common: Fix memory leaks.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 0f08e11..855b825 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,26 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
+#
+# A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
+# sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
+# need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
+#
+# „armor“ překládat jako „ASCII“
+# (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
+#
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
+# Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
+# (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
+#
+# Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
+#
+# Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
+# zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
+# kvalifikovaný certifikát/podpis
 #
 # cache → keš
 # distribution point → místo distribuce
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
-"Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "uložení fingerprintu se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
+
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
+
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#, fuzzy
 msgid "Quality:"
-msgstr "platnost: %s"
+msgstr "Kvalita:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -41,330 +94,335 @@ msgstr "platnost: %s"
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
+"Kvalita textu zde zadaného.\n"
+"Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
+
+msgid "PIN:"
+msgstr "PIN:"
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Heslo:"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
+
+msgid "Repeat:"
+msgstr "Znovu:"
 
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "řádek je příliš dlouhý"
+msgstr "PIN je příliš dlouhý"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "řádek je příliš dlouhý"
+msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
+msgstr "Neplatný znak v PINu"
 
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "PIN je příliš krátký"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "Å¡patné MPI"
+msgstr "Å patný PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "Å¡patné heslo"
+msgstr "Å patné heslo"
 
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "špatné heslo"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"nemohu otevřít `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "can't open '%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
+#, c-format
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
+msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
+"povolit?"
+
+msgid "Allow"
+msgstr "Povolit"
+
+msgid "Deny"
+msgstr "Zakázat"
+
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "změnit heslo"
+msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s"
-"%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
-
-msgid "does not match - try again"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
-"Prosím vyjměte kartu a vložte jinou se seriovým číslem:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
-"Prosím vyjměte kartu a vložte jinou se seriovým číslem:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|PIN administrátora"
+msgstr "PIN správce"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Resetační kód"
 
 #, c-format
-msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr ""
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte resetační kód"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PUK"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správně; zkuste to znovu"
+msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správně; zkuste to znovu"
+msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ne zopakován správně; zkuste to znovu"
+msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Vložit heslo\n"
+msgstr "Vložte nové heslo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
+msgstr "Použít přesto tento klíč"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
+"žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
+msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+msgstr[2] ""
+"Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
+"Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
-msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "změnit heslo"
+msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Možnosti:\n"
+"@Volby:\n"
 " "
 
-msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
-
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
 
-#, fuzzy
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
+
 msgid "verbose"
-msgstr ""
-"s dodatečnými informacemi\n"
+msgstr "upovídaný režim"
 
-#, fuzzy
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr ""
-"být o trochu víc tichý\n"
+msgstr "být o trochu víc tichý"
 
 msgid "sh-style command output"
-msgstr "výstup příkazů ve stylu sh"
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
 
 msgid "csh-style command output"
-msgstr "výstup příkazů ve stylu csh"
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
 
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "|SOUBOR|načte volby ze SOUBORU"
+msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
 
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr "neodpojí se od konzole"
+msgstr "neodpojovat se od konzole"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
 
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
-
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
+msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
+msgstr "nepoužívat SCdémona"
+
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
 
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr ""
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
+
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
+
+msgid "enable putty support"
+msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
-"Prosím, chyby v programu hlaste (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
-"chyby v překladu (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
+"Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
 # První argument je název knihovny
@@ -372,70 +430,69 @@ msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr ""
-"POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi `%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"soubor s možnostmi `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr ""
-"čtu možnosti z `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
+msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
+msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
 
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
+#, c-format
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
-msgstr ""
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
+msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
 
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 
 #, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při přilepování socketu ne „%s“: %s\n"
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
+
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgid "listening on socket '%s'\n"
 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "adresář `%s' vytvořen\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
+#, c-format
+msgid "directory '%s' created\n"
+msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
+msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
+msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
@@ -443,47 +500,40 @@ msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
+msgstr "%s %s pozastaveno\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
-
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
+"Správa dočasné paměti pro hesla\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
@@ -492,86 +542,82 @@ msgstr ""
 "@Příkazy:\n"
 " "
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 "@\n"
-"Možnosti:\n"
-" \n"
+"Volby:\n"
+" "
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
+"Nástroj na správu tajných klíčů\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
+"GnuPG."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
-
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "špatné heslo"
+msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
+"potřebný pro dokončení této operace."
 
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "zrušeno"
+msgstr "zrušeno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "soubor s možnostmi `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
+#, c-format
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
+msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "chyba při čtení v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -586,13 +632,14 @@ msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
+"vydávání certifikátu?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "ano"
+msgstr "Ano"
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ne"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
@@ -607,105 +654,151 @@ msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "V pořádku"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Špatně"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
-msgstr ""
+msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
 
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "změnit heslo"
+msgstr "Změnit heslo"
 
 msgid "I'll change it later"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít podepsaná data '%s'\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgstr "Změním jej později"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
 msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgid "Delete key"
+msgstr "Smazat klíč"
 
-#, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
+"Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
+"Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
 
 #, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "chyba při tvorbě socketu: %s\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
+
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
+
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
+
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
+
+#, c-format
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
+
+#, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
+
+#, c-format
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
-msgid "host not found"
-msgstr "stroj nenalezen"
+#, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se připojit k `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem - používání agenta vypnuto\n"
+msgstr "problém s agentem\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně `%s'\n"
+msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná `%s'\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -744,156 +837,294 @@ msgstr "zZ"
 
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
 
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
 
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
+
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Špatný"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Chyba"
+
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
+
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
+
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "chybí kořenový certifikát"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrování dat uspělo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "vypiš všechna dostupná data"
+msgstr "Data k dispozici"
 
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
+msgstr "Vytvořen klíč relace"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "platnost: %s"
+msgstr "algoritmus: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "nezašifrováno"
+msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
 
-#, fuzzy
 msgid "Number of recipients"
-msgstr "Aktuální příjemci:\n"
+msgstr "Počet příjemců"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Příjemce %d"
 
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Podepisování dat uspělo"
+
+#, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
+
+#, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Dešifrování dat uspělo"
+
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
+msgstr "Ověření dat uspělo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
+msgstr "Podpis je k dispozici"
 
-#, fuzzy
-msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
+msgstr "Podpis %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Platnost klíče vypršela!"
+msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
 
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
 
-#, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
 
-#, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Klíč k dispozici na: "
+msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
 
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
 
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "Zahrnuté certifikáty"
 
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "neznámá verze"
+msgstr "Neznámá operace"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
 
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr je použitelný"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+#, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
 
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "chyba v patičce\n"
+msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
 
-# Čas ve formátu ISO
 msgid "[none]"
 msgstr "[neuvedeno]"
 
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument nebyl očekáván"
+
+msgid "read error"
+msgstr "chyba při čtení"
+
+msgid "keyword too long"
+msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
+
+msgid "missing argument"
+msgstr "postrádám argument"
+
+msgid "invalid argument"
+msgstr "neplatný argument"
+
+msgid "invalid command"
+msgstr "neplatný příkaz"
+
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "neplatný definice aliasu"
+
+msgid "out of core"
+msgstr "nedostatek paměti"
+
+msgid "invalid option"
+msgstr "neplatný parametr"
+
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
+
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
+
+# Yet another expression for `not enough memory' :)
+msgid "out of core\n"
+msgstr "nedostatek paměti\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
+
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(uváznutí?) "
+
+#, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek %s…\n"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
@@ -907,9 +1138,8 @@ msgstr "ASCII hlavička: "
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "ASCII hlavička: "
+msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
@@ -953,34 +1183,71 @@ msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravděpodobně byl použit "
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
-"a musí končit znakem '='\n"
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "jméno uživatele musí obsahovat znakt '@' \n"
+msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
 
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak '@' \n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
+
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Vložte heslo: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
+msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
@@ -989,13 +1256,11 @@ msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
+msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Váš výběr? "
@@ -1022,7 +1287,7 @@ msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze použít.\n"
+msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
@@ -1045,17 +1310,12 @@ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr ""
-"chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zapisování do „%s“: %s\n"
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Login (jménu účtu): "
@@ -1075,22 +1335,22 @@ msgid "Language preferences: "
 msgstr "Jazykové předvolby: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná délka řetezce s předvolbami.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Zadejte pohlaví: M - mužské, F - ženské nebo stisněte mezerník: "
+msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "Otisk CA: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Chyba: nesprávně naformátovaný fingerprint.\n"
+msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
@@ -1107,22 +1367,26 @@ msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
 
 msgid ""
-"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
+"          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
@@ -1134,18 +1398,17 @@ msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
 
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
@@ -1153,12 +1416,12 @@ msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
-"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
-"Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
+"   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
+"Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
@@ -1178,18 +1441,22 @@ msgstr "Neplatný výběr.\n"
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
+#, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
 
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "tajné části klče nejsou dostupné\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
 
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key to card: %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
+
+# The code expects non-localized "yes"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukončit toto menu"
@@ -1207,7 +1474,7 @@ msgid "change card holder's name"
 msgstr "změní jméno majitele karty"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "zmÄ\9bní URL pro záskání klíče"
+msgstr "zmÄ\9bní URL pro získání klíče"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
@@ -1222,7 +1489,7 @@ msgid "change card holder's sex"
 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint certifikační autority"
+msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
@@ -1237,10 +1504,13 @@ msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
-msgid "Command> "
-msgstr "Příkaz> "
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
+
+msgid "gpg/card> "
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
@@ -1252,28 +1522,32 @@ msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný příkaz (zkuste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nelze otevřít `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho fingerprintem)\n"
+msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
+msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
@@ -1281,20 +1555,33 @@ msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
+# The first argument is a "key" or "subkey"
+#, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "key"
+msgstr "klíče"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "subkey"
+msgstr "podklíče"
+
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
+msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
+"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
@@ -1308,24 +1595,16 @@ msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "použití šifry: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je již zkomprimován\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
-
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "čtu z `%s'\n"
-
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "čte se z „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1346,12 +1625,12 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: %s\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
@@ -1383,12 +1662,12 @@ msgstr ""
 "dočasné soubory (temp files)\n"
 
 #, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
@@ -1405,84 +1684,103 @@ msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
-#, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
+msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče"
+msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: není chráněný - přeskočeno\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč - přeskočeno\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
-
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů - vypnuto\n"
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
 
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
 msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření `%s': %s\n"
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "Chybí otisk"
+
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
 
 # c-format
 #, c-format
@@ -1490,24 +1788,14 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s - ignorováno\n"
-
-#, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného - přeskočeno\n"
-
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis"
+msgstr "vytvořit podpis"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
@@ -1534,7 +1822,7 @@ msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypsat seznam klíčů a fingerprintů"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
@@ -1542,12 +1830,30 @@ msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+msgid "full featured key pair generation"
+msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "vytvořit revokační certifikát"
+
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
 
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "rychle podepsat klíč"
+
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
+
 msgid "sign a key"
 msgstr "podepsat klíč"
 
@@ -1557,19 +1863,19 @@ msgstr "podepsat klíč lokálně"
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvořit revokační certifikát"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "změnit heslo"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1590,38 +1896,36 @@ msgstr "změnit PIN karty"
 msgid "update the trust database"
 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [soubory]  vypiš hash"
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
 msgid "run in server mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|JMÉNO|šifrovat pro JMÉNO"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr ""
-"použít tento id uživatele pro podepsání\n"
-" nebo dešifrování"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr ""
-"|N|nastavit úrověň komprimace N (0 - žádná\n"
-" komprimace)"
+msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "použít kanonický textový mód"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "čtu možnosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "neprovádět žádné změny"
@@ -1637,7 +1941,7 @@ msgid ""
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Použijte manuálové stránky pro kompletní seznam všech příkazů a možností)\n"
+"(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1654,19 +1958,19 @@ msgstr ""
 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
-" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
+" --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -1687,145 +1991,161 @@ msgstr "Hash: "
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "užití: gpg [možnosti]"
+#, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
-# g10/g10.c:1179#, c-format
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovkým adresářem není nastaveno "
-"nebezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
-"nebezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
-"nebezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
-"bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adersáři s konfiguračním souborem nejsou "
-"nastavena bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
-"nastavena bezpečně `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 # c-format
 #, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "neznámá konfigurační položka \"%s\"\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
+
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "přepnout mezi vypisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
+msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
+
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
 
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi `%s ignorován'\n"
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
@@ -1859,41 +2179,37 @@ msgid "invalid list options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
@@ -1906,12 +2222,12 @@ msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
@@ -1928,24 +2244,13 @@ msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
 
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
+
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
-"jako text\n"
-
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
-
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
-
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
-
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
@@ -1953,7 +2258,7 @@ msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
@@ -1977,14 +2282,14 @@ msgstr ""
 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultní předvolby\n"
+msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
@@ -2000,16 +2305,16 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití šifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití komprimačního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -2026,8 +2331,8 @@ msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
 #, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symetrické šifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
@@ -2068,13 +2373,16 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--sign-key id_uživatele"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id uživatele"
+msgstr "--lsign-key id_uživatele"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
+msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
+
+msgid "--passwd <user-id>"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2082,19 +2390,24 @@ msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "získání dat z keyserveru se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "hledání na keyserveru se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdařil: %s\n"
+msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -2105,14 +2418,22 @@ msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[jméno souboru]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
@@ -2121,11 +2442,10 @@ msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplaté\n"
+msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "ber klíče z této klíčenky (keyringu)"
+msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
@@ -2133,47 +2453,46 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
-"Ověří podpisy proti známým, důvěryhodným klíčům\n"
+"Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
+"Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc není k dispozici"
+msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
-#, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 
-#, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče"
+msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
@@ -2188,81 +2507,87 @@ msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
+
+#, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze změn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
+"algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro šifrovací algortimus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro komprimační algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "velmi doporučujeme aktualiaci nastavení vašich preferencí a\n"
+msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
@@ -2270,15 +2595,22 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
 #, c-format
@@ -2306,16 +2638,16 @@ msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji do '%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klíč %s: veřejný klíč \"%s\" importován\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
@@ -2331,82 +2663,96 @@ msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový identifikátor uživatele\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových identifikátorů uživatele\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podpisů\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" 1 nový podklíč\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d nových podklíčů\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d ID uživatele odstraněno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" beze změn\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d - přeskočeno\n"
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
 
