Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / ro.po
1 # Mesajele în limba română pentru gnupg.
2 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Acest fișier este distribuit sub aceeași licență ca și pachetul gnupg.
4 # Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>, 2003, 2004, 2005.
5 #
6 #
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.10\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:15+0200\n"
13 "Last-Translator: Laurențiu Buzdugan <lbuz@rolix.org>\n"
14 "Language-Team: Romanian <translation-team-ro@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: ro\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
20 "20)) ? 1 : 2;\n"
21
22 #, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "nu pot genera un număr prim cu  pbiți=%u qbiți=%u\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
28 msgstr "nu pot genera un număr prim cu mai puțin de %d biți\n"
29
30 msgid "no entropy gathering module detected\n"
31 msgstr "nu a fost găsit nici un modul de adunare a entropiei\n"
32
33 #, c-format
34 msgid "can't lock `%s': %s\n"
35 msgstr "nu pot bloca `%s': %s'\n"
36
37 #, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "aștept blocarea pentru `%s...'\n"
40
41 #, c-format
42 msgid "can't open `%s': %s\n"
43 msgstr "nu pot deschide `%s': %s\n"
44
45 #, c-format
46 msgid "can't stat `%s': %s\n"
47 msgstr "nu pot obține statistici `%s': %s\n"
48
49 #, c-format
50 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
51 msgstr "`%s' nu este un fișier normal - ignorat\n"
52
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "notă: fișier random_seed este gol\n"
55
56 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
57 msgstr ""
58 "AVERTISMENT: dimensiune invalidă pentru fișierul random_seed - nu va fi "
59 "folosită\n"
60
61 #, c-format
62 msgid "can't read `%s': %s\n"
63 msgstr "nu pot citi `%s': %s\n"
64
65 msgid "note: random_seed file not updated\n"
66 msgstr "notă: fișierul random_seed nu a fost actualizat\n"
67
68 #, c-format
69 msgid "can't create `%s': %s\n"
70 msgstr "nu pot crea `%s': %s\n"
71
72 #, c-format
73 msgid "can't write `%s': %s\n"
74 msgstr "nu pot scrie `%s': %s\n"
75
76 #, c-format
77 msgid "can't close `%s': %s\n"
78 msgstr "nu pot închide `%s': %s\n"
79
80 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
81 msgstr ""
82 "AVERISMENT: este folosit un generator de numere aleatoare nesigur "
83 "(insecure)!!\n"
84
85 msgid ""
86 "The random number generator is only a kludge to let\n"
87 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
88 "\n"
89 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
90 "\n"
91 msgstr ""
92 "Generatorul de numere aleatoare este doar ceva temporar pentru\n"
93 "a-l face să meargă - nu este nicidecum un GNA sigur (secure)!\n"
94 "\n"
95 "NU FOLOSIȚI NICI O DATĂ GENERATĂ DE ACEST PROGRAM!!\n"
96 "\n"
97
98 msgid ""
99 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
100 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
101 "of the entropy.\n"
102 msgstr ""
103 "Vă rugăm așteptați, este adunată entropia. Faceți ceva dacă vă ajută să\n"
104 "nu vă plictisiți, pentru că va îmbunătăți calitatea entropiei.\n"
105
106 #, c-format
107 msgid ""
108 "\n"
109 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
110 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
111 msgstr ""
112 "\n"
113 "Nu sunt disponibili destui octeți aleatori.  Vă rugăm faceți ceva pentru\n"
114 "a da sistemului de operare o șansă de a colecta mai multă entropie\n"
115 "(Mai sunt necesari %d octeți)\n"
116
117 #, c-format
118 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
119 msgstr "am eșuat să stochez amprenta: %s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
123 msgstr "am eșuat să stochez data creării: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "reading public key failed: %s\n"
127 msgstr "citirea cheii publice a eșuat: %s\n"
128
129 msgid "response does not contain the public key data\n"
130 msgstr "răspunsul nu conține datele cheii publice\n"
131
132 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
133 msgstr "răspunsul nu conține modulul RSA\n"
134
135 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
136 msgstr "răspunsul nu conține exponentul public RSA\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "using default PIN as %s\n"
140 msgstr "folosim PIN implicit ca %s\n"
141
142 #, c-format
143 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
144 msgstr ""
145 "nu am reușit să foloses PIn-ul implicit ca %s: %s - am deactivat folosirea "
146 "implicită ulterioară\n"
147
148 #, c-format
149 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
150 msgstr "||Vă rugăm introduceți PIN%%0A[semnături făcute: %lu]"
151
152 msgid "||Please enter the PIN"
153 msgstr "||Vă rugăm introduceți PIN-ul"
154
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr "apelul PIN a returnat eroare: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
161 msgstr "PIN-ul pentru CHV%d este prea scurt; lungimea minimă este %d\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
165 msgstr "verificarea CHV%d a eșuat: %s\n"
166
167 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
168 msgstr "eroare la recuperarea stării CHV de pe card\n"
169
170 msgid "card is permanently locked!\n"
171 msgstr "cardul este încuiat permanent!\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
175 msgstr "%d încercări PIN Admin rămase înainte de a încuia cardul permanent\n"
176
177 # c-format
178 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
179 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
180 #, c-format
181 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
182 msgstr "|A|Vă rugăm introduceți PIN-ul%%0A[încercări rămase: %d]"
183
184 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
185 msgstr "|A|Vă rugăm introduceți PIN-ul Admin"
186
187 msgid "access to admin commands is not configured\n"
188 msgstr "accesul la comenzile de administrare nu este configurată\n"
189
190 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
191 msgstr "Codul Reset nu (mai) este disponibil\n"
192
193 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
194 msgstr "||Vă rugăm introduceți Codul Reset pentru card"
195
196 #, c-format
197 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
198 msgstr "Codul Reset este prea scurt; lungimea minimă este %d\n"
199
200 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
201 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
202 #. to get some infos on the string.
203 msgid "|RN|New Reset Code"
204 msgstr "|RN|Cod Reset Nou"
205
206 msgid "|AN|New Admin PIN"
207 msgstr "|AN|PIN Admin Nou"
208
209 msgid "|N|New PIN"
210 msgstr "|N|PIN Nou"
211
212 #, c-format
213 msgid "error getting new PIN: %s\n"
214 msgstr "eroare la obținere noului PIN: %s\n"
215
216 msgid "error reading application data\n"
217 msgstr "eroare la citirea datelor aplicației\n"
218
219 msgid "error reading fingerprint DO\n"
220 msgstr "eroare la citirea amprentei DO\n"
221
222 msgid "key already exists\n"
223 msgstr "cheia există deja\n"
224
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr "cheia existentă va fi înlocuită\n"
227
228 msgid "generating new key\n"
229 msgstr "generez o nouă cheie\n"
230
231 msgid "writing new key\n"
232 msgstr "scriu cheia nouă\n"
233
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr "timestamp-ul de creare lipsește\n"
236
237 #, c-format
238 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
239 msgstr "modulus-ul RSA lipsește sau nu are %d biți\n"
240
241 #, c-format
242 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
243 msgstr "Exponentul public RSA lipsește sau are mai mult de %d biți\n"
244
245 #, c-format
246 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
247 msgstr "prime-ul RSA %s lipsește sau nu are %d biți\n"
248
249 #, c-format
250 msgid "failed to store the key: %s\n"
251 msgstr "am eșuat să stochez cheia: %s\n"
252
253 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
254 msgstr "vă rugăm așteptați câtă vreme este creată noua cheie ...\n"
255
256 msgid "generating key failed\n"
257 msgstr "generarea cheii a eșuat\n"
258
259 #, c-format
260 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
261 msgstr "generarea cheii este completă (%d secunde)\n"
262
263 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
264 msgstr "structură invalidă a cardului OpenPGP (DO 0x93)\n"
265
266 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
267 msgstr "amprenta de pe card nu se potrivește cu cea cerută\n"
268
269 #, c-format
270 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
271 msgstr "cardul nu suportă algoritmul rezumat %s\n"
272
273 #, c-format
274 msgid "signatures created so far: %lu\n"
275 msgstr "semnături create până acum: %lu\n"
276
277 msgid ""
278 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
279 msgstr ""
280 "verificarea PIN-ului Admin este deocamdată interzisă prin această comandă\n"
281
282 #, c-format
283 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
284 msgstr "nu pot accesa %s - card OpenPGP invalid?\n"
285
286 #, c-format
287 msgid "armor: %s\n"
288 msgstr "armură: %s\n"
289
290 msgid "invalid armor header: "
291 msgstr "header armură invalid: "
292
293 msgid "armor header: "
294 msgstr "header armură: "
295
296 msgid "invalid clearsig header\n"
297 msgstr "header clearsig invalid\n"
298
299 msgid "unknown armor header: "
300 msgstr "header armură necunoscut: "
301
302 msgid "nested clear text signatures\n"
303 msgstr "semnături text în clar încuibărite\n"
304
305 msgid "unexpected armor: "
306 msgstr "armură neașteptată: "
307
308 msgid "invalid dash escaped line: "
309 msgstr "linie cu liniuță escape invalidă: "
310
311 #, c-format
312 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
313 msgstr "caracter radix64 invalid %02X sărit\n"
314
315 msgid "premature eof (no CRC)\n"
316 msgstr "eof prematur (nici un CRC)\n"
317
318 msgid "premature eof (in CRC)\n"
319 msgstr "eof prematur (în CRC)\n"
320
321 msgid "malformed CRC\n"
322 msgstr "CRC anormal\n"
323
324 #, c-format
325 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
326 msgstr "eroare CRC; %06lX - %06lX\n"
327
328 msgid "premature eof (in trailer)\n"
329 msgstr "eof prematur (în trailer)\n"
330
331 msgid "error in trailer line\n"
332 msgstr "eroare linia de trailer\n"
333
334 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
335 msgstr "nici o dată OpenPGP validă găsită.\n"
336
337 #, c-format
338 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
339 msgstr "armură invalidă: linie mai lungă de %d caractere\n"
340
341 msgid ""
342 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
343 msgstr ""
344 "caracter printabil în ghilimele în armură - probabil a fost folosit un MTA "
345 "cu bug-uri\n"
346
347 #, c-format
348 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
349 msgstr "cardul OpenPGP nu e disponibil: %s\n"
350
351 #, c-format
352 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
353 msgstr "cardul OpenPGP nr. %s detectat\n"
354
355 msgid "can't do this in batch mode\n"
356 msgstr "nu pot face acest lucru în modul batch\n"
357
358 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
359 msgstr "Această comandă este disponibilă numai pentru carduri versiunea 2\n"
360
361 msgid "Your selection? "
362 msgstr "Selecția d-voastră? "
363
364 msgid "[not set]"
365 msgstr "[nesetat(ă)]"
366
367 msgid "male"
368 msgstr "masculin"
369
370 msgid "female"
371 msgstr "feminin"
372
373 msgid "unspecified"
374 msgstr "nespecificat(ă)"
375
376 msgid "not forced"
377 msgstr "neforțat(ă)"
378
379 msgid "forced"
380 msgstr "forțat(ă)"
381
382 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
383 msgstr "Eroare: Deocamdată sunt permise numai caractere ASCII.\n"
384
385 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
386 msgstr "Eroare: Caracterul \"<\" nu poate fi folosit.\n"
387
388 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
389 msgstr "Eroare: Spațiile duble nu sunt permise.\n"
390
391 msgid "Cardholder's surname: "
392 msgstr "Numele de familie al proprietarului cardului: "
393
394 msgid "Cardholder's given name: "
395 msgstr "Prenumele proprietarului cardului: "
396
397 #, c-format
398 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
399 msgstr "Eroare: Nume combinat prea lung (limita este de %d caractere).\n"
400
401 msgid "URL to retrieve public key: "
402 msgstr "URL pentru a aduce cheia publică: "
403
404 #, c-format
405 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
406 msgstr "Eroare: URL prea lung (limita este de %d caractere).\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
410 msgstr "eroare la alocarea memoriei: %s\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "error reading `%s': %s\n"
414 msgstr "eroare la citire `%s': %s\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "error writing `%s': %s\n"
418 msgstr "eroare la scriere `%s': %s\n"
419
420 msgid "Login data (account name): "
421 msgstr "Date login (nume cont): "
422
423 #, c-format
424 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
425 msgstr "Eroare: datele de login prea lungi (limita este de %d caractere).\n"
426
427 msgid "Private DO data: "
428 msgstr "Date DO personale: "
429
430 #, c-format
431 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
432 msgstr "Eroare DO personal pre lung (limita este de %d caractere).\n"
433
434 msgid "Language preferences: "
435 msgstr "Preferințe limbă: "
436
437 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
438 msgstr "Eroare: lungime invalidă pentru șir preferințe.\n"
439
440 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
441 msgstr "Eroare: caractere invalide în șir preferințe.\n"
442
443 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
444 msgstr "Sex ((M)asculin, (F)eminin sau spațiu): "
445
446 msgid "Error: invalid response.\n"
447 msgstr "Eroare: răspuns invalid.\n"
448
449 msgid "CA fingerprint: "
450 msgstr "Amprenta CA: "
451
452 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
453 msgstr "Eroare: amprentă formatată invalid.\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "key operation not possible: %s\n"
457 msgstr "operația pe cheie nu e posibilă: %s\n"
458
459 msgid "not an OpenPGP card"
460 msgstr "nu este un card OpenPGP"
461
462 #, c-format
463 msgid "error getting current key info: %s\n"
464 msgstr "eroare la obținerea informației pentru cheia curentă: %s\n"
465
466 msgid "Replace existing key? (y/N) "
467 msgstr "Înlocuiesc cheia existentă? (d/N) "
468
469 msgid ""
470 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
471 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
472 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
473 msgstr ""
474 "NOTĂ: Nu există nici o garanție că cardul suportă lungimea cerută.\n"
475 "      Dacă generarea cheii nu reușește, vă rugăm verificați\n"
476 "      documentație cardului dvs. pentru a vedea ce lungimi sunt permise.\n"
477
478 #, c-format
479 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
480 msgstr "Ce lungime de cheie doriți pentru cheia de semnătură? (%u) "
481
482 #, c-format
483 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
484 msgstr "Ce lungime de cheie doriți pentru cheia de cifrare? (%u) "
485
486 #, c-format
487 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
488 msgstr "Ce lungime de cheie doriți pentru cheia de autentificare? (%u) "
489
490 #, c-format
491 msgid "rounded up to %u bits\n"
492 msgstr "rotunjită prin adaos la %u biți\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
496 msgstr "dimensiunile cheii %s trebuie să fie în intervalul %u-%u\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
500 msgstr "Cardul va fi acum reconfigurat pentru a  genera  chei de %u biți \n"
501
502 #, c-format
503 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
504 msgstr "eroare la schimbarea lungimii cheii %d la %u biți: %s\n"
505
506 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
507 msgstr "Creez copie de rezervă a cheii de cifrare în afara cardului? (d/N) "
508
509 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
510 msgstr "NOTĂ: cheile sunt deja stocate pe card!\n"
511
512 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
513 msgstr "Înlocuiesc cheile existente? (d/N) "
514
515 #, c-format
516 msgid ""
517 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
518 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
519 "You should change them using the command --change-pin\n"
520 msgstr ""
521 "Vă rugăm să observați că setările din fabrică ale PIN-urilor sunt\n"
522 "   PIN = `%s'     PIN Admin = `%s'\n"
523 "Ar trebui să le schimbați folosind comanda --change-pin\n"
524
525 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
