Translation fix
[gnupg.git] / po / et.po
index b532b8e..8ac3f6d 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-17 11:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-17 11:04+0300\n"
 "Last-Translator: Toomas Soome <Toomas.Soome@microlink.ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
@@ -1212,7 +1212,7 @@ msgstr "seda ei saa teha pakettmoodis\n"
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "See käsklus ei ole %s moodis lubatud.\n"
 
-#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2010
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "salajase võtme komponendid ei ole kättesaadavad\n"
@@ -1408,7 +1408,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Vigane valik.\n"
 
@@ -1521,7 +1521,7 @@ msgstr "vastuolulised k
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/card-util.c:1832 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Vigane käsklus (proovige \"help\")\n"
 
@@ -1534,7 +1534,7 @@ msgstr "v
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "`%s' ei õnnestu avada\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1734
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
 #: g10/revoke.c:226
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
@@ -1833,7 +1833,7 @@ msgstr ""
 "Vigane võti %08lX muudeti kehtivaks võtme --allow-non-selfsigned-uid "
 "kasutamisega\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "avalikul alamvõtmel %08lX puudub salajane alamvõti - ignoreerin\n"
@@ -2074,7 +2074,7 @@ msgstr ""
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Avalik võti: "
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgstr "¦iffer: "
 
@@ -2082,7 +2082,7 @@ msgstr "
 msgid "Hash: "
 msgstr "Räsi: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "Pakkimine: "
 
@@ -2239,7 +2239,7 @@ msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4118
+#: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "ei saa parsida võtmeserveri URI\n"
@@ -3430,8 +3430,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Allkirjastan tõesti? "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
-#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
+#: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "allkirjastamine ebaõnnestus: %s\n"
@@ -3444,7 +3444,7 @@ msgstr ""
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "See võti ei ole kaitstud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
 
@@ -3712,7 +3712,7 @@ msgstr "tundmatu allkirja klass"
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "See käsklus ei ole %s moodis lubatud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Te peate valima vähemalt ühe kasutaja ID.\n"
 
@@ -3730,199 +3730,201 @@ msgstr "Kas kustutan t
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Kas eemaldan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1905
 #, fuzzy
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Kas eemaldan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1917
 #, fuzzy
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Te peata valima vähemalt ühe võtme.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1959
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "`%s' ei õnnestu avada: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1976
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "viga võtmehoidla `%s' loomisel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Te peata valima vähemalt ühe võtme.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2003
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite valitud võtmeid kustutada? "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2004
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit kustutada? "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2039
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas tühistan tõesti kõik valitud kasutaja IDd? "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2040
 #, fuzzy
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Kas tühistan tõesti selle kasutaja ID? "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2058
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit tühistada? "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2069
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite valitud võtmeid tühistada? "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2071
 #, fuzzy
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Kas te tõesti soovite seda võtit tühistada? "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2121
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2163
 #, fuzzy
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "sea eelistuste nimekiri"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2169
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Kas uuendan tõesti kõik kasutaja ID-de seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2171
 #, fuzzy
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Kas tõesti uuendan seaded? "
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2241
 #, fuzzy
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Salvestan muutused? "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2244
 #, fuzzy
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Väljun salvestamata? "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2261
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "salajase võtme uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2268
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Võtit ei muudetud, seega pole uuendamist vaja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Teatelühend: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "Omadused: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
 #, fuzzy
 msgid "Notations: "
 msgstr "Noteering: "
 
-#: g10/keyedit.c:2673
+#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "PGP 2.x stiilis kasutaja ID ei oma seadeid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732
+#: g10/keyedit.c:2735
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Selle võtme võib olla tühistanud %s võti "
 
-#: g10/keyedit.c:2753
+#: g10/keyedit.c:2756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Selle võtme võib olla tühistanud %s võti "
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2762
 #, fuzzy
 msgid "(sensitive)"
 msgstr " (tundlik)"
 
-#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "%s ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[tühistatud] "
 
-#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr " [aegub: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [aegub: %s]"
 
-#: g10/keyedit.c:2784
+#: g10/keyedit.c:2787
 #, fuzzy, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr " usaldus: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2802
 #, fuzzy, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr " usaldus: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:2803
+#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2810
+#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "See võti on blokeeritud"
 
-#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2862
+#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3930,19 +3932,19 @@ msgstr ""
 "Tuleb tähele panna et kuni te pole programmi uuesti käivitanud, ei pruugi\n"
 "näidatud võtme kehtivus olla tingimata korrektne.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
+#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[tühistatud] "
 
-#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
+#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:2993
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3950,7 +3952,7 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: ühtegi kasutaja ID pole märgitud primaarseks.  See käsklus võib\n"
 "              põhjustada muu kasutaja ID primaarseks määramist.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3959,75 +3961,75 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: See on PGP2-stiilis võti. Foto ID lisamine võib sundida mõningaid\n"
 "         PGP versioone seda võtit tagasi lükkama.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
+#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka lisada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:3065
+#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Foto IDd ei saa PGP2 võtmele lisada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle korrektse allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:3215
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle vigase allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:3219
+#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Kustutan selle tundmatu allkirja? (j/E/v)"
 
-#: g10/keyedit.c:3225
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Kas tõesti kustutan selle iseenda allkirja? (j/E)"
 
-#: g10/keyedit.c:3239
+#: g10/keyedit.c:3242
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Kustutatud %d allkiri.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3240
+#: g10/keyedit.c:3243
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Kustutatud %d allkirja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243
+#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Midagi ei kustutatud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "invalid"
 msgstr "vigane pakend"
 
-#: g10/keyedit.c:3278
+#: g10/keyedit.c:3281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
 
-#: g10/keyedit.c:3285
+#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
 
-#: g10/keyedit.c:3286
+#: g10/keyedit.c:3289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Kasutaja ID \"%s\" on tühistatud."
 
