About to do a release
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
15 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
16 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: agent/call-pinentry.c:196
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
24 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
25
26 #: agent/call-pinentry.c:436
27 msgid ""
28 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
29 "session"
30 msgstr ""
31
32 #: agent/call-pinentry.c:439
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:486
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "for lang linje"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:507
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "for lang linje"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:515
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:520
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:532
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ugyldig MPI"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:533
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "ugyldig passfrase"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:569
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "ugyldig passfrase"
76
77 #: agent/command-ssh.c:529
78 #, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr ""
81
82 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
83 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
84 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
90 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
91 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
92 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
93 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
94 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
95 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
96 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1619
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1624
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1644
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1694
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1709
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2014
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2349
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2850
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:217
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:275
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "Gjenta denne PIN: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:278
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
161
162 #: agent/divert-scd.c:290
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:88
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:98
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "Tast inn passfrase\n"
187
188 #: agent/genkey.c:107
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
192 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
193 msgstr ""
194
195 #: agent/genkey.c:113
196 msgid "Yes, protection is not needed"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/genkey.c:158
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
202 msgstr ""
203 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
204 "\n"
205
206 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
207 #, fuzzy
208 msgid "Please re-enter this passphrase"
209 msgstr "endre passfrasen"
210
211 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
212 #: tools/symcryptrun.c:456
213 msgid "does not match - try again"
214 msgstr ""
215
216 #: agent/genkey.c:280
217 #, fuzzy
218 msgid "Please enter the new passphrase"
219 msgstr "endre passfrasen"
220
221 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
222 #: scd/scdaemon.c:104
223 #, fuzzy
224 msgid ""
225 "@Options:\n"
226 " "
227 msgstr ""
228 "@\n"
229 "Valg:\n"
230 " "
231
232 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
233 msgid "run in server mode (foreground)"
234 msgstr ""
235
236 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
237 msgid "run in daemon mode (background)"
238 msgstr ""
239
240 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
241 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
242 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
243 msgid "verbose"
244 msgstr "fyldig output"
245
246 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
247 #: sm/gpgsm.c:341
248 msgid "be somewhat more quiet"
249 msgstr "være noenlunde stille"
250
251 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
252 msgid "sh-style command output"
253 msgstr ""
254
255 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
256 msgid "csh-style command output"
257 msgstr ""
258
259 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
260 #, fuzzy
261 msgid "|FILE|read options from FILE"
262 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
263
264 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
265 msgid "do not detach from the console"
266 msgstr ""
267
268 #: agent/gpg-agent.c:126
269 msgid "do not grab keyboard and mouse"
270 msgstr ""
271
272 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
273 #: tools/symcryptrun.c:166
274 #, fuzzy
275 msgid "use a log file for the server"
276 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:129
279 #, fuzzy
280 msgid "use a standard location for the socket"
281 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
282
283 #: agent/gpg-agent.c:132
284 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
285 msgstr ""
286
287 #: agent/gpg-agent.c:135
288 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
289 msgstr ""
290
291 #: agent/gpg-agent.c:136
292 #, fuzzy
293 msgid "do not use the SCdaemon"
294 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
295
296 #: agent/gpg-agent.c:143
297 msgid "ignore requests to change the TTY"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:145
301 msgid "ignore requests to change the X display"
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:148
305 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:154
309 msgid "do not use the PIN cache when signing"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:156
313 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:158
317 #, fuzzy
318 msgid "allow presetting passphrase"
319 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
320
321 #: agent/gpg-agent.c:159
322 msgid "enable ssh-agent emulation"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:161
326 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
330 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
331 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
332 #, fuzzy
333 msgid "Please report bugs to <"
334 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
335
336 #: agent/gpg-agent.c:260
337 #, fuzzy
338 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
339 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:262
342 msgid ""
343 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
344 "Secret key management for GnuPG\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
348 #, c-format
349 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
353 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
354 #, c-format
355 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
359 #, c-format
360 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
361 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
364 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
365 #, c-format
366 msgid "option file `%s': %s\n"
367 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
375 #: g10/plaintext.c:162
376 #, c-format
377 msgid "error creating `%s': %s\n"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
381 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
382 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
383 #, c-format
384 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
385 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
388 msgid "name of socket too long\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "can't create socket: %s\n"
394 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
397 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
398 msgstr ""
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
401 #, fuzzy, c-format
402 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
403 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "listen() failed: %s\n"
408 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "listening on socket `%s'\n"
413 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
416 #, c-format
417 msgid "directory `%s' created\n"
418 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1377
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
423 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1381
426 #, fuzzy, c-format
427 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
428 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1492
431 #, c-format
432 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1497
436 #, c-format
437 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1514
441 #, c-format
442 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1519
446 #, c-format
447 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
448 msgstr ""
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
451 #, fuzzy, c-format
452 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
453 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "%s %s stopped\n"
458 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:1752
461 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
465 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
466 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
470 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
471 #, c-format
472 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
473 msgstr ""
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:98
476 #, fuzzy
477 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
478 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
479
480 #: agent/preset-passphrase.c:101
481 msgid ""
482 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
483 "Password cache maintenance\n"
484 msgstr ""
485
486 #: agent/protect-tool.c:149
487 #, fuzzy
488 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
489 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
490
491 #: agent/protect-tool.c:151
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
494 "Secret key maintenance tool\n"
495 msgstr ""
496
497 #: agent/protect-tool.c:1187
498 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
499 msgstr ""
500
501 #: agent/protect-tool.c:1190
502 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
503 msgstr ""
504
505 #: agent/protect-tool.c:1193
506 msgid ""
507 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
508 "system."
509 msgstr ""
510
511 #: agent/protect-tool.c:1198
512 msgid ""
513 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
514 "needed to complete this operation."
515 msgstr ""
516
517 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
518 #, fuzzy
519 msgid "Passphrase:"
520 msgstr "ugyldig passfrase"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
525 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
528 #, fuzzy
529 msgid "cancelled\n"
530 msgstr "cancel|cancel"
531
532 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error opening `%s': %s\n"
535 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
536
537 #: agent/trustlist.c:147
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
540 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
543 #, c-format
544 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/trustlist.c:181
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
550 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
551
552 #: agent/trustlist.c:216
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
555 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
558 #, c-format
559 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
560 msgstr ""
561
562 #: agent/trustlist.c:283
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
565 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
566
567 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
568 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
569 msgstr ""
570
571 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
572 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
573 #. Pinentry to insert a line break.  The double
574 #. percent sign is actually needed because it is also
575 #. a printf format string.  If you need to insert a
576 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
577 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
578 #. fingerprint string whereas the first one receives
579 #. the name as store in the certificate.
580 #: agent/trustlist.c:507
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
584 "fingerprint:%%0A  %s"
585 msgstr ""
586
587 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
588 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
589 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
590 #: agent/trustlist.c:516
591 msgid "Correct"
592 msgstr ""
593
594 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
595 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
596 #. Pinentry to insert a line break.  The double
597 #. percent sign is actually needed because it is also
598 #. a printf format string.  If you need to insert a
599 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
600 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
601 #. certificate.
602 #: agent/trustlist.c:536
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
606 "certificates?"
