Included LIBICONV in all Makefiles.
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 14:33+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:193
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:390
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:393
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:440
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:461
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "for lang linje"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:469
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:474
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:486
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ugyldig MPI"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:487
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:523
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "ugyldig passfrase"
76
77 #: agent/command-ssh.c:533
78 #, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr ""
81
82 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
83 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
84 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
90 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
91 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
92 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
93 #: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
94 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
95 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
96 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1623
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1628
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1648
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1698
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1713
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2018
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2353
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2853
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:219
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:277
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "Gjenta denne PIN: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:280
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
161
162 #: agent/divert-scd.c:292
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:90
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:100
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:101
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "Tast inn passfrase\n"
187
188 #: agent/genkey.c:146
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "endre passfrasen"
199
200 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
201 #: tools/symcryptrun.c:487
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:265
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "endre passfrasen"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
211 #: scd/scdaemon.c:103
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "Valg:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
230 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
231 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
232 msgid "verbose"
233 msgstr "fyldig output"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
236 #: sm/gpgsm.c:336
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "være noenlunde stille"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:126
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
262 #: tools/symcryptrun.c:187
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:129
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
271
272 #: agent/gpg-agent.c:133
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:135
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:136
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:143
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:145
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:148
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:154
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:156
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:158
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:159
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:161
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
319 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
320 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:247
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:249
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:308
337 #, c-format
338 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:311
342 #, c-format
343 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
347 #, c-format
348 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
352 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
353 #: tools/symcryptrun.c:1056
354 #, c-format
355 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
359 #, c-format
360 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
361 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
364 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
365 #, c-format
366 msgid "option file `%s': %s\n"
367 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
375 #: g10/plaintext.c:158
376 #, c-format
377 msgid "error creating `%s': %s\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
381 #: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
382 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
383 #, c-format
384 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
385 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
388 msgid "name of socket too long\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "can't create socket: %s\n"
394 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
399 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "listen() failed: %s\n"
404 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "listening on socket `%s'\n"
409 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
412 #, c-format
413 msgid "directory `%s' created\n"
414 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1375
417 #, fuzzy, c-format
418 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
419 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1379
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
424 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1481
427 #, c-format
428 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
429 msgstr ""
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1486
432 #, c-format
433 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1503
437 #, c-format
438 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1508
442 #, c-format
443 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
444 msgstr ""
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
449 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "%s %s stopped\n"
454 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1731
457 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
458 msgstr ""
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
461 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
462 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
463 msgstr ""
464
465 #: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
466 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
467 #, c-format
468 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
469 msgstr ""
470
471 #: agent/preset-passphrase.c:100
472 #, fuzzy
473 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
474 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
475
476 #: agent/preset-passphrase.c:103
477 msgid ""
478 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
479 "Password cache maintenance\n"
480 msgstr ""
481
482 #: agent/protect-tool.c:146
483 #, fuzzy
484 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
485 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
486
487 #: agent/protect-tool.c:148
488 msgid ""
489 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
490 "Secret key maintenance tool\n"
491 msgstr ""
492
493 #: agent/protect-tool.c:1207
494 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
495 msgstr ""
496
497 #: agent/protect-tool.c:1210
498 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
499 msgstr ""
500
501 #: agent/protect-tool.c:1213
502 msgid ""
503 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
504 "system."
505 msgstr ""
506
507 #: agent/protect-tool.c:1218
508 msgid ""
509 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
510 "needed to complete this operation."
511 msgstr ""
512
513 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
514 #, fuzzy
515 msgid "Passphrase:"
516 msgstr "ugyldig passfrase"
517
518 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
519 #, fuzzy, c-format
520 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
521 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
522
523 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
524 #, fuzzy
525 msgid "cancelled\n"
526 msgstr "cancel|cancel"
527
528 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "error opening `%s': %s\n"
531 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
532
533 #: agent/trustlist.c:130
534 #, fuzzy, c-format
535 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
536 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
537
538 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
539 #, c-format
540 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
541 msgstr ""
542
543 #: agent/trustlist.c:164
544 #, fuzzy, c-format
545 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
546 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
547
548 #: agent/trustlist.c:199
549 #, fuzzy, c-format
550 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
551 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
552
553 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
554 #, c-format
555 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
556 msgstr ""
557
558 #: agent/trustlist.c:264
559 #, fuzzy, c-format
560 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
561 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
562
563 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
564 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
565 msgstr ""
566
567 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
568 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
569 #. Pinentry to insert a line break.  The double
570 #. percent sign is actually needed because it is also
571 #. a printf format string.  If you need to insert a
572 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
573 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
574 #. fingerprint string whereas the first one receives
575 #. the name as store in the certificate.
576 #: agent/trustlist.c:470
577 #, c-format
578 msgid ""
579 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
580 "fingerprint:%%0A  %s"
581 msgstr ""
582
583 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
584 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
585 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
586 #: agent/trustlist.c:479
587 msgid "Correct"
588 msgstr ""
589
590 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
591 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
592 #. Pinentry to insert a line break.  The double
593 #. percent sign is actually needed because it is also
594 #. a printf format string.  If you need to insert a
595 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
596 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
597 #. certificate.
598 #: agent/trustlist.c:499
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
602 "certificates?"
603 msgstr ""
604
605 #: agent/trustlist.c:505
606 #, fuzzy
607 msgid "Yes"
608 msgstr "ja"
609
610 #: agent/trustlist.c:505
611 msgid "No"
612 msgstr ""
613
614 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
615 #, fuzzy, c-format
616 msgid "error creating a pipe: %s\n"
617 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
618
619 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
622 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
623
624 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
625 #, fuzzy, c-format
626 msgid "error forking process: %s\n"
627 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
628
629 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
630 #, c-format
631 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
632 msgstr ""
633
634 #: common/exechelp.c:452
635 #, fuzzy, c-format
636 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
637 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
638
639 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
640 #, fuzzy, c-format
641 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
642 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
643
644 #: common/exechelp.c:493
645 #, c-format
646 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
647 msgstr ""
648
649 #: common/exechelp.c:504
650 #, fuzzy, c-format
651 msgid "error running `%s': terminated\n"
652 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
653
654 #: common/http.c:1623
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "error creating socket: %s\n"
657 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
658
659 #: common/http.c:1667
660 #, fuzzy
661 msgid "host not found"
662 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
663
664 #: common/simple-pwquery.c:310
665 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
666 msgstr ""
667
668 #: common/simple-pwquery.c:368
669 #, c-format
670 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
671 msgstr ""
672
673 #: common/simple-pwquery.c:379
674 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
675 msgstr ""
676
677 #: common/simple-pwquery.c:389
678 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
679 msgstr ""
680
681 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
682 msgid "canceled by user\n"
683 msgstr ""
684
685 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
686 msgid "problem with the agent\n"
687 msgstr ""
688
689 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
690 #, c-format
691 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
692 msgstr ""
693
694 #: common/sysutils.c:183
695 #, fuzzy, c-format
696 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
697 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
698
699 #: common/sysutils.c:215
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
702 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
703
704 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
705 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
706 msgid "yes"
707 msgstr "ja"
708
709 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
710 msgid "yY"
711 msgstr "jJ"
712
713 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
714 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
715 msgid "no"
716 msgstr "nei"
717
718 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
719 msgid "nN"
720 msgstr "nN"
721
722 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
723 #: common/yesno.c:74
724 msgid "quit"
725 msgstr "avslutt"
726
727 #: common/yesno.c:77
728 msgid "qQ"
729 msgstr "aA"
730
731 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
732 #: common/yesno.c:111
733 msgid "okay|okay"
734 msgstr "okay|okay"
735
736 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
737 #: common/yesno.c:113
738 msgid "cancel|cancel"
739 msgstr "cancel|cancel"
740
741 #: common/yesno.c:114
742 msgid "oO"
743 msgstr "oO"
744
745 #: common/yesno.c:115
746 msgid "cC"
747 msgstr "cC"
748
749 #: g10/armor.c:368
750 #, c-format
751 msgid "armor: %s\n"
752 msgstr "armor: %s\n"
753
754 #: g10/armor.c:407
755 msgid "invalid armor header: "
756 msgstr "ugyldig armorheader: "
757
758 #: g10/armor.c:418
759 msgid "armor header: "
760 msgstr "armorheader: "
761
762 #: g10/armor.c:429
763 msgid "invalid clearsig header\n"
764 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
765
766 #: g10/armor.c:481
767 msgid "nested clear text signatures\n"
768 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
769
770 #: g10/armor.c:616
771 msgid "unexpected armor: "
772 msgstr "uforventet armering:"
773
774 #: g10/armor.c:628
775 msgid "invalid dash escaped line: "
776 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
777
778 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
