New "relax" option for trustlist.txt
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2006-09-25 09:19+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:193
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:356
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:359
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:417 agent/call-pinentry.c:429
39 #, fuzzy
40 msgid "PIN too long"
41 msgstr "for lang linje"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:418
44 #, fuzzy
45 msgid "Passphrase too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:426
49 #, fuzzy
50 msgid "Invalid characters in PIN"
51 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:431
54 msgid "PIN too short"
55 msgstr ""
56
57 #: agent/call-pinentry.c:443
58 #, fuzzy
59 msgid "Bad PIN"
60 msgstr "ugyldig MPI"
61
62 #: agent/call-pinentry.c:444
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad Passphrase"
65 msgstr "ugyldig passfrase"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:484
68 #, fuzzy
69 msgid "Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/command-ssh.c:533
73 #, c-format
74 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1018 g10/keygen.c:3045
78 #: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
79 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
83
84 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
85 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
86 #: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:3484 g10/import.c:195
87 #: g10/keygen.c:2553 g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
88 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
89 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
90 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
91 #: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
92 #, c-format
93 msgid "can't open `%s': %s\n"
94 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
95
96 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
97 #, fuzzy, c-format
98 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
99 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1623
102 #, c-format
103 msgid "detected card with S/N: %s\n"
104 msgstr ""
105
106 #: agent/command-ssh.c:1628
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
109 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
110
111 #: agent/command-ssh.c:1648
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "no suitable card key found: %s\n"
114 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1698
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
119 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1713
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "error writing key: %s\n"
124 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:2018
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
129 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2353
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
135 "0Awithin gpg-agent's key storage"
136 msgstr ""
137
138 #: agent/command-ssh.c:2857
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
141 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
142
143 #: agent/divert-scd.c:217
144 #, fuzzy
145 msgid "Admin PIN"
146 msgstr "|A|Admin PIN"
147
148 #: agent/divert-scd.c:275
149 #, fuzzy
150 msgid "Repeat this PIN"
151 msgstr "Gjenta denne PIN: "
152
153 #: agent/divert-scd.c:278
154 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
155 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
156
157 #: agent/divert-scd.c:290
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
160 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
161
162 #: agent/genkey.c:109
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
165 msgstr ""
166 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
167 "\n"
168
169 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
170 #, fuzzy
171 msgid "Please re-enter this passphrase"
172 msgstr "endre passfrasen"
173
174 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
175 #: tools/symcryptrun.c:484
176 msgid "does not match - try again"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/genkey.c:218
180 #, fuzzy
181 msgid "Please enter the new passphrase"
182 msgstr "endre passfrasen"
183
184 #: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
185 #: scd/scdaemon.c:101
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "@Options:\n"
189 " "
190 msgstr ""
191 "@\n"
192 "Valg:\n"
193 " "
194
195 #: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
196 msgid "run in server mode (foreground)"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
200 msgid "run in daemon mode (background)"
201 msgstr ""
202
203 #: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:466 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
204 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
205 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
206 msgid "verbose"
207 msgstr "fyldig output"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
210 #: sm/gpgsm.c:336
211 msgid "be somewhat more quiet"
212 msgstr "være noenlunde stille"
213
214 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
215 msgid "sh-style command output"
216 msgstr ""
217
218 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
219 msgid "csh-style command output"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
223 #, fuzzy
224 msgid "|FILE|read options from FILE"
225 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
226
227 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
228 msgid "do not detach from the console"
229 msgstr ""
230
231 #: agent/gpg-agent.c:123
232 msgid "do not grab keyboard and mouse"
233 msgstr ""
234
235 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
236 #: tools/symcryptrun.c:184
237 #, fuzzy
238 msgid "use a log file for the server"
239 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
240
241 #: agent/gpg-agent.c:126
242 #, fuzzy
243 msgid "use a standard location for the socket"
244 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
245
246 #: agent/gpg-agent.c:130
247 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/gpg-agent.c:132
251 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:133
255 #, fuzzy
256 msgid "do not use the SCdaemon"
257 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:140
260 msgid "ignore requests to change the TTY"
261 msgstr ""
262
263 #: agent/gpg-agent.c:142
264 msgid "ignore requests to change the X display"
265 msgstr ""
266
267 #: agent/gpg-agent.c:145
268 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:150
272 msgid "do not use the PIN cache when signing"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:152
276 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:154
280 #, fuzzy
281 msgid "allow presetting passphrase"
282 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:155
285 msgid "enable ssh-agent emulation"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:157
289 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
293 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
294 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
295 #, fuzzy
296 msgid "Please report bugs to <"
297 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
300 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
301 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
302 msgid ">.\n"
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:239
306 #, fuzzy
307 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
308 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:241
311 msgid ""
312 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
313 "Secret key management for GnuPG\n"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:300
317 #, c-format
318 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:303
322 #, c-format
323 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
324 msgstr ""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:925 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
327 #, c-format
328 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
329 msgstr ""
330
331 #: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1787
332 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
333 #: tools/symcryptrun.c:1053
334 #, c-format
335 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
336 msgstr ""
337
338 #: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1986 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
339 #, c-format
340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
341 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
342
343 #: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1990
344 #: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
345 #, c-format
346 msgid "option file `%s': %s\n"
347 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1997 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
350 #, c-format
351 msgid "reading options from `%s'\n"
352 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
355 #: g10/plaintext.c:158
356 #, c-format
357 msgid "error creating `%s': %s\n"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
361 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
362 #: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
363 #, c-format
364 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
365 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
368 msgid "name of socket too long\n"
369 msgstr ""
370
371 #: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "can't create socket: %s\n"
374 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
377 #, fuzzy, c-format
378 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
379 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "listen() failed: %s\n"
384 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
387 #, fuzzy, c-format
388 msgid "listening on socket `%s'\n"
389 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
392 #, c-format
393 msgid "directory `%s' created\n"
394 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1324
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
399 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1328
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
404 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1427
407 #, c-format
408 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1432
412 #, c-format
413 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1446
417 #, c-format
418 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1451
422 #, c-format
423 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
429 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
432 #, fuzzy, c-format
433 msgid "%s %s stopped\n"
434 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1650
437 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
441 #: g10/passphrase.c:326 sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
442 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
446 #: g10/passphrase.c:345 sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
447 #, c-format
448 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/preset-passphrase.c:100
452 #, fuzzy
453 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
454 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
455
456 #: agent/preset-passphrase.c:103
457 msgid ""
458 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
459 "Password cache maintenance\n"
460 msgstr ""
461
462 #: agent/protect-tool.c:146
463 #, fuzzy
464 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
465 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
466
467 #: agent/protect-tool.c:148
468 msgid ""
469 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
470 "Secret key maintenance tool\n"
471 msgstr ""
472
473 #: agent/protect-tool.c:1206
474 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
475 msgstr ""
476
477 #: agent/protect-tool.c:1209
478 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:1212
482 msgid ""
483 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
484 "system."
485 msgstr ""
486
487 #: agent/protect-tool.c:1217
488 msgid ""
489 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
490 "needed to complete this operation."
491 msgstr ""
492
493 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
494 #, fuzzy
495 msgid "Passphrase:"
496 msgstr "ugyldig passfrase"
497
498 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
501 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
502
503 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
504 #, fuzzy
505 msgid "cancelled\n"
506 msgstr "cancel|cancel"
507
508 #: agent/trustlist.c:109 agent/trustlist.c:267
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "error opening `%s': %s\n"
511 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
512
513 #: agent/trustlist.c:124
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
516 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
517
518 #: agent/trustlist.c:144 agent/trustlist.c:152
519 #, c-format
520 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
521 msgstr ""
522
523 #: agent/trustlist.c:158
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
526 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
527
528 #: agent/trustlist.c:193
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
531 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
532
533 #: agent/trustlist.c:211 agent/trustlist.c:218
534 #, c-format
535 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
536 msgstr ""
537
538 #: agent/trustlist.c:228
539 #, fuzzy, c-format
540 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
541 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
542
543 #: agent/trustlist.c:320 agent/trustlist.c:349
544 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
545 msgstr ""
546
547 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
548 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
549 #. Pinentry to insert a line break.  The double
550 #. percent sign is actually needed because it is also
551 #. a printf format string.  If you need to insert a
552 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
553 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
554 #. fingerprint string whereas the first one receives
555 #. the name as store in the certificate.
556 #: agent/trustlist.c:424
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
560 "fingerprint:%%0A  %s"
561 msgstr ""
562
563 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
564 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
565 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
566 #: agent/trustlist.c:433
567 msgid "Correct"
568 msgstr ""
569
570 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
571 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
572 #. Pinentry to insert a line break.  The double
573 #. percent sign is actually needed because it is also
574 #. a printf format string.  If you need to insert a
575 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
576 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
577 #. certificate.
578 #: agent/trustlist.c:447
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
582 "certificates?"