607 msgstr ""
608
609 #: agent/trustlist.c:542
610 #, fuzzy
611 msgid "Yes"
612 msgstr "ja"
613
614 #: agent/trustlist.c:542
615 msgid "No"
616 msgstr ""
617
618 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error creating a pipe: %s\n"
621 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
622
623 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
626 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
627
628 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "error forking process: %s\n"
631 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
632
633 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
634 #, c-format
635 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
636 msgstr ""
637
638 #: common/exechelp.c:466
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
641 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
642
643 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
646 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
647
648 #: common/exechelp.c:507
649 #, c-format
650 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
651 msgstr ""
652
653 #: common/exechelp.c:518
654 #, fuzzy, c-format
655 msgid "error running `%s': terminated\n"
656 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
657
658 #: common/http.c:1625
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error creating socket: %s\n"
661 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
662
663 #: common/http.c:1669
664 #, fuzzy
665 msgid "host not found"
666 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
667
668 #: common/simple-pwquery.c:315
669 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
670 msgstr ""
671
672 #: common/simple-pwquery.c:373
673 #, c-format
674 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
675 msgstr ""
676
677 #: common/simple-pwquery.c:384
678 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
679 msgstr ""
680
681 #: common/simple-pwquery.c:394
682 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
683 msgstr ""
684
685 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
686 msgid "canceled by user\n"
687 msgstr ""
688
689 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
690 msgid "problem with the agent\n"
691 msgstr ""
692
693 #: common/sysutils.c:99
694 #, c-format
695 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
696 msgstr ""
697
698 #: common/sysutils.c:194
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
701 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
702
703 #: common/sysutils.c:226
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
706 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
707
708 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
709 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
710 msgid "yes"
711 msgstr "ja"
712
713 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
714 msgid "yY"
715 msgstr "jJ"
716
717 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
718 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
719 msgid "no"
720 msgstr "nei"
721
722 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
723 msgid "nN"
724 msgstr "nN"
725
726 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
727 #: common/yesno.c:72
728 msgid "quit"
729 msgstr "avslutt"
730
731 #: common/yesno.c:75
732 msgid "qQ"
733 msgstr "aA"
734
735 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
736 #: common/yesno.c:109
737 msgid "okay|okay"
738 msgstr "okay|okay"
739
740 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
741 #: common/yesno.c:111
742 msgid "cancel|cancel"
743 msgstr "cancel|cancel"
744
745 #: common/yesno.c:112
746 msgid "oO"
747 msgstr "oO"
748
749 #: common/yesno.c:113
750 msgid "cC"
751 msgstr "cC"
752
753 #: common/miscellaneous.c:71
754 #, c-format
755 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
756 msgstr ""
757
758 #: common/miscellaneous.c:74
759 #, c-format
760 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
761 msgstr ""
762
763 #: g10/armor.c:366
764 #, c-format
765 msgid "armor: %s\n"
766 msgstr "armor: %s\n"
767
768 #: g10/armor.c:405
769 msgid "invalid armor header: "
770 msgstr "ugyldig armorheader: "
771
772 #: g10/armor.c:416
773 msgid "armor header: "
774 msgstr "armorheader: "
775
776 #: g10/armor.c:427
777 msgid "invalid clearsig header\n"
778 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
779
780 #: g10/armor.c:479
781 msgid "nested clear text signatures\n"
782 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
783
784 #: g10/armor.c:614
785 msgid "unexpected armor: "
786 msgstr "uforventet armering:"
787
788 #: g10/armor.c:626
789 msgid "invalid dash escaped line: "
790 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
791
792 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
793 #, c-format
794 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
795 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
796
797 #: g10/armor.c:823
798 msgid "premature eof (no CRC)\n"
799 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
800
801 #: g10/armor.c:857
802 msgid "premature eof (in CRC)\n"
803 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
804
805 #: g10/armor.c:865
806 msgid "malformed CRC\n"
807 msgstr "misdannet CRC\n"
808
809 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
810 #, c-format
811 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
812 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
813
814 #: g10/armor.c:889
815 msgid "premature eof (in trailer)\n"
816 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
817
818 #: g10/armor.c:893
819 msgid "error in trailer line\n"
820 msgstr "feil i trailerlinje\n"
821
822 #: g10/armor.c:1204
823 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
824 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
825
826 #: g10/armor.c:1209
827 #, c-format
828 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
829 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
830
831 #: g10/armor.c:1213
832 msgid ""
833 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
834 msgstr ""
835 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
836
837 #: g10/build-packet.c:976
838 msgid ""
839 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
840 "an '='\n"
841 msgstr ""
842
843 #: g10/build-packet.c:988
844 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
845 msgstr ""
846
847 #: g10/build-packet.c:994
848 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
849 msgstr ""
850
851 #: g10/build-packet.c:1012
852 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
853 msgstr ""
854
855 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
856 #, fuzzy
857 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
858 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
859
860 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
861 msgid "not human readable"
862 msgstr ""
863
864 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
865 #, c-format
866 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
867 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
868
869 #: g10/card-util.c:67
870 #, c-format
871 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
872 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
873
874 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
875 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
876 msgid "can't do this in batch mode\n"
877 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
878
879 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
880 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
881 #: g10/keygen.c:1644
882 msgid "Your selection? "
883 msgstr "Ditt valg? "
884
885 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
886 msgid "[not set]"
887 msgstr "[ikke satt]"
888
889 #: g10/card-util.c:415
890 msgid "male"
891 msgstr "mann"
892
893 #: g10/card-util.c:416
894 msgid "female"
895 msgstr "dame"
896
897 #: g10/card-util.c:416
898 msgid "unspecified"
899 msgstr "uspesifisert"
900
901 #: g10/card-util.c:443
902 msgid "not forced"
903 msgstr "ikke tvunget"
904
905 #: g10/card-util.c:443
906 msgid "forced"
907 msgstr "tvunget"
908
909 #: g10/card-util.c:521
910 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
911 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
912
913 #: g10/card-util.c:523
914 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
915 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
916
917 #: g10/card-util.c:525
918 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
919 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
920
921 #: g10/card-util.c:542
922 msgid "Cardholder's surname: "
923 msgstr "Kortholders etternavn: "
924
925 #: g10/card-util.c:544
926 msgid "Cardholder's given name: "
927 msgstr "Kortholders fornavn: "
928
929 #: g10/card-util.c:562
930 #, c-format
931 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
932 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
933
934 #: g10/card-util.c:583
935 msgid "URL to retrieve public key: "
936 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
937
938 #: g10/card-util.c:591
939 #, c-format
940 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
941 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
942
943 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
944 #, c-format
945 msgid "error reading `%s': %s\n"
946 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
947
948 #: g10/card-util.c:697
949 msgid "Login data (account name): "
950 msgstr "Logindata (kontonavn): "
951
952 #: g10/card-util.c:707
953 #, c-format
954 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
955 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
956
957 #: g10/card-util.c:766
958 msgid "Private DO data: "
959 msgstr "Privat DO-data: "
960
961 #: g10/card-util.c:776
962 #, c-format
963 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
964 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
965
966 #: g10/card-util.c:796
967 msgid "Language preferences: "
968 msgstr "Språkpreferanser:"
969
970 #: g10/card-util.c:804
971 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
972 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
973
974 #: g10/card-util.c:813
975 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
976 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
977
978 #: g10/card-util.c:834
979 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
980 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
981
982 #: g10/card-util.c:848
983 msgid "Error: invalid response.\n"
984 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
985
986 #: g10/card-util.c:869
987 msgid "CA fingerprint: "
988 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
989
990 #: g10/card-util.c:892
991 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
992 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
993
994 #: g10/card-util.c:940
995 #, c-format
996 msgid "key operation not possible: %s\n"
997 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
998
999 #: g10/card-util.c:941
1000 msgid "not an OpenPGP card"
1001 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1002
1003 #: g10/card-util.c:950
1004 #, c-format
1005 msgid "error getting current key info: %s\n"
1006 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
1007
1008 #: g10/card-util.c:1034
1009 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1010 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
1011
1012 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1013 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1014 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
1015
1016 #: g10/card-util.c:1075
1017 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1018 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
1019
1020 #: g10/card-util.c:1084
1021 #, c-format
1022 msgid ""
1023 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1024 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1025 "You should change them using the command --change-pin\n"
1026 msgstr ""
1027 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1028 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1029 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1030
1031 #: g10/card-util.c:1118
1032 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1033 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1036 msgid "   (1) Signature key\n"
1037 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1038
1039 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1040 msgid "   (2) Encryption key\n"
1041 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1042
1043 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1044 msgid "   (3) Authentication key\n"
1045 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1048 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1049 msgid "Invalid selection.\n"
1050 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:1194
1053 msgid "Please select where to store the key:\n"
1054 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1055
1056 #: g10/card-util.c:1229
1057 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1058 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1234
1061 msgid "secret parts of key are not available\n"
1062 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1063
1064 #: g10/card-util.c:1239
1065 msgid "secret key already stored on a card\n"
1066 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1067
1068 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1069 msgid "quit this menu"
1070 msgstr "avslutte denne menyen"
1071
1072 #: g10/card-util.c:1309
1073 msgid "show admin commands"
1074 msgstr "vise admin-kommandoer"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1077 msgid "show this help"
1078 msgstr "vise denne hjelpen"
1079
1080 #: g10/card-util.c:1312
1081 msgid "list all available data"
1082 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1315
1085 msgid "change card holder's name"
1086 msgstr "endre kortholders navn"
1087
1088 #: g10/card-util.c:1316
1089 msgid "change URL to retrieve key"
1090 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1091
1092 #: g10/card-util.c:1317
1093 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1094 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1095
1096 #: g10/card-util.c:1318
1097 msgid "change the login name"
1098 msgstr "endre loginnavnet"
1099
1100 #: g10/card-util.c:1319
1101 msgid "change the language preferences"
1102 msgstr "endre språkpreferansene"
1103
1104 #: g10/card-util.c:1320
1105 msgid "change card holder's sex"
1106 msgstr "endre kortholders kjønn"
1107
1108 #: g10/card-util.c:1321
1109 msgid "change a CA fingerprint"
1110 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1111
1112 #: g10/card-util.c:1322
1113 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1114 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1115
1116 #: g10/card-util.c:1323
1117 msgid "generate new keys"
1118 msgstr "generere nye nøkler"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1324
1121 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1122 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1325
1125 msgid "verify the PIN and list all data"
1126 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1127
1128 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1129 msgid "Command> "
1130 msgstr "Kommando> "
1131
1132 #: g10/card-util.c:1483
1133 msgid "Admin-only command\n"
1134 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1135
1136 #: g10/card-util.c:1514
1137 msgid "Admin commands are allowed\n"
1138 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1139
1140 #: g10/card-util.c:1516
1141 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1142 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1145 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1146 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1147
1148 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1149 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1150 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1151
1152 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1153 #, c-format
1154 msgid "can't open `%s'\n"
1155 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1156
1157 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1158 #: g10/revoke.c:226
1159 #, c-format
1160 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1161 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1162
1163 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1164 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1165 #, c-format
1166 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1167 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1168
1169 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1170 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1171 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:133
1174 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1175 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1176
1177 #: g10/delkey.c:145
1178 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1179 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1180
1181 #: g10/delkey.c:153
1182 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1183 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1184
1185 #: g10/delkey.c:163
1186 #, c-format
1187 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1188 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1189
1190 #: g10/delkey.c:173
1191 msgid "ownertrust information cleared\n"
1192 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1193
1194 #: g10/delkey.c:204
1195 #, c-format
1196 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1197 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1198
1199 #: g10/delkey.c:206
1200 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1201 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1202
1203 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1204 #, c-format
1205 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1206 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1207
1208 #: g10/encode.c:232
1209 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1210 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1211
1212 #: g10/encode.c:246
1213 #, c-format
1214 msgid "using cipher %s\n"
1215 msgstr "bruker cipher %s\n"
1216
1217 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1218 #, c-format
1219 msgid "`%s' already compressed\n"
1220 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1221
1222 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1223 #, c-format
1224 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1225 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1226
