Updated.
[gnupg.git] / po / ca.po
index 7eaad3a..7e56fb4 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -26,8 +26,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-27 09:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -35,5001 +35,7420 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
+#: agent/call-pinentry.c:205
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
+#: agent/call-pinentry.c:548
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
+#: agent/call-pinentry.c:551
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
+#. label for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:586
+msgid "Quality:"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:604
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
-#: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
-#: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
+#: agent/call-pinentry.c:647
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:667 agent/call-pinentry.c:679
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-# Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
+#: agent/call-pinentry.c:668
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
+#: agent/call-pinentry.c:676
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
+#: agent/call-pinentry.c:681
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "l'MPI és erroni"
+
+#: agent/call-pinentry.c:694
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+#: agent/call-pinentry.c:730
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
+#: agent/command-ssh.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
-#: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1059 g10/keygen.c:3141
+#: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1060 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
+#: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
+#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1943
+#: sm/gpgsm.c:1980 sm/gpgsm.c:2018 sm/qualified.c:66
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-# No em passe! ;)  ivb
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1644
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr ""
-"El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
-"per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
-"\n"
-"NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
-"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: agent/command-ssh.c:2014
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
+#: agent/protect-tool.c:1197
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/command-ssh.c:2363
 #, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"\n"
-"No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
-"sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
+#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
+
+#: agent/command-ssh.c:2885
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+#: agent/divert-scd.c:275
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetiu la contrasenya: "
+
+#: agent/divert-scd.c:278
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#: agent/divert-scd.c:290
 #, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
+#: sm/import.c:550
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/genkey.c:165
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/genkey.c:191
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:212
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:235
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/genkey.c:251
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+#: agent/genkey.c:262
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:306
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:429
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:342 tools/gpg-connect-agent.c:66
+#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
+msgid "verbose"
+msgstr "detall"
+
+#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:343
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "una mica més silenciós"
+
+#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:131
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:134
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:137
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:141
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:168
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:170
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:172
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:173
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:175
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:282 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:570 tools/gpg-connect-agent.c:171
+#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
-#, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:285
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:287
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:322 g10/gpg.c:966 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:732
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:521 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:873 sm/gpgsm.c:876 tools/symcryptrun.c:997
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:620 g10/gpg.c:2072 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:964
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr ""
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:625 agent/gpg-agent.c:1205 g10/gpg.c:2076
+#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:968 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armadura: %s\n"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:633 g10/gpg.c:2083 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:975
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "capçalera d'armadura: "
+#: agent/gpg-agent.c:965 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1297 agent/gpg-agent.c:1409 agent/gpg-agent.c:1413
+#: agent/gpg-agent.c:1454 agent/gpg-agent.c:1458 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-# És un missatge d'error?  ivb
-# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1311 scd/scdaemon.c:935
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-# FIXME: un-indiar. jm
-#: g10/armor.c:566
+#: agent/gpg-agent.c:1334 scd/scdaemon.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1355
 #, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "armadura inesperada:"
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:1366 scd/scdaemon.c:978
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1371 scd/scdaemon.c:981
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1383 scd/scdaemon.c:990
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
-
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "CRC malformat\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1389 scd/scdaemon.c:997
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1464 g10/openfile.c:432
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
 
-#: g10/armor.c:839
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1470
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "error en l'última línia\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1152
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1591 scd/scdaemon.c:1013
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: agent/gpg-agent.c:1613
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1161
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1618
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
-"utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
-#, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "la clau secreta no està disponible"
+#: agent/gpg-agent.c:1638
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: agent/gpg-agent.c:1643
 #, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-# Destès? ivb
-# Desatès, sí. jm
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
-#: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1760 scd/scdaemon.c:1135
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
-#: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
-#: g10/keygen.c:1357
-msgid "Your selection? "
-msgstr "La vostra selecció? "
+#: agent/gpg-agent.c:1873 scd/scdaemon.c:1202
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
 
-#: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
-msgid "[not set]"
-msgstr "[no establert]"
+#: agent/gpg-agent.c:1896
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: g10/card-util.c:412
-msgid "male"
-msgstr "home"
+#: agent/gpg-agent.c:1907 common/simple-pwquery.c:329
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1953
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
 
-#: g10/card-util.c:413
-msgid "female"
-msgstr "dóna"
+#: agent/gpg-agent.c:1920 common/simple-pwquery.c:341
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1964
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-#: g10/card-util.c:413
-msgid "unspecified"
-msgstr "no especificat"
+#: agent/preset-passphrase.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Probablement és una clau, femení. jm
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/card-util.c:440
-msgid "not forced"
-msgstr "no forçat"
+#: agent/preset-passphrase.c:101
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:440
-msgid "forced"
-msgstr "forçat"
+#: agent/protect-tool.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/card-util.c:518
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+#: agent/protect-tool.c:151
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:520
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1188
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/card-util.c:522
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/card-util.c:539
-msgid "Cardholder's surname: "
+#: agent/protect-tool.c:1194
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:541
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1199
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/card-util.c:559
-#, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:580
+#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:588
+#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: agent/trustlist.c:181
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
+
+#: agent/trustlist.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:283
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:694
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:704
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:539
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:763
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:551
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:773
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:574
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:793
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "preferències actualitzades"
-
-#: g10/card-util.c:801
+#: agent/trustlist.c:583
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "sí|si"
 
-#: g10/card-util.c:810
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+#: agent/trustlist.c:583
+msgid "No"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:831
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/findkey.c:158
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:845
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+#: agent/findkey.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:866
+#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
 #, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "Empremta digital:"
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/card-util.c:889
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+#: agent/findkey.c:196
+msgid "I'll change it later"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:937
+#: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
+#: tools/gpgconf-comp.c:1641
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+#: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:947
+#: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1032
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
+#: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:653
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1074
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1083
+#: common/exechelp.c:704
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1122
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+#: common/exechelp.c:717
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr ""
+#: common/http.c:1625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
+#: common/http.c:1669
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:315
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
-#: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "La selecció és invàlida.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:373
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1202
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:384
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
 
-#: g10/card-util.c:1237
+#: common/simple-pwquery.c:394
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1242
+#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/card-util.c:1247
+#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
-msgid "quit this menu"
-msgstr "ix del menú"
+# bolcats de memòria?  ivb
+#: common/sysutils.c:103
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1320
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+# Indi. ivb
+#: common/sysutils.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-# «pantalla» o «ajuda»?  ivb
-# «ajuda», evidentment. jm
-#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
-msgid "show this help"
-msgstr "mostra aquesta ajuda"
+#: common/sysutils.c:230
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/card-util.c:1323
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "La clau és disponible en: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+msgid "yes"
+msgstr "sí|si"
 
-#: g10/card-util.c:1326
-msgid "change card holder's name"
+#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+msgid "yY"
+msgstr "sS"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:72
+msgid "quit"
+msgstr "ix"
+
+# «xX»?  ivb
+#: common/yesno.c:75
+msgid "qQ"
+msgstr "xX"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:109
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
-msgid "change URL to retrieve key"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1328
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
+#: common/yesno.c:112
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: common/yesno.c:113
 #, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "canvia la data de caducitat"
+msgid "cC"
+msgstr "c"
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "canvia la confiança"
+#: common/miscellaneous.c:71
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "change card holder's sex"
+#: common/miscellaneous.c:74
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/armor.c:379
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armadura: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
+
+#: g10/armor.c:442
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+
+#: g10/armor.c:455
 #, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "mostra empremta"
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr ""
+# És un missatge d'error?  ivb
+# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
+#: g10/armor.c:508
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+# FIXME: un-indiar. jm
+#: g10/armor.c:643
 #, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "armadura inesperada:"
 
-#: g10/card-util.c:1335
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:655
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
 
-#: g10/card-util.c:1336
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
 
-#: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
-msgid "Command> "
-msgstr "Ordre> "
+#: g10/armor.c:852
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1494
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+#: g10/armor.c:886
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:894
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "CRC malformat\n"
 
-#: g10/card-util.c:1527
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
+#: g10/armor.c:918
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:435
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:922
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "error en l'última línia\n"
 
-#: g10/cardglue.c:572
+#: g10/armor.c:1233
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+
+#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
+
+#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
+"utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/cardglue.c:580
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
 
-#: g10/cardglue.c:915
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 
-#: g10/cardglue.c:916
+#: g10/build-packet.c:994
 #, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
 
-#: g10/cardglue.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
 
-#: g10/cardglue.c:935
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr "no llegible per humans"
 
-#: g10/cardglue.c:950
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
-
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
-#: g10/revoke.c:228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+# Destès? ivb
+# Desatès, sí. jm
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
+#: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
+#: g10/keygen.c:1644
+msgid "Your selection? "
+msgstr "La vostra selecció? "
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
+#: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
+msgid "[not set]"
+msgstr "[no establert]"
 
-# Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
-# Fet. jm
-#: g10/delkey.c:135
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
+#: g10/card-util.c:415
+msgid "male"
+msgstr "home"
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
+#: g10/card-util.c:416
+msgid "female"
+msgstr "dóna"
 
-#: g10/delkey.c:155
-#, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
+#: g10/card-util.c:416
+msgid "unspecified"
+msgstr "no especificat"
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Probablement és una clau, femení. jm
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#: g10/card-util.c:443
+msgid "not forced"
+msgstr "no forçat"
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
+#: g10/card-util.c:443
+msgid "forced"
+msgstr "forçat"
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
+#: g10/card-util.c:521
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
+#: g10/card-util.c:523
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+#: g10/card-util.c:525
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:218
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
+#: g10/card-util.c:542
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:231
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+#: g10/card-util.c:544
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/card-util.c:562
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
+#: g10/card-util.c:583
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:470
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+#: g10/card-util.c:591
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:522
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+#: g10/card-util.c:697
+msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
-"no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
-"esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: g10/card-util.c:707
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
+#: g10/card-util.c:766
+msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
-"forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
-"destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/card-util.c:776
 #, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
-
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/encode.c:826
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
+#: g10/card-util.c:796
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "preferències actualitzades"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "dades xifrades amb %s\n"
+#: g10/card-util.c:804
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+#: g10/card-util.c:813
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-# És no-wrap?  ivb
-# Com? jm
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+#: g10/card-util.c:834
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
-"simètric.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
-
-# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
-
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+#: g10/card-util.c:848
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/exec.c:314
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr ""
-"les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
-"d'opcions permissos insegurs\n"
+#: g10/card-util.c:869
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "Empremta digital:"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/card-util.c:892
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
-"externs\n"
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/card-util.c:941
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
+
+#: g10/card-util.c:950
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
+#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:536
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
+#: g10/card-util.c:1075
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/card-util.c:1084
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1118
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/exec.c:610
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
 #, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
-"\n"
-"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
+msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "La selecció és invàlida.\n"
+
+#: g10/card-util.c:1194
 #, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/card-util.c:1229
 #, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revoca una clau secundària"
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/card-util.c:1234
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "la clau secreta és inusable"
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1239
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
+msgid "quit this menu"
+msgstr "ix del menú"
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/card-util.c:1309
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+msgid "show admin commands"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/export.c:354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
+# «pantalla» o «ajuda»?  ivb
+# «ajuda», evidentment. jm
+#: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
+msgid "show this help"
+msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
-#: g10/export.c:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
+#: g10/card-util.c:1312
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/export.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+#: g10/card-util.c:1315
+msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
-"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
-"descarta\n"
 
