Finished preparations for 2.0.17
[gnupg.git] / po / cs.po
index 5d715e0..943bfee 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,7 +3,7 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
@@ -11,7 +11,7 @@
 #
 # „armor“ překládat jako „ASCII“
 #
-# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGPcertifikáty/klíče
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.11-r5164\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-29 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #, c-format
@@ -45,13 +46,13 @@ msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
 #. the second vertical bar.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
@@ -332,7 +333,7 @@ msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAMjako SCdaemon program"
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "nepoužívat SCdémona"
@@ -763,9 +764,10 @@ msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
 
+# TODO: Plurals
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr ""
+msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
@@ -790,21 +792,17 @@ msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
 
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
@@ -842,24 +840,23 @@ msgstr "Příjemce %d"
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Podepisování dat uspělo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Podpis %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
 
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Ověření dat uspělo"
@@ -867,13 +864,12 @@ msgstr "Ověření dat uspělo"
 msgid "Signature available"
 msgstr "Podpis je k dispozici"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "Rozebírání podpisu uspělo"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "Chybný hashovací algoritmus: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
@@ -1264,7 +1260,7 @@ msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/karta> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
@@ -2078,9 +2074,8 @@ msgstr "--lsign-key id uživatele"
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key id uživatele"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
@@ -2428,9 +2423,9 @@ msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
@@ -3062,8 +3057,8 @@ msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíč revokoval %s klíčem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
@@ -3438,7 +3433,7 @@ msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3450,7 +3445,7 @@ msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro šifrování)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
@@ -5809,7 +5804,7 @@ msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
 
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr "certifikát není použitelný prot podepisování\n"
+msgstr "certifikát není použitelný pro podepisování\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
@@ -5931,7 +5926,7 @@ msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr " (ukončete prázdným řádkem):\n"
 
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Zadejte DNSjména"
+msgstr "Zadejte DNS jména"
 
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr " (volitelné; ukončete prázdným řádkem):\n"
@@ -6254,10 +6249,10 @@ msgstr ""
 "neplatný podpis: atribut otisku zprávy se neshoduje s vypočteným otiskem\n"
 
 msgid "Good signature from"
-msgstr "Dobrý podpis od "
+msgstr "Dobrý podpis od"
 
 msgid "                aka"
-msgstr "              alias"
+msgstr "          alias"
 
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Toto je kvalifikovaný podpis\n"