Updated
[gnupg.git] / po / ca.po
index f865219..88ac26f 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -26,8 +26,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-03-09 13:31+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -35,416 +35,906 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
+#: agent/call-pinentry.c:193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
+#: agent/call-pinentry.c:390
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
+#: agent/call-pinentry.c:393
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+#: agent/call-pinentry.c:440
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "la línia és massa llarga\n"
 
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3363 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2323
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:772 g10/sign.c:932 g10/sign.c:1045
-#: g10/sign.c:1195 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:461
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
 
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:469
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
 
-# Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
+#: agent/call-pinentry.c:474
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
+#: agent/call-pinentry.c:486
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "l'MPI és erroni"
 
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:523
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
 
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
+#: agent/command-ssh.c:531
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
 
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
-#: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:790 g10/sign.c:1061 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
+#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
+#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
+#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
+#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
+#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
+#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
-
-# No em passe! ;)  ivb
-#: cipher/random.c:569
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
 
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
+#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
 
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/command-ssh.c:1621
+#, c-format
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
-"per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
-"\n"
-"NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
-"\n"
 
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
-"vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1626
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#: agent/command-ssh.c:1646
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 "\n"
-"No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
-"sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1696
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1711
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:2016
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+#: agent/command-ssh.c:2351
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2852
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/divert-scd.c:219
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
+
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Repetiu la contrasenya: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/genkey.c:90
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr ""
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
+
+#: agent/genkey.c:101
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+#: agent/genkey.c:146
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
+#: tools/symcryptrun.c:487
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:103
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
 msgstr ""
+"@\n"
+"Opcions:\n"
+" "
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+msgid "verbose"
+msgstr "detall"
+
+#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "una mica més silenciós"
+
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
+
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:126
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:187
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:129
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr ""
+"Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:133
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:135
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "genera un nou parell de claus"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:143
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:148
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:158
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:161
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:247
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:249
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:308
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:311
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
+#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armadura: %s\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
 
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
+#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
+#, c-format
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "capçalera d'armadura: "
+#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
 
-# És un missatge d'error?  ivb
-# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
+#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
 
 
-# FIXME: un-indiar. jm
-#: g10/armor.c:566
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "armadura inesperada:"
+#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "CRC malformat\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
 
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1375
 #, fuzzy, c-format
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:839
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1379
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "error en l'última línia\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
 
-#: g10/armor.c:1152
+#: agent/gpg-agent.c:1486
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1503
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1508
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1731
+#, fuzzy
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1207
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1210
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1213
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1218
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+# Parts?  Peces?  ivb
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:470
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:479
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:499
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:505
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "sí|si"
+
+#: agent/trustlist.c:505
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:493
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1623
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:389
+#, fuzzy
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
+#, fuzzy
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+# bolcats de memòria?  ivb
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
+
+# Indi. ivb
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
+
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "sí|si"
+
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "sS"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "ix"
+
+# «xX»?  ivb
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "xX"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
+msgstr ""
+
+#: common/yesno.c:115
+#, fuzzy
+msgid "cC"
+msgstr "c"
+
+#: g10/armor.c:368
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armadura: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:407
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "armor header: "
+msgstr "capçalera d'armadura: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
+
+# És un missatge d'error?  ivb
+# «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
+#: g10/armor.c:481
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
+
+# FIXME: un-indiar. jm
+#: g10/armor.c:616
+#, fuzzy
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "armadura inesperada:"
+
+#: g10/armor.c:628
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
+
+#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
+#: g10/armor.c:825
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:859
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:867
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "CRC malformat\n"
+
+#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
+
+#: g10/armor.c:891
+#, fuzzy
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
+
+#: g10/armor.c:895
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "error en l'última línia\n"
+
+#: g10/armor.c:1206
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: g10/armor.c:1211
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
 
-#: g10/armor.c:1161
+#: g10/armor.c:1215
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
 "utilitzat un MTA amb errors\n"
 
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
 "utilitzat un MTA amb errors\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
+#: g10/build-packet.c:978
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:990
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:996
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1014
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+msgid "not human readable"
+msgstr "no llegible per humans"
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 # Destès? ivb
 # Desatès, sí. jm
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 # Destès? ivb
 # Desatès, sí. jm
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
+#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "La vostra selecció? "
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "La vostra selecció? "
 