-#: g10/keyedit.c:3294
+#: g10/keyedit.c:3297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -4036,197 +4038,197 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: See on PGP2-stiilis võti. Määratud tühistaja lisamine võib\n"
 "         põhjustada mõningaid PGP versioone seda võtit tagasi lükkama.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "PGP 2.x-stiili võtmele ei saa määratud tühistajat lisada.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3420
+#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Sisestage määratud tühistaja kasutaja ID: "
 
-#: g10/keyedit.c:3445
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "PGP 2.x stiilis võtit ei saa nimetada määratud tühistajaks\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "te ei saa nimetada võtit iseenda määratud tühistajaks\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3485
 #, fuzzy
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "HOIATUS: See võti on määratud tühistaja poolt tühistatud!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
+#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "HOIATUS: võtme seadmist määratud tühistajaks ei saa tagasi võtta!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3507
+#: g10/keyedit.c:3510
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Olete kindel, et soovite seda võtit seada määratud tühistajaks? (j/E): "
 
-#: g10/keyedit.c:3568
+#: g10/keyedit.c:3571
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Palun eemaldage salajastelt võtmetelt valikud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3574
+#: g10/keyedit.c:3577
 #, fuzzy
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "palun valige ülimalt üks sekundaarne võti.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3578
+#: g10/keyedit.c:3581
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Muudan sekundaarse võtme aegumise aega.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Muudan primaarse võtme aegumise aega.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3627
+#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "v3 võtme aegumise aega ei saa muuta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3643
+#: g10/keyedit.c:3646
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Vastavat allkirja salajaste võtmete hoidlas pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõti %08lX ei ole rist-sertifitseeritud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3727
+#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3890
+#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Palun valige täpselt üks kasutaja ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
+#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "jätan kasutaja \"%s\" v3 iseenda allkirja vahele\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4100
+#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4183
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4181
+#: g10/keyedit.c:4184
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4243
+#: g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Allkirja noteerimine: "
 
-#: g10/keyedit.c:4392
+#: g10/keyedit.c:4395
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Kirjutan üle (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4456
+#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4517
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4541
+#: g10/keyedit.c:4544
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4676
+#: g10/keyedit.c:4679
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "kasutaja ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
+#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4746 g10/keyedit.c:4789
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
+#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4748 g10/keyedit.c:4791
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:4685
+#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "See allkiri aegub %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4689
+#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka tühistada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele allkirjale tühistamise sertifikaadi? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te olete allkirjastanud järgnevad kasutaja IDd:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4749
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4756
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   tühistanud %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4778
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Te asute tühistama järgmisi allkirju:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4795
+#: g10/keyedit.c:4798
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Kas tõesti loon tühistamise sertifikaadid? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4825
+#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "salajast võtit pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4895
+#: g10/keyedit.c:4898
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4912
+#: g10/keyedit.c:4915
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "HOIATUS: kasutaja ID allkirja ajatempel on %d sekundit tulevikus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4976
+#: g10/keyedit.c:4979
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5038
+#: g10/keyedit.c:5041
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5133
+#: g10/keyedit.c:5136
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Näitan %s foto IDd suurusega %ld, võti 0x%08lX (uid %d)\n"
@@ -5481,23 +5483,23 @@ msgstr "On see foto 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "foto ID ei saa näidata!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Põhjus puudub"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Võti on asendatud"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Võti on kompromiteeritud"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Võti ei ole enam kasutusel"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Kasutaja ID ei ole enam kehtiv"
 
@@ -5568,7 +5570,7 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Teie otsus? "
 
@@ -5825,7 +5827,7 @@ msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "MÄRKUS: võti on tühistatud"
 
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet ebaõnnestus: %s\n"
@@ -5848,11 +5850,11 @@ msgstr "(See on tundlik t
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
 
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "Väljundis sunnitakse kasutama ASCII vormingut.\n"
 
