Updated
[gnupg.git] / po / ca.po
index f865219..88ac26f 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -26,8 +26,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-03-09 13:31+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -35,416 +35,906 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
+#: agent/call-pinentry.c:193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
+#: agent/call-pinentry.c:390
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
+#: agent/call-pinentry.c:393
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+#: agent/call-pinentry.c:440
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3363 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2323
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:772 g10/sign.c:932 g10/sign.c:1045
-#: g10/sign.c:1195 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:461
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:469
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-# Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
+#: agent/call-pinentry.c:474
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
+#: agent/call-pinentry.c:486
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "l'MPI és erroni"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:523
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
+#: agent/command-ssh.c:531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:790 g10/sign.c:1061 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
+#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
+#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
+#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
+#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
+#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
-
-# No em passe! ;)  ivb
-#: cipher/random.c:569
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1621
+#, c-format
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
-"per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
-"\n"
-"NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
-"\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
-"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1626
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#: agent/command-ssh.c:1646
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr ""
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
-"No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
-"sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1696
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1711
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:2016
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+#: agent/command-ssh.c:2351
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2852
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetiu la contrasenya: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/genkey.c:90
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
+
+#: agent/genkey.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+#: agent/genkey.c:146
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
+#: tools/symcryptrun.c:487
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+msgid "verbose"
+msgstr "detall"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "una mica més silenciós"
+
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:126
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:129
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:133
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:135
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:143
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:148
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:158
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:161
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:247
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:249
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:311
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
+#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armadura: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "capçalera d'armadura: "
+#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-# És un missatge d'error?  ivb
-# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
+#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-# FIXME: un-indiar. jm
-#: g10/armor.c:566
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "armadura inesperada:"
+#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "CRC malformat\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1375
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/armor.c:839
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1379
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "error en l'última línia\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1152
+#: agent/gpg-agent.c:1486
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1503
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1508
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1731
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1210
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1213
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1218
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:470
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:479
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:499
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:505
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "sí|si"
+
+#: agent/trustlist.c:505
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:493
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1623
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:389
+#, fuzzy
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
+#, fuzzy
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+# bolcats de memòria?  ivb
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
+
+# Indi. ivb
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "sí|si"
+
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "sS"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "ix"
+
+# «xX»?  ivb
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "xX"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:115
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "c"
+
+#: g10/armor.c:368
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armadura: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:407
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+
+# És un missatge d'error?  ivb
+# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
+#: g10/armor.c:481
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+
+# FIXME: un-indiar. jm
+#: g10/armor.c:616
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "armadura inesperada:"
+
+#: g10/armor.c:628
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+
+#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
+#: g10/armor.c:825
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:859
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:867
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "CRC malformat\n"
+
+#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:891
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+
+#: g10/armor.c:895
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "error en l'última línia\n"
+
+#: g10/armor.c:1206
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: g10/armor.c:1211
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
 
-#: g10/armor.c:1161
+#: g10/armor.c:1215
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
 "utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:996
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "no llegible per humans"
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 # Destès? ivb
 # Desatès, sí. jm
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
+#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "La vostra selecció? "
 
-#: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr "[no establert]"
 
-#: g10/card-util.c:412
+#: g10/card-util.c:414
 msgid "male"
 msgstr "home"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "female"
 msgstr "dóna"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "unspecified"
 msgstr "no especificat"
 
@@ -452,134 +942,134 @@ msgstr "no especificat"
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/card-util.c:440
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "not forced"
 msgstr "no forçat"
 
-#: g10/card-util.c:440
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr "forçat"
 
-#: g10/card-util.c:518
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:539
+#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:559
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:580
+#: g10/card-util.c:582
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:588
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:694
+#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:704
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:763
+#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:773
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:793
+#: g10/card-util.c:795
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "preferències actualitzades"
 
-#: g10/card-util.c:801
+#: g10/card-util.c:803
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/card-util.c:810
+#: g10/card-util.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/card-util.c:831
+#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:845
+#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/card-util.c:866
+#: g10/card-util.c:868
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital:"
 
-#: g10/card-util.c:889
+#: g10/card-util.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/card-util.c:937
+#: g10/card-util.c:939
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/card-util.c:947
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1032
+#: g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1074
+#: g10/card-util.c:1076
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1083
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -587,200 +1077,155 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1122
+#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1202
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1237
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/card-util.c:1242
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1247
+#: g10/card-util.c:1245
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
-#: g10/card-util.c:1320
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
 # «ajuda», evidentment. jm
-#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
 msgid "show this help"
 msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
-#: g10/card-util.c:1323
+#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "canvia la data de caducitat"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
 msgid "Command> "
 msgstr "Ordre> "
 
-#: g10/card-util.c:1494
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/card-util.c:1523
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1527
+#: g10/card-util.c:1525
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:917
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:920
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3723 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1698
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
@@ -824,55 +1269,55 @@ msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1215
+#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:234
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:557
+#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:487
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:512
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:543
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
 "esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:561
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:896
+#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -881,178 +1326,215 @@ msgstr ""
 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
 "destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:767
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:864
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
 # És no-wrap?  ivb
 # Com? jm
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
 "simètric.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:147
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
 
 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
-
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
 "d'opcions permissos insegurs\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:345
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
 "externs\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/export.c:63
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:71
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:340
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:377
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:539
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:632
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr ""
+"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
+
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr ""
+"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
+
+#: g10/getkey.c:2616
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
+
+#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1060,130 +1542,135 @@ msgstr ""
 "@Ordres:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:369
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "crea una signatura separada"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "llista claus"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "llista claus i signatures"
 
 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:383
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "comprova les signatures de la claus"
 
 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign a key"
 msgstr "signa una clau"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signa una clau localment"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signa o edita una clau"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "genera un certificat de revocació"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importa/fon claus"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:408
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:419
 msgid "update the trust database"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1193,52 +1680,47 @@ msgstr ""
 "Opcions:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "usa el mode de text canònic"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "fitxer d'eixida"
 
-# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "detall"
-
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "no fa cap canvi"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:480
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:522
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:523
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1249,7 +1731,7 @@ msgstr ""
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1269,15 +1751,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:764
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:767
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1292,7 +1774,7 @@ msgstr ""
 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
 # encara no m'agraden massa... jm
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1300,19 +1782,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmes suportats:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:781
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Clau pública: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Xifratge: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:795
 msgid "Hash: "
 msgstr "Dispersió: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Compressió: "
 