-#: g10/export.c:521
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+#: g10/card-util.c:1316
+msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
-
-#: g10/export.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
-
-#: g10/export.c:598
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
-
-#: g10/gpg.c:372
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1317
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
-"@Ordres:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:374
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
+#: g10/card-util.c:1318
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "canvia la data de caducitat"
 
-#: g10/gpg.c:375
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
+#: g10/card-util.c:1319
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/gpg.c:376
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "crea una signatura separada"
+#: g10/card-util.c:1320
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:377
-msgid "encrypt data"
-msgstr "xifra dades"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/gpg.c:379
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
+#: g10/card-util.c:1322
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:381
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
+#: g10/card-util.c:1323
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/gpg.c:383
-msgid "verify a signature"
-msgstr "verifica una signatura"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:385
-msgid "list keys"
-msgstr "llista claus"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:387
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "llista claus i signatures"
+#: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
+msgid "Command> "
+msgstr "Ordre> "
 
-# «de les claus» o «de la clau»?  ivb
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/card-util.c:1483
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "comprova les signatures de la claus"
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-# «dactilars» o «digitals»?  ivb
-#: g10/gpg.c:389
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "llista claus i empremtes digitals"
+#: g10/card-util.c:1514
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "list secret keys"
-msgstr "llista claus secretes"
+#: g10/card-util.c:1516
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+#: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "elimina claus de l'anell secret"
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3931 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "sign a key"
-msgstr "signa una clau"
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
+#: g10/revoke.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signa una clau localment"
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2367 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signa o edita una clau"
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
 
-#: g10/gpg.c:398
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "genera un certificat de revocació"
+# Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
+# Fet. jm
+#: g10/delkey.c:133
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "export keys"
-msgstr "exporta claus"
+#: g10/delkey.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
+#: g10/delkey.c:153
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
+#: g10/delkey.c:163
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:404
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
+#: g10/delkey.c:173
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
 
-#: g10/gpg.c:406
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
+#: g10/delkey.c:204
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
 
-#: g10/gpg.c:410
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importa/fon claus"
+#: g10/delkey.c:206
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
-#: g10/gpg.c:413
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:414
-msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:232
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
-#: g10/gpg.c:415
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:423
-msgid "update the trust database"
-msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#: g10/encode.c:485
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Opcions:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:436
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
-
-#: g10/gpg.c:438
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
-
-#: g10/gpg.c:449
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
+"només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:450
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
+#: g10/encode.c:510
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:455
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "usa el mode de text canònic"
+#: g10/encode.c:541
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
+"esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/gpg.c:469
-msgid "use as output file"
-msgstr "fitxer d'eixida"
+#: g10/encode.c:559
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "detall"
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
+"destinatari\n"
 
-#: g10/gpg.c:482
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "no fa cap canvi"
+#: g10/encode.c:751
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/gpg.c:483
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:848
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:525
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:553
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
+#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
-# en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
-# En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
-#: g10/gpg.c:556
+# És no-wrap?  ivb
+# Com? jm
+#: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Exemples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
-" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
-" --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
-" --list-keys [noms]         mostra claus\n"
-" --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
+"ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
+"simètric.\n"
 
-#: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#: g10/encr-data.c:144
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
 
-#: g10/gpg.c:763
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
+#: g10/exec.c:49
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
 
-#: g10/gpg.c:766
+#: g10/exec.c:313
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
-"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
-"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
+"les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
+"d'opcions permissos insegurs\n"
 
-# Suportats? ivb
-# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
-# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
-# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
-# encara no m'agraden massa... jm
-#: g10/gpg.c:777
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
+#: g10/exec.c:343
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Algoritmes suportats:\n"
+"aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
+"externs\n"
 
-#: g10/gpg.c:780
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "Clau pública: "
+#: g10/exec.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Xifratge: "
+#: g10/exec.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:792
-msgid "Hash: "
-msgstr "Dispersió: "
+#: g10/exec.c:509
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
-msgid "Compression: "
-msgstr "Compressió: "
+#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
 
-#: g10/gpg.c:881
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+#: g10/exec.c:535
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
 
-#: g10/gpg.c:1029
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+#: g10/exec.c:552
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1047
+#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-# Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1244
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+#: g10/exec.c:609
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
 
-# Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1247
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:61
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-# Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1250
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:63
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1256
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:65
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1259
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/gpg.c:1262
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/gpg.c:1268
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:71
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1271
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+#: g10/export.c:73
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:338
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1274
+#: g10/export.c:367
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1280
+#: g10/export.c:375
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: g10/export.c:386
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1286
+#: g10/export.c:537
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1427
+#: g10/export.c:584
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
-#: g10/gpg.c:1521
-msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+#: g10/export.c:633
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
-#: g10/gpg.c:1523
-msgid "show policy URLs during signature listings"
+#: g10/getkey.c:151
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr ""
+"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/getkey.c:174
 #, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
 
-#: g10/gpg.c:1527
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
+#: g10/getkey.c:1002
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1531
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+#: g10/getkey.c:1834
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
+"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/gpg.c:1533
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
-
-#: g10/gpg.c:1535
-msgid "show user ID validity during key listings"
+#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr ""
+"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1537
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+#: g10/getkey.c:2622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+#: g10/getkey.c:2669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1541
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
+#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:244 tools/gpgconf.c:56
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Ordres:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:1543
-#, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+#: g10/gpg.c:372
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:1874
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
+#: g10/gpg.c:373
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/gpg.c:1916
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "crea una signatura separada"
 
-#: g10/gpg.c:1920
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:249
+msgid "encrypt data"
+msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/gpg.c:1927
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:250
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
 
-#: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:251
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
 
-#: g10/gpg.c:2158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
+msgid "verify a signature"
+msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:254
+msgid "list keys"
+msgstr "llista claus"
 
-#: g10/gpg.c:2400
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "llista claus i signatures"
 
-#: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
+# «de les claus» o «de la clau»?  ivb
+#: g10/gpg.c:386
 #, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "comprova les signatures de la claus"
 
-#: g10/gpg.c:2428
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+# «dactilars» o «digitals»?  ivb
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:258
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "llista claus i empremtes digitals"
 
-#: g10/gpg.c:2431
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:256
+msgid "list secret keys"
+msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/gpg.c:2438
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/gpg.c:2441
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:390
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/gpg.c:2448
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:392
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell secret"
 
-#: g10/gpg.c:2451
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:393
+msgid "sign a key"
+msgstr "signa una clau"
 
-#: g10/gpg.c:2458
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:394
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signa una clau localment"
 
-#: g10/gpg.c:2461
-#, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signa o edita una clau"
 
-#: g10/gpg.c:2469
-msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:396
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "genera un certificat de revocació"
 
-#: g10/gpg.c:2471
-msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:398
+msgid "export keys"
+msgstr "exporta claus"
 
-#: g10/gpg.c:2473
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:261
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:2475
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:262
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:2479
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:402
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:2481
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:2483
-#, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:408
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importa/fon claus"
 
-#: g10/gpg.c:2485
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+#: g10/gpg.c:411
+msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2492
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
-
-#: g10/gpg.c:2495
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+#: g10/gpg.c:412
+msgid "change data on a card"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2502
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
+#: g10/gpg.c:413
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2705
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
+#: g10/gpg.c:422
+msgid "update the trust database"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-# FIXME: preferència? jm
-# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
-#: g10/gpg.c:2709
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+#: g10/gpg.c:429
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#: g10/gpg.c:2718
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
+#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:266
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2721
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
+#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:281
+#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:2728
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+#: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:283
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
-#: g10/gpg.c:2743
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:295
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
-# clares -> en clar?  ivb
-#: g10/gpg.c:2757
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:333
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
 
-#: g10/gpg.c:2763
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
+#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:336
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
 
-#: g10/gpg.c:2769
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr ""
-"heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
-"habilitat.\n"
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:338
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "usa el mode de text canònic"
 
-#: g10/gpg.c:2782
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
+#: g10/gpg.c:469 sm/gpgsm.c:341
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:482 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:352 tools/gpgconf.c:74
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "no fa cap canvi"
 
-#: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:483
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
 
-#: g10/gpg.c:2861
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:526
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2867
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
+#: g10/gpg.c:527
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2882
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
+#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2884
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
+# Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
+# en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
+# En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
+#: g10/gpg.c:559 sm/gpgsm.c:403
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Exemples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
+" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
+" --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
+" --list-keys [noms]         mostra claus\n"
+" --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
-#: g10/gpg.c:2886
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
+#: g10/gpg.c:755 g10/gpgv.c:95
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2888
-#, fuzzy
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+#: g10/gpg.c:772
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/gpg.c:2890
-#, fuzzy
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+#: g10/gpg.c:775
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
+"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#: g10/gpg.c:786 sm/gpgsm.c:583
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2897
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
+#: g10/gpg.c:789
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Clau pública: "
 
-#: g10/gpg.c:2904
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
+#: g10/gpg.c:796 g10/keyedit.c:2321
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Xifratge: "
 
-#: g10/gpg.c:2913
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
+#: g10/gpg.c:803
+msgid "Hash: "
+msgstr "Dispersió: "
 
-#: g10/gpg.c:2917
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
+#: g10/gpg.c:810 g10/keyedit.c:2365
+msgid "Compression: "
+msgstr "Compressió: "
 
