See ChangeLog: Mon Jul 31 10:04:47 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.1e\n"
16 "POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2000-04-23 16:43+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
25 msgid "yes"
26 msgstr "ja"
27
28 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
29 msgid "yY"
30 msgstr "jJ"
31
32 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
33 msgid "no"
34 msgstr "nej"
35
36 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
37 msgid "nN"
38 msgstr "nN"
39
40 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
41 msgid "quit"
42 msgstr "avsluta"
43
44 #: util/miscutil.c:312
45 msgid "qQ"
46 msgstr "aA"
47
48 #: util/errors.c:55
49 msgid "general error"
50 msgstr "allmänt fel"
51
52 #: util/errors.c:56
53 msgid "unknown packet type"
54 msgstr "okänd pakettyp"
55
56 #: util/errors.c:57
57 msgid "unknown version"
58 msgstr "okänd version"
59
60 #: util/errors.c:58
61 msgid "unknown pubkey algorithm"
62 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
63
64 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
65 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
66 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
67 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
68 #: util/errors.c:59
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
71
72 #: util/errors.c:60
73 msgid "bad public key"
74 msgstr "felaktig publik nyckel"
75
76 #: util/errors.c:61
77 msgid "bad secret key"
78 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
79
80 #: util/errors.c:62
81 msgid "bad signature"
82 msgstr "felaktig signatur"
83
84 #: util/errors.c:63
85 msgid "checksum error"
86 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
87
88 #: util/errors.c:64
89 msgid "bad passphrase"
90 msgstr "felaktig lösenordsfras"
91
92 #: util/errors.c:65
93 msgid "public key not found"
94 msgstr "hittade inte publik nyckel"
95
96 #: util/errors.c:66
97 msgid "unknown cipher algorithm"
98 msgstr "okänd chifferalgoritm"
99
100 #: util/errors.c:67
101 msgid "can't open the keyring"
102 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
103
104 #: util/errors.c:68
105 msgid "invalid packet"
106 msgstr "felaktigt paket"
107
108 #: util/errors.c:69
109 msgid "invalid armor"
110 msgstr "felaktigt skal"
111
112 #: util/errors.c:70
113 msgid "no such user id"
114 msgstr "okänd användaridentitet"
115
116 #: util/errors.c:71
117 msgid "secret key not available"
118 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
119
120 #: util/errors.c:72
121 msgid "wrong secret key used"
122 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
123
124 #: util/errors.c:73
125 msgid "not supported"
126 msgstr "ej stödd"
127
128 #: util/errors.c:74
129 msgid "bad key"
130 msgstr "felaktig nyckel"
131
132 #: util/errors.c:75
133 msgid "file read error"
134 msgstr "fel vid läsning av fil"
135
136 #: util/errors.c:76
137 msgid "file write error"
138 msgstr "fel vid skrivning av fil"
139
140 #: util/errors.c:77
141 msgid "unknown compress algorithm"
142 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
143
144 #: util/errors.c:78
145 msgid "file open error"
146 msgstr "fel vid öppnande av fil"
147
148 #: util/errors.c:79
149 msgid "file create error"
150 msgstr "fel vid skapande av fil"
151
152 #: util/errors.c:80
153 msgid "invalid passphrase"
154 msgstr "felaktig lösenordsfras"
155
156 #: util/errors.c:81
157 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
158 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
159
160 #: util/errors.c:82
161 msgid "unimplemented cipher algorithm"
162 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
163
164 #: util/errors.c:83
165 msgid "unknown signature class"
166 msgstr "okänd signaturklass"
167
168 #: util/errors.c:84
169 msgid "trust database error"
170 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
171
172 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
173 #: util/errors.c:85
174 msgid "bad MPI"
175 msgstr "felaktig MPI"
176
177 #: util/errors.c:86
178 msgid "resource limit"
179 msgstr "resursbegränsning"
180
181 #: util/errors.c:87
182 msgid "invalid keyring"
183 msgstr "felaktig nyckelring"
184
185 #: util/errors.c:88
186 msgid "bad certificate"
187 msgstr "felaktigt certifikat"
188
189 #: util/errors.c:89
190 msgid "malformed user id"
191 msgstr "felformaterad användaridentitet"
192
193 #: util/errors.c:90
194 msgid "file close error"
195 msgstr "fel vid stängning av fil"
196
197 #: util/errors.c:91
198 msgid "file rename error"
199 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
200
201 #: util/errors.c:92
202 msgid "file delete error"
203 msgstr "fel vid borttagande av fil"
204
205 #: util/errors.c:93
206 msgid "unexpected data"
207 msgstr "oväntad data"
208
209 #: util/errors.c:94
210 msgid "timestamp conflict"
211 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
212
213 #: util/errors.c:95
214 msgid "unusable pubkey algorithm"
215 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
216
217 #: util/errors.c:96
218 msgid "file exists"
219 msgstr "filen finns"
220
221 #: util/errors.c:97
222 msgid "weak key"
223 msgstr "svag nyckel"
224
225 #: util/errors.c:98
226 msgid "invalid argument"
227 msgstr "felaktigt argument"
228
229 #: util/errors.c:99
230 msgid "bad URI"
231 msgstr "felaktig URI"
232
233 #: util/errors.c:100
234 msgid "unsupported URI"
235 msgstr "ej stödd URI"
236
237 #: util/errors.c:101
238 msgid "network error"
239 msgstr "nätverksfel"
240
241 #: util/errors.c:103
242 msgid "not encrypted"
243 msgstr "ej krypterad"
244
245 #: util/logger.c:225
246 #, c-format
247 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
248 msgstr "... detta är en bugg (%s:%d:%s)\n"
249
250 #: util/logger.c:231
251 #, c-format
252 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
253 msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
254
255 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
256 #, c-format
257 msgid "can't open `%s': %s\n"
258 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
259
260 #: cipher/random.c:325
261 #, c-format
262 msgid "can't stat `%s': %s\n"
263 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
264
265 #: cipher/random.c:330
266 #, c-format
267 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
268 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
269
270 #: cipher/random.c:335
271 msgid "note: random_seed file is empty\n"
272 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
273
274 #: cipher/random.c:341
275 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
276 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
277
278 #: cipher/random.c:349
279 #, c-format
280 msgid "can't read `%s': %s\n"
281 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
282
283 #: cipher/random.c:387
284 msgid "note: random_seed file not updated\n"
285 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
286
287 #: cipher/random.c:407
288 #, c-format
289 msgid "can't create `%s': %s\n"
290 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
291
292 #: cipher/random.c:414
293 #, c-format
294 msgid "can't write `%s': %s\n"
295 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
296
297 #: cipher/random.c:417
298 #, c-format
299 msgid "can't close `%s': %s\n"
300 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
301
302 #: cipher/random.c:428
303 #, c-format
304 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
305 msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
306
307 #: cipher/random.c:657
308 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
309 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
310
311 #: cipher/random.c:663
312 msgid ""
313 "The random number generator is only a kludge to let\n"
314 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
315 "\n"
316 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
317 "\n"
318 msgstr ""
319 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
320 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
321 "stark slumptalsgenerator!\n"
322 "\n"
323 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
324 "\n"
325
326 #: cipher/rndlinux.c:125
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
331 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
332 msgstr ""
333 "\n"
334 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
335 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
336 "(Behöver %d fler byte)\n"
337
338 #: gcrypt/secmem.c:77
339 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
340 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
341
342 #: gcrypt/secmem.c:287
343 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
344 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
345
346 #: gcrypt/secmem.c:288
347 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
348 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
349
350 #: g10/gpg.c:197
351 msgid ""
352 "@Commands:\n"
353 " "
354 msgstr ""
355 "@Kommandon:\n"
356 " "
357
358 #: g10/gpg.c:199
359 msgid "|[file]|make a signature"
360 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
361
362 #: g10/gpg.c:200
363 msgid "|[file]|make a clear text signature"
364 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
365
366 #: g10/gpg.c:201
367 msgid "make a detached signature"
368 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
369
370 #: g10/gpg.c:202
371 msgid "encrypt data"
372 msgstr "kryptera data"
373
374 #: g10/gpg.c:203
375 msgid "encryption only with symmetric cipher"
376 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
377
378 #: g10/gpg.c:204
379 msgid "store only"
380 msgstr "endast lagring"
381
382 #: g10/gpg.c:205
383 msgid "decrypt data (default)"
384 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
385
386 #: g10/gpg.c:206
387 msgid "verify a signature"
388 msgstr "verifiera en signatur"
389
390 #: g10/gpg.c:208
391 msgid "list keys"
392 msgstr "räkna upp nycklar"
393
394 #: g10/gpg.c:210
395 msgid "list keys and signatures"
396 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
397
398 #: g10/gpg.c:211
399 msgid "check key signatures"
400 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
401
402 #: g10/gpg.c:212
403 msgid "list keys and fingerprints"
404 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
405
406 #: g10/gpg.c:213
407 msgid "list secret keys"
408 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
409
410 #: g10/gpg.c:214
411 msgid "generate a new key pair"
412 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
413
414 #: g10/gpg.c:215
415 msgid "remove key from the public keyring"
416 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
417
418 #: g10/gpg.c:217
419 msgid "remove key from the secret keyring"
420 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
421
422 #: g10/gpg.c:218
423 msgid "sign a key"
424 msgstr "signera en nyckel"
425
426 #: g10/gpg.c:219
427 msgid "sign a key locally"
428 msgstr "signera en nyckel lokalt"
429
430 #: g10/gpg.c:220
431 msgid "sign or edit a key"
432 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
433
434 #: g10/gpg.c:221
435 msgid "generate a revocation certificate"
436 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
437
438 #: g10/gpg.c:222
439 msgid "export keys"
440 msgstr "exportera nycklar"
441
442 #: g10/gpg.c:223
443 msgid "export keys to a key server"
444 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
445
446 #: g10/gpg.c:224
447 msgid "import keys from a key server"
448 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
449
450 #: g10/gpg.c:228
451 msgid "import/merge keys"
452 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
453
454 #: g10/gpg.c:230
455 msgid "list only the sequence of packets"
456 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
457
458 #: g10/gpg.c:232
459 msgid "export the ownertrust values"
