aa8823dd59f2f8e2452328305514b430a3f91886
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2009-01-28 14:11+0100\n"
28 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:225
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:596
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalitet:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71 "Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
72 "GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
73 "En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
74 "och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
75 "man anger säkra lösenfraser."
76
77 #: agent/call-pinentry.c:699
78 #, c-format
79 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
80 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
83 msgid "PIN too long"
84 msgstr "PIN-koden är för lång"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:720
87 msgid "Passphrase too long"
88 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:728
91 msgid "Invalid characters in PIN"
92 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
93
94 #: agent/call-pinentry.c:733
95 msgid "PIN too short"
96 msgstr "PIN-kod för kort"
97
98 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
99 #: agent/call-pinentry.c:745
100 msgid "Bad PIN"
101 msgstr "Felaktig PIN-kod"
102
103 #: agent/call-pinentry.c:746
104 msgid "Bad Passphrase"
105 msgstr "Felaktig lösenfras"
106
107 #: agent/call-pinentry.c:782
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "Lösenfras"
110
111 # Skyddssammandraget låter underligt
112 # Kontrollsumma?
113 #: agent/command-ssh.c:529
114 #, c-format
115 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
116 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
119 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
120 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
121 #: jnlib/dotlock.c:311
122 #, c-format
123 msgid "can't create `%s': %s\n"
124 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
127 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
128 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
129 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
130 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
131 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
132 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
133 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
134 #, c-format
135 msgid "can't open `%s': %s\n"
136 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
137
138 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
139 #, c-format
140 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
141 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
142
143 #: agent/command-ssh.c:1621
144 #, c-format
145 msgid "detected card with S/N: %s\n"
146 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
147
148 #: agent/command-ssh.c:1626
149 #, c-format
150 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
151 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
152
153 #: agent/command-ssh.c:1646
154 #, c-format
155 msgid "no suitable card key found: %s\n"
156 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1198
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2367
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
185 "gpg-agents nyckellager"
186
187 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
188 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:434
189 msgid "does not match - try again"
190 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
191
192 #: agent/command-ssh.c:2900
193 #, c-format
194 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
195 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
196
197 #: agent/divert-scd.c:219
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Admin PIN-kod"
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 msgid "Repeat this PIN"
212 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
213
214 #: agent/divert-scd.c:290
215 #, fuzzy
216 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
217 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
218
219 #: agent/divert-scd.c:291
220 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
221 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
222
223 #: agent/divert-scd.c:303
224 #, c-format
225 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
226 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
227
228 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
229 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
230 #, c-format
231 msgid "error creating temporary file: %s\n"
232 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
233
234 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
235 #, c-format
236 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
237 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
238
239 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
240 msgid "Enter new passphrase"
241 msgstr "Ange ny lösenfras"
242
243 #: agent/genkey.c:167
244 msgid "Take this one anyway"
245 msgstr "Ta den här ändå"
246
247 #: agent/genkey.c:193
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
251 "at least %u character long."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u characters long."
255 msgstr[0] ""
256 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
257 "vara minst %u tecken lång."
258 msgstr[1] ""
259 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
260 "vara minst %u tecken lång."
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
272 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
273 msgstr[1] ""
274 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
275 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
276
277 #: agent/genkey.c:237
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
281 "a known term or match%%0Acertain pattern."
282 msgstr ""
283 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
284 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
285
286 #: agent/genkey.c:253
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
290 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
291
292 #: agent/genkey.c:255
293 #, c-format
294 msgid ""
295 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
296 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
297 msgstr ""
298 "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
299 "0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
300
301 #: agent/genkey.c:264
302 msgid "Yes, protection is not needed"
303 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
304
305 # fel kapitalisering i originalet?
306 #: agent/genkey.c:308
307 #, c-format
308 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
309 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
310
311 #: agent/genkey.c:431
312 msgid "Please enter the new passphrase"
313 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
314
315 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
316 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
317 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
318 msgid ""
319 "@Options:\n"
320 " "
321 msgstr ""
322 "@Flaggor:\n"
323 " "
324
325 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
326 msgid "run in server mode (foreground)"
327 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
330 msgid "run in daemon mode (background)"
331 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
334 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
335 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
336 msgid "verbose"
337 msgstr "utförlig"
338
339 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
340 #: sm/gpgsm.c:282
341 msgid "be somewhat more quiet"
342 msgstr "var något tystare"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
345 msgid "sh-style command output"
346 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
349 msgid "csh-style command output"
350 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:311
353 #: tools/symcryptrun.c:167
354 msgid "|FILE|read options from FILE"
355 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:120
358 msgid "do not detach from the console"
359 msgstr "frigör inte från konsollen"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:131
362 msgid "do not grab keyboard and mouse"
363 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
364
365 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
366 msgid "use a log file for the server"
367 msgstr "använd en loggfil för servern"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:134
370 msgid "use a standard location for the socket"
371 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:137
374 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
375 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
376
377 #: agent/gpg-agent.c:140
378 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
379 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:141
382 msgid "do not use the SCdaemon"
383 msgstr "använd inte SCdaemon"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:150
386 msgid "ignore requests to change the TTY"
387 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:152
390 msgid "ignore requests to change the X display"
391 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:155
394 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
395 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
396
397 #: agent/gpg-agent.c:168
398 msgid "do not use the PIN cache when signing"
399 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
400
401 # Antar att värdet inte ska översättas.
402 #: agent/gpg-agent.c:170
403 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
404 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
405
406 #: agent/gpg-agent.c:172
407 msgid "allow presetting passphrase"
408 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:173
411 msgid "enable ssh-agent emulation"
412 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:175
415 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
416 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:313 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
419 #: scd/scdaemon.c:241 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
420 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
421 msgid "Please report bugs to <"
422 msgstr "Rapportera fel till <"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:322
425 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
426 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:324
429 msgid ""
430 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
431 "Secret key management for GnuPG\n"
432 msgstr ""
433 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
434 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:359 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:291 sm/gpgsm.c:640
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
439 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
440
441 #: agent/gpg-agent.c:557 agent/protect-tool.c:1067 kbx/kbxutil.c:429
442 #: scd/scdaemon.c:385 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
443 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
444 #, c-format
445 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
446 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
447
448 #: agent/gpg-agent.c:656 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:467 sm/gpgsm.c:971
449 #, c-format
450 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
451 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:661 agent/gpg-agent.c:1240 g10/gpg.c:2090
454 #: scd/scdaemon.c:472 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
455 #, c-format
456 msgid "option file `%s': %s\n"
457 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:669 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:982
460 #, c-format
461 msgid "reading options from `%s'\n"
462 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:998 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
465 #: g10/plaintext.c:162
466 #, c-format
467 msgid "error creating `%s': %s\n"
468 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1473 agent/gpg-agent.c:1477
471 #: agent/gpg-agent.c:1518 agent/gpg-agent.c:1522 g10/exec.c:172
472 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:973
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
475 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1367 scd/scdaemon.c:987
478 msgid "name of socket too long\n"
479 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1390 scd/scdaemon.c:1010
482 #, c-format
483 msgid "can't create socket: %s\n"
484 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1399
487 #, c-format
488 msgid "socket name `%s' is too long\n"
489 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1419
492 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
493 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
494
495 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
496 #: agent/gpg-agent.c:1430 scd/scdaemon.c:1030
497 msgid "error getting nonce for the socket\n"
498 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
499
500 #: agent/gpg-agent.c:1435 scd/scdaemon.c:1033
501 #, c-format
502 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
503 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
504
505 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1042
506 #, c-format
507 msgid "listen() failed: %s\n"
508 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
509
510 #: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1049
511 #, c-format
512 msgid "listening on socket `%s'\n"
513 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
514
515 #: agent/gpg-agent.c:1481 agent/gpg-agent.c:1528 g10/openfile.c:432
516 #, c-format
517 msgid "directory `%s' created\n"
518 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
519
520 #: agent/gpg-agent.c:1534
521 #, c-format
522 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
523 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
524
525 #: agent/gpg-agent.c:1538
526 #, c-format
527 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
528 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
529
530 #: agent/gpg-agent.c:1668 scd/scdaemon.c:1065
531 #, c-format
532 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
533 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
534
535 #: agent/gpg-agent.c:1690
536 #, c-format
537 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
538 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
539
540 #: agent/gpg-agent.c:1695
541 #, c-format
542 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
543 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
544
545 #: agent/gpg-agent.c:1715
546 #, c-format
547 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
548 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
549
550 #: agent/gpg-agent.c:1720
551 #, c-format
552 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
553 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
554
555 #: agent/gpg-agent.c:1860 scd/scdaemon.c:1202
556 #, c-format
557 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
558 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
559
560 #: agent/gpg-agent.c:1969 scd/scdaemon.c:1269
561 #, c-format
562 msgid "%s %s stopped\n"
563 msgstr "%s %s stoppad\n"
564
565 #: agent/gpg-agent.c:2097
566 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
567 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
568
569 #: agent/gpg-agent.c:2108 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
570 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
571 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
572 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
573
574 #: agent/gpg-agent.c:2121 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
575 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
576 #, c-format
577 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
578 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
579
580 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
581 #: agent/preset-passphrase.c:98
582 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
583 msgstr ""
584 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
585
586 #: agent/preset-passphrase.c:101
587 msgid ""
588 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
589 "Password cache maintenance\n"
590 msgstr ""
591 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
592 "Underhåll av lösenordscache\n"
593
594 #: agent/protect-tool.c:149
595 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
596 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
597
598 #: agent/protect-tool.c:151
599 msgid ""
600 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
601 "Secret key maintenance tool\n"
602 msgstr ""
603 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
604 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
605
606 #: agent/protect-tool.c:1189
607 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
608 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
609
610 #: agent/protect-tool.c:1192
611 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
612 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
613
614 #: agent/protect-tool.c:1195
615 msgid ""
616 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
617 "system."
