common: Fix memory leaks.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 2000641..855b825 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
 # kvalifikovaný certifikát/podpis
 #
+# cache → keš
+# distribution point → místo distribuce
+# DP (distribution point (of CRL)) → DP
+# load → zavést
+# OCSP request → OCSP dotaz
+# validate → ověřit (platnost)
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.21\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-01 11:14+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -45,16 +52,35 @@ msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
+
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
+
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -83,6 +109,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr "PIN:"
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Heslo:"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
@@ -94,7 +126,7 @@ msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
 
 msgid "Repeat:"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu:"
 
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
@@ -114,22 +146,17 @@ msgstr "Špatný PIN"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Špatné heslo"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Heslo"
-
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
@@ -139,12 +166,9 @@ msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+#, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr ""
-"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
-"%s\n"
+msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
@@ -232,7 +256,7 @@ msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
+msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
 
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
@@ -264,54 +288,29 @@ msgstr ""
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+#, c-format
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
-msgstr[1] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
-msgstr[2] "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
+msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
+msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-#| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-#| msgid_plural ""
-#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-#| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+#, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
-msgstr[1] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
 msgstr[2] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
+"Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
-#| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
+#, c-format
 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
-"nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
+"Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-#| "be at least %u character long."
-#| msgid_plural ""
-#| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-#| "be at least %u characters long."
 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
-msgstr ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
-"dlouhé."
+msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
@@ -328,13 +327,13 @@ msgstr ""
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr "běžet v režimu démona (na pozadí)"
+msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
+msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodatečnými informacemi"
+msgstr "upovídaný režim"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "být o trochu víc tichý"
@@ -366,6 +365,9 @@ msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
 
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
@@ -378,12 +380,23 @@ msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
+
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
+
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
 
@@ -396,62 +409,48 @@ msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
-"připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-#| "Secret key management for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
-"Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
+"Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+#, c-format
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
+# První argument je název knihovny
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
+msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "option file '%s': %s\n"
 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading options from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
+msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+#, c-format
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
-
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
+msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
+msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "socket name `%s' is too long\n"
+#, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
 
@@ -459,45 +458,45 @@ msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
 
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
+msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
+msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "listening on socket `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
+msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "directory `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
+msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+#, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
@@ -515,10 +514,9 @@ msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
+msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
@@ -528,13 +526,13 @@ msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
+msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
+"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
 
 msgid ""
@@ -560,8 +558,8 @@ msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
-"klíčů\n"
+"Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
+"Nástroj na správu tajných klíčů\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
@@ -583,9 +581,6 @@ msgstr ""
 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
 "potřebný pro dokončení této operace."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Heslo:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "zrušeno\n"
 
@@ -593,38 +588,31 @@ msgstr "zrušeno\n"
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+#, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+#, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
@@ -693,15 +681,22 @@ msgstr "Změnit heslo"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Změním jej později"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "enable key"
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
+
 msgid "Delete key"
-msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
+msgstr "Smazat klíč"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
+"Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
+"Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
@@ -714,6 +709,10 @@ msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
@@ -721,10 +720,9 @@ msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+#, c-format
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
 
 #, c-format
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
@@ -742,22 +740,20 @@ msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+#, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+#, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': terminated\n"
+#, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
@@ -765,13 +761,13 @@ msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
@@ -785,6 +781,11 @@ msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problém s agentem\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
@@ -842,21 +843,37 @@ msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
+
+#, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
-msgstr "gpg-agent neběží – spouští se\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+#, c-format
 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
-msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
 
 msgid "connection to agent established\n"
 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
+
+#, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
 
@@ -1000,8 +1017,7 @@ msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr je použitelný"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "No help available for `%s'."
+#, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
 
@@ -1009,7 +1025,7 @@ msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
 
 msgid "[none]"
-msgstr "[není nastaveno]"
+msgstr "[neuvedeno]"
 
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument nebyl očekáván"
@@ -1023,10 +1039,8 @@ msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
 msgid "missing argument"
 msgstr "postrádám argument"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "neplatný způsob reprezentace v ASCII"
+msgstr "neplatný argument"
 
 msgid "invalid command"
 msgstr "neplatný příkaz"
@@ -1044,10 +1058,9 @@ msgstr "neplatný parametr"
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+#, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
@@ -1065,6 +1078,7 @@ msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
 
+# Yet another expression for `not enough memory' :)
 msgid "out of core\n"
 msgstr "nedostatek paměti\n"
 
@@ -1073,11 +1087,6 @@ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "nalezena chyba v programu… (%s:%d)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
@@ -1085,18 +1094,15 @@ msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
+msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
@@ -1111,8 +1117,7 @@ msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr "(uváznutí?) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+#, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
 
@@ -1181,6 +1186,11 @@ msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1197,12 +1207,23 @@ msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v přímo čitelném formátu"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
@@ -1210,6 +1231,20 @@ msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Vložte heslo: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
@@ -1275,16 +1310,10 @@ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
@@ -1337,17 +1366,12 @@ msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
-"POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
 "dokumentace\n"
 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
@@ -1383,27 +1407,21 @@ msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
+msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-#| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-#| "You should change them using the command --change-pin\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
-"Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
+"Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
@@ -1423,10 +1441,22 @@ msgstr "Neplatný výběr.\n"
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "read failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "čtení selhalo: %s\n"
+msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
+
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
+
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
+
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
+
+# The code expects non-localized "yes"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukončit toto menu"
@@ -1476,6 +1506,9 @@ msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/karta> "
 
@@ -1494,10 +1527,9 @@ msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
+msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
@@ -1507,6 +1539,10 @@ msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
@@ -1519,20 +1555,18 @@ msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+# The first argument is a "key" or "subkey"
+#, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "smazání certifikátu „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "bad key"
+# deleting secret %s failed
 msgid "key"
-msgstr "špatný klíč"
+msgstr "klíče"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Pubkey: "
+# deleting secret %s failed
 msgid "subkey"
-msgstr "Veřejný klíč: "
+msgstr "podklíče"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
@@ -1560,20 +1594,17 @@ msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "použití šifry: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' already compressed\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' already compressed\n"
 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "čtu z „%s“\n"
+msgstr "čte se z „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1594,14 +1625,14 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
@@ -1630,13 +1661,11 @@ msgstr ""
 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
 "dočasné soubory (temp files)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
@@ -1654,13 +1683,11 @@ msgstr "nelze spustit externí program\n"
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
@@ -1679,8 +1706,8 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
@@ -1693,32 +1720,72 @@ msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-msgid " - skipped"
-msgstr " – přeskočeno"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
+#, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Chybí otisk"
 
