Release 2.1.0
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
28 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
29 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
34
35 #, c-format
36 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
37 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
38
39 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
40 #. for the quality bar.
41 msgid "Quality:"
42 msgstr "Kvalitet:"
43
44 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
45 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
46 #. string to describe what this is about.  The length of the
47 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
48 #. translate this entry, a default english text (see source)
49 #. will be used.
50 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
51 msgstr ""
52 "Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
53 "GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
54 "En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
55 "och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
56 "man anger säkra lösenfraser."
57
58 msgid ""
59 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
60 "session"
61 msgstr ""
62 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
63 "sessionen"
64
65 msgid ""
66 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
67 "this session"
68 msgstr ""
69 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
70
71 #, c-format
72 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
73 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
74
75 msgid "PIN too long"
76 msgstr "PIN-koden är för lång"
77
78 msgid "Passphrase too long"
79 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
80
81 msgid "Invalid characters in PIN"
82 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
83
84 msgid "PIN too short"
85 msgstr "PIN-kod för kort"
86
87 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
88 msgid "Bad PIN"
89 msgstr "Felaktig PIN-kod"
90
91 msgid "Bad Passphrase"
92 msgstr "Felaktig lösenfras"
93
94 msgid "Passphrase"
95 msgstr "Lösenfras"
96
97 # Skyddssammandraget låter underligt
98 # Kontrollsumma?
99 #, c-format
100 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
101 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
102
103 #, c-format
104 msgid "can't create '%s': %s\n"
105 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
106
107 #, c-format
108 msgid "can't open '%s': %s\n"
109 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
110
111 #, c-format
112 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
113 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
114
115 #, c-format
116 msgid "detected card with S/N: %s\n"
117 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
118
119 #, c-format
120 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
121 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
122
123 #, c-format
124 msgid "no suitable card key found: %s\n"
125 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
126
127 #, c-format
128 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
129 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
130
131 #, c-format
132 msgid "error writing key: %s\n"
133 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
134
135 #, c-format
136 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
137 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
138
139 msgid "Please re-enter this passphrase"
140 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
141
142 #, c-format
143 msgid ""
144 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
145 "0Awithin gpg-agent's key storage"
146 msgstr ""
147 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
148 "gpg-agents nyckellager"
149
150 msgid "does not match - try again"
151 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
152
153 #, c-format
154 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
155 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
156
157 msgid "Please insert the card with serial number"
158 msgstr ""
159
160 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
161 msgstr ""
162
163 msgid "Admin PIN"
164 msgstr "Admin PIN-kod"
165
166 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
167 #. used to unblock a PIN.
168 msgid "PUK"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Reset Code"
172 msgstr ""
173
174 #, c-format
175 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
176 msgstr ""
177
178 #, fuzzy
179 msgid "Repeat this Reset Code"
180 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
181
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this PUK"
184 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
185
186 msgid "Repeat this PIN"
187 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
188
189 #, fuzzy
190 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
191 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
192
193 #, fuzzy
194 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
195 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
196
197 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
198 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
199
200 #, c-format
201 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
202 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
203
204 #, c-format
205 msgid "error creating temporary file: %s\n"
206 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
207
208 #, c-format
209 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
210 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
211
212 msgid "Enter new passphrase"
213 msgstr "Ange ny lösenfras"
214
215 msgid "Take this one anyway"
216 msgstr "Ta den här ändå"
217
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
221 "at least %u character long."
222 msgid_plural ""
223 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
224 "at least %u characters long."
225 msgstr[0] ""
226 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
227 "vara minst %u tecken lång."
228 msgstr[1] ""
229 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
230 "vara minst %u tecken lång."
231
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
235 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
236 msgid_plural ""
237 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
238 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
239 msgstr[0] ""
240 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
241 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
242 msgstr[1] ""
243 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
244 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
245
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
249 "a known term or match%%0Acertain pattern."
250 msgstr ""
251 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
252 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
253
254 #, c-format
255 msgid ""
256 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
257 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
258
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
262 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
263 msgstr ""
264 "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
265 "0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
266
267 msgid "Yes, protection is not needed"
268 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
269
270 # fel kapitalisering i originalet?
271 #, c-format
272 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
273 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
274
275 msgid "Please enter the new passphrase"
276 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
277
278 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
279 msgid ""
280 "@Options:\n"
281 " "
282 msgstr ""
283 "@Flaggor:\n"
284 " "
285
286 msgid "run in server mode (foreground)"
287 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
288
289 msgid "run in daemon mode (background)"
290 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
291
292 msgid "verbose"
293 msgstr "utförlig"
294
295 msgid "be somewhat more quiet"
296 msgstr "var något tystare"
297
298 msgid "sh-style command output"
299 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
300
301 msgid "csh-style command output"
302 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
303
304 msgid "|FILE|read options from FILE"
305 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
306
307 msgid "do not detach from the console"
308 msgstr "frigör inte från konsollen"
309
310 msgid "do not grab keyboard and mouse"
311 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
312
313 msgid "use a log file for the server"
314 msgstr "använd en loggfil för servern"
315
316 msgid "use a standard location for the socket"
317 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
318
319 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
320 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
321
322 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
323 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
324
325 msgid "do not use the SCdaemon"
326 msgstr "använd inte SCdaemon"
327
328 msgid "ignore requests to change the TTY"
329 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
330
331 msgid "ignore requests to change the X display"
332 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
333
334 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
335 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
336
337 msgid "do not use the PIN cache when signing"
338 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
339
340 # Antar att värdet inte ska översättas.
341 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
342 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
343
344 msgid "allow presetting passphrase"
345 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
346
347 msgid "enable ssh-agent emulation"
348 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
349
350 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
351 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
352
353 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
354 #. reporting address.  This is so that we can change the
355 #. reporting address without breaking the translations.
356 #, fuzzy
357 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
358 msgstr "Rapportera fel till <"
359
360 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
361 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
362
363 msgid ""
364 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
365 "Secret key management for GnuPG\n"
366 msgstr ""
367 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
368 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
369
370 #, c-format
371 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
372 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
373
374 #, c-format
375 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
376 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
377
378 #, c-format
379 msgid "NOTE: no default option file '%s'\n"
380 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
381
382 #, c-format
383 msgid "option file '%s': %s\n"
384 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
385
386 #, c-format
387 msgid "reading options from '%s'\n"
388 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
389
390 #, c-format
391 msgid "error creating '%s': %s\n"
392 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
393
394 #, c-format
395 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
396 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
397
398 msgid "name of socket too long\n"
399 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
400
401 #, c-format
402 msgid "can't create socket: %s\n"
403 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
404
405 #, c-format
406 msgid "socket name '%s' is too long\n"
407 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
408
409 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
410 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
411
412 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
413 msgid "error getting nonce for the socket\n"
414 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
415
416 #, c-format
417 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
418 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "listen() failed: %s\n"
422 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "listening on socket '%s'\n"
426 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "directory '%s' created\n"
430 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
434 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
438 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
442 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
446 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
450 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
451
452 #, c-format
453 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
454 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
458 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
459
460 #, c-format
461 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
462 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
463
464 #, c-format
465 msgid "%s %s stopped\n"
466 msgstr "%s %s stoppad\n"
467
468 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
469 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
470
471 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
472 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
473
474 #, c-format
475 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
476 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
477
478 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
479 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
480 msgstr ""
481 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
482
483 msgid ""
484 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
485 "Password cache maintenance\n"
486 msgstr ""
487 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
488 "Underhåll av lösenordscache\n"
489
490 msgid ""
491 "@Commands:\n"
492 " "
493 msgstr ""
494 "@Kommandon:\n"
495 " "
496
497 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
498 msgid ""
499 "@\n"
500 "Options:\n"
501 " "
502 msgstr ""
503 "@\n"
504 "Flaggor:\n"
505 " "
506
507 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
508 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
509
510 msgid ""
511 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
512 "Secret key maintenance tool\n"
513 msgstr ""
514 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
515 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
516
517 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
518 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
519
520 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
521 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
522
523 msgid ""
524 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
525 "system."