618 msgstr ""
619 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
620
621 #: agent/protect-tool.c:1200
622 msgid ""
623 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
624 "needed to complete this operation."
625 msgstr ""
626 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
627 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
628
629 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:435
630 msgid "Passphrase:"
631 msgstr "Lösenfras:"
632
633 #: agent/protect-tool.c:1213 tools/symcryptrun.c:442
634 #, c-format
635 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
636 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
637
638 #: agent/protect-tool.c:1216 tools/symcryptrun.c:446
639 msgid "cancelled\n"
640 msgstr "avbruten\n"
641
642 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
643 #, c-format
644 msgid "error opening `%s': %s\n"
645 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
646
647 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
648 #, c-format
649 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
650 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
653 #, c-format
654 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
655 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
656
657 #: agent/trustlist.c:181
658 #, c-format
659 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
660 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
661
662 #: agent/trustlist.c:216
663 #, c-format
664 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
665 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
666
667 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
668 #, c-format
669 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
670 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
671
672 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
673 #, c-format
674 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
675 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
676
677 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
678 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
679 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
680
681 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
682 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
683 #. Pinentry to insert a line break.  The double
684 #. percent sign is actually needed because it is also
685 #. a printf format string.  If you need to insert a
686 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
687 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
688 #. fingerprint string whereas the first one receives
689 #. the name as stored in the certificate.
690 #: agent/trustlist.c:541
691 #, c-format
692 msgid ""
693 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
694 "fingerprint:%%0A  %s"
695 msgstr ""
696 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
697 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
698
699 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
700 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
701 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
702 #: agent/trustlist.c:554
703 msgid "Correct"
704 msgstr "Korrekt"
705
706 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
707 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
708 #. Pinentry to insert a line break.  The double
709 #. percent sign is actually needed because it is also
710 #. a printf format string.  If you need to insert a
711 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
712 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
713 #. certificate.
714 #: agent/trustlist.c:577
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
718 "certificates?"
719 msgstr ""
720 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
721 "användarcertifikat?"
722
723 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
724 msgid "Yes"
725 msgstr "Ja"
726
727 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
728 msgid "No"
729 msgstr "Nej"
730
731 #: agent/findkey.c:158
732 #, c-format
733 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
734 msgstr ""
735 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
736 "nu."
737
738 #: agent/findkey.c:174
739 #, c-format
740 msgid ""
741 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
742 "it now."
743 msgstr ""
744 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
745 "den nu."
746
747 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
748 msgid "Change passphrase"
749 msgstr "ändra lösenfras"
750
751 #: agent/findkey.c:196
752 msgid "I'll change it later"
753 msgstr "Jag ändrar den senare"
754
755 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
756 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
757 #, c-format
758 msgid "error creating a pipe: %s\n"
759 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
760
761 # se förra kommentaren
762 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
763 #, c-format
764 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
765 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
766
767 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
768 #, c-format
769 msgid "error forking process: %s\n"
770 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
771
772 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
773 #, c-format
774 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
775 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
776
777 #: common/exechelp.c:665
778 #, c-format
779 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
780 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
781
782 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
783 #, c-format
784 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
785 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
786
787 #: common/exechelp.c:716
788 #, c-format
789 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
790 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
791
792 #: common/exechelp.c:729
793 #, c-format
794 msgid "error running `%s': terminated\n"
795 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
796
797 #: common/http.c:1636
798 #, c-format
799 msgid "error creating socket: %s\n"
800 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
801
802 #: common/http.c:1680
803 msgid "host not found"
804 msgstr "värden hittades inte"
805
806 #: common/simple-pwquery.c:335
807 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
808 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
809
810 #: common/simple-pwquery.c:393
811 #, c-format
812 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
813 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
814
815 #: common/simple-pwquery.c:404
816 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
817 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
818
819 #: common/simple-pwquery.c:414
820 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
821 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
822
823 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
824 msgid "canceled by user\n"
825 msgstr "avbruten av användaren\n"
826
827 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
828 msgid "problem with the agent\n"
829 msgstr "problem med agenten\n"
830
831 #: common/sysutils.c:105
832 #, c-format
833 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
834 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
835
836 #: common/sysutils.c:200
837 #, c-format
838 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
839 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
840
841 # Extension är vad? FIXME
842 #: common/sysutils.c:232
843 #, c-format
844 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
845 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
846
847 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
848 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
849 msgid "yes"
850 msgstr "ja"
851
852 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
853 msgid "yY"
854 msgstr "jJ"
855
856 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
857 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
858 msgid "no"
859 msgstr "nej"
860
861 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
862 msgid "nN"
863 msgstr "nN"
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 #: common/yesno.c:72
867 msgid "quit"
868 msgstr "avsluta"
869
870 #: common/yesno.c:75
871 msgid "qQ"
872 msgstr "aA"
873
874 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
875 #: common/yesno.c:109
876 msgid "okay|okay"
877 msgstr "okay|okej|ok"
878
879 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
880 #: common/yesno.c:111
881 msgid "cancel|cancel"
882 msgstr "avbryt|stoppa"
883
884 #: common/yesno.c:112
885 msgid "oO"
886 msgstr "oO"
887
888 #: common/yesno.c:113
889 msgid "cC"
890 msgstr "aAsS"
891
892 #: common/miscellaneous.c:77
893 #, c-format
894 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
895 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
896
897 #: common/miscellaneous.c:80
898 #, c-format
899 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
900 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
901
902 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
903 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
904 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
905
906 #: common/asshelp.c:349
907 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
908 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
909
910 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
911 #. verbatim.  It will not be printed.
