po: Update Czech translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 5295a26..db44102 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
 # GnuPG Czech translation
 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
+# Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
+# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013.
+#
+# A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
+# sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
+# need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
+#
+# „armor“ překládat jako „ASCII“
+# (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
+#
+# „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
+# Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
+# (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
+#
+# Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
+# <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
+#
+# Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
+# zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
+# kvalifikovaný certifikát/podpis
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
+"Project-Id-Version: gnupg2 2.0.21\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-11-21 22:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
-"Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-01 11:14+0200\n"
+"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:193
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
+#. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
+#. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
+#. a literal one.  The actual to be translated text starts after
+#. the second vertical bar.
+msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
+
+msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
+
+msgid "|pinentry-label|PIN:"
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalita:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Kvalita textu zde zadaného.\n"
+"Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:390
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:393
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
+
+#. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
+#. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
+#. two %d give the current and maximum number of tries.
+#, c-format
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:458 agent/call-pinentry.c:470
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgid "PIN too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "PIN je příliš dlouhý"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:459
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
+msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:467
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak v PINu"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:472
 msgid "PIN too short"
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "PIN je příliš krátký"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:484
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "¹patné MPI"
+msgstr "Špatný PIN"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:485
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr "Špatné heslo"
 
 
-#: agent/call-pinentry.c:521
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgid "Passphrase"
-msgstr "¹patné heslo"
+msgstr "Heslo"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:533
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
+msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1016 g10/keygen.c:3048
-#: g10/keygen.c:3078 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
-#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:488 g10/gpg.c:1017 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2556
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
-#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
-#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1771
-#: sm/gpgsm.c:1808 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
+msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1628
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr ""
+"chyba při získání identifikátoru implicitního autentizačního klíče karty: "
+"%s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1648
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1698
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:1713
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
+"povolit?"
+
+msgid "Allow"
+msgstr "Povolit"
+
+msgid "Deny"
+msgstr "Zakázat"
+
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
+msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2353
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
-"0Awithin gpg-agent's key storage"
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
+"%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
+
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/command-ssh.c:2853
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
+msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
+
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
+
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:219
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|PIN administrátora"
+msgstr "PIN správce"
+
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr "PUK"
+
+msgid "Reset Code"
+msgstr "Resetační kód"
+
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
+msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
+
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Zopakujte resetační kód"
+
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Zopakujte tento PUK"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:277
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Opakujte tento PIN: "
+msgstr "Zopakujte tento PIN"
+
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
+
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:280
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
 
 
-#: agent/divert-scd.c:292
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
+msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkl(a) kartu"
+
+#, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
+
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Vložte nové heslo"
+
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Použít přesto tento klíč"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u znak "
+"dlouhé."
+msgstr[1] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
+"znaky dlouhé."
+msgstr[2] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo být alespoň %u "
+"znaků dlouhé."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
+msgstr[1] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
+msgstr[2] ""
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by mělo obsahovat alespoň "
+"%u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
 
 
-#: agent/genkey.c:109
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
-"\n"
+"Varování: Zadali jste nebezpečné heslo.%%0AHeslo by nemělo být známým slovem "
+"nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
 
 
-#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
-#, fuzzy
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
 
 
-#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
-#: tools/symcryptrun.c:487
-msgid "does not match - try again"
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
+"žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
+
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ano, ochrana není třeba"
+
+#, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
+msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
 
 
-#: agent/genkey.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
+"@Volby:\n"
 " "
 
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:105
-msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+msgstr "běžet v režimu démona (na pozadí)"
+
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr "běžet v režimu serveru (na popředí)"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
 msgid "verbose"
 msgid "verbose"
-msgstr "s dodateènými informacemi"
+msgstr "s dodatečnými informacemi"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:336
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "být o trochu víc tichý"
+msgstr "být o trochu víc tichý"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:111
 msgid "sh-style command output"
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
 msgid "csh-style command output"
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:188
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:121
 msgid "do not detach from the console"
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "neodpojovat se od konzole"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:125
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:187
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:128
-#, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgid "use a standard location for the socket"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "použít standardní umístění socketu"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:132
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "nepoužívat SCdémona"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:144
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:147
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
-msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:156
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "umožnit přednastavení hesla"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
-msgid "enable ssh-agent emulation"
-msgstr ""
+msgid "enable ssh support"
+msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
+
+msgid "enable putty support"
+msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|SOUBOR|zapsat nastavení prostředí též do SOUBORU"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:241 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+"Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
+"připomínky k překladu hlaste (česky) na <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-agent [VOLBY] (-h pro nápovědu)"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:246
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-agent [VOLBY] [PŘÍKAZ [ARGUMENTY]]\n"
+"Správa tajných klíčů pro GnuPG\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:305
-#, c-format
-msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:308
-#, c-format
-msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
-
-#: agent/gpg-agent.c:339 g10/gpg.c:923 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
-msgstr ""
+msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:510 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1808
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:767
-#: tools/symcryptrun.c:1056
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:604 g10/gpg.c:2007 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:864
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:609 agent/gpg-agent.c:1160 g10/gpg.c:2011
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:868 tools/symcryptrun.c:989
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:617 g10/gpg.c:2018 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:875
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
+msgstr "čtu možnosti z „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:930 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
-#: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1210 agent/gpg-agent.c:1313 agent/gpg-agent.c:1317
-#: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1357 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:932
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit adresář „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1224 scd/scdaemon.c:946
 msgid "name of socket too long\n"
 msgid "name of socket too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "název socketu je příliš dlouhý\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1250 scd/scdaemon.c:972
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit socket: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:1001
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
+
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
+
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "chyba při získání náhodného řetězce pro socket\n"
+
+#, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:1009
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
+msgstr "služba listen() selhala: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1015
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgid "listening on socket `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "naslouchám na socketu „%s“\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1321 agent/gpg-agent.c:1363 g10/openfile.c:419
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
+msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1369
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
+msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1373
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
+msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
+
+#, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení náhodného řetězce z fd %d: %s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1475
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1480
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1502
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1598 scd/scdaemon.c:1134
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+msgstr "pth_select selhala: %s – čekám 1 s\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1704 scd/scdaemon.c:1201
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
+msgstr "%s %s pozastaveno\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1725
-#, fuzzy
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1735 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
+msgstr "špatný formát proměnné prostředí GPG_AGENT_INFO\n"
 
 
-#: agent/gpg-agent.c:1747 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
+msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
 
 
-#: agent/preset-passphrase.c:100
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
 
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-preset-passphrase [VOLBY] KEYGRIP\n"
+"Správa dočasné paměti pro hesla\n"
+
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Příkazy:\n"
+" "
+
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Volby:\n"
+" "
 
 
-#: agent/protect-tool.c:146
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:148
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaxe: gpg-protect-tool [VOLBY] [ARGUMENTY]nNástroj na správu tajných "
+"klíčů\n"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1206
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1209
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1212
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
+"GnuPG."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1217
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
+msgstr ""
+"Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
+"potřebný pro dokončení této operace."
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:488
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "¹patné heslo"
-
-#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:501
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "Heslo:"
 
 
-#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:505
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "zru¹eno"
+msgstr "zrušeno\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgstr "chyba v `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:130
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
+msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:164
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
-msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:199
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
+msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
 
 
-#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -548,1076 +611,1062 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:470
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+"Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
+"vydávání certifikátu?"
+
+msgid "Yes"
+msgstr "Ano"
+
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
 
 
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:479
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "V pořádku"
+
+msgid "Wrong"
+msgstr "Špatně"
+
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
 
 
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
-#. certificate.
-#: agent/trustlist.c:499
 #, c-format
 msgid ""
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
-msgstr ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
 
 
-#: agent/trustlist.c:505
-#, fuzzy
-msgid "Yes"
-msgstr "ano"
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "Změnit heslo"
 