-#: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr "[no establert]"
 
 msgid "[not set]"
 msgstr "[no establert]"
 
-#: g10/card-util.c:412
+#: g10/card-util.c:414
 msgid "male"
 msgstr "home"
 
 msgid "male"
 msgstr "home"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "female"
 msgstr "dóna"
 
 msgid "female"
 msgstr "dóna"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "unspecified"
 msgstr "no especificat"
 
 msgid "unspecified"
 msgstr "no especificat"
 
@@ -452,134 +942,134 @@ msgstr "no especificat"
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/card-util.c:440
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "not forced"
 msgstr "no forçat"
 
 msgid "not forced"
 msgstr "no forçat"
 
-#: g10/card-util.c:440
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr "forçat"
 
 msgid "forced"
 msgstr "forçat"
 
-#: g10/card-util.c:518
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:539
+#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:559
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:580
+#: g10/card-util.c:582
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:588
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:694
+#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:704
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:763
+#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:773
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:793
+#: g10/card-util.c:795
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "preferències actualitzades"
 
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "preferències actualitzades"
 
-#: g10/card-util.c:801
+#: g10/card-util.c:803
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/card-util.c:810
+#: g10/card-util.c:812
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/card-util.c:831
+#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:845
+#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/card-util.c:866
+#: g10/card-util.c:868
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital:"
 
 #, fuzzy
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Empremta digital:"
 
-#: g10/card-util.c:889
+#: g10/card-util.c:891
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
-#: g10/card-util.c:937
+#: g10/card-util.c:939
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:940
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
 
-#: g10/card-util.c:947
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1032
+#: g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1074
+#: g10/card-util.c:1076
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1083
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -587,200 +1077,155 @@ msgid ""
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1122
+#: g10/card-util.c:1120
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1202
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1237
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
 
-#: g10/card-util.c:1242
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1247
+#: g10/card-util.c:1245
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
-#: g10/card-util.c:1320
+#: g10/card-util.c:1318
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
 # «ajuda», evidentment. jm
 #, fuzzy
 msgid "show admin commands"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
 # «ajuda», evidentment. jm
-#: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
 msgid "show this help"
 msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
 msgid "show this help"
 msgstr "mostra aquesta ajuda"
 
-#: g10/card-util.c:1323
+#: g10/card-util.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
 #, fuzzy
 msgid "list all available data"
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1327
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "canvia la data de caducitat"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the login name"
 msgstr "canvia la data de caducitat"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1328
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "canvia la confiança"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
 #, fuzzy
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
 #, fuzzy
 msgid "generate new keys"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
 msgid "Command> "
 msgstr "Ordre> "
 
 msgid "Command> "
 msgstr "Ordre> "
 
-#: g10/card-util.c:1494
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/card-util.c:1523
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1527
+#: g10/card-util.c:1525
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:917
-#, fuzzy
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-#, fuzzy
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
-
-#: g10/cardglue.c:920
-#, fuzzy
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3723 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1698
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1712
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
@@ -824,55 +1269,55 @@ msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1215
+#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:234
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:557
+#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:487
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:512
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:543
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
 "esteu xifrant.\n"
 
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
 "esteu xifrant.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:561
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:896
+#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -881,178 +1326,215 @@ msgstr ""
 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
 "destinatari\n"
 
 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
 "destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:767
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:864
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
 # És no-wrap?  ivb
 # Com? jm
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
 # És no-wrap?  ivb
 # Com? jm
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
 "simètric.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
 "simètric.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:147
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
 
 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
 
 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
-
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
 "d'opcions permissos insegurs\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
 "d'opcions permissos insegurs\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:345
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
 "externs\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
 "externs\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:423
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:426
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/export.c:63
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:67
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:69
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:71
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:340
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:369
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:377
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:539
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:562
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:583
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:632
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr ""
+"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+#, fuzzy
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
+
+#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
+#: g10/getkey.c:1004
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1831
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr ""
+"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
+
+#: g10/getkey.c:2616
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
+
+#: g10/getkey.c:2663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
+
+#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1060,130 +1542,135 @@ msgstr ""
 "@Ordres:\n"
 " "
 
 "@Ordres:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:369
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "crea una signatura separada"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "crea una signatura separada"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgstr "xifra dades"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifica una signatura"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifica una signatura"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgstr "llista claus"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "llista claus"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "llista claus i signatures"
 