-# c-format
 #, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+# c-format
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
@@ -1763,13 +1830,14 @@ msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
 msgid "full featured key pair generation"
-msgstr ""
+msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
@@ -1780,15 +1848,11 @@ msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "podepsat klíč"
+msgstr "rychle podepsat klíč"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "podepsat klíč lokálně"
+msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
 
 msgid "sign a key"
 msgstr "podepsat klíč"
@@ -1805,13 +1869,13 @@ msgstr "změnit heslo"
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1838,6 +1902,13 @@ msgstr "vypsat hash zprávy"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
@@ -1889,22 +1960,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-#| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
-#| "Default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
+"Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
@@ -1927,114 +1991,93 @@ msgstr "Hash: "
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "usage: gpgsm [options] "
+#, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "užití: gpgsm [VOLBY] "
+msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
-"nebezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
-"nebezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
-"nebezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
-"bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
-#| "%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
-"nastavena bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
-"nastavena bezpečně „%s“\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 # c-format
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "show user ID validity during key listings"
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
+msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
@@ -2066,32 +2109,41 @@ msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
+msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
+msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
+msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
@@ -2230,10 +2282,8 @@ msgstr ""
 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
+msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
@@ -2254,20 +2304,17 @@ msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
@@ -2283,8 +2330,7 @@ msgstr "--store [jméno souboru]"
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
@@ -2327,13 +2373,13 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--sign-key id_uživatele"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id uživatele"
+msgstr "--lsign-key id_uživatele"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
+msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
 
 msgid "--passwd <user-id>"
 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
@@ -2350,6 +2396,11 @@ msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
@@ -2366,16 +2417,23 @@ msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[jméno souboru]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
@@ -2395,6 +2453,9 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
@@ -2408,8 +2469,7 @@ msgstr ""
 msgid "No help available"
 msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "No help available for `%s'"
+#, c-format
 msgid "No help available for '%s'"
 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
@@ -2419,10 +2479,8 @@ msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
@@ -2449,60 +2507,64 @@ msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
+
+#, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze změn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2539,17 +2601,16 @@ msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
-msgstr ""
+msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
 #, c-format
@@ -2576,13 +2637,11 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapisuji do „%s“\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
@@ -2658,10 +2717,9 @@ msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
@@ -2670,6 +2728,20 @@ msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
@@ -2776,32 +2848,31 @@ msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keybox `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyring `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "keyring '%s' created\n"
 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
@@ -2811,33 +2882,64 @@ msgstr "[revokace]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 špatný podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d špatných podpisů\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2847,7 +2949,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
-"kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů)?\n"
 "\n"
 
 #, c-format
@@ -2873,6 +2975,10 @@ msgstr ""
 "podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
@@ -2982,10 +3088,8 @@ msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
+msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3035,15 +3139,15 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vypsat otisk klíče"
 
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
@@ -3104,9 +3208,6 @@ msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
@@ -3159,24 +3260,14 @@ msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-#| "(lsign),\n"
-#| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
-#| "signatures\n"
-#| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
+"* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
@@ -3185,11 +3276,13 @@ msgstr "Klíč revokován."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
 
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
@@ -3200,6 +3293,10 @@ msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
@@ -3220,13 +3317,11 @@ msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
@@ -3281,25 +3376,24 @@ msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid fingerprint"
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "neplatný otisk"
+msgstr "„%s“ není otisk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to get the fingerprint\n"
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "otisk se nepodařilo získat\n"
+msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
+msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
+msgstr "Nic na podepsání.\n"
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
@@ -3371,8 +3465,9 @@ msgstr ""
 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
+# status
 msgid "revoked"
-msgstr "revokován"
+msgstr "odvolán"
 
 msgid "expired"
 msgstr "platnost skončila"
@@ -3385,12 +3480,10 @@ msgstr ""
 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
-msgstr ""
+msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
+msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
@@ -3406,6 +3499,9 @@ msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
@@ -3418,13 +3514,13 @@ msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
@@ -3436,13 +3532,13 @@ msgstr "neplatný"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3483,8 +3579,10 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
@@ -3534,6 +3632,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
+
+#, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
@@ -3601,8 +3703,7 @@ msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "preference `%s' duplicated\n"
+#, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
@@ -3615,8 +3716,7 @@ msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+#, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
@@ -3726,30 +3826,25 @@ msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) ECDSA and ECDH\n"
+#, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) ECDSA a ECDH\n"
+msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "  (%d) ECDSA (sign only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "  (%d) ECDSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "  (%d) ECDSA (set your own capabilities)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "  (%d) ECDSA (nastavit si vlastní použití)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "  (%d) ECDH (encrypt only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "  (%d) ECDH (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) Existing key\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (%d) Existující klíč\n"
+msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
 
 msgid "Enter the keygrip: "
 msgstr "Vložte keygrip: "
@@ -3761,6 +3856,10 @@ msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
 #, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
@@ -3776,14 +3875,8 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3884,6 +3977,10 @@ msgstr "Jméno a příjmení: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
@@ -3902,8 +3999,7 @@ msgstr "Komentář: "
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+#, c-format
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
@@ -3920,9 +4016,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
-
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -3945,54 +4038,16 @@ msgstr ""
 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr ""
-"Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
-"program? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
-"klíče."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
-"tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
-"\n"
-
-msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
@@ -4014,43 +4069,47 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Bude se vytvářet klíč pro:\n"
+"    „%s“\n"
+"\n"
 
 msgid "Continue? (Y/n) "
-msgstr ""
+msgstr "Pokračovat (A/n) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key already exists\n"
+#, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "klíč již existuje\n"
+msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
+msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generating new key\n"
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "generování nového klíče\n"
+msgstr "přesto se vytváří\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
+msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
@@ -4078,10 +4137,8 @@ msgstr ""
 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
+msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
@@ -4092,20 +4149,6 @@ msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
@@ -4124,12 +4167,36 @@ msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-#, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíčů (keyring)"
+msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
+
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Otisk primárního klíče:"
@@ -4137,7 +4204,7 @@ msgstr "Otisk primárního klíče:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "         Otisk podklíče:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
@@ -4151,39 +4218,49 @@ msgstr "          Otisk klíče ="
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+#, c-format
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
@@ -4194,11 +4271,6 @@ msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "zneplatněn"
 
@@ -4213,28 +4285,28 @@ msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
@@ -4243,22 +4315,18 @@ msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "requesting key from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "požaduji klíč z „%s“\n"
+msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
@@ -4318,27 +4386,22 @@ msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dešifrování o.k.\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
@@ -4404,10 +4467,9 @@ msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binární formát"
@@ -4418,14 +4480,12 @@ msgstr "textový formát"
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý formát"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "neznámý algoritmus veřejného klíče"
+msgstr ", algoritmus klíče"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr ""
+msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
@@ -4445,10 +4505,9 @@ msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
+msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -4473,10 +4532,22 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
@@ -4495,24 +4566,13 @@ msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nezkomprimováno"
@@ -4525,13 +4585,11 @@ msgstr "nezkomprimováno|nic"
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "ambiguous option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "nejednoznaÄ\8d© volby „%s“\n"
+msgstr "nejednoznaÄ\8d¡ volba „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
 
@@ -4540,8 +4598,11 @@ msgstr ""
 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
 "bitů\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "File `%s' exists. "
+#, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
+
+#, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
@@ -4558,18 +4619,15 @@ msgstr "Vložte nový název souboru"
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
+msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "new configuration file '%s' created\n"
 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
 
@@ -4600,7 +4658,7 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
+"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
 "certifikátu:\n"
 "„%.*s“\n"
 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
@@ -4617,7 +4675,7 @@ msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
+"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
 "uživatele: „%s“\n"
 
 #, c-format
@@ -4628,58 +4686,25 @@ msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-#| "certificate:"
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
-"certifikátu:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the passphrase to import the secret key for the OpenPGP "
-#| "certificate:"
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste mohl(a) importovat tajný klíč příslušející "
-"OpenPGP certifikátu:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the passphrase to import the secret key for the OpenPGP "
-#| "certificate:"
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste mohl(a) importovat tajný klíč příslušející "
-"OpenPGP certifikátu:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the passphrase to import the secret key for the OpenPGP "
-#| "certificate:"
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste mohl(a) importovat tajný klíč příslušející "
-"OpenPGP certifikátu:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "%s\n"
-#| "\"%.*s\"\n"
-#| "%u-bit %s key, ID %s,\n"
-#| "created %s%s.\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\"%.*s\"\n"
@@ -4691,6 +4716,7 @@ msgstr ""
 "„%.*s“\n"
 "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
 "vytvořen %s%s.\n"
+"%s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4708,8 +4734,7 @@ msgstr ""
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
 