 
-#: agent/trustlist.c:505
-msgid "No"
-msgstr ""
+msgid "I'll change it later"
+msgstr "Změním jej později"
 
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
-msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
+msgstr "nemohu otevřít (fdopen) rouru pro čtení: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:452
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:493
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
 
 
-#: common/exechelp.c:504
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgid "error running `%s': terminated\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
 
 
-#: common/http.c:1622
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření socketu: %s\n"
 
 
-#: common/http.c:1666
-#, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgid "host not found"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+msgstr "stroj nenalezen"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:310
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
+msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:368
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu se připojit k „%s“: %s\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:379
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
+msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
-#, fuzzy
 msgid "canceled by user\n"
 msgid "canceled by user\n"
-msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
+msgstr "zruÅ¡eno uživatelem\n"
 
 
-#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
-#, fuzzy
 msgid "problem with the agent\n"
 msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
+msgstr "problém s agentem\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
+msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:183
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
 
 
-#: common/sysutils.c:215
-#, fuzzy, c-format
+# TODO: i18n of first %s
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
 msgid "yes"
 msgstr "ano"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yY"
 msgstr "aAyY"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
 msgid "no"
 msgstr "ne"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
 msgid "quit"
 msgid "quit"
-msgstr "ukonèit"
+msgstr "ukončit"
 
 
-#: common/yesno.c:77
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "qQ"
 msgstr "uUqQ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okey|okey"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
 msgid "cancel|cancel"
 msgid "cancel|cancel"
-msgstr "zru¹it|zru¹it"
+msgstr "zrušit|zrušit"
 
 
-#: common/yesno.c:114
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:115
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
 msgid "cC"
 msgstr "zZ"
 
-#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
+
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
+
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr "gpg-agent neběží – spouští se\n"
+
+# TODO: Plural
+#, c-format
+msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgstr "čeká se %d s, než se objeví agent\n"
+
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr "k agentu se nelze připojit – zkouším náhradní způsob\n"
+
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr "|audit-log-result|Špatný"
+
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
+
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
+
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
+
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr "|audit-log-result|Chyba"
+
+msgid "|audit-log-result|Not used"
+msgstr "|audit-log-result|Není použito"
+
+msgid "|audit-log-result|Okay"
+msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
+
+msgid "|audit-log-result|Skipped"
+msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
+
+msgid "|audit-log-result|Some"
+msgstr "|audit-log-result|Některý"
+
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
+
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "chybí kořenový certifikát"
+
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr "Šifrování dat uspělo"
+
+msgid "Data available"
+msgstr "Data k dispozici"
+
+msgid "Session key created"
+msgstr "Vytvořen klíč relace"
+
+#, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "algoritmus: %s"
+
+#, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
+
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
+
+msgid "Number of recipients"
+msgstr "Počet příjemců"
+
+#, c-format
+msgid "Recipient %d"
+msgstr "Příjemce %d"
+
+msgid "Data signing succeeded"
+msgstr "Podepisování dat uspělo"
+
+#, c-format
+msgid "data hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signer %d"
+msgstr "Podepisovatel %d"
+
+#, c-format
+msgid "attr hash algorithm: %s"
+msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
+
+msgid "Data decryption succeeded"
+msgstr "Dešifrování dat uspělo"
+
+msgid "Encryption algorithm supported"
+msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
+
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "Ověření dat uspělo"
+
+msgid "Signature available"
+msgstr "Podpis je k dispozici"
+
+msgid "Parsing data succeeded"
+msgstr "Rozebírání dat uspělo"
+
+#, c-format
+msgid "bad data hash algorithm: %s"
+msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Podpis %d"
+
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
+
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
+
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
+
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
+
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
+
+msgid "Included certificates"
+msgstr "Zahrnuté certifikáty"
+
+msgid "No audit log entries."
+msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
+
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Neznámá operace"
+
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
+
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr "Dirmngr je použitelný"
+
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
+
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
+
+msgid "[none]"
+msgstr "[není nastaveno]"
+
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII kódování: %s\n"
+msgstr "ASCII kódování: %s\n"
 
 
-#: g10/armor.c:359
 msgid "invalid armor header: "
 msgid "invalid armor header: "
-msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
+msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
 
 
-#: g10/armor.c:370
 msgid "armor header: "
 msgid "armor header: "
-msgstr "ASCII hlavièka: "
+msgstr "ASCII hlavička: "
 
 
-#: g10/armor.c:381
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
+msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
+
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
 
 
-#: g10/armor.c:433
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
+msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
 
 
-#: g10/armor.c:568
 msgid "unexpected armor: "
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
+msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
 
 
-#: g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
+msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
 
 
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
+msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
 
 
-#: g10/armor.c:777
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:811
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:819
 msgid "malformed CRC\n"
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "¹patný formát CRC\n"
+msgstr "špatný formát CRC\n"
 
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:843
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
+msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
 
 
-#: g10/armor.c:847
 msgid "error in trailer line\n"
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "chyba v patièce\n"
+msgstr "chyba v patičce\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1158
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
+msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
+msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
 
 
-#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
-"¹patný MTA\n"
+"neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování â\80\93 pravdÄ\9bpodobnÄ\9b byl použit "
+"špatný MTA\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:978
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
-"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka "
-"a musí konèit znakem '='\n"
+"symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
+"a musí končit znakem „=“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:990
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
+msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:996
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
+msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1014
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
+msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
 
 
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
 msgid "not human readable"
 msgid "not human readable"
-msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
+msgstr "není v přímo čitelném formátu"
 
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
+msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
+msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
-#: g10/keygen.c:2740 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
+
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
+
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgid "Your selection? "
-msgstr "Vá¹ výbìr? "
+msgstr "Váš výběr? "
 
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgid "[not set]"
-msgstr "[není nastaven]"
+msgstr "[není nastaven]"
 
 
-#: g10/card-util.c:414
 msgid "male"
 msgid "male"
-msgstr "mu¾"
+msgstr "muž"
 
 
-#: g10/card-util.c:415
 msgid "female"
 msgid "female"
-msgstr "¾ena"
+msgstr "žena"
 
 
-#: g10/card-util.c:415
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
 msgid "unspecified"
 msgstr "neuvedeno"
 
-#: g10/card-util.c:442
 msgid "not forced"
 msgid "not forced"
-msgstr "není vy¾adováno"
+msgstr "není vyžadováno"
 
 
-#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgid "forced"
-msgstr "vy¾adováno"
+msgstr "vyžadováno"
 
 
-#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
+msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
+msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
+msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
+msgstr "PÅ\99íjmení držitele karty: "
 
 
-#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
+msgstr "Jméno (kÅ\99estní) držitele karty: "
 
 
-#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:582
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
+msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
 
 
-#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
+
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "chyba při alokování paměti: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgid "Login data (account name): "
-msgstr "Login (jménu úètu): "
+msgstr "Login (jménu účtu): "
 
 
-#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgid "Private DO data: "
-msgstr "Privátní DO data: "
+msgstr "Privátní DO data: "
 
 
-#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
+msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:795
 msgid "Language preferences: "
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Jazykové pøedvolby: "
+msgstr "Jazykové předvolby: "
 
 
-#: g10/card-util.c:803
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:812
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
+msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
 
 
-#: g10/card-util.c:847
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
+msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:868
 msgid "CA fingerprint: "
 msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "CA fingerprint: "
+msgstr "Otisk CA: "
 
 
-#: g10/card-util.c:891
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
+msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:939
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
+msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:940
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "toto není OpenPGP karta"
+msgstr "toto není OpenPGP karta"
 