@@ -1320,630 +1802,564 @@ msgstr "Compressió: "
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1074
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1298
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1565
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1567
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1569
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1571
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1850
+#: g10/gpg.c:1989
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1892
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:1896
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:1903
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:2118 g10/gpg.c:2719 g10/gpg.c:2738
+#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2131
+#: g10/gpg.c:2262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
 
-#: g10/gpg.c:2285 g10/gpg.c:2297
+#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2373
+#: g10/gpg.c:2511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2397 g10/keyedit.c:4048
+#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2409
+#: g10/gpg.c:2546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2412
+#: g10/gpg.c:2549
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2419
+#: g10/gpg.c:2556
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2422
+#: g10/gpg.c:2559
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2429
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2432
+#: g10/gpg.c:2569
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2439
+#: g10/gpg.c:2576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2442
+#: g10/gpg.c:2579
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2450
+#: g10/gpg.c:2587
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2589
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2591
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2593
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2460
+#: g10/gpg.c:2597
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2599
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2601
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2603
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2605
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2607
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2477
+#: g10/gpg.c:2614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2480
+#: g10/gpg.c:2617
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2487
+#: g10/gpg.c:2624
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2637
+#: g10/gpg.c:2798
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2640
+#: g10/gpg.c:2801
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2708
+#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
 
 # FIXME: preferència? jm
 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
-#: g10/gpg.c:2712
+#: g10/gpg.c:2886
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2721
+#: g10/gpg.c:2895
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2724
+#: g10/gpg.c:2898
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2731
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
-
-#: g10/gpg.c:2746
+#: g10/gpg.c:2913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # clares -> en clar?  ivb
-#: g10/gpg.c:2760
+#: g10/gpg.c:2927
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2766
+#: g10/gpg.c:2933
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2772
+#: g10/gpg.c:2939
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
 "habilitat.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2785
+#: g10/gpg.c:2952
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2876
+#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2858 g10/gpg.c:2882
+#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2864
+#: g10/gpg.c:3030
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2870
+#: g10/gpg.c:3036
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2885
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:3053
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:3055
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:3057
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:3059
 #, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2896
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
 
-#: g10/gpg.c:2900
+#: g10/gpg.c:3066
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2907
+#: g10/gpg.c:3073
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2916
+#: g10/gpg.c:3082
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2920
+#: g10/gpg.c:3086
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2924
+#: g10/gpg.c:3090
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2957
+#: g10/gpg.c:3123
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3004
+#: g10/gpg.c:3170
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3009
+#: g10/gpg.c:3175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3014
+#: g10/gpg.c:3180
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3110
+#: g10/gpg.c:3272
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3283
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-#: g10/gpg.c:3132
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3139
+#: g10/gpg.c:3311
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3151
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3164
+#: g10/gpg.c:3336
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3169
+#: g10/gpg.c:3341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3187
+#: g10/gpg.c:3359
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3200
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3215
+#: g10/gpg.c:3387
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3389
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3220
+#: g10/gpg.c:3392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3240
+#: g10/gpg.c:3412
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3249
+#: g10/gpg.c:3421
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3446
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3282
+#: g10/gpg.c:3454
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3286
+#: g10/gpg.c:3458
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3307
+#: g10/gpg.c:3479
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
 
-#: g10/gpg.c:3378
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
-
-#: g10/gpg.c:3415
+#: g10/gpg.c:3564
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3566
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3430
+#: g10/gpg.c:3579
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3440
+#: g10/gpg.c:3589
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3491
+#: g10/gpg.c:3640
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3499
+#: g10/gpg.c:3648
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3586
+#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3709
+#: g10/gpg.c:3855
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3713
+#: g10/gpg.c:3859
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4014
+#: g10/gpg.c:4171
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4173
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4049
+#: g10/gpg.c:4206
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr ""
-"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
-
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
-
-#: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
-#: g10/getkey.c:1001
-#, c-format
-msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1800
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
-
-#: g10/getkey.c:2354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
-
-#: g10/getkey.c:2585
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2632
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "una mica més silenciós"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1951,7 +2367,7 @@ msgstr ""
 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1961,7 +2377,7 @@ msgstr ""
 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1975,17 +2391,17 @@ msgstr ""
 
 # "clau no confiable"? jm
 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
-#: g10/helptext.c:62
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
 
-#: g10/helptext.c:66
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1999,7 +2415,7 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -2009,16 +2425,16 @@ msgstr ""
 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2030,19 +2446,19 @@ msgstr ""
 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
 "el valor donat com un interval."
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2056,11 +2472,11 @@ msgstr ""
 "O  continua la generació de les claus.\n"
 "Q  ix."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2139,12 +2555,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2152,11 +2568,11 @@ msgstr ""
 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
 "Tots els certificats també es perdran!"
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2167,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
 "per aquesta clau."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2180,7 +2596,7 @@ msgstr ""
 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
 "certificada."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2188,7 +2604,7 @@ msgstr ""
 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
 "de claus."
 
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2202,7 +2618,7 @@ msgstr ""
 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
 "hi ha una segona disponible."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2213,23 +2629,23 @@ msgstr ""
 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
 
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2237,7 +2653,7 @@ msgstr ""
 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2266,7 +2682,7 @@ msgstr ""
 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
 "      de correu com a invàlida.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2276,325 +2692,322 @@ msgstr ""
 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
 "Una línia buida indica el final del text.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
 
-#: g10/import.c:95
+#: g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:97
+#: g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:99
+#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/import.c:101
+#: g10/import.c:102
 #, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:103
+#: g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:105
+#: g10/import.c:106
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/import.c:107
+#: g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:262
+#: g10/import.c:271
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
 
-#: g10/import.c:271
+#: g10/import.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:293
+#: g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "                sense ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:295
+#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              importades: %lu"
 
-#: g10/import.c:301
+#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "          no modificades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:303
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:318
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "              importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:562
+#: g10/import.c:571
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:564
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
-
-#: g10/import.c:601
+#: g10/import.c:609
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:613
+#: g10/import.c:621
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/import.c:625
+#: g10/import.c:633
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:638
+#: g10/import.c:646
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:640
+#: g10/import.c:648
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:664
+#: g10/import.c:672
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
+#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:741
+#: g10/import.c:751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
 
-#: g10/import.c:756
+#: g10/import.c:766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:762
+#: g10/import.c:772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
 
-#: g10/import.c:764
+#: g10/import.c:774
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
+#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/import.c:780
+#: g10/import.c:790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
 
