Ready for a release
[gnupg.git] / po / et.po
index 8ac37b2..f113906 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-06-25 13:35+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-17 11:04+0300\n"
 "Last-Translator: Toomas Soome <Toomas.Soome@microlink.ee>\n"
 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
@@ -39,11 +39,11 @@ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
+#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
+#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
+#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1118
+#: g10/sign.c:1268 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
 #: g10/tdbio.c:605
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
@@ -76,9 +76,9 @@ msgstr "`%s' ei 
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "märkus: random_seed faili ei uuendatud\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
+#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
+#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
+#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:848 g10/sign.c:1134 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
@@ -305,77 +305,77 @@ msgstr ""
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
 
-#: g10/armor.c:318
+#: g10/armor.c:320
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "pakend: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:357
+#: g10/armor.c:359
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "vigane pakendi päis: "
 
-#: g10/armor.c:368
+#: g10/armor.c:370
 msgid "armor header: "
 msgstr "pakendi päis: "
 
-#: g10/armor.c:379
+#: g10/armor.c:381
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "vigane avateksti allkirja päis\n"
 
-#: g10/armor.c:431
+#: g10/armor.c:433
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "avateksti allkirjad üksteise sees\n"
 
-#: g10/armor.c:566
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "ootamatu pakend:"
 
-#: g10/armor.c:578
+#: g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "vigane kriipsudega märgitud rida: "
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "vigane radix64 sümbol %02x vahele jäetud\n"
 
-#: g10/armor.c:773
+#: g10/armor.c:777
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "enneaegne faililõpp (puudub CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:807
+#: g10/armor.c:811
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "enneaegne faililõpp (poolik CRC)\n"
 
-#: g10/armor.c:815
+#: g10/armor.c:819
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "vigane CRC\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC viga; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:839
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "enneaegne faililõpp (lõpetaval real)\n"
 
-#: g10/armor.c:843
+#: g10/armor.c:847
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "viga lõpetaval real\n"
 
-#: g10/armor.c:1152
+#: g10/armor.c:1158
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "ei leia OpenPGP andmeid.\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "vigane pakend: rida on pikem, kui %d sümbolit\n"
 
-#: g10/armor.c:1161
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -392,14 +392,14 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "seda ei saa teha pakettmoodis\n"
 
 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
+#: g10/keygen.c:1448
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Teie valik? "
 
@@ -578,7 +578,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Vigane valik.\n"
 