460 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
461
462 #: g10/gpg.c:234
463 msgid "import ownertrust values"
464 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
465
466 #: g10/gpg.c:236
467 msgid "update the trust database"
468 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
469
470 #: g10/gpg.c:238
471 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
472 msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
473
474 #: g10/gpg.c:239
475 msgid "fix a corrupted trust database"
476 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
477
478 #: g10/gpg.c:240
479 msgid "De-Armor a file or stdin"
480 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
481
482 #: g10/gpg.c:242
483 msgid "En-Armor a file or stdin"
484 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
485
486 #: g10/gpg.c:244
487 msgid "|algo [files]|print message digests"
488 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
489
490 #: g10/gpg.c:249
491 msgid ""
492 "@\n"
493 "Options:\n"
494 " "
495 msgstr ""
496 "@\n"
497 "Flaggor:\n"
498 " "
499
500 #: g10/gpg.c:251
501 msgid "create ascii armored output"
502 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
503
504 #: g10/gpg.c:253
505 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
506 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
507
508 #: g10/gpg.c:256
509 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
510 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
511
512 #: g10/gpg.c:258
513 msgid "use the default key as default recipient"
514 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
515
516 #: g10/gpg.c:262
517 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
518 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
519
520 #: g10/gpg.c:263
521 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
522 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
523
524 #: g10/gpg.c:265
525 msgid "use canonical text mode"
526 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
527
528 #: g10/gpg.c:266
529 msgid "use as output file"
530 msgstr "använd som fil för utdata"
531
532 #: g10/gpg.c:267
533 msgid "verbose"
534 msgstr "utförlig"
535
536 #: g10/gpg.c:268
537 msgid "be somewhat more quiet"
538 msgstr "var något tystare"
539
540 #: g10/gpg.c:269
541 msgid "don't use the terminal at all"
542 msgstr "använd inte terminalen alls"
543
544 #: g10/gpg.c:270
545 msgid "force v3 signatures"
546 msgstr "använd v3-signaturer"
547
548 #: g10/gpg.c:271
549 msgid "always use a MDC for encryption"
550 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
551
552 #: g10/gpg.c:272
553 msgid "do not make any changes"
554 msgstr "gör inga ändringar"
555
556 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
557 #: g10/gpg.c:274
558 msgid "batch mode: never ask"
559 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
560
561 #: g10/gpg.c:275
562 msgid "assume yes on most questions"
563 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
564
565 #: g10/gpg.c:276
566 msgid "assume no on most questions"
567 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
568
569 #: g10/gpg.c:277
570 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
571 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
572
573 #: g10/gpg.c:278
574 msgid "add this secret keyring to the list"
575 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
576
577 #: g10/gpg.c:279
578 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
579 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
580
581 #: g10/gpg.c:280
582 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
583 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
584
585 #: g10/gpg.c:281
586 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
587 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
588
589 #: g10/gpg.c:282
590 msgid "read options from file"
591 msgstr "läs flaggor från fil"
592
593 #: g10/gpg.c:286
594 msgid "|FD|write status info to this FD"
595 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
596
597 #: g10/gpg.c:291
598 msgid "|FILE|load extension module FILE"
599 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
600
601 #: g10/gpg.c:292
602 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
603 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
604
605 #: g10/gpg.c:293
606 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
607 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
608
609 #: g10/gpg.c:294
610 msgid "|N|use passphrase mode N"
611 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
612
613 #: g10/gpg.c:296
614 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
615 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
616
617 #: g10/gpg.c:298
618 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
619 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
620
621 #: g10/gpg.c:299
622 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
623 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
624
625 #: g10/gpg.c:300
626 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
627 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
628
629 #: g10/gpg.c:301
630 msgid "|N|use compress algorithm N"
631 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
632
633 #: g10/gpg.c:302
634 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
635 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
636
637 #: g10/gpg.c:303
638 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
639 msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
640
641 #: g10/gpg.c:306
642 msgid ""
643 "@\n"
644 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
645 msgstr ""
646 "@\n"
647 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
648
649 #: g10/gpg.c:309
650 msgid ""
651 "@\n"
652 "Examples:\n"
653 "\n"
654 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
655 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
656 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
657 " --list-keys [names]        show keys\n"
658 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
659 msgstr ""
660 "@\n"
661 "Exempel:\n"
662 "\n"
663 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
664 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
665 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
666 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
667 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
668
669 #: g10/gpg.c:409
670 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
671 msgstr ""
672 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
673 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
674
675 #: g10/gpg.c:413
676 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
677 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
678
679 #: g10/gpg.c:416
680 msgid ""
681 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
682 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
683 "default operation depends on the input data\n"
684 msgstr ""
685 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
686 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
687 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
688
689 #: g10/gpg.c:423
690 msgid ""
691 "\n"
692 "Supported algorithms:\n"
693 msgstr ""
694 "\n"
695 "Stödda algoritmer:\n"
696
697 #: g10/gpg.c:525
698 msgid "usage: gpg [options] "
699 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
700
701 #: g10/gpg.c:583
702 msgid "conflicting commands\n"
703 msgstr "motstridiga kommandon\n"
704
705 #: g10/gpg.c:638
706 #, c-format
707 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/gpg.c:734
711 #, c-format
712 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
713 msgstr "NOTERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
714
715 #: g10/gpg.c:738
716 #, c-format
717 msgid "option file `%s': %s\n"
718 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
719
720 #: g10/gpg.c:745
721 #, c-format
722 msgid "reading options from `%s'\n"
723 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
724
725 #: g10/gpg.c:937
726 #, c-format
727 msgid "%s is not a valid character set\n"
728 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
729
730 #: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
731 #, c-format
732 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
733 msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
734
735 #: g10/gpg.c:1004
736 #, c-format
737 msgid "%s not allowed with %s!\n"
738 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
739
740 #: g10/gpg.c:1007
741 #, c-format
742 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
743 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
744
745 #: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
746 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
747 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
748
749 #: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
750 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
751 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
752
753 #: g10/gpg.c:1049
754 msgid "the given policy URL is invalid\n"
755 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
756
757 #: g10/gpg.c:1052
758 #, c-format
759 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
760 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
761
762 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
763 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
764 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
765 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
766 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
767 # för internationella felsökare
768 #: g10/gpg.c:1054
769 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
770 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
771
772 #: g10/gpg.c:1056
773 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
774 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
775
776 #: g10/gpg.c:1058
777 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
778 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
779
780 #: g10/gpg.c:1061
781 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
782 msgstr "NOTERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
783
784 #: g10/gpg.c:1065
785 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
786 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
787
788 #: g10/gpg.c:1154
789 #, c-format
790 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
791 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
792
793 #: g10/gpg.c:1160
794 msgid "--store [filename]"
795 msgstr "--store [filnamn]"
796
797 #: g10/gpg.c:1167
798 msgid "--symmetric [filename]"
799 msgstr "--symmetric [filnamn]"
800
801 #: g10/gpg.c:1175
802 msgid "--encrypt [filename]"
803 msgstr "--encrypt [filnamn]"
804
805 #: g10/gpg.c:1188
806 msgid "--sign [filename]"
807 msgstr "--sign [filnamn]"
808
809 #: g10/gpg.c:1201
810 msgid "--sign --encrypt [filename]"
811 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
812
813 #: g10/gpg.c:1215
814 msgid "--clearsign [filename]"
815 msgstr "--clearsign [filnamn]"
816
817 #: g10/gpg.c:1232
818 msgid "--decrypt [filename]"
819 msgstr "--decrypt [filnamn]"
820
821 #: g10/gpg.c:1240
822 msgid "--sign-key user-id"
823 msgstr "--sign-key användaridentitet"
824
825 #: g10/gpg.c:1248
826 msgid "--lsign-key user-id"
827 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
828
829 #: g10/gpg.c:1256
830 msgid "--edit-key user-id [commands]"
831 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
832
833 #: g10/gpg.c:1272
834 msgid "--delete-secret-key user-id"
835 msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
836
837 #: g10/gpg.c:1275
838 msgid "--delete-key user-id"
839 msgstr "--delete-key användaridentitet"
840
841 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
842 # fixa en patch?