@@ -4720,8 +4745,7 @@ msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
 
@@ -4862,13 +4886,11 @@ msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+#, c-format
 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
 
@@ -4915,6 +4937,19 @@ msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
@@ -4960,11 +4995,6 @@ msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
@@ -4977,14 +5007,13 @@ msgstr "čtu standardní vstup…\n"
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "chybí podepsaná data\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open signed data `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data na deskriptoru=%d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
@@ -5004,15 +5033,12 @@ msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
+msgstr "Poznámka: platnost tajného klíče %s skončila v %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
+msgstr "Poznámka: klíč byl odvolán"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
@@ -5028,6 +5054,9 @@ msgstr "Revokován:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
@@ -5045,27 +5074,65 @@ msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
+msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
 msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
+"Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
+"soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
+"lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
+"Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
+"vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
+"tuto dvojtečku textovým editorem."
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
+
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
@@ -5124,10 +5191,9 @@ msgstr ""
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
 msgstr "%s klíč %s používá nebezpečný (%zubitový) hash\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+#, c-format
 msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
-msgstr "DSA klíč %s vyžaduje hash o délce %u nebo více bitů\n"
+msgstr "%s klíč %s vyžaduje hash o délce %zu nebo více bitů (hash je %s)\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
@@ -5144,37 +5210,62 @@ msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+
+#, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíči %s skončila platnost %s\n"
+msgstr "Poznámka: podpisovému klíči %s skončila platnost v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
+msgstr "Poznámka: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
@@ -5212,10 +5303,6 @@ msgstr ""
 "Použity neexpandované.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
@@ -5262,8 +5349,7 @@ msgstr ""
 "# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
 "# (Použijte „gpg --import-ownertrust“ k jeho obnově)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
 msgstr "chyba v „%s“: %s\n"
 
@@ -5279,13 +5365,11 @@ msgstr "neplatný otisk"
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "schází hodnota důvěryhodnosti vlastníka"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 
@@ -5294,6 +5378,14 @@ msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
+
+#, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
@@ -5304,24 +5396,13 @@ msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "nemohu vytvořit zámek pro  „%s“\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't lock `%s'\n"
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "nelze zamknout „%s“\n"
+#, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -5335,10 +5416,8 @@ msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
+msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
@@ -5408,19 +5487,280 @@ msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči – přeskočeno\n"
 
@@ -5458,13 +5798,11 @@ msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+#, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+#, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
@@ -5478,9 +5816,21 @@ msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
@@ -5490,10 +5840,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5504,6 +5850,59 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "nedefinována"
+
+msgid "never"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "částečná"
+
+msgid "full"
+msgstr "plná"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutní"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "14 překladateli, podívej se na trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ revokován  ]"
+
+# TODO: use context to distinguish gender
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ prošlý(á)  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  částečná  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[    plná    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  absolutní ]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5528,13 +5927,13 @@ msgid "enable full debugging"
 msgstr "zapnout úplné ladění"
 
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: kbxutil [volby] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "List, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY]\n"
+"Syntaxe: kbxutil [volby] [soubory]\n"
 "Vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox).\n"
 
 #, c-format
@@ -5613,10 +6012,8 @@ msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgid "response does not contain the EC public point\n"
-msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný bod EC\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
@@ -5649,9 +6046,16 @@ msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
 "Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
@@ -5720,15 +6124,22 @@ msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "nepodporovaná křivka\n"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
@@ -5765,7 +6176,7 @@ msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "pracovat ve více serverové režimu (na popředí)"
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr "|ÚROVEŇ|nastavit úroveň ladění na ÚROVEŇ"
+msgstr "|ÚROVEŇ|nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ"
 
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol do SOUBORU"
@@ -5794,25 +6205,16 @@ msgstr "zakázat používání správcovských příkazů karty"
 msgid "use variable length input for pinpad"
 msgstr "používat vstup o proměnné délce na klávesnici čtečky"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: @SCDAEMON@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
-#| "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: scdaemon [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
-"Démon pro čipové karty (smartcard) pro GnuPG\n"
+"Syntaxe: scdaemon [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Démon pro čipové karty (smartcard) pro @GNUPG@\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 "prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
@@ -5829,6 +6231,9 @@ msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný dirmngr\n"
+
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "certifikátem vyžadovaný ověřovací model: %s"
@@ -5841,23 +6246,20 @@ msgstr "jednovrstvý"
 
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "kritické rozšíÅ\99ení certifikát %s není podporováno"
+msgstr "kritické rozšíÅ\99ené certifikátu %s není podporováno"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
-msgstr "vydavatel certifikátu není označen jako CA"
+msgstr "certifikát vydavatele není označen jako CA"
 
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "politika označená jako kritická bez nastavených politik"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
+msgstr "„%s“ nebylo možné otevřít: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou dovoleny"
+msgstr "Poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou dovoleny"
 
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "certifikační politika není dovolena"
@@ -5898,10 +6300,10 @@ msgstr "kontrola CRL se nezdařila: %s"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr "certifikát s neplatnou platností: %s"
+msgstr "certifikát s chybnou platností: %s"
 
 msgid "certificate not yet valid"
-msgstr "certifikát ještě nezačal platit"
+msgstr "certifikát ještě nenabyl platnosti"
 
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "kořenový certifikát ještě nezačal platit"
@@ -5910,7 +6312,7 @@ msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "mezilehlý certifikát ještě nezačal platit"
 
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "certifikát je prošlý"
+msgstr "certifikátu vypršela platnost"
 
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "kořenový certifikát je prošlý"
@@ -5979,17 +6381,17 @@ msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "řetěz certifikátů je příliš dlouhý\n"
 
 msgid "issuer certificate not found"
-msgstr "vydavatel certifikátu nebyl nalezen"
+msgstr "certifikát vydavatele nebyl nalezen"
 
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikát má ŠPATNÝ podpis"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
-msgstr "nalezen další možný odpovídající certifikát CA – zkouším znovu"
+msgstr "nalezen jiný možný odpovídající certifikát autority – zkusí se znovu"
 
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
-msgstr "řetězec certifikátů je delší, než je dovoleno CA (%d)"
+msgstr "řetěz certifikátů je delší než dovoluje CA (%d)"
 
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "certifikát je v pořádku\n"
@@ -6014,7 +6416,10 @@ msgstr "%ubitový hash není platná pro %ubitový %s klíč\n"
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(toto je algoritmus MD2)\n"
 
+# #-#-#-#-#  cs.po.old (gnupg2 2.1.0)  #-#-#-#-#
 # none serial, none date
+# #-#-#-#-#  cs.po (dirmngr 1.0.3)  #-#-#-#-#
+# status
 msgid "none"
 msgstr "žádný"
 
