Finished preparations for 2.0.17
[gnupg.git] / po / cs.po
index 0ac15c7..943bfee 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
@@ -11,7 +11,7 @@
 #
 # „armor“ překládat jako „ASCII“
 #
-# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGPcertifikáty/klíče
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-19 08:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:244
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
@@ -46,21 +45,17 @@ msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
-#: agent/call-pinentry.c:401
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
-#: agent/call-pinentry.c:402
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
-#: agent/call-pinentry.c:403
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:649
 msgid "Quality:"
 msgstr "Kvalita:"
 
@@ -70,126 +65,93 @@ msgstr "Kvalita:"
 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
 
-#: agent/call-pinentry.c:715
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
-#: agent/call-pinentry.c:718
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
-#: agent/call-pinentry.c:775
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:795 agent/call-pinentry.c:807
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
 
-#: agent/call-pinentry.c:796
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
 
-#: agent/call-pinentry.c:804
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Neplatný znak v PINu"
 
-#: agent/call-pinentry.c:809
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN je příliš krátký"
 
-#: agent/call-pinentry.c:821
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Špatný PIN"
 
-#: agent/call-pinentry.c:822
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Špatné heslo"
 
-#: agent/call-pinentry.c:858
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Heslo"
 
-#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1122
-#: g10/keygen.c:3394 g10/keygen.c:3427 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
-#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1110
-#: g10/tdbio.c:548 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
-#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1123 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2877
-#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:511 g10/sign.c:783 g10/sign.c:978 g10/sign.c:1094
-#: g10/sign.c:1250 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
-#: g10/tdbio.c:616 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2047
-#: sm/gpgsm.c:2077 sm/gpgsm.c:2115 sm/gpgsm.c:2153 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1662
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr ""
 "chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
 "s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1682
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1732
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1747
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2055
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
-#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -198,92 +160,70 @@ msgstr ""
 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
 "0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
-#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: tools/symcryptrun.c:433
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
-#: agent/command-ssh.c:2949
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
 msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
 
-#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
 
-#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "PIN správce"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
-#: agent/divert-scd.c:205
 msgid "PUK"
 msgstr "PUK"
 
-#: agent/divert-scd.c:212
 msgid "Reset Code"
 msgstr "Resetační kód"
 
-#: agent/divert-scd.c:238
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
 msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
 
-#: agent/divert-scd.c:287
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "Zopakujte resetační kód"
 
-#: agent/divert-scd.c:289
 msgid "Repeat this PUK"
 msgstr "Zopakujte tento PUK"
 
-#: agent/divert-scd.c:290
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Zopakujte tento PIN"
 
-#: agent/divert-scd.c:295
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
 
-#: agent/divert-scd.c:297
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
-#: agent/divert-scd.c:298
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
-#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
 
-#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
-#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
 msgid "Enter new passphrase"
 msgstr "Vložte nové heslo"
 
-#: agent/genkey.c:167
 msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Použít přesto tento klíč"
 
-#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
@@ -301,7 +241,6 @@ msgstr[2] ""
 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
 "znaků dlouhé."
 
-#: agent/genkey.c:214
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
@@ -319,7 +258,6 @@ msgstr[2] ""
 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
 "u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
-#: agent/genkey.c:237
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
@@ -328,13 +266,11 @@ msgstr ""
 "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
 "nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
-#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
 
-#: agent/genkey.c:255
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
@@ -343,21 +279,16 @@ msgstr ""
 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
 
-#: agent/genkey.c:264
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
-#: agent/genkey.c:308
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
 
-#: agent/genkey.c:431
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
-#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -365,115 +296,83 @@ msgstr ""
 "@Volby:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpg.c:488 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
-#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:163
 msgid "verbose"
 msgstr "s dodatečnými informacemi"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:282
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "být o trochu víc tichý"
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
 
-#: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:312
-#: tools/symcryptrun.c:166
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
 
-#: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "neodpojovat se od konzole"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
 
-#: agent/gpg-agent.c:135 tools/symcryptrun.c:165
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "použít standardní umístění socketu"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAMjako SCdaemon program"
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
-#: agent/gpg-agent.c:144
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 
-#: agent/gpg-agent.c:174
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
-#: agent/gpg-agent.c:176
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
 
-#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-#: agent/gpg-agent.c:179
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
 
-#: agent/gpg-agent.c:181
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:163
-#: g10/gpg.c:814 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:246
-#: sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:181 tools/gpgconf.c:102
-#: tools/symcryptrun.c:203 tools/gpg-check-pattern.c:141
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
 "připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:341
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -481,154 +380,116 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
 "Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:389 g10/gpg.c:1007 scd/scdaemon.c:318 sm/gpgsm.c:669
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:610 agent/protect-tool.c:1033 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:425 sm/gpgsm.c:912 sm/gpgsm.c:915 tools/symcryptrun.c:995
-#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:725 g10/gpg.c:2111 scd/scdaemon.c:511 sm/gpgsm.c:1011
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:730 agent/gpg-agent.c:1335 g10/gpg.c:2115
-#: scd/scdaemon.c:516 sm/gpgsm.c:1015 tools/symcryptrun.c:928
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:738 g10/gpg.c:2122 scd/scdaemon.c:524 sm/gpgsm.c:1022
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1104 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
-#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1448 agent/gpg-agent.c:1566 agent/gpg-agent.c:1570
-#: agent/gpg-agent.c:1611 agent/gpg-agent.c:1615 g10/exec.c:188
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:1021
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1462 scd/scdaemon.c:1035
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1485 scd/scdaemon.c:1058
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1494
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1512
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1523 scd/scdaemon.c:1077
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1528 scd/scdaemon.c:1080
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1540 scd/scdaemon.c:1089
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1546 scd/scdaemon.c:1096
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1574 agent/gpg-agent.c:1621 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1627
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1631
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1764 scd/scdaemon.c:1112
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1786
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1791
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1811
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1816
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1956 scd/scdaemon.c:1249
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2079 scd/scdaemon.c:1316
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2215
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2226 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:403
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2168
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2239 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:415
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2179
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:98
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
@@ -636,8 +497,6 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:113 g10/gpg.c:373 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:186
-#: tools/gpgconf.c:60
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -645,9 +504,6 @@ msgstr ""
 "@Příkazy:\n"
 " "
 
-#: agent/protect-tool.c:127 g10/gpg.c:441 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
-#: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
-#: tools/symcryptrun.c:156
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -657,11 +513,9 @@ msgstr ""
 "Volby:\n"
 " "
 
-#: agent/protect-tool.c:166
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:168
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -669,15 +523,12 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
 "klíčů\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
 
-#: agent/protect-tool.c:1167
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
 
-#: agent/protect-tool.c:1173
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
@@ -685,7 +536,6 @@ msgstr ""
 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
 "GnuPG."
 
-#: agent/protect-tool.c:1178
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -693,55 +543,44 @@ msgstr ""
 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
 "potřebný pro dokončení této operace."
 
-#: agent/protect-tool.c:1183 tools/symcryptrun.c:434
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1188 tools/symcryptrun.c:445
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "zrušeno\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1190 tools/symcryptrun.c:441
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:185
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
-#: agent/trustlist.c:229
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:400 agent/trustlist.c:450
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
 
@@ -753,7 +592,6 @@ msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
@@ -762,11 +600,9 @@ msgstr ""
 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
 "vydávání certifikátu?"
 
-#: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:467
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
@@ -778,7 +614,6 @@ msgstr "Ne"
 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:654
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
@@ -789,467 +624,358 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:668
 msgid "Correct"
 msgstr "V pořádku"
 
-#: agent/trustlist.c:668
 msgid "Wrong"
 msgstr "Špatně"
 
-#: agent/findkey.c:156
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
 
-#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
 
-#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "Změnit heslo"
 
-#: agent/findkey.c:194
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Změním jej později"
 
-#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
-#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1002
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:819
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:877
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
 
-#: common/exechelp.c:885
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
-#: common/http.c:1674
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
 
-#: common/http.c:1718
 msgid "host not found"
 msgstr "stroj nenalezen"
 
-#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:416
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problém s agentem\n"
 
-#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
 
 # TODO: i18n of first %s
-#: common/sysutils.c:200
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 # TODO: i18n of first %s
-#: common/sysutils.c:232
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "ukončit"
 
-#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "zrušit|zrušit"
 
-#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:117
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
-#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
 
-#: common/miscellaneous.c:80
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
-#: common/asshelp.c:293 tools/gpg-connect-agent.c:2129
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
 
-#: common/asshelp.c:349
+# TODO: Plurals
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
 
-#: common/asshelp.c:426
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
-#: common/audit.c:474
 msgid "|audit-log-result|Good"
 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
-#: common/audit.c:477
 msgid "|audit-log-result|Bad"
 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
 
-#: common/audit.c:479
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
 
-#: common/audit.c:481
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
 
-#: common/audit.c:483
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
 
-#: common/audit.c:485
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
 
-#: common/audit.c:487
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
 
-#: common/audit.c:489
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
-#: common/audit.c:491
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
 
-#: common/audit.c:493
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
-#: common/audit.c:726
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
 
-#: common/audit.c:733
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "chybí kořenový certifikát"
 
-#: common/audit.c:759
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr "Šifrování dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:764 common/audit.c:830 common/audit.c:906 common/audit.c:997
 msgid "Data available"
 msgstr "Data k dispozici"
 
-#: common/audit.c:767
 msgid "Session key created"
 msgstr "Vytvořen klíč relace"
 
-#: common/audit.c:772 common/audit.c:912 common/audit.c:919
 #, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "algoritmus: %s"
 
-#: common/audit.c:774 common/audit.c:776 common/audit.c:921 common/audit.c:923
 #, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
-#: common/audit.c:778 common/audit.c:925
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
 
-#: common/audit.c:784 common/audit.c:933
 msgid "Number of recipients"
 msgstr "Počet příjemců"
 
-#: common/audit.c:792 common/audit.c:956
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr "Příjemce %d"
 