 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "llista claus i signatures"
 
 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:383
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "comprova les signatures de la claus"
 
 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "comprova les signatures de la claus"
 
 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgstr "llista claus secretes"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "llista claus secretes"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign a key"
 msgstr "signa una clau"
 
 msgid "sign a key"
 msgstr "signa una clau"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signa una clau localment"
 
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signa una clau localment"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signa o edita una clau"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signa o edita una clau"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "genera un certificat de revocació"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "genera un certificat de revocació"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importa/fon claus"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importa/fon claus"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:408
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:419
 msgid "update the trust database"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
 msgid "update the trust database"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1193,52 +1680,47 @@ msgstr ""
 "Opcions:\n"
 " "
 
 "Opcions:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
 
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
 
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "usa el mode de text canònic"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "usa el mode de text canònic"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "fitxer d'eixida"
 
 msgid "use as output file"
 msgstr "fitxer d'eixida"
 
-# Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "detall"
-
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "no fa cap canvi"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "no fa cap canvi"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:480
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:522
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:523
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1249,7 +1731,7 @@ msgstr ""
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1269,15 +1751,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:764
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:767
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1292,7 +1774,7 @@ msgstr ""
 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
 # encara no m'agraden massa... jm
 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
 # encara no m'agraden massa... jm
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1300,19 +1782,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmes suportats:\n"
 
 "\n"
 "Algoritmes suportats:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:781
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Clau pública: "
 
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Clau pública: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Xifratge: "
 
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Xifratge: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:795
 msgid "Hash: "
 msgstr "Dispersió: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Dispersió: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Compressió: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Compressió: "
 
@@ -1320,630 +1802,564 @@ msgstr "Compressió: "
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1074
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1271
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1274
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 # Indi. ivb
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1283
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1295
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1298
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1301
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1307
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1561
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1565
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1567
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1569
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1571
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/gpg.c:1850
+#: g10/gpg.c:1989
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1892
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:1896
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:1903
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:2118 g10/gpg.c:2719 g10/gpg.c:2738
+#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2131
+#: g10/gpg.c:2262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr ""
 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
 
-#: g10/gpg.c:2285 g10/gpg.c:2297
+#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2373
+#: g10/gpg.c:2511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2397 g10/keyedit.c:4048
+#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2409
+#: g10/gpg.c:2546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2412
+#: g10/gpg.c:2549
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2419
+#: g10/gpg.c:2556
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2422
+#: g10/gpg.c:2559
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2429
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2432
+#: g10/gpg.c:2569
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2439
+#: g10/gpg.c:2576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2442
+#: g10/gpg.c:2579
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2450
+#: g10/gpg.c:2587
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2589
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2591
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2593
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2460
+#: g10/gpg.c:2597
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2599
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2601
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2603
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2605
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2607
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2477
+#: g10/gpg.c:2614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2480
+#: g10/gpg.c:2617
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2487
+#: g10/gpg.c:2624
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2637
+#: g10/gpg.c:2798
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2640
+#: g10/gpg.c:2801
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2708
+#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
 
 # FIXME: preferència? jm
 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
 
 # FIXME: preferència? jm
 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
-#: g10/gpg.c:2712
+#: g10/gpg.c:2886
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2721
+#: g10/gpg.c:2895
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2724
+#: g10/gpg.c:2898
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2731
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
-
-#: g10/gpg.c:2746
+#: g10/gpg.c:2913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # clares -> en clar?  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # clares -> en clar?  ivb
-#: g10/gpg.c:2760
+#: g10/gpg.c:2927
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2766
+#: g10/gpg.c:2933
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
 
-#: g10/gpg.c:2772
+#: g10/gpg.c:2939
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
 "habilitat.\n"
 
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
 "habilitat.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2785
+#: g10/gpg.c:2952
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:2852 g10/gpg.c:2876
+#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2858 g10/gpg.c:2882
+#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2864
+#: g10/gpg.c:3030
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2870
+#: g10/gpg.c:3036
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
 
-#: g10/gpg.c:2885
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:3053
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:3055
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:3057
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:3059
 #, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2896
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
 
