Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:17+0200\n"
28 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
29 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
30 "Language: sv\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34
35 #, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte generera primtal med pbits=%u qbits=%u\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "kan inte generera ett primtal med mindre än %d bitar\n"
42
43 msgid "no entropy gathering module detected\n"
44 msgstr "ingen entropi-insamlingsmodul identifierades\n"
45
46 # se förra kommentaren
47 #, c-format
48 msgid "can't lock `%s': %s\n"
49 msgstr "kan inte låsa \"%s\": %s\n"
50
51 #, c-format
52 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
53 msgstr "väntar på lås på \"%s\"...\n"
54
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
62
63 #, c-format
64 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
65 msgstr "\"%s\" är inte en vanlig fil - ignoreras\n"
66
67 msgid "note: random_seed file is empty\n"
68 msgstr "observera: filen random_seed är tom\n"
69
70 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
71 msgstr "VARNING: ogiltig storlek på filen random_seed - används inte\n"
72
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
76
77 msgid "note: random_seed file not updated\n"
78 msgstr "observera: filen random_seed är inte uppdaterad\n"
79
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
83
84 #, c-format
85 msgid "can't write `%s': %s\n"
86 msgstr "kan inte skriva \"%s\": %s\n"
87
88 #, c-format
89 msgid "can't close `%s': %s\n"
90 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
91
92 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
93 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
94
95 msgid ""
96 "The random number generator is only a kludge to let\n"
97 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
98 "\n"
99 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
100 "\n"
101 msgstr ""
102 "Slumptalsgeneratorn är endast en temporär lösning -\n"
103 "den är inte på något sätt en stark slumptalsgenerator!\n"
104 "\n"
105 "ANVÄND INTE DATA SOM GENERERATS AV DETTA PROGRAM!!\n"
106 "\n"
107
108 msgid ""
109 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
110 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
111 "of the entropy.\n"
112 msgstr ""
113 "Var god vänta, entropidata samlas in. Arbeta lite om det\n"
114 "hjälper dig från att bli uttråkad, det förbättrar kvaliteten på\n"
115 "insamlat entropidata.\n"
116
117 #, c-format
118 msgid ""
119 "\n"
120 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
121 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "Inte tillräckligt med slumpmässiga byte tillgängliga.  Utför lite arbete\n"
125 "för att ge operativsystemet en chans att samla in mer entropidata!\n"
126 "(behöver %d fler byte)\n"
127
128 #, c-format
129 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
130 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
131
132 #, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
135
136 #, c-format
137 msgid "reading public key failed: %s\n"
138 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
139
140 msgid "response does not contain the public key data\n"
141 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
142
143 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
144 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
145
146 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
147 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
148
149 #, c-format
150 msgid "using default PIN as %s\n"
151 msgstr ""
152
153 #, c-format
154 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
155 msgstr ""
156
157 #, c-format
158 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
159 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
160
161 #, fuzzy
162 msgid "||Please enter the PIN"
163 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
164
165 #, c-format
166 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
167 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
175 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
176
177 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
178 msgstr "fel när CHV-status hämtades från kortet\n"
179
180 msgid "card is permanently locked!\n"
181 msgstr "kortet är permanent låst!\n"
182
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
186
187 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
188 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
191 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
192
193 #, fuzzy
194 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
195 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
196
197 msgid "access to admin commands is not configured\n"
198 msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
199
200 #, fuzzy
201 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
202 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
203
204 #, fuzzy
205 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
206 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
207
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
210 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 msgid "|RN|New Reset Code"
216 msgstr ""
217
218 msgid "|AN|New Admin PIN"
219 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
220
221 msgid "|N|New PIN"
222 msgstr "|N|Ny PIN-kod"
223
224 #, c-format
225 msgid "error getting new PIN: %s\n"
226 msgstr "fel när ny PIN-kod hämtades: %s\n"
227
228 msgid "error reading application data\n"
229 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
230
231 msgid "error reading fingerprint DO\n"
232 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
233
234 msgid "key already exists\n"
235 msgstr "nyckeln finns redan\n"
236
237 msgid "existing key will be replaced\n"
238 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
239
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "genererar ny nyckel\n"
242
243 #, fuzzy
244 msgid "writing new key\n"
245 msgstr "genererar ny nyckel\n"
246
247 msgid "creation timestamp missing\n"
248 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
249
250 #, c-format
251 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
252 msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
253
254 #, c-format
255 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
256 msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
257
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
261
262 #, c-format
263 msgid "failed to store the key: %s\n"
264 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
265
266 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
267 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
268
269 msgid "generating key failed\n"
270 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
271
272 #, c-format
273 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
274 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
275
276 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
277 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
278
279 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
280 msgstr ""
281
282 #, c-format
283 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
284 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
285
286 #, c-format
287 msgid "signatures created so far: %lu\n"
288 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
289
290 msgid ""
291 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
292 msgstr ""
293 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
294 "kommando\n"
295
296 #, c-format
297 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
298 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
299
300 #, c-format
301 msgid "armor: %s\n"
302 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
303
304 msgid "invalid armor header: "
305 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
306
307 msgid "armor header: "
308 msgstr "ASCII-skal: "
309
310 msgid "invalid clearsig header\n"
311 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
312
313 msgid "unknown armor header: "
314 msgstr "okänd ASCII-skalrubrik: "
315
316 msgid "nested clear text signatures\n"
317 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
318
319 msgid "unexpected armor: "
320 msgstr "oväntat skal: "
321
322 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
323 msgid "invalid dash escaped line: "
324 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
325
326 # överhoppad eller hoppades över?