912 #: common/audit.c:474
913 msgid "|audit-log-result|Good"
914 msgstr ""
915
916 #: common/audit.c:477
917 msgid "|audit-log-result|Bad"
918 msgstr ""
919
920 #: common/audit.c:479
921 msgid "|audit-log-result|Not supported"
922 msgstr ""
923
924 #: common/audit.c:481
925 #, fuzzy
926 msgid "|audit-log-result|No certificate"
927 msgstr "importera certifikat"
928
929 #: common/audit.c:483
930 msgid "|audit-log-result|Error"
931 msgstr ""
932
933 #: common/audit.c:716
934 msgid "Certificate chain available"
935 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
936
937 #: common/audit.c:723
938 msgid "root certificate missing"
939 msgstr "rotcertifikatet saknas"
940
941 #: common/audit.c:749
942 msgid "Data encryption succeeded"
943 msgstr "Datakryptering lyckades"
944
945 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
946 msgid "Data available"
947 msgstr "Data tillgängligt"
948
949 #: common/audit.c:757
950 msgid "Session key created"
951 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
952
953 #: common/audit.c:762
954 #, c-format
955 msgid "algorithm: %s"
956 msgstr "algoritm: %s"
957
958 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
959 #, c-format
960 msgid "unsupported algorithm: %s"
961 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
962
963 #: common/audit.c:768
964 msgid "seems to be not encrypted"
965 msgstr "verkar inte vara krypterat"
966
967 #: common/audit.c:774
968 msgid "Number of recipients"
969 msgstr "Antal mottagare"
970
971 #: common/audit.c:782
972 #, c-format
973 msgid "Recipient %d"
974 msgstr "Mottagare %d"
975
976 #: common/audit.c:810
977 msgid "Data signing succeeded"
978 msgstr "Datasignering lyckades"
979
980 #: common/audit.c:830
981 msgid "Data decryption succeeded"
982 msgstr "Datadekryptering lyckades"
983
984 #: common/audit.c:855
985 msgid "Data verification succeeded"
986 msgstr "Datavalidering lyckades"
987
988 #: common/audit.c:864
989 msgid "Signature available"
990 msgstr "Signatur tillgänglig"
991
992 #: common/audit.c:869
993 msgid "Parsing signature succeeded"
994 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
995
996 #: common/audit.c:874
997 #, c-format
998 msgid "Bad hash algorithm: %s"
999 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
1000
1001 #: common/audit.c:889
1002 #, c-format
1003 msgid "Signature %d"
1004 msgstr "Signatur %d"
1005
1006 #: common/audit.c:905
1007 msgid "Certificate chain valid"
1008 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
1009
1010 #: common/audit.c:916
1011 msgid "Root certificate trustworthy"
1012 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
1013
1014 #: common/audit.c:926
1015 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1016 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
1017
1018 #: common/audit.c:943
1019 msgid "Included certificates"
1020 msgstr "Inkluderade certifikat"
1021
1022 #: common/audit.c:1002
1023 msgid "No audit log entries."
1024 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
1025
1026 #: common/audit.c:1051
1027 msgid "Unknown operation"
1028 msgstr "Okänd åtgärd"
1029
1030 #: common/audit.c:1069
1031 msgid "Gpg-Agent usable"
1032 msgstr "Gpg-Agent användbar"
1033
1034 #: common/audit.c:1079
1035 msgid "Dirmngr usable"
1036 msgstr "Dirmngr användbar"
1037
1038 #: common/audit.c:1115
1039 #, c-format
1040 msgid "No help available for `%s'."
1041 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
1042
1043 #: common/helpfile.c:80
1044 msgid "ignoring garbage line"
1045 msgstr "ignorerar skräprad"
1046
1047 #: g10/armor.c:379
1048 #, c-format
1049 msgid "armor: %s\n"
1050 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
1051
1052 #: g10/armor.c:418
1053 msgid "invalid armor header: "
1054 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
1055
1056 #: g10/armor.c:429
1057 msgid "armor header: "
1058 msgstr "ASCII-skal: "
1059
1060 #: g10/armor.c:442
1061 msgid "invalid clearsig header\n"
1062 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:455
1065 msgid "unknown armor header: "
1066 msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
1067
1068 #: g10/armor.c:508
1069 msgid "nested clear text signatures\n"
1070 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:643
1073 msgid "unexpected armor: "
1074 msgstr "oväntat skal: "
1075
1076 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
1077 #: g10/armor.c:655
1078 msgid "invalid dash escaped line: "
1079 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
1080
1081 # överhoppad eller hoppades över?
1082 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1083 #, c-format
1084 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1085 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
1086
1087 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
1088 #: g10/armor.c:852
1089 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1090 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
1091
1092 #: g10/armor.c:886
1093 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1094 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:894
1097 msgid "malformed CRC\n"
1098 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
1099
1100 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1101 #, c-format
1102 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1103 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:918
1106 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1107 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:922
1110 msgid "error in trailer line\n"
1111 msgstr "fel i avslutande rad\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:1233
1114 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1115 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:1238
1118 #, c-format
1119 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1120 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
1121
1122 #: g10/armor.c:1242
1123 msgid ""
1124 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1125 msgstr ""
1126 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
1127 "detta\n"
1128 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
1129 "använts\n"
1130
1131 #: g10/build-packet.c:976
1132 msgid ""
1133 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1134 "an '='\n"
1135 msgstr ""
1136 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
1137 "sluta med ett \"'=\"\n"
1138
1139 #: g10/build-packet.c:988
1140 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1141 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
1142
1143 #: g10/build-packet.c:994
1144 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1145 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
1146
1147 #: g10/build-packet.c:1012
1148 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1149 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
1150
1151 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1152 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1153 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
1154
1155 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1156 msgid "not human readable"
1157 msgstr "inte läsbart"
1158
1159 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1160 #, c-format
1161 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1162 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
1163
1164 #: g10/card-util.c:67
1165 #, c-format
1166 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1167 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
1168
1169 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1170 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1171 msgid "can't do this in batch mode\n"
1172 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
1173
1174 #: g10/card-util.c:83
1175 #, fuzzy
1176 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1177 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
1178
1179 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
1180 #, fuzzy
1181 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1182 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
1183
1184 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1185 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1186 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1187 msgid "Your selection? "
1188 msgstr "Vad väljer du? "
1189
1190 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1191 msgid "[not set]"
1192 msgstr "[inte inställt]"
1193
1194 #: g10/card-util.c:492
1195 msgid "male"
1196 msgstr "man"
1197
1198 #: g10/card-util.c:493
1199 msgid "female"
1200 msgstr "kvinna"
1201
1202 #: g10/card-util.c:493
1203 msgid "unspecified"
1204 msgstr "ej angiven"
1205
1206 #: g10/card-util.c:520
1207 msgid "not forced"
1208 msgstr "inte tvingad"
1209
1210 #: g10/card-util.c:520
1211 msgid "forced"
1212 msgstr "tvingad"
1213
1214 #: g10/card-util.c:601
1215 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1216 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
1217
1218 #: g10/card-util.c:603
1219 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1220 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:605
1223 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1224 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
1225
1226 #: g10/card-util.c:622
1227 msgid "Cardholder's surname: "
1228 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
1229
1230 #: g10/card-util.c:624
1231 msgid "Cardholder's given name: "
1232 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
1233
1234 #: g10/card-util.c:642
1235 #, c-format
1236 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1237 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1238
1239 #: g10/card-util.c:663
1240 msgid "URL to retrieve public key: "
1241 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
1242
1243 #: g10/card-util.c:671
1244 #, c-format
1245 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1246 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
1247
1248 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1249 #, c-format
1250 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1251 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
1252
1253 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1254 #, c-format
1255 msgid "error reading `%s': %s\n"
1256 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1257
1258 #: g10/card-util.c:806
1259 msgid "Login data (account name): "
1260 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
1261
1262 #: g10/card-util.c:816
1263 #, c-format
1264 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1265 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
1266
1267 #: g10/card-util.c:851
1268 msgid "Private DO data: "
1269 msgstr "Privat DO-data: "
1270
1271 #: g10/card-util.c:861
1272 #, c-format
1273 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1274 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1275
1276 #: g10/card-util.c:911
1277 msgid "Language preferences: "
1278 msgstr "Språkinställningar: "
1279
1280 #: g10/card-util.c:919
1281 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1282 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
1283
1284 #: g10/card-util.c:928
1285 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1286 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1287
1288 #: g10/card-util.c:949
1289 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1290 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1291
1292 #: g10/card-util.c:963
1293 msgid "Error: invalid response.\n"
1294 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:984
1297 msgid "CA fingerprint: "
1298 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1299
1300 #: g10/card-util.c:1007
1301 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1302 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:1055
1305 #, c-format
1306 msgid "key operation not possible: %s\n"
1307 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:1056
1310 msgid "not an OpenPGP card"
1311 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1312
1313 #: g10/card-util.c:1065
1314 #, c-format
1315 msgid "error getting current key info: %s\n"
1316 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1317
1318 #: g10/card-util.c:1149
1319 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1320 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1321
1322 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1323 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1324 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1325
1326 #: g10/card-util.c:1190
1327 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1328 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1329
1330 #: g10/card-util.c:1199
1331 #, c-format
1332 msgid ""
1333 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1334 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1335 "You should change them using the command --change-pin\n"
1336 msgstr ""
1337 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1338 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1339 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1340
1341 #: g10/card-util.c:1233
1342 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1343 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1346 msgid "   (1) Signature key\n"
1347 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1348
1349 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1350 msgid "   (2) Encryption key\n"
1351 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1352
1353 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1354 msgid "   (3) Authentication key\n"
1355 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1356
1357 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1358 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1359 msgid "Invalid selection.\n"
1360 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1361
1362 #: g10/card-util.c:1309
1363 msgid "Please select where to store the key:\n"
1364 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1344
1367 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1368 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1369
1370 #: g10/card-util.c:1349
1371 msgid "secret parts of key are not available\n"
1372 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1373
1374 #: g10/card-util.c:1354
1375 msgid "secret key already stored on a card\n"
1376 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1379 msgid "quit this menu"
1380 msgstr "avsluta denna meny"
1381
1382 #: g10/card-util.c:1425
1383 msgid "show admin commands"
1384 msgstr "visa administratörskommandon"
1385
1386 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1387 msgid "show this help"
1388 msgstr "visa denna hjälp"
1389
1390 #: g10/card-util.c:1428
1391 msgid "list all available data"
1392 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1393
