4f242a3c2347fc0b476f41e167a0df18b49324af
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-07-04 21:46+0200\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:196
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:426
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:429
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:476
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:496 agent/call-pinentry.c:508
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "PIN-koden är för lång"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:497
66 msgid "Passphrase too long"
67 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:505
70 msgid "Invalid characters in PIN"
71 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
72
73 #: agent/call-pinentry.c:510
74 msgid "PIN too short"
75 msgstr "PIN-kod för kort"
76
77 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
78 #: agent/call-pinentry.c:522
79 msgid "Bad PIN"
80 msgstr "Felaktig PIN-kod"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:523
83 msgid "Bad Passphrase"
84 msgstr "Felaktig lösenfras"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:559
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "Lösenfras"
89
90 # Skyddssammandraget låter underligt
91 # Kontrollsumma?
92 #: agent/command-ssh.c:529
93 #, c-format
94 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
95 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
96
97 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3065
98 #: g10/keygen.c:3094 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
99 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
105 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
106 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2560
107 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
108 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
109 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
110 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1770
111 #: sm/gpgsm.c:1807 sm/gpgsm.c:1845 sm/qualified.c:72
112 #, c-format
113 msgid "can't open `%s': %s\n"
114 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
117 #, c-format
118 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
119 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1619
122 #, c-format
123 msgid "detected card with S/N: %s\n"
124 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1624
127 #, c-format
128 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
129 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1644
132 #, c-format
133 msgid "no suitable card key found: %s\n"
134 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1694
137 #, c-format
138 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
139 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1709
142 #, c-format
143 msgid "error writing key: %s\n"
144 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:2014
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2349
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
155 "0Awithin gpg-agent's key storage"
156 msgstr ""
157 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
158 "gpg-agents nyckellager"
159
160 #: agent/command-ssh.c:2850
161 #, c-format
162 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
163 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
164
165 #: agent/divert-scd.c:217
166 msgid "Admin PIN"
167 msgstr "Admin PIN-kod"
168
169 #: agent/divert-scd.c:275
170 msgid "Repeat this PIN"
171 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
172
173 #: agent/divert-scd.c:278
174 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
175 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
176
177 #: agent/divert-scd.c:290
178 #, c-format
179 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
180 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
181
182 #: agent/genkey.c:88
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
186 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
187 msgid_plural ""
188 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
189 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
190 msgstr[0] ""
191 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
192 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
193 msgstr[1] ""
194 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
195 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
196
197 #: agent/genkey.c:98
198 msgid "Take this one anyway"
199 msgstr "Ta den här ändå"
200
201 #: agent/genkey.c:99
202 msgid "Enter new passphrase"
203 msgstr "Ange ny lösenfras"
204
205 # fel kapitalisering i originalet?
206 #: agent/genkey.c:144
207 #, c-format
208 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
209 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
210
211 #: agent/genkey.c:146 agent/genkey.c:264 agent/protect-tool.c:1196
212 msgid "Please re-enter this passphrase"
213 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
214
215 #: agent/genkey.c:173 agent/genkey.c:291 agent/protect-tool.c:1202
216 #: tools/symcryptrun.c:456
217 msgid "does not match - try again"
218 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
219
220 #: agent/genkey.c:263
221 msgid "Please enter the new passphrase"
222 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
223
224 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
225 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
226 #: scd/scdaemon.c:101
227 msgid ""
228 "@Options:\n"
229 " "
230 msgstr ""
231 "@Flaggor:\n"
232 " "
233
234 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:103
235 msgid "run in server mode (foreground)"
236 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
237
238 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
239 msgid "run in daemon mode (background)"
240 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
241
242 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
243 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:336 tools/gpg-connect-agent.c:58
244 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
245 msgid "verbose"
246 msgstr "utförlig"
247
248 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:108
249 #: sm/gpgsm.c:337
250 msgid "be somewhat more quiet"
251 msgstr "var något tystare"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:109
254 msgid "sh-style command output"
255 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:110
258 msgid "csh-style command output"
259 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
260
261 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:167
262 msgid "|FILE|read options from FILE"
263 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
264
265 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:119
266 msgid "do not detach from the console"
267 msgstr "frigör inte från konsollen"
268
269 #: agent/gpg-agent.c:125
270 msgid "do not grab keyboard and mouse"
271 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
272
273 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:339
274 #: tools/symcryptrun.c:166
275 msgid "use a log file for the server"
276 msgstr "använd en loggfil för servern"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:128
279 msgid "use a standard location for the socket"
280 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
281
282 #: agent/gpg-agent.c:131
283 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
284 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:134
287 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
288 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
289
290 #: agent/gpg-agent.c:135
291 msgid "do not use the SCdaemon"
292 msgstr "använd inte SCdaemon"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:142
295 msgid "ignore requests to change the TTY"
296 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
297
298 #: agent/gpg-agent.c:144
299 msgid "ignore requests to change the X display"
300 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
301
302 #: agent/gpg-agent.c:147
303 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
304 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
305
306 #: agent/gpg-agent.c:153
307 msgid "do not use the PIN cache when signing"
308 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
309
310 # Antar att värdet inte ska översättas.
311 #: agent/gpg-agent.c:155
312 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
313 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
314
315 #: agent/gpg-agent.c:157
316 msgid "allow presetting passphrase"
317 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:158
320 msgid "enable ssh-agent emulation"
321 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:160
324 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
325 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
326
327 #: agent/gpg-agent.c:256 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
328 #: scd/scdaemon.c:203 sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:124
329 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
330 msgid "Please report bugs to <"
331 msgstr "Rapportera fel till <"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:259
334 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
335 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
336
337 #: agent/gpg-agent.c:261
338 msgid ""
339 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
340 "Secret key management for GnuPG\n"
341 msgstr ""
342 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
343 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:296 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:633
346 #, c-format
347 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
348 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:475 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
351 #: scd/scdaemon.c:337 sm/gpgsm.c:755 sm/gpgsm.c:758 tools/symcryptrun.c:1026
352 #, fuzzy, c-format
353 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
354 msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:568 g10/gpg.c:2025 scd/scdaemon.c:413 sm/gpgsm.c:849
357 #, c-format
358 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
359 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:573 agent/gpg-agent.c:1137 g10/gpg.c:2029
362 #: scd/scdaemon.c:418 sm/gpgsm.c:853 tools/symcryptrun.c:959
363 #, c-format
364 msgid "option file `%s': %s\n"
365 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:581 g10/gpg.c:2036 scd/scdaemon.c:426 sm/gpgsm.c:860
368 #, c-format
369 msgid "reading options from `%s'\n"
370 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:907 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
373 #: g10/plaintext.c:162
374 #, c-format
375 msgid "error creating `%s': %s\n"
376 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1207 agent/gpg-agent.c:1333 agent/gpg-agent.c:1337
379 #: agent/gpg-agent.c:1378 agent/gpg-agent.c:1382 g10/exec.c:172
380 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
381 #, c-format
382 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
383 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1221 scd/scdaemon.c:935
386 msgid "name of socket too long\n"
387 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:961
390 #, c-format
391 msgid "can't create socket: %s\n"
392 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1265 agent/gpg-agent.c:1281
395 #, fuzzy
396 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
397 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1295 scd/scdaemon.c:990
400 #, c-format
401 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
402 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1307 scd/scdaemon.c:998
405 #, c-format
406 msgid "listen() failed: %s\n"
407 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1313 scd/scdaemon.c:1004
410 #, c-format
411 msgid "listening on socket `%s'\n"
412 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1341 agent/gpg-agent.c:1388 g10/openfile.c:432
415 #, c-format
416 msgid "directory `%s' created\n"
417 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1394
420 #, c-format
421 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
422 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1398
425 #, c-format
426 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
427 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1509
430 #, c-format
431 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
432 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1514
435 #, c-format
436 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
437 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1531
440 #, c-format
441 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
442 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1536
445 #, c-format
446 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
447 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1640 scd/scdaemon.c:1130
450 #, c-format
451 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
452 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1746 scd/scdaemon.c:1197
455 #, c-format
456 msgid "%s %s stopped\n"
457 msgstr "%s %s stoppad\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1769
460 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
461 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1780 common/simple-pwquery.c:329
464 #: tools/gpg-connect-agent.c:751
465 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
466 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
467
468 #: agent/gpg-agent.c:1793 common/simple-pwquery.c:344
469 #: tools/gpg-connect-agent.c:762
470 #, c-format
471 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
472 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
473
474 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
475 #: agent/preset-passphrase.c:98
476 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
477 msgstr ""
478 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
479
480 #: agent/preset-passphrase.c:101
481 msgid ""
482 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
483 "Password cache maintenance\n"
484 msgstr ""
485 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
486 "Underhåll av lösenordscache\n"
487
488 #: agent/protect-tool.c:149
489 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
490 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
491
492 #: agent/protect-tool.c:151
493 msgid ""
494 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
495 "Secret key maintenance tool\n"
496 msgstr ""
497 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
498 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
499
500 #: agent/protect-tool.c:1187
501 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
502 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
503
504 #: agent/protect-tool.c:1190
505 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
506 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
507
508 #: agent/protect-tool.c:1193
509 msgid ""
510 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
511 "system."