@@ -6038,17 +6443,17 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Potřebujete heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro X.509 certifikát:\n"
+"Potřebujete heslo, abyste odemkli tajný klíč pro X.509 certifikát:\n"
 "„%s“\n"
 "sériové číslo %s, ID 0x%08lX,\n"
-"vytvořeno %s, platnost vyprší %s.\n"
+"vytvořen %s, platnost vyprší %s.\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
-msgstr "žádný způsob užití neuveden â\80\93 pÅ\99edpokládám vÅ¡echna užití\n"
+msgstr "žádné použití klíÄ\8de není urÄ\8deno â\80\93 pÅ\99edpokládají se vÅ¡echna použití\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "chyba při získání informací o způsobu užití klíče: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování informací o použití klíče: %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro certifikování\n"
@@ -6080,15 +6485,13 @@ msgstr "řádek %d: neplatná délka klíče %u (platná je %d až %d)\n"
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "řádek %d: nezadán žádný název subjektu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
 msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%.*s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "Å\99ádek %d: neplatná název subjektu „%s“ na pozici %d\n"
+msgstr "Å\99ádek %d: neplatný název subjektu „%s“ na pozici %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
@@ -6098,13 +6501,11 @@ msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
 msgstr "řádek %d: neplatné sériové číslo\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid issuer name label `%.*s'\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
 msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%.*s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid issuer name `%s' at pos %d\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
 msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%s“ na pozici %d\n"
 
@@ -6112,8 +6513,7 @@ msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%s“ na pozici %d\n"
 msgid "line %d: invalid date given\n"
 msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: error getting signing key by keygrip `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
 msgstr ""
 "řádek %d: chyba při získávání podpisového klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
@@ -6122,30 +6522,25 @@ msgstr ""
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
 msgstr "řádek %d: zadán neplatný algoritmus hashe\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "řádek %d: neplatný algoritmus\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný identifikátor klíče autority\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "Å\99ádek %d: neplatná název subjektu â\80\9e%sâ\80\9c na pozici %d\n"
+msgstr "Å\99ádek %d: neplatný identifikátor klíÄ\8de subjektu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: invalid date given\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná syntaxe rozšíření\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
 msgstr "řádek %d: chyba při čtení klíče „%s“ z karty: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "řádek %d: chyba při získávání klíče po keygripu „%s“: %s\n"
+msgstr "řádek %d: chyba při získávání klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
@@ -6203,8 +6598,7 @@ msgstr "Zadejte X.509 jméno subjektu: "
 msgid "No subject name given\n"
 msgstr "Nebylo zadáno Žádné jméno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
 msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
 
@@ -6213,8 +6607,7 @@ msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
 msgstr "Neplatné jméno subjektu „%s“\n"
 
@@ -6245,10 +6638,8 @@ msgstr "Budou použity tyto parametry:\n"
 msgid "Now creating self-signed certificate.  "
 msgstr "Nyní se vytváří sám sebou podepsaný certifikát. "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Now creating self-signed certificate.  "
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "Nyní se vytváří sám sebou podepsaný certifikát. "
+msgstr "Nyní se vytváří žádost o certifikát. "
 
 msgid "This may take a while ...\n"
 msgstr "To může chvíli trvat…\n"
@@ -6269,8 +6660,7 @@ msgstr "(toto je algoritmus RC2)\n"
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(toto nevypadá jako zašifrovaná zpráva)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nebyl nenalezen: %s\n"
 
@@ -6278,13 +6668,11 @@ msgstr "certifikát „%s“ nebyl nenalezen: %s\n"
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "chyba při zamykání schránky na klíče: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+#, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "smazat zdvojený certifikát „%s“\n"
+msgstr "zdvojený certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "certificate `%s' deleted\n"
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
 msgstr "certifikát „%s“ smazán\n"
 
@@ -6379,34 +6767,25 @@ msgstr "|NÁZEV|použít šifrovací algoritmus NÁZEV"
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NÁZEV|použít hashovací algoritmus NÁZEV"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: @GPGSM@ [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
-#| "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
-#| "Default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpgsm [VOLBY] [SOUBORY]\n"
+"Syntaxe: @GPGSM@ [volby] [soubory]\n"
 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME.\n"
 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: nebudu moci šifrovat pro „%s“: %s\n"
+msgstr "Poznámka: nebude možné šifrovat pro „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown validation model `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "neznámý režim ověřování „%s“\n"
+msgstr "neznámý model ověřování „%s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
@@ -6423,15 +6802,13 @@ msgstr "%s:%u: přeskakuji tento řádek\n"
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "nelze rozebrat serveru klíčů\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "importing common certificates `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
-msgstr "importuji běžné certifikáty „%s“\n"
+msgstr "importují se běžné certifikáty „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu podepsat pomocí „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze podepsat pomocí „%s“: %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr "neplatný příkaz (neexistuje žádný implicitní příkaz)\n"
@@ -6487,13 +6864,11 @@ msgstr "Chyba – "
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr "GPG_TTY nebyla nastavena – použiji možná chybnou implicitní hodnotu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
 msgstr "nesprávně formátovaný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+#, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
 msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
 
@@ -6508,10 +6883,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Chystáte se vytvořit podpis pomocí svého certifikátu:\n"
 "„%s“\n"
-"Tímto vytvoříte kvalifikovaný podpis, který je dle zákona rovnocenný\n"
+"Tímto vytvoříte kvalifikovaný podpis, který je dle zákona rovnocenný "
 "s podpisem vlastnoručním.\n"
 "\n"
-"%s%sJste si skutečně jistý(á), že to chcete udělat?"
+"%s%sJste si skutečně jisti, že to chcete udělat?"
 
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
@@ -6588,34 +6963,29 @@ msgstr "zámek keše certifikátů nelze uvolnit: %s\n"
 msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't access directory '%s': %s\n"
 msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't parse certificate `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "certificate `%s' already cached\n"
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "certifikát „%s“ je již v keši\n"
+msgstr "certifikát „%s“ je již zapamatován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "trusted certificate `%s' loaded\n"
+#, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
 msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "certificate `%s' loaded\n"
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
 msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
 
 #, c-format
 msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr " otisk SHA1 = %s\n"
+msgstr "        otisk SHA1 = %s\n"
 
 msgid "   issuer ="
 msgstr "vydavatel ="
@@ -6624,8 +6994,7 @@ msgstr "vydavatel ="
 msgid "  subject ="
 msgstr "  subjekt ="
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error loading certificate `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
 
@@ -6649,8 +7018,7 @@ msgstr "certifikát uložen do keše\n"
 msgid "error caching certificate: %s\n"
 msgstr "chyba při ukládání certifikátu do keše: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid SHA1 fingerprint string `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
 msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
 
@@ -6669,33 +7037,27 @@ msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel\n"
 msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
 msgstr "chyba při zjišťování authorityKeyIdentifier: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "creating directory `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "creating directory '%s'\n"
 msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zakládání adresáře „%s“: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření adresáře „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "ignoring database dir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "adresář databáze „%s“ nebude brán zřetel\n"
+msgstr "adresář databáze „%s“ se ignoruje\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "removing cache file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
 msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "not removing file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "not removing file '%s'\n"
 msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
 
@@ -6703,38 +7065,31 @@ msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
 msgid "error closing cache file: %s\n"
 msgstr "chyba při zavírání souboru keše: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to open cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating new cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing new cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error closing new cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new cache dir file `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
 msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to re-open cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
 msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "first record of `%s' is not the version\n"
+#, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
 msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
 
@@ -6744,43 +7099,35 @@ msgstr "stará verze adresáře s keší – bude vyčištěna\n"
 msgid "old version of cache directory - giving up\n"
 msgstr "stará verze adresáře s keší – nelze pokračovat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "extra field detected in crl record of `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "extra field detected in crl record of '%s' line %u\n"
 msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid line detected in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
 msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "duplicate entry detected in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
 msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unsupported record type in `%s' line %u skipped\n"
+#, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
 msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid issuer hash in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
 msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no issuer DN in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
 msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid timestamp in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
 msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: invalid cache file hash in `%s' line %u\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
 msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
 