@@ -732,23 +732,23 @@ msgstr "Korrake parooli: "
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
+#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "`%s' ei õnnestu avada\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
+#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "võti --output ei tööta selle käsuga\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2346 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -791,7 +791,7 @@ msgstr "avaliku v
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "selle kustutamiseks kasutage võtit \"--delete-secret-keys\".\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
+#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1288
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "viga parooli loomisel: %s\n"
@@ -805,39 +805,39 @@ msgstr "S2K moodi t
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "kasutan ¨iffrit %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' on juba pakitud\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
+#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:615
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "HOIATUS: `%s' on tühi fail\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:456
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "RSA võtmeid pikkusega kuni 2048 bitti saab krüpteerida ainult --pgp2 moodis\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:480
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "loen failist `%s'\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:508
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kõikide krüpteeritavate võtmetega ei saa IDEA ¨iffrit kasutada.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:518
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
+#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -845,18 +845,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "pakkimise algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:715
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "sümmetrilise ¨ifri %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:812
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krüptitud kasutajale: \"%s\"\n"
@@ -884,59 +884,59 @@ msgstr "probleem kr
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "mittelokaalse programmi käivitamist ei toetata\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
+#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "kataloogi `%s' ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:317
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "väliste programmide käivitamine on blokeeritud, kuna seadete failil on\n"
 "ebaturvalised õigused\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:347
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "see platvorm nõuab väliste programmide käivitamiseks ajutiste failide "
 "kasutamist\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "ei Õnnestu käivitada %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:513
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "süsteemi viga välise programmi kasutamisel: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "väline programm lõpetas erandlikult\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:539
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "välist programmi ei õnnestu käivitada\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:555
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "ei õnnestu lugeda välise programmi vastust: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:613
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei õnnestu eemaldada ajutist kataloogi `%s': %s\n"
@@ -1011,7 +1011,7 @@ msgstr "HOIATUS: salajases v
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "HOIATUS: midagi ei eksporditud\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/gpg.c:375
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1019,128 +1019,128 @@ msgstr ""
 "@Käsud:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:377
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fail]|loo allkiri"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:378
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fail]|loo avateksti allkiri"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "loo eraldiseisev allkiri"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:380
 msgid "encrypt data"
 msgstr "krüpteeri andmed"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "krüpteerimine kasutades ainult sümmeetrilist ¨ifrit"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekrüpteeri andmed (vaikimisi)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "verify a signature"
 msgstr "kontrolli allkirja"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "list keys"
 msgstr "näita võtmeid"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "näita võtmeid ja allkirju"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:391
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "kontrolli võtmete allkirju"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "näita võtmeid ja sõrmejälgi"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "list secret keys"
 msgstr "näita salajasi võtmeid"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "genereeri uus võtmepaar"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "eemalda võtmed avalike võtmete hoidlast"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "eemalda võtmed salajaste võtmete hoidlast"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "sign a key"
 msgstr "allkirjasta võti"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "allkirjasta võti lokaalselt"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "allkirjasta või toimeta võtit"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "genereeri tühistamise sertifikaat"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "export keys"
 msgstr "ekspordi võtmed"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "ekspordi võtmed võtmeserverisse"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "impordi võtmed võtmeserverist"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "otsi võtmeid võtmeserverist"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uuenda võtmeid võtmeserverist"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "impordi/mesti võtmed"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:417
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:418
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uuenda usalduse andmebaasi"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:433
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [failid]|trüki teatelühendid"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1150,51 +1150,51 @@ msgstr ""
 "Võtmed:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:439
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "loo ascii pakendis väljund"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:441
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NIMI|krüpti NIMEle"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:452
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "kasuta seda kasutaja IDd"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:453
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|määra pakkimise tase N (0 blokeerib)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:458
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "kasuta kanoonilist tekstimoodi"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:472
 msgid "use as output file"
 msgstr "kasuta väljundfailina"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
+#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
 msgid "verbose"
 msgstr "ole jutukas"
 
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:485
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "ära tee mingeid muutusi"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:486
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "küsi enne ülekirjutamist"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:528
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:556
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1202,7 +1202,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Kõikide käskude ja võtmete täieliku kirjelduse leiate manualist)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:559
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1222,15 +1222,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [nimed]        näita võtmeid\n"
 " --fingerprint [nimed]      näita sõrmejälgi\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Palun saatke veateated aadressil <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:774
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Kasuta: gpg [võtmed] [failid] (-h näitab abiinfot)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:777
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1240,7 +1240,7 @@ msgstr ""
 "allkirjasta, kontrolli, krüpti ja dekrüpti\n"
 "vaikimisi operatsioon sõltub sisendandmetest\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:788
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1248,576 +1248,576 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Toetatud algoritmid:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Avalik võti: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
 msgid "Cipher: "
 msgstr "¦iffer: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:803
 msgid "Hash: "
 msgstr "Räsi: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Compression: "
 msgstr "Pakkimine: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:892
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "kasuta: gpg [võtmed] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1040
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "vastuolulised käsud\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1058
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "grupi definitsioonis \"%s\" puudub sümbol =\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvalised õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "HOIATUS: ebaturvaline kataloogi omanik %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1294
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "Hoiatus: ebaturvalised kataloogi õigused %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "tundmatu seade \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1531
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1533
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1535
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Vastavat allkirja salajaste võtmete hoidlas pole\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1537
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1541
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1551
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "näita millisesse võtmehoidlasse näidatud võti kuulub"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Vastavat allkirja salajaste võtmete hoidlas pole\n"
 