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet ebaõnnestus: %s\n"
@@ -5873,29 +5875,29 @@ msgstr ""
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "salajast võtit `%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "vastavat avalikku võtit pole: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "avalik võti ei sobi salajase võtmega!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele võtmele tühistamise sertifikaadi? "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "tundmatu kaitsealgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "MÄRKUS: See võti ei ole kaitstud!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5916,33 +5918,33 @@ msgstr ""
 "trükisüsteem\n"
 "võib salvestada need andmed ja teha teistele kättesaadavaks! \n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Palun valige tühistamise põhjus:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Katkesta"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Tõenäoliselt soovite siin valida %d)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Sisestage mittekohustuslik kirjeldus. Lõpetage tühja reaga:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Tühistamise põhjus: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Kirjeldust ei antud)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 #, fuzzy
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "On see hästi? "
@@ -6687,19 +6689,19 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2518
+#: scd/app-nks.c:712 scd/app-openpgp.c:2520
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2530
+#: scd/app-nks.c:720 scd/app-openpgp.c:2532
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1522 scd/app-openpgp.c:1541
-#: scd/app-openpgp.c:1714 scd/app-openpgp.c:1731 scd/app-openpgp.c:1975
-#: scd/app-openpgp.c:2020 scd/app-dinsig.c:303
+#: scd/app-nks.c:800 scd/app-openpgp.c:1536 scd/app-openpgp.c:1555
+#: scd/app-openpgp.c:1716 scd/app-openpgp.c:1733 scd/app-openpgp.c:1977
+#: scd/app-openpgp.c:2022 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6748,7 +6750,7 @@ msgid ""
 "qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2053 scd/app-dinsig.c:531
+#: scd/app-nks.c:1220 scd/app-openpgp.c:2055 scd/app-dinsig.c:531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
@@ -6763,181 +6765,181 @@ msgstr "TrustDB initsialiseerimine eba
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "võtmehoidla vahemälu uuesti loomine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1129
+#: scd/app-openpgp.c:1143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1137 scd/app-openpgp.c:2753
+#: scd/app-openpgp.c:1151 scd/app-openpgp.c:2755
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1145 scd/app-openpgp.c:2761
+#: scd/app-openpgp.c:1159 scd/app-openpgp.c:2763
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1154 scd/app-openpgp.c:2771
+#: scd/app-openpgp.c:1168 scd/app-openpgp.c:2773
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1474
+#: scd/app-openpgp.c:1488
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1481
+#: scd/app-openpgp.c:1495
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1496
+#: scd/app-openpgp.c:1510
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1507 scd/app-openpgp.c:1969
+#: scd/app-openpgp.c:1521 scd/app-openpgp.c:1971
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "muuda parooli"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-openpgp.c:1738 scd/app-openpgp.c:1982
+#: scd/app-openpgp.c:1562 scd/app-openpgp.c:1740 scd/app-openpgp.c:1984
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1561 scd/app-openpgp.c:1612 scd/app-openpgp.c:1750
-#: scd/app-openpgp.c:3070
+#: scd/app-openpgp.c:1575 scd/app-openpgp.c:1614 scd/app-openpgp.c:1752
+#: scd/app-openpgp.c:3072
 #, fuzzy, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserverile saatmine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1641 scd/app-openpgp.c:2001 scd/app-openpgp.c:3333
+#: scd/app-openpgp.c:1643 scd/app-openpgp.c:2003 scd/app-openpgp.c:3335
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:3342
+#: scd/app-openpgp.c:1649 scd/app-openpgp.c:3344
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1654
+#: scd/app-openpgp.c:1656
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#: scd/app-openpgp.c:1661
+#: scd/app-openpgp.c:1663
 #, fuzzy, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr "muuda parooli"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "muuda parooli"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1686
+#: scd/app-openpgp.c:1688
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2016
+#: scd/app-openpgp.c:2018
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Palun valige tühistamise põhjus:\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2026 scd/app-openpgp.c:2078
+#: scd/app-openpgp.c:2028 scd/app-openpgp.c:2080
 #, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:2050
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2049
+#: scd/app-openpgp.c:2051
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2158 scd/app-openpgp.c:2839
+#: scd/app-openpgp.c:2160 scd/app-openpgp.c:2841
 #, fuzzy
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "viga võtmebloki lugemisel: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2164 scd/app-openpgp.c:2846
+#: scd/app-openpgp.c:2166 scd/app-openpgp.c:2848
 #, fuzzy
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "%s: viga vaba kirje lugemisel: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2174
+#: scd/app-openpgp.c:2176
 #, fuzzy
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "`%s' on juba pakitud\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2178
+#: scd/app-openpgp.c:2180
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2180
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 #, fuzzy
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genereeri uus võtmepaar"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2506
+#: scd/app-openpgp.c:2508
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2540 scd/app-openpgp.c:2548
+#: scd/app-openpgp.c:2542 scd/app-openpgp.c:2550
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2644
+#: scd/app-openpgp.c:2646
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2730
+#: scd/app-openpgp.c:2732
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2743
+#: scd/app-openpgp.c:2745
 #, fuzzy
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2746
+#: scd/app-openpgp.c:2748
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2804
+#: scd/app-openpgp.c:2806
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2854
+#: scd/app-openpgp.c:2856
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2969
+#: scd/app-openpgp.c:2971
 #, fuzzy, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3045
+#: scd/app-openpgp.c:3047
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3347
+#: scd/app-openpgp.c:3349
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:3572 scd/app-openpgp.c:3583
+#: scd/app-openpgp.c:3574 scd/app-openpgp.c:3585
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"