-#: g10/gpg.c:2900
+#: g10/gpg.c:3066
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2907
+#: g10/gpg.c:3073
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2916
+#: g10/gpg.c:3082
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2920
+#: g10/gpg.c:3086
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2924
+#: g10/gpg.c:3090
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
 
-#: g10/gpg.c:2957
+#: g10/gpg.c:3123
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3004
+#: g10/gpg.c:3170
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3009
+#: g10/gpg.c:3175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3014
+#: g10/gpg.c:3180
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3110
+#: g10/gpg.c:3272
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3283
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-#: g10/gpg.c:3132
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3139
+#: g10/gpg.c:3311
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3151
+#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3164
+#: g10/gpg.c:3336
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3169
+#: g10/gpg.c:3341
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3187
+#: g10/gpg.c:3359
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3200
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3215
+#: g10/gpg.c:3387
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3389
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3220
+#: g10/gpg.c:3392
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3240
+#: g10/gpg.c:3412
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3249
+#: g10/gpg.c:3421
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3274
+#: g10/gpg.c:3446
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3282
+#: g10/gpg.c:3454
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3286
+#: g10/gpg.c:3458
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key user-id"
 
-#: g10/gpg.c:3307
+#: g10/gpg.c:3479
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
 
-#: g10/gpg.c:3378
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
-
-#: g10/gpg.c:3415
+#: g10/gpg.c:3564
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3566
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3430
+#: g10/gpg.c:3579
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3440
+#: g10/gpg.c:3589
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3491
+#: g10/gpg.c:3640
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3499
+#: g10/gpg.c:3648
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3586
+#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3709
+#: g10/gpg.c:3855
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nom_del_fitxer]"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nom_del_fitxer]"
 
-#: g10/gpg.c:3713
+#: g10/gpg.c:3859
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4014
+#: g10/gpg.c:4171
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4173
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/gpg.c:4049
+#: g10/gpg.c:4206
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr ""
-"hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
-
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2876
-#, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
-
-#: g10/getkey.c:933 g10/getkey.c:950 g10/getkey.c:970 g10/getkey.c:986
-#: g10/getkey.c:1001
-#, c-format
-msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1800
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr ""
-"La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
-
-#: g10/getkey.c:2354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
-
-#: g10/getkey.c:2585
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
-
-#: g10/getkey.c:2632
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "una mica més silenciós"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
 
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1951,7 +2367,7 @@ msgstr ""
 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
 
 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
@@ -1961,7 +2377,7 @@ msgstr ""
 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
 
 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1975,17 +2391,17 @@ msgstr ""
 
 # "clau no confiable"? jm
 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
 
 # "clau no confiable"? jm
 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
-#: g10/helptext.c:62
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
 
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
 
-#: g10/helptext.c:66
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
 
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1999,7 +2415,7 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
@@ -2009,16 +2425,16 @@ msgstr ""
 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
 
 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
 
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
 
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -2030,19 +2446,19 @@ msgstr ""
 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
 "el valor donat com un interval."
 
 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
 "el valor donat com un interval."
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
 
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
 
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
 
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -2056,11 +2472,11 @@ msgstr ""
 "O  continua la generació de les claus.\n"
 "Q  ix."
 
 "O  continua la generació de les claus.\n"
 "Q  ix."
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
 
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2139,12 +2555,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
 
 "\n"
 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
 
 #, fuzzy
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -2152,11 +2568,11 @@ msgstr ""
 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
 "Tots els certificats també es perdran!"
 
 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
 "Tots els certificats també es perdran!"
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -2167,7 +2583,7 @@ msgstr ""
 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
 "per aquesta clau."
 
 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
 "per aquesta clau."
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2180,7 +2596,7 @@ msgstr ""
 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
 "certificada."
 
 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
 "certificada."
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -2188,7 +2604,7 @@ msgstr ""
 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
 "de claus."
 
 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
 "de claus."
 
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2202,7 +2618,7 @@ msgstr ""
 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
 "hi ha una segona disponible."
 