-#: g10/gpg.c:1852
+#: g10/gpg.c:1920
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "MÄRKUS: ignoreerin vana vaikimisi võtmete faili `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:1894
+#: g10/gpg.c:1962
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "MÄRKUS: vaikimisi võtmete fail `%s' puudub\n"
 
-#: g10/gpg.c:1898
+#: g10/gpg.c:1966
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "võtmete fail `%s': %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1905
+#: g10/gpg.c:1973
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "loen võtmeid failist `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
+#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "MÄRKUS: %s ei ole tavapäraseks kasutamiseks!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
+#: g10/gpg.c:2201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "ebaturvaliste õiguste tõttu ei laetud ¨ifri laiendust \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
+#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
+#: g10/gpg.c:2452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
+#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "ei saa parsida võtmeserveri URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2488
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
+#: g10/gpg.c:2491
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
+#: g10/gpg.c:2498
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2501
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
+#: g10/gpg.c:2508
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2511
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2518
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2521
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "vigased impordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2529
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2533
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2458
+#: g10/gpg.c:2535
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2539
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2541
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2543
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s ei ole lubatud kooditabel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2545
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2547
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2549
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2479
+#: g10/gpg.c:2556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2482
+#: g10/gpg.c:2559
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2489
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "exec-path väärtuseks ei õnnestu seada %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2732
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2710
+#: g10/gpg.c:2803
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "HOIATUS: programm võib salvestada oma mälupildi!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
+#: g10/gpg.c:2807
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "HOIATUS: %s määrab üle %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
+#: g10/gpg.c:2816
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s ja %s ei ole koos lubatud!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2819
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s ja %s ei oma koos mõtet!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
+#: g10/gpg.c:2826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
 msgstr "gpg-agent ei ole sesses sessioonis kasutatav\n"
 
-#: g10/gpg.c:2748
+#: g10/gpg.c:2841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2855
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "--pgp2 moodis saate luua ainult eraldiseisvaid või avateksti allkirju\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
+#: g10/gpg.c:2861
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "--pgp2 moodis ei saa korraga allkirjastada ja krüpteerida\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
+#: g10/gpg.c:2867
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "--pgp2 moodis peate kasutama faile (ja mitte toru).\n"
 
-#: g10/gpg.c:2787
+#: g10/gpg.c:2880
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "teate krüpteerimine --pgp2 moodis nõuab IDEA ¨iffrit\n"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
+#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valitud lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2959
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valitud ¨ifri algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
+#: g10/gpg.c:2965
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valitud sertifikaadi lühendi algoritm ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:2980
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed peab olema suurem, kui 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:2982
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-needed peab olema suurem, kui 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:2984
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth peab olema vahemikus 1 kuni 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:2986
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "vigane vaikimisi-sert-tase; peab olema 0, 1, 2 või 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:2988
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "vigane min-sert-tase; peab olema 1, 2 või 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:2991
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "MÄRKUS: lihtne S2K mood (0) ei soovitata kasutada\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:2995
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "vigane S2K mood; peab olema 0, 1 või 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
+#: g10/gpg.c:3002
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "vigased vaikimisi eelistused\n"
 
-#: g10/gpg.c:2918
+#: g10/gpg.c:3011
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "vigased isikliku ¨ifri eelistused\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:3015
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "vigased isikliku lühendi eelistused\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
+#: g10/gpg.c:3019
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "vigased isikliku pakkimise eelistused\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3052
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s ei tööta veel koos %s-ga\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:3099
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "¨ifri algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3104
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "sõnumilühendi algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "pakkimise algoritm \"%s\" ei ole moodis %s lubatud\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3208
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "TrustDB initsialiseerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3219
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: määrati saajad (-r) aga ei kasutata avaliku võtme krüptograafiat\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
+#: g10/gpg.c:3230
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3237
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "lahtikrüpteerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3249
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3262
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3264
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
+#: g10/gpg.c:3285
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3202
+#: g10/gpg.c:3298
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3315
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3222
+#: g10/gpg.c:3318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "%s ei ole moodis %s lubatud.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3347
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3276
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3284
+#: g10/gpg.c:3380
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key kasutaja-id"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3384
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key kasutaja-id"
 
