common: Fix memory leaks.
[gnupg.git] / po / cs.po
index f437c03..855b825 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
+# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
+#
+# A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
+# sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
+# need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
+#
+# „armor“ překládat jako „ASCII“
+# (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
+#
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
+# Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
+# (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
+#
+# Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
+#
+# Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
+# zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
+# kvalifikovaný certifikát/podpis
+#
+# cache → keš
+# distribution point → místo distribuce
+# DP (distribution point (of CRL)) → DP
+# load → zavést
+# OCSP request → OCSP dotaz
+# validate → ověřit (platnost)
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
-"Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:225
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
+
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "|pinentry-label|_Ano"
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "|pinentry-label|_Ne"
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
+
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
+
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
+
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalita:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Kvalita textu zde zadaného.\n"
+"Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
 
-#: agent/call-pinentry.c:594
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
-#: agent/call-pinentry.c:597
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:632
-#, fuzzy
-msgid "Quality:"
-msgstr "platnost: %s"
+msgid "PIN:"
+msgstr "PIN:"
 
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:655
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Heslo:"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
-#: agent/call-pinentry.c:697
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
+
+msgid "Repeat:"
+msgstr "Znovu:"
 
-#: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "PIN je příliš dlouhý"
 
-#: agent/call-pinentry.c:718
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
 
-#: agent/call-pinentry.c:726
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak v PINu"
 
-#: agent/call-pinentry.c:731
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "PIN je příliš krátký"
 
-#: agent/call-pinentry.c:743
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "¹patné MPI"
+msgstr "Špatný PIN"
 
-#: agent/call-pinentry.c:744
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
-
-#: agent/call-pinentry.c:780
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr "Špatné heslo"
 
-#: agent/command-ssh.c:529
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
-#: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
 #, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgid "can't create '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
-#: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
-#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
-#: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
-#: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
-#: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgid "can't open '%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1624
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+#, c-format
+msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
+msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1644
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1694
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1709
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2014
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
+"povolit?"
+
+msgid "Allow"
+msgstr "Povolit"
+
+msgid "Deny"
+msgstr "Zakázat"
+
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
-#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
-#: agent/protect-tool.c:1197
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
-#: agent/command-ssh.c:2363
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr ""
-
-#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
-#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
-msgid "does not match - try again"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
-#: agent/command-ssh.c:2885
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
+
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
 
-#: agent/divert-scd.c:217
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|PIN administrátora"
+msgstr "PIN správce"
+
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr "PUK"
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr "Resetační kód"
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
+
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Zopakujte resetační kód"
+
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Zopakujte tento PUK"
 
-#: agent/divert-scd.c:275
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PIN"
+
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
+
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
-#: agent/divert-scd.c:278
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
 
-#: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
-#: sm/import.c:525 sm/import.c:550
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Vlo¾it heslo\n"
+msgstr "Vložte nové heslo"
 
-#: agent/genkey.c:165
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Použít přesto tento klíč"
 
-#: agent/genkey.c:191
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u character long."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
-"at least %u characters long."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
 
-#: agent/genkey.c:212
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
-"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
+"žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
-#: agent/genkey.c:235
 #, c-format
-msgid ""
-"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
-"a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should be at least %u character long."
+msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
+msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
+msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
 
-#: agent/genkey.c:251
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr ""
+msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+msgstr[2] ""
+"Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
-#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
-msgid ""
-"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
-"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
+"Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
-#: agent/genkey.c:262
-msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
+msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
 
-#: agent/genkey.c:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
-msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
 
-#: agent/genkey.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"@Volby:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
-msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
+
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodateènými informacemi"
+msgstr "upovídaný režim"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:345
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "být o trochu víc tichý"
+msgstr "být o trochu víc tichý"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "neodpojovat se od konzole"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
-#, fuzzy
-msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
-
-#: agent/gpg-agent.c:137
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "nepoužívat SCdémona"
+
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
-#: agent/gpg-agent.c:170
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
+
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
-msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
-msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr ""
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
 
-#: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
-#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
+
+msgid "enable putty support"
+msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
+
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+"Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
+"připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:286
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:288
 msgid ""
-"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
-"Secret key management for GnuPG\n"
+"Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
 #, c-format
-msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
-msgstr ""
+msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
+msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
+# První argument je název knihovny
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
+msgid "Note: no default option file '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
-#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+msgid "option file '%s': %s\n"
+msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgid "reading options from '%s'\n"
+msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
+msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
-#: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
 #, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
-#, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1346
 #, c-format
-msgid "socket name `%s' is too long\n"
-msgstr ""
+msgid "socket name '%s' is too long\n"
+msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1366
-#, fuzzy
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
+# TODO: i18n of first %s
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
-#, fuzzy, c-format
-msgid "listening on socket `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "listening on socket '%s'\n"
+msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
+msgid "can't create directory '%s': %s\n"
+msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
-#, fuzzy, c-format
-msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
+#, c-format
+msgid "directory '%s' created\n"
+msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1485
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
+msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "can't use '%s' as home directory\n"
+msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
+
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1624
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1629
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1649
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1654
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
-#, fuzzy, c-format
-msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+#, c-format
+msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
+msgstr "%s %s pozastaveno\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1907
-#, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2021
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2032
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
+"Správa dočasné paměti pro hesla\n"
+
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Příkazy:\n"
+" "
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Volby:\n"
+" "
 
-#: agent/protect-tool.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
+"Nástroj na správu tajných klíčů\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1188
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
 
-#: agent/protect-tool.c:1191
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
 
-#: agent/protect-tool.c:1194
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
+"GnuPG."
 
-#: agent/protect-tool.c:1199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "¹patné heslo"
-
-#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
+"potřebný pro dokončení této operace."
 
-#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "zru¹eno"
+msgstr "zrušeno\n"
 
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
-
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
-#, fuzzy, c-format
-msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
 #, c-format
-msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
-#, fuzzy, c-format
-msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+#, c-format
+msgid "file '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
-#, fuzzy, c-format
-msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
+msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
 #, c-format
-msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "system trustlist '%s' not available\n"
+msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
-msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
+msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:539
 #, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
+msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:551
-msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -670,1235 +625,1324 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:574
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
+"vydávání certifikátu?"
 
-#: agent/trustlist.c:583
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "ano"
+msgstr "Ano"
 
-#: agent/trustlist.c:583
 msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr "V pořádku"
+
+msgid "Wrong"
+msgstr "Špatně"
 
-#: agent/findkey.c:158
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr ""
+msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
 
-#: agent/findkey.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
-msgstr ""
+msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Změnit heslo"
 
-#: agent/findkey.c:196
 msgid "I'll change it later"
+msgstr "Změním jej později"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
 msgstr ""
+"Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
-#: tools/gpgconf-comp.c:1695
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgid "Delete key"
+msgstr "Smazat klíč"
 
-#: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgid ""
+"Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
+"Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
+msgstr ""
+"Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
+"Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
 
-#: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
 
-#: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
-#: common/exechelp.c:661
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+#, c-format
+msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
 
-#: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
+
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
-#: common/exechelp.c:712
 #, c-format
-msgid "error running `%s': probably not installed\n"
-msgstr ""
+msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
 
-#: common/exechelp.c:725
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
+
+#, c-format
+msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
+
+#, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#: common/http.c:1634
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
-#: common/http.c:1678
-#, fuzzy
-msgid "host not found"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+#, c-format
+msgid "error running '%s': probably not installed\n"
+msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
+
+#, c-format
+msgid "error running '%s': exit status %d\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "error running '%s': terminated\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
+
+#, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:335
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:393
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:404
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:414
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
-#, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
+msgstr "zruÅ¡eno uživatelem\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
-#, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
+msgstr "problém s agentem\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
+msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:200
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#: common/sysutils.c:232
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
 msgid "quit"
-msgstr "ukonèit"
+msgstr "ukončit"
 
-#: common/yesno.c:75
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr "zru¹it|zru¹it"
+msgstr "zrušit|zrušit"
 
-#: common/yesno.c:112
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:113
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
-#: common/miscellaneous.c:71
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
 
-#: common/miscellaneous.c:74
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
-#: common/asshelp.c:242
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
 
-#: common/asshelp.c:347
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to agent established\n"
+msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
+
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
+
+#, c-format
+msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
+msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
+
+msgid "connection to the dirmngr established\n"
+msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
+
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
+
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
+
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
+
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr "|audit-log-result|Chyba"
+
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
+
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
+
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
-#: common/audit.c:682
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
 
-#: common/audit.c:689
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "chybí kořenový certifikát"
 
-#: common/audit.c:715
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Šifrování dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "Data k dispozici"
 
-#: common/audit.c:723
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+msgstr "Vytvořen klíč relace"
 
-#: common/audit.c:728
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "platnost: %s"
+msgstr "algoritmus: %s"
 
-#: common/audit.c:730 common/audit.c:732
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
-#: common/audit.c:734
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "neza¹ifrováno"
+msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
 
-#: common/audit.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Number of recipients"
-msgstr "Aktuální pøíjemci:\n"
+msgstr "Počet příjemců"
 
-#: common/audit.c:748
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Příjemce %d"
 
-#: common/audit.c:776
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Podepisování dat uspělo"
+
+#, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
+
+#, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
-#: common/audit.c:796
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Dešifrování dat uspělo"
+
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
-#: common/audit.c:821
-#, fuzzy
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
+msgstr "Ověření dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:830
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis je k dispozici"
 
-#: common/audit.c:835
-#, fuzzy
-msgid "Parsing signature succeeded"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:840
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Bad hash algorithm: %s"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#: common/audit.c:855
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis %d"
 
-#: common/audit.c:871
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
 
-#: common/audit.c:882
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
+
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
+
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
 
-#: common/audit.c:892
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
 
-#: common/audit.c:909
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "Zahrnuté certifikáty"
 
-#: common/audit.c:968
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
 
-#: common/audit.c:1017
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "neznámá verze"
+msgstr "Neznámá operace"
 
-#: common/audit.c:1035
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
 
-#: common/audit.c:1045
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr je použitelný"
 
-#: common/audit.c:1081
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No help available for `%s'."
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+#, c-format
+msgid "No help available for '%s'."
+msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
 
-#: common/helpfile.c:80
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
+
+msgid "[none]"
+msgstr "[neuvedeno]"
+
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument nebyl očekáván"
+
+msgid "read error"
+msgstr "chyba při čtení"
+
+msgid "keyword too long"
+msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
+
+msgid "missing argument"
+msgstr "postrádám argument"
+
+msgid "invalid argument"
+msgstr "neplatný argument"
+
+msgid "invalid command"
+msgstr "neplatný příkaz"
+
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "neplatný definice aliasu"
+
+msgid "out of core"
+msgstr "nedostatek paměti"
+
+msgid "invalid option"
+msgstr "neplatný parametr"
+
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
+
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
+
+# Yet another expression for `not enough memory' :)
+msgid "out of core\n"
+msgstr "nedostatek paměti\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
+
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
+msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(uváznutí?) "
+
+#, c-format
+msgid "lock '%s' not made: %s\n"
+msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "čekám na zámek %s…\n"
 
-#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII kódování: %s\n"
+msgstr "ASCII kódování: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
+msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
 
-#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
-#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
+msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
 
-#: g10/armor.c:455
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
-#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
+msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
 
-#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
+msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
 
-#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
+msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
 
-#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
 
-#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "¹patný formát CRC\n"
+msgstr "špatný formát CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:918
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
 
-#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "chyba v patičce\n"
 
-#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
+msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
 
-#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 
-#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
-"¹patný MTA\n"
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
+"špatný MTA\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
 
-#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka "
-"a musí konèit znakem '='\n"
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
+msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:994
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
+msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
+msgid "Enter passphrase: "
+msgstr "Vložte heslo: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: "
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: "
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
+msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
+msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
-#: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
+
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
 
-#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
-#: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Vá¹ výbìr? "
+msgstr "Váš výběr? "
 
