Finished preparations for 2.0.17
[gnupg.git] / po / cs.po
index cb420d6..943bfee 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -30,10 +30,10 @@ msgstr ""
 "PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
-"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #, c-format
@@ -130,8 +130,8 @@ msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr ""
-"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
-"%s\n"
+"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
+"s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
@@ -154,11 +154,11 @@ msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s"
-"%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s"
-"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
+"0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
@@ -249,14 +249,14 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
+"u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
 msgstr[1] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
+"u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
 msgstr[2] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
-"%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
+"u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -5141,8 +5141,8 @@ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
-"%df, %du\n"
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, %"
+"df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"