-#: g10/gpg.c:3309
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key kasutaja-id [käsud]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3476
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [kasutaja-id] [võtmehoidla]"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3518
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserverile saatmine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3520
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserverilt lugemine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3522
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "võtme eksport ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
+#: g10/gpg.c:3533
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserveri otsing ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3543
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "võtmeserveri uuendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
+#: g10/gpg.c:3594
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "lahtipakendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3602
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "pakendamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3588
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "vigane räsialgoritm `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3711
+#: g10/gpg.c:3812
 msgid "[filename]"
 msgstr "[failinimi]"
 
-#: g10/gpg.c:3715
+#: g10/gpg.c:3816
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Kirjutage nüüd oma teade ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4120
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "antud sertifikaadi poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
+#: g10/gpg.c:4122
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
+#: g10/gpg.c:4155
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
@@ -1826,35 +1826,35 @@ msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "avalike võtmete puhvris on liiga palju võtmeid - blokeerin\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
+#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Kasutaja id puudub]"
 
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
+#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
+#: g10/getkey.c:999
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1813
+#: g10/getkey.c:1826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Vigane võti %08lX muudeti kehtivaks võtme --allow-non-selfsigned-uid "
 "kasutamisega\n"
 
-#: g10/getkey.c:2367
+#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "avalikul alamvõtmel %08lX puudub salajane alamvõti - ignoreerin\n"
 
-#: g10/getkey.c:2598
+#: g10/getkey.c:2611
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "kasutan sekundaarset võtit %08lX primaarse võtme %08lX asemel\n"
 
-#: g10/getkey.c:2645
+#: g10/getkey.c:2658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: salajane võti avaliku võtmeta - jätsin vahele\n"
@@ -2356,301 +2356,301 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
+#: g10/import.c:717 g10/import.c:1115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "võti %08lX: kasutaja ID puudub\n"
 
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "võti %08lX: HKP alamvõtme rike parandatud\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "võti %08lX: aktsepteerisin iseenda poolt allakirjutamata kasutaja ID '%s'\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "võti %08lX: puudub kehtiv kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:769
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "see võib olla põhjustatud puuduvast iseenda allkirjast\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
+#: g10/import.c:779 g10/import.c:1237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: avalikku võtit ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: uus võti - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:794
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ei leia kirjutatavat võtmehoidlat: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
+#: g10/import.c:799 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:853 g10/sign.c:1139
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "kirjutan faili `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
+#: g10/import.c:803 g10/import.c:898 g10/import.c:1155 g10/import.c:1298
+#: g10/import.c:2360 g10/import.c:2382
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "viga võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:822
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "võti %08lX: avalik võti \"%s\" on imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:846
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "võti %08lX: ei sobi meie koopiaga\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:863 g10/import.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: ei leia algset võtmeblokki: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:871 g10/import.c:1262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: ei õnnestu lugeda algset võtmeblokki: %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut kasutaja IDd\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:914
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus allkiri\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:917
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut allkirja\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" 1 uus alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut alamvõtit\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut allkirja\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut allkirja\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut kasutaja IDd\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" %d uut kasutaja IDd\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" ei muudetud\n"
 
-#: g10/import.c:1105
+#: g10/import.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: salajane võti vigase ¨ifriga %d - jätsin vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1116
+#: g10/import.c:1132
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
+#: g10/import.c:1149 g10/import.c:2375
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "puudub salajaste võtmete vaikimisi võtmehoidla: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1160
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "võti %08lX: salajane võti on imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:1174
+#: g10/import.c:1190
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "võti %08lX: on juba salajaste võtmete hoidlas\n"
 
-#: g10/import.c:1184
+#: g10/import.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "võti %08lX: salajast võtit ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
+#: g10/import.c:1230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "võti %08lX: avalik võti puudub - tühistamise sertifikaati ei saa rakendada\n"
 
-#: g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane tühistamise sertifikaat: %s - lükkasin tagasi\n"
 