-#: g10/gpg.c:2921
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
+#: g10/gpg.c:817 sm/gpgsm.c:603
+msgid "Used libraries:"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:925
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
-#: g10/gpg.c:2954
+#: g10/gpg.c:1095 sm/gpgsm.c:768
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+#: g10/gpg.c:1113
 #, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3001
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1310
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1313
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+# Indi. ivb
+#: g10/gpg.c:1316
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3107
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3118
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
+#: g10/gpg.c:1325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3129
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1334
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
+#: g10/gpg.c:1337
 #, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3148
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3161
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3163
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:1349
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:1352
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3184
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1495
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3197
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1590
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:1592
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3212
+#: g10/gpg.c:1594
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3214
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/gpg.c:1596
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3217
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:3237
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1600
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3246
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1602
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:3271
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:1604
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3279
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
+#: g10/gpg.c:1606
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3283
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
+#: g10/gpg.c:1608
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3304
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+#: g10/gpg.c:1610
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 
-#: g10/gpg.c:3375
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
+#: g10/gpg.c:1612
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:1875
 #, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3414
+#: g10/gpg.c:2030
 #, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
+#: g10/gpg.c:2290 g10/gpg.c:2955 g10/gpg.c:2967
 #, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3427
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2471 g10/gpg.c:2483
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:3437
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:3488
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2588 g10/gpg.c:2783 g10/keyedit.c:4084
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+#: g10/gpg.c:2600
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2603
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3496
+#: g10/gpg.c:2610
 #, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2613
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3583
+#: g10/gpg.c:2620
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3706
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nom_del_fitxer]"
+#: g10/gpg.c:2623
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3710
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
+#: g10/gpg.c:2630
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:4000
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: g10/gpg.c:2633
+#, fuzzy
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2641
+msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
-"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
-"amb el signe «=»\n"
 
-#: g10/gpg.c:4008
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+#: g10/gpg.c:2643
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:4013
+#: g10/gpg.c:2645
 #, fuzzy
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:4024
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
+#: g10/gpg.c:2647
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:4058
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
+#: g10/gpg.c:2651
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:4060
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+#: g10/gpg.c:2653
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4093
+#: g10/gpg.c:2655
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+#: g10/gpg.c:2657
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
-"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
+#: g10/gpg.c:2659
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
-#, c-format
-msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
+#: g10/gpg.c:2661
+msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1769
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#: g10/gpg.c:2663
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
-"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2323
+#: g10/gpg.c:2670
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/getkey.c:2554
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
+#: g10/gpg.c:2673
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:2680
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2601
+#: g10/gpg.c:2855
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "una mica més silenciós"
+#: g10/gpg.c:2858
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "pren les claus d'aquest anell"
+#: g10/gpg.c:2944 sm/gpgsm.c:1360
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
 
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
+# FIXME: preferència? jm
+# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
+#: g10/gpg.c:2948
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
+#: g10/gpg.c:2957
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+#: g10/gpg.c:2960
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
 
-# Werner FIXME: should it use «Usage»?
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
-"Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
+#: g10/gpg.c:2975
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
-"a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
-"res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
+# clares -> en clar?  ivb
+#: g10/gpg.c:2989
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
-"tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
-"teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
-"confiança absoluta\n"
+#: g10/gpg.c:2995
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
 