@@ -6790,23 +7137,19 @@ msgstr "v kešovém dir souboru nalezeny chyby\n"
 msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
 msgstr "prosím, zjistěte příčinu a soubor ručně smažte\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create temporary cache dir file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "založení dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+msgstr "vytvoření dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error closing `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't hash `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
 msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
 
@@ -6814,31 +7157,26 @@ msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
 msgstr "chyba při nastavování hašovacího kontextu MD5: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error hashing `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid formatted checksum for `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "chybně zformátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
+msgstr "chybně formátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
 msgstr "otevřeno příliš mnoho kešových souborů, další již nelze otevřít\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "opening cache file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "opening cache file '%s'\n"
 msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error opening cache file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error initializing cache file `%s' for reading: %s\n"
+#, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
 msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
 
@@ -6908,8 +7246,7 @@ msgstr "sériové číslo %s je platné, není na seznamu CRL\n"
 msgid "error getting data from cache file: %s\n"
 msgstr "chyba při získávání dat ze souboru keše: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown hash algorithm `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
 
@@ -6974,32 +7311,27 @@ msgstr "volání ksba_crl_new selhalo: %s\n"
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
 msgstr "volání ksba_crl_set_reader selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "removed stale temporary cache file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
 msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "problem removing stale temporary cache file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
 msgstr "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating temporary cache file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při zakládání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
 msgstr "volání crl_parse_insert selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error finishing temporary cache file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error closing temporary cache file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
 
@@ -7021,13 +7353,11 @@ msgstr "neznámé kritické rozšíření CRL %s\n"
 msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení rozšíření CRL: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "creating cache file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
 msgstr "vytváří se soubor keše „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "problem renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
 msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
 
@@ -7055,8 +7385,6 @@ msgstr " CHYBA: CRL nebude použit kvůli neznámému kritickému rozšíření!
 msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
 msgstr " CHYBA: CRL nebude použit\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid " ERROR: This cached CRL may has been tampered with!\n"
 msgid " ERROR: This cached CRL may have been tampered with!\n"
 msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
 
@@ -7105,24 +7433,25 @@ msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli vypnutému %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
 msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "URL `%s' redirected to `%s' (%u)\n"
+#, c-format
 msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
 msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
 
 msgid "too many redirections\n"
 msgstr "příliš mnoho přesměrování\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error retrieving `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error retrieving `%s': http status %u\n"
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
 
+# Poslední argument je název protokolu
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 #, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
 msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
@@ -7154,16 +7483,14 @@ msgstr "zavede CRL do dirmngr"
 msgid "special mode for use by Squid"
 msgstr "zvláštní režim pro použití se Squidem"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "certificates are expected in PEM format"
 msgid "expect certificates in PEM format"
-msgstr "certifikáty budou očekávány ve formátu PEM"
+msgstr "očekává certifikáty ve formátu PEM"
 
 msgid "force the use of the default OCSP responder"
 msgstr "vynutí použití výchozího OCSP odpovídače"
 
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: dirmngr-client [VOLBY] [CERT_SOUBOR|VZOR] (-h pro nápovědu)\n"
+msgstr "Použití: dirmngr-client [volby] [cert_soubor|vzor] (-h pro nápovědu)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7171,7 +7498,7 @@ msgid ""
 "The process returns 0 if the certificate is valid, 1 if it is\n"
 "not valid and other error codes for general failures\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: dirmngr-client [VOLBY] [CERT_SOUBOR|VZOR]\n"
+"Syntaxe: dirmngr-client [volby] [cert_soubor|VZOR]\n"
 "Vyzkouší X.509 certifikát proti CRL nebo OCSP.\n"
 "Proces vrátí 0, pokud je certifikát platný, 1, pokud není platný nebo jiný\n"
 "chybový kód značící obecné selhání.\n"
@@ -7180,20 +7507,22 @@ msgstr ""
 msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení certifikátu ze standardního vstupu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading certificate from `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "chyba při čtení certifikátu z„%s“: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení certifikátu z „%s“: %s\n"
 
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr "certifikát je příliš velký, než aby dával smysl\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "hledání selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "loading CRL `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
 msgstr "zavádění CRL „%s“ selhalo: %s\n"
 
@@ -7214,8 +7543,7 @@ msgstr "certifikát byl odvolán\n"
 msgid "certificate check failed: %s\n"
 msgstr "kontrola certifikátu selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "got status: `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "got status: '%s'\n"
 msgstr "obdržen status: „%s“\n"
 
@@ -7224,41 +7552,13 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "špatný formát proměnné prostředí DIRMNGR_INFO\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "protokol dirmngr verze %d není podporován\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
-
-#, c-format
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unsupported inquiry `%s'\n"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
 
 msgid "absolute file name expected\n"
 msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "looking up `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "hledá se „%s“\n"
 
@@ -7281,7 +7581,7 @@ msgid "flush the cache"
 msgstr "vyprázdní keš"
 
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr "|SOUBOR|zapisuje protokol serverového režimu do SOUBORU"
+msgstr "|SOUBOR|protokol z režimu serveru se zapíše do SOUBORU"
 
 msgid "run without asking a user"
 msgstr "běží bez dotazování se uživatele"
@@ -7335,7 +7635,10 @@ msgid "|N|do not return more than N items in one query"
 msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
 
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|pro HKP přes TLS použije certifikáty CA ze SOUBORU"
+
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr "směrovat veškerý síťový provoz skrz Tor"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -7345,41 +7648,32 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Úplný seznam příkazů a voleb naleznete v „info“ manuálu.)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: @DIRMNGR@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: dirmngr [options] [command [args]]\n"
-#| "LDAP and OCSP access for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
 "Keyserver, CRL, and OCSP access for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: dirmngr [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
-"LDAP a OCSP přístup z GnuPG\n"
+"Syntaxe: @DIRMNGR@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Přístup k serveru s klíči, CRL a OCSP z @GNUPG@\n"
 
 #, c-format
 msgid "valid debug levels are: %s\n"
 msgstr "platné úrovně ladění jsou: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "usage: gpgsm [options] "
+#, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "užití: gpgsm [VOLBY] "
+msgstr "použití: %s [volby] "
 
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
 msgstr "dvojtečky v názvu socketu jsou nepřípustné\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "fetching CRL from `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "stahování CRLâ\80¯z â\80\9e%sâ\80\9e selhalo: %s\n"
+msgstr "stahování CRLâ\80¯z â\80\9e%sâ\80\9c selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "processing CRL from `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
 msgstr "zpracování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
 
@@ -7454,19 +7748,14 @@ msgid "|STRING|return the attribute STRING"
 msgstr "|ŘETĚZEC|vrátí atribut ŘETĚZEC"
 
 msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
-msgstr "Použití: dirmngr_ldap [VOLBY] [URL] (-h pro nápovědu)\n"
+msgstr "Použití: dirmngr_ldap [volby] [URL] (-h pro nápovědu)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
-#| "Internal LDAP helper for Dirmngr.\n"
-#| "Interface and options may change without notice.\n"
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
 "Internal LDAP helper for Dirmngr\n"
 "Interface and options may change without notice\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: dirmngr_ldap [VOLBY] [URL]\n"
+"Syntaxe: dirmngr_ldap [volby] [URL]\n"
 "Vnitřní LDAP pomůcka pro pro Dirmngr.\n"
 "Rozhraní a volby se mohou bez upozornění změnit.\n"
 
