Fixed segv in gpg-agent (command marktrusted).
[gnupg.git] / po / nb.po
index 2d3646d..0a8b152 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-17 10:57+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-09 11:38+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "ugyldig passfrase"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3155
 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
 #, c-format
@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "kan ikke opprette 
 
 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
-#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
+#: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
@@ -290,7 +290,7 @@ msgstr ""
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
@@ -396,7 +396,7 @@ msgid ""
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
+#: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
@@ -408,18 +408,18 @@ msgstr ""
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
+#: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
+#: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2073
 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
+#: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
@@ -704,8 +704,8 @@ msgstr "endre passfrasen"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1349
-#: tools/gpgconf-comp.c:1672
+#: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1372
+#: tools/gpgconf-comp.c:1695
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
@@ -745,12 +745,12 @@ msgstr ""
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: common/http.c:1625
+#: common/http.c:1634
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: common/http.c:1669
+#: common/http.c:1678
 #, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
@@ -1381,18 +1381,18 @@ msgstr "Ugyldig kommando  (pr
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
 
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
 #: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1496,7 +1496,7 @@ msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
@@ -1646,41 +1646,50 @@ msgstr "ADVARSEL: hemmelig n
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
-#: g10/getkey.c:151
+#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
 
-#: g10/getkey.c:174
+#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
 
-#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
-#: g10/getkey.c:1002
+#: g10/getkey.c:1111
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1834
+#: g10/getkey.c:1116
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1118
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+
+#: g10/getkey.c:1928
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
+#: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
 
-#: g10/getkey.c:2622
+#: g10/getkey.c:2762
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2669
+#: g10/getkey.c:2809
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
+#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1688,131 +1697,131 @@ msgstr ""
 "@Kommandoer:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:369
+#: g10/gpg.c:372
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:370
+#: g10/gpg.c:373
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "lage en adskilt signatur"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptere data"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptere data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "verify a signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys"
 msgstr "liste nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "liste nøkler og signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
 msgid "list secret keys"
 msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign a key"
 msgstr "signere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "export keys"
 msgstr "eksportere nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:402
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importere/flette nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:412
 msgid "print the card status"
 msgstr "vis kortets status"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "change data on a card"
 msgstr "endre data på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "endre PIN på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:419
+#: g10/gpg.c:423
 msgid "update the trust database"
 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:426
+#: g10/gpg.c:430
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
+#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
+#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1823,48 +1832,48 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
+#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
+#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
+#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
+#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
+#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
+#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "ikke gjør noen endringer"
 
-#: g10/gpg.c:480
+#: g10/gpg.c:484
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "spør før overskriving"
 
-#: g10/gpg.c:523
+#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:528
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
 
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
+#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1872,7 +1881,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
+#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1892,15 +1901,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
 
-#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
+#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:770
+#: g10/gpg.c:777
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpg.c:773
+#: g10/gpg.c:780
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1910,7 +1919,7 @@ msgstr ""
 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:587
+#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1918,76 +1927,76 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:787
+#: g10/gpg.c:794
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
+#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Cipher: "
 
-#: g10/gpg.c:801
+#: g10/gpg.c:808
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
+#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresjon: "
 
-#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:607
+#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
 msgid "Used libraries:"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:923
+#: g10/gpg.c:930
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:772
+#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#: g10/gpg.c:1111
+#: g10/gpg.c:1118
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1308
+#: g10/gpg.c:1315
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1311
+#: g10/gpg.c:1318
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1314
+#: g10/gpg.c:1321
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1320
+#: g10/gpg.c:1327
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1323
+#: g10/gpg.c:1330
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1326
+#: g10/gpg.c:1333
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1332
+#: g10/gpg.c:1339
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1335
+#: g10/gpg.c:1342
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1995,20 +2004,20 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%"
 "s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1338
+#: g10/gpg.c:1345
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1344
+#: g10/gpg.c:1351
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
 "s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1347
+#: g10/gpg.c:1354
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -2016,456 +2025,456 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1350
+#: g10/gpg.c:1357
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1536
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1624
+#: g10/gpg.c:1636
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1626
+#: g10/gpg.c:1638
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1628
+#: g10/gpg.c:1640
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1630
+#: g10/gpg.c:1642
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1634
+#: g10/gpg.c:1646
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1636
+#: g10/gpg.c:1648
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1638
+#: g10/gpg.c:1650
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1640
+#: g10/gpg.c:1652
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1642
+#: g10/gpg.c:1654
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1644
+#: g10/gpg.c:1656
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
 