583 msgstr ""
584
585 #: agent/trustlist.c:453
586 #, fuzzy
587 msgid "Yes"
588 msgstr "ja"
589
590 #: agent/trustlist.c:453
591 msgid "No"
592 msgstr ""
593
594 #: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
595 #, fuzzy, c-format
596 msgid "error creating a pipe: %s\n"
597 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
598
599 #: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
600 #, fuzzy, c-format
601 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
602 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
603
604 #: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
605 #, fuzzy, c-format
606 msgid "error forking process: %s\n"
607 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
608
609 #: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
610 #, c-format
611 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
612 msgstr ""
613
614 #: common/exechelp.c:446
615 #, fuzzy, c-format
616 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
617 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
618
619 #: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
622 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
623
624 #: common/exechelp.c:487
625 #, c-format
626 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
627 msgstr ""
628
629 #: common/exechelp.c:498
630 #, fuzzy, c-format
631 msgid "error running `%s': terminated\n"
632 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
633
634 #: common/http.c:1622
635 #, fuzzy, c-format
636 msgid "error creating socket: %s\n"
637 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
638
639 #: common/http.c:1666
640 #, fuzzy
641 msgid "host not found"
642 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
643
644 #: common/simple-pwquery.c:310 g10/passphrase.c:310
645 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
646 msgstr ""
647
648 #: common/simple-pwquery.c:368 g10/passphrase.c:362
649 #, c-format
650 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
651 msgstr ""
652
653 #: common/simple-pwquery.c:379
654 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
655 msgstr ""
656
657 #: common/simple-pwquery.c:389
658 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
659 msgstr ""
660
661 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
662 msgid "canceled by user\n"
663 msgstr ""
664
665 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
666 msgid "problem with the agent\n"
667 msgstr ""
668
669 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
670 #, c-format
671 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
672 msgstr ""
673
674 #: common/sysutils.c:183
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
677 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
678
679 #: common/sysutils.c:215
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
682 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
683
684 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
685 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
686 msgid "yes"
687 msgstr "ja"
688
689 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
690 msgid "yY"
691 msgstr "jJ"
692
693 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
694 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
695 msgid "no"
696 msgstr "nei"
697
698 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
699 msgid "nN"
700 msgstr "nN"
701
702 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
703 #: common/yesno.c:74
704 msgid "quit"
705 msgstr "avslutt"
706
707 #: common/yesno.c:77
708 msgid "qQ"
709 msgstr "aA"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:111
713 msgid "okay|okay"
714 msgstr "okay|okay"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:113
718 msgid "cancel|cancel"
719 msgstr "cancel|cancel"
720
721 #: common/yesno.c:114
722 msgid "oO"
723 msgstr "oO"
724
725 #: common/yesno.c:115
726 msgid "cC"
727 msgstr "cC"
728
729 #: g10/armor.c:320
730 #, c-format
731 msgid "armor: %s\n"
732 msgstr "armor: %s\n"
733
734 #: g10/armor.c:359
735 msgid "invalid armor header: "
736 msgstr "ugyldig armorheader: "
737
738 #: g10/armor.c:370
739 msgid "armor header: "
740 msgstr "armorheader: "
741
742 #: g10/armor.c:381
743 msgid "invalid clearsig header\n"
744 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
745
746 #: g10/armor.c:433
747 msgid "nested clear text signatures\n"
748 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
749
750 #: g10/armor.c:568
751 msgid "unexpected armor: "
752 msgstr "uforventet armering:"
753
754 #: g10/armor.c:580
755 msgid "invalid dash escaped line: "
756 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
757
758 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
759 #, c-format
760 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
761 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
762
763 #: g10/armor.c:777
764 msgid "premature eof (no CRC)\n"
765 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
766
767 #: g10/armor.c:811
768 msgid "premature eof (in CRC)\n"
769 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
770
771 #: g10/armor.c:819
772 msgid "malformed CRC\n"
773 msgstr "misdannet CRC\n"
774
775 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
776 #, c-format
777 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
778 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
779
780 #: g10/armor.c:843
781 msgid "premature eof (in trailer)\n"
782 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
783
784 #: g10/armor.c:847
785 msgid "error in trailer line\n"
786 msgstr "feil i trailerlinje\n"
787
788 #: g10/armor.c:1158
789 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
790 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
791
792 #: g10/armor.c:1163
793 #, c-format
794 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
795 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
796
797 #: g10/armor.c:1167
798 msgid ""
799 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
800 msgstr ""
801 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
802
803 #: g10/build-packet.c:944
804 msgid ""
805 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
806 "an '='\n"
807 msgstr ""
808
809 #: g10/build-packet.c:956
810 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
811 msgstr ""
812
813 #: g10/build-packet.c:962
814 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/build-packet.c:980
818 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
819 msgstr ""
820
821 #: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
822 #, fuzzy
823 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
824 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
825
826 #: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
827 msgid "not human readable"
828 msgstr ""
829
830 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
831 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
832 msgstr ""
833
834 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
835 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
836 msgstr ""
837
838 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
839 #, c-format
840 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
841 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
842
843 #: g10/card-util.c:69
844 #, c-format
845 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
846 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
847
848 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
849 #: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
850 msgid "can't do this in batch mode\n"
851 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
852
853 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
854 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
855 #: g10/keygen.c:1617
856 msgid "Your selection? "
857 msgstr "Ditt valg? "
858
859 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
860 msgid "[not set]"
861 msgstr "[ikke satt]"
862
863 #: g10/card-util.c:414
864 msgid "male"
865 msgstr "mann"
866
867 #: g10/card-util.c:415
868 msgid "female"
869 msgstr "dame"
870
871 #: g10/card-util.c:415
872 msgid "unspecified"
873 msgstr "uspesifisert"
874
875 #: g10/card-util.c:442
876 msgid "not forced"
877 msgstr "ikke tvunget"
878
879 #: g10/card-util.c:442
880 msgid "forced"
881 msgstr "tvunget"
882
883 #: g10/card-util.c:520
884 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
885 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
886
887 #: g10/card-util.c:522
888 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
889 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
890
891 #: g10/card-util.c:524
892 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
893 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
894
895 #: g10/card-util.c:541
896 msgid "Cardholder's surname: "
897 msgstr "Kortholders etternavn: "
898
899 #: g10/card-util.c:543
900 msgid "Cardholder's given name: "
901 msgstr "Kortholders fornavn: "
902
903 #: g10/card-util.c:561
904 #, c-format
905 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
906 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
907
908 #: g10/card-util.c:582
909 msgid "URL to retrieve public key: "
910 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
911
912 #: g10/card-util.c:590
913 #, c-format
914 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
915 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
916
917 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
918 #, c-format
919 msgid "error reading `%s': %s\n"
920 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
921
922 #: g10/card-util.c:696
923 msgid "Login data (account name): "
924 msgstr "Logindata (kontonavn): "
925
926 #: g10/card-util.c:706
927 #, c-format
928 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
929 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
930
931 #: g10/card-util.c:765
932 msgid "Private DO data: "
933 msgstr "Privat DO-data: "
934
935 #: g10/card-util.c:775
936 #, c-format
937 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
938 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
939
940 #: g10/card-util.c:795
941 msgid "Language preferences: "
942 msgstr "Språkpreferanser:"
943
944 #: g10/card-util.c:803
945 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
946 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
947
948 #: g10/card-util.c:812
949 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
950 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
951
952 #: g10/card-util.c:833
953 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
954 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
955
956 #: g10/card-util.c:847
957 msgid "Error: invalid response.\n"
958 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
959
960 #: g10/card-util.c:868
961 msgid "CA fingerprint: "
962 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
963
964 #: g10/card-util.c:891
965 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
966 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
967
968 #: g10/card-util.c:939
969 #, c-format
970 msgid "key operation not possible: %s\n"
971 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
972
973 #: g10/card-util.c:940
974 msgid "not an OpenPGP card"
975 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
976
977 #: g10/card-util.c:949
978 #, c-format
979 msgid "error getting current key info: %s\n"
980 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
981
982 #: g10/card-util.c:1034
983 msgid "Replace existing key? (y/N) "
984 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
985
986 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
987 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
988 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
989
990 #: g10/card-util.c:1076
991 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
992 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
993
994 #: g10/card-util.c:1085
995 #, c-format
996 msgid ""
997 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
998 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
999 "You should change them using the command --change-pin\n"
1000 msgstr ""
1001 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1002 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1003 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:1120
1006 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1007 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1010 msgid "   (1) Signature key\n"
1011 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1012
1013 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1014 msgid "   (2) Encryption key\n"
1015 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1016
1017 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1018 msgid "   (3) Authentication key\n"
1019 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1020
1021 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1022 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1023 msgid "Invalid selection.\n"
1024 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:1200
1027 msgid "Please select where to store the key:\n"
1028 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:1235
1031 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1032 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:1240
1035 msgid "secret parts of key are not available\n"
1036 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1037
1038 #: g10/card-util.c:1245
1039 msgid "secret key already stored on a card\n"
1040 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1043 msgid "quit this menu"
1044 msgstr "avslutte denne menyen"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1318
1047 msgid "show admin commands"
1048 msgstr "vise admin-kommandoer"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1051 msgid "show this help"
1052 msgstr "vise denne hjelpen"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1321
1055 msgid "list all available data"
1056 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1324
1059 msgid "change card holder's name"
1060 msgstr "endre kortholders navn"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1325
1063 msgid "change URL to retrieve key"
1064 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1326
1067 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1068 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1327
1071 msgid "change the login name"
1072 msgstr "endre loginnavnet"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1328
1075 msgid "change the language preferences"
1076 msgstr "endre språkpreferansene"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1329
1079 msgid "change card holder's sex"
1080 msgstr "endre kortholders kjønn"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1330
1083 msgid "change a CA fingerprint"
1084 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1331
1087 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1088 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1332
1091 msgid "generate new keys"
1092 msgstr "generere nye nøkler"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1333
1095 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1096 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1334
1099 msgid "verify the PIN and list all data"
1100 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
1103 msgid "Command> "
1104 msgstr "Kommando> "
1105
1106 #: g10/card-util.c:1492
1107 msgid "Admin-only command\n"
1108 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1523
1111 msgid "Admin commands are allowed\n"
1112 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1525
1115 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1116 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
1119 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1120 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1121
1122 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
1123 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1124 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1125
1126 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3846 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1127 #, c-format
1128 msgid "can't open `%s'\n"
1129 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1130
1131 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
1132 #: g10/revoke.c:228
1133 #, c-format
1134 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1135 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1136
1137 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
1138 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1139 #, c-format
1140 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1141 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1142
1143 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1144 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1145 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1146
1147 #: g10/delkey.c:135
1148 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1149 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1150
1151 #: g10/delkey.c:147
1152 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1153 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1154
1155 #: g10/delkey.c:155
1156 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1157 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1158
1159 #: g10/delkey.c:165
1160 #, c-format
1161 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1162 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1163
1164 #: g10/delkey.c:175
1165 msgid "ownertrust information cleared\n"
1166 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1167
1168 #: g10/delkey.c:206
1169 #, c-format
1170 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1171 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:208
1174 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1175 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1176
1177 #: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
1178 #, c-format
1179 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1180 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1181
1182 #: g10/encode.c:227
1183 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1184 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1185
1186 #: g10/encode.c:241
1187 #, c-format
1188 msgid "using cipher %s\n"
1189 msgstr "bruker cipher %s\n"
1190
1191 #: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
1192 #, c-format
1193 msgid "`%s' already compressed\n"
1194 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1195
1196 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
1197 #, c-format
1198 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1199 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1200
1201 #: g10/encode.c:466
1202 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1203 msgstr ""
