Added translations from gnupg 1.4.5
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2006-08-01 13:07+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:121
22 #, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:312
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
30
31 #: cipher/random.c:173
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
34
35 #: cipher/random.c:403
36 #, c-format
37 msgid "can't lock `%s': %s\n"
38 msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
39
40 #: cipher/random.c:408
41 #, c-format
42 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
43 msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
44
45 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
46 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
47 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
48 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
49 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
50 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
51 #: g10/tdbio.c:605
52 #, c-format
53 msgid "can't open `%s': %s\n"
54 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
55
56 #: cipher/random.c:458
57 #, c-format
58 msgid "can't stat `%s': %s\n"
59 msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
60
61 #: cipher/random.c:463
62 #, c-format
63 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
64 msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
65
66 #: cipher/random.c:468
67 msgid "note: random_seed file is empty\n"
68 msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
69
70 #: cipher/random.c:474
71 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
72 msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
73
74 #: cipher/random.c:482
75 #, c-format
76 msgid "can't read `%s': %s\n"
77 msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:520
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
82
83 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
84 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
85 #: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
86 #, c-format
87 msgid "can't create `%s': %s\n"
88 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
89
90 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
91 #, c-format
92 msgid "can't write `%s': %s\n"
93 msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
94
95 #: cipher/random.c:569
96 #, c-format
97 msgid "can't close `%s': %s\n"
98 msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
99
100 #: cipher/random.c:814
101 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
102 msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
103
104 #: cipher/random.c:815
105 msgid ""
106 "The random number generator is only a kludge to let\n"
107 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
108 "\n"
109 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
110 "\n"
111 msgstr ""
112 "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
113 "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
114 "\n"
115 "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:202
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
124 "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
125 "entropyen.\n"
126
127 #: cipher/rndlinux.c:132
128 #, c-format
129 msgid ""
130 "\n"
131 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
132 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
133 msgstr ""
134 "\n"
135 "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
136 "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
137 "(Trenger %d flere byter)\n"
138
139 #: g10/app-openpgp.c:596
140 #, c-format
141 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
142 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:609
145 #, c-format
146 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
147 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:977
150 #, c-format
151 msgid "reading public key failed: %s\n"
152 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
155 msgid "response does not contain the public key data\n"
156 msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
157
158 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
159 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
160 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
163 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
164 msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
165
166 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
167 #, c-format
168 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
169 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
172 #, c-format
173 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
174 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
177 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
178 #, c-format
179 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
180 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1310
183 msgid "access to admin commands is not configured\n"
184 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
185
186 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
187 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
188 msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
189
190 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
191 msgid "card is permanently locked!\n"
192 msgstr "kort er permanent låst!\n"
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1336
195 #, c-format
196 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
197 msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
198
199 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
200 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
201 #. to get some infos on the string.
202 #: g10/app-openpgp.c:1343
203 msgid "|A|Admin PIN"
204 msgstr "|A|Admin PIN"
205
206 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
207 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
208 #. to get some infos on the string.
209 #: g10/app-openpgp.c:1492
210 msgid "|AN|New Admin PIN"
211 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
212
213 #: g10/app-openpgp.c:1492
214 msgid "|N|New PIN"
215 msgstr "|N|Ny PIN"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1496
218 #, c-format
219 msgid "error getting new PIN: %s\n"
220 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
223 msgid "error reading application data\n"
224 msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
227 msgid "error reading fingerprint DO\n"
228 msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1562
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 msgid "generating new key\n"
240 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1735
243 msgid "creation timestamp missing\n"
244 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
245
246 #: g10/app-openpgp.c:1742
247 #, c-format
248 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
249 msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1749
252 #, c-format
253 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
254 msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
257 #, c-format
258 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
259 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1827
262 #, c-format
263 msgid "failed to store the key: %s\n"
264 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1886
267 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
268 msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
269
270 #: g10/app-openpgp.c:1901
271 msgid "generating key failed\n"
272 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
273
274 #: g10/app-openpgp.c:1904
275 #, c-format
276 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
277 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
278
279 #: g10/app-openpgp.c:1961
280 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
281 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:2087
284 #, c-format
285 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
286 msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:2134
289 #, c-format
290 msgid "signatures created so far: %lu\n"
291 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
292
293 #: g10/app-openpgp.c:2142
294 #, c-format
295 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
296 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
297
298 #: g10/app-openpgp.c:2403
299 msgid ""
300 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
301 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
302
303 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
304 #, c-format
305 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
306 msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
307
308 #: g10/armor.c:320
309 #, c-format
310 msgid "armor: %s\n"
311 msgstr "armor: %s\n"
312
313 #: g10/armor.c:359
314 msgid "invalid armor header: "
315 msgstr "ugyldig armorheader: "
316
317 #: g10/armor.c:370
318 msgid "armor header: "
319 msgstr "armorheader: "
320
321 #: g10/armor.c:381
322 msgid "invalid clearsig header\n"
323 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
324
325 #: g10/armor.c:433
326 msgid "nested clear text signatures\n"
327 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
328
329 #: g10/armor.c:568
330 msgid "unexpected armor: "
331 msgstr "uforventet armering:"
332
333 #: g10/armor.c:580
334 msgid "invalid dash escaped line: "
335 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
336
337 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
338 #, c-format
339 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
340 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
341
342 #: g10/armor.c:777
343 msgid "premature eof (no CRC)\n"
344 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
345
346 #: g10/armor.c:811
347 msgid "premature eof (in CRC)\n"
348 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
349
350 #: g10/armor.c:819
351 msgid "malformed CRC\n"
352 msgstr "misdannet CRC\n"
353
354 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
355 #, c-format
356 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
357 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
358
359 #: g10/armor.c:843
360 msgid "premature eof (in trailer)\n"
361 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
362
363 #: g10/armor.c:847
364 msgid "error in trailer line\n"
365 msgstr "feil i trailerlinje\n"
366
367 #: g10/armor.c:1158
368 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
369 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
370
371 #: g10/armor.c:1163
372 #, c-format
373 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
374 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
375
376 #: g10/armor.c:1167
377 msgid ""
378 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
379 msgstr ""
380 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
381
382 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
383 #, c-format
384 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
385 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
386
387 #: g10/card-util.c:68
388 #, c-format
389 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
390 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
391
392 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
393 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
394 msgid "can't do this in batch mode\n"
395 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
396
397 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
398 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
399 #: g10/keygen.c:1448
400 msgid "Your selection? "
401 msgstr "Ditt valg? "
402
403 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
404 msgid "[not set]"
405 msgstr "[ikke satt]"
406
407 #: g10/card-util.c:413
408 msgid "male"
409 msgstr "mann"
410
411 #: g10/card-util.c:414
412 msgid "female"
413 msgstr "dame"
414
415 #: g10/card-util.c:414
416 msgid "unspecified"
417 msgstr "uspesifisert"
418
419 #: g10/card-util.c:441
420 msgid "not forced"
421 msgstr "ikke tvunget"
422
423 #: g10/card-util.c:441
424 msgid "forced"
425 msgstr "tvunget"
426
427 #: g10/card-util.c:519
428 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
429 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
430
431 #: g10/card-util.c:521
432 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
433 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
434
435 #: g10/card-util.c:523
436 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
437 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
438
439 #: g10/card-util.c:540
440 msgid "Cardholder's surname: "
441 msgstr "Kortholders etternavn: "
442
443 #: g10/card-util.c:542
444 msgid "Cardholder's given name: "
445 msgstr "Kortholders fornavn: "
446
447 #: g10/card-util.c:560
448 #, c-format
449 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
450 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
451
452 #: g10/card-util.c:581
453 msgid "URL to retrieve public key: "
454 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
455
456 #: g10/card-util.c:589
457 #, c-format
458 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
460
461 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
462 #, c-format
463 msgid "error reading `%s': %s\n"
464 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
465
466 #: g10/card-util.c:695
467 msgid "Login data (account name): "
468 msgstr "Logindata (kontonavn): "
469
470 #: g10/card-util.c:705
471 #, c-format
472 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
473 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
474
475 #: g10/card-util.c:764
476 msgid "Private DO data: "
477 msgstr "Privat DO-data: "
478
479 #: g10/card-util.c:774
480 #, c-format
481 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
482 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
483
484 #: g10/card-util.c:794
485 msgid "Language preferences: "
486 msgstr "Språkpreferanser:"
487
488 #: g10/card-util.c:802
489 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
490 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
491
492 #: g10/card-util.c:811
493 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
494 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
495
496 #: g10/card-util.c:832
497 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
498 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
499
500 #: g10/card-util.c:846
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
503
504 #: g10/card-util.c:867
505 msgid "CA fingerprint: "
506 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
507
508 #: g10/card-util.c:890
509 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
510 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
511
512 #: g10/card-util.c:938
513 #, c-format
514 msgid "key operation not possible: %s\n"
515 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
516
517 #: g10/card-util.c:939
518 msgid "not an OpenPGP card"
519 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
520
521 #: g10/card-util.c:948
522 #, c-format
523 msgid "error getting current key info: %s\n"
524 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1033
527 msgid "Replace existing key? (y/N) "
528 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
529
530 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
531 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
532 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
533
534 #: g10/card-util.c:1075
535 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
536 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
537
538 #: g10/card-util.c:1084
539 #, c-format
540 msgid ""
541 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
542 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
543 "You should change them using the command --change-pin\n"
544 msgstr ""
545 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
546 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
547 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
548
549 #: g10/card-util.c:1123
550 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
551 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
552
553 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
554 msgid "   (1) Signature key\n"
555 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
556
557 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
558 msgid "   (2) Encryption key\n"
559 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
560
561 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
562 msgid "   (3) Authentication key\n"
563 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
566 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
567 msgid "Invalid selection.\n"
568 msgstr "Ugyldig valg.\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1203
571 msgid "Please select where to store the key:\n"
572 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1238
575 msgid "unknown key protection algorithm\n"
576 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1243
579 msgid "secret parts of key are not available\n"
580 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1248
583 msgid "secret key already stored on a card\n"
584 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
585
586 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
587 msgid "quit this menu"
588 msgstr "avslutte denne menyen"
589
590 #: g10/card-util.c:1321
591 msgid "show admin commands"
592 msgstr "vise admin-kommandoer"
593
594 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
595 msgid "show this help"
596 msgstr "vise denne hjelpen"
597
598 #: g10/card-util.c:1324
599 msgid "list all available data"
600 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
601
602 #: g10/card-util.c:1327
603 msgid "change card holder's name"
604 msgstr "endre kortholders navn"
605
606 #: g10/card-util.c:1328
607 msgid "change URL to retrieve key"
608 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
609
610 #: g10/card-util.c:1329
611 msgid "fetch the key specified in the card URL"
612 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
613
614 #: g10/card-util.c:1330
615 msgid "change the login name"
616 msgstr "endre loginnavnet"
617
618 #: g10/card-util.c:1331
619 msgid "change the language preferences"
620 msgstr "endre språkpreferansene"
621
622 #: g10/card-util.c:1332
623 msgid "change card holder's sex"
624 msgstr "endre kortholders kjønn"
625
626 #: g10/card-util.c:1333
627 msgid "change a CA fingerprint"
628 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
629
630 #: g10/card-util.c:1334
631 msgid "toggle the signature force PIN flag"
632 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
633
634 #: g10/card-util.c:1335