-#: common/audit.c:825
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Podepisování dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:839 common/audit.c:1033 common/audit.c:1060
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#: common/audit.c:862
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Podpis %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
 
-#: common/audit.c:866 common/audit.c:1065
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
-#: common/audit.c:901
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:910
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
-#: common/audit.c:993
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Ověření dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:1002
 msgid "Signature available"
 msgstr "Podpis je k dispozici"
 
-#: common/audit.c:1024
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
-#: common/audit.c:1036
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#: common/audit.c:1051
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "Podpis %d"
 
-#: common/audit.c:1079
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
 
-#: common/audit.c:1090
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
 
-#: common/audit.c:1111 sm/certchain.c:935
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
 
-#: common/audit.c:1114 sm/certchain.c:945
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
 
-#: common/audit.c:1119
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
 
-#: common/audit.c:1139
 msgid "Included certificates"
 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
 
-#: common/audit.c:1194
 msgid "No audit log entries."
 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
 
-#: common/audit.c:1243
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Neznámá operace"
 
-#: common/audit.c:1261
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
 
-#: common/audit.c:1271
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr je použitelný"
 
-#: common/audit.c:1307
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
 
-#: common/helpfile.c:80
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
 
-#: common/gettime.c:503
 msgid "[none]"
 msgstr "[není nastaveno]"
 
-#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
 
-#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
 msgstr "ASCII hlavička: "
 
-#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
 
-#: g10/armor.c:455
 msgid "unknown armor header: "
 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
-#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
 
-#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
 
-#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
 
-#: g10/armor.c:810 g10/armor.c:1420
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
 
-#: g10/armor.c:853
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:887
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:895
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "špatný formát CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:899 g10/armor.c:1457
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:919
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
 
-#: g10/armor.c:923
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "chyba v patičce\n"
 
-#: g10/armor.c:1234
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
 
-#: g10/armor.c:1239
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 
-#: g10/armor.c:1243
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
-#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1257,194 +983,146 @@ msgstr ""
 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
 "a musí končit znakem „=“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:994
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
 msgid "not human readable"
 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
 
-#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1551
-#: g10/keygen.c:3068 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
 
-#: g10/card-util.c:106
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
 
-#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1630
-#: g10/keygen.c:1711 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
-#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Váš výběr? "
 
-#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr "[není nastaven]"
 
-#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgstr "muž"
 
-#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgstr "žena"
 
-#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
-#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgstr "není vyžadováno"
 
-#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr "vyžadováno"
 
-#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
-#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
 
-#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
 
-#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Příjmení držitele karty: "
 
-#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
 
-#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
 
-#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:836
 #, c-format
 msgid "error writing `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Login (jménu účtu): "
 
-#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privátní DO data: "
 
-#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
-#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Jazykové předvolby: "
 
-#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
-#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
 
-#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "Otisk CA: "
 
-#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "toto není OpenPGP karta"
 
-#: g10/card-util.c:1164
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1267
 msgid ""
 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1455,55 +1133,43 @@ msgstr ""
 "dokumentace\n"
 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1292
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
 
-#: g10/card-util.c:1294
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
 
-#: g10/card-util.c:1295
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
 
-#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1844 g10/keygen.c:1850
-#: sm/certreqgen-ui.c:194
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
 
-#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1831 sm/certreqgen-ui.c:184
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
 
-#: g10/card-util.c:1339
 #, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1375
 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
-#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1514,235 +1180,179 @@ msgstr ""
 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
 "Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1446
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
 
-#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1634 g10/keygen.c:1662 g10/keygen.c:1764 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Neplatný výběr.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1553
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1597
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
-#: g10/card-util.c:1607
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
 
-#: g10/card-util.c:1620
 #, c-format
 msgid "error writing key to card: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1382
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ukončit toto menu"
 
-#: g10/card-util.c:1681
 msgid "show admin commands"
 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
 
-#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1385
 msgid "show this help"
 msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
-#: g10/card-util.c:1684
 msgid "list all available data"
 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
 
-#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "změní jméno majitele karty"
 
-#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "změní URL pro získání klíče"
 
-#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
 
-#: g10/card-util.c:1690
 msgid "change the login name"
 msgstr "změnit login name"
 
-#: g10/card-util.c:1691
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "změnit jazykové předvolby"
 
-#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
 
-#: g10/card-util.c:1693
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
 
-#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
 
-#: g10/card-util.c:1695
 msgid "generate new keys"
 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
-#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
 
-#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 
-#: g10/card-util.c:1698
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
-#: g10/card-util.c:1820
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
-#: g10/card-util.c:1861
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
 
-#: g10/card-util.c:1892
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
 
-#: g10/card-util.c:1894
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
-#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2292
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:4019 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3515 g10/keyserver.c:1737
-#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2483 g10/keyserver.c:1751
-#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
-#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
-#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 
-#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
-#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
-#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1269
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 
-#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "použití šifry: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:564
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
-#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
 
-#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "čtu z „%s“\n"
 
-#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
 
-#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:939
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1751,368 +1361,284 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
 "příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
-#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
-#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
 
-#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
 
-#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
 "nastaveny nebezpečně\n"
 
-#: g10/exec.c:338
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
 "dočasné soubory (temp files)\n"
 
-#: g10/exec.c:416
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:419
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
 
-#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "nelze spustit externí program\n"
 
-#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
 
-#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
-#: g10/export.c:65
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
 
-#: g10/export.c:67
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
 
-#: g10/export.c:69
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 
-#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
-#: g10/export.c:73
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
 
-#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
-#: g10/export.c:367
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
 
-#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
-#: g10/export.c:386
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
-#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
 
-#: g10/export.c:560
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
 
-#: g10/export.c:584
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
 
-#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
 
-#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
-#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1118
 #, c-format
 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1120
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Chybí otisk"
 
 # c-format
-#: g10/getkey.c:1930
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3840
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
 
-#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a signature"
 msgstr "vytvořit podpis"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:189
 msgid "make a clear text signature"
 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:191
 msgid "encrypt data"
 msgstr "šifrovat data"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:192
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:193
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:194
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
-#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:195
 msgid "list keys"
 msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:388
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:200
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
 
-#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list secret keys"
 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:201
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
 
-#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:203
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:397
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:398
 msgid "sign a key"
 msgstr "podepsat klíč"
 
-#: g10/gpg.c:399
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "podepsat klíč lokálně"
 
-#: g10/gpg.c:400
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
-#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:215
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "změnit heslo"
 
-#: g10/gpg.c:404
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-#: g10/gpg.c:405 sm/gpgsm.c:204
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:406 sm/gpgsm.c:205
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:408
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:410
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:415
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importovat/sloučit klíče"
 
-#: g10/gpg.c:418
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
-#: g10/gpg.c:419
 msgid "change data on a card"
 msgstr "změnit data na kartě"
 
-#: g10/gpg.c:420
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "změnit PIN karty"
 
-#: g10/gpg.c:429
 msgid "update the trust database"
 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
-#: g10/gpg.c:436
 msgid "print message digests"
 msgstr "vypsat hash zprávy"
 
-#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:210
 msgid "run in server mode"
 msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
-#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:228
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:241
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
 
-#: g10/gpg.c:459 sm/gpgsm.c:278
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
 
-#: g10/gpg.c:462
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
 
-#: g10/gpg.c:468
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "použít kanonický textový mód"
 
-#: g10/gpg.c:485 sm/gpgsm.c:280
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
 
-#: g10/gpg.c:501 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:292 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "neprovádět žádné změny"
 
-#: g10/gpg.c:502
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
 
-#: g10/gpg.c:554
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
 
-#: g10/gpg.c:585 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -2120,7 +1646,6 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
-#: g10/gpg.c:588 sm/gpgsm.c:339
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -2138,11 +1663,9 @@ msgstr ""
 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
-#: g10/gpg.c:836
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: g10/gpg.c:839
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -2152,7 +1675,6 @@ msgstr ""
 "podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
 
-#: g10/gpg.c:850 sm/gpgsm.c:543
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -2160,78 +1682,63 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Podporované algoritmy:\n"
 
-#: g10/gpg.c:853
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Veřejný klíč: "
 
-#: g10/gpg.c:860 g10/keyedit.c:2423
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Šifra: "
 
-#: g10/gpg.c:867
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:874 g10/keyedit.c:2468
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-#: g10/gpg.c:944
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "užití: gpg [možnosti]"
 
-#: g10/gpg.c:1158 sm/gpgsm.c:716
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
-#: g10/gpg.c:1176
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1373
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1379
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1385
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1388
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1391
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1397
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
 "nebezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1400
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -2239,21 +1746,18 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
 "nebezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1403
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
 "nebezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1409
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
 "bezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1412
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -2261,7 +1765,6 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
 "nastavena bezpečně „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1415
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
@@ -2269,480 +1772,370 @@ msgstr ""
 "nastavena bezpečně „%s“\n"
 
 # c-format
-#: g10/gpg.c:1595
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:1699
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1701
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1703
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1705
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1709
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1711
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1713
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1715
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1717
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1719
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 
-#: g10/gpg.c:1721
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:1855
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
-#: g10/gpg.c:1948
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:3037 g10/gpg.c:3049
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2530 g10/gpg.c:2542
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
-#: g10/gpg.c:2624
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2647 g10/gpg.c:2842 g10/keyedit.c:4198
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2659
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2662
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
-#: g10/gpg.c:2669
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2672
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
-#: g10/gpg.c:2679
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2682
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
 
-#: g10/gpg.c:2689
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:2692
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
-#: g10/gpg.c:2700
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2702
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2704
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2706
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2710
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2712
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2714
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2716
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
 
-#: g10/gpg.c:2718
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
 
-#: g10/gpg.c:2720
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
-#: g10/gpg.c:2722
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
-#: g10/gpg.c:2729
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
 
-#: g10/gpg.c:2732
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 
-#: g10/gpg.c:2739
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2925
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
-#: g10/gpg.c:2928
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
-#: g10/gpg.c:3026 sm/gpgsm.c:1440
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3030
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3039
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3042
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3057
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3071
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
 "jako text\n"
 