 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
 "hi ha una segona disponible."
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
@@ -2213,23 +2629,23 @@ msgstr ""
 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
 
 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
 
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
 
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
 
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
 
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -2237,7 +2653,7 @@ msgstr ""
 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
 
 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2266,7 +2682,7 @@ msgstr ""
 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
 "      de correu com a invàlida.\n"
 
 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
 "      de correu com a invàlida.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -2276,325 +2692,322 @@ msgstr ""
 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
 "Una línia buida indica el final del text.\n"
 
 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
 "Una línia buida indica el final del text.\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
 
 msgid "No help available"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
 
-#: g10/import.c:95
+#: g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:97
+#: g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:99
+#: g10/import.c:100
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
 #, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
-#: g10/import.c:101
+#: g10/import.c:102
 #, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:103
+#: g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:105
+#: g10/import.c:106
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
 #, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "la clau secreta és inusable"
 
-#: g10/import.c:107
+#: g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:262
+#: g10/import.c:271
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
 
-#: g10/import.c:271
+#: g10/import.c:280
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
 
-#: g10/import.c:288
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:290
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:293
+#: g10/import.c:302
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "                sense ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "                sense ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:295
+#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              importades: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "              importades: %lu"
 
-#: g10/import.c:301
+#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "          no modificades: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "          no modificades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:303
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:318
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "              importades: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "              importades: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:562
+#: g10/import.c:571
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:564
-#, fuzzy
-msgid "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
-
-#: g10/import.c:601
+#: g10/import.c:609
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:613
+#: g10/import.c:621
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/import.c:625
+#: g10/import.c:633
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:638
+#: g10/import.c:646
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:640
+#: g10/import.c:648
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:664
+#: g10/import.c:672
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
+#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 
-#: g10/import.c:741
+#: g10/import.c:751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
 
-#: g10/import.c:756
+#: g10/import.c:766
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:762
+#: g10/import.c:772
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
 
-#: g10/import.c:764
+#: g10/import.c:774
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
 
-#: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
+#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/import.c:780
+#: g10/import.c:790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
 
-#: g10/import.c:789
+#: g10/import.c:799
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:795 g10/sign.c:1066
+#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
-#: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
+#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
+#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:817
+#: g10/import.c:827
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:841
+#: g10/import.c:851
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
-#: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
+#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
+#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
 
-#: g10/import.c:903
+#: g10/import.c:913
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
-#: g10/import.c:906
+#: g10/import.c:916
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:909
+#: g10/import.c:919
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
 
-#: g10/import.c:912
+#: g10/import.c:922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:915
+#: g10/import.c:925
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
 
-#: g10/import.c:918
+#: g10/import.c:928
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
 
-#: g10/import.c:921
+#: g10/import.c:931
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:924
+#: g10/import.c:934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
 
-#: g10/import.c:927
+#: g10/import.c:937
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:930
+#: g10/import.c:940
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
 
-#: g10/import.c:953
+#: g10/import.c:963
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
 
-#: g10/import.c:1098
+#: g10/import.c:1126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1109
+#: g10/import.c:1137
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
+#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#: g10/import.c:1165
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
 
-#: g10/import.c:1166
+#: g10/import.c:1195
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
 
-#: g10/import.c:1176
+#: g10/import.c:1205
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1206
+#: g10/import.c:1235
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2604,22 +3017,22 @@ msgstr ""
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
-#: g10/import.c:1249
+#: g10/import.c:1278
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
 
-#: g10/import.c:1281
+#: g10/import.c:1310
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1347
+#: g10/import.c:1376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
 
-#: g10/import.c:1362
+#: g10/import.c:1391
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
@@ -2627,195 +3040,195 @@ msgstr ""
 "s»\n"
 "\n"
 
 "s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/import.c:1364
+#: g10/import.c:1393
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1411
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
 
-#: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
+#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
 
-#: g10/import.c:1395
+#: g10/import.c:1424
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
 
-#: g10/import.c:1410
+#: g10/import.c:1439
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
 
-#: g10/import.c:1432
+#: g10/import.c:1461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
 
-#: g10/import.c:1445
+#: g10/import.c:1474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
 
-#: g10/import.c:1460
+#: g10/import.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
 
-#: g10/import.c:1502
+#: g10/import.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
 
-#: g10/import.c:1523
+#: g10/import.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/import.c:1579
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1560
+#: g10/import.c:1589
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/import.c:1606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1591
+#: g10/import.c:1620
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
 "descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1628
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
 
-#: g10/import.c:1699
+#: g10/import.c:1728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
 
-#: g10/import.c:1761
+#: g10/import.c:1790
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
 "08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
 "08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1775
+#: g10/import.c:1804
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
 "present.\n"
 