-#: g10/import.c:1289
+#: g10/import.c:1305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" tühistamise sertifikaat imporditud\n"
 
-#: g10/import.c:1355
+#: g10/import.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "võti %08lX: allkirjal puudub kasutaja ID\n"
 
-#: g10/import.c:1370
+#: g10/import.c:1386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: mittetoetatud avaliku võtme algoritm kasutajaga \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1372
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: kasutajal \"%s\" on vigane iseenda allkiri\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "võti %08lX: võtmeseosel puudub alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
+#: g10/import.c:1417 g10/import.c:1467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "võti %08lX: mittetoetatud avaliku võtme algoritm\n"
 
-#: g10/import.c:1403
+#: g10/import.c:1419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane alamvõtme seos\n"
 
-#: g10/import.c:1418
+#: g10/import.c:1434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane mitme alamvõtme seos\n"
 
-#: g10/import.c:1440
+#: g10/import.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: võtme tühistamiseks puudub alamvõti\n"
 
-#: g10/import.c:1453
+#: g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane alamvõtme tühistamine\n"
 
-#: g10/import.c:1468
+#: g10/import.c:1484
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "võti %08lX: eemaldasin mitme alamvõtme tühistamise\n"
 
-#: g10/import.c:1510
+#: g10/import.c:1526
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "võti %08lX: jätsin vahele kasutaja ID '"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1547
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "võti %08lX: jätsin alamvõtme vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1574
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: mitte eksporditav allkiri (klass %02x) - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1568
+#: g10/import.c:1584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: tühistamise sertifikaat on vales kohas - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1601
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: vigane tühistamise sertifikaat: %s - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1615
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: alamvõtme allkiri on vales kohas - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1607
+#: g10/import.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "võti %08lX: ootamatu allkirja klass (0x%02x) - jätan vahele\n"
 
-#: g10/import.c:1707
+#: g10/import.c:1723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "võti %08lX: tuvastasin dubleeritud kasutaja ID - mestisin\n"
 
-#: g10/import.c:1769
+#: g10/import.c:1785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: võti %08lX võib olla tühistatud: laen tühistamise võtit %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1783
+#: g10/import.c:1799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "HOIATUS: võti %08lX võib olla tühistatud: tühistamise võtit %08lX pole.\n"
 
-#: g10/import.c:1842
+#: g10/import.c:1858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "võti %08lX: \"%s\" tühistamise sertifikaat lisatud\n"
 
-#: g10/import.c:1876
+#: g10/import.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "võti %08lX: lisatud vahetu võtme allkiri\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2281
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "avalik võti ei sobi salajase võtmega!\n"
 
-#: g10/import.c:2273
+#: g10/import.c:2289
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
 
-#: g10/import.c:2275
+#: g10/import.c:2291
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "jätsin vahele: avalik võti on juba olemas\n"
@@ -2975,8 +2975,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Allkirjastan tõesti? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
+#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
+#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:374
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "allkirjastamine ebaõnnestus: %s\n"
@@ -2985,20 +2985,20 @@ msgstr "allkirjastamine eba
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "See võti ei ole kaitstud.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Primaarse võtme salajased komponendid ei ole kättesaadavad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Võti on kaitstud.\n"
 
@@ -3015,7 +3015,7 @@ msgstr ""
 "Sisestage sellele salajasele võtmele uus parool.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "parooli ei korratud õieti; proovige uuesti"
 
@@ -3423,12 +3423,12 @@ msgid "(sensitive)"
 msgstr " (tundlik)"
 
 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "%s ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[tühistatud] "
@@ -3440,7 +3440,7 @@ msgstr " [aegub: %s]"
 