526 msgstr "Vă rugăm selectați tipul de cheie de generat:\n"
527
528 msgid "   (1) Signature key\n"
529 msgstr "   (1) Cheie de semnare\n"
530
531 msgid "   (2) Encryption key\n"
532 msgstr "   (2) Cheie de cifrare\n"
533
534 msgid "   (3) Authentication key\n"
535 msgstr "   (3) Cheie de autentificare\n"
536
537 msgid "Invalid selection.\n"
538 msgstr "Selecție invalidă.\n"
539
540 msgid "Please select where to store the key:\n"
541 msgstr "Vă rugăm selectați unde să fie stocată cheia:\n"
542
543 msgid "unknown key protection algorithm\n"
544 msgstr "algoritm de protecție a cheii necunoscut\n"
545
546 msgid "secret parts of key are not available\n"
547 msgstr "părți secrete ale cheii nu sunt disponibile\n"
548
549 msgid "secret key already stored on a card\n"
550 msgstr "cheia secretă deja stocată pe un card\n"
551
552 # c-format
553 #, c-format
554 msgid "error writing key to card: %s\n"
555 msgstr "eroare la scrierea cheii pe card: %s\n"
556
557 msgid "quit this menu"
558 msgstr "ieși din acest meniu"
559
560 msgid "show admin commands"
561 msgstr "arată comenzi administrare"
562
563 msgid "show this help"
564 msgstr "afișează acest mesaj"
565
566 msgid "list all available data"
567 msgstr "afișează toate datele disponibile"
568
569 msgid "change card holder's name"
570 msgstr "schimbă numele purtătorului cardului"
571
572 msgid "change URL to retrieve key"
573 msgstr "schimbă URL-ul de unde să fie adusă cheia"
574
575 msgid "fetch the key specified in the card URL"
576 msgstr "adu cheia specificată de URL-ul de pe card"
577
578 msgid "change the login name"
579 msgstr "schimbă numele de login"
580
581 msgid "change the language preferences"
582 msgstr "schimbă preferințele de limbă"
583
584 msgid "change card holder's sex"
585 msgstr "schimbă sexul purtătorului cardului"
586
587 msgid "change a CA fingerprint"
588 msgstr "schimbă o amprentă CA"
589
590 msgid "toggle the signature force PIN flag"
591 msgstr "comută fanionul PIN de forțare a semnăturii"
592
593 msgid "generate new keys"
594 msgstr "generează noi chei"
595
596 msgid "menu to change or unblock the PIN"
597 msgstr "meniu pentru a schimba sau debloca PIN-ul"
598
599 msgid "verify the PIN and list all data"
600 msgstr "verifică PIN-ul și listează toate datele"
601
602 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
603 msgstr "deblocați PIN-ul folosind un Cod Resetare"
604
605 msgid "gpg/card> "
606 msgstr ""
607
608 msgid "Admin-only command\n"
609 msgstr "Comandă numai-administrare\n"
610
611 msgid "Admin commands are allowed\n"
612 msgstr "Sunt permise comenzi administrare\n"
613
614 msgid "Admin commands are not allowed\n"
615 msgstr "Nu sunt permise comenzi administrare\n"
616
617 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
618 msgstr "Comandă invalidă  (încercați \"help\")\n"
619
620 msgid "card reader not available\n"
621 msgstr "cititorul de card nu e disponibil\n"
622
623 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
624 msgstr ""
625 "Vă rugăm introduceți cardul și apăsați return sau apăsați 'c' pentru a "
626 "renunța: "
627
628 #, c-format
629 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
630 msgstr "selectarea openpgp a eșuat: %s\n"
631
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
635 "   %.*s\n"
636 msgstr ""
637 "Vă rugăm scoateți cardul curent și introducați unul cu număr de serie:\n"
638 "   %.*s\n"
639
640 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
641 msgstr "Apăsați return când sunteți gata sau apăsați 'c' pentru a renunța: "
642
643 msgid "Enter New Admin PIN: "
644 msgstr "Introduceți noul PIN Admin: "
645
646 msgid "Enter New PIN: "
647 msgstr "introduceți noul PIN: "
648
649 msgid "Enter Admin PIN: "
650 msgstr "Introduceți PIN Admin: "
651
652 msgid "Enter PIN: "
653 msgstr "Introduceți PIN: "
654
655 msgid "Repeat this PIN: "
656 msgstr "Repetați acest PIN: "
657
658 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
659 msgstr "PIN-ul nu a fost repetat corect; mai încercați o dată"
660
661 #, c-format
662 msgid "can't open `%s'\n"
663 msgstr "nu pot deschide `%s'\n"
664
665 msgid "--output doesn't work for this command\n"
666 msgstr "--output nu merge pentru această comandă\n"
667
668 #, c-format
669 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
670 msgstr "cheia \"%s\" nu a fost găsită: %s\n"
671
672 #, c-format
673 msgid "error reading keyblock: %s\n"
674 msgstr "eroare la citire keyblock: %s\n"
675
676 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
677 msgstr "(dacă nu specificați cheia prin amprentă)\n"
678
679 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
680 msgstr "nu pot face acest lucru în mod batch fără \"--yes\"\n"
681
682 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
683 msgstr "Șterge această cheie din inelul de chei? (d/N) "
684
685 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
686 msgstr "Aceasta este o cheie secretă! - chiar doriți să o ștergeți? (d/N) "
687
688 #, c-format
689 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
690 msgstr "stergere keyblock a eșuat: %s\n"
691
692 msgid "ownertrust information cleared\n"
693 msgstr "informații încredere-proprietar curățate\n"
694
695 #, c-format
696 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
697 msgstr "există o cheie secretă pentru cheia publică \"%s\"!\n"
698
699 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
700 msgstr ""
701 "folosiți opțiunea \"--delete-secret-keys\" pentru a o șterge pe aceasta mai "
702 "întâi.\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "error creating passphrase: %s\n"
706 msgstr "eroare la crearea frazei-parolă: %s\n"
707
708 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
709 msgstr "nu pot crea un pachet ESK simetric datorită modului S2K\n"
710
711 #, c-format
712 msgid "using cipher %s\n"
713 msgstr "folosesc cifrul %s\n"
714
715 #, c-format
716 msgid "`%s' already compressed\n"
717 msgstr "`%s' deja compresat\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
721 msgstr "AVERTISMENT: `%s' este un fișier gol\n"
722
723 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
724 msgstr ""
725 "în modul --pgp2 puteți cifra numai cu chei RSA de 2048 biți sau mai puțin\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "reading from `%s'\n"
729 msgstr "citesc din `%s'\n"
730
731 msgid ""
732 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
733 msgstr ""
734 "nu pot folosi cifrul IDEA pentru pentru toate cheile pentru care cifrați.\n"
735
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
739 msgstr ""
740 "AVERTISMENT: forțând cifrul simetric %s (%d) violați preferințele "
741 "destinatarului\n"
742
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
746 "preferences\n"
747 msgstr ""
748 "AVERTISMENT: forțând algoritmul de compresie %s (%d) violați preferințele "
749 "destinatarului\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
753 msgstr "forțând cifrul simetric %s (%d) violați preferințele destinatarului\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
757 msgstr "nu puteți folosi %s câtă vreme în modul %s\n"
758
759 #, c-format
760 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
761 msgstr "%s/%s cifrat pentru: \"%s\"\n"
762
763 #, c-format
764 msgid "%s encrypted data\n"
765 msgstr "%s date cifrate\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
769 msgstr "cifrat cu un algoritm necunoscut %d\n"
770
771 msgid ""
772 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
773 msgstr ""
774 "AVERTISMENT: mesajul a fost cifrat cu o cheie slabă din cifrul simetric.\n"
775
776 msgid "problem handling encrypted packet\n"
777 msgstr "problemă cu mânuirea pachetului cifrat\n"
778
779 msgid "no remote program execution supported\n"
780 msgstr "nu este suportată execuția nici unui program la distanță\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
784 msgstr "nu pot crea directorul `%s': %s\n"
785
786 msgid ""
787 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
788 msgstr ""
789 "chemarea programelor externe sunt deactivate datorită opțiunilor nesigure "
790 "pentru permisiunile fișierului\n"
791
792 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
793 msgstr ""
794 "această platformă necesită fișiere temporare când sunt chemate programe "
795 "externe\n"
796
797 #, c-format
798 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
799 msgstr "nu pot executa programul `%s': %s\n"
800
801 #, c-format
802 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
803 msgstr "nu pot executa shell-ul `%s': %s\n"
804
805 #, c-format
806 msgid "system error while calling external program: %s\n"
807 msgstr "eroare de sistem la chemarea programului extern: %s\n"
808
809 msgid "unnatural exit of external program\n"
810 msgstr "ieșire nenaturală a programului extern\n"
811
812 msgid "unable to execute external program\n"
813 msgstr "nu pot executa programul extern\n"
814
815 #, c-format
816 msgid "unable to read external program response: %s\n"
817 msgstr "nu pot citi răspunsul programului extern: %s\n"
818
819 #, c-format
820 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
821 msgstr "AVERTISMENT: nu pot șterge fișierul temporar (%s) `%s': %s\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
825 msgstr "AVERTISMENT: nu pot șterge directorul temporar `%s': %s\n"
826
827 msgid "export signatures that are marked as local-only"
828 msgstr "exportă semnăturile marcate ca numai-local"
829
830 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
831 msgstr "exportă atribute ID-uri utilizator (în general ID-uri foto)"
832
833 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
834 msgstr "exportă cheile de revocare marcate ca \"sensitive\""
835
836 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
837 msgstr "șterge fraza-parolă din subcheile exportate"
838
839 msgid "remove unusable parts from key during export"
840 msgstr "șterge părțile de nefolosit din cheie la exportare"
841
842 msgid "remove as much as possible from key during export"
843 msgstr "șterge cât mai mult posibil dincheie la exportare"
844
845 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
846 msgstr "exportul cheilor secrete nu este permis\n"
847
848 #, c-format
849 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
850 msgstr "cheia %s: nu e protejată - sărită\n"
851
852 #, c-format
853 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
854 msgstr "cheia %s: cheie stil PGP 2.x - sărită\n"
855
856 #, c-format
857 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
858 msgstr "cheia %s: material cheie pe card - sărit\n"
859
860 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
861 msgstr "pe cale de a exporta o subcheie neprotejată\n"
862
863 #, c-format
864 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
865 msgstr "am eșuat de-protejarea subcheii: %s\n"
866
867 #, c-format
868 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
869 msgstr "AVERTISMENT: cheia secretă %s nu are un checksum SK simplu\n"
870
871 msgid "WARNING: nothing exported\n"
872 msgstr "AVERTISMENT: nimic exportat\n"
873
874 msgid ""
875 "@Commands:\n"
876 " "
877 msgstr ""
878 "@Comenzi:\n"
879 " "
880
881 msgid "|[file]|make a signature"
882 msgstr "|[fișier]|crează o semnătură"
883
884 msgid "|[file]|make a clear text signature"
885 msgstr "|[fișier]|crează o semnătură text în clar"
886
887 msgid "make a detached signature"
888 msgstr "crează o semnătură detașată"
889
890 msgid "encrypt data"
891 msgstr "cifrează datele"
892
893 msgid "encryption only with symmetric cipher"
894 msgstr "cifrează numai cu cifru simetric"
895
896 msgid "decrypt data (default)"
897 msgstr "decriptează datele (implicit)"
898
899 msgid "verify a signature"
900 msgstr "verifică o semnătură"
901
902 msgid "list keys"
903 msgstr "enumeră chei"
904
905 msgid "list keys and signatures"
906 msgstr "enumeră chei și semnături"
907
908 msgid "list and check key signatures"
909 msgstr "enumeră și verifică semnăturile cheii"
910
911 msgid "list keys and fingerprints"
912 msgstr "enumeră chei și amprente"
913
914 msgid "list secret keys"
915 msgstr "enumeră chei secrete"
916
917 msgid "generate a new key pair"
918 msgstr "generează o nouă perechi de chei"
919
920 msgid "remove keys from the public keyring"
921 msgstr "șterge chei de pe inelul de chei public"
922
923 msgid "remove keys from the secret keyring"
924 msgstr "șterge chei de pe inelul de chei secret"
925
926 msgid "sign a key"
927 msgstr "semnează o cheie"
928
929 msgid "sign a key locally"
930 msgstr "semnează o cheie local"
931
932 msgid "sign or edit a key"
933 msgstr "semnează sau editează o cheie"
934
935 msgid "generate a revocation certificate"
936 msgstr "generează un certificat de revocare"
937
938 msgid "export keys"
939 msgstr "exportă chei"
940
941 msgid "export keys to a key server"
942 msgstr "exportă chei pentru un server de chei"
943
944 msgid "import keys from a key server"
945 msgstr "importă chei de la un server de chei"
946
947 msgid "search for keys on a key server"
948 msgstr "caută pentru chei pe un server de chei"
949
950 msgid "update all keys from a keyserver"
951 msgstr "actualizează toate cheile de la un server de chei"
952
953 msgid "import/merge keys"
954 msgstr "importă/combină chei"
955
956 msgid "print the card status"
957 msgstr "afișează starea cardului"
958
959 msgid "change data on a card"
960 msgstr "schimbă data de pe card"
961
962 msgid "change a card's PIN"
963 msgstr "schimbă PIN-ul unui card"
964
965 msgid "update the trust database"
966 msgstr "actualizează baza de date de încredere"
967
968 msgid "|algo [files]|print message digests"
969 msgstr "|algo [fișiere]|afișează rezumate mesaje"
970
971 msgid ""
972 "@\n"
973 "Options:\n"
974 " "
975 msgstr ""
976 "@\n"
977 "Opțiuni:\n"
978 " "
979
980 msgid "create ascii armored output"
981 msgstr "crează ieșire în armură ascii"
982
983 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
984 msgstr "|NUME|cifrare pentru NUME"
985
986 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
987 msgstr "folosește acest id-utilizator pentru a semna sau decripta"
988
989 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
990 msgstr "|N|setează nivel de compresie N (0 deactivează)"
991
992 msgid "use canonical text mode"
993 msgstr "folosește modul text canonic"
994
995 msgid "use as output file"
996 msgstr "folosește ca fișier ieșire"
997
998 msgid "verbose"
999 msgstr "locvace"
1000
1001 msgid "do not make any changes"
1002 msgstr "nu face nici o schimbare"
1003
1004 msgid "prompt before overwriting"
1005 msgstr "întreabă înainte de a suprascrie"
1006
1007 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1008 msgstr "folosește comportament strict OpenPGP"
1009
1010 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1011 msgstr "generează mesaje compatibile cu PGP 2.x"
1012
1013 msgid ""
1014 "@\n"
1015 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1016 msgstr ""
1017 "@\n"
1018 "(Arată pagina man pentru o listă completă a comenzilor și opțiunilor)\n"
1019
1020 msgid ""
1021 "@\n"
1022 "Examples:\n"
1023 "\n"
1024 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1025 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1026 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1027 " --list-keys [names]        show keys\n"
1028 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1029 msgstr ""
1030 "@\n"
1031 "Exemple:\n"
1032 "\n"
1033 " -se -r Dan [fișier]        semnează și cifrează pentru utilizatorul Dan\n"
1034 " --clearsign [fișier]       crează o semnătură text în clar\n"
1035 " --detach-sign [fișier]     crează o semnătură detașată\n"
1036 " --list-keys [nume]         arată chei\n"
1037 " --fingerprint [nume]       arată amprente\n"
1038
1039 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1040 msgstr "Raportați bug-uri la <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1041
1042 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1043 msgstr "Folosire: gpg [opțiuni] [fișiere] (-h pentru ajutor)"
1044
1045 msgid ""
1046 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1047 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1048 "Default operation depends on the input data\n"
1049 msgstr ""
1050 "Sintaxă: gpg [opțiuni] [fișiere]\n"
1051 "sign, check, encrypt sau decrypt\n"
1052 "operațiunea implicită depinde de datele de intrare\n"
1053
1054 msgid ""
1055 "\n"
1056 "Supported algorithms:\n"
1057 msgstr ""
1058 "\n"
1059 "Algoritmuri suportate:\n"
1060
1061 msgid "Pubkey: "
1062 msgstr "Pubkey: "
1063
1064 msgid "Cipher: "
1065 msgstr "Cifru: "
1066
1067 msgid "Hash: "
1068 msgstr "Hash: "
1069
1070 msgid "Compression: "
1071 msgstr "Compresie: "
1072
1073 msgid "usage: gpg [options] "
1074 msgstr "folosire: gpg [opțiuni] "
1075
1076 msgid "conflicting commands\n"