 
-#: g10/card-util.c:949
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
+msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
+
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+"POZNÁMKA: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
+"          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
+"dokumentace\n"
+"          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
+
+#, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
+msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
+
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "POZNÁMKA: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1076
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
+msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
-"   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
-"Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
+"Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINu je\n"
+"   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
+"Toto nastavení můžete změnit příkazem --change-pin\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1120
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
+msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
+msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
+msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Neplatný výbìr.\n"
+msgstr "Neplatný výběr.\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1200
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
+msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1235
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
+msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíče\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1240
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
+msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1245
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
+msgstr "tajný klíč je na kartě uložen\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu klíče na kartu: %s\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
 msgid "quit this menu"
 msgid "quit this menu"
-msgstr "ukonèit toto menu"
+msgstr "ukončit toto menu"
 
 
-#: g10/card-util.c:1318
 msgid "show admin commands"
 msgid "show admin commands"
-msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
+msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
 
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
 msgid "show this help"
 msgid "show this help"
-msgstr "ukázat tuto pomoc"
+msgstr "ukázat tuto pomoc"
 
 
-#: g10/card-util.c:1321
 msgid "list all available data"
 msgid "list all available data"
-msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
+msgstr "vypiš všechna dostupná data"
 
 
-#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgid "change card holder's name"
-msgstr "zmìní jméno majitele karty"
+msgstr "změní jméno majitele karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
+msgstr "změní URL pro získání klíče"
 
 
-#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
+msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1327
 msgid "change the login name"
 msgid "change the login name"
-msgstr "zmìnit login name"
+msgstr "změnit login name"
 
 
-#: g10/card-util.c:1328
 msgid "change the language preferences"
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
+msgstr "změnit jazykové předvolby"
 
 
-#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
+msgstr "zmÄ\9bní pohlaví držitele karty"
 
 
-#: g10/card-util.c:1330
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
+msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
 
 
-#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
+msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
 
 
-#: g10/card-util.c:1332
 msgid "generate new keys"
 msgid "generate new keys"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
 
 
-#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
+msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
 
 
-#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
+msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
 
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1626
-msgid "Command> "
-msgstr "Pøíkaz> "
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
+
+msgid "gpg/card> "
+msgstr "gpg/karta> "
 
 
-#: g10/card-util.c:1492
 msgid "Admin-only command\n"
 msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
+msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1523
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1525
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
+msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
 
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2247
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
+msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:869
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
+msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
 
 
-#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3820 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
+msgstr "nelze otevřít „%s“\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3390 g10/keyserver.c:1713
-#: g10/revoke.c:228
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1727
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
+msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:135
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
+msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:147
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
+msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
 
 
-#: g10/delkey.c:155
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
+msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
 
 
-#: g10/delkey.c:165
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
+msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:175
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
+msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:206
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
+msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
 
 
-#: g10/delkey.c:208
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr ""
-"abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
+"abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
 
 
-#: g10/encode.c:225 g10/sign.c:1291
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:230
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
+msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
 
 
-#: g10/encode.c:244
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
+msgstr "použití šifry: %s\n"
 
 
-#: g10/encode.c:254 g10/encode.c:558
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
+msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
 
 
-#: g10/encode.c:305 g10/encode.c:606 g10/sign.c:596
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
 
 
-#: g10/encode.c:469
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
+"v módu --pgp2 můžete šifrovat pouze RSA klíčem o délce 2048 bitů a méně\n"
 
 
-#: g10/encode.c:494
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "ètu z `%s'\n"
+msgstr "čtu z „%s“\n"
 
 
-#: g10/encode.c:522
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
+msgstr "algoritmus IDEA nelze použít pro všechny klíče, pro které šifrujete.\n"
 
 
-#: g10/encode.c:540
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:650 g10/sign.c:968
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
-"pøíjemce\n"
+"VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
+"příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:744
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
+msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
 
 
-#: g10/encode.c:814 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
 
 
-#: g10/encode.c:841
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
+msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
+msgstr "%s zašifrovaná data\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
+msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
 
 
-#: g10/encr-data.c:122
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
+msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
 
 
-#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
+msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
 
 
-#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
-"nastaveny nebezpeènì\n"
+"volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
+"nastaveny nebezpečně\n"
 
 
-#: g10/exec.c:345
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
-"doèasné soubory (temp files)\n"
+"na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
+"dočasné soubory (temp files)\n"
 
 
-#: g10/exec.c:423
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:426
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
+msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
+msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
+msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
 
 
-#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "nelze spustit externí program\n"
+msgstr "nelze spustit externí program\n"
 
 
-#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
+msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/export.c:63
-#, fuzzy
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
 
 
-#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
 
 
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
+msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
 
 
-#: g10/export.c:69
-#, fuzzy
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "odstranit ochranu heslem z exportovaných podklíčů"
 
 
-#: g10/export.c:71
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 
 
-#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
 
-#: g10/export.c:75
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat klíče ve formátu postaveném na S-výrazech"
 
 
-#: g10/export.c:339
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
+msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
 
 
-#: g10/export.c:368
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: není chráněný – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/export.c:376
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/export.c:387
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/export.c:538
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+msgstr "exportovat nechráněné podklíče\n"
 
 
-#: g10/export.c:561
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
+msgstr "odemknutí podklíče selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/export.c:582
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíč %s není chráněn pomocí simple SK checksum\n"
 
 
-#: g10/export.c:631
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:153
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
+msgstr "příliš mnoho položek v bufferu veřejných klíčů – vypnuto\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:176
 msgid "[User ID not found]"
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
+msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
 
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
+
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Chybí otisk"
 
 # c-format
 
 # c-format
-#: g10/getkey.c:1831
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3710
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
+msgstr "neexistuje tajný podklíč pro veřejný klíč %s – ignorováno\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2616
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
+msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
 
 
-#: g10/getkey.c:2663
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
-
-#: g10/gpg.c:365 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Pøíkazy:\n"
-" "
+msgstr "klíč %s: tajný klíč bez klíče veřejného – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:367
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
+msgid "make a signature"
+msgstr "vytvořit podpis"
 
 
-#: g10/gpg.c:368
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
 
 
-#: g10/gpg.c:369 sm/gpgsm.c:245
 msgid "make a detached signature"
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
+msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
 
 
-#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:246
 msgid "encrypt data"
 msgid "encrypt data"
-msgstr "¹ifrovat data"
+msgstr "šifrovat data"
 
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
+msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
 
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
 msgid "decrypt data (default)"
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
+msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
 
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifikovat podpis"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:251
 msgid "list keys"
 msgid "list keys"
-msgstr "vypsat seznam klíèù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:380
 msgid "list keys and signatures"
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:381
 msgid "list and check key signatures"
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
+msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
 
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list secret keys"
 msgid "list secret keys"
-msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
+msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
 msgid "generate a new key pair"
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
+msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
+
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "vytvořit revokační certifikát"
 
 
-#: g10/gpg.c:385
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:387
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
+msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign a key"
 msgid "sign a key"
-msgstr "podepsat klíè"
+msgstr "podepsat klíč"
 
 
-#: g10/gpg.c:389
 msgid "sign a key locally"
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "podepsat klíè lokálnì"
+msgstr "podepsat klíč lokálně"
 
 
-#: g10/gpg.c:390
 msgid "sign or edit a key"
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
+msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
 
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "změnit heslo"
 
 
-#: g10/gpg.c:393
 msgid "export keys"
 msgid "export keys"
-msgstr "exportovat klíèe"
+msgstr "exportovat klíče"
 
 
-#: g10/gpg.c:394 sm/gpgsm.c:258
 msgid "export keys to a key server"
 msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
+msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:259
 msgid "import keys from a key server"
 msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:397
 msgid "search for keys on a key server"
 msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
+msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:399
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
+msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:403
 msgid "import/merge keys"
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importovat/slouèit klíèe"
+msgstr "importovat/sloučit klíče"
 