526 msgstr ""
527 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
528
529 msgid ""
530 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
531 "needed to complete this operation."
532 msgstr ""
533 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
534 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
535
536 msgid "Passphrase:"
537 msgstr "Lösenfras:"
538
539 msgid "cancelled\n"
540 msgstr "avbruten\n"
541
542 #, c-format
543 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
544 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
545
546 #, c-format
547 msgid "error opening '%s': %s\n"
548 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
549
550 #, c-format
551 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
553
554 #, c-format
555 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
556 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
557
558 #, c-format
559 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
560 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
561
562 #, c-format
563 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
564 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
565
566 #, c-format
567 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
568 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
569
570 #, c-format
571 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
572 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
573
574 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
575 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
576
577 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
578 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
579 #. Pinentry to insert a line break.  The double
580 #. percent sign is actually needed because it is also
581 #. a printf format string.  If you need to insert a
582 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
583 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
584 #. certificate.
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
588 "certificates?"
589 msgstr ""
590 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
591 "användarcertifikat?"
592
593 msgid "Yes"
594 msgstr "Ja"
595
596 msgid "No"
597 msgstr "Nej"
598
599 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
600 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
601 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
602 #. needed because it is also a printf format string.  If you
603 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
604 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
605 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
606 #. as stored in the certificate.
607 #, c-format
608 msgid ""
609 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
610 "fingerprint:%%0A  %s"
611 msgstr ""
612 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
613 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
614
615 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
616 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
617 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
618 msgid "Correct"
619 msgstr "Korrekt"
620
621 msgid "Wrong"
622 msgstr ""
623
624 #, c-format
625 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
626 msgstr ""
627 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
628 "nu."
629
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
633 "it now."
634 msgstr ""
635 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
636 "den nu."
637
638 msgid "Change passphrase"
639 msgstr "ändra lösenfras"
640
641 msgid "I'll change it later"
642 msgstr "Jag ändrar den senare"
643
644 #, c-format
645 msgid "error creating a pipe: %s\n"
646 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
647
648 # se förra kommentaren
649 #, c-format
650 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
651 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
652
653 #, c-format
654 msgid "error forking process: %s\n"
655 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
656
657 #, c-format
658 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
659 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
660
661 #, c-format
662 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
663 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
664
665 #, c-format
666 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
667 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
668
669 #, c-format
670 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
671 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
672
673 #, c-format
674 msgid "error running '%s': terminated\n"
675 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
676
677 #, c-format
678 msgid "error creating socket: %s\n"
679 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
680
681 msgid "host not found"
682 msgstr "värden hittades inte"
683
684 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
685 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
686
687 #, c-format
688 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
689 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
690
691 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
692 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
693
694 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
695 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
696
697 msgid "canceled by user\n"
698 msgstr "avbruten av användaren\n"
699
700 msgid "problem with the agent\n"
701 msgstr "problem med agenten\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
705 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
709 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
710
711 # Extension är vad? FIXME
712 #, c-format
713 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 msgid "yes"
718 msgstr "ja"
719
720 msgid "yY"
721 msgstr "jJ"
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 msgid "no"
725 msgstr "nej"
726
727 msgid "nN"
728 msgstr "nN"
729
730 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
731 msgid "quit"
732 msgstr "avsluta"
733
734 msgid "qQ"
735 msgstr "aA"
736
737 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
738 msgid "okay|okay"
739 msgstr "okay|okej|ok"
740
741 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
742 msgid "cancel|cancel"
743 msgstr "avbryt|stoppa"
744
745 msgid "oO"
746 msgstr "oO"
747
748 msgid "cC"
749 msgstr "aAsS"
750
751 #, c-format
752 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
753 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
754
755 #, c-format
756 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
757 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
758
759 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
760 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
761
762 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
763 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
764
765 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
766 #. verbatim.  It will not be printed.
767 msgid "|audit-log-result|Good"
768 msgstr ""
769
770 msgid "|audit-log-result|Bad"
771 msgstr ""
772
773 msgid "|audit-log-result|Not supported"
774 msgstr ""
775
776 #, fuzzy
777 msgid "|audit-log-result|No certificate"
778 msgstr "importera certifikat"
779
780 #, fuzzy
781 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
782 msgstr "importera certifikat"
783
784 msgid "|audit-log-result|Error"
785 msgstr ""
786
787 msgid "Certificate chain available"
788 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
789
790 msgid "root certificate missing"
791 msgstr "rotcertifikatet saknas"
792
793 msgid "Data encryption succeeded"
794 msgstr "Datakryptering lyckades"
795
796 msgid "Data available"
797 msgstr "Data tillgängligt"
798
799 msgid "Session key created"
800 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
801
802 #, c-format
803 msgid "algorithm: %s"
804 msgstr "algoritm: %s"
805
806 #, c-format
807 msgid "unsupported algorithm: %s"
808 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
809
810 msgid "seems to be not encrypted"
811 msgstr "verkar inte vara krypterat"
812
813 msgid "Number of recipients"
814 msgstr "Antal mottagare"
815
816 #, c-format
817 msgid "Recipient %d"
818 msgstr "Mottagare %d"
819
820 msgid "Data signing succeeded"
821 msgstr "Datasignering lyckades"
822
823 msgid "Data decryption succeeded"
824 msgstr "Datadekryptering lyckades"
825
826 msgid "Data verification succeeded"
827 msgstr "Datavalidering lyckades"
828
829 msgid "Signature available"
830 msgstr "Signatur tillgänglig"
831
832 msgid "Parsing signature succeeded"
833 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
834
835 #, c-format
836 msgid "Bad hash algorithm: %s"
837 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
838
839 #, c-format
840 msgid "Signature %d"
841 msgstr "Signatur %d"
842
843 msgid "Certificate chain valid"
844 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
845
846 msgid "Root certificate trustworthy"
847 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
848
849 msgid "no CRL found for certificate"
850 msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
851
852 msgid "the available CRL is too old"
853 msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
854
855 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
856 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
857
858 msgid "Included certificates"
859 msgstr "Inkluderade certifikat"
860
861 msgid "No audit log entries."
862 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
863
864 msgid "Unknown operation"
865 msgstr "Okänd åtgärd"
866
867 msgid "Gpg-Agent usable"
868 msgstr "Gpg-Agent användbar"
869
870 msgid "Dirmngr usable"
871 msgstr "Dirmngr användbar"
872
873 #, c-format
874 msgid "No help available for '%s'."
875 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
876
877 msgid "ignoring garbage line"
878 msgstr "ignorerar skräprad"
879
880 msgid "[none]"
881 msgstr "[ingen]"
882
883 #, c-format
884 msgid "armor: %s\n"
885 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
886
887 msgid "invalid armor header: "
888 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
889
890 msgid "armor header: "
891 msgstr "ASCII-skal: "
892
893 msgid "invalid clearsig header\n"
894 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
895
896 msgid "unknown armor header: "
897 msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
898
899 msgid "nested clear text signatures\n"
900 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
901
902 msgid "unexpected armor: "
903 msgstr "oväntat skal: "
904
905 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
906 msgid "invalid dash escaped line: "
907 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
908
909 # överhoppad eller hoppades över?