1394 #: g10/card-util.c:1431
1395 msgid "change card holder's name"
1396 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1397
1398 #: g10/card-util.c:1432
1399 msgid "change URL to retrieve key"
1400 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1433
1403 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1404 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1405
1406 #: g10/card-util.c:1434
1407 msgid "change the login name"
1408 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1409
1410 # originalet borde ha ett value
1411 #: g10/card-util.c:1435
1412 msgid "change the language preferences"
1413 msgstr "ändra språkinställningarna"
1414
1415 #: g10/card-util.c:1436
1416 msgid "change card holder's sex"
1417 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1418
1419 #: g10/card-util.c:1437
1420 msgid "change a CA fingerprint"
1421 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1422
1423 # den låter skum
1424 #: g10/card-util.c:1438
1425 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1426 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1427
1428 #: g10/card-util.c:1439
1429 msgid "generate new keys"
1430 msgstr "generera nya nycklar"
1431
1432 #: g10/card-util.c:1440
1433 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1434 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1441
1437 msgid "verify the PIN and list all data"
1438 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1439
1440 #: g10/card-util.c:1442
1441 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1445 msgid "Command> "
1446 msgstr "Kommando> "
1447
1448 #: g10/card-util.c:1607
1449 msgid "Admin-only command\n"
1450 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1451
1452 #: g10/card-util.c:1638
1453 msgid "Admin commands are allowed\n"
1454 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1455
1456 #: g10/card-util.c:1640
1457 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1458 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1459
1460 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1461 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1462 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
1463
1464 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1465 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1466 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1467
1468 # se förra kommentaren
1469 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1470 #, c-format
1471 msgid "can't open `%s'\n"
1472 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1473
1474 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1729
1475 #: g10/revoke.c:226
1476 #, c-format
1477 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1478 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1479
1480 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1481 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1482 #, c-format
1483 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1484 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1485
1486 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1487 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1488 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1489
1490 #: g10/delkey.c:133
1491 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1492 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1493
1494 #: g10/delkey.c:145
1495 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1496 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1497
1498 #: g10/delkey.c:153
1499 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1500 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1501
1502 #: g10/delkey.c:163
1503 #, c-format
1504 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1505 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1506
1507 #: g10/delkey.c:173
1508 msgid "ownertrust information cleared\n"
1509 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1510
1511 #: g10/delkey.c:204
1512 #, c-format
1513 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1514 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1515
1516 #: g10/delkey.c:206
1517 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1518 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1519
1520 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1521 #, c-format
1522 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1523 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1524
1525 #: g10/encode.c:232
1526 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1527 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1528
1529 #: g10/encode.c:246
1530 #, c-format
1531 msgid "using cipher %s\n"
1532 msgstr "använder %s-chiffer\n"
1533
1534 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1535 #, c-format
1536 msgid "`%s' already compressed\n"
1537 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1538
1539 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1540 #, c-format
1541 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1542 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:485
1545 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1546 msgstr ""
1547 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1548 "pgp2-läge\n"
1549
1550 #: g10/encode.c:510
1551 #, c-format
1552 msgid "reading from `%s'\n"
1553 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1554
1555 #: g10/encode.c:541
1556 msgid ""
1557 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1558 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1559
1560 #: g10/encode.c:559
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1564 msgstr ""
1565 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1566 "mottagarinställningarna\n"
1567
1568 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1569 #, c-format
1570 msgid ""
1571 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1572 "preferences\n"
1573 msgstr ""
1574 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1575 "mottagarinställningarna\n"
1576
1577 #: g10/encode.c:751
1578 #, c-format
1579 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1580 msgstr ""
1581 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1582
1583 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1584 #, c-format
1585 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1586 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1587
1588 #: g10/encode.c:848
1589 #, c-format
1590 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1591 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1592
1593 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1594 #, c-format
1595 msgid "%s encrypted data\n"
1596 msgstr "%s-krypterad data\n"
1597
1598 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1599 #, c-format
1600 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1601 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1602
1603 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1604 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1605 msgid ""
1606 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1607 msgstr ""
1608 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1609 "i det symmetriska chiffret.\n"
1610
1611 #: g10/encr-data.c:145
1612 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1613 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1614
1615 #: g10/exec.c:49
1616 msgid "no remote program execution supported\n"
1617 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1618
1619 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1620 #: g10/exec.c:313
1621 msgid ""
1622 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1623 msgstr ""
1624 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1625 "inställningsfilen\n"
1626
1627 #: g10/exec.c:343
1628 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1629 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1630
1631 #: g10/exec.c:421
1632 #, c-format
1633 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1634 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1635
1636 #: g10/exec.c:424
1637 #, c-format
1638 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1639 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1640
1641 #: g10/exec.c:509
1642 #, c-format
1643 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1644 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1645
1646 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1647 msgid "unnatural exit of external program\n"
1648 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1649
1650 #: g10/exec.c:535
1651 msgid "unable to execute external program\n"
1652 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1653
1654 #: g10/exec.c:552
1655 #, c-format
1656 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1657 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1658
1659 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1660 #, c-format
1661 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1662 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1663
1664 #: g10/exec.c:609
1665 #, c-format
1666 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1667 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1668
1669 #: g10/export.c:61
1670 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1671 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1672
1673 #: g10/export.c:63
1674 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1675 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1676
1677 #: g10/export.c:65
1678 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1679 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1680
1681 #: g10/export.c:67
1682 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1683 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1684
1685 #: g10/export.c:69
1686 msgid "remove unusable parts from key during export"
1687 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1688
1689 #: g10/export.c:71
1690 msgid "remove as much as possible from key during export"
1691 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1692
1693 #: g10/export.c:73
1694 msgid "export keys in an S-expression based format"
1695 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1696
1697 #: g10/export.c:338
1698 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1699 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1700
1701 #: g10/export.c:367
1702 #, c-format
1703 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1704 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1705
1706 #: g10/export.c:375
1707 #, c-format
1708 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1709 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1710
1711 #: g10/export.c:386
1712 #, c-format
1713 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1714 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1715
1716 #: g10/export.c:537
1717 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1718 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1719
1720 #: g10/export.c:560
1721 #, c-format
1722 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1723 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1724
1725 #: g10/export.c:584
1726 #, c-format
1727 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1728 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1729
1730 #: g10/export.c:633
1731 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1732 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1733
1734 #: g10/getkey.c:152
1735 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1736 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:175
1739 msgid "[User ID not found]"
1740 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1741
1742 #: g10/getkey.c:1113
1743 #, c-format
1744 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1745 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1746
1747 #: g10/getkey.c:1118
1748 #, c-format
1749 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1750 msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:1120
1753 msgid "No fingerprint"
1754 msgstr "Inget fingeravtryck"
1755
1756 #: g10/getkey.c:1930
1757 #, c-format
1758 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1759 msgstr ""
1760 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1761
1762 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1763 #, c-format
1764 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1765 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1766
1767 #: g10/getkey.c:2769
1768 #, c-format
1769 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1770 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1771
1772 #: g10/getkey.c:2816
1773 #, c-format
1774 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1775 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1778 msgid ""
1779 "@Commands:\n"
1780 " "
1781 msgstr ""
1782 "@Kommandon:\n"
1783 " "
1784
1785 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1786 #, fuzzy
1787 msgid "make a signature"
1788 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1789
1790 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1791 #, fuzzy
1792 msgid "make a clear text signature"
1793 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1794
1795 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1796 msgid "make a detached signature"
1797 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1798
1799 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1800 msgid "encrypt data"
1801 msgstr "kryptera data"
1802
1803 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1804 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1805 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
1806
1807 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1808 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1809 msgid "decrypt data (default)"
1810 msgstr "dekryptera data (standard)"
1811
1812 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1813 msgid "verify a signature"
1814 msgstr "validera en signatur"
1815
1816 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1817 msgid "list keys"
1818 msgstr "lista nycklar"
1819
1820 #: g10/gpg.c:385
1821 msgid "list keys and signatures"
1822 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1823
1824 #: g10/gpg.c:386
1825 msgid "list and check key signatures"
1826 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1827
1828 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1829 msgid "list keys and fingerprints"
1830 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1831
1832 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1833 msgid "list secret keys"
1834 msgstr "lista hemliga nycklar"
1835
1836 #: g10/gpg.c:389
1837 msgid "generate a new key pair"
1838 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1839
1840 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1841 msgid "remove keys from the public keyring"
