Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007.
4 # fixes and updates by Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2003-2014.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnupg-1.4.18\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
10 "PO-Revision-Date: 2014-11-21 20:41+0100\n"
11 "Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
12 "Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "nie można wygenerować liczby pierwszej o pbits=%u qbits=%u\n"
21
22 #, c-format
23 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
24 msgstr "nie można wygenerować liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
25
26 msgid "no entropy gathering module detected\n"
27 msgstr "moduł gromadzenia entropii nie został wykryty\n"
28
29 #, c-format
30 msgid "can't lock `%s': %s\n"
31 msgstr "nie można zablokować ,,%s'': %s\n"
32
33 #, c-format
34 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
35 msgstr "oczekiwanie na blokadę ,,%s''...\n"
36
37 #, c-format
38 msgid "can't open `%s': %s\n"
39 msgstr "nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
40
41 #, c-format
42 msgid "can't stat `%s': %s\n"
43 msgstr "nie można sprawdzić ,,%s'': %s\n"
44
45 #, c-format
46 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
47 msgstr ",,%s'' nie jest zwykłym plikiem - zostaje pominięty\n"
48
49 msgid "note: random_seed file is empty\n"
50 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
51
52 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
53 msgstr ""
54 "OSTRZEŻENIE: niewłaściwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie użyty\n"
55
56 #, c-format
57 msgid "can't read `%s': %s\n"
58 msgstr "nie można odczytać ,,%s'': %s\n"
59
60 msgid "note: random_seed file not updated\n"
61 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
62
63 #, c-format
64 msgid "can't create `%s': %s\n"
65 msgstr "nie można utworzyć ,,%s'': %s\n"
66
67 #, c-format
68 msgid "can't write `%s': %s\n"
69 msgstr "nie można zapisać ,,%s'': %s\n"
70
71 #, c-format
72 msgid "can't close `%s': %s\n"
73 msgstr "nie można zamknąć ,,%s'': %s\n"
74
75 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
76 msgstr ""
77 "OSTRZEŻENIE: używany generator liczb losowych\n"
78 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
79
80 msgid ""
81 "The random number generator is only a kludge to let\n"
82 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
83 "\n"
84 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
85 "\n"
86 msgstr ""
87 "Używany generator liczb losowych jest atrapą wprowadzoną dla umożliwienia\n"
88 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
89 "\n"
90 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJĄ SIĘ DO\n"
91 "NORMALNEGO UŻYTKU I NIE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWA!!\n"
92
93 msgid ""
94 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
95 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
96 "of the entropy.\n"
97 msgstr ""
98 "Proszę czekać, prowadzona jest zbiórka losowości. Żeby się nie nudzić, "
99 "możesz\n"
100 "popracować w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi więcej entropii "
101 "do\n"
102 "tworzenia liczb losowych.\n"
103 "\n"
104
105 #, c-format
106 msgid ""
107 "\n"
108 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
109 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
110 msgstr ""
111 "\n"
112 "Brakuje możliwości wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
113 "Proszę kontynuować inne działania aby system mógł zebrać odpowiednią\n"
114 "ilość entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
115
116 #, c-format
117 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
118 msgstr "nie można zapisać odcisku: %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
122 msgstr "nie można zapisać daty utworzenia: %s\n"
123
124 #, c-format
125 msgid "reading public key failed: %s\n"
126 msgstr "nie można odczytać klucza publicznego: %s\n"
127
128 msgid "response does not contain the public key data\n"
129 msgstr "odpowiedź nie zawiera klucza publicznego\n"
130
131 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
132 msgstr "odpowiedź nie zawiera współczynnika RSA\n"
133
134 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
135 msgstr "odpowiedź nie zawiera publicznego wykładnika RSA\n"
136
137 #, c-format
138 msgid "using default PIN as %s\n"
139 msgstr "użycie domyślnego PIN-u jako %s\n"
140
141 #, c-format
142 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
143 msgstr ""
144 "nie udało się użyć domyślnego PIN-u jako %s: %s - wyłączanie dalszego "
145 "domyślnego użycia\n"
146
147 #, c-format
148 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
149 msgstr "||Proszę podać PIN%%0A[podpisano: %lu]"
150
151 msgid "||Please enter the PIN"
152 msgstr "||Proszę podać PIN"
153
154 #, c-format
155 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
156 msgstr "wywołanie zwrotne PIN zwróciło błąd: %s\n"
157
158 #, c-format
159 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
160 msgstr "PIN CHV%d zbyt krótki; minimalna długość to %d\n"
161
162 #, c-format
163 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
164 msgstr "sprawdzenie CHV%d nie powiodło się: %s\n"
165
166 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
167 msgstr "błąd przy pobieraniu statusu CHV z karty\n"
168
169 msgid "card is permanently locked!\n"
170 msgstr "karta jest nieodwracalnie zablokowana!\n"
171
172 #, c-format
173 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
174 msgstr ""
175 "pozostało %d prób(y/a) wprowadzenia PIN-u administracyjnego przed\n"
176 "nieodwracalną blokadą karty\n"
177
178 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
179 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
180 #, c-format
181 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
182 msgstr "|A|Proszę podać PIN administracyjny%%0A[pozostało prób: %d]"
183
184 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
185 msgstr "|A|Proszę podać PIN administracyjny"
186
187 msgid "access to admin commands is not configured\n"
188 msgstr "dostęp do komend administracyjnych nie jest skonfigurowany\n"
189
190 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
191 msgstr "kod resetujący nie jest już (lub w ogóle) dostępny\n"
192
193 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
194 msgstr "||Proszę podać kod resetujący dla karty"
195
196 #, c-format
197 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
198 msgstr "Kod resetujący zbyt krótki; minimalna długość to %d\n"
199
200 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
201 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
202 #. to get some infos on the string.
203 msgid "|RN|New Reset Code"
204 msgstr "|RN|Nowy kod resetujący"
205
206 msgid "|AN|New Admin PIN"
207 msgstr "|AN|Nowy PIN administracyjny"
208
209 msgid "|N|New PIN"
210 msgstr "|N|Nowy PIN"
211
212 #, c-format
213 msgid "error getting new PIN: %s\n"
214 msgstr "błąd podczas pobierania PIN: %s\n"
215
216 msgid "error reading application data\n"
217 msgstr "błąd odczytu danych aplikacji karty\n"
218
219 msgid "error reading fingerprint DO\n"
220 msgstr "błąd odczytu DO odcisku\n"
221
222 msgid "key already exists\n"
223 msgstr "klucz już istnieje\n"
224
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr "istniejący klucz zostanie zastąpiony\n"
227
228 msgid "generating new key\n"
229 msgstr "tworzenie nowego klucza\n"
230
231 msgid "writing new key\n"
232 msgstr "zapisywanie nowego klucza\n"
233
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr "brak znacznika czasu utworzenia\n"
236
237 #, c-format
238 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
239 msgstr "brak współczynnika RSA lub nie jest długości %d bitów\n"
240
241 #, c-format
242 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
243 msgstr "brak publicznego wykładnika RSA lub jest dłuższy niż %d bitów\n"
244
245 #, c-format
246 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
247 msgstr "brak liczby pierwszej %s dla RSA lub nie jest długości %d bitów\n"
248
249 #, c-format
250 msgid "failed to store the key: %s\n"
251 msgstr "zapis klucza nie powiódł sie: %s\n"
252
253 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
254 msgstr "proszę czekać na stworzenie klucza...\n"
255
256 msgid "generating key failed\n"
257 msgstr "tworzenie klucza nie powiodło się\n"
258
259 #, c-format
260 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
261 msgstr "tworzenie klucza zakończone (trwało %d s)\n"
262
263 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
264 msgstr "niepoprawna struktura karty OpenPGP (DO 0x93)\n"
265
266 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
267 msgstr "odcisk na karcie nie pasuje do żądanego\n"
268
269 #, c-format
270 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
271 msgstr "karta nie obsługuje algorytmu skrótu %s\n"
272
273 #, c-format
274 msgid "signatures created so far: %lu\n"
275 msgstr "podpisów złożonych do tej chwili: %lu\n"
276
277 msgid ""
278 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
279 msgstr ""
280 "w tej chwili nie wolno sprawdzać PIN-u administracyjnego tym poleceniem\n"
281
282 #, c-format
283 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
284 msgstr "nie ma dostępu do %s - niepoprawna karta OpenPGP?\n"
285
286 #, c-format
287 msgid "armor: %s\n"
288 msgstr "opakowanie: %s\n"
289
290 msgid "invalid armor header: "
291 msgstr "niepoprawny nagłówek opakowania: "
292
293 msgid "armor header: "
294 msgstr "nagłówek opakowania: "
295
296 msgid "invalid clearsig header\n"
297 msgstr "niewłaściwy nagłówek dokumentu z podpisem na końcu\n"
298
299 msgid "unknown armor header: "
300 msgstr "nieznany nagłówek opakowania: "
301
302 msgid "nested clear text signatures\n"
303 msgstr "zagnieżdżone podpisy na końcu dokumentu\n"
304
305 msgid "unexpected armor: "
306 msgstr "nieoczekiwane opakowanie: "
307
308 msgid "invalid dash escaped line: "
309 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
310
311 #, c-format
312 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
313 msgstr "niewłaściwy znak formatu radix64: %02X, został pominięty\n"
314
315 msgid "premature eof (no CRC)\n"
316 msgstr "przedwczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
317
318 msgid "premature eof (in CRC)\n"
319 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
320
321 msgid "malformed CRC\n"
322 msgstr "błąd formatu CRC\n"
323
324 #, c-format
325 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
326 msgstr "Błąd sumy CRC; %06lX - %06lX\n"
327
328 msgid "premature eof (in trailer)\n"
329 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii kończącej)\n"
330
331 msgid "error in trailer line\n"
332 msgstr "błąd w linii kończącej\n"
333
334 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
335 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
336
337 #, c-format
338 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
339 msgstr "błąd opakowania: linia dłuższa niż %d znaków\n"
340
341 msgid ""
342 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
343 msgstr ""
344 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
345 "przekłamanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
346
347 #, c-format
348 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
349 msgstr "brak karty w standardzie OpenPGP: %s\n"
350
351 #, c-format
352 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
353 msgstr "Karta OpenPGP numer %s\n"
354
355 msgid "can't do this in batch mode\n"
356 msgstr "nie działa w trybie wsadowym\n"
357
358 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
359 msgstr "To polecenie jest dostępne tylko dla kart w wersji 2\n"
360
361 msgid "Your selection? "
362 msgstr "Twój wybór? "
363
364 msgid "[not set]"
365 msgstr "[brak]"
366
367 msgid "male"
368 msgstr "mężczyzna"
369
370 msgid "female"
371 msgstr "kobieta"
372
373 msgid "unspecified"
374 msgstr "bez odpowiedzi"
375
376 msgid "not forced"
377 msgstr "nie wymuszone"
378
379 msgid "forced"
380 msgstr "wymuszone"
381
382 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
383 msgstr "Błąd: dozwolone są tylko znaki z zestawu ASCII.\n"
384
385 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
386 msgstr "Błąd: nie można użyć znaku ,,<''.\n"
387
388 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
389 msgstr "Błąd: podwójne spacje są niedozwolone.\n"
390
391 msgid "Cardholder's surname: "
392 msgstr "Nazwisko właściciela karty: "
393
394 msgid "Cardholder's given name: "
395 msgstr "Imię właściciela karty: "
396
397 #, c-format
398 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
399 msgstr "Błąd: pełne dane (imię + nazwisko) zbyt długie (limit %d znaków).\n"
400
401 msgid "URL to retrieve public key: "
402 msgstr "URL źródła klucza publicznego: "
403
404 #, c-format
405 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
406 msgstr "Błąd: URL zbyt długi (maksymalnie %d znaków).\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
410 msgstr "błąd przydzielania pamięci: %s\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "error reading `%s': %s\n"
414 msgstr "błąd odczytu ,,%s'': %s\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "error writing `%s': %s\n"
418 msgstr "błąd zapisu ,,%s'': %s\n"
419
420 msgid "Login data (account name): "
421 msgstr "Dane do autoryzacji (nazwa konta): "
422
423 #, c-format
424 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
425 msgstr "Błąd: dane autoryzacyjne zbyt długie (maksymalnie %d znaków).\n"
426
427 msgid "Private DO data: "
428 msgstr "Prywatne dane DO: "
429
430 #, c-format
431 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
432 msgstr "Błąd: prywatne dane DO zbyt długie (maksymalnie %d znaków).\n"
433
434 msgid "Language preferences: "
435 msgstr "Ustawienia języka: "
436
437 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
438 msgstr "Błąd: niepoprawna długość tekstu ustawień.\n"
439
440 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
441 msgstr "Błąd: niewłaściwe znaki w tekście ustawień.\n"
442
443 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
444 msgstr "Płeć: M - mężczyzna, F - kobieta, lub spacja: "
445
446 msgid "Error: invalid response.\n"
447 msgstr "Błąd: niepoprawna odpowiedź.\n"
448
449 msgid "CA fingerprint: "
450 msgstr "Odcisk klucza Centrum Certyfikacji: "
451
452 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
453 msgstr "Błąd: niewłaściwy format odcisku klucza.\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "key operation not possible: %s\n"
457 msgstr "użycie klucza niemożliwe: %s\n"
458
459 msgid "not an OpenPGP card"
460 msgstr "nie jest kartą OpenPGP"
461
462 #, c-format
463 msgid "error getting current key info: %s\n"
464 msgstr "błąd przy pobieraniu opisu klucza: %s\n"
465
466 msgid "Replace existing key? (y/N) "
467 msgstr "Zastąpić istniejący klucz? (t/N) "
468
469 msgid ""
470 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
471 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
472 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
473 msgstr ""
474 "UWAGA: Nie ma gwarancji, że karta obsługuje żądany rozmiar.\n"
475 "       Jeśli tworzenie klucza nie powiedzie się, proszę sprawdzić\n"
476 "       dokumentację karty, aby poznać dozwolone rozmiary.\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
480 msgstr "Jakiej długości klucz do podpisywania wygenerować? (%u) "
481
482 #, c-format
483 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
484 msgstr "Jakiej długości klucz do szyfrowania wygenerować? (%u) "
485
486 #, c-format
487 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
488 msgstr "Jakiej długości klucz do uwierzytelniania wygenerować? (%u) "
489
490 #, c-format
491 msgid "rounded up to %u bits\n"
492 msgstr "zaokrąglono do %u bitów\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
496 msgstr "Klucze %s mogą mieć długość w zakresie %u-%u bitów.\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
500 msgstr "Karta zostanie przekonfigurowana do tworzenia klucza %u-bitowego\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
504 msgstr "błąd podczas zmiany rozmiaru klucza %d na %u bitów: %s\n"
505
506 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
507 msgstr "Utworzyć poza kartą kopię zapasową klucza? (T/n) "
508
509 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
510 msgstr "UWAGA: klucze są już zapisane na karcie!\n"
511
512 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
513 msgstr "Zastąpić istniejące klucze? (t/N) "
514
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
518 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
519 "You should change them using the command --change-pin\n"
520 msgstr ""
521 "Uwaga: fabryczne ustawienia PIN-ów:\n"
522 "   PIN = ,,%s''     PIN administacyjny = ,,%s''\n"
523 "Należy je zmienić komendą --change--pin\n"
524
525 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
526 msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
527
528 msgid "   (1) Signature key\n"
529 msgstr "   (1) Klucz do podpisywania\n"