-#: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
 msgid "[not set]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "[není nastaven]"
 
-#: g10/card-util.c:417
 msgid "male"
-msgstr "mu¾"
+msgstr "muž"
 
-#: g10/card-util.c:418
 msgid "female"
-msgstr "¾ena"
+msgstr "žena"
 
-#: g10/card-util.c:418
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
-#: g10/card-util.c:445
 msgid "not forced"
-msgstr "není vy¾adováno"
+msgstr "není vyžadováno"
 
-#: g10/card-util.c:445
 msgid "forced"
-msgstr "vy¾adováno"
+msgstr "vyžadováno"
 
-#: g10/card-util.c:523
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
+msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
-#: g10/card-util.c:525
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
+msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
 
-#: g10/card-util.c:527
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
+msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
 
-#: g10/card-util.c:544
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
+msgstr "PÅ\99íjmení držitele karty: "
 
-#: g10/card-util.c:546
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
+msgstr "Jméno (kÅ\99estní) držitele karty: "
 
-#: g10/card-util.c:564
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:585
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
+msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
 
-#: g10/card-util.c:593
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid "error writing '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:699
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr "Login (jménu úètu): "
+msgstr "Login (jménu účtu): "
 
-#: g10/card-util.c:709
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:768
 msgid "Private DO data: "
-msgstr "Privátní DO data: "
+msgstr "Privátní DO data: "
 
-#: g10/card-util.c:778
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:798
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Jazykové pøedvolby: "
+msgstr "Jazykové předvolby: "
 
-#: g10/card-util.c:806
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
 
-#: g10/card-util.c:815
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
-#: g10/card-util.c:836
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
+msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
 
-#: g10/card-util.c:850
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
-#: g10/card-util.c:871
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "Otisk CA: "
 
-#: g10/card-util.c:894
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
+msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
 
-#: g10/card-util.c:942
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
+msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:943
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "toto není OpenPGP karta"
+msgstr "toto není OpenPGP karta"
 
-#: g10/card-util.c:952
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1036
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
+
+msgid ""
+"Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
+"          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
+msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
+
+msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
-#: g10/card-util.c:1077
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1086
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
-"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
-"Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
+"   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
+"Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1120
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
+msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
+msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
+msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Neplatný výbìr.\n"
+msgstr "Neplatný výběr.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1196
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
+msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
+
+#, c-format
+msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
+msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
+
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
 
-#: g10/card-util.c:1231
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
 
-#: g10/card-util.c:1236
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Pokračovat (a/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1241
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
+# The code expects non-localized "yes"
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
 
-#: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ukonèit toto menu"
+msgstr "ukončit toto menu"
 
-#: g10/card-util.c:1311
 msgid "show admin commands"
-msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
+msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
 
-#: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
 msgid "show this help"
-msgstr "ukázat tuto pomoc"
+msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
-#: g10/card-util.c:1314
 msgid "list all available data"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "vypiš všechna dostupná data"
 
-#: g10/card-util.c:1317
 msgid "change card holder's name"
-msgstr "zmìní jméno majitele karty"
+msgstr "změní jméno majitele karty"
 
-#: g10/card-util.c:1318
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
+msgstr "změní URL pro získání klíče"
 
-#: g10/card-util.c:1319
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
+msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
 
-#: g10/card-util.c:1320
 msgid "change the login name"
-msgstr "zmìnit login name"
+msgstr "změnit login name"
 
-#: g10/card-util.c:1321
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
+msgstr "změnit jazykové předvolby"
 
-#: g10/card-util.c:1322
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
+msgstr "zmÄ\9bní pohlaví držitele karty"
 
-#: g10/card-util.c:1323
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
+msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
 
-#: g10/card-util.c:1324
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
+msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
 
-#: g10/card-util.c:1325
 msgid "generate new keys"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
-#: g10/card-util.c:1326
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
+msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
 
-#: g10/card-util.c:1327
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
+msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
+
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
+
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr "zničit všechny klíče a data"
 
-#: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
-msgid "Command> "
-msgstr "Pøíkaz> "
+msgid "gpg/card> "
+msgstr "gpg/karta> "
 
-#: g10/card-util.c:1485
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
+msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
 
-#: g10/card-util.c:1516
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
 
-#: g10/card-util.c:1518
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
-#: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
+msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
+msgid "can't open '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
-#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
+msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
-#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
+msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
-#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
+msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 
-#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
+msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
+
+# The first argument is a "key" or "subkey"
+#, c-format
+msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
+msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "key"
+msgstr "klíče"
+
+# deleting secret %s failed
+msgid "subkey"
+msgstr "podklíče"
 
-#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
+msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
-#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
+msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
+"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
+msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 
-#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
+msgstr "použití šifry: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
+msgid "'%s' already compressed\n"
+msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
-
-#: g10/encode.c:485
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
+msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
-#: g10/encode.c:510
 #, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "ètu z `%s'\n"
+msgid "reading from '%s'\n"
+msgstr "čte se z „%s“\n"
 
-#: g10/encode.c:541
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
-
-#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
-#: g10/encode.c:848
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
+msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
+msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
+msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
 
-#: g10/exec.c:49
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
+msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
 
-#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
-"nastaveny nebezpeènì\n"
+"volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
+"nastaveny nebezpečně\n"
 
-#: g10/exec.c:343
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
-"doèasné soubory (temp files)\n"
+"na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
+"dočasné soubory (temp files)\n"
 
-#: g10/exec.c:421
 #, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
 #, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
+msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
+msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
+msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
 
-#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nelze spustit externí program\n"
+msgstr "nelze spustit externí program\n"
 
-#: g10/exec.c:552
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
+msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
 
-#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
-#: g10/export.c:65
-#, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
-
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
 
-#: g10/export.c:69
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 
-#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-#: g10/export.c:73
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgid " - skipped"
+msgstr " – přeskočeno"
 
-#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
-
-#: g10/export.c:367
-#, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
+msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
-#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
-
-#: g10/export.c:386
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
-
-#: g10/export.c:537
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/export.c:560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
-#: g10/export.c:584
 #, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
-#: g10/getkey.c:1111
 #, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+#| "fingerprint\n"
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
 msgstr ""
+"Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
+"dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
 
-#: g10/getkey.c:1116
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1118
-#, fuzzy
-msgid "No fingerprint"
-msgstr "CA fingerprint: "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
-# c-format
-#: g10/getkey.c:1928
 #, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
 #, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2762
-#, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Chybí otisk"
 
-#: g10/getkey.c:2809
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
 msgstr ""
-"@Pøíkazy:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:372
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
+# c-format
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+
+#, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
+
+msgid "make a signature"
+msgstr "vytvořit podpis"
 
-#: g10/gpg.c:373
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
 msgid "encrypt data"
-msgstr "¹ifrovat data"
+msgstr "šifrovat data"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
+msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
+msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys"
-msgstr "vypsat seznam klíèù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:386
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
+msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
+msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly generate a new key pair"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
+msgid "full featured key pair generation"
+msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "vytvořit revokační certifikát"
 
-#: g10/gpg.c:390
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:392
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
+
+msgid "quickly sign a key"
+msgstr "rychle podepsat klíč"
+
+msgid "quickly sign a key locally"
+msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign a key"
-msgstr "podepsat klíè"
+msgstr "podepsat klíč"
 
-#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "podepsat klíè lokálnì"
+msgstr "podepsat klíč lokálně"
 
-#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
+msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "změnit heslo"
 
-#: g10/gpg.c:398
 msgid "export keys"
-msgstr "exportovat klíèe"
+msgstr "exportovat klíče"
 
-#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:404
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:409
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importovat/slouèit klíèe"
+msgstr "importovat/sloučit klíče"
 
-#: g10/gpg.c:412
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
-#: g10/gpg.c:413
 msgid "change data on a card"
-msgstr "zmìnit data na kartì"
+msgstr "změnit data na kartě"
 
-#: g10/gpg.c:414
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "zmìnit PIN karty"
+msgstr "změnit PIN karty"
 
-#: g10/gpg.c:423
 msgid "update the trust database"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
+msgid "print message digests"
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
 msgid "run in server mode"
-msgstr ""
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
-#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+"|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
+"[špatný], ask [zeptat se], auto)"
 
-#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
-#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
 
-#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr ""
-"pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
-" nebo de¹ifrování"
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
 
-#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr ""
-"|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
-" komprimace)"
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
 
-#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
+msgstr "použít kanonický textový mód"
 
-#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
 
-#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
+msgstr "neprovádět žádné změny"
 
-#: g10/gpg.c:484
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
+msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
 
-#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
+msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
-
-#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
+"(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
-#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1910,2222 +1954,1804 @@ msgid ""
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-" -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
-" --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
-" --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
-" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
-
-#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+" -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
+" --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
+" --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
+" --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
 
-#: g10/gpg.c:780
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
-#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:794
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Veøejný klíè: "
+msgstr "Veřejný klíč: "
 
-#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
-msgstr "©ifra: "
+msgstr "Šifra: "
 
-#: g10/gpg.c:808
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
-msgid "Used libraries:"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:930
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
+#, c-format
+msgid "usage: %s [options] %s\n"
+msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
+msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
-#: g10/gpg.c:1118
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
+msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
+msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
-# g10/g10.c:1179#, c-format
-#: g10/gpg.c:1315
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1318
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1321
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1327
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#: g10/gpg.c:1333
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
-#: g10/gpg.c:1339
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+"nebezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1351
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
-"bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
+"nastavena bezpečně\n"
 
 # c-format
-#: g10/gpg.c:1536
 #, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
+msgid "unknown configuration item '%s'\n"
+msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1636
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
+
+msgid "show key usage information during key listings"
+msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1638
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1640
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1642
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1646
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1648
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1650
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1652
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1654
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1656
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1658
-#, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
+
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
 
-#: g10/gpg.c:1817
 #, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
-#: g10/gpg.c:1908
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
+msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
+msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:2567
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
+msgid "'%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
+msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2612
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2615
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2622
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2625
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "neplatný parametr pro export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2632
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:2635
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:2643
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2645
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2647
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2649
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2653
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2655
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2657
-#, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2659
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:2661
-#, fuzzy
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2663
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
-#: g10/gpg.c:2665
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
-#: g10/gpg.c:2672
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
 
-#: g10/gpg.c:2675
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 
-#: g10/gpg.c:2682
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2857
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
-#: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2969
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2978
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
+msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2981
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
 
-#: g10/gpg.c:2996
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
+msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3010
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
-"jako text\n"
-
-#: g10/gpg.c:3016
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
-
-#: g10/gpg.c:3022
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
-
-#: g10/gpg.c:3035
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
-
-#: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3113
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3119
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
+msgstr "položka completes-needed musí být vÄ\9btší než 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3136
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
+msgstr "položka marginals-needed musí být vÄ\9btší než 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
+msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3140
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
+"neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
 "2 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3142
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
+"neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3145
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
+msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
-#: g10/gpg.c:3149
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
+msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3156
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
+msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
 
-#: g10/gpg.c:3165
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
 
-#: g10/gpg.c:3169
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
 
-#: g10/gpg.c:3173
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 
-#: g10/gpg.c:3206
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
+msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3253
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3258
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3263
 #, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3355
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
+msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3366
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
+"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-#: g10/gpg.c:3387
 msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
+msgstr "--store [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3394
 msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3396
 #, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
+msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
+msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3406
 msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3419
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3421
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3424
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
 msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
+msgstr "--sign [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3455
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3470
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3472
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3475
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3495
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3504
 msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
+msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3529
 msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3537
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--sign-key id_uživatele"
 
-#: g10/gpg.c:3541
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--lsign-key id_uživatele"
 
-#: g10/gpg.c:3562
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
+msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
+
+msgid "--passwd <user-id>"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
-#: g10/gpg.c:3654
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3656
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3658
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3669
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3679
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
+msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3730
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3828
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
-#: g10/gpg.c:3945
 msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
+msgstr "[jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3949
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
 