 
-#: g10/gpg.c:406
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr "vytisknout stav karty"
 
-#: g10/gpg.c:407
 msgid "change data on a card"
 msgid "change data on a card"
-msgstr "zmìnit data na kartì"
+msgstr "změnit data na kartě"
 
 
-#: g10/gpg.c:408
 msgid "change a card's PIN"
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "zmìnit PIN karty"
+msgstr "změnit PIN karty"
 
 
-#: g10/gpg.c:417
 msgid "update the trust database"
 msgid "update the trust database"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
 
 
-#: g10/gpg.c:424
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
+msgid "print message digests"
+msgstr "vypsat hash zprávy"
 
 
-#: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+msgid "run in server mode"
+msgstr "pracovat v režimu serveru"
 
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
+msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
 
 
-#: g10/gpg.c:432 sm/gpgsm.c:290
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
 
 
-#: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:326
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr ""
-"pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
-" nebo de¹ifrování"
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
 
 
-#: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:329
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr ""
-"|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
-" komprimace)"
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
 
 
-#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgid "use canonical text mode"
-msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
+msgstr "použít kanonický textový mód"
 
 
-#: g10/gpg.c:463 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
-msgid "use as output file"
-msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
 
 
-#: g10/gpg.c:476 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
+msgstr "neprovádět žádné změny"
 
 
-#: g10/gpg.c:477
 msgid "prompt before overwriting"
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
+msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
 
 
-#: g10/gpg.c:519
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
+msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
 
 
-#: g10/gpg.c:520
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
-
-#: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
+"(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1629,2626 +1678,1824 @@ msgid ""
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-" -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
-" --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
-" --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
-" --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
-" --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
-
-#: g10/gpg.c:743 g10/gpgv.c:96
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
+" -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
+" --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
+" --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
+" --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
+" --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:760
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [možnosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
 
-#: g10/gpg.c:763
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
+"Sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
-"podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
-"implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
+"Syntaxe: gpg [možnosti] [soubory]\n"
+"Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
+"Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:774 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Podporované algoritmy:\n"
+"Podporované algoritmy:\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:777
 msgid "Pubkey: "
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Veøejný klíè: "
+msgstr "Veřejný klíč: "
 
 
-#: g10/gpg.c:784 g10/keyedit.c:2313
 msgid "Cipher: "
 msgid "Cipher: "
-msgstr "©ifra: "
+msgstr "Šifra: "
 
 
-#: g10/gpg.c:791
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2359
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprese: "
 
-#: g10/gpg.c:882
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
+msgstr "užití: gpg [možnosti]"
 
 
-#: g10/gpg.c:1052 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
+msgstr "konfliktní příkazy\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1070
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
+msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
 
 
-# g10/g10.c:1179#, c-format
-#: g10/gpg.c:1267
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1270
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1273
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu není nastaveno bezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1279
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresáře nejsou bezpečná „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1282
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor nejsou bezpečná „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1285
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu nejsou bezpečná „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1291
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem není nastaveno "
+"nebezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s konfiguračním souborem není nastaveno "
+"nebezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1297
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
-"nebezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
+"nebezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1303
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
-"bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s domovským adresářem nejsou nastavena "
+"bezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1306
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s konfiguračním souborem nejsou "
+"nastavena bezpečně „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1309
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
-"nastavena bezpeènì `%s'\n"
+"VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři s rozšiřujícím modulem nejsou "
+"nastavena bezpečně „%s“\n"
 
 # c-format
 
 # c-format
-#: g10/gpg.c:1452
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
+msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:1545
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1549
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1557
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1561
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1565
-#, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1567
-#, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
 
 
-#: g10/gpg.c:1965
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2211 g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2866
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2224
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"¹ifra `%s' nebyla nahrána, proto¾e pøístupová práva nejsou nastavena "
-"bezpeènì\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální použití!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2379 g10/gpg.c:2391
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2472
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
+msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2495 g10/gpg.c:2688 g10/keyedit.c:4067
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
+msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2507
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2510
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
+msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2517
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2520
 msgid "invalid import options\n"
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro import\n"
+msgstr "neplatný parametr pro import\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2527
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2530
 msgid "invalid export options\n"
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro export\n"
+msgstr "neplatný parametr pro export\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2537
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2540
 msgid "invalid list options\n"
 msgid "invalid list options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
+msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2548
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2550
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2552
-#, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2554
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2558
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2560
-#, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2562
-#, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
+msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2564
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
+
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
 
 
-#: g10/gpg.c:2566
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
 
 
-#: g10/gpg.c:2568
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
 
 
-#: g10/gpg.c:2575
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2578
 msgid "invalid verify options\n"
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2585
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2759
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
+msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2762
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2843 sm/gpgsm.c:1231
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2847
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2856
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
+msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2859
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
+msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2874
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
+msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2888
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
+"v módu --pgp2 můžete vytvářet pouze oddělené podpisy nebo podpisy čitelné "
 "jako text\n"
 
 "jako text\n"
 
-#: g10/gpg.c:2894
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
+msgstr "v módu --pgp2 nelze současně šifrovat a podepisovat\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2900
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
+msgstr "v módu --pgp2 musíte použít soubor (ne rouru).\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2913
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
+msgstr "Å¡ifrování zpráv v módu --pgp2 vyžaduje algoritmus IDEA\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2979 g10/gpg.c:3003 sm/gpgsm.c:1287
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2985 g10/gpg.c:3009 sm/gpgsm.c:1295
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2991
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:2997
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
+msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3012
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
+msgstr "položka completes-needed musí být vÄ\9btší než 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3014
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
+msgstr "položka marginals-needed musí být vÄ\9btší než 1\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3016
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
+msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
+"neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
 "2 nebo 3\n"
 
 "2 nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3020
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
+"neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
 "nebo 3\n"
 
 "nebo 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3023
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
+msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3027
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
+msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3034
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
+msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3043
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3047
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3051
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
+msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3084
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
+msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3131
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3136
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3141
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
+msgstr "použití komprimačního algoritmu „%s“ v módu %s dovoleno\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3233
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
+msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3244
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
+"VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3255
 msgid "--store [filename]"
 msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
+msgstr "--store [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3262
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3264
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
+msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3287
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3289
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3292
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3310
 msgid "--sign [filename]"
 msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
+msgstr "--sign [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3323
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3340
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3343
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
+msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
+msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3397
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--sign-key user-id"
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--sign-key id uživatele"
 
 
-#: g10/gpg.c:3409
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
+msgstr "--lsign-key id uživatele"
 
 
-#: g10/gpg.c:3430
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
+msgstr "--edit-key id uživatele [příkazy]"
+
+msgid "--passwd <user-id>"
+msgstr "--passwd <id-uživatele>"
 
 
-#: g10/gpg.c:3515
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3517
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3519
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
+msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3530
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3540
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
+msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3591
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3599
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
+msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
+msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:3806
 msgid "[filename]"
 msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
+msgstr "[jméno souboru]"
 
 
-#: g10/gpg.c:3810
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
+msgstr "Začněte psát svou zprávu ...\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4121
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4123
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
+msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpg.c:4156
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
+msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
 
 
-#: g10/gpgv.c:73
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
 
 
-#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
+msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
 
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
 
-#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
+msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
 