779 #, c-format
780 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
781 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
782
783 #: g10/armor.c:825
784 msgid "premature eof (no CRC)\n"
785 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
786
787 #: g10/armor.c:859
788 msgid "premature eof (in CRC)\n"
789 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
790
791 #: g10/armor.c:867
792 msgid "malformed CRC\n"
793 msgstr "misdannet CRC\n"
794
795 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
796 #, c-format
797 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
798 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
799
800 #: g10/armor.c:891
801 msgid "premature eof (in trailer)\n"
802 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
803
804 #: g10/armor.c:895
805 msgid "error in trailer line\n"
806 msgstr "feil i trailerlinje\n"
807
808 #: g10/armor.c:1206
809 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
810 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
811
812 #: g10/armor.c:1211
813 #, c-format
814 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
815 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
816
817 #: g10/armor.c:1215
818 msgid ""
819 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
820 msgstr ""
821 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
822
823 #: g10/build-packet.c:978
824 msgid ""
825 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
826 "an '='\n"
827 msgstr ""
828
829 #: g10/build-packet.c:990
830 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
831 msgstr ""
832
833 #: g10/build-packet.c:996
834 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
835 msgstr ""
836
837 #: g10/build-packet.c:1014
838 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
839 msgstr ""
840
841 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
842 #, fuzzy
843 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
844 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
847 msgid "not human readable"
848 msgstr ""
849
850 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
851 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
852 msgstr ""
853
854 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
855 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
856 msgstr ""
857
858 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
859 #, c-format
860 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
861 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
862
863 #: g10/card-util.c:69
864 #, c-format
865 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
866 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
867
868 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
869 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
870 msgid "can't do this in batch mode\n"
871 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
872
873 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
874 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
875 #: g10/keygen.c:1617
876 msgid "Your selection? "
877 msgstr "Ditt valg? "
878
879 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
880 msgid "[not set]"
881 msgstr "[ikke satt]"
882
883 #: g10/card-util.c:414
884 msgid "male"
885 msgstr "mann"
886
887 #: g10/card-util.c:415
888 msgid "female"
889 msgstr "dame"
890
891 #: g10/card-util.c:415
892 msgid "unspecified"
893 msgstr "uspesifisert"
894
895 #: g10/card-util.c:442
896 msgid "not forced"
897 msgstr "ikke tvunget"
898
899 #: g10/card-util.c:442
900 msgid "forced"
901 msgstr "tvunget"
902
903 #: g10/card-util.c:520
904 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
905 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
906
907 #: g10/card-util.c:522
908 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
909 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
910
911 #: g10/card-util.c:524
912 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
913 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
914
915 #: g10/card-util.c:541
916 msgid "Cardholder's surname: "
917 msgstr "Kortholders etternavn: "
918
919 #: g10/card-util.c:543
920 msgid "Cardholder's given name: "
921 msgstr "Kortholders fornavn: "
922
923 #: g10/card-util.c:561
924 #, c-format
925 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
926 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
927
928 #: g10/card-util.c:582
929 msgid "URL to retrieve public key: "
930 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
931
932 #: g10/card-util.c:590
933 #, c-format
934 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
935 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
936
937 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
938 #, c-format
939 msgid "error reading `%s': %s\n"
940 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
941
942 #: g10/card-util.c:696
943 msgid "Login data (account name): "
944 msgstr "Logindata (kontonavn): "
945
946 #: g10/card-util.c:706
947 #, c-format
948 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
949 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
950
951 #: g10/card-util.c:765
952 msgid "Private DO data: "
953 msgstr "Privat DO-data: "
954
955 #: g10/card-util.c:775
956 #, c-format
957 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
958 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
959
960 #: g10/card-util.c:795
961 msgid "Language preferences: "
962 msgstr "Språkpreferanser:"
963
964 #: g10/card-util.c:803
965 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
966 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
967
968 #: g10/card-util.c:812
969 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
970 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
971
972 #: g10/card-util.c:833
973 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
974 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
975
976 #: g10/card-util.c:847
977 msgid "Error: invalid response.\n"
978 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
979
980 #: g10/card-util.c:868
981 msgid "CA fingerprint: "
982 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
983
984 #: g10/card-util.c:891
985 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
986 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
987
988 #: g10/card-util.c:939
989 #, c-format
990 msgid "key operation not possible: %s\n"
991 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
992
993 #: g10/card-util.c:940
994 msgid "not an OpenPGP card"
995 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
996
997 #: g10/card-util.c:949
998 #, c-format
999 msgid "error getting current key info: %s\n"
1000 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
1001
1002 #: g10/card-util.c:1034
1003 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1004 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
1005
1006 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1007 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1008 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
1009
1010 #: g10/card-util.c:1076
1011 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1012 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
1013
1014 #: g10/card-util.c:1085
1015 #, c-format
1016 msgid ""
1017 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1018 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1019 "You should change them using the command --change-pin\n"
1020 msgstr ""
1021 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1022 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1023 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:1120
1026 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1027 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1028
1029 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1030 msgid "   (1) Signature key\n"
1031 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1034 msgid "   (2) Encryption key\n"
1035 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1036
1037 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1038 msgid "   (3) Authentication key\n"
1039 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1042 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1043 msgid "Invalid selection.\n"
1044 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1200
1047 msgid "Please select where to store the key:\n"
1048 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1235
1051 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1052 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1240
1055 msgid "secret parts of key are not available\n"
1056 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1245
1059 msgid "secret key already stored on a card\n"
1060 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1063 msgid "quit this menu"
1064 msgstr "avslutte denne menyen"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1318
1067 msgid "show admin commands"
1068 msgstr "vise admin-kommandoer"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1071 msgid "show this help"
1072 msgstr "vise denne hjelpen"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1321
1075 msgid "list all available data"
1076 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1324
1079 msgid "change card holder's name"
1080 msgstr "endre kortholders navn"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1325
1083 msgid "change URL to retrieve key"
1084 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1326
1087 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1088 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1327
1091 msgid "change the login name"
1092 msgstr "endre loginnavnet"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1328
1095 msgid "change the language preferences"
1096 msgstr "endre språkpreferansene"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1329
1099 msgid "change card holder's sex"
1100 msgstr "endre kortholders kjønn"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1330
1103 msgid "change a CA fingerprint"
1104 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1331
1107 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1108 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1332
1111 msgid "generate new keys"
1112 msgstr "generere nye nøkler"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1333
1115 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1116 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1334
1119 msgid "verify the PIN and list all data"
1120 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
1123 msgid "Command> "
1124 msgstr "Kommando> "
1125
1126 #: g10/card-util.c:1492
1127 msgid "Admin-only command\n"
1128 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1523
1131 msgid "Admin commands are allowed\n"
1132 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1525
1135 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1136 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
1139 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1140 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1141
1142 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1143 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1144 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1145
1146 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1147 #, c-format
1148 msgid "can't open `%s'\n"
1149 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1150
1151 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
1152 #: g10/revoke.c:228
1153 #, c-format
1154 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1155 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1156
1157 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
1158 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1159 #, c-format
1160 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1161 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1162
1163 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1164 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1165 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1166
1167 #: g10/delkey.c:135
1168 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1169 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1170
1171 #: g10/delkey.c:147
1172 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1173 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1174
1175 #: g10/delkey.c:155
1176 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1177 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1178
1179 #: g10/delkey.c:165
1180 #, c-format
1181 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1182 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:175
1185 msgid "ownertrust information cleared\n"
1186 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1187
1188 #: g10/delkey.c:206
1189 #, c-format
1190 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1191 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1192
1193 #: g10/delkey.c:208
1194 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1195 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1196
1197 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1198 #, c-format
1199 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1200 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1201
1202 #: g10/encode.c:234
1203 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1204 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1205
1206 #: g10/encode.c:248
1207 #, c-format
1208 msgid "using cipher %s\n"
1209 msgstr "bruker cipher %s\n"
1210
1211 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1212 #, c-format
1213 msgid "`%s' already compressed\n"
1214 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1215
1216 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1217 #, c-format
1218 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1219 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1220
1221 #: g10/encode.c:487
1222 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1223 msgstr ""
1224 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1225 "--pgp2-modus\n"
1226
1227 #: g10/encode.c:512
1228 #, c-format
1229 msgid "reading from `%s'\n"
1230 msgstr "leser fra «%s»\n"
1231
1232 #: g10/encode.c:543
1233 msgid ""
1234 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1235 msgstr ""
1236 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:561
1239 #, c-format
1240 msgid ""
1241 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1242 msgstr ""
1243 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1244 "preferanser\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1247 #, c-format
1248 msgid ""
1249 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1250 "preferences\n"
1251 msgstr ""
1252 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1253 "preferanser\n"
1254
1255 #: g10/encode.c:767
1256 #, c-format
1257 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1258 msgstr ""
1259 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1262 #, c-format
1263 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1264 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1265
1266 #: g10/encode.c:864
1267 #, c-format
1268 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1269 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1270
1271 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
1272 #, c-format
1273 msgid "%s encrypted data\n"
1274 msgstr "%s krypterte data\n"
1275
1276 #: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
1277 #, c-format
1278 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1279 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1280
1281 #: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
1282 msgid ""
1283 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1284 msgstr ""
1285 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1286 "cipher.\n"
1287
1288 #: g10/encr-data.c:147
1289 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1290 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1291
1292 #: g10/exec.c:51
1293 msgid "no remote program execution supported\n"
1294 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1295
1296 #: g10/exec.c:315
1297 msgid ""
1298 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1299 msgstr ""
1300 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1301 "konfigurasjonsfila\n"
1302
1303 #: g10/exec.c:345
1304 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1305 msgstr ""