843 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
844 #, c-format
845 msgid "can't open %s: %s\n"
846 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
847
848 #: g10/gpg.c:1327
849 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
850 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
851
852 #: g10/gpg.c:1393
853 #, c-format
854 msgid "dearmoring failed: %s\n"
855 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
856
857 #: g10/gpg.c:1401
858 #, c-format
859 msgid "enarmoring failed: %s\n"
860 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
861
862 #: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
863 #, c-format
864 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
865 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
866
867 #: g10/gpg.c:1580
868 msgid "[filename]"
869 msgstr "[filnamn]"
870
871 #: g10/gpg.c:1584
872 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
873 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
874
875 # se förra kommentaren
876 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
877 #, c-format
878 msgid "can't open `%s'\n"
879 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
880
881 #: g10/gpg.c:1765
882 msgid ""
883 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
884 msgstr ""
885 "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
886 "ett understrykningstecken (_)\n"
887
888 #: g10/gpg.c:1771
889 msgid ""
890 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
891 "with an '='\n"
892 msgstr ""
893 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
894 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
895
896 #: g10/gpg.c:1777
897 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
898 msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
899
900 #: g10/gpg.c:1785
901 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
902 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
903
904 #: g10/armor.c:302
905 #, c-format
906 msgid "armor: %s\n"
907 msgstr "skal: %s\n"
908
909 #: g10/armor.c:331
910 msgid "invalid armor header: "
911 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
912
913 #: g10/armor.c:338
914 msgid "armor header: "
915 msgstr "rad i skalet: "
916
917 #: g10/armor.c:349
918 msgid "invalid clearsig header\n"
919 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
920
921 #: g10/armor.c:401
922 msgid "nested clear text signatures\n"
923 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
924
925 #: g10/armor.c:525
926 msgid "invalid dash escaped line: "
927 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
928
929 #: g10/armor.c:537
930 msgid "unexpected armor:"
931 msgstr "oväntat skal:"
932
933 #: g10/armor.c:654
934 #, c-format
935 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
936 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
937
938 #: g10/armor.c:697
939 msgid "premature eof (no CRC)\n"
940 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
941
942 #: g10/armor.c:731
943 msgid "premature eof (in CRC)\n"
944 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
945
946 #: g10/armor.c:735
947 msgid "malformed CRC\n"
948 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
949
950 #: g10/armor.c:739
951 #, c-format
952 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
953 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
954
955 #: g10/armor.c:756
956 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
957 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
958
959 #: g10/armor.c:760
960 msgid "error in trailer line\n"
961 msgstr "fel i avslutande rad\n"
962
963 #: g10/armor.c:912
964 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
965 msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
966
967 #: g10/armor.c:1033
968 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
969 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
970
971 #: g10/armor.c:1038
972 #, c-format
973 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
974 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
975
976 #: g10/armor.c:1042
977 msgid ""
978 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
979 msgstr ""
980 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
981 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
982 "använts\n"
983
984 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
985 #. * data is properly aligned with the user ID
986 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
987 msgid "             Fingerprint:"
988 msgstr "           Fingeravtryck:"
989
990 #: g10/pkclist.c:81
991 msgid "Fingerprint:"
992 msgstr "Fingeravtryck:"
993
994 #: g10/pkclist.c:117
995 msgid "No reason specified"
996 msgstr "Ingen anledning har angivits"
997
998 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
999 # känns inte heller bra
1000 #: g10/pkclist.c:119
1001 #, fuzzy
1002 msgid "Key is superseeded"
1003 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1004
1005 #: g10/pkclist.c:121
1006 msgid "Key has been compromised"
1007 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1008
1009 #: g10/pkclist.c:123
1010 msgid "Key is no longer used"
1011 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1012
1013 #: g10/pkclist.c:125
1014 #, fuzzy
1015 msgid "User ID is no longer valid"
1016 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1017
1018 #: g10/pkclist.c:129
1019 msgid "Reason for revocation: "
1020 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1021
1022 #: g10/pkclist.c:146
1023 msgid "Revocation comment: "
1024 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1025
1026 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
1027 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
1028 #. a string with valid answers
1029 #: g10/pkclist.c:304
1030 msgid "sSmMqQ"
1031 msgstr "sSmMqQ"
1032
1033 #: g10/pkclist.c:308
1034 #, c-format
1035 msgid ""
1036 "No trust value assigned to %lu:\n"
1037 "%4u%c/%08lX %s \""
1038 msgstr ""
1039 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1040 "%4u%c/%08lX %s \""
1041
1042 #: g10/pkclist.c:320
1043 msgid ""
1044 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1045 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1046 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1047 "\n"
1048 " 1 = Don't know\n"
1049 " 2 = I do NOT trust\n"
1050 " 3 = I trust marginally\n"
1051 " 4 = I trust fully\n"
1052 " s = please show me more information\n"
1053 msgstr ""
1054 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1055 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1056 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1057 "källor...)?\n"
1058 "\n"
1059 " 1 = Vet ej\n"
1060 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1061 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1062 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1063 " s = visa mig mer information\n"
1064
1065 #: g10/pkclist.c:329
1066 msgid " m = back to the main menu\n"
1067 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1068
1069 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1070 #: g10/pkclist.c:331
1071 msgid " q = quit\n"
1072 msgstr " q = avsluta\n"
1073
1074 #: g10/pkclist.c:337
1075 msgid "Your decision? "
1076 msgstr "Vad väljer du? "
1077
1078 #: g10/pkclist.c:359
1079 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1080 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1081
1082 #: g10/pkclist.c:430
1083 msgid ""
1084 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1085 "can assign some missing owner trust values.\n"
1086 "\n"
1087 msgstr ""
1088 "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi kan\n"
1089 "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
1090 "\n"
1091
1092 #: g10/pkclist.c:436
1093 msgid ""
1094 "No path leading to one of our keys found.\n"
1095 "\n"
1096 msgstr ""
1097 "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
1098 "\n"
1099
1100 #: g10/pkclist.c:438
1101 msgid ""
1102 "No certificates with undefined trust found.\n"
1103 "\n"
1104 msgstr ""
1105 "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
1106 "\n"
1107
1108 #: g10/pkclist.c:440
1109 msgid ""
1110 "No trust values changed.\n"
1111 "\n"
1112 msgstr ""
1113 "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
1114 "\n"
1115
1116 #: g10/pkclist.c:458
1117 #, c-format
1118 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1119 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1120
1121 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1122 msgid "Use this key anyway? "
1123 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1124
1125 #: g10/pkclist.c:470
1126 #, c-format
1127 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1128 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1129
1130 #: g10/pkclist.c:513
1131 #, c-format
1132 msgid "%08lX: key has expired\n"
1133 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1134
1135 #: g10/pkclist.c:519
1136 #, c-format
1137 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1138 msgstr "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
1139
1140 #: g10/pkclist.c:534
1141 #, c-format
1142 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1143 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1144
1145 #: g10/pkclist.c:540
1146 #, c-format
1147 msgid ""
1148 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1149 "but it is accepted anyway\n"
1150 msgstr ""
1151 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1152 "men den accepteras trots detta\n"
1153
1154 #: g10/pkclist.c:546
1155 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1156 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1157
1158 #: g10/pkclist.c:551
1159 msgid "This key belongs to us\n"
1160 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1161
1162 #: g10/pkclist.c:594
1163 msgid ""
1164 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1165 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1166 "the next question with yes\n"
1167 "\n"
1168 msgstr ""
1169 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1170 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1171 "\n"
1172
1173 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1174 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1175 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1176
1177 #: g10/pkclist.c:652
1178 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1179 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1180
1181 #: g10/pkclist.c:653
1182 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1183 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:658
1186 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1187 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:680
1190 msgid "Note: This key has expired!\n"
1191 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:688
1194 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1195 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:690
1198 msgid ""
1199 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1200 msgstr ""
1201 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1202
1203 #: g10/pkclist.c:707
1204 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1205 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:708
1208 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1209 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1210
1211 #: g10/pkclist.c:715
1212 msgid ""
1213 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1214 msgstr ""
1215 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1216 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1217
1218 #: g10/pkclist.c:718
1219 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1220 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1221
1222 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1223 #, c-format
1224 msgid "%s: skipped: %s\n"
1225 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1226
1227 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1228 #, c-format
1229 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1230 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1231
1232 #: g10/pkclist.c:855
1233 msgid ""
1234 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1235 "\n"
1236 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1237
1238 #: g10/pkclist.c:865
1239 msgid "Enter the user ID: "
1240 msgstr "Ange användaridentiteten: "
1241
1242 #: g10/pkclist.c:877
1243 msgid "No such user ID.\n"
1244 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1245
1246 #: g10/pkclist.c:882
1247 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1248 msgstr ""
1249 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1250
1251 #: g10/pkclist.c:905
1252 msgid "Public key is disabled.\n"
1253 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1254
1255 #: g10/pkclist.c:912
1256 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1257 msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
1258
1259 #: g10/pkclist.c:943
1260 #, c-format
1261 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1262 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:976
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1267 msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:981
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1272 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1273
1274 #: g10/pkclist.c:1019
1275 msgid "no valid addressees\n"
1276 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1277
1278 #: g10/keygen.c:175
1279 msgid "writing self signature\n"
1280 msgstr "skriver självsignatur\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:213
1283 msgid "writing key binding signature\n"
1284 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1287 #, c-format
1288 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1289 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1290
1291 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1292 #, c-format
1293 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1294 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1295
1296 #: g10/keygen.c:633
1297 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1298 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1299
1300 #: g10/keygen.c:635
1301 #, c-format
1302 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1303 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1304
1305 #: g10/keygen.c:636
1306 #, c-format
1307 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1308 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1309
1310 #: g10/keygen.c:638
1311 #, c-format
1312 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1313 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1314
1315 #: g10/keygen.c:639
1316 #, c-format
1317 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1318 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1319
1320 #: g10/keygen.c:641
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1323 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1324
1325 #: g10/keygen.c:645
1326 msgid "Your selection? "
1327 msgstr "Vad väljer du? "
1328
1329 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1330 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1331 msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
1332
1333 #: g10/keygen.c:678
1334 msgid "Invalid selection.\n"
1335 msgstr "Felaktigt val.\n"
1336
1337 #: g10/keygen.c:690
1338 #, c-format
1339 msgid ""
1340 "About to generate a new %s keypair.\n"
1341 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1342 "              default keysize is 1024 bits\n"
1343 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1344 msgstr ""
1345 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1346 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1347 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1348 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1349
1350 #: g10/keygen.c:697
1351 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1352 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1353
1354 #: g10/keygen.c:702
1355 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1356 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1357
1358 #: g10/keygen.c:704
1359 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1360 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:706
1363 #, fuzzy
1364 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1365 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1366
1367 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1368 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1369 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1370 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1371 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1372 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1373 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1374 #. * do whatever you want.
