About to do a release
[gnupg.git] / po / nb.po
index aa777cc..1d2aa2f 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -18,512 +18,994 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
+#: agent/call-pinentry.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+
+#: agent/call-pinentry.c:436
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:439
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/primegen.c:312
+#: agent/call-pinentry.c:486
 #, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: agent/call-pinentry.c:507
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: agent/call-pinentry.c:515
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+
+#: agent/call-pinentry.c:520
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:532
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "ugyldig MPI"
+
+#: agent/call-pinentry.c:533
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
+#: agent/call-pinentry.c:569
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:403
+#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:408
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
+#: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
+#: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
+#: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
+#: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
+#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
+#: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:463
+#: agent/command-ssh.c:1619
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
+#: agent/command-ssh.c:1624
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+#: agent/command-ssh.c:1644
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
+#: agent/command-ssh.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2014
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:2349
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
+
+#: agent/command-ssh.c:2850
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "|A|Admin PIN"
+
+#: agent/divert-scd.c:275
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
+
+#: agent/divert-scd.c:278
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/divert-scd.c:290
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: agent/genkey.c:88
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
+"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: agent/genkey.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
+#: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Tast inn passfrase\n"
 
-#: cipher/random.c:815
+#: agent/genkey.c:107
+#, c-format
 msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
-"Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
-"til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
-"\n"
-"IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
+#: agent/genkey.c:113
+msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr ""
-"Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
-"hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
-"entropyen.\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#: agent/genkey.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
-"Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
-"arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
-"(Trenger %d flere byter)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+#: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
-#, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+#: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
+#: tools/symcryptrun.c:456
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+#: agent/genkey.c:280
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:104
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Valg:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
+#: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
+msgid "verbose"
+msgstr "fyldig output"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
-#, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "være noenlunde stille"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
-#, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
+msgid "sh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
+msgid "csh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kort er permanent låst!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
+#: agent/gpg-agent.c:126
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
+#: tools/symcryptrun.c:166
+#, fuzzy
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:129
+#, fuzzy
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Ny PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:135
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+#: agent/gpg-agent.c:136
+#, fuzzy
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+#: agent/gpg-agent.c:143
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+#: agent/gpg-agent.c:148
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
+#: agent/gpg-agent.c:156
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:158
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:159
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:161
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
+#: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:260
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
+#: agent/gpg-agent.c:262
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
+#: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
 #, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
+#: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
+#: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
 #, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
+#: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
+#: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
+#: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armor: %s\n"
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ugyldig armorheader: "
+#: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:566
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+#: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
+#: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
 #, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
-
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1377
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1381
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: agent/gpg-agent.c:1492
 #, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
-
-#: g10/armor.c:839
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
-
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
-
-#: g10/armor.c:1152
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: agent/gpg-agent.c:1497
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1161
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1514
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
+#: agent/gpg-agent.c:1519
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1752
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
+#: tools/gpg-connect-agent.c:756
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
+#: tools/gpg-connect-agent.c:767
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/preset-passphrase.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:101
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:149
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: agent/protect-tool.c:151
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1187
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1190
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1193
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1198
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "ugyldig passfrase"
+
+#: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "cancel|cancel"
+
+#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:181
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+
+#: agent/trustlist.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:283
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:507
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:516
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:536
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:542
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
+
+#: agent/trustlist.c:542
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+
+#: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:466
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:507
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:518
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#: common/http.c:1669
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+
+#: common/simple-pwquery.c:315
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:373
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:384
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:394
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr ""
+
+#: common/sysutils.c:99
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/sysutils.c:194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+
+#: common/sysutils.c:226
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
+
+#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+msgid "no"
+msgstr "nei"
+
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:72
+msgid "quit"
+msgstr "avslutt"
+
+#: common/yesno.c:75
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:109
+msgid "okay|okay"
+msgstr "okay|okay"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr "cancel|cancel"
+
+#: common/yesno.c:112
+msgid "oO"
+msgstr "oO"
+
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cC"
+msgstr "cC"
+
+#: common/miscellaneous.c:71
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
+
+#: common/miscellaneous.c:74
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
+
+#: g10/armor.c:366
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armor: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:405
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ugyldig armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:416
+msgid "armor header: "
+msgstr "armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:427
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+
+#: g10/armor.c:479
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+
+#: g10/armor.c:614
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "uforventet armering:"
+
+#: g10/armor.c:626
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
+
+#: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
+
+#: g10/armor.c:823
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:857
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:865
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "misdannet CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
+#, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
+
+#: g10/armor.c:889
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+
+#: g10/armor.c:893
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "feil i trailerlinje\n"
+
+#: g10/armor.c:1204
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+
+#: g10/armor.c:1209
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
+
+#: g10/armor.c:1213
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
+
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:994
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:67
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
+#: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
+#: g10/keygen.c:1644
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
+#: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
 msgid "[not set]"
 msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "male"
 msgstr "mann"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:416
 msgid "female"
 msgstr "dame"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:416
 msgid "unspecified"
 msgstr "uspesifisert"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:443
 msgid "not forced"
 msgstr "ikke tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:443
 msgid "forced"
 msgstr "tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:519
+#: g10/card-util.c:521
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:521
+#: g10/card-util.c:523
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: g10/card-util.c:525
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:540
+#: g10/card-util.c:542
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortholders etternavn: "
 
