po: Update Czech translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 4859eab..db44102 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013.
 #
 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
 #
 # „armor“ překládat jako „ASCII“
+# (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
 #
 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.17-git56b2bc2\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.21\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-11 22:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-01 11:14+0200\n"
 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #, c-format
@@ -82,6 +83,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
@@ -130,8 +134,8 @@ msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr ""
-"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: %"
-"s\n"
+"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
+"%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
@@ -150,27 +154,29 @@ msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
 msgstr ""
+"Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
+"povolit?"
 
 msgid "Allow"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit"
 
 msgid "Deny"
-msgstr ""
+msgstr "Zakázat"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%0A  %c"
+msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   %"
-"s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%"
-"0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
@@ -197,8 +203,8 @@ msgid "Reset Code"
 msgstr "Resetační kód"
 
 #, c-format
-msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
-msgstr "%s%%0A%%0APoužijte klávesnici čtečky."
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
 
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "Zopakujte resetační kód"
@@ -261,14 +267,14 @@ msgid_plural ""
 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
 msgstr[1] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
 msgstr[2] ""
-"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň %"
-"u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -295,8 +301,8 @@ msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
 
 #, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
-msgstr "Prosím, pro ochranu svého nového klíče%0A zadejte heslo"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
 
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
@@ -308,12 +314,12 @@ msgstr ""
 "@Volby:\n"
 " "
 
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr "běžet v režimu démona (na pozadí)"
+
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
 
-msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr "běžen v režimu démona (na pozadí)"
-
 msgid "verbose"
 msgstr "s dodatečnými informacemi"
 
@@ -362,14 +368,17 @@ msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr "dovolit klientům označit klíče za „důvěryhodné“"
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
-msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
+
+msgid "enable putty support"
+msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
@@ -774,12 +783,12 @@ msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
 
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr "gpg-agent neběží – spouštím jej\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se\n"
 
-# TODO: Plurals
+# TODO: Plural
 #, c-format
 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
-msgstr "čeká se na agenta %d sekund\n"
+msgstr "čeká se %d s, než se objeví agent\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
@@ -1315,14 +1324,14 @@ msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíč pro tento veřejný klíč \"%s\"!\n"
+msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
@@ -1680,12 +1689,12 @@ msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 "Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ověřit, šifrovat nebo dešifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -2383,13 +2392,13 @@ msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
 
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
+
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
-
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
@@ -2584,11 +2593,11 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Důvěřuji částečně\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Důvěřuji úplně\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
 
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
@@ -4273,7 +4282,7 @@ msgstr "problém s agentem: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
-msgstr "(hlavní ID klíče %s)"
+msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4369,6 +4378,16 @@ msgstr "důvod pro revokaci: "
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "revokační poznámka: "
 
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
+#. uppercase.  Below you will find the matching strings which
+#. should be translated accordingly and the letter changed to
+#. match the one in the answer string.
+#.
+#. i = please show me more information
+#. m = back to the main menu
+#. s = skip this key
+#. q = quit
+#.
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMuUsS"
 
@@ -4746,7 +4765,7 @@ msgstr "DSA klíč %s používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
 
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr "DSA klíč %s vyžaduje hash o délce %u bitů nebo více\n"
+msgstr "DSA klíč %s vyžaduje hash o délce %u nebo více bitů\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VAROVÁNÍ: konflikt hashe podpisu ve zprávě\n"
@@ -5068,6 +5087,14 @@ msgstr ""
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "použití modelu důvěry %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 "14 fixní délka na kterou se překládá see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
@@ -5153,8 +5180,8 @@ msgstr "požadováno %d částečné důvěry a %d úplné důvěry, model %s\n"
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, %"
-"df, %du\n"
+"hloubka: %d  platných: %3d  podepsaných: %3d  důvěra: %d-, %dq, %dn, %dm, "
+"%df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
@@ -5215,7 +5242,7 @@ msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr "volba „%s.50s“ není jednoznačná\n"
+msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
@@ -5233,10 +5260,6 @@ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "nalezena chyba v programu… (%s:%d)\n"
 
 #, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba při nahrávání „%s“: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
 
@@ -5289,10 +5312,10 @@ msgstr "Použití: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"list, export, import Keybox data\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 "Syntaxe: kbxutil [VOLBY] [SOUBORY]\n"
-"vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox)\n"
+"Vypisuje, exportuje, importuje schránku na klíče (keybox).\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
@@ -5425,6 +5448,9 @@ msgstr "||Prosím, zadejte resetační kód karty"
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "Resetační kód je příliš krátký; minimální délka je %d\n"
 
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr "|RN|Nový resetační kód"
 
@@ -5434,6 +5460,12 @@ msgstr "|AN|Nový PIN správce"
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Nový PIN"
 
+msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN správce a nový PIN správce"
+
+msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
+msgstr "||Prosím, zadejte PIN a nový PIN"
+
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "chyba při čtení aplikačních dat\n"
 
@@ -5495,7 +5527,7 @@ msgstr "ověření PIN správce je nyní prostřednictvím tohoto příkazu zak
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "přístup na %s se nezdařil – vadná OpenPGP karta?\n"
 
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
 msgstr "||Prosím, zadejte svůj PIN na klávesnici čtečky"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
@@ -5528,12 +5560,15 @@ msgstr "nepoužívat vnitřní ovladač CCID"
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr "|N|odpojovat se od karty po N sekundách nečinnosti"
 
-msgid "do not use a reader's keypad"
+msgid "do not use a reader's pinpad"
 msgstr "nepoužívat klávesnici čtečky"
 
 msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "zakázat používání správcovských příkazů karty"
 
+msgid "use variable length input for pinpad"
+msgstr "používat vstup o proměnné délce na klávesnici čtečky"
+
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Použití: scdaemon [možnosti] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
@@ -5566,7 +5601,7 @@ msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgstr "žádný dirmngr neběží – spouštím „%s“\n"
+msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
 
