See ChangeLog: Mon Jul 17 16:35:47 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / nl.po
1 # Dutch messages for gnupg
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ivo Timmermans <itimmermans@bigfoot.com>, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
8 "POT-Creation-Date: 2000-07-12 12:13+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2000-02-20 21:30+01:00\n"
10 "Last-Translator: Ivo Timmermans <itimmermans@bigfoot.com>\n"
11 "Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: util/secmem.c:79
17 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
18 msgstr "Let op: er wordt onveilig geheugen gebruikt!\n"
19
20 #: util/secmem.c:289
21 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
22 msgstr "bewerking is niet mogelijk zonder initialisatie van veilig geheugen\n"
23
24 #: util/secmem.c:290
25 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
26 msgstr "(misschien heb je hiervoor het verkeerde programma gebruikt)\n"
27
28 #: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
29 msgid "yes"
30 msgstr "ja"
31
32 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
33 msgid "yY"
34 msgstr "yYjJ"
35
36 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
37 msgid "no"
38 msgstr "nee"
39
40 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
41 msgid "nN"
42 msgstr "nN"
43
44 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:308
45 msgid "quit"
46 msgstr "einde"
47
48 #: util/miscutil.c:311
49 msgid "qQ"
50 msgstr "qQeE"
51
52 #: util/errors.c:54
53 msgid "general error"
54 msgstr "algemene fout"
55
56 #: util/errors.c:55
57 msgid "unknown packet type"
58 msgstr "onbekend pakket type"
59
60 #: util/errors.c:56
61 msgid "unknown version"
62 msgstr "onbekende versie"
63
64 #: util/errors.c:57
65 msgid "unknown pubkey algorithm"
66 msgstr "onbekend publieke sleutel algoritme"
67
68 #: util/errors.c:58
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "onbekend verteeralgoritme"
71
72 #: util/errors.c:59
73 msgid "bad public key"
74 msgstr "foutieve publieke sleutel"
75
76 #: util/errors.c:60
77 msgid "bad secret key"
78 msgstr "foutieve geheime sleutel"
79
80 #: util/errors.c:61
81 msgid "bad signature"
82 msgstr "foutieve ondertekening"
83
84 #: util/errors.c:62
85 msgid "checksum error"
86 msgstr "verkeerd controlegetal"
87
88 #: util/errors.c:63
89 msgid "bad passphrase"
90 msgstr "verkeerde sleuteltekst"
91
92 #: util/errors.c:64
93 msgid "public key not found"
94 msgstr "publieke sleutel niet gevonden"
95
96 #: util/errors.c:65
97 msgid "unknown cipher algorithm"
98 msgstr "onbekend versleutelalgoritme"
99
100 #: util/errors.c:66
101 msgid "can't open the keyring"
102 msgstr "kan de sleutelbos niet openen"
103
104 #: util/errors.c:67
105 msgid "invalid packet"
106 msgstr "ongeldig pakket"
107
108 #: util/errors.c:68
109 msgid "invalid armor"
110 msgstr "ongeldige versleuteling"
111
112 #: util/errors.c:69
113 msgid "no such user id"
114 msgstr "niet-bestaand gebruikersnummer"
115
116 #: util/errors.c:70
117 msgid "secret key not available"
118 msgstr "geheime sleutel niet beschikbaar"
119
120 #: util/errors.c:71
121 msgid "wrong secret key used"
122 msgstr "verkeerde geheime sleutel gebruikt"
123
124 #: util/errors.c:72
125 msgid "not supported"
126 msgstr "niet ondersteund"
127
128 #: util/errors.c:73
129 msgid "bad key"
130 msgstr "foutieve sleutel"
131
132 #: util/errors.c:74
133 msgid "file read error"
134 msgstr "leesfout op bestand"
135
136 #: util/errors.c:75
137 msgid "file write error"
138 msgstr "schrijffout op bestand"
139
140 #: util/errors.c:76
141 msgid "unknown compress algorithm"
142 msgstr "onbekend compressiealgoritme"
143
144 #: util/errors.c:77
145 msgid "file open error"
146 msgstr "fout bij openen bestand"
147
148 #: util/errors.c:78
149 msgid "file create error"
150 msgstr "fout bij aanmaken bestand"
151
152 #: util/errors.c:79
153 msgid "invalid passphrase"
154 msgstr "ongeldige sleuteltekst"
155
156 #: util/errors.c:80
157 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
158 msgstr "publieke sleutel algoritme niet geïmplementeerd"
159
160 #: util/errors.c:81
161 msgid "unimplemented cipher algorithm"
162 msgstr "encryptie-algoritme niet geïmplementeerd"
163
164 #: util/errors.c:82
165 msgid "unknown signature class"
166 msgstr "onbekende klasse van ondertekeningen"
167
168 #: util/errors.c:83
169 msgid "trust database error"
170 msgstr "fout in de vertrouwensrelatiedatabase"
171
172 #: util/errors.c:84
173 msgid "bad MPI"
174 msgstr "foutieve MPI"
175
176 #: util/errors.c:85
177 msgid "resource limit"
178 msgstr "hulpbronlimiet"
179
180 #: util/errors.c:86
181 msgid "invalid keyring"
182 msgstr "ongeldige sleutelbos"
183
184 #: util/errors.c:87
185 msgid "bad certificate"
186 msgstr "foutief certificaat"
187
188 #: util/errors.c:88
189 msgid "malformed user id"
190 msgstr "ongeldige gebruikersidentificatie"
191
192 #: util/errors.c:89
193 msgid "file close error"
194 msgstr "fout bij het sluiten van het bestand"
195
196 #: util/errors.c:90
197 msgid "file rename error"
198 msgstr "fout bij het hernoemen van het bestand"
199
200 #: util/errors.c:91
201 msgid "file delete error"
202 msgstr "fout bij het verwijderen van het bestand"
203
204 #: util/errors.c:92
205 msgid "unexpected data"
206 msgstr "onverwachte gegevens"
207
208 #: util/errors.c:93
209 msgid "timestamp conflict"
210 msgstr "tijden komen niet overeen"
211
212 #: util/errors.c:94
213 msgid "unusable pubkey algorithm"
214 msgstr "onbruikbaar publieke sleutel-algoritme"
215
216 #: util/errors.c:95
217 msgid "file exists"
218 msgstr "bestand bestaat al"
219
220 #: util/errors.c:96
221 msgid "weak key"
222 msgstr "onveilige sleutel"
223
224 #: util/errors.c:97
225 msgid "invalid argument"
226 msgstr "ongeldig argument"
227
228 #: util/errors.c:98
229 msgid "bad URI"
230 msgstr "foutieve URI"
231
232 #: util/errors.c:99
233 msgid "unsupported URI"
234 msgstr "URI wordt niet ondersteund"
235
236 #: util/errors.c:100
237 msgid "network error"
238 msgstr "netwerkfout"
239
240 #: util/errors.c:102
241 msgid "not encrypted"
242 msgstr "niet versleuteld"
243
244 #: util/errors.c:103
245 msgid "not processed"
246 msgstr "niet behandeld"
247
248 #: util/logger.c:224
249 #, c-format
250 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
251 msgstr "... dit is een programmeerfout (%s:%d:%s)\n"
252
253 #: util/logger.c:230
254 #, c-format
255 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
256 msgstr "u heeft een fout in het programma gevonden ... (%s:%d)\n"
257
258 #: cipher/random.c:311 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1249
259 #, c-format
260 msgid "can't open `%s': %s\n"
261 msgstr "kan `%s' niet openen: %s\n"
262
263 #: cipher/random.c:315
264 #, fuzzy, c-format
265 msgid "can't stat `%s': %s\n"
266 msgstr "kan `%s' niet openen: %s\n"
267
268 #: cipher/random.c:320
269 #, c-format
270 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
271 msgstr ""
272
273 #: cipher/random.c:325
274 msgid "note: random_seed file is empty\n"
275 msgstr ""
276
277 #: cipher/random.c:331
278 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
279 msgstr ""
280
281 #: cipher/random.c:339
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "can't read `%s': %s\n"
284 msgstr "kan `%s' niet openen: %s\n"
285
286 #: cipher/random.c:377
287 msgid "note: random_seed file not updated\n"
288 msgstr ""
289
290 #: cipher/random.c:397
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't create `%s': %s\n"
293 msgstr "kan %s niet aanmaken: %s\n"
294
295 #: cipher/random.c:404
296 #, fuzzy, c-format
297 msgid "can't write `%s': %s\n"
298 msgstr "kan `%s' niet openen: %s\n"
299
300 #: cipher/random.c:407
301 #, fuzzy, c-format
302 msgid "can't close `%s': %s\n"
303 msgstr "kan `%s' niet openen: %s\n"
304
305 #: cipher/random.c:418
306 #, c-format
307 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
308 msgstr ""
309
310 #: cipher/random.c:647
311 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
312 msgstr "LET OP: de willekeurige getallengenerator is niet veilig!!\n"
313
314 #: cipher/random.c:648
315 msgid ""
316 "The random number generator is only a kludge to let\n"
317 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
318 "\n"
319 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
320 "\n"
321 msgstr ""
322 "De willekeurige getallengenerator is slechts een slordige oplossing om\n"
323 "het te laten werken - het is in geen geval een echte WGG!\n"
324 "\n"
325 "Gebruik geen enkele gegevens die door dit programma gegenereerd zijn!!\n"
326 "\n"
327
328 #: cipher/rndlinux.c:141
329 #, c-format
330 msgid ""
331 "\n"
332 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
333 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
334 msgstr ""
335 "\n"
336 "Niet genoeg willekeurige gegevens beschikbaar.  Ga wat ander werk doen\n"
337 "om het besturingssysteem de kans te geven om meer entropie te\n"
338 "verzamelen! (Nog %d bytes nodig)\n"
339
340 #: g10/g10.c:197
341 msgid ""
342 "@Commands:\n"
343 " "
344 msgstr ""
345 "@Opdrachten:\n"
346 " "
347
348 #: g10/g10.c:199
349 msgid "|[file]|make a signature"
350 msgstr "|[bestand]|maak een ondertekening"
351
352 #: g10/g10.c:200
353 msgid "|[file]|make a clear text signature"
354 msgstr "|[bestand]|maak een niet versleutelde ondertekening"
355
356 #: g10/g10.c:201
357 msgid "make a detached signature"
358 msgstr "maak een losstaande ondertekening"
359
360 #: g10/g10.c:202
361 msgid "encrypt data"
362 msgstr "versleutel gegevens"
363
364 #: g10/g10.c:203
365 msgid "encryption only with symmetric cipher"
366 msgstr "versleutel slechts met een symmetrische versleutelmethode"
367
368 #: g10/g10.c:204
369 msgid "store only"
370 msgstr "alleen bewaren"
371
372 #: g10/g10.c:205
373 msgid "decrypt data (default)"
374 msgstr "gegevens decoderen (standaard)"
375
376 #: g10/g10.c:206
377 msgid "verify a signature"
378 msgstr "ondertekening controleren"
379
380 #: g10/g10.c:208
381 msgid "list keys"
382 msgstr "lijst van sleutels genereren"
383
384 #: g10/g10.c:210
385 msgid "list keys and signatures"
386 msgstr "sleutels en ondertekeningen opnoemen"
387
388 #: g10/g10.c:211
389 msgid "check key signatures"
390 msgstr "sleutelverificaties controleren"
391
392 #: g10/g10.c:212
393 msgid "list keys and fingerprints"
394 msgstr "sleutels en vingerafdrukken opnoemen"
395
396 #: g10/g10.c:213
397 msgid "list secret keys"
398 msgstr "geheime sleutels opnoemen"
399
400 #: g10/g10.c:214
401 msgid "generate a new key pair"
402 msgstr "nieuw sleutelpaar genereren"
403
404 #: g10/g10.c:215
405 msgid "remove key from the public keyring"
406 msgstr "sleutel weghalen uit de publieke sleutelbos"
407
408 #: g10/g10.c:217
409 msgid "remove key from the secret keyring"
410 msgstr "sleutel weghalen uit de geheime sleutelbos"
411
412 #: g10/g10.c:218
413 msgid "sign a key"
414 msgstr "onderteken een sleutel"
415
416 #: g10/g10.c:219
417 msgid "sign a key locally"
418 msgstr "onderteken een sleutel lokaal"
419
420 #: g10/g10.c:220
421 msgid "sign or edit a key"
422 msgstr "onderteken of bewerk een sleutel"
423
424 #: g10/g10.c:221
425 msgid "generate a revocation certificate"
426 msgstr "genereer een terugtrekkings-certificaat"
427
428 #: g10/g10.c:222
429 msgid "export keys"
430 msgstr "exporteer sleutels"
431
432 #: g10/g10.c:223
433 msgid "export keys to a key server"
434 msgstr "exporteer sleutels naar een sleutelserver"
435
436 #: g10/g10.c:224
437 msgid "import keys from a key server"
438 msgstr "importeer sleutels van een sleutelserver"
439
440 #: g10/g10.c:228
441 msgid "import/merge keys"
442 msgstr "sleutels importeren/samenvoegen"
443
444 #: g10/g10.c:230
445 msgid "list only the sequence of packets"
446 msgstr "noem alleen de volgorde van pakketten"
447
448 #: g10/g10.c:232
449 msgid "export the ownertrust values"
450 msgstr "exporteer het vertrouwen in de eigenaars"
451
452 #: g10/g10.c:234
453 msgid "import ownertrust values"
454 msgstr "importeer het vertrouwen in de eigenaars"
455
456 #: g10/g10.c:236
457 msgid "update the trust database"
458 msgstr "werk de vertrouwensdatabase bij"
459
460 #: g10/g10.c:238
461 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
462 msgstr "|[NAMEN]|controleer de vertrouwensdatabase"
463
464 #: g10/g10.c:239
465 msgid "fix a corrupted trust database"
466 msgstr "repareer een beschadigde vertrouwensdatabase"
467
468 #: g10/g10.c:240
469 msgid "De-Armor a file or stdin"
470 msgstr "Verwijder de beveiliging op bestand of standaard invoer"
471
472 #: g10/g10.c:242
473 msgid "En-Armor a file or stdin"
474 msgstr "Voeg beveiliging toe aan bestad of standaard invoer"
475
476 #: g10/g10.c:244
477 msgid "|algo [files]|print message digests"
478 msgstr "|algo [bestanden]|geef controlegetal van berichten weer"
479
480 #: g10/g10.c:248
481 msgid ""
482 "@\n"
483 "Options:\n"
484 " "
485 msgstr ""
486 "@\n"
487 "Opties:\n"
488 " "
489
490 #: g10/g10.c:250
491 msgid "create ascii armored output"
492 msgstr "genereer beveiliging in ASCII"
493
494 #: g10/g10.c:252
495 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
496 msgstr "|NAAM|versleutel voor NAAM"
497
498 #: g10/g10.c:255
499 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
500 msgstr "|NAAM|gebruik NAAM als standaard ontvanger"
501
502 #: g10/g10.c:257
503 msgid "use the default key as default recipient"