 
-#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
-"Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
-
-#: g10/helptext.c:51
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Je na Vás, abyste zde pøiøadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
-"exportována tøetí stranì. Potøebujeme ji k implementaci \"pavuèiny\n"
-"dùvìry\"; nemá to nic spoleèného s (implicitnì vytvoøenou) \"pavuèinou\n"
-"certifikátù\"."
-
-#: g10/helptext.c:57
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"Aby bylo mo¾né vybudovat pavuèinu dùvìry, musí GnuPG vìdìt, kterým klíèùm\n"
-"dùvìøujete absolutnì - obvykle to jsou ty klíèe, pro nì¾ máte pøístup\n"
-"k tajným klíèùm. Odpovìzte \"ano\", abyste nastavili tyto klíèe\n"
-"jako absolutnì dùvìryhodné\n"
-
-#: g10/helptext.c:64
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-"Pokud pøesto chcete pou¾ít tento nedùvìryhodný klíè, odpovìzte \"ano\"."
-
-#: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
-
-#: g10/helptext.c:72
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
-"Vyberte algoritmus, který chcete pou¾ít.\n"
-"\n"
-"DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a mù¾e být pou¾it pouze pro\n"
-"podepisování.\n"
-"\n"
-"Elgamal je pouze ¹ifrovací algoritmus.\n"
-"\n"
-"RSA mù¾e být pou¾it pro ¹ifrování anebo podepisování.\n"
-"\n"
-"První (primární) klíè musí být v¾dy klíè, pomocí kterého lze podepisovat."
-
-#: g10/helptext.c:86
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"Obecnì nelze doporuèit pou¾ívat stejný klíè pro ¹ifrování a podepisování\n"
-"Tento algoritmus je vhodné pou¾ít jen za jistých podmínek.\n"
-"Kontaktujte prosím nejprve bezpeènostního specialistu."
-
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
-
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
-
-#: g10/helptext.c:107
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"Vlo¾te po¾adovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v pøíkazovém øádku.\n"
-"Je mo¾né vlo¾it datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
-"správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
-"zadanou hodnotu jako interval."
-
-#: g10/helptext.c:119
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
-
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
-
-#: g10/helptext.c:128
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
-
-#: g10/helptext.c:133
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N  pro zmìnu názvu.\n"
-"C  pro zmìnu komentáøe.\n"
-"E  pro zmìnu e-mailové adresy.\n"
-"O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
-"Q  pro ukonèení generování klíèe."
-
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
-
-#: g10/helptext.c:150
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"Ne¾ podepí¹ete id u¾ivatele, mìli byste nejprve ovìøit, zda klíè\n"
-"patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno v identifikátoru u¾ivatele.\n"
-"Je velmi u¾iteèné, kdy¾ ostatní vìdí, jak dùslednì jste provedl(a)\n"
-"takové ovìøení.\n"
-"\n"
-"\"0\" znamená, ¾e neuvádíte, jak dùslednì jste pravost klíèe ovìøil(a) \n"
-"\n"
-"\"1\" znamená, ¾e vìøíte tomu, ¾e klíè patøí osobì, která je uvedena,\n"
-"    v u¾ivatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprovìøil tuto "
-"skuteènost.\n"
-"    To je u¾iteèné pro \"osobní\" verifikaci, kdy¾ podepisujete klíèe, "
-"které\n"
-"    pou¾ívají pseudonym u¾ivatele.\n"
-"\n"
-"\"2\" znamená, ¾e jste èásteènì ovìøil pravost klíèe. Napø. jste ovìøil\n"
-"    fingerprint klíèe a zkontroloval identifikátor u¾ivatele\n"
-"    uvedený na klíèi s fotografickým id.\n"
-"\n"
-"\"3\" Znamená, ¾e jste provedl velmi peèlivì ovìøení pravosti klíèe.\n"
-"    To mù¾e napøíklad znamenat, ¾e jste ovìøil fingerprint klíèe \n"
-"    jeho vlastníka osobnì a dále jste pomocí obtí¾nì padìlatelného \n"
-"    dokumentu s fotografií (napøíklad pasu) ovìøil, ¾e jméno majitele\n"
-"    klíèe se shoduje se jménem uvedeným v u¾ivatelském ID a dále jste \n"
-"    ovìøil (výmìnou elektronických dopisù), ¾e elektronické adresa uvedená \n"
-"    v ID u¾ivatele patøí majiteli klíèe.\n"
-"\n"
-"Prosím nezapomeòte, ¾e pøíklady uvedené pro úroveò 2 a 3 jsou *pouze*\n"
-"pøíklady.\n"
-"Je jen na Va¹em rozhodnutí co \"èásteèné\" a \"peèlivé\" ovìøení znamená\n"
-"kdy¾ budete podepisovat klíèe jiným u¾ivatelùm.\n"
-"\n"
-"Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
-
-#: g10/helptext.c:188
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr ""
-"Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
-
-#: g10/helptext.c:192
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor u¾ivatele, odpovìzte \"ano"
-"\".\n"
-"V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
-
-#: g10/helptext.c:197
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
-
-#: g10/helptext.c:202
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"Toto je platný podpis klíèe; normálnì nechcete tento podpis smazat,\n"
-"proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
-"ceritifikovaného tímto klíèem."
-
-#: g10/helptext.c:207
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Tento podpis nemù¾e být ovìøen, proto¾e nemáte odpovídající veøejný klíè.\n"
-"Jeho smazání byste mìl(a) odlo¾it do doby, ne¾ budete znát, který klíè\n"
-"byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
-"prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
-
-#: g10/helptext.c:213
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
-
-#: g10/helptext.c:217
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Toto je podpis, který vá¾e identifikátor u¾ivatele ke klíèi. Obvykle\n"
-"není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemù¾e tento klíè nadále\n"
-"pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
-"jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
-
-#: g10/helptext.c:225
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"Zmìnit pøedvolby pro v¹echny u¾ivatelské ID (nebo pouze pro oznaèené)\n"
-"na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
-"klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
-
-#: g10/helptext.c:232
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
-
-#: g10/helptext.c:238
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr ""
-"Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
-" napsal(a)."
-
-#: g10/helptext.c:242
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
-
-#: g10/helptext.c:247
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
-
-#: g10/helptext.c:252
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
-"pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
-
-#: g10/helptext.c:258
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Mìl(a) byste specifikovat dùvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
-"máte mo¾nost si vybrat ze seznamu:\n"
-"  \"Klíè byl kompromitován\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud si myslíte, ¾e k Va¹emu tajnému klíèi získaly\n"
-"       pøístup neoprávnìné osoby.\n"
-"  \"Klíè je nahrazen\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud jste tento klíè nahradil(a) novìj¹ím klíèem.\n"
-"  \"Klíè se ji¾ nepou¾ívá\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud tento klíè ji¾ nepou¾íváte.\n"
-"  \"Identifikátor u¾ivatele u¾ není platný\"\n"
-"      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
-"      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
-
-#: g10/helptext.c:274
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Pokud chcete, mù¾ete vlo¾it text popisující pùvod vzniku tohoto revokaèního\n"
-"ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
-"Text konèí prázdným øádkem.\n"
+"Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
+"Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
 
 
-#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgid "No help available"
-msgstr "Pomoc není k dispozici"
+msgstr "Nápověda není k dispozici"
 
 
-#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
+msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
 
 
-#: g10/import.c:96
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
 
 
-#: g10/import.c:98
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
 
 
-#: g10/import.c:100
-#, fuzzy
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
+msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
 
 
-#: g10/import.c:102
-#, fuzzy
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
+msgstr "vytvořit veřejný klíč při importu tajného klíče"
 
 
-#: g10/import.c:104
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
 
 
-#: g10/import.c:106
-#, fuzzy
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
+msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
 
 
-#: g10/import.c:108
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 
 
-#: g10/import.c:268
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
+msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:277
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
+msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
 
 
-#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
+msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
+msgstr "     přeskočeny nové klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
+msgstr "          bez ID uživatele: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                 importováno: %lu"
+msgstr "                 importováno: %lu"
 