-#: g10/gpg.c:4261
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4263
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4296
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
 
-#: g10/gpgv.c:74
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
+msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
-"Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
+"Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
+"Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc není k dispozici"
+msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
-#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+msgid "No help available for '%s'"
+msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
-#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
-#: g10/import.c:98
-#, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgid "do not clear the ownertrust values during import"
+msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 
-#: g10/import.c:100
-#, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
-#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
-#: g10/import.c:104
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 
-#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
-#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
+msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
+msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
-#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
+msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
+msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
+msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                     importováno: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
+msgstr "                       beze změn: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
+msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
+msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
+msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
+msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
+msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
+msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:569
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
+"algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
 
-#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
+msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
-#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
+"distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
 
-#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: %s\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+msgid "rejected by import screener"
+msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
 
-#: g10/import.c:758
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
-#: g10/import.c:773
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
+msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:779
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
+msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji do '%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
-#: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/import.c:834
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
 
-#: g10/import.c:858
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
+msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
 
-#: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
 
-#: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
-#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
 
-#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
 
-#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
 
-#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
 
-#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:947
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
-#: g10/import.c:1143
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
-#: g10/import.c:1154
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key already exists\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
 
-#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
+msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1182
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
+msgid "secret key %s: %s\n"
+msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
+
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
-#: g10/import.c:1212
 #, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1222
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1252
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:1295
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
 
-#: g10/import.c:1327
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
 
-#: g10/import.c:1393
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 
-#: g10/import.c:1408
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
-"\"\n"
+"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1410
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1428
 #, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
 #, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
 
-#: g10/import.c:1441
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1456
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1478
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
 
-#: g10/import.c:1491
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
 
-#: g10/import.c:1506
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1548
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1569
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:1596
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1606
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
 
-#: g10/import.c:1623
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:1637
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
 
-#: g10/import.c:1645
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1774
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
+msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
 
-#: g10/import.c:1836
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
+"VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
 
-#: g10/import.c:1850
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
 
-#: g10/import.c:1909
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:1943
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
+msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
-#: g10/import.c:2332
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/import.c:2340
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+#, c-format
+msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/import.c:2342
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+#, c-format
+msgid "keybox '%s' created\n"
+msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
 
-#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgid "keyring '%s' created\n"
+msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
-#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
+msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
+msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
 #, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:710
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
+msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
+msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ¹patný podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
 
-#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
-"verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
-"kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
+"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
+"verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
 
-#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
-"Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
-"podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
+"Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
+"Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
+"podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
-"podpis bez omezení na doménu.\n"
+"Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
+"podpis bez omezení na doménu.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1759
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
+msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
 
-#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
+msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
 
-#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
+msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
 
-#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
-"podpis formátu PGP 2.x.\n"
+"Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
+"podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
-"vypr¹ela.\n"
-"\n"
+"Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
+"vypršela.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
+"Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je pouze lokální.\n"
-"\n"
+"Váš současný podpis na „%s“\n"
+"je pouze lokální.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
+msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
+msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Platnost klíče vypršela!"
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
-
-#: g10/keyedit.c:888
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
+msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:890
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
-"patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
-"Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
+"S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
+"patří výše uvedené osobě.\n"
+"Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
+msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
+msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
+msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
-"svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
+"Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
+"svým klíčem „%s“ (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
+msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
+msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
+msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
-#: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
-"K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
-"nelze zmìnit.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
+"K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
+"nelze změnit.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klíè je chránìný.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1178
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1184
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
-
-#: g10/keyedit.c:1204
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"\n"
+msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1278
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "save and quit"
-msgstr "ulo¾it a ukonèit"
+msgstr "uložit a ukončit"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "ukázat keygrip"
 
-#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "select user ID N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
+msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
 
-#: g10/keyedit.c:1371
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vyberte podklíè N"
+msgstr "vyberte podklíč N"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
+msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
 
-#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
+msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "add a user ID"
-msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
+msgstr "pÅ\99idat identifikátor uživatele"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "pøidat fotografický ID"
+msgstr "přidat fotografický ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
+msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
-#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a subkey"
-msgstr "pøidat podklíèy"
+msgstr "přidat podklíč"
 
-#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr "pøidat klíè na kartu"
+msgstr "přidat klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout klíè na kartu"
+msgstr "přesunout klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
+msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1411
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "smazat vybrané podklíèe"
+msgstr "smazat vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "pøidat revokaèní klíè"
+msgstr "přidat revokační klíč"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
-
-#: g10/keyedit.c:1421
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "změnit heslo"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
+msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "enable key"
-msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
+msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
 msgid "disable key"
-msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
+msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
+msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:1579
-#, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
+msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1597
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
+msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1688
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
+msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1707
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
-"podpis\n"
-"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
+"* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
+"  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1747
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klíè revokován."
+msgstr "Klíč revokován."
 
-#: g10/keyedit.c:1766
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
+
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
+msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1782
 #, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
+msgid "Unknown signature type '%s'\n"
+msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
+msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1832
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1882
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1894
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1922
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
+msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1936
 #, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgid "Can't open '%s': %s\n"
+msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1953
 #, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
+msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1977
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1980
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1981
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2016
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2017
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2048
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2098
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
-"Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
-"poskytnutá u¾ivatelem\n"
+"Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
+"poskytnutá uživatelem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
+msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2146
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat pÅ\99edvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2148
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
+msgstr "Uložit změny? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2219
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
+msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2236
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
+
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není otisk\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2243
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
+msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "No matching user IDs."
+msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
+
+msgid "Nothing to sign.\n"
+msgstr "Nic na podepsání.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2344
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/keyedit.c:2395
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
-#: g10/keyedit.c:2406
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
-#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr "Preferovaný keyserver: "
+msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+msgstr "Poznámky: "
 
-#: g10/keyedit.c:2640
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
+msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2699
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2720
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
+msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2726
 msgid "(sensitive)"
-msgstr "(citlivá informace)"
+msgstr "(citlivá informace)"
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
-#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
 #, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "vytvoøen: %s"
+msgstr "vytvořen: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "revokován: %s"
+msgstr "revokován: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "platnost skonèila: %s"
+msgstr "platnost skončila: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
-#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
-#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "platnost skonèí: %s"
+msgstr "platnost skončí: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2751
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "pou¾ití: %s"
+msgstr "použití: %s"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr "číslo karty: "
 
-#: g10/keyedit.c:2766
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr "dùvìra: %s"
+msgstr "důvěra: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2770
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2777
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
-
-#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
-msgid "card-no: "
-msgstr "èíslo karty: "
+msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
-#: g10/keyedit.c:2829
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
-"být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
+"Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
+"být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
+# status
 msgid "revoked"
-msgstr "revokován"
+msgstr "odvolán"
 
-#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
 msgid "expired"
-msgstr "platnost skonèila"
+msgstr "platnost skončila"
 
-#: g10/keyedit.c:2960
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
-"              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
+"VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
+"              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
+
+msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
+msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
+
+msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
+msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3021
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
-"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
+"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3032
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3186
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3192
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
+msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3207
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3210
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
+msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
 msgid "invalid"
-msgstr "neplatný"
+msgstr "neplatný"
 
-#: g10/keyedit.c:3245
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3253
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3262
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
-"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
+"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3367
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3387
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
+msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
 
-#: g10/keyedit.c:3412
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
+msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3427
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
+msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
+msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3468
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
+"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3474
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3535
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3541
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3545
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3548
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace primárního klíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3610
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3688
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3694
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3857
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
+msgstr "Prosím, vyberte právÄ\9b jeden id uživatele .\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "pøeskoèen v3 podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4067
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
 
-#: g10/keyedit.c:4147
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pøepsat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4148
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete smazat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), Å¾e jej chcete smazat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4210
-#, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Vložte poznámku: "
 
-#: g10/keyedit.c:4359
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Pokračovat (a/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4423
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4481
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Neexistuje u¾ivatelské ID s hashem %s\n"
+msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4508
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje podklíè s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4643
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id u¾ivatele:\"%s\"\n"
+msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podepsáno va¹ím klíèem %s v %s%s%s\n"
+msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (neexportovatelné)"
+msgstr " (neexportovatelné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4652
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4656
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4660
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
+
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4687
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele: %s:\n"
+msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nerevokovatelné)"
+msgstr " (neodvolatelné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "revokováno va¹ím klíèem %s v %s\n"
+msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
+msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4762
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4792
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
+msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4862
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je ji¾ revokováno.\n"
+msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4879
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID u¾ivatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4943
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Klíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5005
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Podklíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5100
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
 #, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+msgid "preference '%s' duplicated\n"
+msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:275
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro ¹ifrování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
 
-#: g10/keygen.c:277
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro vzorkování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 
-#: g10/keygen.c:279
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro komprimaci\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
-#: g10/keygen.c:404
 #, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatná polo¾ka `%s' v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
+msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
-#: g10/keygen.c:884
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe jím samým (direct signature)\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
 
-#: g10/keygen.c:926
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
-#: g10/keygen.c:983
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
+msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
 
-#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
-#: g10/keygen.c:3030
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
+msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
+msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 
-#: g10/keygen.c:1299
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
+"dlouhým hashem\n"
 
-#: g10/keygen.c:1519
 msgid "Sign"
-msgstr "Podepisování"
+msgstr "Podepisování"
 
-#: g10/keygen.c:1522
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikování"
 
-#: g10/keygen.c:1525
 msgid "Encrypt"
-msgstr "©ifrování"
+msgstr "Šifrování"
 
-#: g10/keygen.c:1528
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
@@ -4139,109 +3765,119 @@ msgstr "Autentizace"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1546
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1569
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
+msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
 
-#: g10/keygen.c:1573
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr "Aktuálnì povolené akce: "
+msgstr "Aktuálně povolené akce: "
 
-#: g10/keygen.c:1578
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1581
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost ¹ifrovat\n"
+msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1584
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1587
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
-#: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
-#: g10/keygen.c:1646
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1648
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1651
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1653
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
+msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  (%d) Existing key\n"
+msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
+
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Vložte keygrip: "
+
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
+
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
-#: g10/keygen.c:1724
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Pár DSA klíèù DSA dlouhý %u bitù.\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
 
-#: g10/keygen.c:1734
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "klíè %s mù¾e mít délku v intervalu %u a¾ %u bitù.\n"
+msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "velikost klíèe %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
+msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
+msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1840
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4250,14 +3886,13 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
-"         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
+"         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:1851
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4266,57 +3901,61 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
-"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
+"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:1874
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
+msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1879
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
+msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1897
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "neplatná hodnota\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost klíèe nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost podpisu nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1910
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Platnost klíèe skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1911
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1915
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
-"V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
+"Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
+"V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1922
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Je to správnì (a/N)? "
+msgstr "Je to správně (a/N)? "
+
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
+"váš klíč.\n"
+"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1945
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4326,63 +3965,56 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
-"program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
+"Aby bylo možné rozpoznat váš klíÄ\8d, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
+"program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
 "v tomto tvaru:\n"
-"    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
+"    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1958
 msgid "Real name: "
-msgstr "Jméno a pøíjmení: "
+msgstr "Jméno a příjmení: "
 
-#: g10/keygen.c:1966
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
+
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
 
-#: g10/keygen.c:1968
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
+msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
+msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
 
-#: g10/keygen.c:1978
 msgid "Email address: "
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
-#: g10/keygen.c:1984
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: g10/keygen.c:1992
 msgid "Comment: "
-msgstr "Komentáø: "
+msgstr "Komentář: "
 