1375 #: g10/keygen.c:717
1376 #, c-format
1377 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1378 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1379
1380 #: g10/keygen.c:722
1381 msgid ""
1382 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1383 "computations take REALLY long!\n"
1384 msgstr ""
1385 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1386 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1387
1388 #: g10/keygen.c:725
1389 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1390 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1391
1392 #: g10/keygen.c:726
1393 msgid ""
1394 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1395 "vulnerable to attacks!\n"
1396 msgstr ""
1397 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1398 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:734
1401 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1402 msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
1403
1404 #: g10/keygen.c:740
1405 #, c-format
1406 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1407 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1408
1409 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1410 #, c-format
1411 msgid "rounded up to %u bits\n"
1412 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1413
1414 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1415 #: g10/keygen.c:795
1416 msgid ""
1417 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1418 "         0 = key does not expire\n"
1419 "      <n>  = key expires in n days\n"
1420 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1421 "      <n>m = key expires in n months\n"
1422 "      <n>y = key expires in n years\n"
1423 msgstr ""
1424 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1425 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1426 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1427 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1428 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1429 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1430
1431 #: g10/keygen.c:810
1432 msgid "Key is valid for? (0) "
1433 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1434
1435 #: g10/keygen.c:815
1436 msgid "invalid value\n"
1437 msgstr "ogiltigt värde\n"
1438
1439 #: g10/keygen.c:820
1440 msgid "Key does not expire at all\n"
1441 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1442
1443 #. print the date when the key expires
1444 #: g10/keygen.c:826
1445 #, c-format
1446 msgid "Key expires at %s\n"
1447 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1448
1449 #: g10/keygen.c:829
1450 msgid ""
1451 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1452 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1453 msgstr ""
1454 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1455 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1456
1457 #: g10/keygen.c:834
1458 msgid "Is this correct (y/n)? "
1459 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1460
1461 #: g10/keygen.c:877
1462 msgid ""
1463 "\n"
1464 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1465 "id\n"
1466 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1467 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1468 "\n"
1469 msgstr ""
1470 "\n"
1471 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1472 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1473 "enligt följande form: \n"
1474 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1475 "\n"
1476
1477 #: g10/keygen.c:889
1478 msgid "Real name: "
1479 msgstr "Namn: "
1480
1481 #: g10/keygen.c:893
1482 msgid "Invalid character in name\n"
1483 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1484
1485 #: g10/keygen.c:895
1486 msgid "Name may not start with a digit\n"
1487 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:897
1490 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1491 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:905
1494 msgid "Email address: "
1495 msgstr "Epostadress: "
1496
1497 #: g10/keygen.c:916
1498 msgid "Not a valid email address\n"
1499 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1500
1501 #: g10/keygen.c:924
1502 msgid "Comment: "
1503 msgstr "Kommentar: "
1504
1505 #: g10/keygen.c:930
1506 msgid "Invalid character in comment\n"
1507 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1508
1509 #: g10/keygen.c:956
1510 #, c-format
1511 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1512 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1513
1514 #: g10/keygen.c:962
1515 #, c-format
1516 msgid ""
1517 "You selected this USER-ID:\n"
1518 "    \"%s\"\n"
1519 "\n"
1520 msgstr ""
1521 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1522 "    \"%s\"\n"
1523 "\n"
1524
1525 #: g10/keygen.c:966
1526 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1527 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1528
1529 #: g10/keygen.c:971
1530 msgid "NnCcEeOoQq"
1531 msgstr "NnKkEeOoAa"
1532
1533 #: g10/keygen.c:981
1534 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1535 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1536
1537 #: g10/keygen.c:982
1538 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1539 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1540
1541 #: g10/keygen.c:1001
1542 msgid "Please correct the error first\n"
1543 msgstr "Rätta först felet\n"
1544
1545 # fel kapitalisering i originalet?
1546 #: g10/keygen.c:1039
1547 msgid ""
1548 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1549 "\n"
1550 msgstr ""
1551 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1552 "\n"
1553
1554 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1555 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1556 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1557
1558 #: g10/keygen.c:1053
1559 msgid ""
1560 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1561 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1562 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1563 "\n"
1564 msgstr ""
1565 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1566 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1567 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1568
1569 #: g10/keygen.c:1074
1570 msgid ""
1571 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1572 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1573 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1574 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1575 msgstr ""
1576 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1577 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1578 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1579 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1580
1581 #: g10/keygen.c:1523
1582 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1583 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1584
1585 #: g10/keygen.c:1566
1586 msgid "Key generation canceled.\n"
1587 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:1663
1590 #, c-format
1591 msgid "writing public key to `%s'\n"
1592 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1593
1594 #: g10/keygen.c:1664
1595 #, c-format
1596 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1597 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1598
1599 #: g10/keygen.c:1760
1600 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1601 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1602
1603 #: g10/keygen.c:1765
1604 msgid ""
1605 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1606 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1607 msgstr ""
1608 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1609 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1610 "nyckel för detta syfte.\n"
1611
1612 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1613 #, c-format
1614 msgid "Key generation failed: %s\n"
1615 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1616
1617 # c-format behövs inte i singularis
1618 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1622 msgstr ""
1623 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1624 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1630 msgstr ""
1631 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1632 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1633
1634 #: g10/keygen.c:1861
1635 msgid "Really create? "
1636 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1637
1638 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1639 #: g10/tdbio.c:515
1640 #, c-format
1641 msgid "%s: can't open: %s\n"
1642 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1643
1644 #: g10/encode.c:164
1645 #, c-format
1646 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1647 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1648
1649 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1650 #, c-format
1651 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1652 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1653
1654 #: g10/encode.c:317
1655 #, c-format
1656 msgid "reading from `%s'\n"
1657 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1658
1659 #: g10/encode.c:534
1660 #, c-format
1661 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1662 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1663
1664 #: g10/export.c:153
1665 #, c-format
1666 msgid "%s: user not found: %s\n"
1667 msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
1668
1669 #: g10/export.c:162
1670 #, c-format
1671 msgid "certificate read problem: %s\n"
1672 msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
1673
1674 #: g10/export.c:171
1675 #, c-format
1676 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1677 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1678
1679 #: g10/export.c:182
1680 #, c-format
1681 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1682 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1683
1684 #: g10/export.c:232
1685 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1686 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:212
1689 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1690 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:351
1693 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1694 msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1697 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1698 msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
1699
1700 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1701 msgid "No key for user ID\n"
1702 msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
1703
1704 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1705 msgid "No user ID for key\n"
1706 msgstr "Inget användarid för nyckel\n"
1707
1708 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1709 #, c-format
1710 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1711 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:2020
1714 #, fuzzy
1715 msgid "[User id not found]"
1716 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1717
1718 #: g10/import.c:181
1719 #, c-format
1720 msgid "skipping block of type %d\n"
1721 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1722
1723 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1724 #, c-format
1725 msgid "%lu keys so far processed\n"
1726 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
1727
1728 #: g10/import.c:193
1729 #, c-format
1730 msgid "error reading `%s': %s\n"
1731 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1732
1733 #: g10/import.c:203
1734 #, c-format
1735 msgid "Total number processed: %lu\n"
1736 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1737
1738 #: g10/import.c:205
1739 #, c-format
1740 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1741 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
1742
1743 #: g10/import.c:207
1744 #, c-format
1745 msgid "              imported: %lu"
1746 msgstr "                      importerade: %lu"
1747
1748 #: g10/import.c:213
1749 #, c-format
1750 msgid "             unchanged: %lu\n"
1751 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
1752
1753 #: g10/import.c:215
1754 #, c-format
1755 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1756 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
1757
1758 #: g10/import.c:217
1759 #, c-format
1760 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1761 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
1762
1763 #: g10/import.c:219
1764 #, c-format
1765 msgid "        new signatures: %lu\n"
1766 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
1767
1768 #: g10/import.c:221
1769 #, c-format
1770 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1771 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
1772
1773 #: g10/import.c:223
1774 #, c-format
1775 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1776 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
1777
1778 #: g10/import.c:225
1779 #, c-format
1780 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1781 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
1782
1783 #: g10/import.c:227
1784 #, c-format
1785 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1786 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
1787
1788 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1789 #, c-format
1790 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1791 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
1792
1793 #: g10/import.c:400
1794 #, c-format
1795 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1796 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
1797
1798 #: g10/import.c:402
1799 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1800 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
1801
1802 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1803 #, c-format
1804 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1805 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1806
1807 #: g10/import.c:419
1808 msgid "no default public keyring\n"
1809 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
1810
1811 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1812 #, c-format
1813 msgid "writing to `%s'\n"
1814 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
1815
1816 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1817 #, c-format
1818 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1819 msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
1820
1821 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1822 #, c-format
1823 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1824 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1825
1826 #: g10/import.c:434
1827 #, c-format
1828 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1829 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
1830
1831 #: g10/import.c:451
1832 #, c-format
1833 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1834 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
1835
1836 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1837 #, c-format
1838 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1839 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
1840
1841 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1842 #, c-format
1843 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1844 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
1845
1846 #: g10/import.c:493
1847 #, c-format
1848 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1849 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
1850
1851 #: g10/import.c:496
1852 #, c-format
1853 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1854 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
1855
1856 #: g10/import.c:499
1857 #, c-format
1858 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1859 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
1860
1861 #: g10/import.c:502
1862 #, c-format
1863 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1864 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
1865
1866 #: g10/import.c:505
1867 #, c-format
1868 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1869 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
1870
1871 #: g10/import.c:508
1872 #, c-format
1873 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1874 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
1875
1876 #: g10/import.c:518
1877 #, c-format
1878 msgid "key %08lX: not changed\n"
1879 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
1880
1881 #: g10/import.c:601
1882 #, c-format
1883 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1884 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
1885
1886 #. we can't merge secret keys
1887 #: g10/import.c:605
1888 #, c-format
1889 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1890 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
1891
1892 #: g10/import.c:610
1893 #, c-format
1894 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1895 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1896
1897 #: g10/import.c:639
1898 #, c-format
1899 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1900 msgstr ""
1901 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
1902 "återkallelsecertifikatet\n"
1903
1904 #: g10/import.c:670
1905 #, c-format
1906 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1907 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
1908
1909 #: g10/import.c:702
1910 #, c-format
1911 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1912 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
1913
1914 #: g10/import.c:744
1915 #, c-format
1916 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1917 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
1918
1919 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1920 #, c-format
1921 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1922 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
1923
1924 #: g10/import.c:752
1925 #, c-format
1926 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1927 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
1928
1929 #: g10/import.c:767
1930 #, c-format
1931 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1932 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
1933
1934 #: g10/import.c:776
1935 #, c-format
1936 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1937 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
1938
1939 # vad innebär fnutten i slutet?