-#: g10/gpg.c:3077
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
 
-#: g10/gpg.c:3083
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
 
-#: g10/gpg.c:3096
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "šifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
 
-#: g10/gpg.c:3163 g10/gpg.c:3187 sm/gpgsm.c:1512
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3169 g10/gpg.c:3193 sm/gpgsm.c:1518 sm/gpgsm.c:1524
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3181
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
-#: g10/gpg.c:3196
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3198
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3200
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3202
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
 "2 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3207
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
-#: g10/gpg.c:3211
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3218
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
 
-#: g10/gpg.c:3222
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
 
-#: g10/gpg.c:3226
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
 
-#: g10/gpg.c:3230
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 
-#: g10/gpg.c:3263
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3310
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3315
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3320
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
-#: g10/gpg.c:3406
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3417
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-#: g10/gpg.c:3438
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3445
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3447
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3457
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3470
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3472
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3475
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3506
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3521
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3523
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3526
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3546
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3555
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3580
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:3588
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key id uživatele"
 
-#: g10/gpg.c:3592
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key id uživatele"
 
-#: g10/gpg.c:3613
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
 
-#: g10/gpg.c:3629
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
-#: g10/gpg.c:3716
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3718
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3720
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3731
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3741
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3792
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3800
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3890
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
-#: g10/gpg.c:4005
 msgid "[filename]"
 msgstr "[jméno souboru]"
 
-#: g10/gpg.c:4009
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4323
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4325
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
-#: g10/gpg.c:4358
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
 
-#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 
-#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:326
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
-#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
-#: g10/gpgv.c:119
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -2750,129 +2143,102 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
 
-#: g10/helptext.c:72
 msgid "No help available"
 msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
-#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
-#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
-#: g10/import.c:98
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
-#: g10/import.c:100
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
 
-#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
-#: g10/import.c:104
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 
-#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
-#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
-#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                 importováno: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                 beze změn: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:609
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
@@ -2881,400 +2247,318 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
 
-#: g10/import.c:650
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:665
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:677
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
 
-#: g10/import.c:690
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
-#: g10/import.c:692
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
 
-#: g10/import.c:716
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:769 g10/import.c:1182
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:798
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
-#: g10/import.c:813
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:819
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:821
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
 
-#: g10/import.c:831 g10/import.c:1306
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/import.c:837
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:846
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#: g10/import.c:851 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1114
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji do „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:855 g10/import.c:955 g10/import.c:1222 g10/import.c:1367
-#: g10/import.c:2497 g10/import.c:2519
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/import.c:874
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
 
-#: g10/import.c:898
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
 
-#: g10/import.c:915 g10/import.c:1324
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
 
-#: g10/import.c:923 g10/import.c:1331
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
-#: g10/import.c:965
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:968
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
-#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
 
-#: g10/import.c:974
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
 
-#: g10/import.c:977
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
 
-#: g10/import.c:980
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
 
-#: g10/import.c:983
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:986
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:989
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:992
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
-#: g10/import.c:1016
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
-#: g10/import.c:1188
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1199
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
-#: g10/import.c:1216 g10/import.c:2512
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
 
-#: g10/import.c:1227
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
-#: g10/import.c:1257
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
 
-#: g10/import.c:1267
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1299
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:1342
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
 
-#: g10/import.c:1374
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
 
-#: g10/import.c:1450
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 
-#: g10/import.c:1467
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1469
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1486 g10/import.c:1512 g10/import.c:1563
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#: g10/import.c:1487
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
 
-#: g10/import.c:1501
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
 
-#: g10/import.c:1514
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1530
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1552
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
 
-#: g10/import.c:1565
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
 
-#: g10/import.c:1580
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
-#: g10/import.c:1621
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
 
-#: g10/import.c:1642
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:1669
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1679
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
 
-#: g10/import.c:1696
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
 
-#: g10/import.c:1710
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
 
-#: g10/import.c:1718
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
 
-#: g10/import.c:1847
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
 
-#: g10/import.c:1909
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
 
-#: g10/import.c:1923
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
 
-#: g10/import.c:1982
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 
-#: g10/import.c:2016
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
-#: g10/import.c:2417
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
 
-#: g10/import.c:2425
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
-#: g10/import.c:2427
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
-#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
-#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
-#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 špatný podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d špatných podpisů\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d podpisů neověřených, protože vznikly chyby\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3286,17 +2570,14 @@ msgstr ""
 "kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
 
-#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
@@ -3306,47 +2587,36 @@ msgstr ""
 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
 "podpis bez omezení na doménu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
-#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1785
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1791
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
 
-#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
 
-#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
 
-#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3355,11 +2625,9 @@ msgstr ""
 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3368,13 +2636,11 @@ msgstr ""
 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
 "vypršela.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3383,54 +2649,43 @@ msgstr ""
 "Váš současný podpis na „%s“\n"
 "je pouze lokální.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
 
-#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -3440,31 +2695,25 @@ msgstr ""
 "patří výše uvedené osobě.\n"
 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:932
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
 
-#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3473,76 +2722,58 @@ msgstr ""
 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4966 g10/keyedit.c:5057 g10/keyedit.c:5121
-#: g10/keyedit.c:5182 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
 "nelze změnit.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3774
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3761 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3777
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3781
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Klíč je chráněný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1192
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3550,11 +2781,9 @@ msgstr ""
 "Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2291
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
 
-#: g10/keyedit.c:1212
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3562,185 +2791,140 @@ msgstr ""
 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1215
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1298
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vypsat otisk klíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "select user ID N"
 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
 
-#: g10/keyedit.c:1391
 msgid "select subkey N"
 msgstr "vyberte podklíč N"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1397
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
 
-#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a user ID"
 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "přidat fotografický ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
 msgid "add a subkey"
 msgstr "přidat podklíč"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "přidat klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr "přesunout klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1427
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
 
-#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "smazat vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "přidat revokační klíč"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
-#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
 
-#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "změnit heslo"
 
-#: g10/keyedit.c:1461
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1463
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1465
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1470
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
 
-#: g10/keyedit.c:1471
 msgid "enable key"
 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
 
-#: g10/keyedit.c:1472
 msgid "disable key"
 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
 
-#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
-#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1477
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1601
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1619
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1702
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1710
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1729
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3751,225 +2935,172 @@ msgstr ""
 "  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1779
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Klíč revokován."
 
-#: g10/keyedit.c:1798
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1805
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1814
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1837
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1859 g10/keyedit.c:1879 g10/keyedit.c:2048
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1861
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1863
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1864
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
-#: g10/keyedit.c:1917
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1929
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1957
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1971
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1988
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2012
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2015
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2016
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2051
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2052
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2070
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2081
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2083
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2133
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
 "poskytnutá uživatelem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2175
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2181
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2183
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2253
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2256
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2266
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2273 g10/keyedit.c:2351
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2280
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2446
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/keyedit.c:2497
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
-#: g10/keyedit.c:2508
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
-#: g10/keyedit.c:2523 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2531 g10/keyedit.c:2532
 msgid "Notations: "
 msgstr "Poznámky: "
 
-#: g10/keyedit.c:2753
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2812
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2833
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
 
-#: g10/keyedit.c:2839
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(citlivá informace)"
 
-#: g10/keyedit.c:2855 g10/keyedit.c:2911 g10/keyedit.c:2972 g10/keyedit.c:2987
-#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "vytvořen: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2858 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "revokován: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2860 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "platnost skončila: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2913 g10/keyedit.c:2974 g10/keyedit.c:2989
-#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
-#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "platnost skončí: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2864
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "použití: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2879
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "důvěra: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2883
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2890
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
-#: g10/keyedit.c:2918 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr "číslo karty: "
 
-#: g10/keyedit.c:2942
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3977,17 +3108,12 @@ msgstr ""
 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3006 g10/keyedit.c:3352 g10/keyserver.c:542
-#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1200 g10/trustdb.c:1728
 msgid "revoked"
 msgstr "revokován"
 
-#: g10/keyedit.c:3008 g10/keyedit.c:3354 g10/keyserver.c:546
-#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1730
 msgid "expired"
 msgstr "platnost skončila"
 
-#: g10/keyedit.c:3073
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3995,7 +3121,6 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3134
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -4004,74 +3129,58 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3139 g10/keyedit.c:3474
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3145
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3285
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3299
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
-#: g10/keyedit.c:3305
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:3319
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3320
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3323
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3356 g10/trustdb.c:1732
 msgid "invalid"
 msgstr "neplatný"
 
-#: g10/keyedit.c:3358
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3365
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3366
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3374
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3375
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3469
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4080,262 +3189,202 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3480
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3500
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
 
-#: g10/keyedit.c:3525
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3540
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3562
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3587
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3648
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3654
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3658
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3661
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3707
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3723
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3801
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3807
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3970
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4009 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4239 g10/keyedit.c:4380
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4180
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
 
-#: g10/keyedit.c:4260
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4261
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4323
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Vložte poznámku: "
 
-#: g10/keyedit.c:4472
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4544
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4605
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4640
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4778 g10/keyedit.c:4872 g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4780 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4917
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (neexportovatelné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4784
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4788
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4792
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
 msgid "Not signed by you.\n"
 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4849
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4875
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (neodvolatelné)"
 
-#: g10/keyedit.c:4882
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4904
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4924
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4954
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5024
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5041
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5105
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5167
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5262
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:275
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:282
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
 
-#: g10/keygen.c:284
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 
-#: g10/keygen.c:286
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
-#: g10/keygen.c:426
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
-#: g10/keygen.c:910
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
 
-#: g10/keygen.c:952
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
-#: g10/keygen.c:1009
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
 
-#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1290 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1441
-#: g10/keygen.c:3269
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
 
-#: g10/keygen.c:1185 g10/keygen.c:1301 g10/keygen.c:1309 g10/keygen.c:1447
-#: g10/keygen.c:3275
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 
-#: g10/keygen.c:1335
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
 "dlouhým hashem\n"
 