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
+
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč - nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - zamítnuto\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" revokační certifikát importován\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
@@ -2415,22 +2761,25 @@ msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského id  \"%s"
-"\"\n"
+"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
+msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
@@ -2452,7 +2801,7 @@ msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
@@ -2493,32 +2842,35 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nena
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" přidán revokační certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "POZNÁMKA: S/N klíče neodpovídá S/N karty\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
 
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
+#, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
 
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíčů (keyring) `%s' vytvořen\n"
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "zdroj bloku klíče `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
@@ -2530,33 +2882,64 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2564,18 +2947,18 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřete tomuto uživateli, že správně\n"
+"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
-"kontrolou fingerprintů z různých zdrojů...)?\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
 "\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -2592,8 +2975,12 @@ msgstr ""
 "podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je revokováno."
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
@@ -2603,15 +2990,15 @@ msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID \"%s\"."
+msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID uživatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
+msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID uživatele \"%s\" je připraveno k podpisu."
+msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
@@ -2621,7 +3008,7 @@ msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klíče \"%s\" jím samým je\n"
+"Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
@@ -2632,9 +3019,8 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Platnost Vašeho podpisu na \"%s\"\n"
+"Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
 "vypršela.\n"
-"\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
@@ -2646,20 +3032,19 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Vaš současný podpis na \"%s\"\n"
+"Váš současný podpis na „%s“\n"
 "je pouze lokální.\n"
-"\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je již podepsán klíčem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
@@ -2679,22 +3064,13 @@ msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
 msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
-
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
-
-msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
 "patří výše uvedené osobě.\n"
-"Pokud neznáte odpověď, zadejte \"0\".\n"
+"Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
@@ -2712,8 +3088,8 @@ msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Vaš výběr? (pro více informací vložte '?'): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2721,7 +3097,7 @@ msgid ""
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
-"svým klíčem \"%s\" (%s)\n"
+"svým klíčem „%s“ (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
@@ -2759,50 +3135,18 @@ msgstr ""
 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
 "nelze změnit.\n"
 
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
-
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
-
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
-
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klíč je chráněný.\n"
-
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
-
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
-"\n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"\n"
-
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint klíče"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
 
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
@@ -2826,7 +3170,7 @@ msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID nerevokovatelným podpisem"
+msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
@@ -2838,7 +3182,7 @@ msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
 msgid "add a subkey"
-msgstr "přidat podklíčy"
+msgstr "přidat podklíč"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "přidat klíč na kartu"
@@ -2864,9 +3208,6 @@ msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "přepnout mezi vypisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
@@ -2876,13 +3217,11 @@ msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit URL preferovaného server klíčů pro vybrané uživatelské ID"
+msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
+msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
 
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "změnit heslo"
@@ -2910,13 +3249,10 @@ msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče \"%s\": %s\n"
+msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
@@ -2924,19 +3260,15 @@ msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz \"toggle\" (přepnout).\n"
-
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Příkaz `sign' může být použit s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem `t' pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
-"podpis\n"
-"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
+"* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
+"  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klíč revokován."
@@ -2944,12 +3276,15 @@ msgstr "Klíč revokován."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
 
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
 #, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
@@ -2958,6 +3293,10 @@ msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
@@ -2979,12 +3318,12 @@ msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
 #, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevřít `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
@@ -3034,13 +3373,28 @@ msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
-
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není otisk\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
+
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Nic na podepsání.\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
@@ -3053,19 +3407,15 @@ msgstr "Keyserver bez modifikace"
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Možnosti:\n"
-" "
+msgstr "Poznámky: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3094,6 +3444,9 @@ msgstr "platnost skončí: %s"
 msgid "usage: %s"
 msgstr "použití: %s"
 
+msgid "card-no: "
+msgstr "číslo karty: "
+
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "důvěra: %s"
@@ -3105,9 +3458,6 @@ msgstr "platnost: %s"
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
-msgid "card-no: "
-msgstr "číslo karty: "
-
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3116,10 +3466,8 @@ msgstr ""
 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
 # status
-#, fuzzy
 msgid "revoked"
-msgstr ""
-"revokován\n"
+msgstr "odvolán"
 
 msgid "expired"
 msgstr "platnost skončila"
@@ -3131,6 +3479,12 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
 
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
+
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
+
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3145,6 +3499,9 @@ msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
@@ -3157,13 +3514,13 @@ msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
@@ -3171,25 +3528,25 @@ msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 msgid "invalid"
 msgstr "neplatný"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již odstraněno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "klíč %s: \"%s\" %d podpisů odstraněno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již odstraněno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Uživatelské ID \"%s\": je již odstraněno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
@@ -3212,21 +3569,20 @@ msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "tento klíč již bykl pověřen revokací\n"
+msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče 'povřeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
+"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
-
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
@@ -3237,26 +3593,23 @@ msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
+msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr "Vložte URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
@@ -3264,13 +3617,11 @@ msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Vložte poznámku: "
 
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Přepsat (a/N)? "
+msgstr "Pokračovat (a/N)? "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
@@ -3281,12 +3632,16 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
+
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id uživatele:\"%s\"\n"
+msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
@@ -3306,14 +3661,14 @@ msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nerevokovatelné)"
+msgstr " (neodvolatelné)"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
@@ -3330,7 +3685,7 @@ msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Uživatelské ID \"%s\" je již revokováno.\n"
+msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
@@ -3349,8 +3704,8 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
 #, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita předvolby `%s'\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
@@ -3362,8 +3717,8 @@ msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatná položka `%s' v řetězci s předvolbami\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
@@ -3372,7 +3727,7 @@ msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
+msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
@@ -3385,12 +3740,14 @@ msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
+"dlouhým hashem\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Podepisování"
 
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikování"
 
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Šifrování"
@@ -3437,13 +3794,13 @@ msgstr "   (%c) Konec\n"
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3455,7 +3812,7 @@ msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
@@ -3470,12 +3827,45 @@ msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 #, c-format
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
+
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Vložte keygrip: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
+
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
+msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
@@ -3485,6 +3875,9 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
+
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3554,6 +3947,10 @@ msgid ""
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
+"váš klíč.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
@@ -3568,10 +3965,10 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bylo možné rozpoznat Váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
-"program jej složí z Vašeho jména a příjmení, komentáře a e-mailu\n"
+"Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
+"program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
 "v tomto tvaru:\n"
-"    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
+"    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
@@ -3580,6 +3977,10 @@ msgstr "Jméno a příjmení: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
@@ -3599,8 +4000,8 @@ msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Používáte znakovou sadu `%s'.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3609,15 +4010,12 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
-"    \"%s\"\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
-
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -3640,36 +4038,14 @@ msgstr ""
 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
-
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Prosím, vložte heslo; toto je tajná věta \n"
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
 
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
-"tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -3683,36 +4059,59 @@ msgstr ""
 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
 "entropie.\n"
 
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Bude se vytvářet klíč pro:\n"
+"    „%s“\n"
+"\n"
+
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr "Pokračovat (A/n) "
 
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji veřejný klíč do `%s'\n"
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
+
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
+
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "přesto se vytváří\n"
 
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů `%s': %s\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
@@ -3722,11 +4121,7 @@ msgid ""
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
-"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz \"--edit-key\".\n"
-
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3742,23 +4137,17 @@ msgstr ""
 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
-
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
-#, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
-#, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do `%s'\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
@@ -3778,106 +4167,146 @@ msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíčů (keyring)"
+msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
+
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primární fingerprint klíče:"
+msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podklíče:"
+msgstr "         Otisk podklíče:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primární fingerprint klíče:"
+msgstr "  Otisk primárního klíče:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podklíče:"
+msgstr "          Otisk podklíče:"
 
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "      Fingerprint klíče ="
+msgstr "          Otisk klíče ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Seriové číslo karty ="
-
-#, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování `%s' na `%s' se nezdařilo: %s\n"
-
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s je beze změny\n"
+msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s je nový\n"
-
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cache souboru klíčů `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
+
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
-
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
 
-#, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "Vložte URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
+msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
 msgid "disabled"
-msgstr "disabled"
+msgstr "zneplatněn"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr "Vložte číslo (čísla), 'N' pro další nebo 'Q' pro konec> "
+msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klíč \"%s\" nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
+msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
@@ -3886,91 +4315,22 @@ msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
-
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
-
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "žadný server klíčů není znám (použíjte volbu --keyserver)\n"
-
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
-
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "protokol serveru klíčů `%s' není podporován\n"
-
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíčů\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
-
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
-
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
-
-#, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "\"%s\" není ID klíče: přeskočeno\n"
-
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
@@ -3982,7 +4342,7 @@ msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "heslo (passphraze) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
+msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
@@ -3997,7 +4357,7 @@ msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      \"%s\"\n"
+msgstr "      „%s“\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
@@ -4026,48 +4386,55 @@ msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"samostatný revokační certifikát -  použijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
+"samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
 "užít\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
+
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "neumím pracovat s těmito násobnými podpisy\n"
+msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
@@ -4085,24 +4452,12 @@ msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "ŠPATNÝ podpis od \"%s\""
-
-#, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Podpis s vypršenou platností od \"%s\""
-
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
-
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[nejistý]"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                alias \"%s\""
+msgstr "                alias „%s“"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
@@ -4113,8 +4468,8 @@ msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
+msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binární formát"
@@ -4122,11 +4477,15 @@ msgstr "binární formát"
 msgid "textmode"
 msgstr "textový formát"
 
-# status
-#, fuzzy
 msgid "unknown"
-msgstr ""
-"neznámý formát\n"
+msgstr "neznámý formát"
+
+msgid ", key algorithm "
+msgstr ", algoritmus klíče"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
@@ -4146,12 +4505,9 @@ msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
-
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat `%s' selhal na %s: %s\n"
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -4161,9 +4517,8 @@ msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
@@ -4177,59 +4532,79 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
+#, c-format
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: použití parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
+msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "použijte místo něj \"%s%s\" \n"
+msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz \"%s\" se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
+msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru \"%s\" se nedoporučuje\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nezakomprimováno"
+msgstr "Nezkomprimováno"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "nezakomprimováno|nic"
+msgstr "nezkomprimováno|nic"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
 
 #, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "nejednoznačné volby `%s'\n"
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
+msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown option '%s'\n"
+msgstr "neznámá volba „%s“\n"
+
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+"U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
+"bitů\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus â\80\9e%sâ\80\9c\n"
 
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Soubor `%s' existuje. "
+msgid "File '%s' exists. "
+msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Přepsat (a/N)? "
@@ -4245,16 +4620,16 @@ msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
 
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "předpokládám podepsaná data v `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
+msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
 
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor `%s'\n"
+msgid "new configuration file '%s' created\n"
+msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z `%s' nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
+msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
@@ -4265,13 +4640,17 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
 "certificate:\n"
@@ -4279,9 +4658,11 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Potřebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíč pro uživatele:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s, vytvořený %s%s\n"
+"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
+"certifikátu:\n"
+"„%.*s“\n"
+"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
+"vytvořený %s%s.\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Vložit heslo\n"
@@ -4289,17 +4670,13 @@ msgstr "Vložit heslo\n"
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "problém s agentem - používání agenta vypnuto\n"
-
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíč pro\n"
-"uživatele: \"%s\"\n"
+"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
+"uživatele: „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
@@ -4309,6 +4686,38 @@ msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
 
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
+
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"„%.*s“\n"
+"%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
+"vytvořen %s%s.\n"
+"%s"
+
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -4317,8 +4726,8 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID.  Obrázek musí\n"
-"být ve formátu JPEG. Nezapomeňtě, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
+"Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
+"být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
 
@@ -4326,8 +4735,8 @@ msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
 
 #, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nelze otevřít JPEG soubor `%s': %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
@@ -4337,8 +4746,8 @@ msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
 
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "`%s' není soubor ve formátu JPEG\n"
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
@@ -4367,6 +4776,16 @@ msgstr "důvod pro revokaci: "
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "revokační poznámka: "
 
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMuUsS"
 
@@ -4375,7 +4794,7 @@ msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  alias \"%s\"\n"
+msgstr "  alias „%s“\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
@@ -4383,24 +4802,24 @@ msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uži
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Nevím nebo neřeknu\n"
+msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Nedůvěřuji\n"
+msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Důvěřuji absolutně\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = zpět do hlavního menu\n"
+msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = přeskočit tento klíč\n"
+msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " u = ukončit\n"
+msgstr "  u = ukončit\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4425,7 +4844,7 @@ msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživatel
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uvživateli\n"
+msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
@@ -4468,18 +4887,18 @@ msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
 
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
@@ -4493,7 +4912,7 @@ msgstr ""
 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: NEdůvěřujeme tomuto klíči!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
@@ -4511,9 +4930,26 @@ msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
@@ -4542,27 +4978,22 @@ msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "neznámý implicitní adresát \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
+msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "žádné platné adresy\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
+msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
+msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
-"data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu \"--output"
-"\"\n"
+"data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
@@ -4571,22 +5002,22 @@ msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "čtu standardní vstup ...\n"
+msgstr "čtu standardní vstup\n"
 
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "chybí podepsaná data\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nemohu otevřít podepsaná data '%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít podepsaná data '%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data na deskriptoru=%d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s ...\n"
+msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
@@ -4603,11 +5034,11 @@ msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "Poznámka: platnost tajného klíče %s skončila v %s\n"
 
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
+msgid "Note: key has been revoked"
+msgstr "Poznámka: klíč byl odvolán"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
@@ -4623,6 +5054,9 @@ msgstr "Revokován:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
@@ -4638,28 +5072,71 @@ msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
+msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
+
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+msgstr ""
+"Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
+"soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
+"lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+"Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
+"vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
+"tuto dvojtečku textovým editorem."
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
 
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
-
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
-
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -4672,10 +5149,10 @@ msgstr ""
 "Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
 "\n"
 "Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
-"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit Váš klíč.\n"
+"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
 "Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro případ, že\n"
 "medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
-"na Vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnist je\n"
+"na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
 "jiným uživatelům!\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
@@ -4701,34 +5178,8 @@ msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
 
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
-
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
-
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
-
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíč - změňte, prosím, znovu heslo.\n"
-
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní součet pro ochranu soukromého "
-"klíče\n"
-
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "vytvořen slabý klíč - zkouším znovu\n"
+msgstr "vytvořen slabý klíč – zkouším znovu\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
@@ -4736,16 +5187,13 @@ msgstr ""
 "nemohu se vyvarovat slabého klíče pro symetrickou šifru; operaci jsem zkusil "
 "%d krát!\n"
 
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
+msgstr "%s klíč %s používá nebezpečný (%zubitový) hash\n"
 
 #, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
+msgstr "%s klíč %s vyžaduje hash o délce %zu nebo více bitů (hash je %s)\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
@@ -4755,38 +5203,69 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
 
 #, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
 #, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíči %s skončila platnost %s\n"
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "Poznámka: podpisovému klíči %s skončila platnost v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
+#, c-format
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "Poznámka: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
@@ -4824,17 +5303,8 @@ msgstr ""
 "Použity neexpandované.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s podpis od: \"%s\"\n"
-
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 můžete vytvořit pouze oddělený podpis (detach-sign)s klíči "
-"formátu PGP-2.x\n"
+msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4846,33 +5316,25 @@ msgstr ""
 msgid "signing:"
 msgstr "podepisuji:"
 
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2.x\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "bude použito šifrování %s\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"klíč není označen jako nedostatečně bezpečný - nemohu jej použít s padělaným "
+"klíč není označen jako nedostatečně bezpečný – nemohu jej použít s falešným "
 "RNG!\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "přeskočen \"%s\": duplikován\n"
-
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "přeskočen \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: duplikován\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "přeskočeno: tajný klíč je už v databázi\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu ElGamal,\n"
+"toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu Elgamal,\n"
 "podpisy vytvořené tímto klíčem nejsou bezpečné!"
 