 
-#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
+msgstr "                 beze změn: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
+msgstr "         nové ID uživatelů: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
+msgstr "             nové podklíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
+msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
+msgstr "       nové revokace klíčů: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "      přečtené tajné klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
+msgstr "   importované tajné klíče: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
+msgstr "     tajné klíče nezměněny: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "             neimportováno: %lu\n"
+msgstr "             neimportováno: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:325
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
+msgstr "         odstraněné podpisy: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:327
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
+msgstr " odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
 
 
-#: g10/import.c:568
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
+msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
+"algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
 
 
-#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:618
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:630
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
+msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:643
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
+msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
 
 
-#: g10/import.c:645
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
+"distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
 
 
-#: g10/import.c:669
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí identifikátor uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:748
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
+msgstr "klíč %s: PKS poškození podklíče opraveno\n"
 
 # c-format
 
 # c-format
-#: g10/import.c:763
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
+msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
 
 
-#: g10/import.c:769
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:771
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
+msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
 
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:787
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:796
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
 
 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji do '%s'\n"
+msgstr "zapisuji do „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
-#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:824
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
+msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:848
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
+msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
 
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:910
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c 1 nový identifikátor uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:913
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: â\80\9e%sâ\80\9c %d nových identifikátorů uživatele\n"
 
 
-#: g10/import.c:916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
 
 
-#: g10/import.c:919
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
 
 
-#: g10/import.c:922
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
 
 
-#: g10/import.c:925
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
 
 
-#: g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:931
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:934
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
 
 
-#: g10/import.c:960
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
+
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1123
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
-
-#: g10/import.c:1134
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
+msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíčů %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1162
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
+msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:1192
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
+msgstr "klíč %s: je již v souboru tajných klíčů\n"
 
 
-#: g10/import.c:1202
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
+msgstr "klíč %s: nenalezen tajný klíč: %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1232
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
 
 
-#: g10/import.c:1275
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
 
 
-#: g10/import.c:1307
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
 
 
-#: g10/import.c:1373
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
+msgstr "klíÄ\8d %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
 
 
-#: g10/import.c:1388
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
-"\"\n"
+"klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1390
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1408
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
+msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
 
 
-#: g10/import.c:1421
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1436
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1458
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
+msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1471
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
 
 
-#: g10/import.c:1486
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
+msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
 
 
-#: g10/import.c:1528
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
+msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
 
 
-#: g10/import.c:1549
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1576
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1586
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 
-#: g10/import.c:1603
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
+msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1617
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
+msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
 
 
-#: g10/import.c:1625
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
+msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
 
 
-#: g10/import.c:1725
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
+msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
 
 
-#: g10/import.c:1787
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
+"VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
 
 
-#: g10/import.c:1801
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
 
 
-#: g10/import.c:1860
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
+msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
 
 
-#: g10/import.c:1894
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
+msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
 
 
-#: g10/import.c:2283
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
+msgstr "POZNÁMKA: sériové číslo klíče neodpovídá číslu karty\n"
 
 
-#: g10/import.c:2291
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+msgstr "POZNÁMKA: primární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
 
-#: g10/import.c:2293
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
+msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíč je online a je uložen na kartě\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
+msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
+msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
+msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[revokace]"
 
-#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgid "[self-signature]"
-msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
+msgstr "[podpis klíče jím samým]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ¹patný podpis\n"
+msgstr "1 špatný podpis\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
+msgstr "%d špatných podpisů\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
+msgstr "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
+msgstr "%d podpisů neověřených, protože chybí klíč\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
+msgstr "1 podpis neovÄ\9bÅ\99en, protože vznikla chyba\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
+msgstr "%d podpisů neovÄ\9bÅ\99ených, protože vznikly chyby\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr "objeven 1 identifikátor uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
+msgstr "objeveno %d identifikátorů uživatele bez platného podpisu jím samým\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
-"verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
-"kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
+"Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
+"verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
+"kontrolou otisků z různých zdrojů...)?\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
+msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
-"Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
-"podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
+"Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
+"Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
+"podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
-"Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
-"podpis bez omezení na doménu.\n"
+"Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
+"podpis bez omezení na doménu.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
 
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1745
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1751
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
+msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
 
 
-#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
+msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
 
 
-#: g10/keyedit.c:684
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
+msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
 
 
-#: g10/keyedit.c:686
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Podepsat? (a/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
-"podpis formátu PGP 2.x.\n"
+"Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
+"podpis formátu PGP 2.x.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
-"vypr¹ela.\n"
-"\n"
+"Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
+"vypršela.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
-"Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
+"Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
 "N) "
 
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
-"je pouze lokální.\n"
-"\n"
+"Váš současný podpis na „%s“\n"
+"je pouze lokální.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
+msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:781
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:784
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
+msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
+msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:811
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
+msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
+msgstr "Platnost klíče vypršela!"
 
 
-#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
+msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
-"Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
+"Nemůžete udělat OpenPGP podpis klíče typu PGP 2.x, když jste v --pgp2 módu.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
+msgstr "To by způsobilo nepoužitelnost klíče v PGP 2.x.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
-"patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
-"Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
+"S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
+"patří výše uvedené osobě.\n"
+"Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
+msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
+msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:934
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
+msgstr "Váš výběr? (pro více informací vložte „?“): "
 
 
-#: g10/keyedit.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
-"svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
+"Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
+"svým klíčem „%s“ (%s)\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:965
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
+msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:971
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:979
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:989
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:996
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
+msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1003
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
+msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1008
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1013
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
+msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1023
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
+msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4786 g10/keyedit.c:4877 g10/keyedit.c:4941
-#: g10/keyedit.c:5002 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
+msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
-"K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
-"nelze zmìnit.\n"
+"K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
+"nelze změnit.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3383
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
+msgstr "Tento klíč není chráněný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3371 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
+msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3386
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
+msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3390
 msgid "Key is protected.\n"
 msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Klíè je chránìný.\n"
+msgstr "Klíč je chráněný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
+msgstr "Není možné editovat tento klíč: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
+"Vložte nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíč.\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
+msgstr "heslo není zopakováno správně; zkuste to znovu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1200
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
+"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1203
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
+msgstr "Opravdu to chcete udělat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
+msgstr "přesunuji podpis klíče na správné místo\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1360
 msgid "save and quit"
 msgid "save and quit"
-msgstr "ulo¾it a ukonèit"
+msgstr "uložit a ukončit"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1363
 msgid "show key fingerprint"
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
+msgstr "vypsat otisk klíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "list key and user IDs"
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
+msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "select user ID N"
 msgid "select user ID N"
-msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
+msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1367
 msgid "select subkey N"
 msgid "select subkey N"
-msgstr "vyberte podklíè N"
+msgstr "vyberte podklíč N"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrolovat podpisy"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
+msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1378
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1380
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
+msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
+msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "add a user ID"
 msgid "add a user ID"
-msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
+msgstr "pÅ\99idat identifikátor uživatele"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "add a photo ID"
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "pøidat fotografický ID"
+msgstr "přidat fotografický ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "delete selected user IDs"
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
+msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "add a subkey"
 msgid "add a subkey"
-msgstr "pøidat podklíèy"
+msgstr "přidat podklíč"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr "pøidat klíè na kartu"
+msgstr "přidat klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1401
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout klíè na kartu"
+msgstr "přesunout klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
+msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "delete selected subkeys"
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "smazat vybrané podklíèe"
+msgstr "smazat vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "add a revocation key"
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "pøidat revokaèní klíè"
+msgstr "přidat revokační klíč"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1411
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
+msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
+msgstr "přepnout mezi výpisem seznamu tajných a veřejných klíčů"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1420
 msgid "list preferences (expert)"
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
+msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1429
-#, fuzzy
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1431
-#, fuzzy
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "change the passphrase"
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "zmìnit heslo"
+msgstr "změnit heslo"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the ownertrust"
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
+msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
+msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
+msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
+msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1447
 msgid "enable key"
 msgid "enable key"
-msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
+msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1448
 msgid "disable key"
 msgid "disable key"
-msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
+msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1449
 msgid "show selected photo IDs"
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
+msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr ""
+msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1571
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
+msgstr "chyba při čtení bloku tajného klíče „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1589
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
+msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1672
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
+msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
+msgstr "Prosím, nejdříve použijte příkaz „toggle“ (přepnout).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1699
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
-"  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
-"podpis\n"
-"  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
+"* Příkaz „sign“ může být použit s prefixem „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
+"  s prefixem „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
+"  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1739
 msgid "Key is revoked."
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Klíè revokován."
+msgstr "Klíč revokován."
 