-#: g10/gpg.c:1646
+#: g10/gpg.c:1658
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1805
+#: g10/gpg.c:1817
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
 
-#: g10/gpg.c:1896
+#: g10/gpg.c:1908
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
+#: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
 
 # Tenk litt på denne du, Trond.
-#: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: g10/gpg.c:2567
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
-#: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
+#: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/gpg.c:2585
+#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2588
+#: g10/gpg.c:2605
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2595
+#: g10/gpg.c:2612
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2598
+#: g10/gpg.c:2615
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2605
+#: g10/gpg.c:2622
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2608
+#: g10/gpg.c:2625
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2615
+#: g10/gpg.c:2632
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2618
+#: g10/gpg.c:2635
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2626
+#: g10/gpg.c:2643
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2628
+#: g10/gpg.c:2645
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2630
+#: g10/gpg.c:2647
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2632
+#: g10/gpg.c:2649
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2636
+#: g10/gpg.c:2653
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2638
+#: g10/gpg.c:2655
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2640
+#: g10/gpg.c:2657
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2659
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2644
+#: g10/gpg.c:2661
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2646
+#: g10/gpg.c:2663
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2648
+#: g10/gpg.c:2665
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2655
+#: g10/gpg.c:2672
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2658
+#: g10/gpg.c:2675
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2665
+#: g10/gpg.c:2682
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2840
+#: g10/gpg.c:2857
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
 
-#: g10/gpg.c:2843
+#: g10/gpg.c:2860
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1374
+#: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1374
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2943
+#: g10/gpg.c:2969
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2952
+#: g10/gpg.c:2978
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2955
+#: g10/gpg.c:2981
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2970
+#: g10/gpg.c:2996
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2984
+#: g10/gpg.c:3010
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2990
+#: g10/gpg.c:3016
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2996
+#: g10/gpg.c:3022
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
 
-#: g10/gpg.c:3009
+#: g10/gpg.c:3035
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1446
+#: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1446
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
+#: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3087
+#: g10/gpg.c:3113
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3093
+#: g10/gpg.c:3119
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3108
+#: g10/gpg.c:3134
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3110
+#: g10/gpg.c:3136
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3138
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3114
+#: g10/gpg.c:3140
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3116
+#: g10/gpg.c:3142
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3119
+#: g10/gpg.c:3145
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3149
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3130
+#: g10/gpg.c:3156
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3139
+#: g10/gpg.c:3165
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3169
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3147
+#: g10/gpg.c:3173
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3180
+#: g10/gpg.c:3206
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3227
+#: g10/gpg.c:3253
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3232
+#: g10/gpg.c:3258
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3263
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3329
+#: g10/gpg.c:3355
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3340
+#: g10/gpg.c:3366
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3361
+#: g10/gpg.c:3387
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3368
+#: g10/gpg.c:3394
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3370
+#: g10/gpg.c:3396
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3406
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3393
+#: g10/gpg.c:3419
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3395
+#: g10/gpg.c:3421
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3398
+#: g10/gpg.c:3424
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
+#: g10/gpg.c:3442
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3429
+#: g10/gpg.c:3455
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3444
+#: g10/gpg.c:3470
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3446
+#: g10/gpg.c:3472
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3449
+#: g10/gpg.c:3475
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3469
+#: g10/gpg.c:3495
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3478
+#: g10/gpg.c:3504
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3503
+#: g10/gpg.c:3529
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3511
+#: g10/gpg.c:3537
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3515
+#: g10/gpg.c:3541
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3536
+#: g10/gpg.c:3562
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
 