-#: g10/keygen.c:1998
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
+msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
-#: g10/keygen.c:2020
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
+msgid "You are using the '%s' character set.\n"
+msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2026
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
-"    \"%s\"\n"
+"Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2031
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
+msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4395,800 +4027,630 @@ msgstr "Do pole jm
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2047
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:2057
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
-#: g10/keygen.c:2058
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
+"Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
-#: g10/keygen.c:2077
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
+
+msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
+
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
+msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
-#: g10/keygen.c:2116
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
+"Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
+"provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
+"myší,\n"
+"používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
+"entropie.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2131
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2137
+#, c-format
 msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"About to create a key for:\n"
+"    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
-"tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
+"Bude se vytvářet klíč pro:\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2161
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
-msgstr ""
-"Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
-"provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
-"my¹í,\n"
-"pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
-"entropie.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
+msgid "Continue? (Y/n) "
+msgstr "Pokračovat (A/n) "
 
-#: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
+msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
+msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
+
+msgid "Create anyway? (y/N) "
+msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
+
+msgid "creating anyway\n"
+msgstr "přesto se vytváří\n"
 
-#: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
+msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3356
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:3363
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgid "writing public key to '%s'\n"
+msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3391
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
+msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3418
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
+msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3429
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
-"sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
-
-#: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
+"Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
+"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
-
-#: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit? (a/N) "
+msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3857
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení klíèe na kartu se nezdaøilo: %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3905
-#, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3931
-#, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíèe z karty ulo¾ena do `%s'\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
-#: g10/keylist.c:267
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kritická podepisovací politika: "
+msgstr "Kritická podepisovací politika: "
 
-#: g10/keylist.c:269
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "Podepisovací politika: "
+msgstr "Podepisovací politika: "
 
-#: g10/keylist.c:308
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
+msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
 
-#: g10/keylist.c:361
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kritická podepisovací notace: "
+msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 
-#: g10/keylist.c:363
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Podepisovací notace: "
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d good signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
+msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
+msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
 
-#: g10/keylist.c:473
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíèù (keyring)"
+msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
+
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:1547
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1549
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "         Otisk podklíče:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1556
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "  Otisk primárního klíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1558
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "          Otisk podklíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1562 g10/keylist.c:1566
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "      Fingerprint klíèe ="
+msgstr "          Otisk klíče ="
 
-#: g10/keylist.c:1633
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Seriové èíslo karty ="
-
-#: g10/keyring.c:1249
-#, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
-#: g10/keyring.c:1254
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
-
-#: g10/keyring.c:1256
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s je beze zmìny\n"
-
-#: g10/keyring.c:1257
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s je nový\n"
-
-#: g10/keyring.c:1258
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostní problém\n"
+msgid "caching keyring '%s'\n"
+msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
 
-#: g10/keyring.c:1380
-#, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cache souboru klíèù `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
+msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1426
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ji¾ ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "flush the cache"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "vyprázdní keš"
+msgstr[1] "vyprázdní keš"
+msgstr[2] "vyprázdní keš"
 
-#: g10/keyring.c:1438
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
+msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
 
-#: g10/keyring.c:1510
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
+
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
 
-#: g10/keyserver.c:71
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:72
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:74
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
+msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
 
-#: g10/keyserver.c:80
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
 
-#: g10/keyserver.c:82
-#, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:84
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:150
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíèù není na této platformì úèinná\n"
+msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
-#: g10/keyserver.c:541
 msgid "disabled"
-msgstr "disabled"
+msgstr "zneplatněn"
 
-#: g10/keyserver.c:742
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr "Vlo¾te èíslo (èísla), 'N' pro dal¹í nebo 'Q' pro konec> "
+msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
 
-#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "neplatný protokol serveru klíèù (us %d!=handler %d)\n"
-
-#: g10/keyserver.c:924
-#, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
+msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:926
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1167
-#, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s ze %s server %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1171
 #, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s z %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1195
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1198
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1351
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s server %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1355
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1398
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
+msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1401
 #, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "¾ádná operace se serverem klíèù!\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1456
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1465
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "server klíèù neposlal VERSION\n"
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2062
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "¾adný server klíèù není znám (pou¾íjte volbu --keyserver)\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1533
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1545
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "protokol serveru klíèù `%s' není podporován\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1550
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr "akce `%s' není podporována v protokolu `%s' serveru klíèù\n"
+msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1558
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1565
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "èasový limit pro server klíèù vypr¹el\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1570
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "interní chyba serveru klíèù\n"
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1579
 #, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "chyba komunikace se serverem klíèù: %s\n"
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
-#, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr "\"%s\" není ID klíèe: pøeskoèeno\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1897
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1919
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "aktualizuji 1 klíè z %s\n"
+msgid "requesting key from '%s'\n"
+msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "aktualizuji %d klíèù z %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1977
-#, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1983
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíè %s prostøednictvím %s: %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "podivná velikost ¹ifrovacího klíèe pro sezení (%d)\n"
+msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaný klíè sezení\n"
+msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
 
-#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "heslo (passphraze) generováno s pou¾itím neznámého algoritmu %d\n"
+msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "veøejný klíè je %s\n"
+msgstr "veřejný klíč je %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
+msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:456
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %s, vytvoøeným %s\n"
+msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      \"%s\"\n"
+msgstr "      „%s“\n"
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
-#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %s\n"
+msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrování veøejným klíèem selhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "za¹ifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "za¹ifrováno jedním heslem\n"
+msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
 
-#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
+msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
+"algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:567
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
-
-#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chránìna proti poru¹ení její integrity\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
+
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dešifrování o.k.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
+msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
+msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr ""
+"Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
+msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
 
-#: g10/mainproc.c:842
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
-"samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
-"u¾ít\n"
+"samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
+"užít\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
-#, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
+
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
+
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1470
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
+msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1579
-#, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
+msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               pou¾ití %s klíèe %s\n"
+msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 
-# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
-#: g10/mainproc.c:1595
+# Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Podpis vytvoøen %s pomocí klíèe %s s ID u¾ivatele %s\n"
+msgstr "Podpis vytvoÅ\99en %s pomocí klíÄ\8de %s s ID uživatele %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1615
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Klíè k dispozici na: "
-
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
-#, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "©PATNÝ podpis od \"%s\""
-
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
-#, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \"%s\""
-
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
-#, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
-#: g10/mainproc.c:1802
 msgid "[uncertain]"
-msgstr "[nejistý]"
+msgstr "[nejistý]"
 
-#: g10/mainproc.c:1834
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                alias \"%s\""
+msgstr "                alias „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1932
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèila %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1937
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
+msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
 msgid "binary"
-msgstr "binární formát"
+msgstr "binární formát"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
 msgid "textmode"
-msgstr "textový formát"
+msgstr "textový formát"
 
-#: g10/mainproc.c:1942 g10/trustdb.c:525
 msgid "unknown"
-msgstr "neznámý formát"
+msgstr "neznámý formát"
+
+msgid ", key algorithm "
+msgstr ", algoritmus klíče"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
+msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1962
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
+msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2046 g10/mainproc.c:2062 g10/mainproc.c:2158
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
+msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2089
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisù. Kontrolován bude pouze první.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2097
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
+msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2162
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
-
-#: g10/mainproc.c:2172
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
+msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat `%s' selhal na %s: %s\n"
+msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:174
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:288
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální algoritmus veøejného klíèe %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
 
-#: g10/misc.c:294
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný algoritmus %s není doporuèen\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
 
-#: g10/misc.c:307
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální ¹ifrovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/misc.c:322
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/misc.c:327
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný algoritmus %s není doporuèen\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 
-#: g10/misc.c:504
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
+#, c-format
+msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
+msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
 
-#: g10/misc.c:505 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
 #, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
+#| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: pou¾ití parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
+msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
-#: g10/misc.c:744
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
-#: g10/misc.c:746
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "pou¾ijte místo nìj \"%s%s\" \n"
+msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
 
-#: g10/misc.c:753
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání pøíkaz \"%s\" se nedoporuèuje - nepou¾ívejte jej\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
-#: g10/misc.c:763
 #, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
+msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
 
-#: g10/misc.c:766
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání parametru \"%s\" se nedoporuèuje\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
 
-#: g10/misc.c:827
 msgid "Uncompressed"
-msgstr "Nezakomprimováno"
+msgstr "Nezkomprimováno"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:852
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr "nezakomprimováno|nic"
+msgstr "nezkomprimováno|nic"
 
-#: g10/misc.c:979
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "tato zpráva nemusí být s %s pou¾itelná\n"
+msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
 
-#: g10/misc.c:1154
 #, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "nejednoznaèné volby `%s'\n"
+msgid "ambiguous option '%s'\n"
+msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
 
-#: g10/misc.c:1179
 #, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+msgid "unknown option '%s'\n"
+msgstr "neznámá volba „%s“\n"
+
+msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+"U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
+"bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
 
-#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Soubor `%s' existuje. "
+msgid "File '%s' exists. "
+msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
-#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Přepsat (a/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: neznámá pøípona\n"
+msgstr "%s: neznámá přípona\n"
 
-#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Vlo¾te nový název souboru"
+msgstr "Vložte nový název souboru"
 
-#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
+msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
 
-#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "pøedpokládám podepsaná data v `%s'\n"
+msgid "assuming signed data in '%s'\n"
+msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
 
-#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "vytvoøen nový konfiguraèní soubor `%s'\n"
+msgid "new configuration file '%s' created\n"
+msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
 
-#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z `%s' nejsou pøi tomto spu¹tìní zatím aktivní\n"
+msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n"
+msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:796
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálnì nebezpeènì symetricky za¹ifrován klíè sezení\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1247
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
+
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:583
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr "(hlavní ID klíèe %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:309
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
 "certificate:\n"
@@ -5196,47 +4658,66 @@ msgid ""
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Potøebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro u¾ivatele:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"Klíè o délce %u bitù, typ %s, ID %s, vytvoøený %s%s\n"
+"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
+"certifikátu:\n"
+"„%.*s“\n"
+"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
+"vytvořený %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:335
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Opakovat heslo\n"
-
-#: g10/passphrase.c:337
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Vlo¾it heslo\n"
+msgstr "Vložit heslo\n"
 
-#: g10/passphrase.c:364
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
-
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:429
-#, fuzzy, c-format
-msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
+msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
-#: g10/passphrase.c:562
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 "user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro\n"
-"u¾ivatele: \"%s\"\n"
+"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
+"uživatele: „%s“\n"
 
-#: g10/passphrase.c:570
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "délka %u bitù, typ %s, klíè %s, vytvoøený %s"
+msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
 
-#: g10/passphrase.c:579
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklíè na hlavním klíèi ID %s)"
+msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+
+msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli importovat tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný podklíč OpenPGP:"
+
+msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste mohli exportovat tajný klíč OpenPGP:"
+
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč podklíče OpenPGP:"
+
+msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
+msgstr "Opravdu chcete trvale smazat tajný klíč OpenPGP:"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"„%.*s“\n"
+"%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
+"vytvořen %s%s.\n"
+"%s"
 
-#: g10/photoid.c:72
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5245,446 +4726,417 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Vyberte obrázek, který bude pou¾it jako Va¹e fotografické ID.  Obrázek musí\n"
-"být ve formátu JPEG. Nezapomeòtì, ¾e obrázek bude ulo¾en ve Va¹em veøejném\n"
-"klíèi - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veøejný klíè !\n"
-"Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
+"Vyberte obrázek, který bude použit jako Vaše fotografické ID. Obrázek musí\n"
+"být ve formátu JPEG. Nezapomeňte, že obrázek bude uložen ve Vašem veřejném\n"
+"klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
+"Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:94
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Vlo¾te jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
+msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
 
-#: g10/photoid.c:115
 #, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "nelze otevøít JPEG soubor `%s': %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
+msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:126
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtù)!\n"
+msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
 
-#: g10/photoid.c:128
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pou¾ít? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
 
-#: g10/photoid.c:145
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "`%s' není soubor ve formátu JPEG\n"
+msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
 
-#: g10/photoid.c:164
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
+msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
 