@@ -7474,8 +7763,7 @@ msgstr ""
 msgid "invalid port number %d\n"
 msgstr "neplatné číslo portu %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "scanning result for attribute `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
 msgstr "ve výsledku se hledá atribut „%s“\n"
 
@@ -7483,38 +7771,31 @@ msgstr "ve výsledku se hledá atribut „%s“\n"
 msgid "error writing to stdout: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu na standardní výstup: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          available attribute `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "          available attribute '%s'\n"
 msgstr "          dostupný atribut „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "attribute `%s' not found\n"
+#, c-format
 msgid "attribute '%s' not found\n"
 msgstr "atribut „%s“ nenalezen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "found attribute `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "found attribute '%s'\n"
 msgstr "nalezen atribut „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "processing url `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "processing url '%s'\n"
 msgstr "zpracovává se URL „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          user `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "          user '%s'\n"
 msgstr "          uživatel „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          pass `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "          pass '%s'\n"
 msgstr "          heslo „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          host `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "          host '%s'\n"
 msgstr "          stroj „%s“\n"
 
@@ -7522,58 +7803,48 @@ msgstr "          stroj „%s“\n"
 msgid "          port %d\n"
 msgstr "          port %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "            DN `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "            DN '%s'\n"
 msgstr "            DN „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "        filter `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "        filter '%s'\n"
 msgstr "        filtr „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          attr `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "          attr '%s'\n"
 msgstr "          atribut „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no host name in `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "no host name in '%s'\n"
 msgstr "v „%s“ chybí název stroje\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no attribute given for query `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "no attribute given for query '%s'\n"
 msgstr "u dotazu „%s“ nezadán žádný atribut\n"
 
 msgid "WARNING: using first attribute only\n"
 msgstr "POZOR: použije se pouze první atribut\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "LDAP init to `%s:%d' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
 msgstr "Inicializace LDAP u „%s:%d“ selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "binding to `%s:%d' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
 msgstr "napojení k „%s:%d“ selhalo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "searching `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "searching '%s' failed: %s\n"
-msgstr "vyhledávání „%s“ selhalo: %s\n"
+msgstr "hledávání „%s“ neuspělo: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not an LDAP URL\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
 msgstr "„%s“ není LDAP URL\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is an invalid LDAP URL\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
-msgstr "â\80\9e%sâ\80\9c není platní LDAP URL\n"
+msgstr "â\80\9e%sâ\80\9c není platné LDAP URL\n"
 
 #, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
@@ -7587,10 +7858,9 @@ msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení protokolu z ldapové obálky č. %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#, c-format
 msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
+msgstr "npth_select selhala: %s – čeká se 1 s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
@@ -7624,17 +7894,15 @@ msgstr "čtení z ldapové obálky %d selhalo: %s\n"
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr "v názvu stroje je neplatný znak 0x%02x – nepřidáno\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "adding `%s:%d' to the ldap server list\n"
+#, c-format
 msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
-msgstr "na seznam LDAP serverů bude zařazen „%s:%d“\n"
+msgstr "na seznam LDAP serverů se přidává „%s:%d“\n"
 
 #, c-format
 msgid "malloc failed: %s\n"
 msgstr "funkce malloc selhala: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "start_cert_fetch: invalid pattern `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
 msgstr "start_cert_fetch: chybný vzor „%s“\n"
 
@@ -7663,6 +7931,9 @@ msgstr "chyba při čtení z odpovídače: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "odpověď serveru je příliš velká, limit je %d bajtů\n"
 
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "OCSP dotaz není možný kvůli režimu Tor\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr "OCSP dotaz není možný, protože HTTP je zakázáno\n"
 
@@ -7674,33 +7945,27 @@ msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 msgid "error building OCSP request: %s\n"
 msgstr "chyba při sestavování OCSP dotazu: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error connecting to `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error connecting to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při připojování na „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading HTTP response for `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení HTTP odpovědi od „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error accessing `%s': http status %u\n"
+#, c-format
 msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
 msgstr "chyba přístupu k „%s“: status HTTP %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error parsing OCSP response for `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při rozebírání OCSP odpovědi od „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "OCSP responder at `%s' status: %s\n"
+#, c-format
 msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
 msgstr "Stav odpovídače OCSP na „%s“: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "hashing the OCSP response for `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
 msgstr "hašování OCSP odpovědi pro „%s“ selhalo: %s\n"
 
@@ -7745,13 +8010,11 @@ msgstr "žádný výchozí OCSP odpovídač nedefinován\n"
 msgid "no default OCSP signer defined\n"
 msgstr "žádný výchozí OCSP podepisovatel nedefinován\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "using default OCSP responder `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
 msgstr "použije se výchozí OCSP odpovídač „%s“\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "using OCSP responder `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "using OCSP responder '%s'\n"
 msgstr "použije se OCSP odpovídač „%s“\n"
 
@@ -7823,6 +8086,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "řídící strukturu nelze alokovat: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "inicializace serveru selhala: %s\n"
 
@@ -7864,12 +8131,10 @@ msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "řetěz certifikátů je v pořádku\n"
 
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA požaduje použití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
+msgstr "DSA požaduje použití 160bitového hašovacího algoritmu\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
-msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání CRL\n"
 
 msgid "quiet"
 msgstr "stručný výstup"
@@ -7880,10 +8145,8 @@ msgstr "vypisovat data v šestnáctkové soustavě"
 msgid "decode received data lines"
 msgstr "dekódovat přijaté datové řádky"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
 msgid "connect to the dirmngr"
-msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+msgstr "připojit se k dirmngr"
 
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NÁZEV|připojit se na socket Assuanu s NÁZVEM"
@@ -7903,20 +8166,14 @@ msgstr "|SOUBOR|spustit příkazy ze SOUBORU při startu"
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr "spustit /subst při startu"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpg-connect-agent [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: @GPG@-connect-agent [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
-#| "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg-connect-agent [VOLBY]\n"
+"Syntaxe: @GPG@-connect-agent [volby]\n"
 "Připojí se na běžícího agenta a odesílá příkazy\n"
 
 #, c-format
@@ -7937,8 +8194,7 @@ msgstr "řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "řádek zkrácen, protože obsahoval znak \\0\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown command `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown command '%s'\n"
 msgstr "neznámý příkaz „%s“\n"
 
@@ -7992,6 +8248,11 @@ msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
@@ -8028,6 +8289,9 @@ msgstr "Volby ovlivňující podobu výstupu"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Volby ovlivňující interaktivitu a vymáhání"
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Volby ovlivňující použití Toru"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Nastavení HTTP serverů"
 
@@ -8044,29 +8308,25 @@ msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Nastavení OCSP"
 
 msgid "GPG for OpenPGP"
-msgstr ""
+msgstr "GPG pro OpenPGP"
 
 msgid "GPG Agent"
-msgstr ""
+msgstr "Agent GPG"
 
 msgid "Smartcard Daemon"
-msgstr ""
+msgstr "Démon pro čipové karty"
 
 msgid "GPG for S/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "GPG pro S/MIME"
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr ""
+msgid "Key Acquirer"
+msgstr "Stahovač klíčů"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Bad Passphrase"
 msgid "PIN and Passphrase Entry"
-msgstr "Špatné heslo"
+msgstr "Zadávání kódu PIN a hesla"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Component not found"
 msgid "Component not suitable for launching"
-msgstr "Komponenta nenalezena"
+msgstr "Komponenta není vhodná pro spuštění"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
@@ -8093,10 +8353,8 @@ msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 msgid "apply global default values"
 msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
-msgstr "získat adresáře s nastavením gpgconfu"
+msgstr "získat adresáře s nastavením @GPGCONF@"
 