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "špatný formát proměnné prostředí DIRMNGR_INFO\n"
@@ -5626,7 +5661,7 @@ msgstr "počet odpovídajících certifikátů: %d\n"
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "hledání klíče pouze ve vyrovnávací paměti dirmngr neuspělo: %s\n"
 
-msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
 msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
 
 msgid "certificate has been revoked"
@@ -5800,17 +5835,17 @@ msgstr "žádný způsob užití neuveden – předpokládám všechna užití\
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "chyba při získání informací o způsobu užití klíče: %s\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgid "certificate should not have been used for certification\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro certifikování\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání OCSP odpovědi\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
 msgstr "certifikát neměl použit pro šifrování\n"
 
-msgid "certificate should have not been used for signing\n"
-msgstr "certifikát neměl být použit pro podepisování\n"
+msgid "certificate should not have been used for signing\n"
+msgstr "certifikát neměl být použit pro podepsání\n"
 
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikát není použitelný pro šifrování\n"
@@ -5877,7 +5912,7 @@ msgid "Enter the keygrip: "
 msgstr "Vložte keygrip: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40šestnáctkových číslic)\n"
+msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
 
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
@@ -5950,7 +5985,7 @@ msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 msgstr "Parametry, které budou použity v žádosti o certifikát:\n"
 
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
-msgstr "Nyní vytvořím žádost o certifikát. To může chvíli trvat…\n"
+msgstr "Nyní se vytváří žádost o certifikát. To může chvíli trvat…\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr "Hotovo. Nyní byste měli tuto žádost poslat svojí CA.\n"
@@ -6024,7 +6059,7 @@ msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "použít systémový dirmngr, je-li dostupný"
 
 msgid "never consult a CRL"
-msgstr "nikdy nenahlížet do  CRL"
+msgstr "nikdy nenahlížet do CRL"
 
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrolovat platnost pomocí OCSP"
@@ -6079,12 +6114,12 @@ msgstr "Použití: gpgsm [VOLBY] [SOUBORY] (-h pro nápovědu)"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 "Syntaxe: gpgsm [VOLBY] [SOUBORY]\n"
-"podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje pomocí protokolu S/MIME.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "užití: gpgsm [VOLBY] "
@@ -6136,9 +6171,6 @@ msgstr "chyba při ukládání certifikátu\n"
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "základní kontrola certifikátu selhala – neimportováno\n"
 