327 #, c-format
328 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
329 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
330
331 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
332 msgid "premature eof (no CRC)\n"
333 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
334
335 msgid "premature eof (in CRC)\n"
336 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
337
338 msgid "malformed CRC\n"
339 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
340
341 #, c-format
342 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
343 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
344
345 msgid "premature eof (in trailer)\n"
346 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
347
348 msgid "error in trailer line\n"
349 msgstr "fel i avslutande rad\n"
350
351 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
352 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
353
354 #, c-format
355 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
356 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
357
358 msgid ""
359 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
360 msgstr ""
361 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
362 "detta\n"
363 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
364 "använts\n"
365
366 #, c-format
367 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
368 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
369
370 #, c-format
371 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
372 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
373
374 msgid "can't do this in batch mode\n"
375 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
376
377 #, fuzzy
378 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
379 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
380
381 msgid "Your selection? "
382 msgstr "Vad väljer du? "
383
384 msgid "[not set]"
385 msgstr "[inte inställt]"
386
387 msgid "male"
388 msgstr "man"
389
390 msgid "female"
391 msgstr "kvinna"
392
393 msgid "unspecified"
394 msgstr "ej angiven"
395
396 msgid "not forced"
397 msgstr "inte tvingad"
398
399 msgid "forced"
400 msgstr "tvingad"
401
402 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
403 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
404
405 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
406 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
407
408 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
409 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
410
411 msgid "Cardholder's surname: "
412 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
413
414 msgid "Cardholder's given name: "
415 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
416
417 #, c-format
418 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
419 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
420
421 msgid "URL to retrieve public key: "
422 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
423
424 #, c-format
425 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
426 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
427
428 #, fuzzy, c-format
429 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
430 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "error reading `%s': %s\n"
434 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
435
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "error writing `%s': %s\n"
438 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
439
440 msgid "Login data (account name): "
441 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
442
443 #, c-format
444 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
446
447 msgid "Private DO data: "
448 msgstr "Privat DO-data: "
449
450 #, c-format
451 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
452 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
453
454 msgid "Language preferences: "
455 msgstr "Språkinställningar: "
456
457 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
458 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
459
460 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
461 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
462
463 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
464 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
465
466 msgid "Error: invalid response.\n"
467 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
468
469 msgid "CA fingerprint: "
470 msgstr "CA-fingeravtryck: "
471
472 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
473 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "key operation not possible: %s\n"
477 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
478
479 msgid "not an OpenPGP card"
480 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
481
482 #, c-format
483 msgid "error getting current key info: %s\n"
484 msgstr "fel när aktuell nyckelinformation hämtades: %s\n"
485
486 msgid "Replace existing key? (y/N) "
487 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
488
489 msgid ""
490 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
491 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
492 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
493 msgstr ""
494
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
497 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
498
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
501 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
502
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
505 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
506
507 #, c-format
508 msgid "rounded up to %u bits\n"
509 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
513 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
514
515 #, c-format
516 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
517 msgstr ""
518
519 #, fuzzy, c-format
520 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
521 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
522
523 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
524 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
525
526 #, fuzzy
527 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
528 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
529
530 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
531 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
532
533 #, c-format
534 msgid ""
535 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
536 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
537 "You should change them using the command --change-pin\n"
538 msgstr ""
539 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
540 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
541 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
542
543 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
544 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
545
546 msgid "   (1) Signature key\n"
547 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
548
549 msgid "   (2) Encryption key\n"
550 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
551
552 msgid "   (3) Authentication key\n"
553 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
554
555 msgid "Invalid selection.\n"
556 msgstr "Ogiltigt val.\n"
557
558 msgid "Please select where to store the key:\n"
559 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
560
561 msgid "unknown key protection algorithm\n"
562 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
563
564 msgid "secret parts of key are not available\n"
565 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
566
567 msgid "secret key already stored on a card\n"
568 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
569
570 #, fuzzy, c-format
571 msgid "error writing key to card: %s\n"
572 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
573
574 msgid "quit this menu"
575 msgstr "avsluta denna meny"
576
577 msgid "show admin commands"
578 msgstr "visa administratörskommandon"
579
580 msgid "show this help"
581 msgstr "visa denna hjälp"
582
583 msgid "list all available data"
584 msgstr "lista allt tillgängligt data"
585
586 msgid "change card holder's name"
587 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
588
589 msgid "change URL to retrieve key"
590 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
591
592 msgid "fetch the key specified in the card URL"
593 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
594
595 msgid "change the login name"
596 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
597
598 # originalet borde ha ett value
599 msgid "change the language preferences"
600 msgstr "ändra språkinställningarna"
601
602 msgid "change card holder's sex"
603 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
604
605 msgid "change a CA fingerprint"
606 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
607
608 # den låter skum
609 msgid "toggle the signature force PIN flag"
610 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
611
612 msgid "generate new keys"
613 msgstr "generera nya nycklar"
614
615 msgid "menu to change or unblock the PIN"
616 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
617
618 msgid "verify the PIN and list all data"
619 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
620
621 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
622 msgstr ""
623
624 msgid "gpg/card> "
625 msgstr ""
626
627 msgid "Admin-only command\n"
628 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
629
630 msgid "Admin commands are allowed\n"
631 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
632
633 msgid "Admin commands are not allowed\n"
634 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
635
636 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
637 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
638
639 msgid "card reader not available\n"
640 msgstr "kortläsaren är inte tillgänglig\n"
641
642 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
643 msgstr "Mata in kortet och tryck Return eller \"c\" för att avbryta: "
644
645 #, c-format
646 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
647 msgstr "val av openpgp misslyckades: %s\n"
648
649 #, c-format
650 msgid ""
651 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
652 "   %.*s\n"
653 msgstr ""
654 "Ersätt det nuvarande kortet med det kort som har serienumret:\n"
655 "   %.*s\n"
656
657 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
658 msgstr "Tryck Return när du är färdig eller \"c\" för att avbryta: "
659
660 msgid "Enter New Admin PIN: "
661 msgstr "Ange ny Admin PIN-kod: "
662
663 msgid "Enter New PIN: "
664 msgstr "Ange ny PIN-kod: "
665
666 msgid "Enter Admin PIN: "
667 msgstr "Ange Admin PIN-kod: "
668
669 msgid "Enter PIN: "
670 msgstr "Ange PIN-kod: "
671
672 msgid "Repeat this PIN: "
673 msgstr "Upprepa denna PIN-kod: "
674
675 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
676 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
677
678 # se förra kommentaren
679 #, c-format
680 msgid "can't open `%s'\n"
681 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
682
683 msgid "--output doesn't work for this command\n"
684 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
685
686 #, c-format
687 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
688 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
689
690 #, c-format
691 msgid "error reading keyblock: %s\n"
692 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
693
694 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
695 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
696
697 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
698 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
699
700 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
701 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
702
703 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
704 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
705
706 #, c-format
707 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
708 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
709
710 msgid "ownertrust information cleared\n"
711 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
712
713 #, c-format
714 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
715 msgstr "det finns en hemlig nyckel för publika nyckeln \"%s\"!\n"
716
717 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
718 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
719
720 #, c-format
721 msgid "error creating passphrase: %s\n"
722 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
723
724 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
725 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "using cipher %s\n"
729 msgstr "använder chiffret %s\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "`%s' already compressed\n"
733 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
737 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
738
739 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
740 msgstr ""
741 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
742 "pgp2-läge\n"
743
744 #, c-format
745 msgid "reading from `%s'\n"
746 msgstr "läser från \"%s\"\n"
747
748 msgid ""
749 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
750 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
751
752 #, c-format
753 msgid ""
754 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
755 msgstr ""
756 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
757 "mottagarinställningarna\n"
758
759 #, c-format
760 msgid ""
761 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
762 "preferences\n"
763 msgstr ""
764 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
765 "mottagarinställningarna\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
769 msgstr ""
770 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
771
772 #, c-format
773 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
774 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
775
776 #, c-format
777 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
778 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
779
780 #, c-format
781 msgid "%s encrypted data\n"
782 msgstr "%s-krypterad data\n"
783
784 #, c-format
785 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
786 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
787
788 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
789 msgid ""
790 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
791 msgstr ""
792 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
793 "i den symmetriska krypteringen.\n"
794
795 msgid "problem handling encrypted packet\n"
796 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
797
798 msgid "no remote program execution supported\n"
799 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
800
801 #, c-format
802 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
803 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
804
805 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
806 msgid ""
807 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
808 msgstr ""
809 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
810 "inställningsfilen\n"
811
812 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
813 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
814
815 #, c-format
816 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
817 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
818
819 #, c-format
820 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
821 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "system error while calling external program: %s\n"
825 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
826
827 msgid "unnatural exit of external program\n"
828 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
829
830 msgid "unable to execute external program\n"
831 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
832
833 #, c-format
834 msgid "unable to read external program response: %s\n"
835 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
839 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
843 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
844
845 msgid "export signatures that are marked as local-only"
846 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
847
848 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
849 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
850
851 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
852 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
853
854 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
855 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
856
857 msgid "remove unusable parts from key during export"
858 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln vid exportering"
859
860 msgid "remove as much as possible from key during export"