635 msgid "generate new keys"
636 msgstr "generere nye nøkler"
637
638 #: g10/card-util.c:1336
639 msgid "menu to change or unblock the PIN"
640 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
641
642 #: g10/card-util.c:1337
643 msgid "verify the PIN and list all data"
644 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
645
646 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
647 msgid "Command> "
648 msgstr "Kommando> "
649
650 #: g10/card-util.c:1495
651 msgid "Admin-only command\n"
652 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
653
654 #: g10/card-util.c:1526
655 msgid "Admin commands are allowed\n"
656 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
657
658 #: g10/card-util.c:1528
659 msgid "Admin commands are not allowed\n"
660 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
661
662 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
663 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
664 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
665
666 #: g10/cardglue.c:416
667 #, fuzzy
668 msgid "card reader not available\n"
669 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
670
671 #: g10/cardglue.c:434
672 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
673 msgstr ""
674 "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
675 "avbryte: "
676
677 #: g10/cardglue.c:446
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
680 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
681
682 #: g10/cardglue.c:573
683 #, c-format
684 msgid ""
685 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
686 "   %.*s\n"
687 msgstr ""
688 "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
689 "   %.*s\n"
690
691 #: g10/cardglue.c:582
692 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
693 msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
694
695 #: g10/cardglue.c:917
696 msgid "Enter New Admin PIN: "
697 msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
698
699 #: g10/cardglue.c:918
700 msgid "Enter New PIN: "
701 msgstr "Tast inn ny PIN: "
702
703 #: g10/cardglue.c:919
704 msgid "Enter Admin PIN: "
705 msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
706
707 #: g10/cardglue.c:920
708 msgid "Enter PIN: "
709 msgstr "Tast inn PIN: "
710
711 #: g10/cardglue.c:937
712 msgid "Repeat this PIN: "
713 msgstr "Gjenta denne PIN: "
714
715 #: g10/cardglue.c:952
716 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
717 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
718
719 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
720 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
721 #, c-format
722 msgid "can't open `%s'\n"
723 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
724
725 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
726 msgid "--output doesn't work for this command\n"
727 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
728
729 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
730 #: g10/revoke.c:228
731 #, c-format
732 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
733 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
734
735 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
736 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
737 #, c-format
738 msgid "error reading keyblock: %s\n"
739 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
740
741 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
742 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
743 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
744
745 #: g10/delkey.c:135
746 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
747 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
748
749 #: g10/delkey.c:147
750 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
751 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
752
753 #: g10/delkey.c:155
754 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
755 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
756
757 #: g10/delkey.c:165
758 #, c-format
759 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
760 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
761
762 #: g10/delkey.c:175
763 msgid "ownertrust information cleared\n"
764 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
765
766 #: g10/delkey.c:206
767 #, c-format
768 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
769 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
770
771 #: g10/delkey.c:208
772 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
773 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
774
775 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
776 #, c-format
777 msgid "error creating passphrase: %s\n"
778 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
779
780 #: g10/encode.c:218
781 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
782 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
783
784 #: g10/encode.c:231
785 #, c-format
786 msgid "using cipher %s\n"
787 msgstr "bruker cipher %s\n"
788
789 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
790 #, c-format
791 msgid "`%s' already compressed\n"
792 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
793
794 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
795 #, c-format
796 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
797 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
798
799 #: g10/encode.c:456
800 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
801 msgstr ""
802 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
803 "--pgp2-modus\n"
804
805 #: g10/encode.c:480
806 #, c-format
807 msgid "reading from `%s'\n"
808 msgstr "leser fra «%s»\n"
809
810 #: g10/encode.c:508
811 msgid ""
812 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
813 msgstr ""
814 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
815
816 #: g10/encode.c:518
817 #, c-format
818 msgid ""
819 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
820 msgstr ""
821 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
822 "preferanser\n"
823
824 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
825 #, c-format
826 msgid ""
827 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
828 "preferences\n"
829 msgstr ""
830 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
831 "preferanser\n"
832
833 #: g10/encode.c:715
834 #, c-format
835 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
836 msgstr ""
837 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
838
839 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
840 #, c-format
841 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
842 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
843
844 #: g10/encode.c:812
845 #, c-format
846 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
847 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
848
849 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
850 #, c-format
851 msgid "%s encrypted data\n"
852 msgstr "%s krypterte data\n"
853
854 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
855 #, c-format
856 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
857 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:93
860 msgid ""
861 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
862 msgstr ""
863 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
864 "cipher.\n"
865
866 #: g10/encr-data.c:104
867 msgid "problem handling encrypted packet\n"
868 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
869
870 #: g10/exec.c:49
871 msgid "no remote program execution supported\n"
872 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
873
874 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
875 #, c-format
876 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
877 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
878
879 #: g10/exec.c:317
880 msgid ""
881 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
882 msgstr ""
883 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
884 "konfigurasjonsfila\n"
885
886 #: g10/exec.c:347
887 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
888 msgstr ""
889 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
890
891 #: g10/exec.c:425
892 #, c-format
893 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
894 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:428
897 #, c-format
898 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
899 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:513
902 #, c-format
903 msgid "system error while calling external program: %s\n"
904 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
905
906 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
907 msgid "unnatural exit of external program\n"
908 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
909
910 #: g10/exec.c:539
911 msgid "unable to execute external program\n"
912 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
913
914 #: g10/exec.c:555
915 #, c-format
916 msgid "unable to read external program response: %s\n"
917 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
920 #, c-format
921 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
922 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:613
925 #, c-format
926 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
927 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
928
929 #: g10/export.c:61
930 msgid "export signatures that are marked as local-only"
931 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
932
933 #: g10/export.c:63
934 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
935 msgstr ""
936
937 #: g10/export.c:65
938 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
939 msgstr ""
940
941 #: g10/export.c:67
942 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
943 msgstr ""
944
945 #: g10/export.c:69
946 msgid "remove unusable parts from key during export"
947 msgstr ""
948
949 #: g10/export.c:71
950 msgid "remove as much as possible from key during export"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/export.c:325
954 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
955 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
956
957 #: g10/export.c:354
958 #, c-format
959 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
960 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
961
962 #: g10/export.c:362
963 #, c-format
964 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
965 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
966
967 #: g10/export.c:373
968 #, c-format
969 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
970 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
971
972 #: g10/export.c:521
973 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
974 msgstr ""
975
976 #: g10/export.c:544
977 #, c-format
978 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
979 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
980
981 #: g10/export.c:565
982 #, c-format
983 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
984 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
985
986 #: g10/export.c:598
987 msgid "WARNING: nothing exported\n"
988 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
989
990 #: g10/gpg.c:375
991 msgid ""
992 "@Commands:\n"
993 " "
994 msgstr ""
995 "@Kommandoer:\n"
996 " "
997
998 #: g10/gpg.c:377
999 msgid "|[file]|make a signature"
1000 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1001
1002 #: g10/gpg.c:378
1003 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1004 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1005
1006 #: g10/gpg.c:379
1007 msgid "make a detached signature"
1008 msgstr "lage en adskilt signatur"
1009
1010 #: g10/gpg.c:380
1011 msgid "encrypt data"
1012 msgstr "kryptere data"
1013
1014 #: g10/gpg.c:382
1015 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1016 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1017
1018 #: g10/gpg.c:384
1019 msgid "decrypt data (default)"
1020 msgstr "dekryptere data (standard)"
1021
1022 #: g10/gpg.c:386
1023 msgid "verify a signature"
1024 msgstr "bekrefte en signatur"
1025
1026 #: g10/gpg.c:388
1027 msgid "list keys"
1028 msgstr "liste nøkler"
1029
1030 #: g10/gpg.c:390
1031 msgid "list keys and signatures"
1032 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1033
1034 #: g10/gpg.c:391
1035 msgid "list and check key signatures"
1036 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1037
1038 #: g10/gpg.c:392
1039 msgid "list keys and fingerprints"
1040 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1041
1042 #: g10/gpg.c:393
1043 msgid "list secret keys"
1044 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1045
1046 #: g10/gpg.c:394
1047 msgid "generate a new key pair"
1048 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1049
1050 #: g10/gpg.c:395
1051 msgid "remove keys from the public keyring"
1052 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1053
1054 #: g10/gpg.c:397
1055 msgid "remove keys from the secret keyring"
1056 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1057
1058 #: g10/gpg.c:398
1059 msgid "sign a key"
1060 msgstr "signere en nøkkel"
1061
1062 #: g10/gpg.c:399
1063 msgid "sign a key locally"
1064 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1065
1066 #: g10/gpg.c:400
1067 msgid "sign or edit a key"
1068 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1069
1070 #: g10/gpg.c:401
1071 msgid "generate a revocation certificate"
1072 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1073
1074 #: g10/gpg.c:403
1075 msgid "export keys"
1076 msgstr "eksportere nøkler"
1077
1078 #: g10/gpg.c:404
1079 msgid "export keys to a key server"
1080 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1081
1082 #: g10/gpg.c:405
1083 msgid "import keys from a key server"
1084 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1085
1086 #: g10/gpg.c:407
1087 msgid "search for keys on a key server"
1088 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1089
1090 #: g10/gpg.c:409
1091 msgid "update all keys from a keyserver"
1092 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1093
1094 #: g10/gpg.c:413
1095 msgid "import/merge keys"
1096 msgstr "importere/flette nøkler"
1097
1098 #: g10/gpg.c:416
1099 msgid "print the card status"
1100 msgstr "vis kortets status"
1101
1102 #: g10/gpg.c:417
1103 msgid "change data on a card"
1104 msgstr "endre data på et kort"
1105
1106 #: g10/gpg.c:418
1107 msgid "change a card's PIN"
1108 msgstr "endre PIN på et kort"
1109
1110 #: g10/gpg.c:426
1111 msgid "update the trust database"
1112 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1113
1114 #: g10/gpg.c:433
1115 msgid "|algo [files]|print message digests"
1116 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1117
1118 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1119 msgid ""
1120 "@\n"
1121 "Options:\n"
1122 " "
1123 msgstr ""
1124 "@\n"
1125 "Valg:\n"
1126 " "
1127
1128 #: g10/gpg.c:439
1129 msgid "create ascii armored output"
1130 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1131
1132 #: g10/gpg.c:441
1133 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1134 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1135
1136 #: g10/gpg.c:452
1137 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1138 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1139
1140 #: g10/gpg.c:453
1141 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1142 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1143
1144 #: g10/gpg.c:458
1145 msgid "use canonical text mode"
1146 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1147
1148 #: g10/gpg.c:472
1149 msgid "use as output file"
1150 msgstr "bruk som outputfil"
1151
1152 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1153 msgid "verbose"
1154 msgstr "fyldig output"
1155
1156 #: g10/gpg.c:485
1157 msgid "do not make any changes"
1158 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1159
1160 #: g10/gpg.c:486
1161 msgid "prompt before overwriting"
1162 msgstr "spør før overskriving"
1163
1164 #: g10/gpg.c:527
1165 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1166 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1167
1168 #: g10/gpg.c:528
1169 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1170 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1171
1172 #: g10/gpg.c:556
1173 msgid ""
1174 "@\n"
1175 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1176 msgstr ""
1177 "@\n"
1178 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1179
1180 #: g10/gpg.c:559
1181 msgid ""
1182 "@\n"
1183 "Examples:\n"
1184 "\n"
1185 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1186 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1187 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1188 " --list-keys [names]        show keys\n"
1189 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1190 msgstr ""
1191 "@\n"
1192 "Eksempler:\n"
1193 "\n"
1194 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1195 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1196 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1197 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1198 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1199
1200 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1201 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1202 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1203
1204 #: g10/gpg.c:774
1205 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1206 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1207
1208 #: g10/gpg.c:777
1209 msgid ""
1210 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1211 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1212 "default operation depends on the input data\n"
1213 msgstr ""
1214 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1215 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1216 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1217
1218 #: g10/gpg.c:788
1219 msgid ""
1220 "\n"
1221 "Supported algorithms:\n"
1222 msgstr ""
1223 "\n"
1224 "Støttede algoritmer:\n"
1225
1226 #: g10/gpg.c:791
1227 msgid "Pubkey: "
1228 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1229
1230 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1231 msgid "Cipher: "
1232 msgstr "Cipher: "
1233
1234 #: g10/gpg.c:803
1235 msgid "Hash: "
1236 msgstr "Hash: "
1237
1238 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1239 msgid "Compression: "
1240 msgstr "Kompresjon: "
1241
1242 #: g10/gpg.c:892
1243 msgid "usage: gpg [options] "
1244 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1245
1246 #: g10/gpg.c:1040
1247 msgid "conflicting commands\n"
1248 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1249
1250 #: g10/gpg.c:1058
1251 #, c-format