1204 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1205 "--pgp2-modus\n"
1206
1207 #: g10/encode.c:491
1208 #, c-format
1209 msgid "reading from `%s'\n"
1210 msgstr "leser fra «%s»\n"
1211
1212 #: g10/encode.c:519
1213 msgid ""
1214 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1215 msgstr ""
1216 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1217
1218 #: g10/encode.c:529
1219 #, c-format
1220 msgid ""
1221 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1222 msgstr ""
1223 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1224 "preferanser\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
1227 #, c-format
1228 msgid ""
1229 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1230 "preferences\n"
1231 msgstr ""
1232 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1233 "preferanser\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:725
1236 #, c-format
1237 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1238 msgstr ""
1239 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1240
1241 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1242 #, c-format
1243 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1244 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1245
1246 #: g10/encode.c:822
1247 #, c-format
1248 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1249 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:265
1252 #, c-format
1253 msgid "%s encrypted data\n"
1254 msgstr "%s krypterte data\n"
1255
1256 #: g10/encr-data.c:71 g10/mainproc.c:269
1257 #, c-format
1258 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1259 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1260
1261 #: g10/encr-data.c:108 sm/decrypt.c:128
1262 msgid ""
1263 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1264 msgstr ""
1265 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1266 "cipher.\n"
1267
1268 #: g10/encr-data.c:119
1269 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1270 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1271
1272 #: g10/exec.c:51
1273 msgid "no remote program execution supported\n"
1274 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1275
1276 #: g10/exec.c:315
1277 msgid ""
1278 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1279 msgstr ""
1280 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1281 "konfigurasjonsfila\n"
1282
1283 #: g10/exec.c:345
1284 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1285 msgstr ""
1286 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1287
1288 #: g10/exec.c:423
1289 #, c-format
1290 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1291 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1292
1293 #: g10/exec.c:426
1294 #, c-format
1295 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1296 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1297
1298 #: g10/exec.c:511
1299 #, c-format
1300 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1301 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1302
1303 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1304 msgid "unnatural exit of external program\n"
1305 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1306
1307 #: g10/exec.c:537
1308 msgid "unable to execute external program\n"
1309 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1310
1311 #: g10/exec.c:554
1312 #, c-format
1313 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1314 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1315
1316 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1317 #, c-format
1318 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1319 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1320
1321 #: g10/exec.c:611
1322 #, c-format
1323 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1324 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1325
1326 #: g10/export.c:63
1327 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1328 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1329
1330 #: g10/export.c:65
1331 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/export.c:67
1335 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/export.c:69
1339 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/export.c:71
1343 msgid "remove unusable parts from key during export"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: g10/export.c:73
1347 msgid "remove as much as possible from key during export"
1348 msgstr ""
1349
1350 #: g10/export.c:75
1351 msgid "export keys in an S-expression based format"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/export.c:339
1355 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1356 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1357
1358 #: g10/export.c:368
1359 #, c-format
1360 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1361 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1362
1363 #: g10/export.c:376
1364 #, c-format
1365 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1366 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1367
1368 #: g10/export.c:387
1369 #, c-format
1370 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1371 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1372
1373 #: g10/export.c:538
1374 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: g10/export.c:561
1378 #, c-format
1379 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1380 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1381
1382 #: g10/export.c:582
1383 #, c-format
1384 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1385 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1386
1387 #: g10/export.c:631
1388 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1389 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1390
1391 #: g10/getkey.c:153
1392 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1393 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1394
1395 #: g10/getkey.c:176
1396 msgid "[User ID not found]"
1397 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1398
1399 #: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
1400 #: g10/getkey.c:1000
1401 #, c-format
1402 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/getkey.c:1827
1406 #, c-format
1407 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1408 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1409
1410 #: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
1411 #, c-format
1412 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1413 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1414
1415 #: g10/getkey.c:2612
1416 #, c-format
1417 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1418 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1419
1420 #: g10/getkey.c:2659
1421 #, c-format
1422 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1423 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1426 msgid ""
1427 "@Commands:\n"
1428 " "
1429 msgstr ""
1430 "@Kommandoer:\n"
1431 " "
1432
1433 #: g10/gpg.c:369
1434 msgid "|[file]|make a signature"
1435 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1436
1437 #: g10/gpg.c:370
1438 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1439 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1440
1441 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:246
1442 msgid "make a detached signature"
1443 msgstr "lage en adskilt signatur"
1444
1445 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1446 msgid "encrypt data"
1447 msgstr "kryptere data"
1448
1449 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1450 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1451 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1452
1453 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1454 msgid "decrypt data (default)"
1455 msgstr "dekryptere data (standard)"
1456
1457 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:250
1458 msgid "verify a signature"
1459 msgstr "bekrefte en signatur"
1460
1461 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:252
1462 msgid "list keys"
1463 msgstr "liste nøkler"
1464
1465 #: g10/gpg.c:382
1466 msgid "list keys and signatures"
1467 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1468
1469 #: g10/gpg.c:383
1470 msgid "list and check key signatures"
1471 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1472
1473 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1474 msgid "list keys and fingerprints"
1475 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1476
1477 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1478 msgid "list secret keys"
1479 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1480
1481 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:257
1482 msgid "generate a new key pair"
1483 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1484
1485 #: g10/gpg.c:387
1486 msgid "remove keys from the public keyring"
1487 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1488
1489 #: g10/gpg.c:389
1490 msgid "remove keys from the secret keyring"
1491 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1492
1493 #: g10/gpg.c:390
1494 msgid "sign a key"
1495 msgstr "signere en nøkkel"
1496
1497 #: g10/gpg.c:391
1498 msgid "sign a key locally"
1499 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1500
1501 #: g10/gpg.c:392
1502 msgid "sign or edit a key"
1503 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1504
1505 #: g10/gpg.c:393
1506 msgid "generate a revocation certificate"
1507 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1508
1509 #: g10/gpg.c:395
1510 msgid "export keys"
1511 msgstr "eksportere nøkler"
1512
1513 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:259
1514 msgid "export keys to a key server"
1515 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1516
1517 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:260
1518 msgid "import keys from a key server"
1519 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1520
1521 #: g10/gpg.c:399
1522 msgid "search for keys on a key server"
1523 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1524
1525 #: g10/gpg.c:401
1526 msgid "update all keys from a keyserver"
1527 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1528
1529 #: g10/gpg.c:405
1530 msgid "import/merge keys"
1531 msgstr "importere/flette nøkler"
1532
1533 #: g10/gpg.c:408
1534 msgid "print the card status"
1535 msgstr "vis kortets status"
1536
1537 #: g10/gpg.c:409
1538 msgid "change data on a card"
1539 msgstr "endre data på et kort"
1540
1541 #: g10/gpg.c:410
1542 msgid "change a card's PIN"
1543 msgstr "endre PIN på et kort"
1544
1545 #: g10/gpg.c:418
1546 msgid "update the trust database"
1547 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1548
1549 #: g10/gpg.c:425
1550 msgid "|algo [files]|print message digests"
1551 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1552
1553 #: g10/gpg.c:429 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1554 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
1555 msgid ""
1556 "@\n"
1557 "Options:\n"
1558 " "
1559 msgstr ""
1560 "@\n"
1561 "Valg:\n"
1562 " "
1563
1564 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:280
1565 msgid "create ascii armored output"
1566 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1567
1568 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:290
1569 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1570 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1571
1572 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:326
1573 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1574 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1575
1576 #: g10/gpg.c:445 sm/gpgsm.c:329
1577 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1578 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1579
1580 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:331
1581 msgid "use canonical text mode"
1582 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1583
1584 #: g10/gpg.c:464 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1585 msgid "use as output file"
1586 msgstr "bruk som outputfil"
1587
1588 #: g10/gpg.c:477 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1589 msgid "do not make any changes"
1590 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1591
1592 #: g10/gpg.c:478
1593 msgid "prompt before overwriting"
1594 msgstr "spør før overskriving"
1595
1596 #: g10/gpg.c:520
1597 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1598 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1599
1600 #: g10/gpg.c:521
1601 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1602 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1603
1604 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1605 msgid ""
1606 "@\n"
1607 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1608 msgstr ""
1609 "@\n"
1610 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1613 msgid ""
1614 "@\n"
1615 "Examples:\n"
1616 "\n"
1617 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1618 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1619 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1620 " --list-keys [names]        show keys\n"
1621 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1622 msgstr ""
1623 "@\n"
1624 "Eksempler:\n"
1625 "\n"
1626 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1627 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1628 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1629 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1630 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1631
1632 #: g10/gpg.c:745 g10/gpgv.c:96
1633 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1634 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:762
1637 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1638 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1639
1640 #: g10/gpg.c:765
1641 msgid ""
1642 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1643 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1644 "default operation depends on the input data\n"
1645 msgstr ""
1646 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1647 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1648 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:776 sm/gpgsm.c:530
1651 msgid ""
1652 "\n"
1653 "Supported algorithms:\n"
1654 msgstr ""
1655 "\n"
1656 "Støttede algoritmer:\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:779
1659 msgid "Pubkey: "
1660 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1661
1662 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2311
1663 msgid "Cipher: "
1664 msgstr "Cipher: "
1665
1666 #: g10/gpg.c:793
1667 msgid "Hash: "
1668 msgstr "Hash: "
1669
1670 #: g10/gpg.c:800 g10/keyedit.c:2357
1671 msgid "Compression: "
1672 msgstr "Kompresjon: "
1673
1674 #: g10/gpg.c:884
1675 msgid "usage: gpg [options] "
1676 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1677
1678 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1679 msgid "conflicting commands\n"
1680 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:1074
1683 #, c-format
1684 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1685 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1686
1687 #: g10/gpg.c:1271
1688 #, c-format
1689 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1690 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:1274
1693 #, c-format
1694 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1695 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1696
1697 #: g10/gpg.c:1277
1698 #, c-format
1699 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1700 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1701
1702 #: g10/gpg.c:1283
1703 #, c-format
1704 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1705 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:1286
1708 #, c-format
1709 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1710 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:1289
1713 #, c-format
1714 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1715 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:1295
1718 #, c-format
1719 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1720 msgstr ""
1721 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1722 "s»\n"
1723
1724 #: g10/gpg.c:1298
1725 #, c-format
1726 msgid ""
1727 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1728 msgstr ""
1729 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1730 "«%s»\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1301
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:1307
1739 #, c-format
1740 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1741 msgstr ""
1742 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1743 "«%s»\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:1310
1746 #, c-format
1747 msgid ""
1748 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1749 msgstr ""
1750 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1751 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1313
1754 #, c-format
1755 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1756 msgstr ""
1757 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:1456
1760 #, c-format
1761 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1762 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:1549
1765 msgid "display photo IDs during key listings"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/gpg.c:1551
1769 msgid "show policy URLs during signature listings"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/gpg.c:1553
1773 msgid "show all notations during signature listings"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/gpg.c:1555
1777 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: g10/gpg.c:1559
1781 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: g10/gpg.c:1561
1785 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: g10/gpg.c:1563
1789 msgid "show user ID validity during key listings"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/gpg.c:1565
1793 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/gpg.c:1567
1797 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: g10/gpg.c:1569
1801 msgid "show the keyring name in key listings"
1802 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1571
1805 msgid "show expiration dates during signature listings"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/gpg.c:1944
1809 #, c-format
1810 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1811 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:2203 g10/gpg.c:2846 g10/gpg.c:2858
1814 #, c-format
1815 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1816 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:2216
1819 #, c-format
1820 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1821 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
1822
1823 # Tenk litt på denne du, Trond.