504 msgstr "gebruik de standaard sleutel als standaard ontvanger"
505
506 #: g10/g10.c:261
507 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
508 msgstr ""
509 "gebruik deze gebruikersidentificatie om te ondertekenen of te decoderen"
510
511 #: g10/g10.c:262
512 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
513 msgstr "|N|stel compressieniveau in op N (uitzetten met 0)"
514
515 #: g10/g10.c:264
516 msgid "use canonical text mode"
517 msgstr "gebruik de verkorte tekstmodus"
518
519 #: g10/g10.c:265
520 msgid "use as output file"
521 msgstr "gebruik als uitvoerbestand"
522
523 #: g10/g10.c:266
524 msgid "verbose"
525 msgstr "geef meer informatie"
526
527 #: g10/g10.c:267
528 msgid "be somewhat more quiet"
529 msgstr "wees iets stiller"
530
531 #: g10/g10.c:268
532 msgid "don't use the terminal at all"
533 msgstr "gebruik de terminal helemaal niet"
534
535 #: g10/g10.c:269
536 msgid "force v3 signatures"
537 msgstr "forcees v3 ondertekening"
538
539 #: g10/g10.c:270
540 msgid "always use a MDC for encryption"
541 msgstr "gebruik altijd een MDC voor versleuteling"
542
543 #: g10/g10.c:271
544 msgid "do not make any changes"
545 msgstr "maak geen enkele verandering"
546
547 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
548 #: g10/g10.c:273
549 msgid "batch mode: never ask"
550 msgstr "doorlopende modus: vraag nooit"
551
552 #: g10/g10.c:274
553 msgid "assume yes on most questions"
554 msgstr "veronderstel ja als antwoord op de meeste vragen"
555
556 #: g10/g10.c:275
557 msgid "assume no on most questions"
558 msgstr "veronderstel nee als antwoord op de meeste vragen"
559
560 #: g10/g10.c:276
561 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
562 msgstr "voeg deze sleutelbos toe aan de lijst van sleutelbossen"
563
564 #: g10/g10.c:277
565 msgid "add this secret keyring to the list"
566 msgstr "voeg deze geheime sleutelbos toe aan de lijst"
567
568 #: g10/g10.c:278
569 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
570 msgstr "|NAAM|gebruik NAAM als standaard geheime sleutel"
571
572 #: g10/g10.c:279
573 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
574 msgstr "|SERVER|gebruik deze sleutelserver om sleutels op te zoeken"
575
576 #: g10/g10.c:280
577 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
578 msgstr "|NAAM|zet tekenverzameling van terminal op NAAM"
579
580 #: g10/g10.c:281
581 msgid "read options from file"
582 msgstr "lees opties uit bestand"
583
584 #: g10/g10.c:285
585 msgid "|FD|write status info to this FD"
586 msgstr "|BB|schrijf status naar deze bestandsbeschrijver"
587
588 #: g10/g10.c:290
589 msgid "|FILE|load extension module FILE"
590 msgstr "|BESTAND|laad extensiemodule BESTAND"
591
592 #: g10/g10.c:291
593 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
594 msgstr "doe als RFC1991 voorschrijft"
595
596 #: g10/g10.c:292
597 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
598 msgstr "zet alle pakket-, versleutel- en controle-opties naar OpenPGP gedrag"
599
600 #: g10/g10.c:293
601 msgid "|N|use passphrase mode N"
602 msgstr "|N|gebruik sleuteltekst modus N"
603
604 #: g10/g10.c:295
605 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
606 msgstr "|NAAM|gebruik berichtsamenvattingsalgoritme NAAM voor sleutelteksten"
607
608 #: g10/g10.c:297
609 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
610 msgstr "|NAAM|gebruik versleutelalgoritme NAAM voor sleutelteksten"
611
612 #: g10/g10.c:298
613 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
614 msgstr "|NAAM|gebruik versleutelalgoritme NAAM"
615
616 #: g10/g10.c:299
617 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
618 msgstr "|NAAM|gebruik berichtsamenvattingsalgoritme NAAM"
619
620 #: g10/g10.c:300
621 msgid "|N|use compress algorithm N"
622 msgstr "|N|gebruik compressiealgoritme N"
623
624 #: g10/g10.c:301
625 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
626 msgstr "plaats geen sleutelidentificatieveld in versleutelde pakketten"
627
628 #: g10/g10.c:302
629 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
630 msgstr "|NAAM=WAARDE|gebruik deze notitiegegevens"
631
632 #: g10/g10.c:305
633 msgid ""
634 "@\n"
635 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/g10.c:308
639 msgid ""
640 "@\n"
641 "Examples:\n"
642 "\n"
643 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
644 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
645 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
646 " --list-keys [names]        show keys\n"
647 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
648 msgstr ""
649 "@\n"
650 "Voorbeelden:\n"
651 "\n"
652 " -se -r Bob [bestand]        teken en versleutel voor Bob\n"
653 " --clearsign [bestand]       genereer een leesbare ondertekening\n"
654 " --detach-sign [bestand]     genereer een losstaande ondertekening\n"
655 " --list-keys [namen]         toon sleutels\n"
656 " --fingerprints [namen]      toon vingerafdrukken\n"
657
658 #: g10/g10.c:403
659 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
660 msgstr ""
661 "Meld fouten in het programma a.u.b. aan <gnupg-bugs@gnu.org>;\n"
662 "fouten in de vertaling aan <nl@li.org>.\n"
663
664 #: g10/g10.c:407
665 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
666 msgstr "Gebruik: gpg [opties] [bestanden] (-h voor hulp)"
667
668 #: g10/g10.c:410
669 msgid ""
670 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
671 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
672 "default operation depends on the input data\n"
673 msgstr ""
674 "Syntaxis: gpg [opties] [bestanden]\n"
675 "onderteken, controleer, versleutel of decodeer de ingevoerde gegevens\n"
676 "standaardactie hangt af van de gegevens\n"
677
678 #: g10/g10.c:417
679 msgid ""
680 "\n"
681 "Supported algorithms:\n"
682 msgstr ""
683 "\n"
684 "Ondersteunde algoritmes:\n"
685
686 #: g10/g10.c:496
687 msgid "usage: gpg [options] "
688 msgstr "gebruik: gpg [opties] "
689
690 #: g10/g10.c:549
691 msgid "conflicting commands\n"
692 msgstr "tegenstrijdige commando's\n"
693
694 #: g10/g10.c:692
695 #, c-format
696 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
697 msgstr "LET OP: geen bestand `%s' met standaardopties\n"
698
699 #: g10/g10.c:696
700 #, c-format
701 msgid "option file `%s': %s\n"
702 msgstr "optiebestand `%s': %s\n"
703
704 #: g10/g10.c:703
705 #, c-format
706 msgid "reading options from `%s'\n"
707 msgstr "opties inlezen van `%s'\n"
708
709 #: g10/g10.c:893
710 #, c-format
711 msgid "%s is not a valid character set\n"
712 msgstr "%s is een onbekende tekenverzameling\n"
713
714 #: g10/g10.c:949 g10/g10.c:958
715 #, c-format
716 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
717 msgstr "LET OP: %s is niet voor gewoon gebruik!\n"
718
719 #: g10/g10.c:951
720 #, c-format
721 msgid "%s not allowed with %s!\n"
722 msgstr "%s is niet toegestaan met deze %s!\n"
723
724 #: g10/g10.c:954
725 #, c-format
726 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
727 msgstr "%s heeft geen betekenis met %s!\n"
728
729 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:985
730 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
731 msgstr "geselecteerd versleutelalgoritme is ongeldig\n"
732
733 #: g10/g10.c:979 g10/g10.c:991
734 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
735 msgstr "geselecteerd controle-algoritme is ongeldig\n"
736
737 #: g10/g10.c:995
738 msgid "the given policy URL is invalid\n"
739 msgstr "de gegeven beleids-URL is ongeldig\n"
740
741 #: g10/g10.c:998
742 #, c-format
743 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
744 msgstr "compressie-algoritme moet in het bereik %d..%d liggen\n"
745
746 #: g10/g10.c:1000
747 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
748 msgstr "completes-needed(?) moet groter zijn dan 0\n"
749
750 #: g10/g10.c:1002
751 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
752 msgstr "marginals-needed(?) moet groter zijn dan 1\n"
753
754 #: g10/g10.c:1004
755 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
756 msgstr "max-cert-depth moet tussen de 1 en de 255 (inclusief) liggen\n"
757
758 #: g10/g10.c:1007
759 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
760 msgstr "LET OP: simpele S2K mode (0) wordt met klem afgeraden\n"
761
762 #: g10/g10.c:1011
763 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
764 msgstr "ongeldige S2K modus; moet 0, 1 of 3 zijn\n"
765
766 #: g10/g10.c:1096
767 #, c-format
768 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
769 msgstr "fout bij het initialiseren van de vertrouwensdatabase: %s\n"
770
771 #: g10/g10.c:1102
772 msgid "--store [filename]"
773 msgstr "--store [bestandsnaam]"
774
775 #: g10/g10.c:1109
776 msgid "--symmetric [filename]"
777 msgstr "--symmetric [bestandsnaam]"
778
779 #: g10/g10.c:1117
780 msgid "--encrypt [filename]"
781 msgstr "--encrypt [bestandsnaam]"
782
783 #: g10/g10.c:1130
784 msgid "--sign [filename]"
785 msgstr "--sign [bestandsnaam]"
786
787 #: g10/g10.c:1143
788 msgid "--sign --encrypt [filename]"
789 msgstr "--sign --encrypt [bestandsnaam]"
790
791 #: g10/g10.c:1157
792 msgid "--clearsign [filename]"
793 msgstr "--clearsign [bestandsnaam]"
794
795 #: g10/g10.c:1174
796 msgid "--decrypt [filename]"
797 msgstr "--decrypt [bestandsnaam]"
798
799 #: g10/g10.c:1182
800 msgid "--sign-key user-id"
801 msgstr "--sign-key gebruikersidentificatie"
802
803 #: g10/g10.c:1190
804 msgid "--lsign-key user-id"
805 msgstr "--lsign-key gebruikers-identificatie"
806
807 #: g10/g10.c:1198
808 msgid "--edit-key user-id [commands]"
809 msgstr "--edit-key gebruikersidentificatie [opdrachten]"
810
811 #: g10/g10.c:1214
812 msgid "--delete-secret-key user-id"
813 msgstr "--delete-secret-key gebruikersidentificatie"
814
815 #: g10/g10.c:1217
816 msgid "--delete-key user-id"
817 msgstr "--delete-key gebruikersidentificatie"
818
819 #: g10/encode.c:260 g10/g10.c:1254 g10/sign.c:393
820 #, c-format
821 msgid "can't open %s: %s\n"
822 msgstr "kan %s niet openen: %s\n"
823
824 #: g10/g10.c:1269
825 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
826 msgstr "-k[v][v][v][c] [gebruikersidentificatie] [sleutelbos]"
827
828 #: g10/g10.c:1335
829 #, c-format
830 msgid "dearmoring failed: %s\n"
831 msgstr "opheffen van beveiliging mislukt: %s\n"
832
833 #: g10/g10.c:1343
834 #, c-format
835 msgid "enarmoring failed: %s\n"
836 msgstr "beveiligen mislukt: %s\n"
837
838 #: g10/g10.c:1411
839 #, c-format
840 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
841 msgstr "ongeldig frommelalgoritme `%s'\n"
842
843 #: g10/g10.c:1492
844 msgid "[filename]"
845 msgstr "[bestandsnaam]"
846
847 #: g10/g10.c:1496
848 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
849 msgstr "Gaat uw gang, type het bericht ...\n"
850
851 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1499 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
852 #, c-format
853 msgid "can't open `%s'\n"
854 msgstr "kan `%s' niet openen\n"
855
856 #: g10/g10.c:1669
857 msgid ""
858 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
859 msgstr ""
860 "het eerste teken van een notitienaam moet een letter of laag liggend steepje "
861 "zijn\n"
862
863 #: g10/g10.c:1675
864 msgid ""
865 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
866 "with an '='\n"
867 msgstr ""
868 "een notitienaam mag alleen letters, cijfers, punten of underscores bevatten "
869 "en eindig met een =\n"
870
871 #: g10/g10.c:1681
872 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
873 msgstr "punten in notitienamen moeten omgeven zijn door andere tekens\n"
874
875 #: g10/g10.c:1689
876 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
877 msgstr "een notitienaam mag geen controletekens bevatten\n"
878
879 #: g10/armor.c:302
880 #, c-format
881 msgid "armor: %s\n"
882 msgstr "beveiliging: %s\n"
883
884 #: g10/armor.c:331
885 msgid "invalid armor header: "
886 msgstr "ongeldige beveiliginsinformatie: "
887
888 #: g10/armor.c:338
889 msgid "armor header: "
890 msgstr "beveiligingsinformatie"
891
892 #: g10/armor.c:349
893 msgid "invalid clearsig header\n"
894 msgstr "ongeldige informatie over leesbare ondertekening\n"
895
896 #: g10/armor.c:401
897 msgid "nested clear text signatures\n"
898 msgstr "geneste leesbare ondertekeningen\n"
899
900 #: g10/armor.c:525
901 msgid "invalid dash escaped line: "
902 msgstr "ongeldige regel met streepjes: "
903
904 #: g10/armor.c:537
905 msgid "unexpected armor:"
906 msgstr "onverwachte beveiliging:"
907
908 #: g10/armor.c:654
909 #, c-format
910 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
911 msgstr "ongeldig wortel64 teken %02x overgeslagen\n"
912
913 #: g10/armor.c:697
914 msgid "premature eof (no CRC)\n"
915 msgstr "voortijdig einde (geen controlesom)\n"
916
917 #: g10/armor.c:731
918 msgid "premature eof (in CRC)\n"
919 msgstr "voortijdig einde (in controlesom)\n"
920
921 #: g10/armor.c:735
922 msgid "malformed CRC\n"
923 msgstr "verkeerde controlesom\n"
924
925 #: g10/armor.c:739
926 #, c-format
927 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
928 msgstr "fout in controlesom; %06lx - %06lx\n"
929
930 # fixme
931 #: g10/armor.c:756
932 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
933 msgstr "voortijdig einde (in trailer)\n"
934
935 # fixme
936 #: g10/armor.c:760
937 msgid "error in trailer line\n"
938 msgstr "fout in de trailer regel\n"
939
940 #: g10/armor.c:912
941 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
942 msgstr ""
943