910 #, c-format
911 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
912 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
913
914 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
915 msgid "premature eof (no CRC)\n"
916 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
917
918 msgid "premature eof (in CRC)\n"
919 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
920
921 msgid "malformed CRC\n"
922 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
923
924 #, c-format
925 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
926 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
927
928 msgid "premature eof (in trailer)\n"
929 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
930
931 msgid "error in trailer line\n"
932 msgstr "fel i avslutande rad\n"
933
934 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
935 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
936
937 #, c-format
938 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
939 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
940
941 msgid ""
942 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
943 msgstr ""
944 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
945 "detta\n"
946 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
947 "använts\n"
948
949 msgid ""
950 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
951 "an '='\n"
952 msgstr ""
953 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
954 "sluta med ett \"'=\"\n"
955
956 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
957 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
958
959 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
960 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
961
962 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
963 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
964
965 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
966 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
967
968 msgid "not human readable"
969 msgstr "inte läsbart"
970
971 #, c-format
972 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
973 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
974
975 #, c-format
976 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
977 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
978
979 msgid "can't do this in batch mode\n"
980 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
981
982 #, fuzzy
983 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
984 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
985
986 #, fuzzy
987 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
988 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
989
990 msgid "Your selection? "
991 msgstr "Vad väljer du? "
992
993 msgid "[not set]"
994 msgstr "[inte inställt]"
995
996 msgid "male"
997 msgstr "man"
998
999 msgid "female"
1000 msgstr "kvinna"
1001
1002 msgid "unspecified"
1003 msgstr "ej angiven"
1004
1005 msgid "not forced"
1006 msgstr "inte tvingad"
1007
1008 msgid "forced"
1009 msgstr "tvingad"
1010
1011 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1012 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
1013
1014 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1015 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
1016
1017 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1018 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
1019
1020 msgid "Cardholder's surname: "
1021 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
1022
1023 msgid "Cardholder's given name: "
1024 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
1025
1026 #, c-format
1027 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1028 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1029
1030 msgid "URL to retrieve public key: "
1031 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
1032
1033 #, c-format
1034 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1035 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
1036
1037 #, c-format
1038 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1039 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
1040
1041 #, c-format
1042 msgid "error reading '%s': %s\n"
1043 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1044
1045 #, fuzzy, c-format
1046 msgid "error writing '%s': %s\n"
1047 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
1048
1049 msgid "Login data (account name): "
1050 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
1051
1052 #, c-format
1053 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1054 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
1055
1056 msgid "Private DO data: "
1057 msgstr "Privat DO-data: "
1058
1059 #, c-format
1060 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1061 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1062
1063 msgid "Language preferences: "
1064 msgstr "Språkinställningar: "
1065
1066 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1067 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
1068
1069 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1070 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1071
1072 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1073 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1074
1075 msgid "Error: invalid response.\n"
1076 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1077
1078 msgid "CA fingerprint: "
1079 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1080
1081 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1082 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "key operation not possible: %s\n"
1086 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1087
1088 msgid "not an OpenPGP card"
1089 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "error getting current key info: %s\n"
1093 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1094
1095 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1096 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1097
1098 msgid ""
1099 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1100 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1101 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1102 msgstr ""
1103
1104 #, fuzzy, c-format
1105 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1106 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
1107
1108 #, fuzzy, c-format
1109 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1110 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
1111
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1114 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "rounded up to %u bits\n"
1118 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1122 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1126 msgstr ""
1127
1128 #, fuzzy, c-format
1129 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1130 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
1131
1132 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1133 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1134
1135 #, fuzzy
1136 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1137 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1138
1139 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1140 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1141
1142 #, c-format
1143 msgid ""
1144 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1145 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1146 "You should change them using the command --change-pin\n"
1147 msgstr ""
1148 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1149 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1150 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1151
1152 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1153 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1154
1155 msgid "   (1) Signature key\n"
1156 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1157
1158 msgid "   (2) Encryption key\n"
1159 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1160
1161 msgid "   (3) Authentication key\n"
1162 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1163
1164 msgid "Invalid selection.\n"
1165 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1166
1167 msgid "Please select where to store the key:\n"
1168 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1169
1170 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1171 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1172
1173 msgid "secret parts of key are not available\n"
1174 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1175
1176 msgid "secret key already stored on a card\n"
1177 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1178
1179 #, fuzzy, c-format
1180 msgid "error writing key to card: %s\n"
1181 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
1182
1183 msgid "quit this menu"
1184 msgstr "avsluta denna meny"
1185
1186 msgid "show admin commands"
1187 msgstr "visa administratörskommandon"
1188
1189 msgid "show this help"
1190 msgstr "visa denna hjälp"
1191
1192 msgid "list all available data"
1193 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1194
1195 msgid "change card holder's name"
1196 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1197
1198 msgid "change URL to retrieve key"
1199 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1200
1201 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1202 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1203
1204 msgid "change the login name"
1205 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1206
1207 # originalet borde ha ett value
1208 msgid "change the language preferences"
1209 msgstr "ändra språkinställningarna"
1210
1211 msgid "change card holder's sex"
1212 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1213
1214 msgid "change a CA fingerprint"
1215 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1216
1217 # den låter skum
1218 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1219 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1220
1221 msgid "generate new keys"
1222 msgstr "generera nya nycklar"
1223
1224 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1225 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1226
1227 msgid "verify the PIN and list all data"
1228 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1229
1230 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Command> "
1234 msgstr "Kommando> "
1235
1236 msgid "Admin-only command\n"
1237 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1238
1239 msgid "Admin commands are allowed\n"
1240 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1241
1242 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1243 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1244
1245 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1246 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
1247
1248 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1249 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1250
1251 # se förra kommentaren
1252 #, c-format
1253 msgid "can't open '%s'\n"
1254 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1255
1256 #, c-format
1257 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1258 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1259
1260 #, c-format
1261 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1262 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1263
1264 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1265 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1266
1267 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1268 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1269
1270 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1271 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1272
1273 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1274 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1278 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1279
1280 msgid "ownertrust information cleared\n"
1281 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1282
1283 #, c-format
1284 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1285 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1286
1287 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1288 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1289
1290 #, c-format
1291 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1292 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1293