-#: g10/gpg.c:3621
+#: g10/gpg.c:3654
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3623
+#: g10/gpg.c:3656
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3625
+#: g10/gpg.c:3658
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3636
+#: g10/gpg.c:3669
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3646
+#: g10/gpg.c:3679
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3697
+#: g10/gpg.c:3730
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3705
+#: g10/gpg.c:3738
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3795
+#: g10/gpg.c:3828
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3912
+#: g10/gpg.c:3945
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3916
+#: g10/gpg.c:3949
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4228
+#: g10/gpg.c:4261
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4230
+#: g10/gpg.c:4263
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4263
+#: g10/gpg.c:4296
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
 
@@ -2650,296 +2659,296 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:755
+#: g10/import.c:758
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
-#: g10/import.c:770
+#: g10/import.c:773
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:776
+#: g10/import.c:779
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:778
+#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:794
+#: g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:803
+#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver til «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
-#: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
+#: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:831
+#: g10/import.c:834
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
 
-#: g10/import.c:855
+#: g10/import.c:858
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
-#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:917
+#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:920
+#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:923
+#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:926
+#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:929
+#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:932
+#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
-#: g10/import.c:935
+#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:938
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:941
+#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:944
+#: g10/import.c:947
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:967
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
-#: g10/import.c:1130
+#: g10/import.c:1143
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1141
+#: g10/import.c:1154
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1169
+#: g10/import.c:1182
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
-#: g10/import.c:1199
+#: g10/import.c:1212
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
 
-#: g10/import.c:1209
+#: g10/import.c:1222
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:1252
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1282
+#: g10/import.c:1295
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/import.c:1314
+#: g10/import.c:1327
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
-#: g10/import.c:1380
+#: g10/import.c:1393
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
 
-#: g10/import.c:1395
+#: g10/import.c:1408
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1397
+#: g10/import.c:1410
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1415
+#: g10/import.c:1428
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
+#: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#: g10/import.c:1428
+#: g10/import.c:1441
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1443
+#: g10/import.c:1456
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
-#: g10/import.c:1465
+#: g10/import.c:1478
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1478
+#: g10/import.c:1491
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1493
+#: g10/import.c:1506
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
-#: g10/import.c:1535
+#: g10/import.c:1548
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1556
+#: g10/import.c:1569
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:1583
+#: g10/import.c:1596
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1593
+#: g10/import.c:1606
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1610
+#: g10/import.c:1623
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1624
+#: g10/import.c:1637
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1632
+#: g10/import.c:1645
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1744
+#: g10/import.c:1774
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
 
-#: g10/import.c:1806
+#: g10/import.c:1836
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
-#: g10/import.c:1820
+#: g10/import.c:1850
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/import.c:1879
+#: g10/import.c:1909
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:1913
+#: g10/import.c:1943
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:2302
+#: g10/import.c:2332
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2310
+#: g10/import.c:2340
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2312
+#: g10/import.c:2342
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
@@ -2971,29 +2980,29 @@ msgstr "[oppheving]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
@@ -3608,7 +3617,7 @@ msgstr "S
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
+#: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
@@ -3635,24 +3644,24 @@ msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
 
 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
-#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
+#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "opprettet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "opphevet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
+#: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgikk: %s"
 
 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
-#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
-#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
+#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "utgår: %s"
@@ -3676,7 +3685,7 @@ msgstr "gyldighet: %s"
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
 
-#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
+#: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
@@ -3686,12 +3695,12 @@ msgid ""
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
+#: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
-#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
+#: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
 msgid "expired"
 msgstr "utgått"
@@ -4464,53 +4473,53 @@ msgstr ""
 msgid "never     "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:263
+#: g10/keylist.c:267
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: g10/keylist.c:269
 msgid "Signature policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:304
+#: g10/keylist.c:308
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:357
+#: g10/keylist.c:361
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: g10/keylist.c:363
 msgid "Signature notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:469
+#: g10/keylist.c:473
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøkkelknippe"
 