 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr " [aegub: %s]"
@@ -3476,14 +3476,14 @@ msgstr ""
 "Tuleb tähele panna et kuni te pole programmi uuesti käivitanud, ei pruugi\n"
 "näidatud võtme kehtivus olla tingimata korrektne.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
+#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[tühistatud] "
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
+#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
@@ -3620,301 +3620,312 @@ msgstr "v3 v
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Vastavat allkirja salajaste võtmete hoidlas pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3821
+#: g10/keyedit.c:3668
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "HOIATUS: allkirjastamise alamvõti %08lX ei ole rist-sertifitseeritud\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3674
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3836
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Palun valige täpselt üks kasutaja ID.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
+#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "jätan kasutaja \"%s\" v3 iseenda allkirja vahele\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
+#: g10/keyedit.c:4046
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4126
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4127
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda kasutada (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4174
+#: g10/keyedit.c:4189
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Allkirja noteerimine: "
 
-#: g10/keyedit.c:4323
+#: g10/keyedit.c:4338
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Kirjutan üle (j/E)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4387
+#: g10/keyedit.c:4402
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4460
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Kasutaja ID numbriga %d puudub\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4607
+#: g10/keyedit.c:4622
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "kasutaja ID: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
+#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "   allkirjastanud %08lX %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
+#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:4616
+#: g10/keyedit.c:4631
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "See allkiri aegub %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4620
+#: g10/keyedit.c:4635
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Olete kindel, et soovite seda ikka tühistada? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4624
+#: g10/keyedit.c:4639
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Loon sellele allkirjale tühistamise sertifikaadi? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4666
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Te olete allkirjastanud järgnevad kasutaja IDd:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4677
+#: g10/keyedit.c:4692
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (mitte-eksporditav)"
 
-#: g10/keyedit.c:4684
+#: g10/keyedit.c:4699
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   tühistanud %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Te asute tühistama järgmisi allkirju:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: g10/keyedit.c:4741
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Kas tõesti loon tühistamise sertifikaadid? (j/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:4756
+#: g10/keyedit.c:4771
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "salajast võtit pole\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4826
+#: g10/keyedit.c:4841
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
+#: g10/keyedit.c:4858
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "HOIATUS: kasutaja ID allkirja ajatempel on %d sekundit tulevikus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4907
+#: g10/keyedit.c:4922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4969
+#: g10/keyedit.c:4984
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "kasutaja ID \"%s\" on juba tühistatud\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5064
+#: g10/keyedit.c:5079
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Näitan %s foto IDd suurusega %ld, võti 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "eelistus %c%lu on duplikaat\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:269
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:271
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:273
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "liiga palju `%c' eelistusi\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "lubamatu sümbol eelistuste sõnes\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:872
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "kirjutan otsese allkirja\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:911
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "kirjutan iseenda allkirja\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:961
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "kirjutan võtit siduva allkirja\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:2762
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "vigane võtme suurus; kasutan %u bitti\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "võtme suurus ümardatud üles %u bitini\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1323
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1329
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "krüpteeri andmed"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1332
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1340
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1359
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1363
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1368
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ainult krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1374
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1377
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1433
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Palun valige, millist võtmetüüpi te soovite:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (vaikimisi)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1436
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (ainult krüptimiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1441
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ainult allkirjastamiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1443
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (ainult krüpteerimiseks)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA võtmepaari pikkuseks saab 1024 bitti.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1524
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Millist võtmepikkust te soovite? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1551
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Soovitud võtmepikkus on %u bitti\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "ümardatud üles %u bitini\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1610
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3930,7 +3941,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = võti aegub n kuuga\n"
 "      <n>y = võti aegub n aastaga\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1621
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3946,40 +3957,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = allkiri aegub n kuuga\n"
 "      <n>y = allkiri aegub n aastaga\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1644
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Võti on kehtiv kuni? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Allkiri on kehtiv kuni? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1667
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "vigane väärtus\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1674
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "%s ei aegu kunagi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1675
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "%s ei aegu kunagi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "%s aegub %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Allkiri aegub %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1687
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -3987,12 +3998,12 @@ msgstr ""
 "Teie süsteem ei saa esitada kuupäevi peale aastat 2038.\n"
 "Siiski käsitletakse neid korrektselt aastani 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1692
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "On see õige (j/e)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1715
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4008,44 +4019,44 @@ msgstr ""
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1728
 msgid "Real name: "
 msgstr "Pärisnimi: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1736
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Lubamatu sümbol nimes\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1738
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Nimi ei või alata numbriga\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1740
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Nimes peab olema vähemalt 5 sümbolit\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1748
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-posti aadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1754
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Selline e-posti aadress ei ole lubatud\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1762
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentaar: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1768
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Lubamatu sümbol kommentaaris\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1791
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Te kasutate kooditabelit `%s'.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1797
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4056,7 +4067,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1802
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ärge palun kirjutage e-posti aadressi pärisnimesse ega kommentaari\n"
 