-#: g10/card-util.c:542
+#: g10/card-util.c:544
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortholders fornavn: "
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: g10/card-util.c:562
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:581
+#: g10/card-util.c:583
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: g10/card-util.c:591
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
+#: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
+#: g10/card-util.c:697
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: g10/card-util.c:707
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:764
+#: g10/card-util.c:766
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: g10/card-util.c:776
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:794
+#: g10/card-util.c:796
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkpreferanser:"
 
-#: g10/card-util.c:802
+#: g10/card-util.c:804
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
+#: g10/card-util.c:813
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
+#: g10/card-util.c:834
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
 
-#: g10/card-util.c:846
+#: g10/card-util.c:848
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
+#: g10/card-util.c:869
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/card-util.c:890
+#: g10/card-util.c:892
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:940
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:941
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:948
+#: g10/card-util.c:950
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
+#: g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
@@ -546,305 +1028,270 @@ msgstr ""
 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123
+#: g10/card-util.c:1118
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
+#: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1194
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
+#: g10/card-util.c:1229
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
+#: g10/card-util.c:1234
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
+#: g10/card-util.c:1239
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avslutte denne menyen"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1309
 msgid "show admin commands"
 msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
 msgid "show this help"
 msgstr "vise denne hjelpen"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1312
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1315
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1316
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1317
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1318
 msgid "change the login name"
 msgstr "endre loginnavnet"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1319
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "endre språkpreferansene"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1320
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "endre kortholders kjønn"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1321
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1322
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1323
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generere nye nøkler"
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
-#: g10/card-util.c:1337
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1495
+#: g10/card-util.c:1483
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: g10/card-util.c:1514
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: g10/card-util.c:1516
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å avbryte: "
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
-
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Tast inn ny PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:920
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Tast inn PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
-#: g10/revoke.c:228
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
+#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "bruker cipher %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
 "--pgp2-modus\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
+#: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:765
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr ""
+"påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:862
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterte data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske cipher.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
+"cipher.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:144
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
@@ -852,40 +1299,38 @@ msgstr "problem ved h
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
-
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:313
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på konfigurasjonsfila\n"
+msgstr ""
+"eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
+"konfigurasjonsfila\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:343
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+msgstr ""
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:421
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:424
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:509
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:535
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
@@ -894,12 +1339,12 @@ msgstr "klarte ikke 
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:609
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
@@ -928,44 +1373,82 @@ msgstr ""
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:73
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:367
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:386
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:560
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:584
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/getkey.c:151
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
+
+#: g10/getkey.c:174
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+
+#: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
+#: g10/getkey.c:1002
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1834
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+#: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
+#, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
+
+#: g10/getkey.c:2622
+#, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:2669
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
+
+#: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -973,127 +1456,132 @@ msgstr ""
 "@Kommandoer:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:370
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:371
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "lage en adskilt signatur"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptere data"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
 
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptere data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
 msgid "verify a signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list keys"
 msgstr "liste nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:383
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "liste nøkler og signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list secret keys"
 msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "sign a key"
 msgstr "signere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "export keys"
 msgstr "eksportere nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:402
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importere/flette nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "print the card status"
 msgstr "vis kortets status"
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "change data on a card"
 msgstr "endre data på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "endre PIN på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:420
 msgid "update the trust database"
 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:427
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
+#: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1103,51 +1591,47 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
 msgid "use as output file"
 msgstr "bruk som outputfil"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
-
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "ikke gjør noen endringer"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:481
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "spør før overskriving"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:523
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:524
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
 