1252 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1253 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1254
1255 #: g10/gpg.c:1255
1256 #, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1258 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1259
1260 #: g10/gpg.c:1258
1261 #, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1263 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1264
1265 #: g10/gpg.c:1261
1266 #, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1268 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1269
1270 #: g10/gpg.c:1267
1271 #, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1273 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1274
1275 #: g10/gpg.c:1270
1276 #, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1278 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:1273
1281 #, c-format
1282 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1283 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1284
1285 #: g10/gpg.c:1279
1286 #, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1288 msgstr ""
1289 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1290 "s»\n"
1291
1292 #: g10/gpg.c:1282
1293 #, c-format
1294 msgid ""
1295 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1296 msgstr ""
1297 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1298 "«%s»\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1285
1301 #, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1303 msgstr ""
1304 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1291
1307 #, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr ""
1310 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1311 "«%s»\n"
1312
1313 #: g10/gpg.c:1294
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1317 msgstr ""
1318 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1319 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1297
1322 #, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1438
1328 #, c-format
1329 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1330 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1531
1333 msgid "display photo IDs during key listings"
1334 msgstr ""
1335
1336 #: g10/gpg.c:1533
1337 msgid "show policy URLs during signature listings"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: g10/gpg.c:1535
1341 msgid "show all notations during signature listings"
1342 msgstr ""
1343
1344 #: g10/gpg.c:1537
1345 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1346 msgstr ""
1347
1348 #: g10/gpg.c:1541
1349 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/gpg.c:1543
1353 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/gpg.c:1545
1357 msgid "show user ID validity during key listings"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: g10/gpg.c:1547
1361 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: g10/gpg.c:1549
1365 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: g10/gpg.c:1551
1369 msgid "show the keyring name in key listings"
1370 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1371
1372 #: g10/gpg.c:1553
1373 msgid "show expiration dates during signature listings"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/gpg.c:1920
1377 #, c-format
1378 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1379 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1962
1382 #, c-format
1383 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1384 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1966
1387 #, c-format
1388 msgid "option file `%s': %s\n"
1389 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:1973
1392 #, c-format
1393 msgid "reading options from `%s'\n"
1394 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
1395
1396 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1397 #, c-format
1398 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1399 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1400
1401 #: g10/gpg.c:2201
1402 #, c-format
1403 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1404 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1405
1406 # Tenk litt på denne du, Trond.
1407 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1408 #, c-format
1409 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1410 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1411
1412 #: g10/gpg.c:2452
1413 #, c-format
1414 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1415 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1416
1417 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1418 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1419 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1420
1421 #: g10/gpg.c:2488
1422 #, c-format
1423 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1424 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:2491
1427 msgid "invalid keyserver options\n"
1428 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:2498
1431 #, c-format
1432 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1433 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2501
1436 msgid "invalid import options\n"
1437 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1438
1439 #: g10/gpg.c:2508
1440 #, c-format
1441 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1442 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:2511
1445 msgid "invalid export options\n"
1446 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1447
1448 #: g10/gpg.c:2518
1449 #, c-format
1450 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1451 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1452
1453 #: g10/gpg.c:2521
1454 msgid "invalid list options\n"
1455 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1456
1457 #: g10/gpg.c:2529
1458 msgid "display photo IDs during signature verification"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/gpg.c:2531
1462 msgid "show policy URLs during signature verification"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: g10/gpg.c:2533
1466 msgid "show all notations during signature verification"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/gpg.c:2535
1470 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: g10/gpg.c:2539
1474 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: g10/gpg.c:2541
1478 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/gpg.c:2543
1482 msgid "show user ID validity during signature verification"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: g10/gpg.c:2545
1486 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: g10/gpg.c:2547
1490 msgid "validate signatures with PKA data"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: g10/gpg.c:2549
1494 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: g10/gpg.c:2556
1498 #, c-format
1499 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1500 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1501
1502 #: g10/gpg.c:2559
1503 msgid "invalid verify options\n"
1504 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2566
1507 #, c-format
1508 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1509 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2729
1512 #, c-format
1513 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1514 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1515
1516 #: g10/gpg.c:2732
1517 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: g10/gpg.c:2803
1521 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1522 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2807
1525 #, c-format
1526 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1527 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2816
1530 #, c-format
1531 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1532 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2819
1535 #, c-format
1536 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1537 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2826
1540 #, c-format
1541 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/gpg.c:2841
1545 #, c-format
1546 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: g10/gpg.c:2855
1550 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1551 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1552
1553 #: g10/gpg.c:2861
1554 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1555 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2867
1558 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1559 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2880
1562 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1563 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1566 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1567 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1570 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1571 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1572
1573 #: g10/gpg.c:2959
1574 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1575 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2965
1578 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1579 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1580
1581 #: g10/gpg.c:2980
1582 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1583 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2982
1586 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1587 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2984
1590 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1591 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2986
1594 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1595 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2988
1598 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1599 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2991
1602 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1603 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2995
1606 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1607 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
1608
1609 #: g10/gpg.c:3002
1610 msgid "invalid default preferences\n"
1611 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
1612
1613 #: g10/gpg.c:3011
1614 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1615 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:3015
1618 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1619 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
1620
1621 #: g10/gpg.c:3019
1622 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1623 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:3052
1626 #, c-format
1627 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1628 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:3099
1631 #, c-format
1632 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1633 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1634
1635 #: g10/gpg.c:3104
1636 #, c-format
1637 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1638 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1639
1640 #: g10/gpg.c:3109
1641 #, c-format
1642 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1643 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:3208
1646 #, c-format
1647 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1648 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:3219
1651 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1652 msgstr ""
1653 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:3230
1656 msgid "--store [filename]"
1657 msgstr "--store [filnavn]"
1658
1659 #: g10/gpg.c:3237
1660 msgid "--symmetric [filename]"
1661 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1662
1663 #: g10/gpg.c:3239
1664 #, c-format
1665 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1666 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3249
1669 msgid "--encrypt [filename]"
1670 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3262
1673 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1674 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3264
1677 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1678 msgstr ""
1679
1680 #: g10/gpg.c:3267
1681 #, c-format
1682 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1683 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
1684
1685 #: g10/gpg.c:3285
1686 msgid "--sign [filename]"
1687 msgstr "--sign [filnavn]"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3298
1690 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1691 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1692
1693 #: g10/gpg.c:3313
1694 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1695 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1696
1697 #: g10/gpg.c:3315
1698 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: g10/gpg.c:3318
1702 #, c-format
1703 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1704 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:3338
1707 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1708 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
1709
1710 #: g10/gpg.c:3347
1711 msgid "--clearsign [filename]"
1712 msgstr "--clearsign [filnavn]"
1713
1714 #: g10/gpg.c:3372
1715 msgid "--decrypt [filename]"
1716 msgstr "--decrypt [filnavn]"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3380
1719 msgid "--sign-key user-id"
1720 msgstr "--sign-key brukerid"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3384
1723 msgid "--lsign-key user-id"
1724 msgstr "--lsign-key brukerid"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3405
1727 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1728 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3476
1731 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1732 msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3518
1735 #, c-format
1736 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1737 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3520
1740 #, c-format
1741 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1742 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1743
1744 #: g10/gpg.c:3522
1745 #, c-format
1746 msgid "key export failed: %s\n"
1747 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3533
1750 #, c-format
1751 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1752 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:3543
1755 #, c-format
1756 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1757 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3594
1760 #, c-format
1761 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1762 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3602
1765 #, c-format
1766 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1767 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3689
1770 #, c-format
1771 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1772 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
1773
1774 #: g10/gpg.c:3812
1775 msgid "[filename]"
1776 msgstr "[filnavn]"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3816
1779 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1780 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:4120
1783 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1784 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:4122
1787 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1788 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:4155
1791 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1792 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
1793
1794 #: g10/getkey.c:152
1795 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1796 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1797
1798 #: g10/getkey.c:175
1799 msgid "[User ID not found]"
1800 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1801
1802 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1803 #: g10/getkey.c:999
1804 #, c-format
1805 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/getkey.c:1826
1809 #, c-format
1810 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1811 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1812
1813 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1814 #, c-format
1815 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1816 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1817
1818 #: g10/getkey.c:2611
1819 #, c-format
1820 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1821 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1822
1823 #: g10/getkey.c:2658
1824 #, c-format
1825 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1826 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1827
1828 #: g10/gpgv.c:74
1829 msgid "be somewhat more quiet"
1830 msgstr "være noenlunde stille"
1831
1832 #: g10/gpgv.c:75
1833 msgid "take the keys from this keyring"
1834 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
1835
1836 #: g10/gpgv.c:77
1837 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1838 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
1839
1840 #: g10/gpgv.c:78
1841 msgid "|FD|write status info to this FD"
1842 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
1843
1844 #: g10/gpgv.c:102
1845 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1846 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1847
1848 #: g10/gpgv.c:105
1849 msgid ""
1850 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1851 "Check signatures against known trusted keys\n"
1852 msgstr ""
1853 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
1854 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
1855
1856 #: g10/helptext.c:49
1857 msgid ""
1858 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1859 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1860 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1861 msgstr ""
1862
1863 #: g10/helptext.c:55
1864 msgid ""
1865 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1866 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1867 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1868 "ultimately trusted\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/helptext.c:62
1872 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1873 msgstr ""
1874
1875 #: g10/helptext.c:66
1876 msgid ""
1877 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/helptext.c:70
1881 msgid ""
1882 "Select the algorithm to use.\n"
1883 "\n"
1884 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1885 "for signatures.\n"
1886 "\n"
1887 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1888 "\n"
1889 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1890 "\n"
1891 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1892 msgstr ""
1893
1894 #: g10/helptext.c:84
1895 msgid ""
1896 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1897 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1898 "Please consult your security expert first."