1824 #: g10/gpg.c:2368 g10/gpg.c:2380
1825 #, c-format
1826 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1827 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1828
1829 #: g10/gpg.c:2462
1830 #, c-format
1831 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1832 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:2485 g10/gpg.c:2678 g10/keyedit.c:4065
1835 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1836 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1837
1838 #: g10/gpg.c:2497
1839 #, c-format
1840 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1841 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:2500
1844 msgid "invalid keyserver options\n"
1845 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:2507
1848 #, c-format
1849 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1850 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:2510
1853 msgid "invalid import options\n"
1854 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1855
1856 #: g10/gpg.c:2517
1857 #, c-format
1858 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1859 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:2520
1862 msgid "invalid export options\n"
1863 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:2527
1866 #, c-format
1867 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1868 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2530
1871 msgid "invalid list options\n"
1872 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:2538
1875 msgid "display photo IDs during signature verification"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/gpg.c:2540
1879 msgid "show policy URLs during signature verification"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:2542
1883 msgid "show all notations during signature verification"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/gpg.c:2544
1887 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: g10/gpg.c:2548
1891 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: g10/gpg.c:2550
1895 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: g10/gpg.c:2552
1899 msgid "show user ID validity during signature verification"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:2554
1903 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/gpg.c:2556
1907 msgid "validate signatures with PKA data"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:2558
1911 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:2565
1915 #, c-format
1916 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1917 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1918
1919 #: g10/gpg.c:2568
1920 msgid "invalid verify options\n"
1921 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1922
1923 #: g10/gpg.c:2575
1924 #, c-format
1925 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1926 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1927
1928 #: g10/gpg.c:2749
1929 #, c-format
1930 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1931 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2752
1934 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: g10/gpg.c:2835 sm/gpgsm.c:1235
1938 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1939 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2839
1942 #, c-format
1943 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1944 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2848
1947 #, c-format
1948 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1949 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2851
1952 #, c-format
1953 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1954 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2866
1957 #, c-format
1958 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: g10/gpg.c:2880
1962 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1963 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2886
1966 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1967 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:2892
1970 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1971 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2905
1974 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1975 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2971 g10/gpg.c:2995 sm/gpgsm.c:1278
1978 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1979 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2977 g10/gpg.c:3001 sm/gpgsm.c:1286
1982 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1983 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2983
1986 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1987 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2989
1990 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1991 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:3004
1994 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1995 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:3006
1998 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1999 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:3008
2002 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2003 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:3010
2006 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2007 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3012
2010 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2011 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3015
2014 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2015 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3019
2018 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2019 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3026
2022 msgid "invalid default preferences\n"
2023 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3035
2026 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2027 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3039
2030 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2031 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3043
2034 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2035 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3076
2038 #, c-format
2039 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2040 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:3123
2043 #, c-format
2044 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2045 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:3128
2048 #, c-format
2049 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2050 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:3133
2053 #, c-format
2054 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2055 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3231
2058 #, c-format
2059 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2060 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3242
2063 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2064 msgstr ""
2065 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3253
2068 msgid "--store [filename]"
2069 msgstr "--store [filnavn]"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3260
2072 msgid "--symmetric [filename]"
2073 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3262
2076 #, c-format
2077 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2078 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3272
2081 msgid "--encrypt [filename]"
2082 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3285
2085 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2086 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3287
2089 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: g10/gpg.c:3290
2093 #, c-format
2094 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2095 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3308
2098 msgid "--sign [filename]"
2099 msgstr "--sign [filnavn]"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3321
2102 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2103 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3336
2106 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2107 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3338
2110 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2111 msgstr ""
2112
2113 #: g10/gpg.c:3341
2114 #, c-format
2115 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2116 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3361
2119 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2120 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3370
2123 msgid "--clearsign [filename]"
2124 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3395
2127 msgid "--decrypt [filename]"
2128 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3403
2131 msgid "--sign-key user-id"
2132 msgstr "--sign-key brukerid"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3407
2135 msgid "--lsign-key user-id"
2136 msgstr "--lsign-key brukerid"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3428
2139 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2140 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3499
2143 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
2144 msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3541
2147 #, c-format
2148 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2149 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3543
2152 #, c-format
2153 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2154 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3545
2157 #, c-format
2158 msgid "key export failed: %s\n"
2159 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3556
2162 #, c-format
2163 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2164 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3566
2167 #, c-format
2168 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2169 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3617
2172 #, c-format
2173 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2174 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3625
2177 #, c-format
2178 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2179 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3715
2182 #, c-format
2183 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2184 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3832
2187 msgid "[filename]"
2188 msgstr "[filnavn]"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3836
2191 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2192 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:4147
2195 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2196 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:4149
2199 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2200 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:4182
2203 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2204 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2205
2206 #: g10/gpgv.c:73
2207 msgid "take the keys from this keyring"
2208 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2209
2210 #: g10/gpgv.c:75
2211 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2212 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2213
2214 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2215 msgid "|FD|write status info to this FD"
2216 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2217
2218 #: g10/gpgv.c:100
2219 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2220 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2221
2222 #: g10/gpgv.c:103
2223 msgid ""
2224 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2225 "Check signatures against known trusted keys\n"
2226 msgstr ""
2227 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2228 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:51
2231 msgid ""
2232 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2233 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2234 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/helptext.c:57
2238 msgid ""
2239 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2240 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2241 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2242 "ultimately trusted\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/helptext.c:64
2246 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/helptext.c:68
2250 msgid ""
2251 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/helptext.c:72
2255 msgid ""
2256 "Select the algorithm to use.\n"
2257 "\n"
2258 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2259 "for signatures.\n"
2260 "\n"
2261 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2262 "\n"
2263 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2264 "\n"
2265 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/helptext.c:86
2269 msgid ""
2270 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2271 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2272 "Please consult your security expert first."
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/helptext.c:93
2276 msgid "Enter the size of the key"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2280 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2281 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/helptext.c:107
2285 msgid ""
2286 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2287 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2288 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2289 "the given value as an interval."
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/helptext.c:119
2293 msgid "Enter the name of the key holder"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/helptext.c:124
2297 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: g10/helptext.c:128
2301 msgid "Please enter an optional comment"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/helptext.c:133
2305 msgid ""
2306 "N  to change the name.\n"
2307 "C  to change the comment.\n"
2308 "E  to change the email address.\n"
2309 "O  to continue with key generation.\n"
2310 "Q  to to quit the key generation."
2311 msgstr ""
2312
2313 #: g10/helptext.c:142
2314 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2315 msgstr ""
2316
2317 #: g10/helptext.c:150
2318 msgid ""
2319 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2320 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2321 "know how carefully you verified this.\n"
2322 "\n"
2323 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2324 "the\n"
2325 "    key.\n"
2326 "\n"
2327 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2328 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2329 "for\n"
2330 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2331 "user.\n"
2332 "\n"
2333 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2334 "could\n"
2335 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2336 "the\n"
2337 "    key against a photo ID.\n"
2338 "\n"
2339 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2340 "could\n"
2341 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2342 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2343 "a\n"
2344 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2345 "the\n"
2346 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2347 "exchange\n"
2348 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2349 "\n"
2350 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2351 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2352 "\"\n"
2353 "mean to you when you sign other keys.\n"
2354 "\n"
2355 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2356 msgstr ""
2357 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2358 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2359 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2360 "\n"
2361 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2362 "\n"
2363 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2364 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2365 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2366 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2367 "\n"
2368 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2369 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2370 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2371 "\n"
2372 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2373 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2374 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2375 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2376 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2377 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2378 "\n"
2379 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2380 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2381 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2382 "\n"
2383 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2384
2385 #: g10/helptext.c:188
2386 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: g10/helptext.c:192
2390 msgid ""
2391 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2392 "All certificates are then also lost!"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/helptext.c:197
2396 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: g10/helptext.c:202
2400 msgid ""
2401 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2402 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2403 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2404 msgstr ""
2405
2406 #: g10/helptext.c:207
2407 msgid ""
2408 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2409 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2410 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2411 "a trust connection through another already certified key."
