Updated
[gnupg.git] / po / ca.po
index b13b4df..88ac26f 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -27,7 +27,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-28 16:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -53,109 +53,114 @@ msgid ""
 "this session"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
+#: agent/call-pinentry.c:440
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:459
+#: agent/call-pinentry.c:461
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:467
+#: agent/call-pinentry.c:469
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:472
+#: agent/call-pinentry.c:474
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:484
+#: agent/call-pinentry.c:486
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "l'MPI és erroni"
 
-#: agent/call-pinentry.c:485
+#: agent/call-pinentry.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: agent/call-pinentry.c:521
+#: agent/call-pinentry.c:523
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: agent/command-ssh.c:533
+#: agent/command-ssh.c:531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3048
-#: g10/keygen.c:3078 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
-#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
+#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
+#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
+#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2556
+#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
-#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
-#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
-#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
+#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
+#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
+#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1623
+#: agent/command-ssh.c:1621
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1628
+#: agent/command-ssh.c:1626
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1648
+#: agent/command-ssh.c:1646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr ""
 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1698
+#: agent/command-ssh.c:1696
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1713
+#: agent/command-ssh.c:1711
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
+#: agent/command-ssh.c:2016
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2353
+#: agent/command-ssh.c:2351
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2853
+#: agent/command-ssh.c:2852
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
@@ -180,29 +185,50 @@ msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:109
+#: agent/genkey.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
+
+#: agent/genkey.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
+
+#: agent/genkey.c:146
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
 #, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
 #: tools/symcryptrun.c:487
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:218
+#: agent/genkey.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
 #: scd/scdaemon.c:103
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -213,254 +239,254 @@ msgstr ""
 "Opcions:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
-#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgstr "detall"
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
 #: sm/gpgsm.c:336
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "una mica més silenciós"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
+#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:125
+#: agent/gpg-agent.c:126
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
 #: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:128
+#: agent/gpg-agent.c:129
 #, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:135
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
+#: agent/gpg-agent.c:143
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:144
+#: agent/gpg-agent.c:145
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:147
+#: agent/gpg-agent.c:148
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:154
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
+#: agent/gpg-agent.c:156
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
+#: agent/gpg-agent.c:158
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
+#: agent/gpg-agent.c:159
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
+#: agent/gpg-agent.c:161
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
 #, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:244
+#: agent/gpg-agent.c:247
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:246
+#: agent/gpg-agent.c:249
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:305
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:308
+#: agent/gpg-agent.c:311
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
+#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
 #: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
+#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
+#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
+#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
 #: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
-#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
+#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
+#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
+#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
+#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
+#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
+#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:421
+#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1369
+#: agent/gpg-agent.c:1375
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1373
+#: agent/gpg-agent.c:1379
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1475
+#: agent/gpg-agent.c:1481
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1480
+#: agent/gpg-agent.c:1486
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1497
+#: agent/gpg-agent.c:1503
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1502
+#: agent/gpg-agent.c:1508
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
+#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
+#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1725
+#: agent/gpg-agent.c:1731
 #, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
@@ -488,40 +514,40 @@ msgid ""
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1206
+#: agent/protect-tool.c:1207
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1209
+#: agent/protect-tool.c:1210
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1212
+#: agent/protect-tool.c:1213
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1217
+#: agent/protect-tool.c:1218
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
+#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
+#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
+#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Cancel·la"
@@ -681,12 +707,12 @@ msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
+#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
 #, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
+#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
 #, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
@@ -755,80 +781,80 @@ msgstr ""
 msgid "cC"
 msgstr "c"
 
-#: g10/armor.c:320
+#: g10/armor.c:368
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armadura: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:359
+#: g10/armor.c:407
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
 
-#: g10/armor.c:370
+#: g10/armor.c:418
 msgid "armor header: "
 msgstr "capçalera d'armadura: "
 
-#: g10/armor.c:381
+#: g10/armor.c:429
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
 
 # És un missatge d'error?  ivb
 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
-#: g10/armor.c:433
+#: g10/armor.c:481
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
 
 # FIXME: un-indiar. jm
-#: g10/armor.c:568
+#: g10/armor.c:616
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "armadura inesperada:"
 
-#: g10/armor.c:580
+#: g10/armor.c:628
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
 
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
 
-#: g10/armor.c:777
+#: g10/armor.c:825
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:811
+#: g10/armor.c:859
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:819
+#: g10/armor.c:867
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "CRC malformat\n"
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:843
+#: g10/armor.c:891
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
 
-#: g10/armor.c:847
+#: g10/armor.c:895
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "error en l'última línia\n"
 
-#: g10/armor.c:1158
+#: g10/armor.c:1206
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/armor.c:1163
+#: g10/armor.c:1211
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
 
