* mk-w32-dist: Updated from stable branch.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2002
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # 167 fuzzy translations have been revised and
9 # 84 new messages have been translated.
10 # All translations have been revised and updated.
11 # In total 673 messages have been translated.
12 # ===================================================
13 #
14 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
15 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
16 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
17 #
18 # $Id$
19 #
20 msgid ""
21 msgstr ""
22 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.1\n"
23 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
24 "POT-Creation-Date: 2004-10-01 10:36+0200\n"
25 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
26 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
27 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
30 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31
32 #: util/secmem.c:90
33 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
34 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
35
36 #: util/secmem.c:91
37 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
38 msgstr "se http://www.gnupg.org/faq.html för mer information\n"
39
40 #: util/secmem.c:340
41 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
42 msgstr "operationen är inte möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
43
44 #: util/secmem.c:341
45 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
46 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
47
48 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
49 msgid "yes"
50 msgstr "ja"
51
52 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
53 msgid "yY"
54 msgstr "jJ"
55
56 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
57 msgid "no"
58 msgstr "nej"
59
60 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
61 msgid "nN"
62 msgstr "nN"
63
64 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1232
65 msgid "quit"
66 msgstr "avsluta"
67
68 #: util/miscutil.c:351
69 msgid "qQ"
70 msgstr "aA"
71
72 #: util/miscutil.c:384
73 msgid "okay|okay"
74 msgstr ""
75
76 #: util/miscutil.c:386
77 msgid "cancel|cancel"
78 msgstr ""
79
80 #: util/miscutil.c:387
81 msgid "oO"
82 msgstr ""
83
84 #: util/miscutil.c:388
85 #, fuzzy
86 msgid "cC"
87 msgstr "c"
88
89 #: util/errors.c:54
90 msgid "general error"
91 msgstr "allmänt fel"
92
93 #: util/errors.c:55
94 msgid "unknown packet type"
95 msgstr "okänd pakettyp"
96
97 #: util/errors.c:56
98 msgid "unknown version"
99 msgstr "okänd version"
100
101 #: util/errors.c:57
102 msgid "unknown pubkey algorithm"
103 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
104
105 #: util/errors.c:58
106 msgid "unknown digest algorithm"
107 msgstr "okänd algoritm för beräkning av sammandrag"
108
109 #: util/errors.c:59
110 msgid "bad public key"
111 msgstr "felaktig offentlig (publik) nyckel"
112
113 #: util/errors.c:60
114 msgid "bad secret key"
115 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
116
117 #: util/errors.c:61
118 msgid "bad signature"
119 msgstr "felaktig signatur"
120
121 #: util/errors.c:62
122 msgid "checksum error"
123 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
124
125 #: util/errors.c:63
126 msgid "bad passphrase"
127 msgstr "felaktig lösenmening"
128
129 #: util/errors.c:64
130 msgid "public key not found"
131 msgstr "hittade inte offentlig (publik) nyckel"
132
133 #: util/errors.c:65
134 msgid "unknown cipher algorithm"
135 msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
136
137 #: util/errors.c:66
138 msgid "can't open the keyring"
139 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
140
141 #: util/errors.c:67
142 msgid "invalid packet"
143 msgstr "felaktigt paket"
144
145 #: util/errors.c:68
146 msgid "invalid armor"
147 msgstr "felaktigt skal"
148
149 #: util/errors.c:69
150 msgid "no such user id"
151 msgstr "okänd användaridentitet"
152
153 #: util/errors.c:70
154 msgid "secret key not available"
155 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
156
157 #: util/errors.c:71
158 msgid "wrong secret key used"
159 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
160
161 #: util/errors.c:72
162 msgid "not supported"
163 msgstr "inte stödd"
164
165 #: util/errors.c:73
166 msgid "bad key"
167 msgstr "felaktig nyckel"
168
169 #: util/errors.c:74
170 msgid "file read error"
171 msgstr "fel vid läsning av fil"
172
173 #: util/errors.c:75
174 msgid "file write error"
175 msgstr "fel vid skrivning av fil"
176
177 #: util/errors.c:76
178 msgid "unknown compress algorithm"
179 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
180
181 #: util/errors.c:77
182 msgid "file open error"
183 msgstr "fel vid öppnande av fil"
184
185 #: util/errors.c:78
186 msgid "file create error"
187 msgstr "fel vid skapande av fil"
188
189 #: util/errors.c:79
190 msgid "invalid passphrase"
191 msgstr "felaktig lösenmening"
192
193 #: util/errors.c:80
194 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
195 msgstr "algoritmen för publik nyckel är inte införd"
196
197 #: util/errors.c:81
198 msgid "unimplemented cipher algorithm"
199 msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
200
201 #: util/errors.c:82
202 msgid "unknown signature class"
203 msgstr "okänd signaturklass"
204
205 #: util/errors.c:83
206 msgid "trust database error"
207 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
208
209 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
210 #: util/errors.c:84
211 msgid "bad MPI"
212 msgstr "felaktig MPI"
213
214 #: util/errors.c:85
215 msgid "resource limit"
216 msgstr "resursbegränsning"
217
218 #: util/errors.c:86
219 msgid "invalid keyring"
220 msgstr "felaktig nyckelring"
221
222 #: util/errors.c:87
223 msgid "bad certificate"
224 msgstr "felaktigt certifikat"
225
226 #: util/errors.c:88
227 msgid "malformed user id"
228 msgstr "felformaterad användaridentitet"
229
230 #: util/errors.c:89
231 msgid "file close error"
232 msgstr "fel vid stängning av fil"
233
234 #: util/errors.c:90
235 msgid "file rename error"
236 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
237
238 #: util/errors.c:91
239 msgid "file delete error"
240 msgstr "fel vid borttagande av fil"
241
242 #: util/errors.c:92
243 msgid "unexpected data"
244 msgstr "oväntad data"
245
246 #: util/errors.c:93
247 msgid "timestamp conflict"
248 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
249
250 #: util/errors.c:94
251 msgid "unusable pubkey algorithm"
252 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
253
254 #: util/errors.c:95
255 msgid "file exists"
256 msgstr "filen finns"
257
258 #: util/errors.c:96
259 msgid "weak key"
260 msgstr "svag nyckel"
261
262 #: util/errors.c:97
263 msgid "invalid argument"
264 msgstr "felaktigt argument"
265
266 #: util/errors.c:98
267 msgid "bad URI"
268 msgstr "felaktig URI"
269
270 #: util/errors.c:99
271 msgid "unsupported URI"
272 msgstr "denna URI stöds inte"
273
274 #: util/errors.c:100
275 msgid "network error"
276 msgstr "nätverksfel"
277
278 #: util/errors.c:102
279 msgid "not encrypted"
280 msgstr "inte krypterad"
281
282 #: util/errors.c:103
283 msgid "not processed"
284 msgstr "inte behandlade"
285
286 #: util/errors.c:105
287 msgid "unusable public key"
288 msgstr "oanvändbar offentlig (publik) nyckel"
289
290 #: util/errors.c:106
291 msgid "unusable secret key"
292 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
293
294 #: util/errors.c:107
295 msgid "keyserver error"
296 msgstr "nyckelserverfel"
297
298 #: util/errors.c:108
299 #, fuzzy
300 msgid "canceled"
301 msgstr "avbruten av användaren\n"
302
303 #: util/errors.c:109
304 #, fuzzy
305 msgid "no card"
306 msgstr "inte krypterad"
307
308 #: util/logger.c:183
309 msgid "ERROR: "
310 msgstr ""
311
312 #: util/logger.c:186
313 msgid "WARNING: "
314 msgstr ""
315
316 #: util/logger.c:279
317 #, c-format
318 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
319 msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
320
321 #: util/logger.c:285
322 #, c-format
323 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
324 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
325
326 #: cipher/random.c:163
327 msgid "no entropy gathering module detected\n"
328 msgstr ""
329
330 #: cipher/random.c:387 g10/g10.c:3159 g10/keygen.c:2106 g10/import.c:169
331 #, c-format
332 msgid "can't open `%s': %s\n"
333 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
334
335 #: cipher/random.c:391
336 #, c-format
337 msgid "can't stat `%s': %s\n"
338 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
339
340 #: cipher/random.c:396
341 #, c-format
342 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
343 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
344
345 #: cipher/random.c:401
346 msgid "note: random_seed file is empty\n"
347 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
348
349 #: cipher/random.c:407
350 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
351 msgstr "varning: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
352
353 #: cipher/random.c:415
354 #, c-format
355 msgid "can't read `%s': %s\n"
356 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
357
358 #: cipher/random.c:453
359 msgid "note: random_seed file not updated\n"
360 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
361
362 #: cipher/random.c:473
363 #, c-format
364 msgid "can't create `%s': %s\n"
365 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
366
367 #: cipher/random.c:480
368 #, c-format
369 msgid "can't write `%s': %s\n"
370 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
371
372 #: cipher/random.c:483
373 #, c-format
374 msgid "can't close `%s': %s\n"
375 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
376
377 #: cipher/random.c:728
378 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
379 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
380
381 #: cipher/random.c:729
382 msgid ""
383 "The random number generator is only a kludge to let\n"
384 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
385 "\n"
386 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
387 "\n"
388 msgstr ""
389 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
390 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
391 "stark slumptalsgenerator!\n"
392 "\n"
393 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
394 "\n"
395
396 #: cipher/rndlinux.c:134
397 #, c-format
398 msgid ""
399 "\n"
400 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
401 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
402 msgstr ""
403 "\n"
404 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
405 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
406 "(Behöver %d fler byte)\n"
407
408 #: cipher/md.c:137
409 #, c-format
410 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
411 msgstr ""
412
413 #: cipher/rndegd.c:204
414 msgid ""
415 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
416 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
417 "of the entropy.\n"
418 msgstr ""
419
420 #: cipher/primegen.c:120
421 #, c-format
422 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
423 msgstr ""
424
425 #: cipher/primegen.c:311
426 #, c-format
427 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/g10.c:358
431 msgid ""
432 "@Commands:\n"
433 " "
434 msgstr ""
435 "@Kommandon:\n"
436 " "
437
438 #: g10/g10.c:360
439 msgid "|[file]|make a signature"
440 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
441
442 #: g10/g10.c:361
443 msgid "|[file]|make a clear text signature"
444 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
445
446 #: g10/g10.c:362
447 msgid "make a detached signature"
448 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
449
450 #: g10/g10.c:363
451 msgid "encrypt data"
452 msgstr "kryptera data"
453
454 #: g10/g10.c:365
455 msgid "encryption only with symmetric cipher"
456 msgstr "endast symetrisk kryptering"
457
458 #: g10/g10.c:367
459 msgid "decrypt data (default)"
460 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
461
462 #: g10/g10.c:369
463 msgid "verify a signature"
464 msgstr "verifiera en signatur"
465
466 #: g10/g10.c:371
467 msgid "list keys"
468 msgstr "räkna upp nycklar"
469
470 #: g10/g10.c:373
471 msgid "list keys and signatures"
472 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
473
474 #: g10/g10.c:374
475 #, fuzzy
476 msgid "list and check key signatures"
477 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
478
479 #: g10/g10.c:375
480 msgid "list keys and fingerprints"
481 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
482
483 #: g10/g10.c:376
484 msgid "list secret keys"
485 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
486
487 #: g10/g10.c:377
488 msgid "generate a new key pair"
489 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
490
491 #: g10/g10.c:378
492 msgid "remove keys from the public keyring"
493 msgstr "ta bort nycklar från den offentliga (publika)nyckelringen"
494
495 #: g10/g10.c:380
496 msgid "remove keys from the secret keyring"
497 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
498
499 #: g10/g10.c:381
500 msgid "sign a key"
501 msgstr "signera en nyckel"
502
503 #: g10/g10.c:382
504 msgid "sign a key locally"
505 msgstr "signera en nyckel lokalt"
506
507 #: g10/g10.c:385
508 msgid "sign or edit a key"
509 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
510
511 #: g10/g10.c:386
512 msgid "generate a revocation certificate"
513 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
514
515 #: g10/g10.c:388
516 msgid "export keys"
517 msgstr "exportera nycklar"
518
519 #: g10/g10.c:389
520 msgid "export keys to a key server"
521 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
522
523 #: g10/g10.c:390
524 msgid "import keys from a key server"
525 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
526
527 #: g10/g10.c:392
528 msgid "search for keys on a key server"
529 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
530
531 #: g10/g10.c:394
532 msgid "update all keys from a keyserver"
533 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
534
535 #: g10/g10.c:397
536 msgid "import/merge keys"
537 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
538
539 #: g10/g10.c:400
540 msgid "print the card status"
541 msgstr ""
542
543 #: g10/g10.c:401
544 msgid "change data on a card"
545 msgstr ""
546
547 #: g10/g10.c:402
548 msgid "change a card's PIN"