530
531 msgid "   (2) Encryption key\n"
532 msgstr "   (2) Klucz do szyfrowania\n"
533
534 msgid "   (3) Authentication key\n"
535 msgstr "   (3) Klucz do uwierzytelniania\n"
536
537 msgid "Invalid selection.\n"
538 msgstr "Niewłaściwy wybór.\n"
539
540 msgid "Please select where to store the key:\n"
541 msgstr "Proszę wybrać gdzie zapisać klucz:\n"
542
543 msgid "unknown key protection algorithm\n"
544 msgstr "nieznany algorytm ochrony klucza\n"
545
546 msgid "secret parts of key are not available\n"
547 msgstr "części tajne klucza są niedostępne\n"
548
549 msgid "secret key already stored on a card\n"
550 msgstr "klucz tajny już jest zapisany na karcie\n"
551
552 #, c-format
553 msgid "error writing key to card: %s\n"
554 msgstr "błąd zapisu klucza na karcie: %s\n"
555
556 msgid "quit this menu"
557 msgstr "wyjście z tego menu"
558
559 msgid "show admin commands"
560 msgstr "polecenia administracyjne"
561
562 msgid "show this help"
563 msgstr "ten tekst pomocy"
564
565 msgid "list all available data"
566 msgstr "wszystkie dostępne dane"
567
568 msgid "change card holder's name"
569 msgstr "zmiana nazwiska właściciela karty"
570
571 msgid "change URL to retrieve key"
572 msgstr "zmiana URL-a klucza"
573
574 msgid "fetch the key specified in the card URL"
575 msgstr "pobranie klucza z URL-a na karcie"
576
577 msgid "change the login name"
578 msgstr "zmiana nazwy konta"
579
580 msgid "change the language preferences"
581 msgstr "zmiana ustawień języka"
582
583 msgid "change card holder's sex"
584 msgstr "zmiana płci właściciela karty"
585
586 msgid "change a CA fingerprint"
587 msgstr "zmiana odcisku centrum certyfikacji"
588
589 msgid "toggle the signature force PIN flag"
590 msgstr "przełączenie wymuszania PIN przy podpisywaniu"
591
592 msgid "generate new keys"
593 msgstr "tworzenie nowych kluczy"
594
595 msgid "menu to change or unblock the PIN"
596 msgstr "menu zmiany lub odblokowania PIN"
597
598 msgid "verify the PIN and list all data"
599 msgstr "sprawdzenie PIN-u i okazanie wszystkich danych"
600
601 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
602 msgstr "odblokowanie PIN-u przy użyciu kodu resetującego"
603
604 msgid "gpg/card> "
605 msgstr "gpg/karta> "
606
607 msgid "Admin-only command\n"
608 msgstr "Polecenie dostępne tylko w trybie administracyjnym\n"
609
610 msgid "Admin commands are allowed\n"
611 msgstr "Polecenia administracyjne są dozwolone\n"
612
613 msgid "Admin commands are not allowed\n"
614 msgstr "Polecenia administracyjne są niedozwolone\n"
615
616 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
617 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj ,,help'')\n"
618
619 msgid "card reader not available\n"
620 msgstr "czytnik niedostępny\n"
621
622 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
623 msgstr ""
624 "Proszę włożyć kartę do czytnika i nacisnąć ENTER,\n"
625 "lub wprowadzić ,,a'' aby anulować operację: "
626
627 #, c-format
628 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
629 msgstr "wybór ustawień openpgp nie powiódł się: %s\n"
630
631 #, c-format
632 msgid ""
633 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
634 "   %.*s\n"
635 msgstr "Proszę zmienić kartę w czytniku na kartę o numerze %.*s.\n"
636
637 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
638 msgstr "Wciśnij ENTER kiedy karta jest gotowa lub wpisz ,,a'' aby anulować: "
639
640 msgid "Enter New Admin PIN: "
641 msgstr "Wprowadź nowy PIN administracyjny: "
642
643 msgid "Enter New PIN: "
644 msgstr "Wprowadź nowy PIN: "
645
646 msgid "Enter Admin PIN: "
647 msgstr "Wprowadź PIN administracyjny: "
648
649 msgid "Enter PIN: "
650 msgstr "Wprowadź PIN: "
651
652 msgid "Repeat this PIN: "
653 msgstr "Powtórz PIN: "
654
655 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
656 msgstr "PIN nie został poprawnie powtórzony; jeszcze jedna próba"
657
658 #, c-format
659 msgid "can't open `%s'\n"
660 msgstr "nie można otworzyć ,,%s''\n"
661
662 msgid "--output doesn't work for this command\n"
663 msgstr "opcja --output nie działa z tym poleceniem\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
667 msgstr "klucz ,,%s'' nie został odnaleziony: %s\n"
668
669 #, c-format
670 msgid "error reading keyblock: %s\n"
671 msgstr "błąd odczytu bloku kluczy: %s\n"
672
673 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
674 msgstr "(chyba, że klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
675
676 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
677 msgstr "bez opcji ,,--yes'' nie działa w trybie wsadowym\n"
678
679 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
680 msgstr "Usunąć ten klucz ze zbioru? (t/N) "
681
682 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
683 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usunąć? (t/N) "
684
685 #, c-format
686 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
687 msgstr "usunięcie bloku klucza nie powiodło się: %s\n"
688
689 msgid "ownertrust information cleared\n"
690 msgstr "informacja o zaufaniu dla właściciela klucza została wymazana\n"
691
692 #, c-format
693 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
694 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
695
696 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
697 msgstr "aby go usunąć należy najpierw użyć opcji ,,--delete-secret-key''.\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "error creating passphrase: %s\n"
701 msgstr "błąd podczas tworzenia hasła: %s\n"
702
703 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
704 msgstr ""
705 "ustawiony tryb S2K nie pozwala użyć pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "using cipher %s\n"
709 msgstr "szyfrem %s\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "`%s' already compressed\n"
713 msgstr ",,%s'' już jest skompresowany\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
717 msgstr "OSTRZEŻENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
718
719 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
720 msgstr ""
721 "w trybie --pgp2 można szyfrować dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "reading from `%s'\n"
725 msgstr "odczyt z ,,%s''\n"
726
727 msgid ""
728 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
729 msgstr ""
730 "nie można użyć szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
731
732 #, c-format
733 msgid ""
734 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
735 msgstr ""
736 "OSTRZEŻENIE: wymuszenie użycia szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami "
737 "adresata\n"
738
739 #, c-format
740 msgid ""
741 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
742 "preferences\n"
743 msgstr ""
744 "OSTRZEŻENIE: wymuszenie użycia kompresji %s (%d) kłóci się z ustawieniami "
745 "adresata\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
749 msgstr "wymuszone użycie szyfru %s (%d) kłóci się z ustawieniami adresata\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
753 msgstr "%s nie jest dostępne w trybie %s\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
757 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
758
759 #, c-format
760 msgid "%s encrypted data\n"
761 msgstr "dane zaszyfrowano za pomocą %s\n"
762
763 #, c-format
764 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
765 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
766
767 msgid ""
768 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
769 msgstr ""
770 "OSTRZEŻENIE: wiadomość była szyfrowana kluczem słabym szyfru symetrycznego.\n"
771
772 msgid "problem handling encrypted packet\n"
773 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
774
775 msgid "no remote program execution supported\n"
776 msgstr "odwołania do zewnętrznych programów są wyłączone\n"
777
778 #, c-format
779 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
780 msgstr "nie można utworzyć katalogu ,,%s'': %s\n"
781
782 msgid ""
783 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
784 msgstr ""
785 "nieszczelne uprawnienia ustawień - wołanie zewnętrznych programów wyłączone\n"
786
787 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
788 msgstr ""
789 "system wymaga użycia plików tymczasowych do wołania zewnętrznych programów\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
793 msgstr "nie można wykonać ,,%s'': %s\n"
794
795 #, c-format
796 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
797 msgstr "nie można uruchomić powłoki ,,%s'': %s\n"
798
799 #, c-format
800 msgid "system error while calling external program: %s\n"
801 msgstr "błąd systemu podczas wołania programu zewnętrznego: %s\n"
802
803 msgid "unnatural exit of external program\n"
804 msgstr "nienaturalne zakończenie pracy zewnętrznego programu\n"
805
806 msgid "unable to execute external program\n"
807 msgstr "nie można uruchomić zewnętrznego programu\n"
808
809 #, c-format
810 msgid "unable to read external program response: %s\n"
811 msgstr "nie można odczytać odpowiedzi programu zewnętrznego: %s\n"
812
813 #, c-format
814 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
815 msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
816
817 #, c-format
818 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
819 msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można skasować tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
820
821 msgid "export signatures that are marked as local-only"
822 msgstr "eksport podpisów oznaczonych jako lokalne"
823
824 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
825 msgstr "eksport specjalnych identyfikatorów (zwykle zdjęć)"
826
827 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
828 msgstr "eksport kluczy unieważniających, oznaczonych jako ,,wrażliwe''"
829
830 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
831 msgstr "zdjęcie hasła z eksportowanych podkluczy"
832
833 msgid "remove unusable parts from key during export"
834 msgstr "usunięcie nieużytecznych części z klucza w trakcie eksportu"
835
836 msgid "remove as much as possible from key during export"
837 msgstr "usunięcie jak najwięcej części klucza w trakcie eksportu"
838
839 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
840 msgstr "eksport kluczy tajnych jest niedozwolony\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
844 msgstr "klucz %s: nie jest chroniony - pominięty\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
848 msgstr "klucz %s: klucz PGP 2.x - pominięty\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
852 msgstr "klucz %s: pominięto - klucz właściwy znajduje się na karcie\n"
853
854 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
855 msgstr "klucz eksportowany nie będzie chroniony\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
859 msgstr "zdejmowanie ochrony z klucza nie powiodło się: %s\n"
860
861 #, c-format
862 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
863 msgstr "OSTRZEŻENIE: klucz prywatny %s nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
864
865 msgid "WARNING: nothing exported\n"
866 msgstr "OSTRZEŻENIE: nic nie zostało wyeksportowane!\n"
867
868 msgid ""
869 "@Commands:\n"
870 " "
871 msgstr ""
872 "@Polecenia:\n"
873 " "
874
875 msgid "|[file]|make a signature"
876 msgstr "|[plik]|złożenie podpisu"
877
878 msgid "|[file]|make a clear text signature"
879 msgstr "|[plik]|złożenie podpisu pod dokumentem"
880
881 msgid "make a detached signature"
882 msgstr "złożenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
883
884 msgid "encrypt data"
885 msgstr "szyfrowanie danych"
886
887 msgid "encryption only with symmetric cipher"
888 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
889
890 msgid "decrypt data (default)"
891 msgstr "odszyfrowywanie danych (domyślne)"
892
893 msgid "verify a signature"
894 msgstr "sprawdzenie podpisu"
895
896 msgid "list keys"
897 msgstr "lista kluczy"
898
899 msgid "list keys and signatures"
900 msgstr "lista kluczy i podpisów"
901
902 msgid "list and check key signatures"
903 msgstr "lista kluczy ze sprawdzaniem podpisów"
904
905 msgid "list keys and fingerprints"
906 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
907
908 msgid "list secret keys"
909 msgstr "lista kluczy prywatnych"
910
911 msgid "generate a new key pair"
912 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
913
914 msgid "remove keys from the public keyring"
915 msgstr "usunięcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
916
917 msgid "remove keys from the secret keyring"
918 msgstr "usunięcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
919
920 msgid "sign a key"
921 msgstr "złożenie podpisu na kluczu"
922
923 msgid "sign a key locally"
924 msgstr "złożenie prywatnego podpisu na kluczu"
925
926 msgid "sign or edit a key"
927 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
928
929 msgid "generate a revocation certificate"
930 msgstr "tworzenie certyfikatu unieważnienia klucza"
931
932 msgid "export keys"
933 msgstr "eksport kluczy do pliku"
934
935 msgid "export keys to a key server"
936 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
937
938 msgid "import keys from a key server"
939 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
940
941 msgid "search for keys on a key server"
942 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
943
944 msgid "update all keys from a keyserver"
945 msgstr "odświeżenie wszystkich kluczy z serwera"
946
947 msgid "import/merge keys"
948 msgstr "import/dołączenie kluczy"
949
950 msgid "print the card status"
951 msgstr "status karty"
952
953 msgid "change data on a card"
954 msgstr "zmiana danych na karcie"
955
956 msgid "change a card's PIN"
957 msgstr "zmiana PIN karty"
958
959 msgid "update the trust database"
960 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
961
962 msgid "|algo [files]|print message digests"
963 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomości"
964
965 msgid ""
966 "@\n"
967 "Options:\n"
968 " "
969 msgstr ""
970 "@\n"
971 "Opcje:\n"
972 " "
973
974 msgid "create ascii armored output"
975 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
976
977 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
978 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
979
980 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
981 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
982
983 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
984 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
985
986 msgid "use canonical text mode"
987 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
988
989 msgid "use as output file"
990 msgstr "plik wyjściowy"
991
992 msgid "verbose"
993 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
994
995 msgid "do not make any changes"
996 msgstr "pozostawienie bez zmian"
997
998 msgid "prompt before overwriting"
999 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1000
1001 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1002 msgstr "wymuszenie całkowitej zgodności z OpenPGP"
1003
1004 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1005 msgstr "tworzenie wiadomości zgodnych z PGP 2.x"
1006
1007 msgid ""
1008 "@\n"
1009 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1010 msgstr ""
1011 "@\n"
1012 "(Pełną listę poleceń i opcji można znaleźć w podręczniku systemowym.)\n"
1013
1014 msgid ""
1015 "@\n"
1016 "Examples:\n"
1017 "\n"
1018 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1019 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1020 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1021 " --list-keys [names]        show keys\n"
1022 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1023 msgstr ""
1024 "@\n"
1025 "Przykłady:\n"
1026 "\n"
1027 " -se -r Bob [plik]          podpisanie i zaszyfrowanie kluczem Boba\n"
1028 " --clearsign [plik]         podpisanie z pozostawieniem czytelności "
1029 "dokumentu\n"
1030 " --detach-sign [plik]       podpisanie z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1031 "pliku\n"
1032 " --list-keys [nazwy]        pokazanie kluczy\n"
1033 " --fingerprint [nazwy]      pokazanie odcisków kluczy\n"
1034
1035 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1036 msgstr "Błędy prosimy zgłaszać na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1037
1038 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1039 msgstr "Wywołanie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1040
1041 msgid ""
1042 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1043 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1044 "Default operation depends on the input data\n"
1045 msgstr ""
1046 "Składnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1047 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1048 "domyślnie wykonywana operacja zależy od danych wejściowych\n"
1049
1050 msgid ""
1051 "\n"
1052 "Supported algorithms:\n"
1053 msgstr ""
1054 "\n"
1055 "Obsługiwane algorytmy:\n"
1056
1057 msgid "Pubkey: "
1058 msgstr "Asymetryczne: "
1059
1060 msgid "Cipher: "
1061 msgstr "Symetryczne: "
1062
1063 msgid "Hash: "
1064 msgstr "Skrótów: "
1065
1066 msgid "Compression: "
1067 msgstr "Kompresji: "
1068