512 msgstr ""
513 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
514
515 #: agent/protect-tool.c:1198
516 msgid ""
517 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
518 "needed to complete this operation."
519 msgstr ""
520 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
521 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
522
523 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
524 msgid "Passphrase:"
525 msgstr "Lösenfras:"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
528 #, c-format
529 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
530 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
531
532 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
533 msgid "cancelled\n"
534 msgstr "avbruten\n"
535
536 #: agent/trustlist.c:131 agent/trustlist.c:319
537 #, c-format
538 msgid "error opening `%s': %s\n"
539 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
540
541 #: agent/trustlist.c:146
542 #, c-format
543 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
544 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
545
546 #: agent/trustlist.c:166 agent/trustlist.c:174
547 #, c-format
548 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
549 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
550
551 #: agent/trustlist.c:180
552 #, c-format
553 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
554 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
555
556 #: agent/trustlist.c:215
557 #, c-format
558 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
559 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:241 agent/trustlist.c:248
562 #, c-format
563 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
564 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
565
566 #: agent/trustlist.c:280
567 #, c-format
568 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
569 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
570
571 #: agent/trustlist.c:381 agent/trustlist.c:420
572 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
573 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
574
575 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
576 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
577 #. Pinentry to insert a line break.  The double
578 #. percent sign is actually needed because it is also
579 #. a printf format string.  If you need to insert a
580 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
581 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
582 #. fingerprint string whereas the first one receives
583 #. the name as store in the certificate.
584 #: agent/trustlist.c:496
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
588 "fingerprint:%%0A  %s"
589 msgstr ""
590 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
591 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
592
593 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
594 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
595 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
596 #: agent/trustlist.c:505
597 msgid "Correct"
598 msgstr "Korrekt"
599
600 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
601 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
602 #. Pinentry to insert a line break.  The double
603 #. percent sign is actually needed because it is also
604 #. a printf format string.  If you need to insert a
605 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
606 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
607 #. certificate.
608 #: agent/trustlist.c:525
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
612 "certificates?"
613 msgstr ""
614 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
615 "användarcertifikat?"
616
617 #: agent/trustlist.c:531
618 msgid "Yes"
619 msgstr "Ja"
620
621 #: agent/trustlist.c:531
622 msgid "No"
623 msgstr "Nej"
624
625 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:393
626 #, c-format
627 msgid "error creating a pipe: %s\n"
628 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
629
630 # se förra kommentaren
631 #: common/exechelp.c:369 common/exechelp.c:426
632 #, c-format
633 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
634 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
635
636 #: common/exechelp.c:405 common/exechelp.c:635
637 #, c-format
638 msgid "error forking process: %s\n"
639 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:461 common/exechelp.c:504
642 #, c-format
643 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
644 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:469
647 #, c-format
648 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
649 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
650
651 #: common/exechelp.c:475 common/exechelp.c:515
652 #, c-format
653 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
654 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
655
656 #: common/exechelp.c:510
657 #, c-format
658 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
659 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
660
661 #: common/exechelp.c:521
662 #, c-format
663 msgid "error running `%s': terminated\n"
664 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
665
666 #: common/http.c:1625
667 #, c-format
668 msgid "error creating socket: %s\n"
669 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
670
671 #: common/http.c:1669
672 msgid "host not found"
673 msgstr "värden hittades inte"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:315
676 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
677 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
678
679 #: common/simple-pwquery.c:376
680 #, c-format
681 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
682 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
683
684 #: common/simple-pwquery.c:387
685 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
686 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
687
688 #: common/simple-pwquery.c:397
689 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
690 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
691
692 #: common/simple-pwquery.c:560 common/simple-pwquery.c:656
693 msgid "canceled by user\n"
694 msgstr "avbruten av användaren\n"
695
696 #: common/simple-pwquery.c:575 common/simple-pwquery.c:662
697 msgid "problem with the agent\n"
698 msgstr "problem med agenten\n"
699
700 #: common/sysutils.c:99
701 #, c-format
702 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
703 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
704
705 #: common/sysutils.c:194
706 #, c-format
707 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
708 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
709
710 # Extension är vad? FIXME
711 #: common/sysutils.c:226
712 #, c-format
713 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
718 msgid "yes"
719 msgstr "ja"
720
721 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
722 msgid "yY"
723 msgstr "jJ"
724
725 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
726 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
727 msgid "no"
728 msgstr "nej"
729
730 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
731 msgid "nN"
732 msgstr "nN"
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 #: common/yesno.c:72
736 msgid "quit"
737 msgstr "avsluta"
738
739 #: common/yesno.c:75
740 msgid "qQ"
741 msgstr "aA"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 #: common/yesno.c:109
745 msgid "okay|okay"
746 msgstr "okay|okej|ok"
747
748 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
749 #: common/yesno.c:111
750 msgid "cancel|cancel"
751 msgstr "avbryt|stoppa"
752
753 #: common/yesno.c:112
754 msgid "oO"
755 msgstr "oO"
756
757 #: common/yesno.c:113
758 msgid "cC"
759 msgstr "aAsS"
760
761 #: common/miscellaneous.c:71
762 #, c-format
763 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
764 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
765
766 #: common/miscellaneous.c:74
767 #, c-format
768 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
769 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
770
771 #: g10/armor.c:366
772 #, c-format
773 msgid "armor: %s\n"
774 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
775
776 #: g10/armor.c:405
777 msgid "invalid armor header: "
778 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
779
780 #: g10/armor.c:416
781 msgid "armor header: "
782 msgstr "ASCII-skal: "
783
784 #: g10/armor.c:427
785 msgid "invalid clearsig header\n"
786 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
787
788 #: g10/armor.c:479
789 msgid "nested clear text signatures\n"
790 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
791
792 #: g10/armor.c:614
793 msgid "unexpected armor: "
794 msgstr "oväntat skal: "
795
796 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
797 #: g10/armor.c:626
798 msgid "invalid dash escaped line: "
799 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
800
801 # överhoppad eller hoppades över?