1940 #: g10/import.c:803
1941 #, c-format
1942 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1943 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
1944
1945 #: g10/import.c:832
1946 #, c-format
1947 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1948 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
1949
1950 #: g10/import.c:855
1951 #, c-format
1952 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1953 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
1954
1955 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1956 #. * to import non-exportable signature when we have the
1957 #. * the secret key used to create this signature - it
1958 #. * seems that this makes sense
1959 #: g10/import.c:880
1960 #, c-format
1961 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1962 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
1963
1964 #: g10/import.c:889
1965 #, c-format
1966 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1967 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
1968
1969 #: g10/import.c:897
1970 #, c-format
1971 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1972 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
1973
1974 #: g10/import.c:997
1975 #, c-format
1976 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1977 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
1978
1979 #: g10/import.c:1048
1980 #, c-format
1981 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1982 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
1983
1984 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1985 #, c-format
1986 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1987 msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
1988
1989 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1990 #, c-format
1991 msgid "%s: user not found\n"
1992 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:155
1995 msgid "[revocation]"
1996 msgstr "[återkallelse]"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:156
1999 msgid "[self-signature]"
2000 msgstr "[självsignatur]"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:220
2003 msgid "1 bad signature\n"
2004 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2005
2006 #: g10/keyedit.c:222
2007 #, c-format
2008 msgid "%d bad signatures\n"
2009 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:224
2012 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2013 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:226
2016 #, c-format
2017 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2018 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2019
2020 #: g10/keyedit.c:228
2021 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2022 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2023
2024 #: g10/keyedit.c:230
2025 #, c-format
2026 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2027 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2028
2029 #: g10/keyedit.c:232
2030 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2031 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2032
2033 #: g10/keyedit.c:234
2034 #, c-format
2035 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2036 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2037
2038 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2039 #. * case we should allow to sign it again.
2040 #: g10/keyedit.c:316
2041 #, c-format
2042 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2043 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2044
2045 #: g10/keyedit.c:324
2046 #, c-format
2047 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2048 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2049
2050 #: g10/keyedit.c:333
2051 msgid ""
2052 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2053 "with your key: \""
2054 msgstr ""
2055 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2056 "med din nyckel: \""
2057
2058 #: g10/keyedit.c:342
2059 msgid ""
2060 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2061 "\n"
2062 msgstr ""
2063 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2064 "\n"
2065
2066 #: g10/keyedit.c:347
2067 msgid "Really sign? "
2068 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2069
2070 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
2071 #, c-format
2072 msgid "signing failed: %s\n"
2073 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:427
2076 msgid "This key is not protected.\n"
2077 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:431
2080 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2081 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:435
2084 msgid "Key is protected.\n"
2085 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2086
2087 #: g10/keyedit.c:455
2088 #, c-format
2089 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2090 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2091
2092 #: g10/keyedit.c:460
2093 msgid ""
2094 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2095 "\n"
2096 msgstr ""
2097 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2098 "\n"
2099
2100 #: g10/keyedit.c:472
2101 msgid ""
2102 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2103 "\n"
2104 msgstr ""
2105 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2106 "\n"
2107
2108 #: g10/keyedit.c:475
2109 msgid "Do you really want to do this? "
2110 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2111
2112 #: g10/keyedit.c:539
2113 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2114 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2115
2116 #: g10/keyedit.c:580
2117 msgid "quit this menu"
2118 msgstr "avsluta denna meny"
2119
2120 #: g10/keyedit.c:581
2121 msgid "q"
2122 msgstr "q"
2123
2124 #: g10/keyedit.c:582
2125 msgid "save"
2126 msgstr "save"
2127
2128 #: g10/keyedit.c:582
2129 msgid "save and quit"
2130 msgstr "spara och avsluta"
2131
2132 #: g10/keyedit.c:583
2133 msgid "help"
2134 msgstr "help"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:583
2137 msgid "show this help"
2138 msgstr "visa denna hjälp"
2139
2140 # skall dessa översättas?
2141 #: g10/keyedit.c:585
2142 msgid "fpr"
2143 msgstr "fpr"
2144
2145 #: g10/keyedit.c:585
2146 msgid "show fingerprint"
2147 msgstr "visa fingeravtryck"
2148
2149 #: g10/keyedit.c:586
2150 msgid "list"
2151 msgstr "list"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:586
2154 msgid "list key and user IDs"
2155 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2156
2157 #: g10/keyedit.c:587
2158 msgid "l"
2159 msgstr "l"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:588
2162 msgid "uid"
2163 msgstr "uid"
2164
2165 #: g10/keyedit.c:588
2166 msgid "select user ID N"
2167 msgstr "välj användaridentitet N"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:589
2170 msgid "key"
2171 msgstr "key"
2172
2173 #: g10/keyedit.c:589
2174 msgid "select secondary key N"
2175 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2176
2177 #: g10/keyedit.c:590
2178 msgid "check"
2179 msgstr "check"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:590
2182 msgid "list signatures"
2183 msgstr "räkna upp signaturer"
2184
2185 #: g10/keyedit.c:591
2186 msgid "c"
2187 msgstr "c"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:592
2190 msgid "sign"
2191 msgstr "sign"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:592
2194 msgid "sign the key"
2195 msgstr "signera nyckeln"
2196
2197 #: g10/keyedit.c:593
2198 msgid "s"
2199 msgstr "s"
2200
2201 #: g10/keyedit.c:594
2202 msgid "lsign"
2203 msgstr "lsign"
2204
2205 #: g10/keyedit.c:594
2206 msgid "sign the key locally"
2207 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2208
2209 #: g10/keyedit.c:595
2210 msgid "debug"
2211 msgstr "debug"
2212
2213 #: g10/keyedit.c:596
2214 msgid "adduid"
2215 msgstr "adduid"
2216
2217 #: g10/keyedit.c:596
2218 msgid "add a user ID"
2219 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2220
2221 #: g10/keyedit.c:597
2222 msgid "deluid"
2223 msgstr "deluid"
2224
2225 #: g10/keyedit.c:597
2226 msgid "delete user ID"
2227 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2228
2229 #: g10/keyedit.c:598
2230 msgid "addkey"
2231 msgstr "addkey"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:598
2234 msgid "add a secondary key"
2235 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:599
2238 msgid "delkey"
2239 msgstr "delkey"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:599
2242 msgid "delete a secondary key"
2243 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:600
2246 msgid "delsig"
2247 msgstr "delsig"
2248
2249 #: g10/keyedit.c:600
2250 msgid "delete signatures"
2251 msgstr "ta bort signaturer"
2252
2253 #: g10/keyedit.c:601
2254 msgid "expire"
2255 msgstr "expire"
2256
2257 #: g10/keyedit.c:601
2258 msgid "change the expire date"
2259 msgstr "ändra utgångsdatum"
2260
2261 #: g10/keyedit.c:602
2262 msgid "toggle"
2263 msgstr "toggle"
2264
2265 #: g10/keyedit.c:602
2266 msgid "toggle between secret and public key listing"
2267 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2268
2269 #: g10/keyedit.c:604
2270 msgid "t"
2271 msgstr "t"
2272
2273 #: g10/keyedit.c:605
2274 msgid "pref"
2275 msgstr "pref"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:605
2278 msgid "list preferences"
2279 msgstr "skriv ut inställningar"
2280
2281 #: g10/keyedit.c:606
2282 msgid "passwd"
2283 msgstr "passwd"
2284
2285 #: g10/keyedit.c:606
2286 msgid "change the passphrase"
2287 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:607
2290 msgid "trust"
2291 msgstr "trust"
2292
2293 # originalet borde ha ett value
2294 #: g10/keyedit.c:607
2295 msgid "change the ownertrust"
2296 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:608
2299 msgid "revsig"
2300 msgstr "revsig"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:608
2303 msgid "revoke signatures"
2304 msgstr "återkalla signaturer"
2305
2306 #: g10/keyedit.c:609
2307 msgid "revkey"
2308 msgstr "revkey"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:609
2311 msgid "revoke a secondary key"
2312 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:610
2315 msgid "disable"
2316 msgstr "disable"
2317
2318 #: g10/keyedit.c:610
2319 msgid "disable a key"
2320 msgstr "deaktivera en nyckel"
2321
2322 #: g10/keyedit.c:611
2323 msgid "enable"
2324 msgstr "enable"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:611
2327 msgid "enable a key"
2328 msgstr "aktivera en nyckel"
2329
2330 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2331 msgid "can't do that in batchmode\n"
2332 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2333
2334 #. check that they match
2335 #. fixme: check that they both match
2336 #: g10/keyedit.c:668
2337 msgid "Secret key is available.\n"
2338 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2339
2340 #: g10/keyedit.c:697
2341 msgid "Command> "
2342 msgstr "Kommando> "
2343
2344 #: g10/keyedit.c:727
2345 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2346 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2347
2348 #: g10/keyedit.c:731
2349 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2350 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2351
2352 #: g10/keyedit.c:778
2353 msgid "Really sign all user IDs? "
2354 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2355
2356 #: g10/keyedit.c:779
2357 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2358 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2359
2360 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2361 #, c-format
2362 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2363 msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
2364
2365 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2366 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2367 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:824
2370 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2371 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:827
2374 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2375 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2376
2377 #: g10/keyedit.c:828
2378 msgid "Really remove this user ID? "
2379 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2380
2381 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2382 msgid "You must select at least one key.\n"
2383 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2384
2385 #: g10/keyedit.c:868
2386 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2387 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2388
2389 #: g10/keyedit.c:869
2390 msgid "Do you really want to delete this key? "
2391 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2392
2393 #: g10/keyedit.c:890
2394 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2395 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2396
2397 #: g10/keyedit.c:891
2398 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2399 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2400
2401 #: g10/keyedit.c:957
2402 msgid "Save changes? "
2403 msgstr "Spara ändringarna? "
2404
2405 #: g10/keyedit.c:960
2406 msgid "Quit without saving? "
2407 msgstr "Avsluta utan att spara? "
2408
2409 #: g10/keyedit.c:971
2410 #, c-format
2411 msgid "update failed: %s\n"
2412 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:978
2415 #, c-format
2416 msgid "update secret failed: %s\n"
2417 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2418
2419 #: g10/keyedit.c:985
2420 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2421 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2422
2423 #: g10/keyedit.c:1000
2424 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2425 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2428 #, c-format
2429 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: g10/keyedit.c:1092
2433 #, c-format
2434 msgid " trust: %c/%c"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: g10/keyedit.c:1096
2438 msgid "This key has been disabled"
2439 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:1125