549 msgstr ""
550
551 #: g10/g10.c:410
552 msgid "update the trust database"
553 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
554
555 #: g10/g10.c:417
556 msgid "|algo [files]|print message digests"
557 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
558
559 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
560 msgid ""
561 "@\n"
562 "Options:\n"
563 " "
564 msgstr ""
565 "@\n"
566 "Flaggor:\n"
567 " "
568
569 #: g10/g10.c:423
570 msgid "create ascii armored output"
571 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
572
573 #: g10/g10.c:425
574 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
575 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
576
577 #: g10/g10.c:436
578 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
579 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
580
581 #: g10/g10.c:437
582 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
583 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
584
585 #: g10/g10.c:442
586 msgid "use canonical text mode"
587 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
588
589 #: g10/g10.c:452
590 msgid "use as output file"
591 msgstr "använd som fil för utdata"
592
593 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
594 msgid "verbose"
595 msgstr "utförlig"
596
597 #: g10/g10.c:465
598 msgid "do not make any changes"
599 msgstr "gör inga ändringar"
600
601 #: g10/g10.c:466
602 msgid "prompt before overwriting"
603 msgstr ""
604
605 #: g10/g10.c:511
606 msgid "use strict OpenPGP behavior"
607 msgstr ""
608
609 #: g10/g10.c:512
610 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
611 msgstr ""
612
613 #: g10/g10.c:537
614 msgid ""
615 "@\n"
616 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
617 msgstr ""
618 "@\n"
619 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
620
621 #: g10/g10.c:540
622 msgid ""
623 "@\n"
624 "Examples:\n"
625 "\n"
626 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
627 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
628 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
629 " --list-keys [names]        show keys\n"
630 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
631 msgstr ""
632 "@\n"
633 "Exempel:\n"
634 "\n"
635 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
636 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
637 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
638 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
639 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
640
641 #: g10/g10.c:718 g10/gpgv.c:92
642 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
643 msgstr ""
644 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
645 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
646
647 #: g10/g10.c:735
648 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
649 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
650
651 #: g10/g10.c:738
652 msgid ""
653 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
654 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
655 "default operation depends on the input data\n"
656 msgstr ""
657 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
658 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
659 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
660
661 #: g10/g10.c:749
662 msgid ""
663 "\n"
664 "Supported algorithms:\n"
665 msgstr ""
666 "\n"
667 "Stödda algoritmer:\n"
668
669 #: g10/g10.c:752
670 msgid "Pubkey: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/g10.c:758 g10/keyedit.c:1883
674 msgid "Cipher: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/g10.c:764
678 msgid "Hash: "
679 msgstr ""
680
681 #: g10/g10.c:770 g10/keyedit.c:1929
682 #, fuzzy
683 msgid "Compression: "
684 msgstr "Kommentar: "
685
686 #: g10/g10.c:853
687 msgid "usage: gpg [options] "
688 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
689
690 #: g10/g10.c:956
691 msgid "conflicting commands\n"
692 msgstr "motstridiga kommandon\n"
693
694 #: g10/g10.c:974
695 #, c-format
696 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
697 msgstr ""
698
699 #: g10/g10.c:1171
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
702 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
703
704 #: g10/g10.c:1174
705 #, fuzzy, c-format
706 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
707 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
708
709 #: g10/g10.c:1177
710 #, fuzzy, c-format
711 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
712 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
713
714 #: g10/g10.c:1183
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
717 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
718
719 #: g10/g10.c:1186
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
722 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
723
724 #: g10/g10.c:1189
725 #, fuzzy, c-format
726 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
727 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
728
729 #: g10/g10.c:1195
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
732 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
733
734 #: g10/g10.c:1198
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid ""
737 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
738 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
739
740 #: g10/g10.c:1201
741 #, fuzzy, c-format
742 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
743 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
744
745 #: g10/g10.c:1207
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
748 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
749
750 #: g10/g10.c:1210
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid ""
753 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
754 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
755
756 #: g10/g10.c:1213
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
759 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
760
761 #: g10/g10.c:1354
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
764 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
765
766 #: g10/g10.c:1732
767 #, c-format
768 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
769 msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
770
771 #: g10/g10.c:1768
772 #, c-format
773 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
774 msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
775
776 #: g10/g10.c:1772
777 #, c-format
778 msgid "option file `%s': %s\n"
779 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
780
781 #: g10/g10.c:1779
782 #, c-format
783 msgid "reading options from `%s'\n"
784 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
785
786 #: g10/g10.c:2008 g10/g10.c:2524 g10/g10.c:2535
787 #, c-format
788 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
789 msgstr "OBSERVERA: %s är inte för normal användning!\n"
790
791 #: g10/g10.c:2021
792 #, c-format
793 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
794 msgstr ""
795
796 #: g10/g10.c:2233
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
799 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
800
801 #: g10/g10.c:2252 g10/keyedit.c:3418
802 #, fuzzy
803 msgid "could not parse keyserver URL\n"
804 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
805
806 #: g10/g10.c:2258
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
809 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
810
811 #: g10/g10.c:2261
812 #, fuzzy
813 msgid "invalid keyserver options\n"
814 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
815
816 #: g10/g10.c:2268
817 #, c-format
818 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
819 msgstr "%s: felaktiga importalternativ %d\n"
820
821 #: g10/g10.c:2271
822 msgid "invalid import options\n"
823 msgstr "felaktiga importalternativ\n"
824
825 #: g10/g10.c:2278
826 #, c-format
827 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
828 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
829
830 #: g10/g10.c:2281
831 msgid "invalid export options\n"
832 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
833
834 #: g10/g10.c:2288
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
837 msgstr "%s: felaktiga importalternativ %d\n"
838
839 #: g10/g10.c:2291
840 #, fuzzy
841 msgid "invalid list options\n"
842 msgstr "felaktiga importalternativ\n"
843
844 #: g10/g10.c:2313
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
847 msgstr "%s: felaktiga exportalternativ %d\n"
848
849 #: g10/g10.c:2316
850 #, fuzzy
851 msgid "invalid verify options\n"
852 msgstr "felaktiga exportalternativ\n"
853
854 #: g10/g10.c:2323
855 #, c-format
856 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
857 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
858
859 #: g10/g10.c:2513
860 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
861 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
862
863 #: g10/g10.c:2517
864 #, c-format
865 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
866 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
867
868 #: g10/g10.c:2526
869 #, c-format
870 msgid "%s not allowed with %s!\n"
871 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
872
873 #: g10/g10.c:2529
874 #, c-format
875 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
876 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
877
878 #: g10/g10.c:2550
879 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
880 msgstr ""
881 "du kan bara skapa frånkopplade signaturereller klartextsignaturer\n"
882 "tillsammans med --pgp2\n"
883
884 #: g10/g10.c:2556
885 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
886 msgstr ""
887 "du kan inte både signera och kryptera samtidigt tillsammans med --pgp2\n"
888
889 #: g10/g10.c:2562
890 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
891 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) tillsammans med --pgp2\n"
892
893 #: g10/g10.c:2575
894 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
895 msgstr ""
896 "för att kryptera meddelanden med --pgp2 krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
897
898 #: g10/g10.c:2645 g10/g10.c:2669
899 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
900 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är ogiltig\n"
901
902 #: g10/g10.c:2651 g10/g10.c:2675
903 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
904 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
905
906 #: g10/g10.c:2657
907 #, fuzzy
908 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
909 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är ogiltig\n"
910
911 #: g10/g10.c:2663
912 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
913 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
914
915 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
916 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
917 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
918 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
919 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
920 # för internationella felsökare
921 #: g10/g10.c:2678
922 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
923 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
924
925 #: g10/g10.c:2680
926 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
927 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
928
929 #: g10/g10.c:2682
930 #, fuzzy
931 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
932 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
933
934 #: g10/g10.c:2684
935 #, fuzzy
936 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
937 msgstr "ogiltig standardvärde för test-nivå; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
938
939 #: g10/g10.c:2686
940 #, fuzzy
941 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
942 msgstr "ogiltig standardvärde för test-nivå; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
943
944 #: g10/g10.c:2689
945 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
946 msgstr "OBSERVERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
947
948 #: g10/g10.c:2693
949 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
950 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
951
952 #: g10/g10.c:2700
953 msgid "invalid default preferences\n"
954 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
955
956 #: g10/g10.c:2709
957 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
958 msgstr "felaktiga inställningar av krypteringsalgoritm\n"
959
960 #: g10/g10.c:2713
961 msgid "invalid personal digest preferences\n"
962 msgstr "felaktiga inställningar av checksummealgoritm\n"
963
964 #: g10/g10.c:2717
965 msgid "invalid personal compress preferences\n"
966 msgstr "felaktiga inställningar av kompressionsalgoritm\n"
967
968 #: g10/g10.c:2750
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "%s does not yet work with %s\n"
971 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
972
973 #: g10/g10.c:2797
974 #, fuzzy, c-format
975 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
976 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
977
978 #: g10/g10.c:2802
979 #, fuzzy, c-format
980 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
981 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
982
983 #: g10/g10.c:2807
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
986 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
987
988 #: g10/g10.c:2895
989 #, c-format
990 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
991 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
992
993 #: g10/g10.c:2906
994 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
995 msgstr ""
996 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symetrisk kryptering valts\n"
997
998 #: g10/g10.c:2917
999 msgid "--store [filename]"
1000 msgstr "--store [filnamn]"
1001
1002 #: g10/g10.c:2924
1003 msgid "--symmetric [filename]"
1004 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1005
1006 #: g10/g10.c:2936
1007 msgid "--encrypt [filename]"
1008 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1009
1010 #: g10/g10.c:2949
1011 #, fuzzy
1012 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1013 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1014
1015 #: g10/g10.c:2951
1016 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: g10/g10.c:2954
1020 #, fuzzy, c-format
1021 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1022 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1023