802 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
803 #, c-format
804 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
805 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
806
807 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
808 #: g10/armor.c:823
809 msgid "premature eof (no CRC)\n"
810 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
811
812 #: g10/armor.c:857
813 msgid "premature eof (in CRC)\n"
814 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
815
816 #: g10/armor.c:865
817 msgid "malformed CRC\n"
818 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
819
820 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
821 #, c-format
822 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
823 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
824
825 #: g10/armor.c:889
826 msgid "premature eof (in trailer)\n"
827 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
828
829 #: g10/armor.c:893
830 msgid "error in trailer line\n"
831 msgstr "fel i avslutande rad\n"
832
833 #: g10/armor.c:1204
834 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
835 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
836
837 #: g10/armor.c:1209
838 #, c-format
839 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
840 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
841
842 #: g10/armor.c:1213
843 msgid ""
844 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
845 msgstr ""
846 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
847 "detta\n"
848 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
849 "använts\n"
850
851 #: g10/build-packet.c:976
852 msgid ""
853 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
854 "an '='\n"
855 msgstr ""
856 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
857 "sluta med ett \"'=\"\n"
858
859 #: g10/build-packet.c:988
860 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
861 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
862
863 #: g10/build-packet.c:994
864 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
865 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
866
867 #: g10/build-packet.c:1012
868 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
869 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
870
871 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
872 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
873 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
874
875 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
876 msgid "not human readable"
877 msgstr "inte läsbart"
878
879 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:305
880 #, c-format
881 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
882 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
883
884 #: g10/card-util.c:67
885 #, c-format
886 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
887 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
888
889 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1401 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
890 #: g10/keygen.c:2747 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
891 msgid "can't do this in batch mode\n"
892 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
893
894 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
895 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1548
896 #: g10/keygen.c:1615
897 msgid "Your selection? "
898 msgstr "Vad väljer du? "
899
900 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
901 msgid "[not set]"
902 msgstr "[inte inställt]"
903
904 #: g10/card-util.c:412
905 msgid "male"
906 msgstr "man"
907
908 #: g10/card-util.c:413
909 msgid "female"
910 msgstr "kvinna"
911
912 #: g10/card-util.c:413
913 msgid "unspecified"
914 msgstr "ej angiven"
915
916 #: g10/card-util.c:440
917 msgid "not forced"
918 msgstr "inte tvingad"
919
920 #: g10/card-util.c:440
921 msgid "forced"
922 msgstr "tvingad"
923
924 #: g10/card-util.c:518
925 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
926 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
927
928 #: g10/card-util.c:520
929 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
930 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
931
932 #: g10/card-util.c:522
933 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
934 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
935
936 #: g10/card-util.c:539
937 msgid "Cardholder's surname: "
938 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
939
940 #: g10/card-util.c:541
941 msgid "Cardholder's given name: "
942 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
943
944 #: g10/card-util.c:559
945 #, c-format
946 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
947 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
948
949 #: g10/card-util.c:580
950 msgid "URL to retrieve public key: "
951 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
952
953 #: g10/card-util.c:588
954 #, c-format
955 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
956 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
957
958 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:283
959 #, c-format
960 msgid "error reading `%s': %s\n"
961 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
962
963 #: g10/card-util.c:694
964 msgid "Login data (account name): "
965 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
966
967 #: g10/card-util.c:704
968 #, c-format
969 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
970 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
971
972 #: g10/card-util.c:763
973 msgid "Private DO data: "
974 msgstr "Privat DO-data: "
975
976 #: g10/card-util.c:773
977 #, c-format
978 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
979 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
980
981 #: g10/card-util.c:793
982 msgid "Language preferences: "
983 msgstr "Språkinställningar: "
984
985 #: g10/card-util.c:801
986 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
987 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
988
989 #: g10/card-util.c:810
990 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
991 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
992
993 #: g10/card-util.c:831
994 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
995 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
996
997 #: g10/card-util.c:845
998 msgid "Error: invalid response.\n"
999 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:866
1002 msgid "CA fingerprint: "
1003 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1004
1005 #: g10/card-util.c:889
1006 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1007 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:937
1010 #, c-format
1011 msgid "key operation not possible: %s\n"
1012 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1013
1014 #: g10/card-util.c:938
1015 msgid "not an OpenPGP card"
1016 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1017
1018 #: g10/card-util.c:947
1019 #, c-format
1020 msgid "error getting current key info: %s\n"
1021 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1022
1023 #: g10/card-util.c:1032
1024 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1025 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1026
1027 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
1028 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1029 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1030
1031 #: g10/card-util.c:1074
1032 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1033 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1034
1035 #: g10/card-util.c:1083
1036 #, c-format
1037 msgid ""
1038 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1039 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1040 "You should change them using the command --change-pin\n"
1041 msgstr ""
1042 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1043 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1044 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1118
1047 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1048 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1201
1051 msgid "   (1) Signature key\n"
1052 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1203
1055 msgid "   (2) Encryption key\n"
1056 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1205
1059 msgid "   (3) Authentication key\n"
1060 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1221 g10/keyedit.c:945
1063 #: g10/keygen.c:1552 g10/keygen.c:1580 g10/keygen.c:1654 g10/revoke.c:685
1064 msgid "Invalid selection.\n"
1065 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1066
1067 #: g10/card-util.c:1198
1068 msgid "Please select where to store the key:\n"
1069 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1233
1072 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1073 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1238
1076 msgid "secret parts of key are not available\n"
1077 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1243
1080 msgid "secret key already stored on a card\n"
1081 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1314 g10/keyedit.c:1362
1084 msgid "quit this menu"
1085 msgstr "avsluta denna meny"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1316
1088 msgid "show admin commands"
1089 msgstr "visa administratörskommandon"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1365
1092 msgid "show this help"
1093 msgstr "visa denna hjälp"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1319
1096 msgid "list all available data"
1097 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1322
1100 msgid "change card holder's name"
1101 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1323
1104 msgid "change URL to retrieve key"
1105 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1324
1108 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1109 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1110
1111 #: g10/card-util.c:1325
1112 msgid "change the login name"
1113 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1114
1115 # originalet borde ha ett value
1116 #: g10/card-util.c:1326
1117 msgid "change the language preferences"
1118 msgstr "ändra språkinställningarna"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1327
1121 msgid "change card holder's sex"
1122 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1123
1124 #: g10/card-util.c:1328
1125 msgid "change a CA fingerprint"
1126 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1127
1128 # den låter skum
1129 #: g10/card-util.c:1329
1130 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1131 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1132
1133 #: g10/card-util.c:1330
1134 msgid "generate new keys"
1135 msgstr "generera nya nycklar"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1331
1138 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1139 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1140
1141 #: g10/card-util.c:1332
1142 msgid "verify the PIN and list all data"
1143 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1144
1145 #: g10/card-util.c:1452 g10/keyedit.c:1634
1146 msgid "Command> "
1147 msgstr "Kommando> "
1148
1149 #: g10/card-util.c:1490
1150 msgid "Admin-only command\n"
1151 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1152
1153 #: g10/card-util.c:1521
1154 msgid "Admin commands are allowed\n"
1155 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:1523
1158 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1159 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1597 g10/keyedit.c:2255
1162 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1163 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
1164
1165 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1166 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1167 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1168
1169 # se förra kommentaren
1170 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3860 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1171 #, c-format
1172 msgid "can't open `%s'\n"
1173 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1174
1175 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1176 #: g10/revoke.c:226
1177 #, c-format
1178 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1179 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1180
1181 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1182 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1183 #, c-format
1184 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1185 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1186
1187 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1188 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1189 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1190
1191 #: g10/delkey.c:133
1192 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1193 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1194
1195 #: g10/delkey.c:145
1196 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1197 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1198
1199 #: g10/delkey.c:153
1200 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1201 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1202
1203 #: g10/delkey.c:163
1204 #, c-format
1205 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1206 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1207
1208 #: g10/delkey.c:173
1209 msgid "ownertrust information cleared\n"
1210 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1211
1212 #: g10/delkey.c:204
1213 #, c-format
1214 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1215 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1216
1217 #: g10/delkey.c:206
1218 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1219 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1220
1221 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1222 #, c-format
1223 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1224 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1225
1226 #: g10/encode.c:232
1227 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1228 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:246
1231 #, c-format
1232 msgid "using cipher %s\n"
1233 msgstr "använder chiffret %s\n"
1234
1235 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1236 #, c-format
1237 msgid "`%s' already compressed\n"
1238 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1239
1240 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1241 #, c-format
1242 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1243 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1244
1245 #: g10/encode.c:485
1246 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1247 msgstr ""
1248 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1249 "pgp2-läge\n"
1250
1251 #: g10/encode.c:510
1252 #, c-format
1253 msgid "reading from `%s'\n"
1254 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/encode.c:541
1257 msgid ""
1258 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1259 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1260
1261 #: g10/encode.c:559
1262 #, c-format
1263 msgid ""
1264 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1265 msgstr ""
1266 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1267 "mottagarinställningarna\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1270 #, c-format
1271 msgid ""
1272 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1273 "preferences\n"
1274 msgstr ""