944 #: g10/armor.c:1033
945 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
946 msgstr "geen geldige OpenPGP gegevens gevonden.\n"
947
948 #: g10/armor.c:1038
949 #, c-format
950 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
951 msgstr "ongeldige beveiliging: regel langer dan %d tekens\n"
952
953 #: g10/armor.c:1042
954 msgid ""
955 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
956 msgstr ""
957 "aangehaald gewoon teken in beveiliging - waaschijnlijk is er een foutief "
958 "mailbezorgprogramma gebruikt\n"
959
960 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
961 #. * data is properly aligned with the user ID
962 #: g10/keyedit.c:1188 g10/pkclist.c:53
963 msgid "             Fingerprint:"
964 msgstr "            Vingerafdruk:"
965
966 #: g10/pkclist.c:80
967 msgid "Fingerprint:"
968 msgstr "Vingerafdruk:"
969
970 #: g10/pkclist.c:116
971 msgid "No reason specified"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/pkclist.c:118
975 #, fuzzy
976 msgid "Key is superseded"
977 msgstr "Sleutel is beveiligd.\n"
978
979 #: g10/pkclist.c:120
980 #, fuzzy
981 msgid "Key has been compromised"
982 msgstr "Deze sleutel is niet beschikbaar"
983
984 #: g10/pkclist.c:122
985 msgid "Key is no longer used"
986 msgstr ""
987
988 #: g10/pkclist.c:124
989 msgid "User ID is no longer valid"
990 msgstr ""
991
992 #: g10/pkclist.c:128
993 msgid "Reason for revocation: "
994 msgstr ""
995
996 #: g10/pkclist.c:145
997 msgid "Revocation comment: "
998 msgstr ""
999
1000 #. a string with valid answers
1001 #: g10/pkclist.c:303
1002 msgid "sSmMqQ"
1003 msgstr "sSmMqQ"
1004
1005 #: g10/pkclist.c:307
1006 #, c-format
1007 msgid ""
1008 "No trust value assigned to %lu:\n"
1009 "%4u%c/%08lX %s \""
1010 msgstr ""
1011 "Geen vertrouwenswaarde toegekend aan %lu:\n"
1012 "%4u%c/%08lX %s \""
1013
1014 #: g10/pkclist.c:319
1015 msgid ""
1016 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1017 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1018 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1019 "\n"
1020 " 1 = Don't know\n"
1021 " 2 = I do NOT trust\n"
1022 " 3 = I trust marginally\n"
1023 " 4 = I trust fully\n"
1024 " s = please show me more information\n"
1025 msgstr ""
1026 "Geef aan hoezeer je deze gebruiker vertrouwt om de sleutels van andere\n"
1027 "gebruikers correct te verifieren (door naar paspoorten of\n"
1028 "vingerafdrukken van andere bronnen te kijken...) ?\n"
1029 "\n"
1030 " 1 = Geen idee\n"
1031 " 2 = Ik vertrouw hem niet\n"
1032 " 3 = Ik vertrouw hem maar ten dele\n"
1033 " 4 = Ik vertrouw hem volledig\n"
1034 " s = Geef wat meer informatie\n"
1035
1036 #: g10/pkclist.c:328
1037 msgid " m = back to the main menu\n"
1038 msgstr " m = terug naar hoofdmenu\n"
1039
1040 #: g10/pkclist.c:330
1041 msgid " q = quit\n"
1042 msgstr " q = beëindigen\n"
1043
1044 #: g10/pkclist.c:336
1045 msgid "Your decision? "
1046 msgstr "Uw keuze? "
1047
1048 #: g10/pkclist.c:358
1049 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1050 msgstr "Certificaten die leiden tot een volledig betrouwbare sleutel:\n"
1051
1052 #: g10/pkclist.c:429
1053 msgid ""
1054 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1055 "can assign some missing owner trust values.\n"
1056 "\n"
1057 msgstr ""
1058 "Kon geen pad vinden dat leidt tot vertrouwen van de sleutel.  Laten we\n"
1059 "eens proberen of we wat missende waarden kunnen invullen.\n"
1060 "\n"
1061
1062 #: g10/pkclist.c:435
1063 msgid ""
1064 "No path leading to one of our keys found.\n"
1065 "\n"
1066 msgstr ""
1067 "Geen pad gevonden dat leidt naar een van onze sleutels.\n"
1068 "\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:437
1071 msgid ""
1072 "No certificates with undefined trust found.\n"
1073 "\n"
1074 msgstr ""
1075 "Geen certificaten gevonden zonder betrouwbaarheidswaarden.\n"
1076 "\n"
1077
1078 #: g10/pkclist.c:439
1079 msgid ""
1080 "No trust values changed.\n"
1081 "\n"
1082 msgstr ""
1083 "Betrouwbaarheidswaarden zijn niet veranderd.\n"
1084 "\n"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:457
1087 #, c-format
1088 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1089 msgstr "sleutel %08lx: sleutel is teruggeroepen!\n"
1090
1091 #: g10/pkclist.c:464 g10/pkclist.c:476 g10/pkclist.c:598
1092 msgid "Use this key anyway? "
1093 msgstr "Deze sleutel toch gebruiken? "
1094
1095 #: g10/pkclist.c:469
1096 #, c-format
1097 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1098 msgstr "sleutel %08lx: subsleutel is teruggeroepen!\n"
1099
1100 #: g10/pkclist.c:512
1101 #, c-format
1102 msgid "%08lX: key has expired\n"
1103 msgstr "%08lx: sleutel is verlopen\n"
1104
1105 #: g10/pkclist.c:518
1106 #, c-format
1107 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1108 msgstr "%08lx: geen informatie om een betrouwbaarheidskans te berekenen\n"
1109
1110 #: g10/pkclist.c:533
1111 #, c-format
1112 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1113 msgstr "%08lx: We vertrouwen deze sleutel NIET\n"
1114
1115 #: g10/pkclist.c:539
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1119 "but it is accepted anyway\n"
1120 msgstr ""
1121 "%08lx: Het is niet helemaal zeker dat deze sleutel echt aan de\n"
1122 "eigenaar toebehoort, maar ik accepteer hem toch\n"
1123
1124 #: g10/pkclist.c:545
1125 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1126 msgstr "Deze sleutel behoort waarschijnlijk toe aan de eigenaar\n"
1127
1128 #: g10/pkclist.c:550
1129 msgid "This key belongs to us\n"
1130 msgstr "Deze sleutel is van ons\n"
1131
1132 #: g10/pkclist.c:593
1133 msgid ""
1134 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1135 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1136 "the next question with yes\n"
1137 "\n"
1138 msgstr ""
1139 "Het is NIET zeker dat deze sleutel van de eigenaar is. Als je\n"
1140 "*echt* weet waar je mee bezig bent, mag je de volgende vraag\n"
1141 "beantwoorden met ja\n"
1142 "\n"
1143
1144 #: g10/pkclist.c:607 g10/pkclist.c:630
1145 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1146 msgstr "LET OP: Ik gebruik een onbetrouwbare sleutel!\n"
1147
1148 #: g10/pkclist.c:651
1149 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1150 msgstr "LET OP: Deze sleutel is ingetrokken door de eigenaar!\n"
1151
1152 #: g10/pkclist.c:652
1153 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1154 msgstr ""
1155 "         Dit zou kunnen betekenen dat de ondertekening een vervalsing is.\n"
1156
1157 #: g10/pkclist.c:657
1158 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1159 msgstr "LET OP: Deze subsleutel is ingetrokken door de eigenaar!\n"
1160
1161 #: g10/pkclist.c:679
1162 msgid "Note: This key has expired!\n"
1163 msgstr "Let op: Deze sleutel is verlopen!\n"
1164
1165 #: g10/pkclist.c:687
1166 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1167 msgstr ""
1168 "LET OP: Deze sleutel is niet getekend met een betrouwbare ondertekening!\n"
1169
1170 #: g10/pkclist.c:689
1171 msgid ""
1172 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1173 msgstr ""
1174 "         Er is geen indicatie dat deze ondertekening van de eigenaar is.\n"
1175
1176 #: g10/pkclist.c:706
1177 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1178 msgstr "LET OP: We vertrouwen NIET op deze sleutel!\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:707
1181 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1182 msgstr "         De sleutel is waarschijnlijk VERVALST.\n"
1183
1184 #: g10/pkclist.c:714
1185 msgid ""
1186 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1187 msgstr ""
1188 "LET OP: Deze sleutel is niet getekend met genoeg betrouwbare "
1189 "ondertekeningen!\n"
1190
1191 #: g10/pkclist.c:717
1192 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1193 msgstr ""
1194 "        Het is niet zeker dat deze ondertekening toebehoort aan de "
1195 "eigenaar.\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:819 g10/pkclist.c:841 g10/pkclist.c:967 g10/pkclist.c:1012
1198 #, c-format
1199 msgid "%s: skipped: %s\n"
1200 msgstr "%s: overgeslagen: %s\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:827 g10/pkclist.c:994
1203 #, c-format
1204 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1205 msgstr "%s: overgeslagen: openbare sleutel is al aanwezig\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:854
1208 msgid ""
1209 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1210 "\n"
1211 msgstr ""
1212 "Je gaf geen gebruikersidentificatie op. (je kunt \"-r\" gebruiken)\n"
1213 "\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:864
1216 msgid "Enter the user ID: "
1217 msgstr "Geef de gebruikersidentificatie: "
1218
1219 #: g10/pkclist.c:876
1220 msgid "No such user ID.\n"
1221 msgstr "Gebruiker bestaat niet.\n"
1222
1223 #: g10/pkclist.c:881
1224 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1225 msgstr ""
1226 "overgeslagen: openbare sleutel is al ingesteld als de standaard ontvanger\n"
1227
1228 # fixme
1229 #: g10/pkclist.c:904
1230 msgid "Public key is disabled.\n"
1231 msgstr "Openbare sleutel is niet toegankelijk.\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:911
1234 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1235 msgstr "overgeslagen: openbare sleutel is al ingesteld met --encrypt-to\n"
1236
1237 #: g10/pkclist.c:942
1238 #, c-format
1239 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1240 msgstr "onbekende standaard ontvanger `%s'\n"
1241
1242 #: g10/pkclist.c:975
1243 #, c-format
1244 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1245 msgstr "%s: fout tijdens controleren van de sleutel: %s\n"
1246
1247 # fixme
1248 #: g10/pkclist.c:980
1249 #, c-format
1250 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1251 msgstr "%s: overgeslagen: openbare sleutel is niet toegankelijk\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:1018
1254 msgid "no valid addressees\n"
1255 msgstr "geen geldige adressen\n"
1256
1257 #: g10/keygen.c:175
1258 msgid "writing self signature\n"
1259 msgstr "zelfondertekening wegschrijven\n"
1260
1261 #: g10/keygen.c:213
1262 msgid "writing key binding signature\n"
1263 msgstr "schrijven van sleutelbindingsondertekening\n"
1264
1265 #: g10/keygen.c:261 g10/keygen.c:345 g10/keygen.c:433
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1268 msgstr "Gevraagde sleutellengte is %u bits\n"
1269
1270 #: g10/keygen.c:266 g10/keygen.c:350 g10/keygen.c:438
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1273 msgstr "afgerond naar %u bits\n"
1274
1275 #: g10/keygen.c:537
1276 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1277 msgstr "Selecteer aub wat voor sleutel u wilt:\n"
1278
1279 #: g10/keygen.c:539
1280 #, c-format
1281 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1282 msgstr "   (%d) DSA en ElGamal (standaard)\n"
1283
1284 #: g10/keygen.c:540
1285 #, c-format
1286 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1287 msgstr "   (%d) DSA (alleen ondertekenen)\n"
1288
1289 #: g10/keygen.c:542
1290 #, c-format
1291 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1292 msgstr "   (%d) ElGamal (alleen versleutelen)\n"
1293
1294 #: g10/keygen.c:543
1295 #, c-format
1296 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1297 msgstr "   (%d) ElGamal (ondertekenen en versleutelen)\n"
1298
1299 #: g10/keygen.c:545
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1302 msgstr "   (%d) ElGamal (ondertekenen en versleutelen)\n"
1303
1304 #: g10/keygen.c:549
1305 msgid "Your selection? "
1306 msgstr "Uw keuze? "
1307
1308 #: g10/keygen.c:560 g10/keygen.c:568
1309 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1310 msgstr "Wilt u echt een sleutel maken om mee te ondertekenen en versleutelen? "
1311
1312 #: g10/keygen.c:582
1313 msgid "Invalid selection.\n"
1314 msgstr "Ongeldige keuze.\n"
1315
1316 #: g10/keygen.c:594
1317 #, c-format
1318 msgid ""
1319 "About to generate a new %s keypair.\n"
1320 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1321 "              default keysize is 1024 bits\n"
1322 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1323 msgstr ""
1324 "Ik ga zo een nieuw %s sleutelpaar aanmaken.\n"
1325 "                 mimimale sleutellengte is  768 bits\n"
1326 "                standaard sleutellengte is 1024 bits\n"
1327 "     hoogste aan te raden sleutellengte is 2048 bits\n"
1328
1329 #: g10/keygen.c:601
1330 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1331 msgstr "Hoe lang wil je de sleutel maken? (1024) "
1332
1333 #: g10/keygen.c:606
1334 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1335 msgstr "DSA staat alleen sleutellengtes toe van 512 tot 1024\n"
1336
1337 #: g10/keygen.c:608
1338 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1339 msgstr "sleutel te kort; 768 is de kleinste toegestane waarde.\n"
1340
1341 #: g10/keygen.c:610
1342 #, fuzzy
1343 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1344 msgstr "sleutel te kort; 768 is de kleinste toegestane waarde.\n"
1345
1346 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1347 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1348 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1349 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1350 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1351 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1352 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1353 #. * do whatever you want.