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "vypsat globální konfigurační soubor"
@@ -8107,10 +8365,8 @@ msgstr "zkontrolovat globální konfigurační soubor"
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "znovu načíst všechny nebo zadané komponenty"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "kill a given component"
 msgid "launch a given component"
-msgstr "zabít zadanou komponentu"
+msgstr "spustit zadanou komponentu"
 
 msgid "kill a given component"
 msgstr "zabít zadanou komponentu"
@@ -8121,21 +8377,15 @@ msgstr "použít jako výstupní soubor"
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "provést změny za běhu, pokud to lze"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGCONF@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: @GPGCONF@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpgconf [options]\n"
-#| "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPGCONF@ [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the @GNUPG@ system\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpgconf [VOLBY]\n"
-"Spravuje konfigurační volby nástrojů, které patří do systému GnuPG\n"
+"Syntaxe: @GPGCONF@ [volby]\n"
+"Spravuje konfigurační volby nástrojů, které patří do systému @GNUPG@\n"
 
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Potřebuji jeden argument určující komponentu"
@@ -8174,7 +8424,7 @@ msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr "název vstupního souboru (implicitně standardní vstup)"
 
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
-msgstr "Použití: symcryptrun [VOLBY]  (-h pro nápovědu)"
+msgstr "Použití: symcryptrun [volby]  (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
@@ -8192,10 +8442,9 @@ msgstr "%s nad %s byl ukončen s kódem %i\n"
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s nad %s selhal s kódem %i\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create temporary directory '%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvořit dočasný adresář „%s“: %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
@@ -8282,15 +8531,541 @@ msgstr "třída %s není podporována\n"
 
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
 msgstr ""
-"Použití: gpg-check-pattern [VOLBY] SOUBOR_SE_VZOREM (-h pro nápovědu)\n"
+"Použití: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem (-h pro nápovědu)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg-check-pattern [VOLBY] SOUBOR_SE_VZOREM\n"
+"Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
+
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"
+
+#~ msgid "'%s' matches at least:\n"
+#~ msgstr "„%s“ odpovídá přinejmenším:\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového "
+#~ "šifrovacího klíče."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+#~ "Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+#~ "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 dobrý podpis\n"
+
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu klíčů uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+#~ "je problém se systémovým časem)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
+
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Heslo"
+
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
+
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
+
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
+
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
+
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
+
+#~ msgid "apparently no running dirmngr\n"
+#~ msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
+
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
+
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "špatně utvořená proměnná prostředí %s\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "verze %d protokolu dirmngr není podporována\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkusí se náhradní postup\n"
+
+#~ msgid "Directory Manager"
+#~ msgstr "Správce adresářů"
+
+#~ msgid "error creating socket: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
+
+#~ msgid "host not found"
+#~ msgstr "stroj nenalezen"
+
+#~ msgid "Usage: dirmngr [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Použití: dirmngr [volby] (-h pro nápovědu)"
+
+#~ msgid "usage: dirmngr [options] "
+#~ msgstr "použití: dirmngr [volby] "
+
+#~ msgid "pth_event failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_event selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "pth_wait failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_wait selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for CRL signing\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování CRL\n"
+
+#~ msgid "can't access directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#~ msgid "can't open `%s': %s\n"
+#~ msgstr "„%s“ nelze otevřít: %s\n"
+
+#~ msgid "can't setup KSBA reader: %s\n"
+#~ msgstr "čtečku KSBA nelze nastavit: %s\n"
+
+#~ msgid "can't parse certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate `%s' already cached\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ je již v keši\n"
+
+#~ msgid "trusted certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
+
+#~ msgid "certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
+
+#~ msgid "error loading certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid SHA1 fingerprint string `%s'\n"
+#~ msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
+
+#~ msgid "creating directory `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
+
+#~ msgid "error creating directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání adresáře „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "ignoring database dir `%s'\n"
+#~ msgstr "adresář databáze „%s“ nebude brán zřetel\n"
+
+#~ msgid "error reading directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "removing cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "not removing file `%s'\n"
+#~ msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
+
+#~ msgid "failed to open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error creating new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error writing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "new cache dir file `%s' created\n"
+#~ msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
+
+#~ msgid "failed to re-open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "first record of `%s' is not the version\n"
+#~ msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
+
+#~ msgid "extra field detected in crl record of `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "invalid line detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
+
+#~ msgid "duplicate entry detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "unsupported record type in `%s' line %u skipped\n"
+#~ msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
+
+#~ msgid "error reading `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid issuer hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "no issuer DN in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
+
+#~ msgid "invalid timestamp in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "WARNING: invalid cache file hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "failed to create temporary cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "založení dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error writing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zapisování do „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "can't hash `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error hashing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid formatted checksum for `%s'\n"
+#~ msgstr "chybně zformátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
+
+#~ msgid "opening cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
+
+#~ msgid "error opening cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error initializing cache file `%s' for reading: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
+
+#~ msgid "unknown hash algorithm `%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
+
+#~ msgid "removed stale temporary cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "problem removing stale temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error creating temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error finishing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "creating cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "problem renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid " ERROR: This cached CRL may has been tampered with!\n"
+#~ msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
+
+#~ msgid "URL `%s' redirected to `%s' (%u)\n"
+#~ msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
+
+#~ msgid "error retrieving `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error retrieving `%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
+
+#~ msgid "|FILE|listen on socket FILE"
+#~ msgstr "|SOUBOR|poslouchá ne socketu SOUBOR"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr [options] [command [args]]\n"
+#~ "LDAP and OCSP access for GnuPG\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+#~ "LDAP a OCSP přístup z GnuPG\n"
+
+#~ msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+#~ msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
+
+#~ msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+#~ msgstr "POZNÁMKA: soubor „%s“ s výchozími volbami neexistuje\n"
+
+#~ msgid "option file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "konfigurační soubor „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "reading options from `%s'\n"
+#~ msgstr "načítají se volby z „%s“\n"
+
+#~ msgid "WARNING: running with faked system time %s\n"
+#~ msgstr "POZOR: provoz s podvrženým systémovým časem %s\n"
+
+#~ msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při přilepování socketu ne „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "listening on socket `%s'\n"
+#~ msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
+
+#~ msgid "fork failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání fork() selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "setsid() failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání setsid() selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "chdir to / failed: %s\n"
+#~ msgstr "změna pracovního adresáře na / se nezdařila: %s\n"
+
+#~ msgid "fetching CRL from `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "stahování CRL z „%s„ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "processing CRL from `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zpracování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error opening `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "accept failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "přijetí spojení selhalo: %s – čeká se 1 s\n"
+
+#~ msgid "error spawning connection handler: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření obsluhy spojení: %s\n"
+
+#~ msgid "adding `%s:%d' to the ldap server list\n"
+#~ msgstr "na seznam LDAP serverů bude zařazen „%s:%d“\n"
+
+#~ msgid "start_cert_fetch: invalid pattern `%s'\n"
+#~ msgstr "start_cert_fetch: chybný vzor „%s“\n"
+
+#~ msgid "error connecting to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při připojování na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading HTTP response for `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení HTTP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error accessing `%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba přístupu k „%s“: status HTTP %u\n"
+
+#~ msgid "error parsing OCSP response for `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při rozebírání OCSP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "OCSP responder at `%s' status: %s\n"
+#~ msgstr "Stav odpovídače OCSP na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "hashing the OCSP response for `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "hašování OCSP odpovědi pro „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "using default OCSP responder `%s'\n"
+#~ msgstr "použije se výchozí OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#~ msgid "using OCSP responder `%s'\n"
+#~ msgstr "použije se OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#~ msgid "command %s failed: %s\n"
+#~ msgstr "příkaz %s selhal: %s\n"
+
+#~ msgid "no data stream"
+#~ msgstr "žádný datový proud"
+
+#~ msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+#~ msgstr "poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou povoleny"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro certifikace\n"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování OCSP odpovědí\n"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro šifrování\n"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování\n"
+
+#~ msgid "certificates are expected in PEM format"
+#~ msgstr "certifikáty budou očekávány ve formátu PEM"
+
+#~ msgid "error reading certificate from `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení certifikátu ze „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "loading CRL `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zavádění CRL „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "got status: `%s'\n"
+#~ msgstr "obdržen status: „%s“\n"
+
+#~ msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgstr "poškozená proměnná prostření DIRMNGR_INFO\n"
+
+#~ msgid "unsupported inquiry `%s'\n"
+#~ msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
+
+#~ msgid "looking up `%s'\n"
+#~ msgstr "hledá se „%s“\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
+#~ "Internal LDAP helper for Dirmngr.\n"
+#~ "Interface and options may change without notice.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr_ldap [volby] [URL]\n"
+#~ "Vnitřní LDAP pomůcka pro pro Dirmngr.\n"
+#~ "Rozhraní a volby se mohou bez upozornění změnit.\n"
+
+#~ msgid "scanning result for attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "ve výsledku se hledá atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "          available attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "          dostupný atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "attribute `%s' not found\n"
+#~ msgstr "atribut „%s“ nenalezen\n"
+
+#~ msgid "found attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "nalezen atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "processing url `%s'\n"
+#~ msgstr "zpracovává se URL „%s“\n"
+
+#~ msgid "          user `%s'\n"
+#~ msgstr "          uživatel „%s“\n"
+
+#~ msgid "          pass `%s'\n"
+#~ msgstr "          heslo „%s“\n"
+
+#~ msgid "          host `%s'\n"
+#~ msgstr "          stroj „%s“\n"
+
+#~ msgid "            DN `%s'\n"
+#~ msgstr "            DN „%s“\n"
+
+#~ msgid "        filter `%s'\n"
+#~ msgstr "        filtr „%s“\n"
+
+#~ msgid "          attr `%s'\n"
+#~ msgstr "          atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "no host name in `%s'\n"
+#~ msgstr "v „%s“ chybí název stroje\n"
+
+#~ msgid "no attribute given for query `%s'\n"
+#~ msgstr "u dotazu „%s“ nezadán žádný atribut\n"
+
+#~ msgid "LDAP init to `%s:%d' failed: %s\n"
+#~ msgstr "Inicializace LDAP u „%s:%d“ selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "binding to `%s:%d' failed: %s\n"
+#~ msgstr "napojení k „%s:%d“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "searching `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "vyhledávání „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "`%s' is not an LDAP URL\n"
+#~ msgstr "„%s“ není LDAP URL\n"
+
+#~ msgid "`%s' is an invalid LDAP URL\n"
+#~ msgstr "„%s“ není platní LDAP URL\n"
+
 #~ msgid "use a standard location for the socket"
 #~ msgstr "použít standardní umístění socketu"
 