-#: g10/armor.c:1167
+#: g10/armor.c:1215
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -884,8 +910,8 @@ msgstr ""
 
 # Destès? ivb
 # Desatès, sí. jm
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
-#: g10/keygen.c:2740 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
+#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
@@ -959,7 +985,7 @@ msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
@@ -1070,7 +1096,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
 
@@ -1094,7 +1120,7 @@ msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
@@ -1105,7 +1131,7 @@ msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
 # «ajuda», evidentment. jm
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
 msgid "show this help"
 msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
@@ -1162,7 +1188,7 @@ msgstr ""
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
 msgid "Command> "
 msgstr "Ordre> "
 
@@ -1179,27 +1205,27 @@ msgstr ""
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
+#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
@@ -1243,55 +1269,55 @@ msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
-#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
+#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:230
+#: g10/encode.c:234
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
-#: g10/encode.c:244
+#: g10/encode.c:248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
+#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
+#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
-#: g10/encode.c:469
+#: g10/encode.c:487
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:512
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:543
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
 "esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/encode.c:540
+#: g10/encode.c:561
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
+#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1300,42 +1326,42 @@ msgstr ""
 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
 "destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:744
+#: g10/encode.c:767
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/encode.c:841
+#: g10/encode.c:864
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
-#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
 # És no-wrap?  ivb
 # Com? jm
-#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
+#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
 "simètric.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:122
+#: g10/encr-data.c:147
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
 
@@ -1430,43 +1456,43 @@ msgstr ""
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:339
+#: g10/export.c:340
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:368
+#: g10/export.c:369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:376
+#: g10/export.c:377
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:387
+#: g10/export.c:388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/export.c:538
+#: g10/export.c:539
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:561
+#: g10/export.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/export.c:582
+#: g10/export.c:583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
-#: g10/export.c:631
+#: g10/export.c:632
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
@@ -1492,7 +1518,7 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr ""
@@ -1508,7 +1534,7 @@ msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
 
-#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
+#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1516,130 +1542,134 @@ msgstr ""
 "@Ordres:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:367
+#: g10/gpg.c:369
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:368
+#: g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
+#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "crea una signatura separada"
 
-#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "llista claus"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "llista claus i signatures"
 
 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:383
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "comprova les signatures de la claus"
 
 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign a key"
 msgstr "signa una clau"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signa una clau localment"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signa o edita una clau"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "genera un certificat de revocació"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
-#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importa/fon claus"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:408
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/gpg.c:419
 msgid "update the trust database"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/gpg.c:424
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1650,47 +1680,47 @@ msgstr ""
 "Opcions:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
-#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
-#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
 
-#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
 
-#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "usa el mode de text canònic"
 
-#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "fitxer d'eixida"
 
-#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "no fa cap canvi"
 
-#: g10/gpg.c:477
+#: g10/gpg.c:480
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
 
-#: g10/gpg.c:519
+#: g10/gpg.c:522
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:520
+#: g10/gpg.c:523
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1701,7 +1731,7 @@ msgstr ""
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1721,15 +1751,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
-#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
+#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:760
+#: g10/gpg.c:764
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/gpg.c:763
+#: g10/gpg.c:767
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1744,7 +1774,7 @@ msgstr ""
 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
 # encara no m'agraden massa... jm
-#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
+#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1752,562 +1782,562 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmes suportats:\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:781
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Clau pública: "
 
-#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
+#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Xifratge: "
 
-#: g10/gpg.c:791
+#: g10/gpg.c:795
 msgid "Hash: "
 msgstr "Dispersió: "
 
-#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
+#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Compressió: "
 
-#: g10/gpg.c:882
+#: g10/gpg.c:886
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
-#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
+#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1070
+#: g10/gpg.c:1074
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1270
+#: g10/gpg.c:1274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
+#: g10/gpg.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1294
+#: g10/gpg.c:1298
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
+#: g10/gpg.c:1301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1303
+#: g10/gpg.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1306
+#: g10/gpg.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1309
+#: g10/gpg.c:1313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1452
+#: g10/gpg.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1565
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1567
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: g10/gpg.c:1569
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 
-#: g10/gpg.c:1567
+#: g10/gpg.c:1571
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1965
+#: g10/gpg.c:1989
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2224
+#: g10/gpg.c:2262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
 