-#: g10/import.c:789
+#: g10/import.c:799
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:795 g10/sign.c:1066
+#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
-#: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
+#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
+#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:817
+#: g10/import.c:827
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:851
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
-#: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
+#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:903
+#: g10/import.c:913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
-#: g10/import.c:906
+#: g10/import.c:916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:909
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
 
-#: g10/import.c:912
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:915
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
 
-#: g10/import.c:918
+#: g10/import.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
 
-#: g10/import.c:921
+#: g10/import.c:931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:924
+#: g10/import.c:934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:927
+#: g10/import.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:930
+#: g10/import.c:940
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:953
+#: g10/import.c:963
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
-#: g10/import.c:1098
+#: g10/import.c:1126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1109
+#: g10/import.c:1137
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
+#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#: g10/import.c:1165
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
 
-#: g10/import.c:1166
+#: g10/import.c:1195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
 
-#: g10/import.c:1176
+#: g10/import.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1206
+#: g10/import.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2604,22 +3017,22 @@ msgstr ""
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
-#: g10/import.c:1249
+#: g10/import.c:1278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
 
-#: g10/import.c:1281
+#: g10/import.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1347
+#: g10/import.c:1376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
 
-#: g10/import.c:1362
+#: g10/import.c:1391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
@@ -2627,195 +3040,195 @@ msgstr ""
 "s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/import.c:1364
+#: g10/import.c:1393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
 
-#: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
+#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
 
-#: g10/import.c:1395
+#: g10/import.c:1424
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
 
-#: g10/import.c:1410
+#: g10/import.c:1439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
 
-#: g10/import.c:1432
+#: g10/import.c:1461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
 
-#: g10/import.c:1445
+#: g10/import.c:1474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
 
-#: g10/import.c:1460
+#: g10/import.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
 
-#: g10/import.c:1502
+#: g10/import.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
 
-#: g10/import.c:1523
+#: g10/import.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/import.c:1579
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1560
+#: g10/import.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/import.c:1606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1591
+#: g10/import.c:1620
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1628
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1699
+#: g10/import.c:1728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
 
-#: g10/import.c:1761
+#: g10/import.c:1790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1775
+#: g10/import.c:1804
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
-#: g10/import.c:1834
+#: g10/import.c:1863
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1868
+#: g10/import.c:1897
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
 
-#: g10/import.c:2257
+#: g10/import.c:2286
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2294
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/import.c:2267
+#: g10/import.c:2296
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revocació]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 signatura errònia\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d signatures errònies\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2827,65 +3240,65 @@ msgstr ""
 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
 
 # O no s'ha pogut? ivb
 # FIXME: comprovar context. jm
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1757
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  No es pot signar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:686
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2894,11 +3307,11 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2907,11 +3320,11 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
 "ha caducat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2920,54 +3333,54 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura local.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "La clau ha caducat!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2977,32 +3390,32 @@ msgstr ""
 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
 "contestar, entreu «0».\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:934
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3011,100 +3424,100 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
 "amb la vostra clau: \""
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:965
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Açò serà una autosignatura.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:979
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:989
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1008
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1023
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4744 g10/keyedit.c:4835 g10/keyedit.c:4899
-#: g10/keyedit.c:4960 g10/sign.c:355
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
+#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "La clau està protegida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3112,11 +3525,11 @@ msgstr ""
 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1206
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3125,65 +3538,65 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1209
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1280
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1369
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "select user ID N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1373
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1374
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "revoca signatures"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signa la clau localment"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a user ID"
 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 
@@ -3191,153 +3604,153 @@ msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "afegeix un photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "esborra un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1401
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "esborra una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "afegeix una clau de revocació"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "llista les preferències (detallat)"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1430
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "revoca un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1452
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "activa una clau"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1454
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "desactiva una clau"
 
 # Igual que dalt.  ivb
 # Idem :) jm
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "mostra el photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1595
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1678
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1686
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1705
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3345,246 +3758,246 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1745
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1764
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1771
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1780
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1803
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1827
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1829
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1830
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1880
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1892
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1920
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1951
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1975
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1978
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2014
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2015
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2033
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2044
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2046
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2096
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2138
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "estableix la llista de preferències"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2144
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2146
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2214
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Voleu desar els canvis? "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2217
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2227
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2234
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2342
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Funcionalitats: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notació: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2639
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2698
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2719
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2725
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (sensible)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " confiança: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3592,19 +4005,19 @@ msgstr ""
 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:535
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3614,7 +4027,7 @@ msgstr ""
 "assumida.\n"
 
 # Photo ID com abans.  ivb
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3623,58 +4036,78 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
 
 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "invàlida"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3683,367 +4116,384 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3448
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3473
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3540
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3544
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3820
+#: g10/keyedit.c:3682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3688
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3850
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3969 g10/keyedit.c:4089 g10/keyedit.c:4229
+#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4030
+#: g10/keyedit.c:4060
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4110
+#: g10/keyedit.c:4140
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4141
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4173
+#: g10/keyedit.c:4203
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
-#: g10/keyedit.c:4299
+#: g10/keyedit.c:4352
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4363
+#: g10/keyedit.c:4416
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4421
+#: g10/keyedit.c:4474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4448
+#: g10/keyedit.c:4501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4583
+#: g10/keyedit.c:4636
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "ID d'usuari: «"
 
-#: g10/keyedit.c:4586 g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "»\n"
 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4588 g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4695
+#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4592
+#: g10/keyedit.c:4645
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4596
+#: g10/keyedit.c:4649
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
 
 # (s/N) ivb
 # S! jm
-#: g10/keyedit.c:4600
+#: g10/keyedit.c:4653
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4627
+#: g10/keyedit.c:4680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4653
+#: g10/keyedit.c:4706
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4660
+#: g10/keyedit.c:4713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4735
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
 