1294 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1295 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1296
1297 #, c-format
1298 msgid "using cipher %s\n"
1299 msgstr "använder %s-chiffer\n"
1300
1301 #, c-format
1302 msgid "'%s' already compressed\n"
1303 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1304
1305 #, c-format
1306 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1307 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1308
1309 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1310 msgstr ""
1311 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1312 "pgp2-läge\n"
1313
1314 #, c-format
1315 msgid "reading from '%s'\n"
1316 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1317
1318 msgid ""
1319 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1320 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1321
1322 #, c-format
1323 msgid ""
1324 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1325 msgstr ""
1326 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1327 "mottagarinställningarna\n"
1328
1329 #, c-format
1330 msgid ""
1331 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1332 "preferences\n"
1333 msgstr ""
1334 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1335 "mottagarinställningarna\n"
1336
1337 #, c-format
1338 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1339 msgstr ""
1340 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1341
1342 #, c-format
1343 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1344 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1348 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "%s encrypted data\n"
1352 msgstr "%s-krypterad data\n"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1356 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1357
1358 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1359 msgid ""
1360 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1361 msgstr ""
1362 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1363 "i det symmetriska chiffret.\n"
1364
1365 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1366 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1367
1368 msgid "no remote program execution supported\n"
1369 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1370
1371 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1372 msgid ""
1373 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1374 msgstr ""
1375 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1376 "inställningsfilen\n"
1377
1378 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1379 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1380
1381 #, c-format
1382 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1383 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1384
1385 #, c-format
1386 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1387 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1391 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1392
1393 msgid "unnatural exit of external program\n"
1394 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1395
1396 msgid "unable to execute external program\n"
1397 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1398
1399 #, c-format
1400 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1401 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1402
1403 #, c-format
1404 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1405 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1406
1407 #, c-format
1408 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1409 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1410
1411 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1412 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1413
1414 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1415 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1416
1417 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1418 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1419
1420 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1421 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1422
1423 msgid "remove unusable parts from key during export"
1424 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1425
1426 msgid "remove as much as possible from key during export"
1427 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1428
1429 msgid "export keys in an S-expression based format"
1430 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1431
1432 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1433 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1434
1435 #, c-format
1436 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1437 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1441 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1445 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1446
1447 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1448 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1449
1450 #, c-format
1451 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1452 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1453
1454 #, c-format
1455 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1456 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1457
1458 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1459 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1460
1461 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1462 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1463
1464 msgid "[User ID not found]"
1465 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1466
1467 #, c-format
1468 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1469 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1470
1471 #, c-format
1472 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1473 msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
1474
1475 msgid "No fingerprint"
1476 msgstr "Inget fingeravtryck"
1477
1478 #, c-format
1479 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1480 msgstr ""
1481 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1482
1483 #, c-format
1484 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1485 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1486
1487 #, c-format
1488 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1489 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1493 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1494
1495 #, fuzzy
1496 msgid "make a signature"
1497 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1498
1499 #, fuzzy
1500 msgid "make a clear text signature"
1501 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1502
1503 msgid "make a detached signature"
1504 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1505
1506 msgid "encrypt data"
1507 msgstr "kryptera data"
1508
1509 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1510 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
1511
1512 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1513 msgid "decrypt data (default)"
1514 msgstr "dekryptera data (standard)"
1515
1516 msgid "verify a signature"
1517 msgstr "validera en signatur"
1518
1519 msgid "list keys"
1520 msgstr "lista nycklar"
1521
1522 msgid "list keys and signatures"
1523 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1524
1525 msgid "list and check key signatures"
1526 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1527
1528 msgid "list keys and fingerprints"
1529 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1530
1531 msgid "list secret keys"
1532 msgstr "lista hemliga nycklar"
1533
1534 msgid "generate a new key pair"
1535 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1536
1537 msgid "remove keys from the public keyring"
1538 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1539
1540 msgid "remove keys from the secret keyring"
1541 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1542
1543 msgid "sign a key"
1544 msgstr "signera en nyckel"
1545
1546 msgid "sign a key locally"
1547 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1548
1549 msgid "sign or edit a key"
1550 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1551
1552 msgid "generate a revocation certificate"
1553 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1554
1555 msgid "export keys"
1556 msgstr "exportera nycklar"
1557
1558 msgid "export keys to a key server"
1559 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1560
1561 msgid "import keys from a key server"
1562 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1563
1564 msgid "search for keys on a key server"
1565 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1566
1567 msgid "update all keys from a keyserver"
1568 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1569
1570 msgid "import/merge keys"
1571 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1572
1573 msgid "print the card status"
1574 msgstr "skriv ut kortstatus"
1575
1576 msgid "change data on a card"
1577 msgstr "ändra data på ett kort"
1578
1579 msgid "change a card's PIN"
1580 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1581
1582 msgid "update the trust database"
1583 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1584
1585 #, fuzzy
1586 msgid "print message digests"
1587 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1588
1589 msgid "run in server mode"
1590 msgstr "kör i serverläge"
1591
1592 msgid "create ascii armored output"
1593 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1594
1595 #, fuzzy
1596 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1597 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1598
1599 #, fuzzy
1600 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1601 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1602
1603 #, fuzzy
1604 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1605 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1606
1607 msgid "use canonical text mode"
1608 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1609
1610 msgid "|FILE|write output to FILE"
1611 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
1612
1613 msgid "do not make any changes"
1614 msgstr "gör inga ändringar"
1615
1616 msgid "prompt before overwriting"
1617 msgstr "fråga innan överskrivning"
1618
1619 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1620 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1621
1622 # inställningar istället för flaggor?
1623 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1624 msgid ""
1625 "@\n"
1626 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1627 msgstr ""
1628 "@\n"
1629 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1630
1631 msgid ""
1632 "@\n"
1633 "Examples:\n"
1634 "\n"
1635 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1636 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1637 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1638 " --list-keys [names]        show keys\n"
1639 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1640 msgstr ""
1641 "@\n"
1642 "Exempel:\n"
1643 "\n"
1644 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1645 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1646 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1647 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1648 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1649
1650 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1651 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1652
1653 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1654 msgid ""
1655 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1656 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1657 "default operation depends on the input data\n"
1658 msgstr ""
1659 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1660 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1661 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1662
1663 msgid ""
1664 "\n"
1665 "Supported algorithms:\n"
1666 msgstr ""
1667 "\n"
1668 "Algoritmer som stöds:\n"
1669
1670 msgid "Pubkey: "
1671 msgstr "Publik nyckel: "
1672
1673 msgid "Cipher: "
1674 msgstr "Chiffer: "
1675
1676 msgid "Hash: "
1677 msgstr "Kontrollsumma: "
1678
1679 msgid "Compression: "
1680 msgstr "Komprimering: "
1681
1682 msgid "usage: gpg [options] "
1683 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1684
1685 msgid "conflicting commands\n"
1686 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1687
1688 # Vad betyder detta?