-#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
+#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
+#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2507
+#: g10/gpg.c:2546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2510
+#: g10/gpg.c:2549
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2517
+#: g10/gpg.c:2556
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2520
+#: g10/gpg.c:2559
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2527
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2530
+#: g10/gpg.c:2569
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: g10/gpg.c:2576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2540
+#: g10/gpg.c:2579
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2548
+#: g10/gpg.c:2587
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: g10/gpg.c:2589
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2552
+#: g10/gpg.c:2591
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2554
+#: g10/gpg.c:2593
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2558
+#: g10/gpg.c:2597
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2560
+#: g10/gpg.c:2599
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:2562
+#: g10/gpg.c:2601
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2564
+#: g10/gpg.c:2603
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: g10/gpg.c:2605
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: g10/gpg.c:2607
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2575
+#: g10/gpg.c:2614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2578
+#: g10/gpg.c:2617
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
+#: g10/gpg.c:2624
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2759
+#: g10/gpg.c:2798
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2801
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
+#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
 
 # FIXME: preferència? jm
 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
-#: g10/gpg.c:2847
+#: g10/gpg.c:2886
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2856
+#: g10/gpg.c:2895
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:2898
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2874
+#: g10/gpg.c:2913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # clares -> en clar?  ivb
-#: g10/gpg.c:2888
+#: g10/gpg.c:2927
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2894
+#: g10/gpg.c:2933
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2900
+#: g10/gpg.c:2939
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
 "habilitat.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2913
+#: g10/gpg.c:2952
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
+#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
+#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2991
+#: g10/gpg.c:3030
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:3036
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3014
+#: g10/gpg.c:3053
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3055
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3057
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3020
+#: g10/gpg.c:3059
 #, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3023
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
 
-#: g10/gpg.c:3027
+#: g10/gpg.c:3066
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3034
+#: g10/gpg.c:3073
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3043
+#: g10/gpg.c:3082
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3047
+#: g10/gpg.c:3086
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3051
+#: g10/gpg.c:3090
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:3084
+#: g10/gpg.c:3123
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3131
+#: g10/gpg.c:3170
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
+#: g10/gpg.c:3175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3180
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3233
+#: g10/gpg.c:3272
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3244
+#: g10/gpg.c:3283
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-#: g10/gpg.c:3255
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3262
+#: g10/gpg.c:3311
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3264
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3287
+#: g10/gpg.c:3336
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3289
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3292
+#: g10/gpg.c:3341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3310
+#: g10/gpg.c:3359
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3323
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: g10/gpg.c:3387
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3340
+#: g10/gpg.c:3389
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3343
+#: g10/gpg.c:3392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3363
+#: g10/gpg.c:3412
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: g10/gpg.c:3421
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3397
+#: g10/gpg.c:3446
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3405
+#: g10/gpg.c:3454
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3409
+#: g10/gpg.c:3458
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3430
+#: g10/gpg.c:3479
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
 
-#: g10/gpg.c:3515
+#: g10/gpg.c:3564
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3517
+#: g10/gpg.c:3566
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3519
+#: g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3530
+#: g10/gpg.c:3579
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3540
+#: g10/gpg.c:3589
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3591
+#: g10/gpg.c:3640
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3599
+#: g10/gpg.c:3648
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3806
+#: g10/gpg.c:3855
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3810
+#: g10/gpg.c:3859
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4121
+#: g10/gpg.c:4171
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4123
+#: g10/gpg.c:4173
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4156
+#: g10/gpg.c:4206
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
@@ -2702,282 +2732,282 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:268
+#: g10/import.c:271
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
 
-#: g10/import.c:277
+#: g10/import.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:296
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "                sense ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
+#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              importades: %lu"
 
-#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
+#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "          no modificades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:318
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
+#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "              importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:327
+#: g10/import.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:568
+#: g10/import.c:571
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:606
+#: g10/import.c:609
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:618
+#: g10/import.c:621
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/import.c:630
+#: g10/import.c:633
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:643
+#: g10/import.c:646
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:645
+#: g10/import.c:648
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:669
+#: g10/import.c:672
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
+#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:774
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:799
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
+#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
-#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
+#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
+#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:827
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:851
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
+#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:940
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:963
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
-#: g10/import.c:1123
+#: g10/import.c:1126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1134
+#: g10/import.c:1137
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
+#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1162
+#: g10/import.c:1165
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
 
-#: g10/import.c:1192
+#: g10/import.c:1195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
 
-#: g10/import.c:1202
+#: g10/import.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1232
+#: g10/import.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2987,22 +3017,22 @@ msgstr ""
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
-#: g10/import.c:1275
+#: g10/import.c:1278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
 
-#: g10/import.c:1307
+#: g10/import.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1373
+#: g10/import.c:1376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
 
-#: g10/import.c:1388
+#: g10/import.c:1391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
@@ -3010,126 +3040,126 @@ msgstr ""
 "s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1408
+#: g10/import.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
 
-#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
+#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
 
-#: g10/import.c:1421
+#: g10/import.c:1424
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
 
-#: g10/import.c:1436
+#: g10/import.c:1439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
 
-#: g10/import.c:1458
+#: g10/import.c:1461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
 
-#: g10/import.c:1471
+#: g10/import.c:1474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
 