 #, c-format
@@ -4885,11 +5347,11 @@ msgid ""
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
 "# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
-"# (Použijte \"gpg --import-ownertrust\" k jeho obnově)\n"
+"# (Použijte „gpg --import-ownertrust“ k jeho obnově)\n"
 
 #, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
+msgid "error in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba v „%s“: %s\n"
 
 msgid "line too long"
 msgstr "řádek je příliš dlouhý"
@@ -4898,24 +5360,32 @@ msgid "colon missing"
 msgstr "sloupec schází"
 
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "neplatný fingerprint"
+msgstr "neplatný otisk"
 
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "schází hodnota důvěryhosdnosti vlastníka"
+msgstr "schází hodnota důvěryhodnosti vlastníka"
 
 #, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při čtení v `%s': %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+
+#, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
@@ -4927,20 +5397,12 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zámek pro  `%s'\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nelze zamčít `%s'\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -4954,8 +5416,8 @@ msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
 
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
@@ -5013,9 +5475,8 @@ msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
+msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
@@ -5025,281 +5486,455 @@ msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči - přeskočeno\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "klíč %s označen jako absolutně důvěryhodný.\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "záznam důvěry %lu, typ pož. %d: čtení selhalo: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "záznam důvěry %lu není požadovaného typu %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 
-msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
 msgstr ""
 
-msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "The binding %s is NOT known."
 msgstr ""
-"nelze použít neznámý model důvěry (%d) - předpokládáme použití modelu %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr "pouižití modelu důvěry %s\n"
-
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
 msgstr ""
-"14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ revokován  ]"
-
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ expirován  ]"
 
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[  neznámá   ]"
-
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[nedefinovaná]"
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
 
-msgid "[marginal]"
-msgstr "[  částečná  ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
 
-msgid "[  full  ]"
-msgstr "[    plná    ]"
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
 
-msgid "[ultimate]"
-msgstr "[  absolutní ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
 
-msgid "undefined"
-msgstr "nedefinována"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
 
-msgid "never"
-msgstr "žádná"
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-msgid "marginal"
-msgstr "částečná"
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
 
-msgid "full"
-msgstr "plná"
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
-msgid "ultimate"
-msgstr "absolutní"
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
 #, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem `%s'\n"
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem `%s'\n"
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
 
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
 
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
-"%df, %du\n"
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
 msgstr ""
-"podpis nebylo možné ověřit.\n"
-"Prosím, nezapomeňte, že soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
-"by měl být prvním souborem zadaným na příkazové řádce.\n"
 
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "vstupní řádek %u je příliš dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
-#, fuzzy
-msgid "argument not expected"
-msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#, fuzzy
-msgid "read error"
-msgstr "chyba při čtení souboru"
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-msgid "keyword too long"
-msgstr "řádek je příliš dlouhý"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-msgid "missing argument"
-msgstr "neplatný argument"
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-#, fuzzy
-msgid "invalid command"
-msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#, fuzzy
-msgid "invalid alias definition"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "out of core"
-msgstr "není vyžadováno"
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "invalid option"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
 
 #, c-format
-msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
 
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči – přeskočeno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Neplatný příkaz (zkuste \"help\")\n"
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "klíč %s označen jako absolutně důvěryhodný.\n"
 
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu, typ pož. %d: čtení selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu není požadovaného typu %d\n"
+
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr "Databázi důvěry můžete zkusit znovu vytvořit pomocí těchto příkazů:\n"
+
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr "Pokud to nebude fungovat, prosím, nahlédněte do návodu\n"
+
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
+"nelze použít neznámý model důvěry (%d) – předpokládáme použití modelu %s\n"
 
-# Yet another expression for `not enought memory' :)
-msgid "out of core\n"
-msgstr "nedostatek paměti\n"
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "použití modelu důvěry %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "nalezena chyba v programu ... (%s:%d)\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
-msgstr ""
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování `%s' na `%s' se nezdařilo: %s\n"
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
+
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error writing to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
-msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr ""
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
-msgid " - probably dead - removing lock"
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"%df, %du\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
-msgid "(deadlock?) "
+msgid "undefined"
+msgstr "nedefinována"
+
+msgid "never"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "částečná"
+
+msgid "full"
+msgstr "plná"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutní"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "14 překladateli, podívej se na trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ revokován  ]"
+
+# TODO: use context to distinguish gender
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ prošlý(á)  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  částečná  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[    plná    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  absolutní ]"
+
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
+"podpis nebylo možné ověřit.\n"
+"Prosím, nezapomeňte, že soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
+"by měl být prvním souborem zadaným na příkazové řádce.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "lock `%s' not made: %s\n"
-msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "vstupní řádek %u je příliš dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíč do `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít deskriptor %d: %s\n"
 
 msgid "set debugging flags"
-msgstr ""
+msgstr "nastavit příznaky ladění"
 
 msgid "enable full debugging"
-msgstr ""
+msgstr "zapnout úplné ladění"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: kbxutil [volby] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"list, export, import Keybox data\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: kbxutil [volby] [soubory]\n"
+"Vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox).\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -5311,42 +5946,46 @@ msgstr "schází veřejný RSA exponent nebo je delší než %d bitů\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "funkce PIN callback zkončila chybou: %s\n"
+msgstr "funkce PIN callback skončila chybou: %s\n"
 
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
-msgstr ""
+msgstr "NullPIN ještě nebyl změněn\n"
 
-#, fuzzy
+# TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but keep
+# them verbatim at the start of the string.  */
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|N|Prosím, zadejte nový PIN pro standardní klíče."
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN pro standardní klíče."
 
-#, fuzzy
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
 
-#, fuzzy
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|P|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
 
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
+"|N|Prosím, zadejte nový PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
 
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
+"||Prosím, zadejte PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
 
 msgid ""
 "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
+"kvalifikovaných podpisů."
 
 msgid ""
 "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
 msgstr ""
+"|NP|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
+"kvalifikovaných podpisů."
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
@@ -5354,11 +5993,11 @@ msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "uložení fingerprintu se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "uložení otisku se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "uložení datumu vytvoření se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "uložení data vytvoření se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
@@ -5373,21 +6012,25 @@ msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
+msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný bod EC\n"
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
+"použití implicitního PINu jako %s selhalo: %s – vypínám jeho budoucí "
+"použití\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "||Prosím vložte PIN"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5395,7 +6038,7 @@ msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "verifikace CHV%d se nezdařila: %s\n"
+msgstr "ověření CHV%d se nezdařilo: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
@@ -5403,46 +6046,60 @@ msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce%%0A[zbývá pokusů: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "přístup k administrátorským příkazům není nakonfigurován\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "||Prosím, zadejte resetační kód karty"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
+msgstr "Resetační kód je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Nový resetační kód"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
+msgstr "|AN|Nový PIN správce"
 
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Nový PIN"
 
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN správce a nový PIN správce"
+
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN a nový PIN"
+
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "chyba při čtení fingerpritnu DO\n"
+msgstr "chyba při čtení otisku DO\n"
 
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "klíč již existuje\n"
@@ -5453,9 +6110,8 @@ msgstr "existující klíč bude přepsán\n"
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "generování nového klíče\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generování nového klíče\n"
+msgstr "nový klíč se zapisuje\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "chybí časové razítko vytvoření\n"
@@ -5468,25 +6124,32 @@ msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "nepodporovaná křivka\n"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován ...\n"
+msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "henerování klíče se nezdařilo\n"
+msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
+msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "otisk na kartě se neshoduje s požadovaným\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
@@ -5494,107 +6157,92 @@ msgstr "dosud vytvořené podpisy: %lu\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
-"ověření administrátorského PIN je nyní prostřednictvím tohoto příkazu "
-"zakázáno\n"
+msgstr "ověření PIN správce je nyní prostřednictvím tohoto příkazu zakázáno\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "přístup na %s se nezdařil - vadná OpenPGP karta?\n"
+msgstr "přístup na %s se nezdařil – vadná OpenPGP karta?\n"
 
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr ""
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
+msgstr "||Prosím, zadejte svůj PIN na klávesnici čtečky"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#, fuzzy
 msgid "|N|Initial New PIN"
-msgstr "|N|Nový PIN"
+msgstr "|N|Prvotní nový PIN"
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "pracovat ve více serverové režimu (na popředí)"
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|ÚROVEŇ|nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "čtu možnosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol do SOUBORU"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|připojit se na čtečku na portu N"
 
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr ""
+msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač ct-API"
 
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr ""
+msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač PC/SC"
 
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat vnitřní ovladač CCID"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|odpojovat se od karty po N sekundách nečinnosti"
 
-msgid "do not use a reader's keypad"
-msgstr ""
+msgid "do not use a reader's pinpad"
+msgstr "nepoužívat klávesnici čtečky"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
+msgstr "zakázat používání správcovských příkazů karty"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr "používat vstup o proměnné délce na klávesnici čtečky"
+
+msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @SCDAEMON@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
-"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+"Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: scdaemon [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Démon pro čipové karty (smartcard) pro @GNUPG@\n"
 
-msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
+"prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
-msgstr "obsluha pro deskriptor %d nastartována\n"
+msgstr "obsluha pro deskriptor %d spuštěna\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
-
-#, c-format
-msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgstr ""
-
-msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgstr "poškozená proměnná prostření DIRMNGR_INFO\n"
-
 #, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný dirmngr\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
-msgstr ""
+msgstr "certifikátem vyžadovaný ověřovací model: %s"
 
 msgid "chain"
-msgstr ""
+msgstr "řetězený"
 
 msgid "shell"
-msgstr ""
+msgstr "jednovrstvý"
 
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
@@ -5604,53 +6252,51 @@ msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr "certifikát vydavatele není označen jako CA"
 
 msgid "critical marked policy without configured policies"
-msgstr ""
+msgstr "politika označená jako kritická bez nastavených politik"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevřít `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
+msgstr "„%s“ nebylo možné otevřít: %s\n"
 
-msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou povoleny"
+msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr "Poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou dovoleny"
 
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "certifikační politika není povolena"
+msgstr "certifikační politika není dovolena"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
-msgstr ""
+msgstr "hledám vydavatele na jiném místě\n"
 
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "počet odpovídajících vydavatelů: %d\n"
 
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr ""
+msgstr "hledám vydavatele ve vyrovnávací paměti Dirmngr\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+msgstr "počet odpovídajících certifikátů: %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "hledání klíče pouze ve vyrovnávací paměti dirmngr neuspělo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
-msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
+msgstr "certifikát byl odvolán"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
-msgstr ""
+msgstr "status certifikáty není znám"
 
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "prosím, ujistěte se, že „dirmngr“ je správně nainstalován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+msgstr "kontrola CRL se nezdařila: %s"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
@@ -5659,86 +6305,77 @@ msgstr "certifikát s chybnou platností: %s"
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikát ještě nenabyl platnosti"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
+msgstr "kořenový certifikát ještě nezačal platit"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "mezilehlý certifikát ještě nezačal platit"
 
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikátu vypršela platnost"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Platnost klíče vypršela!"
+msgstr "kořenový certifikát je prošlý"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Platnost klíče vypršela!"
+msgstr "mezilehlý certifikát je prošlý"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "chybí povinné atributy certifikátu: %s%s%s"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Platnost klíče vypršela!"
+msgstr "certifikát s neplatnou platností"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
-msgstr ""
+msgstr "podpis nebyl vytvořen v době životnosti certifikátu"
 
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "mezilehlý certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
-#, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
+msgstr "  (       podpis vytvořen "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+msgstr "  (   certifikát vytvořen "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "  (   certifikát planý od "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (     issuer valid from "
-msgstr "      Seriové číslo karty ="
+msgstr "  (   vydavatel platný od "
 
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "otisk=%s\n"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
-msgstr ""
+msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "v gpg-agentu není povoleno interaktivní označování za důvěryhodný\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktivní označovaní jako důvěryhodný je pro tuto relaci zakázáno\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: datum vytvoření podpisu není známo – předpokládám současnost"
 
-#, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "vytvořit revokační certifikát"
+msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát podepsaný sám sebou má ŠPATNÝ podpis"
 
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "kořenový certifikát není označen jako důvěryhodný"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "řetěz certifikátů je příliš dlouhý\n"
@@ -5747,7 +6384,7 @@ msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "certifikát vydavatele nebyl nalezen"
 
