po: Auto update
[gnupg.git] / po / cs.po
index 6ebfe07..d185c57 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -389,7 +389,9 @@ msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+#, fuzzy
+#| msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
@@ -423,11 +425,6 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
-# První argument je název knihovny
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
-
 #, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
@@ -462,6 +459,12 @@ msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
+# TODO: i18n of first %s
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
@@ -732,8 +735,9 @@ msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 #, c-format
@@ -753,21 +757,16 @@ msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
 #, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zrušeno uživatelem\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
@@ -826,6 +825,10 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
 #, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
 
@@ -1065,10 +1068,6 @@ msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
-
-#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
@@ -1107,6 +1106,11 @@ msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
 
+# První argument je název knihovny
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
@@ -1168,6 +1172,11 @@ msgstr ""
 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
 "špatný MTA\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1184,12 +1193,23 @@ msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "není v přímo čitelném formátu"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
@@ -1276,10 +1296,6 @@ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 #, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
 
@@ -1595,14 +1611,14 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
@@ -1679,6 +1695,15 @@ msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 msgid " - skipped"
 msgstr " – přeskočeno"
 
+# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
+#, c-format
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
+
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
@@ -1686,10 +1711,6 @@ msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
@@ -1806,6 +1827,11 @@ msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly add a new user-id"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
@@ -1839,13 +1865,13 @@ msgstr "změnit heslo"
 msgid "export keys"
 msgstr "exportovat klíče"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1872,7 +1898,9 @@ msgstr "vypsat hash zprávy"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
-msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+#, fuzzy
+#| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
 msgstr ""
 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
@@ -2088,18 +2116,10 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 
@@ -2107,6 +2127,11 @@ msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
+
 #, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
@@ -2132,6 +2157,11 @@ msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
@@ -2421,6 +2451,9 @@ msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
@@ -2450,6 +2483,11 @@ msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
@@ -2459,6 +2497,9 @@ msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
@@ -2601,11 +2642,6 @@ msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
-# g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#, c-format
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
-
 #, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
@@ -2848,12 +2884,33 @@ msgid "[self-signature]"
 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
-msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
-msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Dobrý podpis od"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "klíč %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
@@ -2864,23 +2921,26 @@ msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgid "%d signature not checked due to an error\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
-msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
-msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
+msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
-msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr[0] ""
-"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
-msgstr[1] ""
-"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
-msgstr[2] ""
-"objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Dobrý podpis od"
+msgstr[1] "Dobrý podpis od"
+msgstr[2] "Dobrý podpis od"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -3080,9 +3140,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "uložit a ukončit"
 
@@ -3320,6 +3377,11 @@ msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není otisk\n"
@@ -3328,6 +3390,11 @@ msgstr "„%s“ není otisk\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in '%s': %s\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
+
 msgid "No matching user IDs."
 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 
@@ -3623,6 +3690,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
@@ -3795,6 +3866,10 @@ msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
 
 #, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
@@ -3810,10 +3885,6 @@ msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
-#, c-format
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
-
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
 
@@ -4115,6 +4186,14 @@ msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
 msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
@@ -4125,10 +4204,6 @@ msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velik
 msgid "Keyring"
 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
-
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
@@ -4252,6 +4327,10 @@ msgid "no keyserver known\n"
 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 #, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
@@ -4380,6 +4459,11 @@ msgstr "               použití %s klíče %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                alias „%s“"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Klíč k dispozici na: "
 
@@ -4577,24 +4661,6 @@ msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
-"certifikátu:\n"
-"„%.*s“\n"
-"Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
-"vytvořený %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Vložit heslo\n"
 
@@ -4602,20 +4668,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
-"uživatele: „%s“\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč OpenPGP:"
@@ -5328,14 +5382,14 @@ msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "transakce s databází důvěry je příliš dlouhá\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: adresář neexistuje!\n"
 
 #, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "k „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: nepodařilo se vytvořit záznam verze: %s"
 
@@ -5455,34 +5509,19 @@ msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
-msgstr ""
-
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending data: %s\n"
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
-msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "The binding %s is NOT known."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"The key %s raised a conflict with this binding (%s).  Since this binding's "
-"policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
@@ -5562,14 +5601,14 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
-#. file below.  We don't directly internationalize that text
-#. so that we can tweak it without breaking translations.
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
 msgid "TOFU detected a binding conflict"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
-#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
-#. there is only one choice in your language, repeat it.
+#. version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. there is only one choice in your language, repeat it.
 msgid "gGaAuUrRbB"
 msgstr ""
 
@@ -5577,48 +5616,55 @@ msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d year"
-msgid_plural "%d years"
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d month"
-msgid_plural "%d months"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d day"
-msgid_plural "%d days"
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d hour"
-msgid_plural "%d hours"
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d minute"
-msgid_plural "%d minutes"
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d second"
-msgid_plural "%d seconds"
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
@@ -5628,20 +5674,23 @@ msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "Failed to collect signature statistics for \"%s\" (key %s)\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Verified 0 messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s)."
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
-#. TRANSLATORS: The final %s is replaced by a string like
-#. "7 months, 1 day, 5 minutes, 0 seconds".
 #, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
 msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\" (key: %s, policy: %s) in the past %s."
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
@@ -5656,12 +5705,19 @@ msgstr ""
 msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: translate the below text.  We don't
-#. directly internationalize that text so that we can
-#. tweak it without breaking translations.
 #, c-format
-msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
-msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
@@ -5729,6 +5785,10 @@ msgstr "není nutné kontrolovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
 msgstr "není nutné aktualizovat databázi důvěry s modelem „%s“\n"
 
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "veřejný klíč %s nebyl nalezen: %s\n"
+
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "prosím proveďte --check-trustdb\n"
 
@@ -5808,6 +5868,11 @@ msgstr "[  neznámá   ]"
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[nedefinovaná]"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "žádná"
+
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  částečná  ]"
 
@@ -6878,10 +6943,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
 
@@ -7476,9 +7537,6 @@ msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "hledá se „%s“\n"
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "vypíše obsah CRL keše"
 
@@ -8031,9 +8089,6 @@ msgstr "nekontroluje se CRL pro"
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontroluje se CRL pro"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
-
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis"
 
@@ -8144,7 +8199,7 @@ msgstr "|N| nastavit maximální životnost klíčů SSH na N sekund"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Volby vynucující politiku hesel"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "nedovolit obejít politiku hesel"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8454,6 +8509,78 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "zrušeno uživatelem\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problém s agentem\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problém s agentem: %s\n"
+
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
+#~ "certifikátu:\n"
+#~ "„%.*s“\n"
+#~ "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
+#~ "vytvořený %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
+#~ "uživatele: „%s“\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "délka %u bitů, typ %s, klíč %s, vytvořený %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (podklíč na hlavním klíči ID %s)"
+
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+
+#~ msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+#~ msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "našli jste chybu… (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[1] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+#~ msgstr[2] ""
+#~ "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
+
 #~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
 #~ msgstr "výběr klíče pomocí „%s“ není jednoznačné\n"