1275 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1276 "mottagarinställningarna\n"
1277
1278 #: g10/encode.c:765
1279 #, c-format
1280 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1281 msgstr ""
1282 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1283
1284 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1285 #, c-format
1286 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1287 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1288
1289 #: g10/encode.c:862
1290 #, c-format
1291 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1292 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1293
1294 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1295 #, c-format
1296 msgid "%s encrypted data\n"
1297 msgstr "%s-krypterad data\n"
1298
1299 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1300 #, c-format
1301 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1302 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1303
1304 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1305 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1306 msgid ""
1307 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1308 msgstr ""
1309 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1310 "i den symmetriska krypteringen.\n"
1311
1312 #: g10/encr-data.c:144
1313 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1314 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1315
1316 #: g10/exec.c:49
1317 msgid "no remote program execution supported\n"
1318 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1319
1320 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1321 #: g10/exec.c:313
1322 msgid ""
1323 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1324 msgstr ""
1325 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1326 "inställningsfilen\n"
1327
1328 #: g10/exec.c:343
1329 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1330 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1331
1332 #: g10/exec.c:421
1333 #, c-format
1334 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1335 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1336
1337 #: g10/exec.c:424
1338 #, c-format
1339 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1340 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:509
1343 #, c-format
1344 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1345 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1346
1347 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1348 msgid "unnatural exit of external program\n"
1349 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1350
1351 #: g10/exec.c:535
1352 msgid "unable to execute external program\n"
1353 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1354
1355 #: g10/exec.c:552
1356 #, c-format
1357 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1358 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1359
1360 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1361 #, c-format
1362 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1363 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1364
1365 #: g10/exec.c:609
1366 #, c-format
1367 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1368 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1369
1370 #: g10/export.c:61
1371 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1372 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1373
1374 #: g10/export.c:63
1375 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1376 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1377
1378 #: g10/export.c:65
1379 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1380 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1381
1382 #: g10/export.c:67
1383 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1384 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1385
1386 #: g10/export.c:69
1387 msgid "remove unusable parts from key during export"
1388 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1389
1390 #: g10/export.c:71
1391 msgid "remove as much as possible from key during export"
1392 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1393
1394 #: g10/export.c:73
1395 msgid "export keys in an S-expression based format"
1396 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1397
1398 #: g10/export.c:338
1399 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1400 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1401
1402 #: g10/export.c:367
1403 #, c-format
1404 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1405 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1406
1407 #: g10/export.c:375
1408 #, c-format
1409 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1410 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1411
1412 #: g10/export.c:386
1413 #, c-format
1414 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1415 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1416
1417 #: g10/export.c:537
1418 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1419 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1420
1421 #: g10/export.c:560
1422 #, c-format
1423 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1424 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1425
1426 #: g10/export.c:584
1427 #, c-format
1428 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1429 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1430
1431 #: g10/export.c:633
1432 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1433 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1434
1435 #: g10/getkey.c:151
1436 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1437 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1438
1439 #: g10/getkey.c:174
1440 msgid "[User ID not found]"
1441 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1442
1443 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1444 #: g10/getkey.c:1002
1445 #, c-format
1446 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1447 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1448
1449 #: g10/getkey.c:1834
1450 #, c-format
1451 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1452 msgstr ""
1453 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1454
1455 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3721
1456 #, c-format
1457 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1458 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1459
1460 #: g10/getkey.c:2622
1461 #, c-format
1462 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1463 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1464
1465 #: g10/getkey.c:2669
1466 #, c-format
1467 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1468 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
1471 msgid ""
1472 "@Commands:\n"
1473 " "
1474 msgstr ""
1475 "@Kommandon:\n"
1476 " "
1477
1478 #: g10/gpg.c:370
1479 msgid "|[file]|make a signature"
1480 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1481
1482 #: g10/gpg.c:371
1483 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1484 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1485
1486 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:244
1487 msgid "make a detached signature"
1488 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1489
1490 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1491 msgid "encrypt data"
1492 msgstr "kryptera data"
1493
1494 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:246
1495 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1496 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1497
1498 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1499 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:247
1500 msgid "decrypt data (default)"
1501 msgstr "dekryptera data (standard)"
1502
1503 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:248
1504 msgid "verify a signature"
1505 msgstr "validera en signatur"
1506
1507 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:250
1508 msgid "list keys"
1509 msgstr "lista nycklar"
1510
1511 #: g10/gpg.c:383
1512 msgid "list keys and signatures"
1513 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1514
1515 #: g10/gpg.c:384
1516 msgid "list and check key signatures"
1517 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1518
1519 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1520 msgid "list keys and fingerprints"
1521 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1522
1523 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:252
1524 msgid "list secret keys"
1525 msgstr "lista hemliga nycklar"
1526
1527 #: g10/gpg.c:387
1528 msgid "generate a new key pair"
1529 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1530
1531 #: g10/gpg.c:388
1532 msgid "remove keys from the public keyring"
1533 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1534
1535 #: g10/gpg.c:390
1536 msgid "remove keys from the secret keyring"
1537 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1538
1539 #: g10/gpg.c:391
1540 msgid "sign a key"
1541 msgstr "signera en nyckel"
1542
1543 #: g10/gpg.c:392
1544 msgid "sign a key locally"
1545 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1546
1547 #: g10/gpg.c:393
1548 msgid "sign or edit a key"
1549 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1550
1551 #: g10/gpg.c:394
1552 msgid "generate a revocation certificate"
1553 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1554
1555 #: g10/gpg.c:396
1556 msgid "export keys"
1557 msgstr "exportera nycklar"
1558
1559 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:257
1560 msgid "export keys to a key server"
1561 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1562
1563 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1564 msgid "import keys from a key server"
1565 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1566
1567 #: g10/gpg.c:400
1568 msgid "search for keys on a key server"
1569 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1570
1571 #: g10/gpg.c:402
1572 msgid "update all keys from a keyserver"
1573 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1574
1575 #: g10/gpg.c:406
1576 msgid "import/merge keys"
1577 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1578
1579 #: g10/gpg.c:409
1580 msgid "print the card status"
1581 msgstr "skriv ut kortstatus"
1582
1583 #: g10/gpg.c:410
1584 msgid "change data on a card"
1585 msgstr "ändra data på ett kort"
1586
1587 #: g10/gpg.c:411
1588 msgid "change a card's PIN"
1589 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1590
1591 #: g10/gpg.c:420
1592 msgid "update the trust database"
1593 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1594
1595 #: g10/gpg.c:427
1596 msgid "|algo [files]|print message digests"
1597 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1598
1599 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:262
1600 msgid "run in server mode"
1601 msgstr "kör i serverläge"
1602
1603 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1604 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:277
1605 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1606 msgid ""
1607 "@\n"
1608 "Options:\n"
1609 " "
1610 msgstr ""
1611 "@\n"
1612 "Flaggor:\n"
1613 " "
1614
1615 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:279
1616 msgid "create ascii armored output"
1617 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1618
1619 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:291
1620 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1621 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1622
1623 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:327
1624 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1625 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1626
1627 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:330
1628 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1629 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1630
1631 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:332
1632 msgid "use canonical text mode"
1633 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1634
1635 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:335 tools/gpgconf.c:66
1636 msgid "use as output file"
1637 msgstr "använd som fil för utdata"
1638
1639 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:345 tools/gpgconf.c:69
1640 msgid "do not make any changes"
1641 msgstr "gör inga ändringar"
1642
1643 #: g10/gpg.c:481
1644 msgid "prompt before overwriting"
1645 msgstr "fråga innan överskrivning"
1646
1647 #: g10/gpg.c:523
1648 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1649 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1650
1651 #: g10/gpg.c:524
1652 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1653 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1654
1655 # inställningar istället för flaggor?
1656 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1657 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:393
1658 msgid ""
1659 "@\n"
1660 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1661 msgstr ""
1662 "@\n"
1663 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1664
1665 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:396
1666 msgid ""
1667 "@\n"
1668 "Examples:\n"
1669 "\n"
1670 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1671 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1672 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1673 " --list-keys [names]        show keys\n"
1674 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1675 msgstr ""
1676 "@\n"
1677 "Exempel:\n"
1678 "\n"
1679 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1680 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1681 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1682 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1683 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1684
1685 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1686 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1687 msgstr ""
1688 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1689 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1690
1691 #: g10/gpg.c:767
1692 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1693 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1694
1695 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1696 #: g10/gpg.c:770
1697 msgid ""
1698 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1699 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1700 "default operation depends on the input data\n"
1701 msgstr ""
1702 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1703 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1704 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:532
1707 msgid ""
1708 "\n"
1709 "Supported algorithms:\n"
1710 msgstr ""
1711 "\n"
1712 "Algoritmer som stöds:\n"
1713
1714 #: g10/gpg.c:784
1715 msgid "Pubkey: "
1716 msgstr "Publik nyckel: "
1717
1718 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1719 msgid "Cipher: "
1720 msgstr "Chiffer: "
1721
1722 #: g10/gpg.c:798
1723 msgid "Hash: "
1724 msgstr "Kontrollsumma: "
1725
1726 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1727 msgid "Compression: "
1728 msgstr "Komprimering: "
1729
1730 #: g10/gpg.c:875
1731 msgid "usage: gpg [options] "
1732 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1733
1734 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:669
1735 msgid "conflicting commands\n"
1736 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1737
1738 # Vad betyder detta?