1842 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1843
1844 #: g10/gpg.c:393
1845 msgid "remove keys from the secret keyring"
1846 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1847
1848 #: g10/gpg.c:394
1849 msgid "sign a key"
1850 msgstr "signera en nyckel"
1851
1852 #: g10/gpg.c:395
1853 msgid "sign a key locally"
1854 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1855
1856 #: g10/gpg.c:396
1857 msgid "sign or edit a key"
1858 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1859
1860 #: g10/gpg.c:397
1861 msgid "generate a revocation certificate"
1862 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1863
1864 #: g10/gpg.c:399
1865 msgid "export keys"
1866 msgstr "exportera nycklar"
1867
1868 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1869 msgid "export keys to a key server"
1870 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1871
1872 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1873 msgid "import keys from a key server"
1874 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1875
1876 #: g10/gpg.c:403
1877 msgid "search for keys on a key server"
1878 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1879
1880 #: g10/gpg.c:405
1881 msgid "update all keys from a keyserver"
1882 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1883
1884 #: g10/gpg.c:410
1885 msgid "import/merge keys"
1886 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1887
1888 #: g10/gpg.c:413
1889 msgid "print the card status"
1890 msgstr "skriv ut kortstatus"
1891
1892 #: g10/gpg.c:414
1893 msgid "change data on a card"
1894 msgstr "ändra data på ett kort"
1895
1896 #: g10/gpg.c:415
1897 msgid "change a card's PIN"
1898 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1899
1900 #: g10/gpg.c:424
1901 msgid "update the trust database"
1902 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1903
1904 #: g10/gpg.c:431
1905 #, fuzzy
1906 msgid "print message digests"
1907 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1908
1909 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1910 msgid "run in server mode"
1911 msgstr "kör i serverläge"
1912
1913 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1914 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1915 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1916 msgid ""
1917 "@\n"
1918 "Options:\n"
1919 " "
1920 msgstr ""
1921 "@\n"
1922 "Flaggor:\n"
1923 " "
1924
1925 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1926 msgid "create ascii armored output"
1927 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1928
1929 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1930 #, fuzzy
1931 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1932 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1933
1934 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1935 #, fuzzy
1936 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1937 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1938
1939 #: g10/gpg.c:457
1940 #, fuzzy
1941 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1942 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1943
1944 #: g10/gpg.c:463
1945 msgid "use canonical text mode"
1946 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1947
1948 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
1949 msgid "|FILE|write output to FILE"
1950 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
1951
1952 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
1953 msgid "do not make any changes"
1954 msgstr "gör inga ändringar"
1955
1956 #: g10/gpg.c:497
1957 msgid "prompt before overwriting"
1958 msgstr "fråga innan överskrivning"
1959
1960 #: g10/gpg.c:549
1961 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1962 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1963
1964 # inställningar istället för flaggor?
1965 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1966 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
1967 msgid ""
1968 "@\n"
1969 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1970 msgstr ""
1971 "@\n"
1972 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1973
1974 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
1975 msgid ""
1976 "@\n"
1977 "Examples:\n"
1978 "\n"
1979 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1980 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1981 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1982 " --list-keys [names]        show keys\n"
1983 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1984 msgstr ""
1985 "@\n"
1986 "Exempel:\n"
1987 "\n"
1988 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1989 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1990 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1991 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1992 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
1995 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1996 msgstr ""
1997 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1998 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:831
2001 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2002 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2003
2004 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
2005 #: g10/gpg.c:834
2006 msgid ""
2007 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2008 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2009 "default operation depends on the input data\n"
2010 msgstr ""
2011 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2012 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
2013 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2016 msgid ""
2017 "\n"
2018 "Supported algorithms:\n"
2019 msgstr ""
2020 "\n"
2021 "Algoritmer som stöds:\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:848
2024 msgid "Pubkey: "
2025 msgstr "Publik nyckel: "
2026
2027 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2028 msgid "Cipher: "
2029 msgstr "Chiffer: "
2030
2031 #: g10/gpg.c:862
2032 msgid "Hash: "
2033 msgstr "Kontrollsumma: "
2034
2035 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2036 msgid "Compression: "
2037 msgstr "Komprimering: "
2038
2039 #: g10/gpg.c:939
2040 msgid "usage: gpg [options] "
2041 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
2042
2043 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2044 msgid "conflicting commands\n"
2045 msgstr "motstridiga kommandon\n"
2046
2047 # Vad betyder detta?
2048 #: g10/gpg.c:1133
2049 #, c-format
2050 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2051 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:1330
2054 #, c-format
2055 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2056 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:1333
2059 #, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2061 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:1336
2064 #, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2066 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:1342
2069 #, c-format
2070 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2071 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:1345
2074 #, c-format
2075 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2076 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
2077
2078 # Extension är vad? FIXME
2079 #: g10/gpg.c:1348
2080 #, c-format
2081 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2082 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:1354
2085 #, c-format
2086 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2087 msgstr ""
2088 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:1357
2091 #, c-format
2092 msgid ""
2093 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2094 msgstr ""
2095 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
2096 "s\"\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:1360
2099 #, c-format
2100 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2101 msgstr ""
2102 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:1366
2105 #, c-format
2106 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2107 msgstr ""
2108 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1369
2111 #, c-format
2112 msgid ""
2113 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2114 msgstr ""
2115 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
2116 "\"%s\"\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:1372
2119 #, c-format
2120 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2121 msgstr ""
2122 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:1551
2125 #, c-format
2126 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2127 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:1651
2130 msgid "display photo IDs during key listings"
2131 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
2132
2133 #: g10/gpg.c:1653
2134 msgid "show policy URLs during signature listings"
2135 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
2136
2137 #: g10/gpg.c:1655
2138 msgid "show all notations during signature listings"
2139 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
2140
2141 #: g10/gpg.c:1657
2142 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2143 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
2144
2145 #: g10/gpg.c:1661
2146 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2147 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
2148
2149 #: g10/gpg.c:1663
2150 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2151 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
2152
2153 #: g10/gpg.c:1665
2154 msgid "show user ID validity during key listings"
2155 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
2156
2157 #: g10/gpg.c:1667
2158 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2159 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
2160
2161 #: g10/gpg.c:1669
2162 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2163 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
2164
2165 #: g10/gpg.c:1671
2166 msgid "show the keyring name in key listings"
2167 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
2168
2169 #: g10/gpg.c:1673
2170 msgid "show expiration dates during signature listings"
2171 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
2172
2173 #: g10/gpg.c:1834
2174 #, c-format
2175 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2176 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:1926
2179 #, c-format
2180 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2181 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2184 #, c-format
2185 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2186 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2189 #, c-format
2190 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2191 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:2584
2194 #, c-format
2195 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2196 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4107
2199 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2200 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:2619
2203 #, c-format
2204 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2205 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2622
2208 msgid "invalid keyserver options\n"
2209 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:2629
2212 #, c-format
2213 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2214 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:2632
2217 msgid "invalid import options\n"
2218 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2639
2221 #, c-format
2222 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2223 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:2642
2226 msgid "invalid export options\n"
2227 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
2228
2229 #: g10/gpg.c:2649
2230 #, c-format
2231 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2232 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:2652
2235 msgid "invalid list options\n"
2236 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:2660
2239 msgid "display photo IDs during signature verification"
2240 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
2241
2242 #: g10/gpg.c:2662
2243 msgid "show policy URLs during signature verification"
2244 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
2245
2246 #: g10/gpg.c:2664
2247 msgid "show all notations during signature verification"
2248 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
2249
2250 #: g10/gpg.c:2666
2251 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2252 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
2253
2254 #: g10/gpg.c:2670
2255 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2256 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
2257
2258 #: g10/gpg.c:2672
2259 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2260 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
2261
2262 #: g10/gpg.c:2674
2263 msgid "show user ID validity during signature verification"
2264 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
2265
2266 #: g10/gpg.c:2676
2267 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2268 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
2269
2270 #: g10/gpg.c:2678
2271 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2272 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
2273
2274 #: g10/gpg.c:2680
2275 msgid "validate signatures with PKA data"
2276 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
2277
2278 #: g10/gpg.c:2682
2279 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2280 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
2281
2282 #: g10/gpg.c:2689
2283 #, c-format
2284 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2285 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
2286
2287 #: g10/gpg.c:2692
2288 msgid "invalid verify options\n"
2289 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:2699
2292 #, c-format
2293 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2294 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:2874
2297 #, c-format
2298 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2299 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:2877
2302 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2303 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2304
2305 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2306 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2307 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2308 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2988
2311 #, c-format
2312 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2313 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:2997
2316 #, c-format
2317 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2318 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:3000
2321 #, c-format