 # (s/N)?  ivb
-#: g10/keyedit.c:4702
+#: g10/keyedit.c:4755
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4732
+#: g10/keyedit.c:4785
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4802
+#: g10/keyedit.c:4855
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4819
+#: g10/keyedit.c:4872
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4883
+#: g10/keyedit.c:4936
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4945
+#: g10/keyedit.c:4998
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5040
+#: g10/keyedit.c:5093
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4059,7 +4509,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4075,42 +4525,42 @@ msgstr ""
 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "el valor no és vàlid\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1849
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s caduca el %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
 # Això vaig entendre jo. jm
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4118,12 +4568,12 @@ msgstr ""
 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "És correcte? (s/n)"
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4140,44 +4590,44 @@ msgstr ""
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Nom i cognoms: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adreça electrònica: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Comentari: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4188,7 +4638,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 
@@ -4205,23 +4655,23 @@ msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoXx"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:2055
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4229,12 +4679,12 @@ msgstr ""
 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2070
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:2076
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4246,7 +4696,7 @@ msgstr ""
 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4258,53 +4708,53 @@ msgstr ""
 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
 "d'aconseguir prou entropia.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # Potser no hi haja cap anell! ivb
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr ""
 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3266
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3273
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3296
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3307
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4313,13 +4763,13 @@ msgstr ""
 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4328,7 +4778,7 @@ msgstr ""
 "amb el rellotge)\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4336,31 +4786,31 @@ msgstr ""
 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3714
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3788
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
@@ -4388,652 +4838,630 @@ msgstr "Notació de signatura: "
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Empremta digital ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
+#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s és el nou\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: g10/keyring.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/keyring.c:1428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:154
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/keyserver.c:537
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:738
+#: g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:919
+#: g10/keyserver.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1146
+#: g10/keyserver.c:1154
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1150
+#: g10/keyserver.c:1158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1174
+#: g10/keyserver.c:1182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1325
+#: g10/keyserver.c:1338
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1329
+#: g10/keyserver.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1372
+#: g10/keyserver.c:1385
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
+#: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1430
+#: g10/keyserver.c:1443
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1439
+#: g10/keyserver.c:1452
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1500
+#: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1520
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1518
+#: g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1523
+#: g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1538
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1543
+#: g10/keyserver.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1566
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1868
+#: g10/keyserver.c:1884
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1890
+#: g10/keyserver.c:1906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
+#: g10/keyserver.c:1908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1957
+#: g10/keyserver.c:1964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/mainproc.c:228
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/mainproc.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/mainproc.c:357
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
+#: g10/mainproc.c:414
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/mainproc.c:447
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:455
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/mainproc.c:469
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/mainproc.c:483
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
 # FIXME WK: Use ngettext
-#: g10/mainproc.c:510
+#: g10/mainproc.c:485
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
 
 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
 
 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:525
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:558
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "desxifratge correcte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:562
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:598
+#: g10/mainproc.c:575
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:581
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: g10/mainproc.c:600
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/mainproc.c:602
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: g10/mainproc.c:814
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1442
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1542
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1553
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "              alias \""
 
 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1578
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura caducada de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1765
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[incert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1894
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1899
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1902
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1903
 msgid "binary"
 msgstr "binari"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1904
 msgid "textmode"
 msgstr "mode text"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1924
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "no és una signatura separada\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:2051
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:2059
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2124
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2134
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
-# bolcats de memòria?  ivb
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/misc.c:366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: g10/misc.c:490
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
-#: g10/misc.c:448
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
+#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = mostra més informació\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/misc.c:730
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/misc.c:732
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/misc.c:739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
+#: g10/misc.c:749
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:707
+#: g10/misc.c:813
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "No comprimit"
 
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:732
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:838
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/misc.c:948
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
+#: g10/misc.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
+#: g10/misc.c:1148
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
 
-#: g10/openfile.c:88
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/openfile.c:121
+#: g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
 
-#: g10/openfile.c:143
+#: g10/openfile.c:148
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
 
 # Indi?  ivb
-#: g10/openfile.c:188
+#: g10/openfile.c:193
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:303
+#: g10/openfile.c:308
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:382
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/openfile.c:389
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/openfile.c:416
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: g10/parse-packet.c:762
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
-
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
-
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
-
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
@@ -5049,7 +5477,7 @@ msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5060,28 +5488,24 @@ msgstr ""
 "«%2$.*1$s»\n"
 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Introduïu la contrasenya: "
+#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:579
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5091,21 +5515,17 @@ msgstr ""
 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
 "l'usuari: \""
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:596
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
-
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5120,55 +5540,55 @@ msgstr ""
 "molt gran!\n"
 "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
 
-#: g10/photoid.c:369
+#: g10/photoid.c:370
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "No reason specified"
 msgstr "No s'ha especificat cap raó"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "La clau ha estat substituïda"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "La clau ha estat compromesa"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "La clau ja no s'usa"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
 
@@ -5240,7 +5660,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
 msgid "Your decision? "
 msgstr "La vostra decisió? "
 
@@ -5286,112 +5706,112 @@ msgstr ""
 "«sí» a la següent pregunta\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
+#: g10/pkclist.c:480
 #, fuzzy
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
 
-#: g10/pkclist.c:502
+#: g10/pkclist.c:514
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "AVÍS: S'està usant una clau no fiable!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
+#: g10/pkclist.c:521
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
+#: g10/pkclist.c:530
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:533
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: g10/pkclist.c:534
 #, fuzzy
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "      Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
+#: g10/pkclist.c:540
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:545
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: g10/pkclist.c:565
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: g10/pkclist.c:572
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:584
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
+#: g10/pkclist.c:592
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
+#: g10/pkclist.c:603
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
+#: g10/pkclist.c:614
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
+#: g10/pkclist.c:616
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "AVÍS: La clau NO és de confiança!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
+#: g10/pkclist.c:625
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "          Probablement la signatura és FALSA.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
+#: g10/pkclist.c:633
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
+#: g10/pkclist.c:635
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "No és segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:876 g10/pkclist.c:1088 g10/pkclist.c:1158
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: g10/pkclist.c:846 g10/pkclist.c:1126
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
-#: g10/pkclist.c:885
+#: g10/pkclist.c:897
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
+#: g10/pkclist.c:921
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: g10/pkclist.c:947
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5399,104 +5819,114 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Introduïu l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una línia en blanc: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
+#: g10/pkclist.c:972
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Usuari inexistent.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+#: g10/pkclist.c:981 g10/pkclist.c:1055
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "es descarta: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
+#: g10/pkclist.c:1002
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
+#: g10/pkclist.c:1011
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "es descarta: la clau pública ja està establida\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: g10/pkclist.c:1046
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: g10/pkclist.c:1104
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1154
+#: g10/pkclist.c:1166
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
 