1069 msgid "usage: gpg [options] "
1070 msgstr "wywołanie: gpg [opcje]"
1071
1072 msgid "conflicting commands\n"
1073 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1074
1075 #, c-format
1076 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1077 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1081 msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności katalogu domowego ,,%s''.\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1085 msgstr ""
1086 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1090 msgstr "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu domowego ,,%s''\n"
1091
1092 #, c-format
1093 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1094 msgstr ""
1095 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do pliku konfiguracji ,,%s''.\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1099 msgstr ""
1100 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu nadrzędnego do\n"
1101 "             domowego ,,%s''\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid ""
1105 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1106 msgstr ""
1107 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa własności do katalogu\n"
1108 "             zawierającego plik konfiguracji ,,%s''\n"
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1112 msgstr ""
1113 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu nadrzędnego do\n"
1114 "             domowego ,,%s''\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1119 msgstr ""
1120 "OSTRZEŻENIE: niebezpieczne prawa dostępu do katalogu\n"
1121 "             zawierającego plik konfiguracji ,,%s''\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1125 msgstr "nieznana opcja konfiguracji ,,%s''\n"
1126
1127 msgid "display photo IDs during key listings"
1128 msgstr "okazywanie zdjęć w liście kluczy"
1129
1130 msgid "show policy URLs during signature listings"
1131 msgstr "pokazywanie URL-i regulaminów w liście podpisów"
1132
1133 msgid "show all notations during signature listings"
1134 msgstr "pokazywanie wszystkich adnotacji w liście podpisów"
1135
1136 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1137 msgstr "pokazywanie adnotacji standardu IETF w liście podpisów"
1138
1139 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1140 msgstr "pokazywanie adnotacji użytkownika w liście podpisów"
1141
1142 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1143 msgstr "pokazywanie URL-i preferowanych serwerów kluczy w liście podpisów"
1144
1145 msgid "show user ID validity during key listings"
1146 msgstr "pokazywanie poziomu ważności identyfikatora w liście kluczy"
1147
1148 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1149 msgstr "pokazywanie unieważnionych i wygasłych identyfikatorów w liście kluczy"
1150
1151 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1152 msgstr "pokazywanie unieważnionych i wygasłych podkluczy w liście"
1153
1154 msgid "show the keyring name in key listings"
1155 msgstr "pokazywanie nazwy zbioru kluczy w liście kluczy"
1156
1157 msgid "show expiration dates during signature listings"
1158 msgstr "pokazywanie dat wygaśnięcia w liście podpisów"
1159
1160 #, c-format
1161 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1162 msgstr "UWAGA: stary domyślny plik opcji ,,%s'' został zignorowany\n"
1163
1164 #, c-format
1165 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1166 msgstr "UWAGA: brak domyślnego pliku opcji ,,%s''\n"
1167
1168 #, c-format
1169 msgid "option file `%s': %s\n"
1170 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "reading options from `%s'\n"
1174 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1175
1176 #, c-format
1177 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1178 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego użytku!\n"
1179
1180 #, c-format
1181 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1182 msgstr ",,%s'' nie jest poprawną datą wygasania ważności podpisu\n"
1183
1184 #, c-format
1185 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1186 msgstr ",,%s'' nie jest poprawną nazwą zestawu znaków\n"
1187
1188 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1189 msgstr "niezrozumiały URI serwera kluczy\n"
1190
1191 #, c-format
1192 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1193 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje serwera kluczy\n"
1194
1195 msgid "invalid keyserver options\n"
1196 msgstr "niepoprawne opcje serwera kluczy\n"
1197
1198 #, c-format
1199 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1200 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1201
1202 msgid "invalid import options\n"
1203 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1204
1205 #, c-format
1206 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1207 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1208
1209 msgid "invalid export options\n"
1210 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1214 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje listy kluczy\n"
1215
1216 msgid "invalid list options\n"
1217 msgstr "niepoprawne opcje listy kluczy\n"
1218
1219 msgid "display photo IDs during signature verification"
1220 msgstr "okazywanie zdjęć podczas sprawdzania podpisu"
1221
1222 msgid "show policy URLs during signature verification"
1223 msgstr "okazywanie URL-i do regulaminów podczas sprawdzania podpisu"
1224
1225 msgid "show all notations during signature verification"
1226 msgstr "pokazywanie wszystkich adnotacji przy sprawdzaniu podpisu"
1227
1228 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1229 msgstr "pokazywanie adnotacji standardu IETF przy sprawdzaniu podpisu"
1230
1231 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1232 msgstr "pokazywanie adnotacji użytkownika przy sprawdzaniu podpisu"
1233
1234 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1235 msgstr "pokazywanie URL-i wybranych serwerów kluczy"
1236
1237 msgid "show user ID validity during signature verification"
1238 msgstr "pokazywanie poziomów zaufania przy sprawdzaniu podpisu"
1239
1240 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1241 msgstr ""
1242 "okazywanie unieważnionych i wygasłych identyfikatorów przy sprawdzaniu "
1243 "podpisu"
1244
1245 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1246 msgstr "pokazywanie tylko głównego identyfikatora przy sprawdzaniu podpisu"
1247
1248 msgid "validate signatures with PKA data"
1249 msgstr "sprawdzanie podpisów z użyciem danych PKA"
1250
1251 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1252 msgstr "podnoszenie zaufania do podpisów na podstawie danych PKA"
1253
1254 #, c-format
1255 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1256 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje sprawdzania\n"
1257
1258 msgid "invalid verify options\n"
1259 msgstr "niepoprawne opcje sprawdzania\n"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1263 msgstr "nie można ustawić ścieżki programów wykonywalnych na %s\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1267 msgstr "%s:%d niepoprawna lista auto-key-locate\n"
1268
1269 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1270 msgstr "niepoprawna lista auto-key-locate\n"
1271
1272 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1273 msgstr "OSTRZEŻENIE: program może stworzyć plik zrzutu pamięci!\n"
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1277 msgstr "OSTRZEŻENIE: %s powoduje obejście %s\n"
1278
1279 #, c-format
1280 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1281 msgstr "Nie wolno używać %s z %s!\n"
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1285 msgstr "%s nie ma sensu w połączeniu z %s!\n"
1286
1287 #, c-format
1288 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1289 msgstr "UWAGA: %s nie jest dostępny w tej wersji\n"
1290
1291 #, c-format
1292 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1293 msgstr "z powodu %s nie będzie wykonane w niezabezpieczonej pamięci\n"
1294
1295 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1296 msgstr ""
1297 "w trybie --pgp2 można składać tylko podpisy oddzielne lub dołączone do "
1298 "tekstu\n"
1299
1300 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1301 msgstr "w trybie --pgp2 nie można jednocześnie szyfrować i podpisywać\n"
1302
1303 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1304 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba używać plików a nie potoków.\n"
1305
1306 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1307 msgstr "szyfrowanie wiadomości w trybie --pgp2 wymaga modułu szyfru IDEA\n"
1308
1309 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1310 msgstr "wybrany algorytm szyfrujący jest niepoprawny\n"
1311
1312 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1313 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomości jest niepoprawny\n"
1314
1315 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1316 msgstr "wybrany algorytm kompresji jest niepoprawny\n"
1317
1318 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1319 msgstr "wybrany algorytm skrótów poświadczeń jest niepoprawny\n"
1320
1321 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1322 msgstr "wartość completes-needed musi być większa od 0\n"
1323
1324 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1325 msgstr "wartość marginals-needed musi być większa od 1\n"
1326
1327 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1328 msgstr "wartość max-cert-depth musi mieścić się w zakresie od 1 do 255\n"
1329
1330 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1331 msgstr ""
1332 "niewłaściwy domyślny poziom sprawdzania; musi mieć wartość 0, 1, 2 lub 3\n"
1333
1334 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1335 msgstr ""
1336 "niewłaściwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieć wartość 0, 1, 2 lub 3\n"
1337
1338 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1339 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1340
1341 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1342 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieć wartość 0, 1 lub 3\n"
1343
1344 msgid "invalid default preferences\n"
1345 msgstr "niewłaściwe domyślne ustawienia\n"
1346
1347 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1348 msgstr "niewłaściwe ustawienia szyfrów\n"
1349
1350 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1351 msgstr "niewłaściwe ustawienia skrótów\n"
1352
1353 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1354 msgstr "niewłaściwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1355
1356 #, c-format
1357 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1358 msgstr "%s jeszcze nie działa z %s!\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1362 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1366 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostępny w trybie %s\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1370 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostępna w trybie %s\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1374 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiodło się: %s\n"
1375
1376 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1377 msgstr "OSTRZEŻENIE: podano adresatów (-r) w działaniu które ich nie dotyczy\n"
1378
1379 msgid "--store [filename]"
1380 msgstr "--store [plik]"
1381
1382 msgid "--symmetric [filename]"
1383 msgstr "--symmetric [plik]"
1384
1385 #, c-format
1386 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1387 msgstr "błąd szyfrowania symetrycznego ,,%s'': %s\n"
1388
1389 msgid "--encrypt [filename]"
1390 msgstr "--encrypt [plik]"
1391
1392 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1393 msgstr "--symmetric --encrypt [plik]"
1394
1395 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1396 msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie można użyć --symmetric --encrypt\n"
1397
1398 #, c-format
1399 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1400 msgstr "w trybie %s nie można użyć --symmetric --encrypt\n"
1401
1402 msgid "--sign [filename]"
1403 msgstr "--sign [plik]"
1404
1405 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1406 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1407
1408 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1409 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [plik]"
1410
1411 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1412 msgstr "w trybie --s2k-mode 0 nie można użyć --symmetric --sign --encrypt\n"
1413
1414 #, c-format
1415 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1416 msgstr "w trybie %s nie można użyć --symmetric --sign --encrypt\n"
1417
1418 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1419 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1420
1421 msgid "--clearsign [filename]"
1422 msgstr "--clearsign [plik]"
1423
1424 msgid "--decrypt [filename]"
1425 msgstr "--decrypt [plik]"
1426
1427 msgid "--sign-key user-id"
1428 msgstr "--sign-key nazwa użytkownika"
1429
1430 msgid "--lsign-key user-id"
1431 msgstr "--lsign-key nazwa użytkownika"
1432
1433 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1434 msgstr "--edit-key nazwa użytkownika [polecenia]"
1435
1436 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1437 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1441 msgstr "wysyłka do serwera kluczy nie powiodła się: %s\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1445 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiódł się: %s\n"
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "key export failed: %s\n"
1449 msgstr "eksport kluczy nie powiódł się: %s\n"
1450
1451 #, c-format
1452 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1453 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiodło się: %s\n"
1454
1455 #, c-format
1456 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1457 msgstr "odświeżenie kluczy z serwera nie powiodło się: %s\n"
1458
1459 #, c-format
1460 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1461 msgstr "zdjęcie opakowania ASCII nie powiodło się: %s\n"
1462
1463 #, c-format
1464 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1465 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiodło się: %s\n"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1469 msgstr "niewłaściwy algorytm skrótu ,,%s''\n"
1470
1471 msgid "[filename]"
1472 msgstr "[nazwa pliku]"
1473
1474 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1475 msgstr "Wpisz tutaj swoją wiadomość ...\n"
1476
1477 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1478 msgstr "podany URL regulaminu poświadczania jest niepoprawny\n"
1479
1480 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1481 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1482
1483 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1484 msgstr "podany URL serwera klucza jest niepoprawny\n"
1485
1486 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1487 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wyłączony\n"
1488
1489 msgid "[User ID not found]"
1490 msgstr "[brak identyfikatora użytkownika]"
1491
1492 #, c-format
1493 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1494 msgstr "automatycznie pobrano ,,%s'' za pomocą %s\n"
1495
1496 #, c-format
1497 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1498 msgstr ""
1499 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusiła uznanie za poprawny klucza %s\n"
1500
1501 #, c-format
1502 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1503 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %s - zignorowany\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1507 msgstr "używany jest podklucz %s zamiast klucza głównego %s\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1511 msgstr "klucz %s: klucz tajny bez klucza jawnego - pominięty\n"
1512
1513 msgid "be somewhat more quiet"
1514 msgstr "mniej komunikatów"
1515
1516 msgid "take the keys from this keyring"
1517 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1518
1519 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1520 msgstr "nie traktować konfliktu datowników jako błędu"
1521
1522 msgid "|FD|write status info to this FD"
1523 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1524
1525 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1526 msgstr "Wywołanie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1527
1528 msgid ""
1529 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1530 "Check signatures against known trusted keys\n"
1531 msgstr ""
1532 "Składnia: gpgv [opcje] [pliki]\n"
1533 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1534
1535 msgid ""
1536 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1537 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1538 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1539 msgstr ""
1540 "Te wartości użytkownik przydziela wg swojego uznania; nie będą nigdy\n"
1541 "eksportowane poza ten system. Potrzebne są one do zbudowania sieci\n"
1542 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzoną automatycznie siecią\n"
1543 "certyfikatów."