2322 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2323 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:3015
2326 #, c-format
2327 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2328 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3029
2331 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2332 msgstr ""
2333 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2334 "i --pgp2-läge\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3035
2337 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2338 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:3041
2341 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2342 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2343
2344 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2345 #: g10/gpg.c:3054
2346 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2347 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2350 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2351 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2354 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2355 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2356
2357 #: g10/gpg.c:3132
2358 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2359 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:3138
2362 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2363 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2364
2365 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2366 #: g10/gpg.c:3153
2367 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2368 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2369
2370 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2371 #: g10/gpg.c:3155
2372 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2373 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2374
2375 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2376 #: g10/gpg.c:3157
2377 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2378 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2379
2380 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2381 #: g10/gpg.c:3159
2382 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2383 msgstr ""
2384 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2385
2386 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2387 #: g10/gpg.c:3161
2388 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2389 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2390
2391 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2392 #: g10/gpg.c:3164
2393 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2394 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3168
2397 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2398 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3175
2401 msgid "invalid default preferences\n"
2402 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2403
2404 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2405 #: g10/gpg.c:3184
2406 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2407 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
2408
2409 #: g10/gpg.c:3188
2410 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2411 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:3192
2414 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2415 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3225
2418 #, c-format
2419 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2420 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3272
2423 #, c-format
2424 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2425 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3277
2428 #, c-format
2429 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2430 msgstr ""
2431 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2432
2433 #: g10/gpg.c:3282
2434 #, c-format
2435 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2436 msgstr ""
2437 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:3365
2440 #, c-format
2441 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2442 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3376
2445 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2446 msgstr ""
2447 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3397
2450 msgid "--store [filename]"
2451 msgstr "--store [filnamn]"
2452
2453 #: g10/gpg.c:3404
2454 msgid "--symmetric [filename]"
2455 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3406
2458 #, c-format
2459 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2460 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3416
2463 msgid "--encrypt [filename]"
2464 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3429
2467 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2468 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3431
2471 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2472 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2473
2474 #: g10/gpg.c:3434
2475 #, c-format
2476 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2477 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3452
2480 msgid "--sign [filename]"
2481 msgstr "--sign [filnamn]"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3465
2484 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2485 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3480
2488 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2489 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3482
2492 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2493 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3485
2496 #, c-format
2497 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2498 msgstr ""
2499 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3505
2502 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2503 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3514
2506 msgid "--clearsign [filename]"
2507 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3539
2510 msgid "--decrypt [filename]"
2511 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3547
2514 msgid "--sign-key user-id"
2515 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3551
2518 msgid "--lsign-key user-id"
2519 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3572
2522 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2523 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3664
2526 #, c-format
2527 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2528 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3666
2531 #, c-format
2532 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2533 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3668
2536 #, c-format
2537 msgid "key export failed: %s\n"
2538 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3679
2541 #, c-format
2542 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2543 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3689
2546 #, c-format
2547 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2548 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3740
2551 #, c-format
2552 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2553 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3748
2556 #, c-format
2557 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2558 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3838
2561 #, c-format
2562 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2563 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3955
2566 msgid "[filename]"
2567 msgstr "[filnamn]"
2568
2569 #: g10/gpg.c:3959
2570 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2571 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2572
2573 #: g10/gpg.c:4273
2574 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2575 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2576
2577 #: g10/gpg.c:4275
2578 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2579 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:4308
2582 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2583 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2584
2585 #: g10/gpgv.c:74
2586 #, fuzzy
2587 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2588 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2589
2590 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2591 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2592 # Krav från RIPE.
2593 #: g10/gpgv.c:76
2594 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2595 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2596
2597 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2598 msgid "|FD|write status info to this FD"
2599 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2600
2601 #: g10/gpgv.c:117
2602 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2603 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2604
2605 #: g10/gpgv.c:119
2606 msgid ""
2607 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2608 "Check signatures against known trusted keys\n"
2609 msgstr ""
2610 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2611 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2612
2613 #: g10/helptext.c:72
2614 msgid "No help available"
2615 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2616
2617 #: g10/helptext.c:82
2618 #, c-format
2619 msgid "No help available for `%s'"
2620 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2621
2622 #: g10/import.c:94
2623 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2624 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2625
2626 #: g10/import.c:96
2627 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2628 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2629
2630 #: g10/import.c:98
2631 msgid "do not update the trustdb after import"
2632 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2633
2634 #: g10/import.c:100
2635 msgid "create a public key when importing a secret key"
2636 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2637
2638 #: g10/import.c:102
2639 msgid "only accept updates to existing keys"
2640 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2641
2642 #: g10/import.c:104
2643 msgid "remove unusable parts from key after import"
2644 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2645
2646 #: g10/import.c:106
2647 msgid "remove as much as possible from key after import"
2648 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2649
2650 #: g10/import.c:269
2651 #, c-format
2652 msgid "skipping block of type %d\n"
2653 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2654
2655 #: g10/import.c:278
2656 #, c-format
2657 msgid "%lu keys processed so far\n"
2658 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2659
2660 #: g10/import.c:295
2661 #, c-format
2662 msgid "Total number processed: %lu\n"
2663 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2664
2665 #: g10/import.c:297
2666 #, c-format
2667 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2668 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2669
2670 #: g10/import.c:300
2671 #, c-format
2672 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2673 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2674
2675 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2676 #, c-format
2677 msgid "              imported: %lu"
2678 msgstr "                    importerade: %lu"
2679
2680 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2681 #, c-format
2682 msgid "             unchanged: %lu\n"
2683 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2684
2685 #: g10/import.c:310
2686 #, c-format
2687 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2688 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2689
2690 #: g10/import.c:312
2691 #, c-format
2692 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2693 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2694
2695 #: g10/import.c:314
2696 #, c-format
2697 msgid "        new signatures: %lu\n"
2698 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2699
2700 #: g10/import.c:316
2701 #, c-format
2702 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2703 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2704
2705 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2706 #, c-format
2707 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2708 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2709
2710 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2711 #, c-format
2712 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2713 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2714
2715 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2716 #, c-format
2717 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2718 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2719
2720 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2721 #, c-format
2722 msgid "          not imported: %lu\n"
2723 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2724
2725 #: g10/import.c:326
2726 #, c-format
2727 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2728 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2729
2730 #: g10/import.c:328
2731 #, c-format
2732 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2733 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2734
2735 #: g10/import.c:569
2736 #, c-format
2737 msgid ""
2738 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2739 "algorithms on these user IDs:\n"
2740 msgstr ""
2741 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2742 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2743
2744 #: g10/import.c:610
2745 #, c-format
2746 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2747 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2748
2749 #: g10/import.c:625
2750 #, c-format
2751 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2752 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2753
2754 #: g10/import.c:637
2755 #, c-format
2756 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2757 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2758
2759 #: g10/import.c:650
2760 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2761 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2762
2763 #: g10/import.c:652
2764 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2765 msgstr ""
2766 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2767 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2768
2769 #: g10/import.c:676
2770 #, c-format
2771 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2772 msgstr ""
2773 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2774
2775 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2776 #, c-format
2777 msgid "key %s: no user ID\n"
2778 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2779
2780 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2781 #: g10/import.c:758
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2784 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2785
2786 # vad innebär fnutten i slutet?