-#: g10/import.c:1834
+#: g10/import.c:1863
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1868
+#: g10/import.c:1897
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
 
-#: g10/import.c:2257
+#: g10/import.c:2286
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2294
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/import.c:2267
+#: g10/import.c:2296
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revocació]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revocació]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 signatura errònia\n"
 
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 signatura errònia\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d signatures errònies\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d signatures errònies\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
 
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2827,65 +3240,65 @@ msgstr ""
 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
 
 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
 
 # O no s'ha pogut? ivb
 # FIXME: comprovar context. jm
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
 
 # O no s'ha pogut? ivb
 # FIXME: comprovar context. jm
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1757
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  No es pot signar.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  No es pot signar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:684
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:686
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2894,11 +3307,11 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
 
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2907,11 +3320,11 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
 "ha caducat.\n"
 
 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
 "ha caducat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2920,54 +3333,54 @@ msgstr ""
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura local.\n"
 
 "La vostra signatura en «%s»\n"
 "és una signatura local.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:784
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:811
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "La clau ha caducat!"
 
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "La clau ha caducat!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
 
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
 
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2977,32 +3390,32 @@ msgstr ""
 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
 "contestar, entreu «0».\n"
 
 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
 "contestar, entreu «0».\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:934
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
 
 #, fuzzy
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3011,100 +3424,100 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
 "amb la vostra clau: \""
 
 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
 "amb la vostra clau: \""
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:965
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Açò serà una autosignatura.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Açò serà una autosignatura.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:971
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:979
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:989
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:996
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1003
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1008
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1023
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Signar realment? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4744 g10/keyedit.c:4835 g10/keyedit.c:4899
-#: g10/keyedit.c:4960 g10/sign.c:355
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
+#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "La clau està protegida.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "La clau està protegida.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3112,11 +3525,11 @@ msgstr ""
 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
 "\n"
 
 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1206
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3125,65 +3538,65 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
 "\n"
 
 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1209
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1280
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
 
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1369
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
 #, fuzzy
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "select user ID N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
 msgid "select user ID N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1373
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
 #, fuzzy
 msgid "select subkey N"
 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1374
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "revoca signatures"
 
 #, fuzzy
 msgid "check signatures"
 msgstr "revoca signatures"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1379
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1384
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signa la clau localment"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signa la clau localment"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1386
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a user ID"
 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 
@@ -3191,153 +3604,153 @@ msgstr "afegeix un ID d'usuari"
 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "afegeix un photo ID"
 
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "afegeix un photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1396
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "esborra un ID d'usuari"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "esborra un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1401
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
 #, fuzzy
 msgid "add a subkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1413
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "esborra una clau secundària"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "esborra una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "afegeix una clau de revocació"
 
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "afegeix una clau de revocació"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1417
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
 #, fuzzy
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1419
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1421
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
 #, fuzzy
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1423
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
 
 #, fuzzy
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "llista les preferències (detallat)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "llista les preferències (detallat)"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1430
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
 #, fuzzy
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1435
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1437
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
 #, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "canvia la confiança"
 
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "canvia la confiança"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1445
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "revoca un ID d'usuari"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "revoca un ID d'usuari"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1452
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "revoca una clau secundària"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1453
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "activa una clau"
 
 #, fuzzy
 msgid "enable key"
 msgstr "activa una clau"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1454
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "desactiva una clau"
 
 # Igual que dalt.  ivb
 # Idem :) jm
 #, fuzzy
 msgid "disable key"
 msgstr "desactiva una clau"
 
 # Igual que dalt.  ivb
 # Idem :) jm
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1455
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "mostra el photo ID"
 
 #, fuzzy
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "mostra el photo ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1595
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1678
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1686
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
 
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1705
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3345,246 +3758,246 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1745
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1764
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1771
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1780
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1803
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1827
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1829
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1830
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1880
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1892
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1920
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1934
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1951
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1975
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1978
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2014
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2015
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2033
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2044
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2046
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2096
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2138
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "estableix la llista de preferències"
 
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "estableix la llista de preferències"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2144
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2146
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2214
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Voleu desar els canvis? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Voleu desar els canvis? "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2217
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2227
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2234
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2342
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Funcionalitats: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Funcionalitats: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notació: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notació: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2639
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2698
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2719
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2725
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (sensible)"
 