1024 #: g10/g10.c:2972
1025 msgid "--sign [filename]"
1026 msgstr "--sign [filnamn]"
1027
1028 #: g10/g10.c:2985
1029 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1030 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1031
1032 #: g10/g10.c:3000
1033 #, fuzzy
1034 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1035 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1036
1037 #: g10/g10.c:3002
1038 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/g10.c:3005
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1044 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1045
1046 #: g10/g10.c:3025
1047 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1048 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1049
1050 #: g10/g10.c:3034
1051 msgid "--clearsign [filename]"
1052 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1053
1054 #: g10/g10.c:3059
1055 msgid "--decrypt [filename]"
1056 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1057
1058 #: g10/g10.c:3067
1059 msgid "--sign-key user-id"
1060 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1061
1062 #: g10/g10.c:3071
1063 msgid "--lsign-key user-id"
1064 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1065
1066 #: g10/g10.c:3075
1067 msgid "--nrsign-key user-id"
1068 msgstr "--nrsign-key användaridentitet"
1069
1070 #: g10/g10.c:3079
1071 msgid "--nrlsign-key user-id"
1072 msgstr "--nrlsign-key användaridentitet"
1073
1074 #: g10/g10.c:3103
1075 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1076 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1077
1078 #: g10/g10.c:3174
1079 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1080 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1081
1082 #: g10/g10.c:3211
1083 #, fuzzy, c-format
1084 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1085 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1086
1087 #: g10/g10.c:3213
1088 #, fuzzy, c-format
1089 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1090 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1091
1092 #: g10/g10.c:3215
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid "key export failed: %s\n"
1095 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1096
1097 #: g10/g10.c:3226
1098 #, fuzzy, c-format
1099 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1100 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1101
1102 #: g10/g10.c:3236
1103 #, fuzzy, c-format
1104 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1105 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
1106
1107 #: g10/g10.c:3277
1108 #, c-format
1109 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1110 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
1111
1112 #: g10/g10.c:3285
1113 #, c-format
1114 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1115 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
1116
1117 #: g10/g10.c:3372
1118 #, c-format
1119 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1120 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
1121
1122 #: g10/g10.c:3495
1123 msgid "[filename]"
1124 msgstr "[filnamn]"
1125
1126 #: g10/g10.c:3499
1127 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1128 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1129
1130 # se förra kommentaren
1131 #: g10/g10.c:3502 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1132 #: g10/verify.c:142
1133 #, c-format
1134 msgid "can't open `%s'\n"
1135 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1136
1137 #: g10/g10.c:3776
1138 msgid ""
1139 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1140 "an '='\n"
1141 msgstr ""
1142 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1143 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1144
1145 #: g10/g10.c:3784
1146 #, fuzzy
1147 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1148 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1149
1150 #: g10/g10.c:3794
1151 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1152 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1153
1154 #: g10/g10.c:3828
1155 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1156 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är ogiltig\n"
1157
1158 #: g10/g10.c:3830
1159 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1160 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
1161
1162 #: g10/g10.c:3863
1163 #, fuzzy
1164 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1165 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
1166
1167 #: g10/gpgv.c:68
1168 msgid "be somewhat more quiet"
1169 msgstr "var något tystare"
1170
1171 #: g10/gpgv.c:69
1172 #, fuzzy
1173 msgid "take the keys from this keyring"
1174 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
1175
1176 #: g10/gpgv.c:71
1177 #, fuzzy
1178 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1179 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
1180
1181 #: g10/gpgv.c:72
1182 msgid "|FD|write status info to this FD"
1183 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1184
1185 #: g10/gpgv.c:96
1186 #, fuzzy
1187 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1188 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1189
1190 #: g10/gpgv.c:99
1191 msgid ""
1192 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1193 "Check signatures against known trusted keys\n"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: g10/armor.c:317
1197 #, c-format
1198 msgid "armor: %s\n"
1199 msgstr "skal: %s\n"
1200
1201 #: g10/armor.c:346
1202 msgid "invalid armor header: "
1203 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
1204
1205 #: g10/armor.c:353
1206 msgid "armor header: "
1207 msgstr "rad i skalet: "
1208
1209 #: g10/armor.c:364
1210 msgid "invalid clearsig header\n"
1211 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
1212
1213 #: g10/armor.c:416
1214 msgid "nested clear text signatures\n"
1215 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
1216
1217 #: g10/armor.c:553
1218 msgid "invalid dash escaped line: "
1219 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
1220
1221 #: g10/armor.c:565
1222 #, fuzzy
1223 msgid "unexpected armor: "
1224 msgstr "oväntat skal:"
1225
1226 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1280
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1229 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
1230
1231 #: g10/armor.c:738
1232 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1233 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
1234
1235 #: g10/armor.c:772
1236 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1237 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
1238
1239 #: g10/armor.c:780
1240 msgid "malformed CRC\n"
1241 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
1242
1243 #: g10/armor.c:784 g10/armor.c:1317
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1246 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
1247
1248 #: g10/armor.c:804
1249 #, fuzzy
1250 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1251 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
1252
1253 #: g10/armor.c:808
1254 msgid "error in trailer line\n"
1255 msgstr "fel i avslutande rad\n"
1256
1257 #: g10/armor.c:1095
1258 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1259 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
1260
1261 #: g10/armor.c:1100
1262 #, c-format
1263 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1264 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
1265
1266 #: g10/armor.c:1104
1267 msgid ""
1268 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1269 msgstr ""
1270 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
1271 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
1272 "använts\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1275 msgid "No reason specified"
1276 msgstr "Ingen anledning har angivits"
1277
1278 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
1279 # känns inte heller bra
1280 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1281 msgid "Key is superseded"
1282 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1283
1284 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1285 msgid "Key has been compromised"
1286 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1289 msgid "Key is no longer used"
1290 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1291
1292 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1293 msgid "User ID is no longer valid"
1294 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:73
1297 msgid "reason for revocation: "
1298 msgstr "Anledning till spärren: "
1299
1300 #: g10/pkclist.c:90
1301 msgid "revocation comment: "
1302 msgstr "Spärrkommentar: "
1303
1304 #: g10/pkclist.c:195
1305 msgid "iImMqQsS"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: g10/pkclist.c:203
1309 #, fuzzy
1310 msgid "No trust value assigned to:\n"
1311 msgstr ""
1312 "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
1313 "%4u%c/%08lX %s \""
1314
1315 #: g10/pkclist.c:207
1316 #, fuzzy
1317 msgid "          \""
1318 msgstr "      även känd som \""
1319
1320 #: g10/pkclist.c:234
1321 #, fuzzy
1322 msgid "      aka \""
1323 msgstr "      även känd som \""
1324
1325 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:404
1326 msgid ""
1327 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1328 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1329 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1330 "\n"
1331 msgstr ""
1332 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1333 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1334 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1335 "källor...)?\n"
1336 "\n"
1337 " 1 = Vet inte\n"
1338 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1339 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1340 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1341 " s = visa mig mer information\n"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:250
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1346 msgstr " %d = Vet inte\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:252
1349 #, c-format
1350 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1351 msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
1352
1353 #: g10/pkclist.c:254
1354 #, c-format
1355 msgid " %d = I trust marginally\n"
1356 msgstr " %d = Jag litar maginellt på denna användare\n"
1357
1358 #: g10/pkclist.c:256
1359 #, c-format
1360 msgid " %d = I trust fully\n"
1361 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:258
1364 #, c-format
1365 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1366 msgstr " %d = Jag litar helt och hållet på denna användare\n"
1367
1368 #: g10/pkclist.c:261
1369 msgid " i = please show me more information\n"
1370 msgstr " i = visa mer information\n"
1371
1372 #: g10/pkclist.c:264
1373 msgid " m = back to the main menu\n"
1374 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1375
1376 #: g10/pkclist.c:267
1377 msgid " s = skip this key\n"
1378 msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
1379
1380 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1381 #: g10/pkclist.c:268
1382 msgid " q = quit\n"
1383 msgstr " q = avsluta\n"
1384
1385 #: g10/pkclist.c:272
1386 #, c-format
1387 msgid ""
1388 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1389 "\n"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1393 msgid "Your decision? "
1394 msgstr "Vad väljer du? "
1395
1396 #: g10/pkclist.c:299
1397 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1398 msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel slutglitig tillit? "
1399
1400 #: g10/pkclist.c:313
1401 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1402 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1403
1404 #: g10/pkclist.c:387
1405 #, c-format
1406 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1407 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har spärrats!\n"
1408
1409 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1410 msgid "Use this key anyway? "
1411 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1412
1413 #: g10/pkclist.c:399
1414 #, c-format
1415 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1416 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har spärrats!\n"
1417
1418 #: g10/pkclist.c:420
1419 #, c-format
1420 msgid "%08lX: key has expired\n"
1421 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1422
1423 #: g10/pkclist.c:430
1424 #, fuzzy, c-format
1425 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1426 msgstr ""
1427 "%08lX: Det finns inget som indikerar att signaturen verkligen tillhör "
1428 "ägaren.\n"
1429
1430 #: g10/pkclist.c:436
1431 #, c-format
1432 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1433 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1434
1435 #: g10/pkclist.c:441
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1438 msgstr ""
1439 "%08lX: Det finns inget som indikerar att signaturen verkligen tillhör "
1440 "ägaren.\n"
1441
1442 #: g10/pkclist.c:447
1443 #, fuzzy
1444 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1445 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1446
1447 #: g10/pkclist.c:452
1448 msgid "This key belongs to us\n"
1449 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1450
1451 #: g10/pkclist.c:500
1452 msgid ""
1453 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1454 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1455 "you may answer the next question with yes\n"
1456 "\n"
1457 msgstr ""
1458 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
1459 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1460 "\n"
1461
1462 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1463 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1464 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1465
1466 #: g10/pkclist.c:551
1467 #, fuzzy
1468 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1469 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
1470
1471 #: g10/pkclist.c:560
1472 #, fuzzy
1473 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1474 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
1475
1476 #: g10/pkclist.c:563
1477 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1478 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
1479
1480 #: g10/pkclist.c:564