1077 msgstr "comenzi în conflict\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1081 msgstr "nu am găsit nici un semn = în definiția grupului `%s'\n"
1082
1083 #, c-format
1084 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1085 msgstr ""
1086 "AVERTISMENT: proprietate nesigură (unsafe) pentru directorul home `%s'\n"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1090 msgstr ""
1091 "AVERTISMENT: proprietate nesigură (unsafe) pentru fișier configurare `%s'\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1095 msgstr ""
1096 "AVERTISMENT: permisiuni nesigure (unsafe) pentru directorul home `%s'\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1100 msgstr ""
1101 "AVERTISMENT: permisiuni nesigure (unsafe) pentru fișier configurare `%s'\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1105 msgstr ""
1106 "AVERTISMENT: proprietate director incluziuni nesigur (unsafe) pentru "
1107 "directorul home `%s'\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid ""
1111 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1112 msgstr ""
1113 "AVERTISMENT: proprietate director incluziuni nesigur (unsafe) pentru fișier "
1114 "configurare `%s'\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1118 msgstr ""
1119 "AVERTISMENT: permisiuni director incluziuni nesigure (unsafe) pentru "
1120 "directorul home `%s'\n"
1121
1122 #, c-format
1123 msgid ""
1124 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1125 msgstr ""
1126 "AVERTISMENT: permisiuni director incluziuni nesigure (unsafe) pentru fișier "
1127 "configurare `%s'\n"
1128
1129 #, c-format
1130 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1131 msgstr "articol configurare necunoscut `%s'\n"
1132
1133 msgid "display photo IDs during key listings"
1134 msgstr "afișează ID-urile photo la enumerarea cheilor"
1135
1136 msgid "show policy URLs during signature listings"
1137 msgstr "afișează politicile URL-urilor la enumerarea semnăturilor"
1138
1139 msgid "show all notations during signature listings"
1140 msgstr "arată  toate notațiile la enumerarea semnăturilor"
1141
1142 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1143 msgstr "arată  notațiile standard IETF la enumerarea semnăturilor"
1144
1145 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1146 msgstr "arată  notațiile utilizatorilor la enumerarea semnăturilor"
1147
1148 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1149 msgstr ""
1150 "arată  URL-urile serverelor de chei preferate la enumerarea semnăturilor"
1151
1152 msgid "show user ID validity during key listings"
1153 msgstr "arată  validitatea ID-ului utilizatorilor la enumerarea cheilor"
1154
1155 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1156 msgstr "arată  ID-urile utilizator revocate și expirate la enumerarea cheilor"
1157
1158 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1159 msgstr "arată subcheile revocate și expirate la enumerarea cheilor"
1160
1161 msgid "show the keyring name in key listings"
1162 msgstr "arată numele inelului de chei la enumerarea cheilor"
1163
1164 msgid "show expiration dates during signature listings"
1165 msgstr "arată datele de expirare la enumerarea semnăturilor"
1166
1167 #, c-format
1168 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1169 msgstr "NOTĂ: fișier opțiuni implicite vechi `%s' ignorat\n"
1170
1171 #, c-format
1172 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1173 msgstr "NOTĂ: nici un fișier opțiuni implicit `%s'\n"
1174
1175 #, c-format
1176 msgid "option file `%s': %s\n"
1177 msgstr "fișier opțiuni `%s': %s\n"
1178
1179 #, c-format
1180 msgid "reading options from `%s'\n"
1181 msgstr "citesc opțiuni din `%s'\n"
1182
1183 #, c-format
1184 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1185 msgstr "NOTĂ: %s nu este pentru o folosire normală!\n"
1186
1187 #, c-format
1188 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1189 msgstr "`%s' nu este expirare de semnătură validă\n"
1190
1191 #, c-format
1192 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1193 msgstr "`%s' nu este un set de carectere valid\n"
1194
1195 #
1196 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1197 msgstr "nu am putut interpreta URL-ul serverului de chei\n"
1198
1199 #, c-format
1200 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1201 msgstr "%s:%d: opțiuni server de chei invalide\n"
1202
1203 msgid "invalid keyserver options\n"
1204 msgstr "opțiuni server de chei invalide\n"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1208 msgstr "%s:%d: opțiuni import invalide\n"
1209
1210 msgid "invalid import options\n"
1211 msgstr "opțiuni import invalide\n"
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1215 msgstr "%s:%d: opțiuni export invalide\n"
1216
1217 msgid "invalid export options\n"
1218 msgstr "opțiuni export invalide\n"
1219
1220 #, c-format
1221 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1222 msgstr "%s:%d: opțiuni enumerare invalide\n"
1223
1224 msgid "invalid list options\n"
1225 msgstr "opțiuni enumerare invalide\n"
1226
1227 msgid "display photo IDs during signature verification"
1228 msgstr "arată ID-urile photo la verificare semnăturii"
1229
1230 msgid "show policy URLs during signature verification"
1231 msgstr "arată URL-urile politicilor la verificarea semnăturii"
1232
1233 msgid "show all notations during signature verification"
1234 msgstr "arată toate notațiile la verificarea semnăturii"
1235
1236 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1237 msgstr "arată toate notațiile standard IETF la verificarea semnăturii"
1238
1239 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1240 msgstr "arată toate notațiile utilizatorului la verificarea semnăturii"
1241
1242 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1243 msgstr "arată URL-urile serverelor de chei preferate la verificarea semnăturii"
1244
1245 msgid "show user ID validity during signature verification"
1246 msgstr "arată validitatea ID-ului utilizator la verificarea semnăturii"
1247
1248 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1249 msgstr ""
1250 "arată ID-urile utilizator revocate și expirate la verificarea semnăturii"
1251
1252 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1253 msgstr "arată numai ID-ul utilizator principal la verificarea semnăturii"
1254
1255 msgid "validate signatures with PKA data"
1256 msgstr "validează semnăturile cu date PKA"
1257
1258 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1259 msgstr "ridică nivelul de încredere a semnăturilor cu date PKA valide"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1263 msgstr "%s:%d: opțiuni verificare invalide\n"
1264
1265 msgid "invalid verify options\n"
1266 msgstr "opțiuni verificare invalide\n"
1267
1268 #, c-format
1269 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1270 msgstr "nu pot seta cale-execuție ca %s\n"
1271
1272 #, c-format
1273 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1274 msgstr "%s:%d: listă auto-key-locate invalidă\n"
1275
1276 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1277 msgstr "listă auto-key-locate invalidă\n"
1278
1279 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1280 msgstr "AVERTISMENT: programul ar putea crea un fișier core!\n"
1281
1282 #, c-format
1283 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1284 msgstr "AVERTISMENT: %s înlocuiește %s\n"
1285
1286 #, c-format
1287 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1288 msgstr "%s nu este permis cu %s!\n"
1289
1290 #, c-format
1291 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1292 msgstr "%s nu are sens cu %s!\n"
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1296 msgstr "NOTĂ: %s nu este disponibil în această sesiune\n"
1297
1298 #, c-format
1299 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1300 msgstr "nu va rula cu memorie neprotejată (insecure) pentru că %s\n"
1301
1302 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1303 msgstr ""
1304 "puteți crea doar semnături detașate sau în clar câtă vreme sunteți în modul "
1305 "--pgp2\n"
1306
1307 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1308 msgstr ""
1309 "nu puteți semna și cifra în același timp câtă vreme sunteți în modul --pgp2\n"
1310
1311 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1312 msgstr ""
1313 "trebuie să folosiți fișiere (și nu un pipe) când lucrați cu modul --pgp2 "
1314 "activat.\n"
1315
1316 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1317 msgstr "cifrarea unui mesaj în modul --pgp2 necesită un cifru IDEA\n"
1318
1319 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1320 msgstr "algoritm cifrare selectat este invalid\n"
1321
1322 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1323 msgstr "algoritm rezumat selectat este invalid\n"
1324
1325 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1326 msgstr "algoritm compresie selectat este invalid\n"
1327
1328 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1329 msgstr "algoritm rezumat certificare selectat este invalid\n"
1330
1331 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1332 msgstr "completes-needed trebuie să fie mai mare decât 0\n"
1333
1334 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1335 msgstr "marginals-needed trebuie să fie mai mare decât 1\n"
1336
1337 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1338 msgstr "max-cert-depth trebuie să fie în intervalul de la 1 la 255\n"
1339
1340 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1341 msgstr "default-cert-level invalid; trebuie să fie 0, 1, 2 sau 3\n"
1342
1343 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1344 msgstr "min-cert-level invalid; trebuie să fie 0, 1, 2 sau 3\n"
1345
1346 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1347 msgstr "NOTĂ: modul S2K simplu (0) este contraindicat cu insistență\n"
1348
1349 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1350 msgstr "mod S2K invalid; trebuie să fie 0, 1 sau 3\n"
1351
1352 msgid "invalid default preferences\n"
1353 msgstr "preferințe implicite invalide\n"
1354
1355 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1356 msgstr "preferințe cifrare personale invalide\n"
1357
1358 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1359 msgstr "preferințe rezumat personale invalide\n"
1360
1361 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1362 msgstr "preferințe compresie personale invalide\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1366 msgstr "%s nu merge încă cu %s!\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1370 msgstr "nu puteți folosi algoritmul de cifrare `%s' câtă vreme în modul %s\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1374 msgstr "nu puteți folosi algorimul de rezumat `%s' câtă vreme în modul %s\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1378 msgstr "nu puteți folosi algoritmul de compresie `%s' câtă vreme în modul %s\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1382 msgstr "am eșuat să inițializez TrustDB:%s\n"
1383
1384 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1385 msgstr ""
1386 "AVERTISMENT: destinatari (-r) furnizați fără a folosi cifrare cu cheie "
1387 "publică\n"
1388
1389 msgid "--store [filename]"
1390 msgstr "--store [nume_fișier]"
1391
1392 msgid "--symmetric [filename]"
1393 msgstr "--symmetric [nume_fișier]"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1397 msgstr "cifrarea simetrică a lui `%s' a eșuat: %s\n"
1398
1399 msgid "--encrypt [filename]"
1400 msgstr "--encrypt [nume_fișier]"
1401
1402 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1403 msgstr "--symmetric --encrypt [nume_fișier]"
1404
1405 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1406 msgstr "nu puteți folosi --symmetric --encrypt cu --s2k-mode 0\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1410 msgstr "nu puteți folosi --symmetric --encrypt câtă vreme în modul %s\n"
1411
1412 msgid "--sign [filename]"
1413 msgstr "--sign [nume_fișier]"
1414
1415 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1416 msgstr "--sign --encrypt [nume_fișier]"
1417
1418 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1419 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [nume_fișier]"
1420
1421 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1422 msgstr "nu puteți folosi --symmetric --sign --encrypt cu --s2k-mode 0\n"
1423
1424 #, c-format
1425 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1426 msgstr "nu puteți folosi --symmetric --sign --encrypt câtă vreme în modul %s\n"
1427
1428 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1429 msgstr "--sign --symmetric [nume_fișier]"
1430
1431 msgid "--clearsign [filename]"
1432 msgstr "--clearsign [nume_fișier]"
1433
1434 msgid "--decrypt [filename]"
1435 msgstr "--decrypt [nume_fișier]"
1436
1437 msgid "--sign-key user-id"
1438 msgstr "--sign-key id-utilizator"
1439
1440 msgid "--lsign-key user-id"
1441 msgstr "--lsign-key id-utilizator"
1442
1443 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1444 msgstr "--edit-key id-utilizator [comenzi]"
1445
1446 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1447 msgstr "-k[v][v][v][c] [id-utilizator] [inel_chei]"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1451 msgstr "trimitere server de chei eșuată: %s\n"
1452
1453 #, c-format
1454 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1455 msgstr "recepție server de chei eșuată: %s\n"
1456
1457 #, c-format
1458 msgid "key export failed: %s\n"
1459 msgstr "export cheie eșuat: %s\n"
1460
1461 #, c-format
1462 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1463 msgstr "căutare server de chei eșuată: %s\n"
1464
1465 #, c-format
1466 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1467 msgstr "actualizare server de chei eșuată: %s\n"
1468
1469 #, c-format
1470 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1471 msgstr "eliminarea armurii a eșuat: %s\n"
1472
1473 #, c-format
1474 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1475 msgstr "punerea armurii a eșuat: %s\n"
1476
1477 #, c-format
1478 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1479 msgstr "algoritm hash invalid `%s'\n"
1480
1481 msgid "[filename]"
1482 msgstr "[nume_fișier]"
1483
1484 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1485 msgstr "Dați-i drumul și scrieți mesajul ...\n"
1486
1487 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1488 msgstr "URL-ul politicii de certificare furnizat este invalid\n"
1489
1490 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1491 msgstr "URL-ul politicii de semnături furnizat este invalid\n"
1492
1493 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1494 msgstr "URL-ul serverului de chei preferat furnizat este invalid\n"
1495
1496 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1497 msgstr "prea multe intrări în cache-ul pk - deactivat\n"
1498
1499 msgid "[User ID not found]"
1500 msgstr "[ID utilizator nu a fost găsit]"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1504 msgstr "am adus automat `%s' via %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1508 msgstr "Cheia invalidă %s făcută validă de --allow-non-selfsigned-uid\n"
1509
1510 #, c-format
1511 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1512 msgstr "nici o subcheie secretă pentru subcheia publică %s - ignorată\n"
1513
1514 #, c-format
1515 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1516 msgstr "folosim subcheia %s în loc de cheia primară %s\n"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1520 msgstr "cheia %s: cheie secretă fără cheie publică - sărită\n"
1521
1522 msgid "be somewhat more quiet"
1523 msgstr "fii oarecum mai tăcut"
1524
1525 msgid "take the keys from this keyring"
1526 msgstr "ia cheile de pe acest inel de chei"
1527
1528 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1529 msgstr "dă numai un avertisment la conflicte de timestamp"
1530
1531 msgid "|FD|write status info to this FD"
1532 msgstr "|FD|scrie informații de stare în acest FD"
1533
1534 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1535 msgstr "Folosire: gpgv [opțiuni] [fișiere] (-h pentru ajutor)"
1536
1537 msgid ""
1538 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1539 "Check signatures against known trusted keys\n"
1540 msgstr ""
1541 "Sintaxă: gpgv [opțiuni] [fișiere]\n"
1542 "Verifică semnături folosind cheile cunoscute ca fiind de încredere\n"
1543
1544 msgid ""
1545 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1546 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1547 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1548 msgstr ""
1549 "Este sarcina d-voastră să atribuiți o valoare aici; această valoare\n"
1550 "nu va fi niciodată exportată pentru o terță parte.  Trebuie să\n"
1551 "implementăm rețeaua-de-încredere; aceasta nu are nimic în comun cu\n"
1552 "certificatele-de-rețea (create implicit)."