861 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln vid exportering"
862
863 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
864 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
865
866 #, c-format
867 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
868 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
869
870 #, c-format
871 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
872 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
873
874 #, c-format
875 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
876 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
877
878 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
879 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
880
881 #, c-format
882 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
883 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
884
885 #, c-format
886 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
887 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
888
889 msgid "WARNING: nothing exported\n"
890 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
891
892 msgid ""
893 "@Commands:\n"
894 " "
895 msgstr ""
896 "@Kommandon:\n"
897 " "
898
899 msgid "|[file]|make a signature"
900 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
901
902 msgid "|[file]|make a clear text signature"
903 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
904
905 msgid "make a detached signature"
906 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
907
908 msgid "encrypt data"
909 msgstr "kryptera data"
910
911 msgid "encryption only with symmetric cipher"
912 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
913
914 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
915 msgid "decrypt data (default)"
916 msgstr "dekryptera data (standard)"
917
918 msgid "verify a signature"
919 msgstr "validera en signatur"
920
921 msgid "list keys"
922 msgstr "lista nycklar"
923
924 msgid "list keys and signatures"
925 msgstr "lista nycklar och signaturer"
926
927 msgid "list and check key signatures"
928 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
929
930 msgid "list keys and fingerprints"
931 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
932
933 msgid "list secret keys"
934 msgstr "lista hemliga nycklar"
935
936 msgid "generate a new key pair"
937 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
938
939 msgid "remove keys from the public keyring"
940 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
941
942 msgid "remove keys from the secret keyring"
943 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
944
945 msgid "sign a key"
946 msgstr "signera en nyckel"
947
948 msgid "sign a key locally"
949 msgstr "signera en nyckel lokalt"
950
951 msgid "sign or edit a key"
952 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
953
954 msgid "generate a revocation certificate"
955 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
956
957 msgid "export keys"
958 msgstr "exportera nycklar"
959
960 msgid "export keys to a key server"
961 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
962
963 msgid "import keys from a key server"
964 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
965
966 msgid "search for keys on a key server"
967 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
968
969 msgid "update all keys from a keyserver"
970 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
971
972 msgid "import/merge keys"
973 msgstr "importera/slå samman nycklar"
974
975 msgid "print the card status"
976 msgstr "skriv ut kortstatus"
977
978 msgid "change data on a card"
979 msgstr "ändra data på ett kort"
980
981 msgid "change a card's PIN"
982 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
983
984 msgid "update the trust database"
985 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
986
987 msgid "|algo [files]|print message digests"
988 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
989
990 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
991 msgid ""
992 "@\n"
993 "Options:\n"
994 " "
995 msgstr ""
996 "@\n"
997 "Flaggor:\n"
998 " "
999
1000 msgid "create ascii armored output"
1001 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1002
1003 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1004 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1005
1006 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1007 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1008
1009 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1010 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1011
1012 msgid "use canonical text mode"
1013 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1014
1015 msgid "use as output file"
1016 msgstr "använd som fil för utdata"
1017
1018 msgid "verbose"
1019 msgstr "utförlig"
1020
1021 msgid "do not make any changes"
1022 msgstr "gör inga ändringar"
1023
1024 msgid "prompt before overwriting"
1025 msgstr "fråga innan överskrivning"
1026
1027 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1028 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1029
1030 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1031 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1032
1033 # inställningar istället för flaggor?
1034 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1035 msgid ""
1036 "@\n"
1037 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1038 msgstr ""
1039 "@\n"
1040 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1041
1042 msgid ""
1043 "@\n"
1044 "Examples:\n"
1045 "\n"
1046 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1047 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1048 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1049 " --list-keys [names]        show keys\n"
1050 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1051 msgstr ""
1052 "@\n"
1053 "Exempel:\n"
1054 "\n"
1055 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1056 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1057 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1058 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1059 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1060
1061 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1062 msgstr ""
1063 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1064 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1065
1066 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1067 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1068
1069 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1070 msgid ""
1071 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1072 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1073 "Default operation depends on the input data\n"
1074 msgstr ""
1075 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1076 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1077 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1078
1079 msgid ""
1080 "\n"
1081 "Supported algorithms:\n"
1082 msgstr ""
1083 "\n"
1084 "Algoritmer som stöds:\n"
1085
1086 msgid "Pubkey: "
1087 msgstr "Publik nyckel: "
1088
1089 msgid "Cipher: "
1090 msgstr "Chiffer: "
1091
1092 msgid "Hash: "
1093 msgstr "Kontrollsumma: "
1094
1095 msgid "Compression: "
1096 msgstr "Komprimering: "
1097
1098 msgid "usage: gpg [options] "
1099 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1100
1101 msgid "conflicting commands\n"
1102 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1103
1104 # Vad betyder detta?
1105 #, c-format
1106 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1107 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1111 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1112
1113 #, c-format
1114 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1115 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1116
1117 #, c-format
1118 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1119 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1123 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1124
1125 #, c-format
1126 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1127 msgstr ""
1128 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1133 msgstr ""
1134 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1135 "\"%s\"\n"
1136
1137 #, c-format
1138 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1139 msgstr ""
1140 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid ""
1144 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1145 msgstr ""
1146 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1147 "\"%s\"\n"
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1151 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1152
1153 msgid "display photo IDs during key listings"
1154 msgstr "visa foto-id vid nyckellistning"
1155
1156 msgid "show policy URLs during signature listings"
1157 msgstr "visa policy-url:er vid signaturlistningar"
1158
1159 msgid "show all notations during signature listings"
1160 msgstr "visa alla notationer vid signaturlistningar"
1161
1162 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1163 msgstr "visa IETF-standardnotationer vid signaturlistningar"
1164
1165 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1166 msgstr "visa användarangivna notationer vid signaturlistningar"
1167
1168 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1169 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar vid signaturlistningar"
1170
1171 msgid "show user ID validity during key listings"
1172 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar"
1173
1174 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1175 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1176
1177 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1178 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1179
1180 msgid "show the keyring name in key listings"
1181 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1182
1183 msgid "show expiration dates during signature listings"
1184 msgstr "visa utgångsdatum vid signaturlistningar"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1188 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1189
1190 #, c-format
1191 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1192 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "option file `%s': %s\n"
1196 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1197
1198 #, c-format
1199 msgid "reading options from `%s'\n"
1200 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1201
1202 #, c-format
1203 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1204 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1205
1206 #, c-format
1207 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1208 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1209
1210 #, c-format
1211 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1212 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1213
1214 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1215 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1219 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1220
1221 msgid "invalid keyserver options\n"
1222 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1223
1224 #, c-format
1225 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1226 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1227
1228 msgid "invalid import options\n"
1229 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1233 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1234
1235 msgid "invalid export options\n"
1236 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1237
1238 #, c-format
1239 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1240 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1241
1242 msgid "invalid list options\n"
1243 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1244
1245 msgid "display photo IDs during signature verification"
1246 msgstr "visa foto-id vid signaturvalidering"
1247
1248 msgid "show policy URLs during signature verification"
1249 msgstr "visa policy-url:er vid signaturvalidering"
1250
1251 msgid "show all notations during signature verification"
1252 msgstr "visa alla notationer vid signaturvalidering"
1253
1254 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1255 msgstr "visa IETF-standardnotationer vid signaturvalidering"
1256
1257 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1258 msgstr "visa användarangivna notationer vid signaturvalidering"
1259
1260 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1261 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver vid signaturvalidering"
1262
1263 msgid "show user ID validity during signature verification"
1264 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1265
1266 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1267 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1268
1269 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1270 msgstr "visa endast den primära användaridentiteten i signaturvalidering"
1271
1272 msgid "validate signatures with PKA data"
1273 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1274
1275 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1276 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1280 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1281
1282 msgid "invalid verify options\n"
1283 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1284
1285 #, c-format
1286 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1287 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1291 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1292
1293 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1294 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1295
1296 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1297 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1298 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1302 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1303
1304 #, c-format
1305 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1306 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1310 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1311
1312 #, c-format
1313 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1314 msgstr "OBSERVERA: %s är inte tillgänglig i den här versionen\n"
1315
1316 #, c-format
1317 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1318 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
1319
1320 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1321 msgstr ""
1322 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1323 "i --pgp2-läge\n"
1324
1325 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1326 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1327
1328 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1329 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1330
1331 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1332 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1333 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
1334
1335 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1336 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
1337
1338 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1339 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
1340
1341 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1342 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
1343
1344 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1345 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
1346
1347 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1348 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1349 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1350
1351 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1352 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1353 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1354
1355 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1356 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1357 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
1358
1359 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1360 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1361 msgstr ""
1362 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1363
1364 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1365 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1366 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
1367
1368 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1369 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1370 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1371
1372 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1373 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1374
1375 msgid "invalid default preferences\n"
1376 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
1377