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/helptext.c:91
1902 msgid "Enter the size of the key"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1906 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1907 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/helptext.c:105
1911 msgid ""
1912 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1913 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1914 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1915 "the given value as an interval."
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/helptext.c:117
1919 msgid "Enter the name of the key holder"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/helptext.c:122
1923 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: g10/helptext.c:126
1927 msgid "Please enter an optional comment"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/helptext.c:131
1931 msgid ""
1932 "N  to change the name.\n"
1933 "C  to change the comment.\n"
1934 "E  to change the email address.\n"
1935 "O  to continue with key generation.\n"
1936 "Q  to to quit the key generation."
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/helptext.c:140
1940 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1941 msgstr ""
1942
1943 #: g10/helptext.c:148
1944 msgid ""
1945 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1946 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1947 "know how carefully you verified this.\n"
1948 "\n"
1949 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1950 "the\n"
1951 "    key.\n"
1952 "\n"
1953 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1954 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1955 "for\n"
1956 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1957 "user.\n"
1958 "\n"
1959 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1960 "could\n"
1961 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1962 "the\n"
1963 "    key against a photo ID.\n"
1964 "\n"
1965 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1966 "could\n"
1967 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1968 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1969 "a\n"
1970 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1971 "the\n"
1972 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1973 "exchange\n"
1974 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1975 "\n"
1976 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1977 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1978 "\"\n"
1979 "mean to you when you sign other keys.\n"
1980 "\n"
1981 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1982 msgstr ""
1983 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
1984 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
1985 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
1986 "\n"
1987 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
1988 "\n"
1989 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
1990 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
1991 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
1992 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
1993 "\n"
1994 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
1995 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
1996 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
1997 "\n"
1998 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
1999 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2000 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2001 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2002 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2003 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2004 "\n"
2005 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2006 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2007 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2008 "\n"
2009 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2010
2011 #: g10/helptext.c:186
2012 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/helptext.c:190
2016 msgid ""
2017 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2018 "All certificates are then also lost!"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: g10/helptext.c:195
2022 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: g10/helptext.c:200
2026 msgid ""
2027 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2028 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2029 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/helptext.c:205
2033 msgid ""
2034 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2035 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2036 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2037 "a trust connection through another already certified key."
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/helptext.c:211
2041 msgid ""
2042 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2043 "your keyring."
2044 msgstr ""
2045
2046 #: g10/helptext.c:215
2047 msgid ""
2048 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2049 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2050 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2051 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2052 "a second one is available."
2053 msgstr ""
2054
2055 #: g10/helptext.c:223
2056 msgid ""
2057 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2058 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2059 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/helptext.c:230
2063 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: g10/helptext.c:236
2067 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2068 msgstr ""
2069
2070 #: g10/helptext.c:240
2071 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: g10/helptext.c:245
2075 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2076 msgstr ""
2077
2078 #: g10/helptext.c:250
2079 msgid ""
2080 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2081 "file (which is shown in brackets) will be used."
2082 msgstr ""
2083
2084 #: g10/helptext.c:256
2085 msgid ""
2086 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2087 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2088 "  \"Key has been compromised\"\n"
2089 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2090 "      got access to your secret key.\n"
2091 "  \"Key is superseded\"\n"
2092 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2093 "  \"Key is no longer used\"\n"
2094 "      Use this if you have retired this key.\n"
2095 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2096 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2097 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: g10/helptext.c:272
2101 msgid ""
2102 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2103 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2104 "An empty line ends the text.\n"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: g10/helptext.c:287
2108 msgid "No help available"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: g10/helptext.c:295
2112 #, c-format
2113 msgid "No help available for `%s'"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: g10/import.c:96
2117 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: g10/import.c:98
2121 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: g10/import.c:100
2125 msgid "do not update the trustdb after import"
2126 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2127
2128 #: g10/import.c:102
2129 msgid "create a public key when importing a secret key"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: g10/import.c:104
2133 msgid "only accept updates to existing keys"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: g10/import.c:106
2137 msgid "remove unusable parts from key after import"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: g10/import.c:108
2141 msgid "remove as much as possible from key after import"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: g10/import.c:266
2145 #, c-format
2146 msgid "skipping block of type %d\n"
2147 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2148
2149 #: g10/import.c:275
2150 #, c-format
2151 msgid "%lu keys processed so far\n"
2152 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2153
2154 #: g10/import.c:292
2155 #, c-format
2156 msgid "Total number processed: %lu\n"
2157 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2158
2159 #: g10/import.c:294
2160 #, c-format
2161 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2162 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2163
2164 #: g10/import.c:297
2165 #, c-format
2166 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2167 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2168
2169 #: g10/import.c:299
2170 #, c-format
2171 msgid "              imported: %lu"
2172 msgstr "                     importert: %lu"
2173
2174 #: g10/import.c:305
2175 #, c-format
2176 msgid "             unchanged: %lu\n"
2177 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2178
2179 #: g10/import.c:307
2180 #, c-format
2181 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2182 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2183
2184 #: g10/import.c:309
2185 #, c-format
2186 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2187 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2188
2189 #: g10/import.c:311
2190 #, c-format
2191 msgid "        new signatures: %lu\n"
2192 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2193
2194 #: g10/import.c:313
2195 #, c-format
2196 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2197 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2198
2199 #: g10/import.c:315
2200 #, c-format
2201 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2202 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2203
2204 #: g10/import.c:317
2205 #, c-format
2206 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2207 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2208
2209 #: g10/import.c:319
2210 #, c-format
2211 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2212 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2213
2214 #: g10/import.c:321
2215 #, c-format
2216 msgid "          not imported: %lu\n"
2217 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2218
2219 #: g10/import.c:323
2220 #, c-format
2221 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2222 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2223
2224 #: g10/import.c:325
2225 #, c-format
2226 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2227 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2228
2229 #: g10/import.c:566
2230 #, c-format
2231 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2232 msgstr ""
2233
2234 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2235 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2236 #: g10/import.c:570
2237 #, fuzzy
2238 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2239 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2240
2241 #: g10/import.c:607
2242 #, c-format
2243 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/import.c:619
2247 #, c-format
2248 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2249 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2250
2251 #: g10/import.c:631
2252 #, c-format
2253 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: g10/import.c:644
2257 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/import.c:646
2261 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/import.c:670
2265 #, c-format
2266 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2270 #, c-format
2271 msgid "key %s: no user ID\n"
2272 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2273
2274 #: g10/import.c:749
2275 #, c-format
2276 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2277 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2278
2279 #: g10/import.c:764
2280 #, c-format
2281 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2282 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2283
2284 #: g10/import.c:770
2285 #, c-format
2286 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2287 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2288
2289 #: g10/import.c:772
2290 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2291 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2292
2293 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2294 #, c-format
2295 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2296 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2297
2298 #: g10/import.c:788
2299 #, c-format
2300 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2301 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2302
2303 #: g10/import.c:797
2304 #, c-format
2305 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2306 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2307
2308 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2309 #, c-format
2310 msgid "writing to `%s'\n"
2311 msgstr "skriver til «%s»\n"
2312
2313 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2314 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2315 #, c-format
2316 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2317 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2318
2319 #: g10/import.c:825
2320 #, c-format
2321 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2322 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2323
2324 #: g10/import.c:849
2325 #, c-format
2326 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2327 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2328
2329 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2330 #, c-format
2331 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2332 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2333
2334 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2335 #, c-format
2336 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2337 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2338
2339 #: g10/import.c:911
2340 #, c-format
2341 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2342 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2343
2344 #: g10/import.c:914
2345 #, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2347 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2348
2349 #: g10/import.c:917
2350 #, c-format
2351 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2352 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2353
2354 #: g10/import.c:920
2355 #, c-format
2356 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2357 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2358
2359 #: g10/import.c:923
2360 #, c-format
2361 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2362 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2363
2364 #: g10/import.c:926
2365 #, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2367 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2368
2369 #: g10/import.c:929
2370 #, c-format
2371 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2372 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2373
2374 #: g10/import.c:932
2375 #, c-format
2376 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2377 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2378
2379 #: g10/import.c:935
2380 #, c-format
2381 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2382 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2383
2384 #: g10/import.c:938
2385 #, c-format
2386 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2387 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2388
2389 #: g10/import.c:961
2390 #, c-format
2391 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2392 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1124
2395 #, c-format
2396 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2397 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1135
2400 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2401 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2404 #, c-format
2405 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2406 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1163
2409 #, c-format
2410 msgid "key %s: secret key imported\n"
2411 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1193
2414 #, c-format
2415 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2416 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2417
2418 #: g10/import.c:1203
2419 #, c-format
2420 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2421 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1233
2424 #, c-format
2425 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2426 msgstr ""
2427 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1276
2430 #, c-format
2431 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2432 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1308
2435 #, c-format
2436 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2437 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1374
2440 #, c-format
2441 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2442 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1389
2445 #, c-format
2446 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2447 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1391
2450 #, c-format
2451 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2452 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2453
2454 #: g10/import.c:1409
2455 #, c-format
2456 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2457 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2458
2459 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2460 #, c-format
2461 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2462 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2463
2464 #: g10/import.c:1422
2465 #, c-format
2466 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2467 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2468