-#: g10/keylist.c:1504
+#: g10/keylist.c:1547
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1549
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
+#: g10/keylist.c:1556
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1558
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+#: g10/keylist.c:1562 g10/keylist.c:1566
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
 
-#: g10/keylist.c:1590
+#: g10/keylist.c:1633
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
@@ -4591,143 +4600,143 @@ msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:533
+#: g10/keyserver.c:541
 msgid "disabled"
 msgstr "utkoblet"
 
-#: g10/keyserver.c:734
+#: g10/keyserver.c:742
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
+#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:916
+#: g10/keyserver.c:924
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:918
+#: g10/keyserver.c:926
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1159
+#: g10/keyserver.c:1167
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1163
+#: g10/keyserver.c:1171
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1187
+#: g10/keyserver.c:1195
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1190
+#: g10/keyserver.c:1198
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1343
+#: g10/keyserver.c:1351
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1347
+#: g10/keyserver.c:1355
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1390
+#: g10/keyserver.c:1398
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1393
+#: g10/keyserver.c:1401
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
+#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1448
+#: g10/keyserver.c:1456
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1457
+#: g10/keyserver.c:1465
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
+#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2062
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1525
+#: g10/keyserver.c:1533
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1537
+#: g10/keyserver.c:1545
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1550
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1550
+#: g10/keyserver.c:1558
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1557
+#: g10/keyserver.c:1565
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1562
+#: g10/keyserver.c:1570
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1571
+#: g10/keyserver.c:1579
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
+#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1889
+#: g10/keyserver.c:1897
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1911
+#: g10/keyserver.c:1919
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1913
+#: g10/keyserver.c:1921
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1977
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1975
+#: g10/keyserver.c:1983
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
@@ -4975,65 +4984,65 @@ msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
 
-#: g10/misc.c:479
+#: g10/misc.c:504
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:480 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#: g10/misc.c:505 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
 
-#: g10/misc.c:715
+#: g10/misc.c:740
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:719
+#: g10/misc.c:744
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:721
+#: g10/misc.c:746
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:728
+#: g10/misc.c:753
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:738
+#: g10/misc.c:763
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:741
+#: g10/misc.c:766
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:802
+#: g10/misc.c:827
 msgid "Uncompressed"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:827
+#: g10/misc.c:852
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:954
+#: g10/misc.c:979
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1129
+#: g10/misc.c:1154
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "flertydig valg «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
@@ -5734,17 +5743,22 @@ msgstr ""
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:296
+#: g10/sig-check.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+
+#: g10/sig-check.c:302
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:561
+#: g10/sig-check.c:567
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
 
-#: g10/sig-check.c:588
+#: g10/sig-check.c:594
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
@@ -6300,12 +6314,12 @@ msgid ""
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328 scd/app-dinsig.c:297
+#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1347 scd/app-dinsig.c:297
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
-#: scd/app-openpgp.c:1483 scd/app-dinsig.c:301
+#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1351 scd/app-openpgp.c:1383
+#: scd/app-openpgp.c:1530 scd/app-openpgp.c:1548 scd/app-dinsig.c:301
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
@@ -6329,160 +6343,182 @@ msgstr "klarte ikke 
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2047
+#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2114
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2055
+#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2122
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2065
+#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2132
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
 