1227 #: g10/encode.c:485
1228 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1229 msgstr ""
1230 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1231 "--pgp2-modus\n"
1232
1233 #: g10/encode.c:510
1234 #, c-format
1235 msgid "reading from `%s'\n"
1236 msgstr "leser fra «%s»\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:541
1239 msgid ""
1240 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1241 msgstr ""
1242 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1243
1244 #: g10/encode.c:559
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1248 msgstr ""
1249 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1250 "preferanser\n"
1251
1252 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1253 #, c-format
1254 msgid ""
1255 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1256 "preferences\n"
1257 msgstr ""
1258 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1259 "preferanser\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:765
1262 #, c-format
1263 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1264 msgstr ""
1265 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1266
1267 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1268 #, c-format
1269 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1270 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:862
1273 #, c-format
1274 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1275 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1276
1277 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1278 #, c-format
1279 msgid "%s encrypted data\n"
1280 msgstr "%s krypterte data\n"
1281
1282 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1283 #, c-format
1284 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1285 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1286
1287 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1288 msgid ""
1289 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1290 msgstr ""
1291 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1292 "cipher.\n"
1293
1294 #: g10/encr-data.c:144
1295 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1296 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1297
1298 #: g10/exec.c:49
1299 msgid "no remote program execution supported\n"
1300 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1301
1302 #: g10/exec.c:313
1303 msgid ""
1304 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1305 msgstr ""
1306 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1307 "konfigurasjonsfila\n"
1308
1309 #: g10/exec.c:343
1310 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1311 msgstr ""
1312 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1313
1314 #: g10/exec.c:421
1315 #, c-format
1316 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1317 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1318
1319 #: g10/exec.c:424
1320 #, c-format
1321 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1322 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1323
1324 #: g10/exec.c:509
1325 #, c-format
1326 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1327 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1330 msgid "unnatural exit of external program\n"
1331 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1332
1333 #: g10/exec.c:535
1334 msgid "unable to execute external program\n"
1335 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1336
1337 #: g10/exec.c:552
1338 #, c-format
1339 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1340 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1343 #, c-format
1344 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1345 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1346
1347 #: g10/exec.c:609
1348 #, c-format
1349 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1350 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1351
1352 #: g10/export.c:61
1353 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1354 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1355
1356 #: g10/export.c:63
1357 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: g10/export.c:65
1361 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1362 msgstr ""
1363
1364 #: g10/export.c:67
1365 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: g10/export.c:69
1369 msgid "remove unusable parts from key during export"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/export.c:71
1373 msgid "remove as much as possible from key during export"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/export.c:73
1377 msgid "export keys in an S-expression based format"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: g10/export.c:338
1381 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1382 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1383
1384 #: g10/export.c:367
1385 #, c-format
1386 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1387 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1388
1389 #: g10/export.c:375
1390 #, c-format
1391 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1392 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1393
1394 #: g10/export.c:386
1395 #, c-format
1396 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1397 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1398
1399 #: g10/export.c:537
1400 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/export.c:560
1404 #, c-format
1405 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1406 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1407
1408 #: g10/export.c:584
1409 #, c-format
1410 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1411 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1412
1413 #: g10/export.c:633
1414 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1415 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1416
1417 #: g10/getkey.c:151
1418 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1419 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1420
1421 #: g10/getkey.c:174
1422 msgid "[User ID not found]"
1423 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1424
1425 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1426 #: g10/getkey.c:1002
1427 #, c-format
1428 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/getkey.c:1834
1432 #, c-format
1433 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1434 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1435
1436 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1437 #, c-format
1438 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1439 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1440
1441 #: g10/getkey.c:2622
1442 #, c-format
1443 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1444 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1445
1446 #: g10/getkey.c:2669
1447 #, c-format
1448 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1449 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1452 msgid ""
1453 "@Commands:\n"
1454 " "
1455 msgstr ""
1456 "@Kommandoer:\n"
1457 " "
1458
1459 #: g10/gpg.c:370
1460 msgid "|[file]|make a signature"
1461 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1462
1463 #: g10/gpg.c:371
1464 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1465 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1466
1467 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1468 msgid "make a detached signature"
1469 msgstr "lage en adskilt signatur"
1470
1471 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1472 msgid "encrypt data"
1473 msgstr "kryptere data"
1474
1475 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1476 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1477 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1478
1479 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1480 msgid "decrypt data (default)"
1481 msgstr "dekryptere data (standard)"
1482
1483 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1484 msgid "verify a signature"
1485 msgstr "bekrefte en signatur"
1486
1487 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1488 msgid "list keys"
1489 msgstr "liste nøkler"
1490
1491 #: g10/gpg.c:383
1492 msgid "list keys and signatures"
1493 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1494
1495 #: g10/gpg.c:384
1496 msgid "list and check key signatures"
1497 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1498
1499 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1500 msgid "list keys and fingerprints"
1501 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1502
1503 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1504 msgid "list secret keys"
1505 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1506
1507 #: g10/gpg.c:387
1508 msgid "generate a new key pair"
1509 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1510
1511 #: g10/gpg.c:388
1512 msgid "remove keys from the public keyring"
1513 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1514
1515 #: g10/gpg.c:390
1516 msgid "remove keys from the secret keyring"
1517 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1518
1519 #: g10/gpg.c:391
1520 msgid "sign a key"
1521 msgstr "signere en nøkkel"
1522
1523 #: g10/gpg.c:392
1524 msgid "sign a key locally"
1525 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1526
1527 #: g10/gpg.c:393
1528 msgid "sign or edit a key"
1529 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1530
1531 #: g10/gpg.c:394
1532 msgid "generate a revocation certificate"
1533 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1534
1535 #: g10/gpg.c:396
1536 msgid "export keys"
1537 msgstr "eksportere nøkler"
1538
1539 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1540 msgid "export keys to a key server"
1541 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1542
1543 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1544 msgid "import keys from a key server"
1545 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1546
1547 #: g10/gpg.c:400
1548 msgid "search for keys on a key server"
1549 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1550
1551 #: g10/gpg.c:402
1552 msgid "update all keys from a keyserver"
1553 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1554
1555 #: g10/gpg.c:406
1556 msgid "import/merge keys"
1557 msgstr "importere/flette nøkler"
1558
1559 #: g10/gpg.c:409
1560 msgid "print the card status"
1561 msgstr "vis kortets status"
1562
1563 #: g10/gpg.c:410
1564 msgid "change data on a card"
1565 msgstr "endre data på et kort"
1566
1567 #: g10/gpg.c:411
1568 msgid "change a card's PIN"
1569 msgstr "endre PIN på et kort"
1570
1571 #: g10/gpg.c:420
1572 msgid "update the trust database"
1573 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1574
1575 #: g10/gpg.c:427
1576 msgid "|algo [files]|print message digests"
1577 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1578
1579 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1580 msgid "run in server mode"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1584 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1585 msgid ""
1586 "@\n"
1587 "Options:\n"
1588 " "
1589 msgstr ""
1590 "@\n"
1591 "Valg:\n"
1592 " "
1593
1594 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1595 msgid "create ascii armored output"
1596 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1597
1598 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1599 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1600 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1601
1602 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1603 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1604 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1605
1606 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1607 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1608 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1609
1610 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1611 msgid "use canonical text mode"
1612 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1613
1614 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1615 msgid "use as output file"
1616 msgstr "bruk som outputfil"
1617
1618 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1619 msgid "do not make any changes"
1620 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1621
1622 #: g10/gpg.c:481
1623 msgid "prompt before overwriting"
1624 msgstr "spør før overskriving"
1625
1626 #: g10/gpg.c:523
1627 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1628 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1629
1630 #: g10/gpg.c:524
1631 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1632 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
1633
1634 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1635 msgid ""
1636 "@\n"
1637 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1638 msgstr ""
1639 "@\n"
1640 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1643 msgid ""
1644 "@\n"
1645 "Examples:\n"
1646 "\n"
1647 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1648 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1649 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1650 " --list-keys [names]        show keys\n"
1651 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1652 msgstr ""
1653 "@\n"
1654 "Eksempler:\n"
1655 "\n"
1656 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1657 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1658 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1659 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1660 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1663 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1664 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:767
1667 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1668 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1669
1670 #: g10/gpg.c:770
1671 msgid ""
1672 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1673 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1674 "default operation depends on the input data\n"
1675 msgstr ""
1676 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1677 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1678 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1681 msgid ""
1682 "\n"
1683 "Supported algorithms:\n"
1684 msgstr ""
1685 "\n"
1686 "Støttede algoritmer:\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:784
1689 msgid "Pubkey: "
1690 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1691
1692 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1693 msgid "Cipher: "
1694 msgstr "Cipher: "
1695
1696 #: g10/gpg.c:798
1697 msgid "Hash: "
1698 msgstr "Hash: "
1699
1700 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1701 msgid "Compression: "
1702 msgstr "Kompresjon: "
1703
1704 #: g10/gpg.c:875
1705 msgid "usage: gpg [options] "
1706 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1707
1708 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1709 msgid "conflicting commands\n"
1710 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:1063
1713 #, c-format
1714 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1715 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:1260
1718 #, c-format
1719 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1720 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:1263
1723 #, c-format
1724 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1725 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:1266
1728 #, c-format
1729 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1730 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1272
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1735 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:1275
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1740 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1741
1742 #: g10/gpg.c:1278
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1745 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1746
1747 #: g10/gpg.c:1284
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1752 "s»\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:1287
1755 #, c-format
1756 msgid ""
1757 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1758 msgstr ""
1759 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
1760 "«%s»\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1290
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1765 msgstr ""
1766 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1296
1769 #, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1771 msgstr ""
1772 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
1773 "«%s»\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1299
1776 #, c-format
1777 msgid ""
1778 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1779 msgstr ""
1780 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1781 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1302
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1786 msgstr ""
1787 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1788
1789 #: g10/gpg.c:1445
1790 #, c-format
1791 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1792 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1793
1794 #: g10/gpg.c:1540
1795 msgid "display photo IDs during key listings"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: g10/gpg.c:1542
1799 msgid "show policy URLs during signature listings"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/gpg.c:1544
1803 msgid "show all notations during signature listings"
1804 msgstr ""
1805
1806 #: g10/gpg.c:1546
1807 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1808 msgstr ""
1809
1810 #: g10/gpg.c:1550
1811 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: g10/gpg.c:1552
1815 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: g10/gpg.c:1554
1819 msgid "show user ID validity during key listings"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: g10/gpg.c:1556
1823 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: g10/gpg.c:1558
1827 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: g10/gpg.c:1560
1831 msgid "show the keyring name in key listings"
1832 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1833
1834 #: g10/gpg.c:1562
1835 msgid "show expiration dates during signature listings"
1836 msgstr ""
1837
1838 #: g10/gpg.c:1825
1839 #, c-format
1840 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: g10/gpg.c:1981
1844 #, c-format
1845 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1846 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1849 #, c-format
1850 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1851 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1852
1853 # Tenk litt på denne du, Trond.