1739 #: g10/gpg.c:1063
1740 #, c-format
1741 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1742 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1743
1744 #: g10/gpg.c:1260
1745 #, c-format
1746 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1747 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:1263
1750 #, c-format
1751 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1752 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:1266
1755 #, c-format
1756 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1757 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:1272
1760 #, c-format
1761 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1762 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1763
1764 #: g10/gpg.c:1275
1765 #, c-format
1766 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1767 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1768
1769 # Extension är vad? FIXME
1770 #: g10/gpg.c:1278
1771 #, c-format
1772 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1773 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1284
1776 #, c-format
1777 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1778 msgstr ""
1779 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:1287
1782 #, c-format
1783 msgid ""
1784 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1785 msgstr ""
1786 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1787 "s\"\n"
1788
1789 #: g10/gpg.c:1290
1790 #, c-format
1791 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1794
1795 #: g10/gpg.c:1296
1796 #, c-format
1797 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1798 msgstr ""
1799 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1800
1801 #: g10/gpg.c:1299
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1805 msgstr ""
1806 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1807 "\"%s\"\n"
1808
1809 #: g10/gpg.c:1302
1810 #, c-format
1811 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1812 msgstr ""
1813 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:1445
1816 #, c-format
1817 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1818 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:1542
1821 msgid "display photo IDs during key listings"
1822 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1823
1824 #: g10/gpg.c:1544
1825 msgid "show policy URLs during signature listings"
1826 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1546
1829 msgid "show all notations during signature listings"
1830 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1831
1832 #: g10/gpg.c:1548
1833 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1834 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1552
1837 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1838 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1839
1840 #: g10/gpg.c:1554
1841 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1842 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1556
1845 msgid "show user ID validity during key listings"
1846 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1847
1848 #: g10/gpg.c:1558
1849 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1850 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1851
1852 #: g10/gpg.c:1560
1853 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1854 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1855
1856 #: g10/gpg.c:1562
1857 msgid "show the keyring name in key listings"
1858 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1859
1860 #: g10/gpg.c:1564
1861 msgid "show expiration dates during signature listings"
1862 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1863
1864 #: g10/gpg.c:1827
1865 #, c-format
1866 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1867 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
1868
1869 #: g10/gpg.c:1983
1870 #, c-format
1871 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1872 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:2243 g10/gpg.c:2884 g10/gpg.c:2896
1875 #, c-format
1876 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1877 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:2401 g10/gpg.c:2413
1880 #, c-format
1881 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1882 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:2495
1885 #, c-format
1886 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1887 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1888
1889 #: g10/gpg.c:2518 g10/gpg.c:2713 g10/keyedit.c:4078
1890 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1891 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:2530
1894 #, c-format
1895 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1896 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2533
1899 msgid "invalid keyserver options\n"
1900 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2540
1903 #, c-format
1904 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1905 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2543
1908 msgid "invalid import options\n"
1909 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2550
1912 #, c-format
1913 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1914 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2553
1917 msgid "invalid export options\n"
1918 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2560
1921 #, c-format
1922 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1923 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2563
1926 msgid "invalid list options\n"
1927 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:2571
1930 msgid "display photo IDs during signature verification"
1931 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2573
1934 msgid "show policy URLs during signature verification"
1935 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2575
1938 msgid "show all notations during signature verification"
1939 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2577
1942 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1943 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2581
1946 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1947 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2583
1950 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1951 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2585
1954 msgid "show user ID validity during signature verification"
1955 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2587
1958 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1959 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1960
1961 #: g10/gpg.c:2589
1962 #, fuzzy
1963 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1964 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1965
1966 #: g10/gpg.c:2591
1967 msgid "validate signatures with PKA data"
1968 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1969
1970 #: g10/gpg.c:2593
1971 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1972 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1973
1974 #: g10/gpg.c:2600
1975 #, c-format
1976 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1977 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2603
1980 msgid "invalid verify options\n"
1981 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2610
1984 #, c-format
1985 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1986 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2784
1989 #, c-format
1990 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1991 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2787
1994 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1995 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1996
1997 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1998 #: g10/gpg.c:2873 sm/gpgsm.c:1220
1999 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2000 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2877
2003 #, c-format
2004 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2005 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2886
2008 #, c-format
2009 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2010 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2889
2013 #, c-format
2014 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2015 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:2904
2018 #, c-format
2019 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2020 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2918
2023 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2024 msgstr ""
2025 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2026 "i --pgp2-läge\n"
2027
2028 #: g10/gpg.c:2924
2029 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2030 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:2930
2033 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2034 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2035
2036 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2037 #: g10/gpg.c:2943
2038 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2039 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3009 g10/gpg.c:3033 sm/gpgsm.c:1276
2042 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2043 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3039 sm/gpgsm.c:1284
2046 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2047 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3021
2050 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2051 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:3027
2054 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2055 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2056
2057 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2058 #: g10/gpg.c:3042
2059 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2060 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2061
2062 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2063 #: g10/gpg.c:3044
2064 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2065 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2066
2067 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2068 #: g10/gpg.c:3046
2069 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2070 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2071
2072 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2073 #: g10/gpg.c:3048
2074 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2075 msgstr ""
2076 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2077
2078 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2079 #: g10/gpg.c:3050
2080 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2081 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2082
2083 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2084 #: g10/gpg.c:3053
2085 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2086 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3057
2089 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2090 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:3064
2093 msgid "invalid default preferences\n"
2094 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2095
2096 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2097 #: g10/gpg.c:3073
2098 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2099 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3077
2102 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2103 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3081
2106 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2107 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3114
2110 #, c-format
2111 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2112 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:3161
2115 #, c-format
2116 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2117 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3166
2120 #, c-format
2121 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2122 msgstr ""
2123 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3171
2126 #, c-format
2127 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2128 msgstr ""
2129 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3263
2132 #, c-format
2133 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2134 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3274
2137 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2138 msgstr ""
2139 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3295
2142 msgid "--store [filename]"
2143 msgstr "--store [filnamn]"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3302
2146 msgid "--symmetric [filename]"
2147 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3304
2150 #, c-format
2151 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2152 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3314
2155 msgid "--encrypt [filename]"
2156 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3327
2159 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2160 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3329
2163 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2164 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3332
2167 #, c-format
2168 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2169 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3350
2172 msgid "--sign [filename]"
2173 msgstr "--sign [filnamn]"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3363
2176 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2177 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3378
2180 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2181 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3380
2184 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2185 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3383
2188 #, c-format
2189 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2190 msgstr ""
2191 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3403
2194 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2195 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3412
2198 msgid "--clearsign [filename]"
2199 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3437
2202 msgid "--decrypt [filename]"
2203 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3445
2206 msgid "--sign-key user-id"
2207 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2208
2209 #: g10/gpg.c:3449
2210 msgid "--lsign-key user-id"
2211 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3470
2214 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2215 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3555
2218 #, c-format
2219 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2220 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3557
2223 #, c-format
2224 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2225 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3559
2228 #, c-format
2229 msgid "key export failed: %s\n"
2230 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3570
2233 #, c-format
2234 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2235 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3580
2238 #, c-format
2239 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2240 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3631
2243 #, c-format
2244 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2245 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3639
2248 #, c-format
2249 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2250 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3729
2253 #, c-format
2254 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2255 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3846
2258 msgid "[filename]"
2259 msgstr "[filnamn]"
2260
2261 #: g10/gpg.c:3850
2262 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2263 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:4162
2266 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2267 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:4164
2270 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2271 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2272
2273 #: g10/gpg.c:4197
2274 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2275 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2276
2277 #: g10/gpgv.c:72
2278 msgid "take the keys from this keyring"
2279 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2280
2281 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2282 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2283 # Krav från RIPE.