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (sensible)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:525
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revocada]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:531 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [caduca: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " confiança: %c/%c"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " confiança: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
 
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3592,19 +4005,19 @@ msgstr ""
 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
 
 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:535
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revocada]"
 
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[revocada]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3614,7 +4027,7 @@ msgstr ""
 "assumida.\n"
 
 # Photo ID com abans.  ivb
 "assumida.\n"
 
 # Photo ID com abans.  ivb
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3623,58 +4036,78 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
 
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
 
 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
 
 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "invàlida"
 
 msgid "invalid"
 msgstr "invàlida"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3683,367 +4116,384 @@ msgstr ""
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
 
 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3448
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3473
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3540
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3544
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3820
+#: g10/keyedit.c:3682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr ""
+"AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3688
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3850
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3969 g10/keyedit.c:4089 g10/keyedit.c:4229
+#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4030
+#: g10/keyedit.c:4060
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4110
+#: g10/keyedit.c:4140
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4141
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4173
+#: g10/keyedit.c:4203
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
-#: g10/keyedit.c:4299
+#: g10/keyedit.c:4352
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4363
+#: g10/keyedit.c:4416
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4421
+#: g10/keyedit.c:4474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4448
+#: g10/keyedit.c:4501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4583
+#: g10/keyedit.c:4636
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "ID d'usuari: «"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "ID d'usuari: «"
 
-#: g10/keyedit.c:4586 g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "»\n"
 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "»\n"
 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4588 g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4695
+#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4592
+#: g10/keyedit.c:4645
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4596
+#: g10/keyedit.c:4649
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
 
 # (s/N) ivb
 # S! jm
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
 
 # (s/N) ivb
 # S! jm
-#: g10/keyedit.c:4600
+#: g10/keyedit.c:4653
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4627
+#: g10/keyedit.c:4680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4653
+#: g10/keyedit.c:4706
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (no-exportable)"
 
-#: g10/keyedit.c:4660
+#: g10/keyedit.c:4713
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4735
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
 
 # (s/N)?  ivb
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
 
 # (s/N)?  ivb
-#: g10/keyedit.c:4702
+#: g10/keyedit.c:4755
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4732
+#: g10/keyedit.c:4785
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4802
+#: g10/keyedit.c:4855
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4819
+#: g10/keyedit.c:4872
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4883
+#: g10/keyedit.c:4936
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4945
+#: g10/keyedit.c:4998
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5040
+#: g10/keyedit.c:5093
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:265
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:276
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2948
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1498
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "xifra dades"
 
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "xifra dades"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1604
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1609
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4059,7 +4509,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
 
 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4075,42 +4525,42 @@ msgstr ""
 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
 
 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1818
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "el valor no és vàlid\n"
 
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "el valor no és vàlid\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1843
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1849
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s caduca el %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s caduca el %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
 # Això vaig entendre jo. jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
 # Això vaig entendre jo. jm
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4118,12 +4568,12 @@ msgstr ""
 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
 
 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "És correcte? (s/n)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "És correcte? (s/n)"
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4140,44 +4590,44 @@ msgstr ""
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Nom i cognoms: "
 
 msgid "Real name: "
 msgstr "Nom i cognoms: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adreça electrònica: "
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "Adreça electrònica: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Comentari: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Comentari: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4188,7 +4638,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 
@@ -4205,23 +4655,23 @@ msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoXx"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnCcEeOoXx"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:2055
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4229,12 +4679,12 @@ msgstr ""
 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
 "\n"
 
 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2070
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:2076
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4246,7 +4696,7 @@ msgstr ""
 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4258,53 +4708,53 @@ msgstr ""
 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
 "d'aconseguir prou entropia.\n"
 
 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
 "d'aconseguir prou entropia.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # Potser no hi haja cap anell! ivb
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 # Potser no hi haja cap anell! ivb
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3248
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr ""
 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr ""
 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3266
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3273
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3296
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3307
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4313,13 +4763,13 @@ msgstr ""
 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4328,7 +4778,7 @@ msgstr ""
 "amb el rellotge)\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
 "amb el rellotge)\n"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4336,31 +4786,31 @@ msgstr ""
 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3714
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3788
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
@@ -4388,652 +4838,630 @@ msgstr "Notació de signatura: "
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
 