2412 msgstr ""
2413
2414 #: g10/helptext.c:213
2415 msgid ""
2416 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2417 "your keyring."
2418 msgstr ""
2419
2420 #: g10/helptext.c:217
2421 msgid ""
2422 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2423 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2424 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2425 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2426 "a second one is available."
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:225
2430 msgid ""
2431 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2432 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2433 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/helptext.c:232
2437 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:238
2441 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/helptext.c:242
2445 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/helptext.c:247
2449 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: g10/helptext.c:252
2453 msgid ""
2454 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2455 "file (which is shown in brackets) will be used."
2456 msgstr ""
2457
2458 #: g10/helptext.c:258
2459 msgid ""
2460 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2461 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2462 "  \"Key has been compromised\"\n"
2463 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2464 "      got access to your secret key.\n"
2465 "  \"Key is superseded\"\n"
2466 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2467 "  \"Key is no longer used\"\n"
2468 "      Use this if you have retired this key.\n"
2469 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2470 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2471 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/helptext.c:274
2475 msgid ""
2476 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2477 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2478 "An empty line ends the text.\n"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: g10/helptext.c:289
2482 msgid "No help available"
2483 msgstr ""
2484
2485 #: g10/helptext.c:297
2486 #, c-format
2487 msgid "No help available for `%s'"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: g10/import.c:96
2491 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: g10/import.c:98
2495 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: g10/import.c:100
2499 msgid "do not update the trustdb after import"
2500 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2501
2502 #: g10/import.c:102
2503 msgid "create a public key when importing a secret key"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/import.c:104
2507 msgid "only accept updates to existing keys"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/import.c:106
2511 msgid "remove unusable parts from key after import"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/import.c:108
2515 msgid "remove as much as possible from key after import"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/import.c:268
2519 #, c-format
2520 msgid "skipping block of type %d\n"
2521 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2522
2523 #: g10/import.c:277
2524 #, c-format
2525 msgid "%lu keys processed so far\n"
2526 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2527
2528 #: g10/import.c:294
2529 #, c-format
2530 msgid "Total number processed: %lu\n"
2531 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2532
2533 #: g10/import.c:296
2534 #, c-format
2535 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2536 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2537
2538 #: g10/import.c:299
2539 #, c-format
2540 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2541 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2542
2543 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2544 #, c-format
2545 msgid "              imported: %lu"
2546 msgstr "                     importert: %lu"
2547
2548 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2549 #, c-format
2550 msgid "             unchanged: %lu\n"
2551 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2552
2553 #: g10/import.c:309
2554 #, c-format
2555 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2556 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2557
2558 #: g10/import.c:311
2559 #, c-format
2560 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2561 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:313
2564 #, c-format
2565 msgid "        new signatures: %lu\n"
2566 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2567
2568 #: g10/import.c:315
2569 #, c-format
2570 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2571 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2572
2573 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2574 #, c-format
2575 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2576 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2577
2578 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2579 #, c-format
2580 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2581 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2582
2583 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2584 #, c-format
2585 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2586 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2587
2588 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2589 #, c-format
2590 msgid "          not imported: %lu\n"
2591 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2592
2593 #: g10/import.c:325
2594 #, c-format
2595 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2596 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2597
2598 #: g10/import.c:327
2599 #, c-format
2600 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2601 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2602
2603 #: g10/import.c:568
2604 #, c-format
2605 msgid ""
2606 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2607 "algorithms on these user IDs:\n"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: g10/import.c:606
2611 #, c-format
2612 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2613 msgstr ""
2614
2615 #: g10/import.c:618
2616 #, c-format
2617 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2618 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2619
2620 #: g10/import.c:630
2621 #, c-format
2622 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: g10/import.c:643
2626 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: g10/import.c:645
2630 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: g10/import.c:669
2634 #, c-format
2635 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: no user ID\n"
2641 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2642
2643 #: g10/import.c:748
2644 #, c-format
2645 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2646 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2647
2648 #: g10/import.c:763
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2651 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2652
2653 #: g10/import.c:769
2654 #, c-format
2655 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2656 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2657
2658 #: g10/import.c:771
2659 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2660 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2661
2662 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2663 #, c-format
2664 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2665 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2666
2667 #: g10/import.c:787
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2670 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2671
2672 #: g10/import.c:796
2673 #, c-format
2674 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2675 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2676
2677 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2678 #, c-format
2679 msgid "writing to `%s'\n"
2680 msgstr "skriver til «%s»\n"
2681
2682 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2683 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2684 #, c-format
2685 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2686 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2687
2688 #: g10/import.c:824
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2691 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2692
2693 #: g10/import.c:848
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2696 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2697
2698 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2699 #, c-format
2700 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2701 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2702
2703 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2706 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2707
2708 #: g10/import.c:910
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2711 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2712
2713 #: g10/import.c:913
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2716 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2717
2718 #: g10/import.c:916
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2721 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2722
2723 #: g10/import.c:919
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2726 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2727
2728 #: g10/import.c:922
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2731 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2732
2733 #: g10/import.c:925
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2736 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2737
2738 #: g10/import.c:928
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2741 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2742
2743 #: g10/import.c:931
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2746 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2747
2748 #: g10/import.c:934
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2751 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2752
2753 #: g10/import.c:937
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2756 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2757
2758 #: g10/import.c:960
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2761 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2762
2763 #: g10/import.c:1123
2764 #, c-format
2765 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2766 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2767
2768 #: g10/import.c:1134
2769 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2770 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2771
2772 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2773 #, c-format
2774 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2775 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2776
2777 #: g10/import.c:1162
2778 #, c-format
2779 msgid "key %s: secret key imported\n"
2780 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2781
2782 #: g10/import.c:1192
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2785 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2786
2787 #: g10/import.c:1202
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2790 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2791
2792 #: g10/import.c:1232
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2795 msgstr ""
2796 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2797
2798 #: g10/import.c:1275
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2801 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2802
2803 #: g10/import.c:1307
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2806 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2807
2808 #: g10/import.c:1373
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2811 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2812
2813 #: g10/import.c:1388
2814 #, c-format
2815 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2816 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2817
2818 #: g10/import.c:1390
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2821 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2822
2823 #: g10/import.c:1408
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2826 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2827
2828 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2831 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2832
2833 #: g10/import.c:1421
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2836 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2837
2838 #: g10/import.c:1436
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2841 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2842
2843 #: g10/import.c:1458
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2846 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2847
2848 #: g10/import.c:1471
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2851 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2852
2853 #: g10/import.c:1486
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2856 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1528
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2861 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1549
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2866 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1576
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2871 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1586
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2876 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2877
2878 #: g10/import.c:1603
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2881 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2882
2883 #: g10/import.c:1617
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2886 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2887
2888 #: g10/import.c:1625
2889 #, c-format
2890 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2891 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2892
2893 #: g10/import.c:1725
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2896 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2897
2898 #: g10/import.c:1787
2899 #, c-format
2900 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2901 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1801
2904 #, c-format
2905 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2906 msgstr ""
2907 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1860
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2912 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1894
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2917 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2918
2919 #: g10/import.c:2283
2920 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: g10/import.c:2291
2924 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: g10/import.c:2293
2928 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: g10/keydb.c:170
2932 #, c-format
2933 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2934 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2935
2936 #: g10/keydb.c:176
2937 #, c-format
2938 msgid "keyring `%s' created\n"
2939 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2940
2941 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2942 #, c-format
2943 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2944 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2945
2946 #: g10/keydb.c:699
2947 #, c-format
2948 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/keyedit.c:267
2952 msgid "[revocation]"
2953 msgstr "[oppheving]"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:268
2956 msgid "[self-signature]"
2957 msgstr "[selvsignatur]"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2960 msgid "1 bad signature\n"
2961 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2964 #, c-format
2965 msgid "%d bad signatures\n"
2966 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
2969 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2970 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
2973 #, c-format
2974 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2975 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
2978 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2979 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
2982 #, c-format
2983 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2984 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:358
2987 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2988 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:360
2991 #, c-format
2992 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2993 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
2996 msgid ""
2997 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2998 "keys\n"
2999 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3000 "etc.)\n"
3001 msgstr ""
3002 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
3003 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3004 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3007 #, c-format
3008 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3009 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3012 #, c-format
3013 msgid "  %d = I trust fully\n"
3014 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:440
3017 msgid ""
3018 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3019 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3020 "trust signatures on your behalf.\n"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: g10/keyedit.c:456
3024 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: g10/keyedit.c:600
3028 #, c-format
3029 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3030 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3031
3032 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3033 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
3034 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3035 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3036
3037 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3038 #: g10/keyedit.c:1749
3039 msgid "  Unable to sign.\n"
3040 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:628
3043 #, c-format
3044 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3045 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3046
3047 #: g10/keyedit.c:656
3048 #, c-format
3049 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3050 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3051
3052 #: g10/keyedit.c:684
3053 #, c-format
3054 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3055 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3056
3057 #: g10/keyedit.c:686
3058 msgid "Sign it? (y/N) "
3059 msgstr "Signere den? (j/N) "
3060
3061 #: g10/keyedit.c:708
3062 #, c-format
3063 msgid ""
3064 "The self-signature on \"%s\"\n"
3065 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3066 msgstr ""
3067 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3068 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:717
3071 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3072 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3073
3074 #: g10/keyedit.c:731
3075 #, c-format
3076 msgid ""
3077 "Your current signature on \"%s\"\n"
3078 "has expired.\n"
3079 msgstr ""
3080 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3081 "er utgått.\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:735
3084 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3085 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3086
3087 #: g10/keyedit.c:756
3088 #, c-format
3089 msgid ""
3090 "Your current signature on \"%s\"\n"
3091 "is a local signature.\n"
3092 msgstr ""
3093 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3094 "er en lokal signatur.\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:760
3097 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3098 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3099
3100 #: g10/keyedit.c:781
3101 #, c-format
3102 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3103 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:784
3106 #, c-format
3107 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3108 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:789
3111 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3112 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3113
3114 #: g10/keyedit.c:811
3115 #, c-format
3116 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3117 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:826
3120 msgid "This key has expired!"