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
-
 #, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
 msgstr "chyba při získání uložených příznaků: %s\n"
@@ -6456,7 +6488,7 @@ msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 
 msgid "apply global default values"
-msgstr "Aplikovat globální implicitní hodnoty"
+msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr "získat adresáře s nastavením gpgconfu"
@@ -6639,6 +6671,1147 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [VOLBY] SOUBOR_SE_VZOREM\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "enable ssh-agent emulation"
+#~ msgstr "zapnout emulaci ssh-agenta"
+
+#~ msgid "error loading `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při nahrávání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+#~ msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
+
+#~ msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
+#~ msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
+
+#~ msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
+#~ msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
+
+#~ msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
+
+#~ msgid "connection to agent established\n"
+#~ msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
+
+#~ msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
+#~ msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
+
+#~ msgid "connection to the dirmngr established\n"
+#~ msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
+
+#~ msgid "deleting secret key not implemented\n"
+#~ msgstr "smazání tajného klíče není implementováno\n"
+
+#~ msgid " - skipped"
+#~ msgstr " – přeskočeno"
+
+#~ msgid "key %s: secret key already exists\n"
+#~ msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
+
+#~ msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
+#~ msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
+
+#~ msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
+#~ msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
+
+#~ msgid "   (%d) ECDSA and ECDH\n"
+#~ msgstr "   (%d) ECDSA a ECDH\n"
+
+#~ msgid "  (%d) ECDSA (sign only)\n"
+#~ msgstr "  (%d) ECDSA (pouze pro podpis)\n"
+
+#~ msgid "  (%d) ECDSA (set your own capabilities)\n"
+#~ msgstr "  (%d) ECDSA (nastavit si vlastní použití)\n"
+
+#~ msgid "  (%d) ECDH (encrypt only)\n"
+#~ msgstr "  (%d) ECDH (pouze pro šifrování)\n"
+
+#~ msgid "rounded to %u bits\n"
+#~ msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#~ msgid "requesting key from `%s'\n"
+#~ msgstr "požaduji klíč z „%s“\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem "
+#~ "8 bitů\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkl(a) tajný klíč příslušející OpenPGP "
+#~ "certifikátu:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to import the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím, zadejte heslo, abyste mohl(a) importovat tajný klíč příslušející "
+#~ "OpenPGP certifikátu:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%s\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s\n"
+#~ "„%.*s“\n"
+#~ "%ubitový klíč %s, ID %s,\n"
+#~ "vytvořen %s%s.\n"
+
+#~ msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
+#~ msgstr "%s klíč %s používá nebezpečný (%zubitový) hash\n"
+
+#~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+#~ msgstr "alokace popisovače keyDB se nezdařila\n"
+
+#~ msgid "line %d: invalid serial number\n"
+#~ msgstr "řádek %d: neplatné sériové číslo\n"
+
+#~ msgid "line %d: invalid issuer name label `%.*s'\n"
+#~ msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%.*s“\n"
+
+#~ msgid "line %d: invalid issuer name `%s' at pos %d\n"
+#~ msgstr "řádek %d: neplatný název vydavatele „%s“ na pozici %d\n"
+
+#~ msgid "line %d: invalid date given\n"
+#~ msgstr "řádek %d: zadáno neplatné datum\n"
+
+#~ msgid "line %d: error getting signing key by keygrip `%s': %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "řádek %d: chyba při získávání podpisového klíče podle keygripu „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
+#~ msgstr "řádek %d: zadán neplatný algoritmus hashe\n"
+
+#~ msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
+#~ msgstr "Vytvořit sám sebou podepsaný certifikát? (a/N)"
+
+#~ msgid "These parameters are used:\n"
+#~ msgstr "Budou použity tyto parametry:\n"
+
+#~ msgid "Now creating self-signed certificate.  "
+#~ msgstr "Nyní se vytváří sám sebou podepsaný certifikát. "
+
+#~ msgid "This may take a while ...\n"
+#~ msgstr "To může chvíli trvat…\n"
+
+# Ready ve významu finished po vygenerování certifikátu
+#~ msgid "Ready.\n"
+#~ msgstr "Hotovo.\n"
+
+#~ msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
+#~ msgstr "zámek keše certifikát nelze inicializovat: %s\n"
+
+#~ msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
+#~ msgstr "zámek pro čtení keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+
+#~ msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
+#~ msgstr "zámek pro zápis keše certifikátů nelze získat: %s\n"
+
+#~ msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
+#~ msgstr "zámek keše certifikátů nelze uvolnit: %s\n"
+
+# TODO: plural
+#~ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
+#~ msgstr "%u certifikátů bude z keše vyřazeno\n"
+
+#~ msgid "can't access directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "k adresáři „%s“ nelze přistoupit: %s\n"
+
+#~ msgid "can't parse certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ nelze rozebrat: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate `%s' already cached\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ je již v keši\n"
+
+#~ msgid "trusted certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "zaveden důvěryhodný certifikát „%s“\n"
+
+#~ msgid "certificate `%s' loaded\n"
+#~ msgstr "certifikát „%s“ zaveden\n"
+
+#~ msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
+#~ msgstr " otisk SHA1 = %s\n"
+
+#~ msgid "   issuer ="
+#~ msgstr "vydavatel ="
+
+# XXX: align with msgid "   issuer ="
+#~ msgid "  subject ="
+#~ msgstr "  subjekt ="
+
+#~ msgid "error loading certificate `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zavádění certifikátu „%s“: %s\n"
+
+# XXX: Align with msgid "runtime cached certificates:"
+#~ msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
+#~ msgstr "   trvale zavedených certifikátů: %u\n"
+
+# XXX: Align with msgid "permanently loaded certificates:"
+#~ msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
+#~ msgstr "za běhu nakešovaných certifikátů: %u\n"
+
+#~ msgid "certificate already cached\n"
+#~ msgstr "certifikát již v keši\n"
+
+#~ msgid "certificate cached\n"
+#~ msgstr "certifikát uložen do keše\n"
+
+#~ msgid "error caching certificate: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při ukládání certifikátu do keše: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid SHA1 fingerprint string `%s'\n"
+#~ msgstr "neplatný řetězec otisku SHA1 „%s“\n"