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1155,7 +1639,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1175,15 +1659,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:767
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:770
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1193,7 +1677,7 @@ msgstr ""
 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1201,619 +1685,571 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:784
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Cipher: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:798
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresjon: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:875
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1063
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1260
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1263
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1266
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1272
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1275
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1278
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1284
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
+"s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1287
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
+"«%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1290
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1296
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
+"«%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1299
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
+"konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1302
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1445
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1540
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1542
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1544
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1546
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1550
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1552
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1554
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1556
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1558
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1560
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1562
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1852
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
-
-#: g10/gpg.c:1894
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:1898
+#: g10/gpg.c:1825
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1905
+#: g10/gpg.c:1981
 #, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
 
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
+#: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
-#, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
-
 # Tenk litt på denne du, Trond.
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
+#: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
+#: g10/gpg.c:2493
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
+#: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2528
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
+#: g10/gpg.c:2538
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2541
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
+#: g10/gpg.c:2548
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2551
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2558
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2561
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2569
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2571
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2573
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2458
+#: g10/gpg.c:2575
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2579
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2581
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2583
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2585
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2587
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2589
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2591
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2479
+#: g10/gpg.c:2598
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2482
+#: g10/gpg.c:2601
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2489
+#: g10/gpg.c:2608
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2782
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2785
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2710
+#: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
+#: g10/gpg.c:2875
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
+#: g10/gpg.c:2884
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2887
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:2748
+#: g10/gpg.c:2902
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2916
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
+#: g10/gpg.c:2922
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
+#: g10/gpg.c:2928
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
 
-#: g10/gpg.c:2787
+#: g10/gpg.c:2941
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
+#: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:3019
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
+#: g10/gpg.c:3025
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:3040
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:3042
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:3044
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:3046
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:3048
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:3051
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
+#: g10/gpg.c:3062
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2918
+#: g10/gpg.c:3071
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:3075
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
+#: g10/gpg.c:3079
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3112
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:3159
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3164
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3169
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3261
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3272
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
+#: g10/gpg.c:3293
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3300
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3302
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3312
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3325
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3327
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3330
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
+#: g10/gpg.c:3348
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3202
+#: g10/gpg.c:3361
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3376
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3378
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3222
+#: g10/gpg.c:3381
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
+#: g10/gpg.c:3401
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3410
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3276
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3284
+#: g10/gpg.c:3443
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3447
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3309
+#: g10/gpg.c:3468
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
-
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3553
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3555
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3557
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
+#: g10/gpg.c:3568
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3578
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
+#: g10/gpg.c:3629
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3637
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3588
+#: g10/gpg.c:3727
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3711
+#: g10/gpg.c:3844
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3715
+#: g10/gpg.c:3848
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4160
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
+#: g10/gpg.c:4162
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
+#: g10/gpg.c:4195
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
-
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
-
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
-#, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1813
-#, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
-
-#: g10/getkey.c:2367
-#, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
-
-#: g10/getkey.c:2598
-#, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
-
-#: g10/getkey.c:2645
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "være noenlunde stille"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:72
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:74
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:99
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:102
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -2081,442 +2517,444 @@ msgstr ""
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:96
+#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:98
+#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/import.c:98
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/import.c:100
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:104
+#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:106
+#: g10/import.c:104
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:108
+#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:266
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:111
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                     importert: %lu"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:115
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                       uendret: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323
+#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:566
+#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:604
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:616
+#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/import.c:628
+#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:641
+#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:643
+#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:667
+#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
+#: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:755
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:770
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:776
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:778
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
+#: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:794
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:803
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
+#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver til «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
+#: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
+#: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:831
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:855
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:917
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:967
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
-#: g10/import.c:1105
+#: g10/import.c:1130
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1116
+#: g10/import.c:1141
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
+#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1169
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
-#: g10/import.c:1174
+#: g10/import.c:1199
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
 
-#: g10/import.c:1184
+#: g10/import.c:1209
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
+#: g10/import.c:1239
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:1282
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/import.c:1289
+#: g10/import.c:1314
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
-#: g10/import.c:1355
+#: g10/import.c:1380
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
 