-#: g10/photoid.c:368
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Dùvod nebyl specifikován"
+msgstr "Důvod nebyl specifikován"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Klíè je nahrazen"
+msgstr "Klíč je nahrazen"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Klíè byl zkompromitován"
+msgstr "Klíč byl zkompromitován"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Klíè se ji¾ nepou¾ívá"
+msgstr "Klíč se již nepoužívá"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Identifikátor u¾ivatele ji¾ neplatí"
+msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
 
-#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
-msgstr "dùvod pro revokaci: "
+msgstr "důvod pro revokaci: "
 
-#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
-msgstr "revokaèní poznámka: "
+msgstr "revokační poznámka: "
 
-#: g10/pkclist.c:204
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMuUsS"
 
-#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr "Není pøiøazena ¾ádná hodnota dùvìry:\n"
+msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:244
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  alias \"%s\"\n"
+msgstr "  alias „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:254
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Nakolik dùvìøujete tvrzení, ¾e tento klíè patøí uvedenému u¾ivateli?\n"
+msgstr "Nakolik důvÄ\9bÅ\99ujete tvrzení, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uživateli?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:269
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Nevím nebo neøeknu\n"
+msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Nedùvìøuji\n"
+msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
 
-#: g10/pkclist.c:277
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji absolutnì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
 
-#: g10/pkclist.c:283
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = zpìt do hlavního menu\n"
+msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:286
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = pøeskoèit tento klíè\n"
+msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr " u = ukonèit\n"
+msgstr "  u = ukončit\n"
 
-#: g10/pkclist.c:291
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Minimální úroveò dùvìry tohoto klíèe je: %s\n"
+"Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Va¹e rozhodnutí? "
+msgstr "Vaše rozhodnutí? "
 
-#: g10/pkclist.c:318
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíè absolutní dùvìru? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:332
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu dùvìryhodnému klíèi:\n"
+msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento klíè patøí uvedenému u¾ivateli\n"
+msgstr "%s: Nic nenaznaÄ\8duje tomu, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:422
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Je zde èásteèná dùvìra, ¾e tento klíè patøí uvedenému uv¾ivateli\n"
+msgstr "%s: Je zde Ä\8dásteÄ\8dná důvÄ\9bra, Å¾e tento klíÄ\8d patÅ\99í uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:428
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Tento klíè pravdìpodobnì nále¾í uvedenému u¾ivateli\n"
+msgstr "Tento klíÄ\8d pravdÄ\9bpodobnÄ\9b náleží uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:433
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Tento klíè nále¾í nám (máme odpovídající tajný klíè)\n"
+msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:459
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"NENÍ jisté, zda tento klíè patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno\n"
-"v u¾ivatelském ID. Pokud *skuteènì* víte, co dìláte, mù¾ete na\n"
-"následující otázku odpovìdìt ano\n"
+"NENÍ jisté, zda tento klíč patří osobě, jejíž jméno je uvedeno\n"
+"v uživatelském ID. Pokud *skuteÄ\8d\9b* víte, co dÄ\9bláte, můžete na\n"
+"následující otázku odpovědět ano\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:478
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:512
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Je pou¾it nedùvìryhodný klíè!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:519
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíè mù¾e být revokován (revokaèní klíè nenalezen)\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován klíèem s povìøením k revokaci!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:531
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         To mù¾e znamenat, ¾e podpis je padìlaný.\n"
+msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:538
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:543
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Poznámka: Tento klíè byl oznaèen jako neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:563
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:570
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
 
-#: g10/pkclist.c:582
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
 
-#: g10/pkclist.c:590
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
 
-#: g10/pkclist.c:601
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Poznámka: Skonèila platnost tohoto klíèe!\n"
+msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dùvìryhodným podpisem!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
-"         Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
+"         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:622
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Tento podpis je pravdìpodobnì PADÌLANÝ.\n"
+msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:631
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dostateènì dùvìryhodnými podpisy!\n"
+"VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi.\n"
+msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ obsa¾en v databázi\n"
+msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale nezadány žádné platné výchozí klíče\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "zadána volba „%s“, ale chybí volba „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:895
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
-"Nespecifikoval jste identifikátor u¾ivatele (user ID). Mù¾ete pou¾ít \"-r\"\n"
+"Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:919
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr "Aktuální pøíjemci:\n"
+msgstr "Aktuální příjemci:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:945
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
+"Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
 
-#: g10/pkclist.c:970
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Takový identifikátor u¾ivatele neexistuje.\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
+msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1000
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Veøejný klíè je neplatný (disabled).\n"
+msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1009
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ nastaven\n"
+msgstr "pÅ\99eskoÄ\8deno: veÅ\99ejný klíÄ\8d je již nastaven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1044
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "neznámý implicitní adresát \"%s\"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:1102
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je neplatný (disabled)\n"
+msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1164
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "¾ádné platné adresy\n"
+msgstr "žádné platné adresy\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1478
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1503
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
-"data nebyla ulo¾ena; k jejich ulo¾ení pou¾ijte parametr pøíkazu \"--output"
-"\"\n"
+"data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Podpis oddìlený od dokumentu.\n"
+msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Prosím, vlo¾te název datového souboru: "
+msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
 
-#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "ètu standardní vstup ...\n"
+msgstr "čtu standardní vstup…\n"
 
-#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
-msgstr "chybí podepsaná data\n"
+msgstr "chybí podepsaná data\n"
 
-#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgid "can't open signed data '%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data „%s“\n"
 
-#: g10/plaintext.c:599
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít podepsaná data na deskriptoru=%d: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonymní adresát; zkou¹ím tajný klíè %s ...\n"
+msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
+msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
+msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatnìn\n"
+msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: v pøedvolbách pøíjemce nenalezen ¹ifrovací algoritmus %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíèe %s skonèila %s\n"
+msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "Poznámka: platnost tajného klíče %s skončila v %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:310
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíè byl revokován"
+msgid "Note: key has been revoked"
+msgstr "Poznámka: klíč byl odvolán"
 
-#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "selhalo vytvoøení paketu (build_packet): %s\n"
+msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Revokován:\n"
+msgstr "Revokován:\n"
 
-#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Toto je citlivý revokaèní klíè)\n"
+msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
+
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Tajný klíč není dostupný.\n"
 
-#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento klíè povìøený revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "naøízen výstup do formátu ASCII.\n"
+msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "vytvoøení podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
+msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Revokaèní certifikát vytvoøen.\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
-#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
+msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
+
+msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
+msgstr "Toto je revokační certifikát pro OpenPGP klíč:"
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+#| "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+#| "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+#| "a reason for the revocation."
+msgid ""
+"Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
+"the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
+"it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+msgstr ""
+"Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
+"soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
+"lepší vytvořit nový revokační certifikát s vysvětlením odvolání."
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+#| "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+#| "before making use of this revocation certificate."
+msgid ""
+"To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
+"before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
+"before importing and publishing this revocation certificate."
+msgstr ""
+"Aby se zabránilo nechtěnému použití tohoto souboru, před 5 pomlček byla\n"
+"vložena dvojtečka. Před použitím tohoto revokačního certifikátu odstraňte\n"
+"tuto dvojtečku textovým editorem."
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
-#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "neexistuje odpovídající veøejný klíè: %s\n"
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "„%s“ odpovídá více tajným klíčům:\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento klíè revokaèní certifikát? (a/N) "
+msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
-#: g10/revoke.c:534
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
-
-#: g10/revoke.c:542
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: Tento klíè není chránìný!\n"
-
-#: g10/revoke.c:593
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5694,1346 +5146,1296 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"Revokaèní certifikát byl vytvoøen.\n"
+"Revokační certifikát byl vytvořen.\n"
 "\n"
-"Prosím pøeneste jej na médium, které mù¾ete dobøe schovat. Pokud se\n"
-"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, mù¾e zneplatnit Vá¹ klíè.\n"
-"Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro pøípad, ¾e\n"
-"medium s certifikátem pøestane být èitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
-"na Va¹em poèítaèi mù¾e ukládat data urèená k tisku a zpøístupnist je\n"
-"jiným u¾ivatelùm!\n"
-
-#: g10/revoke.c:635
+"Prosím přeneste jej na médium, které můžete dobře schovat. Pokud se\n"
+"k tomuto certifikátu dostane nepovolaná osoba, může zneplatnit váš klíč.\n"
+"Je rozumné tento certifikát vytisknout a schovat jej pro případ, že\n"
+"medium s certifikátem přestane být čitelné. Ale pozor: Tiskový subsystém\n"
+"na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
+"jiným uživatelům!\n"
+
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Prosím vyberte dùvod revokace:\n"
+msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
 msgid "Cancel"
-msgstr "Zru¹it"
+msgstr "Zrušit"
 
-#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Pravdìpodobnì zda chcete vybrat %d)\n"
+msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Mù¾ete vlo¾it dal¹í popis. Ukonèete prázdným øádkem:\n"
+msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Dùvod revokace: %s\n"
+msgstr "Důvod revokace: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Nebyl zadán ®ádný popis)\n"
+msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
 msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Je dùvod revokace vybrán správnì? (a/N) "
+msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:72
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:291
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
-
-#: g10/seckey-cert.c:292
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:361
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíè - zmìòte, prosím, znovu heslo.\n"
-
-#: g10/seckey-cert.c:404
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní souèet pro ochranu soukromého "
-"klíèe\n"
-
-#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "vytvoøen slabý klíè - zkou¹ím znovu\n"
+msgstr "vytvořen slabý klíč – zkouším znovu\n"
 
-#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"nemohu se vyvarovat slabého klíèe pro symetrickou ¹ifru; operaci jsem zkusil "
-"%d krát!\n"
-
-#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+"nemohu se vyvarovat slabého klíče pro symetrickou šifru; operaci jsem zkusil "
+"%d krát!\n"
 
-#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
+msgstr "%s klíč %s používá nebezpečný (%zubitový) hash\n"
 
-#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
+msgstr "%s klíč %s vyžaduje hash o délce %zu nebo více bitů (hash je %s)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávì\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
 
-#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
 
-#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s má neplatnou køí¾ovou certifikaci\n"
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:189
 #, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "veøejný klíè %s je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "veøejný klíè %s je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[1] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
+msgstr[2] "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#: g10/sig-check.c:201
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klíè %s byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
-
-#: g10/sig-check.c:203
-#, c-format
-msgid ""
+msgid_plural ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"klíè %s byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[1] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
+msgstr[2] ""
+"klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
 #, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíèi %s skonèila platnost %s\n"
+msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "Poznámka: podpisovému klíči %s skončila platnost v %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:226
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "POZNÁMKA: klíè byl revokován"
+#, c-format
+msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "Poznámka: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
 
-#: g10/sig-check.c:302
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"pøedpokládám ¹patný podpis klíèem %s, proto¾e je nastaven neznámý kritický "
+"předpokládám špatný podpis klíčem %s, protože je nastaven neznámý kritický "
 "bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:567
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci podklíče\n"
 
-#: g10/sig-check.c:594
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè který je svázán s podpisem neexistuje\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč který je svázán s podpisem neexistuje\n"
 
-#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nelze %%-expandovat notaci (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVÃ\81\8d: nelze %%-expandovat notaci (pÅ\99íliÅ¡ dlouhé). Použity "
+"neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
-"neexpandované.\n"
+"VAROVÃ\81\8d: nemohu %%-expandovat URL politiky (pÅ\99íliÅ¡ dlouhé). Použity "
+"neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (pøíli¹ dlouhé). "
-"Pou¾ity neexpandované.\n"
+"VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (příliš dlouhé). "
+"Použity neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:311
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
-
-#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s podpis od: \"%s\"\n"
-
-#: g10/sign.c:760
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytvoøit pouze oddìlený podpis (detach-sign)s klíèi "
-"formátu PGP-2.x\n"
+msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
-#: g10/sign.c:836
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
-#: g10/sign.c:963
 msgid "signing:"
 msgstr "podepisuji:"
 
-#: g10/sign.c:1078
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet jen èitelné podpisy s klíèi formátu PGP-2.x\n"
-
-#: g10/sign.c:1262
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "bude pou¾ito ¹ifrování %s\n"
+msgstr "bude použito šifrování %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
-"klíè není oznaèen jako nedostateènì bezpeèný - nemohu jej pou¾ít s padìlaným "
+"klíč není označen jako nedostatečně bezpečný – nemohu jej použít s falešným "
 "RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:180
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "pøeskoèen \"%s\": duplikován\n"
-
-#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "pøeskoèen \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: duplikován\n"
 
-#: g10/skclist.c:193
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "pøeskoèeno: tajný klíè je u¾ v databázi\n"
+msgstr "přeskočeno: tajný klíč je už v databázi\n"
 
-#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
-"toto je PGP klíè vygenerovaný podle algoritmu ElGamal,\n"
-"podpisy vytvoøené tímto klíèem nejsou bezpeèné!"
+"toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu Elgamal,\n"
+"podpisy vytvořené tímto klíčem nejsou bezpečné!"
 