+
+#~ msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při stahování certifikátu určeného sériovým číslem: %s\n"
+
+#~ msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při stahovaní certifikátu určeného subjektem: %s\n"
+
+#~ msgid "no issuer found in certificate\n"
+#~ msgstr "v certifikátu nebyl nalezen vydavatel\n"
+
+#~ msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zjišťování authorityKeyIdentifier: %s\n"
+
+#~ msgid "creating directory `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se adresář „%s“\n"
+
+#~ msgid "error creating directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání adresáře „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "ignoring database dir `%s'\n"
+#~ msgstr "adresář databáze „%s“ nebude brán zřetel\n"
+
+#~ msgid "error reading directory `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení adresáře „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "removing cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraňuje se soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "not removing file `%s'\n"
+#~ msgstr "soubor „%s“ nebude neodstraněn\n"
+
+#~ msgid "error closing cache file: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zavírání souboru keše: %s\n"
+
+#~ msgid "failed to open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error creating new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při vytváření nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error writing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zápisu nového kešového dir souboru „%s: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing new cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání nového kešového dir souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "new cache dir file `%s' created\n"
+#~ msgstr "nový kešový dir soubor „%s“ vytvořen\n"
+
+#~ msgid "failed to re-open cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "znovu otevření kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "first record of `%s' is not the version\n"
+#~ msgstr "první záznam „%s“ není verze\n"
+
+#~ msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
+#~ msgstr "stará verze adresáře s keší – bude vyčištěna\n"
+
+#~ msgid "old version of cache directory - giving up\n"
+#~ msgstr "stará verze adresáře s keší – nelze pokračovat\n"
+
+#~ msgid "extra field detected in crl record of `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena nadbytečná položka v záznamu CRL „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "invalid line detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný řádek %2$u v „%1$s\n"
+
+#~ msgid "duplicate entry detected in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "nalezena duplicitní položka v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "unsupported record type in `%s' line %u skipped\n"
+#~ msgstr "nepodporovaný typ záznamu v „%s“ na řádku %u přeskočen\n"
+
+#~ msgid "invalid issuer hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatný haš vydavatele v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "no issuer DN in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "v „%s“ na řádku %u chybí DN vydavatele\n"
+
+#~ msgid "invalid timestamp in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "neplatné časové razítko v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "WARNING: invalid cache file hash in `%s' line %u\n"
+#~ msgstr "POZOR: neplatný haš souboru keše v „%s“ na řádku %u\n"
+
+#~ msgid "detected errors in cache dir file\n"
+#~ msgstr "v kešovém dir souboru nalezeny chyby\n"
+
+#~ msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
+#~ msgstr "prosím, zjistěte příčinu a soubor ručně smažte\n"
+
+#~ msgid "failed to create temporary cache dir file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "založení dočasného kešového dir souboru „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při přejmenování „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "can't hash `%s': %s\n"
+#~ msgstr "nelze vypočítat haš „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při nastavování hašovacího kontextu MD5: %s\n"
+
+#~ msgid "error hashing `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid formatted checksum for `%s'\n"
+#~ msgstr "chybně zformátovaný kontrolní součet souboru „%s“\n"
+
+#~ msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
+#~ msgstr "otevřeno příliš mnoho kešových souborů, další již nelze otevřít\n"
+
+#~ msgid "opening cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "otevírá se kešový soubor „%s“\n"
+
+#~ msgid "error opening cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při otevírání kešového souboru „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error initializing cache file `%s' for reading: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při inicializaci kešového souboru „%s pro čtení: %s\n"
+
+#~ msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
+#~ msgstr "unlock_db_file zavoláno na zavřený soubor\n"
+
+#~ msgid "calling unlock_db_file on an unlocked file\n"
+#~ msgstr "unlock_db_file zavoláno na nezamčeném souboru\n"
+
+#~ msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
+#~ msgstr "výroba nového objektu keše selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
+#~ msgstr "pro vydavatele s ID %s není dostupný žádný CRL\n"
+
+#~ msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nakešovaný CRL pro vydavatele s ID %s příliš starý; aktualizace "
+#~ "vyžadována\n"
+
+# TODO: plural
+#~ msgid ""
+#~ "force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
+#~ "required\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "force-crl-refresh je aktivováno a %d minut uplynulo vydavateli s ID %s, "
+#~ "aktualizace je požadována\n"
+
+#~ msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "force-crl-required je u vydavatele s ID %s aktivováno, aktualizace je "
+#~ "požadována\n"
+
+# CRL for issuer překládat jako CRL pro vydavatele, prože CRL může mít jiného
+# vydavatele než je vydavatel odvolaných certifikátů (tzv. indirect CRL)
+#~ msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
+#~ msgstr "dostupný CRL pro vydavatele ID %s nemůže být použit\n"
+
+#~ msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nakešovaný CRL pro vydavatele ID %s je pozměněný, je třeba jej "
+#~ "aktualizovat\n"
+
+# XXX: The message is followed by the serial number
+# TODO: Use c-format
+#~ msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
+#~ msgstr "POZOR: neplatná délka záznamu v keši pod sériovým číslem "
+
+#~ msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
+#~ msgstr "problém se čtením záznamu keše pro sériové číslo %s: %s\n"
+
+#~ msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
+#~ msgstr "sériové číslo %s není platné, důvod=%02X  datum=%.15s\n"
+
+#~ msgid "S/N %s is valid, it is not listed in the CRL\n"
