po: Auto update
[gnupg.git] / po / cs.po
index 211fb54..d185c57 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -425,11 +425,6 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-# První argument je název knihovny
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
-
 #, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
@@ -464,6 +459,12 @@ msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
@@ -480,12 +481,6 @@ msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 msgid "directory '%s' created\n"
 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
-# TODO: i18n of first %s
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
-msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
-
 #, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
@@ -769,23 +764,9 @@ msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zrušeno uživatelem\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problém s agentem: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
@@ -1125,6 +1106,11 @@ msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
 
+# První argument je název knihovny
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
@@ -1709,6 +1695,15 @@ msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 msgid " - skipped"
 msgstr " – přeskočeno"
 
+# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
+#, c-format
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
@@ -1716,10 +1711,6 @@ msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
@@ -1836,6 +1827,11 @@ msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly add a new user-id"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
@@ -2120,18 +2116,10 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
@@ -2139,6 +2127,11 @@ msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
+
 #, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
@@ -2164,6 +2157,11 @@ msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
@@ -2453,6 +2451,9 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
@@ -2482,6 +2483,11 @@ msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
@@ -2491,6 +2497,9 @@ msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
@@ -2633,11 +2642,6 @@ msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
-# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#, c-format
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
-
 #, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
@@ -3373,6 +3377,11 @@ msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není otisk\n"
@@ -3681,6 +3690,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
@@ -3853,6 +3866,10 @@ msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
 #, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
@@ -3868,10 +3885,6 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
-
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
@@ -4191,10 +4204,6 @@ msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velik
 msgid "Keyring"
 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
-
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
@@ -4318,6 +4327,10 @@ msgid "no keyserver known\n"
 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
@@ -4446,6 +4459,11 @@ msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                alias „%s“"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
@@ -4643,24 +4661,6 @@ msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
-"certifikátu:\n"
-"„%.*s“\n"
-"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
-"vytvořený %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Vložit heslo\n"
 
@@ -4668,20 +4668,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
-"uživatele: „%s“\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
@@ -5521,27 +5509,12 @@ msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
-msgstr ""
-
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending data: %s\n"
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
-msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "The binding %s is NOT known."
 msgstr ""
 
@@ -5628,14 +5601,14 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
-#. file below.  We don't directly internationalize that text
-#. so that we can tweak it without breaking translations.
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
 msgid "TOFU detected a binding conflict"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
-#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
-#. there is only one choice in your language, repeat it.
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
 msgid "gGaAuUrRbB"
 msgstr ""
 
@@ -5643,6 +5616,11 @@ msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
@@ -5807,6 +5785,10 @@ msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
+
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
@@ -5886,6 +5868,11 @@ msgstr "[  neznámá   ]"
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[nedefinovaná]"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  částečná  ]"
 
@@ -6956,10 +6943,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
@@ -7554,9 +7537,6 @@ msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "hledá se „%s“\n"
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "vypíše obsah CRL keše"
 
@@ -8109,9 +8089,6 @@ msgstr "nekontroluje se CRL pro"
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontroluje se CRL pro"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
-
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis"
 
@@ -8222,7 +8199,7 @@ msgstr "|N| nastavit maximální životnost klíčů SSH na N sekund"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Volby vynucující politiku hesel"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "nedovolit obejít politiku hesel"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8532,6 +8509,61 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "zrušeno uživatelem\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problém s agentem\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problém s agentem: %s\n"
+
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
+#~ "certifikátu:\n"
+#~ "„%.*s“\n"
+#~ "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
+#~ "vytvořený %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
+#~ "uživatele: „%s“\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+
+#~ msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+#~ msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
+
 #~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 #~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"