1689 #, c-format
1690 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1691 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1692
1693 #, c-format
1694 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1695 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1696
1697 #, c-format
1698 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1699 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1700
1701 #, c-format
1702 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1703 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1704
1705 #, c-format
1706 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1707 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1708
1709 #, c-format
1710 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1711 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1712
1713 # Extension är vad? FIXME
1714 #, c-format
1715 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1716 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1717
1718 #, c-format
1719 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1720 msgstr ""
1721 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1722
1723 #, c-format
1724 msgid ""
1725 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1726 msgstr ""
1727 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1728 "s\"\n"
1729
1730 #, c-format
1731 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1732 msgstr ""
1733 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1734
1735 #, c-format
1736 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1737 msgstr ""
1738 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1739
1740 #, c-format
1741 msgid ""
1742 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1743 msgstr ""
1744 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1745 "\"%s\"\n"
1746
1747 #, c-format
1748 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1749 msgstr ""
1750 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1751
1752 #, c-format
1753 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
1754 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1755
1756 msgid "display photo IDs during key listings"
1757 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1758
1759 msgid "show policy URLs during signature listings"
1760 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1761
1762 msgid "show all notations during signature listings"
1763 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1764
1765 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1766 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1767
1768 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1769 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1770
1771 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1772 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1773
1774 msgid "show user ID validity during key listings"
1775 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1776
1777 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1778 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1779
1780 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1781 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1782
1783 msgid "show the keyring name in key listings"
1784 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1785
1786 msgid "show expiration dates during signature listings"
1787 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1788
1789 #, c-format
1790 msgid "NOTE: old default options file '%s' ignored\n"
1791 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1792
1793 #, c-format
1794 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1795 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
1796
1797 #, c-format
1798 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1799 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1800
1801 #, c-format
1802 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
1803 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1804
1805 #, c-format
1806 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
1807 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1808
1809 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1810 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1811
1812 #, c-format
1813 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1814 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1815
1816 msgid "invalid keyserver options\n"
1817 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1818
1819 #, c-format
1820 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1821 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1822
1823 msgid "invalid import options\n"
1824 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1825
1826 #, c-format
1827 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1828 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1829
1830 msgid "invalid export options\n"
1831 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1832
1833 #, c-format
1834 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1835 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1836
1837 msgid "invalid list options\n"
1838 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1839
1840 msgid "display photo IDs during signature verification"
1841 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
1842
1843 msgid "show policy URLs during signature verification"
1844 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
1845
1846 msgid "show all notations during signature verification"
1847 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
1848
1849 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1850 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
1851
1852 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1853 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
1854
1855 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1856 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
1857
1858 msgid "show user ID validity during signature verification"
1859 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1860
1861 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1862 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1863
1864 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1865 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
1866
1867 msgid "validate signatures with PKA data"
1868 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1869
1870 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1871 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1875 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1876
1877 msgid "invalid verify options\n"
1878 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1879
1880 #, c-format
1881 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1882 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1883
1884 #, c-format
1885 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1886 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1887
1888 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1889 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
1890
1891 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1892 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1893 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
1894
1895 #, c-format
1896 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1897 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1898
1899 #, c-format
1900 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1901 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1902
1903 #, c-format
1904 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1905 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1906
1907 #, c-format
1908 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1909 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
1910
1911 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1912 msgstr ""
1913 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1914 "i --pgp2-läge\n"
1915
1916 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1917 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1918
1919 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1920 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1921
1922 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1923 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1924 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
1925
1926 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1927 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
1928
1929 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1930 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
1931
1932 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1933 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
1934
1935 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1936 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
1937
1938 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1939 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1940 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1941
1942 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1943 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1944 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1945
1946 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1947 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1948 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
1949
1950 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1951 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1952 msgstr ""
1953 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1954
1955 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1956 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1957 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
1958
1959 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1960 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1961 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1962
1963 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1964 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1965
1966 msgid "invalid default preferences\n"
1967 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
1968
1969 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1970 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1971 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
1972
1973 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1974 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
1975
1976 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1977 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1981 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
1985 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1986
1987 #, c-format
1988 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
1989 msgstr ""
1990 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1991
1992 #, c-format
1993 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
1994 msgstr ""
1995 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1999 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2000
2001 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2002 msgstr ""
2003 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2004
2005 msgid "--store [filename]"
2006 msgstr "--store [filnamn]"
2007
2008 msgid "--symmetric [filename]"
2009 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2013 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2014
2015 msgid "--encrypt [filename]"
2016 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2017
2018 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2019 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2020
2021 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2022 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2023
2024 #, c-format
2025 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2026 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2027
2028 msgid "--sign [filename]"
2029 msgstr "--sign [filnamn]"
2030
2031 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2032 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2033
2034 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2035 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2036
2037 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2038 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2042 msgstr ""
2043 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2044
2045 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2046 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2047
2048 msgid "--clearsign [filename]"
2049 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2050
2051 msgid "--decrypt [filename]"
2052 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2053
2054 msgid "--sign-key user-id"
2055 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2056
2057 msgid "--lsign-key user-id"
2058 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2059
2060 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2061 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2062
2063 #, c-format
2064 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2065 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2066
2067 #, c-format
2068 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2069 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2070
2071 #, c-format
2072 msgid "key export failed: %s\n"
2073 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2077 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2078
2079 #, c-format
2080 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2081 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2082
2083 #, c-format
2084 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2085 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2086
2087 #, c-format
2088 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2089 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2090
2091 #, c-format
2092 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2093 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2094
2095 msgid "[filename]"
2096 msgstr "[filnamn]"
2097
2098 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2099 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2100
2101 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2102 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2103
2104 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2105 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2106
2107 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2108 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2109
2110 #, fuzzy
2111 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2112 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2113
2114 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2115 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2116 # Krav från RIPE.
2117 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2118 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2119
2120 msgid "|FD|write status info to this FD"
2121 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2122
2123 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2124 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2125
2126 #, fuzzy
2127 msgid ""
2128 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2129 "Check signatures against known trusted keys\n"
2130 msgstr ""
2131 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2132 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2133
2134 msgid "No help available"
2135 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2136
2137 #, c-format
2138 msgid "No help available for '%s'"
2139 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2140
2141 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2142 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2143
2144 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2145 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2146
2147 msgid "do not update the trustdb after import"
2148 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2149
2150 msgid "create a public key when importing a secret key"
2151 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2152
2153 msgid "only accept updates to existing keys"
2154 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2155
2156 msgid "remove unusable parts from key after import"
2157 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2158
2159 msgid "remove as much as possible from key after import"
2160 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2161
2162 #, c-format
2163 msgid "skipping block of type %d\n"
2164 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "%lu keys processed so far\n"
2168 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2169
2170 #, c-format
2171 msgid "Total number processed: %lu\n"
2172 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2176 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2177
2178 #, c-format
2179 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2180 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "              imported: %lu"
2184 msgstr "                    importerade: %lu"
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "             unchanged: %lu\n"
2188 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2192 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2196 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "        new signatures: %lu\n"
2200 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2204 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2208 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2212 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2216 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "          not imported: %lu\n"
2220 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2224 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2228 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid ""
2232 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2233 "algorithms on these user IDs:\n"
2234 msgstr ""
2235 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2236 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2240 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2244 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2248 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2249
2250 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2251 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2252
2253 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2254 msgstr ""
2255 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2256 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2260 msgstr ""
2261 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2262
2263 #, c-format
2264 msgid "key %s: no user ID\n"
2265 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2266
2267 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2268 #, c-format
2269 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2270 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2271
2272 # vad innebär fnutten i slutet?
2273 #, c-format
2274 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2275 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2276
2277 #, c-format
2278 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2279 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2280
2281 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2282 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2286 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2290 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2291
2292 #, c-format
2293 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2294 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "writing to '%s'\n"
2298 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2302 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2303
2304 # fixme: I appended the %s -wk
2305 #, c-format
2306 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2307 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2308
2309 #, c-format
2310 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2311 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2315 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2319 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2320
2321 #, c-format
2322 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2323 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2327 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2331 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2335 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2339 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2343 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2347 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2351 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2355 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2359 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2363 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2367 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2368
2369 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2370 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2374 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "key %s: secret key imported\n"
2378 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2382 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2386 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2390 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2394 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2398 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2402 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2403
2404 # fixme: I appended the %s -wk
2405 #, c-format
2406 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr ""
2408 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2409 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2413 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2417 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2421 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2425 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2429 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2433 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2437 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2441 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2445 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2449 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2453 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2457 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2458
2459 # nyckeln eller certifikatet??
2460 #, c-format
2461 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2462 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2466 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
2467
2468 # nyckeln eller klassen?