+#~ msgstr "sériové číslo %s je platné, není na seznamu CRL\n"
+
+#~ msgid "error getting data from cache file: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání dat ze souboru keše: %s\n"
+
+#~ msgid "unknown hash algorithm `%s'\n"
+#~ msgstr "neznámý hašovací algoritmus „%s“\n"
+
+#~ msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "gcry_md_open selhalo na algoritmu %d: %s\n"
+
+#~ msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
+#~ msgstr "z libksba obdržen neplatný S-výraz\n"
+
+#~ msgid "converting S-expression failed: %s\n"
+#~ msgstr "převod S-výrazu se nezdařil: %s\n"
+
+#~ msgid "creating S-expression failed: %s\n"
+#~ msgstr "výroba S-výrazu selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
+#~ msgstr "ksba_crl_parse selhal: %s\n"
+
+#~ msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zjišťování časů aktualizace CRL %s\n"
+
+#~ msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
+#~ msgstr "časy aktualizace tohoto CRL: tento=%s příští=%s\n"
+
+#~ msgid "nextUpdate not given; assuming a validity period of one day\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nextUpdate neuvedeno, předpokládaná perioda platnosti bude jeden den\n"
+
+#~ msgid "error getting CRL item: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání položky CRL: %s\n"
+
+#~ msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
+#~ msgstr "chyba vkládání položky do dočasného souboru keše: %s\n"
+
+#~ msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
+#~ msgstr "v CRL nebyl nalezen žádný vydavatel CRL: %s\n"
+
+#~ msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "certifikát vydavatele CRL bude hledán podle authorityKeyIdentifier\n"
+
+#~ msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
+#~ msgstr "ověřování podpisu CRL selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při kontrole platnosti certifikátu vydavatele CRL: %s\n"
+
+#~ msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání ksba_crl_new selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání ksba_crl_set_reader selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "removed stale temporary cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "odstraněn zastaralý dočasný soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "problem removing stale temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "problém s odstraňováním zastaralého dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error creating temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání crl_parse_insert selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error finishing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při dokončování dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error closing temporary cache file `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při uzavírání dočasného souboru keše „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "POZOR: nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s – stejně "
+#~ "bude nahrán\n"
+
+#~ msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
+#~ msgstr "nový CRL je stále příliš starý; jeho platnost vypršela %s\n"
+
+#~ msgid "unknown critical CRL extension %s\n"
+#~ msgstr "neznámé kritické rozšíření CRL %s\n"
+
+#~ msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení rozšíření CRL: %s\n"
+
+#~ msgid "creating cache file `%s'\n"
+#~ msgstr "vytváří se soubor keše „%s“\n"
+
+#~ msgid "problem renaming `%s' to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "problém s přejmenováním „%s“ na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
+#~ "program start\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "aktualizace souboru DIR selhalo – záznam keše bude při příštím startu "
+#~ "programu ztracen\n"
+
+#~ msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
+#~ msgstr "Zahajuje se výpis CRL (získán přes %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ " ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
+#~ "update!\n"
+#~ msgstr ""
+#~ " CHYBA: CRL nebude použit, protože i po aktualizaci byl příliš starý!\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ " ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
+#~ msgstr " CHYBA: CRL nebude použit kvůli neznámému kritickému rozšíření!\n"
+
+#~ msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
+#~ msgstr " CHYBA: CRL nebude použit\n"
+
+#~ msgid " ERROR: This cached CRL may has been tampered with!\n"
+#~ msgstr " CHYBA: Tento nakešovaný CRL byl možná pozměněn!\n"
+
+#~ msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
+#~ msgstr " POZOR: neplatná délka záznamu keše\n"
+
+#~ msgid "problem reading cache record: %s\n"
+#~ msgstr "problém se čtením záznamu keše: %s\n"
+
+#~ msgid "problem reading cache key: %s\n"
+#~ msgstr "problém se čtením klíče keše: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení položky keše z databáze: %s\n"
+
+#~ msgid "End CRL dump\n"
+#~ msgstr "Konec výpisu CRL\n"
+
+#~ msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání crl_fetch přes DP selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání crl_cache_insert přes DP selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání crl_cache_insert přes vydavatele selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
+#~ msgstr "tabulka mapování čtenáře na soubor je plná – čeká se\n"
+
+#~ msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
+#~ msgstr "namísto „https“ se použije „http“\n"
+
+# Poslední argument je název protokolu
+#~ msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
+#~ msgstr "Přístup k CRL není možný kvůli vypnutému %s\n"
+
+#~ msgid "error initializing reader object: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
+
+#~ msgid "URL `%s' redirected to `%s' (%u)\n"
+#~ msgstr "URL „%s“ přesměrováno na „%s“ (%u)\n"
+
+#~ msgid "too many redirections\n"
+#~ msgstr "příliš mnoho přesměrování\n"
+
+#~ msgid "error retrieving `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error retrieving `%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba při získávání „%s“: status HTTP je %u\n"
+
+#~ msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
+#~ msgstr "dohledání certifikátu nemožné kvůli vypnutému %s\n"
+
+#~ msgid "use OCSP instead of CRLs"
+#~ msgstr "místo CRL použije OCSP"
+
+#~ msgid "check whether a dirmngr is running"
+#~ msgstr "zjistí, jestli dirmngr běží"
+
+#~ msgid "add a certificate to the cache"
+#~ msgstr "přidá certifikát do keše"
+
+#~ msgid "validate a certificate"
+#~ msgstr "ověří platnost certifikátu"
+
+#~ msgid "lookup a certificate"
+#~ msgstr "vyhledá certifikát"
+
+#~ msgid "lookup only locally stored certificates"
+#~ msgstr "hledá pouze mezi lokálně uloženými certifikáty"
+
+#~ msgid "expect an URL for --lookup"
+#~ msgstr "u --lookup očekává URL"
+
+#~ msgid "load a CRL into the dirmngr"
+#~ msgstr "zavede CRL do dirmngr"
+
+#~ msgid "special mode for use by Squid"