1544
1545 msgid ""
1546 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1547 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1548 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1549 "ultimately trusted\n"
1550 msgstr ""
1551 "Aby zbudować Sieć Zaufania, GnuPG potrzebuje znać klucze do których\n"
1552 "masz absolutne zaufanie. Zwykle są to klucze do których masz klucze\n"
1553 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', jeśli chcesz określić ten klucz jako klucz\n"
1554 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1555
1556 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1557 msgstr ""
1558 "Jeśli mimo wszystko chcesz użyć tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1559 "żadnej pewności do kogo należy, odpowiedz ,,tak''."
1560
1561 msgid ""
1562 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1563 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomości."
1564
1565 msgid ""
1566 "Select the algorithm to use.\n"
1567 "\n"
1568 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1569 "for signatures.\n"
1570 "\n"
1571 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1572 "\n"
1573 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1574 "\n"
1575 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1576 msgstr ""
1577 "Wybierz algorytm.\n"
1578 "\n"
1579 "DSA (nazywany też DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego i może być\n"
1580 "używany tylko do podpisywania.\n"
1581 "\n"
1582 "ElGamal jest algorytmem tylko do szyfrowania.\n"
1583 "\n"
1584 "RSA może być używany do szyfrowania i podpisywania.\n"
1585 "\n"
1586 "Pierwszy (główny) klucz zawsze musi być kluczem którym można podpisywać."
1587
1588 msgid ""
1589 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1590 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1591 "Please consult your security expert first."
1592 msgstr ""
1593 "Używanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1594 "pomysłem. Można tak postępować tylko w niektórych zastosowaniach. Proszę "
1595 "się\n"
1596 "najpierw skonsultować z ekspertem od bezpieczeństwa. "
1597
1598 msgid "Enter the size of the key"
1599 msgstr "Podaj rozmiar klucza"
1600
1601 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1602 msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\"."
1603
1604 msgid ""
1605 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1606 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1607 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1608 "the given value as an interval."
1609 msgstr ""
1610 "Wprowadź żądaną wartość (jak w znaku zachęty).\n"
1611 "Można tu podać datę w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1612 "właściwej obsługi błędów - system próbuje interpretować podaną wartość\n"
1613 "jako okres."
1614
1615 msgid "Enter the name of the key holder"
1616 msgstr "Nazwa właściciela klucza."
1617
1618 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1619 msgstr "proszę wprowadzić opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
1620
1621 msgid "Please enter an optional comment"
1622 msgstr "Proszę wprowadzić opcjonalny komentarz"
1623
1624 # OSTRZEŻENIE: nic nie zostało wyeksportowane!
1625 msgid ""
1626 "N  to change the name.\n"
1627 "C  to change the comment.\n"
1628 "E  to change the email address.\n"
1629 "O  to continue with key generation.\n"
1630 "Q  to quit the key generation."
1631 msgstr ""
1632 "N aby zmienić nazwę (nazwisko).\n"
1633 "C aby zmienić komentarz.<\n"
1634 "E aby zmienić adres e-mail.\n"
1635 "O aby kontynuować tworzenie klucza.\n"
1636 "Q aby zrezygnować z tworzenia klucza."
1637
1638 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1639 msgstr "Jeśli ma zostać wygenerowany podklucz, należy odpowiedzieć \"tak\"."
1640
1641 msgid ""
1642 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1643 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1644 "know how carefully you verified this.\n"
1645 "\n"
1646 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1647 "the\n"
1648 "    key.\n"
1649 "\n"
1650 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1651 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1652 "for\n"
1653 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1654 "user.\n"
1655 "\n"
1656 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1657 "could\n"
1658 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1659 "the\n"
1660 "    key against a photo ID.\n"
1661 "\n"
1662 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1663 "could\n"
1664 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1665 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1666 "a\n"
1667 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1668 "the\n"
1669 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1670 "exchange\n"
1671 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1672 "\n"
1673 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1674 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1675 "\"\n"
1676 "mean to you when you sign other keys.\n"
1677 "\n"
1678 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1679 msgstr ""
1680 "Przy podpisywaniu identyfikatora użytkownika na kluczu należy sprawdzić,\n"
1681 "czy tożsamość użytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
1682 "identyfikatorze.\n"
1683 "Innym użytkownikom przyda się informacja, jak dogłębnie zostało to przez\n"
1684 "Ciebie sprawdzone.\n"
1685 "\n"
1686 "\"0\" oznacza, że nie podajesz żadnych informacji na temat tego jak "
1687 "dogłębnie\n"
1688 "    tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona.\n"
1689 "\n"
1690 "\"1\" oznacza, że masz przekonanie, że tożsamość użytkownika odpowiada\n"
1691 "    identyfikatorowi klucza, ale nie było możliwości sprawdzenia tego.\n"
1692 "    Taka sytuacja występuje też kiedy podpisujesz identyfikator będący\n"
1693 "    pseudonimem.\n"
1694 "\n"
1695 "\"2\" oznacza, że tożsamość użytkownika została przez Ciebie potwierdzona\n"
1696 "    pobieżnie - sprawdziliście odcisk klucza, sprawdziłaś/eś tożsamość\n"
1697 "    na okazanym dokumencie ze zdjęciem.\n"
1698 "\n"
1699 "\"3\" to dogłębna weryfikacja tożsamości. Na przykład sprawdzenie odcisku\n"
1700 "    klucza, sprawdzenie tożsamości z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
1701 "    zdjęciem (np paszportu) i weryfikacja poprawności adresu poczty\n"
1702 "    elektronicznej przez wymianę poczty z tym adresem.\n"
1703 "\n"
1704 "Zauważ, że podane powyżej przykłady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
1705 "przykłady. Do Ciebie należy decyzja co oznacza \"pobieżny\" i \"dogłębny\" "
1706 "w\n"
1707 "kontekście poświadczania i podpisywania kluczy.\n"
1708 "\n"
1709 "Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj \"0\"."
1710
1711 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1712 msgstr "Odpowiedz ,,tak'', aby podpisać WSZYSTKIE identyfikatory użytkownika"
1713
1714 msgid ""
1715 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1716 "All certificates are then also lost!"
1717 msgstr ""
1718 "Aby skasować ten identyfikator użytkownika (co wiąże się ze utratą\n"
1719 "wszystkich jego poświadczeń!) należy odpowiedzieć ,,tak''."
1720
1721 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1722 msgstr "Aby skasować podklucz należy odpowiedzieć \"tak\"."
1723
1724 msgid ""
1725 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1726 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1727 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1728 msgstr ""
1729 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie należy go usuwać\n"
1730 "ponieważ może być ważny dla zestawienia połączenia zaufania do klucza\n"
1731 "którym go złożono lub do innego klucza nim poświadczonego."
1732
1733 msgid ""
1734 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1735 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1736 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1737 "a trust connection through another already certified key."
1738 msgstr ""
1739 "Ten podpis nie może zostać potwierdzony ponieważ nie ma\n"
1740 "odpowiadającego mu klucza publicznego. Należy odłożyć usunięcie tego\n"
1741 "podpisu do czasu, kiedy okaże się który klucz został użyty, ponieważ\n"
1742 "w momencie uzyskania tego klucza może pojawić się ścieżka zaufania\n"
1743 "pomiędzy tym a innym, już poświadczonym kluczem."
1744
1745 msgid ""
1746 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1747 "your keyring."
1748 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Można usunąć go ze zbioru kluczy."
1749
1750 msgid ""
1751 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1752 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1753 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1754 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1755 "a second one is available."
1756 msgstr ""
1757 "To jest podpis wiążący identyfikator użytkownika z kluczem. Nie należy\n"
1758 "go usuwać - GnuPG może nie móc posługiwać się dalej kluczem bez\n"
1759 "takiego podpisu. Bezpiecznie można go usunąć tylko jeśli ten podpis\n"
1760 "klucza nim samym z jakichś przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
1761 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
1762
1763 msgid ""
1764 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1765 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1766 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1767 msgstr ""
1768 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
1769 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostanie przesunięta do przodu o\n"
1770 "jedną sekundę.\n"
1771
1772 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1773 msgstr "Podaj długie, skomplikowane hasło, np. całe zdanie.\n"
1774
1775 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1776 msgstr "Proszę powtórzyć hasło, aby upewnić się że nie było pomyłki."
1777
1778 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1779 msgstr "Podaj nazwę pliku którego dotyczy ten podpis"
1780
1781 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1782 msgstr "Jeśli można nadpisać ten plik, należy odpowiedzieć ,,tak''"
1783
1784 msgid ""
1785 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1786 "file (which is shown in brackets) will be used."
1787 msgstr ""
1788 "Nazwa pliku. Naciśnięcie ENTER potwierdzi nazwę domyślną (w nawiasach)."