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Empremta digital ="
 
 #, fuzzy
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "     Empremta digital ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
+#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s és el nou\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s és el nou\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: g10/keyring.c:1382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/keyring.c:1428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:154
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/keyserver.c:537
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:738
+#: g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:821 g10/keyserver.c:1422
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:919
+#: g10/keyserver.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1146
+#: g10/keyserver.c:1154
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1150
+#: g10/keyserver.c:1158
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1174
+#: g10/keyserver.c:1182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1325
+#: g10/keyserver.c:1338
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1329
+#: g10/keyserver.c:1342
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1372
+#: g10/keyserver.c:1385
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1382 g10/keyserver.c:1478
+#: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1430
+#: g10/keyserver.c:1443
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1439
+#: g10/keyserver.c:1452
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1500
+#: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1520
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1518
+#: g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1523
+#: g10/keyserver.c:1537
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1538
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#: g10/keyserver.c:1543
+#: g10/keyserver.c:1557
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "error de servidor de claus"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1566
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1868
+#: g10/keyserver.c:1884
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1890
+#: g10/keyserver.c:1906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
+#: g10/keyserver.c:1908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1957
+#: g10/keyserver.c:1964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/mainproc.c:228
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:281
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/mainproc.c:291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/mainproc.c:357
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
+#: g10/mainproc.c:414
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/mainproc.c:447
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:455
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/mainproc.c:469
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/mainproc.c:483
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
 # FIXME WK: Use ngettext
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
 # FIXME WK: Use ngettext
-#: g10/mainproc.c:510
+#: g10/mainproc.c:485
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
 
 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
 
 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
 
 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
 
 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:525
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:558
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "desxifratge correcte\n"
 
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "desxifratge correcte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:562
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:598
+#: g10/mainproc.c:575
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:581
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: g10/mainproc.c:600
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/mainproc.c:602
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: g10/mainproc.c:814
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1442
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1542
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1553
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "              alias \""
 
 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "              alias \""
 
 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1558
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1578
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura caducada de \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura caducada de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Signatura correcta de \""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1765
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[incert]"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[incert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1796
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1894
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1899
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1902
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1903
 msgid "binary"
 msgstr "binari"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binari"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1904
 msgid "textmode"
 msgstr "mode text"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "mode text"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "desconeguda"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "desconeguda"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1924
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "no és una signatura separada\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "no és una signatura separada\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:2051
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:2059
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2124
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2134
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
 
-# bolcats de memòria?  ivb
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/misc.c:336
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/misc.c:366
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: g10/misc.c:490
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
 
-#: g10/misc.c:448
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
-msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
+#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = mostra més informació\n"
 
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/misc.c:730
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/misc.c:732
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/misc.c:739
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
+#: g10/misc.c:749
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:707
+#: g10/misc.c:813
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "No comprimit"
 
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "No comprimit"
 
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
-#: g10/misc.c:732
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:838
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "No comprimit"
 
 #, fuzzy
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "No comprimit"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/misc.c:948
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
+#: g10/misc.c:1123
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
+#: g10/misc.c:1148
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
 
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
 
-#: g10/openfile.c:88
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
 #, fuzzy
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
 
-#: g10/openfile.c:121
+#: g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
 
-#: g10/openfile.c:143
+#: g10/openfile.c:148
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
 
 # Indi?  ivb
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
 
 # Indi?  ivb
-#: g10/openfile.c:188
+#: g10/openfile.c:193
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:303
+#: g10/openfile.c:308
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:382
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/openfile.c:389
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
 
-#: g10/openfile.c:416
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: g10/parse-packet.c:762
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1213
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
-
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
-
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
-
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 #, fuzzy, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
@@ -5049,7 +5477,7 @@ msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:324
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5060,28 +5488,24 @@ msgstr ""
 "«%2$.*1$s»\n"
 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
 "«%2$.*1$s»\n"
 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:349
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
 
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:351
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:375
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Introduïu la contrasenya: "
+#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:579
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5091,21 +5515,17 @@ msgstr ""
 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
 "l'usuari: \""
 
 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
 "l'usuari: \""
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:587
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:596
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetiu la contrasenya: "
-
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5120,55 +5540,55 @@ msgstr ""
 "molt gran!\n"
 "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
 
 "molt gran!\n"
 "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127