2284 #: g10/gpgv.c:74
2285 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2286 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2287
2288 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:368
2289 msgid "|FD|write status info to this FD"
2290 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2291
2292 #: g10/gpgv.c:99
2293 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2294 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2295
2296 #: g10/gpgv.c:102
2297 msgid ""
2298 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2299 "Check signatures against known trusted keys\n"
2300 msgstr ""
2301 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2302 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2303
2304 #: g10/helptext.c:49
2305 msgid ""
2306 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2307 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2308 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2309 msgstr ""
2310 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2311 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2312 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2313 "nätet av certifikat."
2314
2315 #: g10/helptext.c:55
2316 msgid ""
2317 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2318 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2319 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2320 "ultimately trusted\n"
2321 msgstr ""
2322 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2323 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2324 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2325 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2326
2327 #: g10/helptext.c:62
2328 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2329 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2330
2331 #: g10/helptext.c:66
2332 msgid ""
2333 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2334 msgstr ""
2335 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2336
2337 #: g10/helptext.c:70
2338 msgid ""
2339 "Select the algorithm to use.\n"
2340 "\n"
2341 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2342 "for signatures.\n"
2343 "\n"
2344 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2345 "\n"
2346 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2347 "\n"
2348 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2349 msgstr ""
2350 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2351 "\n"
2352 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2353 "användas för signaturer.\n"
2354 "\n"
2355 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2356 "\n"
2357 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2358 "\n"
2359 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
2360 "signera."
2361
2362 #: g10/helptext.c:84
2363 msgid ""
2364 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2365 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2366 "Please consult your security expert first."
2367 msgstr ""
2368 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2369 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2370 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2371
2372 #: g10/helptext.c:91
2373 msgid "Enter the size of the key"
2374 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2375
2376 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2377 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2378 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2379 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2380
2381 #: g10/helptext.c:105
2382 msgid ""
2383 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2384 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2385 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2386 "the given value as an interval."
2387 msgstr ""
2388 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2389 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2390 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2391 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2392
2393 #: g10/helptext.c:117
2394 msgid "Enter the name of the key holder"
2395 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2396
2397 #: g10/helptext.c:122
2398 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2399 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2400
2401 #: g10/helptext.c:126
2402 msgid "Please enter an optional comment"
2403 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2404
2405 #: g10/helptext.c:131
2406 msgid ""
2407 "N  to change the name.\n"
2408 "C  to change the comment.\n"
2409 "E  to change the email address.\n"
2410 "O  to continue with key generation.\n"
2411 "Q  to to quit the key generation."
2412 msgstr ""
2413 "N  för att ändra namnet.\n"
2414 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2415 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2416 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2417 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2418
2419 #: g10/helptext.c:140
2420 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2421 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2422
2423 #: g10/helptext.c:148
2424 msgid ""
2425 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2426 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2427 "know how carefully you verified this.\n"
2428 "\n"
2429 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2430 "the\n"
2431 "    key.\n"
2432 "\n"
2433 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2434 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2435 "for\n"
2436 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2437 "user.\n"
2438 "\n"
2439 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2440 "could\n"
2441 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2442 "the\n"
2443 "    key against a photo ID.\n"
2444 "\n"
2445 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2446 "could\n"
2447 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2448 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2449 "a\n"
2450 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2451 "the\n"
2452 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2453 "exchange\n"
2454 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2455 "\n"
2456 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2457 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2458 "\"\n"
2459 "mean to you when you sign other keys.\n"
2460 "\n"
2461 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2462 msgstr ""
2463 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
2464 "kontrollera att nyckeln\n"
2465 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
2466 "viktigt för andra att\n"
2467 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2468 "\n"
2469 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
2470 "nyckeln.\n"
2471 "\n"
2472 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2473 "det\n"
2474 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2475 "användbartför\n"
2476 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2477 "pseudonym.\n"
2478 "\n"
2479 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2480 "att\n"
2481 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
2482 "för nyckeln\n"
2483 "    mot en fotolegitimation.\n"
2484 "\n"
2485 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2486 "Detta kan\n"
2487 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2488 "nyckelinnehavaren\n"
2489 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2490 "identitetsdokument\n"
2491 "a\n"
2492 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2493 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
2494 "kontrollerade att\n"
2495 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
2496 "tillhör\n"
2497 "    nyckelinnehavaren.\n"
2498 "\n"
2499 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2500 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2501 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2502 "\n"
2503 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2504
2505 # felstavat original meddelat till Werner.
2506 #: g10/helptext.c:186
2507 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2508 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2509
2510 #: g10/helptext.c:190
2511 msgid ""
2512 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2513 "All certificates are then also lost!"
2514 msgstr ""
2515 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2516 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2517
2518 #: g10/helptext.c:195
2519 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2520 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2521
2522 #: g10/helptext.c:200
2523 msgid ""
2524 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2525 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2526 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2527 msgstr ""
2528 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2529 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2530 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2531 "certifierad av denna nyckel."
2532
2533 #: g10/helptext.c:205
2534 msgid ""
2535 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2536 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2537 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2538 "a trust connection through another already certified key."
2539 msgstr ""
2540 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2541 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2542 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2543 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2544
2545 #: g10/helptext.c:211
2546 msgid ""
2547 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2548 "your keyring."
2549 msgstr ""
2550 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2551 "din nyckelring."
2552
2553 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2554 #: g10/helptext.c:215
2555 msgid ""
2556 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2557 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2558 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2559 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2560 "a second one is available."
2561 msgstr ""
2562 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2563 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2564 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2565 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2566 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2567
2568 #: g10/helptext.c:223
2569 msgid ""
2570 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2571 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2572 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2573 msgstr ""
2574 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
2575 "valda)\n"
2576 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2577 "påverkade\n"
2578 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2579
2580 #: g10/helptext.c:230
2581 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2582 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2583
2584 #: g10/helptext.c:236
2585 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2586 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2587
2588 # # felstavat/ologiskt original
2589 #: g10/helptext.c:240
2590 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2591 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2592
2593 #: g10/helptext.c:245
2594 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2595 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2596
2597 #: g10/helptext.c:250
2598 msgid ""
2599 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2600 "file (which is shown in brackets) will be used."
2601 msgstr ""
2602 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2603 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2604
2605 #: g10/helptext.c:256
2606 msgid ""
2607 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2608 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2609 "  \"Key has been compromised\"\n"
2610 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2611 "      got access to your secret key.\n"
2612 "  \"Key is superseded\"\n"
2613 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2614 "  \"Key is no longer used\"\n"
2615 "      Use this if you have retired this key.\n"
2616 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2617 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2618 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2619 msgstr ""
2620 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2621 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2622 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2623 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
2624 "personer\n"
2625 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2626 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2627 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2628 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2629 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2630 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2631 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2632 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2633 "     är ogiltig.\n"
2634
2635 #: g10/helptext.c:272
2636 msgid ""
2637 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2638 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2639 "An empty line ends the text.\n"
2640 msgstr ""
2641 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2642 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2643 "och koncis.\n"
2644 "En tom rad avslutar texten.\n"
2645
2646 #: g10/helptext.c:287
2647 msgid "No help available"
2648 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2649
2650 #: g10/helptext.c:295
2651 #, c-format
2652 msgid "No help available for `%s'"
2653 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2654
2655 #: g10/import.c:94
2656 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2657 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2658
2659 #: g10/import.c:96
2660 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2661 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2662
2663 #: g10/import.c:98
2664 msgid "do not update the trustdb after import"
2665 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2666
2667 #: g10/import.c:100
2668 msgid "create a public key when importing a secret key"
2669 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2670
2671 #: g10/import.c:102
2672 msgid "only accept updates to existing keys"
2673 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2674
2675 #: g10/import.c:104
2676 msgid "remove unusable parts from key after import"
2677 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2678
2679 #: g10/import.c:106
2680 msgid "remove as much as possible from key after import"
2681 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2682
2683 #: g10/import.c:269
2684 #, c-format
2685 msgid "skipping block of type %d\n"
2686 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2687
2688 #: g10/import.c:278
2689 #, c-format
2690 msgid "%lu keys processed so far\n"
2691 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2692
2693 #: g10/import.c:295
2694 #, c-format
2695 msgid "Total number processed: %lu\n"
2696 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2697
2698 #: g10/import.c:297
2699 #, c-format
2700 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2701 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:300
2704 #, c-format
2705 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2706 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2707
2708 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2709 #, c-format
2710 msgid "              imported: %lu"
2711 msgstr "                    importerade: %lu"
2712
2713 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2714 #, c-format
2715 msgid "             unchanged: %lu\n"
2716 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:310
2719 #, c-format
2720 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2721 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:312
2724 #, c-format
2725 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2726 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:314
2729 #, c-format
2730 msgid "        new signatures: %lu\n"
2731 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:316
2734 #, c-format
2735 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2736 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2739 #, c-format
2740 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2741 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2744 #, c-format
2745 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2746 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2749 #, c-format
2750 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2751 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2754 #, c-format
2755 msgid "          not imported: %lu\n"
2756 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:326
2759 #, c-format
2760 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2761 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:328
2764 #, c-format
2765 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2766 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2767
2768 #: g10/import.c:569
2769 #, c-format
2770 msgid ""
2771 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2772 "algorithms on these user IDs:\n"
2773 msgstr ""
2774 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2775 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2776
2777 #: g10/import.c:610
2778 #, c-format
2779 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2780 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2781
2782 #: g10/import.c:625
2783 #, c-format
2784 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2785 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2786
2787 #: g10/import.c:637
2788 #, c-format
2789 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2790 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2791
2792 #: g10/import.c:650
2793 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2794 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2795
2796 #: g10/import.c:652
2797 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2798 msgstr ""
2799 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2800 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2801
2802 #: g10/import.c:676
2803 #, c-format
2804 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2805 msgstr ""
2806 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2807
2808 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2809 #, c-format
2810 msgid "key %s: no user ID\n"
2811 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2812
2813 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2814 #: g10/import.c:755
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2817 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2818
2819 # vad innebär fnutten i slutet?