2469 #, c-format
2470 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2471 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2475 msgstr ""
2476 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2480 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2484 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2488 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2492 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
2493
2494 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2495 msgstr ""
2496 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
2497
2498 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2499 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
2500
2501 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2502 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2506 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "keyring '%s' created\n"
2510 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2514 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2518 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2519
2520 msgid "[revocation]"
2521 msgstr "[spärr]"
2522
2523 msgid "[self-signature]"
2524 msgstr "[självsignatur]"
2525
2526 msgid "1 bad signature\n"
2527 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "%d bad signatures\n"
2531 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2532
2533 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2534 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2538 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
2539
2540 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2541 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2545 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
2546
2547 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2548 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2552 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
2553
2554 msgid ""
2555 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2556 "keys\n"
2557 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2558 "etc.)\n"
2559 msgstr ""
2560 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
2561 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
2562 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2566 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "  %d = I trust fully\n"
2570 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
2571
2572 msgid ""
2573 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2574 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2575 "trust signatures on your behalf.\n"
2576 msgstr ""
2577 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
2578 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
2579 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
2580
2581 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2582 msgstr ""
2583 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
2584
2585 #, c-format
2586 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2587 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
2588
2589 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2590 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2591
2592 msgid "  Unable to sign.\n"
2593 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2597 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
2598
2599 #, c-format
2600 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2601 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
2602
2603 #, c-format
2604 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2605 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
2606
2607 msgid "Sign it? (y/N) "
2608 msgstr "Signera den? (j/N) "
2609
2610 #, c-format
2611 msgid ""
2612 "The self-signature on \"%s\"\n"
2613 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2614 msgstr ""
2615 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
2616 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2617
2618 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2619 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2620
2621 #, c-format
2622 msgid ""
2623 "Your current signature on \"%s\"\n"
2624 "has expired.\n"
2625 msgstr ""
2626 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2627 "har gått ut.\n"
2628
2629 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2630 msgstr ""
2631 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2632 "n) "
2633
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "Your current signature on \"%s\"\n"
2637 "is a local signature.\n"
2638 msgstr ""
2639 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2640 "är en lokal signatur.\n"
2641
2642 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2643 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2647 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2651 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
2652
2653 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2654 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2658 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
2659
2660 msgid "This key has expired!"
2661 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2665 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2666
2667 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2668 msgstr ""
2669 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2670
2671 msgid ""
2672 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2673 "mode.\n"
2674 msgstr ""
2675 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2676 "läge\n"
2677
2678 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2679 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2680
2681 msgid ""
2682 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2683 "belongs\n"
2684 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2685 msgstr ""
2686 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2687 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2691 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2695 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2699 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2703 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
2704
2705 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2706 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
2707
2708 #, c-format
2709 msgid ""
2710 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2711 "key \"%s\" (%s)\n"
2712 msgstr ""
2713 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2714 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
2715
2716 msgid "This will be a self-signature.\n"
2717 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
2718
2719 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2720 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
2721
2722 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2723 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
2724
2725 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2726 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
2727
2728 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2729 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
2730
2731 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2732 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
2733
2734 msgid "I have checked this key casually.\n"
2735 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
2736
2737 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2738 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
2739
2740 msgid "Really sign? (y/N) "
2741 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
2742
2743 #, c-format
2744 msgid "signing failed: %s\n"
2745 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2746
2747 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2748 msgstr ""
2749 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
2750 "att ändra.\n"
2751
2752 msgid "This key is not protected.\n"
2753 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2754
2755 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2756 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2757
2758 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2759 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
2760
2761 msgid "Key is protected.\n"
2762 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2763
2764 #, c-format
2765 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2766 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2767
2768 msgid ""
2769 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2770 "\n"
2771 msgstr ""
2772 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
2773 "\n"
2774
2775 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2776 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
2777
2778 msgid ""
2779 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2780 "\n"
2781 msgstr ""
2782 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
2783 "\n"
2784
2785 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2786 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
2787
2788 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2789 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2790
2791 msgid "save and quit"
2792 msgstr "spara och avsluta"
2793
2794 msgid "show key fingerprint"
2795 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
2796
2797 msgid "list key and user IDs"
2798 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
2799
2800 msgid "select user ID N"
2801 msgstr "välj användaridentiteten N"
2802
2803 msgid "select subkey N"
2804 msgstr "välj undernyckel N"
2805
2806 msgid "check signatures"
2807 msgstr "kontrollera signaturer"
2808
2809 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2810 msgstr ""
2811 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
2812
2813 msgid "sign selected user IDs locally"
2814 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
2815
2816 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2817 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
2818
2819 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2820 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
2821
2822 msgid "add a user ID"
2823 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2824
2825 msgid "add a photo ID"
2826 msgstr "lägg till ett foto-id"
2827
2828 msgid "delete selected user IDs"
2829 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
2830
2831 msgid "add a subkey"
2832 msgstr "lägg till en undernyckel"
2833
2834 msgid "add a key to a smartcard"
2835 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
2836
2837 msgid "move a key to a smartcard"
2838 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
2839
2840 msgid "move a backup key to a smartcard"
2841 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
2842
2843 msgid "delete selected subkeys"
2844 msgstr "ta bort valda undernycklar"
2845
2846 msgid "add a revocation key"
2847 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
2848
2849 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2850 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
2851
2852 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2853 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
2854
2855 msgid "flag the selected user ID as primary"
2856 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
2857
2858 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2859 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
2860
2861 msgid "list preferences (expert)"
2862 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
2863
2864 msgid "list preferences (verbose)"
2865 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
2866
2867 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2868 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
2869
2870 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2871 msgstr ""
2872 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
2873
2874 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2875 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
2876
2877 msgid "change the passphrase"
2878 msgstr "ändra lösenfrasen"
2879
2880 # originalet borde ha ett value
2881 msgid "change the ownertrust"
2882 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2883
2884 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2885 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
2886
2887 msgid "revoke selected user IDs"
2888 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
2889
2890 msgid "revoke key or selected subkeys"
2891 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
2892
2893 msgid "enable key"
2894 msgstr "aktivera nyckel"
2895
2896 msgid "disable key"
2897 msgstr "inaktivera nyckel"
2898
2899 msgid "show selected photo IDs"
2900 msgstr "visa valda foto-id:n"
2901
2902 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2903 msgstr ""
2904 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
2905 "signaturer från nyckeln"
2906
2907 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2908 msgstr ""
2909 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
2910 "nyckeln"
2911
2912 #, c-format
2913 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2914 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
2915
2916 msgid "Secret key is available.\n"
2917 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2918
2919 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2920 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2921
2922 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2923 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2924
2925 msgid ""
2926 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2927 "(lsign),\n"
2928 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2929 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2930 msgstr ""
2931 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
2932 "(lsign),\n"
2933 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
2934 "signaturer\n"
2935 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2936
2937 msgid "Key is revoked."
2938 msgstr "Nyckeln är spärrad."
2939
2940 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2941 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
2942
2943 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2944 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
2948 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2952 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
2953
2954 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2955 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2956
2957 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2958 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2959
2960 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2961 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
2962
2963 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2964 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
2965
2966 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2967 #. moving the key and not about removing it.