1789
1790 msgid ""
1791 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1792 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1793 "  \"Key has been compromised\"\n"
1794 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1795 "      got access to your secret key.\n"
1796 "  \"Key is superseded\"\n"
1797 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1798 "  \"Key is no longer used\"\n"
1799 "      Use this if you have retired this key.\n"
1800 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1801 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1802 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1803 msgstr ""
1804 "Nalezy podać powód unieważnienia klucza. W zależności od kontekstu można\n"
1805 "go wybrać z listy:\n"
1806 "  \"Klucz został skompromitowany\"\n"
1807 "      Masz powody uważać że twój klucz tajny dostał się w niepowołane ręce.\n"
1808 "  \"Klucz został zastąpiony\"\n"
1809 "      Klucz został zastąpiony nowym.\n"
1810 "  \"Klucz nie jest już używany\"\n"
1811 "      Klucz został wycofany z użycia.\n"
1812 "  \"Identyfikator użytkownika przestał być poprawny\"\n"
1813 "      Identyfikator użytkownika (najczęściej adres e-mail przestał być\n"
1814 "      poprawny.\n"
1815
1816 msgid ""
1817 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1818 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1819 "An empty line ends the text.\n"
1820 msgstr ""
1821 "Jeśli chcesz, możesz podać opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
1822 "unieważnienia. Opis powinien być zwięzły.\n"
1823 "Pusta linia kończy wprowadzanie tekstu.\n"
1824
1825 msgid "No help available"
1826 msgstr "Pomoc niedostępna"
1827
1828 #, c-format
1829 msgid "No help available for `%s'"
1830 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
1831
1832 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1833 msgstr "wczytywanie podpisów oznaczonych jako lokalne"
1834
1835 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1836 msgstr "naprawa uszkodzeń poczynionych przez serwer pks"
1837
1838 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1839 msgstr "bez czyszczenia wartości zaufania właściciela przy imporcie"
1840
1841 msgid "do not update the trustdb after import"
1842 msgstr "bez uaktualniania bazy zaufania po imporcie"
1843
1844 msgid "create a public key when importing a secret key"
1845 msgstr ""
1846 "tworzenie odpowiadającego klucza publicznego przy imporcie klucza tajnego"
1847
1848 msgid "only accept updates to existing keys"
1849 msgstr "tylko aktualizacja już znanych kluczy"
1850
1851 msgid "remove unusable parts from key after import"
1852 msgstr "usuwanie bezużytecznych części klucza po imporcie"
1853
1854 msgid "remove as much as possible from key after import"
1855 msgstr "usunięcie jak najwięcej części klucza po imporcie"
1856
1857 #, c-format
1858 msgid "skipping block of type %d\n"
1859 msgstr "blok typu %d zostaje pominięty\n"
1860
1861 #, c-format
1862 msgid "%lu keys processed so far\n"
1863 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1864
1865 #, c-format
1866 msgid "Total number processed: %lu\n"
1867 msgstr "Ogółem przetworzonych kluczy: %lu\n"
1868
1869 #, c-format
1870 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1871 msgstr "   pominiętych nowych kluczy: %lu\n"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1875 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "              imported: %lu"
1879 msgstr "         dołączono do zbioru: %lu"
1880
1881 #, c-format
1882 msgid "             unchanged: %lu\n"
1883 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1887 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1891 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1892
1893 #, c-format
1894 msgid "        new signatures: %lu\n"
1895 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1896
1897 #, c-format
1898 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1899 msgstr "   nowych unieważnień kluczy: %lu\n"
1900
1901 #, c-format
1902 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1903 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1904
1905 #, c-format
1906 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1907 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1908
1909 #, c-format
1910 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1911 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid "          not imported: %lu\n"
1915 msgstr "      nie włączono do zbioru: %lu\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1919 msgstr "      podpisów oczyszczonych: %lu\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1923 msgstr "      identyfikatorów użytkownika oczyszczonych: %lu\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1927 msgstr "OSTRZEŻENIE: klucz %s zawiera ustawienia niedostępnych\n"
1928
1929 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1930 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1931 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1932 msgstr "          algorytmów na identyfikatorach:\n"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1936 msgstr "         \"%s\": preferowany szyfr %s\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1940 msgstr "         \"%s\": preferowany algorytm skrótu %s\n"
1941
1942 #, c-format
1943 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1944 msgstr "         \"%s\": preferowany algorytm kompresji %s\n"
1945
1946 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1947 msgstr "sugerowana jest aktualizacja ustawień i ponowne rozgłoszenie klucza,\n"
1948
1949 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1950 msgstr ""
1951 "w celu uniknięcia potencjalnych problemów z niedopasowaniem algorytmów\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1955 msgstr "ustawienia można zaktualizować przez: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "key %s: no user ID\n"
1959 msgstr "klucz %s: brak identyfikatora użytkownika\n"
1960
1961 #, c-format
1962 msgid "key %s: %s\n"
1963 msgstr "klucz %s: %s\n"
1964
1965 msgid "rejected by import filter"
1966 msgstr "odrzucony przez filtr importu"
1967
1968 #, c-format
1969 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
1970 msgstr "klucz %s: podklucz uszkodzony przez serwer PKS został naprawiony\n"
1971
1972 #, c-format
1973 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
1974 msgstr "klucz %s: przyjęto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
1975
1976 #, c-format
1977 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
1978 msgstr "klucz %s: brak poprawnych identyfikatorów użytkownika\n"
1979
1980 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1981 msgstr "to może być spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
1985 msgstr "klucz %s: brak klucza publicznego: %s\n"
1986
1987 #, c-format
1988 msgid "key %s: new key - skipped\n"
1989 msgstr "klucz %s: nowy klucz - pominięty\n"
1990
1991 #, c-format
1992 msgid "no writable keyring found: %s\n"
1993 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
1994
1995 #, c-format
1996 msgid "writing to `%s'\n"
1997 msgstr "zapis do ,,%s''\n"
1998
1999 #, c-format
2000 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2001 msgstr "błąd zapisu zbioru kluczy ,,%s'': %s\n"
2002
2003 #, c-format
2004 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2005 msgstr "klucz %s: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2006
2007 #, c-format
2008 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2009 msgstr "klucz %s: nie zgadza się z lokalną kopią\n"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2013 msgstr "klucz %s: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2014
2015 #, c-format
2016 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2017 msgstr "klucz %s: nie można odczytać oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2018
2019 #, c-format
2020 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2021 msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy identyfikator użytkownika\n"
2022
2023 #, c-format
2024 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2025 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów użytkownika\n"
2026
2027 #, c-format
2028 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2029 msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2030
2031 #, c-format
2032 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2033 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2037 msgstr "klucz %s: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2041 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2045 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpis oczyszczony\n"
2046
2047 #, c-format
2048 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2049 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d podpisów oczyszczonych\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2053 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d identyfikator użytkownika oczyszczony\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2057 msgstr "klucz %s: ,,%s'' %d oczyszczonych identyfikatorów\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2061 msgstr "klucz %s: ,,%s'' bez zmian\n"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "secret key %s: %s\n"
2065 msgstr "klucz prywatny %s: %s\n"
2066
2067 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2068 msgstr "wczytywanie kluczy tajnych nie jest dozwolone\n"
2069
2070 #, c-format
2071 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2072 msgstr "klucz %s: klucz tajny z ustawionym błędnym szyfrem %d - pominięty\n"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2076 msgstr "brak domyślnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid "key %s: secret key imported\n"
2080 msgstr "Klucz %s: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2081
2082 #, c-format
2083 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2084 msgstr "klucz %s: ten klucz tajny już znajduje się w zbiorze\n"
2085
2086 #, c-format
2087 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2088 msgstr "klucz %s: brak klucza tajnego: %s\n"
2089
2090 #, c-format
2091 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2092 msgstr "klucz %s: brak klucza którego dotyczy certyfikat unieważnienia\n"
2093
2094 #, c-format
2095 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2096 msgstr "klucz %s: niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s - odrzucony\n"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2100 msgstr "klucz %s: ,,%s'' wczytano certyfikat unieważnienia\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2104 msgstr "klucz %s: brak identyfikatora użytkownika do podpisu\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2108 msgstr "klucz %s: algorytm asymetryczny dla ,,%s'' nie jest obsługiwany\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2112 msgstr ""
2113 "klucz %s: niepoprawny podpis własnym kluczem na identyfikatorze ,,%s''\n"
2114
2115 #, c-format
2116 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2117 msgstr "klucz %s: nie obsługiwany algorytm asymetryczny\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2121 msgstr "klucz %s: błędny podpis bezpośredni\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2125 msgstr "klucz %s: brak podklucza do dowiązania\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2129 msgstr "klucz %s: niepoprawne dowiązanie podklucza\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2133 msgstr "klucz %s: usunięto wielokrotne dowiązanie podklucza\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2137 msgstr "klucz %s: brak podklucza, którego dotyczy unieważnienie\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2141 msgstr "klucz %s: nieoprawne unieważnienie podklucza\n"
2142
2143 #, c-format
2144 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2145 msgstr "klucz %s: usunięto wielokrotne unieważnienie podklucza\n"
2146
2147 #, c-format
2148 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2149 msgstr "klucz %s: pominięto identyfikator użytkownika ,,%s''\n"
2150
2151 #, c-format
2152 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2153 msgstr "klucz %s: podklucz pominięty\n"
2154
2155 #, c-format
2156 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2157 msgstr "klucz %s: podpis nieeksportowalny (klasy 0x%02X) - pominięty\n"
2158
2159 #, c-format
2160 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2161 msgstr ""
2162 "klucz %s: pominięto certyfikat unieważnienia umieszczony \n"
2163 "              w niewłaściwym miejscu\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2167 msgstr "klucz %s: pominięto niepoprawny certyfikat unieważnienia: %s\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2171 msgstr "klucz %s: pominięto podpis na podkluczu w niewłaściwym miejscu\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2175 msgstr "klucz %s: pominięto podpis nieoczekiwanej klasy (0x%02X)\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2179 msgstr "key %s: dołączono powtórzony identyfikator użytkownika\n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2183 msgstr ""
2184 "OSTRZEŻENIE: klucz %s mógł zostać unieważniony:\n"
2185 "             zapytanie o unieważniający klucz %s w serwerze kluczy\n"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2189 msgstr ""
2190 "OSTRZEŻENIE: klucz %s mógł zostać unieważniony,\n"
2191 "             brak klucza unieważniającego %s.\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2195 msgstr "klucz %s: ,,%s'' dodano certyfikat unieważnienia\n"
2196
2197 #, c-format
2198 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2199 msgstr "klucz %s: dodano bezpośredni podpis\n"
2200
2201 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2202 msgstr "UWAGA: numer seryjny klucza nie pasuje do numeru karty\n"
2203
2204 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2205 msgstr "UWAGA: klucz główny jest dostępny z karty\n"
2206
2207 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2208 msgstr "UWAGA: klucz jest dostępny z karty\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2212 msgstr "błąd tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "keyring `%s' created\n"
2216 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' został utworzony\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2220 msgstr "blok klucza ,,%s'': %s\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2224 msgstr "nie powiodła się odbudowa bufora bazy: %s\n"
2225
2226 msgid "[revocation]"
2227 msgstr "[unieważnienie]"
2228
2229 msgid "[self-signature]"
2230 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2231
2232 msgid "1 bad signature\n"
2233 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "%d bad signatures\n"
2237 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2238
2239 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2240 msgstr "1 podpis nie został sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2244 msgstr "%d podpisów nie zostało sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2245
2246 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2247 msgstr "1 podpis nie został sprawdzony z powodu błędu\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2251 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu błędów\n"
2252
2253 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2254 msgstr "wykryto 1 identyfikator użytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2255
2256 #, c-format
2257 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2258 msgstr ""
2259 "wykryto %d identyfikatorów użytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2260
2261 msgid ""
2262 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2263 "keys\n"
2264 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2265 "etc.)\n"
2266 msgstr ""
2267 "Zastanów się jak bardzo ufasz temu użytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2268 "tożsamości innych użytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2269 "z różnych źródeł, dokumenty potwierdzające tożsamość, itd.).\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2273 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "  %d = I trust fully\n"
2277 msgstr " %d = mam pełne zaufanie\n"
2278
2279 msgid ""
2280 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2281 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2282 "trust signatures on your behalf.\n"
2283 msgstr ""
2284 "Podaj głębokość podpisu zaufania. Głębokość większa niż 1 pozwala\n"
2285 "w twoim imieniu składać podpisy kluczem, który teraz podpisujesz.\n"
2286
2287 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2288 msgstr ""
2289 "Podaj domenę do której ma ograniczać się podpis zaufania, lub Enter\n"
2290 "jeśli nie ma być ograniczeń.\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2294 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' został unieważniony."
2295
2296 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2297 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisać? (t/N) "
2298
2299 msgid "  Unable to sign.\n"
2300 msgstr " Nie da się złożyć podpisu.\n"
2301
2302 #, c-format
2303 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2304 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' przekroczył swój termin ważności."
2305
2306 #, c-format
2307 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2308 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2312 msgstr "Można podpisać identyfikator ,,%s''.  "
2313
2314 msgid "Sign it? (y/N) "
2315 msgstr "Czy na pewno podpisać? (t/N) "
2316
2317 #, c-format
2318 msgid ""
2319 "The self-signature on \"%s\"\n"
2320 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2321 msgstr ""
2322 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2323 "jest podpisem złożonym przez PGP 2.x.\n"
2324
2325 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2326 msgstr "Czy chcesz zamienić go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2327
2328 #, c-format
2329 msgid ""
2330 "Your current signature on \"%s\"\n"
2331 "has expired.\n"
2332 msgstr ""
2333 "Twój podpis na ,,%s''\n"
2334 "przekroczył datę ważności.\n"
2335
2336 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2337 msgstr "Czy chcesz zastąpić przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2338
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "Your current signature on \"%s\"\n"
2342 "is a local signature.\n"
2343 msgstr ""
2344 "Twój podpis na ,,%s''\n"
2345 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2346
2347 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2348 msgstr ""
2349 "Czy chcesz zamienić go na pełny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2353 msgstr ",,%s'' jest już lokalnie podpisany kluczem %s\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2357 msgstr ",,%s'' jest już podpisany kluczem %s\n"
2358
2359 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2360 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisać ponownie? (t/N) "
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2364 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %s\n"
2365
2366 msgid "This key has expired!"