-#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Sign"
 msgstr "Podepisování"
 
-#: g10/keygen.c:1561
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifikování"
 
-#: g10/keygen.c:1564
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Šifrování"
 
-#: g10/keygen.c:1567
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
@@ -4349,104 +3398,83 @@ msgstr "Autentizace"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1585
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
 
-#: g10/keygen.c:1612
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
 
-#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1620
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1623
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1626
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1689
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1691
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1694
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1699
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1703
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1704
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1812
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1820
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1823 sm/certreqgen-ui.c:179
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1837 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1925
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4462,7 +3490,6 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:1936
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4478,38 +3505,30 @@ msgstr ""
 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
 
-#: g10/keygen.c:1959
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1964
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1982 g10/keygen.c:2007
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "neplatná hodnota\n"
 
-#: g10/keygen.c:1989
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1990
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
 
-#: g10/keygen.c:1995
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1996
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2000
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4517,11 +3536,9 @@ msgstr ""
 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2013
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Je to správně (a/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:2063
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
@@ -4536,7 +3553,6 @@ msgstr ""
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 #. the new string is not translated this old string will
 #. be used.
-#: g10/keygen.c:2078
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4552,44 +3568,34 @@ msgstr ""
 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2097
 msgid "Real name: "
 msgstr "Jméno a příjmení: "
 
-#: g10/keygen.c:2105
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
-#: g10/keygen.c:2107
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
-#: g10/keygen.c:2109
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
 
-#: g10/keygen.c:2117
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-mailová adresa: "
 
-#: g10/keygen.c:2123
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: g10/keygen.c:2131
 msgid "Comment: "
 msgstr "Komentář: "
 
-#: g10/keygen.c:2137
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
-#: g10/keygen.c:2159
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2165
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4600,11 +3606,9 @@ msgstr ""
 "    „%s“\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2170
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2185
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
 
@@ -4619,25 +3623,20 @@ msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2201
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:2211
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
-#: g10/keygen.c:2212
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
-#: g10/keygen.c:2231
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
-#: g10/keygen.c:2273
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4645,7 +3644,6 @@ msgstr ""
 "Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2276
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
 "encryption key."
@@ -4653,12 +3651,10 @@ msgstr ""
 "Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
 "klíče."
 
-#: g10/keygen.c:2292
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2298
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4670,7 +3666,6 @@ msgstr ""
 "tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2322
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4683,50 +3678,40 @@ msgstr ""
 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
 "entropie.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3209 g10/keygen.c:3236
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3441 g10/keygen.c:3611
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:3443 g10/keygen.c:3614
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:3446 g10/keygen.c:3617
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
 
-#: g10/keygen.c:3598
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3605
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3625
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3633
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3661
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3672
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4734,12 +3719,10 @@ msgstr ""
 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3685 g10/keygen.c:3831 g10/keygen.c:3952
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3741 g10/keygen.c:3882 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4747,7 +3730,6 @@ msgstr ""
 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3743 g10/keygen.c:3884 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4755,677 +3737,532 @@ msgstr ""
 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3754 g10/keygen.c:3895
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3795 g10/keygen.c:3928
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
-#: g10/keygen.c:4116
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4165
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4191
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
 
-#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
-#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
 
-#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Podepisovací politika: "
 
-#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
 
-#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 
-#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Podepisovací notace: "
 
-#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "soubor klíčů (keyring)"
 
-#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "         Otisk podklíče:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "          Otisk podklíče:"
 
-#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "          Otisk klíče ="
 
-#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
-#: g10/keyring.c:1297
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s je beze změny\n"
 
-#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s je nový\n"
 
-#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
 
-#: g10/keyring.c:1430
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
 
-#: g10/keyring.c:1489
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1501
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
 
-#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
 
-#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
 
-#: g10/keyserver.c:85
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 
-#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
-#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
 
-#: g10/keyserver.c:544
 msgid "disabled"
 msgstr "zneplatněn"
 
-#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
 
-#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:932
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:934
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1181
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1205
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1208
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1361
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1365
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1408
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1411
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "server klíčů neposlal VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "volání externího keyserver není v této verzi podporováno\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "protokol serveru klíčů „%s“ není podporován\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "akce „%s“ není podporována v protokolu „%s“ serveru klíčů\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s nepodporuje protokol verze  %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1575
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "časový limit pro server klíčů vypršel\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1580
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "interní chyba serveru klíčů\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1589
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "chyba komunikace se serverem klíčů: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1929
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "aktualizuji 1 klíč z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1931
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1987
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1993
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze rozebrat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
 
-#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:360
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:456
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      „%s“\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
 # [kw]
-#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
 
-#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
 
-#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
 "algoritmem %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:567
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dešifrování o.k.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
 
-#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:592
 #, c-format
 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 msgstr "vymazané heslo zapamatované pro ID: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel požadoval („for-your-eyes-only“)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
 
-#: g10/mainproc.c:708
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
 
-#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
 "užít\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1586
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1597
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1598
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 
 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
-#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
-#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[nejistý]"
 
-#: g10/mainproc.c:1842
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                alias „%s“"
 
-#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "binární formát"
 
-#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "textový formát"
 
-#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý formát"
 
-#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "nalezen neplatný kořenový paket v proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat „%s“ selhal na %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:178
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:296
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
 
-#: g10/misc.c:302
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
 
-#: g10/misc.c:315
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/misc.c:330
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/misc.c:335
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
 
-#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
 
-#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "více informací naleznete na adrese %s\n"
 
-#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
-#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
 
-#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
 
-#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
 
-#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
 
-#: g10/misc.c:787
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
 
-#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Nezkomprimováno"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:873
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "nezkomprimováno|nic"
 
-#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
 
-#: g10/misc.c:1175
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "nejednoznačné volby „%s“\n"
 
-#: g10/misc.c:1200
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
 
-#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
 
-#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Přepsat (a/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
 
-#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Vložte nový název souboru"
 
-#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
 
-#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "předpokládám podepsaná data v „%s“\n"
 
-#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
 
-#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:822
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1273
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 
-#: g10/passphrase.c:75 g10/passphrase.c:418 g10/passphrase.c:481
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:344 g10/passphrase.c:613
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:358
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
@@ -5440,15 +4277,12 @@ msgstr ""
 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
 "vytvořený %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:384
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Vložit heslo\n"
 
-#: g10/passphrase.c:412
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
-#: g10/passphrase.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5457,17 +4291,14 @@ msgstr ""
 "Musíte znát heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč pro\n"
 "uživatele: „%s“\n"
 
-#: g10/passphrase.c:600
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
 
-#: g10/passphrase.c:609
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
 
-#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5481,111 +4312,86 @@ msgstr ""
 "klíči - velký obrázek bude mít za následek velmi velký veřejný klíč !\n"
 "Vhodná velikost obrázku je asi 240x288.\n"
 
-#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Vložte jméno JPEG souboru s fotografickým ID: "
 
-#: g10/photoid.c:117
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "nelze otevřít JPEG soubor „%s“: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Tento JPEG je opravdu velký (%d bajtů)!\n"
 
-#: g10/photoid.c:130
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete použít? (a/N) "
 
-#: g10/photoid.c:147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "„%s“ není soubor ve formátu JPEG\n"
 
-#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Je tato fotografie správná (a/N/u)? "
 
-#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "nelze zobrazit photo ID!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Klíč je nahrazen"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
 
-#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "důvod pro revokaci: "
 
-#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "revokační poznámka: "
 
-#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMuUsS"
 
-#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Není přiřazena žádná hodnota důvěry:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:245
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  alias „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:255
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr "Nakolik důvěřujete tvrzení, že tento klíč patří uvedenému uživateli?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:270
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr "  %d = Nevím nebo neřeknu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:272
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr "  %d = Nedůvěřuji\n"
 
-#: g10/pkclist.c:278
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr "  %d = Důvěřuji absolutně\n"
 
-#: g10/pkclist.c:284
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  m = zpět do hlavního menu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr "  s = přeskočit tento klíč\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  u = ukončit\n"
 
-#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
@@ -5594,37 +4400,29 @@ msgstr ""
 "Minimální úroveň důvěry tohoto klíče je: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vaše rozhodnutí? "
 
-#: g10/pkclist.c:319
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíč absolutní důvěru? (a/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:333
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu důvěryhodnému klíči:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:418
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr "%s: Nic nenaznačuje tomu, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr "%s: Je zde částečná důvěra, že tento klíč patří uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:429
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Tento klíč pravděpodobně náleží uvedenému uživateli\n"
 
-#: g10/pkclist.c:434
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Tento klíč náleží nám (máme odpovídající tajný klíč)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:460
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5635,108 +4433,84 @@ msgstr ""
 "následující otázku odpovědět ano\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:479
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Použít přesto tento klíč? (a/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:513
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Je použit nedůvěryhodný klíč!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:520
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: tento klíč může být revokován (revokační klíč nenalezen)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:529
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován klíčem s pověřením k revokaci!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:532
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         To může znamenat, že podpis je padělaný.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:539
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíč byl revokován svým vlastníkem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:544
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Poznámka: Tento klíč byl označen jako neplatný (disabled).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova ověřená adresa je „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:571
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Poznámka: Podepisovatelova adresa „%s“ se neshoduje s DNS záznamem\n"
 
-#: g10/pkclist.c:583
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr "úroveň důvěry opravena na PLNOU, kvůli platné PKA informaci\n"
 
-#: g10/pkclist.c:591
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr "úroveň důvěry opravena na ŽÁDNOU, kvůli špatné PKA informaci\n"
 
-#: g10/pkclist.c:602
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Poznámka: Skončila platnost tohoto klíče!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován důvěryhodným podpisem!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         Nic nenaznačuje tomu, že tento podpis patří vlastníkovi klíče.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: NEDŮVĚŘUJEME tomuto klíči!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:624
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Tento podpis je pravděpodobně PADĚLANÝ.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:632
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: Tento klíč není certifikován dostatečně důvěryhodnými podpisy!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:634
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patří vlastníkovi.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je již obsažen v databázi\n"
 