1354 #: g10/keygen.c:621
1355 #, c-format
1356 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1357 msgstr "sleutel te lang; %d is de maximumlengte.\n"
1358
1359 #: g10/keygen.c:626
1360 msgid ""
1361 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1362 "computations take REALLY long!\n"
1363 msgstr ""
1364 "Sleutels langer dan 2048 worden afgeraden omdat berekeningen dan ERG\n"
1365 "lang duren!\n"
1366
1367 #: g10/keygen.c:629
1368 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1369 msgstr "Weet je zeker dat je deze sleutellengte wilt gebruiken? "
1370
1371 #: g10/keygen.c:630
1372 msgid ""
1373 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1374 "vulnerable to attacks!\n"
1375 msgstr ""
1376 "Okee, maar houd er rekening mee dat straling van monitor en toetsenbord ook "
1377 "erg vatbaar zijn voor aanvallen!\n"
1378
1379 #: g10/keygen.c:638
1380 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1381 msgstr "Heb je echt een sleutel nodig die zo lang is? "
1382
1383 #: g10/keygen.c:644
1384 #, c-format
1385 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1386 msgstr "Gevraagde sleutellengte is %u bits\n"
1387
1388 #: g10/keygen.c:647 g10/keygen.c:651
1389 #, c-format
1390 msgid "rounded up to %u bits\n"
1391 msgstr "afgerond naar %u bits\n"
1392
1393 #: g10/keygen.c:699
1394 msgid ""
1395 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1396 "         0 = key does not expire\n"
1397 "      <n>  = key expires in n days\n"
1398 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1399 "      <n>m = key expires in n months\n"
1400 "      <n>y = key expires in n years\n"
1401 msgstr ""
1402 "Geef aub aan hoe lang de sleutel geldig mag blijven.\n"
1403 "       0 = sleutel verloopt nooit\n"
1404 "    <n>  = sleutel verloopt over n dagen\n"
1405 "    <n>w = sleutel verloopt over n weken\n"
1406 "    <n>m = sleutel verloopt over n maanden\n"
1407 "    <n>y = sleutel verloopt over n jaar\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:714
1410 msgid "Key is valid for? (0) "
1411 msgstr "Sleutel is geldig gedurende? (0) "
1412
1413 #: g10/keygen.c:719
1414 msgid "invalid value\n"
1415 msgstr "ongeldige waarde\n"
1416
1417 #: g10/keygen.c:724
1418 msgid "Key does not expire at all\n"
1419 msgstr "Sleutel verloopt nooit\n"
1420
1421 #. print the date when the key expires
1422 #: g10/keygen.c:730
1423 #, c-format
1424 msgid "Key expires at %s\n"
1425 msgstr "Sleutel verloopt op %s\n"
1426
1427 # fixme
1428 #: g10/keygen.c:733
1429 msgid ""
1430 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1431 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1432 msgstr ""
1433 "Uw systeem kan geen data weergeven van na 2038.\n"
1434 "Desondanks wordt het goed behandeld tot 2106.\n"
1435
1436 #: g10/keygen.c:738
1437 msgid "Is this correct (y/n)? "
1438 msgstr "Klopt dit (j/n)? "
1439
1440 #: g10/keygen.c:781
1441 msgid ""
1442 "\n"
1443 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1444 "id\n"
1445 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1446 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1447 "\n"
1448 msgstr ""
1449 "\n"
1450 "U heeft een gebruikersidentificatie nodig voor de sleutel; het\n"
1451 "programma bouwt deze op uit Echte naam, Kommentaar en Email Adres in\n"
1452 "dit formaat:\n"
1453 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1454 "\n"
1455
1456 #: g10/keygen.c:793
1457 msgid "Real name: "
1458 msgstr "Echte naam: "
1459
1460 #: g10/keygen.c:797
1461 msgid "Invalid character in name\n"
1462 msgstr "Ongeldig teken in naam\n"
1463
1464 #: g10/keygen.c:799
1465 msgid "Name may not start with a digit\n"
1466 msgstr "Naam mag niet beginnen met een cijfer\n"
1467
1468 #: g10/keygen.c:801
1469 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1470 msgstr "Naam moet ten minste 5 tekens lang zijn\n"
1471
1472 #: g10/keygen.c:809
1473 msgid "Email address: "
1474 msgstr "Email Adres: "
1475
1476 #: g10/keygen.c:820
1477 msgid "Not a valid email address\n"
1478 msgstr "Ongeldig email adres\n"
1479
1480 #: g10/keygen.c:828
1481 msgid "Comment: "
1482 msgstr "Kommentaar: "
1483
1484 #: g10/keygen.c:834
1485 msgid "Invalid character in comment\n"
1486 msgstr "Ongeldig teken in kommentaar\n"
1487
1488 #: g10/keygen.c:857
1489 #, c-format
1490 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1491 msgstr "Je gebruik tekenverzameling `%s'.\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:863
1494 #, c-format
1495 msgid ""
1496 "You selected this USER-ID:\n"
1497 "    \"%s\"\n"
1498 "\n"
1499 msgstr ""
1500 "Je hebt deze gebruikersidentificatie gekozen:\n"
1501 "    \"%s\"\n"
1502 "\n"
1503
1504 #: g10/keygen.c:867
1505 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: g10/keygen.c:872
1509 msgid "NnCcEeOoQq"
1510 msgstr "NnKkEeOoEe"
1511
1512 #: g10/keygen.c:882
1513 #, fuzzy
1514 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1515 msgstr "Verander (N)aam, (K)ommentaar, (E)mail of (O)kee/ei(N)de? "
1516
1517 #: g10/keygen.c:883
1518 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1519 msgstr "Verander (N)aam, (K)ommentaar, (E)mail of (O)kee/ei(N)de? "
1520
1521 #: g10/keygen.c:902
1522 msgid "Please correct the error first\n"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/keygen.c:940
1526 msgid ""
1527 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1528 "\n"
1529 msgstr ""
1530 "Je hebt een sleuteltekst nodig om je geheime sleutel te bewaken.\n"
1531 "\n"
1532
1533 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:948
1534 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1535 msgstr "sleuteltekst is niet goed herhaald; probeer het opnieuw.\n"
1536
1537 #: g10/keygen.c:954
1538 msgid ""
1539 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1540 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1541 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1542 "\n"
1543 msgstr ""
1544 "U heeft gekozen voor geen sleuteltekst - dit is waaschijnlijk een\n"
1545 "*slecht* idee! Ik zal het toch doen.  U kunt uw sleuteltekst altijd\n"
1546 "nog aanpassen, gebruik dit programma met de optie \"--edit-key\".\n"
1547 "\n"
1548
1549 #: g10/keygen.c:975
1550 msgid ""
1551 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1552 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1553 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1554 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1555 msgstr ""
1556 "We hebben een heleboel willekeurige data nodig. Het is wellicht een\n"
1557 "goed idee om wat anders te doen (het toetsenbord en de muis gebruiken,\n"
1558 "of de schijven aanspreken) tijdens de generatie van de priemgetallen;\n"
1559 "dit geeft de generator een grotere kans om genoeg entropie te\n"
1560 "verzamelen.\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:1424
1563 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1564 msgstr "DSA sleutelpaar zal 1024 bits lang zijn.\n"
1565
1566 #: g10/keygen.c:1467
1567 msgid "Key generation canceled.\n"
1568 msgstr "Sleutelgeneratie afgebroken.\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:1564
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "writing public key to `%s'\n"
1573 msgstr "Openbaar certificaat wordt geschreven naar `%s'\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:1565
1576 #, fuzzy, c-format
1577 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1578 msgstr "Geheim certificaat wordt weggeschreven naar `%s'\n"
1579
1580 #: g10/keygen.c:1661
1581 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1582 msgstr "openbare en geheime sleutels zijn gemaakt en getekend.\n"
1583
1584 #: g10/keygen.c:1666
1585 msgid ""
1586 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1587 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1588 msgstr ""
1589 "Let er op dat deze sleutel niet gebruikt kan worden voor versleutelen.\n"
1590 "U wilt misschien het commando \"--edit-key\" gebruiken om een tweede\n"
1591 "sleutel te maken hiervoor.\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1683 g10/keygen.c:1784
1594 #, c-format
1595 msgid "Key generation failed: %s\n"
1596 msgstr "Sleutelgeneratie is mislukt: %s\n"
1597
1598 #: g10/keygen.c:1727 g10/sig-check.c:318 g10/sign.c:112
1599 #, c-format
1600 msgid ""
1601 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1602 msgstr ""
1603 "Sleutel is %lu seconden in de toekomst gemaakt (tijdsverschuiving of\n"
1604 "klokprobleem)\n"
1605
1606 #: g10/keygen.c:1729 g10/sig-check.c:320 g10/sign.c:114
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1610 msgstr ""
1611 "sleutel is %lu seconden in de toekomst gemaakt (tijdsverschuiving of\n"
1612 "klokprobleem)\n"
1613
1614 #: g10/keygen.c:1762
1615 msgid "Really create? "
1616 msgstr "Echt maken? "
1617
1618 #: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1619 #: g10/tdbio.c:515
1620 #, c-format
1621 msgid "%s: can't open: %s\n"
1622 msgstr "%s: kon niet openen: %s\n"
1623
1624 #: g10/encode.c:113
1625 #, c-format
1626 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1627 msgstr "fout tijdens aanmake sleuteltekst: %s\n"
1628
1629 #: g10/encode.c:171 g10/encode.c:319
1630 #, c-format
1631 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1632 msgstr "%s: LET OP: leeg bestand\n"
1633
1634 #: g10/encode.c:266
1635 #, c-format
1636 msgid "reading from `%s'\n"
1637 msgstr "lezen uit `%s'\n"
1638
1639 #: g10/encode.c:483
1640 #, c-format
1641 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1642 msgstr "%s/%s versleuteld voor: %s\n"
1643
1644 #: g10/export.c:153
1645 #, c-format
1646 msgid "%s: user not found: %s\n"
1647 msgstr "%s: gebruiker niet gevonden: %s\n"
1648
1649 #: g10/export.c:162
1650 #, c-format
1651 msgid "certificate read problem: %s\n"
1652 msgstr "leesprobleem voor certificaat: %s\n"
1653
1654 #: g10/export.c:171
1655 #, c-format
1656 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1657 msgstr "sleutel %08lx: geen sleutel volgens rfc2240 - overgeslagen\n"
1658
1659 #: g10/export.c:182
1660 #, fuzzy, c-format
1661 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1662 msgstr "sleutel %08lx: geen sleutel volgens rfc2240 - overgeslagen\n"
1663
1664 #: g10/export.c:232
1665 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1666 msgstr "LET OP: er is niets geëxporteerd\n"
1667
1668 #: g10/getkey.c:211
1669 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1670 msgstr "te veel ingangen in de pk cache - uitgezet\n"
1671
1672 #: g10/getkey.c:350
1673 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1674 msgstr "te veel ingangen in de unk cache - uitgezet\n"
1675
1676 #: g10/getkey.c:1308 g10/getkey.c:1347
1677 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1678 msgstr "RSA sleutel kan niet gebruikt worden in deze versie\n"
1679
1680 #: g10/getkey.c:1310 g10/getkey.c:1349
1681 msgid "No key for user ID\n"
1682 msgstr "Geen sleutel voor gebruikersidentificatie\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:1388 g10/getkey.c:1428
1685 msgid "No user ID for key\n"
1686 msgstr "Geen gebruikersidentificatie voor sleutel\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:1642 g10/getkey.c:1698
1689 #, c-format
1690 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1691 msgstr "gebruik secundaire sleutel %08lx in plaats van de primaire %08lx\n"
1692
1693 #: g10/getkey.c:2017
1694 #, fuzzy
1695 msgid "[User id not found]"
1696 msgstr "%s: gebruiker niet gevonden\n"
1697
1698 #: g10/import.c:181
1699 #, c-format
1700 msgid "skipping block of type %d\n"
1701 msgstr "blok van type %d wordt overgeslagen\n"
1702
1703 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1740 g10/trustdb.c:1781
1704 #, c-format
1705 msgid "%lu keys so far processed\n"
1706 msgstr "%lu sleutels zijn tot nu toe behandeld\n"
1707
1708 #: g10/import.c:193
1709 #, c-format
1710 msgid "error reading `%s': %s\n"
1711 msgstr "fout bij lezen `%s': %s\n"
1712
1713 #: g10/import.c:203
1714 #, c-format
1715 msgid "Total number processed: %lu\n"
1716 msgstr "Totaal aantal behandeld: %lu\n"
1717
1718 #: g10/import.c:205
1719 #, c-format
1720 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1721 msgstr "          zonder identificatie: %lu\n"
1722
1723 #: g10/import.c:207
1724 #, c-format
1725 msgid "              imported: %lu"
1726 msgstr "geïmporteerd: %lu"
1727
1728 #: g10/import.c:213
1729 #, c-format
1730 msgid "             unchanged: %lu\n"
1731 msgstr "onveranderd: %lu\n"
1732
1733 #: g10/import.c:215
1734 #, c-format
1735 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1736 msgstr "nieuwe gebruikers: %lu\n"
1737
1738 #: g10/import.c:217
1739 #, c-format
1740 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1741 msgstr "nieuwe subsleutels: %lu\n"
1742
1743 #: g10/import.c:219
1744 #, c-format
1745 msgid "        new signatures: %lu\n"
1746 msgstr "nieuwe ondertekeningen: %lu\n"
1747
1748 #: g10/import.c:221
1749 #, c-format
1750 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1751 msgstr "nieuwe sleutelterugtrekkingen: %lu\n"
1752
1753 #: g10/import.c:223
1754 #, c-format
1755 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1756 msgstr "geheime sleutels gelezen: %lu\n"
1757
1758 #: g10/import.c:225
1759 #, c-format
1760 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1761 msgstr "geheime sleutels geïmporteerd: %lu\n"
1762
1763 #: g10/import.c:227
1764 #, c-format
1765 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1766 msgstr "onveranderde geheime sleutels: %lu\n"
1767
1768 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1769 #, c-format
1770 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1771 msgstr "sleutel %08lX: geen gebruikersidentificatie\n"
1772
1773 #: g10/import.c:400
1774 #, c-format
1775 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1776 msgstr "sleutel %08lX: geen geldige gebruikersidentificaties\n"
1777
1778 #: g10/import.c:402
1779 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1780 msgstr ""
1781 "dit zou veroorzaakt kunnen worden door een ontbrekende zelf-ondertkening\n"
1782
1783 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1784 #, c-format
1785 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1786 msgstr "sleutel %08lX: openbare sleutel niet gevonden: %s\n"
1787
1788 #: g10/import.c:419
1789 msgid "no default public keyring\n"
1790 msgstr "geen standaard openbare sleutelbos\n"
1791
1792 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:295 g10/sign.c:611
1793 #, c-format
1794 msgid "writing to `%s'\n"
1795 msgstr "schrijven naar `%s'\n"
1796
1797 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1798 #, c-format
1799 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1800 msgstr "kan sleutelbos `%s' niet vergrendelen: %s\n"
1801
1802 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1803 #, c-format
1804 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1805 msgstr "fout bij schrijven van de sleutelbos `%s': %s\n"
1806
1807 #: g10/import.c:434
1808 #, c-format
1809 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1810 msgstr "sleutel %08lX: openbare sleutel geïmporteerd\n"
1811
1812 #: g10/import.c:451
1813 #, c-format
1814 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1815 msgstr "sleutel %08lX: komt niet overeen met onze kopie\n"
1816
1817 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1818 #, c-format
1819 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1820 msgstr "sleutel %08lX: kan originele sleutelblok niet vinden: %s\n"
1821
1822 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1823 #, c-format
1824 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1825 msgstr "sleutel %08lX: kan origineel sleutelblok niet lezen: %s\n"
1826
1827 #: g10/import.c:493
1828 #, c-format
1829 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1830 msgstr "sleutel %08lX: 1 nieuwe gebruiker\n"
1831
1832 #: g10/import.c:496
1833 #, c-format
1834 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1835 msgstr "sleutel %08lX: %d nieuwe gebruikers\n"
1836
1837 #: g10/import.c:499
1838 #, c-format
1839 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1840 msgstr "sleutel %08lX: 1 nieuwe ondertekening\n"
1841
1842 #: g10/import.c:502
1843 #, c-format
1844 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1845 msgstr "sleutel %08lX: %d nieuwe ondertekeningen\n"
1846
1847 #: g10/import.c:505
1848 #, c-format
1849 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1850 msgstr "sleutel %08lX: 1 nieuwe subsleutel\n"
1851
1852 #: g10/import.c:508
1853 #, c-format
1854 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1855 msgstr "sleutel %08lX: %d nieuwe subsleutels\n"
1856
1857 #: g10/import.c:518
1858 #, c-format
1859 msgid "key %08lX: not changed\n"
1860 msgstr "sleutel %08lX: niet veranderd\n"
1861
1862 #: g10/import.c:601
1863 #, c-format
1864 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1865 msgstr "sleutel %08lX: geheime sleutel geïmporteerd\n"
1866
1867 #. we can't merge secret keys
1868 #: g10/import.c:605
1869 #, c-format
1870 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1871 msgstr "sleutel %08lX: reeds aanwezig in de geheime sleutelbos\n"
1872
1873 #: g10/import.c:610
1874 #, c-format
1875 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1876 msgstr "sleutel %08lX: geheime sleutel niet gevonden: %s\n"
1877
1878 #: g10/import.c:639
1879 #, c-format
1880 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1881 msgstr ""
1882 "sleutel %08lX: geen openbare sleutel - kan terugtrekkingscertificaat niet "
1883 "toepassen\n"
1884
1885 #: g10/import.c:670
1886 #, c-format
1887 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1888 msgstr "sleutel %08lX: ongeldig terugtrekkingscertificaat: %s - afgewezen\n"
1889
1890 #: g10/import.c:702
1891 #, c-format
1892 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1893 msgstr "sleutel %08lX: terugtrekkingscertificaat geïmporteerd\n"
1894
1895 #: g10/import.c:744
1896 #, c-format
1897 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1898 msgstr "sleutel %08lX: geen gebruikersidentificatie voor ondertekening\n"
1899
1900 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1901 #, c-format
1902 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1903 msgstr "sleutel %08lX: openbaar sleutel algoritme niet ondersteund\n"
1904
1905 #: g10/import.c:752
1906 #, c-format
1907 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1908 msgstr "sleutel %08lX: ongeldige eigen ondertekening\n"
1909
1910 #: g10/import.c:767
1911 #, c-format
1912 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1913 msgstr "sleutel %08lX: geen subsleutel voor sleutelbinding\n"
1914
1915 #: g10/import.c:776
1916 #, c-format
1917 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1918 msgstr "sleutel %08lX: ongeldige subsleutelbinding\n"
1919
1920 #: g10/import.c:803
1921 #, c-format
1922 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1923 msgstr ""
1924 "sleutel %08lX: niet zelfondertekende gebruikersidentificatie geaccepteerd '"
1925
1926 #: g10/import.c:832
1927 #, c-format
1928 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1929 msgstr "sleutel %08lX: gebruikersidentificatie overgeslagen '"
1930
1931 #: g10/import.c:855
1932 #, c-format
1933 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1934 msgstr "sleutel %08lX: subsleutel overgeslagen\n"
1935
1936 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1937 #. * to import non-exportable signature when we have the
1938 #. * the secret key used to create this signature - it
1939 #. * seems that this makes sense
1940 #: g10/import.c:880
1941 #, c-format
1942 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1943 msgstr ""
1944 "sleutel %08lX: niet exporteerbare ondertekening (klasse %02x) - "
1945 "overgeslagen\n"
1946
1947 #: g10/import.c:889
1948 #, c-format
1949 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1950 msgstr ""
1951 "sleutel %08lX: terugtrekkingscertificaat op de verkeerde plek - "
1952 "overgeslagen\n"
1953
1954 #: g10/import.c:897
1955 #, c-format
1956 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1957 msgstr "sleutel %08lX: ongeldig terugtrekkingscertificaat: %s - overgeslagen\n"
1958
1959 #: g10/import.c:997
1960 #, c-format
1961 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1962 msgstr ""
1963 "sleutel %08lX: dubbele gebruikersidentificatie gevonden - samengevoegd\n"
1964
1965 #: g10/import.c:1048
1966 #, c-format
1967 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1968 msgstr "sleutel %08lX: terugtrekkingscertificaat toegevoegd\n"
1969
1970 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1971 #, c-format
1972 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1973 msgstr "sleutel %08lX: onze versie heeft geen zelfondertekening\n"
1974
1975 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1976 #, c-format
1977 msgid "%s: user not found\n"
1978 msgstr "%s: gebruiker niet gevonden\n"
1979
1980 #: g10/keyedit.c:155
1981 msgid "[revocation]"
1982 msgstr "[terugtrekking]"
1983
1984 #: g10/keyedit.c:156
1985 msgid "[self-signature]"
1986 msgstr "[zelfondertekening]"
1987
1988 #: g10/keyedit.c:220
1989 msgid "1 bad signature\n"
1990 msgstr "1 ongeldige ondertekening\n"
1991
1992 #: g10/keyedit.c:222
1993 #, c-format
1994 msgid "%d bad signatures\n"
1995 msgstr "%d ongeldige ondertekeningen\n"
1996
1997 #: g10/keyedit.c:224
1998 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1999 msgstr "1 ondertekening niet gecontroleerd wegens een ontbrekende sleutel\n"
2000
2001 #: g10/keyedit.c:226
2002 #, c-format
2003 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2004 msgstr "%d ondertekeningen niet gecontroleerd wegens ontbrekende sleutels\n"
2005
2006 #: g10/keyedit.c:228
2007 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2008 msgstr "1 ondertekening niet gecontroleerd wegens een fout\n"
2009
2010 #: g10/keyedit.c:230
2011 #, c-format
2012 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2013 msgstr "%d ondertekeningen niet gecontroleerd wegens fouten\n"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:232
2016 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2017 msgstr "1 gebruikersidentificatie gevonden zonder geldige zelfondertekening\n"
2018
2019 #: g10/keyedit.c:234
2020 #, c-format
2021 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2022 msgstr ""
2023 "%d gebruikersidentificaties gevonden zonder geldige zelfondertekening\n"
2024
2025 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2026 #. * case we should allow to sign it again.