1553
1554 msgid ""
1555 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1556 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1557 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1558 "ultimately trusted\n"
1559 msgstr ""
1560 "Pentru a construi Rețeaua-de-Încredere, GnuPG trebuie să știe care chei\n"
1561 "au nivel de încredere suprem - acestea de obicei sunt cheile pentru care\n"
1562 "aveți acces la cheia secretă.  Răspundeți \"da\" pentru a seta\n"
1563 "această cheie cu nivel de încredere suprem\n"
1564
1565 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1566 msgstr ""
1567 "Dacă doriți oricum să folosiți această cheie fără încredere, răspundeți \"da"
1568 "\"."
1569
1570 msgid ""
1571 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1572 msgstr "Introduceți ID-ul utilizator al destinatarului mesajului."
1573
1574 msgid ""
1575 "Select the algorithm to use.\n"
1576 "\n"
1577 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1578 "for signatures.\n"
1579 "\n"
1580 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1581 "\n"
1582 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1583 "\n"
1584 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1585 msgstr ""
1586 "Selectați algoritmul de folosit.\n"
1587 "\n"
1588 "DSA (aka DSS) este Digital Signature Algorithm și poate fi folosit numai\n"
1589 "pentru semnături.\n"
1590 "\n"
1591 "Elgamal este un algoritm numai pentru cifrare.\n"
1592 "\n"
1593 "RSA poate fi folosit pentru semnături sau cifrare.\n"
1594 "\n"
1595 "Prima cheie (primară) trebuie să fie întotdeauna o cheie cu care se poate "
1596 "semna."
1597
1598 msgid ""
1599 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1600 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1601 "Please consult your security expert first."
1602 msgstr ""
1603 "În general nu este o idee bună să folosiți aceeași cheie și pentru\n"
1604 "semnare și pentru cifrare.  Acest algoritm ar trebui folosit numai\n"
1605 "în anumite domenii.  Vă rugăm consultați mai întâi un expert în domeniu."
1606
1607 msgid "Enter the size of the key"
1608 msgstr "Introduceți lungimea cheii"
1609
1610 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1611 msgstr "Răspundeți \"da\" sau \"nu\""
1612
1613 msgid ""
1614 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1615 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1616 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1617 "the given value as an interval."
1618 msgstr ""
1619 "Introduceți valoarea cerută precum a arătat la prompt.\n"
1620 "Este posibil să introduceți o dată ISO (AAAA-LL-ZZ) dar nu veți\n"
1621 "obține un răspuns de eroare bun - în loc sistemul încearcă să\n"
1622 "interpreteze valoare dată ca un interval."
1623
1624 msgid "Enter the name of the key holder"
1625 msgstr "Introduceți numele deținătorului cheii"
1626
1627 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1628 msgstr "vă rugăm introduceți o adresă de email (opțională dar recomandată)"
1629
1630 msgid "Please enter an optional comment"
1631 msgstr "Vă rugăm introduceți un comentriu opțional"
1632
1633 msgid ""
1634 "N  to change the name.\n"
1635 "C  to change the comment.\n"
1636 "E  to change the email address.\n"
1637 "O  to continue with key generation.\n"
1638 "Q  to quit the key generation."
1639 msgstr ""
1640 "N  pentru a schimba numele.\n"
1641 "C  pentru a schimba comentariul.\n"
1642 "E  pentru a schimba adresa de email.\n"
1643 "O  pentru a continua cu generarea cheii.\n"
1644 "T  pentru a termina generarea cheii."
1645
1646 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1647 msgstr ""
1648 "Răspundeți \"da\" (sau numai \"d\") dacă sunteți OK să generați subcheia."
1649
1650 msgid ""
1651 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1652 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1653 "know how carefully you verified this.\n"
1654 "\n"
1655 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1656 "the\n"
1657 "    key.\n"
1658 "\n"
1659 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1660 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1661 "for\n"
1662 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1663 "user.\n"
1664 "\n"
1665 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1666 "could\n"
1667 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1668 "the\n"
1669 "    key against a photo ID.\n"
1670 "\n"
1671 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1672 "could\n"
1673 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1674 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1675 "a\n"
1676 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1677 "the\n"
1678 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1679 "exchange\n"
1680 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1681 "\n"
1682 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1683 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1684 "\"\n"
1685 "mean to you when you sign other keys.\n"
1686 "\n"
1687 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1688 msgstr ""
1689 "Când semnați un ID utilizator pe o cheie ar trebui să verificați mai întâi\n"
1690 "că cheia aparține persoanei numite în ID-ul utilizator.  Este util și "
1691 "altora\n"
1692 "să știe cât de atent ați verificat acest lucru.\n"
1693 "\n"
1694 "\"0\" înseamnă că nu pretindeți nimic despre cât de atent ați verificat "
1695 "cheia\n"
1696 "\"1\" înseamnă că credeți că cheia este a persoanei ce pretinde că este\n"
1697 "    proprietarul ei, dar n-ați putut, sau nu ați verificat deloc cheia.\n"
1698 "    Aceasta este utilă pentru verificare \"persona\", unde semnați cheia\n"
1699 "    unui utilizator pseudonim.\n"
1700 "\n"
1701 "\"2\" înseamnă că ați făcut o verificare supericială a cheii.  De exemplu,\n"
1702 "    aceasta ar putea însemna că ați verificat amprenta cheii și ați "
1703 "verificat\n"
1704 "    ID-ul utilizator de pe cheie cu un ID cu poză.\n"
1705 "\n"
1706 "\"3\" înseamnă că ați făcut o verificare extensivă a cheii.  De exemplu,\n"
1707 "    aceasta ar putea însemna că ați verificat amprenta cheii cu "
1708 "proprietarul\n"
1709 "    cheii în persoană, că ați verificat folosind un document dificil de\n"
1710 "    falsificat cu poză (cum ar fi un pașaport) că numele proprietarului "
1711 "cheii\n"
1712 "    este același cu numele ID-ului utilizator al cheii și că ați verificat\n"
1713 "    (schimbând emailuri) că adresa de email de pe cheie aparține "
1714 "proprietarului\n"
1715 "cheii.\n"
1716 "\n"
1717 "De notat că exemplele date pentru nivelele 2 și 3 ceva mai sus sunt *numai*\n"
1718 "exemple. La urma urmei, d-voastră decideți ce înseamnă \"superficial\" și\n"
1719 "\"extensiv\" pentru d-voastră când semnați alte chei.\n"
1720 "\n"
1721 "Dacă nu știți care este răspunsul, răspundeți \"0\"."
1722
1723 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1724 msgstr "Răspundeți \"da\" dacă doriți să semnați TOATE ID-urile utilizator"
1725
1726 msgid ""
1727 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1728 "All certificates are then also lost!"
1729 msgstr ""
1730 "Răspundeți \"da\" dacă într-adevăr doriți să ștergeți acest ID utilizator.\n"
1731 "Toate certificatele sunt de asemenea pierdute!"
1732
1733 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1734 msgstr "Răspundeți \"da\" dacă este OK să ștergeți subcheia"
1735
1736 msgid ""
1737 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1738 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1739 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1740 msgstr ""
1741 "Aceasta este o semnătură validă pe cheie; în mod normal n-ar trebui\n"
1742 "să ștergeți această semnătură pentru că aceasta ar putea fi importantăla "
1743 "stabilirea conexiunii de încredere la cheie sau altă cheie certificată\n"
1744 "de această cheie."
1745
1746 msgid ""
1747 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1748 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1749 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1750 "a trust connection through another already certified key."
1751 msgstr ""
1752 "Această semnătură nu poate fi verificată pentru că nu aveți cheia\n"
1753 "corespunzătoare.  Ar trebui să amânați ștergerea sa până știți care\n"
1754 "cheie a fost folosită pentru că această cheie de semnare ar putea\n"
1755 "constitui o conexiune de încredere spre o altă cheie deja certificată."
1756
1757 msgid ""
1758 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1759 "your keyring."
1760 msgstr ""
1761 "Semnătura nu este validă.  Aceasta ar trebui ștearsă de pe inelul\n"
1762 "d-voastră de chei."
1763
1764 msgid ""
1765 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1766 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1767 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1768 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1769 "a second one is available."
1770 msgstr ""
1771 "Aceasta este o semnătură care leagă ID-ul utilizator de cheie.\n"
1772 "De obicei nu este o idee bună să ștergeți o asemenea semnătură.\n"
1773 "De fapt, GnuPG ar putea să nu mai poată folosi această cheie.\n"
1774 "Așa că faceți acest lucru numai dacă această auto-semnătură este\n"
1775 "dintr-o oarecare cauză invalidă și o a doua este disponibilă."
1776
1777 msgid ""
1778 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1779 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1780 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1781 msgstr ""
1782 "Schimbați toate preferințele ale tuturor ID-urilor utilizator (sau doar\n"
1783 "cele selectate) conform cu lista curentă de preferințe.  Timestamp-urile\n"
1784 "tuturor auto-semnăturilor afectate vor fi avansate cu o secundă.\n"
1785
1786 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1787 msgstr ""
1788 "Vă rugăm introduceți fraza-parolă; aceasta este o propoziție secretă \n"
1789
1790 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1791 msgstr ""
1792 "Vă rugăm repetați ultima frază-parolă, pentru a fi sigur(ă) ce ați tastat."
1793
1794 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1795 msgstr "Dați numele fișierului la care se aplică semnătura"
1796
1797 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1798 msgstr "Răspundeți \"da\" dacă este OK să suprascrieți fișierul"
1799
1800 msgid ""
1801 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1802 "file (which is shown in brackets) will be used."
1803 msgstr ""
1804 "Vă rugăm introduceți un nou nume-fișier. Dacă doar apăsați RETURN,\n"
1805 "va fi folosit fișierul implicit (arătat în paranteze)."