2820 #: g10/import.c:770
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2823 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2824
2825 #: g10/import.c:776
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2828 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2829
2830 #: g10/import.c:778
2831 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2832 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2833
2834 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2837 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2838
2839 #: g10/import.c:794
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2842 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2843
2844 #: g10/import.c:803
2845 #, c-format
2846 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2847 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2848
2849 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2850 #, c-format
2851 msgid "writing to `%s'\n"
2852 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2853
2854 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2855 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2856 #, c-format
2857 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2858 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2859
2860 # fixme: I appended the %s -wk
2861 #: g10/import.c:831
2862 #, c-format
2863 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2864 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2865
2866 #: g10/import.c:855
2867 #, c-format
2868 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2869 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2870
2871 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2872 #, c-format
2873 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2874 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2875
2876 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2879 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2880
2881 #: g10/import.c:917
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2884 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2885
2886 #: g10/import.c:920
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2889 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2890
2891 #: g10/import.c:923
2892 #, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2894 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2895
2896 #: g10/import.c:926
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2899 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2900
2901 #: g10/import.c:929
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2904 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2905
2906 #: g10/import.c:932
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2909 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2910
2911 #: g10/import.c:935
2912 #, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2914 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2915
2916 #: g10/import.c:938
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2919 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2920
2921 #: g10/import.c:941
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2924 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2925
2926 #: g10/import.c:944
2927 #, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2929 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2930
2931 #: g10/import.c:967
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2934 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1130
2937 #, c-format
2938 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2939 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1141
2942 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2943 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2946 #, c-format
2947 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2948 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1169
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: secret key imported\n"
2953 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1199
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2958 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1209
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2963 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1239
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2968 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1282
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2973 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1314
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2978 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1380
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2983 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2984
2985 # fixme: I appended the %s -wk
2986 #: g10/import.c:1395
2987 #, c-format
2988 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2989 msgstr ""
2990 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2991 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1397
2994 #, c-format
2995 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2996 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1415
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3001 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3004 #, c-format
3005 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3006 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1428
3009 #, c-format
3010 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3011 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1443
3014 #, c-format
3015 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3016 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1465
3019 #, c-format
3020 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3021 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1478
3024 #, c-format
3025 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3026 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1493
3029 #, c-format
3030 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3031 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1535
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3036 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1556
3039 #, c-format
3040 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3041 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1583
3044 #, c-format
3045 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3046 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1593
3049 #, c-format
3050 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3051 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3052
3053 # nyckeln eller certifikatet??
3054 #: g10/import.c:1610
3055 #, c-format
3056 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3057 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1624
3060 #, c-format
3061 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3062 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3063
3064 # nyckeln eller klassen?
3065 #: g10/import.c:1632
3066 #, c-format
3067 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3068 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3069
3070 #: g10/import.c:1732
3071 #, c-format
3072 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3073 msgstr ""
3074 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1794
3077 #, c-format
3078 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3079 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1808
3082 #, c-format
3083 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3084 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1867
3087 #, c-format
3088 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3089 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3090
3091 #: g10/import.c:1901
3092 #, c-format
3093 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3094 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3095
3096 #: g10/import.c:2290
3097 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3098 msgstr ""
3099 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3100
3101 #: g10/import.c:2298
3102 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3103 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3104
3105 #: g10/import.c:2300
3106 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3107 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3108
3109 #: g10/keydb.c:168
3110 #, c-format
3111 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3112 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3113
3114 #: g10/keydb.c:174
3115 #, c-format
3116 msgid "keyring `%s' created\n"
3117 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3118
3119 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3120 #, c-format
3121 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3122 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3123
3124 #: g10/keydb.c:697
3125 #, c-format
3126 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3127 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:265
3130 msgid "[revocation]"
3131 msgstr "[spärr]"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:266
3134 msgid "[self-signature]"
3135 msgstr "[självsignatur]"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3138 msgid "1 bad signature\n"
3139 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3142 #, c-format
3143 msgid "%d bad signatures\n"
3144 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3147 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3148 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3151 #, c-format
3152 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3153 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3156 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3157 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3160 #, c-format
3161 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3162 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:356
3165 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3166 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:358
3169 #, c-format
3170 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3171 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3174 msgid ""
3175 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3176 "keys\n"
3177 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3178 "etc.)\n"
3179 msgstr ""
3180 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3181 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3182 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3185 #, c-format
3186 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3187 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3190 #, c-format
3191 msgid "  %d = I trust fully\n"
3192 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:438
3195 msgid ""
3196 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3197 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3198 "trust signatures on your behalf.\n"
3199 msgstr ""
3200 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3201 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3202 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:454
3205 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3206 msgstr ""
3207 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:598
3210 #, c-format
3211 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3212 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3213
3214 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3215 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3216 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3217 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3220 #: g10/keyedit.c:1759
3221 msgid "  Unable to sign.\n"
3222 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:626
3225 #, c-format
3226 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3227 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3228
3229 #: g10/keyedit.c:654
3230 #, c-format
3231 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3232 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3233
3234 #: g10/keyedit.c:682
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3237 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:684
3240 msgid "Sign it? (y/N) "
3241 msgstr "Signera den? (j/N) "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:706
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "The self-signature on \"%s\"\n"
3247 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3250 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:715
3253 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3254 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3255
3256 #: g10/keyedit.c:729
3257 #, c-format
3258 msgid ""
3259 "Your current signature on \"%s\"\n"
3260 "has expired.\n"
3261 msgstr ""
3262 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3263 "har gått ut.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:733
3266 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3267 msgstr ""
3268 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3269 "n) "
3270
3271 #: g10/keyedit.c:754
3272 #, c-format
3273 msgid ""
3274 "Your current signature on \"%s\"\n"
3275 "is a local signature.\n"
3276 msgstr ""
3277 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3278 "är en lokal signatur.\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:758
3281 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3282 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3283
3284 #: g10/keyedit.c:779
3285 #, c-format
3286 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3287 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:782
3290 #, c-format
3291 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3292 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:787
3295 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3296 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:809
3299 #, c-format
3300 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3301 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:824
3304 msgid "This key has expired!"