+#: g10/pkclist.c:1480
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1505
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
 #: g10/plaintext.c:91
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
 # Indi? ivb
 # Em pense que no. jm
-#: g10/plaintext.c:453
+#: g10/plaintext.c:462
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatura separada.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:459
+#: g10/plaintext.c:469
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
+#: g10/plaintext.c:501
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "s'està llegint d'stdin...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:525
+#: g10/plaintext.c:539
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "no hi ha dades signades\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:555
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
+#: g10/plaintext.c:589
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
+
 # Indi? ivb
 # Yeh... jm
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 #, fuzzy, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "el destinatari és anònim; es provarà la clau secreta %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
+#: g10/pubkey-enc.c:138
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "d'acord, som el destinatari anònim.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
+#: g10/pubkey-enc.c:227
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "la codificació antiga del DEK no està suportada\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: g10/pubkey-enc.c:248
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s és desconegut o està desactivat\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
+#: g10/pubkey-enc.c:286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
+#: g10/pubkey-enc.c:306
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
+#: g10/pubkey-enc.c:312
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:589
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat build_packet: %s\n"
@@ -5519,11 +5949,11 @@ msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:555
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "s'ha forçat l'eixida d'armadura ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:569
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat make_keysig_packet: %s\n"
@@ -5537,34 +5967,34 @@ msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
+#: g10/revoke.c:472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: g10/revoke.c:501
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
+#: g10/revoke.c:512
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/revoke.c:518
+#: g10/revoke.c:519
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
-#: g10/revoke.c:535
+#: g10/revoke.c:536
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/revoke.c:543
+#: g10/revoke.c:544
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "NOTA: Aquesta clau no està protegida!\n"
 
-#: g10/revoke.c:594
+#: g10/revoke.c:595
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5583,115 +6013,125 @@ msgstr ""
 "d'impressió de la vostra màquina podria emmagatzemar les dades i fer-les\n"
 "disponibles a altres!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:637
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:647
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:649
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Segurament voleu seleccionar %d ací)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:690
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
 "Introduïu una descripció opcional; finalitzeu amb una línia en blanc:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:718
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Raó de la revocació: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:720
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:725
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "És açò correcte? "
 
 # Parts?  Peces?  ivb
-#: g10/seckey-cert.c:55
+#: g10/seckey-cert.c:57
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
+#: g10/seckey-cert.c:63
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: g10/seckey-cert.c:74
 #, fuzzy, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
+#: g10/seckey-cert.c:293
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "La contrasenya no és vàlida; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
+#: g10/seckey-cert.c:294
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
+#: g10/seckey-cert.c:363
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "AVÍS: la clau és feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
+#: g10/seckey-cert.c:406
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "s'està generant la suma de comprovació desaconsellada de 16-bits per a la "
 "protecció de la clau secreta\n"
 
-#: g10/seskey.c:53
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "s'hi ha creat una clau feble - reintent\n"
 
 # És no-wrap?  ivb
-#: g10/seskey.c:58
+#: g10/seskey.c:67
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut evitar una clau feble per a xifratge simètric;\n"
 "hi ha hagut %d intents!\n"
 
-#: g10/seskey.c:214
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
+#: g10/seskey.c:242
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seskey.c:254
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:82
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
-#: g10/sig-check.c:105
+#: g10/sig-check.c:107
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:111
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/sig-check.c:179
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
-#: g10/sig-check.c:180
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/sig-check.c:191
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5700,7 +6140,7 @@ msgstr ""
 "amb el rellotge)\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/sig-check.c:193
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5708,61 +6148,61 @@ msgstr ""
 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:215
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:286
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
 "desconegut\n"
 
-#: g10/sig-check.c:543
+#: g10/sig-check.c:560
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocació\n"
 
-#: g10/sig-check.c:569
+#: g10/sig-check.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enllaç de la "
 "subclau\n"
 
-#: g10/sign.c:85
+#: g10/sign.c:86
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "no es poden ficar dades de notació dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:93
+#: g10/sign.c:94
 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
 msgstr ""
 "no es poden ficar dades de notació dins de signatures de clau v3 (estil PGP "
 "2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:107
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir la notació (massa gran). S'utilitza no "
 "expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:124
+#: g10/sign.c:125
 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "no es pot ficar una URL de política dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:132
+#: g10/sign.c:133
 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 "no es pot ficar una URL de política dins de signatures de clau v3 (estil PGP "
 "2.x)\n"
 
-#: g10/sign.c:145
+#: g10/sign.c:146
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -5770,7 +6210,7 @@ msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
 "no expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:173
+#: g10/sign.c:174
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -5779,64 +6219,64 @@ msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
 "no expandida.\n"
 
-#: g10/sign.c:350
+#: g10/sign.c:347
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:359
+#: g10/sign.c:356
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
 
-#: g10/sign.c:752
+#: g10/sign.c:792
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre esteu "
 "en mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:821
+#: g10/sign.c:868
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar l'algoritme de digest %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/sign.c:919
+#: g10/sign.c:995
 msgid "signing:"
 msgstr "signatura:"
 
-#: g10/sign.c:1031
+#: g10/sign.c:1110
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/sign.c:1209
+#: g10/sign.c:1294
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "s'utilitzarà xifratge %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "la clau no està marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
 "fals!\n"
 
-#: g10/skclist.c:158
+#: g10/skclist.c:182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "es descarta «%s»: duplicat\n"
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:171
+#: g10/skclist.c:195
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/skclist.c:186
+#: g10/skclist.c:210
 #, fuzzy
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
@@ -5896,54 +6336,54 @@ msgstr "error de lectura: %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
 "s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
+#: g10/tdbio.c:247
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
 
 # No em passe! ;)  ivb
-#: g10/tdbio.c:498
+#: g10/tdbio.c:500
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
+#: g10/tdbio.c:515
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:553
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: g10/tdbio.c:560
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
@@ -5952,89 +6392,89 @@ msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
+#: g10/tdbio.c:642
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
+#: g10/tdbio.c:650
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
+#: g10/tdbio.c:726
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1174
+#: g10/tdbio.c:1166
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1182
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1203
+#: g10/tdbio.c:1196
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1221
+#: g10/tdbio.c:1214
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1226
+#: g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1411
+#: g10/tdbio.c:1404
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1419
+#: g10/tdbio.c:1412
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1429
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1459
+#: g10/tdbio.c:1452
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1504
+#: g10/tdbio.c:1497
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr ""
 "la base de dades de confiança està corrompuda; per favor, executeu «gpg --"
 "fix-trustdb».\n"
 
-#: g10/textfilter.c:148
+#: g10/textfilter.c:149
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
 