2968 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2969 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
2970
2971 msgid "You must select exactly one key.\n"
2972 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
2973
2974 msgid "Command expects a filename argument\n"
2975 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "Can't open '%s': %s\n"
2979 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
2983 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
2984
2985 msgid "You must select at least one key.\n"
2986 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2987
2988 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2989 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
2990
2991 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2992 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
2993
2994 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2995 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
2996
2997 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2998 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
2999
3000 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3001 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3002
3003 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3004 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3005
3006 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3007 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3008
3009 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3010 msgstr ""
3011 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3012 "tillhandahåller\n"
3013
3014 msgid "Set preference list to:\n"
3015 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3016
3017 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3018 msgstr ""
3019 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3020 "(j/N) "
3021
3022 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3023 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3024
3025 msgid "Save changes? (y/N) "
3026 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3027
3028 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3029 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3030
3031 #, c-format
3032 msgid "update failed: %s\n"
3033 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "update secret failed: %s\n"
3037 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3038
3039 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3040 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3041
3042 msgid "Digest: "
3043 msgstr "Sammandrag: "
3044
3045 msgid "Features: "
3046 msgstr "Funktioner: "
3047
3048 msgid "Keyserver no-modify"
3049 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3050
3051 msgid "Preferred keyserver: "
3052 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3053
3054 msgid "Notations: "
3055 msgstr "Notationer: "
3056
3057 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3058 msgstr ""
3059 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3060 "typ.\n"
3061
3062 #, c-format
3063 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3064 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3065
3066 #, c-format
3067 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3068 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3069
3070 msgid "(sensitive)"
3071 msgstr "(känsligt)"
3072
3073 #, c-format
3074 msgid "created: %s"
3075 msgstr "skapat: %s"
3076
3077 #, c-format
3078 msgid "revoked: %s"
3079 msgstr "spärrad: %s"
3080
3081 #, c-format
3082 msgid "expired: %s"
3083 msgstr "utgånget: %s"
3084
3085 #, c-format
3086 msgid "expires: %s"
3087 msgstr "går ut: %s"
3088
3089 #, c-format
3090 msgid "usage: %s"
3091 msgstr "användning: %s"
3092
3093 #, c-format
3094 msgid "trust: %s"
3095 msgstr "tillit: %s"
3096
3097 #, c-format
3098 msgid "validity: %s"
3099 msgstr "giltighet: %s"
3100
3101 msgid "This key has been disabled"
3102 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3103
3104 msgid "card-no: "
3105 msgstr "kortnummer: "
3106
3107 msgid ""
3108 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3109 "unless you restart the program.\n"
3110 msgstr ""
3111 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3112 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3113
3114 msgid "revoked"
3115 msgstr "spärrad"
3116
3117 msgid "expired"
3118 msgstr "utgånget"
3119
3120 msgid ""
3121 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3122 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3123 msgstr ""
3124 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3125 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3126 "vara den primära identiteten.\n"
3127
3128 msgid ""
3129 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3130 "versions\n"
3131 "         of PGP to reject this key.\n"
3132 msgstr ""
3133 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3134 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3135
3136 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3137 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3138
3139 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3140 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3141
3142 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3143 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3144
3145 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3146 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3147
3148 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3149 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3150
3151 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3152 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3153
3154 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3155 #, c-format
3156 msgid "Deleted %d signature.\n"
3157 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3158
3159 #, c-format
3160 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3161 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3162
3163 msgid "Nothing deleted.\n"
3164 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3165
3166 msgid "invalid"
3167 msgstr "ogiltigt"
3168
3169 #, c-format
3170 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3171 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3175 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3179 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3183 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3187 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3188
3189 msgid ""
3190 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3191 "cause\n"
3192 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3193 msgstr ""
3194 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
3195 "denna\n"
3196 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3197
3198 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3199 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
3200
3201 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3202 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
3203
3204 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3205 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
3206
3207 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3208 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3209
3210 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3211 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
3212
3213 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3214 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
3215
3216 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3217 msgid ""
3218 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3219 msgstr ""
3220 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
3221
3222 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3223 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3224
3225 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3226 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
3227
3228 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3229 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
3230
3231 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3232 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3233
3234 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3235 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3236
3237 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3238 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3239
3240 # Vad betyder det?
3241 #, c-format
3242 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3243 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
3244
3245 #, c-format
3246 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3247 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
3248
3249 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3250 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
3251
3252 #, c-format
3253 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3254 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3255
3256 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3257 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
3258
3259 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3260 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3261 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
3262
3263 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3264 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3265 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
3266
3267 msgid "Enter the notation: "
3268 msgstr "Ange notationen: "
3269
3270 msgid "Proceed? (y/N) "
3271 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
3272
3273 #, c-format
3274 msgid "No user ID with index %d\n"
3275 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
3276
3277 #, c-format
3278 msgid "No user ID with hash %s\n"
3279 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
3280
3281 #, c-format
3282 msgid "No subkey with index %d\n"
3283 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
3284
3285 #, c-format
3286 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3287 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
3288
3289 #, c-format
3290 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3291 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
3292
3293 msgid " (non-exportable)"
3294 msgstr "  (icke exporterbar)"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "This signature expired on %s.\n"
3298 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3299
3300 # nyckel? signatur?
3301 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3302 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
3303
3304 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3305 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3306
3307 msgid "Not signed by you.\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 #, c-format
3311 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3312 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
3313
3314 msgid " (non-revocable)"
3315 msgstr " (inte spärrbar)"
3316
3317 #, c-format
3318 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3319 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
3320
3321 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3322 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
3323
3324 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3325 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
3326
3327 msgid "no secret key\n"
3328 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3329
3330 #, c-format
3331 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3332 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
3333
3334 #, c-format
3335 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3336 msgstr ""
3337 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
3338 "framtiden\n"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3342 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3346 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
3347
3348 #, c-format
3349 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3350 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
3351
3352 #, c-format
3353 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3354 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
3355
3356 msgid "too many cipher preferences\n"
3357 msgstr "för många chifferinställningar\n"
3358
3359 msgid "too many digest preferences\n"
3360 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
3361
3362 msgid "too many compression preferences\n"
3363 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3367 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
3368
3369 msgid "writing direct signature\n"
3370 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3371
3372 msgid "writing self signature\n"
3373 msgstr "skriver självsignatur\n"
3374
3375 msgid "writing key binding signature\n"
3376 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3377
3378 #, c-format
3379 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3380 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3381
3382 #, c-format
3383 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3384 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3385
3386 msgid ""
3387 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3388 msgstr ""
3389 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
3390 "sammandragsstorleken\n"
3391
3392 msgid "Sign"
3393 msgstr "Signera"
3394
3395 msgid "Certify"
3396 msgstr "Certifiera"
3397
3398 msgid "Encrypt"
3399 msgstr "Kryptera"
3400
3401 msgid "Authenticate"
3402 msgstr "Autentisera"
3403
3404 # S = Signera
3405 # K = Kryptera
3406 # A = Authentisera
3407 # Q = Avsluta
3408 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3409 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3410 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3411 #. functions:
3412 #.
3413 #. s = Toggle signing capability
3414 #. e = Toggle encryption capability
3415 #. a = Toggle authentication capability
3416 #. q = Finish
3417 #.
3418 msgid "SsEeAaQq"
3419 msgstr "SsKkAaQq"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "Possible actions for a %s key: "
3423 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
3424
3425 msgid "Current allowed actions: "
3426 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
3427
3428 #, c-format
3429 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3430 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
3431
3432 #, c-format
3433 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3434 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
3435
3436 #, c-format
3437 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3438 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
3439
3440 #, c-format
3441 msgid "   (%c) Finished\n"
3442 msgstr "   (%c) Färdig\n"
3443
3444 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3445 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3446
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3449 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
3450
3451 #, fuzzy, c-format
3452 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3453 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
3454
3455 #, c-format
3456 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3457 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3458
3459 #, c-format
3460 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3461 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3462
3463 #, c-format
3464 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3465 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
3466
3467 #, c-format
3468 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3469 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3470
3471 #, c-format
3472 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3473 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3477 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3481 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
3482
3483 #, fuzzy, c-format
3484 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3485 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
3486
3487 #, c-format
3488 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3489 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
3490
3491 #, c-format
3492 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3493 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3494
3495 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3496 msgid ""
3497 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3498 "         0 = key does not expire\n"
3499 "      <n>  = key expires in n days\n"
3500 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3501 "      <n>m = key expires in n months\n"
3502 "      <n>y = key expires in n years\n"
3503 msgstr ""
3504 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3505 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3506 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3507 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3508 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3509 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3510
3511 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3512 msgid ""
3513 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3514 "         0 = signature does not expire\n"
3515 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3516 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3517 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3518 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3519 msgstr ""
3520 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3521 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3522 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3523 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3524 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3525 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3526
3527 msgid "Key is valid for? (0) "
3528 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3529
3530 #, c-format
3531 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3532 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
3533
3534 msgid "invalid value\n"
3535 msgstr "ogiltigt värde\n"
3536
3537 msgid "Key does not expire at all\n"
3538 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
3539
3540 msgid "Signature does not expire at all\n"
3541 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
3542
3543 #, c-format
3544 msgid "Key expires at %s\n"
3545 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
3546
3547 #, c-format
3548 msgid "Signature expires at %s\n"
3549 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
3550
3551 msgid ""
3552 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3553 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3554 msgstr ""
3555 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3556 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3557
3558 msgid "Is this correct? (y/N) "
3559 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
3560
3561 msgid ""
3562 "\n"
3563 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3564 "\n"
3565 msgstr ""
3566 "\n"
3567 "GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
3568 "nyckel.\n"
3569 "\n"
3570
3571 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3572 #. but you should keep your existing translation.  In case
3573 #. the new string is not translated this old string will
3574 #. be used.