1481 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1482 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1483
1484 #: g10/pkclist.c:570
1485 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1486 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
1487
1488 #: g10/pkclist.c:575
1489 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1490 msgstr "Notera: Denna nyckel har deaktiverats.\n"
1491
1492 #: g10/pkclist.c:580
1493 msgid "Note: This key has expired!\n"
1494 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1495
1496 #: g10/pkclist.c:591
1497 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1498 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1499
1500 #: g10/pkclist.c:593
1501 msgid ""
1502 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1503 msgstr ""
1504 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1505
1506 #: g10/pkclist.c:601
1507 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1508 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1509
1510 #: g10/pkclist.c:602
1511 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1512 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1513
1514 #: g10/pkclist.c:610
1515 msgid ""
1516 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1517 msgstr ""
1518 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1519 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1520
1521 #: g10/pkclist.c:612
1522 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1523 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1524
1525 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1526 #, c-format
1527 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1528 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1529
1530 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1531 #, c-format
1532 msgid "%s: skipped: %s\n"
1533 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1534
1535 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1536 #, c-format
1537 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1538 msgstr "%s: hoppade över: offentlig (publik) nyckel finns redan\n"
1539
1540 #: g10/pkclist.c:829
1541 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1542 msgstr ""
1543 "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
1544
1545 #: g10/pkclist.c:845
1546 msgid "Current recipients:\n"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: g10/pkclist.c:871
1550 msgid ""
1551 "\n"
1552 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/pkclist.c:887
1556 msgid "No such user ID.\n"
1557 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1558
1559 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1560 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1561 msgstr ""
1562 "hoppade över: den offentliga (publika) nyckeln är redan satt som förvald "
1563 "mottagare\n"
1564
1565 #: g10/pkclist.c:910
1566 msgid "Public key is disabled.\n"
1567 msgstr "Den offentliga (publika) nyckeln är deaktiverad\n"
1568
1569 #: g10/pkclist.c:917
1570 msgid "skipped: public key already set\n"
1571 msgstr "hoppade över: offentlig (publik) nyckel redan angiven\n"
1572
1573 #: g10/pkclist.c:946
1574 #, c-format
1575 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1576 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1577
1578 #: g10/pkclist.c:991
1579 #, c-format
1580 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1581 msgstr "%s: hoppade över: den offentliga (publika) nyckeln är deaktiverad\n"
1582
1583 #: g10/pkclist.c:1046
1584 msgid "no valid addressees\n"
1585 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:249
1588 #, fuzzy, c-format
1589 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1590 msgstr "inställningen %c%lu är dubblerad\n"
1591
1592 #: g10/keygen.c:256
1593 #, fuzzy
1594 msgid "too many cipher preferences\n"
1595 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:258
1598 #, fuzzy
1599 msgid "too many digest preferences\n"
1600 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
1601
1602 #: g10/keygen.c:260
1603 #, fuzzy
1604 msgid "too many compression preferences\n"
1605 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
1606
1607 #: g10/keygen.c:357
1608 #, fuzzy, c-format
1609 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1610 msgstr "Ogiltigt tecken i inställningssträngen\n"
1611
1612 #: g10/keygen.c:783
1613 #, fuzzy
1614 msgid "writing direct signature\n"
1615 msgstr "skriver självsignatur\n"
1616
1617 #: g10/keygen.c:822
1618 msgid "writing self signature\n"
1619 msgstr "skriver egensignatur\n"
1620
1621 #: g10/keygen.c:868
1622 msgid "writing key binding signature\n"
1623 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1624
1625 #: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1014 g10/keygen.c:1105 g10/keygen.c:2476
1626 #, c-format
1627 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1628 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:935 g10/keygen.c:1019 g10/keygen.c:1110 g10/keygen.c:2482
1631 #, c-format
1632 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1633 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1634
1635 #: g10/keygen.c:1210
1636 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1637 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1638
1639 #: g10/keygen.c:1212
1640 #, fuzzy, c-format
1641 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1642 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1643
1644 #: g10/keygen.c:1213
1645 #, c-format
1646 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1647 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1648
1649 #: g10/keygen.c:1215
1650 #, fuzzy, c-format
1651 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1652 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1653
1654 #: g10/keygen.c:1216
1655 #, c-format
1656 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1657 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
1658
1659 #: g10/keygen.c:1218
1660 #, c-format
1661 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1662 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
1663
1664 #: g10/keygen.c:1220
1665 #, c-format
1666 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1667 msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
1668
1669 #: g10/keygen.c:1222
1670 #, fuzzy, c-format
1671 msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
1672 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
1673
1674 #: g10/keygen.c:1224
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
1677 msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
1678
1679 #: g10/keygen.c:1226
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
1682 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
1683
1684 #: g10/keygen.c:1228
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
1687 msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
1688
1689 #: g10/keygen.c:1231 g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448
1690 msgid "Your selection? "
1691 msgstr "Vad väljer du? "
1692
1693 #: g10/keygen.c:1285 g10/keyedit.c:909 g10/revoke.c:638
1694 msgid "Invalid selection.\n"
1695 msgstr "Felaktigt val.\n"
1696
1697 #: g10/keygen.c:1298
1698 #, c-format
1699 msgid ""
1700 "About to generate a new %s keypair.\n"
1701 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1702 "              default keysize is 1024 bits\n"
1703 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1704 msgstr ""
1705 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1706 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1707 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1708 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1307
1711 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1712 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1713
1714 #: g10/keygen.c:1312
1715 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1716 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1314
1719 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1720 msgstr ""
1721 "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för RSA.\n"
1722
1723 #: g10/keygen.c:1317
1724 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1725 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
1726
1727 #: g10/keygen.c:1328
1728 #, c-format
1729 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1730 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1731
1732 #: g10/keygen.c:1333
1733 msgid ""
1734 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1735 "computations take REALLY long!\n"
1736 msgstr ""
1737 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1738 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:1336
1741 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1742 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1743
1744 #: g10/keygen.c:1337
1745 msgid ""
1746 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1747 "vulnerable to attacks!\n"
1748 msgstr ""
1749 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1750 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1751
1752 #: g10/keygen.c:1346
1753 #, c-format
1754 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1755 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1756
1757 #: g10/keygen.c:1349 g10/keygen.c:1353
1758 #, c-format
1759 msgid "rounded up to %u bits\n"
1760 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1761
1762 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1763 #: g10/keygen.c:1404
1764 msgid ""
1765 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1766 "         0 = key does not expire\n"
1767 "      <n>  = key expires in n days\n"
1768 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1769 "      <n>m = key expires in n months\n"
1770 "      <n>y = key expires in n years\n"
1771 msgstr ""
1772 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1773 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1774 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1775 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1776 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1777 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1778
1779 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1780 #: g10/keygen.c:1413
1781 msgid ""
1782 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1783 "         0 = signature does not expire\n"
1784 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1785 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1786 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1787 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1788 msgstr ""
1789 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1790 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
1791 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
1792 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
1793 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
1794 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
1795
1796 #: g10/keygen.c:1435
1797 msgid "Key is valid for? (0) "
1798 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1799
1800 #: g10/keygen.c:1437
1801 msgid "Signature is valid for? (0) "
1802 msgstr "För hur lång tid är signaturen giltig? (0) "
1803
1804 #: g10/keygen.c:1442
1805 msgid "invalid value\n"
1806 msgstr "ogiltigt värde\n"
1807
1808 #: g10/keygen.c:1447
1809 #, c-format
1810 msgid "%s does not expire at all\n"
1811 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
1812
1813 #: g10/keygen.c:1454
1814 #, c-format
1815 msgid "%s expires at %s\n"
1816 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1817
1818 #: g10/keygen.c:1460
1819 msgid ""
1820 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1821 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1822 msgstr ""
1823 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1824 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1825
1826 #: g10/keygen.c:1465
1827 msgid "Is this correct (y/n)? "
1828 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1829
1830 #: g10/keygen.c:1508
1831 #, fuzzy
1832 msgid ""
1833 "\n"
1834 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
1835 "ID\n"
1836 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1837 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1838 "\n"
1839 msgstr ""
1840 "\n"
1841 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1842 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1843 "enligt följande form: \n"
1844 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1845 "\n"
1846
1847 #: g10/keygen.c:1520
1848 msgid "Real name: "
1849 msgstr "Namn: "
1850
1851 #: g10/keygen.c:1528
1852 msgid "Invalid character in name\n"
1853 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1854
1855 #: g10/keygen.c:1530
1856 msgid "Name may not start with a digit\n"
1857 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1858
1859 #: g10/keygen.c:1532
1860 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1861 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1862
1863 #: g10/keygen.c:1540
1864 msgid "Email address: "
1865 msgstr "Epostadress: "
1866
1867 #: g10/keygen.c:1551
1868 msgid "Not a valid email address\n"
1869 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1870
1871 #: g10/keygen.c:1559
1872 msgid "Comment: "
1873 msgstr "Kommentar: "
1874
1875 #: g10/keygen.c:1565
1876 msgid "Invalid character in comment\n"
1877 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1878
1879 #: g10/keygen.c:1588
1880 #, c-format
1881 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1882 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1883
1884 #: g10/keygen.c:1594
1885 #, c-format
1886 msgid ""
1887 "You selected this USER-ID:\n"
1888 "    \"%s\"\n"
1889 "\n"
1890 msgstr ""
1891 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1892 "    \"%s\"\n"
1893 "\n"
1894
1895 #: g10/keygen.c:1599
1896 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1897 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1898
1899 #: g10/keygen.c:1604
1900 msgid "NnCcEeOoQq"
1901 msgstr "NnKkEeOoAa"
1902
1903 #: g10/keygen.c:1614
1904 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1905 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1906
1907 #: g10/keygen.c:1615
1908 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1909 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1910
1911 #: g10/keygen.c:1634
1912 msgid "Please correct the error first\n"
1913 msgstr "Rätta först felet\n"
1914
1915 # fel kapitalisering i originalet?