+#: scd/app-openpgp.c:1307
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
+
 #: scd/app-openpgp.c:1314
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1333
 #, fuzzy, c-format
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1348
+#: scd/app-openpgp.c:1367
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1489
+#: scd/app-openpgp.c:1390 scd/app-openpgp.c:1555
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1499
-#: scd/app-openpgp.c:2318
+#: scd/app-openpgp.c:1403 scd/app-openpgp.c:1443 scd/app-openpgp.c:1567
+#: scd/app-openpgp.c:2385
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1447
+#: scd/app-openpgp.c:1466
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1462 scd/app-openpgp.c:2569
+#: scd/app-openpgp.c:1487 scd/app-openpgp.c:2636
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2578
+#: scd/app-openpgp.c:1493 scd/app-openpgp.c:2645
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1473
+#: scd/app-openpgp.c:1500
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1480
+#: scd/app-openpgp.c:1510
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
+"%d]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
+#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
+#. get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1545
 msgid "|A|Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1629
+#: scd/app-openpgp.c:1696
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1629
+#: scd/app-openpgp.c:1696
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1633
+#: scd/app-openpgp.c:1700
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1683 scd/app-openpgp.c:2133
+#: scd/app-openpgp.c:1750 scd/app-openpgp.c:2200
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1689 scd/app-openpgp.c:2140
+#: scd/app-openpgp.c:1756 scd/app-openpgp.c:2207
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1699
+#: scd/app-openpgp.c:1766
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1703
+#: scd/app-openpgp.c:1770
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1705
+#: scd/app-openpgp.c:1772
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1872
+#: scd/app-openpgp.c:1939
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1879
+#: scd/app-openpgp.c:1946
 #, c-format
 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1886
+#: scd/app-openpgp.c:1953
 #, c-format
 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
 msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1894 scd/app-openpgp.c:1901
+#: scd/app-openpgp.c:1961 scd/app-openpgp.c:1968
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1964
+#: scd/app-openpgp.c:2031
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2024
+#: scd/app-openpgp.c:2091
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2038
+#: scd/app-openpgp.c:2105
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2041
+#: scd/app-openpgp.c:2108
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2098
+#: scd/app-openpgp.c:2165
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2148
+#: scd/app-openpgp.c:2215
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2236
+#: scd/app-openpgp.c:2303
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2297
+#: scd/app-openpgp.c:2364
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2583
+#: scd/app-openpgp.c:2650
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2656 scd/app-openpgp.c:2666
+#: scd/app-openpgp.c:2723 scd/app-openpgp.c:2733
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
@@ -6579,11 +6615,11 @@ msgstr ""
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1803
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1805
 msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1803
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1805
 msgid "shell"
 msgstr ""
 
@@ -6637,195 +6673,195 @@ msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1227 sm/certchain.c:1831 sm/decrypt.c:259
+#: sm/certchain.c:742 sm/certchain.c:1229 sm/certchain.c:1833 sm/decrypt.c:259
 #: sm/encrypt.c:349 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:900
+#: sm/certchain.c:902
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:910
+#: sm/certchain.c:912
 #, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/certchain.c:915
+#: sm/certchain.c:917
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:920
+#: sm/certchain.c:922
 #, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
-#: sm/certchain.c:922
+#: sm/certchain.c:924
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:928
+#: sm/certchain.c:930
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:957 sm/certchain.c:1025
+#: sm/certchain.c:959 sm/certchain.c:1027
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:972 sm/certchain.c:1057
+#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:973 sm/certchain.c:1058
+#: sm/certchain.c:975 sm/certchain.c:1060
 #, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: sm/certchain.c:974 sm/certchain.c:1059
+#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:987
+#: sm/certchain.c:989
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: sm/certchain.c:988
+#: sm/certchain.c:990
 #, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: sm/certchain.c:989
+#: sm/certchain.c:991
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: sm/certchain.c:1031
+#: sm/certchain.c:1033
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1040
+#: sm/certchain.c:1042
 #, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: sm/certchain.c:1077
+#: sm/certchain.c:1079
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1079
+#: sm/certchain.c:1081
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1080
+#: sm/certchain.c:1082
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1084
+#: sm/certchain.c:1086
 #, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
 