1378 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1379 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1380 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
1381
1382 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1383 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
1384
1385 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1386 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1390 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1391
1392 #, c-format
1393 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1394 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1395
1396 #, c-format
1397 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1398 msgstr ""
1399 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1400
1401 #, c-format
1402 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1403 msgstr ""
1404 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1408 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1409
1410 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1411 msgstr ""
1412 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
1413
1414 msgid "--store [filename]"
1415 msgstr "--store [filnamn]"
1416
1417 msgid "--symmetric [filename]"
1418 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1419
1420 #, c-format
1421 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1422 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
1423
1424 msgid "--encrypt [filename]"
1425 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1426
1427 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1428 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
1429
1430 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1431 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
1432
1433 #, c-format
1434 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1435 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
1436
1437 msgid "--sign [filename]"
1438 msgstr "--sign [filnamn]"
1439
1440 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1441 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1442
1443 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1444 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
1445
1446 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1447 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1451 msgstr ""
1452 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
1453
1454 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1455 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1456
1457 msgid "--clearsign [filename]"
1458 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1459
1460 msgid "--decrypt [filename]"
1461 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1462
1463 msgid "--sign-key user-id"
1464 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1465
1466 msgid "--lsign-key user-id"
1467 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1468
1469 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1470 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1471
1472 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1473 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1474
1475 #, c-format
1476 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1477 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1478
1479 #, c-format
1480 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1481 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "key export failed: %s\n"
1485 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1486
1487 #, c-format
1488 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1489 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1493 msgstr "uppdatering av nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1494
1495 #, c-format
1496 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1497 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1498
1499 #, c-format
1500 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1501 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1502
1503 #, c-format
1504 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1505 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
1506
1507 msgid "[filename]"
1508 msgstr "[filnamn]"
1509
1510 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1511 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1512
1513 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1514 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
1515
1516 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1517 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
1518
1519 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1520 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
1521
1522 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1523 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1524
1525 msgid "[User ID not found]"
1526 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1527
1528 #, c-format
1529 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1530 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1531
1532 #, c-format
1533 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1534 msgstr ""
1535 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1539 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1540
1541 #, c-format
1542 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1543 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1544
1545 #, c-format
1546 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1547 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1548
1549 msgid "be somewhat more quiet"
1550 msgstr "var något tystare"
1551
1552 msgid "take the keys from this keyring"
1553 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1554
1555 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1556 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1557 # Krav från RIPE.
1558 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1559 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1560
1561 msgid "|FD|write status info to this FD"
1562 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1563
1564 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1565 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1566
1567 #, fuzzy
1568 msgid ""
1569 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1570 "Check signatures against known trusted keys\n"
1571 msgstr ""
1572 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1573 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
1574
1575 msgid ""
1576 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1577 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1578 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1579 msgstr ""
1580 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1581 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1582 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1583 "nätet av certifikat."
1584
1585 msgid ""
1586 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1587 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1588 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1589 "ultimately trusted\n"
1590 msgstr ""
1591 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1592 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1593 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1594 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1595
1596 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1597 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1598
1599 msgid ""
1600 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1601 msgstr ""
1602 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
1603
1604 msgid ""
1605 "Select the algorithm to use.\n"
1606 "\n"
1607 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1608 "for signatures.\n"
1609 "\n"
1610 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1611 "\n"
1612 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1613 "\n"
1614 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1615 msgstr ""
1616 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
1617 "\n"
1618 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
1619 "användas för signaturer.\n"
1620 "\n"
1621 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
1622 "\n"
1623 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
1624 "\n"
1625 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
1626 "signera."
1627
1628 msgid ""
1629 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1630 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1631 "Please consult your security expert first."
1632 msgstr ""
1633 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1634 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1635 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
1636
1637 msgid "Enter the size of the key"
1638 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1639
1640 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1641 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1642
1643 msgid ""
1644 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1645 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1646 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1647 "the given value as an interval."
1648 msgstr ""
1649 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1650 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1651 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1652 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1653
1654 msgid "Enter the name of the key holder"
1655 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1656
1657 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1658 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
1659
1660 msgid "Please enter an optional comment"
1661 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
1662
1663 msgid ""
1664 "N  to change the name.\n"
1665 "C  to change the comment.\n"
1666 "E  to change the email address.\n"
1667 "O  to continue with key generation.\n"
1668 "Q  to quit the key generation."
1669 msgstr ""
1670 "N  för att ändra namnet.\n"
1671 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1672 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
1673 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1674 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1675
1676 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1677 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1678
1679 msgid ""
1680 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1681 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1682 "know how carefully you verified this.\n"
1683 "\n"
1684 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1685 "the\n"
1686 "    key.\n"
1687 "\n"
1688 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1689 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1690 "for\n"
1691 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1692 "user.\n"
1693 "\n"
1694 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1695 "could\n"
1696 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1697 "the\n"
1698 "    key against a photo ID.\n"
1699 "\n"
1700 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1701 "could\n"
1702 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1703 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1704 "a\n"
1705 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1706 "the\n"
1707 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1708 "exchange\n"
1709 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1710 "\n"
1711 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1712 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1713 "\"\n"
1714 "mean to you when you sign other keys.\n"
1715 "\n"
1716 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1717 msgstr ""
1718 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
1719 "kontrollera att nyckeln\n"
1720 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten. Det är viktigt "
1721 "för andra att\n"
1722 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1723 "\n"
1724 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
1725 "nyckeln.\n"
1726 "\n"
1727 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1728 "det\n"
1729 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1730 "användbart för\n"
1731 "    en \"persona\"-kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
1732 "pseudonym.\n"
1733 "\n"
1734 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
1735 "att\n"
1736 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
1737 "för nyckeln\n"
1738 "    mot en fotolegitimation.\n"
1739 "\n"
1740 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
1741 "Detta kan\n"
1742 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
1743 "nyckelinnehavaren\n"
1744 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
1745 "identitetsdokument\n"
1746 "a\n"
1747 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
1748 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
1749 "kontrollerade att\n"
1750 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
1751 "tillhör\n"
1752 "    nyckelinnehavaren.\n"
1753 "\n"
1754 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
1755 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
1756 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
1757 "\n"
1758 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
1759
1760 # felstavat original meddelat till Werner.
1761 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1762 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
1763
1764 msgid ""
1765 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1766 "All certificates are then also lost!"
1767 msgstr ""
1768 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
1769 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
1770
1771 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1772 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
1773
1774 msgid ""
1775 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1776 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1777 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1778 msgstr ""
1779 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
1780 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
1781 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
1782 "certifierad av denna nyckel."
1783
1784 msgid ""
1785 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1786 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1787 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1788 "a trust connection through another already certified key."
1789 msgstr ""
1790 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
1791 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
1792 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
1793 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
1794
1795 msgid ""
1796 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1797 "your keyring."
1798 msgstr ""
1799 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
1800 "din nyckelring."
1801
1802 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
1803 msgid ""
1804 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1805 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1806 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1807 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1808 "a second one is available."
1809 msgstr ""
1810 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
1811 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
1812 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
1813 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
1814 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
1815
1816 msgid ""
1817 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1818 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1819 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1820 msgstr ""
1821 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
1822 "valda)\n"
1823 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
1824 "påverkade\n"
1825 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
1826
1827 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1828 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
1829
1830 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1831 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
1832
1833 # # felstavat/ologiskt original
1834 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1835 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
1836
1837 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1838 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
1839
1840 msgid ""
1841 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1842 "file (which is shown in brackets) will be used."