-#: g10/import.c:1486
+#: g10/import.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
 
-#: g10/import.c:1528
+#: g10/import.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
 
-#: g10/import.c:1549
+#: g10/import.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
 
-#: g10/import.c:1576
+#: g10/import.c:1579
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1586
+#: g10/import.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1603
+#: g10/import.c:1606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1617
+#: g10/import.c:1620
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1625
+#: g10/import.c:1628
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1725
+#: g10/import.c:1728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
 
-#: g10/import.c:1787
+#: g10/import.c:1790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1801
+#: g10/import.c:1804
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
-#: g10/import.c:1860
+#: g10/import.c:1863
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1894
+#: g10/import.c:1897
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
 
-#: g10/import.c:2283
+#: g10/import.c:2286
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:2291
+#: g10/import.c:2294
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/import.c:2293
+#: g10/import.c:2296
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
@@ -3237,14 +3267,14 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
 
 # O no s'ha pogut? ivb
 # FIXME: comprovar context. jm
 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1751
+#: g10/keyedit.c:1757
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  No es pot signar.\n"
 
@@ -3455,8 +3485,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
-#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
+#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
@@ -3465,20 +3495,20 @@ msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3383
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3371 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3386
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3390
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "La clau està protegida.\n"
 
@@ -3495,11 +3525,11 @@ msgstr ""
 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/keyedit.c:1200
+#: g10/keyedit.c:1206
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3508,65 +3538,65 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
-#: g10/keyedit.c:1203
+#: g10/keyedit.c:1209
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#: g10/keyedit.c:1274
+#: g10/keyedit.c:1280
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1360
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1369
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/keyedit.c:1364
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "select user ID N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1373
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
+#: g10/keyedit.c:1374
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "revoca signatures"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1378
+#: g10/keyedit.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signa la clau localment"
 
-#: g10/keyedit.c:1380
+#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1382
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a user ID"
 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 
@@ -3574,153 +3604,153 @@ msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "afegeix un photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "esborra un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1395
+#: g10/keyedit.c:1401
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1401
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1403
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "esborra una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "afegeix una clau de revocació"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
 
-#: g10/keyedit.c:1420
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1422
+#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "llista les preferències (detallat)"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
+#: g10/keyedit.c:1430
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1429
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1431
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: g10/keyedit.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1441
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "revoca un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1452
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "activa una clau"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1454
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "desactiva una clau"
 
 # Igual que dalt.  ivb
 # Idem :) jm
-#: g10/keyedit.c:1449
+#: g10/keyedit.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "mostra el photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
+#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1571
+#: g10/keyedit.c:1577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1589
+#: g10/keyedit.c:1595
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1672
+#: g10/keyedit.c:1678
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
+#: g10/keyedit.c:1686
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1699
+#: g10/keyedit.c:1705
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3728,246 +3758,246 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1739
+#: g10/keyedit.c:1745
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
-#: g10/keyedit.c:1758
+#: g10/keyedit.c:1764
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1765
+#: g10/keyedit.c:1771
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1774
+#: g10/keyedit.c:1780
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
 
-#: g10/keyedit.c:1797
+#: g10/keyedit.c:1803
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1827
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1823
+#: g10/keyedit.c:1829
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1824
+#: g10/keyedit.c:1830
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1874
+#: g10/keyedit.c:1880
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1886
+#: g10/keyedit.c:1892
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1920
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1928
+#: g10/keyedit.c:1934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1945
+#: g10/keyedit.c:1951
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1975
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1972
+#: g10/keyedit.c:1978
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2008
+#: g10/keyedit.c:2014
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:2009
+#: g10/keyedit.c:2015
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:2027
+#: g10/keyedit.c:2033
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2038
+#: g10/keyedit.c:2044
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:2040
+#: g10/keyedit.c:2046
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2090
+#: g10/keyedit.c:2096
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2132
+#: g10/keyedit.c:2138
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "estableix la llista de preferències"
 
-#: g10/keyedit.c:2138
+#: g10/keyedit.c:2144
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:2140
+#: g10/keyedit.c:2146
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2214
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Voleu desar els canvis? "
 
-#: g10/keyedit.c:2211
+#: g10/keyedit.c:2217
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
 
-#: g10/keyedit.c:2221
+#: g10/keyedit.c:2227
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2228
+#: g10/keyedit.c:2234
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2235
+#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2336
+#: g10/keyedit.c:2342
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
-#: g10/keyedit.c:2388
+#: g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Funcionalitats: "
 
-#: g10/keyedit.c:2399
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notació: "
 
-#: g10/keyedit.c:2633
+#: g10/keyedit.c:2639
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2692
+#: g10/keyedit.c:2698
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2713
+#: g10/keyedit.c:2719
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2719
+#: g10/keyedit.c:2725
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (sensible)"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2744
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " confiança: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2763
+#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2770
+#: g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
 