1306 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1307
1308 #: g10/exec.c:423
1309 #, c-format
1310 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1311 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1312
1313 #: g10/exec.c:426
1314 #, c-format
1315 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1316 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1317
1318 #: g10/exec.c:511
1319 #, c-format
1320 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1321 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1322
1323 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1324 msgid "unnatural exit of external program\n"
1325 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1326
1327 #: g10/exec.c:537
1328 msgid "unable to execute external program\n"
1329 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1330
1331 #: g10/exec.c:554
1332 #, c-format
1333 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1334 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1335
1336 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1337 #, c-format
1338 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1339 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1340
1341 #: g10/exec.c:611
1342 #, c-format
1343 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1344 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1345
1346 #: g10/export.c:63
1347 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1348 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1349
1350 #: g10/export.c:65
1351 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/export.c:67
1355 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1356 msgstr ""
1357
1358 #: g10/export.c:69
1359 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: g10/export.c:71
1363 msgid "remove unusable parts from key during export"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/export.c:73
1367 msgid "remove as much as possible from key during export"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: g10/export.c:75
1371 msgid "export keys in an S-expression based format"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/export.c:340
1375 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1376 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1377
1378 #: g10/export.c:369
1379 #, c-format
1380 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1381 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1382
1383 #: g10/export.c:377
1384 #, c-format
1385 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1386 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1387
1388 #: g10/export.c:388
1389 #, c-format
1390 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1391 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1392
1393 #: g10/export.c:539
1394 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/export.c:562
1398 #, c-format
1399 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1400 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1401
1402 #: g10/export.c:583
1403 #, c-format
1404 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1405 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1406
1407 #: g10/export.c:632
1408 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1409 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1410
1411 #: g10/getkey.c:153
1412 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1413 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1414
1415 #: g10/getkey.c:176
1416 msgid "[User ID not found]"
1417 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1418
1419 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1420 #: g10/getkey.c:1004
1421 #, c-format
1422 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: g10/getkey.c:1831
1426 #, c-format
1427 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1428 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1429
1430 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
1431 #, c-format
1432 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1433 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1434
1435 #: g10/getkey.c:2616
1436 #, c-format
1437 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1438 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1439
1440 #: g10/getkey.c:2663
1441 #, c-format
1442 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1443 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1446 msgid ""
1447 "@Commands:\n"
1448 " "
1449 msgstr ""
1450 "@Kommandoer:\n"
1451 " "
1452
1453 #: g10/gpg.c:369
1454 msgid "|[file]|make a signature"
1455 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1456
1457 #: g10/gpg.c:370
1458 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1459 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1460
1461 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
1462 msgid "make a detached signature"
1463 msgstr "lage en adskilt signatur"
1464
1465 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1466 msgid "encrypt data"
1467 msgstr "kryptere data"
1468
1469 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1470 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1471 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1472
1473 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1474 msgid "decrypt data (default)"
1475 msgstr "dekryptere data (standard)"
1476
1477 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1478 msgid "verify a signature"
1479 msgstr "bekrefte en signatur"
1480
1481 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
1482 msgid "list keys"
1483 msgstr "liste nøkler"
1484
1485 #: g10/gpg.c:382
1486 msgid "list keys and signatures"
1487 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1488
1489 #: g10/gpg.c:383
1490 msgid "list and check key signatures"
1491 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1492
1493 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
1494 msgid "list keys and fingerprints"
1495 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1496
1497 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
1498 msgid "list secret keys"
1499 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1500
1501 #: g10/gpg.c:386
1502 msgid "generate a new key pair"
1503 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1504
1505 #: g10/gpg.c:387
1506 msgid "remove keys from the public keyring"
1507 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1508
1509 #: g10/gpg.c:389
1510 msgid "remove keys from the secret keyring"
1511 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1512
1513 #: g10/gpg.c:390
1514 msgid "sign a key"
1515 msgstr "signere en nøkkel"
1516
1517 #: g10/gpg.c:391
1518 msgid "sign a key locally"
1519 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1520
1521 #: g10/gpg.c:392
1522 msgid "sign or edit a key"
1523 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1524
1525 #: g10/gpg.c:393
1526 msgid "generate a revocation certificate"
1527 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1528
1529 #: g10/gpg.c:395
1530 msgid "export keys"
1531 msgstr "eksportere nøkler"
1532
1533 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
1534 msgid "export keys to a key server"
1535 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1536
1537 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1538 msgid "import keys from a key server"
1539 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1540
1541 #: g10/gpg.c:399
1542 msgid "search for keys on a key server"
1543 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1544
1545 #: g10/gpg.c:401
1546 msgid "update all keys from a keyserver"
1547 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1548
1549 #: g10/gpg.c:405
1550 msgid "import/merge keys"
1551 msgstr "importere/flette nøkler"
1552
1553 #: g10/gpg.c:408
1554 msgid "print the card status"
1555 msgstr "vis kortets status"
1556
1557 #: g10/gpg.c:409
1558 msgid "change data on a card"
1559 msgstr "endre data på et kort"
1560
1561 #: g10/gpg.c:410
1562 msgid "change a card's PIN"
1563 msgstr "endre PIN på et kort"
1564
1565 #: g10/gpg.c:419
1566 msgid "update the trust database"
1567 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1568
1569 #: g10/gpg.c:426
1570 msgid "|algo [files]|print message digests"
1571 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1572
1573 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
1574 msgid "run in server mode"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1578 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1579 msgid ""
1580 "@\n"
1581 "Options:\n"
1582 " "
1583 msgstr ""
1584 "@\n"
1585 "Valg:\n"
1586 " "
1587
1588 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
1589 msgid "create ascii armored output"
1590 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1591
1592 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
1593 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1594 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1595
1596 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
1597 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1598 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1599
1600 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
1601 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1602 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1603
1604 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
1605 msgid "use canonical text mode"
1606 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1607
1608 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1609 msgid "use as output file"
1610 msgstr "bruk som outputfil"
1611
1612 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1613 msgid "do not make any changes"
1614 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1615
1616 #: g10/gpg.c:480
1617 msgid "prompt before overwriting"
1618 msgstr "spør før overskriving"
1619
1620 #: g10/gpg.c:522
1621 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1622 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1623
1624 #: g10/gpg.c:523
1625 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1626 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1627
1628 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
1629 msgid ""
1630 "@\n"
1631 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1632 msgstr ""
1633 "@\n"
1634 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
1637 msgid ""
1638 "@\n"
1639 "Examples:\n"
1640 "\n"
1641 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1642 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1643 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1644 " --list-keys [names]        show keys\n"
1645 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1646 msgstr ""
1647 "@\n"
1648 "Eksempler:\n"
1649 "\n"
1650 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1651 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1652 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1653 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1654 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1655
1656 #: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
1657 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1658 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1659
1660 #: g10/gpg.c:764
1661 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1662 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1663
1664 #: g10/gpg.c:767
1665 msgid ""
1666 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1667 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1668 "default operation depends on the input data\n"
1669 msgstr ""
1670 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1671 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1672 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
1675 msgid ""
1676 "\n"
1677 "Supported algorithms:\n"
1678 msgstr ""
1679 "\n"
1680 "Støttede algoritmer:\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:781
1683 msgid "Pubkey: "
1684 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1685
1686 #: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
1687 msgid "Cipher: "
1688 msgstr "Cipher: "
1689
1690 #: g10/gpg.c:795
1691 msgid "Hash: "
1692 msgstr "Hash: "
1693
1694 #: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
1695 msgid "Compression: "
1696 msgstr "Kompresjon: "
1697
1698 #: g10/gpg.c:886
1699 msgid "usage: gpg [options] "
1700 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1701
1702 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1703 msgid "conflicting commands\n"
1704 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:1074
1707 #, c-format
1708 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1709 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:1271
1712 #, c-format
1713 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1714 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1715
1716 #: g10/gpg.c:1274
1717 #, c-format
1718 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1719 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1720
1721 #: g10/gpg.c:1277
1722 #, c-format
1723 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1724 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1725
1726 #: g10/gpg.c:1283
1727 #, c-format
1728 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1729 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:1286
1732 #, c-format
1733 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1734 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1735
1736 #: g10/gpg.c:1289
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1739 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1740
1741 #: g10/gpg.c:1295
1742 #, c-format
1743 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1744 msgstr ""
1745 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1746 "s»\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:1298
1749 #, c-format
1750 msgid ""
1751 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1752 msgstr ""
1753 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1754 "«%s»\n"
1755
1756 #: g10/gpg.c:1301
1757 #, c-format
1758 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1759 msgstr ""
1760 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1307
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1765 msgstr ""
1766 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1767 "«%s»\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:1310
1770 #, c-format
1771 msgid ""
1772 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1773 msgstr ""
1774 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1775 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:1313
1778 #, c-format
1779 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1780 msgstr ""
1781 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1456
1784 #, c-format
1785 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1786 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:1549
1789 msgid "display photo IDs during key listings"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/gpg.c:1551
1793 msgid "show policy URLs during signature listings"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/gpg.c:1553
1797 msgid "show all notations during signature listings"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: g10/gpg.c:1555
1801 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: g10/gpg.c:1559
1805 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/gpg.c:1561
1809 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/gpg.c:1563
1813 msgid "show user ID validity during key listings"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/gpg.c:1565
1817 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:1567
1821 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:1569
1825 msgid "show the keyring name in key listings"
1826 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1571
1829 msgid "show expiration dates during signature listings"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/gpg.c:1989
1833 #, c-format
1834 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1835 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
1838 #, c-format
1839 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1840 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:2262
1843 #, c-format
1844 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1845 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1846
1847 # Tenk litt på denne du, Trond.