1843 msgstr ""
1844 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
1845 "(som anges i hakparenteser) att användas."
1846
1847 msgid ""
1848 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1849 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1850 "  \"Key has been compromised\"\n"
1851 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1852 "      got access to your secret key.\n"
1853 "  \"Key is superseded\"\n"
1854 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1855 "  \"Key is no longer used\"\n"
1856 "      Use this if you have retired this key.\n"
1857 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1858 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1859 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1860 msgstr ""
1861 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
1862 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
1863 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
1864 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
1865 "personer\n"
1866 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
1867 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
1868 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
1869 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
1870 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
1871 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
1872 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
1873 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
1874 "     är ogiltig.\n"
1875
1876 msgid ""
1877 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1878 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1879 "An empty line ends the text.\n"
1880 msgstr ""
1881 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
1882 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
1883 "och koncis.\n"
1884 "En tom rad avslutar texten.\n"
1885
1886 msgid "No help available"
1887 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
1888
1889 #, c-format
1890 msgid "No help available for `%s'"
1891 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
1892
1893 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1894 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
1895
1896 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1897 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern vid importering"
1898
1899 #, fuzzy
1900 #| msgid "do not update the trustdb after import"
1901 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1902 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
1903
1904 msgid "do not update the trustdb after import"
1905 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
1906
1907 msgid "create a public key when importing a secret key"
1908 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
1909
1910 msgid "only accept updates to existing keys"
1911 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
1912
1913 msgid "remove unusable parts from key after import"
1914 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
1915
1916 msgid "remove as much as possible from key after import"
1917 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
1918
1919 #, c-format
1920 msgid "skipping block of type %d\n"
1921 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1922
1923 #, c-format
1924 msgid "%lu keys processed so far\n"
1925 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
1926
1927 #, c-format
1928 msgid "Total number processed: %lu\n"
1929 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1930
1931 #, c-format
1932 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1933 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
1934
1935 #, c-format
1936 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1937 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
1938
1939 #, c-format
1940 msgid "              imported: %lu"
1941 msgstr "                    importerade: %lu"
1942
1943 #, c-format
1944 msgid "             unchanged: %lu\n"
1945 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
1946
1947 #, c-format
1948 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1949 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
1950
1951 #, c-format
1952 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1953 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
1954
1955 #, c-format
1956 msgid "        new signatures: %lu\n"
1957 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
1958
1959 #, c-format
1960 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1961 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
1962
1963 #, c-format
1964 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1965 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
1966
1967 #, c-format
1968 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1969 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
1970
1971 #, c-format
1972 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1973 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
1974
1975 #, c-format
1976 msgid "          not imported: %lu\n"
1977 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1981 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1985 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
1986
1987 #, c-format
1988 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1989 msgstr "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgänglig\n"
1990
1991 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1992 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1993 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1994 msgstr " algoritmer på dessa användaridentiteter:\n"
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1998 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
1999
2000 #, c-format
2001 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2002 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2006 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2007
2008 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2009 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2010
2011 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2012 msgstr ""
2013 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2014 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2018 msgstr ""
2019 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2020
2021 #, c-format
2022 msgid "key %s: no user ID\n"
2023 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2024
2025 #, fuzzy, c-format
2026 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2027 msgid "key %s: %s\n"
2028 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
2029
2030 msgid "rejected by import filter"
2031 msgstr ""
2032
2033 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2034 #, c-format
2035 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2036 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2037
2038 # vad innebär fnutten i slutet?
2039 #, c-format
2040 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2041 msgstr ""
2042 "nyckel %s: accepterade icke-självsignerade användaridentiteten \"%s\"\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2046 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2047
2048 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2049 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2053 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2054
2055 #, c-format
2056 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2057 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2058
2059 #, c-format
2060 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2061 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "writing to `%s'\n"
2065 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2069 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2070
2071 # fixme: I appended the %s -wk
2072 #, c-format
2073 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2074 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2075
2076 #, c-format
2077 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2078 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2079
2080 #, c-format
2081 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2082 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2083
2084 #, c-format
2085 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2086 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2087
2088 #, c-format
2089 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2090 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2091
2092 #, c-format
2093 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2094 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2095
2096 #, c-format
2097 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2098 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2099
2100 #, c-format
2101 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2102 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2106 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2110 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2111
2112 #, c-format
2113 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2114 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2115
2116 #, c-format
2117 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2118 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2119
2120 #, c-format
2121 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2122 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensat\n"
2123
2124 #, c-format
2125 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2126 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2127
2128 #, c-format
2129 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2130 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2134 msgid "secret key %s: %s\n"
2135 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
2136
2137 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2138 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2139
2140 #, c-format
2141 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2142 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2143
2144 #, c-format
2145 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2146 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "key %s: secret key imported\n"
2150 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2151
2152 #, c-format
2153 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2154 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2155
2156 #, c-format
2157 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2158 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2162 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2163
2164 #, c-format
2165 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2166 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2170 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2174 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2175
2176 # fixme: I appended the %s -wk
2177 #, c-format
2178 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2179 msgstr ""
2180 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2181 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2182
2183 #, c-format
2184 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2185 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
2186
2187 #, c-format
2188 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2189 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
2190
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2193 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
2194
2195 #, c-format
2196 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2197 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2198
2199 #, c-format
2200 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2201 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
2202
2203 #, c-format
2204 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2205 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2209 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2213 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2217 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2221 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2225 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2229 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2233 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2234
2235 # nyckeln eller certifikatet??
2236 #, c-format
2237 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2238 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2242 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
2243
2244 # nyckeln eller klassen?
2245 #, c-format
2246 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2247 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2251 msgstr ""
2252 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2256 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2260 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2264 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
2265
2266 #, c-format
2267 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2268 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
2269
2270 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2271 msgstr ""
2272 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
2273
2274 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2275 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
2276
2277 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2278 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2282 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "keyring `%s' created\n"
2286 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2290 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2294 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2295
2296 msgid "[revocation]"
2297 msgstr "[spärr]"
2298
2299 msgid "[self-signature]"
2300 msgstr "[självsignatur]"
2301
2302 msgid "1 bad signature\n"
2303 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2304
2305 #, c-format
2306 msgid "%d bad signatures\n"
2307 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2308
2309 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2310 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2311
2312 #, c-format
2313 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2314 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
2315
2316 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2317 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2321 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
2322
2323 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2324 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2328 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
2329
2330 msgid ""
2331 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2332 "keys\n"
2333 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2334 "etc.)\n"
2335 msgstr ""
2336 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
2337 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
2338 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2342 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "  %d = I trust fully\n"
2346 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
2347
2348 msgid ""
2349 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2350 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2351 "trust signatures on your behalf.\n"
2352 msgstr ""
2353 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
2354 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
2355 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
2356
2357 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2358 msgstr ""
2359 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2363 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
2364
2365 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2366 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2367
2368 msgid "  Unable to sign.\n"
2369 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2373 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2377 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2381 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
2382
2383 msgid "Sign it? (y/N) "
2384 msgstr "Signera den? (j/N) "
2385
2386 #, c-format
2387 msgid ""
2388 "The self-signature on \"%s\"\n"
2389 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2390 msgstr ""
2391 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
2392 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2393
2394 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2395 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2396
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "Your current signature on \"%s\"\n"
2400 "has expired.\n"
2401 msgstr ""
2402 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2403 "har gått ut.\n"
2404
2405 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2406 msgstr ""
2407 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2408 "n) "
2409
2410 #, c-format
2411 msgid ""
2412 "Your current signature on \"%s\"\n"
2413 "is a local signature.\n"
2414 msgstr ""
2415 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2416 "är en lokal signatur.\n"
2417
2418 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2419 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2423 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2427 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
2428
2429 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2430 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2431
2432 #, c-format
2433 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2434 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
2435
2436 msgid "This key has expired!"