3121 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:844
3124 #, c-format
3125 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3126 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:850
3129 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3130 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3131
3132 #: g10/keyedit.c:890
3133 msgid ""
3134 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3135 "mode.\n"
3136 msgstr ""
3137 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:892
3140 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3141 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:917
3144 msgid ""
3145 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3146 "belongs\n"
3147 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3148 msgstr ""
3149 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3150 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3151 "svaret.\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:922
3154 #, c-format
3155 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3156 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:924
3159 #, c-format
3160 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3161 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:926
3164 #, c-format
3165 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3166 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:928
3169 #, c-format
3170 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3171 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:934
3174 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3175 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:958
3178 #, c-format
3179 msgid ""
3180 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3181 "key \"%s\" (%s)\n"
3182 msgstr ""
3183 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3184 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:965
3187 msgid "This will be a self-signature.\n"
3188 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:971
3191 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3192 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:979
3195 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3196 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:989
3199 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3200 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:996
3203 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3204 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1003
3207 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3208 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1008
3211 msgid "I have checked this key casually.\n"
3212 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1013
3215 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3216 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1023
3219 msgid "Really sign? (y/N) "
3220 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
3223 #: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
3224 #, c-format
3225 msgid "signing failed: %s\n"
3226 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1133
3229 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
3233 msgid "This key is not protected.\n"
3234 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
3237 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3238 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
3241 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3242 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
3245 msgid "Key is protected.\n"
3246 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1180
3249 #, c-format
3250 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3251 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1186
3254 msgid ""
3255 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3256 "\n"
3257 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3260 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3261 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1200
3264 msgid ""
3265 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3266 "\n"
3267 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1203
3270 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3271 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1274
3274 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3275 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1360
3278 msgid "save and quit"
3279 msgstr "lagre og avslutte"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1363
3282 msgid "show key fingerprint"
3283 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1364
3286 msgid "list key and user IDs"
3287 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1366
3290 msgid "select user ID N"
3291 msgstr "velger brukerid N"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1367
3294 msgid "select subkey N"
3295 msgstr "velger brukerid N"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1368
3298 msgid "check signatures"
3299 msgstr "sjekke signaturer"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1373
3302 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1378
3306 msgid "sign selected user IDs locally"
3307 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1380
3310 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3311 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1382
3314 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1386
3318 msgid "add a user ID"
3319 msgstr "legge til en brukerid"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1388
3322 msgid "add a photo ID"
3323 msgstr "legge til en fotoid"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1390
3326 msgid "delete selected user IDs"
3327 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1395
3330 msgid "add a subkey"
3331 msgstr "legge til en undernøkkel"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1399
3334 msgid "add a key to a smartcard"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1401
3338 msgid "move a key to a smartcard"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1403
3342 msgid "move a backup key to a smartcard"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1407
3346 msgid "delete selected subkeys"
3347 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1409
3350 msgid "add a revocation key"
3351 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1411
3354 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3355 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1413
3358 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1415
3362 msgid "flag the selected user ID as primary"
3363 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1417
3366 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3367 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1420
3370 msgid "list preferences (expert)"
3371 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1422
3374 msgid "list preferences (verbose)"
3375 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1424
3378 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3379 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1429
3382 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3383 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1431
3386 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3387 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1433
3390 msgid "change the passphrase"
3391 msgstr "endre passfrasen"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1437
3394 msgid "change the ownertrust"
3395 msgstr "endre eiertilliten"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1439
3398 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3399 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1441
3402 msgid "revoke selected user IDs"
3403 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1446
3406 msgid "revoke key or selected subkeys"
3407 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1447
3410 msgid "enable key"
3411 msgstr "innkoble en nøkkel"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1448
3414 msgid "disable key"
3415 msgstr "utkoble en nøkkel"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1449
3418 msgid "show selected photo IDs"
3419 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1451
3422 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1453
3426 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1571
3430 #, c-format
3431 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3432 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1589
3435 msgid "Secret key is available.\n"
3436 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1670
3439 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3440 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1678
3443 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3444 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1697
3447 msgid ""
3448 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3449 "(lsign),\n"
3450 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3451 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1737
3455 msgid "Key is revoked."
3456 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1756
3459 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3460 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1763
3463 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3464 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1772
3467 #, c-format
3468 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3469 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1795
3472 #, c-format
3473 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3474 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
3477 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3478 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1819
3481 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3482 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1821
3485 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3486 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1822
3489 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3490 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1872
3493 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3494 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1884
3497 msgid "You must select exactly one key.\n"
3498 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1912
3501 msgid "Command expects a filename argument\n"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1926
3505 #, c-format
3506 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3507 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1943
3510 #, c-format
3511 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3512 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1967
3515 msgid "You must select at least one key.\n"
3516 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1970
3519 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3520 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1971
3523 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3524 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2006
3527 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3528 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:2007
3531 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3532 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3533
3534 #: g10/keyedit.c:2025
3535 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3536 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2036
3539 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3540 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:2038
3543 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3544 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3545
3546 #: g10/keyedit.c:2088
3547 msgid ""
3548 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: g10/keyedit.c:2130
3552 msgid "Set preference list to:\n"
3553 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2136
3556 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3557 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2138
3560 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3561 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3562
3563 #: g10/keyedit.c:2206
3564 msgid "Save changes? (y/N) "
3565 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3566
3567 #: g10/keyedit.c:2209
3568 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3569 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2219
3572 #, c-format
3573 msgid "update failed: %s\n"
3574 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:2226
3577 #, c-format
3578 msgid "update secret failed: %s\n"
3579 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2233
3582 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3583 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:2334
3586 msgid "Digest: "
3587 msgstr "Digest: "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2386
3590 msgid "Features: "
3591 msgstr "Særtrekk: "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2397
3594 msgid "Keyserver no-modify"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
3598 msgid "Preferred keyserver: "
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
3602 msgid "Notations: "
3603 msgstr "Notasjoner: "
3604
3605 #: g10/keyedit.c:2631
3606 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3607 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2690
3610 #, c-format
3611 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3612 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:2711
3615 #, c-format
3616 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3617 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2717
3620 msgid "(sensitive)"
3621 msgstr "(sensitiv)"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
3624 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3625 #, c-format
3626 msgid "created: %s"
3627 msgstr "opprettet: %s"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3630 #, c-format
3631 msgid "revoked: %s"
3632 msgstr "opphevet: %s"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3635 #, c-format
3636 msgid "expired: %s"
3637 msgstr "utgikk: %s"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3640 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3641 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3642 #, c-format
3643 msgid "expires: %s"
3644 msgstr "utgår: %s"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:2742
3647 #, c-format
3648 msgid "usage: %s"
3649 msgstr "bruksmåte: %s"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:2757
3652 #, c-format
3653 msgid "trust: %s"
3654 msgstr "tillit: %s"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:2761
3657 #, c-format
3658 msgid "validity: %s"
3659 msgstr "gyldighet: %s"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:2768
3662 msgid "This key has been disabled"
3663 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
3666 msgid "card-no: "
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:2820
3670 msgid ""
3671 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3672 "unless you restart the program.\n"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
3676 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3677 msgid "revoked"
3678 msgstr "opphevet"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