-#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2822
+#: g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3975,19 +4005,19 @@ msgstr ""
 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2953
+#: g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3997,7 +4027,7 @@ msgstr ""
 "assumida.\n"
 
 # Photo ID com abans.  ivb
-#: g10/keyedit.c:3014
+#: g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -4006,58 +4036,78 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3025
+#: g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
 
 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
-#: g10/keyedit.c:3165
+#: g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3175
+#: g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3179
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3185
+#: g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3199
+#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3203
+#: g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "invàlida"
 
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
 #: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
+#, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3344
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4066,205 +4116,205 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3355
+#: g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3375
+#: g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3415
+#: g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3437
+#: g10/keyedit.c:3448
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3456
+#: g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3462
+#: g10/keyedit.c:3473
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3523
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3529
+#: g10/keyedit.c:3540
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3544
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3536
+#: g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3582
+#: g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3598
+#: g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3671
+#: g10/keyedit.c:3682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3677
+#: g10/keyedit.c:3688
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3839
+#: g10/keyedit.c:3850
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
+#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4049
+#: g10/keyedit.c:4060
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4129
+#: g10/keyedit.c:4140
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4130
+#: g10/keyedit.c:4141
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4192
+#: g10/keyedit.c:4203
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
-#: g10/keyedit.c:4341
+#: g10/keyedit.c:4352
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4405
+#: g10/keyedit.c:4416
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4463
+#: g10/keyedit.c:4474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4490
+#: g10/keyedit.c:4501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4625
+#: g10/keyedit.c:4636
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "ID d'usuari: «"
 
-#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "»\n"
 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
+#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4634
+#: g10/keyedit.c:4645
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4638
+#: g10/keyedit.c:4649
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
 
 # (s/N) ivb
 # S! jm
-#: g10/keyedit.c:4642
+#: g10/keyedit.c:4653
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4669
+#: g10/keyedit.c:4680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4695
+#: g10/keyedit.c:4706
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4702
+#: g10/keyedit.c:4713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4724
+#: g10/keyedit.c:4735
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
 
 # (s/N)?  ivb
-#: g10/keyedit.c:4744
+#: g10/keyedit.c:4755
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4774
+#: g10/keyedit.c:4785
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4844
+#: g10/keyedit.c:4855
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4861
+#: g10/keyedit.c:4872
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4925
+#: g10/keyedit.c:4936
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4987
+#: g10/keyedit.c:4998
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5082
+#: g10/keyedit.c:5093
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
@@ -4308,12 +4358,12 @@ msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
 
 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2934
+#: g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2940
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
@@ -4621,7 +4671,7 @@ msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
-#: g10/keygen.c:2056
+#: g10/keygen.c:2055
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4629,12 +4679,12 @@ msgstr ""
 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2066
+#: g10/keygen.c:2070
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2072
+#: g10/keygen.c:2076
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4646,7 +4696,7 @@ msgstr ""
 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2094
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4658,53 +4708,53 @@ msgstr ""
 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
 "d'aconseguir prou entropia.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2879
+#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3091 g10/keygen.c:3236
+#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
+#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keygen.c:3242
+#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # Potser no hi haja cap anell! ivb
-#: g10/keygen.c:3225
+#: g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3231
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr ""
 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:3249
+#: g10/keygen.c:3266
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3256
+#: g10/keygen.c:3273
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3279
+#: g10/keygen.c:3296
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3290
+#: g10/keygen.c:3307
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4713,13 +4763,13 @@ msgstr ""
 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3302 g10/keygen.c:3431 g10/keygen.c:3547
+#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3354 g10/keygen.c:3482 g10/sign.c:277
+#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4728,7 +4778,7 @@ msgstr ""
 "amb el rellotge)\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3356 g10/keygen.c:3484 g10/sign.c:279
+#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4736,26 +4786,26 @@ msgstr ""
 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3365 g10/keygen.c:3495
+#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3404 g10/keygen.c:3528
+#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#: g10/keygen.c:3691
+#: g10/keygen.c:3714
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3739
+#: g10/keygen.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3765
+#: g10/keygen.c:3788
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
@@ -4904,7 +4954,7 @@ msgstr "disable"
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
@@ -4939,320 +4989,320 @@ msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1337
+#: g10/keyserver.c:1338
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1341
+#: g10/keyserver.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1384
+#: g10/keyserver.c:1385
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1387
+#: g10/keyserver.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
+#: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1443
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1451
+#: g10/keyserver.c:1452
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1513 g10/keyserver.c:2041
+#: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1519
+#: g10/keyserver.c:1520
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1536
+#: g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1544
+#: g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1551
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1565
+#: g10/keyserver.c:1566
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1590 g10/keyserver.c:1624
+#: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1883
+#: g10/keyserver.c:1884
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1905
+#: g10/keyserver.c:1906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1907
+#: g10/keyserver.c:1908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:210
+#: g10/mainproc.c:228
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:263
+#: g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:273
+#: g10/mainproc.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:354
+#: g10/mainproc.c:357
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:411
+#: g10/mainproc.c:414
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:444
+#: g10/mainproc.c:447
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:452
+#: g10/mainproc.c:455
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:466
+#: g10/mainproc.c:469
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:483
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
 # FIXME WK: Use ngettext
-#: g10/mainproc.c:482
+#: g10/mainproc.c:485
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
 