2367 msgstr "Data ważności tego klucza upłynęła!"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2371 msgstr "Ważność tego klucza wygasa %s.\n"
2372
2373 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2374 msgstr ""
2375 "Czy chcesz żeby ważność Twojego podpisu wygasała w tej samej chwili? (T/n) "
2376
2377 msgid ""
2378 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2379 "mode.\n"
2380 msgstr ""
2381 "W trybie --pgp2 nie można podpisywać kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2382
2383 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2384 msgstr "To uczyni ten klucz nieużytecznym dla PGP 2.x.\n"
2385
2386 msgid ""
2387 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2388 "belongs\n"
2389 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2390 msgstr ""
2391 "Jak dokładnie została przez Ciebie sprawdzona tożsamość tej osoby?\n"
2392 "Jeśli nie wiesz co odpowiedzieć, podaj ,,0''.\n"
2393
2394 #, c-format
2395 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2396 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2397
2398 #, c-format
2399 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2400 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2404 msgstr "   (2) Pobieżnie.%s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2408 msgstr "   (3) Bardzo dokładnie.%s\n"
2409
2410 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2411 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje więcej informacji): "
2412
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2416 "key \"%s\" (%s)\n"
2417 msgstr ""
2418 "Czy jesteś naprawdę pewien że chcesz podpisać ten klucz\n"
2419 "swoim kluczem ,,%s'' (%s)\n"
2420
2421 msgid "This will be a self-signature.\n"
2422 msgstr "To będzie podpis klucza nim samym.\n"
2423
2424 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2425 msgstr ""
2426 "OSTRZEŻENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako prywatny "
2427 "(nieeksportowalny).\n"
2428
2429 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2430 msgstr ""
2431 "OSTRZEŻENIE: podpis nie zostanie oznaczony jako nie podlegający "
2432 "unieważnieniu.\n"
2433
2434 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2435 msgstr "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2436
2437 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2438 msgstr "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegający unieważnieniu.\n"
2439
2440 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2441 msgstr "Tożsamość użytkownika nie została w ogóle sprawdzona.\n"
2442
2443 msgid "I have checked this key casually.\n"
2444 msgstr "Tożsamość użytkownika została sprawdzona pobieżnie.\n"
2445
2446 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2447 msgstr "Tożsamość użytkownika została dokładnie sprawdzona.\n"
2448
2449 msgid "Really sign? (y/N) "
2450 msgstr "Czy na pewno podpisać? (t/N) "
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "signing failed: %s\n"
2454 msgstr "złożenie podpisu nie powiodło się: %s\n"
2455
2456 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2457 msgstr ""
2458 "Atrapa klucza lub szkielet klucza z karty - brak hasła które można by "
2459 "zmienić.\n"
2460
2461 msgid "This key is not protected.\n"
2462 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2463
2464 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2465 msgstr "Część tajna głównego klucza jest niedostępna.\n"
2466
2467 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2468 msgstr "Części tajne głównego klucza znajdują się na karcie.\n"
2469
2470 msgid "Key is protected.\n"
2471 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2475 msgstr "Tego klucza nie można modyfikować: %s.\n"
2476
2477 msgid ""
2478 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2479 "\n"
2480 msgstr ""
2481 "Wprowadź nowe długie, skomplikowane hasło dla tego klucza tajnego.\n"
2482 "\n"
2483
2484 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2485 msgstr "hasło nie zostało poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
2486
2487 msgid ""
2488 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2489 "\n"
2490 msgstr ""
2491 "Nie chcesz hasła - to *zły* pomysł!\n"
2492 "\n"
2493
2494 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2495 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobić? (t/N) "
2496
2497 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2498 msgstr "przenoszę podpis klucza na właściwe miejsce\n"
2499
2500 msgid "save and quit"
2501 msgstr "zapis zmian i wyjście"
2502
2503 msgid "show key fingerprint"
2504 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2505
2506 msgid "list key and user IDs"
2507 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów użytkownika"
2508
2509 msgid "select user ID N"
2510 msgstr "wybór identyfikatora użytkownika N"
2511
2512 msgid "select subkey N"
2513 msgstr "wybór podklucza N"
2514
2515 msgid "check signatures"
2516 msgstr "sprawdzenie podpisów"
2517
2518 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2519 msgstr ""
2520 "złożenie podpisu na wybranych identyfikatorach [* podobne polecenia poniżej]"
2521
2522 msgid "sign selected user IDs locally"
2523 msgstr "złożenie podpisu lokalnego na wybranych identyfikatorach"
2524
2525 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2526 msgstr "złożenie podpisu zaufania na wybranych identyfikatorach"
2527
2528 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2529 msgstr "złożenie niewycofywalnego podpisu na wybranych identyfikatorach"
2530
2531 msgid "add a user ID"
2532 msgstr "dodanie nowego identyfikatora użytkownika"
2533
2534 msgid "add a photo ID"
2535 msgstr "dodanie zdjęcia użytkownika do klucza"
2536
2537 msgid "delete selected user IDs"
2538 msgstr "usunięcie wybranych identyfikatorów"
2539
2540 msgid "add a subkey"
2541 msgstr "dodanie podklucza"
2542
2543 msgid "add a key to a smartcard"
2544 msgstr "dodanie klucza do karty"
2545
2546 msgid "move a key to a smartcard"
2547 msgstr "przeniesienie klucza na kartę"
2548
2549 msgid "move a backup key to a smartcard"
2550 msgstr "przeniesienie kopii klucza na kartę"
2551
2552 msgid "delete selected subkeys"
2553 msgstr "usunięcie wybranych podkluczy"
2554
2555 msgid "add a revocation key"
2556 msgstr "wyznaczenie klucza unieważniającego"
2557
2558 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2559 msgstr "usunięcie podpisów z wybranych identyfikatorów użytkownika"
2560
2561 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2562 msgstr "zmiana daty wygaśnięcia ważności klucza lub wybranych podkluczy"
2563
2564 msgid "flag the selected user ID as primary"
2565 msgstr "oznaczenie wybranego identyfikatora użytkownika jako głównego"
2566
2567 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2568 msgstr "przełączenie pomiędzy listą kluczy publicznych i prywatnych"
2569
2570 msgid "list preferences (expert)"
2571 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
2572
2573 msgid "list preferences (verbose)"
2574 msgstr "rozbudowana lista ustawień"
2575
2576 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2577 msgstr "ustawienie preferencji dla wybranych identyfikatorów"
2578
2579 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2580 msgstr ""
2581 "ustawienie URL-a wybranego serwera kluczy dla zaznaczonych identyfikatorów"
2582
2583 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2584 msgstr "ustawienie adnotacji do identyfikatora użytkownika"
2585
2586 msgid "change the passphrase"
2587 msgstr "zmiana hasła klucza"
2588
2589 msgid "change the ownertrust"
2590 msgstr "zmiana zaufania właściciela"
2591
2592 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2593 msgstr "unieważnienie podpisów na wybranych identyfikatorach"
2594
2595 msgid "revoke selected user IDs"
2596 msgstr "unieważnienie wybranych identyfikatorów"
2597
2598 msgid "revoke key or selected subkeys"
2599 msgstr "unieważnienie klucza lub wybranych podkluczy"
2600
2601 msgid "enable key"
2602 msgstr "włączenie klucza do użycia"
2603
2604 msgid "disable key"
2605 msgstr "wyłączenie klucza z użycia"
2606
2607 msgid "show selected photo IDs"
2608 msgstr "okazanie wybranych zdjęć"
2609
2610 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2611 msgstr "usuwanie nieużytecznych identyfikatorów i podkluczy"
2612
2613 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2614 msgstr "usuwanie nieużytecznych identyfikatorów i wszystkich podkluczy"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2618 msgstr "błąd odczytu bloku klucza tajnego ,,%s'': %s\n"
2619
2620 msgid "Secret key is available.\n"
2621 msgstr "Dostępny jest klucz tajny.\n"
2622
2623 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2624 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2625
2626 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2627 msgstr "Najpierw trzeba użyć polecenia \"przeł\".\n"
2628
2629 msgid ""
2630 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2631 "(lsign),\n"
2632 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2633 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2634 msgstr ""
2635 "* Komenda ,,sign'' może być poprzedzona ,,l'' dla podpisów lokalnych "
2636 "(lsign), \n"
2637 "  ,,t'' dla podpisów zaufania (tsign), ,,nr'' dla podpisów nie "
2638 "podlegających \n"
2639 "  unieważnieniu (nrsign), lub ich dowolną kombinacją (ltsign, tnrsign "
2640 "itd.).\n"
2641
2642 msgid "Key is revoked."
2643 msgstr "Klucz unieważniony."
2644
2645 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2646 msgstr ""
2647 "Na pewno podpisać wszystkie identyfikatory użytkownika na tym kluczu? (t/N) "
2648
2649 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2650 msgstr "Podpowiedź: wybierz identyfikatory użytkownika do podpisania.\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2654 msgstr "Nieznany typ podpisu ,,%s''\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2658 msgstr "To polecenie nie jest dostępne w trybie %s.\n"
2659
2660 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2661 msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden identyfikator użytkownika.\n"
2662
2663 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2664 msgstr "Nie możesz usunąć ostatniego identyfikatora użytkownika!\n"
2665
2666 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2667 msgstr ""
2668 "Czy na pewno usunąć wszystkie wybrane identyfikatory użytkownika? (t/N) "
2669
2670 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2671 msgstr "Czy na pewno usunąć ten identyfikator użytkownika? (t/N) "
2672
2673 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2674 msgstr "Czy na pewno przenieść klucz główny? (t/N) "
2675
2676 msgid "You must select exactly one key.\n"
2677 msgstr "Musisz wybrać dokładnie jeden klucz.\n"
2678
2679 msgid "Command expects a filename argument\n"
2680 msgstr "Polecenie oczekuje nazwy pliku jako argumentu.\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2684 msgstr "Nie można otworzyć ,,%s'': %s\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2688 msgstr "Błąd tworzenia klucza zapasowego z ,,%s'': %s\n"
2689
2690 msgid "You must select at least one key.\n"
2691 msgstr "Musisz wybrać co najmniej jeden klucz.\n"
2692
2693 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2694 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane klucze? (t/N) "
2695
2696 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2697 msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz? (t/N) "
2698
2699 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2700 msgstr ""
2701 "Czy na pewno unieważnić wszystkie wybrane identyfikatory użytkownika? (t/N) "
2702
2703 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2704 msgstr "Czy na pewno unieważnić ten identyfikator użytkownika? (t/N) "
2705
2706 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2707 msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić cały klucz? (t/N) "
2708
2709 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2710 msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić wybrane podklucze? (t/N) "
2711
2712 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2713 msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić ten podklucz? (t/N>) "
2714
2715 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2716 msgstr ""
2717 "Nie można ustawić poziomu zaufania do właściciela klucza w czasie\n"
2718 "używania bazy zaufania dostarczonej przez użytkownika.\n"
2719
2720 msgid "Set preference list to:\n"
2721 msgstr "Ustawienie opcji klucza na:\n"
2722
2723 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2724 msgstr ""
2725 "Czy na pewno zaktualizować ustawienia dla wybranych identyfikatorów? (t/N) "
2726
2727 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2728 msgstr "Czy na pewno uaktualnić ustawienia? (t/N) "
2729
2730 msgid "Save changes? (y/N) "
2731 msgstr "Zapisać zmiany? (t/N) "
2732
2733 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2734 msgstr "Wyjść bez zapisania zmian? (t/N) "
2735
2736 #, c-format
2737 msgid "update failed: %s\n"
2738 msgstr "zapis zmian nie powiódł się: %s\n"
2739
2740 #, c-format
2741 msgid "update secret failed: %s\n"
2742 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiódł się: %s\n"
2743
2744 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2745 msgstr "Klucz nie został zmieniony więc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
2746
2747 msgid "Digest: "
2748 msgstr "Skrót: "
2749
2750 msgid "Features: "
2751 msgstr "Ustawienia: "
2752
2753 msgid "Keyserver no-modify"
2754 msgstr "Klucz nie będzie modyfikowany na serwerze"
2755
2756 msgid "Preferred keyserver: "
2757 msgstr "Domyślny serwer kluczy: "
2758
2759 msgid "Notations: "
2760 msgstr "Adnotacje: "
2761
2762 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2763 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawierają opisu ustawień.\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2767 msgstr "Klucz został unieważniony %s przez %s kluczem %s\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2771 msgstr "Klucz może zostać unieważniony przez %s kluczem %s"
2772
2773 msgid "(sensitive)"
2774 msgstr " (poufne)"
2775
2776 #, c-format
2777 msgid "created: %s"
2778 msgstr "utworzony: %s"
2779
2780 #, c-format
2781 msgid "revoked: %s"
2782 msgstr "unieważniony: %s"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "expired: %s"
2786 msgstr "wygasł: %s"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "expires: %s"
2790 msgstr "wygasa: %s"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "usage: %s"
2794 msgstr "wykorzystanie: %s"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "trust: %s"
2798 msgstr "zaufanie: %s"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "validity: %s"
2802 msgstr "wiarygodność: %s"
2803
2804 msgid "This key has been disabled"
2805 msgstr "Ten klucz został wyłączony z użytku"
2806
2807 msgid "card-no: "
2808 msgstr "numer karty: "
2809
2810 msgid ""
2811 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2812 "unless you restart the program.\n"
2813 msgstr ""
2814 "Pokazana wartość wiarygodności klucza może być niepoprawna,\n"
2815 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
2816
2817 msgid "revoked"
2818 msgstr "unieważniony"
2819
2820 msgid "expired"
2821 msgstr "wygasły"
2822
2823 msgid ""
2824 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2825 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2826 msgstr ""
2827 "OSTRZEŻENIE: żaden identyfikator użytkownika nie został oznaczony explicite\n"
2828 "             jako główny. Wykonanie tego polecenie może więc spowodować\n"
2829 "             wyświetlanie innego identyfikatora jako domyślnego głównego.\n"
2830
2831 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #, fuzzy
2835 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2836 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2837 msgstr "Nie można zmienić daty ważności klucza w wersji 3.\n"
2838
2839 msgid ""
2840 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2841 "versions\n"
2842 "         of PGP to reject this key.\n"
2843 msgstr ""
2844 "OSTRZEŻENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjęcia spowoduje, że\n"
2845 "             niektóre wersje przestaną go rozumieć.\n"