-#: g10/textfilter.c:245
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
@@ -6076,499 +6516,1853 @@ msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "el registre de confiança %lu no és del tipus demanat %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:453
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:507
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
+
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
+
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
+
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:534
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
+
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
+
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "la pròxima comprovació de la base de dades de confiança serà el %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
+
+#: g10/trustdb.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
+"\n"
+
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2095
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2174
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr ""
+"no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
+
+#: g10/trustdb.c:2197
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+
+#: g10/verify.c:119
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
+"Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
+"ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
+
+# LF -> fi de línia?  ivb
+#: g10/verify.c:204
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
+
+#: g10/verify.c:249
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#: jnlib/logging.c:626
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/utf8conv.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr ""
+
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
+
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: kbx/kbxutil.c:115
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:601
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:614
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1009
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:2048
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:2056
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:2066
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1316
+#, c-format
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1330
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1334 scd/app-openpgp.c:1366 scd/app-openpgp.c:1485
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1350
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1373 scd/app-openpgp.c:1491
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1386 scd/app-openpgp.c:1426 scd/app-openpgp.c:1501
+#: scd/app-openpgp.c:2319
+#, fuzzy, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1449
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1464 scd/app-openpgp.c:2529
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1470 scd/app-openpgp.c:2538
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1475
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1482
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1631
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1631
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1635
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1685 scd/app-openpgp.c:2134
+#, fuzzy
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1691 scd/app-openpgp.c:2141
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1701
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1705
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1707
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1874
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1881
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1888
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1896 scd/app-openpgp.c:1903
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1966
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2025
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2039
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2042
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2099
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2149
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2237
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2298
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2543
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2616 scd/app-openpgp.c:2626
+#, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:107
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:123
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:124
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
+
+#: scd/scdaemon.c:125
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
+
+#: scd/scdaemon.c:128
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
+
+#: scd/scdaemon.c:133
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:134
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:193
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: scd/scdaemon.c:195
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:682
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:1030
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:1035
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/base64.c:323
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:182
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#: sm/certchain.c:203
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:242
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:259 sm/certchain.c:288
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:263 sm/certchain.c:292
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#: sm/certchain.c:403
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:423
+#, c-format
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:576 sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1266 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:343 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:667
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
+
+#: sm/certchain.c:676
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/certchain.c:680
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "La clau és disponible en: "
+
+#: sm/certchain.c:682
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:765
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/certchain.c:792
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:808
+#, fuzzy
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: sm/certchain.c:821
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:864
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:932
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
+
+#: sm/certchain.c:947
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "Empremta digital:"
+
+#: sm/certchain.c:955
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:976
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:986
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:1013 sm/import.c:158
+#, fuzzy
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: sm/certchain.c:1025
+#, fuzzy
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: sm/certchain.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "verifica una signatura"
+
+#: sm/certchain.c:1088
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1139
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
+
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "no"
+
+#: sm/certdump.c:163
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[no establert]"
+
+#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#: sm/certdump.c:544
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:579
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:604
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#: sm/certdump.c:818
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+msgstr ""
+"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+"«%2$.*1$s»\n"
+"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
+
+#: sm/certlist.c:125
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certlist.c:145
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:157
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:170
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:171
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:476
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:489
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:507
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:516
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:519
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
+
+#: sm/delete.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "certificat duplicat: esborrat"
+
+#: sm/delete.c:166
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:334
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(No es va donar una descripció)\n"
+
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:243
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
+
+#: sm/gpgsm.c:252
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "llista claus secretes"
+
+#: sm/gpgsm.c:254
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "Certificat de revocació vàlid"
+
+#: sm/gpgsm.c:257
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+
+#: sm/gpgsm.c:260
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+msgid "register a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "pass a command to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:266
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:267
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
+
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "usa la clau predeterminada com a destinatari predeterminat"
+
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "no usa el terminal en absolut"
+
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "força signatures v3"
+
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
+
+# Mode desatès (SC)  ivb
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "mode desatès: no pregunta mai"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "suposa «sí» en la majoria de les preguntes"
+
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "suposa «no» en la majoria de les preguntes"
+
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "afegeix aquest anell a la llista"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "afegeix aquest anell secret a la llista"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|HOST|usa aquest servidor per a cercar claus"
+
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM"
+
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NOM|usa l'algoritme de resum de missatges NOM"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|usa l'algoritme de compressió N"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
+"signa, comprova, xifra o desxifra\n"
+"l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:773
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1249
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1328
+#, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr ""
+
+# No em passe! ;)  ivb
+#: sm/gpgsm.c:1346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1536
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:1601
+#, fuzzy
+msgid "key generation is not available from the commandline\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1602
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+#: sm/import.c:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
+
+#: sm/import.c:227
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "Certificat correcte"
+
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
+
+#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1340
+#, c-format
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovació de la revocació: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#: sm/qualified.c:131
+#, c-format
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:224
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:321
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:393
+#, c-format
+msgid " using certificate ID %08lX\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:509
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "Signatura correcta de \""
+
+#: sm/verify.c:510
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "              alias \""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "ix"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:324
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:601
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:606
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:709
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:745
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:755
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:766
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:771
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:808
+msgid "Configuration for OCSP"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:176
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
+
+#: tools/gpgconf.c:178
+msgid "Need one component argument"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "no s'ha trobat la clau pública"
+
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:173
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Ordres:\n"
+" "
+
+#: tools/symcryptrun.c:175
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:176
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:180
+msgid "tool class (confucius)"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:181
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#: tools/symcryptrun.c:183
+msgid "secret key file (required)"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:184
+msgid "input file name (default stdin)"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:228
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: tools/symcryptrun.c:231
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:414
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+# Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
+#: tools/symcryptrun.c:545
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:551
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:557
+msgid "no --keyfile option provided\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:568
+msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:593
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:666
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:683
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:801
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: tools/symcryptrun.c:856
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha creat l'anell: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:869
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:1044
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+#: tools/symcryptrun.c:1064
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
-#, fuzzy
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[revocada]"
+#: tools/symcryptrun.c:1071
+#, fuzzy, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
 #, fuzzy
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[caducada]"
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:513
-#, fuzzy
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "desconeguda"
+#~ msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[  undef ]"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
 
-#: g10/trustdb.c:516
-msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Introduïu la contrasenya: "
 
-#: g10/trustdb.c:517
-msgid "[  full  ]"
-msgstr ""
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Repetiu la contrasenya: "
 
-#: g10/trustdb.c:518
-msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "undefined"
-msgstr ""
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
 
-#: g10/trustdb.c:534
-#, fuzzy
-msgid "never"
-msgstr "mai       "
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
 
-#: g10/trustdb.c:535
-msgid "marginal"
-msgstr ""
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
 