 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
-#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
+#: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
 
 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
-#: g10/mainproc.c:522
+#: g10/mainproc.c:525
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-#: g10/mainproc.c:555
+#: g10/mainproc.c:558
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "desxifratge correcte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:559
+#: g10/mainproc.c:562
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:572
+#: g10/mainproc.c:575
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:578
+#: g10/mainproc.c:581
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:597
+#: g10/mainproc.c:600
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:599
+#: g10/mainproc.c:602
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:805
+#: g10/mainproc.c:814
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1154
+#: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1392
+#: g10/mainproc.c:1442
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1492
+#: g10/mainproc.c:1542
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1503
+#: g10/mainproc.c:1553
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1504
+#: g10/mainproc.c:1554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "              alias \""
 
 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1528
+#: g10/mainproc.c:1578
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura caducada de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
+#: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1715
+#: g10/mainproc.c:1765
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[incert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1746
+#: g10/mainproc.c:1796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1844
+#: g10/mainproc.c:1894
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1849
+#: g10/mainproc.c:1899
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1852
+#: g10/mainproc.c:1902
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1853
+#: g10/mainproc.c:1903
 msgid "binary"
 msgstr "binari"
 
-#: g10/mainproc.c:1854
+#: g10/mainproc.c:1904
 msgid "textmode"
 msgstr "mode text"
 
-#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/mainproc.c:1874
+#: g10/mainproc.c:1924
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+#: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "no és una signatura separada\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1989
+#: g10/mainproc.c:2051
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1997
+#: g10/mainproc.c:2059
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2056
+#: g10/mainproc.c:2124
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2066
+#: g10/mainproc.c:2134
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
@@ -5286,39 +5336,49 @@ msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:486
+#: g10/misc.c:490
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
-#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr " i = mostra més informació\n"
 
-#: g10/misc.c:722
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:726
+#: g10/misc.c:730
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:728
+#: g10/misc.c:732
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 
-#: g10/misc.c:735
+#: g10/misc.c:739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
+#: g10/misc.c:749
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:796
+#: g10/misc.c:813
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "No comprimit"
 
@@ -5326,22 +5386,22 @@ msgstr "No comprimit"
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:821
+#: g10/misc.c:838
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/misc.c:931
+#: g10/misc.c:948
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1106
+#: g10/misc.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1131
+#: g10/misc.c:1148
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
@@ -5401,7 +5461,7 @@ msgstr ""
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
@@ -5440,12 +5500,12 @@ msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
 #, fuzzy, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:564
+#: g10/passphrase.c:579
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5455,12 +5515,12 @@ msgstr ""
 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
 "l'usuari: \""
 
-#: g10/passphrase.c:572
+#: g10/passphrase.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
 
-#: g10/passphrase.c:581
+#: g10/passphrase.c:596
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
@@ -5512,23 +5572,23 @@ msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "No reason specified"
 msgstr "No s'ha especificat cap raó"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "La clau ha estat substituïda"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "La clau ha estat compromesa"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "La clau ja no s'usa"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
 
@@ -5600,7 +5660,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
 msgid "Your decision? "
 msgstr "La vostra decisió? "
 