2846
2847 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2848 msgstr "Czy dalej chcesz je dodać? (t/N) "
2849
2850 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2851 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie można dodać zdjęcia.\n"
2852
2853 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2854 msgstr "Usunąć ten poprawny podpis? (t/N/w) "
2855
2856 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2857 msgstr "Usunąć ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
2858
2859 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2860 msgstr "Usunąć ten nieznany podpis? (t/N/w) "
2861
2862 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2863 msgstr "Na pewno usunąć ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "Deleted %d signature.\n"
2867 msgstr "%d podpis usunięty.\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2871 msgstr "%d podpisów usuniętych.\n"
2872
2873 msgid "Nothing deleted.\n"
2874 msgstr "Nic nie zostało usunięte.\n"
2875
2876 msgid "invalid"
2877 msgstr "niepoprawny"
2878
2879 #, c-format
2880 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2881 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'' został upakowany: %s\n"
2882
2883 #, c-format
2884 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2885 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpis usunięty\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2889 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': %d podpisy(ów) usunięte(ych)\n"
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2893 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': już jest upakowany\n"
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2897 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s'': jest już oczyszczony\n"
2898
2899 msgid ""
2900 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2901 "cause\n"
2902 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2903 msgstr ""
2904 "OSTRZEŻENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
2905 "             unieważniającego spowoduje, że niektóre wersje PGP przestaną\n"
2906 "             go rozumieć.\n"
2907
2908 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2909 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie można wyznaczyć klucza unieważniającego.\n"
2910
2911 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2912 msgstr "Podaj identyfikator klucza unieważniającego: "
2913
2914 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2915 msgstr "klucza PGP 2.x nie można wyznaczyć jako unieważniającego\n"
2916
2917 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2918 msgstr "nie można wyznaczyć klucza do unieważniania jego samego\n"
2919
2920 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2921 msgstr "klucz został już ustawiony jako unieważniający\n"
2922
2923 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2924 msgstr ""
2925 "OSTRZEŻENIE: nie można cofnąć wyznaczenia klucza jako unieważniającego!\n"
2926
2927 msgid ""
2928 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
2929 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyć ten klucz jako unieważniający? (t/N) "
2930
2931 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2932 msgstr "Proszę usunąć znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
2933
2934 msgid "Please select at most one subkey.\n"
2935 msgstr "Proszę wybrać tylko jeden podklucz.\n"
2936
2937 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
2938 msgstr "Zmiana daty ważności podklucza.\n"
2939
2940 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2941 msgstr "Zmiana daty ważności głównego klucza.\n"
2942
2943 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2944 msgstr "Nie można zmienić daty ważności klucza w wersji 3.\n"
2945
2946 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2947 msgstr "Brak odpowiadającego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
2948
2949 #, c-format
2950 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
2951 msgstr "podklucz podpisujący %s jest już skrośnie podpisany\n"
2952
2953 #, c-format
2954 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
2955 msgstr ""
2956 "podklucz %s nie służy do podpisywania, więc nie trzeba go podpisywać "
2957 "skrośnie\n"
2958
2959 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2960 msgstr "Proszę wybrać dokładnie jeden identyfikator użytkownika.\n"
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
2964 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominięty\n"
2965
2966 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
2967 msgstr "Podaj URL preferowanego serwera kluczy: "
2968
2969 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
2970 msgstr "Czy na pewno chcesz go zastąpić? (t/N) "
2971
2972 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
2973 msgstr "Czy na pewno chcesz go usunąć? (t/N) "
2974
2975 msgid "Enter the notation: "
2976 msgstr "Adnotacje podpisu: "
2977
2978 msgid "Proceed? (y/N) "
2979 msgstr "Kontynuować? (t/N) "
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "No user ID with index %d\n"
2983 msgstr "Brak identyfikatora użytkownika o numerze %d.\n"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "No user ID with hash %s\n"
2987 msgstr "Brak identyfikatora użytkownika ze skrótem %s\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "No subkey with index %d\n"
2991 msgstr "Brak podklucza o numerze %d\n"
2992
2993 #, c-format
2994 msgid "user ID: \"%s\"\n"
2995 msgstr "Identyfikator użytkownika ,,%s''\n"
2996
2997 #, c-format
2998 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
2999 msgstr "podpisany Twoim kluczem %s w %s%s%s\n"
3000
3001 msgid " (non-exportable)"
3002 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "This signature expired on %s.\n"
3006 msgstr "Ważność tego klucza wygasła %s.\n"
3007
3008 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3009 msgstr "Czy dalej chcesz go unieważnić? (t/N) "
3010
3011 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3012 msgstr "Stworzyć certyfikat unieważnienia tego podpisu? (t/N) "
3013
3014 msgid "Not signed by you.\n"
3015 msgstr "Nie podpisane przez ciebie.\n"
3016
3017 #, c-format
3018 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3019 msgstr "Te identyfikatory klucza %s są podpisane przez Ciebie:\n"
3020
3021 msgid " (non-revocable)"
3022 msgstr " (podpis nieunieważnialny) "
3023
3024 #, c-format
3025 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3026 msgstr "unieważniony przez Twój klucz %s w %s\n"
3027
3028 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3029 msgstr "Czy na pewno chcesz unieważnić te podpisy:\n"
3030
3031 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3032 msgstr "Na pewno utworzyć certyfikaty unieważnienia ? (t/N) "
3033
3034 msgid "no secret key\n"
3035 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3039 msgstr "identyfikator użytkownika ,,%s'' został już unieważniony\n"
3040
3041 #, c-format
3042 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3043 msgstr ""
3044 "OSTRZEŻENIE: identyfikator użytkownika podpisany za %d sekund (w "
3045 "przyszłości)\n"
3046
3047 #, c-format
3048 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3049 msgstr "Klucz %s został już unieważniony\n"
3050
3051 #, c-format
3052 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3053 msgstr "Podklucz %s został już unieważniony\n"
3054
3055 #, c-format
3056 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3057 msgstr "Zdjęcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz %s (id %d).\n"
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3061 msgstr "ustawienie %s powtarza się\n"
3062
3063 msgid "too many cipher preferences\n"
3064 msgstr "zbyt wiele ustawień szyfrów\n"
3065
3066 msgid "too many digest preferences\n"
3067 msgstr "zbyt wiele ustawień skrótów\n"
3068
3069 msgid "too many compression preferences\n"
3070 msgstr "zbyt wiele ustawień kompresji\n"
3071
3072 #, c-format
3073 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3074 msgstr "niepoprawny napis ,,%s'' w tekście ustawień\n"
3075
3076 msgid "writing direct signature\n"
3077 msgstr "zapis podpisu bezpośredniego\n"
3078
3079 msgid "writing self signature\n"
3080 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3081
3082 msgid "writing key binding signature\n"
3083 msgstr "zapis podpisu wiążącego klucz\n"
3084
3085 #, c-format
3086 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3087 msgstr "niewłaściwa długość klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3088
3089 #, c-format
3090 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3091 msgstr "rozmiar klucza zaokrąglony w górę do %u bitów\n"
3092
3093 msgid "Sign"
3094 msgstr "Podpisywanie"
3095
3096 msgid "Certify"
3097 msgstr "Poświadczanie"
3098
3099 msgid "Encrypt"
3100 msgstr "Szyfrowanie"
3101
3102 msgid "Authenticate"
3103 msgstr "Uwierzytelnianie"
3104
3105 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3106 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3107 #. a description of the fucntions:
3108 #.
3109 #. s = Toggle signing capability
3110 #. e = Toggle encryption capability
3111 #. a = Toggle authentication capability
3112 #. q = Finish
3113 #.
3114 msgid "SsEeAaQq"
3115 msgstr "PpSsUuKk"
3116
3117 #, c-format
3118 msgid "Possible actions for a %s key: "
3119 msgstr "Moźliwe wykorzystanie klucza %s: "
3120
3121 msgid "Current allowed actions: "
3122 msgstr "Dozwolone działania: "
3123
3124 #, c-format
3125 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3126 msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości podpisywania\n"
3127
3128 #, c-format
3129 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3130 msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości szyfrowania\n"
3131
3132 #, c-format
3133 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3134 msgstr "   (%c) Przełączenie możliwości uwierzytelniania\n"
3135
3136 #, c-format
3137 msgid "   (%c) Finished\n"
3138 msgstr "   (%c) Koniec\n"
3139
3140 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3141 msgstr "Proszę wybrać rodzaj klucza:\n"
3142
3143 #, c-format
3144 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3145 msgstr "   (%d) RSA i RSA (domyślne)\n"
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3149 msgstr "   (%d) DSA i ElGamala\n"
3150
3151 #, c-format
3152 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3153 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3157 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3161 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3162
3163 #, c-format
3164 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3165 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3166
3167 #, c-format
3168 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3169 msgstr "   (%d) DSA (z dowolnie wybranymi funkcjami)\n"
3170
3171 #, c-format
3172 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3173 msgstr "   (%d) RSA (z dowolnie wybranymi funkcjami)\n"
3174
3175 #, c-format
3176 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3177 msgstr "Klucze %s mogą mieć długość od %u do %u bitów.\n"
3178
3179 #, c-format
3180 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3181 msgstr "Jakiej długości podklucz wygenerować? (%u) "
3182
3183 #, c-format
3184 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3185 msgstr "Jakiej długości klucz wygenerować? (%u) "
3186
3187 #, c-format
3188 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3189 msgstr "Żądana długość klucza to %u bitów.\n"
3190
3191 msgid ""
3192 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3193 "         0 = key does not expire\n"
3194 "      <n>  = key expires in n days\n"
3195 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3196 "      <n>m = key expires in n months\n"
3197 "      <n>y = key expires in n years\n"
3198 msgstr ""
3199 "Okres ważności klucza.\n"
3200 "         0 = klucz nie ma określonego terminu ważności\n"
3201 "      <n>  = termin ważności klucza upływa za n dni\n"
3202 "      <n>w = termin ważności klucza upływa za n tygodni\n"
3203 "      <n>m = termin ważności klucza upływa za n miesięcy\n"
3204 "      <n>y = termin ważności klucza upływa za n lat\n"
3205
3206 msgid ""
3207 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3208 "         0 = signature does not expire\n"
3209 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3210 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3211 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3212 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3213 msgstr ""
3214 "Okres ważności podpisu.\n"
3215 "         0 = klucz nie ma określonego terminu ważności\n"
3216 "      <n>  = termin ważności podpisu upływa za n dni\n"
3217 "      <n>w = termin ważności podpisu upływa za n tygodni\n"
3218 "      <n>m = termin ważności podpisu upływa za n miesięcy\n"
3219 "      <n>y = termin ważności podpisu upływa za n lat\n"
3220
3221 msgid "Key is valid for? (0) "
3222 msgstr "Okres ważności klucza ? (0) "
3223
3224 #, c-format
3225 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3226 msgstr "Okres ważności podpisu? (%s) "
3227
3228 msgid "invalid value\n"
3229 msgstr "niepoprawna wartość\n"
3230
3231 msgid "Key does not expire at all\n"
3232 msgstr "Klucz bez daty wygasania\n"
3233
3234 msgid "Signature does not expire at all\n"
3235 msgstr "Podpis bez daty wygasania\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "Key expires at %s\n"
3239 msgstr "Klucz wygasa %s\n"
3240
3241 #, c-format
3242 msgid "Signature expires at %s\n"
3243 msgstr "Ważność podpisu wygasa %s\n"
3244
3245 msgid ""
3246 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3247 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Twój system nie potrafi pokazać daty po roku 2038.\n"
3250 "Niemniej daty do roku 2106 będą poprawnie obsługiwane.\n"
3251
3252 msgid "Is this correct? (y/N) "
3253 msgstr "Czy wszystko się zgadza? (t/N) "
3254
3255 msgid ""
3256 "\n"
3257 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3258 "ID\n"
3259 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3260 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3261 "\n"
3262 msgstr ""
3263 "\n"
3264 "Musisz podać identyfikator użytkownika aby można było rozpoznać twój klucz;\n"
3265 "program złoży go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu poczty\n"
3266 "elektronicznej. Będzie on miał, na przykład, taką postać:\n"
3267 "    ,,Tadeusz Żeleński (Boy) <tzb@ziemianska.pl>''\n"
3268 "\n"
3269
3270 msgid "Real name: "
3271 msgstr "Imię i nazwisko: "
3272
3273 msgid "Invalid character in name\n"
3274 msgstr "Niewłaściwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
3275
3276 msgid "Name may not start with a digit\n"
3277 msgstr "Imię lub nazwisko nie może zaczynać się od cyfry\n"
3278
3279 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3280 msgstr "Imię i nazwisko muszą mieć co najmniej 5 znaków długości.\n"
3281
3282 msgid "Email address: "
3283 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
3284
3285 msgid "Not a valid email address\n"
3286 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
3287
3288 msgid "Comment: "
3289 msgstr "Komentarz: "
3290
3291 msgid "Invalid character in comment\n"
3292 msgstr "Niewłaściwy znak w komentarzu\n"
3293
3294 #, c-format
3295 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3296 msgstr "Używasz zestawu znaków %s.\n"
3297
3298 #, c-format
3299 msgid ""
3300 "You selected this USER-ID:\n"
3301 "    \"%s\"\n"
3302 "\n"
3303 msgstr ""
3304 "Twój identyfikator użytkownika będzie wyglądał tak:\n"
3305 "    \"%s\"\n"
3306 "\n"
3307
3308 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3309 msgstr ""
3310 "Nie należy umieszczać adresu poczty elektronicznej w polu nazwiska czy\n"
3311 "komentarza.\n"
3312
3313 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3314 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3315 #. string which should be translated accordingly and the
3316 #. letter changed to match the one in the answer string.
3317 #.
3318 #. n = Change name
3319 #. c = Change comment
3320 #. e = Change email
3321 #. o = Okay (ready, continue)
3322 #. q = Quit
3323 #.