-#: sm/certchain.c:1085
+#: sm/certchain.c:1087
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1090
 #, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1091
 #, fuzzy
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#: sm/certchain.c:1119
+#: sm/certchain.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: sm/certchain.c:1128
+#: sm/certchain.c:1130
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1141
+#: sm/certchain.c:1143
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1147
+#: sm/certchain.c:1149
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1204
+#: sm/certchain.c:1206
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1268
+#: sm/certchain.c:1270
 #, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: sm/certchain.c:1341
+#: sm/certchain.c:1343
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1410
+#: sm/certchain.c:1412
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1423
+#: sm/certchain.c:1425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1452 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1454 sm/import.c:158
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1464
+#: sm/certchain.c:1466
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1497
+#: sm/certchain.c:1499
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1528
+#: sm/certchain.c:1530
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1579
+#: sm/certchain.c:1581
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1619 sm/certchain.c:1902
+#: sm/certchain.c:1621 sm/certchain.c:1904
 #, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: sm/certchain.c:1620
+#: sm/certchain.c:1622
 #, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: sm/certchain.c:1621
+#: sm/certchain.c:1623
 #, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/certchain.c:1792
+#: sm/certchain.c:1794
 msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1801
+#: sm/certchain.c:1803
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
@@ -6885,36 +6921,36 @@ msgstr ""
 "«%.*s»\n"
 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:121
+#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:131 sm/keylist.c:258
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:141
+#: sm/certlist.c:142
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:153
+#: sm/certlist.c:154
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:164
+#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:165
+#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:166
+#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:167
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
@@ -7258,7 +7294,7 @@ msgstr "hent n
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:653 tools/gpgconf-comp.c:715
+#: sm/gpgsm.c:363 tools/gpgconf-comp.c:653 tools/gpgconf-comp.c:718
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr ""
 
@@ -7343,6 +7379,10 @@ msgstr "kan ikke aksere 
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
+#: sm/gpgsm.c:1872
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr ""
+
 #: sm/import.c:109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
@@ -7446,7 +7486,7 @@ msgid ""
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:604
+#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
@@ -7479,17 +7519,22 @@ msgstr ""
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:582
+#: sm/verify.c:470
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/verify.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: sm/verify.c:583
+#: sm/verify.c:591
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                aka «%s»"
 
-#: sm/verify.c:601
+#: sm/verify.c:609
 #, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
@@ -7584,26 +7629,26 @@ msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:571 tools/gpgconf-comp.c:638
-#: tools/gpgconf-comp.c:700 tools/gpgconf-comp.c:784
+#: tools/gpgconf-comp.c:703 tools/gpgconf-comp.c:787
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:480 tools/gpgconf-comp.c:584 tools/gpgconf-comp.c:651
-#: tools/gpgconf-comp.c:713 tools/gpgconf-comp.c:807
+#: tools/gpgconf-comp.c:716 tools/gpgconf-comp.c:810
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:490 tools/gpgconf-comp.c:609 tools/gpgconf-comp.c:664
-#: tools/gpgconf-comp.c:735 tools/gpgconf-comp.c:814
+#: tools/gpgconf-comp.c:738 tools/gpgconf-comp.c:817
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:669
-#: tools/gpgconf-comp.c:740 tools/gpgconf-comp.c:822
+#: tools/gpgconf-comp.c:743 tools/gpgconf-comp.c:825
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:503 tools/gpgconf-comp.c:619 tools/gpgconf-comp.c:748
+#: tools/gpgconf-comp.c:503 tools/gpgconf-comp.c:619 tools/gpgconf-comp.c:751
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
@@ -7648,7 +7693,7 @@ msgstr ""
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:656 tools/gpgconf-comp.c:718
+#: tools/gpgconf-comp.c:656 tools/gpgconf-comp.c:721
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
@@ -7666,47 +7711,51 @@ msgstr "kunne ikke parse n
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:727
-msgid "disable all access to the dirmngr"
+#: tools/gpgconf-comp.c:685
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr ""
 
 #: tools/gpgconf-comp.c:730
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:733
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:753
+#: tools/gpgconf-comp.c:756
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:797
+#: tools/gpgconf-comp.c:800
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:833
+#: tools/gpgconf-comp.c:836
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:843
+#: tools/gpgconf-comp.c:846
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:854
+#: tools/gpgconf-comp.c:857
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:859
+#: tools/gpgconf-comp.c:862
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:888
+#: tools/gpgconf-comp.c:891
 msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:896
+#: tools/gpgconf-comp.c:899
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:3057
+#: tools/gpgconf-comp.c:3080
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""