1854 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1855 #, c-format
1856 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1857 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2493
1860 #, c-format
1861 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1862 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1865 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1866 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:2528
1869 #, c-format
1870 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1871 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:2531
1874 msgid "invalid keyserver options\n"
1875 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:2538
1878 #, c-format
1879 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1880 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:2541
1883 msgid "invalid import options\n"
1884 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:2548
1887 #, c-format
1888 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1889 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:2551
1892 msgid "invalid export options\n"
1893 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2558
1896 #, c-format
1897 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1898 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2561
1901 msgid "invalid list options\n"
1902 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2569
1905 msgid "display photo IDs during signature verification"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: g10/gpg.c:2571
1909 msgid "show policy URLs during signature verification"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/gpg.c:2573
1913 msgid "show all notations during signature verification"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: g10/gpg.c:2575
1917 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: g10/gpg.c:2579
1921 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/gpg.c:2581
1925 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: g10/gpg.c:2583
1929 msgid "show user ID validity during signature verification"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: g10/gpg.c:2585
1933 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: g10/gpg.c:2587
1937 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: g10/gpg.c:2589
1941 msgid "validate signatures with PKA data"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: g10/gpg.c:2591
1945 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: g10/gpg.c:2598
1949 #, c-format
1950 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1951 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2601
1954 msgid "invalid verify options\n"
1955 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2608
1958 #, c-format
1959 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1960 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2782
1963 #, c-format
1964 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1965 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1966
1967 #: g10/gpg.c:2785
1968 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
1972 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1973 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2875
1976 #, c-format
1977 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1978 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:2884
1981 #, c-format
1982 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1983 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2887
1986 #, c-format
1987 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1988 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:2902
1991 #, c-format
1992 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: g10/gpg.c:2916
1996 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1997 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:2922
2000 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2001 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
2002
2003 #: g10/gpg.c:2928
2004 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2005 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2941
2008 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2009 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2012 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2013 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2016 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2017 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
2018
2019 #: g10/gpg.c:3019
2020 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2021 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:3025
2024 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2025 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:3040
2028 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2029 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:3042
2032 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2033 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:3044
2036 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2037 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:3046
2040 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2041 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2042
2043 #: g10/gpg.c:3048
2044 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2045 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:3051
2048 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2049 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:3055
2052 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2053 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:3062
2056 msgid "invalid default preferences\n"
2057 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:3071
2060 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2061 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:3075
2064 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2065 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3079
2068 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2069 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3112
2072 #, c-format
2073 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2074 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3159
2077 #, c-format
2078 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2079 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:3164
2082 #, c-format
2083 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2084 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:3169
2087 #, c-format
2088 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2089 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3261
2092 #, c-format
2093 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2094 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:3272
2097 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2098 msgstr ""
2099 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3293
2102 msgid "--store [filename]"
2103 msgstr "--store [filnavn]"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3300
2106 msgid "--symmetric [filename]"
2107 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3302
2110 #, c-format
2111 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2112 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:3312
2115 msgid "--encrypt [filename]"
2116 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3325
2119 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2120 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3327
2123 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2124 msgstr ""
2125
2126 #: g10/gpg.c:3330
2127 #, c-format
2128 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2129 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3348
2132 msgid "--sign [filename]"
2133 msgstr "--sign [filnavn]"
2134
2135 #: g10/gpg.c:3361
2136 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2137 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3376
2140 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2141 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3378
2144 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: g10/gpg.c:3381
2148 #, c-format
2149 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2150 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3401
2153 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2154 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3410
2157 msgid "--clearsign [filename]"
2158 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2159
2160 #: g10/gpg.c:3435
2161 msgid "--decrypt [filename]"
2162 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3443
2165 msgid "--sign-key user-id"
2166 msgstr "--sign-key brukerid"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3447
2169 msgid "--lsign-key user-id"
2170 msgstr "--lsign-key brukerid"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3468
2173 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2174 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3553
2177 #, c-format
2178 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2179 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3555
2182 #, c-format
2183 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2184 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3557
2187 #, c-format
2188 msgid "key export failed: %s\n"
2189 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3568
2192 #, c-format
2193 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2194 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3578
2197 #, c-format
2198 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2199 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3629
2202 #, c-format
2203 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2204 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3637
2207 #, c-format
2208 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2209 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3727
2212 #, c-format
2213 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2214 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3844
2217 msgid "[filename]"
2218 msgstr "[filnavn]"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3848
2221 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2222 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:4160
2225 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2226 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:4162
2229 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2230 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:4195
2233 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2234 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2235
2236 #: g10/gpgv.c:72
2237 msgid "take the keys from this keyring"
2238 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2239
2240 #: g10/gpgv.c:74
2241 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2242 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2243
2244 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2245 msgid "|FD|write status info to this FD"
2246 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2247
2248 #: g10/gpgv.c:99
2249 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2250 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2251
2252 #: g10/gpgv.c:102
2253 msgid ""
2254 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2255 "Check signatures against known trusted keys\n"
2256 msgstr ""
2257 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2258 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2259
2260 #: g10/helptext.c:49
2261 msgid ""
2262 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2263 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2264 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/helptext.c:55
2268 msgid ""
2269 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2270 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2271 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2272 "ultimately trusted\n"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/helptext.c:62
2276 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/helptext.c:66
2280 msgid ""
2281 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/helptext.c:70
2285 msgid ""
2286 "Select the algorithm to use.\n"
2287 "\n"
2288 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2289 "for signatures.\n"
2290 "\n"
2291 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2292 "\n"
2293 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2294 "\n"
2295 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/helptext.c:84
2299 msgid ""
2300 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2301 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2302 "Please consult your security expert first."
2303 msgstr ""
2304
2305 #: g10/helptext.c:91
2306 msgid "Enter the size of the key"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2310 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2311 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2312 msgstr ""
2313
2314 #: g10/helptext.c:105
2315 msgid ""
2316 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2317 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2318 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2319 "the given value as an interval."
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/helptext.c:117
2323 msgid "Enter the name of the key holder"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: g10/helptext.c:122
2327 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/helptext.c:126
2331 msgid "Please enter an optional comment"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: g10/helptext.c:131
2335 msgid ""
2336 "N  to change the name.\n"
2337 "C  to change the comment.\n"
2338 "E  to change the email address.\n"
2339 "O  to continue with key generation.\n"
2340 "Q  to to quit the key generation."
2341 msgstr ""
2342
2343 #: g10/helptext.c:140
2344 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2345 msgstr ""
2346
2347 #: g10/helptext.c:148
2348 msgid ""
2349 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2350 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2351 "know how carefully you verified this.\n"
2352 "\n"
2353 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2354 "the\n"
2355 "    key.\n"
2356 "\n"
2357 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2358 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2359 "for\n"
2360 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2361 "user.\n"
2362 "\n"
2363 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2364 "could\n"
2365 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2366 "the\n"
2367 "    key against a photo ID.\n"
2368 "\n"
2369 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2370 "could\n"
2371 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2372 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2373 "a\n"
2374 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2375 "the\n"
2376 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2377 "exchange\n"
2378 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2379 "\n"
2380 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2381 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2382 "\"\n"
2383 "mean to you when you sign other keys.\n"
2384 "\n"
2385 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2386 msgstr ""
2387 "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
2388 "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
2389 "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
2390 "\n"
2391 "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
2392 "\n"
2393 "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
2394 "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
2395 "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
2396 "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
2397 "\n"
2398 "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
2399 "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
2400 "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
2401 "\n"
2402 "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
2403 "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
2404 "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
2405 "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
2406 "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
2407 "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
2408 "\n"
2409 "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
2410 "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
2411 "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
2412 "\n"
2413 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
2414
2415 #: g10/helptext.c:186
2416 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/helptext.c:190
2420 msgid ""
2421 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2422 "All certificates are then also lost!"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: g10/helptext.c:195
2426 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:200
2430 msgid ""
2431 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2432 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2433 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/helptext.c:205
2437 msgid ""
2438 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2439 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2440 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2441 "a trust connection through another already certified key."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/helptext.c:211
2445 msgid ""
2446 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2447 "your keyring."
2448 msgstr ""
2449
2450 #: g10/helptext.c:215
2451 msgid ""
2452 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2453 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2454 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2455 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2456 "a second one is available."
2457 msgstr ""
2458
2459 #: g10/helptext.c:223
2460 msgid ""
2461 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2462 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2463 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: g10/helptext.c:230
2467 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: g10/helptext.c:236
2471 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/helptext.c:240
2475 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/helptext.c:245
2479 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/helptext.c:250
2483 msgid ""
2484 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2485 "file (which is shown in brackets) will be used."