 
-#: g10/keyedit.c:1758
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu podepsat vÅ¡echny id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1765
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
+msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1774
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
+msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1797
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
+msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1819 g10/keyedit.c:1839 g10/keyedit.c:2005
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoÅ\88 jeden id uživatele.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1821
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
+msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1823
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1824
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1874
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1886
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1914
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
+msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1928
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
+msgstr "Nemohu otevřít „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1945
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
+msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1969
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
+msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:1972
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:1973
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2008
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat vÅ¡echny vybrané id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2009
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2027
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2038
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2040
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
+msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2090
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
-"poskytnutá u¾ivatelem\n"
+"Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
+"poskytnutá uživatelem\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2132
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
+msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2138
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat pÅ\99edvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
+msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2208
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
+msgstr "Uložit změny? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2211
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
+msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2221
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2228
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
+msgstr "aktualizace tajného klíče selhala: %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2235
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
+msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2336
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/keyedit.c:2388
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Vlastnosti: "
 
-#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Keyserver bez modifikace"
 
-#: g10/keyedit.c:2414 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr "Preferovaný keyserver: "
+msgstr "Preferovaný keyserver: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2422 g10/keyedit.c:2423
-#, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgid "Notations: "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Mo¾nosti:\n"
-" "
+msgstr "Poznámky: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2633
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
+msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2692
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
+msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2713
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
+msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2719
 msgid "(sensitive)"
 msgid "(sensitive)"
-msgstr "(citlivá informace)"
+msgstr "(citlivá informace)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 #, c-format
 msgid "created: %s"
-msgstr "vytvoøen: %s"
+msgstr "vytvořen: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
-msgstr "revokován: %s"
+msgstr "revokován: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2740 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
-msgstr "platnost skonèila: %s"
+msgstr "platnost skončila: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2793 g10/keyedit.c:2854 g10/keyedit.c:2869
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "platnost skonèí: %s"
+msgstr "platnost skončí: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2744
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "pou¾ití: %s"
+msgstr "použití: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2759
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
-msgstr "dùvìra: %s"
+msgstr "důvěra: %s"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2763
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "platnost: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2770
 msgid "This key has been disabled"
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
+msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2798 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgid "card-no: "
-msgstr "èíslo karty: "
+msgstr "číslo karty: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:2822
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
-"Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
-"být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
+"Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
+"být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 msgid "revoked"
 msgid "revoked"
-msgstr "revokován"
+msgstr "revokován"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2888 g10/keyedit.c:3234 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 msgid "expired"
 msgid "expired"
-msgstr "platnost skonèila"
+msgstr "platnost skončila"
 
 
-#: g10/keyedit.c:2953
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
-"              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
+"VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
+"              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3014
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
-"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
+"         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3019 g10/keyedit.c:3349
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3025
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3165
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3175
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3179
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
+msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
+msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3199
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Smazán %d podpis.\n"
+msgstr "Smazán %d podpis.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3200
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
+msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3203
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
+msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3236 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgid "invalid"
-msgstr "neplatný"
+msgstr "neplatný"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3252
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
+msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3344
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
-"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
+"VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
+"          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3355
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
+msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3375
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
+msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3400
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
+msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3415
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
+msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3437
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
+msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3456
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
-"VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
+"VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3462
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:3523
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
+msgstr "Prosím, odstraňte výběr z tajných klíčů.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3529
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
+msgstr "Prosím, vyberte nejvýše jeden podklíč.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3533
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3536
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Mìním dobu expirace primárního klíèe.\n"
+msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3582
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
+msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3598
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
+msgstr "V souboru tajných klíčů chybí odpovídající podpis\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3671
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podepisovací podklíè %s není køí¾ovì certifikován\n"
+msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3677
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3839
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
+msgstr "Prosím, vyberte právÄ\9b jeden id uživatele .\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:3878 g10/keyedit.c:3988 g10/keyedit.c:4108 g10/keyedit.c:4249
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "pøeskoèen v3 podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
+msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4049
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4129
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete pøepsat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4130
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý(á), ¾e jej chcete smazat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý(á), Å¾e jej chcete smazat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4192
-#, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Vložte poznámku: "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4341
-#, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Pøepsat (a/N)? "
+msgstr "Pokračovat (a/N)? "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4405
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4463
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Neexistuje u¾ivatelské ID s hashem %s\n"
+msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4490
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Neexistuje podklíè s indexem %d\n"
+msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4625
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "id u¾ivatele:\"%s\"\n"
+msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "podepsáno va¹ím klíèem %s v %s%s%s\n"
+msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4630 g10/keyedit.c:4694 g10/keyedit.c:4737
 msgid " (non-exportable)"
 msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (neexportovatelné)"
+msgstr " (neexportovatelné)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4634
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
+msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4638
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
+msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4642
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
+msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
+
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4669
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele: %s:\n"
+msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4695
 msgid " (non-revocable)"
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (nerevokovatelné)"
+msgstr " (neodvolatelné)"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4702
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "revokováno va¹ím klíèem %s v %s\n"
+msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4724
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
+msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4744
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
 
 
-#: g10/keyedit.c:4774
 msgid "no secret key\n"
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
+msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4844
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je ji¾ revokováno.\n"
+msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4861
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID u¾ivatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4925
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Klíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:4987
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Podklíè %s je ji¾ revokován.\n"
+msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
 
 
-#: g10/keyedit.c:5082
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè %s (uid %d)\n"
+msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:265
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "duplicita pøedvolby `%s'\n"
+msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:272
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro ¹ifrování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:274
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro vzorkování\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:276
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "pøíli¹ mnoho pøedvoleb pro komprimaci\n"
+msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:401
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "neplatná polo¾ka `%s' v øetìzci s pøedvolbami\n"
+msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe jím samým (direct signature)\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgid "writing self signature\n"
-msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
+msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
+msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2934
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
+msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2940
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
+msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1276
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
+"dlouhým hashem\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1492
 msgid "Sign"
 msgid "Sign"
-msgstr "Podepisování"
+msgstr "Podepisování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgid "Certify"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1498
 msgid "Encrypt"
 msgid "Encrypt"
-msgstr "©ifrování"
+msgstr "Šifrování"
 