-#: g10/pkclist.c:896
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr ""
 "Nespecifikoval jste identifikátor uživatele (user ID). Můžete použít \"-r\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:920
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Aktuální příjemci:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5744,177 +4518,137 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Napište identifikátor uživatele (user ID). Ukončete prázdným řádkem: "
 
-#: g10/pkclist.c:971
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Takový identifikátor uživatele neexistuje.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je už nastaven podle implicitního adresáta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1001
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Veřejný klíč je neplatný (disabled).\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1010
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "přeskočeno: veřejný klíč je již nastaven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1045
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "neznámý implicitní adresát „%s“\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1103
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: přeskočeno: veřejný klíč je neplatný (disabled)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1165
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "žádné platné adresy\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1489
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí vlastnost %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1514
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "Poznámka: klíči %s chybí předvolby pro %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 "data nebyla uložena; k jejich uložení použijte parametr příkazu „--output“\n"
 
-#: g10/plaintext.c:480
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Podpis oddělený od dokumentu.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:487
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Prosím, vložte název datového souboru: "
 
-#: g10/plaintext.c:519
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "čtu standardní vstup…\n"
 
-#: g10/plaintext.c:557
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "chybí podepsaná data\n"
 
-#: g10/plaintext.c:573
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data „%s“\n"
 
-#: g10/plaintext.c:607
 #, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít podepsaná data na fd=%d: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonymní adresát; zkouším tajný klíč %s…\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "šifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatněn\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: v předvolbách příjemce nenalezen šifrovací algoritmus %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíče %s skončila %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "POZNÁMKA: klíč byl revokován"
 
-#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "selhalo vytvoření paketu (build_packet): %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
-#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Revokován:\n"
 
-#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Toto je citlivý revokační klíč)\n"
 
-#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč pověřený revokační certifikát? (a/N)"
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "nařízen výstup do formátu ASCII.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "vytvoření podepisovacího paketu (make_keysig_packet) selhalo: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Revokační certifikát vytvořen.\n"
 
-#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "pro „%s“ nebyl nalezen žádný revokační klíč\n"
 
-#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "neexistuje odpovídající veřejný klíč: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "veřejný klíč neodpovídá tajnému klíči!\n"
 
-#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Vytvořit pro tento klíč revokační certifikát? (a/N) "
 
-#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "neznámý kompresní algoritmus\n"
 
-#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "POZNÁMKA: Tento klíč není chráněný!\n"
 
-#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5933,119 +4667,94 @@ msgstr ""
 "na vašem počítači může ukládat data určená k tisku a zpřístupnit je\n"
 "jiným uživatelům!\n"
 
-#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Prosím vyberte důvod revokace:\n"
 
-#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Pravděpodobně zda chcete vybrat %d)\n"
 
-#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Můžete vložit další popis. Ukončete prázdným řádkem:\n"
 
-#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Důvod revokace: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Nebyl zadán Žádný popis)\n"
 
-#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Je důvod revokace vybrán správně? (a/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
 
-#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s…\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíč – změňte, prosím, znovu heslo.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní součet pro ochranu soukromého "
 "klíče\n"
 
-#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "vytvořen slabý klíč – zkouším znovu\n"
 
-#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "nemohu se vyvarovat slabého klíče pro symetrickou šifru; operaci jsem zkusil "
 "%d krát!\n"
 
-#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
 
-#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "DSA klíč %s používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
-#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr "DSA klíč %s vyžaduje hash o délce %u bitů nebo více\n"
 
-#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
 
-#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s není křížově certifikován\n"
 
-#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíč %s má neplatnou křížovou certifikaci\n"
 
-#: g10/sig-check.c:211
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#: g10/sig-check.c:212
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "veřejný klíč %s je o %lu sekund novější než podpis\n"
 
-#: g10/sig-check.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -6053,7 +4762,6 @@ msgstr ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -6061,41 +4769,34 @@ msgstr ""
 "klíč %s byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
 "je problém se systémovým časem)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:239
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíči %s skončila platnost %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:252
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "POZNÁMKA: podpisový klíč %s byl odvolán\n"
 
-#: g10/sig-check.c:328
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "předpokládám špatný podpis klíčem %s, protože je nastaven neznámý kritický "
 "bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:594
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci podklíče\n"
 
-#: g10/sig-check.c:621
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "klíč %s: podklíč který je svázán s podpisem neexistuje\n"
 
-#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: nelze %%-expandovat notaci (příliš dlouhé). Použity "
 "neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -6103,7 +4804,6 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (příliš dlouhé). Použity "
 "neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -6112,23 +4812,19 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL preferovaného keyservery (příliš dlouhé). "
 "Použity neexpandované.\n"
 
-#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s podpis od: „%s“\n"
 
-#: g10/sign.c:761
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 můžete vytvořit pouze oddělený podpis (detach-sign)s klíči "
 "formátu PGP-2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:837
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6136,52 +4832,42 @@ msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: vyžádaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
 "příjemce\n"
 
-#: g10/sign.c:964
 msgid "signing:"
 msgstr "podepisuji:"
 
-#: g10/sign.c:1079
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "v módu --pgp2 můžete vytvářet jen čitelné podpisy s klíči formátu PGP-2.x\n"
 
-#: g10/sign.c:1263
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "bude použito šifrování %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "klíč není označen jako nedostatečně bezpečný – nemohu jej použít s falešným "
 "RNG!\n"
 
-#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "přeskočen „%s“: duplikován\n"
 
-#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "přeskočeno: tajný klíč je už v databázi\n"
 
-#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "toto je PGP klíč vygenerovaný podle algoritmu Elgamal,\n"
 "podpisy vytvořené tímto klíčem nejsou bezpečné!"
 
-#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "záznam důvěry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6190,340 +4876,267 @@ msgstr ""
 "# Seznam přidělených hodnot důvěry, vytvořen %s\n"
 "# (Použijte „gpg --import-ownertrust“ k jeho obnově)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "chyba v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:161
 msgid "line too long"
 msgstr "řádek je příliš dlouhý"
 
-#: g10/tdbdump.c:169
 msgid "colon missing"
 msgstr "sloupec schází"
 
-#: g10/tdbdump.c:175
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "neplatný otisk"
 
-#: g10/tdbdump.c:180
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "schází hodnota důvěryhodnosti vlastníka"
 
-#: g10/tdbdump.c:216
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při hledání záznamu důvěryhodnosti v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:220
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: synchronizace selhala %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1450
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: lseek() se nepodařil: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1457
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "záznam v databázi důvěry %lu: zápis se nepodařil (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:535 g10/tdbio.c:558 g10/tdbio.c:599 sm/keydb.c:221
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "nemohu vytvořit zámek pro  „%s“\n"
 
-#: g10/tdbio.c:537 g10/tdbio.c:602
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "nelze zamknout „%s“\n"
 
-#: g10/tdbio.c:563
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:567
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: vytvořena neplatná databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: databáze důvěry vytvořena\n"
 
-#: g10/tdbio.c:613
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "POZNÁMKA: do trustedb nezle zapisovat\n"
 
-#: g10/tdbio.c:621
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: neplatná databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:653
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit hashovací tabulku: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:661
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: chyba při aktualizaci záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:678 g10/tdbio.c:698 g10/tdbio.c:714 g10/tdbio.c:728
-#: g10/tdbio.c:758 g10/tdbio.c:1382 g10/tdbio.c:1409
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: chyba při čtení záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:737
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: chyba při zápisu záznamu verze: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1177
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: procedura lseek() selhala: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1186
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "databáze důvěry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1207
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: není soubor databáze důvěry\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1225
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: záznam verze s číslem %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1230
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1415
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: chyba při čtení volného záznamu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1423
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: chyba při zápisu adresářového záznamu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1433
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1463
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: přidání záznamu selhalo: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1506
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
 msgstr "Chyba: Databáze důvěry je poškozena.\n"
 
-#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "nemohu pracovat s řádky delšími než %d znaků\n"
 
-#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "vstupní řádek je delší než %d znaků\n"
 
-#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr "„%s“ není platný dlouhý keyID\n"
 
-#: g10/trustdb.c:252
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "klíč %s: akceptován jako důvěryhodný klíč\n"
 
-#: g10/trustdb.c:290
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr "klíč %s se v databázi důvěry vyskytuje více než jednou\n"
 
-#: g10/trustdb.c:305
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: nenalezen veřejný klíč k důvěryhodnému klíči – přeskočeno\n"
 
-#: g10/trustdb.c:315
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
 msgstr "klíč %s označen jako absolutně důvěryhodný.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "záznam důvěry %lu, typ pož. %d: čtení selhalo: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "záznam důvěry %lu není požadovaného typu %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:418
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr "Databázi důvěry můžete zkusit znovu vytvořit pomocí těchto příkazů:\n"
 
-#: g10/trustdb.c:427
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
 msgstr "Pokud to nebude fungovat, prosím, nahlédněte do návodu\n"
 
-#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "nelze použít neznámý model důvěry (%d) – předpokládáme použití modelu %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "použití modelu důvěry %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 "14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 
-#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[ revokován  ]"
 
 # TODO: use context to distinguish gender
-#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[ prošlý(á)  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:528
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[  neznámá   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[nedefinovaná]"
 
-#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  částečná  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr "[    plná    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[  absolutní ]"
 
-#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr "nedefinována"
 
-#: g10/trustdb.c:549
 msgid "never"
 msgstr "žádná"
 
-#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr "částečná"
 
-#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr "plná"
 
-#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr "absolutní"
 
-#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry\n"
 