1916 #: g10/keygen.c:1674
1917 msgid ""
1918 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1919 "\n"
1920 msgstr ""
1921 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
1922 "\n"
1923
1924 #: g10/keygen.c:1683 g10/keyedit.c:1114
1925 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1926 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
1927
1928 #: g10/keygen.c:1684
1929 #, c-format
1930 msgid "%s.\n"
1931 msgstr "%s.\n"
1932
1933 #: g10/keygen.c:1690
1934 msgid ""
1935 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1936 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1937 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1938 "\n"
1939 msgstr ""
1940 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1941 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
1942 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1943
1944 #: g10/keygen.c:1712
1945 msgid ""
1946 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1947 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1948 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1949 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1950 msgstr ""
1951 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1952 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1953 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1954 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1955
1956 #: g10/keygen.c:2284 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
1957 #, fuzzy
1958 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
1959 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
1960
1961 #: g10/keygen.c:2354
1962 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1963 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1964
1965 #: g10/keygen.c:2422
1966 msgid "Key generation canceled.\n"
1967 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1968
1969 #: g10/keygen.c:2618 g10/keygen.c:2755
1970 #, c-format
1971 msgid "writing public key to `%s'\n"
1972 msgstr "skriver offentlig (publik) nyckel till \"%s\"\n"
1973
1974 #: g10/keygen.c:2620 g10/keygen.c:2758
1975 #, fuzzy, c-format
1976 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
1977 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1978
1979 #: g10/keygen.c:2623 g10/keygen.c:2761
1980 #, c-format
1981 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1982 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1983
1984 #: g10/keygen.c:2744
1985 #, c-format
1986 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1987 msgstr "hittade ingen offentlig (publik) nyckelring: %s\n"
1988
1989 #: g10/keygen.c:2750
1990 #, c-format
1991 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1992 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
1993
1994 #: g10/keygen.c:2768
1995 #, c-format
1996 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1997 msgstr "fel vid skrivning av offentliga (publika) nyckelringen \"%s\": %s\n"
1998
1999 #: g10/keygen.c:2775
2000 #, c-format
2001 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
2002 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
2003
2004 #: g10/keygen.c:2798
2005 msgid "public and secret key created and signed.\n"
2006 msgstr "offentlig (publik) och hemlig nyckel är skapade och signerade.\n"
2007
2008 #: g10/keygen.c:2809
2009 msgid ""
2010 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
2011 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
2012 msgstr ""
2013 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
2014 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
2015 "nyckel för detta syfte.\n"
2016
2017 #: g10/keygen.c:2821 g10/keygen.c:2934 g10/keygen.c:3049
2018 #, c-format
2019 msgid "Key generation failed: %s\n"
2020 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
2021
2022 # c-format behövs inte i singularis
2023 #: g10/keygen.c:2870 g10/keygen.c:2985 g10/sign.c:290
2024 #, c-format
2025 msgid ""
2026 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
2027 msgstr ""
2028 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
2029 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
2030
2031 #: g10/keygen.c:2872 g10/keygen.c:2987 g10/sign.c:292
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
2035 msgstr ""
2036 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
2037 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
2038
2039 #: g10/keygen.c:2881 g10/keygen.c:2998
2040 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
2041 msgstr "OSERVERA: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
2042
2043 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3031
2044 msgid "Really create? "
2045 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
2046
2047 #: g10/keygen.c:3184
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
2050 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
2051
2052 #: g10/keygen.c:3225
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
2055 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
2056
2057 #: g10/keygen.c:3248
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
2060 msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
2061
2062 #: g10/keygen.c:3315
2063 #, c-format
2064 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: g10/keygen.c:3321
2068 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/keygen.c:3327 g10/keygen.c:3333
2072 #, c-format
2073 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
2074 msgstr ""
2075
2076 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
2077 msgid "--output doesn't work for this command\n"
2078 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
2079
2080 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
2081 #: g10/openfile.c:313
2082 #, c-format
2083 msgid "%s: can't open: %s\n"
2084 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
2085
2086 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1146
2087 #, c-format
2088 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2089 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
2090
2091 #: g10/encode.c:208
2092 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2093 msgstr "kan inte använda symetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
2094
2095 #: g10/encode.c:221
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "using cipher %s\n"
2098 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2099
2100 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
2101 #, c-format
2102 msgid "`%s' already compressed\n"
2103 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
2104
2105 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
2106 #, c-format
2107 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
2108 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
2109
2110 #: g10/encode.c:465
2111 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
2112 msgstr ""
2113 "du kan endast krypterar till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
2114 "pgp2-läge\n"
2115
2116 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
2117 # fixa en patch?
2118 #: g10/encode.c:474
2119 #, c-format
2120 msgid "can't open %s: %s\n"
2121 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
2122
2123 #: g10/encode.c:480
2124 #, c-format
2125 msgid "reading from `%s'\n"
2126 msgstr "läser från \"%s\"\n"
2127
2128 #: g10/encode.c:516
2129 msgid ""
2130 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
2131 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
2132
2133 #: g10/encode.c:526
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid ""
2136 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2137 msgstr ""
2138 "att kräva symetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
2139 "inställningar\n"
2140
2141 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:864
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid ""
2144 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
2145 "preferences\n"
2146 msgstr ""
2147 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
2148 "inställningar\n"
2149
2150 #: g10/encode.c:721
2151 #, c-format
2152 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2153 msgstr ""
2154 "att kräva symetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
2155 "inställningar\n"
2156
2157 #: g10/encode.c:818
2158 #, c-format
2159 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2160 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
2161
2162 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2902 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2165 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
2166
2167 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2170 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
2171
2172 #: g10/export.c:198
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2175 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
2176
2177 #: g10/export.c:206
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2180 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - överhoppad\n"
2181
2182 #: g10/export.c:353
2183 #, c-format
2184 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/export.c:385
2188 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2189 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
2190
2191 #: g10/getkey.c:150
2192 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2193 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
2194
2195 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
2196 #, fuzzy
2197 msgid "[User ID not found]"
2198 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
2199
2200 #: g10/getkey.c:1614
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2203 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
2204
2205 #: g10/getkey.c:2169
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2208 msgstr ""
2209 "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna offentliga (publika) nyckel!\"%s"
2210 "\"!\n"
2211
2212 #: g10/getkey.c:2400
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2215 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
2216
2217 #: g10/getkey.c:2447
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2220 msgstr ""
2221 "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan offentlig (publik) nyckel - hoppade över\n"
2222
2223 #: g10/import.c:241
2224 #, c-format
2225 msgid "skipping block of type %d\n"
2226 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2227
2228 #: g10/import.c:250
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "%lu keys processed so far\n"
2231 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2232
2233 #: g10/import.c:255
2234 #, c-format
2235 msgid "error reading `%s': %s\n"
2236 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
2237
2238 #: g10/import.c:267
2239 #, c-format
2240 msgid "Total number processed: %lu\n"
2241 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2242
2243 #: g10/import.c:269
2244 #, c-format
2245 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2246 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2247
2248 #: g10/import.c:272
2249 #, c-format
2250 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2251 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2252
2253 #: g10/import.c:274
2254 #, c-format
2255 msgid "              imported: %lu"
2256 msgstr "                      importerade: %lu"
2257
2258 #: g10/import.c:280
2259 #, c-format
2260 msgid "             unchanged: %lu\n"
2261 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2262
2263 #: g10/import.c:282
2264 #, c-format
2265 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2266 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2267
2268 #: g10/import.c:284
2269 #, c-format
2270 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2271 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2272
2273 #: g10/import.c:286
2274 #, c-format
2275 msgid "        new signatures: %lu\n"
2276 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2277
2278 #: g10/import.c:288
2279 #, c-format
2280 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2281 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2282
2283 #: g10/import.c:290
2284 #, c-format
2285 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2286 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:292
2289 #, c-format
2290 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2291 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:294
2294 #, c-format
2295 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2296 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2297
2298 #: g10/import.c:296
2299 #, c-format
2300 msgid "          not imported: %lu\n"
2301 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2302
2303 #: g10/import.c:537
2304 #, c-format
2305 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: g10/import.c:539
2309 #, fuzzy
2310 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2311 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2312
2313 #: g10/import.c:576
2314 #, c-format
2315 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/import.c:588
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2321 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
2322
2323 #: g10/import.c:600
2324 #, c-format
2325 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/import.c:613
2329 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: g10/import.c:615
2333 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/import.c:639
2337 #, c-format
2338 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: no user ID\n"
2344 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2345
2346 # eller är det en skadad HKP-nyckel som reparerats?