-# "clau no confiable"? jm
-# No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+#: g10/gpg.c:3001
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
-"Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
+"heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
+"habilitat.\n"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
+#: g10/gpg.c:3014
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:3080 g10/gpg.c:3104 sm/gpgsm.c:1432
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
-"xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
-"Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
+#: g10/gpg.c:3086 g10/gpg.c:3110 sm/gpgsm.c:1440
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
+#: g10/gpg.c:3092
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
+#: g10/gpg.c:3098
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
-"És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
-"una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
-"el valor donat com un interval."
+#: g10/gpg.c:3113
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/gpg.c:3115
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
+
+#: g10/gpg.c:3117
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
+
+#: g10/gpg.c:3119
+#, fuzzy
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3121
+#, fuzzy
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3124
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
+
+#: g10/gpg.c:3128
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3135
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3144
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3148
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3152
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
+
+#: g10/gpg.c:3185
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3237
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3242
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3334
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3345
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
+
+#: g10/gpg.c:3366
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3373
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3375
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3385
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3398
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3400
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3421
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3434
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3449
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3451
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3454
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3474
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3483
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3508
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3516
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key user-id"
+
+#: g10/gpg.c:3520
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key user-id"
+
+#: g10/gpg.c:3541
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+
+#: g10/gpg.c:3626
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3628
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3630
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3641
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3651
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3702
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3710
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3800
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#: g10/gpg.c:3917
+msgid "[filename]"
+msgstr "[nom_del_fitxer]"
+
+#: g10/gpg.c:3921
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4233
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:4235
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpg.c:4268
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+
+#: g10/gpgv.c:72
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "pren les claus d'aquest anell"
+
+#: g10/gpgv.c:74
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
+
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:375
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
+
+#: g10/gpgv.c:99
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+# Werner FIXME: should it use «Usage»?
+#: g10/gpgv.c:102
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
+
+#: g10/helptext.c:49
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
+"a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
+"res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
+
+#: g10/helptext.c:55
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
+"tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
+"teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
+"confiança absoluta\n"
+
+# "clau no confiable"? jm
+# No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
+#: g10/helptext.c:62
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr ""
+"Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
+
+#: g10/helptext.c:66
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
+
+#: g10/helptext.c:70
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:84
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
+"xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
+"Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
+
+#: g10/helptext.c:91
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
+
+#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
+#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
+
+#: g10/helptext.c:105
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
+"És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
+"una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
+"el valor donat com un interval."
+
+#: g10/helptext.c:117
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
+#: g10/helptext.c:122
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
+
+#: g10/helptext.c:126
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Introduïu un comentari opcional"
+
+#: g10/helptext.c:131
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N  canvia el nom.\n"
+"C  canvia el comentari.\n"
+"E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
+"O  continua la generació de les claus.\n"
+"Q  ix."
+
+#: g10/helptext.c:140
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
+
+#: g10/helptext.c:148
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
+"clau\n"
+"pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
+"saber\n"
+"amb quanta cura heu verificat açò.\n"
+"\n"
+"«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
+"    la clau.\n"
+"\n"
+"«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
+"    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
+"manera.\n"
+"    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
+"    usuari amb pseudònim.\n"
+"\n"
+"«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
+"açò\n"
+"    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
+"verificat\n"
+"    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
+"\n"
+"«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
+"exemple,\n"
+"    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
+"propietari\n"
+"    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
+"difícil\n"
+"    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
+"    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
+"    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
+"    pertany al propietari de la clau.\n"
+"\n"
+"Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
+"són\n"
+"*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
+"«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
+"\n"
+"Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
+
+#: g10/helptext.c:186
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
+
+#: g10/helptext.c:190
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
+"Tots els certificats també es perdran!"
+
+#: g10/helptext.c:195
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
+
+#: g10/helptext.c:200
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgstr ""
+"Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
+"eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
+"una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
+"per aquesta clau."
+
+#: g10/helptext.c:205
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
+"corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
+"sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
+"podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
+"certificada."
+
+#: g10/helptext.c:211
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr ""
+"La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
+"de claus."
+
+#: g10/helptext.c:215
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
+"Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
+"Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
+"que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
+"hi ha una segona disponible."
+
+#: g10/helptext.c:223
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+"Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
+"seleccionats)\n"
+"a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
+"autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
+
+#: g10/helptext.c:230
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: g10/helptext.c:236
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
+
+#: g10/helptext.c:240
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
+
+#: g10/helptext.c:245
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
+
+#: g10/helptext.c:250
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
+"Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
+"predeterminat (apareix entre claudàtors)."
+
+#: g10/helptext.c:256
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+"Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
+"context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
+"  «La clau ha estat compromesa»\n"
+"      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
+"      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
+"  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
+"      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
+"  «La clau ja no està en ús»\n"
+"      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
+"  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
+"      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
+"      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
+"      de correu com a invàlida.\n"
+
+#: g10/helptext.c:272
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+"Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
+"certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
+"Una línia buida indica el final del text.\n"
+
+#: g10/helptext.c:287
+msgid "No help available"
+msgstr "No hi ha ajuda disponible"
+
+#: g10/helptext.c:295
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
+
+#: g10/import.c:94
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+
+#: g10/import.c:102
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:104
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "la clau secreta és inusable"
+
+#: g10/import.c:106
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:269
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
+
+#: g10/import.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+
+#: g10/import.c:295
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:297
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:300
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "                sense ID: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "              importades: %lu"
+
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "          no modificades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:310
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:312
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:314
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:316
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "claus privades importades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "              importades: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:326
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:569
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:610
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+
+#: g10/import.c:637
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:650
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:652
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:676
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
+#: g10/import.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
+
+#: g10/import.c:770
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:776
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
+
+#: g10/import.c:778
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
+
+#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
+
+#: g10/import.c:794
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
+
+#: g10/import.c:803
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
+
+#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
+#: g10/import.c:2381 g10/import.c:2403
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/import.c:831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:855
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
+
+#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+
+#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+
+#: g10/import.c:917
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
+
+#: g10/import.c:920
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:923
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
+
+#: g10/import.c:926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:929
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
+
+#: g10/import.c:932
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
+
+#: g10/import.c:935
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:938
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+
+#: g10/import.c:941
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:944
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+
+#: g10/import.c:967
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
+
+#: g10/import.c:1130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1141
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2396
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1169
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
+
+#: g10/import.c:1199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
+
+#: g10/import.c:1209
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
+"de revocació\n"
+
+# O «rebutjara»? ivb
+# Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
+# «es rebutja» està bé. jm
+#: g10/import.c:1282
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
+
+#: g10/import.c:1314
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
+
+#: g10/import.c:1395
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
+"s»\n"
+"\n"
+
+#: g10/import.c:1397
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1415
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
+
+#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+
+#: g10/import.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
+
+#: g10/import.c:1443
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
+
+#: g10/import.c:1465
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
+
+#: g10/import.c:1478
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
+
+#: g10/import.c:1493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
+
+#: g10/import.c:1535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
+
+#: g10/import.c:1556
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
+
+#: g10/import.c:1583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1593
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1610
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
+"descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1632
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
+
+#: g10/import.c:1744
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
+
+#: g10/import.c:1806
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
+"08lX\n"
+
+#: g10/import.c:1820
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
+"present.\n"
+
+#: g10/import.c:1879
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
+
+#: g10/import.c:1913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
+
+#: g10/import.c:2302
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+
+#: g10/import.c:2310
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/import.c:2312
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/keydb.c:168
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:174
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
+
+#: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:697
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:265
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[revocació]"
+
+#: g10/keyedit.c:266
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[autosignatura]"
+
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d signatures errònies\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
+"verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
+"comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
+
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+
+#: g10/keyedit.c:438
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:454
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:598
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
+
+# O no s'ha pogut? ivb
+# FIXME: comprovar context. jm
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1759
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  No es pot signar.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:626
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
+
+#: g10/keyedit.c:654
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+
+#: g10/keyedit.c:682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Signar realment? "
+
+#: g10/keyedit.c:706
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura en «%s»\n"
+"és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:715
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:729
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura actual en «%s»\n"
+"ha caducat.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:733
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:754
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"La vostra signatura en «%s»\n"
+"és una signatura local.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:758
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:779
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:782
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:787
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:809
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:824
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "La clau ha caducat!"
+
+#: g10/keyedit.c:842
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:848
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:888
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:915
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
+"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
+"contestar, entreu «0».\n"
+
+#: g10/keyedit.c:920
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:932
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
+
+#: g10/keyedit.c:956
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
+"amb la vostra clau: \""
+
+#: g10/keyedit.c:963
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Açò serà una autosignatura.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:969
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:977
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:987
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:994
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1001
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1006
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1011
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1021
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Signar realment? "
+
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
+#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:316
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1131
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "La clau està protegida.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1178
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1184
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#: g10/keyedit.c:1204
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
+"\n"
+
+# No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
+#: g10/keyedit.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
+
+#: g10/keyedit.c:1278
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "save and quit"
+msgstr "desa i ix"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "mostra empremta"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "llista claus i ID"
+
+# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
+# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
+#: g10/keyedit.c:1370
+msgid "select user ID N"
+msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+
+# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
+# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
+#: g10/keyedit.c:1371
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+
+#: g10/keyedit.c:1372
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "revoca signatures"
+
+#: g10/keyedit.c:1377
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signa la clau localment"
+
+#: g10/keyedit.c:1384
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+msgid "add a user ID"
+msgstr "afegeix un ID d'usuari"
+
+# Com estava escrit abans.  ivb
+# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
+# el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
+# i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
+#: g10/keyedit.c:1392
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "afegeix un photo ID"
+
+#: g10/keyedit.c:1394
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "esborra un ID d'usuari"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1405
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1407
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "esborra una clau secundària"
+
+#: g10/keyedit.c:1413
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "afegeix una clau de revocació"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1419
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
+
+#: g10/keyedit.c:1421
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "llista les preferències (expert)"
+
+#: g10/keyedit.c:1426
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "llista les preferències (detallat)"
+
+#: g10/keyedit.c:1428
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1435
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "canvia la confiança"
+
+#: g10/keyedit.c:1443
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:1445
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "revoca un ID d'usuari"
+
+#: g10/keyedit.c:1450
+#, fuzzy
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "revoca una clau secundària"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "activa una clau"
+
+#: g10/keyedit.c:1452
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "desactiva una clau"
+
+# Igual que dalt.  ivb
+# Idem :) jm
+#: g10/keyedit.c:1453
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "mostra el photo ID"
+
+#: g10/keyedit.c:1455
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1457
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1579
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1597
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1680
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1688
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1707
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1747
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "La clau està revocada."
+
+#: g10/keyedit.c:1766
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:1773
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1782
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+#: g10/keyedit.c:1805
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1829
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1831
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:1832
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:1882
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:1894
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1922
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1936
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1953
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1977
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1980
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
+
+#: g10/keyedit.c:1981
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2016
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+
+#: g10/keyedit.c:2017
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+
+#: g10/keyedit.c:2035
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2046
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
+
+#: g10/keyedit.c:2048
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+
+#: g10/keyedit.c:2098
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2140
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "estableix la llista de preferències"
+
+#: g10/keyedit.c:2146
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+
+#: g10/keyedit.c:2148
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
+
+#: g10/keyedit.c:2216
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Voleu desar els canvis? "
+
+#: g10/keyedit.c:2219
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Voleu eixir sense desar? "
+
+#: g10/keyedit.c:2229
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2236
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2243
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2343
+msgid "Digest: "
+msgstr "Resum: "
+
+#: g10/keyedit.c:2394
+msgid "Features: "
+msgstr "Funcionalitats: "
+
+#: g10/keyedit.c:2405
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notació: "
+
+#: g10/keyedit.c:2639
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
+
+# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
+# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
+#: g10/keyedit.c:2698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+
+# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
+# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
+#: g10/keyedit.c:2719
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+
+#: g10/keyedit.c:2725
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (sensible)"
+
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
+#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
+#, fuzzy, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[revocada]"
+
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [caduca: %s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
+#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
+#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [caduca: %s]"
+
+#: g10/keyedit.c:2750
+#, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2765
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " confiança: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2769
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2776
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
+
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2828
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
+"correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
+#: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[revocada]"
+
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
+#: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
+
+#: g10/keyedit.c:2959
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
+"      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
+"assumida.\n"
+
+# Photo ID com abans.  ivb
+#: g10/keyedit.c:3020
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
+"algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3031
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
+
+# Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
+# Hmm. Sí... (s/N/x) jm
+#: g10/keyedit.c:3171
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3181
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3185
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
+
+#: g10/keyedit.c:3191
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keyedit.c:3205
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keyedit.c:3206
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3209
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
+msgid "invalid"
+msgstr "invàlida"
+
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3355
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
+"fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3366
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3386
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
+
+#: g10/keyedit.c:3411
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+"no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3426
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3448
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3467
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3473
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
+
+#: g10/keyedit.c:3534
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3540
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3544
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3547
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3593
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3609
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3693
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3856
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4066
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4146
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4147
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+
+#: g10/keyedit.c:4209
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Notació de signatura: "
+
+#: g10/keyedit.c:4358
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4422
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4480
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4507
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4642
+#, fuzzy, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "ID d'usuari: «"
+
+#: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr ""
+"»\n"
+"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (no-exportable)"
+
+#: g10/keyedit.c:4651
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4655
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
+
+# (s/N) ivb
+# S! jm
+#: g10/keyedit.c:4659
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4686
+#, fuzzy, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4712
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (no-exportable)"
+
+#: g10/keyedit.c:4719
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4741
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
+
+# (s/N)?  ivb
+#: g10/keyedit.c:4761
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4791
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4861
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4878
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5004
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:5099
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr ""
+"S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
+
+#: g10/keygen.c:268
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
+
+#: g10/keygen.c:275
+#, fuzzy
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:277
+#, fuzzy
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:279
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+
+#: g10/keygen.c:404
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
+
+#: g10/keygen.c:884
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Introduïu un comentari opcional"
+#: g10/keygen.c:926
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/keygen.c:983
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
+
+#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
+#: g10/keygen.c:3016
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1299
 msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
-"N  canvia el nom.\n"
-"C  canvia el comentari.\n"
-"E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
-"O  continua la generació de les claus.\n"
-"Q  ix."
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
+#: g10/keygen.c:1519
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
 
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+#: g10/keygen.c:1522
+msgid "Certify"
 msgstr ""
-"Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
-"clau\n"
-"pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
-"saber\n"
-"amb quanta cura heu verificat açò.\n"
-"\n"
-"«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
-"    la clau.\n"
-"\n"
-"«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
-"    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
-"manera.\n"
-"    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
-"    usuari amb pseudònim.\n"
-"\n"
-"«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
-"açò\n"
-"    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
-"verificat\n"
-"    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
-"\n"
-"«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
-"exemple,\n"
-"    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
-"propietari\n"
-"    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
-"difícil\n"
-"    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
-"    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
-"    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
-"    pertany al propietari de la clau.\n"
-"\n"
-"Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
-"són\n"
-"*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
-"«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
-"\n"
-"Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/keygen.c:1525
 #, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
+msgid "Encrypt"
+msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/keygen.c:1528
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1536
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1555
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1559
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1564
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1567
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1570
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1573
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1629
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+#: g10/keygen.c:1631
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1632
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1634
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1636
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1637
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1639
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1710
+#, fuzzy, c-format
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1720
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1727
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#: g10/keygen.c:1741
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1747
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
+
+#: g10/keygen.c:1826
 msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
-"Tots els certificats també es perdran!"
+"Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
+"         0 = la clau no caduca\n"
+"      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
+"      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
+"      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
+"      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
+
+#: g10/keygen.c:1837
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
+"         0 = la signatura no caduca\n"
+"      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
+"      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
+"      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
+"      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
+
+#: g10/keygen.c:1860
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1865
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1883
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
+#: g10/keygen.c:1890
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
+#: g10/keygen.c:1891
+#, fuzzy
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
-"eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
-"una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
-"per aquesta clau."
+#: g10/keygen.c:1896
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s caduca el %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
-"corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
-"sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
-"podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
-"certificada."
+#: g10/keygen.c:1897
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/helptext.c:211
+# Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
+# Això vaig entendre jo. jm
+#: g10/keygen.c:1901
 msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
-"de claus."
+"El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
+"Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
 
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
-"Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
-"Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
-"que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
-"hi ha una segona disponible."
+#: g10/keygen.c:1908
+#, fuzzy
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "És correcte? (s/n)"
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/keygen.c:1931
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
 msgstr ""
-"Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
-"seleccionats)\n"
-"a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
-"autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
+"\n"
+"Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
+"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
+"d'aquesta forma:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+#: g10/keygen.c:1944
+msgid "Real name: "
+msgstr "Nom i cognoms: "
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
+#: g10/keygen.c:1952
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
+#: g10/keygen.c:1954
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
+#: g10/keygen.c:1956
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
 
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
-"predeterminat (apareix entre claudàtors)."
+#: g10/keygen.c:1964
+msgid "Email address: "
+msgstr "Adreça electrònica: "
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
-"context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
-"  «La clau ha estat compromesa»\n"
-"      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
-"      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
-"  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
-"      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
-"  «La clau ja no està en ús»\n"
-"      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
-"  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
-"      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
-"      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
-"      de correu com a invàlida.\n"
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
-"certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
-"Una línia buida indica el final del text.\n"
+#: g10/keygen.c:1978
+msgid "Comment: "
+msgstr "Comentari: "
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "No hi ha ajuda disponible"
+#: g10/keygen.c:1984
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/keygen.c:2006
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
 