1806
1807 msgid ""
1808 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1809 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1810 "  \"Key has been compromised\"\n"
1811 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1812 "      got access to your secret key.\n"
1813 "  \"Key is superseded\"\n"
1814 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1815 "  \"Key is no longer used\"\n"
1816 "      Use this if you have retired this key.\n"
1817 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1818 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1819 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1820 msgstr ""
1821 "Ar trebui să specificați un motiv pentru certificare.  În funcție de\n"
1822 "context aveți posibilitatea să alegeți din această listă:\n"
1823 "  \"Cheia a fost compromisă\"\n"
1824 "      Folosiți această opțiune dacă aveți un motiv să credeți că persoane\n"
1825 "      neautorizate au avut acces la cheia d-voastră secretă.\n"
1826 "  \"Cheia este înlocuită\"\n"
1827 "      Folosiți această opțiune dacă înlocuiți cheia cu una nouă.\n"
1828 "  \"Cheia nu mai este folosită\"\n"
1829 "      Folosiți această opțiune dacă pensionați cheia.\n"
1830 "  \"ID-ul utilizator nu mai este valid\"\n"
1831 "      Folosiți această opțiune dacă ID-ul utilizator nu mai trebuie "
1832 "folosit;\n"
1833 "      de obicei folosită pentru a marca o adresă de email ca invalidă.\n"
1834
1835 msgid ""
1836 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1837 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1838 "An empty line ends the text.\n"
1839 msgstr ""
1840 "Dacă doriți, puteți introduce un text descriind de ce publicați acest\n"
1841 "certificat de revocare.  Vă rugăm fiți concis.\n"
1842 "O linie goală termină textul.\n"
1843
1844 msgid "No help available"
1845 msgstr "Nici un ajutor disponibil"
1846
1847 #, c-format
1848 msgid "No help available for `%s'"
1849 msgstr "Nici un disponibil disponibil pentru `%s'"
1850
1851 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1852 msgstr "importă semnături marcate ca numai-local"
1853
1854 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1855 msgstr "repară defectele de la serverul de chei pks la import"
1856
1857 #, fuzzy
1858 #| msgid "do not update the trustdb after import"
1859 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1860 msgstr "nu actualiza baza de date de încredere după import"
1861
1862 msgid "do not update the trustdb after import"
1863 msgstr "nu actualiza baza de date de încredere după import"
1864
1865 msgid "create a public key when importing a secret key"
1866 msgstr "crează o cheie publică la importul unei chei secrete"
1867
1868 msgid "only accept updates to existing keys"
1869 msgstr "acceptă numai actualizări pentru cheile existente"
1870
1871 msgid "remove unusable parts from key after import"
1872 msgstr "șterge părțile nefolosibile din cheie după import"
1873
1874 msgid "remove as much as possible from key after import"
1875 msgstr "șterge câtmai mult posibil din cheie după import"
1876
1877 #, c-format
1878 msgid "skipping block of type %d\n"
1879 msgstr "bloc de tip %d sărit\n"
1880
1881 #, c-format
1882 msgid "%lu keys processed so far\n"
1883 msgstr "%lu chei procesate până acum\n"
1884
1885 #, c-format
1886 msgid "Total number processed: %lu\n"
1887 msgstr "Număr total procesate: %lu\n"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1891 msgstr "      chei noi sărite: %lu\n"
1892
1893 #, c-format
1894 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1895 msgstr "  fără ID-uri utilizator: %lu\n"
1896
1897 #, c-format
1898 msgid "              imported: %lu"
1899 msgstr "               importate: %lu"
1900
1901 #, c-format
1902 msgid "             unchanged: %lu\n"
1903 msgstr "             neschimbate: %lu\n"
1904
1905 #, c-format
1906 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1907 msgstr "   noi ID-uri utilizator: %lu\n"
1908
1909 #, c-format
1910 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1911 msgstr "             noi subchei: %lu\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid "        new signatures: %lu\n"
1915 msgstr "           noi semnături: %lu\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1919 msgstr "    noi revocări de chei: %lu\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1923 msgstr "     chei secrete citite: %lu\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1927 msgstr "  chei secrete importate: %lu\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1931 msgstr "chei secrete neschimbate: %lu\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "          not imported: %lu\n"
1935 msgstr "            ne importate: %lu\n"
1936
1937 #, c-format
1938 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1939 msgstr "    semnături curățate: %lu\n"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1943 msgstr "     ID-uri utilizator curățate: %lu\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1947 msgstr "AVERTISMENT: cheia %s conține preferințe pentru indisponibil\n"
1948
1949 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1950 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1951 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1952 msgstr "         algoritmuri pentru aceste ID-uri:\n"
1953
1954 #, c-format
1955 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1956 msgstr "         \"%s\": preferință pentru algoritm de cifrare %s\n"
1957
1958 #, c-format
1959 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1960 msgstr "         \"%s\": preferință pentru algoritm rezumat %s\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1964 msgstr "         \"%s\": preferință pentru algoritm compresie %s\n"
1965
1966 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1967 msgstr ""
1968 "este puternic sugerat să vă actualizați preferințele și re-distribuiți\n"
1969
1970 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1971 msgstr ""
1972 "această cheie pentru a avita probleme potențiale de ne-potrivire de "
1973 "algoritm\n"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1977 msgstr "vă puteți actualiza preferințele cu: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "key %s: no user ID\n"
1981 msgstr "cheia %s: nici un ID utilizator\n"
1982
1983 #, fuzzy, c-format
1984 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
1985 msgid "key %s: %s\n"
1986 msgstr "sărită \"%s\": %s\n"
1987
1988 msgid "rejected by import filter"
1989 msgstr ""
1990
1991 #, c-format
1992 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
1993 msgstr "cheia %s: subcheia HPK coruptă a fost reparată\n"
1994
1995 #, c-format
1996 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
1997 msgstr "cheia %s: am acceptat ID-ul utilizator ce nu e auto-semnat \"%s\"\n"
1998
1999 #, c-format
2000 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2001 msgstr "cheia %s: nici un ID utilizator valid\n"
2002
2003 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2004 msgstr "aceasta poate fi cauzată de o auto-semnătură ce lipsește\n"
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2008 msgstr "cheia %s: cheia publică nu a fost găsită: %s\n"
2009
2010 #, c-format
2011 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2012 msgstr "cheia %s: cheie nouă - sărită\n"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2016 msgstr "n-am găsit nici un inel de chei ce poate fi scris: %s\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "writing to `%s'\n"
2020 msgstr "scriu în `%s'\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2024 msgstr "eroare la scrierea inelului de chei `%s': %s\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2028 msgstr "cheia %s: cheia publică \"%s\" importată\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2032 msgstr "cheia %s: nu se potrivește cu copia noastră\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2036 msgstr "cheia %s: nu pot găsi keyblock-ul original: %s\n"
2037
2038 #, c-format
2039 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2040 msgstr "cheia %s: nu pot citi keyblock-ul original: %s\n"
2041
2042 #, c-format
2043 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2044 msgstr "cheia %s: \"%s\" 1 nou ID utilizator\n"
2045
2046 #, c-format
2047 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2048 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d noi ID-uri utilizator\n"
2049
2050 #, c-format
2051 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2052 msgstr "cheia %s: \"%s\" 1 nouă semnătură\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2056 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d noi semnături\n"
2057
2058 #, c-format
2059 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2060 msgstr "cheia %s: \"%s\" 1 nouă subcheie\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2064 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d noi subchei\n"
2065
2066 #, c-format
2067 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2068 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d semnături curățate\n"
2069
2070 #, c-format
2071 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2072 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d semnături curățate\n"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2076 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d ID-uri utilizator curățate\n"
2077
2078 #, c-format
2079 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2080 msgstr "cheia %s: \"%s\" %d ID-uri utilizator curățate\n"
2081
2082 #, c-format
2083 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2084 msgstr "cheia %s: \"%s\" nu a fost schimbată\n"
2085
2086 #, fuzzy, c-format
2087 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2088 msgid "secret key %s: %s\n"
2089 msgstr "cheia secretă \"%s\" nu a fost găsită: %s\n"
2090
2091 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2092 msgstr "importul de chei secrete nu este permis\n"
2093
2094 #, c-format
2095 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2096 msgstr "cheia %s: cheie secretă cu cifru invalid %d - sărită\n"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2100 msgstr "nici un inel de chei secrete implicit: %s\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "key %s: secret key imported\n"
2104 msgstr "cheia %s: cheie secretă importată\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2108 msgstr "cheia %s: deja în inelul de chei secrete\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2112 msgstr "cheia %s: cheia secretă nu a fost găsită: %s\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2116 msgstr ""
2117 "cheia %s: nici o cheie publică - nu pot aplica certificatul de revocare\n"
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2121 msgstr "cheia %s: certificat de revocare invalid: %s - respins\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2125 msgstr "cheia %s: certificatul de revocare \"%s\" importat\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2129 msgstr "cheia %s: nici un ID utilizator pentru semnătură\n"
2130
2131 #, c-format
2132 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2133 msgstr ""
2134 "cheia %s: algoritm cu cheie publică nesuportat pentru ID-ul utilizator \"%s"
2135 "\"\n"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2139 msgstr "cheia %s: auto-semnătură invalidă pentru ID-ul utilizator \"%s\"\n"
2140
2141 #, c-format
2142 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2143 msgstr "cheia %s: algoritm cu cheie publică nesuportat\n"
2144
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2147 msgstr "cheia %s: am adăugat semnătura de cheie directă\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2151 msgstr "cheia %s: nici o subcheie pentru legarea cheii\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2155 msgstr "cheia %s: legare subcheie invalidă\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2159 msgstr "cheia %s: am șters multiple legături de subchei\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2163 msgstr "cheia %s: nici o subcheie pentru revocare de cheie\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2167 msgstr "cheia %s: revocare de subcheie invalidă\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2171 msgstr "cheia %s: am șters multiple revocări de subcheie\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2175 msgstr "cheia %s: am sărit ID-ul utilizator \"%s\"\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2179 msgstr "cheia %s: am sărit subcheia\n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2183 msgstr "cheia %s: semnătura nu poate fi exportată (clasa 0x%02X) - sărită\n"
2184
2185 #, c-format
2186 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2187 msgstr "cheia %s: certificat de revocare într-un loc greșit - sărit\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2191 msgstr "cheia %s: certificat de revocare invalid: %s - sărit\n"
2192
2193 #, c-format
2194 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2195 msgstr "cheia %s: semnătură subcheie într-un loc greșit - sărită\n"
2196
2197 #, c-format
2198 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2199 msgstr "cheia %s: clasă de semnătură neașteptată (0x%02X) - sărită\n"
2200
2201 #, c-format
2202 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2203 msgstr "cheia %s: am detectat un ID utilizator duplicat - combinate\n"
2204
2205 #, c-format
2206 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2207 msgstr "AVERTISMENT: cheia %s poate fi revocată: aduc revocarea cheii %s\n"
2208
2209 #, c-format
2210 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2211 msgstr ""
2212 "AVERTISMENT: cheia %s poate fi revocată: cheia de revocare %s nu este "
2213 "prezentă.\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2217 msgstr "cheia %s: am adăugat certificatul de revocare \"%s\"\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2221 msgstr "cheia %s: am adăugat semnătura de cheie directă\n"
2222
2223 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2224 msgstr "NOTĂ: S/N-ul unei chei nu se potrivește cu cel al cardului\n"
2225
2226 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2227 msgstr "NOTĂ: cheia primară este online și stocată pe card\n"
2228
2229 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2230 msgstr "NOTĂ: cheia secundară este online și stocată pe card\n"
2231
2232 #, c-format
2233 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2234 msgstr "eroare la crearea inelului de chei `%s': %s\n"
2235
2236 #, c-format
2237 msgid "keyring `%s' created\n"
2238 msgstr "inelul de chei `%s' creat\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2242 msgstr "resursă keyblock `%s': %s\n"
2243
2244 #, c-format
2245 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2246 msgstr "am eșuat să reconstruiesc cache-ul inelului de chei: %s\n"
2247
2248 msgid "[revocation]"
2249 msgstr "[revocare]"
2250
2251 msgid "[self-signature]"
2252 msgstr "[auto-semnătură]"
2253
2254 msgid "1 bad signature\n"
2255 msgstr "1 semnătură incorectă\n"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid "%d bad signatures\n"
2259 msgstr "%d semnături incorecte\n"
2260
2261 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2262 msgstr "1 semnătură nu a fost verificată din cauza unei chei lipsă\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2266 msgstr "%d semnături nu au fost verificate din cauza unor chei lipsă\n"
2267
2268 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2269 msgstr "1 semnătură nu a fost verificată din cauza unei erori\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2273 msgstr "%d semnături nu au fost verificate din cauza unor erori\n"
2274
2275 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2276 msgstr "am găsit 1 ID utilizator fără auto-semnătură validă\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2280 msgstr "am găsit %d ID-uri utilizator fără auto-semnături valide\n"
2281
2282 msgid ""
2283 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2284 "keys\n"
2285 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2286 "etc.)\n"
2287 msgstr ""
2288 "Vă rugăm decideți cât de multă încredere aveți în acest utilizator\n"
2289 "pentru a verifica cheile altor utilizatori (folosind pașapoarte,\n"
2290 "verificând amprentele din diferite surse, etc.)\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2294 msgstr "  %d = Am o încredere marginală\n"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "  %d = I trust fully\n"
2298 msgstr "  %d = Am toată încrederea\n"
2299
2300 msgid ""
2301 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2302 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2303 "trust signatures on your behalf.\n"
2304 msgstr ""
2305 "Vă rugăm să introduceți adâncimea acestei semnături de încredere.\n"
2306 "O adâncime mai mare de 1 permite ca cheia pe care o semnați să facă\n"
2307 "semnături de încredere în numele d-voastră.\n"
2308
2309 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2310 msgstr ""
2311 "Vă rugăm să introduceți domeniul de restricționare al acestei semnături, sau "
2312 "apăsați enter pentru niciunul.\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2316 msgstr "ID utilizator \"%s\" a fost revocat."
2317
2318 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2319 msgstr "Sunteți sigur(ă) că doriți să ștergeți permanent \"%s\"? (d/N)"
2320
2321 msgid "  Unable to sign.\n"
2322 msgstr "  Nu pot semna.\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2326 msgstr "ID utilizator \"%s\" este expirat."
2327
2328 #, c-format
2329 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2330 msgstr "ID-ul utilizator \"%s\" nu este auto-semnat."
2331
2332 #, c-format
2333 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2334 msgstr "ID-ul utilizator \"%s\" poate fi semnat.  "
2335
2336 msgid "Sign it? (y/N) "
2337 msgstr "Doriți să-l semnați? (d/N) "
2338
2339 #, c-format
2340 msgid ""
2341 "The self-signature on \"%s\"\n"
2342 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2343 msgstr ""
2344 "Auto-semnătura pe \"%s\"\n"
2345 "este o semnătură stil PGP 2.x.\n"
2346
2347 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2348 msgstr "Doriți să o promovați la o auto-semnătură OpenPGP? (d/N) "
2349
2350 #, c-format
2351 msgid ""
2352 "Your current signature on \"%s\"\n"
2353 "has expired.\n"
2354 msgstr ""
2355 "Semnătura d-voastră curentă pe \"%s\"\n"
2356 "a expirat.\n"
2357
2358 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2359 msgstr ""
2360 "Doriți să creați o nouă semnătură pentru a o înlocui pe cea expirată? (d/N) "
2361
2362 #, c-format
2363 msgid ""
2364 "Your current signature on \"%s\"\n"
2365 "is a local signature.\n"
2366 msgstr ""
2367 "Semnătura d-voastră curentă pe \"%s\"\n"
2368 "semnătură locală.\n"
2369
2370 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2371 msgstr "Doriți să o promovați la o semnătură total exportabilă? (d/N) "
2372
2373 #, c-format
2374 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2375 msgstr "\"%s\" a fost deja semnată local de cheia %s\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2379 msgstr "\"%s\" a fost deja semnată de cheia %s\n"
2380
2381 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2382 msgstr "Doriți să o semnați oricum din nou? (d/N) "
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2386 msgstr "Nimic de semnat cu cheia %s\n"
2387
2388 msgid "This key has expired!"