2469 #: g10/import.c:1437
2470 #, c-format
2471 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2472 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2473
2474 #: g10/import.c:1459
2475 #, c-format
2476 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2477 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2478
2479 #: g10/import.c:1472
2480 #, c-format
2481 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2482 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2483
2484 #: g10/import.c:1487
2485 #, c-format
2486 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2487 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2488
2489 #: g10/import.c:1529
2490 #, c-format
2491 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2492 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2493
2494 #: g10/import.c:1550
2495 #, c-format
2496 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2497 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1577
2500 #, c-format
2501 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2502 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2503
2504 #: g10/import.c:1587
2505 #, c-format
2506 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2507 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2508
2509 #: g10/import.c:1604
2510 #, c-format
2511 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2512 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1618
2515 #, c-format
2516 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2517 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2518
2519 #: g10/import.c:1626
2520 #, c-format
2521 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2522 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1726
2525 #, c-format
2526 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2527 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1788
2530 #, c-format
2531 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2532 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1802
2535 #, c-format
2536 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2537 msgstr ""
2538 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1861
2541 #, c-format
2542 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2543 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2544
2545 #: g10/import.c:1895
2546 #, c-format
2547 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2548 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2549
2550 #: g10/import.c:2284
2551 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/import.c:2292
2555 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2556 msgstr ""
2557
2558 #: g10/import.c:2294
2559 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: g10/keydb.c:168
2563 #, c-format
2564 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2565 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2566
2567 #: g10/keydb.c:175
2568 #, c-format
2569 msgid "keyring `%s' created\n"
2570 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2571
2572 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2573 #, c-format
2574 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2575 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2576
2577 #: g10/keydb.c:698
2578 #, c-format
2579 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2580 msgstr ""
2581
2582 #: g10/keyedit.c:266
2583 msgid "[revocation]"
2584 msgstr "[oppheving]"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:267
2587 msgid "[self-signature]"
2588 msgstr "[selvsignatur]"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2591 msgid "1 bad signature\n"
2592 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2595 #, c-format
2596 msgid "%d bad signatures\n"
2597 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2600 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2601 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2602
2603 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2604 #, c-format
2605 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2606 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2609 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2610 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2613 #, c-format
2614 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2615 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:357
2618 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2619 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:359
2622 #, c-format
2623 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2624 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2627 msgid ""
2628 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2629 "keys\n"
2630 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2631 "etc.)\n"
2632 msgstr ""
2633 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2634 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2635 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2638 #, c-format
2639 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2640 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2643 #, c-format
2644 msgid "  %d = I trust fully\n"
2645 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:439
2648 msgid ""
2649 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2650 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2651 "trust signatures on your behalf.\n"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: g10/keyedit.c:455
2655 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/keyedit.c:599
2659 #, c-format
2660 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2661 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
2662
2663 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2664 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2665 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2666 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
2667
2668 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2669 #: g10/keyedit.c:1748
2670 msgid "  Unable to sign.\n"
2671 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:627
2674 #, c-format
2675 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2676 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
2677
2678 #: g10/keyedit.c:655
2679 #, c-format
2680 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2681 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
2682
2683 #: g10/keyedit.c:683
2684 #, c-format
2685 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2686 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
2687
2688 #: g10/keyedit.c:685
2689 msgid "Sign it? (y/N) "
2690 msgstr "Signere den? (j/N) "
2691
2692 #: g10/keyedit.c:707
2693 #, c-format
2694 msgid ""
2695 "The self-signature on \"%s\"\n"
2696 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2697 msgstr ""
2698 "Selvsignaturen på «%s»\n"
2699 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:716
2702 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2703 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
2704
2705 #: g10/keyedit.c:730
2706 #, c-format
2707 msgid ""
2708 "Your current signature on \"%s\"\n"
2709 "has expired.\n"
2710 msgstr ""
2711 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
2712 "er utgått.\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:734
2715 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2716 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
2717
2718 #: g10/keyedit.c:755
2719 #, c-format
2720 msgid ""
2721 "Your current signature on \"%s\"\n"
2722 "is a local signature.\n"
2723 msgstr ""
2724 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
2725 "er en lokal signatur.\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:759
2728 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2729 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
2730
2731 #: g10/keyedit.c:780
2732 #, c-format
2733 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2734 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:783
2737 #, c-format
2738 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2739 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:788
2742 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2743 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
2744
2745 #: g10/keyedit.c:810
2746 #, c-format
2747 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2748 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:825
2751 msgid "This key has expired!"
2752 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:843
2755 #, c-format
2756 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2757 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:849
2760 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2761 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
2762
2763 #: g10/keyedit.c:889
2764 msgid ""
2765 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2766 "mode.\n"
2767 msgstr ""
2768 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:891
2771 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2772 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:916
2775 msgid ""
2776 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2777 "belongs\n"
2778 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2779 msgstr ""
2780 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
2781 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
2782 "svaret.\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:921
2785 #, c-format
2786 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2787 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:923
2790 #, c-format
2791 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2792 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:925
2795 #, c-format
2796 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2797 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:927
2800 #, c-format
2801 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2802 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:933
2805 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2806 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
2807
2808 #: g10/keyedit.c:957
2809 #, c-format
2810 msgid ""
2811 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2812 "key \"%s\" (%s)\n"
2813 msgstr ""
2814 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
2815 "nøkkel «%s» (%s)\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:964
2818 msgid "This will be a self-signature.\n"
2819 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:970
2822 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2823 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:978
2826 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2827 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:988
2830 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2831 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:995
2834 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2835 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1002
2838 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2839 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1007
2842 msgid "I have checked this key casually.\n"
2843 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1012
2846 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2847 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1022
2850 msgid "Really sign? (y/N) "
2851 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
2854 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
2855 #, c-format
2856 msgid "signing failed: %s\n"
2857 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1132
2860 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
2864 msgid "This key is not protected.\n"
2865 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
2868 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2869 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
2872 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2873 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
2876 msgid "Key is protected.\n"
2877 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1179
2880 #, c-format
2881 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2882 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1185
2885 msgid ""
2886 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2887 "\n"
2888 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
2891 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2892 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1199
2895 msgid ""
2896 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2897 "\n"
2898 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1202
2901 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2902 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1273
2905 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2906 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1359
2909 msgid "save and quit"
2910 msgstr "lagre og avslutte"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1362
2913 msgid "show key fingerprint"
2914 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1363
2917 msgid "list key and user IDs"
2918 msgstr "liste nøkler og brukerider"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1365
2921 msgid "select user ID N"
2922 msgstr "velger brukerid N"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1366
2925 msgid "select subkey N"
2926 msgstr "velger brukerid N"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1367
2929 msgid "check signatures"
2930 msgstr "sjekke signaturer"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1372
2933 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1377
2937 msgid "sign selected user IDs locally"
2938 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1379
2941 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2942 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1381
2945 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1385
2949 msgid "add a user ID"
2950 msgstr "legge til en brukerid"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1387
2953 msgid "add a photo ID"
2954 msgstr "legge til en fotoid"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1389
2957 msgid "delete selected user IDs"
2958 msgstr "slette utvalgte brukerider"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1394
2961 msgid "add a subkey"
2962 msgstr "legge til en undernøkkel"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1398
2965 msgid "add a key to a smartcard"
2966 msgstr ""
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1400
2969 msgid "move a key to a smartcard"
2970 msgstr ""
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1402
2973 msgid "move a backup key to a smartcard"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1406
2977 msgid "delete selected subkeys"
2978 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1408
2981 msgid "add a revocation key"
2982 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1410
2985 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2986 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1412
2989 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1414
2993 msgid "flag the selected user ID as primary"
2994 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1416
2997 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2998 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1419
3001 msgid "list preferences (expert)"
3002 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1421
3005 msgid "list preferences (verbose)"
3006 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1423
3009 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3010 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1428
3013 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3014 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1430
3017 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3018 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1432
3021 msgid "change the passphrase"
3022 msgstr "endre passfrasen"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1436
3025 msgid "change the ownertrust"
3026 msgstr "endre eiertilliten"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1438
3029 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3030 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1440
3033 msgid "revoke selected user IDs"
3034 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1445
3037 msgid "revoke key or selected subkeys"
3038 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1446
3041 msgid "enable key"
3042 msgstr "innkoble en nøkkel"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1447
3045 msgid "disable key"
3046 msgstr "utkoble en nøkkel"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1448
3049 msgid "show selected photo IDs"
3050 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1450
3053 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1452
3057 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3058 msgstr ""
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1570
3061 #, c-format
3062 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3063 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1588
3066 msgid "Secret key is available.\n"
3067 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1669
3070 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3071 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1677
3074 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3075 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1696
3078 msgid ""
3079 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3080 "(lsign),\n"
3081 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3082 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3083 msgstr ""
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1736
3086 msgid "Key is revoked."