-#: g10/trustdb.c:536
-msgid "full"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:537
-msgid "ultimate"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr ""
-"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
-"\n"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "la pròxima comprovació de la base de dades de confiança serà el %s\n"
+# Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
-"\n"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
-"no és necessària una comprovació de la base de dades de confiança\n"
-"\n"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau pública %08lX: %s\n"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2095
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+# No em passe! ;)  ivb
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
-"no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
+#~ "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
+#~ "\n"
+#~ "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
+#~ "\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
+#~ "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2283
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que "
+#~ "el\n"
+#~ "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2358
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
-#: g10/verify.c:117
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
-"Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
-"ha de ser el primer que figure en la línia d'ordres.\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
 
-# LF -> fi de línia?  ivb
-#: g10/verify.c:192
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "la línia d'entrada %u és massa llarga o hi falta un fí de línia\n"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Enter PIN: "
+#~ msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "error general"
+#, fuzzy
+#~ msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
+#~ msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "el tipus de paquet és desconegut"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "la versió és desconeguda"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "error general"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau pública és desconegut"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "el tipus de paquet és desconegut"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "l'algoritme de resum és desconegut"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "la versió és desconeguda"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "la clau pública és errònia"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de clau pública és desconegut"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "la clau secreta és errònia"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de resum és desconegut"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "la signatura és errònia"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "la clau pública és errònia"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "la suma de control és errònia"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "la clau secreta és errònia"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "la contrasenya és errònia"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "la signatura és errònia"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "no s'ha trobat la clau pública"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "la suma de control és errònia"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
+#~ msgid "unknown cipher algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
+#~ msgid "can't open the keyring"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "el paquet és invàlid"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "el paquet és invàlid"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "l'armadura és invàlida"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "l'armadura és invàlida"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "la clau secreta no està disponible"
+#~ msgid "secret key not available"
+#~ msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
 
 # Gènere?  Nombre?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
-msgstr "no és suportat"
+#~ msgid "not supported"
+#~ msgstr "no és suportat"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "la clau és incorrecta"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "la clau és incorrecta"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "error de lectura"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "error de lectura"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "error d'escriptura"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "error d'escriptura"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "l'algoritme de compressió és desconegut"
+#~ msgid "unknown compress algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de compressió és desconegut"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "error en l'obertura del fitxer"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "error en l'obertura del fitxer"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "error en la creació del fitxer"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "error en la creació del fitxer"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "la contrasenya és invàlida"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "la contrasenya és invàlida"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau pública no és implementat"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de clau pública no és implementat"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
-
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "error de la base de dades de confiança"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "l'MPI és erroni"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "error de la base de dades de confiança"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "límit de recursos"
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "límit de recursos"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "l'anell no és vàlid"
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "l'anell no és vàlid"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "el certificat és incorrecte"
+#~ msgid "bad certificate"
+#~ msgstr "el certificat és incorrecte"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "l'id d'usuari és malformat"
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "l'id d'usuari és malformat"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "error en el tancament del fitxer"
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "error en el tancament del fitxer"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "error en l'eliminació del fitxer"
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "error en l'eliminació del fitxer"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "dades inesperades"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "dades inesperades"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "conflicte de data"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "conflicte de data"
 
 # Ací veus pq jo pose «no és vàlid» en comptes de «és invàlid».  ivb
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "l'algoritme de clau pública és inusable"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "l'algoritme de clau pública és inusable"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "el fitxer existeix"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "el fitxer existeix"
 
 # Segons context: la clau és feble?  ivb
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "clau feble"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "clau feble"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "l'argument és invàlid"
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "l'argument és invàlid"
 
 # La «U» és masculina o femenina?  ivb
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "l'URI és errònia"
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "l'URI és errònia"
 
 # Ídem.  ivb
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "l'URI no és suportada"
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "l'URI no és suportada"
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "error de la xarxa"
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "error de la xarxa"
 
 # Gènere?  Nombre?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "no és xifrat"
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "no és xifrat"
 
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "no processat"
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "no processat"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "ls clau pública és inusable"
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "ls clau pública és inusable"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "la clau secreta és inusable"
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "la clau secreta és inusable"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "error de servidor de claus"
-
-#: util/errors.c:109
-#, fuzzy
-msgid "canceled"
-msgstr "Cancel·la"
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "error de servidor de claus"
 
 # Gènere?  Nombre?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: util/errors.c:110
 #, fuzzy
-msgid "no card"
-msgstr "no és xifrat"
+#~ msgid "no card"
+#~ msgstr "no és xifrat"
 
-#: util/errors.c:111
 #, fuzzy
-msgid "no data"
-msgstr "no hi ha dades signades\n"
-
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
-
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
-
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... açò és un bug (%s:%d:%s)\n"
-
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
-
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "sí|si"
-
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "sS"
-
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "no"
-
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
-
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "ix"
-
-# «xX»?  ivb
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "xX"
-
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr ""
-
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr ""
-
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr ""
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "no hi ha dades signades\n"
 
-#: util/miscutil.c:411
-#, fuzzy
-msgid "cC"
-msgstr "c"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... açò és un bug (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "AVÍS: esteu usant memòria insegura!\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "AVÍS: esteu usant memòria insegura!\n"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr ""
-"si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a més informació\n"
+#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a més informació\n"
 
 # Últimament pense si «iniciar» no serà millor que «inicialitzar»?  ivb
 # Segons SC, hi ha diferència. jm
-#: util/secmem.c:350
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "l'operació no és possible sense memòria segura inicialitzada\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "l'operació no és possible sense memòria segura inicialitzada\n"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
-#~ "with an '='\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
-#~ "amb el signe «=»\n"
-
-#~ msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-#~ msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-#~ msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
-
-#~ msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-#~ msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
-
-#~ msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-#~ msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
-
-#~ msgid "not human readable"
-#~ msgstr "no llegible per humans"
+#~ "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+#~ msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "all export-clean-* options from above"
@@ -6592,25 +8386,9 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
-#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "No user IDs are removable.\n"
 #~ msgstr "No hi ha usuari per a la clau\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error getting serial number: %s\n"
-#~ msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
-
 #~ msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "la contrasenya és incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) és "
@@ -6626,18 +8404,9 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "can't get server write FD for the agent\n"
 #~ msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
 
-#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-#~ msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
-
-#~ msgid "passphrase too long\n"
-#~ msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
-
 #~ msgid "invalid response from agent\n"
 #~ msgstr "la resposta de l'agent és invàlida\n"
 