2389 msgstr "Această cheie a expirat!"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2393 msgstr "Această cheie va expira pe %s.\n"
2394
2395 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2396 msgstr "Doriți ca semnătura d-voastră să expire în același timp? (D/n) "
2397
2398 msgid ""
2399 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2400 "mode.\n"
2401 msgstr ""
2402 "Nu puteți crea o semnătură OpenPGP pe o cheie PGP 2.x câtă vreme sunteți în "
2403 "modul --pgp2.\n"
2404
2405 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2406 msgstr "Aceasta va face cheia de nefolosit în PGP 2.x.\n"
2407
2408 msgid ""
2409 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2410 "belongs\n"
2411 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2412 msgstr ""
2413 "Cât de atent ați verificat că cheia pe care sunteți pe cale a o semna "
2414 "aparține\n"
2415 "într-adevăr persoanei numite deasupra?  Dacă nu știți ce să răspundeți,\n"
2416 "introduceți \"0\".\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2420 msgstr "   (0) Nu voi răspunde.%s\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2424 msgstr "   (1) Nu am verificat deloc.%s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2428 msgstr "   (2) Am făcut ceva verificări superficiale.%s\n"
2429
2430 #, c-format
2431 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2432 msgstr "   (3) Am făcut verificări foarte atente.%s\n"
2433
2434 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2435 msgstr "Selecția dvs.? (introduceți `?' pentru informații suplimentare): "
2436
2437 #, c-format
2438 msgid ""
2439 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2440 "key \"%s\" (%s)\n"
2441 msgstr ""
2442 "Sunteți într-adevăr sigur(ă) că doriți să semnați\n"
2443 "această cheie cu cheia d-voastră \"%s\" (%s)\n"
2444
2445 msgid "This will be a self-signature.\n"
2446 msgstr "Aceasta va fi o auto-semnătură.\n"
2447
2448 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2449 msgstr "AVERTISMENT: semnătura nu va fi marcată ca non-exportabilă.\n"
2450
2451 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2452 msgstr "AVERTISMENT: semnătura nu va fi marcată ca non-revocabilă.\n"
2453
2454 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2455 msgstr "Semnătura va fi marcată ca non-exportabilă.\n"
2456
2457 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2458 msgstr "Semnătura va fi marcată ca non-revocabilă.\n"
2459
2460 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2461 msgstr "Nu am verificat această cheie deloc.\n"
2462
2463 msgid "I have checked this key casually.\n"
2464 msgstr "Am verificat această cheie superficial.\n"
2465
2466 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2467 msgstr "Am verificat această cheie foarte atent.\n"
2468
2469 msgid "Really sign? (y/N) "
2470 msgstr "Doriți cu adevărat să semnați? (d/N) "
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "signing failed: %s\n"
2474 msgstr "semnarea a eșuat: %s\n"
2475
2476 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2477 msgstr ""
2478 "Cheia are numai articole de cheie sau talon (stub) pe card - nici o frază "
2479 "parolă de schimbat.\n"
2480
2481 msgid "This key is not protected.\n"
2482 msgstr "Această cheie nu este protejată.\n"
2483
2484 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2485 msgstr "Părțile secrete ale cheii primare nu sunt disponibile.\n"
2486
2487 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2488 msgstr "Părți secrete ale cheii primare sunt stacate pe card.\n"
2489
2490 msgid "Key is protected.\n"
2491 msgstr "Cheia este protejată.\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2495 msgstr "Nu pot edita această cheie: %s\n"
2496
2497 msgid ""
2498 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2499 "\n"
2500 msgstr ""
2501 "Introduceți noua frază-parolă pentru acestă cheie secretă.\n"
2502 "\n"
2503
2504 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2505 msgstr "fraza-parolă nu a fost repetată corect; mai încercați o dată"
2506
2507 msgid ""
2508 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2509 "\n"
2510 msgstr ""
2511 "Nu doriți o frază-parolă - aceasta este probabil o idee *proastă*!\n"
2512 "\n"
2513
2514 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2515 msgstr "Doriți într-adevăr să faceți acest lucru? (d/N) "
2516
2517 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2518 msgstr "mut o semnătură de cheie în locul corect\n"
2519
2520 msgid "save and quit"
2521 msgstr "salvează și termină"
2522
2523 msgid "show key fingerprint"
2524 msgstr "afișează amprenta cheii"
2525
2526 msgid "list key and user IDs"
2527 msgstr "enumeră chei și ID-uri utilizator"
2528
2529 msgid "select user ID N"
2530 msgstr "selectează ID utilizator N"
2531
2532 msgid "select subkey N"
2533 msgstr "selectează subcheia N"
2534
2535 msgid "check signatures"
2536 msgstr "verifică semnături"
2537
2538 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2539 msgstr ""
2540 "semnează ID-urile utilizator selectate [* vezi mai jos pentru comenzi "
2541 "relevante]"
2542
2543 msgid "sign selected user IDs locally"
2544 msgstr "semnează ID-urile utilizatorilor selectați local"
2545
2546 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2547 msgstr "semnează ID-urile utilizatorilor selectați cu o semnătură de încredere"
2548
2549 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2550 msgstr "semnează ID-urile utilizatorilor selectați cu o semnătură irevocabilă"
2551
2552 msgid "add a user ID"
2553 msgstr "adaugă un ID utilizator"
2554
2555 msgid "add a photo ID"
2556 msgstr "adaugă o poză ID"
2557
2558 msgid "delete selected user IDs"
2559 msgstr "șterge ID-urile utilizator selectate"
2560
2561 msgid "add a subkey"
2562 msgstr "adaugă o subcheie"
2563
2564 msgid "add a key to a smartcard"
2565 msgstr "adaugă o cheie la un smartcard"
2566
2567 msgid "move a key to a smartcard"
2568 msgstr "mută o cheie pe un smartcard"
2569
2570 msgid "move a backup key to a smartcard"
2571 msgstr "mută o cheie de rezervă pe un smartcard"
2572
2573 msgid "delete selected subkeys"
2574 msgstr "șterge subcheile selectate"
2575
2576 msgid "add a revocation key"
2577 msgstr "adaugă o cheie de revocare"
2578
2579 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2580 msgstr "șterge semnăturile de pe ID-urile utilizator selectate"
2581
2582 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2583 msgstr "schimbă data de expirare pentru cheia sau subcheile selectate"
2584
2585 msgid "flag the selected user ID as primary"
2586 msgstr "marchează ID-ul utilizator selectat ca primar"
2587
2588 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2589 msgstr "comută între listele de chei secrete și publice"
2590
2591 msgid "list preferences (expert)"
2592 msgstr "enumeră preferințele (expert)"
2593
2594 msgid "list preferences (verbose)"
2595 msgstr "afișează preferințele (detaliat)"
2596
2597 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2598 msgstr "setează lista de preferințe pentru ID-urile utilizator selectate"
2599
2600 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2601 msgstr ""
2602 "setează URL-ul serverului de chei preferat pentru ID-urile utilizator "
2603 "selectate"
2604
2605 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2606 msgstr "setează o notație pentru ID-urile utilizator selectate"
2607
2608 msgid "change the passphrase"
2609 msgstr "schimbă fraza-parolă"
2610
2611 msgid "change the ownertrust"
2612 msgstr "schimbă încrederea pentru proprietar"
2613
2614 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2615 msgstr "revocă semnăturile pentru ID-urile utilizator selectate"
2616
2617 msgid "revoke selected user IDs"
2618 msgstr "revocă ID-urile utilizator selectate"
2619
2620 msgid "revoke key or selected subkeys"
2621 msgstr "revocă cheia sau subcheile selectate"
2622
2623 msgid "enable key"
2624 msgstr "activează cheia"
2625
2626 msgid "disable key"
2627 msgstr "deactivează cheia"
2628
2629 msgid "show selected photo IDs"
2630 msgstr "arată pozele pentru ID-urile utilizator selectate"
2631
2632 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2633 msgstr ""
2634 "compactează ID-urile utilizator nefolosibile și șterge semnăturile "
2635 "nefolosibile de pe cheie"
2636
2637 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2638 msgstr ""
2639 "compactează ID-urile utilizator nefolosibile și șterge toate semnăturile de "
2640 "pe cheie"
2641
2642 #, c-format
2643 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2644 msgstr "eroare la citire keyblock secret \"%s\": %s\n"
2645
2646 msgid "Secret key is available.\n"
2647 msgstr "Cheia secretă este disponibilă.\n"
2648
2649 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2650 msgstr "Aveți nevoie de cheia secretă pentru a face aceasta.\n"
2651
2652 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2653 msgstr "Vă rugăm folosiți mai întâi comanda \"toggle\".\n"
2654
2655 msgid ""
2656 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2657 "(lsign),\n"
2658 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2659 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2660 msgstr ""
2661 "* Comanda `sign' (semnează) poate fi prefixată cu un `l' pentru semnături\n"
2662 "  locale (lsign), un `t' pentru semnături de încredere (tsign), un `nr'\n"
2663 "  pentru semnături irevocabile (nrsign), sau orice combinație a acestora\n"
2664 "  (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2665
2666 msgid "Key is revoked."
2667 msgstr "Cheia este revocată."
2668
2669 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2670 msgstr "Semnați într-adevăr toate ID-urile utilizator? (d/N) "
2671
2672 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2673 msgstr "Sugestie: Selectați ID-ul utilizator de semnat\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2677 msgstr "Tip de semnătură necunoscut `%s'\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2681 msgstr "Această comandă nu este permisă în modul %s.\n"
2682
2683 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2684 msgstr "Trebuie mai întâi să selectați cel puțin un ID utilizator.\n"
2685
2686 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2687 msgstr "Nu puteți șterge ultimul ID utilizator!\n"
2688
2689 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2690 msgstr "Ștergeți într-adevăr toate ID-urile utilizator selectate? (d/N) "
2691
2692 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2693 msgstr "Ștergeți într-adevăr acest ID utilizator? (d/N) "
2694
2695 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2696 msgstr "Mutați într-adevăr cheia primară? (d/N) "
2697
2698 msgid "You must select exactly one key.\n"
2699 msgstr "Trebuie să selectați exact o cheie.\n"
2700
2701 msgid "Command expects a filename argument\n"
2702 msgstr "Comanda așteaptă un nume de fișier ca argument\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2706 msgstr "Nu pot deschide `%s': %s\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2710 msgstr "Eroare citind cheia de rezervă de pe `%s': %s\n"
2711
2712 msgid "You must select at least one key.\n"
2713 msgstr "Trebuie să selectați cel puțin o cheie.\n"
2714
2715 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2716 msgstr "Doriți într-adevăr să ștergeți cheile selectate? (d/N) "
2717
2718 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2719 msgstr "Doriți într-adevăr să ștergeți această cheie? (d/N) "
2720
2721 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2722 msgstr ""
2723 "Doriți într-adevăr să revocați toate ID-urile utilizator selectate? (d/N) "
2724
2725 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2726 msgstr "Doriți într-adevăr să revocați acest ID utilizator? (d/N) "
2727
2728 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2729 msgstr "Doriți într-adevăr să revocați toată cheia? (d/N) "
2730
2731 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2732 msgstr "Doriți într-adevăr să revocați subcheile selectate? (d/N) "
2733
2734 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2735 msgstr "Doriți într-adevăr să revocați această subcheie? (d/N) "
2736
2737 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2738 msgstr ""
2739 "Încrederea proprietar nu poate fi setată când este folosită o bază de date "
2740 "de încredere furnizată de utilizator\n"
2741
2742 msgid "Set preference list to:\n"
2743 msgstr "Setează lista de preferințe ca:\n"
2744
2745 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2746 msgstr ""
2747 "Doriți într-adevăr să actualizați preferințele pentru ID-urile utilizator "
2748 "selectate? (d/N) "
2749
2750 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2751 msgstr "Doriți într-adevăr să actualizați preferințele? (d/N) "
2752
2753 msgid "Save changes? (y/N) "
2754 msgstr "Salvați schimbările?  (d/N) "
2755
2756 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2757 msgstr "Terminați fără a salva?  (d/N) "
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "update failed: %s\n"
2761 msgstr "actualizarea a eșuat: %s\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "update secret failed: %s\n"
2765 msgstr "actualizarea secretului a eșuat: %s\n"
2766
2767 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2768 msgstr "Cheia nu a fost schimbată așa că nici o actualizare a fost necesară.\n"
2769
2770 msgid "Digest: "
2771 msgstr "Rezumat: "
2772
2773 msgid "Features: "
2774 msgstr "Capabilități: "
2775
2776 msgid "Keyserver no-modify"
2777 msgstr "Server de chei no-modify"
2778
2779 msgid "Preferred keyserver: "
2780 msgstr "Server de chei preferat: "
2781
2782 msgid "Notations: "
2783 msgstr "Notații:"
2784
2785 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2786 msgstr "Nu există nici o preferință pentru un ID utilizator stil PGP 2.x.\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2790 msgstr "Această cheie a fost revocată pe %s de %s cheia %s\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2794 msgstr "Această cheie poate fi revocată de %s cheia %s"
2795
2796 msgid "(sensitive)"
2797 msgstr " (senzitiv)"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "created: %s"
2801 msgstr "creată: %s"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "revoked: %s"
2805 msgstr "revocată: %s"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "expired: %s"
2809 msgstr "expirată: %s"
2810
2811 #, c-format
2812 msgid "expires: %s"
2813 msgstr "expiră: %s"
2814
2815 #, c-format
2816 msgid "usage: %s"
2817 msgstr "folosire: %s"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "trust: %s"
2821 msgstr "încredere: %s"
2822
2823 #, c-format
2824 msgid "validity: %s"
2825 msgstr "validitate: %s"
2826
2827 msgid "This key has been disabled"
2828 msgstr "Această cheie a fost deactivată"
2829
2830 msgid "card-no: "
2831 msgstr "nr-card: "
2832
2833 msgid ""
2834 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2835 "unless you restart the program.\n"
2836 msgstr ""
2837 "Vă rugăm observați că validitatea cheii arătate nu este în mod necesar\n"
2838 "corectă dacă nu reporniți programul.\n"
2839
2840 #
2841 msgid "revoked"
2842 msgstr "revocată"
2843
2844 msgid "expired"
2845 msgstr "expirată"
2846
2847 msgid ""
2848 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2849 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2850 msgstr ""
2851 "AVERTISMENT: nici un ID utilizator nu a fost marcat ca primar.\n"
2852 "              Această comandă poate cauza ca un alt ID utilizator\n"
2853 "              să devină ID-ul utilizator primar presupus.\n"
2854
2855 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2856 msgstr ""
2857
2858 #, fuzzy
2859 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2860 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2861 msgstr "Nu puteți schimba data de expirare a unei chei v3\n"
2862
2863 msgid ""
2864 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2865 "versions\n"