@@ -5646,112 +5706,112 @@ msgstr ""
 "«sí» a la següent pregunta\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: g10/pkclist.c:480
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: g10/pkclist.c:502
+#: g10/pkclist.c:514
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: g10/pkclist.c:521
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: g10/pkclist.c:530
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:533
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "      Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:540
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:545
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: g10/pkclist.c:565
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: g10/pkclist.c:572
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:584
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
+#: g10/pkclist.c:592
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
+#: g10/pkclist.c:603
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
+#: g10/pkclist.c:614
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
+#: g10/pkclist.c:616
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: g10/pkclist.c:625
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "          Probablement la signatura és FALSA.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
+#: g10/pkclist.c:633
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
+#: g10/pkclist.c:635
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "No és segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:876 g10/pkclist.c:1088 g10/pkclist.c:1158
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: g10/pkclist.c:846 g10/pkclist.c:1126
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
-#: g10/pkclist.c:885
+#: g10/pkclist.c:897
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
+#: g10/pkclist.c:921
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: g10/pkclist.c:947
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5759,42 +5819,42 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
+#: g10/pkclist.c:972
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Usuari inexistent.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+#: g10/pkclist.c:981 g10/pkclist.c:1055
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
+#: g10/pkclist.c:1002
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
+#: g10/pkclist.c:1011
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "es descarta: la clau pública ja està establida\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: g10/pkclist.c:1046
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: g10/pkclist.c:1104
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1154
+#: g10/pkclist.c:1166
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1468
+#: g10/pkclist.c:1480
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1493
+#: g10/pkclist.c:1505
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
@@ -5805,27 +5865,32 @@ msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
 # Indi? ivb
 # Em pense que no. jm
-#: g10/plaintext.c:461
+#: g10/plaintext.c:462
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatura separada.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:467
+#: g10/plaintext.c:469
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
 
-#: g10/plaintext.c:499
+#: g10/plaintext.c:501
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "s'està llegint d'stdin...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:533
+#: g10/plaintext.c:539
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "no hi ha dades signades\n"
 
-#: g10/plaintext.c:548
+#: g10/plaintext.c:555
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
+#: g10/plaintext.c:589
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
+
 # Indi? ivb
 # Yeh... jm
 #: g10/pubkey-enc.c:107
@@ -5861,7 +5926,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:589
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat build_packet: %s\n"
@@ -5884,11 +5949,11 @@ msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:555
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "s'ha forçat l'eixida d'armadura ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:569
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat make_keysig_packet: %s\n"
@@ -5902,34 +5967,34 @@ msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
+#: g10/revoke.c:472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: g10/revoke.c:501
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
+#: g10/revoke.c:512
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/revoke.c:518
+#: g10/revoke.c:519
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/revoke.c:535
+#: g10/revoke.c:536
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/revoke.c:543
+#: g10/revoke.c:544
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "NOTA: Aquesta clau no està protegida!\n"
 
-#: g10/revoke.c:594
+#: g10/revoke.c:595
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5948,34 +6013,34 @@ msgstr ""
 "d'impressió de la vostra màquina podria emmagatzemar les dades i fer-les\n"
 "disponibles a altres!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:637
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:647
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:649
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ací)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:690
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
 "Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:718
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Raó de la revocació: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:720
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:725
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "És açò correcte? "
@@ -6164,29 +6229,29 @@ msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
 
-#: g10/sign.c:790
+#: g10/sign.c:792
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre esteu "
 "en mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:866
+#: g10/sign.c:868
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar l'algoritme de digest %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/sign.c:993
+#: g10/sign.c:995
 msgid "signing:"
 msgstr "signatura:"
 
-#: g10/sign.c:1105
+#: g10/sign.c:1110
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1285
+#: g10/sign.c:1294
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "s'utilitzarà xifratge %s\n"
@@ -6586,7 +6651,7 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:118
+#: g10/verify.c:119
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -6597,11 +6662,16 @@ msgstr ""
 "ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
 
 # LF -> fi de línia?  ivb
-#: g10/verify.c:195
+#: g10/verify.c:204
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
 