-#: g10/import.c:1370
+#: g10/import.c:1395
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1372
+#: g10/import.c:1397
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1415
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
+#: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#: g10/import.c:1403
+#: g10/import.c:1428
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1418
+#: g10/import.c:1443
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
-#: g10/import.c:1440
+#: g10/import.c:1465
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1453
+#: g10/import.c:1478
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1468
+#: g10/import.c:1493
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
-#: g10/import.c:1510
+#: g10/import.c:1535
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1556
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1583
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1568
+#: g10/import.c:1593
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1610
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1624
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1607
+#: g10/import.c:1632
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1707
+#: g10/import.c:1732
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
 
-#: g10/import.c:1769
+#: g10/import.c:1794
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
-#: g10/import.c:1783
+#: g10/import.c:1808
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/import.c:1842
+#: g10/import.c:1867
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:1876
+#: g10/import.c:1901
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2290
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2273
+#: g10/import.c:2298
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2275
+#: g10/import.c:2300
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
@@ -2525,66 +2963,66 @@ msgstr ""
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:174
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:697
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -2595,62 +3033,62 @@ msgstr ""
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1759
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2659,11 +3097,11 @@ msgstr ""
 "Selvsignaturen på «%s»\n"
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2672,11 +3110,11 @@ msgstr ""
 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
 "er utgått.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2685,54 +3123,54 @@ msgstr ""
 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
 "er en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2742,31 +3180,31 @@ msgstr ""
 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -2775,267 +3213,267 @@ msgstr ""
 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
 "nøkkel «%s» (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
+#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1178
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1184
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1204
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1207
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1278
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1367
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "liste nøkler og brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1370
 msgid "select user ID N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1371
 msgid "select subkey N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1372
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1377
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1384
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "add a user ID"
 msgstr "legge til en brukerid"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1392
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "legge til en fotoid"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "slette utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a subkey"
 msgstr "legge til en undernøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1405
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1411
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1419
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1426
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1428
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "endre eiertilliten"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1443
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1445
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1450
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "enable key"
 msgstr "innkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1452
 msgid "disable key"
 msgstr "utkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "vise utvalgte fotoider"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1457
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1579
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1597
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1680
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1688
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1707
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3043,536 +3481,574 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1747
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1766
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1782
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1805
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1829
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1831
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1832
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1882
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1894
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1922
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1936
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1953
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1977
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1980
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1981
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2016
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2017
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2035
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2046
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2048
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2098
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2140
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2146
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2148
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2216
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2219
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2229
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2236
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2243
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2343
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2394
 msgid "Features: "
 msgstr "Særtrekk: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2639
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2698
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2719
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2725
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
+#: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "opprettet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "opphevet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgikk: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
+#: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
+#: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "utgår: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "bruksmåte: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2765
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2769
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2776
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2828
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
+#: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
+#: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
 msgid "expired"
 msgstr "utgått"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2959
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3020
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3031
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3171
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3181
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3185
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3191
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3205
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3206
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3209
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3244
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3251
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3260
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3261
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3355
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3366
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3386
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3411
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3426
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3467
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
+"N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3540
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3544
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3547
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3593
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3609
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3821
+#: g10/keyedit.c:3687
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3693
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3856
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
+#: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
+#: g10/keyedit.c:4066
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4146
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4147
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4174
+#: g10/keyedit.c:4209
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4323
+#: g10/keyedit.c:4358
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4387
+#: g10/keyedit.c:4422
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4480
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4507
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4607
+#: g10/keyedit.c:4642
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
+#: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
+#: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4616
+#: g10/keyedit.c:4651
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4620
+#: g10/keyedit.c:4655
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4624
+#: g10/keyedit.c:4659
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4686
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4677
+#: g10/keyedit.c:4712
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ikke-opphevbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4684
+#: g10/keyedit.c:4719
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4741
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: g10/keyedit.c:4761
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4756
+#: g10/keyedit.c:4791
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4826
+#: g10/keyedit.c:4861
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
+#: g10/keyedit.c:4878
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4907
+#: g10/keyedit.c:4942
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4969
+#: g10/keyedit.c:5004
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5064
+#: g10/keyedit.c:5099
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:268
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:275
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:277
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:279
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:404
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:884
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:926
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:983
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
+#: g10/keygen.c:3016
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1299
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1519
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1522
 msgid "Certify"
 msgstr "Bekrefte"
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1525
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptere data"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1528
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisere"
 