2866 "         of PGP to reject this key.\n"
2867 msgstr ""
2868 "AVERTISMENT: Aceasta este o cheie stil PGP2.  Adăugarea unei poze ID poate\n"
2869 "         cauza unele versiuni de PGP să respingă această cheie.\n"
2870
2871 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2872 msgstr "Sunteți încă sigur(ă) că doriți să o adăugați? (d/N) "
2873
2874 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2875 msgstr "Nu puteți adăuga o poză ID la o cheie stil PGP2.\n"
2876
2877 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2878 msgstr "Ștergeți această semnătură bună? (d/N/t)"
2879
2880 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2881 msgstr "Ștergeți această semnătură invalidă? (d/N/t)"
2882
2883 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2884 msgstr "Ștergeți această semnătură necunoscută? (d/N/t)"
2885
2886 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2887 msgstr "Ștergeți într-adevăr această auto-semnătură? (d/N)"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "Deleted %d signature.\n"
2891 msgstr "Am șters %d semnături.\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2895 msgstr "Am șters %d semnături.\n"
2896
2897 msgid "Nothing deleted.\n"
2898 msgstr "Nu am șters nimic.\n"
2899
2900 msgid "invalid"
2901 msgstr "invalid(ă)"
2902
2903 #, c-format
2904 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2905 msgstr "ID utilizator \"%s\" compactat: %s\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2909 msgstr "ID utilizator \"%s\": %d semnătură ștearsă\n"
2910
2911 #, c-format
2912 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2913 msgstr "ID utilizator \"%s\": %d semnături șterse\n"
2914
2915 #, c-format
2916 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2917 msgstr "ID-ul utilizator \"%s\": deja minimizat\n"
2918
2919 #, c-format
2920 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2921 msgstr "ID-ul utilizator \"%s\": deja curat.\n"
2922
2923 msgid ""
2924 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2925 "cause\n"
2926 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2927 msgstr ""
2928 "AVERTISMENT: Aceasta este o cheie stil PGP 2.x.  Adăugarea unui revocator\n"
2929 "             desemnat poate face ca unele versiuni de PGP să respingă "
2930 "cheia.\n"
2931
2932 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2933 msgstr "Nu puteți adăuga un revocator desemnat la o cheie stil PGP 2.x.\n"
2934
2935 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2936 msgstr "Introduceți ID-ul utilizator al revocatorului desemnat: "
2937
2938 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2939 msgstr "nu pot desemna o cheie stil PGP 2.x ca un revocator desemnat\n"
2940
2941 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2942 msgstr "nu puteți desemna o cheie ca propriul său revocator desemnat\n"
2943
2944 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2945 msgstr "această cheie a fost deja desemnată ca un revocator\n"
2946
2947 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2948 msgstr ""
2949 "AVERTISMENT: desemnarea unei chei ca un revocator desemnat nu poate fi "
2950 "anulată!\n"
2951
2952 msgid ""
2953 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
2954 msgstr ""
2955 "Sunteți sigur(ă) că doriți să desemnați această cheie ca și un revocator "
2956 "desemnat? (d/N) "
2957
2958 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2959 msgstr "Vă rugăm ștergeți selecțiile din cheile secrete.\n"
2960
2961 msgid "Please select at most one subkey.\n"
2962 msgstr "Vă rugăm selectați cel mult o subcheie.\n"
2963
2964 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
2965 msgstr "Schimb timpul de expirare pentru o subcheie.\n"
2966
2967 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2968 msgstr "Schimb timpul de expirare pentru cheia primară.\n"
2969
2970 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2971 msgstr "Nu puteți schimba data de expirare a unei chei v3\n"
2972
2973 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2974 msgstr "Nici o semnătură corespunzătoare în inelul secret\n"
2975
2976 #, c-format
2977 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
2978 msgstr ""
2979 "subcheia de semnare %s este deja certificată reciproc (cross-certified)\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
2983 msgstr ""
2984 "subcheia %s nu semnează și nu trebuie certificată reciproc (cross-"
2985 "certified)\n"
2986
2987 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
2988 msgstr "Vă rugăm selectați exact un ID utilizator.\n"
2989
2990 #, c-format
2991 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
2992 msgstr "auto-semnătură v3 sărită pentru ID-ul utilizator \"%s\"\n"
2993
2994 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
2995 msgstr "Introduceți URL-ul serverului de chei preferat: "
2996
2997 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
2998 msgstr "Sunteți sigur(ă) că doriți să o folosiți? (d/N) "
2999
3000 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3001 msgstr "Sunteți sigur(ă) că doriți să o folosiți? (d/N) "
3002
3003 msgid "Enter the notation: "
3004 msgstr "Introduceți notația: "
3005
3006 msgid "Proceed? (y/N) "
3007 msgstr "Continuă? (d/N) "
3008
3009 #, c-format
3010 msgid "No user ID with index %d\n"
3011 msgstr "Nici un ID utilizator cu indicele %d\n"
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "No user ID with hash %s\n"
3015 msgstr "Nici un ID utilizator cu hash-ul %s\n"
3016
3017 #, c-format
3018 msgid "No subkey with index %d\n"
3019 msgstr "Nici o subcheie cu indicele %d\n"
3020
3021 #, c-format
3022 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3023 msgstr "ID utilizator: \"%s\"\n"
3024
3025 #, c-format
3026 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3027 msgstr "semnată de cheia d-voastră %s la %s%s%s\n"
3028
3029 msgid " (non-exportable)"
3030 msgstr " (non-exportabilă)"
3031
3032 #, c-format
3033 msgid "This signature expired on %s.\n"
3034 msgstr "Această semnătură a expirat pe %s.\n"
3035
3036 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3037 msgstr "Sunteți încă sigur(ă) că doriți să o revocați? (d/N) "
3038
3039 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3040 msgstr "Creați un certificat de revocare pentru această semnătură? (d/N) "
3041
3042 msgid "Not signed by you.\n"
3043 msgstr "Nu este semnată de dvs.\n"
3044
3045 #, c-format
3046 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3047 msgstr "Ați semnat aceste ID-uri utilizator pe cheia %s:\n"
3048
3049 msgid " (non-revocable)"
3050 msgstr " (non-revocabilă)"
3051
3052 #, c-format
3053 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3054 msgstr "revocată de cheia d-voastră %s pe %s\n"
3055
3056 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3057 msgstr "Sunteți pe cale să revocați aceste semnături:\n"
3058
3059 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3060 msgstr "Doriți într-adevăr să creați certificatele de revocare? (d/N) "
3061
3062 msgid "no secret key\n"
3063 msgstr "nici o cheie secretă\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3067 msgstr "ID-ul utilizator \"%s\" este deja revocat\n"
3068
3069 #, c-format
3070 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3071 msgstr ""
3072 "AVERTISMENT: o semnătură ID utilizator este datată %d secunde în viitor\n"
3073
3074 #, c-format
3075 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3076 msgstr "Cheia %s este deja revocată.\n"
3077
3078 #, c-format
3079 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3080 msgstr "Subcheia %s este deja revocată.\n"
3081
3082 #, c-format
3083 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3084 msgstr "Afișez poza ID %s de dimensiune %ld pentru cheia %s (uid %d)\n"
3085
3086 #, c-format
3087 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3088 msgstr "preferința `%s' duplicată\n"
3089
3090 msgid "too many cipher preferences\n"
3091 msgstr "prea multe preferințe de cifrare\n"
3092
3093 msgid "too many digest preferences\n"
3094 msgstr "prea multe preferințe de rezumat\n"
3095
3096 msgid "too many compression preferences\n"
3097 msgstr "prea multe preferințe de compresie\n"
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3101 msgstr "articol invalid `%s' în șirul de preferințe\n"
3102
3103 msgid "writing direct signature\n"
3104 msgstr "scriu semnătură directă\n"
3105
3106 msgid "writing self signature\n"
3107 msgstr "scriu auto semnătură\n"
3108
3109 msgid "writing key binding signature\n"
3110 msgstr "scriu semnătură legată de cheie\n"
3111
3112 #, c-format
3113 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3114 msgstr "lungime cheie invalidă; folosesc %u biți\n"
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3118 msgstr "lungime cheie rotunjită la %u biți\n"
3119
3120 msgid "Sign"
3121 msgstr "Semnează"
3122
3123 msgid "Certify"
3124 msgstr "Certifică"
3125
3126 msgid "Encrypt"
3127 msgstr "Cifrează"
3128
3129 msgid "Authenticate"
3130 msgstr "Autentifică"
3131
3132 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3133 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3134 #. a description of the fucntions:
3135 #.
3136 #. s = Toggle signing capability
3137 #. e = Toggle encryption capability
3138 #. a = Toggle authentication capability
3139 #. q = Finish
3140 #.
3141 msgid "SsEeAaQq"
3142 msgstr "SsCcAaTt"
3143
3144 #, c-format
3145 msgid "Possible actions for a %s key: "
3146 msgstr "Acțiuni posibile pentru o cheie %s: "
3147
3148 msgid "Current allowed actions: "
3149 msgstr "Acțiuni permise curent: "
3150
3151 #, c-format
3152 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3153 msgstr "   (%c) Comută capabilitatea de semnare\n"
3154
3155 #, c-format
3156 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3157 msgstr "   (%c) Comută capabilitatea de cifrare\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3161 msgstr "   (%c) Comută capabilitatea de autentificare\n"
3162
3163 #, c-format
3164 msgid "   (%c) Finished\n"
3165 msgstr "   (%c) Terminat\n"
3166
3167 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3168 msgstr "Selectați ce fel de cheie doriți:\n"
3169
3170 #, c-format
3171 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3172 msgstr "   (%d) RSA și RSA (implicit)\n"
3173
3174 #, c-format
3175 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3176 msgstr "   (%d) DSA și Elgamal\n"
3177
3178 #, c-format
3179 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3180 msgstr "   (%d) DSA (numai semnare)\n"
3181
3182 #, c-format
3183 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3184 msgstr "   (%d) RSA (numai semnare)\n"
3185
3186 #, c-format
3187 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3188 msgstr "   (%d) Elgamal (numai cifrare)\n"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3192 msgstr "   (%d) RSA (numai cifrare)\n"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3196 msgstr "   (%d) DSA (setează singur capabilitățile)\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3200 msgstr "   (%d) RSA (setează singur capabilitățile)\n"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3204 msgstr "cheile %s pot avea lungimea între %u și %u biți.\n"
3205
3206 #, c-format
3207 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3208 msgstr "Ce lungime de cheie doriți pentru subcheie? (%u) "
3209
3210 #, c-format
3211 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3212 msgstr "Ce lungime de cheie doriți? (%u) "
3213
3214 #, c-format
3215 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3216 msgstr "Lungimea cheii necesară este %u biți\n"
3217
3218 msgid ""
3219 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3220 "         0 = key does not expire\n"
3221 "      <n>  = key expires in n days\n"
3222 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3223 "      <n>m = key expires in n months\n"
3224 "      <n>y = key expires in n years\n"
3225 msgstr ""
3226 "Specificați cât de mult timp doriți să fie validă cheia.\n"
3227 "         0 = cheia nu expiră\n"
3228 "      <n>  = cheia expiră în n zile\n"
3229 "      <n>w = cheia expiră în n săptămâni\n"
3230 "      <n>m = cheia expiră în n luni\n"
3231 "      <n>y = cheia expiră în n ani\n"
3232
3233 msgid ""
3234 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3235 "         0 = signature does not expire\n"
3236 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3237 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3238 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3239 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3240 msgstr ""
3241 "Specificați cât de mult timp doriți să fie validă semnătura.\n"
3242 "         0 = semnătura nu expiră\n"
3243 "      <n>  = semnătura expiră în n zile\n"
3244 "      <n>w = semnătura expiră în n săptămâni\n"
3245 "      <n>m = semnătura expiră în n luni\n"
3246 "      <n>y = semnătura expiră în n ani\n"
3247
3248 msgid "Key is valid for? (0) "
3249 msgstr "Cheia este validă pentru? (0) "
3250
3251 #, c-format
3252 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3253 msgstr "Semnătura este validă pentru? (%s) "
3254
3255 msgid "invalid value\n"
3256 msgstr "valoare invalidă\n"
3257
3258 msgid "Key does not expire at all\n"
3259 msgstr "Cheia nu expiră deloc\n"
3260
3261 msgid "Signature does not expire at all\n"
3262 msgstr "Semnătura nu expiră deloc\n"
3263
3264 #, c-format
3265 msgid "Key expires at %s\n"
3266 msgstr "Cheia expiră pe %s\n"
3267
3268 #, c-format
3269 msgid "Signature expires at %s\n"
3270 msgstr "Semnătura expiră pe %s\n"
3271
3272 msgid ""
3273 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3274 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3275 msgstr ""
3276 "Sistemul d-voastră nu poate afișa date după 2038.\n"
3277 "Totuși, acestea vor fi corect mânuite până în 2106.\n"
3278
3279 msgid "Is this correct? (y/N) "
3280 msgstr "Este aceasta corect? (d/N) "
3281
3282 msgid ""
3283 "\n"
3284 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3285 "ID\n"
3286 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3287 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3288 "\n"
3289 msgstr ""
3290 "\n"
3291 "Aveți nevoie de un ID utilizator pentru a identifica cheia; software-ul\n"
3292 "construiește ID-ul utilizator din Numele Real, Comentariul și Adresa de "
3293 "Email\n"
3294 "în această formă:\n"
3295 "    \"Popa Ioan (popică) <popa.ioan@compania.ro>\"\n"
3296 "\n"
3297
3298 msgid "Real name: "
3299 msgstr "Nume real: "
3300
3301 msgid "Invalid character in name\n"
3302 msgstr "Caracter invalid în nume\n"
3303
3304 msgid "Name may not start with a digit\n"
3305 msgstr "Numele nu poate începe cu o cifră\n"
3306
3307 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3308 msgstr "Numele trebuie să fie de cel puțin 5 caractere\n"
3309
3310 msgid "Email address: "
3311 msgstr "Adresă de email: "
3312
3313 msgid "Not a valid email address\n"
3314 msgstr "Nu este o adresă de email validă\n"
3315
3316 msgid "Comment: "
3317 msgstr "Comentariu: "
3318
3319 msgid "Invalid character in comment\n"
3320 msgstr "Caracter invalid în comentariu\n"
3321
3322 #, c-format
3323 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3324 msgstr "Folosiți setul de caractere `%s'\n"
3325
3326 #, c-format
3327 msgid ""
3328 "You selected this USER-ID:\n"
3329 "    \"%s\"\n"
3330 "\n"
3331 msgstr ""
3332 "Ați selectat acest ID-UTILIZATOR:\n"
3333 "    \"%s\"\n"
3334 "\n"
3335
3336 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3337 msgstr "Vă rugăm nu puneți adresa de email în numele real sau comentariu\n"
3338
3339 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3340 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3341 #. string which should be translated accordingly and the
3342 #. letter changed to match the one in the answer string.
3343 #.
3344 #. n = Change name
3345 #. c = Change comment
3346 #. e = Change email
3347 #. o = Okay (ready, continue)
3348 #. q = Quit
3349 #.