2347 #: g10/import.c:707
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2350 msgstr "nyckel %08lX: HKP-skadad undernyckel reparerad\n"
2351
2352 # vad innebär fnutten i slutet?
2353 #: g10/import.c:722
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2356 msgstr ""
2357 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2358
2359 #: g10/import.c:728
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2362 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2363
2364 #: g10/import.c:730
2365 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2366 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2367
2368 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2371 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen offentlig (publik) nyckel: %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:746
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2376 msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
2377
2378 #: g10/import.c:755
2379 #, c-format
2380 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2381 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2382
2383 #: g10/import.c:760 g10/openfile.c:253
2384 #, c-format
2385 msgid "writing to `%s'\n"
2386 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2387
2388 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2389 #, c-format
2390 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2391 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2392
2393 # fixme: I appended the %s -wk
2394 #: g10/import.c:785
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2397 msgstr "nyckel %08lX: importerade offentlig (publik) nyckel (\"%s\")\n"
2398
2399 #: g10/import.c:809
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2402 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2403
2404 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2407 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2408
2409 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2412 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2413
2414 #: g10/import.c:866
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2417 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2418
2419 #: g10/import.c:869
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2422 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
2423
2424 #: g10/import.c:872
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2427 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
2428
2429 #: g10/import.c:875
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2432 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2433
2434 #: g10/import.c:878
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2437 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
2438
2439 #: g10/import.c:881
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2442 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
2443
2444 #: g10/import.c:902
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2447 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1047
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2452 msgstr ""
2453 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2454 "över\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1064
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2459 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1075
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: secret key imported\n"
2464 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2465
2466 #: g10/import.c:1104
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2469 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2470
2471 #: g10/import.c:1114
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2474 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2475
2476 #: g10/import.c:1144
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2479 msgstr ""
2480 "nyckel %08lX: offentlig (publik) nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2481 "spärrcertifikatet (revocation certificate)\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1187
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2486 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2487
2488 #: g10/import.c:1219
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2491 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2492
2493 #: g10/import.c:1284
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2496 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2497
2498 # fixme: I appended the %s -wk
2499 #: g10/import.c:1299
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2502 msgstr ""
2503 "nyckel %08lX: algoritmen för offentlig (publik) nyckel stöds inte (\"%s\")\n"
2504
2505 #: g10/import.c:1301
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2508 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur\n"
2509
2510 #: g10/import.c:1319
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2513 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2514
2515 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2518 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för offentlig (publik) nyckel stöds inte\n"
2519
2520 #: g10/import.c:1332
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2523 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2524
2525 #: g10/import.c:1347
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2528 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2529
2530 #: g10/import.c:1369
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2533 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1382
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2538 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1397
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2543 msgstr "nyckel %08lX: tog bort ogiltig spärr av undernyckel\n"
2544
2545 #: g10/import.c:1439
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2548 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2549
2550 #: g10/import.c:1460
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2553 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1487
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2558 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
2559
2560 #: g10/import.c:1497
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2563 msgstr ""
2564 "nyckel %08lX: spärrcertifikat (revocation certificate) på fel plats - "
2565 "hoppade över\n"
2566
2567 #: g10/import.c:1514
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2570 msgstr ""
2571 "nyckel %08lX: felaktigt spärrcertifikat (revocation certificate): %s - "
2572 "hoppade över\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1528
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2577 msgstr "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1536
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2582 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1636
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2587 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1698
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2592 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1712
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2597 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1771
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2602 msgstr "nyckel %08lX: lade till spärrcertifikat (revocation certificate)\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1805
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2607 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:253
2610 msgid "[revocation]"
2611 msgstr "[spärrad]"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:254
2614 msgid "[self-signature]"
2615 msgstr "[egensignatur]"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:320
2618 msgid "1 bad signature\n"
2619 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:322
2622 #, c-format
2623 msgid "%d bad signatures\n"
2624 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:324
2627 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2628 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:326
2631 #, c-format
2632 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2633 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:328
2636 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2637 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:330
2640 #, c-format
2641 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2642 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2643
2644 #: g10/keyedit.c:344
2645 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2646 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:346
2649 #, c-format
2650 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2651 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:407
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2656 msgstr " %d = Jag litar maginellt på denna användare\n"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:408
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2661 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:427
2664 msgid ""
2665 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2666 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2667 "trust signatures on your behalf.\n"
2668 msgstr ""
2669
2670 #: g10/keyedit.c:443
2671 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2672 msgstr ""
2673
2674 #: g10/keyedit.c:586
2675 #, c-format
2676 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2677 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2678
2679 #: g10/keyedit.c:595 g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:801
2680 #: g10/keyedit.c:859 g10/keyedit.c:1469
2681 #, fuzzy
2682 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2683 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
2684
2685 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:633 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:807
2686 #: g10/keyedit.c:1475
2687 msgid "  Unable to sign.\n"
2688 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:612
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2693 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2694
2695 #: g10/keyedit.c:638
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2698 msgstr "VARNING: användar-ID \"%s\" saknar egensignatur.\n"
2699
2700 #: g10/keyedit.c:677
2701 #, c-format
2702 msgid ""
2703 "The self-signature on \"%s\"\n"
2704 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2705 msgstr ""
2706 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2707 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:686
2710 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2711 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2712
2713 #: g10/keyedit.c:700
2714 #, c-format
2715 msgid ""
2716 "Your current signature on \"%s\"\n"
2717 "has expired.\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: g10/keyedit.c:704
2721 #, fuzzy
2722 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2723 msgstr ""
2724 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2725
2726 #: g10/keyedit.c:725
2727 #, c-format
2728 msgid ""
2729 "Your current signature on \"%s\"\n"
2730 "is a local signature.\n"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: g10/keyedit.c:729
2734 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2735 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2736
2737 #: g10/keyedit.c:750
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2740 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:753
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2745 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:758
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2750 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
2751
2752 #: g10/keyedit.c:780
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2755 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:795
2758 msgid "This key has expired!"
2759 msgstr "Notera: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:815
2762 #, c-format
2763 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2764 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:819
2767 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2768 msgstr ""
2769 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2770
2771 #: g10/keyedit.c:852
2772 msgid ""
2773 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2774 "mode.\n"
2775 msgstr ""
2776 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2777 "läge\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:854
2780 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2781 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:879
2784 msgid ""
2785 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2786 "belongs\n"
2787 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2788 msgstr ""
2789 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2790 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:884
2793 #, c-format
2794 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2795 msgstr ""
2796 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:886
2799 #, c-format
2800 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2801 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:888
2804 #, c-format
2805 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2806 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:890
2809 #, c-format
2810 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2811 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:896
2814 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2815 msgstr ""
2816
2817 #: g10/keyedit.c:919
2818 msgid ""
2819 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2820 "with your key: \""
2821 msgstr ""
2822 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2823 "med din nyckel: \""
2824
2825 #: g10/keyedit.c:928
2826 msgid ""
2827 "\n"
2828 "This will be a self-signature.\n"
2829 msgstr ""
2830 "\n"
2831 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:932
2834 msgid ""
2835 "\n"
2836 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2837 msgstr ""
2838 "\n"
2839 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2840 "\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:937
2843 msgid ""
2844 "\n"
2845 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2846 msgstr ""
2847 "\n"
2848 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2849 "\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:944
2852 msgid ""
2853 "\n"
2854 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2855 msgstr ""
2856 "\n"
2857 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2858 "\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:948
2861 msgid ""
2862 "\n"
2863 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2864 msgstr ""
2865 "\n"
2866 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2867 "\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:953
2870 msgid ""
2871 "\n"
2872 "I have not checked this key at all.\n"
2873 msgstr ""
2874 "\n"
2875 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:957
2878 msgid ""
2879 "\n"
2880 "I have checked this key casually.\n"
2881 msgstr ""
2882 "\n"
2883 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:961
2886 msgid ""
2887 "\n"
2888 "I have checked this key very carefully.\n"
2889 msgstr ""
2890 "\n"
2891 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:970
2894 msgid "Really sign? "
2895 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1015 g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3950 g10/keyedit.c:4023
2898 #: g10/sign.c:369
2899 #, c-format
2900 msgid "signing failed: %s\n"
2901 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1071
2904 msgid "This key is not protected.\n"
2905 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1075
2908 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2909 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1079
2912 msgid "Key is protected.\n"
2913 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1099
2916 #, c-format
2917 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2918 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1105
2921 msgid ""
2922 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2923 "\n"
2924 msgstr ""
2925 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2926 "\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1119
2929 msgid ""
2930 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2931 "\n"
2932 msgstr ""
2933 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2934 "\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1122
2937 msgid "Do you really want to do this? "
2938 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1188
2941 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2942 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1232
2945 msgid "quit this menu"
2946 msgstr "avsluta denna meny"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1233
2949 msgid "q"
2950 msgstr "q"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1234
2953 msgid "save"
2954 msgstr "save"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1234
2957 msgid "save and quit"
2958 msgstr "spara och avsluta"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1235
2961 msgid "help"
2962 msgstr "help"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1235
2965 msgid "show this help"
2966 msgstr "visa denna hjälp"
2967
2968 # skall dessa översättas?