-#: g10/import.c:95
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
+#: g10/keygen.c:2012
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/import.c:97
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:2017
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 
-#: g10/import.c:99
-#, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+# xX? ivb
+# Hmm... sí. jm
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:2033
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnCcEeOoXx"
 
-#: g10/import.c:101
-#, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+#: g10/keygen.c:2043
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
 
-#: g10/import.c:103
-msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:2044
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
 
-#: g10/import.c:105
-#, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "la clau secreta és inusable"
+#: g10/keygen.c:2063
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
-#: g10/import.c:107
-msgid "remove as much as possible from key after import"
+#: g10/keygen.c:2102
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
 
-#: g10/import.c:262
+#: g10/keygen.c:2117
 #, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/import.c:271
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+#: g10/keygen.c:2123
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
+"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
+"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/import.c:288
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
+#: g10/keygen.c:2147
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
+"(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
+"nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
+"d'aconseguir prou entropia.\n"
 
-#: g10/import.c:290
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
+#: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
-#: g10/import.c:293
+#: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
 #, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "                sense ID: %lu\n"
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
+
+#: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:295
+#: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
 #, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              importades: %lu"
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:301
+# Potser no hi haja cap anell! ivb
+#: g10/keygen.c:3342
 #, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "          no modificades: %lu\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
 
-#: g10/import.c:303
+#: g10/keygen.c:3349
 #, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr ""
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
+"\n"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/keygen.c:3369
 #, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/keygen.c:3377
 #, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:309
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
+#: g10/keygen.c:3404
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
 
-#: g10/import.c:311
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+#: g10/keygen.c:3415
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
+"\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
 #, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "claus privades importades: %lu\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:315
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
+#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:241
 #, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/import.c:317
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:243
 #, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "              importades: %lu\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+
+#: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
+
+#: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
+#, fuzzy
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Crear realment? "
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/keygen.c:3843
 #, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        signatures noves: %lu\n"
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/keygen.c:3891
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:562
+#: g10/keygen.c:3917
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:564
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+msgid "never     "
+msgstr "mai       "
 
-#: g10/import.c:601
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+#: g10/keylist.c:263
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Política de signatura crítica: "
 
-#: g10/import.c:613
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Política de signatura: "
 
-#: g10/import.c:625
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+#: g10/keylist.c:304
+msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:638
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+#: g10/keylist.c:357
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Notació de signatura crítica: "
 
-#: g10/import.c:640
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr ""
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Notació de signatura: "
 
-#: g10/import.c:664
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+#: g10/keylist.c:469
+msgid "Keyring"
+msgstr "Anell"
 
-#: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+#: g10/keylist.c:1504
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 
-#: g10/import.c:741
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
-#: g10/import.c:756
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1513
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
 
-#: g10/import.c:762
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
 
-#: g10/import.c:764
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
+#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+#, fuzzy
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Empremta digital ="
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
+#: g10/keylist.c:1590
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:780
+#: g10/keyring.c:1249
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/import.c:789
-#, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
+#: g10/keyring.c:1254
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
 
-#: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
+#: g10/keyring.c:1256
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
 
-#: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
-#: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
+#: g10/keyring.c:1257
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s és el nou\n"
 
-#: g10/import.c:817
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
+#: g10/keyring.c:1258
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/keyring.c:1380
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
+#: g10/keyring.c:1426
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
+#: g10/keyring.c:1438
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
-#: g10/import.c:903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
+# Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
+# Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
+#: g10/keyring.c:1510
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
-#: g10/import.c:906
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:909
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
+#: g10/keyserver.c:72
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:912
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+#: g10/keyserver.c:74
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:915
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
+#: g10/keyserver.c:76
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:918
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
+#: g10/keyserver.c:80
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:921
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+#: g10/keyserver.c:82
+#, fuzzy
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/import.c:924
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
+#: g10/keyserver.c:84
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:927
+#: g10/keyserver.c:150
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/import.c:930
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
+#: g10/keyserver.c:533
+#, fuzzy
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
 
-#: g10/import.c:953
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
+#: g10/keyserver.c:734
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
+#, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1098
+#: g10/keyserver.c:916
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1109
+#: g10/keyserver.c:918
 #, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
-
-#: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
-#, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#: g10/keyserver.c:1159
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/import.c:1166
+#: g10/keyserver.c:1163
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/import.c:1176
+#: g10/keyserver.c:1187
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/import.c:1206
+#: g10/keyserver.c:1190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
-"de revocació\n"
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-# O «rebutjara»? ivb
-# Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
-# «es rebutja» està bé. jm
-#: g10/import.c:1249
+#: g10/keyserver.c:1343
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/import.c:1281
+#: g10/keyserver.c:1347
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/import.c:1347
+#: g10/keyserver.c:1390
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/import.c:1362
+#: g10/keyserver.c:1393
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
+#: g10/keyserver.c:1448
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
-"clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
-"s»\n"
-"\n"
 
-#: g10/import.c:1364
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
+#: g10/keyserver.c:1457
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1382
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
+#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
-#: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+#: g10/keyserver.c:1525
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1395
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
+#: g10/keyserver.c:1537
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1410
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
+#: g10/keyserver.c:1542
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1432
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
+#: g10/keyserver.c:1550
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1557
+#, fuzzy
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/import.c:1460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#: g10/keyserver.c:1562
+#, fuzzy
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/import.c:1502
+#: g10/keyserver.c:1571
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1523
+#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/keyserver.c:1889
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1560
+#: g10/keyserver.c:1911
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
-"descarta\n"
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/keyserver.c:1913
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/import.c:1591
+#: g10/keyserver.c:1969
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
-"descarta\n"
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/keyserver.c:1975
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1699
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
+#: g10/mainproc.c:231
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
 
-#: g10/import.c:1761
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
-"08lX\n"
+#: g10/mainproc.c:284
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
 
-#: g10/import.c:1775
+#: g10/mainproc.c:294
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
-"present.\n"
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-#: g10/import.c:1834
+#: g10/mainproc.c:360
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "la clau pública és %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1868
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
+#: g10/mainproc.c:417
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
 
-#: g10/import.c:2257
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
+#: g10/mainproc.c:450
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
 
-#: g10/import.c:2265
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+#: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2267
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+#: g10/mainproc.c:458
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/mainproc.c:472
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/mainproc.c:486
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+# FIXME WK: Use ngettext
+#: g10/mainproc.c:488
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+# I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
+# Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
+#: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
 #, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:264
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[revocació]"
+# L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
+#: g10/mainproc.c:528
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
+"en el seu lloc\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[autosignatura]"
+#: g10/mainproc.c:561
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
+#: g10/mainproc.c:565
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
+
+#: g10/mainproc.c:578
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
+#: g10/mainproc.c:584
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+#: g10/mainproc.c:605
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
+#: g10/mainproc.c:607
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+#: g10/mainproc.c:695
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+#: g10/mainproc.c:836
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+#: g10/mainproc.c:1189 g10/mainproc.c:1226
+#, fuzzy
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/keyedit.c:357
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+#: g10/mainproc.c:1464
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
-#: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
+#: g10/mainproc.c:1573
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
-msgstr ""
-"Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
-"verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
-"comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1584
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
+#: g10/mainproc.c:1585
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "              alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
+# «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
+#: g10/mainproc.c:1589
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:437
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:1609
+msgid "Key available at: "
+msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/keyedit.c:453
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
 
-#: g10/keyedit.c:597
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+#: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura caducada de \""
 
-#: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
-#: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
+#: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Signatura correcta de \""
 
-# O no s'ha pogut? ivb
-# FIXME: comprovar context. jm
-#: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
-#: g10/keyedit.c:1742
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  No es pot signar.\n"
+#: g10/mainproc.c:1796
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[incert]"
+
+#: g10/mainproc.c:1828
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "              alias \""
 
-#: g10/keyedit.c:625
+#: g10/mainproc.c:1926
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:653
+#: g10/mainproc.c:1931
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:681
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
+#: g10/mainproc.c:1934
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:683
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Signar realment? "
+#: g10/mainproc.c:1935
+msgid "binary"
+msgstr "binari"
 
-#: g10/keyedit.c:705
-#, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
-msgstr ""
-"La vostra signatura en «%s»\n"
-"és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
+#: g10/mainproc.c:1936
+msgid "textmode"
+msgstr "mode text"
 
-#: g10/keyedit.c:714
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
+#: g10/mainproc.c:1936 g10/trustdb.c:525
+msgid "unknown"
+msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/keyedit.c:728
+#: g10/mainproc.c:1956
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"La vostra signatura actual en «%s»\n"
-"ha caducat.\n"
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:732
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
+#: g10/mainproc.c:2040 g10/mainproc.c:2056 g10/mainproc.c:2152
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "no és una signatura separada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:753
-#, c-format
+#: g10/mainproc.c:2083
 msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"La vostra signatura en «%s»\n"
-"és una signatura local.\n"
+"AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:757
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
+#: g10/mainproc.c:2091
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/keyedit.c:778
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
+#: g10/mainproc.c:2156
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:781
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
+#: g10/mainproc.c:2166
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
-#: g10/keyedit.c:786
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:808
+#: g10/misc.c:174
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:823
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "La clau ha caducat!"
+#: g10/misc.c:288
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:841
-#, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
+#: g10/misc.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
-#: g10/keyedit.c:847
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
+#: g10/misc.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:887
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
+#: g10/misc.c:323
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:889
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
+#: g10/misc.c:416
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
-#: g10/keyedit.c:914
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
-msgstr ""
-"Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
-"pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
-"contestar, entreu «0».\n"
+#: g10/misc.c:417 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = mostra més informació\n"
 
-#: g10/keyedit.c:919
+#: g10/misc.c:652
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/misc.c:656
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/misc.c:658
 #, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
+
+#: g10/misc.c:665
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/misc.c:675
 #, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:678
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#: g10/misc.c:739
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/keyedit.c:931
+# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
+# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
+# uncompressed so we know the gender. jm
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:764
 #, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "No comprimit"
+
+#: g10/misc.c:891
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:955
+#: g10/misc.c:1066
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
-msgstr ""
-"Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
-"amb la vostra clau: \""
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:962
-#, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Açò serà una autosignatura.\n"
+#: g10/misc.c:1091
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:968
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
+#: g10/openfile.c:89
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
 