3575 msgid ""
3576 "\n"
3577 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3578 "ID\n"
3579 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3580 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3581 "\n"
3582 msgstr ""
3583 "\n"
3584 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
3585 "programvaran\n"
3586 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
3587 "postadress\n"
3588 "enligt följande format: \n"
3589 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3590 "\n"
3591
3592 msgid "Real name: "
3593 msgstr "Namn: "
3594
3595 msgid "Invalid character in name\n"
3596 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
3597
3598 msgid "Name may not start with a digit\n"
3599 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3600
3601 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3602 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3603
3604 msgid "Email address: "
3605 msgstr "E-postadress: "
3606
3607 msgid "Not a valid email address\n"
3608 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3609
3610 msgid "Comment: "
3611 msgstr "Kommentar: "
3612
3613 msgid "Invalid character in comment\n"
3614 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3618 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid ""
3622 "You selected this USER-ID:\n"
3623 "    \"%s\"\n"
3624 "\n"
3625 msgstr ""
3626 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3627 "    \"%s\"\n"
3628 "\n"
3629
3630 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3631 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
3632
3633 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3634 msgstr ""
3635
3636 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3637 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3638 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3639 #. string which should be translated accordingly and the
3640 #. letter changed to match the one in the answer string.
3641 #.
3642 #. n = Change name
3643 #. c = Change comment
3644 #. e = Change email
3645 #. o = Okay (ready, continue)
3646 #. q = Quit
3647 #.
3648 msgid "NnCcEeOoQq"
3649 msgstr "NnKkEeOoAa"
3650
3651 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3652 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
3653
3654 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3655 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
3656
3657 msgid "Please correct the error first\n"
3658 msgstr "Rätta först felet\n"
3659
3660 # fel kapitalisering i originalet?
3661 msgid ""
3662 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3663 "\n"
3664 msgstr ""
3665 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
3666 "\n"
3667
3668 #, fuzzy
3669 msgid ""
3670 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3671 "encryption key."
3672 msgstr ""
3673 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
3674
3675 #, c-format
3676 msgid "%s.\n"
3677 msgstr "%s.\n"
3678
3679 msgid ""
3680 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3681 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3682 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3683 "\n"
3684 msgstr ""
3685 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
3686 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
3687 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
3688 "\n"
3689
3690 msgid ""
3691 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3692 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3693 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3694 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3695 msgstr ""
3696 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
3697 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
3698 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
3699 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
3700
3701 msgid "Key generation canceled.\n"
3702 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "writing public key to '%s'\n"
3706 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "writing secret key stub to '%s'\n"
3710 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "writing secret key to '%s'\n"
3714 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3718 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
3719
3720 #, c-format
3721 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3722 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
3723
3724 #, c-format
3725 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
3726 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
3727
3728 #, c-format
3729 msgid "error writing secret keyring '%s': %s\n"
3730 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
3731
3732 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3733 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
3734
3735 # Flagga.. inte kommando
3736 msgid ""
3737 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3738 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3739 msgstr ""
3740 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
3741 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
3742 "syfte.\n"
3743
3744 #, c-format
3745 msgid "Key generation failed: %s\n"
3746 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
3747
3748 # c-format behövs inte i singularis
3749 #, c-format
3750 msgid ""
3751 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3752 msgstr ""
3753 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
3754 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid ""
3758 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3759 msgstr ""
3760 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
3761 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3762
3763 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3764 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
3765
3766 msgid "Really create? (y/N) "
3767 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
3768
3769 #, c-format
3770 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3771 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
3772
3773 #, c-format
3774 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
3775 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "NOTE: backup of card key saved to '%s'\n"
3779 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
3780
3781 msgid "never     "
3782 msgstr "aldrig"
3783
3784 msgid "Critical signature policy: "
3785 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
3786
3787 msgid "Signature policy: "
3788 msgstr "Signaturpolicy: "
3789
3790 msgid "Critical preferred keyserver: "
3791 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
3792
3793 msgid "Critical signature notation: "
3794 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
3795
3796 msgid "Signature notation: "
3797 msgstr "Signaturnotation: "
3798
3799 msgid "Keyring"
3800 msgstr "Nyckelring"
3801
3802 msgid "Primary key fingerprint:"
3803 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
3804
3805 msgid "     Subkey fingerprint:"
3806 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
3807
3808 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3809 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3810 msgid " Primary key fingerprint:"
3811 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
3812
3813 msgid "      Subkey fingerprint:"
3814 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
3815
3816 msgid "      Key fingerprint ="
3817 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
3818
3819 msgid "      Card serial no. ="
3820 msgstr "       Kortets serienr ="
3821
3822 #, c-format
3823 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
3824 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
3825
3826 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
3827 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3828 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3829
3830 #, c-format
3831 msgid "%s is the unchanged one\n"
3832 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3833
3834 #, c-format
3835 msgid "%s is the new one\n"
3836 msgstr "%s är den nya\n"
3837
3838 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3839 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3840
3841 #, c-format
3842 msgid "caching keyring '%s'\n"
3843 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
3844
3845 #, c-format
3846 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3847 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3851 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
3852
3853 #, c-format
3854 msgid "%s: keyring created\n"
3855 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3856
3857 msgid "include revoked keys in search results"
3858 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
3859
3860 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3861 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
3862
3863 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3864 msgstr ""
3865 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
3866
3867 msgid "do not delete temporary files after using them"
3868 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
3869
3870 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3871 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
3872
3873 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3874 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
3875
3876 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3877 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
3878
3879 #, c-format
3880 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
3881 msgstr ""
3882 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
3883
3884 msgid "disabled"
3885 msgstr "inaktiverad"
3886
3887 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3888 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3892 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
3893
3894 #, c-format
3895 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3896 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
3897
3898 msgid "key not found on keyserver\n"
3899 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3903 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
3904
3905 #, c-format
3906 msgid "requesting key %s from %s\n"
3907 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
3908
3909 #, c-format
3910 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3911 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
3912
3913 #, c-format
3914 msgid "searching for names from %s\n"
3915 msgstr "söker efter namn från %s\n"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3919 msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "sending key %s to %s\n"
3923 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
3924
3925 #, c-format
3926 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3927 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
3928
3929 #, c-format
3930 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3931 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
3932
3933 msgid "no keyserver action!\n"
3934 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
3935