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "certifikát má CHYBNÝ podpis"
+msgstr "certifikát má ŠPATNÝ podpis"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "nalezen jiný možný odpovídající certifikát autority – zkusí se znovu"
@@ -5759,51 +6396,46 @@ msgstr "řetěz certifikátů je delší než dovoluje CA (%d)"
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "certifikát je v pořádku\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+msgstr "mezilehlý certifikát je v pořádku\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "kořenový certifikát je v pořádku\n"
 
 msgid "switching to chain model"
-msgstr ""
+msgstr "přepínám do řetězeného modelu"
 
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "použit ověřovací model: %s"
 
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "%ubitový hash není platná pro %ubitový %s klíč\n"
 
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto je algoritmus MD2)\n"
 
+# #-#-#-#-#  cs.po.old (gnupg2 2.1.0)  #-#-#-#-#
+# none serial, none date
+# #-#-#-#-#  cs.po (dirmngr 1.0.3)  #-#-#-#-#
 # status
 msgid "none"
 msgstr "žádný"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
+msgstr "[Chyba – neplatné kódování]"
 
 msgid "[Error - out of core]"
-msgstr ""
+msgstr "[Chyba – nedostatek paměti]"
 
 msgid "[Error - No name]"
-msgstr ""
+msgstr "[Chyba – Žádné jméno]"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
+msgstr "[Chyba – neplatné DN]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
 "certificate:\n"
@@ -5811,9 +6443,10 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Potřebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíč pro uživatele:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s, vytvořený %s%s\n"
+"Potřebujete heslo, abyste odemkli tajný klíč pro X.509 certifikát:\n"
+"„%s“\n"
+"sériové číslo %s, ID 0x%08lX,\n"
+"vytvořen %s, platnost vyprší %s.\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr "žádné použití klíče není určeno – předpokládají se všechna použití\n"
@@ -5822,435 +6455,422 @@ msgstr "žádné použití klíče není určeno – předpokládají se všech
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "chyba při zjišťování informací o použití klíče: %s\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for certification\n"
-msgstr "certifikát by neměl být použit pro certifikace\n"
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro certifikování\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
-msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování OCSP odpovědí\n"
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání OCSP odpovědi\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
-msgstr "certifikát by neměl být použit pro šifrování\n"
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
+msgstr "certifikát neměl použit pro šifrování\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for signing\n"
-msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování\n"
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání\n"
 
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
-msgstr "certifikát není pro šifrování použitelný\n"
+msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
 
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr "certifikát není pro podepisování použitelný\n"
+msgstr "certifikát není použitelný pro podepisování\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný algoritmus\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "řádek %d: neplatná délka klíče %u (platná je %d až %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "řádek %d: nezadán žádný název subjektu\n"
 
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%.*s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%s“ na pozici %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid serial number\n"
+msgstr "řádek %d: neplatné sériové číslo\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%.*s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%s“ na pozici %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr ""
+"řádek %d: chyba při získávání podpisového klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+msgstr "řádek %d: zadán neplatný algoritmus hashe\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný identifikátor klíče autority\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný identifikátor klíče subjektu\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná syntaxe rozšíření\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
+msgstr "řádek %d: chyba při čtení klíče „%s“ z karty: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "řádek %d: chyba při získávání klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+msgstr "řádek %d: generování klíče se nepodařilo: %s <%s>\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
+"Žádost o certifikát dokončíte tím, že zadáte heslo pro klíč, který jste "
+"právě vytvořili, ještě jednou.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
+msgstr "   (%d) Existující klíč\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%d) Klíč existující na kartě\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
-
-msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení z karty: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "Sériové číslo karty: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
+msgstr "Dostupné klíče:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
+msgstr "Možné způsoby užití %s klíče:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) podepisovat, šifrovat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) podepisovat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "   (%d) šifrovat\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte X.509 jméno subjektu: "
 
-#, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
+msgstr "Nebylo zadáno Žádné jméno\n"
 
 #, c-format
-msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
+msgstr "Neplatné jméno subjektu „%s“\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "25 délka předešlého řetězce: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "Zadejte e-mailovou adresu"
 
-#, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
+msgstr " (ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Vložte nový název souboru"
+msgstr "Zadejte DNS jména"
 
-#, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
+msgstr " (volitelné; ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter URIs"
-msgstr "Vložte PIN: "
+msgstr "Zadejte (několik) URI"
 
-msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr ""
+msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+msgstr "Vytvořit sám sebou podepsaný certifikát? (a/N)"
 
-msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgid "These parameters are used:\n"
+msgstr "Budou použity tyto parametry:\n"
+
+msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+msgstr "Nyní se vytváří sám sebou podepsaný certifikát. "
+
+msgid "Now creating certificate request.  "
+msgstr "Nyní se vytváří žádost o certifikát. "
+
+msgid "This may take a while ...\n"
+msgstr "To může chvíli trvat…\n"
+
+# Ready ve významu finished po vygenerování certifikátu
+msgid "Ready.\n"
+msgstr "Hotovo.\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hotovo. Nyní byste měli tuto žádost poslat svojí CA.\n"
 
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém se zdroji: nedostatek paměti\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto je algoritmus RC2)\n"
 
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto nevypadá jako zašifrovaná zpráva)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíč \"%s\" nenalezen: %s\n"
+#, c-format
+msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
+msgstr "certifikát „%s“ nebyl nenalezen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
+msgstr "chyba při zamykání schránky na klíče: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
+#, c-format
+msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "zdvojený certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "duplicita předvolby `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
+msgstr "smazání certifikátu „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
+msgstr "(nebyli zadáni Žádní platní příjemci)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
+msgstr "vypsat seznam externích klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "vypsat řetěz certifikátů"
 
-#, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "importovat certifikáty"
 
-#, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "špatný certifikát"
+msgstr "exportovat certifikáty"
 
-#, fuzzy
 msgid "register a smartcard"
-msgstr "přidat klíč na kartu"
+msgstr "zaregistrovat čipovou kartu"
 
 msgid "pass a command to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "předat příkaz do dirmngr"
 
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "change a passphrase"
-msgstr "změnit heslo"
+msgstr "vyvolat gpg-protect-tool"
 
-#, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvářet výstup zakódovaný pomocí Base-64"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup ve formátu PEM"
 
 msgid "assume input is in base-64 format"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup ve formátu Base-64"
 
 msgid "assume input is in binary format"
-msgstr ""
-
-msgid "use system's dirmngr if available"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
 
 msgid "never consult a CRL"
-msgstr ""
+msgstr "nikdy nenahlížet do CRL"
 
 msgid "check validity using OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "kontrolovat platnost pomocí OCSP"
 
 msgid "|N|number of certificates to include"
-msgstr ""
+msgstr "|N|počet certifikátů, které zahrnout"
 
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
 
 msgid "do not check certificate policies"
-msgstr ""
+msgstr "nekontrolovat politiky certifikátu"
 
 msgid "fetch missing issuer certificates"
-msgstr ""
+msgstr "stahovat chybějící certifikáty vydavatelů"
 
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr ""
+msgstr "vůbec nepoužívat terminál"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol režimu server do SOUBORU"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "čtu možnosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat auditní protokol do SOUBORU"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr ""
+msgstr "dávkový režim: nikdy se neptat"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat ano na většinu otázek"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat ne na většinu otázek"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "ber klíče z této klíčenky (keyringu)"
+msgstr "|SOUBOR|přidat klíčenku na seznam klíčenek"
 
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr ""
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít ID_UŽIVATELE jako implicitní tajný klíč"
 
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr ""
+msgstr "|SPEC|použít tento server pro dohledávání klíčů"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "neznámý šifrovací algoritmus"
+msgstr "|NÁZEV|použít šifrovací algoritmus NÁZEV"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "|NÁZEV|použít hashovací algoritmus NÁZEV"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPGSM@ [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: @GPGSM@ [volby] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "usage: gpgsm [options] "
-msgstr "užití: gpg [možnosti]"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se připojit k `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
+msgstr "Poznámka: nebude možné šifrovat pro „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown validation model `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "unknown validation model '%s'\n"
+msgstr "neznámý model ovÄ\9bÅ\99ování â\80\9e%sâ\80\9c\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
+msgstr "%s:%u: nebyl zadán název stroje\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: zadáno heslo bez uživatele\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr " s = přeskočit tento klíč\n"
+msgstr "%s:%u: přeskakuji tento řádek\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
-
-msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr ""
+msgstr "nelze rozebrat serveru klíčů\n"
 
 #, c-format
-msgid "importing common certificates `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "importing common certificates '%s'\n"
+msgstr "importují se běžné certifikáty „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't sign using `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "can't sign using '%s': %s\n"
+msgstr "nelze podepsat pomocí „%s“: %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný příkaz (neexistuje žádný implicitní příkaz)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
+msgstr "celkem zpracováno: %lu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "vytvořit revokační certifikát"
+msgstr "chyba při ukládání certifikátu\n"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
+msgstr "základní kontrola certifikátu selhala – neimportováno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při importování certifikátu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring)`%s': %s\n"
-
-msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keybox `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíčů (keyring) `%s' vytvořen\n"
+msgstr "chyba při čtení vstupu: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "uložení fingerprintu se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "otisk se nepodařilo získat\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém při hledání existujícího certifikátu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při hledání zapisovatelné keyDB: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
+msgstr "chyba při ukládání certifikátu: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém při opakovaném hledání certifikátu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při ukládání příznaků: %s\n"
 
 msgid "Error - "
-msgstr ""
+msgstr "Chyba – "
 
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
+msgstr "GPG_TTY nebyla nastavena – použiji možná chybnou implicitní hodnotu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "Chyba: nesprávně naformátovaný fingerprint.\n"
+#, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "nesprávně formátovaný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
+msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6261,11 +6881,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
+"Chystáte se vytvořit podpis pomocí svého certifikátu:\n"
+"„%s“\n"
+"Tímto vytvoříte kvalifikovaný podpis, který je dle zákona rovnocenný "
+"s podpisem vlastnoručním.\n"
+"\n"
+"%s%sJste si skutečně jisti, že to chcete udělat?"
 
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
+"Vezměte na vědomí, že tento software není oficiálně schválený k vytváření "
+"nebo ověřování takových podpisů.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6273,1719 +6901,2501 @@ msgid ""
 "\"%s\"\n"
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
+"Chystáte se vytvořit podpis pomocí svého certifikátu:\n"
+"„%s“\n"
+"Vezměte na vědomí, že tento certifikát NEVYTVOŘÍ kvalifikovaný podpis!"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr ""
+"hashovací algoritmus %d (%s) podepisovatele %d není podporován; použiji %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "hashovací algoritmus použitý pro podepisovatele %d: %s (%s)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+msgstr "kontrola kvalifikovaného certifikátu selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
+msgstr "Podpis vytvořen "
 
 msgid "[date not given]"
-msgstr ""
+msgstr "[datum neudáno]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
+msgstr " pomocí certifikátu s ID 0x%08lX\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
+"neplatný podpis: atribut otisku zprávy se neshoduje s vypočteným otiskem\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "                alias \"%s\""
+msgstr "          alias"
 
-#, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "quiet"
-msgstr "ukončit"
+msgstr "Toto je kvalifikovaný podpis\n"
 
-msgid "print data out hex encoded"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
+msgstr "zámek keše certifikát nelze inicializovat: %s\n"
 
-msgid "decode received data lines"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek pro čtení keše certifikátů nelze získat: %s\n"
 
-msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek pro zápis keše certifikátů nelze získat: %s\n"
 
-msgid "run the Assuan server given on the command line"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek keše certifikátů nelze uvolnit: %s\n"
 
-msgid "do not use extended connect mode"
-msgstr ""
+# TODO: plural
+#, c-format
+msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
+msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "čtu možnosti z `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
-msgid "run /subst on startup"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
+msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+#, c-format
+msgid "certificate '%s' already cached\n"
+msgstr "certifikát „%s“ je již zapamatován\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
-"Connect to a running agent and send commands\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
+msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr ""
+msgid "certificate '%s' loaded\n"
+msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
 
 #, c-format
-msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
+msgstr "        otisk SHA1 = %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+msgid "   issuer ="
+msgstr "vydavatel ="
 
-#, fuzzy
-msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "řádek je příliš dlouhý"
+# XXX: align with msgid "   issuer ="
+msgid "  subject ="
+msgstr "  subjekt ="
 
-msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown command `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+# XXX: Align with msgid "runtime cached certificates:"
+#, c-format
+msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
+msgstr "   trvale zavedených certifikátů: %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending line failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+# XXX: Align with msgid "permanently loaded certificates:"
+#, c-format
+msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
+msgstr "za běhu nakešovaných certifikátů: %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error sending %s command: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgid "certificate already cached\n"
+msgstr "certifikát již v keši\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error sending standard options: %s\n"
-msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgid "certificate cached\n"
+msgstr "certifikát uložen do keše\n"
 
-msgid "Options controlling the diagnostic output"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error caching certificate: %s\n"
+msgstr "chyba při ukládání certifikátu do keše: %s\n"
 
-msgid "Options controlling the configuration"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
+msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
 
-msgid "Options useful for debugging"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
+msgstr "chyba při stahování certifikátu určeného sériovým číslem: %s\n"
 
-msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr "|SOUBOR|protokol z režimu serveru se zapíše do SOUBORU"
+#, c-format
+msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
+msgstr "chyba při stahovaní certifikátu určeného subjektem: %s\n"
 
-msgid "Options controlling the security"
-msgstr ""
+msgid "no issuer found in certificate\n"
+msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel\n"
 
-msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování authorityKeyIdentifier: %s\n"
 
-msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "creating directory '%s'\n"
+msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
 
-msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error creating directory '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření adresáře „%s“: %s\n"
 
-msgid "Options enforcing a passphrase policy"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "ignoring database dir '%s'\n"
+msgstr "adresář databáze „%s“ se ignoruje\n"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error reading directory '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
 
-msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "removing cache file '%s'\n"
+msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
 
-msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "not removing file '%s'\n"
+msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
 
-msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error closing cache file: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání souboru keše: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
+#, c-format
+msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
+#, c-format
+msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|JMÉNO|šifrovat pro JMÉNO"
+#, c-format
+msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-msgid "|SPEC|set up email aliases"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "new cache dir file '%s' created\n"
+msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
 
-msgid "Configuration for Keyservers"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
+#, c-format
+msgid "first record of '%s' is not the version\n"
+msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
 
-msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
-msgstr ""
+msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
+msgstr "stará verze adresáře s keší – bude vyčištěna\n"
 
-msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
-msgstr ""
+msgid "old version of cache directory - giving up\n"
+msgstr "stará verze adresáře s keší – nelze pokračovat\n"
 
-msgid "disable all access to the dirmngr"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "extra field detected in crl record of '%s' line %u\n"
+msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
+msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
 
-msgid "do not check CRLs for root certificates"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
+msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "Options controlling the format of the output"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
+msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
 
-msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
+msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "Configuration for HTTP servers"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
+msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
 
-msgid "use system's HTTP proxy setting"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
+msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "Configuration of LDAP servers to use"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
+msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "LDAP server list"
-msgstr ""
+msgid "detected errors in cache dir file\n"
+msgstr "v kešovém dir souboru nalezeny chyby\n"
 
-msgid "Configuration for OCSP"
-msgstr ""
+msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
+msgstr "prosím, zjistěte příčinu a soubor ručně smažte\n"
 
 #, c-format
-msgid "External verification of component %s failed"
-msgstr ""
+msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
+msgstr "vytvoření dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-msgid "Note that group specifications are ignored\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error closing '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
 
-msgid "list all components"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
 
-msgid "check all programs"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't hash '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
 
-msgid "|COMPONENT|list options"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování hašovacího kontextu MD5: %s\n"
 
-msgid "|COMPONENT|change options"
+#, c-format
+msgid "error hashing '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
+msgstr "chybně formátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
+
+msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
+msgstr "otevřeno příliš mnoho kešových souborů, další již nelze otevřít\n"
+
+#, c-format
+msgid "opening cache file '%s'\n"
+msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
+
+msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
+msgstr "unlock_db_file zavoláno na zavřený soubor\n"
+
+msgid "calling unlock_db_file on an unlocked file\n"
+msgstr "unlock_db_file zavoláno na nezamčeném souboru\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
+msgstr "výroba nového objektu keše selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
+msgstr "pro vydavatele s ID %s není dostupný žádný CRL\n"
+
+#, c-format
+msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
 msgstr ""
+"nakešovaný CRL pro vydavatele s ID %s příliš starý; aktualizace vyžadována\n"
 
-msgid "|COMPONENT|check options"
+# TODO: plural
+#, c-format
+msgid ""
+"force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
+"required\n"
 msgstr ""
+"force-crl-refresh je aktivováno a %d minut uplynulo vydavateli s ID %s, "
+"aktualizace je požadována\n"
 
-msgid "apply global default values"
+#, c-format
+msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
 msgstr ""
+"force-crl-required je u vydavatele s ID %s aktivováno, aktualizace je "
+"požadována\n"
+
+# CRL for issuer překládat jako CRL pro vydavatele, prože CRL může mít jiného
+# vydavatele než je vydavatel odvolaných certifikátů (tzv. indirect CRL)
+#, c-format
+msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
+msgstr "dostupný CRL pro vydavatele ID %s nemůže být použit\n"
 
-msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+#, c-format
+msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
 msgstr ""
+"nakešovaný CRL pro vydavatele ID %s je pozměněný, je třeba jej aktualizovat\n"
 
-# c-format
-#, fuzzy
-msgid "list global configuration file"
-msgstr "neznámá konfigurační položka \"%s\"\n"
+# XXX: The message is followed by the serial number
+# TODO: Use c-format
+msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
+msgstr "POZOR: neplatná délka záznamu v keši pod sériovým číslem "
 
-# c-format
-#, fuzzy
-msgid "check global configuration file"
-msgstr "neznámá konfigurační položka \"%s\"\n"
+#, c-format
+msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
+msgstr "problém se čtením záznamu keše pro sériové číslo %s: %s\n"
 
-msgid "use as output file"
-msgstr "použít jako výstupní soubor"
+#, c-format
+msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
+msgstr "sériové číslo %s není platné, důvod=%02X  datum=%.15s\n"
 
-msgid "activate changes at runtime, if possible"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "S/N %s is valid, it is not listed in the CRL\n"
+msgstr "sériové číslo %s je platné, není na seznamu CRL\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+#, c-format
+msgid "error getting data from cache file: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání dat ze souboru keše: %s\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpgconf [options]\n"
-"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "usage: gpgconf [options] "
-msgstr "užití: gpg [možnosti]"
+#, c-format
+msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
+msgstr "gcry_md_open selhalo na algoritmu %d: %s\n"
 
-msgid "Need one component argument"
-msgstr ""
+msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
+msgstr "z libksba obdržen neplatný S-výraz\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Component not found"
-msgstr "veřejný klíč nenalezen"
+#, c-format
+msgid "converting S-expression failed: %s\n"
+msgstr "převod S-výrazu se nezdařil: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "No argument allowed"
-msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
+#, c-format
+msgid "creating S-expression failed: %s\n"
+msgstr "výroba S-výrazu selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"@\n"
-"Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Příkazy:\n"
-" "
+#, c-format
+msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
+msgstr "ksba_crl_parse selhal: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "decryption modus"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
+#, c-format
+msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování časů aktualizace CRL %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "encryption modus"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
+#, c-format
+msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
+msgstr "časy aktualizace tohoto CRL: tento=%s příští=%s\n"
 
-msgid "tool class (confucius)"
-msgstr ""
+msgid "nextUpdate not given; assuming a validity period of one day\n"
+msgstr "nextUpdate neuvedeno, předpokládaná perioda platnosti bude jeden den\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "program filename"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
+#, c-format
+msgid "error getting CRL item: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání položky CRL: %s\n"
 
-msgid "secret key file (required)"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
+msgstr "chyba vkládání položky do dočasného souboru keše: %s\n"
 