@@ -8298,7 +9073,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
 
 #~ msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-#~ msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+#~ msgstr "Použití: gpg-agent [volby] (-h pro nápovědu)"
 
 #~ msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 #~ msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
@@ -8309,12 +9084,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 #~ msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
 
-#~ msgid "error creating socket: %s\n"
-#~ msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
-
-#~ msgid "host not found"
-#~ msgstr "stroj nenalezen"
-
 # TODO: Plural
 #~ msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
 #~ msgstr "čeká se %d s, než se objeví agent\n"
@@ -8492,9 +9261,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
@@ -8525,9 +9291,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 #~ msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
 
-#~ msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-#~ msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
-
 #~ msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 #~ msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
 
@@ -8576,52 +9339,11 @@ msgstr ""
 #~ "v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2."
 #~ "x\n"
 
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr ""
-#~ "14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[ revokován  ]"
-
-# TODO: use context to distinguish gender
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[ prošlý(á)  ]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[  neznámá   ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[nedefinovaná]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[  částečná  ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[    plná    ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[  absolutní ]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "nedefinována"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "žádná"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "částečná"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "plná"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "absolutní"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " – asi mrtvý – odstraňuji zámek"
 
 #~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-#~ msgstr "Použití: scdaemon [možnosti] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
+#~ msgstr "Použití: scdaemon [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
 #~ msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 #~ msgstr "Parametry, které budou použity v žádosti o certifikát:\n"
@@ -8633,7 +9355,10 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "použít systémový dirmngr, je-li dostupný"
 
 #~ msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-#~ msgstr "Použití: gpgsm [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
+#~ msgstr "Použití: gpgsm [VOLBY] [soubory] (-h pro nápovědu)"
+
+#~ msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+#~ msgstr "možná byste chtěl(a) nejprve spustit gpg-agenta\n"
 
 #~ msgid "error sending %s command: %s\n"
 #~ msgstr "chyba při odesílání příkazu %s: %s\n"
@@ -8641,9 +9366,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "usage: gpgconf [options] "
 #~ msgstr "použití: gpgconf [VOLBY] "
 
-#~ msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
-#~ msgstr "možná byste chtěl(a) nejprve spustit gpg-agenta\n"
-
 #~ msgid "enable ssh-agent emulation"
 #~ msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
 
@@ -8656,37 +9378,12 @@ msgstr ""
 #~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 #~ msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
-#~ msgid "Usage: dirmngr [options] (-h for help)"
-#~ msgstr "Použití: dirmngr [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
-
-#~ msgid "usage: dirmngr [options] "
-#~ msgstr "použití: dirmngr [VOLBY] "
-
-#~ msgid "pth_event failed: %s\n"
-#~ msgstr "funkce pth_event selhala: %s\n"
-
-#~ msgid "pth_wait failed: %s\n"
-#~ msgstr "funkce pth_wait selhala: %s\n"
-
-#~ msgid "certificate should have not been used for CRL signing\n"
-#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování CRL\n"
-
 #~ msgid "Command> "
 #~ msgstr "Příkaz> "
 
 #~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 #~ msgstr "databáze důvěry je poškozena; prosím spusťte „gpg --fix-trustdb“.\n"
 
-#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyby oznamte (anglicky), prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-#~ "Připomínky k překladu (česky) <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
-
-#~ msgid "Please report bugs to "
-#~ msgstr ""
-#~ "Připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>,\n"
-#~ "chyby v programu (anglicky) na "
-
 #~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 #~ msgstr "Pár DSA klíčů DSA dlouhý %u bitů.\n"
 
@@ -9184,9 +9881,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "file create error"
 #~ msgstr "chyba při vytváření souboru"
 
-#~ msgid "invalid passphrase"
-#~ msgstr "nesprávné heslo"
-
 #~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 #~ msgstr "algoritmus veřejného klíče není implementován"
 
@@ -9235,9 +9929,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "špatné URI"
 
-#~ msgid "unsupported URI"
-#~ msgstr "toto URI není podporováno"
-
 #~ msgid "network error"
 #~ msgstr "chyba sítě"
 
@@ -9262,9 +9953,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "ERROR: "
 #~ msgstr "CHYBA: "
 
-#~ msgid "WARNING: "
-#~ msgstr "VAROVÁNÍ: "
-
 #~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
 #~ msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"