2969 #: g10/keyedit.c:1237
2970 msgid "fpr"
2971 msgstr "fpr"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1237
2974 msgid "show fingerprint"
2975 msgstr "visa fingeravtryck"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1238
2978 msgid "list"
2979 msgstr "list"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1238
2982 msgid "list key and user IDs"
2983 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1239
2986 msgid "l"
2987 msgstr "l"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1240
2990 msgid "uid"
2991 msgstr "uid"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1240
2994 msgid "select user ID N"
2995 msgstr "välj användaridentitet N"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1241
2998 msgid "key"
2999 msgstr "key"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1241
3002 msgid "select secondary key N"
3003 msgstr "välj sekundär nyckel N"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1242
3006 msgid "check"
3007 msgstr "check"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1242
3010 msgid "list signatures"
3011 msgstr "räkna upp signaturer"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1243
3014 msgid "c"
3015 msgstr "c"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1244
3018 msgid "sign"
3019 msgstr "sign"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1244
3022 msgid "sign the key"
3023 msgstr "signera nyckeln"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1245
3026 msgid "s"
3027 msgstr "s"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1246
3030 #, fuzzy
3031 msgid "tsign"
3032 msgstr "sign"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1246
3035 #, fuzzy
3036 msgid "make a trust signature"
3037 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1247
3040 msgid "lsign"
3041 msgstr "lsign"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1247
3044 msgid "sign the key locally"
3045 msgstr "signera nyckeln lokalt"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1248
3048 msgid "nrsign"
3049 msgstr "nrsign"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1248
3052 msgid "sign the key non-revocably"
3053 msgstr "signera nyckeln utan möjlighet att återkalla signaturen"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1249
3056 msgid "nrlsign"
3057 msgstr "nrlsign"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1249
3060 #, fuzzy
3061 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3062 msgstr "signera nyckeln lokalt och utan möjlighet att återkalla signaturen"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1250
3065 msgid "debug"
3066 msgstr "debug"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1251
3069 msgid "adduid"
3070 msgstr "adduid"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1251
3073 msgid "add a user ID"
3074 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1252
3077 msgid "addphoto"
3078 msgstr "lägg till bild"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1252
3081 msgid "add a photo ID"
3082 msgstr "lägg till en användaridentitet med foto"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1253
3085 msgid "deluid"
3086 msgstr "deluid"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1253
3089 msgid "delete user ID"
3090 msgstr "ta bort en användaridentitet"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1255
3093 msgid "delphoto"
3094 msgstr "ta bort bild"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1256
3097 msgid "addkey"
3098 msgstr "addkey"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1256
3101 msgid "add a secondary key"
3102 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1258
3105 #, fuzzy
3106 msgid "addcardkey"
3107 msgstr "addkey"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1258
3110 msgid "add a key to a smartcard"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1259
3114 msgid "keytocard"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1259
3118 msgid "move a key to a smartcard"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1261
3122 msgid "delkey"
3123 msgstr "delkey"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1261
3126 msgid "delete a secondary key"
3127 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1262
3130 msgid "addrevoker"
3131 msgstr "Ange spärrnyckel"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1262
3134 msgid "add a revocation key"
3135 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1263
3138 msgid "delsig"
3139 msgstr "delsig"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1263
3142 msgid "delete signatures"
3143 msgstr "ta bort signaturer"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1264
3146 msgid "expire"
3147 msgstr "expire"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1264
3150 msgid "change the expire date"
3151 msgstr "ändra utgångsdatum"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1265
3154 msgid "primary"
3155 msgstr "primär"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1265
3158 msgid "flag user ID as primary"
3159 msgstr "markera användar-ID:t som primärt"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1266
3162 msgid "toggle"
3163 msgstr "toggle"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1266
3166 msgid "toggle between secret and public key listing"
3167 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och offentliga (publika) nycklar"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1268
3170 msgid "t"
3171 msgstr "t"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1269
3174 msgid "pref"
3175 msgstr "pref"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1269
3178 msgid "list preferences (expert)"
3179 msgstr "skriv ut inställningar (expertläge)"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1270
3182 msgid "showpref"
3183 msgstr "showpref"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1270
3186 msgid "list preferences (verbose)"
3187 msgstr "skriv ut inställningar (utförligt)"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1271
3190 msgid "setpref"
3191 msgstr "setpref"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1271
3194 msgid "set preference list"
3195 msgstr "ange inställningslista"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1272
3198 msgid "updpref"
3199 msgstr "updpref"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1272
3202 msgid "updated preferences"
3203 msgstr "uppdaterat inställningar"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1273
3206 #, fuzzy
3207 msgid "keyserver"
3208 msgstr "nyckelserverfel"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1273
3211 #, fuzzy
3212 msgid "set preferred keyserver URL"
3213 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1274
3216 msgid "passwd"
3217 msgstr "passwd"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1274
3220 msgid "change the passphrase"
3221 msgstr "ändra lösenmening"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1275
3224 msgid "trust"
3225 msgstr "trust"
3226
3227 # originalet borde ha ett value
3228 #: g10/keyedit.c:1275
3229 msgid "change the ownertrust"
3230 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1276
3233 msgid "revsig"
3234 msgstr "revsig"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1276
3237 msgid "revoke signatures"
3238 msgstr "återkalla signaturer"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1277
3241 #, fuzzy
3242 msgid "revuid"
3243 msgstr "revsig"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1277
3246 #, fuzzy
3247 msgid "revoke a user ID"
3248 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1278
3251 msgid "revkey"
3252 msgstr "revkey"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1278
3255 msgid "revoke a secondary key"
3256 msgstr "spärra en sekundär nyckel"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1279
3259 msgid "disable"
3260 msgstr "disable"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1279
3263 msgid "disable a key"
3264 msgstr "deaktivera en nyckel"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:1280
3267 msgid "enable"
3268 msgstr "enable"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:1280
3271 msgid "enable a key"
3272 msgstr "aktivera en nyckel"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:1281
3275 msgid "showphoto"
3276 msgstr "visa bild"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1281
3279 msgid "show photo ID"
3280 msgstr "visa bild-ID"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1300 g10/delkey.c:120
3283 msgid "can't do that in batchmode\n"
3284 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1331
3287 #, c-format
3288 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3289 msgstr "fel vid läsning av hemlig nyckel\"%s\": %s\n"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1348
3292 msgid "Secret key is available.\n"
3293 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1380
3296 msgid "Command> "
3297 msgstr "Kommando> "
3298
3299 #: g10/keyedit.c:1410
3300 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3301 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1415
3304 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3305 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1463
3308 msgid "Key is revoked."
3309 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1482
3312 msgid "Really sign all user IDs? "
3313 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1483
3316 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3317 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1508
3320 #, c-format
3321 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3322 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1530 g10/keyedit.c:1551 g10/keyedit.c:1654
3325 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3326 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1532
3329 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3330 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1535
3333 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3334 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1536
3337 msgid "Really remove this user ID? "
3338 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1586
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Really move the primary key? "
3343 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1598
3346 #, fuzzy
3347 msgid "You must select exactly one key.\n"
3348 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1618 g10/keyedit.c:1673
3351 msgid "You must select at least one key.\n"
3352 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1621
3355 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3356 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1622
3359 msgid "Do you really want to delete this key? "
3360 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1657
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3365 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1658
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really revoke this user ID? "
3370 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1677
3373 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3374 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1678
3377 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3378 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1717
3381 msgid ""
3382 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1749
3386 #, fuzzy
3387 msgid "Set preference list to:\n"
3388 msgstr "ange inställningslista"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1755
3391 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3392 msgstr ""
3393 "Vill du verkligen ändra inställningarna för alla valda användaridentiteter? "
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1757
3396 #, fuzzy
3397 msgid "Really update the preferences? "
3398 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1805
3401 msgid "Save changes? "
3402 msgstr "Spara ändringarna? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1808
3405 msgid "Quit without saving? "
3406 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1818
3409 #, c-format
3410 msgid "update failed: %s\n"
3411 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1825
3414 #, c-format
3415 msgid "update secret failed: %s\n"
3416 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1832
3419 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3420 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1844
3423 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3424 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1906
3427 msgid "Digest: "
3428 msgstr ""
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1958
3431 msgid "Features: "
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1969
3435 msgid "Keyserver no-modify"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1979 g10/keylist.c:223
3439 msgid "Preferred keyserver: "
3440 msgstr ""
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2219
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "This key may be revoked by %s key "
3445 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2223
3448 msgid " (sensitive)"
3449 msgstr " (känsligt)"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2237 g10/keyedit.c:2293 g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2434
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "created: %s"
3454 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2453 g10/keylist.c:692
3457 #: g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:790 g10/mainproc.c:930 g10/mainproc.c:1551
3458 #: g10/trustdb.c:1124
3459 #, fuzzy
3460 msgid "revoked"
3461 msgstr "revkey"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2242 g10/keyedit.c:2343 g10/keyedit.c:2455 g10/keylist.c:671
3464 #: g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:737 g10/keylist.c:792 g10/mainproc.c:1553
3465 #: g10/trustdb.c:499
3466 #, fuzzy
3467 msgid "expired"
3468 msgstr "expire"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keyedit.c:2295 g10/keyedit.c:2421 g10/keyedit.c:2436
3471 #: g10/keylist.c:673 g10/keylist.c:696 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:820
3472 #: g10/mainproc.c:932
3473 #, fuzzy
3474 msgid "expires"
3475 msgstr "expire"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:2246
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "usage: %s"
3480 msgstr " tillit: %c/%c"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:2261
3483 #, fuzzy, c-format
3484 msgid "trust: %s"
3485 msgstr " tillit: %c/%c"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:2265
3488 #, c-format
3489 msgid "validity: %s"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: g10/keyedit.c:2272
3493 msgid "This key has been disabled"
3494 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2300
3497 msgid "card-no: "
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2381
3501 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3502 msgstr ""
3503 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2389
3506 msgid ""
3507 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3508 "unless you restart the program.\n"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: g10/keyedit.c:2520
3512 msgid ""
3513 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3514 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2580
3518 msgid ""
3519 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3520 "versions\n"
3521 "         of PGP to reject this key.\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: g10/keyedit.c:2585 g10/keyedit.c:2863
3525 #, fuzzy
3526 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3527 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
3528
3529 #: g10/keyedit.c:2591
3530 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3531 msgstr "Du kan inte lägga till ett bild-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2731
3534 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3535 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2741