2027 #: g10/keyedit.c:316
2028 #, c-format
2029 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2030 msgstr "Reeds ondertekend met sleutel %08lx\n"
2031
2032 #: g10/keyedit.c:324
2033 #, c-format
2034 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2035 msgstr "Niets te tekenen met sleutel %08lX\n"
2036
2037 #: g10/keyedit.c:333
2038 msgid ""
2039 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2040 "with your key: \""
2041 msgstr ""
2042 "Bent u er echt zeker van dat u deze sleutel wilt tekenen\n"
2043 "met uw sleutel: \""
2044
2045 #: g10/keyedit.c:342
2046 msgid ""
2047 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2048 "\n"
2049 msgstr ""
2050 "Deze ondertekening zal gemarkeerd worden als niet exporteerbaar.\n"
2051 "\n"
2052
2053 #: g10/keyedit.c:347
2054 msgid "Really sign? "
2055 msgstr "Echt tekenen? "
2056
2057 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1870 g10/keyedit.c:1932 g10/sign.c:136
2058 #, c-format
2059 msgid "signing failed: %s\n"
2060 msgstr "ondertekening mislukt: %s\n"
2061
2062 #: g10/keyedit.c:427
2063 msgid "This key is not protected.\n"
2064 msgstr "Deze sleutel is niet beveiligd.\n"
2065
2066 #: g10/keyedit.c:431
2067 #, fuzzy
2068 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2069 msgstr "geheime sleutel niet beschikbaar"
2070
2071 #: g10/keyedit.c:435
2072 msgid "Key is protected.\n"
2073 msgstr "Sleutel is beveiligd.\n"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:455
2076 #, c-format
2077 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2078 msgstr "Kan deze sleutel niet bewerken: %s\n"
2079
2080 #: g10/keyedit.c:460
2081 msgid ""
2082 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2083 "\n"
2084 msgstr ""
2085 "Geef de sleuteltekst voor deze geheime sleutel.\n"
2086 "\n"
2087
2088 #: g10/keyedit.c:472
2089 msgid ""
2090 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2091 "\n"
2092 msgstr ""
2093 "U wilt geen sleuteltekst - dit is waaschijnlijk een *slecht* idee!\n"
2094 "\n"
2095
2096 #: g10/keyedit.c:475
2097 msgid "Do you really want to do this? "
2098 msgstr "Wilt u dit echt? "
2099
2100 #: g10/keyedit.c:539
2101 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2102 msgstr "sleutelondertekening naar de juiste plaats schuiven\n"
2103
2104 #: g10/keyedit.c:580
2105 msgid "quit this menu"
2106 msgstr "beëindig dit menu"
2107
2108 #: g10/keyedit.c:581
2109 msgid "q"
2110 msgstr "q"
2111
2112 #: g10/keyedit.c:582
2113 msgid "save"
2114 msgstr "bewaar"
2115
2116 #: g10/keyedit.c:582
2117 msgid "save and quit"
2118 msgstr "opslaan en beëindigen"
2119
2120 #: g10/keyedit.c:583
2121 msgid "help"
2122 msgstr "hulp"
2123
2124 #: g10/keyedit.c:583
2125 msgid "show this help"
2126 msgstr "geef deze hulp"
2127
2128 #: g10/keyedit.c:585
2129 msgid "fpr"
2130 msgstr "fpr"
2131
2132 #: g10/keyedit.c:585
2133 msgid "show fingerprint"
2134 msgstr "toon vingerafdruk"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:586
2137 msgid "list"
2138 msgstr "lijst"
2139
2140 #: g10/keyedit.c:586
2141 msgid "list key and user IDs"
2142 msgstr "lijst van sleutel- en gebruikersidentificaties"
2143
2144 #: g10/keyedit.c:587
2145 msgid "l"
2146 msgstr "l"
2147
2148 #: g10/keyedit.c:588
2149 msgid "uid"
2150 msgstr "gebruikersidentificatie"
2151
2152 #: g10/keyedit.c:588
2153 msgid "select user ID N"
2154 msgstr "selecteer gebruikersidentificatie N"
2155
2156 #: g10/keyedit.c:589
2157 msgid "key"
2158 msgstr "sleutel"
2159
2160 #: g10/keyedit.c:589
2161 msgid "select secondary key N"
2162 msgstr "selecteer subsleutel N"
2163
2164 #: g10/keyedit.c:590
2165 msgid "check"
2166 msgstr "controleer"
2167
2168 #: g10/keyedit.c:590
2169 msgid "list signatures"
2170 msgstr "toon ondertekeningen"
2171
2172 #: g10/keyedit.c:591
2173 msgid "c"
2174 msgstr "c"
2175
2176 #: g10/keyedit.c:592
2177 msgid "sign"
2178 msgstr "onderteken"
2179
2180 #: g10/keyedit.c:592
2181 msgid "sign the key"
2182 msgstr "onderteken de sleutel"
2183
2184 #: g10/keyedit.c:593
2185 msgid "s"
2186 msgstr "s"
2187
2188 #: g10/keyedit.c:594
2189 msgid "lsign"
2190 msgstr "lteken"
2191
2192 #: g10/keyedit.c:594
2193 msgid "sign the key locally"
2194 msgstr "teken de sleutel lokaal"
2195
2196 #: g10/keyedit.c:595
2197 msgid "debug"
2198 msgstr "debug"
2199
2200 #: g10/keyedit.c:596
2201 msgid "adduid"
2202 msgstr "adduid"
2203
2204 #: g10/keyedit.c:596
2205 msgid "add a user ID"
2206 msgstr "voeg een gebruikersidentificatie toe"
2207
2208 #: g10/keyedit.c:597
2209 msgid "deluid"
2210 msgstr "deluid"
2211
2212 #: g10/keyedit.c:597
2213 msgid "delete user ID"
2214 msgstr "verwijder gebruikersidentificatie"
2215
2216 #: g10/keyedit.c:598
2217 msgid "addkey"
2218 msgstr "addkey"
2219
2220 #: g10/keyedit.c:598
2221 msgid "add a secondary key"
2222 msgstr "voeg een secundaire sleutel toe"
2223
2224 #: g10/keyedit.c:599
2225 msgid "delkey"
2226 msgstr "delkey"
2227
2228 #: g10/keyedit.c:599
2229 msgid "delete a secondary key"
2230 msgstr "verwijder een secundaire sleutel"
2231
2232 #: g10/keyedit.c:600
2233 msgid "delsig"
2234 msgstr "delsig"
2235
2236 #: g10/keyedit.c:600
2237 msgid "delete signatures"
2238 msgstr "verwijder ondertekeningen"
2239
2240 #: g10/keyedit.c:601
2241 msgid "expire"
2242 msgstr "expire"
2243
2244 #: g10/keyedit.c:601
2245 msgid "change the expire date"
2246 msgstr "verander de vervaldatum"
2247
2248 #: g10/keyedit.c:602
2249 msgid "toggle"
2250 msgstr "wissel"
2251
2252 #: g10/keyedit.c:602
2253 msgid "toggle between secret and public key listing"
2254 msgstr "wissel tussen geheime en openbare sleutels"
2255
2256 #: g10/keyedit.c:604
2257 msgid "t"
2258 msgstr "t"
2259
2260 #: g10/keyedit.c:605
2261 msgid "pref"
2262 msgstr "pref"
2263
2264 #: g10/keyedit.c:605
2265 msgid "list preferences"
2266 msgstr "toon voorkeuren"
2267
2268 #: g10/keyedit.c:606
2269 msgid "passwd"
2270 msgstr "passwd"
2271
2272 #: g10/keyedit.c:606
2273 msgid "change the passphrase"
2274 msgstr "verander de sleuteltekst"
2275
2276 #: g10/keyedit.c:607
2277 msgid "trust"
2278 msgstr "trust"
2279
2280 #: g10/keyedit.c:607
2281 msgid "change the ownertrust"
2282 msgstr "verander het vertrouwen in de eigenaar"
2283
2284 #: g10/keyedit.c:608
2285 msgid "revsig"
2286 msgstr "revsig"
2287
2288 #: g10/keyedit.c:608
2289 msgid "revoke signatures"
2290 msgstr "roep ondertekeningen terug"
2291
2292 #: g10/keyedit.c:609
2293 msgid "revkey"
2294 msgstr "revkey"
2295
2296 #: g10/keyedit.c:609
2297 msgid "revoke a secondary key"
2298 msgstr "trek secundaire sleutel in"
2299
2300 #: g10/keyedit.c:610
2301 msgid "disable"
2302 msgstr "disable"
2303
2304 #: g10/keyedit.c:610
2305 msgid "disable a key"
2306 msgstr "sta het gebruik van een sleutel niet toe"
2307
2308 #: g10/keyedit.c:611
2309 msgid "enable"
2310 msgstr "enable"
2311
2312 #: g10/keyedit.c:611
2313 msgid "enable a key"
2314 msgstr "sta gebruik van een sleutel toe"
2315
2316 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2317 msgid "can't do that in batchmode\n"
2318 msgstr "kan dat niet doen in lopende band-modus\n"
2319
2320 #. check that they match
2321 #. fixme: check that they both match
2322 #: g10/keyedit.c:668
2323 msgid "Secret key is available.\n"
2324 msgstr "Geheime sleutel is beschikbaar.\n"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:697
2327 msgid "Command> "
2328 msgstr "Commando> "
2329
2330 #: g10/keyedit.c:727
2331 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2332 msgstr "Ik heb de geheime sleutel nodig om dat te doen.\n"
2333
2334 #: g10/keyedit.c:731
2335 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: g10/keyedit.c:778
2339 msgid "Really sign all user IDs? "
2340 msgstr "Echt alle gebruikers tekenen? "
2341
2342 #: g10/keyedit.c:779
2343 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2344 msgstr "Hint: Selecteer de gebruikersidentificaties om te tekenen\n"
2345
2346 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2347 #, c-format
2348 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2349 msgstr "bijwerken van de vertrouwensdatabase ging niet goed: %s\n"
2350
2351 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2352 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2353 msgstr "U moet op zijn minst een gebruikersidentificatie opgeven.\n"
2354
2355 #: g10/keyedit.c:824
2356 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2357 msgstr "U kunt de laatste gebruiker niet verwijderen!\n"
2358
2359 #: g10/keyedit.c:827
2360 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2361 msgstr "Al deze gebruikers echt verwijderen? "
2362
2363 #: g10/keyedit.c:828
2364 msgid "Really remove this user ID? "
2365 msgstr "Deze gebruiker echt verwijderen? "
2366
2367 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2368 msgid "You must select at least one key.\n"
2369 msgstr "U moet op zijn minst een sleutel selecteren.\n"
2370
2371 #: g10/keyedit.c:868
2372 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2373 msgstr "Wilt u echt alle geselecteerde sleutels verwijderen? "
2374
2375 #: g10/keyedit.c:869
2376 msgid "Do you really want to delete this key? "
2377 msgstr "Wilt u deze sleutel echt verwijderen? "
2378
2379 #: g10/keyedit.c:890
2380 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2381 msgstr "Wilt u echt alle geselecteerde sleutels intrekken? "
2382
2383 #: g10/keyedit.c:891
2384 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2385 msgstr "Wilt u deze sleutel echt intrekken? "
2386
2387 #: g10/keyedit.c:957
2388 msgid "Save changes? "
2389 msgstr "Veranderingen bewaren? "
2390
2391 #: g10/keyedit.c:960
2392 msgid "Quit without saving? "
2393 msgstr "Beëindigen zonder te bewaren? "
2394
2395 #: g10/keyedit.c:971
2396 #, c-format
2397 msgid "update failed: %s\n"
2398 msgstr "bijwerken ging niet: %s\n"
2399
2400 #: g10/keyedit.c:978
2401 #, c-format
2402 msgid "update secret failed: %s\n"
2403 msgstr "bijwerken van de geheime sleutel mislukte: %s\n"
2404
2405 #: g10/keyedit.c:985
2406 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2407 msgstr "sleutel is niet veranderd en hoeft dus niet bijgewerkt te worden.\n"
2408
2409 #: g10/keyedit.c:1000
2410 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2411 msgstr "Foutief commando (probeer \"help\")\n"
2412
2413 #: g10/keyedit.c:1080 g10/keyedit.c:1106
2414 #, c-format
2415 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/keyedit.c:1089
2419 #, c-format
2420 msgid " trust: %c/%c"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/keyedit.c:1093
2424 msgid "This key has been disabled"
2425 msgstr "Deze sleutel is niet beschikbaar"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:1122
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2430 msgstr "sleutel %08lx: subsleutel is teruggeroepen!\n"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:1125
2433 #, fuzzy
2434 msgid "rev- faked revocation found\n"
2435 msgstr "nieuwe sleutelterugtrekkingen: %lu\n"
2436
2437 #: g10/keyedit.c:1127
2438 #, c-format
2439 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/keyedit.c:1365
2443 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2444 msgstr "Verwijder deze goede ondertekening? (j/N/q)"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:1369
2447 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2448 msgstr "Verwijder deze ongeldige ondertekening? (j/N/q)"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:1373
2451 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2452 msgstr "Verwijder deze onbekende ondertekening? (j/N/q)"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:1379
2455 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2456 msgstr "Deze zelfondertekening echt verwijderen? (j/N)"
2457
2458 #: g10/keyedit.c:1393
2459 #, c-format
2460 msgid "Deleted %d signature.\n"
2461 msgstr "%d ondertekening verwijderd.\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:1394
2464 #, c-format
2465 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2466 msgstr "%d ondertekeningen verwijderd.\n"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:1397
2469 msgid "Nothing deleted.\n"
2470 msgstr "Niets verwijderd.\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:1466
2473 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2474 msgstr "Haal a.u.b. de selecties weg voor de geheime sleutels.\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:1472
2477 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2478 msgstr "Selecteer a.u.b. maximaal één secundaire sleutel.\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:1476
2481 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2482 msgstr "Vervaldatum voor secundaire sleutel instellen.\n"
2483
2484 #: g10/keyedit.c:1478
2485 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2486 msgstr "Vervaldatum voor primaire sleutel instellen.\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:1520
2489 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2490 msgstr "U kunt de vervaldatum van een v3 sleutel niet wijzigen\n"
2491
2492 #: g10/keyedit.c:1536
2493 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2494 msgstr "Geen overeenkomende ondertekening in de geheime sleutelbos\n"
2495
2496 #: g10/keyedit.c:1597
2497 #, c-format
2498 msgid "No user ID with index %d\n"