-#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2483
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "další kontrola databáze důvěry v %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#: g10/trustdb.c:622
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
-#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1306
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontroluji databázi důvěry\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2226
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "zpracováno %d klíčů (%d validit vymazáno)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2291
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "žádný absolutně důvěryhodný klíč nebyl nalezen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2305
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "veřejný klíč k absolutně důvěryhodnému klíči %s nebyl nalezen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2328
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2414
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
@@ -6531,12 +5144,10 @@ msgstr ""
 "hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, %"
 "df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2489
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "nelze aktualizovat záznam v databázi důvěry: chyba při zápisu: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:118
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -6546,158 +5157,124 @@ msgstr ""
 "Prosím, nezapomeňte, že soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
 "by měl být prvním souborem zadaným na příkazové řádce.\n"
 
-#: g10/verify.c:205
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "vstupní řádek %u je příliš dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
 
-#: g10/verify.c:253
 #, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít deskriptor %d: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:180
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument nebyl očekáván"
 
-#: jnlib/argparse.c:182
 msgid "read error"
 msgstr "chyba při čtení"
 
-#: jnlib/argparse.c:184
 msgid "keyword too long"
 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
 
-#: jnlib/argparse.c:186
 msgid "missing argument"
 msgstr "postrádám argument"
 
-#: jnlib/argparse.c:188
 msgid "invalid command"
 msgstr "neplatný příkaz"
 
-#: jnlib/argparse.c:190
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "neplatný definice aliasu"
 
-#: jnlib/argparse.c:192
 msgid "out of core"
 msgstr "nedostatek paměti"
 
-#: jnlib/argparse.c:194
 msgid "invalid option"
 msgstr "neplatný parametr"
 
-#: jnlib/argparse.c:202
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:204
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:207
 #, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:209
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "volba „%s.50s“ není jednoznačná\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:211
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:213
 msgid "out of core\n"
 msgstr "nedostatek paměti\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:215
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
 
-#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "nalezena chyba v programu… (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:85
 #, c-format
 msgid "error loading `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při nahrávání „%s“: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:123
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:131
 #, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:234
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:269
 #, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:453
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:459
 msgid " - probably dead - removing lock"
 msgstr " – asi mrtvý – odstraňuji zámek"
 
-#: jnlib/dotlock.c:469
 #, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:470
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr "(uváznutí?) "
 
-#: jnlib/dotlock.c:493
 #, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:501
 #, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:92
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "nastavit příznaky ladění"
 
-#: kbx/kbxutil.c:93
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "zapnout úplné ladění"
 
-#: kbx/kbxutil.c:117
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6705,56 +5282,43 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY]\n"
 "vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox)\n"
 
-#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "schází RSA modulus nebo nemá velikost %d bitů\n"
 
-#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "schází veřejný RSA exponent nebo je delší než %d bitů\n"
 
-#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
-#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
-#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "funkce PIN callback skončila chybou: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN ještě nebyl změněn\n"
 
 # TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but keep
 # them verbatim at the start of the string.  */
-#: scd/app-nks.c:1092
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
 msgstr "|N|Prosím, zadejte nový PIN pro standardní klíče."
 
-#: scd/app-nks.c:1093
 msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
 msgstr "||Prosím, zadejte PIN pro standardní klíče."
 
-#: scd/app-nks.c:1099
 msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
 msgstr "|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
 
-#: scd/app-nks.c:1101
 msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
 msgstr "|P|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) standardních klíčů."
 
-#: scd/app-nks.c:1109
 msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
 "|N|Prosím, zadejte nový PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
 
-#: scd/app-nks.c:1111
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
 "||Prosím, zadejte PIN klíče určeného na tvorbu kvalifikovaných podpisů."
 
-#: scd/app-nks.c:1119
 msgid ""
 "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
@@ -6762,7 +5326,6 @@ msgstr ""
 "|NP|Prosím, zadejte nový kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
 "kvalifikovaných podpisů."
 
-#: scd/app-nks.c:1121
 msgid ""
 "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
 "qualified signatures."
@@ -6770,79 +5333,62 @@ msgstr ""
 "|NP|Prosím, zadejte kód pro odblokování (PUK) klíče určeného na tvorbu "
 "kvalifikovaných podpisů."
 
-#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "chyba při získání nového PINu: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "uložení otisku se nezdařilo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "uložení data vytvoření se nezdařilo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "čtení veřejného klíče se nezdařilo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný klíč\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje RSA modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "odpověď neobsahuje veřejný RSA exponent\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1492
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "používám implicitní PIN jako %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 "použití implicitního PINu jako %s selhalo: %s – vypínám jeho budoucí "
 "použití\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Prosím vložte PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "||Prosím vložte PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN pro CHV%d je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
-#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "ověření CHV%d se nezdařilo: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "chyba při získání CHV z karty\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "karta je trvale uzamčena!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
@@ -6850,175 +5396,135 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce%%0A[zbývá pokusů: %d]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1671
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Prosím, zadejte PIN správce"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1692
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "přístup k administrátorským příkazům není nakonfigurován\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2026
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Prosím, zadejte resetační kód karty"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "Resetační kód je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2058
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr "|RN|Nový resetační kód"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Nový PIN správce"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Nový PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "chyba při čtení otisku DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2185
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "klíč již existuje\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "existující klíč bude přepsán\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2191
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "generování nového klíče\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2193
 msgid "writing new key\n"
 msgstr "nový klíč se zapisuje\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2618
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "chybí časové razítko vytvoření\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "schází RSA prime %s nebo nemá velikost %d bitů\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "nelze uložit klíč: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "prosím počkejte než bude klíč vygenerován…\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2863
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "generování klíče se nezdařilo\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "generování klíče dokončeno (%d sekund)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "neplatná struktura OpenPGP karty (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr "otisk na kartě se neshoduje s požadovaným\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "dosud vytvořené podpisy: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "ověření PIN správce je nyní prostřednictvím tohoto příkazu zakázáno\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "přístup na %s se nezdařil – vadná OpenPGP karta?\n"
 
-#: scd/app-dinsig.c:299
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr "||Prosím, zadejte svůj PIN na klávesnici čtečky"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-dinsig.c:529
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr "|N|Prvotní nový PIN"
 
-#: scd/scdaemon.c:107
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "pracovat ve více serverové režimu (na popředí)"
 
-#: scd/scdaemon.c:117 sm/gpgsm.c:316
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|ÚROVEŇ|nastavit úroveň ladění na ÚROVEŇ"
 
-#: scd/scdaemon.c:124 tools/gpgconf-comp.c:620
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol do SOUBORU"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|připojit se na čtečku na portu N"
 
-#: scd/scdaemon.c:128
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač ct-API"
 
-#: scd/scdaemon.c:130
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "NÁZEV|použít NÁZEV jako ovladač PC/SC"
 
-#: scd/scdaemon.c:133
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "nepoužívat vnitřní ovladač CCID"
 
-#: scd/scdaemon.c:139
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr "|N|odpojovat se od karty po N sekundách nečinnosti"
 
-#: scd/scdaemon.c:141
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "nepoužívat klávesnici čtečky"
 
-#: scd/scdaemon.c:144
 msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "zakázat používání správcovských příkazů karty"
 
-#: scd/scdaemon.c:259
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: scdaemon [možnosti] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: scd/scdaemon.c:261
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -7026,315 +5532,242 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: scdaemon [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
 "Démon pro čipové karty (smartcard) pro GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:767
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 "prosím, použijte volbu „--daemon“, chcete-li nechat běžet program na pozadí\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1121
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "obsluha pro deskriptor %d spuštěna\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1133
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "obsluha pro deskriptor %d ukončena\n"
 
-#: sm/base64.c:325
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
 
-#: sm/call-agent.c:137
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:245
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouštím „%s“\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:278
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "špatný formát proměnné prostředí DIRMNGR_INFO\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:290
 #, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "protokol dirmngr verze %d není podporován\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:310
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr "k dirmngr se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
 
-#: sm/certchain.c:196
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "certifikátem vyžadovaný ověřovací model: %s"
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1828
 msgid "chain"
 msgstr "řetězený"
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1828
 msgid "shell"
 msgstr "jednovrstvý"
 
-#: sm/certchain.c:258
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "kritické rozšíření certifikát %s není podporováno"
 
-#: sm/certchain.c:297
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr "vydavatel certifikátu není označen jako CA"
 
-#: sm/certchain.c:335
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "politika označená jako kritická bez nastavených politik"
 
-#: sm/certchain.c:345
 #, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:353 sm/certchain.c:382
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr "poznámka: nekritické certifikační politiky nejsou dovoleny"
 
-#: sm/certchain.c:357 sm/certchain.c:386
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "certifikační politika není dovolena"
 
-#: sm/certchain.c:498
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr "hledám vydavatele na jiném místě\n"
 
-#: sm/certchain.c:517
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "počet odpovídajících vydavatelů: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:561
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr "hledám vydavatele ve vyrovnávací paměti Dirmngr\n"
 
-#: sm/certchain.c:585
 #, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
 msgstr "počet odpovídajících certifikátů: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:587
 #, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "hledání klíče pouze ve vyrovnávací paměti dirmngr neuspělo: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:759 sm/certchain.c:1252 sm/certchain.c:1856 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:335 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
-#: sm/certchain.c:925
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikát byl odvolán"
 
-#: sm/certchain.c:940
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr "status certifikáty není znám"
 
-#: sm/certchain.c:947
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "prosím, ujistěte se, že „dirmngr“ je správně nainstalován\n"
 
-#: sm/certchain.c:953
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontrola CRL se nezdařila: %s"
 
-#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1050
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "certifikát s neplatnou platností: %s"
 
-#: sm/certchain.c:997 sm/certchain.c:1082
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikát ještě nezačal platit"
 
-#: sm/certchain.c:998 sm/certchain.c:1083
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "kořenový certifikát ještě nezačal platit"
 
-#: sm/certchain.c:999 sm/certchain.c:1084
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "mezilehlý certifikát ještě nezačal platit"
 
-#: sm/certchain.c:1012
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikát je prošlý"
 
-#: sm/certchain.c:1013
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "kořenový certifikát je prošlý"
 
-#: sm/certchain.c:1014
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "mezilehlý certifikát je prošlý"
 
