 #: g10/keyserver.c:1165
4621 #, c-format
4622 msgid "requesting key %s from %s\n"
4623 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4624
4625 #: g10/keyserver.c:1189
4626 #, c-format
4627 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4628 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4629
4630 #: g10/keyserver.c:1192
4631 #, c-format
4632 msgid "searching for names from %s\n"
4633 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4634
4635 #: g10/keyserver.c:1345
4636 #, c-format
4637 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4638 msgstr ""
4639
4640 #: g10/keyserver.c:1349
4641 #, c-format
4642 msgid "sending key %s to %s\n"
4643 msgstr ""
4644
4645 #: g10/keyserver.c:1392
4646 #, c-format
4647 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4648 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4649
4650 #: g10/keyserver.c:1395
4651 #, c-format
4652 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4653 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4654
4655 #: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
4656 msgid "no keyserver action!\n"
4657 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4658
4659 #: g10/keyserver.c:1450
4660 #, c-format
4661 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4662 msgstr ""
4663
4664 #: g10/keyserver.c:1459
4665 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4666 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4667
4668 #: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
4669 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: g10/keyserver.c:1527
4673 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4674 msgstr ""
4675
4676 #: g10/keyserver.c:1539
4677 #, c-format
4678 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4679 msgstr ""
4680
4681 #: g10/keyserver.c:1544
4682 #, c-format
4683 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4684 msgstr ""
4685
4686 #: g10/keyserver.c:1552
4687 #, c-format
4688 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4689 msgstr ""
4690
4691 #: g10/keyserver.c:1559
4692 msgid "keyserver timed out\n"
4693 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4694
4695 #: g10/keyserver.c:1564
4696 msgid "keyserver internal error\n"
4697 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4698
4699 #: g10/keyserver.c:1573
4700 #, c-format
4701 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4702 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4703
4704 #: g10/keyserver.c:1598 g10/keyserver.c:1632
4705 #, c-format
4706 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: g10/keyserver.c:1891
4710 #, c-format
4711 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4712 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4713
4714 #: g10/keyserver.c:1913
4715 #, c-format
4716 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4717 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4718
4719 #: g10/keyserver.c:1915
4720 #, c-format
4721 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4722 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4723
4724 #: g10/keyserver.c:1971
4725 #, c-format
4726 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4727 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4728
4729 #: g10/keyserver.c:1977
4730 #, c-format
4731 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4732 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4733
4734 #: g10/mainproc.c:233
4735 #, c-format
4736 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4737 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4738
4739 #: g10/mainproc.c:286
4740 #, c-format
4741 msgid "%s encrypted session key\n"
4742 msgstr ""
4743
4744 #: g10/mainproc.c:296
4745 #, c-format
4746 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4747 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4748
4749 #: g10/mainproc.c:362
4750 #, c-format
4751 msgid "public key is %s\n"
4752 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4753
4754 #: g10/mainproc.c:419
4755 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4756 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4757
4758 #: g10/mainproc.c:452
4759 #, c-format
4760 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4761 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4762
4763 # Do we really need to translate this string.
4764 # The must some bug in the code.
4765 #: g10/mainproc.c:456 g10/pkclist.c:219
4766 #, c-format
4767 msgid "      \"%s\"\n"
4768 msgstr "      «%s»\n"
4769
4770 #: g10/mainproc.c:460
4771 #, c-format
4772 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4773 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4774
4775 #: g10/mainproc.c:474
4776 #, c-format
4777 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4778 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4779
4780 #: g10/mainproc.c:488
4781 #, c-format
4782 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: g10/mainproc.c:490
4786 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: g10/mainproc.c:522 g10/mainproc.c:544
4790 #, c-format
4791 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4792 msgstr ""
4793
4794 #: g10/mainproc.c:530
4795 #, c-format
4796 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4797 msgstr ""
4798
4799 #: g10/mainproc.c:563
4800 msgid "decryption okay\n"
4801 msgstr ""
4802
4803 #: g10/mainproc.c:567
4804 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4805 msgstr ""
4806
4807 #: g10/mainproc.c:580
4808 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4809 msgstr ""
4810
4811 #: g10/mainproc.c:586
4812 #, c-format
4813 msgid "decryption failed: %s\n"
4814 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
4815
4816 #: g10/mainproc.c:607
4817 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4818 msgstr ""
4819
4820 #: g10/mainproc.c:609
4821 #, c-format
4822 msgid "original file name='%.*s'\n"
4823 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
4824
4825 #: g10/mainproc.c:697
4826 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4827 msgstr ""
4828
4829 #: g10/mainproc.c:838
4830 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: g10/mainproc.c:1191 g10/mainproc.c:1228
4834 msgid "no signature found\n"
4835 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
4836
4837 #: g10/mainproc.c:1466
4838 msgid "signature verification suppressed\n"
4839 msgstr ""
4840
4841 #: g10/mainproc.c:1575
4842 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4843 msgstr ""
4844
4845 #: g10/mainproc.c:1586
4846 #, c-format
4847 msgid "Signature made %s\n"
4848 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
4849
4850 #: g10/mainproc.c:1587
4851 #, c-format
4852 msgid "               using %s key %s\n"
4853 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
4854
4855 #: g10/mainproc.c:1591
4856 #, c-format
4857 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4858 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
4859
4860 #: g10/mainproc.c:1611
4861 msgid "Key available at: "
4862 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
4863
4864 #: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
4865 #, c-format
4866 msgid "BAD signature from \"%s\""
4867 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
4868
4869 #: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
4870 #, c-format
4871 msgid "Expir