2499 msgstr "Geen gebruikersidentificatie met index %d\n"
2500
2501 #: g10/keyedit.c:1643
2502 #, c-format
2503 msgid "No secondary key with index %d\n"
2504 msgstr "Geen secundaire sleutel met index %d\n"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:1741
2507 msgid "user ID: \""
2508 msgstr "gebruikersidentificatie: \""
2509
2510 #: g10/keyedit.c:1744
2511 #, c-format
2512 msgid ""
2513 "\"\n"
2514 "signed with your key %08lX at %s\n"
2515 msgstr ""
2516 "\"\n"
2517 "tekende met uw sleutel %08lX op %s\n"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:1748
2520 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2521 msgstr "Terugtrekkingscertificaat maken voor deze ondertekening? (j/N)"
2522
2523 #. FIXME: detect duplicates here
2524 #: g10/keyedit.c:1772
2525 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2526 msgstr "U heeft deze gebruikers ondertekend:\n"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1821
2529 #, c-format
2530 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2531 msgstr "   getekend door %08lX op %s\n"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:1791
2534 #, c-format
2535 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2536 msgstr "   ingetrokken door %08lX op %s\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:1811
2539 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2540 msgstr "U staat op het punt om deze ondertekeningen in te trekken:\n"
2541
2542 #: g10/keyedit.c:1829
2543 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2544 msgstr "Echt deze terugtrekkingscertificaten aanmaken? (j/N)"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:1858
2547 msgid "no secret key\n"
2548 msgstr "geen geheime sleutel\n"
2549
2550 #. of subkey
2551 #: g10/keylist.c:318 g10/mainproc.c:742
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid " [expires: %s]"
2554 msgstr "Sleutel verloopt op %s\n"
2555
2556 #: g10/mainproc.c:213
2557 #, c-format
2558 msgid "public key is %08lX\n"
2559 msgstr "openbare sleutel is %08lX\n"
2560
2561 #: g10/mainproc.c:248
2562 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2563 msgstr "gegevens versleuteld met een openbare sleutel: goede DEK\n"
2564
2565 #: g10/mainproc.c:281
2566 #, c-format
2567 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2568 msgstr "versleuteld met %u-bit %s sleutel, nummer %08lX, gemaakt op %s\n"
2569
2570 #: g10/mainproc.c:291
2571 #, c-format
2572 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2573 msgstr "versleuteld met %s sleutel, nummer %08lX\n"
2574
2575 #: g10/mainproc.c:297
2576 msgid "no secret key for decryption available\n"
2577 msgstr "geheime sleutel voor ontsleuteling is niet beschikbaar\n"
2578
2579 #: g10/mainproc.c:306
2580 #, c-format
2581 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2582 msgstr "openbare sleutel-ontsleuteling ging niet: %s\n"
2583
2584 #: g10/mainproc.c:343
2585 msgid "decryption okay\n"
2586 msgstr "ontsleutelen ging goed\n"
2587
2588 #: g10/mainproc.c:348
2589 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2590 msgstr "LET OP: het versleutelde bericht is veranderd!\n"
2591
2592 #: g10/mainproc.c:353
2593 #, c-format
2594 msgid "decryption failed: %s\n"
2595 msgstr "ontsleuteling mislukte: %s\n"
2596
2597 # Dit kan wel Engels blijven.. toch?
2598 #: g10/mainproc.c:372
2599 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2600 msgstr "LET OP: afzender vroeg om \"for-your-eyes-only\"\n"
2601
2602 #: g10/mainproc.c:374
2603 #, c-format
2604 msgid "original file name='%.*s'\n"
2605 msgstr "originele bestandsnaam='%.*s'\n"
2606
2607 #: g10/mainproc.c:526
2608 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2609 msgstr "alleenstaande intrekking - gebruik \"gpg --import\" om uit te voeren\n"
2610
2611 #: g10/mainproc.c:613 g10/mainproc.c:622
2612 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2613 msgstr "LET OP: ongeldige aantekeningen gevonden\n"
2614
2615 #: g10/mainproc.c:625
2616 msgid "Notation: "
2617 msgstr "Aantekening: "
2618
2619 #: g10/mainproc.c:632
2620 msgid "Policy: "
2621 msgstr "Beleid: "
2622
2623 #: g10/mainproc.c:1062
2624 msgid "signature verification suppressed\n"
2625 msgstr "controle van de ondertekening overgeslagen\n"
2626
2627 #: g10/mainproc.c:1068
2628 #, c-format
2629 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2630 msgstr "Ondertekening gemaakt op %.*s met %s sleutel nummer %08lX\n"
2631
2632 #. just in case that we have no userid
2633 #: g10/mainproc.c:1094 g10/mainproc.c:1105
2634 msgid "BAD signature from \""
2635 msgstr "FOUTE ondertekening van \""
2636
2637 #: g10/mainproc.c:1095 g10/mainproc.c:1106
2638 msgid "Good signature from \""
2639 msgstr "Correcte ondertekening van \""
2640
2641 #: g10/mainproc.c:1097
2642 msgid "                aka \""
2643 msgstr "              alias \""
2644
2645 #: g10/mainproc.c:1153
2646 #, c-format
2647 msgid "Can't check signature: %s\n"
2648 msgstr "Kan ondertekening niet controleren: %s\n"
2649
2650 #: g10/mainproc.c:1217
2651 #, c-format
2652 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2653 msgstr "losstaande ondertekening van type 0x%02x\n"
2654
2655 #: g10/mainproc.c:1263
2656 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2657 msgstr "oude stijl (PGP 2.x) ondertekening\n"
2658
2659 #: g10/mainproc.c:1268
2660 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2661 msgstr "ongeldig hoofdpakket gevonden in proc_tree()\n"
2662
2663 #: g10/misc.c:94
2664 #, c-format
2665 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2666 msgstr "kan geheugendumps niet uitzetten: %s\n"
2667
2668 #: g10/misc.c:97
2669 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2670 msgstr "LET OP: programma zou een geheugendump kunnen maken!\n"
2671
2672 #: g10/misc.c:205
2673 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2674 msgstr "Experimentele algoritmes dienen niet gebruikt te worden!\n"
2675
2676 #: g10/misc.c:219
2677 msgid ""
2678 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2679 "in the future\n"
2680 msgstr ""
2681 "RSA sleutels zijn verouderd; overweeg a.u.b. het aanmaken van een\n"
2682 "nieuwe sleutel om in de toekomst te gebruiken\n"
2683
2684 #: g10/misc.c:241
2685 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2686 msgstr "dit versleutelalgoritme is verouderd; gebruik een meer algemene!\n"
2687
2688 #: g10/parse-packet.c:117
2689 #, c-format
2690 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2691 msgstr "kan openbare sleutel-algoritme %d niet behandelen\n"
2692
2693 #: g10/parse-packet.c:965
2694 #, c-format
2695 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2696 msgstr "subpakket type %d heeft kritische bit gezet\n"
2697
2698 #: g10/passphrase.c:159
2699 msgid ""
2700 "\n"
2701 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2702 "user: \""
2703 msgstr ""
2704 "\n"
2705 "U heeft een sleuteltekst nodig om de beveiliging voor de geheime\n"
2706 "sleutel voor gebruiker op te heffen: \""
2707
2708 #: g10/passphrase.c:168
2709 #, c-format
2710 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2711 msgstr "%u-bit %s sleutel, nummer %08lX, gemaakt op %s"
2712
2713 #: g10/passphrase.c:173
2714 #, c-format
2715 msgid " (main key ID %08lX)"
2716 msgstr " (hoofdsleutelnummer %08lX)"
2717
2718 #: g10/passphrase.c:190
2719 msgid "can't query password in batchmode\n"
2720 msgstr "kan niet om wachtwoord vragen in lopende band-modus\n"
2721
2722 #: g10/passphrase.c:194
2723 msgid "Enter passphrase: "
2724 msgstr "Geef de sleuteltekst: "
2725
2726 #: g10/passphrase.c:198
2727 msgid "Repeat passphrase: "
2728 msgstr "Herhaal de sleuteltekst: "
2729
2730 #: g10/plaintext.c:63
2731 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2732 msgstr ""
2733 "gegevens niet bewaard; gebruik de optie \"--output\" om het op te slaan in\n"
2734
2735 #: g10/plaintext.c:317
2736 msgid "Detached signature.\n"
2737 msgstr "Losstaande ondertekening.\n"
2738
2739 #: g10/plaintext.c:321
2740 msgid "Please enter name of data file: "
2741 msgstr "Geef de naam van het gegevensbestand: "
2742
2743 #: g10/plaintext.c:342
2744 msgid "reading stdin ...\n"
2745 msgstr "lezen uit standaard invoer ...\n"
2746
2747 #: g10/plaintext.c:385
2748 #, c-format
2749 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2750 msgstr "kan ondertekende gegevens `%s' niet openen\n"
2751
2752 #: g10/pubkey-enc.c:79
2753 #, c-format
2754 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2755 msgstr "anonieme ontvanger; ik probeer geheime sleutel %08lX ...\n"
2756
2757 #: g10/pubkey-enc.c:85
2758 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2759 msgstr "okee, wij zijn de anonieme ontvanger.\n"
2760
2761 #: g10/pubkey-enc.c:137
2762 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2763 msgstr "oude codering van de DEK wordt niet ondersteund.\n"
2764
2765 #: g10/pubkey-enc.c:156
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2768 msgstr "beschermingsalgoritme %d wordt niet ondersteund\n"
2769
2770 #: g10/pubkey-enc.c:195
2771 #, c-format
2772 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2773 msgstr "LET OP: versleutelalgoritme %d niet gevonden in de voorkeuren\n"
2774
2775 #: g10/pubkey-enc.c:201
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2778 msgstr "LET OP: sleutel voor ondertekening is vervallen op %s\n"
2779
2780 #: g10/hkp.c:62
2781 #, c-format
2782 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2783 msgstr "opvragen van sleutel %08lX van %s ...\n"
2784
2785 #: g10/hkp.c:75
2786 #, c-format
2787 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2788 msgstr "kan de sleutel niet opvragen van de server: %s\n"
2789
2790 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2791 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2792 msgstr "geen sleutelserver bekend (gebruik de optie --keyserver)\n"
2793
2794 #: g10/hkp.c:106
2795 #, c-format
2796 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2797 msgstr "%s: ongeldig sleutelnummer\n"
2798
2799 #: g10/hkp.c:158
2800 #, c-format
2801 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2802 msgstr "kan geen verbinding maken met `%s': %s\n"
2803
2804 #: g10/hkp.c:182
2805 #, c-format
2806 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2807 msgstr "fout bij versturen naar `%s': %s\n"
2808
2809 #: g10/hkp.c:194
2810 #, c-format
2811 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2812 msgstr "versturen naar `%s' gelukt (status=%u)\n"
2813
2814 #: g10/hkp.c:197
2815 #, c-format
2816 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2817 msgstr "fout bij versturen naar `%s': status=%u\n"
2818
2819 #: g10/seckey-cert.c:53
2820 #, fuzzy
2821 msgid "secret key parts are not available\n"
2822 msgstr "geheime sleutel niet beschikbaar"
2823
2824 #: g10/seckey-cert.c:59
2825 #, c-format
2826 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2827 msgstr "beschermingsalgoritme %d wordt niet ondersteund\n"
2828
2829 #: g10/seckey-cert.c:175
2830 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2831 msgstr "Foutieve sleuteltekst; probeer a.u.b. opnieuw ...\n"
2832
2833 #: g10/seckey-cert.c:231
2834 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2835 msgstr ""
2836 "LET OP: Kwetsbare sleutel gevonden - verander a.u.b. de sleuteltekst "
2837 "opnieuw.\n"
2838
2839 #: g10/sig-check.c:202
2840 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2841 msgstr "foutieve MDC aangenomen wegens een onbekende kritische bit\n"
2842
2843 #: g10/sig-check.c:300
2844 msgid ""
2845 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2846 msgstr ""
2847 "dit is een ElGamal sleutel van PGP, die NIET veilig is voor "
2848 "ondertekeningen!\n"
2849
2850 #: g10/sig-check.c:308
2851 #, c-format
2852 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2853 msgstr "openbare sleutel is %lu seconde nieuwer dan de ondertekening\n"
2854
2855 #: g10/sig-check.c:309
2856 #, c-format
2857 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2858 msgstr "openbare sleutel is %lu seconden nieuwer dan de ondertekening\n"
2859
2860 #: g10/sig-check.c:327
2861 #, c-format
2862 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2863 msgstr "LET OP: sleutel voor ondertekening is vervallen op %s\n"
2864
2865 #: g10/sig-check.c:396
2866 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2867 msgstr "foutieve ondertekening aangenomen wegens een onbekende kritische bit\n"
2868
2869 #: g10/sign.c:140
2870 #, c-format
2871 msgid "%s signature from: %s\n"
2872 msgstr "%s ondertekening van: %s\n"
2873
2874 #: g10/sign.c:290 g10/sign.c:606
2875 #, c-format
2876 msgid "can't create %s: %s\n"
2877 msgstr "kan %s niet aanmaken: %s\n"
2878
2879 #: g10/sign.c:388
2880 msgid "signing:"
2881 msgstr "ondertekenen:"
2882
2883 #: g10/sign.c:431
2884 #, c-format
2885 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2886 msgstr "LET OP: `%s' is een leeg bestand\n"
2887
2888 #: g10/textfilter.c:134
2889 #, c-format
2890 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2891 msgstr "kan tekstregels langer dan %d tekens niet aan\n"
2892
2893 #: g10/textfilter.c:231
2894 #, c-format
2895 msgid "input line longer than %d characters\n"
2896 msgstr "invoerregel langer dan %d tekens\n"
2897
2898 # Untranslated.
