common: Fix memory leaks.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 00a8c34..855b825 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.0\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -60,36 +60,26 @@ msgstr "|pinentry-label|_OK"
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgid "|pinentry-label|_Yes"
-msgstr "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgid "|pinentry-label|_No"
-msgstr "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
-msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
-msgstr "nesprávné heslo"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -120,7 +110,7 @@ msgstr ""
 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
 msgid "PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
 
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Heslo:"
@@ -314,8 +304,7 @@ msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní z
 msgstr[2] ""
 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
+#, c-format
 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
@@ -376,10 +365,8 @@ msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "|NAME|connect to host NAME"
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
@@ -393,10 +380,8 @@ msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgid "disallow the use of an external password cache"
-msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
@@ -404,11 +389,13 @@ msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
-msgstr ""
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
 
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
@@ -422,7 +409,7 @@ msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
-"připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
@@ -477,6 +464,12 @@ msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
@@ -688,12 +681,12 @@ msgstr "Změnit heslo"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Změním jej později"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+#, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
+msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 msgid "Delete key"
 msgstr "Smazat klíč"
@@ -716,6 +709,10 @@ msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
@@ -743,8 +740,9 @@ msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
@@ -764,6 +762,10 @@ msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
@@ -779,6 +781,11 @@ msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problém s agentem\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
@@ -837,6 +844,10 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
 
@@ -846,7 +857,7 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
@@ -859,10 +870,8 @@ msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
 msgid "connection to agent established\n"
 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "connection to agent established\n"
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -1078,10 +1087,6 @@ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
-
-#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
@@ -1181,6 +1186,11 @@ msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1197,12 +1207,23 @@ msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v přímo čitelném formátu"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
@@ -1210,6 +1231,20 @@ msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Vložte heslo: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
@@ -1275,10 +1310,6 @@ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
@@ -1414,23 +1445,18 @@ msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Continue? (Y/n) "
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Pokračovat (A/n) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
 
+# The code expects non-localized "yes"
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukončit toto menu"
@@ -1481,7 +1507,7 @@ msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
 msgid "destroy all keys and data"
-msgstr ""
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
 
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/karta> "
@@ -1513,6 +1539,10 @@ msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
@@ -1595,14 +1625,14 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
@@ -1676,8 +1706,8 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
@@ -1690,16 +1720,40 @@ msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-msgid " - skipped"
-msgstr " – přeskočeno"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 #, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
@@ -1710,6 +1764,24 @@ msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Chybí otisk"
 
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 # c-format
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1761,10 +1833,8 @@ msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "quickly generate a new key pair"
 msgid "quickly add a new user-id"
-msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
@@ -1799,13 +1869,13 @@ msgstr "změnit heslo"
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1832,6 +1902,13 @@ msgstr "vypsat hash zprávy"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
@@ -2032,6 +2109,20 @@ msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
 #, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
@@ -2282,13 +2373,13 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--sign-key id_uživatele"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id uživatele"
+msgstr "--lsign-key id_uživatele"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
+msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
 
 msgid "--passwd <user-id>"
 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
@@ -2305,6 +2396,11 @@ msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
@@ -2325,11 +2421,19 @@ msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[jméno souboru]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
@@ -2349,6 +2453,9 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
@@ -2372,10 +2479,8 @@ msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
@@ -2401,66 +2506,65 @@ msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze změn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2624,6 +2728,20 @@ msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
@@ -2751,6 +2869,10 @@ msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
@@ -2760,33 +2882,64 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2796,7 +2949,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
-"kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů)?\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -2822,6 +2975,10 @@ msgstr ""
 "podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
@@ -2982,15 +3139,15 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vypsat otisk klíče"
 
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
@@ -3051,9 +3208,6 @@ msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
@@ -3106,9 +3260,6 @@ msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3125,6 +3276,9 @@ msgstr "Klíč revokován."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
 
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
@@ -3139,6 +3293,10 @@ msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
@@ -3219,10 +3377,6 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není otisk\n"
 
@@ -3230,6 +3384,11 @@ msgstr "„%s“ není otisk\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
 msgid "No matching user IDs."
 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 
@@ -3355,13 +3514,13 @@ msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
@@ -3373,13 +3532,13 @@ msgstr "neplatný"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3420,8 +3579,10 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
@@ -3471,6 +3632,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
+
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
@@ -3691,6 +3856,10 @@ msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
 #, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
@@ -3706,10 +3875,6 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
-
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
@@ -3812,6 +3977,10 @@ msgstr "Jméno a příjmení: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
@@ -3879,38 +4048,6 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
-"klíče."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
-"tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -3957,6 +4094,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
@@ -4004,18 +4149,6 @@ msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
@@ -4034,30 +4167,44 @@ msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
 
-#, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
 
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
+
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "         Otisk podklíče:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
@@ -4072,27 +4219,39 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
 #, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
@@ -4101,7 +4260,7 @@ msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
 msgid "override timeout options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
@@ -4126,28 +4285,28 @@ msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
@@ -4156,13 +4315,10 @@ msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
@@ -4230,20 +4386,16 @@ msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
@@ -4333,7 +4485,7 @@ msgstr ", algoritmus klíče"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr ""
+msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
@@ -4384,6 +4536,19 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
@@ -4434,6 +4599,10 @@ msgstr ""
 "bitů\n"
 