@@ -4071,23 +4082,23 @@ msgstr "
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1818
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoVv"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1828
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (V)älju? "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1829
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Muuda (N)ime, (K)ommentaari, (E)posti või (O)k/(V)älju? "
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:1848
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Palun parandage kõigepealt viga\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:1888
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4095,12 +4106,12 @@ msgstr ""
 "Te vajate oma salajase võtme kaitsmiseks parooli.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:1904
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4112,7 +4123,7 @@ msgstr ""
 "kasutades seda programmi võtmega \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:1926
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4124,50 +4135,50 @@ msgstr ""
 "kasutada kettaid jne), see annaks juhuarvude generaatorile võimaluse\n"
 "koguda paremat entroopiat.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2708
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Võtme genereerimine katkestati.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "kirjutan avaliku võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "kirjutan salajase võtme faili `%s'\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3041
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "kirjutatavat avalike võtmete hoidlat pole: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3047
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "kirjutatavat salajaste võtmete hoidlat pole: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3065
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "viga avaliku võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3072
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "viga salajase võtme võtmehoidlasse `%s' kirjutamisel: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3095
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "avalik ja salajane võti on loodud ja allkirjastatud.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3106
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4177,43 +4188,43 @@ msgstr ""
 "Krüptimiseks tuleb genereerida teine võti, seda saate teha\n"
 "kasutades võtit \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Võtme genereerimine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "võti loodi %lu sekund tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr "võti loodi %lu sekundit tulevikus (ajahüpe või kella probleem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "MÄRKUS: v3 võtmetele alamvõtmete loomine ei ole OpenPGP ühilduv\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Loon tõesti? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3507
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "võtmebloki kustutamine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "`%s' ei õnnestu luua: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3580
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "MÄRKUS: salajane võti %08lX aegus %s\n"
@@ -4316,184 +4327,184 @@ msgstr "kontrollitud %lu v
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: võtmehoidla on loodud\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:61
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:62
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:64
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:70
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:72
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "antud allkirja poliisi URL on vigane\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
+#: g10/keyserver.c:140
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr "HOIATUS: seaded failis `%s' pole seekord veel aktiivsed\n"
 
-#: g10/keyserver.c:538
+#: g10/keyserver.c:523
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:739
+#: g10/keyserver.c:724
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
+#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:923
+#: g10/keyserver.c:908
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "võtit '%s' ei leitud: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1153
+#: g10/keyserver.c:1149
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1180
+#: g10/keyserver.c:1176
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1332
+#: g10/keyserver.c:1328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "allkirjastatud teie võtmega %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1378
+#: g10/keyserver.c:1374
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "otsin \"%s\" HKP serverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
+#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "vigased ekspordi võtmed\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1433
+#: g10/keyserver.c:1429
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1438
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1510
+#: g10/keyserver.c:1506
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
+#: g10/keyserver.c:1518
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1523
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1531
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1538
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "võtmeserveri viga"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "võtmeserveri viga"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "võtmeserverilt lugemine ebaõnnestus: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
+#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1874
+#: g10/keyserver.c:1870
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1896
+#: g10/keyserver.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
+#: g10/keyserver.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "küsin võtit %08lX võtmeserverist %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1950
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1956
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "HOIATUS: ei saa kustutada ajutist faili (%s) `%s': %s\n"
@@ -4591,114 +4602,114 @@ msgstr "algne failinimi on='%.*s'\n"
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr "eraldiseisev tühistus - realiseerimiseks kasutage \"gpg --import\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Korrektne allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1408
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "allkirja kontroll jäeti ära\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "neid allkirju ei õnnestu töödelda\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1519
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Allkiri aegus %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Allkirja lõi %.*s kasutades %s võtit ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1544
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Võtme leiate: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "HALB allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Aegunud allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrektne allkiri kasutajalt \""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1733
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[ebakindel]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                 ka \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1863
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Allkiri aegus %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1868
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Allkiri aegub %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1871
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s allkiri, sõnumilühendi algoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1872
 msgid "binary"
 msgstr "binaarne"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1873
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstimood"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "tundmatu"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1893
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Allkirja ei saa kontrollida: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "ei ole eraldiseisev allkiri\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:2005
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "HOIATUS: leidsin mitu allkirja. Kontrollitakse ainult esimest.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:2013
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "eraldiseisev allkiri klassiga 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2070
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "vana stiili (PGP 2.x) allkiri\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2080
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "proc_tree() tuvastas vigase juurmise paketi\n"
 