3087 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1755
3090 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3091 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1762
3094 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3095 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1771
3098 #, c-format
3099 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3100 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1794
3103 #, c-format
3104 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3105 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3108 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3109 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1818
3112 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3113 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1820
3116 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3117 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1821
3120 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3121 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1871
3124 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3125 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1883
3128 msgid "You must select exactly one key.\n"
3129 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1911
3132 msgid "Command expects a filename argument\n"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1925
3136 #, c-format
3137 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3138 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1942
3141 #, c-format
3142 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3143 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1966
3146 msgid "You must select at least one key.\n"
3147 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1969
3150 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3151 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1970
3154 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3155 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2005
3158 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3159 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:2006
3162 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3163 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2024
3166 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3167 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2035
3170 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3171 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2037
3174 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3175 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:2087
3178 msgid ""
3179 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: g10/keyedit.c:2129
3183 msgid "Set preference list to:\n"
3184 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:2135
3187 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3188 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3189
3190 #: g10/keyedit.c:2137
3191 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3192 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3193
3194 #: g10/keyedit.c:2205
3195 msgid "Save changes? (y/N) "
3196 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:2208
3199 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3200 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2218
3203 #, c-format
3204 msgid "update failed: %s\n"
3205 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2225
3208 #, c-format
3209 msgid "update secret failed: %s\n"
3210 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2232
3213 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3214 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2333
3217 msgid "Digest: "
3218 msgstr "Digest: "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2385
3221 msgid "Features: "
3222 msgstr "Særtrekk: "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2396
3225 msgid "Keyserver no-modify"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3229 msgid "Preferred keyserver: "
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3233 msgid "Notations: "
3234 msgstr "Notasjoner: "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2630
3237 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3238 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2689
3241 #, c-format
3242 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3243 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2710
3246 #, c-format
3247 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3248 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2716
3251 msgid "(sensitive)"
3252 msgstr "(sensitiv)"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3255 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3256 #, c-format
3257 msgid "created: %s"
3258 msgstr "opprettet: %s"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3261 #, c-format
3262 msgid "revoked: %s"
3263 msgstr "opphevet: %s"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3266 #, c-format
3267 msgid "expired: %s"
3268 msgstr "utgikk: %s"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3271 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3272 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3273 #, c-format
3274 msgid "expires: %s"
3275 msgstr "utgår: %s"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2741
3278 #, c-format
3279 msgid "usage: %s"
3280 msgstr "bruksmåte: %s"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2756
3283 #, c-format
3284 msgid "trust: %s"
3285 msgstr "tillit: %s"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2760
3288 #, c-format
3289 msgid "validity: %s"
3290 msgstr "gyldighet: %s"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2767
3293 msgid "This key has been disabled"
3294 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3297 msgid "card-no: "
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2819
3301 msgid ""
3302 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3303 "unless you restart the program.\n"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3307 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3308 msgid "revoked"
3309 msgstr "opphevet"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3312 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3313 msgid "expired"
3314 msgstr "utgått"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2950
3317 msgid ""
3318 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3319 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: g10/keyedit.c:3011
3323 msgid ""
3324 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3325 "versions\n"
3326 "         of PGP to reject this key.\n"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3330 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3331 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3332
3333 #: g10/keyedit.c:3022
3334 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:3162
3338 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3339 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:3172
3342 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:3176
3346 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: g10/keyedit.c:3182
3350 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: g10/keyedit.c:3196
3354 #, c-format
3355 msgid "Deleted %d signature.\n"
3356 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:3197
3359 #, c-format
3360 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3361 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:3200
3364 msgid "Nothing deleted.\n"
3365 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3368 msgid "invalid"
3369 msgstr "ugyldig"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:3249
3372 #, c-format
3373 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3374 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3341
3377 msgid ""
3378 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3379 "cause\n"
3380 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:3352
3384 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: g10/keyedit.c:3372
3388 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:3397
3392 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3393 msgstr ""
3394
3395 #: g10/keyedit.c:3412
3396 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3397 msgstr ""
3398
3399 #: g10/keyedit.c:3434
3400 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: g10/keyedit.c:3453
3404 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: g10/keyedit.c:3459
3408 msgid ""
3409 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3410 msgstr ""
3411 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3412 "N) "
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3520
3415 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3416 msgstr ""
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3526
3419 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3420 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:3530
3423 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/keyedit.c:3533
3427 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: g10/keyedit.c:3579
3431 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3595
3435 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3668
3439 #, fuzzy, c-format
3440 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3441 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3674
3444 #, c-format
3445 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3836
3449 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3453 #, c-format
3454 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3455 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:4046
3458 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3459 msgstr ""
3460
3461 #: g10/keyedit.c:4126
3462 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3463 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3464
3465 #: g10/keyedit.c:4127
3466 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3467 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:4189
3470 msgid "Enter the notation: "
3471 msgstr ""
3472
3473 #: g10/keyedit.c:4338
3474 msgid "Proceed? (y/N) "
3475 msgstr ""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:4402
3478 #, c-format
3479 msgid "No user ID with index %d\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: g10/keyedit.c:4460
3483 #, c-format
3484 msgid "No user ID with hash %s\n"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: g10/keyedit.c:4487
3488 #, c-format
3489 msgid "No subkey with index %d\n"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: g10/keyedit.c:4622
3493 #, c-format
3494 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3498 #, c-format
3499 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3503 msgid " (non-exportable)"
3504 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:4631
3507 #, c-format
3508 msgid "This signature expired on %s.\n"
3509 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:4635
3512 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/keyedit.c:4639
3516 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3517 msgstr ""
3518
3519 #: g10/keyedit.c:4666
3520 #, c-format
3521 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: g10/keyedit.c:4692
3525 msgid " (non-revocable)"
3526 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:4699
3529 #, c-format
3530 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/keyedit.c:4721
3534 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/keyedit.c:4741
3538 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3539 msgstr ""
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4771
3542 msgid "no secret key\n"
3543 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:4841
3546 #, c-format
3547 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3548 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:4858
3551 #, c-format
3552 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3553 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:4922
3556 #, c-format
3557 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3558 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:4984
3561 #, c-format
3562 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3563 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:5079
3566 #, c-format
3567 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keygen.c:262
3571 #, c-format
3572 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3573 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:269
3576 msgid "too many cipher preferences\n"
3577 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3578
3579 #: g10/keygen.c:271
3580 msgid "too many digest preferences\n"
3581 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3582
3583 #: g10/keygen.c:273
3584 msgid "too many compression preferences\n"
3585 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3586
3587 #: g10/keygen.c:398
3588 #, c-format
3589 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3590 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3591
3592 #: g10/keygen.c:872
3593 msgid "writing direct signature\n"
3594 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:911
3597 msgid "writing self signature\n"
3598 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3599
3600 #: g10/keygen.c:961
3601 msgid "writing key binding signature\n"
3602 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3603
3604 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3605 #: g10/keygen.c:2762
3606 #, c-format
3607 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3608 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3609
3610 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3611 #, c-format
3612 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3613 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3614
3615 #: g10/keygen.c:1323
3616 msgid "Sign"
3617 msgstr "Signere"
3618
3619 #: g10/keygen.c:1326
3620 msgid "Certify"
3621 msgstr "Bekrefte"
3622
3623 #: g10/keygen.c:1329
3624 msgid "Encrypt"
3625 msgstr "Kryptere data"
3626
3627 #: g10/keygen.c:1332
3628 msgid "Authenticate"
3629 msgstr "Autentisere"
3630
3631 # S og s for signering
3632 # K og k for kryptering
3633 # A og a for autentisering
3634 # Q og q for avslutte
3635 #: g10/keygen.c:1340
3636 msgid "SsEeAaQq"
3637 msgstr "SsKkAaQq"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1359
3640 #, c-format
3641 msgid "Possible actions for a %s key: "
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keygen.c:1363
3645 msgid "Current allowed actions: "
3646 msgstr ""
3647
3648 #: g10/keygen.c:1368
3649 #, c-format
3650 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: g10/keygen.c:1371
3654 #, c-format
3655 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keygen.c:1374
3659 #, c-format
3660 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: g10/keygen.c:1377
3664 #, c-format
3665 msgid "   (%c) Finished\n"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: g10/keygen.c:1433
3669 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3670 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
3671
3672 #: g10/keygen.c:1435
3673 #, c-format
3674 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3675 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3676
3677 #: g10/keygen.c:1436
3678 #, c-format
3679 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3680 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:1438
3683 #, c-format
3684 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3685 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1440
3688 #, c-format
3689 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3690 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:1441
3693 #, c-format
3694 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3695 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:1443
3698 #, c-format
3699 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3700 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1445
3703 #, c-format
3704 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3705 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1514
3708 #, c-format
3709 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3710 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1524
3713 #, c-format
3714 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: g10/keygen.c:1531
3718 #, c-format
3719 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3720 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3721
3722 #: g10/keygen.c:1545
3723 #, c-format
3724 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: g10/keygen.c:1551
3728 #, c-format
3729 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3730 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
3731
3732 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3733 #, c-format
3734 msgid "rounded up to %u bits\n"
3735 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
3736
3737 #: g10/keygen.c:1610
3738 msgid ""
3739 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3740 "         0 = key does not expire\n"
3741 "      <n>  = key expires in n days\n"
3742 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3743 "      <n>m = key expires in n months\n"
3744 "      <n>y = key expires in n years\n"
3745 msgstr ""
3746 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
3747 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
3748 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
3749 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
3750 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
3751 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
3752
3753 #: g10/keygen.c:1621
3754 msgid ""
3755 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3756 "         0 = signature does not expire\n"
3757 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3758 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3759 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3760 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3761 msgstr ""
3762 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
3763 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
3764 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
3765 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
3766 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
3767 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
3768
3769 #: g10/keygen.c:1644
3770 msgid "Key is valid for? (0) "
3771 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
3772
3773 #: g10/keygen.c:1649
3774 #, c-format
3775 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3776 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
3777
3778 #: g10/keygen.c:1667
3779 msgid "invalid value\n"
3780 msgstr "ugyldig verdi\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1674
3783 msgid "Key does not expire at all\n"
3784 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1675
3787 msgid "Signature does not expire at all\n"
3788 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1680
3791 #, c-format
3792 msgid "Key expires at %s\n"
3793 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1681
3796 #, c-format
3797 msgid "Signature expires at %s\n"
3798 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1687
3801 msgid ""
3802 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3803 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3804 msgstr ""
3805 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
3806 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:1692
3809 msgid "Is this correct? (y/N) "
3810 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
3811
3812 #: g10/keygen.c:1715
3813 msgid ""
3814 "\n"
3815 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3816 "ID\n"
3817 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3818 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3819 "\n"
3820 msgstr ""
3821 "\n"
3822 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
3823 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
3824 "epostadresse til denne formen:\n"
3825 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
3826 "\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1728
3829 msgid "Real name: "
3830 msgstr "Fullt navn: "
3831
3832 #: g10/keygen.c:1736
3833 msgid "Invalid character in name\n"
3834 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1738
3837 msgid "Name may not start with a digit\n"
3838 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:1740
3841 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3842 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1748
3845 msgid "Email address: "
3846 msgstr "Epostadresse: "
3847
3848 #: g10/keygen.c:1754
3849 msgid "Not a valid email address\n"
3850 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1762
3853 msgid "Comment: "
3854 msgstr "Kommentar: "
3855
3856 #: g10/keygen.c:1768
3857 msgid "Invalid character in comment\n"
3858 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1791
3861 #, c-format
3862 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3863 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1797
3866 #, c-format
3867 msgid ""
3868 "You selected this USER-ID:\n"
3869 "    \"%s\"\n"
3870 "\n"
3871 msgstr ""
3872 "Du valgte denne brukeriden:\n"
3873 "    «%s»\n"
3874 "\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1802
3877 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3878 msgstr ""
3879 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
3880
3881 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3882 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3883 #. string which should be translated accordingly and the
3884 #. letter changed to match the one in the answer string.