2437 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2441 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2442
2443 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2444 msgstr ""
2445 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2446
2447 msgid ""
2448 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2449 "mode.\n"
2450 msgstr ""
2451 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2452 "läge\n"
2453
2454 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2455 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2456
2457 msgid ""
2458 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2459 "belongs\n"
2460 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2461 msgstr ""
2462 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2463 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2467 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2471 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2475 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2479 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
2480
2481 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2482 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
2483
2484 #, c-format
2485 msgid ""
2486 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2487 "key \"%s\" (%s)\n"
2488 msgstr ""
2489 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2490 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
2491
2492 msgid "This will be a self-signature.\n"
2493 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
2494
2495 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2496 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
2497
2498 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2499 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
2500
2501 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2502 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
2503
2504 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2505 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
2506
2507 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2508 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
2509
2510 msgid "I have checked this key casually.\n"
2511 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
2512
2513 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2514 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
2515
2516 msgid "Really sign? (y/N) "
2517 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "signing failed: %s\n"
2521 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2522
2523 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2524 msgstr ""
2525 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
2526 "att ändra.\n"
2527
2528 msgid "This key is not protected.\n"
2529 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2530
2531 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2532 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2533
2534 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2535 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
2536
2537 msgid "Key is protected.\n"
2538 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2542 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2543
2544 msgid ""
2545 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2546 "\n"
2547 msgstr ""
2548 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
2549 "\n"
2550
2551 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2552 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
2553
2554 msgid ""
2555 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2556 "\n"
2557 msgstr ""
2558 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
2559 "\n"
2560
2561 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2562 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
2563
2564 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2565 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2566
2567 msgid "save and quit"
2568 msgstr "spara och avsluta"
2569
2570 msgid "show key fingerprint"
2571 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
2572
2573 msgid "list key and user IDs"
2574 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
2575
2576 msgid "select user ID N"
2577 msgstr "välj användaridentiteten N"
2578
2579 msgid "select subkey N"
2580 msgstr "välj undernyckel N"
2581
2582 msgid "check signatures"
2583 msgstr "kontrollera signaturer"
2584
2585 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2586 msgstr ""
2587 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
2588
2589 msgid "sign selected user IDs locally"
2590 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
2591
2592 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2593 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
2594
2595 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2596 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
2597
2598 msgid "add a user ID"
2599 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2600
2601 msgid "add a photo ID"
2602 msgstr "lägg till ett foto-id"
2603
2604 msgid "delete selected user IDs"
2605 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
2606
2607 msgid "add a subkey"
2608 msgstr "lägg till en undernyckel"
2609
2610 msgid "add a key to a smartcard"
2611 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
2612
2613 msgid "move a key to a smartcard"
2614 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
2615
2616 msgid "move a backup key to a smartcard"
2617 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
2618
2619 msgid "delete selected subkeys"
2620 msgstr "ta bort valda undernycklar"
2621
2622 msgid "add a revocation key"
2623 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
2624
2625 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2626 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
2627
2628 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2629 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
2630
2631 msgid "flag the selected user ID as primary"
2632 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
2633
2634 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2635 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
2636
2637 msgid "list preferences (expert)"
2638 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
2639
2640 msgid "list preferences (verbose)"
2641 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
2642
2643 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2644 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
2645
2646 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2647 msgstr ""
2648 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
2649
2650 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2651 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
2652
2653 msgid "change the passphrase"
2654 msgstr "ändra lösenfrasen"
2655
2656 # originalet borde ha ett value
2657 msgid "change the ownertrust"
2658 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2659
2660 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2661 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
2662
2663 msgid "revoke selected user IDs"
2664 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
2665
2666 msgid "revoke key or selected subkeys"
2667 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
2668
2669 msgid "enable key"
2670 msgstr "aktivera nyckel"
2671
2672 msgid "disable key"
2673 msgstr "inaktivera nyckel"
2674
2675 msgid "show selected photo IDs"
2676 msgstr "visa valda foto-id:n"
2677
2678 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2679 msgstr ""
2680 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
2681 "signaturer från nyckeln"
2682
2683 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2684 msgstr ""
2685 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
2686 "nyckeln"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2690 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
2691
2692 msgid "Secret key is available.\n"
2693 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2694
2695 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2696 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2697
2698 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2699 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2700
2701 msgid ""
2702 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2703 "(lsign),\n"
2704 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2705 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2706 msgstr ""
2707 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
2708 "(lsign),\n"
2709 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
2710 "signaturer\n"
2711 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2712
2713 msgid "Key is revoked."
2714 msgstr "Nyckeln är spärrad."
2715
2716 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2717 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
2718
2719 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2720 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2724 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2728 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
2729
2730 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2731 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2732
2733 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2734 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2735
2736 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2737 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
2738
2739 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2740 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
2741
2742 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2743 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
2744
2745 msgid "You must select exactly one key.\n"
2746 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
2747
2748 msgid "Command expects a filename argument\n"
2749 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
2750
2751 #, c-format
2752 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2753 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
2754
2755 #, c-format
2756 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2757 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
2758
2759 msgid "You must select at least one key.\n"
2760 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2761
2762 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2763 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
2764
2765 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2766 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
2767
2768 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2769 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
2770
2771 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2772 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
2773
2774 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2775 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
2776
2777 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2778 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
2779
2780 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2781 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
2782
2783 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2784 msgstr ""
2785 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
2786 "tillhandahåller\n"
2787
2788 msgid "Set preference list to:\n"
2789 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
2790
2791 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2792 msgstr ""
2793 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
2794 "(j/N) "
2795
2796 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2797 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
2798
2799 msgid "Save changes? (y/N) "
2800 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
2801
2802 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2803 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "update failed: %s\n"
2807 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2808
2809 #, c-format
2810 msgid "update secret failed: %s\n"
2811 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2812
2813 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2814 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2815
2816 msgid "Digest: "
2817 msgstr "Sammandrag: "
2818
2819 msgid "Features: "
2820 msgstr "Funktioner: "
2821
2822 msgid "Keyserver no-modify"
2823 msgstr "Nyckelserver no-modify"
2824
2825 msgid "Preferred keyserver: "
2826 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
2827
2828 msgid "Notations: "
2829 msgstr "Notationer: "
2830
2831 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2832 msgstr ""
2833 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
2834 "typ.\n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2838 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2842 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
2843
2844 msgid "(sensitive)"
2845 msgstr "(känsligt)"
2846
2847 #, c-format
2848 msgid "created: %s"
2849 msgstr "skapat: %s"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "revoked: %s"
2853 msgstr "spärrad: %s"
2854
2855 #, c-format
2856 msgid "expired: %s"
2857 msgstr "utgånget: %s"
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "expires: %s"
2861 msgstr "går ut: %s"
2862
2863 #, c-format
2864 msgid "usage: %s"
2865 msgstr "användning: %s"
2866
2867 #, c-format
2868 msgid "trust: %s"
2869 msgstr "tillit: %s"
2870
2871 #, c-format
2872 msgid "validity: %s"
2873 msgstr "giltighet: %s"
2874
2875 msgid "This key has been disabled"
2876 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
2877
2878 msgid "card-no: "
2879 msgstr "kortnummer: "
2880
2881 msgid ""
2882 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2883 "unless you restart the program.\n"
2884 msgstr ""
2885 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
2886 "såvida inte du startar om programmet.\n"
2887
2888 msgid "revoked"
2889 msgstr "spärrad"
2890
2891 msgid "expired"
2892 msgstr "utgånget"
2893
2894 msgid ""
2895 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2896 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2897 msgstr ""
2898 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
2899 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
2900 "vara den primära identiteten.\n"
2901
2902 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2903 msgstr ""
2904
2905 #, fuzzy
2906 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2907 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2908 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2909
2910 msgid ""
2911 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2912 "versions\n"
2913 "         of PGP to reject this key.\n"
2914 msgstr ""
2915 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
2916 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
2917
2918 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2919 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
2920
2921 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2922 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
2923
2924 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2925 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2926
2927 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2928 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2929
2930 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2931 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2932
2933 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2934 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
2935
2936 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2937 #, c-format
2938 msgid "Deleted %d signature.\n"
2939 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
2940
2941 #, c-format
2942 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2943 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
2944
2945 msgid "Nothing deleted.\n"
2946 msgstr "Ingenting raderat.\n"
2947
2948 msgid "invalid"
2949 msgstr "ogiltigt"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2953 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2957 msgstr "Användaridentiteten \"%s\": %d signatur borttagen\n"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2961 msgstr "Användaridentiteten \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
2962
2963 #, c-format
2964 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2965 msgstr "Användaridentiteten \"%s\": redan minimerad\n"
2966
2967 #, c-format
2968 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2969 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
2970
2971 msgid ""
2972 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2973 "cause\n"
2974 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2975 msgstr ""
2976 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
2977 "denna\n"
2978 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
2979
2980 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2981 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
2982
2983 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2984 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
2985
2986 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2987 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
2988
2989 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2990 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
2991
2992 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
2993 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som spärrnyckel\n"
2994
2995 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
2996 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
2997
2998 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
2999 msgid ""
3000 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3001 msgstr ""
3002 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
3003
3004 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3005 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3006
3007 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3008 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
3009
3010 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3011 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
3012
3013 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3014 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3015
3016 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3017 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3018
3019 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3020 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3021
3022 # Vad betyder det?