-#: g10/keyedit.c:976
+#: g10/openfile.c:93
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:986
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
+#: g10/openfile.c:126
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
 
-#: g10/keyedit.c:993
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
+#: g10/openfile.c:150
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
 
-#: g10/keyedit.c:1000
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
+# Indi?  ivb
+#: g10/openfile.c:195
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1005
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
+#: g10/openfile.c:316
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
+
+#: g10/openfile.c:395
+#, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1010
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+#: g10/openfile.c:397
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1020
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Signar realment? "
+"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
-#: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
+#: g10/parse-packet.c:191
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1130
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+#: g10/parse-packet.c:796
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
+"AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
+#: g10/parse-packet.c:1247
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:581
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 
-#: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#: g10/passphrase.c:309
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+"«%2$.*1$s»\n"
+"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "La clau està protegida.\n"
+#: g10/passphrase.c:334
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1177
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
+#: g10/passphrase.c:336
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
+
+#: g10/passphrase.c:363
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+#: g10/passphrase.c:369 g10/passphrase.c:428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1183
+#: g10/passphrase.c:560
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
 "\n"
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
+"l'usuari: \""
 
-#: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+#: g10/passphrase.c:568
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
+
+#: g10/passphrase.c:577
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1197
+#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
-"No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
 "\n"
+"Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
+"ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
+"clau pública. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau també es farà\n"
+"molt gran!\n"
+"Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
 
-# No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
-#: g10/keyedit.c:1200
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
+#: g10/photoid.c:94
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
 
-#: g10/keyedit.c:1271
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+#: g10/photoid.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1356
-msgid "save and quit"
-msgstr "desa i ix"
+#: g10/photoid.c:126
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/photoid.c:128
 #, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "mostra empremta"
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:1360
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "llista claus i ID"
+#: g10/photoid.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
 
-# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
-# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1362
-msgid "select user ID N"
-msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+#: g10/photoid.c:164
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
 
-# Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
-# Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1363
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "tria l'ID d'usuari N"
+#: g10/photoid.c:368
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "revoca signatures"
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "No s'ha especificat cap raó"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "La clau ha estat substituïda"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signa la clau localment"
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "La clau ha estat compromesa"
 
-#: g10/keyedit.c:1375
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "La clau ja no s'usa"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
-msgid "add a user ID"
-msgstr "afegeix un ID d'usuari"
+#: g10/pkclist.c:72
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "raó de la revocació: "
 
-# Com estava escrit abans.  ivb
-# Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
-# el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
-# i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
-#: g10/keyedit.c:1383
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "afegeix un photo ID"
+#: g10/pkclist.c:89
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "comentari de la revocació: "
 
-#: g10/keyedit.c:1385
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "esborra un ID d'usuari"
+#: g10/pkclist.c:204
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMxXoO"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
+#: g10/pkclist.c:212
 #, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1394
-msgid "add a key to a smartcard"
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
+"No hi ha cap valor de confiança assignat a:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/keyedit.c:1396
-msgid "move a key to a smartcard"
+#: g10/pkclist.c:244
+#, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+#: g10/pkclist.c:254
+#, fuzzy
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-#, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "esborra una clau secundària"
+#: g10/pkclist.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = No ho sé\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1404
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "afegeix una clau de revocació"
+#: g10/pkclist.c:271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = NO confie\n"
+
+#: g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/pkclist.c:283
 #, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = torna al menú principal\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/pkclist.c:286
 #, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " o = omet aquesta clau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/pkclist.c:287
 #, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " x = ix\n"
+
+#: g10/pkclist.c:291
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "La vostra decisió? "
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/pkclist.c:318
 #, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu assignar confiança absoluta a aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:1415
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "llista les preferències (expert)"
+#: g10/pkclist.c:332
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "llista les preferències (detallat)"
+#: g10/pkclist.c:417
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:428
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/pkclist.c:433
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
+
+#: g10/pkclist.c:459
 #, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
+"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
+"«sí» a la següent pregunta\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
+#: g10/pkclist.c:478
 #, fuzzy
-msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1426
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "canvia la contrasenya"
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "canvia la confiança"
+#: g10/pkclist.c:512
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/pkclist.c:519
 #, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
+"present.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1434
+#: g10/pkclist.c:528
 #, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revoca un ID d'usuari"
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revoca una clau secundària"
+#: g10/pkclist.c:531
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/pkclist.c:532
 #, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "activa una clau"
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "      Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "desactiva una clau"
+#: g10/pkclist.c:538
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-# Igual que dalt.  ivb
-# Idem :) jm
-#: g10/keyedit.c:1442
-#, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "mostra el photo ID"
+#: g10/pkclist.c:543
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1444
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+#: g10/pkclist.c:563
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1446
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+#: g10/pkclist.c:570
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1564
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:582
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1582
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+#: g10/pkclist.c:590
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1663
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
+#: g10/pkclist.c:601
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1671
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1690
+#: g10/pkclist.c:614
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
+"    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1730
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "La clau està revocada."
+#: g10/pkclist.c:622
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1749
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "          Probablement la signatura és FALSA.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1756
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
+#: g10/pkclist.c:631
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1765
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+#: g10/pkclist.c:633
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "No és segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1788
+#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
+#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1812
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+#: g10/pkclist.c:895
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1814
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+#: g10/pkclist.c:919
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1815
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+#: g10/pkclist.c:945
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
 
-#: g10/keyedit.c:1865
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+#: g10/pkclist.c:970
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Usuari inexistent.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1877
-#, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1905
-msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:1000
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1919
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:1009
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "es descarta: la clau pública ja està establida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1936
+#: g10/pkclist.c:1044
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1960
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
+#: g10/pkclist.c:1102
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1963
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
+#: g10/pkclist.c:1164
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1964
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
+#: g10/pkclist.c:1478
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1999
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
+#: g10/pkclist.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
+#: g10/plaintext.c:95
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2018
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+# Indi? ivb
+# Em pense que no. jm
+#: g10/plaintext.c:472
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Signatura separada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2029
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
+#: g10/plaintext.c:479
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
 
-#: g10/keyedit.c:2031
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
+#: g10/plaintext.c:511
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "s'està llegint d'stdin...\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2081
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: g10/plaintext.c:549
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "no hi ha dades signades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2123
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "estableix la llista de preferències"
+#: g10/plaintext.c:565
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
+#: g10/plaintext.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2131
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
+# Indi? ivb
+# Yeh... jm
+#: g10/pubkey-enc.c:105
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "el destinatari és anònim; es provarà la clau secreta %08lX ...\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2189
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Voleu desar els canvis? "
+#: g10/pubkey-enc.c:136
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "d'acord, som el destinatari anònim.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2192
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Voleu eixir sense desar? "
+#: g10/pubkey-enc.c:225
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "la codificació antiga del DEK no està suportada\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2202
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s és desconegut o està desactivat\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:284
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:304
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:310
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
-#: g10/keyedit.c:2209
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat build_packet: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2216
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
+#: g10/revoke.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2289
-msgid "Digest: "
-msgstr "Resum: "
+#: g10/revoke.c:306
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "A ser revocada per:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2341
-msgid "Features: "
-msgstr "Funcionalitats: "
+#: g10/revoke.c:310
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2352
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:314
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "s'ha forçat l'eixida d'armadura ASCII.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2579
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat make_keysig_packet: %s\n"
 
-# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
-# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2638
+#: g10/revoke.c:405
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
+
+#: g10/revoke.c:411
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-# Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
-# És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2659
+#: g10/revoke.c:470
 #, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2665
-#, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (sensible)"
+#: g10/revoke.c:499
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
-#, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
+#: g10/revoke.c:510
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[revocada]"
+#: g10/revoke.c:517
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [caduca: %s]"
+#: g10/revoke.c:534
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
-#: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [caduca: %s]"
+#: g10/revoke.c:542
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "NOTA: Aquesta clau no està protegida!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2690
-#, c-format
-msgid "usage: %s"
+#: g10/revoke.c:593
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"S'ha creat un certificat de revocació.\n"
+"\n"
+"Si us plau, mogueu-lo a un medi que pugueu amagar; si Mallory aconsegueix\n"
+"accés a aquest certificat pot utilitzar-lo per a fer la vostra clau\n"
+"inservible. És intel·ligent imprimir aquest certificat i amagar-lo, per\n"
+"si el vostre medi es torna illegible. Però aneu amb compte: el sistema\n"
+"d'impressió de la vostra màquina podria emmagatzemar les dades i fer-les\n"
+"disponibles a altres!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2705
-#, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " confiança: %c/%c"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2709
-#, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
+#: g10/revoke.c:647
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ací)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
+"Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2768
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
-"correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Raó de la revocació: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
-#: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[revocada]"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
-#: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
+#: g10/revoke.c:723
 #, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "És açò correcte? "
 
-#: g10/keyedit.c:2899
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
-"      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
-"assumida.\n"
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: g10/seckey-cert.c:55
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
 
-# Photo ID com abans.  ivb
-#: g10/keyedit.c:2960
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
-"algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
+#: g10/seckey-cert.c:61
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
+#: g10/seckey-cert.c:72
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2971
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
+#: g10/seckey-cert.c:291
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "La contrasenya no és vàlida; torneu a intentar-ho"
 
-# Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
-# Hmm. Sí... (s/N/x) jm
-#: g10/keyedit.c:3111
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
+#: g10/seckey-cert.c:292
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3121
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
+#: g10/seckey-cert.c:361
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "AVÍS: la clau és feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3125
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
+#: g10/seckey-cert.c:404
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+"s'està generant la suma de comprovació desaconsellada de 16-bits per a la "
+"protecció de la clau secreta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3131
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "s'hi ha creat una clau feble - reintent\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3145
+# És no-wrap?  ivb
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut evitar una clau feble per a xifratge simètric;\n"
+"hi ha hagut %d intents!\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3146
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3149
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
+#: g10/seskey.c:252
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
-msgid "invalid"
-msgstr "invàlida"
+#: g10/sig-check.c:80
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3198
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+#: g10/sig-check.c:105
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3290
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+#: g10/sig-check.c:117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
-"AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
-"fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3301
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
+#: g10/sig-check.c:189
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3321
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
+#: g10/sig-check.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3346
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
+#: g10/sig-check.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3361
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#: g10/sig-check.c:203
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3383
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
+#: g10/sig-check.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3402
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+#: g10/sig-check.c:296
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+"es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
+"desconegut\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3408
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+#: g10/sig-check.c:561
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr ""
-"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
+"clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocació\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3469
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
+#: g10/sig-check.c:588
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr ""
+"clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enllaç de la "
+"subclau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3475
-#, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+#: g10/sign.c:89
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir la notació (massa gran). S'utilitza no "
+"expandida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3479
-#, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+#: g10/sign.c:115
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
+"no expandida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+#: g10/sign.c:138
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
+"no expandida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3528
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
+#: g10/sign.c:311
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3544
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
+#: g10/sign.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3769
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
+#: g10/sign.c:758
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"només podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre esteu "
+"en mode --pgp2\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
+#: g10/sign.c:834
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3979
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"forçar l'algoritme de digest %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4059
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+#: g10/sign.c:961
+msgid "signing:"
+msgstr "signatura:"
 
-#: g10/keyedit.c:4060
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+#: g10/sign.c:1076
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4122
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "s'utilitzarà xifratge %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4180
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"la clau no està marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
+"fals!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4207
+#: g10/skclist.c:180
 #, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "es descarta «%s»: duplicat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4342
+#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
 #, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "ID d'usuari: «"
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+#: g10/skclist.c:193
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
+
+#: g10/skclist.c:208
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"»\n"
-"signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
+"es descarta «%s»: és una clau ElGamal generada per PGP que no és segura per "
+"a signatures!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (no-exportable)"
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4351
+#: g10/tdbdump.c:103
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Llista de valors de confiança assignats, creat el %s\n"
+"# (Utilitzeu «gpg --import-ownertrust» per a restaurar-les)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4355
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
+#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-# (s/N) ivb
-# S! jm
-#: g10/keyedit.c:4359
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
+#: g10/tdbdump.c:158
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4386
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
+#: g10/tdbdump.c:166
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4412
+#: g10/tdbdump.c:172
 #, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (no-exportable)"
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:177
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "importa els valors de confiança"
 
-#: g10/keyedit.c:4441
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
+#: g10/tdbdump.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "error en trobar el registre de confiança: %s\n"
 
-# (s/N)?  ivb
-#: g10/keyedit.c:4461
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
+#: g10/tdbdump.c:217
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4491
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
+#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4561
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1437
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4578
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1444
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr ""
+"reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
+"s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4642
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+#: g10/tdbio.c:245
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4704
+# No em passe! ;)  ivb
+#: g10/tdbio.c:498
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4799
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
-"S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
+#: g10/tdbio.c:513
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:587 sm/keydb.c:221
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
-
-#: g10/keygen.c:266
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
-
-#: g10/keygen.c:268
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
-
-#: g10/keygen.c:270
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:590
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
-
-#: g10/keygen.c:815
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
-
-#: g10/keygen.c:854
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:905
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
+#: g10/tdbio.c:551
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
-#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
+#: g10/tdbio.c:555
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
 
-#: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
+#: g10/tdbio.c:558
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keygen.c:1232
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+#: g10/tdbio.c:600
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keygen.c:1235
-msgid "Certify"
-msgstr ""
+#: g10/tdbio.c:608
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
+
+#: g10/tdbio.c:640
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1238
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "xifra dades"
+#: g10/tdbio.c:648
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1241
-msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+#: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
+#: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1369 g10/tdbio.c:1396
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1249
-msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+#: g10/tdbio.c:724
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1268
+#: g10/tdbio.c:1164
 #, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1272
-msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+#: g10/tdbio.c:1173
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1277
+#: g10/tdbio.c:1194
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keygen.c:1280
+#: g10/tdbio.c:1212
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1283
+#: g10/tdbio.c:1217
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
 
-#: g10/keygen.c:1286
+#: g10/tdbio.c:1402
 #, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1342
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+#: g10/tdbio.c:1410
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1344
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
+#: g10/tdbio.c:1420
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1345
+#: g10/tdbio.c:1450
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1347
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
+#: g10/tdbio.c:1495
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
+"la base de dades de confiança està corrompuda; per favor, executeu «gpg --"
+"fix-trustdb».\n"
 
-#: g10/keygen.c:1349
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
+#: g10/textfilter.c:147
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
 
-#: g10/keygen.c:1350
+#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
 
-#: g10/keygen.c:1352
+#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
 
-#: g10/keygen.c:1354
+#: g10/trustdb.c:252
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "clau %08lX: s'accepta com a clau fiable\n"
 
-#: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
+#: g10/trustdb.c:290
 #, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr ""
+"la clau %08lX apareix més d'una vegada en la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keygen.c:1433
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+#: g10/trustdb.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
+"clau %08lX: no hi ha una clau pública per a la clau fiable - es descarta\n"
 
-#: g10/keygen.c:1440
+#: g10/trustdb.c:315
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "s'ha marcat la clau com a de confiança absoluta.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1454
+#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1460
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "el registre de confiança %lu no és del tipus demanat %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
+#: g10/trustdb.c:441
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
-
-#: g10/keygen.c:1519
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
-"Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
-"         0 = la clau no caduca\n"
-"      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
-"      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
-"      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
-"      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1530
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
-"Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
-"         0 = la signatura no caduca\n"
-"      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
-"      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
-"      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
-"      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
-
-#: g10/keygen.c:1553
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
-
-#: g10/keygen.c:1558
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1576
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "el valor no és vàlid\n"
+#: g10/trustdb.c:499
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1583
+#: g10/trustdb.c:501
 #, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "%s no caduca en absolut\n"
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
 #, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "%s no caduca en absolut\n"
-
-#: g10/keygen.c:1589
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "%s caduca el %s\n"
-
-#: g10/keygen.c:1590
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
-
-# Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
-# Això vaig entendre jo. jm
-#: g10/keygen.c:1596
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
-msgstr ""
-"El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
-"Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
 
-#: g10/keygen.c:1601
+#: g10/trustdb.c:507
 #, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "És correcte? (s/n)"
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/keygen.c:1624
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:509
+msgid "[  undef ]"
 msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
-"construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
-"d'aquesta forma:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
-
-#: g10/keygen.c:1637
-msgid "Real name: "
-msgstr "Nom i cognoms: "
-
-#: g10/keygen.c:1645
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
-
-#: g10/keygen.c:1647
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
-
-#: g10/keygen.c:1649
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
-
-#: g10/keygen.c:1657
-msgid "Email address: "
-msgstr "Adreça electrònica: "
-
-#: g10/keygen.c:1663
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/keygen.c:1671
-msgid "Comment: "
-msgstr "Comentari: "
-
-#: g10/keygen.c:1677
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
+#: g10/trustdb.c:510
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1700
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
+#: g10/trustdb.c:511
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1706
-#, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:512
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
-"Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1711
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
+#: g10/trustdb.c:527
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-# xX? ivb
-# Hmm... sí. jm
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1727
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnCcEeOoXx"
+#: g10/trustdb.c:528
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
 
-#: g10/keygen.c:1737
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
+#: g10/trustdb.c:529
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1738
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
+#: g10/trustdb.c:530
+msgid "full"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1757
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Corregiu l'error primer\n"
+#: g10/trustdb.c:531
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1797
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:571
+msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr ""
-"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
+#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2346
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "la pròxima comprovació de la base de dades de confiança serà el %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
-"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
-"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
-"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1835
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+#: g10/trustdb.c:601
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
-"Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
-"(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
-"nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
-"d'aconseguir prou entropia.\n"
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2597
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
+#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
-#, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
+#: g10/trustdb.c:1028
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
 
-#: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#: g10/trustdb.c:1032
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
+#: g10/trustdb.c:2089
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
 
-# Potser no hi haja cap anell! ivb
-#: g10/keygen.c:2929
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:2154
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
 
-#: g10/keygen.c:2935
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:2168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
-"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
-"\n"
+"no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
 
-#: g10/keygen.c:2953
+#: g10/trustdb.c:2191
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2960
+#: g10/trustdb.c:2277
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
-
-#: g10/keygen.c:2983
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2994
-#, fuzzy
 msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
-"\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:2352
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
-# Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
-#, c-format
+#: g10/verify.c:118
 msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
+"no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
+"Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
+"ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
+# LF -> fi de línia?  ivb
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
+
+#: g10/verify.c:250
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:176
+msgid "argument not expected"
 msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
-"amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
+#: jnlib/argparse.c:178
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "error de lectura"
 
-#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
+#: jnlib/argparse.c:180
 #, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Crear realment? "
+msgid "keyword too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: g10/keygen.c:3391
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+#: jnlib/argparse.c:182
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "l'argument és invàlid"
 