3885 #.
3886 #. n = Change name
3887 #. c = Change comment
3888 #. e = Change email
3889 #. o = Okay (ready, continue)
3890 #. q = Quit
3891 #.
3892 #: g10/keygen.c:1818
3893 msgid "NnCcEeOoQq"
3894 msgstr "NnKeEeRrAa"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1828
3897 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3898 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
3899
3900 #: g10/keygen.c:1829
3901 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3902 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
3903
3904 #: g10/keygen.c:1848
3905 msgid "Please correct the error first\n"
3906 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1888
3909 msgid ""
3910 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3911 "\n"
3912 msgstr ""
3913 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
3914 "\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
3917 #, c-format
3918 msgid "%s.\n"
3919 msgstr "%s.\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1904
3922 msgid ""
3923 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3924 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3925 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3926 "\n"
3927 msgstr ""
3928 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3929 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
3930 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
3931 "\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1926
3934 msgid ""
3935 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3936 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3937 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3938 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3939 msgstr ""
3940 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
3941 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
3942 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
3943 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:2708
3946 msgid "Key generation canceled.\n"
3947 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
3950 #, c-format
3951 msgid "writing public key to `%s'\n"
3952 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
3955 #, c-format
3956 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3957 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
3960 #, c-format
3961 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3962 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:3041
3965 #, c-format
3966 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3967 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:3047
3970 #, c-format
3971 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3972 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:3065
3975 #, c-format
3976 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3977 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:3072
3980 #, c-format
3981 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3982 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:3095
3985 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3986 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:3106
3989 msgid ""
3990 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3991 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3992 msgstr ""
3993 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
3994 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
3995 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
3996
3997 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
3998 #, c-format
3999 msgid "Key generation failed: %s\n"
4000 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4001
4002 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4003 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4004 #, c-format
4005 msgid ""
4006 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4007 msgstr ""
4008 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4009 "klokkeproblem)\n"
4010
4011 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4012 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4013 #, c-format
4014 msgid ""
4015 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4016 msgstr ""
4017 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4018 "klokkeproblem)\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4021 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4022 msgstr ""
4023 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4024 "OpenPGP\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4027 msgid "Really create? (y/N) "
4028 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4029
4030 #: g10/keygen.c:3509
4031 #, c-format
4032 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4033 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:3556
4036 #, c-format
4037 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4038 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:3582
4041 #, c-format
4042 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4046 msgid "never     "
4047 msgstr ""
4048
4049 #: g10/keylist.c:265
4050 msgid "Critical signature policy: "
4051 msgstr ""
4052
4053 #: g10/keylist.c:267
4054 msgid "Signature policy: "
4055 msgstr ""
4056
4057 #: g10/keylist.c:306
4058 msgid "Critical preferred keyserver: "
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keylist.c:359
4062 msgid "Critical signature notation: "
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/keylist.c:361
4066 msgid "Signature notation: "
4067 msgstr ""
4068
4069 #: g10/keylist.c:471
4070 msgid "Keyring"
4071 msgstr "Nøkkelknippe"
4072
4073 #: g10/keylist.c:1505
4074 msgid "Primary key fingerprint:"
4075 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4076
4077 #: g10/keylist.c:1507
4078 msgid "     Subkey fingerprint:"
4079 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4080
4081 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4082 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4083 #: g10/keylist.c:1514
4084 msgid " Primary key fingerprint:"
4085 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4086
4087 #: g10/keylist.c:1516
4088 msgid "      Subkey fingerprint:"
4089 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4090
4091 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4092 msgid "      Key fingerprint ="
4093 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4094
4095 #: g10/keylist.c:1591
4096 msgid "      Card serial no. ="
4097 msgstr "      Serienummer for kort ="
4098
4099 #: g10/keyring.c:1246
4100 #, c-format
4101 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4102 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4103
4104 #: g10/keyring.c:1252
4105 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4106 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4107
4108 #: g10/keyring.c:1254
4109 #, c-format
4110 msgid "%s is the unchanged one\n"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keyring.c:1255
4114 #, c-format
4115 msgid "%s is the new one\n"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: g10/keyring.c:1256
4119 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: g10/keyring.c:1376
4123 #, c-format
4124 msgid "caching keyring `%s'\n"
4125 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4126
4127 #: g10/keyring.c:1422
4128 #, c-format
4129 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4130 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4131
4132 #: g10/keyring.c:1434
4133 #, c-format
4134 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4135 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4136
4137 #: g10/keyring.c:1505
4138 #, c-format
4139 msgid "%s: keyring created\n"
4140 msgstr ""
4141
4142 #: g10/keyserver.c:61
4143 msgid "include revoked keys in search results"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: g10/keyserver.c:62
4147 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: g10/keyserver.c:64
4151 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4152 msgstr ""
4153
4154 #: g10/keyserver.c:66
4155 msgid "do not delete temporary files after using them"
4156 msgstr ""
4157
4158 #: g10/keyserver.c:70
4159 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4160 msgstr ""
4161
4162 #: g10/keyserver.c:72
4163 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4164 msgstr ""
4165
4166 #: g10/keyserver.c:74
4167 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4168 msgstr ""
4169
4170 #: g10/keyserver.c:140
4171 #, c-format
4172 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4173 msgstr ""
4174 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4175
4176 #: g10/keyserver.c:523
4177 msgid "disabled"
4178 msgstr "utkoblet"
4179
4180 #: g10/keyserver.c:724
4181 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4182 msgstr ""
4183
4184 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4185 #, c-format
4186 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4187 msgstr ""
4188
4189 #: g10/keyserver.c:906
4190 #, c-format
4191 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4192 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4193
4194 #: g10/keyserver.c:908
4195 msgid "key not found on keyserver\n"
4196 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4197
4198 #: g10/keyserver.c:1145
4199 #, c-format
4200 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4201 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4202
4203 #: g10/keyserver.c:1149
4204 #, c-format
4205 msgid "requesting key %s from %s\n"
4206 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4207
4208 #: g10/keyserver.c:1173
4209 #, c-format
4210 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4211 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4212
4213 #: g10/keyserver.c:1176
4214 #, c-format
4215 msgid "searching for names from %s\n"
4216 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4217
4218 #: g10/keyserver.c:1324
4219 #, c-format
4220 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4221 msgstr ""
4222
4223 #: g10/keyserver.c:1328
4224 #, c-format
4225 msgid "sending key %s to %s\n"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: g10/keyserver.c:1371
4229 #, c-format
4230 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4231 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4232
4233 #: g10/keyserver.c:1374
4234 #, c-format
4235 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4236 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4239 msgid "no keyserver action!\n"
4240 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4241
4242 #: g10/keyserver.c:1429
4243 #, c-format
4244 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4245 msgstr ""
4246
4247 #: g10/keyserver.c:1438
4248 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4249 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4252 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4253 msgstr ""
4254
4255 #: g10/keyserver.c:1506
4256 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4257 msgstr ""
4258
4259 #: g10/keyserver.c:1518
4260 #, c-format
4261 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4262 msgstr ""
4263
4264 #: g10/keyserver.c:1523
4265 #, c-format
4266 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: g10/keyserver.c:1531
4270 #, c-format
4271 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keyserver.c:1538
4275 msgid "keyserver timed out\n"
4276 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1543
4279 msgid "keyserver internal error\n"
4280 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4281
4282 #: g10/keyserver.c:1552
4283 #, c-format
4284 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4285 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4286
4287 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4288 #, c-format
4289 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: g10/keyserver.c:1870
4293 #, c-format
4294 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4295 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4296
4297 #: g10/keyserver.c:1892
4298 #, c-format
4299 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4300 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4301
4302 #: g10/keyserver.c:1894
4303 #, c-format
4304 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4305 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4306
4307 #: g10/keyserver.c:1950
4308 #, c-format
4309 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4310 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4311
4312 #: g10/keyserver.c:1956
4313 #, c-format
4314 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4315 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4316
4317 #: g10/mainproc.c:240
4318 #, c-format
4319 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4320 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4321
4322 #: g10/mainproc.c:291
4323 #, c-format
4324 msgid "%s encrypted session key\n"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: g10/mainproc.c:301
4328 #, c-format
4329 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4330 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4331
4332 #: g10/mainproc.c:382
4333 #, c-format
4334 msgid "public key is %s\n"
4335 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4336
4337 #: g10/mainproc.c:439
4338 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4339 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4340
4341 #: g10/mainproc.c:472
4342 #, c-format
4343 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4344 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4345
4346 # Do we really need to translate this string.
4347 # The must some bug in the code.