1848 #: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
1849 #, c-format
1850 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1851 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:2511
1854 #, c-format
1855 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1856 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
1859 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1860 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:2546
1863 #, c-format
1864 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1865 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:2549
1868 msgid "invalid keyserver options\n"
1869 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:2556
1872 #, c-format
1873 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1874 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:2559
1877 msgid "invalid import options\n"
1878 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:2566
1881 #, c-format
1882 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1883 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2569
1886 msgid "invalid export options\n"
1887 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2576
1890 #, c-format
1891 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1892 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1893
1894 #: g10/gpg.c:2579
1895 msgid "invalid list options\n"
1896 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2587
1899 msgid "display photo IDs during signature verification"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:2589
1903 msgid "show policy URLs during signature verification"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:2591
1907 msgid "show all notations during signature verification"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:2593
1911 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:2597
1915 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:2599
1919 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/gpg.c:2601
1923 msgid "show user ID validity during signature verification"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: g10/gpg.c:2603
1927 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/gpg.c:2605
1931 msgid "validate signatures with PKA data"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/gpg.c:2607
1935 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/gpg.c:2614
1939 #, c-format
1940 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1941 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1942
1943 #: g10/gpg.c:2617
1944 msgid "invalid verify options\n"
1945 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1946
1947 #: g10/gpg.c:2624
1948 #, c-format
1949 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1950 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1951
1952 #: g10/gpg.c:2798
1953 #, c-format
1954 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1955 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2801
1958 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
1962 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1963 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2886
1966 #, c-format
1967 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1968 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1969
1970 #: g10/gpg.c:2895
1971 #, c-format
1972 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1973 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2898
1976 #, c-format
1977 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1978 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:2913
1981 #, c-format
1982 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/gpg.c:2927
1986 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1987 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2933
1990 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1991 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2939
1994 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1995 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2952
1998 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1999 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
2002 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2003 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
2006 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2007 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3030
2010 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2011 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3036
2014 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2015 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3051
2018 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2019 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3053
2022 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2023 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3055
2026 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2027 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3057
2030 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2031 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3059
2034 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2035 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3062
2038 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2039 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3066
2042 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2043 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3073
2046 msgid "invalid default preferences\n"
2047 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3082
2050 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2051 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:3086
2054 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2055 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3090
2058 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2059 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3123
2062 #, c-format
2063 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2064 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:3170
2067 #, c-format
2068 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2069 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3175
2072 #, c-format
2073 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2074 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3180
2077 #, c-format
2078 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2079 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:3272
2082 #, c-format
2083 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2084 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:3283
2087 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2088 msgstr ""
2089 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3304
2092 msgid "--store [filename]"
2093 msgstr "--store [filnavn]"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3311
2096 msgid "--symmetric [filename]"
2097 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3313
2100 #, c-format
2101 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2102 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:3323
2105 msgid "--encrypt [filename]"
2106 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2107
2108 #: g10/gpg.c:3336
2109 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2110 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3338
2113 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: g10/gpg.c:3341
2117 #, c-format
2118 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2119 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3359
2122 msgid "--sign [filename]"
2123 msgstr "--sign [filnavn]"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3372
2126 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2127 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3387
2130 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2131 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3389
2134 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: g10/gpg.c:3392
2138 #, c-format
2139 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2140 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3412
2143 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2144 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3421
2147 msgid "--clearsign [filename]"
2148 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3446
2151 msgid "--decrypt [filename]"
2152 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3454
2155 msgid "--sign-key user-id"
2156 msgstr "--sign-key brukerid"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3458
2159 msgid "--lsign-key user-id"
2160 msgstr "--lsign-key brukerid"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3479
2163 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2164 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3564
2167 #, c-format
2168 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2169 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3566
2172 #, c-format
2173 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2174 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3568
2177 #, c-format
2178 msgid "key export failed: %s\n"
2179 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3579
2182 #, c-format
2183 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2184 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3589
2187 #, c-format
2188 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2189 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3640
2192 #, c-format
2193 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2194 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3648
2197 #, c-format
2198 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2199 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3738
2202 #, c-format
2203 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2204 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3855
2207 msgid "[filename]"
2208 msgstr "[filnavn]"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3859
2211 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2212 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:4171
2215 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2216 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:4173
2219 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2220 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:4206
2223 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2224 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2225
2226 #: g10/gpgv.c:73
2227 msgid "take the keys from this keyring"
2228 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2229
2230 #: g10/gpgv.c:75
2231 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2232 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2233
2234 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2235 msgid "|FD|write status info to this FD"
2236 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2237
2238 #: g10/gpgv.c:100
2239 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2240 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2241
2242 #: g10/gpgv.c:103
2243 msgid ""
2244 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2245 "Check signatures against known trusted keys\n"
2246 msgstr ""
2247 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2248 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2249
2250 #: g10/helptext.c:51
2251 msgid ""
2252 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2253 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2254 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/helptext.c:57
2258 msgid ""
2259 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2260 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2261 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2262 "ultimately trusted\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/helptext.c:64
2266 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/helptext.c:68
2270 msgid ""
2271 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/helptext.c:72
2275 msgid ""
2276 "Select the algorithm to use.\n"
2277 "\n"
2278 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2279 "for signatures.\n"
2280 "\n"
2281 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2282 "\n"
2283 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2284 "\n"
2285 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/helptext.c:86
2289 msgid ""
2290 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2291 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2292 "Please consult your security expert first."
2293 msgstr ""
2294
2295 #: g10/helptext.c:93
2296 msgid "Enter the size of the key"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2300 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2301 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/helptext.c:107
2305 msgid ""
2306 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2307 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2308 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2309 "the given value as an interval."
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/helptext.c:119
2313 msgid "Enter the name of the key holder"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/helptext.c:124
2317 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/helptext.c:128
2321 msgid "Please enter an optional comment"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/helptext.c:133
2325 msgid ""
2326 "N  to change the name.\n"
2327 "C  to change the comment.\n"
2328 "E  to change the email address.\n"
2329 "O  to continue with key generation.\n"
2330 "Q  to to quit the key generation."
2331 msgstr ""
2332
2333 #: g10/helptext.c:142
2334 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/helptext.c:150
2338 msgid ""
2339 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2340 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2341 "know how carefully you verified this.\n"
2342 "\n"
2343 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2344 "the\n"
2345 "    key.\n"
2346 "\n"
2347 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2348 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2349 "for\n"
2350 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2351 "user.\n"
2352 "\n"
2353 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2354 "could\n"
2355 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2356 "the\n"
2357 "    key against a photo ID.\n"
2358 "\n"
2359 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2360 "could\n"
2361 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2362 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2363 "a\n"
2364 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2365 "the\n"
2366 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2367 "exchange\n"
2368 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2369 "\n"
2370 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2371 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2372 "\"\n"
2373 "mean to you when you sign other keys.\n"
2374 "\n"
2375 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2376 msgstr ""
2377 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2378 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2379 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2380 "\n"
2381 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2382 "\n"
2383 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2384 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2385 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2386 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2387 "\n"
2388 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2389 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2390 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2391 "\n"
2392 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2393 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2394 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2395 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2396 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2397 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2398 "\n"
2399 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2400 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2401 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2402 "\n"
2403 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2404
2405 #: g10/helptext.c:188
2406 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/helptext.c:192
2410 msgid ""
2411 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2412 "All certificates are then also lost!"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: g10/helptext.c:197
2416 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/helptext.c:202
2420 msgid ""
2421 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2422 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2423 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: g10/helptext.c:207
2427 msgid ""
2428 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2429 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2430 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2431 "a trust connection through another already certified key."
2432 msgstr ""
2433
2434 #: g10/helptext.c:213
2435 msgid ""
2436 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2437 "your keyring."
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:217
2441 msgid ""
2442 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2443 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2444 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2445 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2446 "a second one is available."
2447 msgstr ""
2448
2449 #: g10/helptext.c:225
2450 msgid ""
2451 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2452 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2453 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: g10/helptext.c:232
2457 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: g10/helptext.c:238
2461 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2462 msgstr ""
2463
2464 #: g10/helptext.c:242
2465 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: g10/helptext.c:247
2469 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: g10/helptext.c:252
2473 msgid ""
2474 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2475 "file (which is shown in brackets) will be used."