-#: g10/keygen.c:3438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+#: jnlib/argparse.c:184
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:186
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:188
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/keygen.c:3464
+#: jnlib/argparse.c:196
 #, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
-msgstr "mai       "
+#: jnlib/argparse.c:198
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Política de signatura crítica: "
+#: jnlib/argparse.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Política de signatura: "
+#: jnlib/argparse.c:203
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: jnlib/argparse.c:205
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/keylist.c:373
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Notació de signatura crítica: "
+#: jnlib/logging.c:624
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/keylist.c:375
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Notació de signatura: "
+#: jnlib/utf8conv.c:86
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:386
-msgid "not human readable"
-msgstr "no llegible per humans"
+#: jnlib/utf8conv.c:124
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:487
-msgid "Keyring"
-msgstr "Anell"
+#: jnlib/utf8conv.c:132
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1521
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
+#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1523
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
+#: kbx/kbxutil.c:92
+msgid "set debugging flags"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1530
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
+#: kbx/kbxutil.c:93
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1532
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
+#: kbx/kbxutil.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
+#: kbx/kbxutil.c:118
 #, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Empremta digital ="
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/keylist.c:1607
-msgid "      Card serial no. ="
+#: kbx/kbxutil.c:121
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
-
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
+#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
+#: scd/app-openpgp.c:1483
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1255
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s és el nou\n"
+#: scd/app-nks.c:378
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
+#: scd/app-openpgp.c:599
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: scd/app-openpgp.c:612
 #, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: scd/app-openpgp.c:1007
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2047
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-# Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
-# Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
-#: g10/keyring.c:1505
+#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2055
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2065
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1314
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1348
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1489
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "include revoked keys in search results"
+#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1499
+#: scd/app-openpgp.c:2318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1447
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:78
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+#: scd/app-openpgp.c:1462 scd/app-openpgp.c:2528
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2537
+msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:83
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+#: scd/app-openpgp.c:1473
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1480
+msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:89
-msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:91
-msgid "automatically retrieve keys from DNS"
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:95
+#: scd/app-openpgp.c:1633
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1683 scd/app-openpgp.c:2133
 #, fuzzy
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:139
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1689 scd/app-openpgp.c:2140
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1699
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1703
+msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
-"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/keyserver.c:483
+#: scd/app-openpgp.c:1705
 #, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:684
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: scd/app-openpgp.c:1872
+msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
+#: scd/app-openpgp.c:1879
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:865
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:867
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1886
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1092
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1894 scd/app-openpgp.c:1901
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1096
+#: scd/app-openpgp.c:1964
 #, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1120
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2024
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1123
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2038
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1271
+#: scd/app-openpgp.c:2041
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2098
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1318
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2148
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1321
+#: scd/app-openpgp.c:2236
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
-
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "error de servidor de claus"
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1376
+#: scd/app-openpgp.c:2297
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:1385
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1446
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1452
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2542
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1464
+#: scd/app-openpgp.c:2615 scd/app-openpgp.c:2625
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1469
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1477
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:364
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:121
+msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1484
+#: scd/scdaemon.c:122
 #, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "error de servidor de claus"
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1489
+#: scd/scdaemon.c:123
 #, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "error de servidor de claus"
-
-#: g10/keyserver.c:1498
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
+#: scd/scdaemon.c:126
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
 
-#: g10/keyserver.c:1814
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1836
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:132
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1838
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:210
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/keyserver.c:1903
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:212
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1909
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:668
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:253
+#: scd/scdaemon.c:1022
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:304
+#: scd/scdaemon.c:1028
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:314
+#: sm/base64.c:325
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
 
-#: g10/mainproc.c:395
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "la clau pública és %08lX\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:187
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:450
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:220
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483
+#: sm/call-dirmngr.c:232
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-#: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
-#, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:252
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:491
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:505
+#: sm/certchain.c:194
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:519
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1646
+msgid "chain"
+msgstr ""
 
-# FIXME WK: Use ngettext
-#: g10/mainproc.c:521
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
+#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1646
+#, fuzzy
+msgid "shell"
+msgstr "ajuda"
 
-# I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
-# Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
-#: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
+#: sm/certchain.c:241
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-# L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
-#: g10/mainproc.c:557
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+#: sm/certchain.c:279
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
-"El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
-"en el seu lloc\n"
 
-#: g10/mainproc.c:589
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "desxifratge correcte\n"
+#: sm/certchain.c:317
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:593
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
+#: sm/certchain.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:606
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
+#: sm/certchain.c:334 sm/certchain.c:363
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:612
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:631
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
+#: sm/certchain.c:478
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:633
+#: sm/certchain.c:498
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
-
-#: g10/mainproc.c:822
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1168
+#: sm/certchain.c:651 sm/certchain.c:1069 sm/certchain.c:1674 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:341 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "Signatura correcta de \""
-
-#: g10/mainproc.c:1418
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
-msgid "can't handle these multiple signatures\n"
-msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1480
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+#: sm/certchain.c:742
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
-#: g10/mainproc.c:1481
-#, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "              alias \""
+#: sm/certchain.c:752
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-# «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
-#: g10/mainproc.c:1485
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1505
-msgid "Key available at: "
+#: sm/certchain.c:762
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
-
-#: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura caducada de \""
+#: sm/certchain.c:764
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
+#: sm/certchain.c:770
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Signatura correcta de \""
-
-#: g10/mainproc.c:1695
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[incert]"
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1727
+#: sm/certchain.c:799 sm/certchain.c:867
 #, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "              alias \""
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1824
-#, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+#: sm/certchain.c:814 sm/certchain.c:899
+#, fuzzy
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/mainproc.c:1829
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
+#: sm/certchain.c:815 sm/certchain.c:900
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/mainproc.c:1832
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: sm/certchain.c:816 sm/certchain.c:901
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/mainproc.c:1833
-msgid "binary"
-msgstr "binari"
+#: sm/certchain.c:829
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
-msgid "textmode"
-msgstr "mode text"
+#: sm/certchain.c:830
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
-msgid "unknown"
-msgstr "desconeguda"
+#: sm/certchain.c:831
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1854
+#: sm/certchain.c:873
 #, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "no és una signatura separada\n"
+#: sm/certchain.c:882
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1965
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+#: sm/certchain.c:919
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
-"AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1973
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2030
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
+#: sm/certchain.c:921
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2040
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
+#: sm/certchain.c:922
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-# bolcats de memòria?  ivb
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
+#: sm/certchain.c:927
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
 
-#: g10/misc.c:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+#: sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/misc.c:316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
+#: sm/certchain.c:931
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:331
+#: sm/certchain.c:961
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Empremta digital:"
 
-#: g10/misc.c:346
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: sm/certchain.c:970
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+#: sm/certchain.c:983
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
+#: sm/certchain.c:989
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:448
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
+#: sm/certchain.c:1046
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:681
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
+#: sm/certchain.c:1110
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/misc.c:685
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+#: sm/certchain.c:1184
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:687
-#, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
+#: sm/certchain.c:1253
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/misc.c:694
+#: sm/certchain.c:1266
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
-
-# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "No comprimit"
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-# Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
-# Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
-# uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:732
+#: sm/certchain.c:1295 sm/import.c:158
 #, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "No comprimit"
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/misc.c:842
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
+#: sm/certchain.c:1307
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+#: sm/certchain.c:1340
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+#: sm/certchain.c:1371
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: sm/certchain.c:1422
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:88
+#: sm/certchain.c:1462 sm/certchain.c:1745
 #, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
-
-#: g10/openfile.c:121
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/openfile.c:143
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
+#: sm/certchain.c:1463
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
 
-# Indi?  ivb
-#: g10/openfile.c:188
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
+#: sm/certchain.c:1464
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
 
-#: g10/openfile.c:303
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
+#: sm/certchain.c:1635
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:382
+#: sm/certchain.c:1644
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: sm/certcheck.c:101
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
-"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
-
-#: g10/openfile.c:416
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
-"AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
-#, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
+#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:198
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+#: sm/certdump.c:66 sm/certdump.c:149
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "no"
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+#: sm/certdump.c:160
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[no establert]"
 
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+#: sm/certdump.c:583 sm/certdump.c:628 sm/certdump.c:693 sm/certdump.c:746
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+#: sm/certdump.c:591 sm/certdump.c:636
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
+#: sm/certdump.c:673 sm/certdump.c:729
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
+#: sm/certdump.c:698 sm/certdump.c:752
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
 # Ah, bingo! jm
@@ -5042,1507 +7461,1315 @@ msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
-#: g10/passphrase.c:546
+#: sm/certdump.c:946
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX, created %s"
 msgstr ""
 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
 "«%2$.*1$s»\n"
 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
-
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
-
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
-
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Introduïu la contrasenya: "
-
-#: g10/passphrase.c:895
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
-"l'usuari: \""
-
-#: g10/passphrase.c:901
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
-
-#: g10/passphrase.c:910
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
-
-#: g10/photoid.c:73
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
-"ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
-"clau pública. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau també es farà\n"
-"molt gran!\n"
-"Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
-
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
-
-#: g10/photoid.c:116
+#: sm/certlist.c:121
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:131 sm/keylist.c:258
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
-#, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+#: sm/certlist.c:141
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
+#: sm/certlist.c:153
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:146
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
+#: sm/certlist.c:164
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
+#: sm/certlist.c:165
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:369
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap raó"
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "La clau ha estat substituïda"
+#: sm/certreqgen.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "La clau ha estat compromesa"
+#: sm/certreqgen.c:487
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "La clau ja no s'usa"
+#: sm/certreqgen.c:505
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
+#: sm/certreqgen.c:514
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "raó de la revocació: "
+#: sm/certreqgen.c:517
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "comentari de la revocació: "
+#: sm/certreqgen.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMxXoO"
+#: sm/certreqgen.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:214
-#, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"No hi ha cap valor de confiança assignat a:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+#: sm/certreqgen.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
-#, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
+#: sm/certreqgen.c:574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:324
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:256
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
-"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = No ho sé\n"
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = NO confie\n"
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: sm/delete.c:132
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
+
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
+
+#: sm/delete.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: sm/encrypt.c:332
 #, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = torna al menú principal\n"
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: sm/gpgsm.c:246
 #, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " o = omet aquesta clau\n"
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: sm/gpgsm.c:247
 #, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr " x = ix\n"
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/pkclist.c:293
-#, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
+#: sm/gpgsm.c:255
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "La vostra decisió? "
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: sm/gpgsm.c:260
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Realment voleu assignar confiança absoluta a aquesta clau? "
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
+#: sm/gpgsm.c:263
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/pkclist.c:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
+#: sm/gpgsm.c:264
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
 
-#: g10/pkclist.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
-"%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+#: sm/gpgsm.c:269
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
-"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
-"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
-"«sí» a la següent pregunta\n"
-"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: sm/gpgsm.c:270
 #, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
-
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: sm/gpgsm.c:285
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
+
+#: sm/gpgsm.c:289
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
-"present.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
+#: sm/gpgsm.c:291
+msgid "assume input is in base-64 format"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:522
-#, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "      Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
+#: sm/gpgsm.c:298
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
+#: sm/gpgsm.c:299
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
+#: sm/gpgsm.c:306
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:553
-#, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+#: sm/gpgsm.c:311
+msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
-#, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+#: sm/gpgsm.c:317
+msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#: sm/gpgsm.c:321
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
+#: sm/gpgsm.c:325
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
+#: sm/gpgsm.c:327
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "usa la clau predeterminada com a destinatari predeterminat"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+#: sm/gpgsm.c:344
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
+
+#: sm/gpgsm.c:345
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
-"    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
+#: sm/gpgsm.c:347
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "          Probablement la signatura és FALSA.\n"
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "força signatures v3"
 
-#: g10/pkclist.c:621
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per sig