3324 msgid "NnCcEeOoQq"
3325 msgstr "IiKkEeDdWw"
3326
3327 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3328 msgstr "Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, czy (W)yjść? "
3329
3330 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3331 msgstr ""
3332 "Zmienić (I)mię/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, przejść (D)alej,\n"
3333 "czy (W)yjść z programu? "
3334
3335 msgid "Please correct the error first\n"
3336 msgstr "Najpierw trzeba poprawić ten błąd\n"
3337
3338 msgid ""
3339 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3340 "\n"
3341 msgstr ""
3342 "Musisz podać długie, skomplikowane hasło aby ochronić swój klucz tajny.\n"
3343 "\n"
3344
3345 #, c-format
3346 msgid "%s.\n"
3347 msgstr "%s.\n"
3348
3349 msgid ""
3350 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3351 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3352 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3353 "\n"
3354 msgstr ""
3355 "Nie chcesz podać hasła - to *zły* pomysł!\n"
3356 "W każdej chwili możesz ustawić hasło używając tego programu i opcji\n"
3357 "\"--edit-key\".\n"
3358 "\n"
3359
3360 msgid ""
3361 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3362 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3363 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3364 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3365 msgstr ""
3366 "Musimy wygenerować dużo losowych bajtów. Dobrym pomysłem aby pomóc "
3367 "komputerowi\n"
3368 "podczas generowania liczb pierwszych jest wykonywanie w tym czasie innych\n"
3369 "działań (pisanie na klawiaturze, poruszanie myszką, odwołanie się do "
3370 "dysków);\n"
3371 "dzięki temu generator liczb losowych ma możliwość zebrania odpowiedniej "
3372 "ilości\n"
3373 "entropii.\n"
3374
3375 msgid "Key generation canceled.\n"
3376 msgstr "Procedura generacji klucza została anulowana.\n"
3377
3378 #, c-format
3379 msgid "writing public key to `%s'\n"
3380 msgstr "zapisuję klucz publiczny w ,,%s''\n"
3381
3382 #, c-format
3383 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3384 msgstr "zapisuję szkielet klucza tajnego w ,,%s''\n"
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3388 msgstr "zapisuję klucz tajny w '%s'\n"
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3392 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3393
3394 #, c-format
3395 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3396 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3397
3398 #, c-format
3399 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3400 msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy publicznych ,,%s'': %s\n"
3401
3402 #, c-format
3403 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3404 msgstr "błąd podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
3405
3406 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3407 msgstr "klucz publiczny i prywatny (tajny) zostały utworzone i podpisane.\n"
3408
3409 msgid ""
3410 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3411 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3412 msgstr ""
3413 "Ten klucz nie może być wykorzystany do szyfrowania. Komendą \"--edit-key\"\n"
3414 "można dodać do niego podklucz szyfrujący.\n"
3415
3416 #, c-format
3417 msgid "Key generation failed: %s\n"
3418 msgstr "Generacja klucza nie powiodła się: %s\n"
3419
3420 #, c-format
3421 msgid ""
3422 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3423 msgstr ""
3424 "klucz został stworzony %lu sekundę w przyszłości (zaburzenia\n"
3425 "czasoprzestrzeni, lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
3426
3427 #, c-format
3428 msgid ""
3429 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3430 msgstr ""
3431 "klucz został stworzony %lu sekund w przyszłości (zaburzenia\n"
3432 "czasoprzestrzeni, lub źle ustawiony zegar systemowy)\n"
3433
3434 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3435 msgstr ""
3436 "UWAGA: tworzenie podkluczy dla kluczy wersji 3 jest niezgodne z OpenPGP.\n"
3437
3438 msgid "Really create? (y/N) "
3439 msgstr "Czy na pewno utworzyć? (t/N) "
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3443 msgstr "zapis klucza na karcie nie powiódł się: %s\n"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3447 msgstr "nie można utworzyć kopii zapasowej ,,%s'': %s\n"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3451 msgstr "UWAGA: kopia klucza z karty została zapisana w ,,%s''\n"
3452
3453 msgid "never     "
3454 msgstr "nigdy     "
3455
3456 msgid "Critical signature policy: "
3457 msgstr "Krytyczny regulamin podpisu: "
3458
3459 msgid "Signature policy: "
3460 msgstr "Regulamin podpisu: "
3461
3462 msgid "Critical preferred keyserver: "
3463 msgstr "Krytyczny wybrany serwer kluczy: "
3464
3465 msgid "Critical signature notation: "
3466 msgstr "Krytyczne adnotacje podpisu: "
3467
3468 msgid "Signature notation: "
3469 msgstr "Adnotacje podpisu: "
3470
3471 msgid "Keyring"
3472 msgstr "Zbiór kluczy"
3473
3474 msgid "Primary key fingerprint:"
3475 msgstr "Odcisk klucza głównego:"
3476
3477 msgid "     Subkey fingerprint:"
3478 msgstr "      Odcisk podklucza:"
3479
3480 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3481 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3482 msgid " Primary key fingerprint:"
3483 msgstr " Odcisk klucza głównego:"
3484
3485 msgid "      Subkey fingerprint:"
3486 msgstr "       Odcisk podklucza:"
3487
3488 msgid "      Key fingerprint ="
3489 msgstr "      Odcisk klucza ="
3490
3491 msgid "      Card serial no. ="
3492 msgstr "Numer seryjny karty ="
3493
3494 #, c-format
3495 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3496 msgstr "zmiana nazwy ,,%s'' na ,,%s'' nie powiodła się: %s\n"
3497
3498 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3499 msgstr "OSTRZEŻENIE: Istnieją dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3500
3501 #, c-format
3502 msgid "%s is the unchanged one\n"
3503 msgstr "%s pozostał bez zmian\n"
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "%s is the new one\n"
3507 msgstr "%s został utworzony\n"
3508
3509 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3510 msgstr "Proszę usunąć to naruszenie zasad bezpieczeństwa\n"
3511
3512 #, c-format
3513 msgid "caching keyring `%s'\n"
3514 msgstr "buforowanie zbioru kluczy ,,%s''\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3518 msgstr "%lu kluczy zbuforowanych (%lu podpisów)\n"
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3522 msgstr "%lu kluczy zbuforowano (%lu podpisów)\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "%s: keyring created\n"
3526 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3527
3528 msgid "include revoked keys in search results"
3529 msgstr "włączenie unieważnionych kluczy do wyników wyszukiwania"
3530
3531 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3532 msgstr "uwzględnienie podkluczy przy wyszukiwaniu po numerze klucza"
3533
3534 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3535 msgstr ""
3536 "wykorzystanie plików tymczasowych do komunikacji z programami pomocniczymi"
3537
3538 msgid "do not delete temporary files after using them"
3539 msgstr "bez kasowania plików tymczasowych po użyciu"
3540
3541 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3542 msgstr "automatyczne pobieranie brakujących kluczy przy sprawdzaniu podpisów"
3543
3544 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3545 msgstr "uwzględnienie ustawienia serwera kluczy na kluczu przy jego pobieraniu"
3546
3547 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3548 msgstr "uwzględnienie ustawienia PKA na kluczu przy jego pobieraniu"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3552 msgstr "OSTRZEŻENIE: opcja serwera ,,%s'' nie działa na tym systemie\n"
3553
3554 msgid "disabled"
3555 msgstr "wyłączone"
3556
3557 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3558 msgstr "Podaj numer opcji, (N)Dalej lub (Q)Wyjście > "
3559
3560 #, c-format
3561 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3562 msgstr ""
3563 "niepoprawny protokół dostępu do serwera kluczy (nasz %d != %d modułu)\n"
3564
3565 #, c-format
3566 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3567 msgstr "brak klucza ,,%s'' w serwerze\n"
3568
3569 msgid "key not found on keyserver\n"
3570 msgstr "brak klucza w serwerze\n"
3571
3572 #, c-format
3573 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3574 msgstr "zapytanie o klucz %s w serwerze %s %s\n"
3575
3576 #, c-format
3577 msgid "requesting key %s from %s\n"
3578 msgstr "zapytanie o klucz %s w %s\n"
3579
3580 #, c-format
3581 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3582 msgstr "szukanie nazw w serwerze %s %s\n"
3583
3584 #, c-format
3585 msgid "searching for names from %s\n"
3586 msgstr "szukanie nazw w serwerze %s\n"
3587
3588 #, c-format
3589 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3590 msgstr "wysyłanie klucza %s do serwera %s %s\n"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "sending key %s to %s\n"
3594 msgstr "wysyłanie klucza %s do %s\"\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3598 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w serwerze %s %s\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3602 msgstr "zapytanie o ,,%s'' w %s\n"
3603
3604 msgid "no keyserver action!\n"
3605 msgstr "brak polecenia dla serwera kluczy!\n"
3606
3607 #, c-format
3608 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3609 msgstr ""
3610 "OSTRZEŻENIE: program obsługi serwera kluczy pochodzi z innej wersji GnuPG "
3611 "(%s)\n"
3612
3613 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3614 msgstr "serwer kluczy nie wysłał VERSION\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3618 msgstr "błąd łączności z serwerem kluczy: %s\n"
3619
3620 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3621 msgstr "brak znanyk serwerów kluczy (użyj opcji --keyserver)\n"
3622
3623 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3624 msgstr ""
3625 "ta kompilacja nie obsługuje zewnętrznych programów do komunikacji z "
3626 "serwerami\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3630 msgstr "brak programu obsługującego protokół ,,%s''\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3634 msgstr "nie można zrobić ,,%s'' przy połączeniu protokołem ,,%s''\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3638 msgstr "%s nie obsługuje programu pomocniczego w wersji %d\n"
3639
3640 msgid "keyserver timed out\n"
3641 msgstr "przekroczenie limitu czasu połączenia z serwerem kluczy\n"
3642
3643 msgid "keyserver internal error\n"
3644 msgstr "błąd serwera kluczy\n"
3645
3646 #, c-format
3647 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3648 msgstr ",,%s'' nie jest poprawnym identyfikatorem klucza, pominięty\n"
3649
3650 #, c-format
3651 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3652 msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można odświeżyć klucza %s przez %s: %s\n"
3653
3654 #, c-format
3655 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3656 msgstr "odświeżanie klucza z %s\n"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3660 msgstr "odświeżanie %d kluczy z %s\n"
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3664 msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można pobrać URI %s: %s\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3668 msgstr "OSTRZEŻENIE: niezrozumiały URI %s\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3672 msgstr "dziwny rozmiar jak na zaszyfrowany klucz sesyjny (%d)\n"
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "%s encrypted session key\n"
3676 msgstr "klucz sesyjny zaszyfrowany %s\n"
3677
3678 #, c-format
3679 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3680 msgstr "hasło stworzone z użyciem nieznanego algorytmu skrótu %d\n"
3681
3682 #, c-format
3683 msgid "public key is %s\n"
3684 msgstr "klucz publiczny jest %s\n"
3685
3686 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3687 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3691 msgstr "zaszyfrowano %u-bitowym kluczem %s, numer %s, stworzonym %s\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "      \"%s\"\n"
3695 msgstr "      ,,%s''\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3699 msgstr "zaszyfrowano kluczem %s o numerze %s\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3703 msgstr "błąd odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3707 msgstr "zaszyfrowane za pomocą %lu haseł\n"
3708
3709 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3710 msgstr "zaszyfrowane jednym hasłem\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3714 msgstr "przyjmując że dane zostały zaszyfrowane za pomocą %s\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3718 msgstr "szyfr IDEA nie jest dostępny, próba użycia %s zamiast niego\n"
3719
3720 msgid "decryption okay\n"
3721 msgstr "odszyfrowanie poprawne\n"
3722
3723 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3724 msgstr "OSTRZEŻENIE: wiadomość nie była zabezpieczona przed manipulacją\n"
3725
3726 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3727 msgstr "OSTRZEŻENIE: zaszyfrowana wiadomość była manipulowana!\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "decryption failed: %s\n"
3731 msgstr "błąd odszyfrowywania: %s\n"
3732
3733 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3734 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczył że wiadomość nie powinna być zapisywana\n"
3735
3736 #, c-format
3737 msgid "original file name='%.*s'\n"
3738 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
3739
3740 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3741 msgstr "OSTRZEŻENIE: wielokrotne teksty jawne\n"
3742
3743 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3744 msgstr ""
3745 "osobny certyfikat unieważnienia, aby go wczytać  użyj ,,gpg --import''\n"
3746
3747 msgid "no signature found\n"
3748 msgstr "nie znaleziono podpisu\n"
3749
3750 msgid "signature verification suppressed\n"
3751 msgstr "wymuszono pominięcie sprawdzenia podpisu\n"
3752
3753 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3754 msgstr "nie można obsłużyć niejednoznacznych danych podpisu\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "Signature made %s\n"
3758 msgstr "Podpis złożono %s\n"
3759
3760 #, c-format
3761 msgid "               using %s key %s\n"
3762 msgstr "       kluczem %s %s\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3766 msgstr "Podpisano w %s kluczem %s o numerze %s\n"
3767
3768 msgid "Key available at: "
3769 msgstr "Klucz dostępny w: "
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "BAD signature from \"%s\""
3773 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis złożony przez ,,%s''"
3774
3775 #, c-format
3776 msgid "Expired signature from \"%s\""
3777 msgstr "Przeterminowany podpis złożony przez ,,%s''"
3778
3779 #, c-format
3780 msgid "Good signature from \"%s\""
3781 msgstr "Poprawny podpis złożony przez ,,%s''"
3782
3783 msgid "[uncertain]"
3784 msgstr "[niepewne]"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "                aka \"%s\""
3788 msgstr "       alias ,,%s''"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "Signature expired %s\n"
3792 msgstr "Ważność podpisu wygasła %s.\n"
3793
3794 #, c-format
3795 msgid "Signature expires %s\n"
3796 msgstr "Ważność podpisu wygasa %s.\n"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3800 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
3801
3802 msgid "binary"
3803 msgstr "binarny"
3804
3805 msgid "textmode"
3806 msgstr "tekstowy"
3807
3808 msgid "unknown"
3809 msgstr "nieznany"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3813 msgstr ""
3814 "UWAGA: to nie jest podpis oddzielony; plik ,,%s'' NIE został sprawdzony!\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "Can't check signature: %s\n"
3818 msgstr "Nie można sprawdzić podpisu: %s\n"
3819
3820 msgid "not a detached signature\n"
3821 msgstr "nie jest oddzielonym podpisem.\n"
3822
3823 msgid ""
3824 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3825 msgstr ""
3826 "OSTRZEŻENIE: wielokrotne podpisy. Tylko pierwszy zostanie sprawdzony.\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3830 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x.\n"
3831
3832 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3833 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x).\n"
3834
3835 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3836 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
3837
3838 #, c-format
3839 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3840 msgstr "nie można wyłączyć zrzutów pamięci: %s\n"
3841
3842 #, c-format
3843 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3844 msgstr "błąd fstat na ,,%s'' w %s: %s\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3848 msgstr "błąd fstat(%d) w %s: %s\n"
3849
3850 #, c-format
3851 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3852 msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm asymetryczny %s\n"
3853
3854 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3855 msgstr ""
3856 "OSTRZEŻENIE: klucze Elgamala do podpisywania i szyfrowania są przestarzałe\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3860 msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm szyfrujący %s\n"
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3864 msgstr "OSTRZEŻENIE: używany jest eksperymentalny algorytm skrótu %s\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
3868 msgstr "OSTRZEŻENIE: algorytm skrótu %s jest przestarzały\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "please see %s for more information\n"
3872 msgstr "więcej informacji można znaleźć w %s\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "NOTE: This feature is not available in %s\n"
3876 msgstr "UWAGA: Ta opcja nie jest dostępna w %s\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3880 msgstr "%s:%d: przestarzała opcja ,,%s''\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3884 msgstr "OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą opcją.\n"
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3888 msgstr "w jej miejsce należy użyć ,,%s%s''\"\n"
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
3892 msgstr ""
3893 "OSTRZEŻENIE: ,,%s'' jest przestarzałą komendą -- nie należy jej używać\n"
3894
3895 msgid "Uncompressed"
3896 msgstr "Nieskompresowany"
3897
3898 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
3899 msgid "uncompressed|none"
3900 msgstr "nieskompresowany|brak"
3901