2486 msgstr ""
2487
2488 #: g10/helptext.c:256
2489 msgid ""
2490 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2491 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2492 "  \"Key has been compromised\"\n"
2493 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2494 "      got access to your secret key.\n"
2495 "  \"Key is superseded\"\n"
2496 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2497 "  \"Key is no longer used\"\n"
2498 "      Use this if you have retired this key.\n"
2499 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2500 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2501 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: g10/helptext.c:272
2505 msgid ""
2506 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2507 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2508 "An empty line ends the text.\n"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: g10/helptext.c:287
2512 msgid "No help available"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: g10/helptext.c:295
2516 #, c-format
2517 msgid "No help available for `%s'"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: g10/import.c:94
2521 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: g10/import.c:96
2525 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: g10/import.c:98
2529 msgid "do not update the trustdb after import"
2530 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2531
2532 #: g10/import.c:100
2533 msgid "create a public key when importing a secret key"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: g10/import.c:102
2537 msgid "only accept updates to existing keys"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: g10/import.c:104
2541 msgid "remove unusable parts from key after import"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: g10/import.c:106
2545 msgid "remove as much as possible from key after import"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: g10/import.c:269
2549 #, c-format
2550 msgid "skipping block of type %d\n"
2551 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2552
2553 #: g10/import.c:278
2554 #, c-format
2555 msgid "%lu keys processed so far\n"
2556 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2557
2558 #: g10/import.c:295
2559 #, c-format
2560 msgid "Total number processed: %lu\n"
2561 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2562
2563 #: g10/import.c:297
2564 #, c-format
2565 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2566 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2567
2568 #: g10/import.c:300
2569 #, c-format
2570 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2571 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2572
2573 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2574 #, c-format
2575 msgid "              imported: %lu"
2576 msgstr "                     importert: %lu"
2577
2578 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2579 #, c-format
2580 msgid "             unchanged: %lu\n"
2581 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2582
2583 #: g10/import.c:310
2584 #, c-format
2585 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2586 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2587
2588 #: g10/import.c:312
2589 #, c-format
2590 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2591 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2592
2593 #: g10/import.c:314
2594 #, c-format
2595 msgid "        new signatures: %lu\n"
2596 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2597
2598 #: g10/import.c:316
2599 #, c-format
2600 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2601 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2602
2603 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2604 #, c-format
2605 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2606 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2607
2608 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2609 #, c-format
2610 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2611 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2612
2613 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2614 #, c-format
2615 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2616 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2617
2618 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2619 #, c-format
2620 msgid "          not imported: %lu\n"
2621 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2622
2623 #: g10/import.c:326
2624 #, c-format
2625 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2626 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2627
2628 #: g10/import.c:328
2629 #, c-format
2630 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2631 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2632
2633 #: g10/import.c:569
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2637 "algorithms on these user IDs:\n"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: g10/import.c:610
2641 #, c-format
2642 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/import.c:625
2646 #, c-format
2647 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2648 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2649
2650 #: g10/import.c:637
2651 #, c-format
2652 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:650
2656 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: g10/import.c:652
2660 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: g10/import.c:676
2664 #, c-format
2665 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: no user ID\n"
2671 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2672
2673 #: g10/import.c:755
2674 #, c-format
2675 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2676 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2677
2678 #: g10/import.c:770
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2681 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2682
2683 #: g10/import.c:776
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2686 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2687
2688 #: g10/import.c:778
2689 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2690 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2691
2692 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2693 #, c-format
2694 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2695 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2696
2697 #: g10/import.c:794
2698 #, c-format
2699 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2700 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2701
2702 #: g10/import.c:803
2703 #, c-format
2704 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2705 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2706
2707 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2708 #, c-format
2709 msgid "writing to `%s'\n"
2710 msgstr "skriver til «%s»\n"
2711
2712 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2713 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2714 #, c-format
2715 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2716 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2717
2718 #: g10/import.c:831
2719 #, c-format
2720 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2721 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2722
2723 #: g10/import.c:855
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2726 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2727
2728 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2731 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2732
2733 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2736 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2737
2738 #: g10/import.c:917
2739 #, c-format
2740 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2741 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2742
2743 #: g10/import.c:920
2744 #, c-format
2745 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2746 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2747
2748 #: g10/import.c:923
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2751 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2752
2753 #: g10/import.c:926
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2756 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2757
2758 #: g10/import.c:929
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2761 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2762
2763 #: g10/import.c:932
2764 #, c-format
2765 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2766 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2767
2768 #: g10/import.c:935
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2771 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2772
2773 #: g10/import.c:938
2774 #, c-format
2775 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2776 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2777
2778 #: g10/import.c:941
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2781 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2782
2783 #: g10/import.c:944
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2786 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2787
2788 #: g10/import.c:967
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2791 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2792
2793 #: g10/import.c:1130
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2796 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2797
2798 #: g10/import.c:1141
2799 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2800 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2801
2802 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2803 #, c-format
2804 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2805 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2806
2807 #: g10/import.c:1169
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: secret key imported\n"
2810 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2811
2812 #: g10/import.c:1199
2813 #, c-format
2814 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2815 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2816
2817 #: g10/import.c:1209
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2820 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2821
2822 #: g10/import.c:1239
2823 #, c-format
2824 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2825 msgstr ""
2826 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2827
2828 #: g10/import.c:1282
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2831 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2832
2833 #: g10/import.c:1314
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2836 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2837
2838 #: g10/import.c:1380
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2841 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2842
2843 #: g10/import.c:1395
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2846 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2847
2848 #: g10/import.c:1397
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2851 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2852
2853 #: g10/import.c:1415
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2856 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2857
2858 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2861 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2862
2863 #: g10/import.c:1428
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2866 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2867
2868 #: g10/import.c:1443
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2871 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2872
2873 #: g10/import.c:1465
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2876 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2877
2878 #: g10/import.c:1478
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2881 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2882
2883 #: g10/import.c:1493
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2886 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2887
2888 #: g10/import.c:1535
2889 #, c-format
2890 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2891 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2892
2893 #: g10/import.c:1556
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2896 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2897
2898 #: g10/import.c:1583
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2901 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1593
2904 #, c-format
2905 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2906 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1610
2909 #, c-format
2910 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2911 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2912
2913 #: g10/import.c:1624
2914 #, c-format
2915 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2916 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1632
2919 #, c-format
2920 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2921 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1732
2924 #, c-format
2925 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2926 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2927
2928 #: g10/import.c:1794
2929 #, c-format
2930 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2931 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1808
2934 #, c-format
2935 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2936 msgstr ""
2937 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2938
2939 #: g10/import.c:1867
2940 #, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2942 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2943
2944 #: g10/import.c:1901
2945 #, c-format
2946 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2947 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2948
2949 #: g10/import.c:2290
2950 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: g10/import.c:2298
2954 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: g10/import.c:2300
2958 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: g10/keydb.c:168
2962 #, c-format
2963 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2964 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2965
2966 #: g10/keydb.c:174
2967 #, c-format
2968 msgid "keyring `%s' created\n"
2969 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2970
2971 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
2972 #, c-format
2973 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2974 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2975
2976 #: g10/keydb.c:697
2977 #, c-format
2978 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: g10/keyedit.c:265
2982 msgid "[revocation]"
2983 msgstr "[oppheving]"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:266
2986 msgid "[self-signature]"
2987 msgstr "[selvsignatur]"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
2990 msgid "1 bad signature\n"
2991 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2994 #, c-format
2995 msgid "%d bad signatures\n"
2996 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2999 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3000 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3003 #, c-format
3004 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3005 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3008 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3009 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3012 #, c-format
3013 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3014 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:356
3017 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3018 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:358
3021 #, c-format
3022 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3023 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3026 msgid ""
3027 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3028 "keys\n"
3029 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3030 "etc.)\n"
3031 msgstr ""
3032 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
3033 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
3034 "forskjellige kilder, osv.)\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3037 #, c-format
3038 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3039 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3042 #, c-format
3043 msgid "  %d = I trust fully\n"
3044 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:438
3047 msgid ""
3048 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3049 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3050 "trust signatures on your behalf.\n"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: g10/keyedit.c:454
3054 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: g10/keyedit.c:598
3058 #, c-format
3059 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3060 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
3061
3062 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3063 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3064 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3065 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
3066
3067 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3068 #: g10/keyedit.c:1759
3069 msgid "  Unable to sign.\n"
3070 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:626
3073 #, c-format
3074 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3075 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
3076
3077 #: g10/keyedit.c:654
3078 #, c-format
3079 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3080 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
3081
3082 #: g10/keyedit.c:682
3083 #, c-format
3084 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3085 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
3086
3087 #: g10/keyedit.c:684
3088 msgid "Sign it? (y/N) "
3089 msgstr "Signere den? (j/N) "
3090
3091 #: g10/keyedit.c:706
3092 #, c-format
3093 msgid ""
3094 "The self-signature on \"%s\"\n"
3095 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3096 msgstr ""
3097 "Selvsignaturen på «%s»\n"
3098 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:715
3101 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3102 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
3103
3104 #: g10/keyedit.c:729
3105 #, c-format
3106 msgid ""
3107 "Your current signature on \"%s\"\n"
3108 "has expired.\n"
3109 msgstr ""
3110 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
3111 "er utgått.\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:733
3114 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3115 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
3116
3117 #: g10/keyedit.c:754
3118 #, c-format
3119 msgid ""
3120 "Your current signature on \"%s\"\n"
3121 "is a local signature.\n"
3122 msgstr ""
3123 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
3124 "er en lokal signatur.\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:758
3127 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3128 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
3129
3130 #: g10/keyedit.c:779
3131 #, c-format
3132 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3133 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:782
3136 #, c-format
3137 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3138 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:787
3141 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3142 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
3143
3144 #: g10/keyedit.c:809
3145 #, c-format
3146 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3147 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:824
3150 msgid "This key has expired!"