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2444 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:1128
2447 #, fuzzy
2448 msgid "rev- faked revocation found\n"
2449 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:1130
2452 #, c-format
2453 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: g10/keyedit.c:1368
2457 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2458 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:1372
2461 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2462 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:1376
2465 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2466 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:1382
2469 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2470 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
2471
2472 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2473 #: g10/keyedit.c:1396
2474 #, c-format
2475 msgid "Deleted %d signature.\n"
2476 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:1397
2479 #, c-format
2480 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2481 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:1400
2484 msgid "Nothing deleted.\n"
2485 msgstr "Ingenting raderat.\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:1469
2488 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2489 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:1475
2492 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2493 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:1479
2496 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2497 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:1481
2500 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2501 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:1523
2504 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2505 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:1539
2508 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2509 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:1600
2512 #, c-format
2513 msgid "No user ID with index %d\n"
2514 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:1646
2517 #, c-format
2518 msgid "No secondary key with index %d\n"
2519 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
2520
2521 #: g10/keyedit.c:1744
2522 msgid "user ID: \""
2523 msgstr "användaridentitet: \""
2524
2525 #: g10/keyedit.c:1747
2526 #, c-format
2527 msgid ""
2528 "\"\n"
2529 "signed with your key %08lX at %s\n"
2530 msgstr ""
2531 "\"\n"
2532 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:1751
2535 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2536 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
2537
2538 #. FIXME: detect duplicates here
2539 #: g10/keyedit.c:1775
2540 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2541 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2542
2543 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2544 #, c-format
2545 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2546 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:1794
2549 #, c-format
2550 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2551 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:1814
2554 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2555 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:1832
2558 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2559 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:1861
2562 msgid "no secret key\n"
2563 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
2564
2565 #: g10/keylist.c:158
2566 #, fuzzy
2567 msgid "invalid"
2568 msgstr "felaktigt skal"
2569
2570 #: g10/keylist.c:178
2571 #, fuzzy
2572 msgid "revoked"
2573 msgstr "revkey"
2574
2575 #. of subkey
2576 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2577 #, c-format
2578 msgid " [expires: %s]"
2579 msgstr "[går ut: %s]"
2580
2581 #: g10/mainproc.c:212
2582 #, c-format
2583 msgid "public key is %08lX\n"
2584 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
2585
2586 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
2587 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
2588 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
2589 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
2590 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
2591 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
2592 # originalet iallafall.
2593 #: g10/mainproc.c:247
2594 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2595 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
2596
2597 #: g10/mainproc.c:280
2598 #, c-format
2599 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2600 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
2601
2602 #: g10/mainproc.c:290
2603 #, c-format
2604 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2605 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
2606
2607 #: g10/mainproc.c:296
2608 msgid "no secret key for decryption available\n"
2609 msgstr "det finns ingen hemlig nyckel tillgänglig för dekryptering\n"
2610
2611 #: g10/mainproc.c:305
2612 #, c-format
2613 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2614 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
2615
2616 #: g10/mainproc.c:342
2617 msgid "decryption okay\n"
2618 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
2619
2620 #: g10/mainproc.c:347
2621 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2622 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
2623
2624 #: g10/mainproc.c:352
2625 #, c-format
2626 msgid "decryption failed: %s\n"
2627 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
2628
2629 #: g10/mainproc.c:371
2630 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2631 msgstr "NOTERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
2632
2633 #: g10/mainproc.c:373
2634 #, c-format
2635 msgid "original file name='%.*s'\n"
2636 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
2637
2638 #: g10/mainproc.c:538
2639 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2640 msgstr ""
2641 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
2642 "att applicera\n"
2643
2644 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2645 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2646 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
2647
2648 #: g10/mainproc.c:637
2649 msgid "Notation: "
2650 msgstr "Notation: "
2651
2652 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
2653 #: g10/mainproc.c:644
2654 msgid "Policy: "
2655 msgstr "Policy: "
2656
2657 #: g10/mainproc.c:1074
2658 msgid "signature verification suppressed\n"
2659 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
2660
2661 #: g10/mainproc.c:1080
2662 #, c-format
2663 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2664 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
2665
2666 #. just in case that we have no userid
2667 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2668 msgid "BAD signature from \""
2669 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
2670
2671 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2672 msgid "Good signature from \""
2673 msgstr "Korrekt signatur från \""
2674
2675 #: g10/mainproc.c:1109
2676 msgid "                aka \""
2677 msgstr "      även känd som \""
2678
2679 #: g10/mainproc.c:1165
2680 #, c-format
2681 msgid "Can't check signature: %s\n"
2682 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
2683
2684 #: g10/mainproc.c:1230
2685 #, c-format
2686 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2687 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
2688
2689 #: g10/mainproc.c:1282
2690 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2691 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
2692
2693 #: g10/mainproc.c:1287
2694 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2695 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
2696
2697 #: g10/misc.c:83
2698 #, c-format
2699 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2700 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
2701
2702 #: g10/misc.c:86
2703 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2704 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
2705
2706 #: g10/misc.c:312
2707 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2708 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
2709
2710 # maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
2711 #: g10/misc.c:326
2712 msgid ""
2713 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2714 "in the future\n"
2715 msgstr ""
2716 "RSA-nycklar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i "
2717 "framtiden\n"
2718
2719 # XXX
2720 #: g10/misc.c:348
2721 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2722 msgstr ""
2723 "avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer normal algoritm!\n"
2724
2725 #: g10/parse-packet.c:115
2726 #, c-format
2727 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2728 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
2729
2730 #: g10/parse-packet.c:963
2731 #, c-format
2732 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2733 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
2734
2735 #: g10/passphrase.c:159
2736 msgid ""
2737 "\n"
2738 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2739 "user: \""
2740 msgstr ""
2741 "\n"
2742 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2743 "användaren: \""
2744
2745 #: g10/passphrase.c:168
2746 #, c-format
2747 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2748 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
2749
2750 #: g10/passphrase.c:173
2751 #, c-format
2752 msgid " (main key ID %08lX)"
2753 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
2754
2755 #: g10/passphrase.c:190
2756 msgid "can't query password in batchmode\n"
2757 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
2758
2759 #: g10/passphrase.c:194
2760 msgid "Enter passphrase: "
2761 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2762
2763 #: g10/passphrase.c:198
2764 msgid "Repeat passphrase: "
2765 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2766
2767 #: g10/plaintext.c:67
2768 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2769 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
2770
2771 #: g10/plaintext.c:324
2772 msgid "Detached signature.\n"
2773 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
2774
2775 #: g10/plaintext.c:328
2776 msgid "Please enter name of data file: "
2777 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
2778
2779 #: g10/plaintext.c:349
2780 msgid "reading stdin ...\n"
2781 msgstr "läser från standard in ...\n"
2782
2783 #: g10/plaintext.c:392
2784 #, c-format
2785 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2786 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
2787
2788 #: g10/pubkey-enc.c:138
2789 #, c-format
2790 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2791 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
2792
2793 #: g10/pubkey-enc.c:144
2794 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2795 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
2796
2797 #: g10/pubkey-enc.c:200
2798 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2799 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
2800
2801 #: g10/pubkey-enc.c:219
2802 #, c-format
2803 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2804 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
2805
2806 #: g10/pubkey-enc.c:258
2807 #, c-format
2808 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2809 msgstr "NOTERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
2810
2811 #: g10/pubkey-enc.c:264
2812 #, c-format
2813 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2814 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
2815
2816 #: g10/hkp.c:62
2817 #, c-format
2818 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2819 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
2820
2821 #: g10/hkp.c:75
2822 #, c-format
2823 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2824 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
2825
2826 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2827 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2828 msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
2829
2830 #: g10/hkp.c:106
2831 #, c-format
2832 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2833 msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
2834
2835 #: g10/hkp.c:158
2836 #, c-format
2837 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2838 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
2839
2840 #: g10/hkp.c:182
2841 #, c-format
2842 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2843 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
2844
2845 #: g10/hkp.c:194
2846 #, c-format
2847 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2848 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
2849
2850 #: g10/hkp.c:197
2851 #, c-format
2852 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2853 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
2854
2855 #: g10/seckey-cert.c:90
2856 msgid "secret key parts are not available\n"
2857 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
2858
2859 #: g10/seckey-cert.c:96
2860 #, c-format
2861 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2862 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
2863
2864 #: g10/seckey-cert.c:239
2865 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2866 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
2867
2868 # är det nyckeln som är svag, konstigt
2869 #: g10/seckey-cert.c:302
2870 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2871 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
2872
2873 #: g10/sig-check.c:282
2874 msgid ""
2875 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2876 msgstr ""
2877 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
2878
2879 # behövs verkligen c-format här?