2899 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2900 #, c-format
2901 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2902 msgstr "trustdb rec %lu: lseed failed: %s\n"
2903
2904 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2905 #, c-format
2906 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2907 msgstr "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2908
2909 #: g10/tdbio.c:232
2910 msgid "trustdb transaction too large\n"
2911 msgstr "transactie naar vertrouwensdatabase te groot\n"
2912
2913 #: g10/tdbio.c:424
2914 #, c-format
2915 msgid "%s: can't access: %s\n"
2916 msgstr "%s: kan er niet bij: %s\n"
2917
2918 #: g10/tdbio.c:438
2919 #, c-format
2920 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2921 msgstr "%s: map bestaat niet!\n"
2922
2923 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1363 g10/tdbio.c:444
2924 #, c-format
2925 msgid "%s: can't create: %s\n"
2926 msgstr "%s: kan hem niet aanmaken: %s\n"
2927
2928 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2929 #, c-format
2930 msgid "%s: can't create lock\n"
2931 msgstr "%s: kan hem niet vergrendelen\n"
2932
2933 #: g10/tdbio.c:473
2934 #, c-format
2935 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2936 msgstr "%s: aanmaken van versieveld lukte niet: %s"
2937
2938 #: g10/tdbio.c:477
2939 #, c-format
2940 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2941 msgstr "%s: foutieve vertrouwensdatabase aangemaakt\n"
2942
2943 #: g10/tdbio.c:480
2944 #, c-format
2945 msgid "%s: trustdb created\n"
2946 msgstr "%s: vertrouwensdatabase aangemaakt\n"
2947
2948 #: g10/tdbio.c:517
2949 #, c-format
2950 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2951 msgstr "%s: ongeldige vertrouwensdatabase\n"
2952
2953 #: g10/tdbio.c:550
2954 #, c-format
2955 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2956 msgstr "%s: kon frommeltabel niet aanmaken: %s\n"
2957
2958 #: g10/tdbio.c:558
2959 #, c-format
2960 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2961 msgstr "%s: fout bij het bijwerken van versieveld: %s\n"
2962
2963 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2964 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2965 #, c-format
2966 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2967 msgstr "%s: fout bij het lezen van het versieveld: %s\n"
2968
2969 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2970 #, c-format
2971 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2972 msgstr "%s: fout bij het schrijven van het versieveld: %s\n"
2973
2974 #: g10/tdbio.c:1235
2975 #, c-format
2976 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2977 msgstr "vertrouwensdatabase: lseek mislukte: %s\n"
2978
2979 #: g10/tdbio.c:1243
2980 #, c-format
2981 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2982 msgstr "vertrouwensdatabase: lezen mislukte (n=%d): %s\n"
2983
2984 #: g10/tdbio.c:1264
2985 #, c-format
2986 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2987 msgstr "%s: is geen vertrouwensdatabasebestand\n"
2988
2989 #: g10/tdbio.c:1280
2990 #, c-format
2991 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2992 msgstr "%s: versieveld met recnr %lu\n"
2993
2994 #: g10/tdbio.c:1285
2995 #, c-format
2996 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2997 msgstr "%s: ongeldige bestandsversie %d\n"
2998
2999 #: g10/tdbio.c:1589
3000 #, c-format
3001 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3002 msgstr "%s: fout bij het lezen van een beschikbaar veld: %s\n"
3003
3004 # dir?
3005 #: g10/tdbio.c:1597
3006 #, c-format
3007 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3008 msgstr "%s: fout bij het schrijven van indexveld: %s\n"
3009
3010 #: g10/tdbio.c:1607
3011 #, c-format
3012 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3013 msgstr "%s: veld met nullen vullen lukte niet: %s\n"
3014
3015 #: g10/tdbio.c:1637
3016 #, c-format
3017 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3018 msgstr "%s: kon geen veld toevoegen: %s\n"
3019
3020 #: g10/tdbio.c:1748
3021 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3022 msgstr ""
3023 "de vertrouwensdatabase is beschadigd; draai a.u.b. \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3024
3025 #: g10/trustdb.c:168
3026 #, c-format
3027 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3028 msgstr "vertrouwensveld %lu, req type %d: lezen mislukte: %s\n"
3029
3030 #: g10/trustdb.c:183
3031 #, c-format
3032 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3033 msgstr "vertrouwensveld %lu, type %d: schrijven mislukte: %s\n"
3034
3035 #: g10/trustdb.c:197
3036 #, c-format
3037 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3038 msgstr "vertrouwensveld %lu: verwijderen mislukte: %s\n"
3039
3040 #: g10/trustdb.c:211
3041 #, c-format
3042 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3043 msgstr "vertrouwensdatabase: synchronisatie mislukte: %s\n"
3044
3045 #: g10/trustdb.c:376
3046 #, c-format
3047 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3048 msgstr "fout tijdens lezen van indexveld voor LID %lu: %s\n"
3049
3050 #: g10/trustdb.c:383
3051 #, c-format
3052 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3053 msgstr "lid %lu: verwachtte indexveld, kreeg type %d\n"
3054
3055 #: g10/trustdb.c:388
3056 #, c-format
3057 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3058 msgstr "geen pimaire sleutel voor LID %lu\n"
3059
3060 #: g10/trustdb.c:393
3061 #, c-format
3062 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3063 msgstr "fout tijdens het lezen van primaire sleutel voor LID %lu: %s\n"
3064
3065 #: g10/trustdb.c:432
3066 #, c-format
3067 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3068 msgstr "get_dir_record: search_record mislukte: %s\n"
3069
3070 #: g10/trustdb.c:487
3071 #, c-format
3072 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3073 msgstr "LET OP: geheime sleutel %08lX is NIET beveiligd.\n"
3074
3075 #: g10/trustdb.c:495
3076 #, c-format
3077 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3078 msgstr ""
3079 "sleutel %08lX: geheime sleutel zonder openbare sleutel - overgeslagen\n"
3080
3081 #: g10/trustdb.c:502
3082 #, c-format
3083 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3084 msgstr "sleutel %08lX: geheime en openbare sleutel horen niet bij elkaar\n"
3085
3086 #: g10/trustdb.c:514
3087 #, c-format
3088 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3089 msgstr "sleutel %08lX: kan niet toevoegen aan de vertrouwensdatabase\n"
3090
3091 #: g10/trustdb.c:520
3092 #, c-format
3093 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3094 msgstr "sleutel %08lX: opvragen van veld mislukte\n"
3095
3096 #: g10/trustdb.c:529
3097 #, c-format
3098 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3099 msgstr "sleutel %08lX: reeds aanwezig in de betrouwbare sleutel-tabel\n"
3100
3101 #: g10/trustdb.c:532
3102 #, c-format
3103 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3104 msgstr "sleutel %08lX: geaccepteerd als een betrouwbare sleutel.\n"
3105
3106 #: g10/trustdb.c:540
3107 #, c-format
3108 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3109 msgstr "nummeren van de geheime sleutels mislukte: %s\n"
3110
3111 #: g10/trustdb.c:921
3112 #, c-format
3113 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3114 msgstr "sleutel %08lX.%lu: Goede subsleutelbinding\n"
3115
3116 #: g10/trustdb.c:927 g10/trustdb.c:962
3117 #, c-format
3118 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3119 msgstr "sleutel %08lX.%lu: Foutieve subsleutelbinding: %s\n"
3120
3121 #: g10/trustdb.c:939
3122 #, c-format
3123 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3124 msgstr "sleutel %08lX.%lu: Geldige sleutelterugtrekking\n"
3125
3126 #: g10/trustdb.c:945
3127 #, c-format
3128 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3129 msgstr "sleutel %08lX.%lu: Ongeldige sleutelterugtrekking: %s\n"
3130
3131 #: g10/trustdb.c:956
3132 #, c-format
3133 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3134 msgstr "sleutel %08lX.%lu: Geldige subsleutelterugtrekking\n"
3135
3136 #: g10/trustdb.c:1067
3137 msgid "Good self-signature"
3138 msgstr "Correcte zelfondertekening"
3139
3140 #: g10/trustdb.c:1077
3141 msgid "Invalid self-signature"
3142 msgstr "Ongeldige zelfondertekening"
3143
3144 # User ID onvertaald
3145 #: g10/trustdb.c:1104
3146 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3147 msgstr ""
3148 "Geldig terugtrekkingscertificaat overgeslagen wegens een nieuwere "
3149 "zelfondertekening"
3150
3151 #: g10/trustdb.c:1110
3152 msgid "Valid user ID revocation"
3153 msgstr "Geldig terugtrekkingscertificaat voor gebruiker"
3154
3155 #: g10/trustdb.c:1115
3156 msgid "Invalid user ID revocation"
3157 msgstr "Ongeldig terugtrekkingscertificaat voor gebruiker"
3158
3159 #: g10/trustdb.c:1157
3160 msgid "Valid certificate revocation"
3161 msgstr "Geldige terugtrekking van certificaat"
3162
3163 #: g10/trustdb.c:1158
3164 msgid "Good certificate"
3165 msgstr "Correct certificaat"
3166
3167 #: g10/trustdb.c:1186
3168 msgid "Invalid certificate revocation"
3169 msgstr "Ongeldige terugtrekking van certificaat"
3170
3171 #: g10/trustdb.c:1187
3172 msgid "Invalid certificate"
3173 msgstr "Ongeldig certificaat"
3174
3175 #: g10/trustdb.c:1204 g10/trustdb.c:1208
3176 #, c-format
3177 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3178 msgstr "ondert. veld %lu[%d] wijst naar een verkeerd veld.\n"
3179
3180 #: g10/trustdb.c:1267
3181 msgid "duplicated certificate - deleted"
3182 msgstr "dubbel certificaat - verwijderd"
3183
3184 #: g10/trustdb.c:1584
3185 #, c-format
3186 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3187 msgstr "tdbio_search_dir mislukte: %s\n"
3188
3189 #: g10/trustdb.c:1718
3190 #, c-format
3191 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3192 msgstr "lid ?: invoegen mislukte: %s\n"
3193
3194 #: g10/trustdb.c:1723
3195 #, c-format
3196 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3197 msgstr "lid %lu: invoegen mislukte: %s\n"
3198
3199 #: g10/trustdb.c:1729
3200 #, c-format
3201 msgid "lid %lu: inserted\n"
3202 msgstr "lid %lu: ingevoegd\n"
3203
3204 #: g10/trustdb.c:1734
3205 #, c-format
3206 msgid "error reading dir record: %s\n"
3207 msgstr "fout bij het lezen van indexveld: %s\n"
3208
3209 #: g10/trustdb.c:1742 g10/trustdb.c:1805
3210 #, c-format
3211 msgid "%lu keys processed\n"
3212 msgstr "%lu sleutels verwerkt\n"
3213
3214 #: g10/trustdb.c:1744 g10/trustdb.c:1811
3215 #, c-format
3216 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3217 msgstr "        %lu sleutels met fouten\n"
3218
3219 #: g10/trustdb.c:1746
3220 #, c-format
3221 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3222 msgstr "        %lu sleutels ingevoegd\n"
3223
3224 #: g10/trustdb.c:1749
3225 #, c-format
3226 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3227 msgstr "nummeren van de sleutelblokken mislukte: %s\n"
3228
3229 #: g10/trustdb.c:1797
3230 #, c-format
3231 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3232 msgstr "lid %lu: indexveld zonder sleutel - overgeslagen\n"
3233
3234 #: g10/trustdb.c:1807
3235 #, c-format
3236 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3237 msgstr "        %lu vanwege nieuwe openbare sleutels\n"
3238
3239 #: g10/trustdb.c:1809
3240 #, c-format
3241 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3242 msgstr "        %lu sleutels overgeslagen\n"
3243
3244 #: g10/trustdb.c:1813
3245 #, c-format
3246 msgid "\t%lu keys updated\n"
3247 msgstr "        %lu sleutels bijgewerkt\n"
3248
3249 #: g10/trustdb.c:2158
3250 msgid "Ooops, no keys\n"
3251 msgstr "Ooeeps, geen sleutels\n"
3252
3253 #: g10/trustdb.c:2162
3254 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3255 msgstr "Ooeeps, geen gebruikersidentificaties\n"
3256
3257 #: g10/trustdb.c:2320
3258 #, c-format
3259 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3260 msgstr "check_trust: zoeken naar indexveld mislukte: %s\n"
3261
3262 #: g10/trustdb.c:2329
3263 #, c-format
3264 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3265 msgstr "sleutel %08lX: invoegen van vertrouwensveld mislukte: %s\n"
3266
3267 #: g10/trustdb.c:2333
3268 #, c-format
3269 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3270 msgstr "sleutel %08lX.%lu: ingevoegd in de vertrouwensdatabase\n"
3271
3272 #: g10/trustdb.c:2341
3273 #, c-format
3274 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3275 msgstr ""
3276 "sleutel %08lX.%lu: aangemaakt in de toekomst (tijdsverschuiving of "
3277 "klokprobleem)\n"
3278
3279 #: g10/trustdb.c:2356
3280 #, c-format
3281 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3282 msgstr "sleutel %08lX.%lu: vervallen op %s\n"
3283
3284 #: g10/trustdb.c:2364
3285 #, c-format
3286 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3287 msgstr "sleutel %08lX.%lu: betrouwbaarheidscontrole mislukt: %s\n"
3288
3289 #: g10/trustdb.c:2515
3290 #, c-format
3291 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3292 msgstr "gebruiker `%s' niet gevonden: %s\n"
3293
3294 #: g10/trustdb.c:2517
3295 #, c-format
3296 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3297 msgstr "kon `%s' niet opzoeken in de vertrouwensdatabase: %s\n"
3298
3299 #: g10/trustdb.c:2520
3300 #, c-format
3301 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3302 msgstr "gebruiker '%s' komt niet voor in de vertrouwensdatabase - invoegen\n"
3303
3304 #: g10/trustdb.c:2523
3305 #, c-format
3306 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3307 msgstr "kon '%s' niet invoegen in de vertrouwensdatabase: %s\n"
3308
3309 #: g10/trustdb.c:2709 g10/trustdb.c:2739
3310 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3311 msgstr "LET OP: kan nog geen lange voorkeursblokken verwerken\n"
3312
3313 #: g10/verify.c:82
3314 msgid ""
3315 "the signature could not be verified.\n"
3316 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3317 "should be the first file given on the command line.\n"
3318 msgstr ""
3319 "deze ondertekening kon niet worden gecontroleerd.\n"
3320 "Onthoud dat het bestand met de ondertekening (.sig of .asc) het eerste\n"
3321 "bestand van de commandoregel moet zijn.\n"
3322
3323 #: g10/verify.c:147
3324 #, c-format
3325 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3326 msgstr "invoerregel %u is te lang, of ontbrekende LF\n"
3327
3328 #: g10/ringedit.c:302
3329 #, c-format
3330 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3331 msgstr "%s: kan sleutelbos niet aanmaken: %s\n"
3332
3333 #: g10/ringedit.c:319 g10/ringedit.c:1368
3334 #, c-format
3335 msgid "%s: keyring created\n"
3336 msgstr "%s: sleutelbos aangemaakt\n"
3337
3338 #: g10/ringedit.c:1545
3339 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3340 msgstr "LET OP: er zijn 2 bestanden met vertrouwelijke informatie.\n"
3341
3342 #: g10/ringedit.c:1546
3343 #, c-format
3344 msgid "%s is the unchanged one\n"
3345 msgstr "%s is de onveranderde\n"
3346
3347 #: g10/ringedit.c:1547