@@ -4845,7 +4856,7 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: tõenäoliselt ebaturvaline sümmeetriliselt krüpteeritud sessiooni "
 "võti\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1157
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "alampaketil tüübiga %d on kriitiline bitt seatud\n"
@@ -4975,7 +4986,11 @@ msgstr "\"%s\": ei ole JPEG fail\n"
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "On see foto õige (j/E/v)? "
 
-#: g10/photoid.c:369
+#: g10/photoid.c:329
+msgid "no photo viewer set\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:383
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "foto ID ei saa näidata!\n"
 
@@ -5254,28 +5269,28 @@ msgstr "kehtivaid aadresse pole\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "andmeid ei salvestatud; salvestamiseks kasutage võtit \"--output\"\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
+#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "viga `%s' loomisel: %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:453
+#: g10/plaintext.c:452
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Eraldiseisev allkiri.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:459
+#: g10/plaintext.c:458
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Palun sisestage andmefaili nimi: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
+#: g10/plaintext.c:490
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "loen standardsisendit ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:525
+#: g10/plaintext.c:524
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "allkirjastatud andmeid pole\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:538
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "allkirjastatud andmete avamine ebaõnnestus `%s'\n"
@@ -5588,42 +5603,42 @@ msgstr ""
 "HOIATUS: poliisi urli %%-asendus ebaõnnestus (liiga suur). Kasutan "
 "kompaktset.\n"
 
-#: g10/sign.c:328
+#: g10/sign.c:339
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA nõuab 160 bitist räsialgoritmi kasutamist\n"
 
-#: g10/sign.c:357
+#: g10/sign.c:369
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "Loodud allkirja ei õnnestu kontrollida: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:366
+#: g10/sign.c:378
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s allkiri kasutajalt: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:759
+#: g10/sign.c:810
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "PGP 2.x stiilis võtmetega saab eraldi-allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
 
-#: g10/sign.c:828
+#: g10/sign.c:879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "sõnumilühendi algoritmi %s (%d) kasutamine on vastuolus saaja eelistustega\n"
 
-#: g10/sign.c:928
+#: g10/sign.c:992
 msgid "signing:"
 msgstr "allkirjastan:"
 
-#: g10/sign.c:1040
+#: g10/sign.c:1104
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "PGP 2.x stiilis võtmetega saab avateksti allkirjastada ainult --pgp2 moodis\n"
 
-#: g10/sign.c:1218
+#: g10/sign.c:1282
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "kasutatakse %s krüpteerimist\n"
@@ -6264,6 +6279,7 @@ msgstr "... see on viga (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "te leidsite vea ... (%s:%d)\n"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
 msgid "yes"
 msgstr "jah"
@@ -6272,6 +6288,7 @@ msgstr "jah"
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
 msgid "no"
 msgstr "ei"
@@ -6280,6 +6297,7 @@ msgstr "ei"
 msgid "nN"
 msgstr "eE"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:371
 msgid "quit"
 msgstr "välju"
@@ -6288,10 +6306,12 @@ msgstr "v
 msgid "qQ"
 msgstr "vV"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:407
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:409
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""