-msgid "input file name (default stdin)"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
+msgstr "v CRL nebyl nalezen žádný vydavatel CRL: %s\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
+msgstr "certifikát vydavatele CRL bude hledán podle authorityKeyIdentifier\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
-"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
-"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+#, c-format
+msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
+msgstr "ověřování podpisu CRL selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
+msgstr "chyba při kontrole platnosti certifikátu vydavatele CRL: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
+msgstr "volání ksba_crl_new selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
+msgstr "volání ksba_crl_set_reader selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
+msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
+msgstr "volání crl_parse_insert selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
 msgstr ""
+"POZOR: nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s – stejně "
+"bude nahrán\n"
+
+#, c-format
+msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
+msgstr "nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown critical CRL extension %s\n"
+msgstr "neznámé kritické rozšíření CRL %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení rozšíření CRL: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "creating cache file '%s'\n"
+msgstr "vytváří se soubor keše „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
+msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+msgid ""
+"updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
+"program start\n"
+msgstr ""
+"aktualizace souboru DIR selhalo – záznam keše bude při příštím startu "
+"programu ztracen\n"
+
+#, c-format
+msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
+msgstr "Zahajuje se výpis CRL (získán přes %s)\n"
+
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
+"update!\n"
+msgstr ""
+" CHYBA: CRL nebude použit, protože i po aktualizaci byl příliš starý!\n"
+
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
+msgstr " CHYBA: CRL nebude použit kvůli neznámému kritickému rozšíření!\n"
+
+msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
+msgstr " CHYBA: CRL nebude použit\n"
+
+msgid " ERROR: This cached CRL may have been tampered with!\n"
+msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
+
+msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
+msgstr " POZOR: neplatná délka záznamu keše\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem reading cache record: %s\n"
+msgstr "problém se čtením záznamu keše: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem reading cache key: %s\n"
+msgstr "problém se čtením klíče keše: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení položky keše z databáze: %s\n"
+
+msgid "End CRL dump\n"
+msgstr "Konec výpisu CRL\n"
+
+#, c-format
+msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
+msgstr "volání crl_fetch přes DP selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
+msgstr "volání crl_cache_insert přes DP selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
+msgstr "volání crl_cache_insert přes vydavatele selhalo: %s\n"
+
+msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
+msgstr "tabulka mapování čtenáře na soubor je plná – čeká se\n"
+
+msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
+msgstr "namísto „https“ se použije „http“\n"
+
+# Poslední argument je název protokolu
+#, c-format
+msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
+msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli vypnutému %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
+
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "příliš mnoho přesměrování\n"
+
+#, c-format
+msgid "error retrieving '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
+
+# Poslední argument je název protokolu
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli režimu Tor\n"
+
+#, c-format
+msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
+msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
+
+msgid "use OCSP instead of CRLs"
+msgstr "místo CRL použije OCSP"
+
+msgid "check whether a dirmngr is running"
+msgstr "zjistí, jestli dirmngr běží"
+
+msgid "add a certificate to the cache"
+msgstr "přidá certifikát do keše"
+
+msgid "validate a certificate"
+msgstr "ověří platnost certifikátu"
+
+msgid "lookup a certificate"
+msgstr "vyhledá certifikát"
+
+msgid "lookup only locally stored certificates"
+msgstr "hledá pouze mezi lokálně uloženými certifikáty"
+
+msgid "expect an URL for --lookup"
+msgstr "u --lookup očekává URL"
+
+msgid "load a CRL into the dirmngr"
+msgstr "zavede CRL do dirmngr"
+
+msgid "special mode for use by Squid"
+msgstr "zvláštní režim pro použití se Squidem"
+
+msgid "expect certificates in PEM format"
+msgstr "očekává certifikáty ve formátu PEM"
+
+msgid "force the use of the default OCSP responder"
+msgstr "vynutí použití výchozího OCSP odpovídače"
+
+msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
+msgstr "Použití: dirmngr-client [volby] [cert_soubor|vzor] (-h pro nápovědu)\n"
+
+msgid ""
+"Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
+"Test an X.509 certificate against a CRL or do an OCSP check\n"
+"The process returns 0 if the certificate is valid, 1 if it is\n"
+"not valid and other error codes for general failures\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: dirmngr-client [volby] [cert_soubor|VZOR]\n"
+"Vyzkouší X.509 certifikát proti CRL nebo OCSP.\n"
+"Proces vrátí 0, pokud je certifikát platný, 1, pokud není platný nebo jiný\n"
+"chybový kód značící obecné selhání.\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení certifikátu ze standardního vstupu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení certifikátu z „%s“: %s\n"
+
+msgid "certificate too large to make any sense\n"
+msgstr "certifikát je příliš velký, než aby dával smysl\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "lookup failed: %s\n"
+msgstr "hledání selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
+msgstr "zavádění CRL „%s“ selhalo: %s\n"
+
+msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
+msgstr "démon dirmngr běží\n"
+
+#, c-format
+msgid "validation of certificate failed: %s\n"
+msgstr "ověření platnosti certifikátu selhalo: %s\n"
+
+msgid "certificate is valid\n"
+msgstr "certifikát je platný\n"
+
+msgid "certificate has been revoked\n"
+msgstr "certifikát byl odvolán\n"
+
+#, c-format
+msgid "certificate check failed: %s\n"
+msgstr "kontrola certifikátu selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "got status: '%s'\n"
+msgstr "obdržen status: „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
+msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
+
+msgid "absolute file name expected\n"
+msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
+
+#, c-format
+msgid "looking up '%s'\n"
+msgstr "hledá se „%s“\n"
+
+msgid "run as windows service (background)"
+msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+
+msgid "list the contents of the CRL cache"
+msgstr "vypíše obsah CRL keše"
+
+msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
+msgstr "|SOUBOR|zavede CRL ze SOUBORU do keše"
+
+msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
+msgstr "|URL|stáhne CRL z URL"
+
+msgid "shutdown the dirmngr"
+msgstr "vypne dirmngr"
+
+msgid "flush the cache"
+msgstr "vyprázdní keš"
+
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
+msgstr "|SOUBOR|protokol z režimu serveru se zapíše do SOUBORU"
+
+msgid "run without asking a user"
+msgstr "běží bez dotazování se uživatele"
+
+msgid "force loading of outdated CRLs"
+msgstr "vynutí zavedení zastaralých CRL"
+
+msgid "allow sending OCSP requests"
+msgstr "povolí odesílání OCSP dotazů"
+
+msgid "inhibit the use of HTTP"
+msgstr "zakáže použití HTTP"
+
+msgid "inhibit the use of LDAP"
+msgstr "zakáže použití LDAP"
+
+msgid "ignore HTTP CRL distribution points"
+msgstr "ignoruje HTTP distribuční místa CRL "
+
+msgid "ignore LDAP CRL distribution points"
+msgstr "ignoruje LDAP distribuční místa CRL"
+
+msgid "ignore certificate contained OCSP service URLs"
+msgstr "ignoruje URL služby OCSP uvedené v certifikátu"
+
+msgid "|URL|redirect all HTTP requests to URL"
+msgstr "|URL|všechny HTTP požadavky přesměruje na URL"
+
+msgid "|HOST|use HOST for LDAP queries"
+msgstr "|STROJ|pro LDAP dotazy použije STROJ"
+
+msgid "do not use fallback hosts with --ldap-proxy"
+msgstr "nepoužije náhradní stroje s --ldap-proxy"
+
+msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
+msgstr "|SOUBOR|načte seznam LDAP serverů ze SOUBORU"
+
+msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
+msgstr "na seznam serverů přidá nové servery nalezené v místech distribuce CRL"
+
+msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
+msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
+msgstr "|URL|použije OCSP odpovídače na URL"
+
+msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
+msgstr "|OTISK|OCSP odpovědi podepsané podle OTISKU"
+
+msgid "|N|do not return more than N items in one query"
+msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
+
+msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
+msgstr "|SOUBOR|pro HKP přes TLS použije certifikáty CA ze SOUBORU"
+
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr "směrovat veškerý síťový provoz skrz Tor"
+
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
+"options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Úplný seznam příkazů a voleb naleznete v „info“ manuálu.)\n"
+
+msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @DIRMNGR@ [volby] (-h pro nápovědu)"
+
+msgid ""
+"Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
+"Keyserver, CRL, and OCSP access for @GNUPG@\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: @DIRMNGR@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Přístup k serveru s klíči, CRL a OCSP z @GNUPG@\n"
+
+#, c-format
+msgid "valid debug levels are: %s\n"
+msgstr "platné úrovně ladění jsou: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "usage: %s [options] "
+msgstr "použití: %s [volby] "
+
+msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
+msgstr "dvojtečky v názvu socketu jsou nepřípustné\n"
+
+#, c-format
+msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
+msgstr "stahování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
+msgstr "zpracování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
+msgstr "%s:%u: řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
+msgstr "%s:%u: zjištěn neplatný otisk\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
+msgstr "%s:%u: nepořádek na konci řádku ignorován\n"
+
+msgid "SIGHUP received - re-reading configuration and flushing caches\n"
+msgstr "přijat SIGHUP – konfigurace bude znovu načtena a keš vyprázdněna\n"
+
+msgid "SIGUSR2 received - no action defined\n"
+msgstr "přijat SIGUSR2 – žádná akce nedefinována\n"
+
+msgid "SIGTERM received - shutting down ...\n"
+msgstr "přijat SIGTERM – vypíná se…\n"
+
+# TODO: plural
+#, c-format
+msgid "SIGTERM received - still %d active connections\n"
+msgstr "přijat SIGTERM – stále aktivních spojení: %d\n"
+
+msgid "shutdown forced\n"
+msgstr "vypnutí vynuceno\n"
+
+msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
+msgstr "přijat SIGINT – okamžité vypnutí\n"
+
+#, c-format
+msgid "signal %d received - no action defined\n"
+msgstr "přijat signál č. %d – žádná akce nedefinována\n"
+
+msgid "return all values in a record oriented format"
+msgstr "vrátí všechny hodnoty v záznamově orientovaném formátu"
+
+msgid "|NAME|ignore host part and connect through NAME"
+msgstr "|NÁZEV|ignoruje část se strojem a připojí se skrze NÁZEV"
+
+msgid "|NAME|connect to host NAME"
+msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
+
+msgid "|N|connect to port N"
+msgstr "|N|připojí se na port N"
+
+msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
+msgstr "|JMÉNO|pro autentizaci použije JMÉNO uživatele"
+
+msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
+msgstr "|HESLO|pro autentizaci použije HESLO"
+
+msgid "take password from $DIRMNGR_LDAP_PASS"
+msgstr "heslo získá z $DIRMNGR_LDAP_PASS"
+
+msgid "|STRING|query DN STRING"
+msgstr "|ŘETĚZEC|dotáže se na DN ŘETĚZEC"
+
+msgid "|STRING|use STRING as filter expression"
+msgstr "|ŘETĚZEC|jako filtrující výraz použije ŘETĚZEC"
+
+msgid "|STRING|return the attribute STRING"
+msgstr "|ŘETĚZEC|vrátí atribut ŘETĚZEC"
+
+msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
+msgstr "Použití: dirmngr_ldap [volby] [URL] (-h pro nápovědu)\n"
+
+msgid ""
+"Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
+"Internal LDAP helper for Dirmngr\n"
+"Interface and options may change without notice\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: dirmngr_ldap [volby] [URL]\n"
+"Vnitřní LDAP pomůcka pro pro Dirmngr.\n"
+"Rozhraní a volby se mohou bez upozornění změnit.\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid port number %d\n"
+msgstr "neplatné číslo portu %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
+msgstr "ve výsledku se hledá atribut „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to stdout: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu na standardní výstup: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "          available attribute '%s'\n"
+msgstr "          dostupný atribut „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "attribute '%s' not found\n"
+msgstr "atribut „%s“ nenalezen\n"
+
+#, c-format
+msgid "found attribute '%s'\n"
+msgstr "nalezen atribut „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "processing url '%s'\n"
+msgstr "zpracovává se URL „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "          user '%s'\n"
+msgstr "          uživatel „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "          pass '%s'\n"
+msgstr "          heslo „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "          host '%s'\n"
+msgstr "          stroj „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "          port %d\n"
+msgstr "          port %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "            DN '%s'\n"
+msgstr "            DN „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "        filter '%s'\n"
+msgstr "        filtr „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "          attr '%s'\n"
+msgstr "          atribut „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "no host name in '%s'\n"
+msgstr "v „%s“ chybí název stroje\n"
+
+#, c-format
+msgid "no attribute given for query '%s'\n"
+msgstr "u dotazu „%s“ nezadán žádný atribut\n"
+
+msgid "WARNING: using first attribute only\n"
+msgstr "POZOR: použije se pouze první atribut\n"
+
+#, c-format
+msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
+msgstr "Inicializace LDAP u „%s:%d“ selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
+msgstr "napojení k „%s:%d“ selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "searching '%s' failed: %s\n"
+msgstr "hledávání „%s“ neuspělo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
+msgstr "„%s“ není LDAP URL\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
+msgstr "„%s“ není platné LDAP URL\n"
+
+#, c-format
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error printing log line: %s\n"
+msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení protokolu z ldapové obálky č. %d: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "npth_select selhala: %s – čeká se 1 s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready"
+msgstr "ldapová obálka %d připravena"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready: timeout\n"
+msgstr "ldapová obálka %d připravena: čas vypršel\n"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d ready: exitcode=%d\n"
+msgstr "ldapová obálka %d připravena: návratový kód = %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
+msgstr "čekání na ldapovou obálku %d selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
+msgstr "ldapová obálka %d se zasekla – bude zabita\n"
+
+#, c-format
+msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
+msgstr "chyba při zakládání vlákna ovládajícího obálku LDAPu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+msgstr "čtení z ldapové obálky %d selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
+msgstr "v názvu stroje je neplatný znak 0x%02x – nepřidáno\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
+msgstr "na seznam LDAP serverů se přidává „%s:%d“\n"
+
+#, c-format
+msgid "malloc failed: %s\n"
+msgstr "funkce malloc selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
+msgstr "start_cert_fetch: chybný vzor „%s“\n"
+
+msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
+msgstr "ldap_search přesáhl omezení velikosti serveru\n"
+
+msgid "invalid canonical S-expression found\n"
+msgstr "nalezen neplatný kanonický S-výraz\n"
+
+#, c-format
+msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
+msgstr "gcry_md_open selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
+msgstr "jejda: ksba_cert_hash selhalo: %s\n"
+
+msgid "bad URL encoding detected\n"
+msgstr "zjištěno chybné kódování URL\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading from responder: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení z odpovídače: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
+msgstr "odpověď serveru je příliš velká, limit je %d bajtů\n"
+
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "OCSP dotaz není možný kvůli režimu Tor\n"
+
+msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
+msgstr "OCSP dotaz není možný, protože HTTP je zakázáno\n"
+
+#, c-format
+msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error building OCSP request: %s\n"
+msgstr "chyba při sestavování OCSP dotazu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error connecting to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při připojování na „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení HTTP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "chyba přístupu k „%s“: status HTTP %u\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozebírání OCSP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
+msgstr "Stav odpovídače OCSP na „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
+msgstr "hašování OCSP odpovědi pro „%s“ selhalo: %s\n"
+
+msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
+msgstr "nepodepsáno výchozím OCSP certifikátem podepisovatele"
+
+msgid "only SHA-1 is supported for OCSP responses\n"
+msgstr "v OCSP odpovědích je podporováno jen SHA-1\n"
+
+#, c-format
+msgid "allocating list item failed: %s\n"
+msgstr "alokování prvku seznamu selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+msgid "no suitable certificate found to verify the OCSP response\n"
+msgstr "žádný vhodný certifikát pro ověření OCSP odpovědi nebyl nalezen\n"
+
+#, c-format
+msgid "issuer certificate not found: %s\n"
+msgstr "certifikát vydavatele nenalezen: %s\n"
+
+msgid "caller did not return the target certificate\n"
+msgstr "volající nevrátil cílový certifikát\n"
+
+msgid "caller did not return the issuing certificate\n"
+msgstr "volající nevrátil vydávající certifikát\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to allocate OCSP context: %s\n"
+msgstr "alokace OCSP kontextu selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
+msgstr "authorityInfoAccess nelze získat: %s\n"
+
+msgid "no default OCSP responder defined\n"
+msgstr "žádný výchozí OCSP odpovídač nedefinován\n"
+
+msgid "no default OCSP signer defined\n"
+msgstr "žádný výchozí OCSP podepisovatel nedefinován\n"
+
+#, c-format
+msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
+msgstr "použije se výchozí OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "using OCSP responder '%s'\n"
+msgstr "použije se OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
+msgstr "nepodařilo se ustanovit hašovací kontext OCSP: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování OCSP stavu cílového certifikátu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "certificate status is: %s  (this=%s  next=%s)\n"
+msgstr "stav certifikátu je: %s (nyní=%s, příště=%s)\n"
+
+# status
+msgid "good"
+msgstr "dobrý"
+
+#, c-format
+msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
+msgstr "certifikát byl odvolán kdy: %s, důvod: %s\n"
+
+msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
+msgstr "OCSP odpovídač vrátil stav v budoucnosti\n"
+
+msgid "OCSP responder returned a non-current status\n"
+msgstr "OCSP odpovídač vrátil ne současný stav\n"
+
+msgid "OCSP responder returned an too old status\n"
+msgstr "OCSP odpovídač vrátil příliš starý stav\n"
+
+#, c-format
+msgid "assuan_inquire(%s) failed: %s\n"
+msgstr "volání assuan_inquire(%s) selhalo: %s\n"
+
+msgid "ldapserver missing"
+msgstr "chybí ldapserver (LDAP server)"
+
+msgid "serialno missing in cert ID"
+msgstr "v ID certifikátu chybí serialno (sériové číslo)"
+
+#, c-format
+msgid "assuan_inquire failed: %s\n"
+msgstr "volání assuan_inquire selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "fetch_cert_by_url failed: %s\n"
+msgstr "volání fetch_cert_by_url selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error sending data: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "start_cert_fetch failed: %s\n"
+msgstr "volání start_cert_fetch selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "fetch_next_cert failed: %s\n"
+msgstr "volání fetch_next_cert selhalo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "max_replies %d exceeded\n"
+msgstr "max_replies (max. odpovědí) %d překročeno\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't allocate control structure: %s\n"
+msgstr "řídící strukturu nelze alokovat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the server: %s\n"
+msgstr "inicializace serveru selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
+msgstr "registrace příkazu u Assuanu selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Assuan accept problem: %s\n"
+msgstr "problém příjmu Assuanu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Assuan processing failed: %s\n"
+msgstr "zpracování Assuanu se nezdařilo: %s\n"
+
+msgid "accepting root CA not marked as a CA"
+msgstr "kořenová CA, která není označena jako CA, bude přijata"
+
+msgid "CRL checking too deeply nested\n"
+msgstr "kontrola CRL se zanořila příliš hluboko\n"
+
+msgid "not checking CRL for"
+msgstr "nekontroluje se CRL pro"
+
+msgid "checking CRL for"
+msgstr "kontroluje se CRL pro"
+
+msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
+
+msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
+msgstr "sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis"
+
+#, c-format
+msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
+msgstr "kontrola důvěryhodnosti kořenového certifikátu selhala: %s\n"
+
+msgid "certificate chain is good\n"
+msgstr "řetěz certifikátů je v pořádku\n"
+
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA požaduje použití 160bitového hašovacího algoritmu\n"
+
+msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání CRL\n"
+
+msgid "quiet"
+msgstr "stručný výstup"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
-msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
+msgid "print data out hex encoded"
+msgstr "vypisovat data v šestnáctkové soustavě"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s on %s failed with status %i\n"
-msgstr "fstat `%s' selhal na %s: %s\n"
+msgid "decode received data lines"
+msgstr "dekódovat přijaté datové řádky"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit adresář `%s': %s\n"
+msgid "connect to the dirmngr"
+msgstr "připojit se k dirmngr"
 
-#, c-format
-msgid "could not open %s for writing: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr "|NÁZEV|připojit se na socket Assuanu s NÁZVEM"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing to %s: %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "|ADDR|connect to Assuan server at ADDR"
+msgstr "|ADRESA|připojit se na socket Assuanu na ADRESE"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading from %s: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení `%s': %s\n"
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr "spustit server Assuan zadaný na příkazové řádce"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error closing %s: %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr "nepoužívat rozšířený režim připojení"
 
-#, fuzzy
-msgid "no --program option provided\n"
-msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|SOUBOR|spustit příkazy ze SOUBORU při startu"
 
-msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
-msgstr ""
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr "spustit /subst při startu"
 
-msgid "no --keyfile option provided\n"
-msgstr ""
+msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG@-connect-agent [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: @GPG@-connect-agent [volby]\n"
+"Připojí se na běžícího agenta a odesílá příkazy\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not create pipe: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit `%s': %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "could not create pty: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
+msgstr "volba „%s“ vyžaduje program a volitelné argumenty\n"
 
 #, c-format
-msgid "could not fork: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
+msgstr "volba „%s“ ignorovaná kvůli „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "execv failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "přijímání řádku se nezdařilo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "select failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "read failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
+msgstr "řádek zkrácen, protože obsahoval znak \\0\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "pty read failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "unknown command '%s'\n"
+msgstr "neznámý příkaz „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waitpid failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "odesílání řádku selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "child aborted with status %i\n"
-msgstr ""
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
+msgstr "Volby ovlivňující diagnostický výstup"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgid "Options controlling the configuration"
+msgstr "Volby ovlivňující nastavení"
 
-#, c-format
-msgid "either %s or %s must be given\n"
-msgstr ""
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr "Volby užitečné při ladění"
 
-msgid "no class provided\n"
-msgstr ""
+msgid "Options controlling the security"
+msgstr "Volby ovlivňující bezpečnost"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "class %s is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr "|N|zahazovat klíče SSH po N sekundách"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|nastavit maximální životnost dočasné paměti pro PINy na N sekund"
 
-msgid ""
-"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
-"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
-msgstr ""
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr "|N| nastavit maximální životnost klíčů SSH na N sekund"
+
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr "Volby vynucující politiku hesel"
+
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr "nedovolit obejít politiku hesel"
+
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr "|N|nastavit minimální vyžadovanou délku nových hesel na N"
+
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr "|N|vyžaduje alespoň N nepísmenných znaků v novém hesle"
+
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr "|SOUBOR|prověřovat nová hesla proti vzorům v SOUBORU"
+
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
+
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
 #, fuzzy
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-"DSA požaduje použití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
 