3350 msgid "NnCcEeOoQq"
3351 msgstr "NnCcEeOoTt"
3352
3353 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3354 msgstr "Schimbă (N)ume, (C)omentariu, (E)mail sau (T)Termină? "
3355
3356 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3357 msgstr "Schimbă (N)ume, (C)omentariu, (E)mail sau (O)K/(T)Termină? "
3358
3359 msgid "Please correct the error first\n"
3360 msgstr "Vă rugăm corectați mai întâi eroarea\n"
3361
3362 msgid ""
3363 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3364 "\n"
3365 msgstr ""
3366 "Aveți nevoie de o frază-parolă pentru a vă proteja cheia secretă.\n"
3367 "\n"
3368
3369 #, c-format
3370 msgid "%s.\n"
3371 msgstr "%s.\n"
3372
3373 msgid ""
3374 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3375 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3376 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3377 "\n"
3378 msgstr ""
3379 "Nu aveți nevoie de o frază-parolă - aceasta este probabil o idee *proastă*!\n"
3380 "O să o fac oricum.  Puteți schimba fraza-parolă oricând, folosind acest\n"
3381 "program cu opțiunea \"--edit-key\".\n"
3382
3383 msgid ""
3384 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3385 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3386 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3387 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3388 msgstr ""
3389 "Trebuie să generăm o grămadă de octeți aleatori. Este o idee bună să faceți\n"
3390 "altceva (tastați la tastatură, mișcați mausul, utilizați discurile)\n"
3391 "în timpul generării numerelor prime; aceasta dă o șansă generatorului de\n"
3392 "numere aleatoare o șansă mai bună de a aduna destulă entropie.\n"
3393
3394 msgid "Key generation canceled.\n"
3395 msgstr "Generarea cheii a fost anulată.\n"
3396
3397 #, c-format
3398 msgid "writing public key to `%s'\n"
3399 msgstr "scriu cheia publică în `%s'\n"
3400
3401 #, c-format
3402 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3403 msgstr "scriu talonul (stub) cheii secrete în `%s'\n"
3404
3405 #, c-format
3406 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3407 msgstr "scriu cheia secretă în `%s'\n"
3408
3409 #, c-format
3410 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3411 msgstr "nu am găsit nici un inel de chei public de scris: %s\n"
3412
3413 #, c-format
3414 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3415 msgstr "nu am găsit nici un inel de chei secret de scris: %s\n"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3419 msgstr "eroare la scrierea inelului de chei public `%s': %s\n"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3423 msgstr "eroare la scrierea inelului de chei secret `%s': %s\n"
3424
3425 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3426 msgstr "cheile secretă și publică au fost create și semnate.\n"
3427
3428 msgid ""
3429 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3430 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3431 msgstr ""
3432 "De notat că această cheie nu poate fi folosită pentru cifrare.  Poate "
3433 "doriți\n"
3434 "să folosiți comanda \"--edit-key\" pentru a genera o subcheie secundară\n"
3435 "pentru acest scop.\n"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "Key generation failed: %s\n"
3439 msgstr "Generarea cheii a eșuat: %s\n"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid ""
3443 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3444 msgstr ""
3445 "cheia a fost creată %lu secundă în viitor (warp în timp sau probleme cu "
3446 "ceasul)\n"
3447
3448 #, c-format
3449 msgid ""
3450 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3451 msgstr ""
3452 "cheia a fost creată %lu secunde în viitor (warp în timp sau probleme cu "
3453 "ceasul)\n"
3454
3455 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3456 msgstr "NOTĂ: crearea de subchei pentru chei v3 nu este conform OpenPGP\n"
3457
3458 msgid "Really create? (y/N) "
3459 msgstr "Creați într-adevăr? (d/N) "
3460
3461 #, c-format
3462 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3463 msgstr "stocarea cheii pe card a eșuat: %s\n"
3464
3465 #, c-format
3466 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3467 msgstr "nu pot crea fișier de rezervă `%s': %s\n"
3468
3469 #, c-format
3470 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3471 msgstr "NOTĂ: copia de siguranța a cheii cardului salvată la `%s'\n"
3472
3473 msgid "never     "
3474 msgstr "niciodată "
3475
3476 msgid "Critical signature policy: "
3477 msgstr "Politică de semnături critică: "
3478
3479 msgid "Signature policy: "
3480 msgstr "Politică de semnături: "
3481
3482 msgid "Critical preferred keyserver: "
3483 msgstr "Server de chei preferat critic: "
3484
3485 msgid "Critical signature notation: "
3486 msgstr "Notare semnătură critică: "
3487
3488 msgid "Signature notation: "
3489 msgstr "Notare semnătură: "
3490
3491 msgid "Keyring"
3492 msgstr "Inel de chei"
3493
3494 msgid "Primary key fingerprint:"
3495 msgstr "Amprentă cheie primară:"
3496
3497 msgid "     Subkey fingerprint:"
3498 msgstr "     Amprentă subcheie:"
3499
3500 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3501 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3502 msgid " Primary key fingerprint:"
3503 msgstr " Amprentă cheie primară:"
3504
3505 msgid "      Subkey fingerprint:"
3506 msgstr "      Amprentă subcheie:"
3507
3508 msgid "      Key fingerprint ="
3509 msgstr "      Amprentă cheie ="
3510
3511 msgid "      Card serial no. ="
3512 msgstr "      Card nr. serie ="
3513
3514 #, c-format
3515 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3516 msgstr "redenumirea `%s' ca `%s' a eșuat: %s\n"
3517
3518 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3519 msgstr "AVERTISMENT: există 2 fișiere cu informații confidențiale.\n"
3520
3521 #, c-format
3522 msgid "%s is the unchanged one\n"
3523 msgstr "%s este cel neschimbat\n"
3524
3525 #, c-format
3526 msgid "%s is the new one\n"
3527 msgstr "%s este cel nou\n"
3528
3529 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3530 msgstr "Vă rugăm reparați această deficiență posibilă de securitate\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "caching keyring `%s'\n"
3534 msgstr "pun în cache inelul de chei `%s'\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3538 msgstr "%lu chei puse în cache până acum (%lu semnături)\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3542 msgstr "%lu chei puse în cache (%lu semnături)\n"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "%s: keyring created\n"
3546 msgstr "%s: inelul de chei creat\n"
3547
3548 msgid "include revoked keys in search results"
3549 msgstr "include cheile revocate în rezultatele căutării"
3550
3551 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3552 msgstr "include subcheile la căutarea după ID-ul cheii"
3553
3554 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3555 msgstr ""
3556 "folosește fișiere temporare pentru a  transmite date la serverele de chei "
3557 "ajutătoare"
3558
3559 msgid "do not delete temporary files after using them"
3560 msgstr "nu șterge fișierele temporare după ce au fost folosite"
3561
3562 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3563 msgstr "adu automat cheile la verificarea semnăturilor"
3564
3565 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3566 msgstr "onorează URL-ul serverului de chei preferat de pe cheie"
3567
3568 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3569 msgstr "onorează înregistrarea PKA setat pe o cheie la aducerea cheilor"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3573 msgstr ""
3574 "AVERTISMENT: opțiunile serverului de chei `%s' nu sunt folosite pe această "
3575 "platformă\n"
3576
3577 msgid "disabled"
3578 msgstr "deactivat(ă)"
3579
3580 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3581 msgstr "Introduceți număr/numere, N)ext (următor), sau Q)uit (termină) > "
3582
3583 #, c-format
3584 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3585 msgstr "protocol server de chei invalid (us %d!=handler %d)\n"
3586
3587 #, c-format
3588 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3589 msgstr "cheia \"%s\" nu a fost găsită pe serverul de chei\n"
3590
3591 msgid "key not found on keyserver\n"
3592 msgstr "cheia nu a fost găsită pe serverul de chei\n"
3593
3594 #, c-format
3595 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3596 msgstr "cer cheia %s de la serverul %s %s\n"
3597
3598 #, c-format
3599 msgid "requesting key %s from %s\n"
3600 msgstr "cer cheia %s de la %s\n"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3604 msgstr "caut nume de pe serverul %s %s\n"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "searching for names from %s\n"
3608 msgstr "caut nume de pe %s\n"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3612 msgstr "trimit cheia %s serverului %s %s\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "sending key %s to %s\n"
3616 msgstr "trimit cheia %s lui %s\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3620 msgstr "caut \"%s\" de pe serverul %s %s\n"
3621
3622 #, c-format
3623 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3624 msgstr "caut \"%s\" de pe %s\n"
3625
3626 msgid "no keyserver action!\n"
3627 msgstr "nici o acțiune pentru serverul de chei!\n"
3628
3629 #, c-format
3630 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3631 msgstr ""
3632 "AVERTISMENT: manipulator server de chei dintr-o versiune diferită de GnuPG "
3633 "(%s)\n"
3634
3635 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3636 msgstr "serverul de chei nu a trimis VERSION (versiune)\n"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3640 msgstr "eroare de comunicare server de chei: %s\n"
3641
3642 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3643 msgstr "nici un server de chei cunoscut (folosiți opțiunea --keyserver)\n"
3644
3645 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3646 msgstr ""
3647 "apeluri către server de chei extern nu este suportat de acest program\n"
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3651 msgstr "nici un manipulator (handler) pentru schema serverului de chei `%s'\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3655 msgstr "acțiunea `%s' nu este suportată cu schema serverului de chei `%s'\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3659 msgstr "%s nu suportă versiunea de manipulator (handler) %d\n"
3660
3661 msgid "keyserver timed out\n"
3662 msgstr "serverul de chei a epuizat timpul de așteptare (timed out)\n"
3663
3664 msgid "keyserver internal error\n"
3665 msgstr "eroare internă server de chei\n"
3666
3667 #, c-format
3668 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3669 msgstr "\"%s\" nu este un ID de cheie: sărit\n"
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3673 msgstr "AVERTISMENT: nu pot reactualiza cheia %s via %s: %s\n"
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3677 msgstr "reactualizez 1 cheie de la %s\n"
3678
3679 #, c-format
3680 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3681 msgstr "reactualizez %d chei de la %s\n"
3682
3683 #, c-format
3684 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3685 msgstr "AVERTISMENT: nu pot obține URI %s: %s\n"
3686
3687 #, c-format
3688 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3689 msgstr "AVERTISMENT: nu pot interpreta URI %s\n"
3690
3691 #, c-format
3692 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3693 msgstr "dimensiune ciudată pentru o cheie de sesiune cifrată (%d)\n"
3694
3695 #, c-format
3696 msgid "%s encrypted session key\n"
3697 msgstr "%s cheie de sesiune cifrată\n"
3698
3699 #, c-format
3700 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3701 msgstr "fraza-parolă generată cu un algoritm rezumat necunoscut %d\n"
3702
3703 #, c-format
3704 msgid "public key is %s\n"
3705 msgstr "cheia publică este %s\n"
3706
3707 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3708 msgstr "date cigrate cu cheie publică: DEK bun\n"
3709
3710 #, c-format
3711 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3712 msgstr "cifrat cu cheia %u-bit %s, ID %s, creată %s\n"
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "      \"%s\"\n"
3716 msgstr "      \"%s\"\n"
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3720 msgstr "cifrat cu cheia %s, ID %s\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3724 msgstr "decriptarea cu cheie publică a eșuat: %s\n"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3728 msgstr "cifrată cu %lu fraze-parolă\n"
3729
3730 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3731 msgstr "cifrată cu 1 frază-parolă\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3735 msgstr "presupunem date cifrate %s\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3739 msgstr "cifru IDEA indisponibil, vom încerca să folosim %s în loc\n"
3740
3741 msgid "decryption okay\n"
3742 msgstr "decriptare OK\n"
3743
3744 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3745 msgstr "AVERTISMENT: mesajul nu a avut integritatea protejată\n"
3746
3747 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3748 msgstr "AVERTISMENT: mesajul cifrat a fost manipulat!\n"
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "decryption failed: %s\n"
3752 msgstr "decriptarea a eșuat: %s\n"
3753
3754 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3755 msgstr "NOTĂ: expeditorul a cerut \"doar-pentru-ochii-d-voastră\"\n"
3756
3757 #, c-format
3758 msgid "original file name='%.*s'\n"
3759 msgstr "nume fișier original='%.*s'\n"
3760
3761 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3762 msgstr "AVERTISMENT: multiple plaintext văzute\n"
3763
3764 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3765 msgstr "revocare standalone - folosiți \"gpg --import\" pentru a aplica\n"
3766
3767 msgid "no signature found\n"
3768 msgstr "nu am găsit nici o semnătură\n"
3769
3770 msgid "signature verification suppressed\n"
3771 msgstr "verificare semnătură eliminată\n"
3772
3773 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3774 msgstr "nu pot mânui aceste date de semnături ambigue\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "Signature made %s\n"
3778 msgstr "Semnătură făcută %s\n"
3779
3780 #, c-format
3781 msgid "               using %s key %s\n"
3782 msgstr "               folosind cheia %s %s\n"
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3786 msgstr "Semnătură făcută %s folosind cheia %s cu ID %s\n"
3787
3788 msgid "Key available at: "
3789 msgstr "Cheie disponibilă la: "
3790
3791 #, c-format
3792 msgid "BAD signature from \"%s\""
3793 msgstr "Semnătură INCORECTĂ din \"%s\""
3794
3795 #, c-format
3796 msgid "Expired signature from \"%s\""
3797 msgstr "Semnătură expirată din \"%s\""
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "Good signature from \"%s\""
3801 msgstr "Semnătură bună din \"%s\""
3802
3803 msgid "[uncertain]"
3804 msgstr "[nesigur]"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "                aka \"%s\""
3808 msgstr "                aka \"%s\""
3809
3810 #, c-format
3811 msgid "Signature expired %s\n"
3812 msgstr "Semnătură expirată %s\n"
3813
3814 #, c-format
3815 msgid "Signature expires %s\n"
3816 msgstr "Semnătura expiră %s\n"
3817
3818 #, c-format
3819 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3820 msgstr "semnătură %s, algoritm rezumat %s\n"
3821
3822 msgid "binary"
3823 msgstr "binar"
3824
3825 msgid "textmode"
3826 msgstr "modtext"
3827
3828 msgid "unknown"
3829 msgstr "necunoscut"
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3833 msgstr ""
3834
3835 #, c-format
3836 msgid "Can't check signature: %s\n"
3837 msgstr "Nu pot verifica semnătura: %s\n"
3838
3839 msgid "not a detached signature\n"
3840 msgstr "nu o semnătură detașată\n"
3841
3842 msgid ""
3843 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3844 msgstr ""
3845 "AVERTISMENT: am detectat multiple semnături.  Numai prima va fi verificată.\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3849 msgstr "semnătură de sine stătătoare (standalone) de clasă 0x%02x\n"
3850
3851 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3852 msgstr "semnătură de stil vechi (PGP 2.x)\n"
3853
3854 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3855 msgstr "pachet root invalid detectat în proc_tree()\n"
3856
3857 #, c-format
3858 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3859 msgstr "nu pot deactiva generarea fișierelor core: %s\n"
3860
3861 #, c-format
3862 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3863 msgstr "fstat pentru `%s' a eșuat în %s: %s\n"
3864
3865 #, c-format
3866 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3867 msgstr "fstat(%d) a eșuat în %s: %s\n"
3868
3869 #, c-format
3870 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3871 msgstr "AVERTISMENT: folosesc algoritmul cu cheie publică experimental %s\n"
3872
3873 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3874 msgstr ""
3875 "AVERTISMENT: cheile Elgamal pentru semnătură și cifrare prea vechi "
3876 "(deprecated)\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3880 msgstr "AVERTISMENT: folosesc algoritmul de cifrare experimental %s\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3884 msgstr "AVERTISMENT: folosesc algoritmul rezumat experimental %s\n"
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
3888 msgstr "AVERTISMENT: algoritmul rezumat %s este prea vechi (deprecated)\n"
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "please see %s for more information\n"
3892 msgstr "vă rugăm vedeți %s pentru informații suplimentare\n"