3023 #, c-format
3024 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3025 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
3026
3027 #, c-format
3028 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3029 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
3030
3031 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3032 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3036 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3037
3038 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3039 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
3040
3041 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3042 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3043 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
3044
3045 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3046 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3047 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
3048
3049 msgid "Enter the notation: "
3050 msgstr "Ange notationen: "
3051
3052 msgid "Proceed? (y/N) "
3053 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
3054
3055 #, c-format
3056 msgid "No user ID with index %d\n"
3057 msgstr "Inget användaridentitet med indexet %d\n"
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "No user ID with hash %s\n"
3061 msgstr "Inget användaridentitet med hashen %s\n"
3062
3063 #, c-format
3064 msgid "No subkey with index %d\n"
3065 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
3066
3067 #, c-format
3068 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3069 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
3070
3071 #, c-format
3072 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3073 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
3074
3075 msgid " (non-exportable)"
3076 msgstr "  (icke exporterbar)"
3077
3078 #, c-format
3079 msgid "This signature expired on %s.\n"
3080 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3081
3082 # nyckel? signatur?
3083 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3084 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
3085
3086 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3087 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3088
3089 msgid "Not signed by you.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #, c-format
3093 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3094 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
3095
3096 msgid " (non-revocable)"
3097 msgstr " (inte spärrbar)"
3098
3099 #, c-format
3100 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3101 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
3102
3103 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3104 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
3105
3106 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3107 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
3108
3109 msgid "no secret key\n"
3110 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3111
3112 #, c-format
3113 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3114 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrat\n"
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3118 msgstr ""
3119 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
3120 "framtiden\n"
3121
3122 #, c-format
3123 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3124 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
3125
3126 #, c-format
3127 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3128 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3132 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
3133
3134 #, c-format
3135 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3136 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
3137
3138 msgid "too many cipher preferences\n"
3139 msgstr "för många chifferinställningar\n"
3140
3141 msgid "too many digest preferences\n"
3142 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
3143
3144 msgid "too many compression preferences\n"
3145 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3149 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
3150
3151 msgid "writing direct signature\n"
3152 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3153
3154 msgid "writing self signature\n"
3155 msgstr "skriver självsignatur\n"
3156
3157 msgid "writing key binding signature\n"
3158 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3159
3160 #, c-format
3161 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3162 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3163
3164 #, c-format
3165 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3166 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3167
3168 msgid "Sign"
3169 msgstr "Signera"
3170
3171 msgid "Certify"
3172 msgstr "Certifiera"
3173
3174 msgid "Encrypt"
3175 msgstr "Kryptera"
3176
3177 msgid "Authenticate"
3178 msgstr "Autentisera"
3179
3180 # S = Signera
3181 # K = Kryptera
3182 # A = Authentisera
3183 # Q = Avsluta
3184 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3185 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3186 #. a description of the fucntions:
3187 #.
3188 #. s = Toggle signing capability
3189 #. e = Toggle encryption capability
3190 #. a = Toggle authentication capability
3191 #. q = Finish
3192 #.
3193 msgid "SsEeAaQq"
3194 msgstr "SsKkAaQq"
3195
3196 #, c-format
3197 msgid "Possible actions for a %s key: "
3198 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
3199
3200 msgid "Current allowed actions: "
3201 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
3202
3203 #, c-format
3204 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3205 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
3206
3207 #, c-format
3208 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3209 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
3210
3211 #, c-format
3212 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3213 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
3214
3215 #, c-format
3216 msgid "   (%c) Finished\n"
3217 msgstr "   (%c) Färdig\n"
3218
3219 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3220 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3221
3222 #, fuzzy, c-format
3223 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3224 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
3225
3226 #, fuzzy, c-format
3227 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3228 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
3229
3230 #, c-format
3231 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3232 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3233
3234 #, c-format
3235 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3236 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3237
3238 #, c-format
3239 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3240 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
3241
3242 #, c-format
3243 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3244 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3248 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
3249
3250 #, c-format
3251 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3252 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
3253
3254 #, c-format
3255 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3256 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
3257
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3260 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
3261
3262 #, c-format
3263 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3264 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
3265
3266 #, c-format
3267 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3268 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3269
3270 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3271 msgid ""
3272 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3273 "         0 = key does not expire\n"
3274 "      <n>  = key expires in n days\n"
3275 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3276 "      <n>m = key expires in n months\n"
3277 "      <n>y = key expires in n years\n"
3278 msgstr ""
3279 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3280 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3281 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3282 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3283 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3284 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3285
3286 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3287 msgid ""
3288 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3289 "         0 = signature does not expire\n"
3290 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3291 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3292 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3293 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3294 msgstr ""
3295 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3296 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3297 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3298 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3299 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3300 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3301
3302 msgid "Key is valid for? (0) "
3303 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3304
3305 #, c-format
3306 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3307 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
3308
3309 msgid "invalid value\n"
3310 msgstr "ogiltigt värde\n"
3311
3312 msgid "Key does not expire at all\n"
3313 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
3314
3315 msgid "Signature does not expire at all\n"
3316 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
3317
3318 #, c-format
3319 msgid "Key expires at %s\n"
3320 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
3321
3322 #, c-format
3323 msgid "Signature expires at %s\n"
3324 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
3325
3326 msgid ""
3327 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3328 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3329 msgstr ""
3330 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3331 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3332
3333 msgid "Is this correct? (y/N) "
3334 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
3335
3336 msgid ""
3337 "\n"
3338 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3339 "ID\n"
3340 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3341 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3342 "\n"
3343 msgstr ""
3344 "\n"
3345 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
3346 "programvaran\n"
3347 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
3348 "postadress\n"
3349 "enligt följande format: \n"
3350 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3351 "\n"
3352
3353 msgid "Real name: "
3354 msgstr "Namn: "
3355
3356 msgid "Invalid character in name\n"
3357 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
3358
3359 msgid "Name may not start with a digit\n"
3360 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3361
3362 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3363 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3364
3365 msgid "Email address: "
3366 msgstr "E-postadress: "
3367
3368 msgid "Not a valid email address\n"
3369 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3370
3371 msgid "Comment: "
3372 msgstr "Kommentar: "
3373
3374 msgid "Invalid character in comment\n"
3375 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
3376
3377 #, c-format
3378 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3379 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
3380
3381 #, c-format
3382 msgid ""
3383 "You selected this USER-ID:\n"
3384 "    \"%s\"\n"
3385 "\n"
3386 msgstr ""
3387 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3388 "    \"%s\"\n"
3389 "\n"
3390
3391 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3392 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
3393
3394 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3395 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3396 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3397 #. string which should be translated accordingly and the
3398 #. letter changed to match the one in the answer string.