3681 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3682 msgid "expired"
3683 msgstr "utgått"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2951
3686 msgid ""
3687 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3688 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: g10/keyedit.c:3012
3692 msgid ""
3693 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3694 "versions\n"
3695 "         of PGP to reject this key.\n"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
3699 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3700 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3023
3703 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3163
3707 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3708 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:3173
3711 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/keyedit.c:3177
3715 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:3183
3719 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/keyedit.c:3197
3723 #, c-format
3724 msgid "Deleted %d signature.\n"
3725 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:3198
3728 #, c-format
3729 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3730 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3201
3733 msgid "Nothing deleted.\n"
3734 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
3737 msgid "invalid"
3738 msgstr "ugyldig"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:3250
3741 #, c-format
3742 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3743 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:3342
3746 msgid ""
3747 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3748 "cause\n"
3749 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:3353
3753 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keyedit.c:3373
3757 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3758 msgstr ""
3759
3760 #: g10/keyedit.c:3398
3761 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/keyedit.c:3413
3765 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: g10/keyedit.c:3435
3769 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:3454
3773 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: g10/keyedit.c:3460
3777 msgid ""
3778 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3779 msgstr ""
3780 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3781 "N) "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:3521
3784 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: g10/keyedit.c:3527
3788 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3789 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:3531
3792 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3534
3796 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3797 msgstr ""
3798
3799 #: g10/keyedit.c:3580
3800 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: g10/keyedit.c:3596
3804 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3669
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3810 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:3675
3813 #, c-format
3814 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: g10/keyedit.c:3837
3818 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
3822 #, c-format
3823 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3824 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:4047
3827 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3828 msgstr ""
3829
3830 #: g10/keyedit.c:4127
3831 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3832 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:4128
3835 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3836 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3837
3838 #: g10/keyedit.c:4190
3839 msgid "Enter the notation: "
3840 msgstr ""
3841
3842 #: g10/keyedit.c:4339
3843 msgid "Proceed? (y/N) "
3844 msgstr ""
3845
3846 #: g10/keyedit.c:4403
3847 #, c-format
3848 msgid "No user ID with index %d\n"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/keyedit.c:4461
3852 #, c-format
3853 msgid "No user ID with hash %s\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keyedit.c:4488
3857 #, c-format
3858 msgid "No subkey with index %d\n"
3859 msgstr ""
3860
3861 #: g10/keyedit.c:4623
3862 #, c-format
3863 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
3867 #, c-format
3868 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
3872 msgid " (non-exportable)"
3873 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:4632
3876 #, c-format
3877 msgid "This signature expired on %s.\n"
3878 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:4636
3881 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keyedit.c:4640
3885 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/keyedit.c:4667
3889 #, c-format
3890 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keyedit.c:4693
3894 msgid " (non-revocable)"
3895 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:4700
3898 #, c-format
3899 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:4722
3903 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:4742
3907 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:4772
3911 msgid "no secret key\n"
3912 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:4842
3915 #, c-format
3916 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3917 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:4859
3920 #, c-format
3921 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3922 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:4923
3925 #, c-format
3926 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3927 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:4985
3930 #, c-format
3931 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3932 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:5080
3935 #, c-format
3936 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keygen.c:265
3940 #, c-format
3941 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3942 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:272
3945 msgid "too many cipher preferences\n"
3946 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:274
3949 msgid "too many digest preferences\n"
3950 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3951
3952 #: g10/keygen.c:276
3953 msgid "too many compression preferences\n"
3954 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:401
3957 #, c-format
3958 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3959 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:875
3962 msgid "writing direct signature\n"
3963 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:914
3966 msgid "writing self signature\n"
3967 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:964
3970 msgid "writing key binding signature\n"
3971 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
3974 #: g10/keygen.c:2931
3975 #, c-format
3976 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3977 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
3980 #, c-format
3981 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3982 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1276
3985 msgid ""
3986 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: g10/keygen.c:1492
3990 msgid "Sign"
3991 msgstr "Signere"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1495
3994 msgid "Certify"
3995 msgstr "Bekrefte"
3996
3997 #: g10/keygen.c:1498
3998 msgid "Encrypt"
3999 msgstr "Kryptere data"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1501
4002 msgid "Authenticate"
4003 msgstr "Autentisere"
4004
4005 # S og s for signering
4006 # K og k for kryptering
4007 # A og a for autentisering
4008 # Q og q for avslutte
4009 #: g10/keygen.c:1509
4010 msgid "SsEeAaQq"
4011 msgstr "SsKkAaQq"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1528
4014 #, c-format
4015 msgid "Possible actions for a %s key: "
4016 msgstr ""
4017
4018 #: g10/keygen.c:1532
4019 msgid "Current allowed actions: "
4020 msgstr ""
4021
4022 #: g10/keygen.c:1537
4023 #, c-format
4024 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: g10/keygen.c:1540
4028 #, c-format
4029 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: g10/keygen.c:1543
4033 #, c-format
4034 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: g10/keygen.c:1546
4038 #, c-format
4039 msgid "   (%c) Finished\n"
4040 msgstr ""
4041
4042 #: g10/keygen.c:1602
4043 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4044 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1604
4047 #, c-format
4048 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4049 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1605
4052 #, c-format
4053 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4054 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1607
4057 #, c-format
4058 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4059 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4060
4061 #: g10/keygen.c:1609
4062 #, c-format
4063 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4064 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:1610
4067 #, c-format
4068 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4069 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4070
4071 #: g10/keygen.c:1612
4072 #, c-format
4073 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4074 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:1614
4077 #, c-format
4078 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4079 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:1683
4082 #, c-format
4083 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4084 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
4085
4086 #: g10/keygen.c:1693
4087 #, c-format
4088 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: g10/keygen.c:1700
4092 #, c-format
4093 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4094 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
4095
4096 #: g10/keygen.c:1714
4097 #, c-format
4098 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: g10/keygen.c:1720
4102 #, c-format
4103 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4104 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
4105
4106 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4107 #, c-format
4108 msgid "rounded up to %u bits\n"
4109 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:1779
4112 msgid ""
4113 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4114 "         0 = key does not expire\n"
4115 "      <n>  = key expires in n days\n"
4116 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4117 "      <n>m = key expires in n months\n"
4118 "      <n>y = key expires in n years\n"
4119 msgstr ""
4120 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
4121 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
4122 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
4123 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
4124 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
4125 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
4126
4127 #: g10/keygen.c:1790
4128 msgid ""
4129 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4130 "         0 = signature does not expire\n"
4131 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4132 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4133 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4134 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4135 msgstr ""
4136 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
4137 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
4138 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
4139 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
4140 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
4141 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:1813
4144 msgid "Key is valid for? (0) "
4145 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
4146
4147 #: g10/keygen.c:1818
4148 #, c-format
4149 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4150 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
4151
4152 #: g10/keygen.c:1836
4153 msgid "invalid value\n"
4154 msgstr "ugyldig verdi\n"
4155
4156 #: g10/keygen.c:1843
4157 msgid "Key does not expire at all\n"
4158 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1844
4161 msgid "Signature does not expire at all\n"
4162 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
4163
4164 #: g10/keygen.c:1849
4165 #, c-format
4166 msgid "Key expires at %s\n"
4167 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1850
4170 #, c-format
4171 msgid "Signature expires at %s\n"
4172 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
4173
4174 #: g10/keygen.c:1856
4175 msgid ""
4176 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4177 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4178 msgstr ""
4179 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
4180 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
4181
4182 #: g10/keygen.c:1861
4183 msgid "Is this correct? (y/N) "
4184 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
4185
4186 #: g10/keygen.c:1884
4187 msgid ""
4188 "\n"
4189 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4190 "ID\n"
4191 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4192 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4193 "\n"
4194 msgstr ""
4195 "\n"
4196 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
4197 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
4198 "epostadresse til denne formen:\n"
4199 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
4200 "\n"
4201
4202 #: g10/keygen.c:1897
4203 msgid "Real name: "
4204 msgstr "Fullt navn: "
4205
4206 #: g10/keygen.c:1905
4207 msgid "Invalid character in name\n"
4208 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:1907
4211 msgid "Name may not start with a digit\n"
4212 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:1909
4215 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4216 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:1917
4219 msgid "Email address: "
4220 msgstr "Epostadresse: "
4221
4222 #: g10/keygen.c:1923
4223 msgid "Not a valid email address\n"
4224 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:1931
4227 msgid "Comment: "
4228 msgstr "Kommentar: "
4229
4230 #: g10/keygen.c:1937
4231 msgid "Invalid character in comment\n"
4232 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
4233
4234 #: g10/keygen.c:1959
4235 #, c-format
4236 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4237 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:1965
4240 #, c-format
4241 msgid ""
4242 "You selected this USER-ID:\n"
4243 "    \"%s\"\n"
4244 "\n"
4245 msgstr ""
4246 "Du valgte denne brukeriden:\n"
4247 "    «%s»\n"
4248 "\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1970
4251 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4252 msgstr ""
4253 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
4254
4255 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4256 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4257 #. string which should be translated accordingly and the
4258 #. letter changed to match the one in the answer string.
4259 #.
4260 #. n = Change name
4261 #. c = Change comment
4262 #. e = Change email
4263 #. o = Okay (ready, continue)
4264 #. q = Quit
4265 #.