3305 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:842
3308 #, c-format
3309 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3310 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:848
3313 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3314 msgstr ""
3315 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:888
3318 msgid ""
3319 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3320 "mode.\n"
3321 msgstr ""
3322 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3323 "läge\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:890
3326 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3327 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:915
3330 msgid ""
3331 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3332 "belongs\n"
3333 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3334 msgstr ""
3335 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3336 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:920
3339 #, c-format
3340 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3341 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:922
3344 #, c-format
3345 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3346 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:924
3349 #, c-format
3350 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3351 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:926
3354 #, c-format
3355 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3356 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:932
3359 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3360 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:956
3363 #, c-format
3364 msgid ""
3365 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3366 "key \"%s\" (%s)\n"
3367 msgstr ""
3368 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3369 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:963
3372 msgid "This will be a self-signature.\n"
3373 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:969
3376 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3377 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:977
3380 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3381 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:987
3384 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3385 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:994
3388 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3389 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1001
3392 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3393 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1006
3396 msgid "I have checked this key casually.\n"
3397 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1011
3400 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3401 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1021
3404 msgid "Really sign? (y/N) "
3405 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3408 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:348
3409 #, c-format
3410 msgid "signing failed: %s\n"
3411 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1131
3414 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3415 msgstr ""
3416 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3417 "att ändra.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3399
3420 msgid "This key is not protected.\n"
3421 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3387 g10/revoke.c:538
3424 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3425 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3402
3428 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3429 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3406
3432 msgid "Key is protected.\n"
3433 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1178
3436 #, c-format
3437 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3438 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1184
3441 msgid ""
3442 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3443 "\n"
3444 msgstr ""
3445 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3446 "\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2067
3449 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3450 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1204
3453 msgid ""
3454 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3455 "\n"
3456 msgstr ""
3457 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3458 "\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1207
3461 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3462 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1278
3465 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3466 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1364
3469 msgid "save and quit"
3470 msgstr "spara och avsluta"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1367
3473 msgid "show key fingerprint"
3474 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1368
3477 msgid "list key and user IDs"
3478 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1370
3481 msgid "select user ID N"
3482 msgstr "välj användaridentiteten N"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1371
3485 msgid "select subkey N"
3486 msgstr "välj undernyckel N"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1372
3489 msgid "check signatures"
3490 msgstr "kontrollera signaturer"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1377
3493 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3494 msgstr ""
3495 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1382
3498 msgid "sign selected user IDs locally"
3499 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1384
3502 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3503 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1386
3506 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3507 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1390
3510 msgid "add a user ID"
3511 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1392
3514 msgid "add a photo ID"
3515 msgstr "lägg till ett foto-id"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1394
3518 msgid "delete selected user IDs"
3519 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1399
3522 msgid "add a subkey"
3523 msgstr "lägg till en undernyckel"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1403
3526 msgid "add a key to a smartcard"
3527 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1405
3530 msgid "move a key to a smartcard"
3531 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1407
3534 msgid "move a backup key to a smartcard"
3535 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1411
3538 msgid "delete selected subkeys"
3539 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1413
3542 msgid "add a revocation key"
3543 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1415
3546 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3547 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1417
3550 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3551 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1419
3554 msgid "flag the selected user ID as primary"
3555 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1421
3558 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3559 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1424
3562 msgid "list preferences (expert)"
3563 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1426
3566 msgid "list preferences (verbose)"
3567 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1428
3570 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3571 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1433
3574 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3575 msgstr ""
3576 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1435
3579 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3580 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1437
3583 msgid "change the passphrase"
3584 msgstr "ändra lösenfrasen"
3585
3586 # originalet borde ha ett value
3587 #: g10/keyedit.c:1441
3588 msgid "change the ownertrust"
3589 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1443
3592 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3593 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1445
3596 msgid "revoke selected user IDs"
3597 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1450
3600 msgid "revoke key or selected subkeys"
3601 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1451
3604 msgid "enable key"
3605 msgstr "aktivera nyckel"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1452
3608 msgid "disable key"
3609 msgstr "inaktivera nyckel"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1453
3612 msgid "show selected photo IDs"
3613 msgstr "visa valda foto-id:n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1455
3616 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3617 msgstr ""
3618 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3619 "signaturer från nyckeln"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1457
3622 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3623 msgstr ""
3624 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3625 "nyckeln"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1579
3628 #, c-format
3629 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3630 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1597
3633 msgid "Secret key is available.\n"
3634 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1680
3637 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3638 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1688
3641 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3642 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1707
3645 msgid ""
3646 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3647 "(lsign),\n"
3648 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3649 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3650 msgstr ""
3651 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3652 "(lsign),\n"
3653 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3654 "signaturer\n"
3655 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1747
3658 msgid "Key is revoked."
3659 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1766
3662 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3663 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1773
3666 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3667 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1782
3670 #, c-format
3671 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3672 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1805
3675 #, c-format
3676 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3677 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3680 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3681 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1829
3684 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3685 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1831
3688 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3689 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1832
3692 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3693 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1882
3696 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3697 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1894
3700 msgid "You must select exactly one key.\n"
3701 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1922
3704 msgid "Command expects a filename argument\n"
3705 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1936
3708 #, c-format
3709 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3710 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1953
3713 #, c-format
3714 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3715 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1977
3718 msgid "You must select at least one key.\n"
3719 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1980
3722 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3723 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1981
3726 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3727 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3728
3729 #: g10/keyedit.c:2016
3730 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3731 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2017
3734 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3735 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2035
3738 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3739 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:2046
3742 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3743 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3744
3745 #: g10/keyedit.c:2048
3746 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3747 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:2098
3750 msgid ""
3751 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3752 msgstr ""
3753 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3754 "tillhandahåller\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2140
3757 msgid "Set preference list to:\n"
3758 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2146
3761 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3762 msgstr ""
3763 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3764 "(j/N) "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2148
3767 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3768 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3769
3770 #: g10/keyedit.c:2216
3771 msgid "Save changes? (y/N) "
3772 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2219
3775 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3776 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2229
3779 #, c-format
3780 msgid "update failed: %s\n"
3781 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2236
3784 #, c-format
3785 msgid "update secret failed: %s\n"
3786 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:2243
3789 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3790 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2343
3793 msgid "Digest: "
3794 msgstr "Sammandrag: "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2394
3797 msgid "Features: "
3798 msgstr "Funktioner: "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2405
3801 msgid "Keyserver no-modify"
3802 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3805 msgid "Preferred keyserver: "
3806 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3809 msgid "Notations: "
3810 msgstr "Notationer: "
3811
3812 #: g10/keyedit.c:2639
3813 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3814 msgstr ""
3815 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3816 "typ.\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:2698
3819 #, c-format
3820 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3821 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:2719
3824 #, c-format
3825 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3826 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:2725
3829 msgid "(sensitive)"
3830 msgstr "(känsligt)"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3833 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3834 #, c-format
3835 msgid "created: %s"
3836 msgstr "skapat: %s"
3837
3838 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3839 #, c-format
3840 msgid "revoked: %s"
3841 msgstr "spärrad: %s"
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3844 #, c-format
3845 msgid "expired: %s"
3846 msgstr "utgånget: %s"
3847
3848 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3849 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3850 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3851 #, c-format
3852 msgid "expires: %s"
3853 msgstr "går ut: %s"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2750
3856 #, c-format
3857 msgid "usage: %s"
3858 msgstr "användning: %s"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2765
3861 #, c-format
3862 msgid "trust: %s"
3863 msgstr "tillit: %s"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2769
3866 #, c-format
3867 msgid "validity: %s"
3868 msgstr "giltighet: %s"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2776
3871 msgid "This key has been disabled"
3872 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3875 msgid "card-no: "
3876 msgstr "kortnummer: "
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2828
3879 msgid ""
3880 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3881 "unless you restart the program.\n"
3882 msgstr ""
3883 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3884 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3887 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3888 msgid "revoked"
3889 msgstr "spärrad"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3892 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3893 msgid "expired"
3894 msgstr "utgånget"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2959
3897 msgid ""
3898 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3899 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3900 msgstr ""
3901 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3902 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3903 "vara den primära identiteten.\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3020
3906 msgid ""
3907 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3908 "versions\n"
3909 "         of PGP to reject this key.\n"
3910 msgstr ""
3911 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3912 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3915 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3916 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3031
3919 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3920 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:3171
3923 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3924 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3181
3927 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3928 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3185
3931 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3932 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3191
3935 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3936 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3937
3938 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3939 #: g10/keyedit.c:3205
3940 #, c-format
3941 msgid "Deleted %d signature.\n"
3942 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:3206
3945 #, c-format
3946 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3947 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3948
3949 #: g10/keyedit.c:3209
3950 msgid "Nothing deleted.\n"
3951 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3954 msgid "invalid"
3955 msgstr "ogiltigt"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:3244
3958 #, c-format
3959 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3960 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3251
3963 #, c-format
3964 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3965 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3966