2880 #: g10/sig-check.c:290
2881 #, c-format
2882 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2883 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
2884
2885 #: g10/sig-check.c:291
2886 #, c-format
2887 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2888 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
2889
2890 #: g10/sig-check.c:309
2891 #, c-format
2892 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2893 msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
2894
2895 #: g10/sig-check.c:378
2896 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2897 msgstr ""
2898 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
2899
2900 #: g10/sign.c:195
2901 #, c-format
2902 msgid "%s signature from: %s\n"
2903 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
2904
2905 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
2906 #, c-format
2907 msgid "can't create %s: %s\n"
2908 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
2909
2910 #: g10/sign.c:444
2911 msgid "signing:"
2912 msgstr "signerar:"
2913
2914 #: g10/sign.c:487
2915 #, c-format
2916 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2917 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
2918
2919 #: g10/textfilter.c:134
2920 #, c-format
2921 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2922 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
2923
2924 #: g10/textfilter.c:231
2925 #, c-format
2926 msgid "input line longer than %d characters\n"
2927 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
2928
2929 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2930 #, c-format
2931 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2932 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
2933
2934 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2935 #, c-format
2936 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2937 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
2938
2939 #: g10/tdbio.c:232
2940 msgid "trustdb transaction too large\n"
2941 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
2942
2943 #: g10/tdbio.c:424
2944 #, c-format
2945 msgid "%s: can't access: %s\n"
2946 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
2947
2948 #: g10/tdbio.c:438
2949 #, c-format
2950 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2951 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
2952
2953 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
2954 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
2955 #, c-format
2956 msgid "%s: can't create: %s\n"
2957 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
2958
2959 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2960 #, c-format
2961 msgid "%s: can't create lock\n"
2962 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
2963
2964 #: g10/tdbio.c:473
2965 #, c-format
2966 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2967 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
2968
2969 #: g10/tdbio.c:477
2970 #, c-format
2971 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2972 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
2973
2974 #: g10/tdbio.c:480
2975 #, c-format
2976 msgid "%s: trustdb created\n"
2977 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
2978
2979 #: g10/tdbio.c:517
2980 #, c-format
2981 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2982 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
2983
2984 #: g10/tdbio.c:550
2985 #, c-format
2986 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2987 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
2988
2989 #: g10/tdbio.c:558
2990 #, c-format
2991 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2992 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
2993
2994 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2995 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2996 #, c-format
2997 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2998 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
2999
3000 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3001 #, c-format
3002 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3003 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
3004
3005 #: g10/tdbio.c:1235
3006 #, c-format
3007 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3008 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3009
3010 #: g10/tdbio.c:1243
3011 #, c-format
3012 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3013 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3014
3015 #: g10/tdbio.c:1264
3016 #, c-format
3017 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3018 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3019
3020 #: g10/tdbio.c:1280
3021 #, c-format
3022 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3023 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3024
3025 #: g10/tdbio.c:1285
3026 #, c-format
3027 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3028 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3029
3030 #: g10/tdbio.c:1589
3031 #, c-format
3032 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3033 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3034
3035 #: g10/tdbio.c:1597
3036 #, c-format
3037 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3038 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3039
3040 #: g10/tdbio.c:1607
3041 #, c-format
3042 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3043 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3044
3045 #: g10/tdbio.c:1637
3046 #, c-format
3047 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3048 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3049
3050 #: g10/tdbio.c:1748
3051 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3052 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3053
3054 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
3055 # request
3056 #: g10/trustdb.c:168
3057 #, c-format
3058 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3059 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
3060
3061 #: g10/trustdb.c:183
3062 #, c-format
3063 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3064 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
3065
3066 #: g10/trustdb.c:197
3067 #, c-format
3068 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3069 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
3070
3071 #: g10/trustdb.c:211
3072 #, c-format
3073 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3074 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
3075
3076 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
3077 # för en given nyckel
3078 #: g10/trustdb.c:376
3079 #, c-format
3080 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3081 msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
3082
3083 #: g10/trustdb.c:383
3084 #, c-format
3085 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3086 msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
3087
3088 #: g10/trustdb.c:388
3089 #, c-format
3090 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3091 msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
3092
3093 #: g10/trustdb.c:393
3094 #, c-format
3095 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3096 msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
3097
3098 #: g10/trustdb.c:432
3099 #, c-format
3100 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3101 msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
3102
3103 #: g10/trustdb.c:487
3104 #, c-format
3105 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3106 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
3107
3108 #: g10/trustdb.c:495
3109 #, c-format
3110 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3111 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
3112
3113 #: g10/trustdb.c:502
3114 #, c-format
3115 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3116 msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
3117
3118 #: g10/trustdb.c:514
3119 #, c-format
3120 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3121 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3122
3123 #: g10/trustdb.c:520
3124 #, c-format
3125 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3126 msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
3127
3128 #: g10/trustdb.c:529
3129 #, c-format
3130 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3131 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
3132
3133 #: g10/trustdb.c:532
3134 #, c-format
3135 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3136 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3137
3138 #: g10/trustdb.c:540
3139 #, c-format
3140 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3141 msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
3142
3143 #: g10/trustdb.c:925
3144 #, c-format
3145 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3146 msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
3147
3148 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3149 #, c-format
3150 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3151 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
3152
3153 #: g10/trustdb.c:943
3154 #, c-format
3155 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3156 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
3157
3158 #: g10/trustdb.c:949
3159 #, c-format
3160 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3161 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
3162
3163 #: g10/trustdb.c:960
3164 #, c-format
3165 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3166 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
3167
3168 #: g10/trustdb.c:1071
3169 msgid "Good self-signature"
3170 msgstr "Korrekt självsignatur"
3171
3172 #: g10/trustdb.c:1081
3173 msgid "Invalid self-signature"
3174 msgstr "Felaktig självsignatur"
3175
3176 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
3177 # gnupg-utvecklarna?
3178 #: g10/trustdb.c:1108
3179 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3180 msgstr ""
3181 "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
3182 "grund av en nyare självsignatur"
3183
3184 #: g10/trustdb.c:1114
3185 msgid "Valid user ID revocation"
3186 msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
3187
3188 #: g10/trustdb.c:1119
3189 msgid "Invalid user ID revocation"
3190 msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
3191
3192 #: g10/trustdb.c:1161
3193 msgid "Valid certificate revocation"
3194 msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
3195
3196 #: g10/trustdb.c:1162
3197 msgid "Good certificate"
3198 msgstr "Korrekt certifikat"
3199
3200 #: g10/trustdb.c:1190
3201 msgid "Invalid certificate revocation"
3202 msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
3203
3204 #: g10/trustdb.c:1191
3205 msgid "Invalid certificate"
3206 msgstr "Ogiltigt certifikat"
3207
3208 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3209 #, c-format
3210 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3211 msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
3212
3213 #: g10/trustdb.c:1271
3214 msgid "duplicated certificate - deleted"
3215 msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
3216
3217 #: g10/trustdb.c:1592
3218 #, c-format
3219 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3220 msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
3221
3222 #: g10/trustdb.c:1726
3223 #, c-format
3224 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3225 msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
3226
3227 #: g10/trustdb.c:1731
3228 #, c-format
3229 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3230 msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
3231
3232 #: g10/trustdb.c:1737
3233 #, c-format
3234 msgid "lid %lu: inserted\n"
3235 msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
3236
3237 #: g10/trustdb.c:1742
3238 #, c-format
3239 msgid "error reading dir record: %s\n"
3240 msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3241
3242 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3243 #, c-format
3244 msgid "%lu keys processed\n"
3245 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
3246
3247 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3248 #, c-format
3249 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3250 msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
3251
3252 #: g10/trustdb.c:1754
3253 #, c-format
3254 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3255 msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
3256
3257 #: g10/trustdb.c:1757
3258 #, c-format
3259 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3260 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
3261
3262 #: g10/trustdb.c:1805
3263 #, c-format
3264 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3265 msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
3266
3267 #: g10/trustdb.c:1815
3268 #, c-format
3269 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3270 msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
3271
3272 #: g10/trustdb.c:1817
3273 #, c-format
3274 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3275 msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
3276
3277 #: g10/trustdb.c:1821
3278 #, c-format
3279 msgid "\t%lu keys updated\n"
3280 msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
3281
3282 #: g10/trustdb.c:2166
3283 msgid "Ooops, no keys\n"
3284 msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
3285
3286 #: g10/trustdb.c:2170
3287 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3288 msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
3289
3290 #: g10/trustdb.c:2328
3291 #, c-format
3292 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3293 msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
3294
3295 #: g10/trustdb.c:2337
3296 #, c-format
3297 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3298 msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
3299
3300 #: g10/trustdb.c:2341
3301 #, c-format
3302 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3303 msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
3304
3305 #: g10/trustdb.c:2349
3306 #, c-format
3307 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3308 msgstr ""
3309 "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
3310 "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3311
3312 #: g10/trustdb.c:2364
3313 #, c-format
3314 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3315 msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
3316
3317 #: g10/trustdb.c:2372
3318 #, c-format
3319 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3320 msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
3321
3322 #: g10/trustdb.c:2523
3323 #, c-format
3324 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3325 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
3326
3327 #: g10/trustdb.c:2525
3328 #, c-format
3329 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3330 msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3331
3332 #: g10/trustdb.c:2528
3333 #, c-format
3334 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3335 msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
3336
3337 #: g10/trustdb.c:2531
3338 #, c-format
3339 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3340 msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3341
3342 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3343 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3344 msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
3345
3346 #: g10/verify.c:82
3347 msgid ""
3348 "the signature could not be verified.\n"