3348 #, c-format
3349 msgid "%s is the new one\n"
3350 msgstr "%s is de nieuwe\n"
3351
3352 #: g10/ringedit.c:1548
3353 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3354 msgstr "Dicht dit mogelijke beveiligingsgat\n"
3355
3356 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3357 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3358 msgstr ""
3359 "sleutel is niet als onveilig gemarkeerd - kan hem niet gebruiken met "
3360 "nep-RNG!\n"
3361
3362 #: g10/skclist.c:113
3363 #, c-format
3364 msgid "skipped `%s': %s\n"
3365 msgstr "`%s' overgeslagen: %s\n"
3366
3367 #: g10/skclist.c:119
3368 #, c-format
3369 msgid ""
3370 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3371 "signatures!\n"
3372 msgstr ""
3373 "`%s' overgeslagen: dit is een ElGamal sleutel gemaakt door PGP, dit is\n"
3374 "niet veilig genoeg voor ondertekeningen!\n"
3375
3376 #. do not overwrite
3377 #: g10/openfile.c:79
3378 #, c-format
3379 msgid "File `%s' exists. "
3380 msgstr "Bestand `%s' bestaat al. "
3381
3382 #: g10/openfile.c:81
3383 msgid "Overwrite (y/N)? "
3384 msgstr "Overschrijven (j/N)? "
3385
3386 #: g10/openfile.c:109
3387 #, c-format
3388 msgid "%s: unknown suffix\n"
3389 msgstr "%s: onbekend achtervoegsel\n"
3390
3391 #: g10/openfile.c:131
3392 msgid "Enter new filename"
3393 msgstr "Geef een nieuwe bestandsnaam"
3394
3395 #: g10/openfile.c:172
3396 msgid "writing to stdout\n"
3397 msgstr "naar standaard uitvoer schrijven\n"
3398
3399 #: g10/openfile.c:250
3400 #, c-format
3401 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3402 msgstr "ik neem aan dat de getekende gegevens zich in `%s' bevinden\n"
3403
3404 #: g10/openfile.c:300
3405 #, c-format
3406 msgid "%s: new options file created\n"
3407 msgstr "%s: nieuw optiebestand aangemaakt\n"
3408
3409 #: g10/openfile.c:313
3410 #, c-format
3411 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3412 msgstr "%s: kan map niet aamaken: %s\n"
3413
3414 #: g10/openfile.c:316
3415 #, c-format
3416 msgid "%s: directory created\n"
3417 msgstr "%s: map aangemaakt\n"
3418
3419 #: g10/openfile.c:318
3420 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3421 msgstr ""
3422 "u moet GnuPG opnieuw starten, zodat het het nieuwe optiebestand kan inlezen\n"
3423
3424 #: g10/encr-data.c:66
3425 #, c-format
3426 msgid "%s encrypted data\n"
3427 msgstr "%s versleutelde gegevens\n"
3428
3429 #: g10/encr-data.c:68
3430 #, c-format
3431 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3432 msgstr "versleuteld met onbekend algoritme %d\n"
3433
3434 #: g10/encr-data.c:90
3435 msgid ""
3436 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3437 msgstr ""
3438 "LET OP: dit bericht werd versleuteld met een zwakke sleutel in het\n"
3439 "symmetrische versleutelalgoritme.\n"
3440
3441 #: g10/seskey.c:52
3442 msgid "weak key created - retrying\n"
3443 msgstr "zwakke sleutel gemaakt - ik probeer het opnieuw\n"
3444
3445 #: g10/seskey.c:57
3446 #, c-format
3447 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3448 msgstr ""
3449 "kon het aanmaken van een zwakke sleutel voor het symmetrische\n"
3450 "algoritme niet voorkomen; ik heb het %d keer geprobeerd!\n"
3451
3452 #: g10/delkey.c:94
3453 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3454 msgstr "er is een geheime sleutel voor deze openbare sleutel!\n"
3455
3456 #: g10/delkey.c:96
3457 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3458 msgstr ""
3459 "gebruik eerst de optie \"--delete-secret-key\" om hem te verwijderen.\n"
3460
3461 #: g10/delkey.c:114
3462 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3463 msgstr "kan dat niet doen in lopende band-mode zonder \"--yes\"\n"
3464
3465 #: g10/delkey.c:136
3466 msgid "Delete this key from the keyring? "
3467 msgstr "Deze sleutel van de sleutelbos verwijderen? "
3468
3469 #: g10/delkey.c:144
3470 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3471 msgstr "Dit is een geheime sleutel! - echt verwijderen? "
3472
3473 #: g10/helptext.c:47
3474 msgid ""
3475 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3476 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3477 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3478 msgstr ""
3479 "Het is aan u om hier een waarde te geven; deze waarde zal nooit\n"
3480 "weggegeven worden aan derden.  We hebben het nodig om het\n"
3481 "netwerk-van-vertrouwen op te bouwen; het heeft niets te maken met het\n"
3482 "netwerk-van-certificaten (dat automatisch gemaakt wordt)."
3483
3484 #: g10/helptext.c:53
3485 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3486 msgstr "Als u dit desondanks toch wilt intrekken, antwoord dan \"ja\"."
3487
3488 #: g10/helptext.c:57
3489 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3490 msgstr ""
3491 "Als u deze onbetrouwbare sleutel toch wilt gebruiken, antwoord dan \"ja\"."
3492
3493 #: g10/helptext.c:61
3494 msgid ""
3495 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3496 msgstr "Geef de identificatie van de ontvangende gebruiker."
3497
3498 #: g10/helptext.c:65
3499 msgid ""
3500 "Select the algorithm to use.\n"
3501 "\n"
3502 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3503 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3504 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3505 "\n"
3506 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3507 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3508 "only\n"
3509 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3510 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3511 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3512 "the signature+encryption flavor.\n"
3513 "\n"
3514 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3515 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3516 "this menu."
3517 msgstr ""
3518 "Selecteer het te gebruiken algoritme.\n"
3519 "\n"
3520 "DSA (ook wel DSS) is het `Digital Signature Algoritm' dat alleen\n"
3521 "gebruikt kan worden voor ondertekeningen.  Dit heeft de voorkeur omdat\n"
3522 "controle van DSA ondertekeningen veel sneller gaan dan van ElGamal.\n"
3523 "\n"
3524 "ElGamal is een algoritme dat gebruikt kan worden voor ondertekening en\n"
3525 "versleuteling.  OpenPGP maakt een onderscheid tussen de twee varianten\n"
3526 "van dit algoritme: alleen versleutelen en versleutelen+tekenen; het is\n"
3527 "in werkelijkheid het zelfde, maar sommige parameters moeten speciaal\n"
3528 "gezet worden voor de aanmaak van een veilige sleutel voor\n"
3529 "ondertekeningen: dit programma doet dit, maar andere OpenPGP\n"
3530 "implementaties zijn niet verplicht om de versleutelen+tekenen-variant\n"
3531 "te ondersteunen.\n"
3532 "\n"
3533 "De eerste (primaire) sleutel moet altijd een sleutel zijn waarmee\n"
3534 "ondertekend kan worden; om deze reden is de ElGamal sleutel voor\n"
3535 "alleen versleutelen niet aanwezig in dit menu."
3536
3537 #: g10/helptext.c:85
3538 msgid ""
3539 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3540 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3541 "with them are quite large and very slow to verify."
3542 msgstr ""
3543 "Hoewel deze sleutels gedefinieerd zijn in RFC2440, worden ze niet\n"
3544 "aangeraden om dat ze niet ondersteund worden door alle programma's, en\n"
3545 "ondertekeningen die ermee gemaakt zijn, zijn behoorlijk groot en traag\n"
3546 "te verifiëren."
3547
3548 #: g10/helptext.c:92
3549 msgid "Enter the size of the key"
3550 msgstr "Geef de sleutelgrootte"
3551
3552 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3553 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3554 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3555 msgstr "Antwoord met \"ja\" of \"nee\""
3556
3557 #: g10/helptext.c:106
3558 msgid ""
3559 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3560 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3561 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3562 "the given value as an interval."
3563 msgstr ""
3564 "Geef de verwachtte waarde zoals aangegeven in de prompt.\n"
3565 "Het is mogelijk om een ISO datum (JJJJ-MM-DD) op te geven, maar u zult\n"
3566 "dan geen goede foutafhandeling krijgen, inplaats daarvan zal het\n"
3567 "systeem deze waarde proberen te interpreteren als een interval."
3568
3569 #: g10/helptext.c:118
3570 msgid "Enter the name of the key holder"
3571 msgstr "Geef de naam van de eigenaar van de sleutel"
3572
3573 #: g10/helptext.c:123
3574 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3575 msgstr "geef a.u.b. een optioneel maar aan te raden e-mail adres."
3576
3577 #: g10/helptext.c:127
3578 msgid "Please enter an optional comment"
3579 msgstr "Geef eventueel een kanttekening"
3580
3581 #: g10/helptext.c:132
3582 msgid ""
3583 "N  to change the name.\n"
3584 "C  to change the comment.\n"
3585 "E  to change the email address.\n"
3586 "O  to continue with key generation.\n"
3587 "Q  to to quit the key generation."
3588 msgstr ""
3589 "N  om de naam te veranderen.\n"
3590 "C  om het kommentaar te veranderen.\n"
3591 "E  om het e-mail adres te veranderen.\n"
3592 "O  om door te gaan met de sleutelgeneratie.\n"
3593 "Q  om te stoppen met de sleutelgeneratie."
3594
3595 #: g10/helptext.c:141
3596 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3597 msgstr "Antwoord met \"ja\" (of alleen \"j\") om een subsleutel aan te maken."
3598
3599 #: g10/helptext.c:164
3600 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3601 msgstr "Antwoord met \"ja\" als u ALLE gebruikersidentificaties wilt tekenen"
3602
3603 #: g10/helptext.c:168
3604 msgid ""
3605 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3606 "All certificates are then also lost!"
3607 msgstr ""
3608 "Antwoord \"ja\" indien u deze gebruiker echt wilt verwijderen.\n"
3609 "Alle certificaten gaan dan ook verloren!"
3610
3611 #: g10/helptext.c:173
3612 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3613 msgstr "Antwoord met \"ja\" als het goed is om de subsleutel te verwijderen"
3614
3615 #: g10/helptext.c:178
3616 msgid ""
3617 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3618 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3619 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3620 msgstr ""
3621 "Dit is een geldige ondertekening van de sleutel; u hoeft deze normaal\n"
3622 "gesproken niet te verwijderen, omdat het misschien een vertrouwens-\n"
3623 "relatie met deze of een andere sleutel verstoort, die getekend is met\n"
3624 "deze sleutel."
3625
3626 #: g10/helptext.c:183
3627 msgid ""
3628 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3629 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3630 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3631 "a trust connection through another already certified key."
3632 msgstr ""
3633 "Deze ondertekening kan niet gecontroleerd worden omdat u de\n"
3634 "bijbehorende sleutel niet heeft.  U kunt het verwijderen beter\n"
3635 "uitstellen totdat u weet welke sleutel gebruikt was, omdat het\n"
3636 "ondertekenen met deze sleutel misschien een vertrouwensband kan\n"
3637 "scheppen met een andere, al getekende, sleutel."
3638
3639 #: g10/helptext.c:189
3640 msgid ""
3641 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3642 "your keyring."
3643 msgstr ""
3644 "De ondertekening is ongeldig.  Het is zinnig om deze uit de sleutelbos\n"
3645 "te verwijderen."
3646
3647 #: g10/helptext.c:193
3648 msgid ""
3649 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3650 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3651 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3652 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3653 "a second one is available."
3654 msgstr ""
3655 "Dit is een ondertekening die de gebruikersidentificatie met de sleutel\n"
3656 "verbindt. Het is meestal geen goed idee om zo'n ondertekening te\n"
3657 "verwijderen. Wellicht is GnuPG zelfs niet meer in staat om de sleutel\n"
3658 "hierna te gebruiken. Dus doe dit alleen als de zelfondertekening om de\n"
3659 "een of andere reden niet geldig is, en een tweede beschikbaar is."
3660
3661 #: g10/helptext.c:202
3662 msgid ""
3663 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3664 "  Blurb, blurb,.... "
3665 msgstr ""
3666 "Geef a.u.b. een sleuteltekst; dit is een geheime zin\n"
3667 "  blabla, blablabla, ..."
3668
3669 #: g10/helptext.c:209
3670 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3671 msgstr ""
3672 "Herhaal a.u.b. de voorgaande sleuteltekst, zodat u zeker weet wat u ingetypt "
3673 "heeft."
3674
3675 #: g10/helptext.c:213
3676 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3677 msgstr "Geef de naam van het bestand waaraan de ondertekening toebehoort"
3678
3679 #: g10/helptext.c:218
3680 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3681 msgstr "Antwoord \"ja\" als het goed is om het bestand te overschrijven"
3682
3683 #: g10/helptext.c:223
3684 msgid ""
3685 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3686 "file (which is shown in brackets) will be used."
3687 msgstr ""
3688 "Geef a.u.b. een nieuwe bestansnaam. Als u op RETURN drukt, wordt de\n"
3689 "standaard bestandsnaam (tussen blokhaken weergegeven) gebruikt."
3690
3691 #: g10/helptext.c:229
3692 msgid ""
3693 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3694 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3695 "  \"Key has been compromised\"\n"
3696 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3697 "      got access to your secret key.\n"
3698 "  \"Key is superseded\"\n"
3699 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3700 "  \"Key is no longer used\"\n"
3701 "      Use this if you have retired this key.\n"
3702 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3703 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3704 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: g10/helptext.c:245
3708 msgid ""
3709 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3710 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3711 "An empty line ends the text.\n"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: g10/helptext.c:260
3715 msgid "No help available"
3716 msgstr "Geen hulp beschikbaar"
3717
3718 #: g10/helptext.c:268
3719 #, c-format
3720 msgid "No help available for `%s'"
3721 msgstr "Geen hulp beschikbaar voor `%s'"
3722
3723 #~ msgid "set debugging flags"
3724 #~ msgstr "zet afluistervlaggen"
3725
3726 #~ msgid "enable full debugging"
3727 #~ msgstr "sta volledige aflustering toe"
3728
3729 #~ msgid "do not write comment packets"
3730 #~ msgstr "schrijf geen commentaarpakketten"
3731
3732 #~ msgid "(default is 1)"
3733 #~ msgstr "(standaard is 1)"
3734
3735 #~ msgid "(default is 3)"
3736 #~ msgstr "(standaard is 3)"
3737
3738 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3739 #~ msgstr "   (%d) ElGamal in een v3 pakket\n"
3740
3741 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3742 #~ msgstr "Sleutelgeneratie kan alleen gebruikt worden in interactieve modus\n"