-#, c-format
-msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr "zámek keše certifikát nelze inicializovat: %s\n"
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
-#, c-format
-msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr "zámek pro čtení keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|JMÉNO|šifrovat rovněž pro uživatele s ID JMÉNO"
 
-#, c-format
-msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr "zámek pro zápis keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr "|SPEC|nastavit e-mailový alias"
 
-#, c-format
-msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr "zámek keše certifikátů nelze uvolnit: %s\n"
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr "Nastavení serverů klíčů"
 
-# TODO: plural
-#, c-format
-msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
-msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "|URL|používat server klíčů na URL"
 
-#, c-format
-msgid "can't access directory `%s': %s\n"
-msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
+msgstr "povolit dohledávání PKA (dotazy na DNS)"
 
-#, c-format
-msgid "can't setup KSBA reader: %s\n"
-msgstr "čtečku KSBA nelze nastavit: %s\n"
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr "|METODA|používat METODU pro dohledávání klíčů podle e-mailové adresy"
 
-#, c-format
-msgid "can't parse certificate `%s': %s\n"
-msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr "zakázat veškerý přístup k dirmngr"
 
-#, c-format
-msgid "certificate `%s' already cached\n"
-msgstr "certifikát „%s“ je již v keši\n"
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr "|NÁZEV|používat kódování NÁZEV pro PKCS#12 hesla"
 
-#, c-format
-msgid "trusted certificate `%s' loaded\n"
-msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
+msgstr "neprověřovat kořenové certifikáty proti CRL"
 
-#, c-format
-msgid "certificate `%s' loaded\n"
-msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr "Volby ovlivňující podobu výstupu"
 
-#, c-format
-msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr " otisk SHA1 = %s\n"
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr "Volby ovlivňující interaktivitu a vymáhání"
 
-msgid "   issuer ="
-msgstr "vydavatel ="
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Volby ovlivňující použití Toru"
 
-# XXX: align with msgid "   issuer ="
-msgid "  subject ="
-msgstr "  subjekt ="
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr "Nastavení HTTP serverů"
 
-#, c-format
-msgid "error loading certificate `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr "používat systémové nastavení HTTP proxy"
 
-#, c-format
-msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "trvale zavedených certifikátů: %u\n"
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
+msgstr "Nastavení používaných LDAP serverů"
 
-# XXX: Align with msgid "permanently loaded certificates:"
-#, c-format
-msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
-msgstr "certifikátů po dobu běhu v keši: %u\n"
+msgid "LDAP server list"
+msgstr "Seznam LDAP serverů"
 
-msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "certifikát již v keši\n"
+msgid "Configuration for OCSP"
+msgstr "Nastavení OCSP"
 
-msgid "certificate cached\n"
-msgstr "certifikát uložen do keše\n"
+msgid "GPG for OpenPGP"
+msgstr "GPG pro OpenPGP"
 
-#, c-format
-msgid "error caching certificate: %s\n"
-msgstr "chyba při ukládání certifikátu do keše: %s\n"
+msgid "GPG Agent"
+msgstr "Agent GPG"
 
-#, c-format
-msgid "invalid SHA1 fingerprint string `%s'\n"
-msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
+msgid "Smartcard Daemon"
+msgstr "Démon pro čipové karty"
 
-#, c-format
-msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
-msgstr "chyba při stahování certifikátu určeného sériovým číslem: %s\n"
+msgid "GPG for S/MIME"
+msgstr "GPG pro S/MIME"
 
-#, c-format
-msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
-msgstr "chyba při stahovaní certifikátu určeného subjektem: %s\n"
+msgid "Key Acquirer"
+msgstr "Stahovač klíčů"
 
-msgid "no issuer found in certificate\n"
-msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel\n"
+msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgstr "Zadávání kódu PIN a hesla"
 
-#, c-format
-msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
-msgstr "chyba při zjišťování authorityKeyIdentifier: %s\n"
+msgid "Component not suitable for launching"
+msgstr "Komponenta není vhodná pro spuštění"
 
 #, c-format
-msgid "creating directory `%s'\n"
-msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr "Selhalo externí ověření komponenty %s"
 
-#, c-format
-msgid "error creating directory `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zakládání adresáře „%s“: %s\n"
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr "Vezměte na vědomí, že určení skupiny se ignoruje\n"
 
-#, c-format
-msgid "ignoring database dir `%s'\n"
-msgstr "adresář databáze „%s“ nebude brán zřetel\n"
+msgid "list all components"
+msgstr "vypsat všechny komponenty"
 
-#, c-format
-msgid "error reading directory `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
+msgid "check all programs"
+msgstr "zkontrolovat všechny programy"
 
-#, c-format
-msgid "removing cache file `%s'\n"
-msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
+msgid "|COMPONENT|list options"
+msgstr "|KOMPONENTA|vypsat volby"
 
-#, c-format
-msgid "not removing file `%s'\n"
-msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
+msgid "|COMPONENT|change options"
+msgstr "|KOMPONENTA|změnit volby"
 
-#, c-format
-msgid "error closing cache file: %s\n"
-msgstr "chyba při zavírání souboru keše: %s\n"
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 
-#, c-format
-msgid "failed to open cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+msgid "apply global default values"
+msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
-#, c-format
-msgid "error creating new cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
+msgstr "získat adresáře s nastavením @GPGCONF@"
 
-#, c-format
-msgid "error writing new cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "vypsat globální konfigurační soubor"
 
-#, c-format
-msgid "error closing new cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "zkontrolovat globální konfigurační soubor"
 
-#, c-format
-msgid "new cache dir file `%s' created\n"
-msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
+msgid "reload all or a given component"
+msgstr "znovu načíst všechny nebo zadané komponenty"
 
-#, c-format
-msgid "failed to re-open cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+msgid "launch a given component"
+msgstr "spustit zadanou komponentu"
 
-#, c-format
-msgid "first record of `%s' is not the version\n"
-msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
+msgid "kill a given component"
+msgstr "zabít zadanou komponentu"
 
-msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
-msgstr "stará verze adresáře s keší – bude vyčištěna\n"
+msgid "use as output file"
+msgstr "použít jako výstupní soubor"
 
-msgid "old version of cache directory - giving up\n"
-msgstr "stará verze adresáře s keší – nelze pokračovat\n"
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
+msgstr "provést změny za běhu, pokud to lze"
 
-#, c-format
-msgid "extra field detected in crl record of `%s' line %u\n"
-msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
+msgid "Usage: @GPGCONF@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPGCONF@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, c-format
-msgid "invalid line detected in `%s' line %u\n"
-msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
+msgid ""
+"Syntax: @GPGCONF@ [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the @GNUPG@ system\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: @GPGCONF@ [volby]\n"
+"Spravuje konfigurační volby nástrojů, které patří do systému @GNUPG@\n"
 
-#, c-format
-msgid "duplicate entry detected in `%s' line %u\n"
-msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
+msgid "Need one component argument"
+msgstr "Potřebuji jeden argument určující komponentu"
 
-#, c-format
-msgid "unsupported record type in `%s' line %u skipped\n"
-msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
+msgid "Component not found"
+msgstr "Komponenta nenalezena"
 
-#, c-format
-msgid "invalid issuer hash in `%s' line %u\n"
-msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Žádné argumenty nejsou povoleny"
 
-#, c-format
-msgid "no issuer DN in `%s' line %u\n"
-msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Příkazy:\n"
+" "
 
-#, c-format
-msgid "invalid timestamp in `%s' line %u\n"
-msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dešifrovací modus"
+
+msgid "encryption modus"
+msgstr "šifrovací modus"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: invalid cache file hash in `%s' line %u\n"
-msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
+msgid "tool class (confucius)"
+msgstr "třída nástrojů (Konfucius)"
 
-msgid "detected errors in cache dir file\n"
-msgstr "v kešovém dir souboru nalezeny chyby\n"
+msgid "program filename"
+msgstr "název souboru s programem"
 
-msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
-msgstr "prosím, zjistěte příčinu a soubor ručně smažte\n"
+msgid "secret key file (required)"
+msgstr "soubor s tajným klíčem (nezbytné)"
 
-#, c-format
-msgid "failed to create temporary cache dir file `%s': %s\n"
-msgstr "založení dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+msgid "input file name (default stdin)"
+msgstr "název vstupního souboru (implicitně standardní vstup)"
 
-#, c-format
-msgid "error closing `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: symcryptrun [volby]  (-h pro nápovědu)"
 
-#, c-format
-msgid "error renaming `%s' to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: symcryptrun --class TŘÍDA --program PROGRAM --keyfile SOUBOR "
+"[VOLBY…] PŘÍKAZ [VSTUPNÍ_SOUBOR]\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't hash `%s': %s\n"
-msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s nad %s byl ukončen s kódem %i\n"
 
 #, c-format
-msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
-msgstr "chyba při nastavování hašovacího kontextu MD5: %s\n"
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s nad %s selhal s kódem %i\n"
 
 #, c-format
-msgid "error hashing `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "invalid formatted checksum for `%s'\n"
-msgstr "chybně zformátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
-
-msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
-msgstr "otevřeno příliš mnoho kešových souborů, další již nelze otevřít\n"
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
+msgstr "%s nelze otevřít pro zápis: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "opening cache file `%s'\n"
-msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error opening cache file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení z %s': %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "error initializing cache file `%s' for reading: %s\n"
-msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
 
-msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
-msgstr "unlock_db_file zavoláno na zavřený soubor\n"
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "nebyla zadána volba --program\n"
 
-msgid "calling unlock_db_file on an unlocked file\n"
-msgstr "unlock_db_file zavoláno na nezamčeném souboru\n"
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
+msgstr "pouze --decrypt a --encrypt jsou podporovány\n"
 
-#, c-format
-msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "výroba nového objektu keše selhala: %s\n"
+msgid "no --keyfile option provided\n"
+msgstr "nebyla zadána volba --keyfile\n"
 
-#, c-format
-msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr "pro vydavatele s ID %s není dostupný žádný CRL\n"
+msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgstr "nelze alokovat pole argumentů\n"
 
 #, c-format
-msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
-msgstr ""
-"nakešovaný CRL pro vydavatele s ID %s příliš starý; aktualizace vyžadována\n"
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit rouru: %s\n"
 
-# TODO: plural
 #, c-format
-msgid ""
-"force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
-"required\n"
-msgstr ""
-"force-crl-refresh je aktivováno a %d minut uplynulo vydavateli s ID %s, "
-"aktualizace je požadována\n"
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit PTY: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
-msgstr ""
-"force-crl-required je u vydavatele s ID %s aktivováno, aktualizace je "
-"požadována\n"
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr "nelze se rozdvojit (fork): %s\n"
 
-# CRL for issuer překládat jako CRL pro vydavatele, prože CRL může mít jiného
-# vydavatele než je vydavatel odvolaných certifikátů (tzv. indirect CRL)
 #, c-format
-msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
-msgstr "dostupný CRL pro vydavatele ID %s nemůže být použit\n"
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "execv selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
-msgstr ""
-"nakešovaný CRL pro vydavatele ID %s je pozměněný, je třeba jej aktualizovat\n"
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "služba select() selhala: %s\n"
 
-# XXX: The message is followed by the serial number
-# TODO: Use c-format
-msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
-msgstr "POZOR: neplatná délka záznamu v keši pod sériovým číslem "
+#, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "čtení selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
-msgstr "problém se čtením záznamu keše pro sériové číslo %s: %s\n"
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "čtení z PTY selhalo: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
-msgstr "Sériové číslo %s není platné, důvod=%02X  datum=%.15s\n"
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "služba waitpid() selhala: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "S/N %s is valid, it is not listed in the CRL\n"
-msgstr "Sériové číslo %s je platné, není na seznamu CRL\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
+msgstr "potomek byl ukončen s kódem %i\n"
 
 #, c-format
-msgid "error getting data from cache file: %s\n"
-msgstr "chyba při získávání dat ze souboru keše: %s\n"
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "nelze alokovat řetězec infile: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "nelze alokovat řetězec outfile: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
-msgstr "gcry_md_open selhalo na algoritmu %d: %s\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
+msgstr "musí být zadáno buď %s, nebo %s\n"
 
-msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr "z libksba obdržen neplatný S-výraz\n"
+msgid "no class provided\n"
+msgstr "nezadána žádná třída\n"
 
 #, c-format
-msgid "converting S-expression failed: %s\n"
-msgstr "převod S-výrazu se nezdařil: %s\n"
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "třída %s není podporována\n"
 
-#, c-format
-msgid "creating S-expression failed: %s\n"
-msgstr "výroba S-výrazu selhala: %s\n"
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr ""
+"Použití: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem (-h pro nápovědu)\n"
 
-#, c-format
-msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
-msgstr "ksba_crl_parse selhal: %s\n"
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
+"Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
-#, c-format
-msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
-msgstr "chyba při zjišťování časů aktualizace CRL %s\n"
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
 
-#, c-format
-msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
-msgstr "časy aktualizace tohoto CRL: tento=%s příští=%s\n"
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-msgid "nextUpdate not given; assuming a validity period of one day\n"
-msgstr "nextUpdate neuvedeno, předpokládaná perioda platnosti bude jeden den\n"
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
 
-#, c-format
-msgid "error getting CRL item: %s\n"
-msgstr "chyba při získávání položky CRL: %s\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
 
-#, c-format
-msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
-msgstr "chyba vkládání položky do dočasného souboru keše: %s\n"
+#~ msgid "'%s' matches at least:\n"
+#~ msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
 
-#, c-format
-msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
-msgstr "v CRL nebyl nalezen žádný vydavatel CRL: %s\n"
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
 
-msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
-msgstr "certifikát vydavatele CRL bude hledán podle authorityKeyIdentifier\n"
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
 
-#, c-format
-msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "ověřování podpisu CRL selhalo: %s\n"
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#, c-format
-msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "chyba při kontrole platnosti certifikátu vydavatele CRL: %s\n"
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
-msgstr "volání ksba_crl_new selhalo: %s\n"
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#, c-format
-msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "volání ksba_crl_set_reader selhalo: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
+#~ "\n"
 
-#, c-format
-msgid "removed stale temporary cache file `%s'\n"
-msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového "
+#~ "šifrovacího klíče."
 