3349 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3350 "should be the first file given on the command line.\n"
3351 msgstr ""
3352 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
3353 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
3354 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
3355
3356 #: g10/verify.c:147
3357 #, c-format
3358 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3359 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
3360
3361 #: g10/ringedit.c:324
3362 #, c-format
3363 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3364 msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"
3365
3366 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3367 #, c-format
3368 msgid "%s: keyring created\n"
3369 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3370
3371 # märkligt felmeddelande, kolla upp
3372 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3373 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3374 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3375
3376 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3377 #, c-format
3378 msgid "%s is the unchanged one\n"
3379 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3380
3381 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3382 #, c-format
3383 msgid "%s is the new one\n"
3384 msgstr "%s är den nya\n"
3385
3386 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3387 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3388 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3389
3390 #: g10/skclist.c:96
3391 #, c-format
3392 msgid "skipped `%s': %s\n"
3393 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
3394
3395 #: g10/skclist.c:102
3396 #, c-format
3397 msgid ""
3398 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3399 "signatures!\n"
3400 msgstr ""
3401 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
3402 "som inte är säker för signaturer!\n"
3403
3404 #. do not overwrite
3405 #: g10/openfile.c:79
3406 #, c-format
3407 msgid "File `%s' exists. "
3408 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
3409
3410 #: g10/openfile.c:81
3411 msgid "Overwrite (y/N)? "
3412 msgstr "Skriv över (j/N)? "
3413
3414 #: g10/openfile.c:109
3415 #, c-format
3416 msgid "%s: unknown suffix\n"
3417 msgstr "%s: okänt suffix\n"
3418
3419 #: g10/openfile.c:131
3420 msgid "Enter new filename"
3421 msgstr "Ange nytt filnamn"
3422
3423 #: g10/openfile.c:172
3424 msgid "writing to stdout\n"
3425 msgstr "skriver till standard ut\n"
3426
3427 #: g10/openfile.c:250
3428 #, c-format
3429 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3430 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
3431
3432 #: g10/openfile.c:300
3433 #, c-format
3434 msgid "%s: new options file created\n"
3435 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
3436
3437 #: g10/openfile.c:313
3438 #, c-format
3439 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3440 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
3441
3442 #: g10/openfile.c:316
3443 #, c-format
3444 msgid "%s: directory created\n"
3445 msgstr "%s: katalog skapad\n"
3446
3447 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
3448 #: g10/openfile.c:318
3449 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3450 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
3451
3452 #: g10/encr-data.c:64
3453 #, c-format
3454 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3455 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3456
3457 #: g10/encr-data.c:69
3458 #, c-format
3459 msgid "%s encrypted data\n"
3460 msgstr "%s krypterad data\n"
3461
3462 #: g10/encr-data.c:99
3463 msgid ""
3464 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3465 msgstr ""
3466 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
3467 "chiffret.\n"
3468
3469 #: g10/seskey.c:61
3470 msgid "weak key created - retrying\n"
3471 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
3472
3473 #: g10/seskey.c:66
3474 #, c-format
3475 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3476 msgstr ""
3477 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
3478 "%d gånger!\n"
3479
3480 #: g10/delkey.c:94
3481 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3482 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
3483
3484 #: g10/delkey.c:96
3485 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3486 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
3487
3488 #: g10/delkey.c:114
3489 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3490 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
3491
3492 #: g10/delkey.c:136
3493 msgid "Delete this key from the keyring? "
3494 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
3495
3496 #: g10/delkey.c:144
3497 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3498 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
3499
3500 #: g10/helptext.c:47
3501 msgid ""
3502 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3503 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3504 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3505 msgstr ""
3506 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
3507 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
3508 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
3509 "nätet av certifikat."
3510
3511 #: g10/helptext.c:53
3512 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3513 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
3514
3515 #: g10/helptext.c:57
3516 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3517 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
3518
3519 #: g10/helptext.c:61
3520 msgid ""
3521 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3522 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
3523
3524 #: g10/helptext.c:65
3525 msgid ""
3526 "Select the algorithm to use.\n"
3527 "\n"
3528 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3529 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3530 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3531 "\n"
3532 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3533 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3534 "only\n"
3535 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3536 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3537 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3538 "the signature+encryption flavor.\n"
3539 "\n"
3540 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3541 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3542 "this menu."
3543 msgstr ""
3544 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
3545 "\n"
3546 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
3547 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
3548 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
3549 "ElGamal-signaturer.\n"
3550 "\n"
3551 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
3552 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
3553 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
3554 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
3555 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
3556 "program\n"
3557 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
3558 "signatur+kryptering varianten.\n"
3559 "\n"
3560 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
3561 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
3562 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
3563
3564 #: g10/helptext.c:85
3565 msgid ""
3566 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3567 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3568 "with them are quite large and very slow to verify."
3569 msgstr ""
3570 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
3571 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
3572 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
3573
3574 #: g10/helptext.c:92
3575 msgid "Enter the size of the key"
3576 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
3577
3578 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3579 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3580 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3581 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
3582
3583 #: g10/helptext.c:106
3584 msgid ""
3585 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3586 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3587 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3588 "the given value as an interval."
3589 msgstr ""
3590 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
3591 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
3592 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
3593 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
3594
3595 #: g10/helptext.c:118
3596 msgid "Enter the name of the key holder"
3597 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
3598
3599 #: g10/helptext.c:123
3600 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3601 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
3602
3603 #: g10/helptext.c:127
3604 msgid "Please enter an optional comment"
3605 msgstr "Ange en valfri kommentar"
3606
3607 #: g10/helptext.c:132
3608 msgid ""
3609 "N  to change the name.\n"
3610 "C  to change the comment.\n"
3611 "E  to change the email address.\n"
3612 "O  to continue with key generation.\n"
3613 "Q  to to quit the key generation."
3614 msgstr ""
3615 "N  för att ändra namnet.\n"
3616 "C  för att ändra kommentaren.\n"
3617 "E  för att ändra epostadressen.\n"
3618 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
3619 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
3620
3621 #: g10/helptext.c:141
3622 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3623 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
3624
3625 # felstavat original
3626 #: g10/helptext.c:164
3627 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3628 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
3629
3630 #: g10/helptext.c:168
3631 msgid ""
3632 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3633 "All certificates are then also lost!"
3634 msgstr ""
3635 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
3636 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
3637
3638 #: g10/helptext.c:173
3639 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3640 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
3641
3642 #: g10/helptext.c:178
3643 msgid ""
3644 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3645 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3646 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3647 msgstr ""
3648 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
3649 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
3650 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
3651 "certifierad av denna nyckel."
3652
3653 #: g10/helptext.c:183
3654 msgid ""
3655 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3656 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3657 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3658 "a trust connection through another already certified key."
3659 msgstr ""
3660 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
3661 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
3662 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
3663 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
3664
3665 #: g10/helptext.c:189
3666 msgid ""
3667 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3668 "your keyring."
3669 msgstr ""
3670 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
3671 "din nyckelring."
3672
3673 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
3674 #: g10/helptext.c:193
3675 msgid ""
3676 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3677 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3678 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3679 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3680 "a second one is available."
3681 msgstr ""
3682 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
3683 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
3684 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
3685 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
3686 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
3687
3688 # ej klar, eller?
3689 #: g10/helptext.c:202
3690 msgid ""
3691 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3692 "  Blurb, blurb,.... "
3693 msgstr ""
3694 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
3695 "[hjälptexten ej färdigställd]"
3696
3697 #: g10/helptext.c:209
3698 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3699 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
3700
3701 # # felstavat/ologiskt original
3702 #: g10/helptext.c:213
3703 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3704 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
3705
3706 #: g10/helptext.c:218
3707 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3708 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
3709
3710 #: g10/helptext.c:223
3711 msgid ""
3712 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3713 "file (which is shown in brackets) will be used."
3714 msgstr ""
3715 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
3716 "(som anges i hakparenteser) att användas."
3717
3718 #: g10/helptext.c:229
3719 #, fuzzy
3720 msgid ""
3721 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3722 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3723 "  \"Key has been compromised\"\n"
3724 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3725 "      got access to your secret key.\n"
3726 "  \"Key is superseeded\"\n"
3727 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3728 "  \"Key is no longer used\"\n"
3729 "      Use this if you have retired this key.\n"
3730 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3731 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3732 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3733 msgstr ""
3734 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
3735 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
3736 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
3737 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
3738 "personer\n"
3739 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
3740 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
3741 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
3742 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
3743 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
3744 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
3745 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
3746 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
3747 "     är ogiltig\n"
3748
3749 #: g10/helptext.c:245
3750 msgid ""
3751 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3752 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3753 "An empty line ends the text.\n"
3754 msgstr ""
3755 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
3756 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
3757 "En tom rad avslutar texten.\n"
3758
3759 #: g10/helptext.c:260
3760 msgid "No help available"
3761 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
3762
3763 #: g10/helptext.c:268
3764 #, c-format
3765 msgid "No help available for `%s'"
3766 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
3767
3768 #~ msgid "not processed"
3769 #~ msgstr "inte behandlade"
3770
3771 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3772 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
3773
3774 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
3775 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3776 #~ msgstr ""
3777 #~ "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"