-#~ msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
-
 #~ msgid "select secondary key N"
 #~ msgstr "tria la clau secundària N"
 
@@ -6707,18 +8476,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "En-Armor a file or stdin"
 #~ msgstr "crea l'armadura d'un fitxer o d'stdin"
 
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-#~ msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
-
-#~ msgid "use the default key as default recipient"
-#~ msgstr "usa la clau predeterminada com a destinatari predeterminat"
-
-#~ msgid "don't use the terminal at all"
-#~ msgstr "no usa el terminal en absolut"
-
-#~ msgid "force v3 signatures"
-#~ msgstr "força signatures v3"
-
 #~ msgid "do not force v3 signatures"
 #~ msgstr "no força signatures v3"
 
@@ -6728,49 +8485,18 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "do not force v4 key signatures"
 #~ msgstr "no força signatures de clau v4"
 
-#~ msgid "always use a MDC for encryption"
-#~ msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
-
 #~ msgid "never use a MDC for encryption"
 #~ msgstr "mai utilitza un MDC per a xifrar"
 
 #~ msgid "use the gpg-agent"
 #~ msgstr "utilitza el gpg-agent"
 
-# Mode desatès (SC)  ivb
-#~ msgid "batch mode: never ask"
-#~ msgstr "mode desatès: no pregunta mai"
-
-#~ msgid "assume yes on most questions"
-#~ msgstr "suposa «sí» en la majoria de les preguntes"
-
-#~ msgid "assume no on most questions"
-#~ msgstr "suposa «no» en la majoria de les preguntes"
-
-#~ msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-#~ msgstr "afegeix aquest anell a la llista"
-
-#~ msgid "add this secret keyring to the list"
-#~ msgstr "afegeix aquest anell secret a la llista"
-
-#~ msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-#~ msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
-
-#~ msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-#~ msgstr "|HOST|usa aquest servidor per a cercar claus"
-
-#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-#~ msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
-
 #~ msgid "|[file]|write status info to file"
 #~ msgstr "|fitxer|escriu informació d'estat en un fitxer"
 
 #~ msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
 #~ msgstr "|IDCLAU|confia absolutament en aquesta clau"
 
-#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
-#~ msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
-
 #~ msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 #~ msgstr "emula el mode descrit en RFC1991"
 
@@ -6794,15 +8520,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 #~ msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM per a les contrasenyes"
 
-#~ msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM"
-
-#~ msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-#~ msgstr "|NOM|usa l'algoritme de resum de missatges NOM"
-
-#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
-#~ msgstr "|N|usa l'algoritme de compressió N"
-
 # elimina o descarta? jm
 #~ msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 #~ msgstr "descarta el camp keyid dels paquets xifrats"
@@ -6832,12 +8549,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "--nrlsign-key user-id"
 #~ msgstr "--nrlsign-key user-id"
 
-#~ msgid "can't open %s: %s\n"
-#~ msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
-
-#~ msgid " i = please show me more information\n"
-#~ msgstr " i = mostra més informació\n"
-
 #~ msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 #~ msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
 
@@ -7040,9 +8751,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "rev- faked revocation found\n"
 #~ msgstr "rev- s'ha trobat una revocació falsa\n"
 
-#~ msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
-#~ msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovació de la revocació: %s\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\"\n"
 #~ "locally signed with your key %08lX at %s\n"
@@ -7071,9 +8779,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 #~ msgstr "no s'ha pogut obtenir del servidor la clau: %s\n"
 
-#~ msgid "error sending to `%s': %s\n"
-#~ msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
-
 #~ msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 #~ msgstr "l'enviament a «%s» ha tingut èxit (status=%u)\n"
 
@@ -7138,9 +8843,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ "s'està comprovant en profunditat %d signat=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/"
 #~ "%d/%d\n"
 
-#~ msgid "%s: can't create directory: %s\n"
-#~ msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
-
 #~ msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 #~ msgstr ""
 #~ "Si voleu utilitzar aquesta clau revocada de totes maneres, dieu «sí»."
@@ -7213,9 +8915,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
 #~ msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
-#~ msgid "can't open file: %s\n"
-#~ msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
-
 #~ msgid "error: missing colon\n"
 #~ msgstr "error: falten dos punts\n"
 
@@ -7318,13 +9017,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ "\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "No certificates with undefined trust found.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid ""
 #~ "No trust values changed.\n"
 #~ "\n"
 #~ msgstr ""
@@ -7347,12 +9039,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
 #~ msgstr "Realment necessiteu una clau tan llarga? "
 
-#~ msgid "%s: user not found: %s\n"
-#~ msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari: %s\n"
-
-#~ msgid "certificate read problem: %s\n"
-#~ msgstr "problema en la lectura del certificat: %s\n"
-
 #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "massa entrades en la memòria cau de claus desconegudes - desactivada\n"
@@ -7363,9 +9049,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
 #~ msgstr "clau %08lX: la nostra còpia no té autosignatura\n"
 
-#~ msgid "%s: user not found\n"
-#~ msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
-
 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
 #~ msgstr "es suposa MDC erroni a causa d'un bit crític desconegut\n"
 
@@ -7422,12 +9105,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "Invalid user ID revocation"
 #~ msgstr "Revocació d'ID d'usuari invàlida"
 
-#~ msgid "Valid certificate revocation"
-#~ msgstr "Certificat de revocació vàlid"
-
-#~ msgid "Good certificate"
-#~ msgstr "Certificat correcte"
-
 #~ msgid "Invalid certificate revocation"
 #~ msgstr "Certificat de revocació invàlid"
 
@@ -7437,9 +9114,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
 #~ msgstr "el registre de signatura %lu[%d] apunta a un registre incorrecte.\n"
 
-#~ msgid "duplicated certificate - deleted"
-#~ msgstr "certificat duplicat: esborrat"
-
 #~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
 #~ msgstr "tdbio_search_dir ha fallat: %s\n"
 
@@ -7464,9 +9138,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus públiques\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
-#~ msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
-
 #~ msgid "\t%lu keys updated\n"
 #~ msgstr "\t%lu clau actualitzades\n"
 
@@ -7510,9 +9181,6 @@ msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
 #~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
 #~ msgstr "AVÍS: encara no es poden manejar registres de prefències llargs\n"
 
-#~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
-#~ msgstr "%s: no s'ha creat l'anell: %s\n"
-
 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
 #~ msgstr "No es poden usar claus RSA en aquesta versió\n"