4348 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4349 #, c-format
4350 msgid "      \"%s\"\n"
4351 msgstr "      «%s»\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:480
4354 #, c-format
4355 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4356 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4357
4358 #: g10/mainproc.c:494
4359 #, c-format
4360 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4361 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4362
4363 #: g10/mainproc.c:508
4364 #, c-format
4365 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/mainproc.c:510
4369 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4373 #, c-format
4374 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4375 msgstr ""
4376
4377 #: g10/mainproc.c:549
4378 #, c-format
4379 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4380 msgstr ""
4381
4382 #: g10/mainproc.c:581
4383 msgid "decryption okay\n"
4384 msgstr ""
4385
4386 #: g10/mainproc.c:585
4387 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/mainproc.c:598
4391 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4392 msgstr ""
4393
4394 #: g10/mainproc.c:604
4395 #, c-format
4396 msgid "decryption failed: %s\n"
4397 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:623
4400 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/mainproc.c:625
4404 #, c-format
4405 msgid "original file name='%.*s'\n"
4406 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
4407
4408 #: g10/mainproc.c:817
4409 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/mainproc.c:1165
4413 msgid "no signature found\n"
4414 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
4415
4416 #: g10/mainproc.c:1408
4417 msgid "signature verification suppressed\n"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: g10/mainproc.c:1508
4421 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4422 msgstr ""
4423
4424 #: g10/mainproc.c:1519
4425 #, c-format
4426 msgid "Signature made %s\n"
4427 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1520
4430 #, c-format
4431 msgid "               using %s key %s\n"
4432 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
4433
4434 #: g10/mainproc.c:1524
4435 #, c-format
4436 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4437 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
4438
4439 #: g10/mainproc.c:1544
4440 msgid "Key available at: "
4441 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
4442
4443 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4444 #, c-format
4445 msgid "BAD signature from \"%s\""
4446 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
4447
4448 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4449 #, c-format
4450 msgid "Expired signature from \"%s\""
4451 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4454 #, c-format
4455 msgid "Good signature from \"%s\""
4456 msgstr "God signatur fra «%s»"
4457
4458 #: g10/mainproc.c:1733
4459 msgid "[uncertain]"
4460 msgstr "[usikker]"
4461
4462 #: g10/mainproc.c:1765
4463 #, c-format
4464 msgid "                aka \"%s\""
4465 msgstr "                aka «%s»"
4466
4467 #: g10/mainproc.c:1863
4468 #, c-format
4469 msgid "Signature expired %s\n"
4470 msgstr "Signatur utgått %s\n"
4471
4472 #: g10/mainproc.c:1868
4473 #, c-format
4474 msgid "Signature expires %s\n"
4475 msgstr "Signatur utgår %s\n"
4476
4477 #: g10/mainproc.c:1871
4478 #, c-format
4479 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4480 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1872
4483 msgid "binary"
4484 msgstr "binær"
4485
4486 #: g10/mainproc.c:1873
4487 msgid "textmode"
4488 msgstr "tekstmodus"
4489
4490 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4491 msgid "unknown"
4492 msgstr "ukjent"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:1893
4495 #, c-format
4496 msgid "Can't check signature: %s\n"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4500 msgid "not a detached signature\n"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: g10/mainproc.c:2005
4504 msgid ""
4505 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: g10/mainproc.c:2013
4509 #, c-format
4510 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: g10/mainproc.c:2070
4514 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4515 msgstr ""
4516
4517 #: g10/mainproc.c:2080
4518 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/misc.c:122
4522 #, c-format
4523 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4527 #, c-format
4528 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: g10/misc.c:207
4532 #, c-format
4533 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4534 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
4535
4536 #: g10/misc.c:316
4537 #, c-format
4538 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4539 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
4540
4541 #: g10/misc.c:331
4542 #, c-format
4543 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4544 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
4545
4546 #: g10/misc.c:346
4547 #, c-format
4548 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4549 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
4550
4551 #: g10/misc.c:351
4552 #, c-format
4553 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4554 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
4555
4556 #: g10/misc.c:447
4557 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4558 msgstr ""
4559
4560 #: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
4561 #, c-format
4562 msgid "please see %s for more information\n"
4563 msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:681
4566 #, c-format
4567 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: g10/misc.c:685
4571 #, c-format
4572 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4573 msgstr ""
4574
4575 #: g10/misc.c:687
4576 #, c-format
4577 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: g10/misc.c:694
4581 #, c-format
4582 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4583 msgstr ""
4584
4585 #: g10/misc.c:707
4586 msgid "Uncompressed"
4587 msgstr ""
4588
4589 #: g10/misc.c:732
4590 msgid "uncompressed|none"
4591 msgstr ""
4592
4593 #: g10/misc.c:842
4594 #, c-format
4595 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: g10/misc.c:1017
4599 #, c-format
4600 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4601 msgstr "flertydig valg «%s»\n"
4602
4603 #: g10/misc.c:1042
4604 #, c-format
4605 msgid "unknown option `%s'\n"
4606 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
4607
4608 #: g10/openfile.c:86
4609 #, c-format
4610 msgid "File `%s' exists. "
4611 msgstr "Fila «%s» finnes. "
4612
4613 #: g10/openfile.c:90
4614 msgid "Overwrite? (y/N) "
4615 msgstr "Overskrive (j/N) "
4616
4617 #: g10/openfile.c:123
4618 #, c-format
4619 msgid "%s: unknown suffix\n"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: g10/openfile.c:145
4623 msgid "Enter new filename"
4624 msgstr "Tast inn nytt filnavn"
4625
4626 #: g10/openfile.c:190
4627 msgid "writing to stdout\n"
4628 msgstr "skriver til stdout\n"
4629
4630 #: g10/openfile.c:311
4631 #, c-format
4632 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4633 msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
4634
4635 #: g10/openfile.c:390
4636 #, c-format
4637 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4638 msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
4639
4640 #: g10/openfile.c:392
4641 #, c-format
4642 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4643 msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
4644
4645 #: g10/openfile.c:424
4646 #, c-format
4647 msgid "directory `%s' created\n"
4648 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
4649
4650 #: g10/parse-packet.c:138
4651 #, c-format
4652 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4653 msgstr ""
4654
4655 #: g10/parse-packet.c:708
4656 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: g10/parse-packet.c:1157
4660 #, c-format
4661 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4662 msgstr ""
4663
4664 #: g10/passphrase.c:310
4665 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4666 msgstr ""
4667
4668 #: g10/passphrase.c:326
4669 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: g10/passphrase.c:345
4673 #, c-format
4674 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4675 msgstr ""
4676
4677 #: g10/passphrase.c:362
4678 #, c-format
4679 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4680 msgstr ""
4681
4682 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
4683 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4684 msgstr ""
4685
4686 #: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
4687 #, c-format
4688 msgid " (main key ID %s)"
4689 msgstr " (hovednøkkelid %s)"
4690
4691 #: g10/passphrase.c:546
4692 #, c-format
4693 msgid ""
4694 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4695 "\"%.*s\"\n"
4696 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4697 msgstr ""
4698 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
4699 "«%.*s»\n"
4700 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
4701
4702 #: g10/passphrase.c:571
4703 msgid "Repeat passphrase\n"
4704 msgstr "Gjenta passfrase\n"
4705
4706 #: g10/passphrase.c:573
4707 msgid "Enter passphrase\n"
4708 msgstr "Tast inn passfrase\n"
4709
4710 #: g10/passphrase.c:649
4711 msgid "cancelled by user\n"
4712 msgstr ""
4713
4714 #: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
4715 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4716 msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
4717
4718 #: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
4719 msgid "Enter passphrase: "
4720 msgstr "Tast inn passfrase: "
4721
4722 #: g10/passphrase.c:895
4723 #, c-format
4724 msgid ""
4725 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4726 "user: \"%s\"\n"
4727 msgstr ""
4728 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
4729 "brukeren: «%s»\n"
4730
4731 #: g10/passphrase.c:901
4732 #, c-format
4733 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4734 msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
4735
4736 #: g10/passphrase.c:910
4737 #, c-format
4738 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: g10/passphrase.c:977
4742 msgid "Repeat passphrase: "
4743 msgstr "Gjenta passfrase: "
4744
4745 #: g10/photoid.c:73
4746 msgid ""
4747 "\n"
4748 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4749 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4750 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4751 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: g10/photoid.c:95
4755 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4756 msgstr ""
4757
4758 #: g10/photoid.c:116
4759 #, c-format
4760 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4761 msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
4762
4763 #: g10/photoid.c:127
4764 #, c-format
4765 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: g10/photoid.c:129
4769 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4770 msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
4771
4772 #: g10/photoid.c:146
4773 #, c-format
4774 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4775 msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
4776
4777 #: g10/photoid.c:165
4778 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4779 msgstr ""
4780
4781 #: g10/photoid.c:329
4782 msgid "no photo viewer set\n"
4783 msgstr ""
4784
4785 #: g10/photoid.c:383
4786 msgid "unable to display photo ID!\n"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
4790 msgid "No reason specified"
4791 msgstr "Ingen grunn er angitt"
4792
4793 #: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
4794 msgid "Key is superseded"
4795 msgstr "Nøkkelen er overgått"
4796
4797 #: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
4798 msgid "Key has been compromised"
4799 msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
4800
4801 #: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
4802 msgid "Key is no longer used"
4803 msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
4804
4805 #: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
4806 msgid "User ID is no longer valid"
4807 msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
4808
4809 #: g10/pkclist.c:74
4810 msgid "reason for revocation: "
4811 msgstr "grunnen for opphevelse: "
4812
4813 #: g10/pkclist.c:91
4814 msgid "revocation comment: "
4815 msgstr "kommentar til opphevelse: "
4816
4817 #: g10/pkclist.c:206
4818 msgid "iImMqQsS"
4819 msgstr "iImMqQsS"
4820
4821 #: g10/pkclist.c:214
4822 msgid "No trust value assigned to:\n"
4823 msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
4824
4825 #: g10/pkclist.c:246
4826 #, c-format
4827 msgid "  aka \"%s\"\n"
4828 msgstr "  aka «%s»\n"
4829
4830 #: g10/pkclist.c:256
4831 msgid ""
4832 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4833 msgstr ""
4834 "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
4835 "brukeren?\n"
4836
4837 #: g10/pkclist.c:271
4838 #, c-format
4839 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4840 msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
4841
4842 #: g10/pkclist.c:273
4843 #, c-format
4844 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4845 msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
4846
4847 #: g10/pkclist.c:279
4848 #, c-format
4849 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4850 msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
4851
4852 #: g10/pkclist.c:285
4853 msgid "  m = back to the main menu\n"
4854 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
4855
4856 #: g10/pkclist.c:288
4857 msgid "  s = skip this key\n"
4858 msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
4859
4860 #: g10/pkclist.c:289
4861 msgid "  q = quit\n"
4862 msgstr "  q = avslutt\n"
4863
4864 #: g10/pkclist.c:293
4865 #, c-format
4866 msgid ""