+#~ msgstr "zvláštní režim pro použití se Squidem"
+
+#~ msgid "certificates are expected in PEM format"
+#~ msgstr "certifikáty budou očekávány ve formátu PEM"
+
+#~ msgid "force the use of the default OCSP responder"
+#~ msgstr "vynutí použití výchozího OCSP odpovídače"
+
+#~ msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Použití: dirmngr-client [VOLBY] [CERT_SOUBOR|VZOR] (-h pro nápovědu)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
+#~ "Test an X.509 certificate against a CRL or do an OCSP check\n"
+#~ "The process returns 0 if the certificate is valid, 1 if it is\n"
+#~ "not valid and other error codes for general failures\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr-client [VOLBY] [CERT_SOUBOR|VZOR]\n"
+#~ "Vyzkouší X.509 certifikát proti CRL nebo OCSP.\n"
+#~ "Proces vrátí 0, pokud je certifikát platný, 1, pokud není platný nebo "
+#~ "jiný\n"
+#~ "chybový kód značící obecné selhání.\n"
+
+#~ msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení certifikátu ze standardního vstupu: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading certificate from `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení certifikátu ze „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate too large to make any sense\n"
+#~ msgstr "certifikát je příliš velký, než aby dával smysl\n"
+
+#~ msgid "lookup failed: %s\n"
+#~ msgstr "hledání selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "loading CRL `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zavádění CRL „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
+#~ msgstr "démon dirmngr běží\n"
+
+#~ msgid "validation of certificate failed: %s\n"
+#~ msgstr "ověření platnosti certifikátu selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate is valid\n"
+#~ msgstr "certifikát je platný\n"
+
+#~ msgid "certificate has been revoked\n"
+#~ msgstr "certifikát byl odvolán\n"
+
+#~ msgid "certificate check failed: %s\n"
+#~ msgstr "kontrola certifikátu selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "got status: `%s'\n"
+#~ msgstr "obdržen status: „%s“\n"
+
+#~ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zápisu kódování base64: %s\n"
+
+#~ msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+#~ msgstr "alokace kontextu assuan selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "apparently no running dirmngr\n"
+#~ msgstr "dirmngr zjevně neběží\n"
+
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "žádný dirmngr neběží – jeden bude spuštěn\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+#~ msgstr "k dirmngr se nelze připojit: %s\n"
+
+#~ msgid "unsupported inquiry `%s'\n"
+#~ msgstr "nepodporovaný dotaz „%s“\n"
+
+#~ msgid "absolute file name expected\n"
+#~ msgstr "očekáván absolutní název souboru\n"
+
+#~ msgid "looking up `%s'\n"
+#~ msgstr "hledá se „%s“\n"
+
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "poběží jako služba Windows (na pozadí)"
+
+#~ msgid "list the contents of the CRL cache"
+#~ msgstr "vypíše obsah CRL keše"
+
+#~ msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
+#~ msgstr "|SOUBOR|zavede CRL ze SOUBORU do keše"
+
+#~ msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
+#~ msgstr "|URL|stáhne CRL z URL"
+
+#~ msgid "shutdown the dirmngr"
+#~ msgstr "vypne dirmngr"
+
+#~ msgid "flush the cache"
+#~ msgstr "vyprázdní keš"
+
+#~ msgid "run without asking a user"
+#~ msgstr "běží bez dotazování se uživatele"
+
+#~ msgid "force loading of outdated CRLs"
+#~ msgstr "vynutí zavedení zastaralých CRL"
+
+#~ msgid "allow sending OCSP requests"
+#~ msgstr "povolí odesílání OCSP dotazů"
+
+#~ msgid "inhibit the use of HTTP"
+#~ msgstr "zakáže použití HTTP"
+
+#~ msgid "inhibit the use of LDAP"
+#~ msgstr "zakáže použití LDAP"
+
+#~ msgid "ignore HTTP CRL distribution points"
+#~ msgstr "ignoruje HTTP distribuční místa CRL "
+
+#~ msgid "ignore LDAP CRL distribution points"
+#~ msgstr "ignoruje LDAP distribuční místa CRL"
+
+#~ msgid "ignore certificate contained OCSP service URLs"
+#~ msgstr "ignoruje URL služby OCSP uvedené v certifikátu"
+
+#~ msgid "|URL|redirect all HTTP requests to URL"
+#~ msgstr "|URL|všechny HTTP požadavky přesměruje na URL"
+
+#~ msgid "|HOST|use HOST for LDAP queries"
+#~ msgstr "|STROJ|pro LDAP dotazy použije STROJ"
+
+#~ msgid "do not use fallback hosts with --ldap-proxy"
+#~ msgstr "nepoužije náhradní stroje s --ldap-proxy"
+
+#~ msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
+#~ msgstr "|SOUBOR|načte seznam LDAP serverů ze SOUBORU"
+
+#~ msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
+#~ msgstr ""
+#~ "na seznam serverů přidá nové servery nalezené v místech distribuce CRL"
+
+#~ msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
+#~ msgstr "|N|nastaví časový limit pro LDAP na N sekund"
+
+#~ msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
+#~ msgstr "|URL|použije OCSP odpovídače na URL"
+
+#~ msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
+#~ msgstr "|OTISK|OCSP odpovědi podepsané podle OTISKU"
+
+#~ msgid "|N|do not return more than N items in one query"
+#~ msgstr "|N|nevrací více jak N položek na jeden dotaz"
+
+#~ msgid ""
+#~ "@\n"
+#~ "(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
+#~ "options)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "@\n"
+#~ "(Úplný seznam příkazů a voleb naleznete v „info“ manuálu.)\n"
+
+#~ msgid "Usage: dirmngr [options] (-h for help)"
+#~ msgstr "Použití: dirmngr [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr [options] [command [args]]\n"
+#~ "LDAP and OCSP access for GnuPG\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
+#~ "LDAP a OCSP přístup z GnuPG\n"
+
+#~ msgid "valid debug levels are: %s\n"
+#~ msgstr "platné úrovně ladění jsou: %s\n"
+
+#~ msgid "usage: dirmngr [options] "
+#~ msgstr "použití: dirmngr [VOLBY] "
+
+#~ msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
+#~ msgstr "dvojtečky v názvu socketu jsou nepřípustné\n"
+
+#~ msgid "fetching CRL from `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "stahování CRL z „%s„ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "processing CRL from `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "zpracování CRL z „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
+#~ msgstr "%s:%u: řádek je příliš dlouhý – přeskočen\n"
+
+#~ msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
+#~ msgstr "%s:%u: zjištěn neplatný otisk\n"
+
+#~ msgid "%s:%u: read error: %s\n"
+#~ msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
+
+#~ msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
+#~ msgstr "%s:%u: nepořádek na konci řádku ignorován\n"
+
+#~ msgid "SIGHUP received - re-reading configuration and flushing caches\n"
+#~ msgstr "přijat SIGHUP – konfigurace bude znovu načtena a keš vyprázdněna\n"
+
+#~ msgid "SIGUSR2 received - no action defined\n"
+#~ msgstr "přijat SIGUSR2 – žádná akce nedefinována\n"
+
+#~ msgid "SIGTERM received - shutting down ...\n"