 #, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
@@ -4768,6 +4937,19 @@ msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
@@ -4813,10 +4995,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#, c-format
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
@@ -4876,6 +5054,9 @@ msgstr "Revokován:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
@@ -4897,24 +5078,62 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
 "lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 "Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
 "vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
 "tuto dvojtečku textovým editorem."
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
+
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
@@ -4991,25 +5210,52 @@ msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
@@ -5057,10 +5303,6 @@ msgstr ""
 "Použity neexpandované.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
@@ -5135,114 +5377,376 @@ msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+#, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
+
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
+
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
+
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
 
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
 #, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
 
-msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
 
-msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -5312,9 +5816,21 @@ msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
@@ -5324,10 +5840,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5338,6 +5850,59 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "nedefinována"
+
+msgid "never"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "částečná"
+
+msgid "full"
+msgstr "plná"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutní"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "14 překladateli, podívej se na trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ revokován  ]"
+
+# TODO: use context to distinguish gender
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ prošlý(á)  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  částečná  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[    plná    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  absolutní ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5481,9 +6046,16 @@ msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5552,10 +6124,8 @@ msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "unsupported URI"
 msgid "unsupported curve\n"
-msgstr "toto URI není podporováno"
+msgstr "nepodporovaná křivka\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
@@ -5563,9 +6133,13 @@ msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
@@ -5657,10 +6231,8 @@ msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný dirmngr\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
@@ -6876,6 +7448,10 @@ msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
 
+# Poslední argument je název protokolu
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 #, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
 msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
@@ -6939,6 +7515,10 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr "certifikát je příliš velký, než aby dával smysl\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "hledání selhalo: %s\n"
 
@@ -6972,31 +7552,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
-
-#, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
 
@@ -7082,6 +7637,9 @@ msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr "|SOUBOR|pro HKP přes TLS použije certifikáty CA ze SOUBORU"
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr "směrovat veškerý síťový provoz skrz Tor"
+
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
@@ -7373,6 +7931,9 @@ msgstr "chyba při čtení z odpovídače: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "odpověď serveru je příliš velká, limit je %d bajtů\n"
 
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "OCSP dotaz není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr "OCSP dotaz není možný, protože HTTP je zakázáno\n"
 
@@ -7525,6 +8086,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "řídící strukturu nelze alokovat: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "inicializace serveru selhala: %s\n"
 
@@ -7683,6 +8248,11 @@ msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
@@ -7719,6 +8289,9 @@ msgstr "Volby ovlivňující podobu výstupu"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Volby ovlivňující interaktivitu a vymáhání"
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Volby ovlivňující použití Toru"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Nastavení HTTP serverů"
 
@@ -7746,8 +8319,8 @@ msgstr "Démon pro čipové karty"
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr "GPG pro S/MIME"
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr "Správce adresářů"
+msgid "Key Acquirer"
+msgstr "Stahovač klíčů"
 
 msgid "PIN and Passphrase Entry"
 msgstr "Zadávání kódu PIN a hesla"
@@ -7967,9 +8540,127 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
+
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
+
+#~ msgid "'%s' matches at least:\n"
+#~ msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového "
+#~ "šifrovacího klíče."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+#~ "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
+
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+#~ "je problém se systémovým časem)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
+
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Heslo"
 
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
+
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+
 #~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 #~ msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
 
@@ -7980,15 +8671,30 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
 
-#~ msgid "name of socket too long\n"
-#~ msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
-
-#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-#~ msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
 
 #~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 #~ msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
 
+#~ msgid "apparently no running dirmngr\n"
+#~ msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
+
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
+
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
+
+#~ msgid "Directory Manager"
+#~ msgstr "Správce adresářů"
+
 #~ msgid "error creating socket: %s\n"
 #~ msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
 
@@ -8555,9 +9261,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
@@ -8636,47 +9339,6 @@ msgstr ""
 #~ "v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2."
 #~ "x\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr ""
-#~ "14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[ revokován  ]"
-
-# TODO: use context to distinguish gender
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[ prošlý(á)  ]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[  neznámá   ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[nedefinovaná]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[  částečná  ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[    plná    ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[  absolutní ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "nedefinována"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "žádná"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "částečná"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "plná"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "absolutní"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " – asi mrtvý – odstraňuji zámek"
 
@@ -8722,16 +9384,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr "databáze důvěry je poškozena; prosím spusťte „gpg --fix-trustdb“.\n"
 
-#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyby oznamte (anglicky), prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ "Připomínky k překladu (česky) <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to "
-#~ msgstr ""
-#~ "Připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>,\n"
-#~ "chyby v programu (anglicky) na "
-
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 #~ msgstr "Pár DSA klíčů DSA dlouhý %u bitů.\n"
 
@@ -9301,9 +9953,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "CHYBA: "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "VAROVÁNÍ: "
-
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 #~ msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"