2787 #: g10/import.c:773
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2790 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2791
2792 #: g10/import.c:779
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2795 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2796
2797 #: g10/import.c:781
2798 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2799 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2800
2801 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2804 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2805
2806 #: g10/import.c:797
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2809 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2810
2811 #: g10/import.c:806
2812 #, c-format
2813 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2814 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2815
2816 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2817 #, c-format
2818 msgid "writing to `%s'\n"
2819 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2820
2821 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2822 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2823 #, c-format
2824 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2825 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2826
2827 # fixme: I appended the %s -wk
2828 #: g10/import.c:834
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2831 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2832
2833 #: g10/import.c:858
2834 #, c-format
2835 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2836 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2837
2838 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2839 #, c-format
2840 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2841 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2842
2843 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2846 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2847
2848 #: g10/import.c:920
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2851 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2852
2853 #: g10/import.c:923
2854 #, c-format
2855 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2856 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2857
2858 #: g10/import.c:926
2859 #, c-format
2860 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2861 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2862
2863 #: g10/import.c:929
2864 #, c-format
2865 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2866 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2867
2868 #: g10/import.c:932
2869 #, c-format
2870 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2871 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2872
2873 #: g10/import.c:935
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2876 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2877
2878 #: g10/import.c:938
2879 #, c-format
2880 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2881 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2882
2883 #: g10/import.c:941
2884 #, c-format
2885 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2886 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2887
2888 #: g10/import.c:944
2889 #, c-format
2890 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2891 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2892
2893 #: g10/import.c:947
2894 #, c-format
2895 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2896 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2897
2898 #: g10/import.c:971
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2901 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2902
2903 #: g10/import.c:1143
2904 #, c-format
2905 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2906 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2907
2908 #: g10/import.c:1154
2909 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2910 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2911
2912 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2913 #, c-format
2914 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2915 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2916
2917 #: g10/import.c:1182
2918 #, c-format
2919 msgid "key %s: secret key imported\n"
2920 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2921
2922 #: g10/import.c:1212
2923 #, c-format
2924 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2925 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2926
2927 #: g10/import.c:1222
2928 #, c-format
2929 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2930 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1254
2933 #, c-format
2934 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2935 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1297
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2940 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1329
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2945 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1398
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2950 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2951
2952 # fixme: I appended the %s -wk
2953 #: g10/import.c:1413
2954 #, c-format
2955 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2956 msgstr ""
2957 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2958 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1415
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2963 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1433
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2968 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2973 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1446
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2978 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1461
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2983 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1483
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2988 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1496
2991 #, c-format
2992 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2993 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1511
2996 #, c-format
2997 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2998 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1555
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3003 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1576
3006 #, c-format
3007 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3008 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1603
3011 #, c-format
3012 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3013 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1613
3016 #, c-format
3017 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3018 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3019
3020 # nyckeln eller certifikatet??
3021 #: g10/import.c:1630
3022 #, c-format
3023 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3024 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3025
3026 #: g10/import.c:1644
3027 #, c-format
3028 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3029 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3030
3031 # nyckeln eller klassen?
3032 #: g10/import.c:1652
3033 #, c-format
3034 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3035 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1781
3038 #, c-format
3039 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3040 msgstr ""
3041 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1843
3044 #, c-format
3045 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3046 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1857
3049 #, c-format
3050 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3051 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1916
3054 #, c-format
3055 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3056 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1950
3059 #, c-format
3060 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3061 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3062
3063 #: g10/import.c:2351
3064 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3065 msgstr ""
3066 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3067
3068 #: g10/import.c:2359
3069 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3070 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3071
3072 #: g10/import.c:2361
3073 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3074 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3075
3076 #: g10/keydb.c:181
3077 #, c-format
3078 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3079 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3080
3081 #: g10/keydb.c:187
3082 #, c-format
3083 msgid "keyring `%s' created\n"
3084 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3085
3086 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3087 #, c-format
3088 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3089 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3090
3091 #: g10/keydb.c:712
3092 #, c-format
3093 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3094 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:265
3097 msgid "[revocation]"
3098 msgstr "[spärr]"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:266
3101 msgid "[self-signature]"
3102 msgstr "[självsignatur]"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3105 msgid "1 bad signature\n"
3106 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3109 #, c-format
3110 msgid "%d bad signatures\n"
3111 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3114 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3115 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3118 #, c-format
3119 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3120 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3123 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3124 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3127 #, c-format
3128 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3129 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:356
3132 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3133 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:358
3136 #, c-format
3137 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3138 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3141 msgid ""
3142 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3143 "keys\n"
3144 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3145 "etc.)\n"
3146 msgstr ""
3147 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3148 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3149 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3152 #, c-format
3153 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3154 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3157 #, c-format
3158 msgid "  %d = I trust fully\n"
3159 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:438
3162 msgid ""
3163 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3164 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3165 "trust signatures on your behalf.\n"
3166 msgstr ""
3167 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3168 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3169 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:454
3172 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3173 msgstr ""
3174 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:598
3177 #, c-format
3178 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3179 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3180
3181 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3182 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3183 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3184 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3187 #: g10/keyedit.c:1779
3188 msgid "  Unable to sign.\n"
3189 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:626
3192 #, c-format
3193 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3194 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3195
3196 #: g10/keyedit.c:654
3197 #, c-format
3198 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3199 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3200
3201 #: g10/keyedit.c:682
3202 #, c-format
3203 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3204 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:684
3207 msgid "Sign it? (y/N) "
3208 msgstr "Signera den? (j/N) "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:706
3211 #, c-format
3212 msgid ""
3213 "The self-signature on \"%s\"\n"
3214 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3215 msgstr ""
3216 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3217 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:715
3220 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3221 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:729
3224 #, c-format
3225 msgid ""
3226 "Your current signature on \"%s\"\n"
3227 "has expired.\n"
3228 msgstr ""
3229 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3230 "har gått ut.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:733
3233 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3234 msgstr ""
3235 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3236 "n) "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:754
3239 #, c-format
3240 msgid ""
3241 "Your current signature on \"%s\"\n"
3242 "is a local signature.\n"
3243 msgstr ""
3244 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3245 "är en lokal signatur.\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:758
3248 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3249 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3250
3251 #: g10/keyedit.c:779
3252 #, c-format
3253 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3254 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:782
3257 #, c-format
3258 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3259 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:787
3262 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3263 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:809
3266 #, c-format
3267 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3268 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:824
3271 msgid "This key has expired!"