-#, c-format
-msgid "problem removing stale temporary cache file `%s': %s\n"
-msgstr "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
 
-#, c-format
-msgid "error creating temporary cache file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zakládání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
 
-#, c-format
-msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "volání crl_parse_insert selhalo: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+#~ "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
+#~ "\n"
 
-#, c-format
-msgid "error finishing temporary cache file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error closing temporary cache file `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
-msgstr ""
-"POZOR: nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s – stejně "
-"bude nahrán\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
-msgstr "nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s\n"
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
-#, c-format
-msgid "unknown critical CRL extension %s\n"
-msgstr "neznámé kritické rozšíření CRL %s\n"
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení rozšíření CRL: %s\n"
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "creating cache file `%s'\n"
-msgstr "vytváří se soubor s keší „%s“\n"
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
-msgid "problem renaming `%s' to `%s': %s\n"
-msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+#~ "je problém se systémovým časem)\n"
 
-msgid ""
-"updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
-"program start\n"
-msgstr ""
-"aktualizace souboru DIR selhalo – záznam keše bude při příštím startu "
-"programu ztracen\n"
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
-msgstr "Zahajuje se výpis CRL (získán přes %s)\n"
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Heslo"
 
-#, c-format
-msgid ""
-" ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
-"update!\n"
-msgstr ""
-" CHYBA: CRL nebude použit, protože i po aktualizaci byl příliš starý!\n"
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-" ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
-msgstr " CHYBA: CRL nebude použit kvůli neznámému kritickému rozšíření!\n"
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
 
-#, c-format
-msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
-msgstr " CHYBA: CRL nebude použit\n"
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
 
-#, c-format
-msgid " ERROR: This cached CRL may has been tampered with!\n"
-msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
 
-msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
-msgstr " POZOR: neplatná délka záznamu keše\n"
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
 
-#, c-format
-msgid "problem reading cache record: %s\n"
-msgstr "problém se čtením záznamu keše: %s\n"
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
 
-#, c-format
-msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "problém se čtením klíče keše: %s\n"
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
 
-#, c-format
-msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení položky keše z databáze: %s\n"
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
 
-#, c-format
-msgid "End CRL dump\n"
-msgstr "Konec výpisu CRL\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
 
-#, c-format
-msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "volání crl_fetch přes DP selhalo: %s\n"
+#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
 
-#, c-format
-msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "volání crl_cache_insert přes DP selhalo: %s\n"
+#~ msgid "apparently no running dirmngr\n"
+#~ msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
 
-#, c-format
-msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
-msgstr "volání crl_cache_insert přes vydavatele selhalo: %s\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
 
-msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
-msgstr "tabulka mapování čtenáře na soubor je plná – čeká se\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr "namísto „https“ se použije „http“\n"
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
 
-# Poslední argument je název protokolu
-#, c-format
-msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli vypnutému %s\n"
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
 
-#, c-format
-msgid "URL `%s' redirected to `%s' (%u)\n"
-msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
+#~ msgid "Directory Manager"
+#~ msgstr "Správce adresářů"
 
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "příliš mnoho přesměrování\n"
+#~ msgid "error creating socket: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error retrieving `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
+#~ msgid "host not found"
+#~ msgstr "stroj nenalezen"
 
-#, c-format
-msgid "error retrieving `%s': http status %u\n"
-msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
+#~ msgid "Usage: dirmngr [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Použití: dirmngr [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, c-format
-msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
+#~ msgid "usage: dirmngr [options] "
+#~ msgstr "použití: dirmngr [volby] "
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+#~ msgid "pth_event failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_event selhala: %s\n"
 
-msgid "list the contents of the CRL cache"
-msgstr "vypíše obsah CRL keše"
+#~ msgid "pth_wait failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_wait selhala: %s\n"
 
-msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "|SOUBOR|zavede CRL ze SOUBORU do keše"
+#~ msgid "certificate should have not been used for CRL signing\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování CRL\n"
 
-msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
-msgstr "|URL|stáhne CRL z URL"
+#~ msgid "can't access directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
-msgid "shutdown the dirmngr"
-msgstr "vypne dirmngr"
+#~ msgid "can't open `%s': %s\n"
+#~ msgstr "„%s“ nelze otevřít: %s\n"
 
-msgid "flush the cache"
-msgstr "vyprázdní keš"
+#~ msgid "can't setup KSBA reader: %s\n"
+#~ msgstr "čtečku KSBA nelze nastavit: %s\n"
 
-msgid "run without asking a user"
-msgstr "běží bez dotazování se uživatele"
+#~ msgid "can't parse certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
-msgid "force loading of outdated CRLs"
-msgstr "vynutí zavedení zastaralých CRL"
+#~ msgid "certificate `%s' already cached\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ je již v keši\n"
 
-msgid "allow sending OCSP requests"
-msgstr "povolí odesílání OCSP dotazů"
+#~ msgid "trusted certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
 
-msgid "inhibit the use of HTTP"
-msgstr "zakáže použití HTTP"
+#~ msgid "certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
 
-msgid "inhibit the use of LDAP"
-msgstr "zakáže použití LDAP"
+#~ msgid "error loading certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
 
-msgid "ignore HTTP CRL distribution points"
-msgstr "ignoruje HTTP distribuční místa CRL "
+#~ msgid "invalid SHA1 fingerprint string `%s'\n"
+#~ msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
 
-msgid "ignore LDAP CRL distribution points"
-msgstr "ignoruje LDAP distribuční místa CRL"
+#~ msgid "creating directory `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
 
-msgid "ignore certificate contained OCSP service URLs"
-msgstr "ignoruje URL služby OCSP uvedené v certifikátu"
+#~ msgid "error creating directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání adresáře „%s“: %s\n"
 
-msgid "|URL|redirect all HTTP requests to URL"
-msgstr "|URL|všechny HTTP požadavky přesměruje na URL"
+#~ msgid "ignoring database dir `%s'\n"
+#~ msgstr "adresář databáze „%s“ nebude brán zřetel\n"
 
-msgid "|HOST|use HOST for LDAP queries"
-msgstr "|STROJ|pro LDAP dotazy použije STROJ"
+#~ msgid "error reading directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
 
-msgid "do not use fallback hosts with --ldap-proxy"
-msgstr "nepoužije náhradní stroje s --ldap-proxy"
+#~ msgid "removing cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
 
-msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "|SOUBOR|načte seznam LDAP serverů ze SOUBORU"
+#~ msgid "not removing file `%s'\n"
+#~ msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
 
-msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
-msgstr "na seznam serverů přidá nové servery nalezené v místech distribuce CRL"
+#~ msgid "failed to open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
-msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+#~ msgid "error creating new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
-msgstr "|URL|použije OCSP odpovídače na URL"
+#~ msgid "error writing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
 
-msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
-msgstr "|OTISK|OCSP odpovědi podepsané podle OTISKU"
+#~ msgid "error closing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-msgid "|N|do not return more than N items in one query"
-msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
+#~ msgid "new cache dir file `%s' created\n"
+#~ msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
 
-msgid "|FILE|listen on socket FILE"
-msgstr "|SOUBOR|poslouchá ne socketu SOUBOR"
+#~ msgid "failed to re-open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
-"options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Úplný seznam příkazů a voleb naleznete v „info“ manuálu.)\n"
+#~ msgid "first record of `%s' is not the version\n"
+#~ msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
 
-msgid "Usage: dirmngr [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: dirmngr [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+#~ msgid "extra field detected in crl record of `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid ""
-"Syntax: dirmngr [options] [command [args]]\n"
-"LDAP and OCSP access for GnuPG\n"
-msgstr ""
-"Syntaxe: dirmngr [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
-"LDAP a OCSP přístup z GnuPG\n"
+#~ msgid "invalid line detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
 
-#, c-format
-msgid "valid debug levels are: %s\n"
-msgstr "platné úrovně ladění jsou: %s\n"
+#~ msgid "duplicate entry detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "usage: dirmngr [options] "
-msgstr "použití: dirmngr [VOLBY] "
+#~ msgid "unsupported record type in `%s' line %u skipped\n"
+#~ msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
 
-#, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr "chyba při zakládání vlákna ovládajícího obálku LDAPu: %s\n"
+#~ msgid "error reading `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "WARNING: running with faked system time %s\n"
-msgstr "POZOR: provoz s podvrženým systémovým časem %s\n"
+#~ msgid "invalid issuer hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
 
-msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "dvojtečky v názvu socketu jsou nepřípustné\n"
+#~ msgid "no issuer DN in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
 
-#, c-format
-msgid "fork failed: %s\n"
-msgstr "volání fork() selhalo: %s\n"
+#~ msgid "invalid timestamp in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, c-format
-msgid "setsid() failed: %s\n"
-msgstr "volání setsid() selhalo: %s\n"
+#~ msgid "WARNING: invalid cache file hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, c-format
-msgid "chdir to / failed: %s\n"
-msgstr "změna pracovního adresáře na / se nezdařila: %s\n"
+#~ msgid "failed to create temporary cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "založení dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "fetching CRL from `%s' failed: %s\n"
-msgstr "stahování CRL z „%s„ selhalo: %s\n"
+#~ msgid "error writing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zapisování do „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "processing CRL from `%s' failed: %s\n"
-msgstr "zpracování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
+#~ msgid "error closing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
-msgstr "%s:%u: řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
+#~ msgid "error renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
-msgstr "%s:%u: zjištěn neplatný otisk\n"
+#~ msgid "can't hash `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: read error: %s\n"
-msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+#~ msgid "error hashing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
-msgstr "%s:%u: nepořádek na konci řádku ignorován\n"
+#~ msgid "invalid formatted checksum for `%s'\n"
+#~ msgstr "chybně zformátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
 
-msgid "SIGHUP received - re-reading configuration and flushing caches\n"
-msgstr "přijat SIGHUP – konfigurace bude znovu načtena a keš vyprázdněna\n"
+#~ msgid "opening cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
 
-msgid "SIGUSR2 received - no action defined\n"
-msgstr "přijat SIGUSR2 – žádná akce nedefinována\n"
+#~ msgid "error opening cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
 
-msgid "SIGTERM received - shutting down ...\n"
-msgstr "přijat SIGTERM – vypíná se…\n"
+#~ msgid "error initializing cache file `%s' for reading: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
 
-# TODO: plural
-#, c-format
-msgid "SIGTERM received - still %d active connections\n"
-msgstr "přijat SIGTERM – stále aktivních spojení: %d\n"
+#~ msgid "unknown hash algorithm `%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
 
-msgid "shutdown forced\n"
-msgstr "vypnutí vynuceno\n"
+#~ msgid "removed stale temporary cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
 
-msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
-msgstr "přijat SIGINT – okamžité vypnutí\n"
+#~ msgid "problem removing stale temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "signal %d received - no action defined\n"
-msgstr "přijat signál č. %d – žádná akce nedefinována\n"
+#~ msgid "error creating temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "accept failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "přijetí spojení selhalo: %s – čeká se 1 s\n"
+#~ msgid "error finishing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "error spawning connection handler: %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření obsluhy spojení: %s\n"
+#~ msgid "error closing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
-msgstr "v názvu stroje je neplatný znak 0x%02x – nepřidáno\n"
+#~ msgid "creating cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se soubor keše „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "adding `%s:%d' to the ldap server list\n"
-msgstr "na seznam LDAP serverů bude zařazen „%s:%d“\n"
+#~ msgid "problem renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "malloc failed: %s\n"
-msgstr "funkce malloc selhala: %s\n"
+#~ msgid " ERROR: This cached CRL may has been tampered with!\n"
+#~ msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
 
-#, c-format
-msgid "error printing log line: %s\n"
-msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
+#~ msgid "URL `%s' redirected to `%s' (%u)\n"
+#~ msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
 
-#, c-format
-msgid "pth_event failed: %s\n"
-msgstr "funkce pth_event selhala: %s\n"
+#~ msgid "error retrieving `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "pth_wait failed: %s\n"
-msgstr "funkce pth_wait selhala: %s\n"
+#~ msgid "error retrieving `%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
 
-#, c-format
-msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení protokolu z ldapové obálky č. %d: %s\n"
+#~ msgid "|FILE|listen on socket FILE"
+#~ msgstr "|SOUBOR|poslouchá ne socketu SOUBOR"
 
-#, c-format
-msgid "ldap wrapper %d ready: timeout\n"
-msgstr "ldapová obálka %d připravena: čas vypršel\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr [options] [command [args]]\n"
+#~ "LDAP and OCSP access for GnuPG\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+#~ "LDAP a OCSP přístup z GnuPG\n"
 
-#, c-format
-msgid "ldap wrapper %d ready"
-msgstr "ldapová obálka %d připravena"
+#~ msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+#~ msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "čekání na ldapovou obálku %d selhalo: %s\n"
+#~ msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#~ msgstr "POZNÁMKA: soubor „%s“ s výchozími volbami neexistuje\n"
 
-#, c-format
-msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
-msgstr "ldapová obálka %d se zasekla – bude zabita\n"
+#~ msgid "option file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "konfigurační soubor „%s“: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "čtení z ldapové obálky %d selhalo: %s\n"
+#~ msgid "reading options from `%s'\n"
+#~ msgstr "načítají se volby z „%s“\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
+#~ msgid "WARNING: running with faked system time %s\n"
+#~ msgstr "POZOR: provoz s podvrženým systémovým časem %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "start_cert_fetch: invalid pattern `%s'\n"
-msgstr "start_cert_fetch: chybný vzor „%s“\n"
+#~ msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při přilepování socketu ne „%s“: %s\n"
 
-msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
-msgstr "ldap_search přesáhl omezení velikosti serveru\n"
+#~ msgid "listening on socket `%s'\n"
+#~ msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
 
-msgid "invalid canonical S-expression found\n"
-msgstr "nalezen neplatný kanonický S-výraz\n"
+#~ msgid "fork failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání fork() selhalo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
-msgstr "gcry_md_open selhalo: %s\n"
+#~ msgid "setsid() failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání setsid() selhalo: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
-msgstr "jejda: ksba_cert_hash selhalo: %s\n"
+#~ msgid "chdir to / failed: %s\n"
+#~ msgstr "změna pracovního adresáře na / se nezdařila: %s\n"
 
-msgid "bad URL encoding detected\n"
-msgstr "zjišt