4266 #: g10/keygen.c:1986
4267 msgid "NnCcEeOoQq"
4268 msgstr "NnKeEeRrAa"
4269
4270 #: g10/keygen.c:1996
4271 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4272 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
4273
4274 #: g10/keygen.c:1997
4275 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4276 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
4277
4278 #: g10/keygen.c:2016
4279 msgid "Please correct the error first\n"
4280 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:2056
4283 msgid ""
4284 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4285 "\n"
4286 msgstr ""
4287 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
4288 "\n"
4289
4290 #: g10/keygen.c:2066 g10/passphrase.c:810
4291 #, c-format
4292 msgid "%s.\n"
4293 msgstr "%s.\n"
4294
4295 #: g10/keygen.c:2072
4296 msgid ""
4297 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4298 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4299 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4300 "\n"
4301 msgstr ""
4302 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
4303 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
4304 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
4305 "\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:2094
4308 msgid ""
4309 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4310 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4311 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4312 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4313 msgstr ""
4314 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
4315 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
4316 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
4317 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
4318
4319 #: g10/keygen.c:2876
4320 msgid "Key generation canceled.\n"
4321 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
4324 #, c-format
4325 msgid "writing public key to `%s'\n"
4326 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
4329 #, c-format
4330 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4331 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
4334 #, c-format
4335 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4336 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:3222
4339 #, c-format
4340 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4341 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:3228
4344 #, c-format
4345 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4346 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:3246
4349 #, c-format
4350 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4351 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:3253
4354 #, c-format
4355 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4356 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:3276
4359 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4360 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4361
4362 #: g10/keygen.c:3287
4363 msgid ""
4364 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4365 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4366 msgstr ""
4367 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4368 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4369 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
4372 #, c-format
4373 msgid "Key generation failed: %s\n"
4374 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4375
4376 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4377 #: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
4378 #, c-format
4379 msgid ""
4380 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4381 msgstr ""
4382 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4383 "klokkeproblem)\n"
4384
4385 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4386 #: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
4387 #, c-format
4388 msgid ""
4389 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4390 msgstr ""
4391 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4392 "klokkeproblem)\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
4395 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4396 msgstr ""
4397 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4398 "OpenPGP\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
4401 msgid "Really create? (y/N) "
4402 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4403
4404 #: g10/keygen.c:3688
4405 #, c-format
4406 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4407 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4408
4409 #: g10/keygen.c:3736
4410 #, c-format
4411 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4412 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4413
4414 #: g10/keygen.c:3762
4415 #, c-format
4416 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
4420 msgid "never     "
4421 msgstr ""
4422
4423 #: g10/keylist.c:265
4424 msgid "Critical signature policy: "
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/keylist.c:267
4428 msgid "Signature policy: "
4429 msgstr ""
4430
4431 #: g10/keylist.c:306
4432 msgid "Critical preferred keyserver: "
4433 msgstr ""
4434
4435 #: g10/keylist.c:359
4436 msgid "Critical signature notation: "
4437 msgstr ""
4438
4439 #: g10/keylist.c:361
4440 msgid "Signature notation: "
4441 msgstr ""
4442
4443 #: g10/keylist.c:471
4444 msgid "Keyring"
4445 msgstr "Nøkkelknippe"
4446
4447 #: g10/keylist.c:1506
4448 msgid "Primary key fingerprint:"
4449 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4450
4451 #: g10/keylist.c:1508
4452 msgid "     Subkey fingerprint:"
4453 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4454
4455 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4456 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4457 #: g10/keylist.c:1515
4458 msgid " Primary key fingerprint:"
4459 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4460
4461 #: g10/keylist.c:1517
4462 msgid "      Subkey fingerprint:"
4463 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4464
4465 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4466 msgid "      Key fingerprint ="
4467 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4468
4469 #: g10/keylist.c:1592
4470 msgid "      Card serial no. ="
4471 msgstr "      Serienummer for kort ="
4472
4473 #: g10/keyring.c:1251
4474 #, c-format
4475 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4476 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4477
4478 #: g10/keyring.c:1256
4479 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4480 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4481
4482 #: g10/keyring.c:1258
4483 #, c-format
4484 msgid "%s is the unchanged one\n"
4485 msgstr ""
4486
4487 #: g10/keyring.c:1259
4488 #, c-format
4489 msgid "%s is the new one\n"
4490 msgstr ""
4491
4492 #: g10/keyring.c:1260
4493 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4494 msgstr ""
4495
4496 #: g10/keyring.c:1382
4497 #, c-format
4498 msgid "caching keyring `%s'\n"
4499 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4500
4501 #: g10/keyring.c:1428
4502 #, c-format
4503 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4504 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4505
4506 #: g10/keyring.c:1440
4507 #, c-format
4508 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4509 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4510
4511 #: g10/keyring.c:1512
4512 #, c-format
4513 msgid "%s: keyring created\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:66
4517 msgid "include revoked keys in search results"
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keyserver.c:67
4521 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keyserver.c:69
4525 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4526 msgstr ""
4527
4528 #: g10/keyserver.c:71
4529 msgid "do not delete temporary files after using them"
4530 msgstr ""
4531
4532 #: g10/keyserver.c:75
4533 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4534 msgstr ""
4535
4536 #: g10/keyserver.c:77
4537 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4538 msgstr ""
4539
4540 #: g10/keyserver.c:79
4541 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: g10/keyserver.c:145
4545 #, c-format
4546 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4547 msgstr ""
4548 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4549
4550 #: g10/keyserver.c:528
4551 msgid "disabled"
4552 msgstr "utkoblet"
4553
4554 #: g10/keyserver.c:729
4555 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4556 msgstr ""
4557
4558 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
4559 #, c-format
4560 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4561 msgstr ""
4562
4563 #: g10/keyserver.c:911
4564 #, c-format
4565 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4566 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4567
4568 #: g10/keyserver.c:913
4569 msgid "key not found on keyserver\n"
4570 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4571
4572 #: g10/keyserver.c:1154
4573 #, c-format
4574 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4575 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4576
4577 #: g10/keyserver.c:1158
4578 #, c-format
4579 msgid "requesting key %s from %s\n"
4580 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4581
4582 #: g10/keyserver.c:1182
4583 #, c-format
4584 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4585 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4586
4587 #: g10/keyserver.c:1185
4588 #, c-format
4589 msgid "searching for names from %s\n"
4590 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4591
4592 #: g10/keyserver.c:1333
4593 #, c-format
4594 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4595 msgstr ""
4596
4597 #: g10/keyserver.c:1337
4598 #, c-format
4599 msgid "sending key %s to %s\n"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: g10/keyserver.c:1380
4603 #, c-format
4604 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4605 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4606
4607 #: g10/keyserver.c:1383
4608 #, c-format
4609 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4610 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4611
4612 #: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
4613 msgid "no keyserver action!\n"
4614 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4615
4616 #: g10/keyserver.c:1438
4617 #, c-format
4618 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4619 msgstr ""
4620
4621 #: g10/keyserver.c:1447
4622 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4623 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4624
4625 #: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
4626 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4627 msgstr ""
4628
4629 #: g10/keyserver.c:1515
4630 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4631 msgstr ""
4632
4633 #: g10/keyserver.c:1527
4634 #, c-format
4635 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4636 msgstr ""
4637
4638 #: g10/keyserver.c:1532
4639 #, c-format
4640 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: g10/keyserver.c:1540
4644 #, c-format
4645 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: g10/keyserver.c:1547
4649 msgid "keyserver timed out\n"
4650 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4651
4652 #: g10/keyserver.c:1552
4653 msgid "keyserver internal error\n"
4654 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4655
4656 #: g10/keyserver.c:1561
4657 #, c-format
4658 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4659 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4660
4661 #: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
4662 #, c-format
4663 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4664 msgstr ""
4665
4666 #: g10/keyserver.c:1879
4667 #, c-format
4668 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4669 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4670
4671 #: g10/keyserver.c:1901
4672 #, c-format
4673 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4674 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4675
4676 #: g10/keyserver.c:1903
4677 #, c-format
4678 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4679 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4680
4681 #: g10/keyserver.c:1959
4682 #, c-format
4683 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4684 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4685
4686 #: g10/keyserver.c:1965
4687 #, c-format
4688 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4689 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:210
4692 #, c-format
4693 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4694 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4695
4696 #: g10/mainproc.c:263
4697 #, c-format
4698 msgid "%s encrypted session key\n"
4699 msgstr ""
4700
4701 #: g10/mainproc.c:273
4702 #, c-format
4703 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4704 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4705
4706 #: g10/mainproc.c:354
4707 #, c-format
4708 msgid "public key is %s\n"
4709 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4710
4711 #: g10/mainproc.c:411
4712 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4713 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4714
4715 #: g10/mainproc.c:444
4716 #, c-format
4717 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4718 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4719
4720 # Do we really need to translate this string.
4721 # The must some bug in the code.
4722 #: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
4723 #, c-format
4724 msgid "      \"%s\"\n"
4725 msgstr "      «%s»\n"
4726
4727 #: g10/mainproc.c:452
4728 #, c-format
4729 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4730 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4731
4732 #: g10/mainproc.c:466
4733 #, c-format
4734 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4735 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4736
4737 #: g10/mainproc.c:480
4738 #, c-format
4739 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4740 msgstr ""
4741
4742 #: g10/mainproc.c:482
4743 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4744 msgstr ""
4745
4746 #: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
4747 #, c-format
4748 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4749 msgstr ""
4750
4751 #: g10/mainproc.c:522
4752 #, c-format
4753 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4754 msgstr ""
4755
4756 #: g10/mainproc.c:555
4757 msgid "decryption okay\n"
4758 msgstr ""
4759
4760 #: g10/mainproc.c:559
4761 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4762 msgstr ""
4763
4764 #: g10/mainproc.c:572
4765 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4766 msgstr ""
4767
4768 #: g10/mainproc.c:578
4769 #, c-format
4770 msgid "decryption failed: %s\n"
4771 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
4772
4773 #: g10/mainproc.c:597
4774 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4775 msgstr ""
4776
4777 #: g10/mainproc.c:599
4778 #, c-format
4779 msgid "original file name='%.*s'\n"
4780 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
4781
4782 #: g10/mainproc.c:805
4783 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4784 msgstr ""
4785
4786 #: g10/mainproc.c:1154
4787 msgid "no signature found\n"
4788 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
4789
4790 #: g10/mainproc.c:1392
4791 msgid "signature verification suppressed\n"
4792 msgstr ""
4793
4794 #: g10/mainproc.c:1492
4795 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4796 msgstr ""
4797
4798 #: g10/mainproc.c:1503
4799 #, c-format
4800 msgid "Signature made %s\n"
4801 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
4802
4803 #: g10/mainproc.c:1504
4804 #, c-format
4805 msgid "               using %s key %s\n"
4806 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
4807
4808 #: g10/mainproc.c:1508
4809 #, c-format
4810 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4811 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
4812
4813 #: g10/mainproc.c:1528
4814 msgid "Key available at: "
4815 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
4816
4817 #: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
4818 #, c-format
4819 msgid "BAD signature from \"%s\""
4820 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
4821
4822 #: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
4823 #, c-format
4824 msgid "Expired signature from \"%s\""
4825 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
4826
4827 #: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
4828 #, c-format
4829 msgid "Good signature from \"%s\""
4830 msgstr "God signatur fra «%s»"
4831
4832 #: g10/mainproc.c:1715
4833 msgid "[uncertain]"
4834 msgstr "[usikker]"
4835
4836 #: g10/mainproc.c:1746
4837 #, c-format
4838 msgid "                aka \"%s\""
4839 msgstr "                aka «%s»"
4840
4841 #: g10/mainproc.c:1844
4842 #, c-format
4843 msgid "Signature expired %s\n"
4844 msgstr "Signatur utgått %s\n"
4845
4846 #: g10/mainproc.c:1849
4847 #, c-format
4848 msgid "Signature expires %s\n"
4849 msgstr "Signatur utgår %s\n"
4850
4851 #: g10/mainproc.c:1852
4852 #, c-format
4853 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4854 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
4855
4856 #: g10/mainproc.c:1853
4857 msgid "binary"
4858 msgstr "binær"
4859
4860 #: g10/mainproc.c:1854
4861 msgid "textmode"
4862 msgstr "tekstmodus"
4863
4864 #: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
4865 msgid "unknown"
4866 msgstr "ukjent"
4867
4868 #: g10/mainproc.c:1874
4869 #, c-format
4870 msgid "Can't check signature: %s\n"
4871 msgstr ""