-#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"# Seznam pøidìlených hodnot dùvìry, vytvoøen %s\n"
-"# (Pou¾ijte \"gpg --import-ownertrust\" k jeho obnovì)\n"
+"# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
+"# (Použijte „gpg --import-ownertrust“ k jeho obnově)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
 #, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
+msgid "error in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:158
 msgid "line too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "řádek je příliš dlouhý"
 
-#: g10/tdbdump.c:166
 msgid "colon missing"
-msgstr "sloupec schází"
+msgstr "sloupec schází"
 
-#: g10/tdbdump.c:172
 msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "neplatný fingerprint"
+msgstr "neplatný otisk"
 
-#: g10/tdbdump.c:177
 msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "schází hodnota dùvìryhosdnosti vlastníka"
+msgstr "schází hodnota důvěryhodnosti vlastníka"
 
-#: g10/tdbdump.c:213
 #, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:217
 #, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
+msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: synchronizace selhala %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "pro „%s“ nelze vytvořit zámek\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "„%s“ nelze zamknout\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1448
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: lseek() se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1455
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: zápis se nepodaøil (n=%d): %s\n"
+msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "transakce s databází dùvìry je pøíli¹ dlouhá\n"
-
-#: g10/tdbio.c:498
-#, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
-#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: adresáø neexistuje!\n"
+msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
 #, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zámek pro  `%s'\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "nelze zamèít `%s'\n"
-
-#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit záznam verze: %s"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: vytvoøena neplatná databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: databáze dùvìry vytvoøena\n"
+msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
 
-#: g10/tdbio.c:611
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "Poznámka: do databáze důvěry nelze zapisovat\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: neplatná databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:651
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi aktualizaci záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1380 g10/tdbio.c:1407
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi ètení záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:735
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu záznamu verze: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: procedura lseek() selhala: %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1184
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "databáze dùvìry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
+msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1205
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: není soubor databáze dùvìry\n"
+msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1223
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: záznam verze s èíslem %lu\n"
+msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1228
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
+msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1413
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi ètení volného záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1421
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
+msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1431
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
+msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1461
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: pøidání záznamu selhalo: %s\n"
+msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1506
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "databáze dùvìry je po¹kozena; prosím spus»te \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
 
-#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "nemohu pracovat s øádky del¹ími ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
 
-#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "vstupní øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
-
-#: g10/trustdb.c:221
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
-
-#: g10/trustdb.c:252
-#, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "klíè %s: akceptován jako dùvìryhodný klíè\n"
-
-#: g10/trustdb.c:290
-#, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr "klíè %s se v databázi dùvìry vyskytuje více ne¾ jednou\n"
-
-#: g10/trustdb.c:305
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen veøejný klíè k dùvìryhodnému klíèi - pøeskoèeno\n"
-
-#: g10/trustdb.c:315
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "klíè %s oznaèen jako absolutnì dùvìryhodný.\n"
+msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
-#: g10/trustdb.c:339
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu, typ po¾. %d: ètení selhalo: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr "záznam dùvìry %lu není po¾adovaného typu %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
 msgstr ""
-"nelze pou¾ít neznámý model dùvìry (%d) - pøedpokládáme pou¾ití modelu %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr "poui¾ití modelu dùvìry %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:499
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
 msgstr ""
-"14 fixní délka na kterou se pøekládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 
-#: g10/trustdb.c:501
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ revokován  ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ expirován  ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:507
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[  neznámá   ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:509
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[nedefinovaná]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error initializing reader object: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:510
-msgid "[marginal]"
-msgstr "[  èásteèná  ]"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening '%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:511
-msgid "[  full  ]"
-msgstr "[    plná    ]"
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:512
-msgid "[ultimate]"
-msgstr "[  absolutní ]"
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:527
-msgid "undefined"
-msgstr "nedefinována"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:528
-msgid "never"
-msgstr "¾ádná"
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:529
-msgid "marginal"
-msgstr "èásteèná"
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:530
-msgid "full"
-msgstr "plná"
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:531
-msgid "ultimate"
-msgstr "absolutní"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting responder ID: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:571
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi dùvìry\n"
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2423
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr "dal¹í kontrola databáze dùvìry v %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "platnost: %s"
 
-#: g10/trustdb.c:586
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné kontrolovat databázi dùvìry s modelem `%s'\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
-msgstr "není nutné aktualizovat databázi dùvìry s modelem `%s'\n"
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1271
 #, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veøejný klíè %s nebyl nalezen: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1028
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr "prosím proveïte --check-trustdb\n"
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1032
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr "kontroluji databázi dùvìry\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
-#: g10/trustdb.c:2166
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "zpracováno %d klíèù (%d validit vymazáno)\n"
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2231
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr "¾ádný absolutnì dùvìryhodný klíè nebyl nalezen\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
-#: g10/trustdb.c:2245
 #, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr "veøejný klíè k absolutnì dùvìryhodnému klíèi %s nebyl nalezen\n"
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2268
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "po¾adováno %d èásteèné dùvìry a %d úplné dùvìry, model %s\n"
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2354
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  dùvìra: %d-, %dq, %dn, %dm, %"
-"df, %du\n"
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: g10/trustdb.c:2429
-#, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi dùvìry: chyba pøi zápisu: %s\n"
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:118
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
 msgstr ""
-"podpis nebylo mo¾né ovìøit.\n"
-"Prosím, nezapomeòte, ¾e soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
-"by mìl být prvním souborem zadaným na pøíkazové øádce.\n"
 
-#: g10/verify.c:205
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "vstupní øádek %u je pøíli¹ dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:250
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
-
-#: jnlib/argparse.c:176
-#, fuzzy
-msgid "argument not expected"
-msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
-
-#: jnlib/argparse.c:178
-#, fuzzy
-msgid "read error"
-msgstr "chyba pøi ètení souboru"
-
-#: jnlib/argparse.c:180
-#, fuzzy
-msgid "keyword too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:182
-#, fuzzy
-msgid "missing argument"
-msgstr "neplatný argument"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:184
-#, fuzzy
-msgid "invalid command"
-msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:186
-#, fuzzy
-msgid "invalid alias definition"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+#, c-format
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:188
-#, fuzzy
-msgid "invalid option"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:196
 #, c-format
-msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:198
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/argparse.c:203
 #, c-format
-msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:205
 #, c-format
-msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/argparse.c:207
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
-#: jnlib/logging.c:626
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "nalezena chyba v programu ... (%s:%d)\n"
-
-#: jnlib/utf8conv.c:86
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: jnlib/utf8conv.c:124
 #, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
-msgstr ""
-
-#: jnlib/utf8conv.c:132
-#, fuzzy, c-format
-msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
-
-#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
-
-#: kbx/kbxutil.c:92
-msgid "set debugging flags"
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:93
-msgid "enable full debugging"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to "
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
 msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
-
-#: kbx/kbxutil.c:118
-#, fuzzy
-msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
+#, c-format
 msgid ""
-"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"list, export, import Keybox data\n"
-msgstr ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1347 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1351 scd/app-openpgp.c:1383
-#: scd/app-openpgp.c:1530 scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "funkce PIN callback zkonèila chybou: %s\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
 
-#: scd/app-nks.c:378
-msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:599
 #, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:612
 #, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení datumu vytvoøení se nezdaøilo: %s\n"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči – přeskočeno\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1007
 #, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "klíč %s označen jako absolutně důvěryhodný.\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2114
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný klíè\n"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu, typ pož. %d: čtení selhalo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2122
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje RSA modulus\n"
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "záznam důvěry %lu není požadovaného typu %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2132
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "odpovìï neobsahuje veøejný RSA exponent\n"
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr "Databázi důvěry můžete zkusit znovu vytvořit pomocí těchto příkazů:\n"
+
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr "Pokud to nebude fungovat, prosím, nahlédněte do návodu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1307
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
+"nelze použít neznámý model důvěry (%d) – předpokládáme použití modelu %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1314
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr ""
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "použití modelu důvěry %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1333
-#, fuzzy, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1367
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:1555
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN pro CHV%d je pøíli¹ krátký; minimální délka je %d\n"
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1403 scd/app-openpgp.c:1443 scd/app-openpgp.c:1567
-#: scd/app-openpgp.c:2385
 #, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "verifikace CHV%d se nezdaøila: %s\n"
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1466
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "pøístup k administrátorským pøíkazùm není nakonfigurován\n"
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1487 scd/app-openpgp.c:2636
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "chyba pøi získání CHV z karty\n"
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1493 scd/app-openpgp.c:2645
-msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "karta je trvale uzamèena!\n"
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1500
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
-"Do trvalého uzamèení karty zùstává %d pokusù o zadání PINu administrátora\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[1] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
+msgstr[2] "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[1] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+msgstr[2] "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
+
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
+
+#, c-format
 msgid ""
-"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
-"%d]"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"%df, %du\n"
+
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
+
+msgid "undefined"
+msgstr "nedefinována"
+
+msgid "never"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "částečná"
+
+msgid "full"
+msgstr "plná"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "absolutní"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "14 překladateli, podívej se na trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ revokován  ]"
+
+# TODO: use context to distinguish gender
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ prošlý(á)  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[  neznámá   ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[nedefinovaná]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1525
 #, fuzzy
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  částečná  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[    plná    ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  absolutní ]"
+
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"podpis nebylo možné ověřit.\n"
+"Prosím, nezapomeňte, že soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
+"by měl být prvním souborem zadaným na příkazové řádce.\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "vstupní řádek %u je příliš dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít deskriptor %d: %s\n"
+
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "nastavit příznaky ladění"
+
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "zapnout úplné ladění"
+
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: kbxutil [volby] [soubory] (-h pro nápovědu)"
+
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
+"Syntaxe: kbxutil [volby] [soubory]\n"
+"Vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox).\n"
+
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "schází veřejný RSA exponent nebo je delší než %d bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "funkce PIN callback skončila chybou: %s\n"
+
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr "NullPIN ještě nebyl změněn\n"
+
+# TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but keep
+# them verbatim at the start of the string.  */
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "|N|Prosím, zadejte nový PIN pro standardní klíče."
+
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN pro standardní klíče."
+
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
+
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "|P|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
+
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+"|N|Prosím, zadejte nový PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
+
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+"||Prosím, zadejte PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
+
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+"|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
+"kvalifikovaných podpisů."
+
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+"|NP|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
+"kvalifikovaných podpisů."
+
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "uložení otisku se nezdařilo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "uložení data vytvoření se nezdařilo: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
+
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
+
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
+
+msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgstr "odpověď neobsahuje veřejný bod EC\n"
+
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+"použití implicitního PINu jako %s selhalo: %s – vypínám jeho budoucí "
+"použití\n"
+
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Prosím vložte PIN"
+
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "ověření CHV%d se nezdařilo: %s\n"
+
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
+
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[1] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+msgstr[2] ""
+"Do trvalého uzamčení karty zůstává %d pokusů o zadání PINu administrátora\n"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce%%0A[zbývá pokusů: %d]"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
-#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
-#. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1545
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|PIN administrátora"
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce"
+
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "přístup k administrátorským příkazům není nakonfigurován\n"
+
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "||Prosím, zadejte resetační kód karty"
+
+#, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "Resetační kód je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1696
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr "|RN|Nový resetační kód"
+
 msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Nový PIN administrátora"
+msgstr "|AN|Nový PIN správce"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1696
 msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Nový PIN"
+msgstr "|N|Nový PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1700
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN správce a nový PIN správce"
+
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN a nový PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1750 scd/app-openpgp.c:2200
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "chyba pøi ètení aplikaèních dat\n"
+msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1756 scd/app-openpgp.c:2207
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "chyba pøi ètení fingerpritnu DO\n"
+msgstr "chyba při čtení otisku DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1766
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "klíè ji¾ existuje\n"
+msgstr "klíÄ\8d již existuje\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1770
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "existující klíè bude pøepsán\n"
+msgstr "existující klíč bude přepsán\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1772
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generování nového klíèe\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1939
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr "chybí èasové razítko vytvoøení\n"
+msgstr "generování nového klíče\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1946
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitù\n"
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "nový klíč se zapisuje\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1953
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "schází veøejný RSA exponent nebo je del¹í ne¾ %d bitù\n"
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr "chybí časové razítko vytvoření\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1961 scd/app-openpgp.c:1968
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitù\n"
+msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2031
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
+
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "nepodporovaná křivka\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2091
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "prosím poèkejte ne¾ bude klíè vygenerován ...\n"
+msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2105
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "henerování klíèe se nezdaøilo\n"
+msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2108
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "generování klíèe dokonèeno (%d sekund)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
+msgstr[2] "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2165
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "neplatná struktura OpenPGP kraty (DO 0x93)\n"
+msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2215
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "otisk na kartě se neshoduje s požadovaným\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2303
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2364
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "dosud vytvoøené podpisy: %lu\n"
+msgstr "dosud vytvořené podpisy: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2650
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
-"ovìøení administrátorského PIN je nyní prostøednictvím tohoto pøíkazu "
-"zakázáno\n"
+msgstr "ověření PIN správce je nyní prostřednictvím tohoto příkazu zakázáno\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2723 scd/app-openpgp.c:2733
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "pøístup na %s se nezdaøil - vadná OpenPGP karta?\n"
+msgstr "přístup na %s se nezdařil – vadná OpenPGP karta?\n"
+
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
+msgstr "||Prosím, zadejte svůj PIN na klávesnici čtečky"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr "|N|Prvotní nový PIN"
 