+#~ msgstr "přijat SIGTERM – vypíná se…\n"
+
+# TODO: plural
+#~ msgid "SIGTERM received - still %d active connections\n"
+#~ msgstr "přijat SIGTERM – stále aktivních spojení: %d\n"
+
+#~ msgid "shutdown forced\n"
+#~ msgstr "vypnutí vynuceno\n"
+
+#~ msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
+#~ msgstr "přijat SIGINT – okamžité vypnutí\n"
+
+#~ msgid "signal %d received - no action defined\n"
+#~ msgstr "přijat signál č. %d – žádná akce nedefinována\n"
+
+#~ msgid "return all values in a record oriented format"
+#~ msgstr "vrátí všechny hodnoty v záznamově orientovaném formátu"
+
+#~ msgid "|NAME|ignore host part and connect through NAME"
+#~ msgstr "|NÁZEV|ignoruje část se strojem a připojí se skrze NÁZEV"
+
+#~ msgid "|NAME|connect to host NAME"
+#~ msgstr "|NÁZEV|připojí se ke strojí NÁZEV"
+
+#~ msgid "|N|connect to port N"
+#~ msgstr "|N|připojí se na port N"
+
+#~ msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
+#~ msgstr "|JMÉNO|pro autentizaci použije JMÉNO uživatele"
+
+#~ msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
+#~ msgstr "|HESLO|pro autentizaci použije HESLO"
+
+#~ msgid "take password from $DIRMNGR_LDAP_PASS"
+#~ msgstr "heslo získá z $DIRMNGR_LDAP_PASS"
+
+#~ msgid "|STRING|query DN STRING"
+#~ msgstr "|ŘETĚZEC|dotáže se na DN ŘETĚZEC"
+
+#~ msgid "|STRING|use STRING as filter expression"
+#~ msgstr "|ŘETĚZEC|jako filtrující výraz použije ŘETĚZEC"
+
+#~ msgid "|STRING|return the attribute STRING"
+#~ msgstr "|ŘETĚZEC|vrátí atribut ŘETĚZEC"
+
+#~ msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
+#~ msgstr "Použití: dirmngr_ldap [VOLBY] [URL] (-h pro nápovědu)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
+#~ "Internal LDAP helper for Dirmngr.\n"
+#~ "Interface and options may change without notice.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Syntaxe: dirmngr_ldap [VOLBY] [URL]\n"
+#~ "Vnitřní LDAP pomůcka pro pro Dirmngr.\n"
+#~ "Rozhraní a volby se mohou bez upozornění změnit.\n"
+
+#~ msgid "invalid port number %d\n"
+#~ msgstr "neplatné číslo portu %d\n"
+
+#~ msgid "scanning result for attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "ve výsledku se hledá atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "error writing to stdout: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zápisu na standardní výstup: %s\n"
+
+#~ msgid "          available attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "          dostupný atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "attribute `%s' not found\n"
+#~ msgstr "atribut „%s“ nenalezen\n"
+
+#~ msgid "found attribute `%s'\n"
+#~ msgstr "nalezen atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "processing url `%s'\n"
+#~ msgstr "zpracovává se URL „%s“\n"
+
+#~ msgid "          user `%s'\n"
+#~ msgstr "          uživatel „%s“\n"
+
+#~ msgid "          pass `%s'\n"
+#~ msgstr "          heslo „%s“\n"
+
+#~ msgid "          host `%s'\n"
+#~ msgstr "          stroj „%s“\n"
+
+#~ msgid "          port %d\n"
+#~ msgstr "          port %d\n"
+
+#~ msgid "            DN `%s'\n"
+#~ msgstr "            DN „%s“\n"
+
+#~ msgid "        filter `%s'\n"
+#~ msgstr "        filtr „%s“\n"
+
+#~ msgid "          attr `%s'\n"
+#~ msgstr "          atribut „%s“\n"
+
+#~ msgid "no host name in `%s'\n"
+#~ msgstr "v „%s“ chybí název stroje\n"
+
+#~ msgid "no attribute given for query `%s'\n"
+#~ msgstr "u dotazu „%s“ nezadán žádný atribut\n"
+
+#~ msgid "WARNING: using first attribute only\n"
+#~ msgstr "POZOR: použije se pouze první atribut\n"
+
+#~ msgid "LDAP init to `%s:%d' failed: %s\n"
+#~ msgstr "Inicializace LDAP u „%s:%d“ selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "binding to `%s:%d' failed: %s\n"
+#~ msgstr "napojení k „%s:%d“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "searching `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "vyhledávání „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "`%s' is not an LDAP URL\n"
+#~ msgstr "„%s“ není LDAP URL\n"
+
+#~ msgid "`%s' is an invalid LDAP URL\n"
+#~ msgstr "„%s“ není platní LDAP URL\n"
+
+#~ msgid "error allocating memory: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
+
+#~ msgid "error printing log line: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při tisknutí řádku protokolu: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení protokolu z ldapové obálky č. %d: %s\n"
+
+#~ msgid "pth_event failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_event selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "pth_wait failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce pth_wait selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "ldap wrapper %d ready"
+#~ msgstr "ldapová obálka %d připravena"
+
+#~ msgid "ldap wrapper %d ready: timeout\n"
+#~ msgstr "ldapová obálka %d připravena: čas vypršel\n"
+
+#~ msgid "ldap wrapper %d ready: exitcode=%d\n"
+#~ msgstr "ldapová obálka %d připravena: návratový kód = %d\n"
+
+#~ msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "čekání na ldapovou obálku %d selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
+#~ msgstr "ldapová obálka %d se zasekla – bude zabita\n"
+
+#~ msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zakládání vlákna ovládajícího obálku LDAPu: %s\n"
+
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "čtení z ldapové obálky %d selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
+#~ msgstr "v názvu stroje je neplatný znak 0x%02x – nepřidáno\n"
+
+#~ msgid "adding `%s:%d' to the ldap server list\n"
+#~ msgstr "na seznam LDAP serverů bude zařazen „%s:%d“\n"
+
+#~ msgid "malloc failed: %s\n"
+#~ msgstr "funkce malloc selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "start_cert_fetch: invalid pattern `%s'\n"
+#~ msgstr "start_cert_fetch: chybný vzor „%s“\n"
+
+#~ msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
+#~ msgstr "ldap_search přesáhl omezení velikosti serveru\n"
+
+#~ msgid "invalid canonical S-expression found\n"
+#~ msgstr "nalezen neplatný kanonický S-výraz\n"
+
+#~ msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
+#~ msgstr "gcry_md_open selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
+#~ msgstr "jejda: ksba_cert_hash selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "bad URL encoding detected\n"
+#~ msgstr "zjištěno chybné kódování URL\n"
+
+#~ msgid "error reading from responder: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení z odpovídače: %s\n"
+
+#~ msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
+#~ msgstr "odpověď serveru je příliš velká, limit je %d bajtů\n"
+
+#~ msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
+#~ msgstr "OCSP dotaz není možný, protože HTTP je zakázáno\n"
+
+#~ msgid "error setting OCSP target: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
+
+#~ msgid "error building OCSP request: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při sestavování OCSP dotazu: %s\n"
+