-#: sm/certchain.c:1056
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr "chybí povinné atributy certifikátu: %s%s%s"
 
-#: sm/certchain.c:1065
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "certifikát s neplatnou platností"
 
-#: sm/certchain.c:1102
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr "podpis nebyl vytvořen v době životnosti certifikátu"
 
-#: sm/certchain.c:1104
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
-#: sm/certchain.c:1105
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "mezilehlý certifikát nebyl vytvořen v době životnosti vydavatele"
 
-#: sm/certchain.c:1109
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "  (       podpis vytvořen "
 
-#: sm/certchain.c:1110
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "  (   certifikát vytvořen "
 
-#: sm/certchain.c:1113
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "  (   certifikát planý od "
 
-#: sm/certchain.c:1114
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "  (   vydavatel platný od "
 
-#: sm/certchain.c:1144
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "otisk=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1153
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
 
-#: sm/certchain.c:1166
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "v gpg-agentu není povoleno interaktivní označování za důvěryhodný\n"
 
-#: sm/certchain.c:1172
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktivní označovaní jako důvěryhodný je pro tuto relaci zakázáno\n"
 
-#: sm/certchain.c:1229
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr "VAROVÁNÍ: datum vytvoření podpisu není známo – předpokládám současnost"
 
-#: sm/certchain.c:1293
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel"
 
-#: sm/certchain.c:1366
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikát podepsaný sám sebou má ŠPATNÝ podpis"
 
-#: sm/certchain.c:1435
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "kořenový certifikát není označen jako důvěryhodný"
 
-#: sm/certchain.c:1448
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontrola seznamu důvěry se nepodařila: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1477 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "řetěz certifikátů je příliš dlouhý\n"
 
-#: sm/certchain.c:1489
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "vydavatel certifikátu nebyl nalezen"
 
-#: sm/certchain.c:1522
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikát má ŠPATNÝ podpis"
 
-#: sm/certchain.c:1553
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "nalezen další možný odpovídající certifikát CA – zkouším znovu"
 
-#: sm/certchain.c:1604
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "řetězec certifikátů je delší, než je dovoleno CA (%d)"
 
-#: sm/certchain.c:1644 sm/certchain.c:1927
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1645
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "mezilehlý certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1646
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "kořenový certifikát je v pořádku\n"
 
-#: sm/certchain.c:1817
 msgid "switching to chain model"
 msgstr "přepínám do řetězeného modelu"
 
-#: sm/certchain.c:1826
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr "použit ověřovací model: %s"
 
-#: sm/certcheck.c:97
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
-#: sm/certcheck.c:107
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "%ubitový hash není platná pro %ubitový %s klíč\n"
 
-#: sm/certcheck.c:244 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(toto je algoritmus MD2)\n"
 
 # none serial, none date
-#: sm/certdump.c:60 sm/certdump.c:143
 msgid "none"
 msgstr "žádný"
 
-#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Chyba – neplatné kódování]"
 
-#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Chyba – nedostatek paměti]"
 
-#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Chyba – Žádné jméno]"
 
-#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Chyba – neplatné DN]"
 
-#: sm/certdump.c:948
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7348,85 +5781,67 @@ msgstr ""
 "sériové číslo %s, ID 0x%08lX,\n"
 "vytvořeno %s, platnost vyprší %s.\n"
 
-#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr "žádný způsob užití neuveden – předpokládám všechna užití\n"
 
-#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:272
 #, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "chyba při získání informací o způsobu užití klíče: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:142
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro certifikování\n"
 
-#: sm/certlist.c:154
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání OCSP odpovědi\n"
 
-#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr "certifikát neměl použit pro šifrování\n"
 
-#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro podepisování\n"
 
-#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
 
-#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr "certifikát není použitelný prot podepisování\n"
+msgstr "certifikát není použitelný pro podepisování\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:474
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "řádek %d: neplatný algoritmus\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr "řádek %d: neplatná délka klíče %u (platná je %d až %d)\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "řádek %d: nezadán žádný název subjektu\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr "řádek %d: neplatný název subjektu „%.*s“\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr "řádek %d: neplatná název subjektu „%s“ na pozici %d\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:534
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:546
 #, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
 msgstr "řádek %d: chyba při čtení klíče „%s“ z karty: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:558
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "řádek %d: chyba při získávání klíče po keygripu „%s“: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:574
 #, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "řádek %d: generování klíče se nepodařilo: %s <%s>\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:806
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
@@ -7434,76 +5849,60 @@ msgstr ""
 "Žádost o certifikát dokončíte tím, že zadáte heslo pro klíč, který jste "
 "právě vytvořili, ještě jednou.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:158
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
 msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:159
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) Existující klíč\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:160
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr "   (%d) Klíč existující na kartě\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:202
 msgid "Enter the keygrip: "
 msgstr "Vložte keygrip: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:210
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:212
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
 #, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení z karty: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:233
 #, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
 msgstr "Sériové číslo karty: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:245
 msgid "Available keys:\n"
 msgstr "Dostupné klíče:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:276
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
 msgstr "Možné způsoby užití %s klíče:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:277
 #, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
 msgstr "   (%d) podepisovat, šifrovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:278
 #, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
 msgstr "   (%d) podepisovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:279
 #, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
 msgstr "   (%d) šifrovat\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:303
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr "Zadejte X.509 jméno subjektu: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:307
 msgid "No subject name given\n"
 msgstr "Nebylo zadáno Žádné jméno\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:311
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
@@ -7513,209 +5912,159 @@ msgstr "Neplatné jméno subjektu „%.*s“\n"
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:320
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name `%s'\n"
 msgstr "Neplatné jméno subjektu „%s“\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:322
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr "25 délka předešlého řetězce: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:334
 msgid "Enter email addresses"
 msgstr "Zadejte e-mailovou adresu"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:335
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr " (ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:339
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Zadejte DNSjména"
+msgstr "Zadejte DNS jména"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr " (volitelné; ukončete prázdným řádkem):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:344
 msgid "Enter URIs"
 msgstr "Zadejte (několik) URI"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:371
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 msgstr "Parametry, které budou použity v žádosti o certifikát:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:389
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
 msgstr "Nyní vytvořím žádost o certifikát. To může chvíli trvat…\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:398
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr "Hotovo. Nyní byste měli tuto žádost poslat svojí CA.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:403
 msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr "problém se zdroji: nedostatek paměti\n"
 
-#: sm/decrypt.c:330
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(toto je algoritmus RC2)\n"
 
-#: sm/decrypt.c:332
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(toto nevypadá jako zašifrovaná zpráva)\n"
 
-#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nebyl nenalezen: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "chyba při zamykání schránky na klíče: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:143
 #, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "smazat zdvojený certifikát „%s“\n"
 
-#: sm/delete.c:145
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "certifikát „%s“ smazán\n"
 
-#: sm/delete.c:175
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "smazání certifikátu „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:321
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "(nebyli zadáni Žádní platní příjemci)\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:197
 msgid "list external keys"
 msgstr "vypsat seznam externích klíčů"
 
-#: sm/gpgsm.c:199
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "vypsat řetěz certifikátů"
 
-#: sm/gpgsm.c:206
 msgid "import certificates"
 msgstr "importovat certifikáty"
 
-#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportovat certifikáty"
 
-#: sm/gpgsm.c:209
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "zaregistrovat čipovou kartu"
 
-#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "předat příkaz do dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:214
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "vyvolat gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:230
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "vytvářet výstup zakódovaný pomocí Base-64"
 
-#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "předpokládat vstup ve formátu PEM"
 
-#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "předpokládat vstup ve formátu Base-64"
 
-#: sm/gpgsm.c:239
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
 
-#: sm/gpgsm.c:244
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "použít systémový dirmngr, je-li dostupný"
 
-#: sm/gpgsm.c:247
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "nikdy nenahlížet do  CRL"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrolovat platnost pomocí OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|počet certifikátů, které zahrnout"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:268
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "nekontrolovat politiky certifikátu"
 
-#: sm/gpgsm.c:272
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "stahovat chybějící certifikáty vydavatelů"
 
-#: sm/gpgsm.c:283
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "vůbec nepoužívat terminál"
 
-#: sm/gpgsm.c:285
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapisovat protokol režimu server do SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapisovat auditní protokol do SOUBORU"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "dávkový režim: nikdy se neptat"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "předpokládat ano na většinu otázek"
 
-#: sm/gpgsm.c:295
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "předpokládat ne na většinu otázek"
 
-#: sm/gpgsm.c:298
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "|SOUBOR|přidat klíčenku na seznam klíčenek"
 
-#: sm/gpgsm.c:301
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít ID_UŽIVATELE jako implicitní tajný klíč"
 
-#: sm/gpgsm.c:311 tools/gpgconf-comp.c:745
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|SPEC|použít tento server pro dohledávání klíčů"
 
-#: sm/gpgsm.c:329
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NÁZEV|použít šifrovací algoritmus NÁZEV"
 
-#: sm/gpgsm.c:331
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NÁZEV|použít hashovací algoritmus NÁZEV"
 
-#: sm/gpgsm.c:522
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpgsm [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: sm/gpgsm.c:525
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7725,151 +6074,119 @@ msgstr ""
 "podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME\n"
 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:617
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "užití: gpgsm [VOLBY] "
 
-#: sm/gpgsm.c:739
 #, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "POZNÁMKA: nebudu moci šifrovat pro „%s“: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:750
 #, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "neznámý režim ověřování „%s“\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:801
 #, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr "%s:%u: nebyl zadán název stroje\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:820
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr "%s:%u: zadáno heslo bez uživatele\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:841
 #, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
 msgstr "%s:%u: přeskakuji tento řádek\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1377
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "nelze rozebrat serveru klíčů\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1457
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1557
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "importuji běžné certifikáty „%s“\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1598
 #, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu podepsat pomocí „%s“: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1934
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr "neplatný příkaz (neexistuje žádný implicitní příkaz)\n"
 
-#: sm/import.c:111
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "celkem zpracováno: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:229
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "chyba při ukládání certifikátu\n"
 
-#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "základní kontrola certifikátu selhala – neimportováno\n"
 
-#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
-#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
 #, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
 
-#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "chyba při importování certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1346
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení vstupu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:188
 #, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:191
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr "možná byste chtěl(a) nejprve spustit gpg-agenta\n"
 
-#: sm/keydb.c:196
 #, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
 
-#: sm/keydb.c:1314 sm/keydb.c:1382
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "otisk se nepodařilo získat\n"
 
-#: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr "problém při hledání existujícího certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1350
 #, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "chyba při hledání zapisovatelné keyDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1358
 #, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "chyba při ukládání certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1410
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "problém při opakovaném hledání certifikátu: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "chyba při ukládání příznaků: %s\n"
 
-#: sm/keylist.c:642
 msgid "Error - "
 msgstr "Chyba – "
 
-#: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr "GPG_TTY nebyla nastavena – použiji možná chybnou implicitní hodnotu\n"
 
-#: sm/qualified.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "nesprávně formátovaný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr "neplatný kód země v „%s“, řádek %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7886,7 +6203,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%sJste si skutečně jistý(á), že to chcete udělat?"
 