3151 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:842
3154 #, c-format
3155 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3156 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:848
3159 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3160 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:888
3163 msgid ""
3164 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3165 "mode.\n"
3166 msgstr ""
3167 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:890
3170 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3171 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:915
3174 msgid ""
3175 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3176 "belongs\n"
3177 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3178 msgstr ""
3179 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
3180 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
3181 "svaret.\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:920
3184 #, c-format
3185 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3186 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:922
3189 #, c-format
3190 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3191 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:924
3194 #, c-format
3195 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3196 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:926
3199 #, c-format
3200 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3201 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:932
3204 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3205 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:956
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3211 "key \"%s\" (%s)\n"
3212 msgstr ""
3213 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
3214 "nøkkel «%s» (%s)\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:963
3217 msgid "This will be a self-signature.\n"
3218 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:969
3221 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3222 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:977
3225 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3226 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:987
3229 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3230 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:994
3233 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3234 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1001
3237 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3238 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1006
3241 msgid "I have checked this key casually.\n"
3242 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1011
3245 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3246 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1021
3249 msgid "Really sign? (y/N) "
3250 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3253 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3254 #, c-format
3255 msgid "signing failed: %s\n"
3256 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1131
3259 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3260 msgstr ""
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3263 msgid "This key is not protected.\n"
3264 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3267 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3268 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3271 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3272 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3275 msgid "Key is protected.\n"
3276 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1178
3279 #, c-format
3280 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3281 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1184
3284 msgid ""
3285 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3286 "\n"
3287 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3290 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3291 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1204
3294 msgid ""
3295 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3296 "\n"
3297 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:1207
3300 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3301 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1278
3304 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3305 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1364
3308 msgid "save and quit"
3309 msgstr "lagre og avslutte"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1367
3312 msgid "show key fingerprint"
3313 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1368
3316 msgid "list key and user IDs"
3317 msgstr "liste nøkler og brukerider"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1370
3320 msgid "select user ID N"
3321 msgstr "velger brukerid N"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1371
3324 msgid "select subkey N"
3325 msgstr "velger brukerid N"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:1372
3328 msgid "check signatures"
3329 msgstr "sjekke signaturer"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1377
3332 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1382
3336 msgid "sign selected user IDs locally"
3337 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1384
3340 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3341 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1386
3344 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1390
3348 msgid "add a user ID"
3349 msgstr "legge til en brukerid"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1392
3352 msgid "add a photo ID"
3353 msgstr "legge til en fotoid"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1394
3356 msgid "delete selected user IDs"
3357 msgstr "slette utvalgte brukerider"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1399
3360 msgid "add a subkey"
3361 msgstr "legge til en undernøkkel"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1403
3364 msgid "add a key to a smartcard"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1405
3368 msgid "move a key to a smartcard"
3369 msgstr ""
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1407
3372 msgid "move a backup key to a smartcard"
3373 msgstr ""
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1411
3376 msgid "delete selected subkeys"
3377 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1413
3380 msgid "add a revocation key"
3381 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1415
3384 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3385 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1417
3388 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1419
3392 msgid "flag the selected user ID as primary"
3393 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1421
3396 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3397 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1424
3400 msgid "list preferences (expert)"
3401 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1426
3404 msgid "list preferences (verbose)"
3405 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1428
3408 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3409 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1433
3412 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3413 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1435
3416 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3417 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1437
3420 msgid "change the passphrase"
3421 msgstr "endre passfrasen"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:1441
3424 msgid "change the ownertrust"
3425 msgstr "endre eiertilliten"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1443
3428 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3429 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1445
3432 msgid "revoke selected user IDs"
3433 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1450
3436 msgid "revoke key or selected subkeys"
3437 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1451
3440 msgid "enable key"
3441 msgstr "innkoble en nøkkel"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1452
3444 msgid "disable key"
3445 msgstr "utkoble en nøkkel"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1453
3448 msgid "show selected photo IDs"
3449 msgstr "vise utvalgte fotoider"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1455
3452 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1457
3456 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1579
3460 #, c-format
3461 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3462 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1597
3465 msgid "Secret key is available.\n"
3466 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1680
3469 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3470 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1688
3473 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3474 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1707
3477 msgid ""
3478 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3479 "(lsign),\n"
3480 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3481 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1747
3485 msgid "Key is revoked."
3486 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1766
3489 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3490 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1773
3493 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3494 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1782
3497 #, c-format
3498 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3499 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1805
3502 #, c-format
3503 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3504 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3507 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3508 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1829
3511 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3512 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1831
3515 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3516 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1832
3519 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3520 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1882
3523 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3524 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1894
3527 msgid "You must select exactly one key.\n"
3528 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1922
3531 msgid "Command expects a filename argument\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1936
3535 #, c-format
3536 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3537 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1953
3540 #, c-format
3541 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3542 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1977
3545 msgid "You must select at least one key.\n"
3546 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1980
3549 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3550 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1981
3553 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3554 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
3555
3556 #: g10/keyedit.c:2016
3557 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3558 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
3559
3560 #: g10/keyedit.c:2017
3561 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3562 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2035
3565 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3566 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
3567
3568 #: g10/keyedit.c:2046
3569 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3570 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
3571
3572 #: g10/keyedit.c:2048
3573 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3574 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
3575
3576 #: g10/keyedit.c:2098
3577 msgid ""
3578 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2140
3582 msgid "Set preference list to:\n"
3583 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:2146
3586 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3587 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2148
3590 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3591 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2216
3594 msgid "Save changes? (y/N) "
3595 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
3596
3597 #: g10/keyedit.c:2219
3598 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3599 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
3600
3601 #: g10/keyedit.c:2229
3602 #, c-format
3603 msgid "update failed: %s\n"
3604 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:2236
3607 #, c-format
3608 msgid "update secret failed: %s\n"
3609 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:2243
3612 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3613 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:2343
3616 msgid "Digest: "
3617 msgstr "Digest: "
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2394
3620 msgid "Features: "
3621 msgstr "Særtrekk: "
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2405
3624 msgid "Keyserver no-modify"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3628 msgid "Preferred keyserver: "
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3632 msgid "Notations: "
3633 msgstr "Notasjoner: "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:2639
3636 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3637 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2698
3640 #, c-format
3641 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3642 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2719
3645 #, c-format
3646 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3647 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2725
3650 msgid "(sensitive)"
3651 msgstr "(sensitiv)"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3654 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3655 #, c-format
3656 msgid "created: %s"
3657 msgstr "opprettet: %s"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3660 #, c-format
3661 msgid "revoked: %s"
3662 msgstr "opphevet: %s"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3665 #, c-format
3666 msgid "expired: %s"
3667 msgstr "utgikk: %s"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3670 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3671 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3672 #, c-format
3673 msgid "expires: %s"
3674 msgstr "utgår: %s"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:2750
3677 #, c-format
3678 msgid "usage: %s"
3679 msgstr "bruksmåte: %s"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2765
3682 #, c-format
3683 msgid "trust: %s"
3684 msgstr "tillit: %s"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:2769
3687 #, c-format
3688 msgid "validity: %s"
3689 msgstr "gyldighet: %s"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2776
3692 msgid "This key has been disabled"
3693 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3696 msgid "card-no: "
3697 msgstr ""
3698
3699 #: g10/keyedit.c:2828
3700 msgid ""
3701 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3702 "unless you restart the program.\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3706 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3707 msgid "revoked"
3708 msgstr "opphevet"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3711 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3712 msgid "expired"
3713 msgstr "utgått"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2959
3716 msgid ""
3717 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3718 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3719 msgstr ""
3720
3721 #: g10/keyedit.c:3020
3722 msgid ""
3723 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3724 "versions\n"
3725 "         of PGP to reject this key.\n"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3729 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3730 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3031
3733 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keyedit.c:3171
3737 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3738 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:3181
3741 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keyedit.c:3185
3745 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keyedit.c:3191
3749 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:3205
3753 #, c-format
3754 msgid "Deleted %d signature.\n"
3755 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:3206
3758 #, c-format
3759 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3760 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:3209
3763 msgid "Nothing deleted.\n"
3764 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3767 msgid "invalid"
3768 msgstr "ugyldig"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:3244
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3773 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:3251
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3778 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:3252
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3783 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:3260
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3788 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:3261
3791 #, c-format
3792 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3793 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:3355
3796 msgid ""
3797 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3798 "cause\n"
3799 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/keyedit.c:3366