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/helptext.c:258
2479 msgid ""
2480 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2481 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2482 "  \"Key has been compromised\"\n"
2483 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2484 "      got access to your secret key.\n"
2485 "  \"Key is superseded\"\n"
2486 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2487 "  \"Key is no longer used\"\n"
2488 "      Use this if you have retired this key.\n"
2489 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2490 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2491 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: g10/helptext.c:274
2495 msgid ""
2496 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2497 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2498 "An empty line ends the text.\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: g10/helptext.c:289
2502 msgid "No help available"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: g10/helptext.c:297
2506 #, c-format
2507 msgid "No help available for `%s'"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/import.c:96
2511 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/import.c:98
2515 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/import.c:100
2519 msgid "do not update the trustdb after import"
2520 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2521
2522 #: g10/import.c:102
2523 msgid "create a public key when importing a secret key"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/import.c:104
2527 msgid "only accept updates to existing keys"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: g10/import.c:106
2531 msgid "remove unusable parts from key after import"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/import.c:108
2535 msgid "remove as much as possible from key after import"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: g10/import.c:271
2539 #, c-format
2540 msgid "skipping block of type %d\n"
2541 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2542
2543 #: g10/import.c:280
2544 #, c-format
2545 msgid "%lu keys processed so far\n"
2546 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2547
2548 #: g10/import.c:297
2549 #, c-format
2550 msgid "Total number processed: %lu\n"
2551 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2552
2553 #: g10/import.c:299
2554 #, c-format
2555 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2556 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2557
2558 #: g10/import.c:302
2559 #, c-format
2560 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2561 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2564 #, c-format
2565 msgid "              imported: %lu"
2566 msgstr "                     importert: %lu"
2567
2568 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2569 #, c-format
2570 msgid "             unchanged: %lu\n"
2571 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2572
2573 #: g10/import.c:312
2574 #, c-format
2575 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2576 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2577
2578 #: g10/import.c:314
2579 #, c-format
2580 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2581 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2582
2583 #: g10/import.c:316
2584 #, c-format
2585 msgid "        new signatures: %lu\n"
2586 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2587
2588 #: g10/import.c:318
2589 #, c-format
2590 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2591 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2592
2593 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2594 #, c-format
2595 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2596 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2597
2598 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2599 #, c-format
2600 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2601 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2602
2603 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2604 #, c-format
2605 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2606 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2607
2608 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2609 #, c-format
2610 msgid "          not imported: %lu\n"
2611 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2612
2613 #: g10/import.c:328
2614 #, c-format
2615 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2616 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2617
2618 #: g10/import.c:330
2619 #, c-format
2620 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2621 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2622
2623 #: g10/import.c:571
2624 #, c-format
2625 msgid ""
2626 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2627 "algorithms on these user IDs:\n"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: g10/import.c:609
2631 #, c-format
2632 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: g10/import.c:621
2636 #, c-format
2637 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2638 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2639
2640 #: g10/import.c:633
2641 #, c-format
2642 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/import.c:646
2646 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/import.c:648
2650 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/import.c:672
2654 #, c-format
2655 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
2659 #, c-format
2660 msgid "key %s: no user ID\n"
2661 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2662
2663 #: g10/import.c:751
2664 #, c-format
2665 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2666 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2667
2668 #: g10/import.c:766
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2671 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2672
2673 #: g10/import.c:772
2674 #, c-format
2675 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2676 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2677
2678 #: g10/import.c:774
2679 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2680 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2681
2682 #: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2685 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2686
2687 #: g10/import.c:790
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2690 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2691
2692 #: g10/import.c:799
2693 #, c-format
2694 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2695 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2696
2697 #: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2698 #, c-format
2699 msgid "writing to `%s'\n"
2700 msgstr "skriver til «%s»\n"
2701
2702 #: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
2703 #: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
2704 #, c-format
2705 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2706 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2707
2708 #: g10/import.c:827
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2711 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2712
2713 #: g10/import.c:851
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2716 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2717
2718 #: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2721 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2722
2723 #: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2726 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2727
2728 #: g10/import.c:913
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2731 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2732
2733 #: g10/import.c:916
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2736 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2737
2738 #: g10/import.c:919
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2741 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2742
2743 #: g10/import.c:922
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2746 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2747
2748 #: g10/import.c:925
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2751 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2752
2753 #: g10/import.c:928
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2756 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2757
2758 #: g10/import.c:931
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2761 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2762
2763 #: g10/import.c:934
2764 #, c-format
2765 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2766 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2767
2768 #: g10/import.c:937
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2771 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2772
2773 #: g10/import.c:940
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2776 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2777
2778 #: g10/import.c:963
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2781 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2782
2783 #: g10/import.c:1126
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2786 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2787
2788 #: g10/import.c:1137
2789 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2790 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2791
2792 #: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
2793 #, c-format
2794 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2795 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2796
2797 #: g10/import.c:1165
2798 #, c-format
2799 msgid "key %s: secret key imported\n"
2800 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2801
2802 #: g10/import.c:1195
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2805 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2806
2807 #: g10/import.c:1205
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2810 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2811
2812 #: g10/import.c:1235
2813 #, c-format
2814 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2815 msgstr ""
2816 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2817
2818 #: g10/import.c:1278
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2821 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2822
2823 #: g10/import.c:1310
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2826 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2827
2828 #: g10/import.c:1376
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2831 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2832
2833 #: g10/import.c:1391
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2836 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2837
2838 #: g10/import.c:1393
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2841 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2842
2843 #: g10/import.c:1411
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2846 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2847
2848 #: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2851 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2852
2853 #: g10/import.c:1424
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2856 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1439
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2861 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1461
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2866 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1474
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2871 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1489
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2876 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2877
2878 #: g10/import.c:1531
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2881 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2882
2883 #: g10/import.c:1552
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2886 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2887
2888 #: g10/import.c:1579
2889 #, c-format
2890 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2891 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2892
2893 #: g10/import.c:1589
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2896 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2897
2898 #: g10/import.c:1606
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2901 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1620
2904 #, c-format
2905 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2906 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1628
2909 #, c-format
2910 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2911 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2912
2913 #: g10/import.c:1728
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2916 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1790
2919 #, c-format
2920 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2921 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1804
2924 #, c-format
2925 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2926 msgstr ""
2927 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2928
2929 #: g10/import.c:1863
2930 #, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2932 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2933
2934 #: g10/import.c:1897
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2937 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2938
2939 #: g10/import.c:2286
2940 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: g10/import.c:2294
2944 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2945 msgstr ""
2946
2947 #: g10/import.c:2296
2948 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/keydb.c:170
2952 #, c-format
2953 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2954 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2955
2956 #: g10/keydb.c:176
2957 #, c-format
2958 msgid "keyring `%s' created\n"
2959 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2960
2961 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2962 #, c-format
2963 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2964 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2965
2966 #: g10/keydb.c:699
2967 #, c-format
2968 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: g10/keyedit.c:267
2972 msgid "[revocation]"
2973 msgstr "[oppheving]"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:268
2976 msgid "[self-signature]"
2977 msgstr "[selvsignatur]"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2980 msgid "1 bad signature\n"
2981 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2984 #, c-format
2985 msgid "%d bad signatures\n"
2986 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
2989 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2990 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
2993 #, c-format
2994 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2995 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
2998 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2999 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3002 #, c-format
3003 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3004 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:358
3007 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3008 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:360
3011 #, c-format
3012 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3013 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3016 msgid ""
3017 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3018 "keys\n"
3019 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3020 "etc.)\n"
3021 msgstr ""
3022 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
3023 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3024 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3027 #, c-format
3028 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3029 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3032 #, c-format
3033 msgid "  %d = I trust fully\n"
3034 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:440
3037 msgid ""
3038 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3039 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3040 "trust signatures on your behalf.\n"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: g10/keyedit.c:456
3044 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/keyedit.c:600
3048 #, c-format
3049 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3050 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3051
3052 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3053 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
3054 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3055 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3056
3057 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3058 #: g10/keyedit.c:1757
3059 msgid "  Unable to sign.\n"
3060 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:628
3063 #, c-format
3064 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3065 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3066
3067 #: g10/keyedit.c:656
3068 #, c-format
3069 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3070 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3071
3072 #: g10/keyedit.c:684
3073 #, c-format
3074 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3075 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3076
3077 #: g10/keyedit.c:686
3078 msgid "Sign it? (y/N) "
3079 msgstr "Signere den? (j/N) "
3080
3081 #: g10/keyedit.c:708
3082 #, c-format
3083 msgid ""
3084 "The self-signature on \"%s\"\n"
3085 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3086 msgstr ""
3087 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3088 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:717
3091 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3092 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3093
3094 #: g10/keyedit.c:731
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "Your current signature on \"%s\"\n"
3098 "has expired.\n"
3099 msgstr ""
3100 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3101 "er utgått.\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:735
3104 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3105 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3106
3107 #: g10/keyedit.c:756
3108 #, c-format
3109 msgid ""
3110 "Your current signature on \"%s\"\n"
3111 "is a local signature.\n"
3112 msgstr ""
3113 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3114 "er en lokal signatur.\n"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:760
3117 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3118 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3119
3120 #: g10/keyedit.c:781
3121 #, c-format
3122 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3123 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:784
3126 #, c-format
3127 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3128 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:789
3131 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3132 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3133
3134 #: g10/keyedit.c:811
3135 #, c-format
3136 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3137 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:826
3140 msgid "This key has expired!"