3399 #.
3400 #. n = Change name
3401 #. c = Change comment
3402 #. e = Change email
3403 #. o = Okay (ready, continue)
3404 #. q = Quit
3405 #.
3406 msgid "NnCcEeOoQq"
3407 msgstr "NnKkEeOoAa"
3408
3409 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3410 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
3411
3412 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3413 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
3414
3415 msgid "Please correct the error first\n"
3416 msgstr "Rätta först felet\n"
3417
3418 # fel kapitalisering i originalet?
3419 msgid ""
3420 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3421 "\n"
3422 msgstr ""
3423 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
3424 "\n"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "%s.\n"
3428 msgstr "%s.\n"
3429
3430 msgid ""
3431 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3432 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3433 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3434 "\n"
3435 msgstr ""
3436 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
3437 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
3438 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
3439 "\n"
3440
3441 msgid ""
3442 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3443 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3444 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3445 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3446 msgstr ""
3447 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
3448 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
3449 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
3450 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
3451
3452 msgid "Key generation canceled.\n"
3453 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "writing public key to `%s'\n"
3457 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3461 msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3465 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3469 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3473 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3477 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3481 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
3482
3483 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3484 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
3485
3486 # Flagga.. inte kommando
3487 msgid ""
3488 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3489 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3490 msgstr ""
3491 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
3492 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
3493 "syfte.\n"
3494
3495 #, c-format
3496 msgid "Key generation failed: %s\n"
3497 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
3498
3499 # c-format behövs inte i singularis
3500 #, c-format
3501 msgid ""
3502 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3503 msgstr ""
3504 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
3505 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3506
3507 #, c-format
3508 msgid ""
3509 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3510 msgstr ""
3511 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
3512 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3513
3514 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3515 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
3516
3517 msgid "Really create? (y/N) "
3518 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
3519
3520 #, c-format
3521 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3522 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3526 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3530 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
3531
3532 msgid "never     "
3533 msgstr "aldrig"
3534
3535 msgid "Critical signature policy: "
3536 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
3537
3538 msgid "Signature policy: "
3539 msgstr "Signaturpolicy: "
3540
3541 msgid "Critical preferred keyserver: "
3542 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
3543
3544 msgid "Critical signature notation: "
3545 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
3546
3547 msgid "Signature notation: "
3548 msgstr "Signaturnotation: "
3549
3550 msgid "Keyring"
3551 msgstr "Nyckelring"
3552
3553 msgid "Primary key fingerprint:"
3554 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
3555
3556 msgid "     Subkey fingerprint:"
3557 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
3558
3559 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3560 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3561 msgid " Primary key fingerprint:"
3562 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
3563
3564 msgid "      Subkey fingerprint:"
3565 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
3566
3567 msgid "      Key fingerprint ="
3568 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
3569
3570 msgid "      Card serial no. ="
3571 msgstr "       Kortets serienr ="
3572
3573 #, c-format
3574 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3575 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
3576
3577 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
3578 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3579 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3580
3581 #, c-format
3582 msgid "%s is the unchanged one\n"
3583 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "%s is the new one\n"
3587 msgstr "%s är den nya\n"
3588
3589 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3590 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "caching keyring `%s'\n"
3594 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
3595
3596 #, c-format
3597 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3598 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
3599
3600 #, c-format
3601 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3602 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
3603
3604 #, c-format
3605 msgid "%s: keyring created\n"
3606 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3607
3608 msgid "include revoked keys in search results"
3609 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
3610
3611 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3612 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
3613
3614 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3615 msgstr ""
3616 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
3617
3618 msgid "do not delete temporary files after using them"
3619 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
3620
3621 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3622 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
3623
3624 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3625 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
3626
3627 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3628 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3632 msgstr ""
3633 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
3634
3635 msgid "disabled"
3636 msgstr "inaktiverad"
3637
3638 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3639 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3643 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3647 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
3648
3649 msgid "key not found on keyserver\n"
3650 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3654 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
3655
3656 #, c-format
3657 msgid "requesting key %s from %s\n"
3658 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3662 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid "searching for names from %s\n"
3666 msgstr "söker efter namn från %s\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3670 msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "sending key %s to %s\n"
3674 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3678 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
3679
3680 #, c-format
3681 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3682 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
3683
3684 msgid "no keyserver action!\n"
3685 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
3686
3687 #, c-format
3688 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3689 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
3690
3691 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3692 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
3693
3694 #, c-format
3695 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3696 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
3697
3698 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3699 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
3700
3701 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3702 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3706 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3710 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3714 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
3715
3716 msgid "keyserver timed out\n"
3717 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
3718
3719 msgid "keyserver internal error\n"
3720 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3724 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
3725
3726 #, c-format
3727 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3728 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3732 msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
3733
3734 #, c-format
3735 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3736 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3740 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3744 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3748 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
3749
3750 #, c-format
3751 msgid "%s encrypted session key\n"
3752 msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
3753
3754 #, c-format
3755 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3756 msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "public key is %s\n"
3760 msgstr "publik nyckel är %s\n"
3761
3762 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
3763 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3764 msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3768 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
3769
3770 #, c-format
3771 msgid "      \"%s\"\n"
3772 msgstr "      \"%s\"\n"
3773
3774 #, c-format
3775 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3776 msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
3777
3778 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
3779 #, c-format
3780 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3781 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
3782
3783 #, c-format
3784 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3785 msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
3786
3787 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3788 msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3792 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
3793
3794 #, c-format
3795 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3796 msgstr ""
3797 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
3798 "istället\n"
3799
3800 msgid "decryption okay\n"
3801 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
3802
3803 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
3804 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3805 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
3806
3807 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
3808 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3809 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "decryption failed: %s\n"
3813 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3814
3815 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3816 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
3817
3818 #, c-format
3819 msgid "original file name='%.*s'\n"
3820 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
3821
3822 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3823 msgstr "VARNING: multipla klartexter sedda\n"
3824
3825 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3826 msgstr ""
3827 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
3828 "att verkställa\n"
3829
3830 msgid "no signature found\n"
3831 msgstr "ingen signatur hittades\n"
3832
3833 msgid "signature verification suppressed\n"
3834 msgstr "signaturvalidering utelämnad\n"
3835
3836 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3837 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
3838
3839 #, c-format
3840 msgid "Signature made %s\n"
3841 msgstr "Signatur gjord %s\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "               using %s key %s\n"
3845 msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3849 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
3850
3851 msgid "Key available at: "
3852 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "BAD signature from \"%s\""
3856 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "Expired signature from \"%s\""
3860 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "Good signature from \"%s\""
3864 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
3865
3866 # Visas vid ogiltig signatur:
3867 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
3868 msgid "[uncertain]"
3869 msgstr "[osäkert]"
3870
3871 #, c-format
3872 msgid "                aka \"%s\""
3873 msgstr "      även känd som \"%s\""
3874
3875 #, c-format
3876 msgid "Signature expired %s\n"
3877 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
3878
3879 #, c-format
3880 msgid "Signature expires %s\n"
3881 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
3882
3883 #, c-format
3884 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3885 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
3886
3887 msgid "binary"
3888 msgstr "binär"
3889
3890 msgid "textmode"
3891 msgstr "textläge"
3892
3893 msgid "unknown"