+#: g10/verify.c:249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
 #: jnlib/logging.c:626
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
@@ -6665,52 +6735,61 @@ msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:1978
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:2048
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:1986
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:2056
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:1996
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:2066
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1306
+#: scd/app-openpgp.c:1316
+#, c-format
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1330
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1310 scd/app-openpgp.c:1324 scd/app-openpgp.c:1415
-#: scd/app-openpgp.c:2247
+#: scd/app-openpgp.c:1334 scd/app-openpgp.c:1366 scd/app-openpgp.c:1485
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1331 scd/app-openpgp.c:1421 scd/app-openpgp.c:2253
+#: scd/app-openpgp.c:1350
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1373 scd/app-openpgp.c:1491
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1342 scd/app-openpgp.c:1356 scd/app-openpgp.c:1431
-#: scd/app-openpgp.c:2262 scd/app-openpgp.c:2276
+#: scd/app-openpgp.c:1386 scd/app-openpgp.c:1426 scd/app-openpgp.c:1501
+#: scd/app-openpgp.c:2319
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1379
+#: scd/app-openpgp.c:1449
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1394 scd/app-openpgp.c:2486
+#: scd/app-openpgp.c:1464 scd/app-openpgp.c:2529
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1400 scd/app-openpgp.c:2495
+#: scd/app-openpgp.c:1470 scd/app-openpgp.c:2538
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1405
+#: scd/app-openpgp.c:1475
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
@@ -6718,113 +6797,112 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1412
+#: scd/app-openpgp.c:1482
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1561
+#: scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561
+#: scd/app-openpgp.c:1631
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1565
+#: scd/app-openpgp.c:1635
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1615 scd/app-openpgp.c:2064
+#: scd/app-openpgp.c:1685 scd/app-openpgp.c:2134
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1621 scd/app-openpgp.c:2071
+#: scd/app-openpgp.c:1691 scd/app-openpgp.c:2141
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
+#: scd/app-openpgp.c:1705
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1637
+#: scd/app-openpgp.c:1707
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1804
+#: scd/app-openpgp.c:1874
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1811
+#: scd/app-openpgp.c:1881
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1818
+#: scd/app-openpgp.c:1888
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1826 scd/app-openpgp.c:1833
+#: scd/app-openpgp.c:1896 scd/app-openpgp.c:1903
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1896
+#: scd/app-openpgp.c:1966
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1955
+#: scd/app-openpgp.c:2025
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:2039
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1972
+#: scd/app-openpgp.c:2042
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2029
+#: scd/app-openpgp.c:2099
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2166
+#: scd/app-openpgp.c:2149
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2227
+#: scd/app-openpgp.c:2298
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2235
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr ""
-
-#: scd/app-openpgp.c:2500
+#: scd/app-openpgp.c:2543
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2573 scd/app-openpgp.c:2583
+#: scd/app-openpgp.c:2616 scd/app-openpgp.c:2626
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr ""
@@ -6891,7 +6969,7 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/base64.c:318
+#: sm/base64.c:323
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
@@ -6915,148 +6993,148 @@ msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:159
+#: sm/certchain.c:165
 #, fuzzy, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
 
-#: sm/certchain.c:197
+#: sm/certchain.c:203
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:236
+#: sm/certchain.c:242
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:246
+#: sm/certchain.c:252
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:253 sm/certchain.c:282
+#: sm/certchain.c:259 sm/certchain.c:288
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:257 sm/certchain.c:286
+#: sm/certchain.c:263 sm/certchain.c:292
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: sm/certchain.c:397
+#: sm/certchain.c:403
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:417
+#: sm/certchain.c:423
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:570 sm/certchain.c:734 sm/certchain.c:1260 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#: sm/certchain.c:576 sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1266 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:343 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:661
+#: sm/certchain.c:667
 #, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
-#: sm/certchain.c:670
+#: sm/certchain.c:676
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "Certificat correcte"
 
-#: sm/certchain.c:674
+#: sm/certchain.c:680
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: sm/certchain.c:676
+#: sm/certchain.c:682
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:681
+#: sm/certchain.c:687
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:759
+#: sm/certchain.c:765
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "Certificat correcte"
 
-#: sm/certchain.c:786
+#: sm/certchain.c:792
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:802
+#: sm/certchain.c:808
 #, fuzzy
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: sm/certchain.c:815
+#: sm/certchain.c:821
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:858
+#: sm/certchain.c:864
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:926
+#: sm/certchain.c:932
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
 "\n"
 
-#: sm/certchain.c:941
+#: sm/certchain.c:947
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "Empremta digital:"
 
-#: sm/certchain.c:949
+#: sm/certchain.c:955
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
 "\n"
 
-#: sm/certchain.c:964
+#: sm/certchain.c:970
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:970
+#: sm/certchain.c:976
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:980
+#: sm/certchain.c:986
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1007 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1013 sm/import.c:158
 #, fuzzy
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: sm/certchain.c:1019
+#: sm/certchain.c:1025
 #, fuzzy
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-#: sm/certchain.c:1052
+#: sm/certchain.c:1058
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "verifica una signatura"
 
-#: sm/certchain.c:1082
+#: sm/certchain.c:1088
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1133
+#: sm/certchain.c:1139
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
@@ -7230,7 +7308,7 @@ msgstr "certificat duplicat: esborrat"
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:333
+#: sm/encrypt.c:334
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
@@ -7284,10 +7362,6 @@ msgstr "Certificat correcte"
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:263
-msgid "run in server mode"
-msgstr ""
-
 #: sm/gpgsm.c:264
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
@@ -7445,30 +7519,40 @@ msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:772
+#: sm/gpgsm.c:773
 #, c-format
 msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1248
+#: sm/gpgsm.c:1249
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1327
+#: sm/gpgsm.c:1328
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
 # No em passe! ;)  ivb
-#: sm/gpgsm.c:1345
+#: sm/gpgsm.c:1346
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1535
+#: sm/gpgsm.c:1536
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
+#: sm/gpgsm.c:1601
+#, fuzzy
+msgid "key generation is not available from the commandline\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1602
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
 #: sm/import.c:110
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
@@ -8302,18 +8386,6 @@ msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 #~ msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "No user IDs are removable.\n"
 #~ msgstr "No hi ha usuari per a la clau\n"