3141 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:844
3144 #, c-format
3145 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3146 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:850
3149 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3150 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3151
3152 #: g10/keyedit.c:890
3153 msgid ""
3154 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3155 "mode.\n"
3156 msgstr ""
3157 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:892
3160 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3161 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:917
3164 msgid ""
3165 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3166 "belongs\n"
3167 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3168 msgstr ""
3169 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3170 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3171 "svaret.\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:922
3174 #, c-format
3175 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3176 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:924
3179 #, c-format
3180 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3181 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:926
3184 #, c-format
3185 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3186 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:928
3189 #, c-format
3190 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3191 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:934
3194 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3195 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3196
3197 #: g10/keyedit.c:958
3198 #, c-format
3199 msgid ""
3200 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3201 "key \"%s\" (%s)\n"
3202 msgstr ""
3203 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3204 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:965
3207 msgid "This will be a self-signature.\n"
3208 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:971
3211 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3212 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:979
3215 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3216 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:989
3219 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3220 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:996
3223 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3224 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1003
3227 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3228 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1008
3231 msgid "I have checked this key casually.\n"
3232 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:1013
3235 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3236 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1023
3239 msgid "Really sign? (y/N) "
3240 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3243 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
3244 #, c-format
3245 msgid "signing failed: %s\n"
3246 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1133
3249 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3253 msgid "This key is not protected.\n"
3254 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3257 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3258 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3261 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3262 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3265 msgid "Key is protected.\n"
3266 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1180
3269 #, c-format
3270 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3271 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1186
3274 msgid ""
3275 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3276 "\n"
3277 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3280 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3281 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1206
3284 msgid ""
3285 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3286 "\n"
3287 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1209
3290 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3291 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1280
3294 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3295 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1366
3298 msgid "save and quit"
3299 msgstr "lagre og avslutte"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1369
3302 msgid "show key fingerprint"
3303 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1370
3306 msgid "list key and user IDs"
3307 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1372
3310 msgid "select user ID N"
3311 msgstr "velger brukerid N"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1373
3314 msgid "select subkey N"
3315 msgstr "velger brukerid N"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1374
3318 msgid "check signatures"
3319 msgstr "sjekke signaturer"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1379
3322 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1384
3326 msgid "sign selected user IDs locally"
3327 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1386
3330 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3331 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1388
3334 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1392
3338 msgid "add a user ID"
3339 msgstr "legge til en brukerid"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1394
3342 msgid "add a photo ID"
3343 msgstr "legge til en fotoid"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1396
3346 msgid "delete selected user IDs"
3347 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1401
3350 msgid "add a subkey"
3351 msgstr "legge til en undernøkkel"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1405
3354 msgid "add a key to a smartcard"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1407
3358 msgid "move a key to a smartcard"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1409
3362 msgid "move a backup key to a smartcard"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1413
3366 msgid "delete selected subkeys"
3367 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1415
3370 msgid "add a revocation key"
3371 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1417
3374 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3375 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1419
3378 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1421
3382 msgid "flag the selected user ID as primary"
3383 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1423
3386 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3387 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1426
3390 msgid "list preferences (expert)"
3391 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1428
3394 msgid "list preferences (verbose)"
3395 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1430
3398 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3399 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1435
3402 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3403 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1437
3406 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3407 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1439
3410 msgid "change the passphrase"
3411 msgstr "endre passfrasen"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1443
3414 msgid "change the ownertrust"
3415 msgstr "endre eiertilliten"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1445
3418 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3419 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1447
3422 msgid "revoke selected user IDs"
3423 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1452
3426 msgid "revoke key or selected subkeys"
3427 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1453
3430 msgid "enable key"
3431 msgstr "innkoble en nøkkel"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1454
3434 msgid "disable key"
3435 msgstr "utkoble en nøkkel"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1455
3438 msgid "show selected photo IDs"
3439 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1457
3442 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1459
3446 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1577
3450 #, c-format
3451 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3452 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1595
3455 msgid "Secret key is available.\n"
3456 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1678
3459 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3460 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1686
3463 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3464 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1705
3467 msgid ""
3468 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3469 "(lsign),\n"
3470 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3471 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1745
3475 msgid "Key is revoked."
3476 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1764
3479 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3480 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1771
3483 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3484 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1780
3487 #, c-format
3488 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3489 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1803
3492 #, c-format
3493 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3494 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
3497 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3498 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1827
3501 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3502 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1829
3505 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3506 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1830
3509 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3510 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1880
3513 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3514 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1892
3517 msgid "You must select exactly one key.\n"
3518 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1920
3521 msgid "Command expects a filename argument\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1934
3525 #, c-format
3526 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3527 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1951
3530 #, c-format
3531 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3532 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1975
3535 msgid "You must select at least one key.\n"
3536 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1978
3539 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3540 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1979
3543 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3544 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3545
3546 #: g10/keyedit.c:2014
3547 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3548 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3549
3550 #: g10/keyedit.c:2015
3551 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3552 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2033
3555 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3556 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3557
3558 #: g10/keyedit.c:2044
3559 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3560 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3561
3562 #: g10/keyedit.c:2046
3563 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3564 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3565
3566 #: g10/keyedit.c:2096
3567 msgid ""
3568 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2138
3572 msgid "Set preference list to:\n"
3573 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:2144
3576 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3577 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3578
3579 #: g10/keyedit.c:2146
3580 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3581 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3582
3583 #: g10/keyedit.c:2214
3584 msgid "Save changes? (y/N) "
3585 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:2217
3588 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3589 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3590
3591 #: g10/keyedit.c:2227
3592 #, c-format
3593 msgid "update failed: %s\n"
3594 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:2234
3597 #, c-format
3598 msgid "update secret failed: %s\n"
3599 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:2241
3602 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3603 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:2342
3606 msgid "Digest: "
3607 msgstr "Digest: "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2394
3610 msgid "Features: "
3611 msgstr "Særtrekk: "
3612
3613 #: g10/keyedit.c:2405
3614 msgid "Keyserver no-modify"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
3618 msgid "Preferred keyserver: "
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3622 msgid "Notations: "
3623 msgstr "Notasjoner: "
3624
3625 #: g10/keyedit.c:2639
3626 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3627 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2698
3630 #, c-format
3631 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3632 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2719
3635 #, c-format
3636 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3637 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2725
3640 msgid "(sensitive)"
3641 msgstr "(sensitiv)"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3644 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3645 #, c-format
3646 msgid "created: %s"
3647 msgstr "opprettet: %s"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
3650 #, c-format
3651 msgid "revoked: %s"
3652 msgstr "opphevet: %s"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3655 #, c-format
3656 msgid "expired: %s"
3657 msgstr "utgikk: %s"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3660 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3661 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
3662 #, c-format
3663 msgid "expires: %s"
3664 msgstr "utgår: %s"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2750
3667 #, c-format
3668 msgid "usage: %s"
3669 msgstr "bruksmåte: %s"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:2765
3672 #, c-format
3673 msgid "trust: %s"
3674 msgstr "tillit: %s"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:2769
3677 #, c-format
3678 msgid "validity: %s"
3679 msgstr "gyldighet: %s"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2776
3682 msgid "This key has been disabled"
3683 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
3686 msgid "card-no: "
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/keyedit.c:2828
3690 msgid ""
3691 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3692 "unless you restart the program.\n"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
3696 #: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3697 msgid "revoked"
3698 msgstr "opphevet"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
3701 #: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3702 msgid "expired"
3703 msgstr "utgått"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2959
3706 msgid ""
3707 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3708 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: g10/keyedit.c:3020