3272 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:842
3275 #, c-format
3276 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3277 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:848
3280 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3281 msgstr ""
3282 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3283
3284 #: g10/keyedit.c:888
3285 msgid ""
3286 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3287 "mode.\n"
3288 msgstr ""
3289 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3290 "läge\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:890
3293 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3294 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:915
3297 msgid ""
3298 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3299 "belongs\n"
3300 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3301 msgstr ""
3302 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3303 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:920
3306 #, c-format
3307 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3308 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:922
3311 #, c-format
3312 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3313 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:924
3316 #, c-format
3317 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3318 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:926
3321 #, c-format
3322 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3323 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:932
3326 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3327 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:956
3330 #, c-format
3331 msgid ""
3332 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3333 "key \"%s\" (%s)\n"
3334 msgstr ""
3335 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3336 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:963
3339 msgid "This will be a self-signature.\n"
3340 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:969
3343 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3344 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:977
3347 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3348 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:987
3351 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3352 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:994
3355 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3356 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1001
3359 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3360 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1006
3363 msgid "I have checked this key casually.\n"
3364 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:1011
3367 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3368 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1021
3371 msgid "Really sign? (y/N) "
3372 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3375 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3376 #, c-format
3377 msgid "signing failed: %s\n"
3378 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1131
3381 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3382 msgstr ""
3383 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3384 "att ändra.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3387 msgid "This key is not protected.\n"
3388 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3391 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3392 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3395 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3396 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3399 msgid "Key is protected.\n"
3400 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1186
3403 #, c-format
3404 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3405 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1192
3408 msgid ""
3409 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3410 "\n"
3411 msgstr ""
3412 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3413 "\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3416 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3417 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1212
3420 msgid ""
3421 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3422 "\n"
3423 msgstr ""
3424 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3425 "\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:1215
3428 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3429 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1296
3432 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3433 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1382
3436 msgid "save and quit"
3437 msgstr "spara och avsluta"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1385
3440 msgid "show key fingerprint"
3441 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1386
3444 msgid "list key and user IDs"
3445 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1388
3448 msgid "select user ID N"
3449 msgstr "välj användaridentiteten N"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1389
3452 msgid "select subkey N"
3453 msgstr "välj undernyckel N"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1390
3456 msgid "check signatures"
3457 msgstr "kontrollera signaturer"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1395
3460 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3461 msgstr ""
3462 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1400
3465 msgid "sign selected user IDs locally"
3466 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1402
3469 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3470 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1404
3473 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3474 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1408
3477 msgid "add a user ID"
3478 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1410
3481 msgid "add a photo ID"
3482 msgstr "lägg till ett foto-id"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1412
3485 msgid "delete selected user IDs"
3486 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1417
3489 msgid "add a subkey"
3490 msgstr "lägg till en undernyckel"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1421
3493 msgid "add a key to a smartcard"
3494 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1423
3497 msgid "move a key to a smartcard"
3498 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1425
3501 msgid "move a backup key to a smartcard"
3502 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1429
3505 msgid "delete selected subkeys"
3506 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1431
3509 msgid "add a revocation key"
3510 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1433
3513 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3514 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1435
3517 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3518 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1437
3521 msgid "flag the selected user ID as primary"
3522 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1439
3525 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3526 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1442
3529 msgid "list preferences (expert)"
3530 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1444
3533 msgid "list preferences (verbose)"
3534 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1446
3537 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3538 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1451
3541 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3542 msgstr ""
3543 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1453
3546 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3547 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1455
3550 msgid "change the passphrase"
3551 msgstr "ändra lösenfrasen"
3552
3553 # originalet borde ha ett value
3554 #: g10/keyedit.c:1459
3555 msgid "change the ownertrust"
3556 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1461
3559 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3560 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1463
3563 msgid "revoke selected user IDs"
3564 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1468
3567 msgid "revoke key or selected subkeys"
3568 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1469
3571 msgid "enable key"
3572 msgstr "aktivera nyckel"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1470
3575 msgid "disable key"
3576 msgstr "inaktivera nyckel"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1471
3579 msgid "show selected photo IDs"
3580 msgstr "visa valda foto-id:n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1473
3583 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3584 msgstr ""
3585 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3586 "signaturer från nyckeln"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1475
3589 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3590 msgstr ""
3591 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3592 "nyckeln"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1599
3595 #, c-format
3596 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3597 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1617
3600 msgid "Secret key is available.\n"
3601 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1700
3604 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3605 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1708
3608 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3609 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1727
3612 msgid ""
3613 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3614 "(lsign),\n"
3615 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3616 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3617 msgstr ""
3618 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3619 "(lsign),\n"
3620 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3621 "signaturer\n"
3622 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1767
3625 msgid "Key is revoked."
3626 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1786
3629 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3630 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1793
3633 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3634 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1802
3637 #, c-format
3638 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3639 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1825
3642 #, c-format
3643 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3644 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3647 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3648 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1849
3651 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3652 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1851
3655 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3656 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1852
3659 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3660 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1902
3663 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3664 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1914
3667 msgid "You must select exactly one key.\n"
3668 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1942
3671 msgid "Command expects a filename argument\n"
3672 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1956
3675 #, c-format
3676 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3677 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1973
3680 #, c-format
3681 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3682 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1997
3685 msgid "You must select at least one key.\n"
3686 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:2000
3689 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3690 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:2001
3693 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3694 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2036
3697 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3698 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2037
3701 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3702 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:2055
3705 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3706 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:2066
3709 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3710 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3711
3712 #: g10/keyedit.c:2068
3713 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3714 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2118
3717 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3718 msgstr ""
3719 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3720 "tillhandahåller\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2160
3723 msgid "Set preference list to:\n"
3724 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2166
3727 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3728 msgstr ""
3729 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3730 "(j/N) "
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2168
3733 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3734 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3735
3736 #: g10/keyedit.c:2238
3737 msgid "Save changes? (y/N) "
3738 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3739
3740 #: g10/keyedit.c:2241
3741 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3742 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:2251
3745 #, c-format
3746 msgid "update failed: %s\n"
3747 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:2258
3750 #, c-format
3751 msgid "update secret failed: %s\n"
3752 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2265
3755 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3756 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2366
3759 msgid "Digest: "
3760 msgstr "Sammandrag: "
3761
3762 #: g10/keyedit.c:2417
3763 msgid "Features: "
3764 msgstr "Funktioner: "
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2428
3767 msgid "Keyserver no-modify"
3768 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3771 msgid "Preferred keyserver: "
3772 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3775 msgid "Notations: "
3776 msgstr "Notationer: "
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2662
3779 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3780 msgstr ""
3781 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3782 "typ.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2721
3785 #, c-format
3786 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3787 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2742
3790 #, c-format
3791 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3792 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2748
3795 msgid "(sensitive)"
3796 msgstr "(känsligt)"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3799 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3800 #, c-format
3801 msgid "created: %s"
3802 msgstr "skapat: %s"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:817 g10/keylist.c:911 g10/mainproc.c:989
3805 #, c-format
3806 msgid "revoked: %s"
3807 msgstr "spärrad: %s"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:788 g10/keylist.c:823 g10/keylist.c:917
3810 #, c-format
3811 msgid "expired: %s"
3812 msgstr "utgånget: %s"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3815 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:923
3816 #: g10/keylist.c:944 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3817 #, c-format
3818 msgid "expires: %s"
3819 msgstr "går ut: %s"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2773
3822 #, c-format
3823 msgid "usage: %s"
3824 msgstr "användning: %s"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2788
3827 #, c-format
3828 msgid "trust: %s"
3829 msgstr "tillit: %s"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2792
3832 #, c-format
3833 msgid "validity: %s"
3834 msgstr "giltighet: %s"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2799
3837 msgid "This key has been disabled"
3838 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:206
3841 msgid "card-no: "
3842 msgstr "kortnummer: "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2851
3845 msgid ""
3846 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3847 "unless you restart the program.\n"
3848 msgstr ""
3849 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3850 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3853 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3854 msgid "revoked"
3855 msgstr "spärrad"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3858 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3859 msgid "expired"
3860 msgstr "utgånget"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2982
3863 msgid ""
3864 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3865 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3866 msgstr ""
3867 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3868 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3869 "vara den primära identiteten.\n"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:3043
3872 msgid ""
3873 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3874 "versions\n"
3875 "         of PGP to reject this key.\n"
3876 msgstr ""
3877 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3878 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
3881 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3882 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3883
3884 #: g10/keyedit.c:3054
3885 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3886 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3887
3888 #: g10/keyedit.c:3194
3889 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3890 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3204
3893 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3894 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3208
3897 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3898 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:3214
3901 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3902 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3903
3904 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3905 #: g10/keyedit.c:3228
3906 #, c-format
3907 msgid "Deleted %d signature.\n"
3908 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3229
3911 #, c-format
3912 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3913 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3232
3916 msgid "Nothing deleted.\n"
3917 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3918
3919 #: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
3920 msgid "invalid"
3921 msgstr "ogiltigt"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3267
3924 #, c-format
3925 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3926 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3927
3928 #: g10/keyedit.c:3274
3929 #, c-format
3930 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3931 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:3275
3934 #, c-format
3935 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3936 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3283
3939 #, c-format
3940 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3941 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3284
3944 #, c-format
3945 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3946 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:3378
3949 msgid ""
3950 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3951 "cause\n"
3952 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3953 msgstr ""
3954 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
3955 "denna\n"
3956 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3389
3959 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3960 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3409
3963 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3964 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3434
3967 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3968 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3449
3971 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3972 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3471
3975 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3976 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3490
3979 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3980 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
3981
3982 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3983 #: g10/keyedit.c:3496
3984 msgid ""
3985 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3986 msgstr ""
3987 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3557
3990 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3991 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3563
3994 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3995 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3567
3998 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3999 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3570
4002 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4003 msgstr "Ändrar giltighe