-#: scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "pracovat ve více serverové režimu (na popředí)"
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
-#, fuzzy
-msgid "read options from file"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr "|ÚROVEŇ|nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ"
+
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol do SOUBORU"
 
-#: scd/scdaemon.c:121
 msgid "|N|connect to reader at port N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|připojit se na čtečku na portu N"
 
-#: scd/scdaemon.c:122
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr ""
+msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač ct-API"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr ""
+msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač PC/SC"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat vnitřní ovladač CCID"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
-msgid "do not use a reader's keypad"
-msgstr ""
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr "|N|odpojovat se od karty po N sekundách nečinnosti"
 
-#: scd/scdaemon.c:132
-#, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
-msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
+msgid "do not use a reader's pinpad"
+msgstr "nepoužívat klávesnici čtečky"
 
-#: scd/scdaemon.c:210
-#, fuzzy
-msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "deny the use of admin card commands"
+msgstr "zakázat používání správcovských příkazů karty"
+
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr "používat vstup o proměnné délce na klávesnici čtečky"
+
+msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @SCDAEMON@ [volby] (-h pro nápovědu)"
 
-#: scd/scdaemon.c:212
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
-"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+"Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: scdaemon [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
+"Démon pro čipové karty (smartcard) pro @GNUPG@\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:670
-msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
+"prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1024
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha pro deskriptor %d spuštěna\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/base64.c:325
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
-
-#: sm/call-agent.c:138
-#, c-format
-msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:212
 #, c-format
-msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/call-dirmngr.c:245
-#, fuzzy
-msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
-
-#: sm/call-dirmngr.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:277
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný dirmngr\n"
 
-#: sm/certchain.c:196
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
-msgstr ""
+msgstr "certifikátem vyžadovaný ověřovací model: %s"
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1805
 msgid "chain"
-msgstr ""
+msgstr "řetězený"
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1805
 msgid "shell"
-msgstr ""
+msgstr "jednovrstvý"
 
-#: sm/certchain.c:243
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
+msgstr "kritické rozšířené certifikátu %s není podporováno"
 
-#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát vydavatele není označen jako CA"
 
-#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
-msgstr ""
+msgstr "politika označená jako kritická bez nastavených politik"
 
-#: sm/certchain.c:330
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s': %s\n"
+msgstr "„%s“ nebylo možné otevřít: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
-msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr ""
+msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr "Poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou dovoleny"
 
-#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
-#, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
+msgstr "certifikační politika není dovolena"
 
-#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
-msgstr ""
+msgstr "hledám vydavatele na jiném místě\n"
 
-#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "počet odpovídajících vydavatelů: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:544
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr ""
+msgstr "hledám vydavatele ve vyrovnávací paměti Dirmngr\n"
 
-#: sm/certchain.c:568
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "počet odpovídajících certifikátů: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:570
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "hledání klíče pouze ve vyrovnávací paměti dirmngr neuspělo: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:742 sm/certchain.c:1229 sm/certchain.c:1833 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
-#: sm/certchain.c:902
-#, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr "POZNÁMKA: klíè byl revokován"
-
-#: sm/certchain.c:912
-#, fuzzy
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "certifikát byl odvolán"
 
-#: sm/certchain.c:917
 msgid "the status of the certificate is unknown"
-msgstr ""
-
-#: sm/certchain.c:922
-#, fuzzy
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Klíè k dispozici na: "
+msgstr "status certifikáty není znám"
 
-#: sm/certchain.c:924
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "prosím, ujistěte se, že „dirmngr“ je správně nainstalován\n"
 
-#: sm/certchain.c:930
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
+msgstr "kontrola CRL se nezdařila: %s"
 
-#: sm/certchain.c:959 sm/certchain.c:1027
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát s chybnou platností: %s"
 
-#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
 msgid "certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát ještě nenabyl platnosti"
 
-#: sm/certchain.c:975 sm/certchain.c:1060
-#, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
+msgstr "kořenový certifikát ještě nezačal platit"
 
-#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "mezilehlý certifikát ještě nezačal platit"
 
-#: sm/certchain.c:989
-#, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "certifikátu vypršela platnost"
 
-#: sm/certchain.c:990
-#, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "kořenový certifikát je prošlý"
 
-#: sm/certchain.c:991
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "mezilehlý certifikát je prošlý"
 
-#: sm/certchain.c:1033
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "chybí povinné atributy certifikátu: %s%s%s"
 
-#: sm/certchain.c:1042
-#, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "certifikát s neplatnou platností"
 
-#: sm/certchain.c:1079
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
-msgstr ""
+msgstr "podpis nebyl vytvořen v době životnosti certifikátu"
 
-#: sm/certchain.c:1081
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
-#: sm/certchain.c:1082
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "mezilehlý certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
-#: sm/certchain.c:1086
-#, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
+msgstr "  (       podpis vytvořen "
 
-#: sm/certchain.c:1087
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Revokaèní certifikát vytvoøen.\n"
+msgstr "  (   certifikát vytvořen "
 
-#: sm/certchain.c:1090
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "  (   certifikát planý od "
 
-#: sm/certchain.c:1091
-#, fuzzy
 msgid "  (     issuer valid from "
-msgstr "      Seriové èíslo karty ="
+msgstr "  (   vydavatel platný od "
 
-#: sm/certchain.c:1121
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "otisk=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1130
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
-msgstr ""
+msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
 
-#: sm/certchain.c:1143
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "v gpg-agentu není povoleno interaktivní označování za důvěryhodný\n"
 
-#: sm/certchain.c:1149
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktivní označovaní jako důvěryhodný je pro tuto relaci zakázáno\n"
 
-#: sm/certchain.c:1206
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
-msgstr ""
+msgstr "VAROVÁNÍ: datum vytvoření podpisu není známo – předpokládám současnost"
 
-#: sm/certchain.c:1270
-#, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel"
 
-#: sm/certchain.c:1343
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát podepsaný sám sebou má ŠPATNÝ podpis"
 
-#: sm/certchain.c:1412
 msgid "root certificate is not marked trusted"
-msgstr ""
+msgstr "kořenový certifikát není označen jako důvěryhodný"
 
-#: sm/certchain.c:1425
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
+msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1454 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "řetěz certifikátů je příliš dlouhý\n"
 
-#: sm/certchain.c:1466
 msgid "issuer certificate not found"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát vydavatele nebyl nalezen"
 
-#: sm/certchain.c:1499
-#, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "verifikovat podpis"
+msgstr "certifikát má ŠPATNÝ podpis"
 
-#: sm/certchain.c:1530
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
-msgstr ""
+msgstr "nalezen jiný možný odpovídající certifikát autority – zkusí se znovu"
 
-#: sm/certchain.c:1581
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "řetěz certifikátů je delší než dovoluje CA (%d)"
 
-#: sm/certchain.c:1621 sm/certchain.c:1904
-#, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+msgstr "certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1622
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "Revokaèní certifikát vytvoøen.\n"
+msgstr "mezilehlý certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1623
-#, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "kořenový certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1794
 msgid "switching to chain model"
-msgstr ""
+msgstr "přepínám do řetězeného modelu"
 
-#: sm/certchain.c:1803
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
-msgstr ""
-
-#: sm/certcheck.c:101
-#, c-format
-msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "použit ověřovací model: %s"
 
-#: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "%ubitový hash není platná pro %ubitový %s klíč\n"
 
-#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto je algoritmus MD2)\n"
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:151
-#, fuzzy
+# #-#-#-#-#  cs.po.old (gnupg2 2.1.0)  #-#-#-#-#
+# none serial, none date
+# #-#-#-#-#  cs.po (dirmngr 1.0.3)  #-#-#-#-#
+# status
 msgid "none"
-msgstr "ne"
-
-#: sm/certdump.c:162
-#, fuzzy
-msgid "[none]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "žádný"
 
-#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630 sm/certdump.c:695 sm/certdump.c:748
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "[Chyba – neplatné kódování]"
 
-#: sm/certdump.c:593 sm/certdump.c:638
 msgid "[Error - out of core]"
-msgstr ""
+msgstr "[Chyba – nedostatek paměti]"
 
-#: sm/certdump.c:675 sm/certdump.c:731
 msgid "[Error - No name]"
-msgstr ""
+msgstr "[Chyba – Žádné jméno]"
 
-#: sm/certdump.c:700 sm/certdump.c:754
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "[Chyba – neplatné DN]"
 
-#: sm/certdump.c:955
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
 "certificate:\n"
@@ -7041,565 +6443,435 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Potøebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro u¾ivatele:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"Klíè o délce %u bitù, typ %s, ID %s, vytvoøený %s%s\n"
+"Potřebujete heslo, abyste odemkli tajný klíč pro X.509 certifikát:\n"
+"„%s“\n"
+"sériové číslo %s, ID 0x%08lX,\n"
+"vytvořen %s, platnost vyprší %s.\n"
 
-#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
-msgstr ""
+msgstr "žádné použití klíče není určeno – předpokládají se všechna použití\n"
 
-#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:258
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při zjišťování informací o použití klíče: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:142
-msgid "certificate should have not been used for certification\n"
-msgstr ""
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro certifikování\n"
 
-#: sm/certlist.c:154
-msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
-msgstr ""
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání OCSP odpovědi\n"
 
-#: sm/certlist.c:165
-msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
-msgstr ""
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
+msgstr "certifikát neměl použit pro šifrování\n"
 