3712 msgid ""
3713 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3714 "versions\n"
3715 "         of PGP to reject this key.\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3719 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3720 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:3031
3723 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3171
3727 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3728 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:3181
3731 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: g10/keyedit.c:3185
3735 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keyedit.c:3191
3739 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:3205
3743 #, c-format
3744 msgid "Deleted %d signature.\n"
3745 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:3206
3748 #, c-format
3749 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3750 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:3209
3753 msgid "Nothing deleted.\n"
3754 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
3757 msgid "invalid"
3758 msgstr "ugyldig"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:3244
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3763 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:3251
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3768 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:3252
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3773 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:3260
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3778 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:3261
3781 #, c-format
3782 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3783 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:3355
3786 msgid ""
3787 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3788 "cause\n"
3789 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: g10/keyedit.c:3366
3793 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: g10/keyedit.c:3386
3797 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/keyedit.c:3411
3801 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3802 msgstr ""
3803
3804 #: g10/keyedit.c:3426
3805 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #: g10/keyedit.c:3448
3809 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: g10/keyedit.c:3467
3813 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:3473
3817 msgid ""
3818 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3819 msgstr ""
3820 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3821 "N) "
3822
3823 #: g10/keyedit.c:3534
3824 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/keyedit.c:3540
3828 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3829 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:3544
3832 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: g10/keyedit.c:3547
3836 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3837 msgstr ""
3838
3839 #: g10/keyedit.c:3593
3840 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3841 msgstr ""
3842
3843 #: g10/keyedit.c:3609
3844 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keyedit.c:3682
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3850 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:3688
3853 #, c-format
3854 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3850
3858 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
3862 #, c-format
3863 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3864 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:4060
3867 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:4140
3871 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3872 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:4141
3875 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3876 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3877
3878 #: g10/keyedit.c:4203
3879 msgid "Enter the notation: "
3880 msgstr ""
3881
3882 #: g10/keyedit.c:4352
3883 msgid "Proceed? (y/N) "
3884 msgstr ""
3885
3886 #: g10/keyedit.c:4416
3887 #, c-format
3888 msgid "No user ID with index %d\n"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: g10/keyedit.c:4474
3892 #, c-format
3893 msgid "No user ID with hash %s\n"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keyedit.c:4501
3897 #, c-format
3898 msgid "No subkey with index %d\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keyedit.c:4636
3902 #, c-format
3903 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
3907 #, c-format
3908 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3912 msgid " (non-exportable)"
3913 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:4645
3916 #, c-format
3917 msgid "This signature expired on %s.\n"
3918 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:4649
3921 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3922 msgstr ""
3923
3924 #: g10/keyedit.c:4653
3925 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3926 msgstr ""
3927
3928 #: g10/keyedit.c:4680
3929 #, c-format
3930 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: g10/keyedit.c:4706
3934 msgid " (non-revocable)"
3935 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:4713
3938 #, c-format
3939 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: g10/keyedit.c:4735
3943 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: g10/keyedit.c:4755
3947 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3948 msgstr ""
3949
3950 #: g10/keyedit.c:4785
3951 msgid "no secret key\n"
3952 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:4855
3955 #, c-format
3956 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3957 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:4872
3960 #, c-format
3961 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3962 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:4936
3965 #, c-format
3966 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3967 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:4998
3970 #, c-format
3971 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3972 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:5093
3975 #, c-format
3976 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: g10/keygen.c:265
3980 #, c-format
3981 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3982 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:272
3985 msgid "too many cipher preferences\n"
3986 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:274
3989 msgid "too many digest preferences\n"
3990 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3991
3992 #: g10/keygen.c:276
3993 msgid "too many compression preferences\n"
3994 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:401
3997 #, c-format
3998 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3999 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:875
4002 msgid "writing direct signature\n"
4003 msgstr "skriver direkte signatur\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:914
4006 msgid "writing self signature\n"
4007 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:964
4010 msgid "writing key binding signature\n"
4011 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4014 #: g10/keygen.c:2948
4015 #, c-format
4016 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4017 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4020 #, c-format
4021 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4022 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
4023
4024 #: g10/keygen.c:1276
4025 msgid ""
4026 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: g10/keygen.c:1492
4030 msgid "Sign"
4031 msgstr "Signere"
4032
4033 #: g10/keygen.c:1495
4034 msgid "Certify"
4035 msgstr "Bekrefte"
4036
4037 #: g10/keygen.c:1498
4038 msgid "Encrypt"
4039 msgstr "Kryptere data"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1501
4042 msgid "Authenticate"
4043 msgstr "Autentisere"
4044
4045 # S og s for signering
4046 # K og k for kryptering
4047 # A og a for autentisering
4048 # Q og q for avslutte
4049 #: g10/keygen.c:1509
4050 msgid "SsEeAaQq"
4051 msgstr "SsKkAaQq"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1528
4054 #, c-format
4055 msgid "Possible actions for a %s key: "
4056 msgstr ""
4057
4058 #: g10/keygen.c:1532
4059 msgid "Current allowed actions: "
4060 msgstr ""
4061
4062 #: g10/keygen.c:1537
4063 #, c-format
4064 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: g10/keygen.c:1540
4068 #, c-format
4069 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4070 msgstr ""
4071
4072 #: g10/keygen.c:1543
4073 #, c-format
4074 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: g10/keygen.c:1546
4078 #, c-format
4079 msgid "   (%c) Finished\n"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: g10/keygen.c:1602
4083 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4084 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:1604
4087 #, c-format
4088 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4089 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4090
4091 #: g10/keygen.c:1605
4092 #, c-format
4093 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4094 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4095
4096 #: g10/keygen.c:1607
4097 #, c-format
4098 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4099 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4100
4101 #: g10/keygen.c:1609
4102 #, c-format
4103 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4104 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4105
4106 #: g10/keygen.c:1610
4107 #, c-format
4108 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4109 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:1612
4112 #, c-format
4113 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4114 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:1614
4117 #, c-format
4118 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4119 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
4120
4121 #: g10/keygen.c:1683
4122 #, c-format
4123 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4124 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
4125
4126 #: g10/keygen.c:1693
4127 #, c-format
4128 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: g10/keygen.c:1700
4132 #, c-format
4133 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4134 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
4135
4136 #: g10/keygen.c:1714
4137 #, c-format
4138 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: g10/keygen.c:1720
4142 #, c-format
4143 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4144 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
4145
4146 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4147 #, c-format
4148 msgid "rounded up to %u bits\n"
4149 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
4150
4151 #: g10/keygen.c:1779
4152 msgid ""
4153 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4154 "         0 = key does not expire\n"
4155 "      <n>  = key expires in n days\n"
4156 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4157 "      <n>m = key expires in n months\n"
4158 "      <n>y = key expires in n years\n"
4159 msgstr ""
4160 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
4161 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
4162 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
4163 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
4164 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
4165 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
4166
4167 #: g10/keygen.c:1790
4168 msgid ""
4169 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4170 "         0 = signature does not expire\n"
4171 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4172 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4173 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4174 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4175 msgstr ""
4176 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
4177 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
4178 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
4179 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
4180 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
4181 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:1813
4184 msgid "Key is valid for? (0) "
4185 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
4186
4187 #: g10/keygen.c:1818
4188 #, c-format
4189 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4190 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
4191
4192 #: g10/keygen.c:1836
4193 msgid "invalid value\n"
4194 msgstr "ugyldig verdi\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:1843
4197 msgid "Key does not expire at all\n"
4198 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:1844
4201 msgid "Signature does not expire at all\n"
4202 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
4203
4204 #: g10/keygen.c:1849
4205 #, c-format
4206 msgid "Key expires at %s\n"
4207 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
4208
4209 #: g10/keygen.c:1850
4210 #, c-format
4211 msgid "Signature expires at %s\n"
4212 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:1854
4215 msgid ""
4216 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4217 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4218 msgstr ""
4219 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
4220 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:1861
4223 msgid "Is this correct? (y/N) "
4224 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
4225
4226 #: g10/keygen.c:1884
4227 msgid ""
4228 "\n"
4229 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4230 "ID\n"
4231 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4232 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4233 "\n"
4234 msgstr ""
4235 "\n"
4236 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
4237 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
4238 "epostadresse til denne formen:\n"
4239 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
4240 "\n"
4241
4242 #: g10/keygen.c:1897
4243 msgid "Real name: "
4244 msgstr "Fullt navn: "
4245
4246 #: g10/keygen.c:1905
4247 msgid "Invalid character in name\n"
4248 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1907
4251 msgid "Name may not start with a digit\n"
4252 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:1909
4255 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4256 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1917
4259 msgid "Email address: "
4260 msgstr "Epostadresse: "
4261
4262 #: g10/keygen.c:1923
4263 msgid "Not a valid email address\n"
4264 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1931
4267 msgid "Comment: "
4268 msgstr "Kommentar: "
4269
4270 #: g10/keygen.c:1937
4271 msgid "Invalid character in comment\n"
4272 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:1959
4275 #, c-format
4276 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4277 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:1965
4280 #, c-format
4281 msgid ""
4282 "You selected this USER-ID:\n"
4283 "    \"%s\"\n"
4284 "\n"
4285 msgstr ""
4286 "Du valgte denne brukeriden:\n"
4287 "    «%s»\n"
4288 "\n"
4289
4290 #: g10/keygen.c:1970
4291 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4292 msgstr ""
4293 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
4294
4295 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4296 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4297 #. string which should be translated accordingly and the
4298 #. letter changed to match the one in the answer string.
4299 #.
4300 #. n = Change name
4301 #. c = Change comment
4302 #. e = Change email
4303 #. o = Okay (ready, continue)
4304 #. q = Quit
4305 #.