+#~ msgid "error connecting to `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při připojování na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error reading HTTP response for `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při čtení HTTP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "error accessing `%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "chyba přístupu k „%s“: status HTTP %u\n"
+
+#~ msgid "error parsing OCSP response for `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba při rozebírání OCSP odpovědi od „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "OCSP responder at `%s' status: %s\n"
+#~ msgstr "Stav odpovídače OCSP na „%s“: %s\n"
+
+#~ msgid "hashing the OCSP response for `%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "hašování OCSP odpovědi pro „%s“ selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
+#~ msgstr "nepodepsáno výchozím OCSP certifikátem podepisovatele"
+
+#~ msgid "only SHA-1 is supported for OCSP responses\n"
+#~ msgstr "v OCSP odpovědích je podporováno jen SHA-1\n"
+
+#~ msgid "allocating list item failed: %s\n"
+#~ msgstr "alokování prvku seznamu selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error getting responder ID: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zjišťování ID odpovídače: %s\n"
+
+#~ msgid "no suitable certificate found to verify the OCSP response\n"
+#~ msgstr "žádný vhodný certifikát pro ověření OCSP odpovědi nebyl nalezen\n"
+
+#~ msgid "issuer certificate not found: %s\n"
+#~ msgstr "certifikát vydavatele nenalezen: %s\n"
+
+#~ msgid "caller did not return the target certificate\n"
+#~ msgstr "volající nevrátil cílový certifikát\n"
+
+#~ msgid "caller did not return the issuing certificate\n"
+#~ msgstr "volající nevrátil vydávající certifikát\n"
+
+#~ msgid "failed to allocate OCSP context: %s\n"
+#~ msgstr "alokace OCSP kontextu selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
+#~ msgstr "authorityInfoAccess nelze získat: %s\n"
+
+#~ msgid "no default OCSP responder defined\n"
+#~ msgstr "žádný výchozí OCSP odpovídač nedefinován\n"
+
+#~ msgid "no default OCSP signer defined\n"
+#~ msgstr "žádný výchozí OCSP podepisovatel nedefinován\n"
+
+#~ msgid "using default OCSP responder `%s'\n"
+#~ msgstr "použije se výchozí OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#~ msgid "using OCSP responder `%s'\n"
+#~ msgstr "použije se OCSP odpovídač „%s“\n"
+
+#~ msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
+#~ msgstr "nepodařilo se ustanovit hašovací kontext OCSP: %s\n"
+
+#~ msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při zjišťování OCSP stavu cílového certifikátu: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate status is: %s  (this=%s  next=%s)\n"
+#~ msgstr "stav certifikátu je: %s (nyní=%s, příště=%s)\n"
+
+# status
+#~ msgid "good"
+#~ msgstr "dobrý"
+
+#~ msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
+#~ msgstr "certifikát byl odvolán kdy: %s, důvod: %s\n"
+
+#~ msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
+#~ msgstr "OCSP odpovídač vrátil stav v budoucnosti\n"
+
+#~ msgid "OCSP responder returned a non-current status\n"
+#~ msgstr "OCSP odpovídač vrátil ne současný stav\n"
+
+#~ msgid "OCSP responder returned an too old status\n"
+#~ msgstr "OCSP odpovídač vrátil příliš starý stav\n"
+
+#~ msgid "assuan_inquire(%s) failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání assuan_inquire(%s) selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "ldapserver missing"
+#~ msgstr "chybí ldapserver (LDAP server)"
+
+#~ msgid "serialno missing in cert ID"
+#~ msgstr "v ID certifikátu chybí serialno (sériové číslo)"
+
+#~ msgid "assuan_inquire failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání assuan_inquire selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "fetch_cert_by_url failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání fetch_cert_by_url selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "error sending data: %s\n"
+#~ msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#~ msgid "start_cert_fetch failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání start_cert_fetch selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "fetch_next_cert failed: %s\n"
+#~ msgstr "volání fetch_next_cert selhalo: %s\n"
+
+#~ msgid "max_replies %d exceeded\n"
+#~ msgstr "max_replies (max. odpovědí) %d překročeno\n"
+
+#~ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
+#~ msgstr "řídící strukturu nelze alokovat: %s\n"
+
+#~ msgid "failed to initialize the server: %s\n"
+#~ msgstr "inicializace serveru selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
+#~ msgstr "registrace příkazu u Assuanu selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "Assuan accept problem: %s\n"
+#~ msgstr "problém příjmu Assuanu: %s\n"
+
+#~ msgid "Assuan processing failed: %s\n"
+#~ msgstr "zpracování Assuanu se nezdařilo: %s\n"
+
+#~ msgid "accepting root CA not marked as a CA"
+#~ msgstr "kořenová CA, která není označena jako CA, bude přijata"
+
+#~ msgid "CRL checking too deeply nested\n"
+#~ msgstr "kontrola CRL se zanořila příliš hluboko\n"
+
+#~ msgid "not checking CRL for"
+#~ msgstr "nekontroluje se CRL pro"
+
+#~ msgid "checking CRL for"
+#~ msgstr "kontroluje se CRL pro"
+
+#~ msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+#~ msgstr "provoz v režimu kompatibility – řetěz certifikátů nezkontrolován!\n"
+
+#~ msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
+#~ msgstr "sám sebou podepsaný certifikát má CHYBNÝ podpis"
+
+#~ msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
+#~ msgstr "kontrola důvěryhodnosti kořenového certifikátu selhala: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate chain is good\n"
+#~ msgstr "řetěz certifikátů je v pořádku\n"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA požaduje použití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
+
+#~ msgid "certificate should have not been used for CRL signing\n"
+#~ msgstr "certifikát by neměl být použit pro podepisování CRL\n"
+
+#~ msgid "|ADDR|connect to Assuan server at ADDR"
+#~ msgstr "|ADRESA|připojit se na socket Assuanu na ADRESE"
+
+#~ msgid "reload all or a given component"
+#~ msgstr "znovu načíst všechny nebo zadané komponenty"
+
+#~ msgid "kill a given component"
+#~ msgstr "zabít zadanou komponentu"
+
 #~ msgid "Command> "
 #~ msgstr "Příkaz> "
 
@@ -6995,9 +8168,6 @@ msgstr ""
 #~ "šifra „%s“ nebyla nahrána, protože přístupová práva nejsou nastavena "
 #~ "bezpečně\n"
 
-#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA požaduje použití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
-
 #~ msgid ".\n"
 #~ msgstr ".\n"
 
@@ -7155,9 +8325,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "wrong secret key used"
 #~ msgstr "je použit špatný tajný klíč"
 
-#~ msgid "not supported"
-#~ msgstr "nepodporováno"
-
 #~ msgid "bad key"
 #~ msgstr "špatný klíč"