-#: sm/certlist.c:166
-msgid "certificate should have not been used for signing\n"
-msgstr ""
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání\n"
 
-#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
 
-#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "certifikát není použitelný pro podepisování\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:474
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný algoritmus\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "řádek %d: neplatná délka klíče %u (platná je %d až %d)\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "řádek %d: nezadán žádný název subjektu\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%.*s“\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
-msgstr ""
+msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%s“ na pozici %d\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:534
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:546
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid serial number\n"
+msgstr "řádek %d: neplatné sériové číslo\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:558
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%.*s“\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:574
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%s“ na pozici %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid date given\n"
+msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr ""
+"řádek %d: chyba při získávání podpisového klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+msgstr "řádek %d: zadán neplatný algoritmus hashe\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný identifikátor klíče autority\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
+msgstr "řádek %d: neplatný identifikátor klíče subjektu\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná syntaxe rozšíření\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
+msgstr "řádek %d: chyba při čtení klíče „%s“ z karty: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
+msgstr "řádek %d: chyba při získávání klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
+msgstr "řádek %d: generování klíče se nepodařilo: %s <%s>\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:122
-#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+"Žádost o certifikát dokončíte tím, že zadáte heslo pro klíč, který jste "
+"právě vytvořili, ještě jednou.\n"
+
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
+msgstr "   (%d) Existující klíč\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:124
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%d) Klíč existující na kartě\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:176
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení z karty: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "Sériové číslo karty: %s\n"
+
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "Dostupné klíče:\n"
+
+#, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
+msgstr "Možné způsoby užití %s klíče:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:177
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) podepisovat, šifrovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:178
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) podepisovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:179
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) šifrovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:203
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte X.509 jméno subjektu: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:207
-#, fuzzy
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr "(Nebyl zadán ®ádný popis)\n"
+msgstr "Nebylo zadáno Žádné jméno\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:211
 #, c-format
-msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
+msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:220
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid subject name `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name '%s'\n"
+msgstr "Neplatné jméno subjektu „%s“\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:222
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "25 délka předešlého řetězce: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:234
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "Zadejte e-mailovou adresu"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:235
-#, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
+msgstr " (ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:239
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Vlo¾te nový název souboru"
+msgstr "Zadejte DNS jména"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
-#, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr "Mù¾ete vlo¾it dal¹í popis. Ukonèete prázdným øádkem:\n"
+msgstr " (volitelné; ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Enter URIs"
-msgstr "Vlo¾te PIN: "
+msgstr "Zadejte (několik) URI"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:271
-msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
-msgstr ""
+msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+msgstr "Vytvořit sám sebou podepsaný certifikát? (a/N)"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:289
-msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgid "These parameters are used:\n"
+msgstr "Budou použity tyto parametry:\n"
+
+msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+msgstr "Nyní se vytváří sám sebou podepsaný certifikát. "
+
+msgid "Now creating certificate request.  "
+msgstr "Nyní se vytváří žádost o certifikát. "
+
+msgid "This may take a while ...\n"
+msgstr "To může chvíli trvat…\n"
+
+# Ready ve významu finished po vygenerování certifikátu
+msgid "Ready.\n"
+msgstr "Hotovo.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:298
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Hotovo. Nyní byste měli tuto žádost poslat svojí CA.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:303
-msgid "resource problem: out or core\n"
-msgstr ""
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr "problém se zdroji: nedostatek paměti\n"
 
-#: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto je algoritmus RC2)\n"
 
-#: sm/decrypt.c:326
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(toto nevypadá jako zašifrovaná zpráva)\n"
 
-#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
-#, fuzzy, c-format
-msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
-msgstr "tajný klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+#, c-format
+msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
+msgstr "certifikát „%s“ nebyl nenalezen: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
+msgstr "chyba při zamykání schránky na klíče: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:132
-#, fuzzy, c-format
-msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "Revokaèní certifikát vytvoøen.\n"
+#, c-format
+msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "zdvojený certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#: sm/delete.c:134
-#, fuzzy, c-format
-msgid "certificate `%s' deleted\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "certificate '%s' deleted\n"
+msgstr "certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#: sm/delete.c:164
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "smazání certifikátu „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:335
-#, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "(Nebyl zadán ®ádný popis)\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:248
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
-
-#: sm/gpgsm.c:249
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
+msgstr "(nebyli zadáni Žádní platní příjemci)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
-#, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
+msgstr "vypsat seznam externích klíčů"
 
-#: sm/gpgsm.c:259
-#, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "¹patný certifikát"
-
-#: sm/gpgsm.c:262
-#, fuzzy
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
+msgstr "vypsat řetěz certifikátů"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
-#, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "importovat certifikáty"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
-#, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "¹patný certifikát"
+msgstr "exportovat certifikáty"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
-#, fuzzy
 msgid "register a smartcard"
-msgstr "pøidat klíè na kartu"
+msgstr "zaregistrovat čipovou kartu"
 
-#: sm/gpgsm.c:269
 msgid "pass a command to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "předat příkaz do dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:271
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:272
-#, fuzzy
-msgid "change a passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "vyvolat gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:287
-#, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvářet výstup zakódovaný pomocí Base-64"
 
-#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume input is in PEM format"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup ve formátu PEM"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
 msgid "assume input is in base-64 format"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup ve formátu Base-64"
 
-#: sm/gpgsm.c:295
 msgid "assume input is in binary format"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
 
-#: sm/gpgsm.c:300
-msgid "use system's dirmngr if available"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:301
 msgid "never consult a CRL"
-msgstr ""
+msgstr "nikdy nenahlížet do CRL"
 
-#: sm/gpgsm.c:308
 msgid "check validity using OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "kontrolovat platnost pomocí OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:313
 msgid "|N|number of certificates to include"
-msgstr ""
+msgstr "|N|počet certifikátů, které zahrnout"
 
-#: sm/gpgsm.c:316
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:319
 msgid "do not check certificate policies"
-msgstr ""
+msgstr "nekontrolovat politiky certifikátu"
 
-#: sm/gpgsm.c:323
 msgid "fetch missing issuer certificates"
-msgstr ""
+msgstr "stahovat chybějící certifikáty vydavatelů"
 
-#: sm/gpgsm.c:327
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:329
-#, fuzzy
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:346
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr ""
+msgstr "vůbec nepoužívat terminál"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol režimu server do SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:349
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:351
-#, fuzzy
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "kontrolovat podpisy"
-
-#: sm/gpgsm.c:352
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|zapisovat auditní protokol do SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:357
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr ""
+msgstr "dávkový režim: nikdy se neptat"
 
-#: sm/gpgsm.c:358
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat ano na většinu otázek"
 
-#: sm/gpgsm.c:359
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:361
-#, fuzzy
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
-msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
-
-#: sm/gpgsm.c:362
-#, fuzzy
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:653 tools/gpgconf-comp.c:718
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:364
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr ""
+msgstr "předpokládat ne na většinu otázek"
 
-#: sm/gpgsm.c:365
-#, fuzzy
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
+msgstr "|SOUBOR|přidat klíčenku na seznam klíčenek"
 
-#: sm/gpgsm.c:369
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít ID_UŽIVATELE jako implicitní tajný klíč"
 
-#: sm/gpgsm.c:384
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr ""
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|SPEC|použít tento server pro dohledávání klíčů"
 
-#: sm/gpgsm.c:390
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "neznámý ¹ifrovací algoritmus"
+msgstr "|NÁZEV|použít šifrovací algoritmus NÁZEV"
 
-#: sm/gpgsm.c:392
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:395
-#, fuzzy
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "neznámý komprimaèní algoritmus"
+msgstr "|NÁZEV|použít hashovací algoritmus NÁZEV"
 
-#: sm/gpgsm.c:577
-#, fuzzy
-msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Použití: @GPGSM@ [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: sm/gpgsm.c:580
-#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: @GPGSM@ [volby] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:707
-#, fuzzy
-msgid "usage: gpgsm [options] "
-msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
+#, c-format
+msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
+msgstr "Poznámka: nebude možné šifrovat pro „%s“: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:805
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
+#, c-format
+msgid "unknown validation model '%s'\n"
+msgstr "neznámý model ověřování „%s“\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:816
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown validation model `%s'\n"
-msgstr "neznámá volba `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "%s:%u: nebyl zadán název stroje\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1391
-msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
+msgstr "%s:%u: zadáno heslo bez uživatele\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1493
 #, c-format
-msgid "importing common certificates `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr "%s:%u: přeskakuji tento řádek\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1531
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't sign using `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "nelze rozebrat serveru klíčů\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1717
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "importing common certificates '%s'\n"
+msgstr "importují se běžné certifikáty „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't sign using '%s': %s\n"
+msgstr "nelze podepsat pomocí „%s“: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1872
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný příkaz (neexistuje žádný implicitní příkaz)\n"
 
-#: sm/import.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
+msgstr "celkem zpracováno: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
-#, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgstr "chyba při ukládání certifikátu\n"
 
-#: sm/import.c:235
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
-msgstr ""
+msgstr "základní kontrola certifikátu selhala – neimportováno\n"
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při importování certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:1307
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:188
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:191
-msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/keydb.c:196
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keybox `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
+msgstr "chyba při čtení vstupu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
-#, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "otisk se nepodařilo získat\n"
 
-#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1338
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém při hledání existujícího certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1346
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při hledání zapisovatelné keyDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1354
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při ukládání certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1406
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "problém při opakovaném hledání certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při ukládání příznaků: %s\n"
+
+msgid "Error - "
+msgstr "Chyba – "
 
-#: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
+msgstr "GPG_TTY nebyla nastavena – použiji možná chybnou implicitní hodnotu\n"
 
-#: sm/qualified.c:105
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
+#, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
+msgstr "nesprávně formátovaný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
-msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
+msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7609,536 +6881,2521 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
+"Chystáte se vytvořit podpis pomocí svého certifikátu:\n"
+"„%s“\n"
+"Tímto vytvoříte kvalifikovaný podpis, který je dle zákona rovnocenný "
+"s podpisem vlastnoručním.\n"
+"\n"
+"%s%sJste si skutečně jisti, že to chcete udělat?"
 
-#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
+"Vezměte na vědomí, že tento software není oficiálně schválený k vytváření "
+"nebo ověřování takových podpisů.\n"
 
-#: sm/qualified.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
+"Chystáte se vytvořit podpis pomocí svého certifikátu:\n"
+"„%s“\n"
+"Vezměte na vědomí, že tento certifikát NEVYTVOŘÍ kvalifikovaný podpis!"
 
-#: sm/sign.c:445
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr ""
+"hashovací algoritmus %d (%s) podepisovatele %d není podporován; použiji %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr "hashovací algoritmus použitý pro podepisovatele %d: %s (%s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
+msgstr "kontrola kvalifikovaného certifikátu selhala: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:447
-#, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "Podpis vytvoøen %s\n"
+msgstr "Podpis vytvořen "
 
-#: sm/verify.c:451
 msgid "[date not given]"
-msgstr ""
+msgstr "[datum neudáno]"
 
-#: sm/verify.c:452
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr " pomocí certifikátu s ID 0x%08lX\n"
 
-#: sm/verify.c:470
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
+"neplatný podpis: atribut otisku zprávy se neshoduje s vypočteným otiskem\n"
 
-#: sm/verify.c:590
-#, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od \"%s\""
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#: sm/verify.c:591
-#, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "                alias \"%s\""
+msgstr "          alias"
 
-#: sm/verify.c:609
-#, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
+msgstr "Toto je kvalifikovaný podpis\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:73 tools/symcryptrun.c:165
-#, fuzzy
-msgid "quiet"
-msgstr "ukonèit"
+#, c-format
+msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
+msgstr "zámek keše certifikát nelze inicializovat: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:68
-msgid "print data out hex encoded"
+#, c-format
+msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek pro čtení keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek pro zápis keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
+msgstr "zámek keše certifikátů nelze uvolnit: %s\n"
+
+# TODO: plural
+#, c-format
+msgid "dropping %u certificates from the cac