 
-#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentizace"
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsEeAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr "Pro klíè %s lze provést: "
+msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr "Aktuálnì povolené akce: "
+msgstr "Aktuálně povolené akce: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost ¹ifrovat\n"
+msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Konec\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
+msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1604
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1609
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1610
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní pou¾ití)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1683
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "Pár DSA klíèù DSA dlouhý %u bitù.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr "klíè %s mù¾e mít délku v intervalu %u a¾ %u bitù.\n"
+msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1700
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Jakou délku klíèe si pøejete? (%u) "
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "velikost klíèe %s musí být v intervalu %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
-
-#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
+msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4257,14 +3504,13 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
-"         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
+"         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4273,57 +3519,61 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
-"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
-"      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
-"      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
-"      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
-"      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
+"Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
+"         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
+"      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
+"      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
+"      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
+"      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
+msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1818
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
+msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgid "invalid value\n"
-msgstr "neplatná hodnota\n"
+msgstr "neplatná hodnota\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1843
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost klíèe nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1844
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Platnost podpisu nikdy neskonèí\n"
+msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1849
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Platnost klíèe skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1850
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Platnost podpisu skonèí v %s\n"
+msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1854
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
-"V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
+"Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
+"V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1861
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Je to správnì (a/N)? "
+msgstr "Je to správně (a/N)? "
+
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
+"váš klíč.\n"
+"\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4333,63 +3583,55 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
-"program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
+"Aby bylo možné rozpoznat váš klíÄ\8d, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
+"program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
 "v tomto tvaru:\n"
 "v tomto tvaru:\n"
-"    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
+"    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgid "Real name: "
-msgstr "Jméno a pøíjmení: "
+msgstr "Jméno a příjmení: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
+msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
+msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
+msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgid "Email address: "
-msgstr "E-mailová adresa: "
+msgstr "E-mailová adresa: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
+msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgid "Comment: "
-msgstr "Komentáø: "
+msgstr "Komentář: "
 
 
-#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
+msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
+msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
-"    \"%s\"\n"
+"Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
+"    „%s“\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
+msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4402,827 +3644,682 @@ msgstr "Do pole jm
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "jJkKeEPpUu"
 
-#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
+msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
 
 
-#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr ""
-"Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
+"Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
 "program? "
 
 "program? "
 
-#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
+msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
+"Pro ochranu Vašeho tajného klíče musíte zadat heslo.\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2066
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Prosím, zadejte heslo, kterým ochráníte zálohu mimo kartu nového šifrovacího "
+"klíče."
+
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
-"Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
-"tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
+"Nechcete heslo – to *není* dobrý nápad!\n"
+"Dobře, budu pokračovat bez hesla. Kdykoliv můžete heslo změnit použitím\n"
+"tohoto programu s parametrem „--edit-key“.\n"
 "\n"
 
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2094
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
-"provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
-"my¹í,\n"
-"pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
+"Musíme vytvoÅ\99it mnoho náhodných bajtů. BÄ\9bhem vytváÅ\99ení můžete\n"
+"provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
+"myší,\n"
+"používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
 "entropie.\n"
 
 "entropie.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2879
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
+msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3091 g10/keygen.c:3236
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji veřejný klíč do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keygen.c:3242
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
+msgstr "zapisuji tajný klíč do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3225
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3231
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
+msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíčů (secring): %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3249
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3256
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
+msgstr "chyba při zápisu do souboru tajných klíčů „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3279
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
+msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3290
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
-"sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
+"Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
+"sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3302 g10/keygen.c:3431 g10/keygen.c:3547
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
+msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3354 g10/keygen.c:3482 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3356 g10/keygen.c:3484 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
-"je problém se systémovým èasem)\n"
+"klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
+"je problém se systémovým časem)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3365 g10/keygen.c:3495
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
+msgstr "POZNÁMKA: vytvoření podklíče pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3404 g10/keygen.c:3528
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Opravdu vytvoøit? (a/N) "
+msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
 
 
-#: g10/keygen.c:3691
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "ulo¾ení klíèe na kartu se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "uložení klíče na kartu se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3739
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "nemohu vytvoøit zálohu souboru `%s': %s\n"
+msgstr "nemohu vytvořit zálohu souboru „%s“: %s\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:3765
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "POZNÁMKA: záloha klíèe z karty ulo¾ena do `%s'\n"
+msgstr "POZNÁMKA: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
 msgid "never     "
 msgstr "nikdy     "
 
-#: g10/keylist.c:265
 msgid "Critical signature policy: "
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kritická podepisovací politika: "
+msgstr "Kritická podepisovací politika: "
 
 
-#: g10/keylist.c:267
 msgid "Signature policy: "
 msgid "Signature policy: "
-msgstr "Podepisovací politika: "
+msgstr "Podepisovací politika: "
 
 
-#: g10/keylist.c:306
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
+msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
 
 
-#: g10/keylist.c:359
 msgid "Critical signature notation: "
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kritická podepisovací notace: "
+msgstr "Kritická podepisovací notace: "
 
 
-#: g10/keylist.c:361
 msgid "Signature notation: "
 msgid "Signature notation: "
-msgstr "Podepisovací notace: "
+msgstr "Podepisovací notace: "
 
 
-#: g10/keylist.c:471
 msgid "Keyring"
 msgid "Keyring"
-msgstr "soubor klíèù (keyring)"
+msgstr "soubor klíčů (keyring)"
 
 
-#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "Otisk primárního klíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "         Otisk podklíče:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Primární fingerprint klíèe:"
+msgstr "  Otisk primárního klíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingerprint podklíèe:"
+msgstr "          Otisk podklíče:"
 
 
-#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "      Fingerprint klíèe ="
+msgstr "          Otisk klíče ="
 
 
-#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Seriové èíslo karty ="
+msgstr "  Sériové číslo karty ="
 
 
-#: g10/keyring.c:1251
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "pøejmenování `%s' na `%s' se nezdaøilo: %s\n"
+msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s je beze zmìny\n"
+msgstr "%s je beze změny\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s je nový\n"
+msgstr "%s je nový\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostní problém\n"
+msgstr "Prosím, opravte tento možný bezpečnostní problém\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1382
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cache souboru klíèù `%s'\n"
+msgstr "cache souboru klíčů „%s“\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1428
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ji¾ ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+msgstr "%lu klíčů již uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1440
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu klíèù ulo¾eno v cache (%lu podpisù)\n"
+msgstr "%lu klíčů uloženo v cache (%lu podpisů)\n"
 
 
-#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
+msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
 
 
-#: g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
 
 
-#: g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+msgstr "používat dočasné soubory na přenos dat k modulům pro servery klíčů"
 
 
-#: g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgstr "nemazat dočasné soubory po jejich použití"
 
 
-#: g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
 
 
-#: g10/keyserver.c:77
-#, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "Vlo¾te URL preferovaného keyserveru: "
+msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
 
 
-#: g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
 
 
-#: g10/keyserver.c:145
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: volba `%s' pro server klíèù není na této platformì úèinná\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: volba „%s“ pro server klíčů není na této platformě účinná\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:528
 msgid "disabled"
 msgid "disabled"
-msgstr "disabled"
+msgstr "zneplatněn"
 
 
-#: g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr "Vlo¾te èíslo (èísla), 'N' pro dal¹í nebo 'Q' pro konec> "
+msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
 
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1434
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "neplatný protokol serveru klíèù (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:911
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè \"%s\" nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
+msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:913
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "klíè nebyl na serveru klíèù nalezen\n"
+msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1154
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s ze %s server %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1158
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "po¾aduji klíè %s z %s\n"
+msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1182
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám jména na %s serveru %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1185
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám jména na serveru %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1337
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s server %s\n"
+msgstr "posílám klíč %s na %s server %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1341
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "posílám klíè %s na %s\n"
+msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1384
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na %s serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám „%s“ na %s serveru %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1387
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "vyhledávám \"%s\" na serveru %s\n"
+msgstr "vyhledávám „%s“ na serveru %s\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1394 g10/keyserver.c:1490
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "¾ádná operace se serverem klíèù!\n"
+msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
 
 
-#: g10/keyserver.c:1442
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr "VAROVÁNÍ: keyserver handler z jiné verze GnuPG (%s)\n"
+msgstr "VAROVÁNÍ: obsluha serveru klíčů z jiné verze GnuPG (%s)\n"