3538 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3539 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2745
3542 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3543 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2751
3546 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3547 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3548
3549 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3550 #: g10/keyedit.c:2765
3551 #, c-format
3552 msgid "Deleted %d signature.\n"
3553 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2766
3556 #, c-format
3557 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3558 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:2769
3561 msgid "Nothing deleted.\n"
3562 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2858
3565 msgid ""
3566 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3567 "cause\n"
3568 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3569 msgstr ""
3570 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3571 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:2869
3574 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3575 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:2889
3578 #, fuzzy
3579 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3580 msgstr "Ange ID för önskad spärrnyckel"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:2912
3583 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3584 msgstr "Det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:2927
3587 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3588 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:2949
3591 #, fuzzy
3592 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3593 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2968
3596 #, fuzzy
3597 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3598 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:2974
3601 #, fuzzy
3602 msgid ""
3603 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3604 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:3035
3607 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3608 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3041
3611 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3612 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3045
3615 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3616 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3048
3619 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3620 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3094
3623 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3624 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:3110
3627 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3628 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3190
3631 #, fuzzy
3632 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3633 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3229 g10/keyedit.c:3339 g10/keyedit.c:3458
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3638 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3400
3641 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3479
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3647 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3480
3650 #, fuzzy
3651 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3652 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:3542
3655 #, c-format
3656 msgid "No user ID with index %d\n"
3657 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:3588
3660 #, c-format
3661 msgid "No secondary key with index %d\n"
3662 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3702
3665 msgid "user ID: \""
3666 msgstr "användaridentitet: \""
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3707
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid ""
3671 "\"\n"
3672 "signed with your key %s at %s\n"
3673 msgstr ""
3674 "\"\n"
3675 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:3710
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid ""
3680 "\"\n"
3681 "locally signed with your key %s at %s\n"
3682 msgstr ""
3683 "\"\n"
3684 "lokalt signerad med din nyckel %08lX vid %s\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:3715
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "This signature expired on %s.\n"
3689 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:3719
3692 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3693 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3694
3695 #: g10/keyedit.c:3723
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3698 msgstr ""
3699 "Vill du skapa ett spärrcertifikat (revocation certificate) för denna "
3700 "signatur? (j/N)"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3748
3703 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3704 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3769
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3709 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:3778
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3714 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:3798
3717 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3718 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:3808
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3723 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:3810
3726 msgid " (non-exportable)"
3727 msgstr "  (icke exporterbar)"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:3817
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3732 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikaten? (j/N)"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:3847
3735 msgid "no secret key\n"
3736 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:3917
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3741 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
3742
3743 #: g10/keyedit.c:3934
3744 #, c-format
3745 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4103
3749 #, c-format
3750 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/keylist.c:180
3754 #, fuzzy
3755 msgid "Critical signature policy: "
3756 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3757
3758 #: g10/keylist.c:182
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Signature policy: "
3761 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3762
3763 #: g10/keylist.c:221
3764 msgid "Critical preferred keyserver: "
3765 msgstr ""
3766
3767 #: g10/keylist.c:269 g10/keylist.c:313
3768 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3769 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
3770
3771 #: g10/keylist.c:287
3772 #, fuzzy
3773 msgid "Critical signature notation: "
3774 msgstr "Notation: "
3775
3776 #: g10/keylist.c:289
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Signature notation: "
3779 msgstr "Notation: "
3780
3781 #: g10/keylist.c:300
3782 msgid "not human readable"
3783 msgstr "inte möjlig att läsa för människor"
3784
3785 #: g10/keylist.c:401
3786 msgid "Keyring"
3787 msgstr "Nyckelring"
3788
3789 #: g10/keylist.c:1412
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Primary key fingerprint:"
3792 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
3793
3794 #: g10/keylist.c:1414
3795 #, fuzzy
3796 msgid "     Subkey fingerprint:"
3797 msgstr "           Fingeravtryck:"
3798
3799 #: g10/keylist.c:1421
3800 #, fuzzy
3801 msgid " Primary key fingerprint:"
3802 msgstr "           Fingeravtryck:"
3803
3804 #: g10/keylist.c:1423
3805 #, fuzzy
3806 msgid "      Subkey fingerprint:"
3807 msgstr "           Fingeravtryck:"
3808
3809 #: g10/keylist.c:1427 g10/keylist.c:1431
3810 #, fuzzy
3811 msgid "      Key fingerprint ="
3812 msgstr "           Fingeravtryck:"
3813
3814 #: g10/keylist.c:1498
3815 msgid "      Card serial no. ="
3816 msgstr ""
3817
3818 #: g10/mainproc.c:248
3819 #, c-format
3820 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: g10/mainproc.c:262
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3826 msgstr "okänd krypteringsalgoritm"
3827
3828 #: g10/mainproc.c:299
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "%s encrypted session key\n"
3831 msgstr "%s krypterad data\n"
3832
3833 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3834 #, c-format
3835 msgid "%s encrypted data\n"
3836 msgstr "%s krypterad data\n"
3837
3838 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3839 #, c-format
3840 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3841 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3842
3843 #: g10/mainproc.c:309
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3846 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3847
3848 #: g10/mainproc.c:373
3849 #, fuzzy, c-format
3850 msgid "public key is %s\n"
3851 msgstr "den offentliga (publika) nyckeln är %08lX\n"
3852
3853 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
3854 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
3855 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
3856 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
3857 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
3858 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
3859 # originalet iallafall.
3860 #: g10/mainproc.c:428
3861 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3862 msgstr ""
3863 "data krypterad med offentlig (publik) nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
3864
3865 #: g10/mainproc.c:462
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3868 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
3869
3870 #: g10/mainproc.c:472
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3873 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
3874
3875 #: g10/mainproc.c:486
3876 #, c-format
3877 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3878 msgstr "dekryptering med offentlig (publik) nyckel misslyckades: %s\n"
3879
3880 #: g10/mainproc.c:500
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3883 msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"
3884
3885 #: g10/mainproc.c:502
3886 #, fuzzy
3887 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3888 msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"
3889
3890 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3893 msgstr "%s krypterad data\n"
3894
3895 #: g10/mainproc.c:538
3896 #, c-format
3897 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3898 msgstr ""
3899 "IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
3900 "istället\n"
3901
3902 #: g10/mainproc.c:570
3903 msgid "decryption okay\n"
3904 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
3905
3906 #: g10/mainproc.c:574
3907 #, fuzzy
3908 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3909 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
3910
3911 #: g10/mainproc.c:587
3912 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3913 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
3914
3915 #: g10/mainproc.c:593
3916 #, c-format
3917 msgid "decryption failed: %s\n"
3918 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3919
3920 #: g10/mainproc.c:613
3921 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3922 msgstr "OBSERVERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
3923
3924 #: g10/mainproc.c:615
3925 #, c-format
3926 msgid "original file name='%.*s'\n"
3927 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
3928
3929 #: g10/mainproc.c:787
3930 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3931 msgstr ""
3932 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
3933 "att applicera\n"
3934
3935 #: g10/mainproc.c:1283
3936 msgid "signature verification suppressed\n"
3937 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
3938
3939 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
3940 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3941 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
3942
3943 #: g10/mainproc.c:1345
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "Signature made %s\n"
3946 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3947
3948 #: g10/mainproc.c:1346
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "               using %s key %s\n"
3951 msgstr "      även känd som \""
3952
3953 #: g10/mainproc.c:1350
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3956 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
3957
3958 #: g10/mainproc.c:1370
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Key available at: "
3961 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
3962
3963 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
3964 msgid "BAD signature from \""
3965 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
3966
3967 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
3968 msgid "Expired signature from \""
3969 msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
3970
3971 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
3972 msgid "Good signature from \""
3973 msgstr "Korrekt signatur från \""
3974
3975 #: g10/mainproc.c:1510
3976 msgid "[uncertain]"
3977 msgstr "[osäkert]"
3978
3979 #: g10/mainproc.c:1543
3980 msgid "                aka \""
3981 msgstr "      även känd som \""
3982
3983 #: g10/mainproc.c:1638
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "Signature expired %s\n"
3986 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3987
3988 #: g10/mainproc.c:1643
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "Signature expires %s\n"
3991 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3992
3993 #: g10/mainproc.c:1646
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3996 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3997
3998 #: g10/mainproc.c:1647
3999 #, fuzzy
4000 msgid "binary"
4001 msgstr "primär"
4002
4003 #: g10/mainproc.c:1648
4004 msgid "textmode"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
4008 #, fuzzy
4009 msgid "unknown"
4010 msgstr "okänd version"
4011
4012 #: g10/mainproc.c:1668
4013 #, c-format
4014 msgid "Can't check signature: %s\n"
4015 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
4016
4017 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
4018 msgid "not a detached signature\n"
4019 msgstr "ingen frikopplad signatur\n"
4020
4021 #: g10/mainproc.c:1779
4022 msgid ""
4023 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: g10/mainproc.c:1787
4027 #, c-format
4028 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4029 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
4030
4031 #: g10/mainproc.c:1844
4032 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4033 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
4034
4035 #: g10/mainproc.c:1854
4036 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4037 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
4038
4039 #: g10/misc.c:83
4040 #, c-format
4041 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4042 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
4043
4044 #: g10/misc.c:147
4045 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4046 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
4047
4048 # XXX
4049 #: g10/misc.c:177
4050 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4051 msgstr ""
4052 "denna krypteringsalgoritm är förlegad, använd istället en mer normal "
4053 "algoritm!\n"
4054
4055 #: g10/misc.c:283
4056 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4057 msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
4058
4059 #: g10/misc.c:284
4060 msgid ""
4061 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4062 msgstr "Mer information finns på: http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4063
4064 #: g10/misc.c:517
4065 #, fuzzy, c-format
4066 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4067 msgstr "VARNING: %s är en förlegad flagga\n"
4068
4069 #: g10/misc.c:521
4070 #, fuzzy, c-format
4071 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4072 msgstr "VARNING: %s är en förlegad flagga\n"