4306 #: g10/keygen.c:1986
4307 msgid "NnCcEeOoQq"
4308 msgstr "NnKeEeRrAa"
4309
4310 #: g10/keygen.c:1996
4311 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4312 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
4313
4314 #: g10/keygen.c:1997
4315 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4316 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
4317
4318 #: g10/keygen.c:2016
4319 msgid "Please correct the error first\n"
4320 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
4321
4322 #: g10/keygen.c:2055
4323 msgid ""
4324 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4325 "\n"
4326 msgstr ""
4327 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
4328 "\n"
4329
4330 #: g10/keygen.c:2070
4331 #, c-format
4332 msgid "%s.\n"
4333 msgstr "%s.\n"
4334
4335 #: g10/keygen.c:2076
4336 msgid ""
4337 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4338 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4339 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4340 "\n"
4341 msgstr ""
4342 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
4343 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
4344 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
4345 "\n"
4346
4347 #: g10/keygen.c:2098
4348 msgid ""
4349 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4350 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4351 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4352 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4353 msgstr ""
4354 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
4355 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
4356 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
4357 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4360 msgid "Key generation canceled.\n"
4361 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4364 #, c-format
4365 msgid "writing public key to `%s'\n"
4366 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
4367
4368 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4369 #, c-format
4370 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4371 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4374 #, c-format
4375 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4376 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4377
4378 #: g10/keygen.c:3242
4379 #, c-format
4380 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4381 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4382
4383 #: g10/keygen.c:3248
4384 #, c-format
4385 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4386 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:3266
4389 #, c-format
4390 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4391 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4392
4393 #: g10/keygen.c:3273
4394 #, c-format
4395 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4396 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4397
4398 #: g10/keygen.c:3296
4399 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4400 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:3307
4403 msgid ""
4404 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4405 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4406 msgstr ""
4407 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4408 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4409 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4410
4411 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4412 #, c-format
4413 msgid "Key generation failed: %s\n"
4414 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4415
4416 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4417 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4418 #, c-format
4419 msgid ""
4420 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4421 msgstr ""
4422 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4423 "klokkeproblem)\n"
4424
4425 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4426 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4427 #, c-format
4428 msgid ""
4429 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4430 msgstr ""
4431 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4432 "klokkeproblem)\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4435 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4436 msgstr ""
4437 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4438 "OpenPGP\n"
4439
4440 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4441 msgid "Really create? (y/N) "
4442 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4443
4444 #: g10/keygen.c:3714
4445 #, c-format
4446 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4447 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:3762
4450 #, c-format
4451 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4452 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:3788
4455 #, c-format
4456 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4457 msgstr ""
4458
4459 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4460 msgid "never     "
4461 msgstr ""
4462
4463 #: g10/keylist.c:265
4464 msgid "Critical signature policy: "
4465 msgstr ""
4466
4467 #: g10/keylist.c:267
4468 msgid "Signature policy: "
4469 msgstr ""
4470
4471 #: g10/keylist.c:306
4472 msgid "Critical preferred keyserver: "
4473 msgstr ""
4474
4475 #: g10/keylist.c:359
4476 msgid "Critical signature notation: "
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keylist.c:361
4480 msgid "Signature notation: "
4481 msgstr ""
4482
4483 #: g10/keylist.c:471
4484 msgid "Keyring"
4485 msgstr "Nøkkelknippe"
4486
4487 #: g10/keylist.c:1506
4488 msgid "Primary key fingerprint:"
4489 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4490
4491 #: g10/keylist.c:1508
4492 msgid "     Subkey fingerprint:"
4493 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4494
4495 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4496 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4497 #: g10/keylist.c:1515
4498 msgid " Primary key fingerprint:"
4499 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4500
4501 #: g10/keylist.c:1517
4502 msgid "      Subkey fingerprint:"
4503 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4504
4505 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4506 msgid "      Key fingerprint ="
4507 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4508
4509 #: g10/keylist.c:1592
4510 msgid "      Card serial no. ="
4511 msgstr "      Serienummer for kort ="
4512
4513 #: g10/keyring.c:1251
4514 #, c-format
4515 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4516 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4517
4518 #: g10/keyring.c:1256
4519 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4520 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4521
4522 #: g10/keyring.c:1258
4523 #, c-format
4524 msgid "%s is the unchanged one\n"
4525 msgstr ""
4526
4527 #: g10/keyring.c:1259
4528 #, c-format
4529 msgid "%s is the new one\n"
4530 msgstr ""
4531
4532 #: g10/keyring.c:1260
4533 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyring.c:1382
4537 #, c-format
4538 msgid "caching keyring `%s'\n"
4539 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4540
4541 #: g10/keyring.c:1428
4542 #, c-format
4543 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4544 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4545
4546 #: g10/keyring.c:1440
4547 #, c-format
4548 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4549 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4550
4551 #: g10/keyring.c:1512
4552 #, c-format
4553 msgid "%s: keyring created\n"
4554 msgstr ""
4555
4556 #: g10/keyserver.c:66
4557 msgid "include revoked keys in search results"
4558 msgstr ""
4559
4560 #: g10/keyserver.c:67
4561 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: g10/keyserver.c:69
4565 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4566 msgstr ""
4567
4568 #: g10/keyserver.c:71
4569 msgid "do not delete temporary files after using them"
4570 msgstr ""
4571
4572 #: g10/keyserver.c:75
4573 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4574 msgstr ""
4575
4576 #: g10/keyserver.c:77
4577 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4578 msgstr ""
4579
4580 #: g10/keyserver.c:79
4581 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4582 msgstr ""
4583
4584 #: g10/keyserver.c:145
4585 #, c-format
4586 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4587 msgstr ""
4588 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4589
4590 #: g10/keyserver.c:528
4591 msgid "disabled"
4592 msgstr "utkoblet"
4593
4594 #: g10/keyserver.c:729
4595 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4596 msgstr ""
4597
4598 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
4599 #, c-format
4600 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4601 msgstr ""
4602
4603 #: g10/keyserver.c:911
4604 #, c-format
4605 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4606 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4607
4608 #: g10/keyserver.c:913
4609 msgid "key not found on keyserver\n"
4610 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4611
4612 #: g10/keyserver.c:1154
4613 #, c-format
4614 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4615 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4616
4617 #: g10/keyserver.c:1158
4618 #, c-format
4619 msgid "requesting key %s from %s\n"
4620 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4621
4622 #: g10/keyserver.c:1182
4623 #, c-format
4624 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4625 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4626
4627 #: g10/keyserver.c:1185
4628 #, c-format
4629 msgid "searching for names from %s\n"
4630 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4631
4632 #: g10/keyserver.c:1338
4633 #, c-format
4634 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4635 msgstr ""
4636
4637 #: g10/keyserver.c:1342
4638 #, c-format
4639 msgid "sending key %s to %s\n"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: g10/keyserver.c:1385
4643 #, c-format
4644 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4645 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4646
4647 #: g10/keyserver.c:1388
4648 #, c-format
4649 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4650 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4651
4652 #: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
4653 msgid "no keyserver action!\n"
4654 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4655
4656 #: g10/keyserver.c:1443
4657 #, c-format
4658 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4659 msgstr ""
4660
4661 #: g10/keyserver.c:1452
4662 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4663 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4664
4665 #: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
4666 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4667 msgstr ""
4668
4669 #: g10/keyserver.c:1520
4670 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4671 msgstr ""
4672
4673 #: g10/keyserver.c:1532
4674 #, c-format
4675 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4676 msgstr ""
4677
4678 #: g10/keyserver.c:1537
4679 #, c-format
4680 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4681 msgstr ""
4682
4683 #: g10/keyserver.c:1545
4684 #, c-format
4685 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: g10/keyserver.c:1552
4689 msgid "keyserver timed out\n"
4690 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4691
4692 #: g10/keyserver.c:1557
4693 msgid "keyserver internal error\n"
4694 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4695
4696 #: g10/keyserver.c:1566
4697 #, c-format
4698 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4699 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4700
4701 #: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
4702 #, c-format
4703 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4704 msgstr ""
4705
4706 #: g10/keyserver.c:1884
4707 #, c-format
4708 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4709 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4710
4711 #: g10/keyserver.c:1906
4712 #, c-format
4713 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4714 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4715
4716 #: g10/keyserver.c:1908
4717 #, c-format
4718 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4719 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4720
4721 #: g10/keyserver.c:1964
4722 #, c-format
4723 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4724 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4725
4726 #: g10/keyserver.c:1970
4727 #, c-format
4728 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4729 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4730
4731 #: g10/mainproc.c:228
4732 #, c-format
4733 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4734 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4735
4736 #: g10/mainproc.c:281
4737 #, c-format
4738 msgid "%s encrypted session key\n"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: g10/mainproc.c:291
4742 #, c-format
4743 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4744 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4745
4746 #: g10/mainproc.c:357
4747 #, c-format
4748 msgid "public key is %s\n"
4749 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4750
4751 #: g10/mainproc.c:414
4752 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4753 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4754
4755 #: g10/mainproc.c:447
4756 #, c-format
4757 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4758 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4759
4760 # Do we really need to translate this string.
4761 # The must some bug in the code.
4762 #: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
4763 #, c-format
4764 msgid "      \"%s\"\n"
4765 msgstr "      «%s»\n"
4766
4767 #: g10/mainproc.c:455
4768 #, c-format
4769 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4770 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4771
4772 #: g10/mainproc.c:469
4773 #, c-format
4774 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4775 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4776
4777 #: g10/mainproc.c:483
4778 #, c-format
4779 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4780 msgstr ""
4781
4782 #: g10/mainproc.c:485
4783 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4784 msgstr ""
4785
4786 #: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
4787 #, c-format
4788 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4789 msgstr ""
4790
4791 #: g10/mainproc.c:525
4792 #, c-format
4793 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4794 msgstr ""
4795
4796 #: g10/mainproc.c:558
4797 msgid "decryption okay\n"
4798 msgstr ""
4799
4800 #: g10/mainproc.c:562
4801 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4802 msgstr ""
4803
4804 #: g10/mainproc.c:575
4805 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4806 msgstr ""
4807
4808 #: g10/mainproc.c:581
4809 #, c-format
4810 msgid "decryption failed: %s\n"
4811 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
4812
4813 #: g10/mainproc.c:600
4814 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4815 msgstr ""
4816
4817 #: g10/mainproc.c:602
4818 #, c-format
4819 msgid "original file name='%.*s'\n"
4820 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
4821
4822 #: g10/mainproc.c:814
4823 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4824 msgstr ""
4825
4826 #: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
4827 msgid "no signature found\n"
4828 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
4829
4830 #: g10/mainproc.c:1442
4831 msgid "signature verification suppressed\n"
4832 msgstr ""
4833
4834 #: g10/mainproc.c:1542
4835 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4836 msgstr ""
4837
4838 #: g10/mainproc.c:1553
4839 #, c-format
4840 msgid "Signature made %s\n"
4841 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
4842
4843 #: g10/mainproc.c:1554
4844 #, c-format
4845 msgid "               using %s key %s\n"
4846 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
4847
4848 #: g10/mainproc.c:1558
4849 #, c-format
4850 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4851 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
4852
4853 #: g10/mainproc.c:1578
4854 msgid "Key available at: "
4855 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
4856
4857 #: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
4858 #, c-format
4859 msgid "BAD signature from \"%s\""
4860 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
4861
4862 #: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
4863 #, c-format
4864 msgid "Expired signature from \"%s\""
4865 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
4866
4867 #: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
4868 #, c-format
4869 msgid "Good signature from \"%s\""
4870 msgstr "God signatur fra&nbs