3803 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/keyedit.c:3386
3807 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3808 msgstr ""
3809
3810 #: g10/keyedit.c:3411
3811 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: g10/keyedit.c:3426
3815 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3816 msgstr ""
3817
3818 #: g10/keyedit.c:3448
3819 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3820 msgstr ""
3821
3822 #: g10/keyedit.c:3467
3823 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3473
3827 msgid ""
3828 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3829 msgstr ""
3830 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3831 "N) "
3832
3833 #: g10/keyedit.c:3534
3834 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: g10/keyedit.c:3540
3838 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3839 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3544
3842 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keyedit.c:3547
3846 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3593
3850 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3609
3854 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3687
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3860 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3693
3863 #, c-format
3864 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: g10/keyedit.c:3856
3868 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
3872 #, c-format
3873 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3874 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3875
3876 #: g10/keyedit.c:4066
3877 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3878 msgstr ""
3879
3880 #: g10/keyedit.c:4146
3881 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3882 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3883
3884 #: g10/keyedit.c:4147
3885 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3886 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3887
3888 #: g10/keyedit.c:4209
3889 msgid "Enter the notation: "
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keyedit.c:4358
3893 msgid "Proceed? (y/N) "
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keyedit.c:4422
3897 #, c-format
3898 msgid "No user ID with index %d\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keyedit.c:4480
3902 #, c-format
3903 msgid "No user ID with hash %s\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:4507
3907 #, c-format
3908 msgid "No subkey with index %d\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:4642
3912 #, c-format
3913 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
3917 #, c-format
3918 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
3922 msgid " (non-exportable)"
3923 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:4651
3926 #, c-format
3927 msgid "This signature expired on %s.\n"
3928 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:4655
3931 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3932 msgstr ""
3933
3934 #: g10/keyedit.c:4659
3935 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/keyedit.c:4686
3939 #, c-format
3940 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3941 msgstr ""
3942
3943 #: g10/keyedit.c:4712
3944 msgid " (non-revocable)"
3945 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:4719
3948 #, c-format
3949 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: g10/keyedit.c:4741
3953 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: g10/keyedit.c:4761
3957 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3958 msgstr ""
3959
3960 #: g10/keyedit.c:4791
3961 msgid "no secret key\n"
3962 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3963
3964 #: g10/keyedit.c:4861
3965 #, c-format
3966 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3967 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:4878
3970 #, c-format
3971 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3972 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:4942
3975 #, c-format
3976 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3977 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:5004
3980 #, c-format
3981 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3982 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3983
3984 #: g10/keyedit.c:5099
3985 #, c-format
3986 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3987 msgstr ""
3988
3989 #: g10/keygen.c:268
3990 #, c-format
3991 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3992 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:275
3995 msgid "too many cipher preferences\n"
3996 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:277
3999 msgid "too many digest preferences\n"
4000 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:279
4003 msgid "too many compression preferences\n"
4004 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:404
4007 #, c-format
4008 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4009 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:884
4012 msgid "writing direct signature\n"
4013 msgstr "skriver direkte signatur\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:926
4016 msgid "writing self signature\n"
4017 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:983
4020 msgid "writing key binding signature\n"
4021 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4024 #: g10/keygen.c:3016
4025 #, c-format
4026 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4027 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
4028
4029 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4030 #, c-format
4031 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4032 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
4033
4034 #: g10/keygen.c:1299
4035 msgid ""
4036 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: g10/keygen.c:1519
4040 msgid "Sign"
4041 msgstr "Signere"
4042
4043 #: g10/keygen.c:1522
4044 msgid "Certify"
4045 msgstr "Bekrefte"
4046
4047 #: g10/keygen.c:1525
4048 msgid "Encrypt"
4049 msgstr "Kryptere data"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1528
4052 msgid "Authenticate"
4053 msgstr "Autentisere"
4054
4055 # S og s for signering
4056 # K og k for kryptering
4057 # A og a for autentisering
4058 # Q og q for avslutte
4059 #: g10/keygen.c:1536
4060 msgid "SsEeAaQq"
4061 msgstr "SsKkAaQq"
4062
4063 #: g10/keygen.c:1555
4064 #, c-format
4065 msgid "Possible actions for a %s key: "
4066 msgstr ""
4067
4068 #: g10/keygen.c:1559
4069 msgid "Current allowed actions: "
4070 msgstr ""
4071
4072 #: g10/keygen.c:1564
4073 #, c-format
4074 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: g10/keygen.c:1567
4078 #, c-format
4079 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: g10/keygen.c:1570
4083 #, c-format
4084 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: g10/keygen.c:1573
4088 #, c-format
4089 msgid "   (%c) Finished\n"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: g10/keygen.c:1629
4093 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4094 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
4095
4096 #: g10/keygen.c:1631
4097 #, c-format
4098 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4099 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4100
4101 #: g10/keygen.c:1632
4102 #, c-format
4103 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4104 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
4105
4106 #: g10/keygen.c:1634
4107 #, c-format
4108 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4109 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
4110
4111 #: g10/keygen.c:1636
4112 #, c-format
4113 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4114 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:1637
4117 #, c-format
4118 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4119 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
4120
4121 #: g10/keygen.c:1639
4122 #, c-format
4123 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4124 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
4125
4126 #: g10/keygen.c:1641
4127 #, c-format
4128 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4129 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
4130
4131 #: g10/keygen.c:1710
4132 #, c-format
4133 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4134 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
4135
4136 #: g10/keygen.c:1720
4137 #, c-format
4138 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: g10/keygen.c:1727
4142 #, c-format
4143 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4144 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
4145
4146 #: g10/keygen.c:1741
4147 #, c-format
4148 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4149 msgstr ""
4150
4151 #: g10/keygen.c:1747
4152 #, c-format
4153 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4154 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
4155
4156 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4157 #, c-format
4158 msgid "rounded up to %u bits\n"
4159 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
4160
4161 #: g10/keygen.c:1826
4162 msgid ""
4163 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4164 "         0 = key does not expire\n"
4165 "      <n>  = key expires in n days\n"
4166 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4167 "      <n>m = key expires in n months\n"
4168 "      <n>y = key expires in n years\n"
4169 msgstr ""
4170 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
4171 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
4172 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
4173 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
4174 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
4175 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
4176
4177 #: g10/keygen.c:1837
4178 msgid ""
4179 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4180 "         0 = signature does not expire\n"
4181 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4182 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4183 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4184 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4185 msgstr ""
4186 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
4187 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
4188 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
4189 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
4190 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
4191 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:1860
4194 msgid "Key is valid for? (0) "
4195 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
4196
4197 #: g10/keygen.c:1865
4198 #, c-format
4199 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4200 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
4201
4202 #: g10/keygen.c:1883
4203 msgid "invalid value\n"
4204 msgstr "ugyldig verdi\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1890
4207 msgid "Key does not expire at all\n"
4208 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:1891
4211 msgid "Signature does not expire at all\n"
4212 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
4213
4214 #: g10/keygen.c:1896
4215 #, c-format
4216 msgid "Key expires at %s\n"
4217 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
4218
4219 #: g10/keygen.c:1897
4220 #, c-format
4221 msgid "Signature expires at %s\n"
4222 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:1901
4225 msgid ""
4226 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4227 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4228 msgstr ""
4229 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
4230 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:1908
4233 msgid "Is this correct? (y/N) "
4234 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
4235
4236 #: g10/keygen.c:1931
4237 msgid ""
4238 "\n"
4239 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4240 "ID\n"
4241 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4242 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4243 "\n"
4244 msgstr ""
4245 "\n"
4246 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
4247 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
4248 "epostadresse til denne formen:\n"
4249 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
4250 "\n"
4251
4252 #: g10/keygen.c:1944
4253 msgid "Real name: "
4254 msgstr "Fullt navn: "
4255
4256 #: g10/keygen.c:1952
4257 msgid "Invalid character in name\n"
4258 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:1954
4261 msgid "Name may not start with a digit\n"
4262 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:1956
4265 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4266 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
4267
4268 #: g10/keygen.c:1964
4269 msgid "Email address: "
4270 msgstr "Epostadresse: "
4271
4272 #: g10/keygen.c:1970
4273 msgid "Not a valid email address\n"
4274 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1978
4277 msgid "Comment: "
4278 msgstr "Kommentar: "
4279
4280 #: g10/keygen.c:1984
4281 msgid "Invalid character in comment\n"
4282 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:2006
4285 #, c-format
4286 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4287 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:2012
4290 #, c-format
4291 msgid ""
4292 "You selected this USER-ID:\n"
4293 "    \"%s\"\n"
4294 "\n"
4295 msgstr ""
4296 "Du valgte denne brukeriden:\n"
4297 "    «%s»\n"
4298 "\n"
4299
4300 #: g10/keygen.c:2017
4301 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4302 msgstr ""
4303 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
4304
4305 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4306 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4307 #. string which should be translated accordingly and the
4308 #. letter changed to match the one in the answer string.
4309 #.
4310 #. n = Change name
4311 #. c = Change comment
4312 #. e = Change email
4313 #. o = Okay (ready, continue)
4314 #. q = Quit
4315 #.
4316 #: g10/keygen.c:2033
4317 msgid "NnCcEeOoQq"
4318 msgstr "NnKeEeRrAa"
4319
4320 #: g10/keygen.c:2043
4321 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4322 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
4323
4324 #: g10/keygen.c:2044
4325 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4326 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
4327
4328 #: g10/keygen.c:2063
4329 msgid "Please correct the error first\n"
4330 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:2102
4333 msgid ""
4334 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4335 "\n"
4336 msgstr ""
4337 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
4338 "\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:2117
4341 #, c-format
4342 msgid "%s.\n"
4343 msgstr "%s.\n"
4344
4345 #: g10/keygen.c:2123
4346 msgid ""
4347 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4348 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4349 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4350 "\n"
4351 msgstr ""
4352 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
4353 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
4354 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
4355 "\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:2147
4358 msgid ""
4359 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4360 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4361 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4362 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4363 msgstr ""
4364 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
4365 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
4366 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
4367 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
4368
4369 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4370 msgid "Key generation canceled.\n"
4371 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
4372
4373 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4374 #, c-format
4375 msgid "writing public key to `%s'\n"
4376 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
4377
4378 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4379 #, c-format
4380 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4381 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4382
4383 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4384 #, c-format
4385 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4386 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:3342
4389 #, c-format
4390 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4391 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4392
4393 #: g10/keygen.c:3349
4394 #, c-format
4395 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4396 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
4397
4398 #: g10/keygen.c:3369
4399 #, c-format
4400 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4401 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4402
4403 #: g10/keygen.c:3377
4404 #, c-format
4405 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4406 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
4407
4408 #: g10/keygen.c:3404
4409 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4410 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:3415
4413 msgid ""
4414 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4415 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4416 msgstr ""
4417 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
4418 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
4419 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
4420
4421 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4422 #, c-format
4423 msgid "Key generation failed: %s\n"
4424 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
4425
4426 # Er dette entallsformen av denne strengen?