-#: sm/qualified.c:211 sm/verify.c:616
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
@@ -7894,7 +6210,6 @@ msgstr ""
 "Vezměte na vědomí, že tento software není oficiálně schválený k vytváření "
 "nebo ověřování takových podpisů.\n"
 
-#: sm/qualified.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7905,90 +6220,70 @@ msgstr ""
 "„%s“\n"
 "Vezměte na vědomí, že tento certifikát NEVYTVOŘÍ kvalifikovaný podpis!"
 
-#: sm/sign.c:449
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
 msgstr ""
 "hashovací algoritmus %d (%s) podepisovatele %d není podporován; použiji %s\n"
 
-#: sm/sign.c:463
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
 msgstr "hashovací algoritmus použitý pro podepisovatele %d: %s (%s)\n"
 
-#: sm/sign.c:513
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "kontrola kvalifikovaného certifikátu selhala: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:449
 msgid "Signature made "
 msgstr "Podpis vytvořen "
 
-#: sm/verify.c:453
 msgid "[date not given]"
 msgstr "[datum neudáno]"
 
-#: sm/verify.c:454
 #, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " pomocí certifikátu s ID 0x%08lX\n"
 
-#: sm/verify.c:473
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
 "neplatný podpis: atribut otisku zprávy se neshoduje s vypočteným otiskem\n"
 
-#: sm/verify.c:594
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od "
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
-#: sm/verify.c:595
 msgid "                aka"
-msgstr "              alias"
+msgstr "          alias"
 
-#: sm/verify.c:613
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Toto je kvalifikovaný podpis\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "quiet"
 msgstr "stručný výstup"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr "vypisovat data v šestnáctkové soustavě"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:72
 msgid "decode received data lines"
 msgstr "dekódovat přijaté datové řádky"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NÁZEV|připojit se na socket Assuanu s NÁZVEM"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "spustit server Assuan zadaný na příkazové řádce"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "nepoužívat rozšířený režim připojení"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:80
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
 msgstr "|SOUBOR|spustit příkazy ze SOUBORU při startu"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:81
 msgid "run /subst on startup"
 msgstr "spustit /subst při startu"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:184
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg-connect-agent [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:187
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
@@ -7996,239 +6291,179 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-connect-agent [VOLBY]\n"
 "Připojí se na běžícího agenta a odesílá příkazy\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1201
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr "volba „%s“ vyžaduje program a volitelné argumenty\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1210
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr "volba „%s“ ignorovaná kvůli „%s“\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1281 tools/gpg-connect-agent.c:1771
 #, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
 msgstr "přijímání řádku se nezdařilo: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1371
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1375
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "řádek zkrácen, protože obsahoval znak \\0\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1743
 #, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "neznámý příkaz „%s“\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:1761
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "odesílání řádku selhalo: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2208
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání příkazu %s: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2223
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání standardního parametru: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
-#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr "Volby ovlivňující diagnostický výstup"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
-#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr "Volby ovlivňující nastavení"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
-#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr "Volby užitečné při ladění"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
-#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapisuje protokol serverového režimu do SOUBORU"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr "Volby ovlivňující bezpečnost"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:516
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr "|N|zahazovat klíče SSH po N sekundách"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:520
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr "|N|nastavit maximální životnost dočasné paměti pro PINy na N sekund"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr "|N| nastavit maximální životnost klíčů SSH na N sekund"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:538
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Volby vynucující politiku hesel"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:541
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr "nedovolit obejít politiku hesel"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:545
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr "|N|nastavit minimální vyžadovanou délku nových hesel na N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:549
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr "|N|vyžaduje alespoň N nepísmenných znaků v novém hesle"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:553
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr "|SOUBOR|prověřovat nová hesla proti vzorům v SOUBORU"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:557
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr "|N|omezit platnost hesla na N dnů"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:561
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "nedovolit opakovat stará hesla"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NÁZEV|použít NÁZEV jako implicitní tajný klíč"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|JMÉNO|šifrovat rovněž pro uživatele s ID JMÉNO"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:665
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr "|SPEC|nastavit e-mailový alias"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Nastavení serverů klíčů"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:688
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
 msgstr "|URL|používat server klíčů na URL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "povolit dohledávání PKA (dotazy na DNS)"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:694
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr "|METODA|používat METODU pro dohledávání klíčů podle e-mailové adresy"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:739
 msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr "zakázat veškerý přístup k dirmngr"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:742
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr "|NÁZEV|používat kódování NÁZEV pro PKCS#12 hesla"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "neprověřovat kořenové certifikáty proti CRL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr "Volby ovlivňující podobu výstupu"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Volby ovlivňující interaktivitu a vymáhání"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Nastavení HTTP serverů"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr "používat systémové nastavení HTTP proxy"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Nastavení používaných LDAP serverů"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:903
 msgid "LDAP server list"
 msgstr "Seznam LDAP serverů"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Nastavení OCSP"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3077
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
 msgstr "Selhalo externí ověření komponenty %s"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3227
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Vezměte na vědomí, že určení skupiny se ignoruje\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr "vypsat všechny komponenty"
 
-#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "check all programs"
 msgstr "zkontrolovat všechny programy"
 
-#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENTA|vypsat volby"
 
-#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENTA|změnit volby"
 
-#: tools/gpgconf.c:66
 msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 
-#: tools/gpgconf.c:68
 msgid "apply global default values"
 msgstr "Aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
-#: tools/gpgconf.c:70
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr "získat adresáře s nastavením gpgconfu"
 
-#: tools/gpgconf.c:72
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "vypsat globální konfigurační soubor"
 
-#: tools/gpgconf.c:74
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "zkontrolovat globální konfigurační soubor"
 
-#: tools/gpgconf.c:79
 msgid "use as output file"
 msgstr "použít jako výstupní soubor"
 
-#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "provést změny za běhu, pokud to lze"
 
-#: tools/gpgconf.c:105
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpgconf [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
 
-#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -8236,23 +6471,18 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpgconf [VOLBY]\n"
 "Spravuje konfigurační volby nástrojů, které patří do systému GnuPG\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "použití: gpgconf [VOLBY] "
 
-#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Potřebuji jeden argument určující komponentu"
 
-#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenta nenalezena"
 
-#: tools/gpgconf.c:281
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "Žádné argumenty nejsou povoleny"
 
-#: tools/symcryptrun.c:151
 msgid ""
 "@\n"
 "Commands:\n"
@@ -8262,35 +6492,27 @@ msgstr ""
 "Příkazy:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:153
 msgid "decryption modus"
 msgstr "dešifrovací modus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:154
 msgid "encryption modus"
 msgstr "šifrovací modus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:158
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr "třída nástrojů (Konfucius)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:159
 msgid "program filename"
 msgstr "název souboru s programem"
 
-#: tools/symcryptrun.c:161
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr "soubor s tajným klíčem (nezbytné)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:162
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr "název vstupního souboru (implicitně standardní vstup)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:206
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: symcryptrun [VOLBY]  (-h pro nápovědu)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:209
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
@@ -8299,132 +6521,105 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: symcryptrun --class TŘÍDA --program PROGRAM --keyfile SOUBOR "
 "[VOLBY…] PŘÍKAZ [VSTUPNÍ_SOUBOR]\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:278
 #, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s nad %s byl ukončen s kódem %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:285
 #, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s nad %s selhal s kódem %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:311
 #, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "nemohu vytvořit dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:351 tools/symcryptrun.c:368
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr "%s nelze otevřít pro zápis: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:379
 #, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu do %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:386
 #, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "chyba při čtení z %s': %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:393 tools/symcryptrun.c:400
 #, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:485
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "nebyla zadána volba --program\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:491
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr "pouze --decrypt a --encrypt jsou podporovány\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:497
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr "nebyla zadána volba --keyfile\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:508
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr "nelze alokovat pole argumentů\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:526
 #, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "nelze vytvořit rouru: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:533
 #, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "nelze vytvořit PTY: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:549
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr "nelze se rozdvojit (fork): %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:577
 #, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "execv selhalo: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:606
 #, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "služba select() selhala: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:623
 #, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "čtení selhalo: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:675
 #, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "čtení z PTY selhalo: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:727
 #, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "služba waitpid() selhala: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:741
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr "potomek byl ukončen s kódem %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:796
 #, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "nelze alokovat řetězec infile: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:809
 #, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "nelze alokovat řetězec outfile: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:983
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr "musí být zadáno buď %s, nebo %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1010
 msgid "no class provided\n"
 msgstr "nezadána žádná třída\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1019
 #, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "třída %s není podporována\n"
 
-#: tools/gpg-check-pattern.c:145
 msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
 msgstr ""
 "Použití: gpg-check-pattern [VOLBY] SOUBOR_SE_VZOREM (-h pro nápovědu)\n"
 
-#: tools/gpg-check-pattern.c:148
 msgid ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"