4427 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4428 #, c-format
4429 msgid ""
4430 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4431 msgstr ""
4432 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
4433 "klokkeproblem)\n"
4434
4435 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
4436 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4437 #, c-format
4438 msgid ""
4439 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4440 msgstr ""
4441 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
4442 "klokkeproblem)\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4445 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4446 msgstr ""
4447 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
4448 "OpenPGP\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4451 msgid "Really create? (y/N) "
4452 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
4453
4454 #: g10/keygen.c:3843
4455 #, c-format
4456 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4457 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:3891
4460 #, c-format
4461 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4462 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:3917
4465 #, c-format
4466 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4470 msgid "never     "
4471 msgstr ""
4472
4473 #: g10/keylist.c:263
4474 msgid "Critical signature policy: "
4475 msgstr ""
4476
4477 #: g10/keylist.c:265
4478 msgid "Signature policy: "
4479 msgstr ""
4480
4481 #: g10/keylist.c:304
4482 msgid "Critical preferred keyserver: "
4483 msgstr ""
4484
4485 #: g10/keylist.c:357
4486 msgid "Critical signature notation: "
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keylist.c:359
4490 msgid "Signature notation: "
4491 msgstr ""
4492
4493 #: g10/keylist.c:469
4494 msgid "Keyring"
4495 msgstr "Nøkkelknippe"
4496
4497 #: g10/keylist.c:1504
4498 msgid "Primary key fingerprint:"
4499 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4500
4501 #: g10/keylist.c:1506
4502 msgid "     Subkey fingerprint:"
4503 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
4504
4505 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4506 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4507 #: g10/keylist.c:1513
4508 msgid " Primary key fingerprint:"
4509 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
4510
4511 #: g10/keylist.c:1515
4512 msgid "      Subkey fingerprint:"
4513 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
4514
4515 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4516 msgid "      Key fingerprint ="
4517 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
4518
4519 #: g10/keylist.c:1590
4520 msgid "      Card serial no. ="
4521 msgstr "      Serienummer for kort ="
4522
4523 #: g10/keyring.c:1249
4524 #, c-format
4525 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4526 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
4527
4528 #: g10/keyring.c:1254
4529 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4530 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
4531
4532 #: g10/keyring.c:1256
4533 #, c-format
4534 msgid "%s is the unchanged one\n"
4535 msgstr ""
4536
4537 #: g10/keyring.c:1257
4538 #, c-format
4539 msgid "%s is the new one\n"
4540 msgstr ""
4541
4542 #: g10/keyring.c:1258
4543 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4544 msgstr ""
4545
4546 #: g10/keyring.c:1380
4547 #, c-format
4548 msgid "caching keyring `%s'\n"
4549 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
4550
4551 #: g10/keyring.c:1426
4552 #, c-format
4553 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4554 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
4555
4556 #: g10/keyring.c:1438
4557 #, c-format
4558 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4559 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
4560
4561 #: g10/keyring.c:1510
4562 #, c-format
4563 msgid "%s: keyring created\n"
4564 msgstr ""
4565
4566 #: g10/keyserver.c:71
4567 msgid "include revoked keys in search results"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: g10/keyserver.c:72
4571 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: g10/keyserver.c:74
4575 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: g10/keyserver.c:76
4579 msgid "do not delete temporary files after using them"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: g10/keyserver.c:80
4583 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4584 msgstr ""
4585
4586 #: g10/keyserver.c:82
4587 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: g10/keyserver.c:84
4591 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: g10/keyserver.c:150
4595 #, c-format
4596 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4597 msgstr ""
4598 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
4599
4600 #: g10/keyserver.c:533
4601 msgid "disabled"
4602 msgstr "utkoblet"
4603
4604 #: g10/keyserver.c:734
4605 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4606 msgstr ""
4607
4608 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4609 #, c-format
4610 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4611 msgstr ""
4612
4613 #: g10/keyserver.c:916
4614 #, c-format
4615 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4616 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
4617
4618 #: g10/keyserver.c:918
4619 msgid "key not found on keyserver\n"
4620 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
4621
4622 #: g10/keyserver.c:1159
4623 #, c-format
4624 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4625 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
4626
4627 #: g10/keyserver.c:1163
4628 #, c-format
4629 msgid "requesting key %s from %s\n"
4630 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
4631
4632 #: g10/keyserver.c:1187
4633 #, c-format
4634 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4635 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
4636
4637 #: g10/keyserver.c:1190
4638 #, c-format
4639 msgid "searching for names from %s\n"
4640 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
4641
4642 #: g10/keyserver.c:1343
4643 #, c-format
4644 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: g10/keyserver.c:1347
4648 #, c-format
4649 msgid "sending key %s to %s\n"
4650 msgstr ""
4651
4652 #: g10/keyserver.c:1390
4653 #, c-format
4654 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4655 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
4656
4657 #: g10/keyserver.c:1393
4658 #, c-format
4659 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4660 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
4661
4662 #: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
4663 msgid "no keyserver action!\n"
4664 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
4665
4666 #: g10/keyserver.c:1448
4667 #, c-format
4668 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4669 msgstr ""
4670
4671 #: g10/keyserver.c:1457
4672 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4673 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
4674
4675 #: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
4676 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4677 msgstr ""
4678
4679 #: g10/keyserver.c:1525
4680 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4681 msgstr ""
4682
4683 #: g10/keyserver.c:1537
4684 #, c-format
4685 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: g10/keyserver.c:1542
4689 #, c-format
4690 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4691 msgstr ""
4692
4693 #: g10/keyserver.c:1550
4694 #, c-format
4695 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4696 msgstr ""
4697
4698 #: g10/keyserver.c:1557
4699 msgid "keyserver timed out\n"
4700 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
4701
4702 #: g10/keyserver.c:1562
4703 msgid "keyserver internal error\n"
4704 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
4705
4706 #: g10/keyserver.c:1571
4707 #, c-format
4708 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4709 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
4710
4711 #: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
4712 #, c-format
4713 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4714 msgstr ""
4715
4716 #: g10/keyserver.c:1889
4717 #, c-format
4718 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4719 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
4720
4721 #: g10/keyserver.c:1911
4722 #, c-format
4723 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4724 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
4725
4726 #: g10/keyserver.c:1913
4727 #, c-format
4728 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4729 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
4730
4731 #: g10/keyserver.c:1969
4732 #, c-format
4733 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4734 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
4735
4736 #: g10/keyserver.c:1975
4737 #, c-format
4738 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4739 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
4740
4741 #: g10/mainproc.c:231
4742 #, c-format
4743 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4744 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
4745
4746 #: g10/mainproc.c:284
4747 #, c-format
4748 msgid "%s encrypted session key\n"
4749 msgstr ""
4750
4751 #: g10/mainproc.c:294
4752 #, c-format
4753 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4754 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
4755
4756 #: g10/mainproc.c:360
4757 #, c-format
4758 msgid "public key is %s\n"
4759 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
4760
4761 #: g10/mainproc.c:417
4762 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4763 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
4764
4765 #: g10/mainproc.c:450
4766 #, c-format
4767 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4768 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
4769
4770 # Do we really need to translate this string.
4771 # The must some bug in the code.
4772 #: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
4773 #, c-format
4774 msgid "      \"%s\"\n"
4775 msgstr "      «%s»\n"
4776
4777 #: g10/mainproc.c:458
4778 #, c-format
4779 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4780 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
4781
4782 #: g10/mainproc.c:472
4783 #, c-format
4784 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4785 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
4786
4787 #: g10/mainproc.c:486
4788 #, c-format
4789 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4790 msgstr ""
4791
4792 #: g10/mainproc.c:488
4793 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4794 msgstr ""
4795
4796 #: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
4797 #, c-format
4798 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4799 msgstr ""
4800
4801 #: g10/mainproc.c:528
4802 #, c-format
4803 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4804 msgstr ""
4805
4806 #: g10/mainproc.c:561
4807 msgid "decryption okay\n"
4808 msgstr ""
4809
4810 #: g10/mainproc.c:565
4811 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4812 msgstr ""
4813
4814 #: g10/mainproc.c:578
4815 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4816 msgstr ""
4817
4818 #: g10/mainproc.c:584
4819 #, c-format
4820 msgid "decryption failed: %s\n"
4821 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
4822
4823 #: g10/mainproc.c:605
4824 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4825 msgstr ""
4826
4827 #: g10/mainproc.c:607
4828 #, c-format
4829 msgid "original file name='%.*s'\n"
4830 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
4831
4832 #: g10/mainproc.c:695
4833 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4834 msgstr ""
4835
4836 #: g10/mainproc.c:836
4837 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4838 msgstr ""
4839
4840 #: g10/mainproc.c:1189 g10/mainproc.c:1226
4841 msgid "no signature found\n"
4842 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
4843
4844 #: g10/mainproc.c:1464
4845 msgid "signature verification suppressed\n"
4846 msgstr ""
4847
4848 #: g10/mainproc.c:1573
4849 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4850 msgstr ""
4851
4852 #: g10/mainproc.c:1584
4853 #, c-format
4854 msgid "Signature made %s\n"
4855 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
4856
4857 #: g10/mainproc.c:1585
4858 #, c-format
4859 msgid "               using %s key %s\n"
4860 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
4861
4862 #: g10/mainproc.c:1589
4863 #, c-format
4864 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4865 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
4866
4867 #: g10/mainproc.c:1609
4868 msgid "Key available at: "
4869 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
4870
4871 #: g10/mainproc.c:1742 g