@@ -3580,109 +4056,109 @@ msgstr "Autentisere"
 # K og k for kryptering
 # A og a for autentisering
 # Q og q for avslutte
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1536
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1555
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1559
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1564
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1567
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1570
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1573
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1629
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1631
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1632
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1634
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1636
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1637
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1639
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1641
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1710
 #, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1727
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1741
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1747
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1826
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3698,7 +4174,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1837
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3714,38 +4190,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1860
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1865
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1883
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1890
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1891
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1896
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1897
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1901
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -3753,11 +4229,11 @@ msgstr ""
 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1908
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -3773,44 +4249,44 @@ msgstr ""
 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1944
 msgid "Real name: "
 msgstr "Fullt navn: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1952
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1954
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1956
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1964
 msgid "Email address: "
 msgstr "Epostadresse: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1978
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1984
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:2006
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -3821,7 +4297,7 @@ msgstr ""
 "    «%s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:2017
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
@@ -3837,23 +4313,23 @@ msgstr ""
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:2033
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKeEeRrAa"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:2043
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:2044
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:2063
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:2102
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -3861,12 +4337,12 @@ msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2117
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:2123
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -3878,7 +4354,7 @@ msgstr ""
 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2147
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -3890,2128 +4366,3637 @@ msgstr ""
 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3342
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3349
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3369
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3377
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3404
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3415
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
+"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
+"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+
+#: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+
+# Er dette entallsformen av denne strengen?
+#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
+
+# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
+#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
+
+#: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
+"OpenPGP\n"
+
+#: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
+
+#: g10/keygen.c:3843
+#, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3891
+#, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:3917
+#, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+msgid "never     "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:263
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Signature policy: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:304
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:357
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Signature notation: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:469
+msgid "Keyring"
+msgstr "Nøkkelknippe"
+
+#: g10/keylist.c:1504
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
+
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1513
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
+
+#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
+
+#: g10/keylist.c:1590
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr "      Serienummer for kort ="
+
+#: g10/keyring.c:1249
+#, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+
+#: g10/keyring.c:1254
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
+
+#: g10/keyring.c:1256
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1257
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1258
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyring.c:1380
+#, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
+
+#: g10/keyring.c:1426
+#, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+
+#: g10/keyring.c:1438
+#, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+
+#: g10/keyring.c:1510
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:72
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:74
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:76
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:80
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:82
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:84
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:150
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
+
+#: g10/keyserver.c:533
+msgid "disabled"
+msgstr "utkoblet"
+
+#: g10/keyserver.c:734
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
+#, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:916
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
+
+#: g10/keyserver.c:918
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1159
+#, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1163
+#, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1187
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1190
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "søker etter navn fra %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1343
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1347
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1390
+#, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1393
+#, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1448
+#, c-format
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1457
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1525
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1537
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1542
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1550
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1557
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1562
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1571
+#, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyserver.c:1889
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1911
+#, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1913
+#, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1969
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1975
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:231
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
+
+#: g10/mainproc.c:284
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:294
+#, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+
+#: g10/mainproc.c:360
+#, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:417
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
+
+#: g10/mainproc.c:450
+#, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
+
+# Do we really need to translate this string.
+# The must some bug in the code.
+#: g10/mainproc.c:454 g10/pkclist.c:217
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "      «%s»\n"
+
+#: g10/mainproc.c:458
+#, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:472
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:486
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:488
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:520 g10/mainproc.c:542
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:528
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:561
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:565
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:578
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:584
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:605
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:607
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
+
+#: g10/mainproc.c:695
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:836
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:1189 g10/mainproc.c:1226
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1464
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:1573
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:1584
+#, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1585
+#, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1589
+#, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1609
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+
+#: g10/mainproc.c:1742 g10/mainproc.c:1790
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
+
+#: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
+
+#: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "God signatur fra «%s»"
+
+#: g10/mainproc.c:1796
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[usikker]"
+
+#: g10/mainproc.c:1828
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                aka «%s»"
+
+#: g10/mainproc.c:1926
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Signatur utgått %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1931
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Signatur utgår %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1934
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1935
+msgid "binary"
+msgstr "binær"
+
+#: g10/mainproc.c:1936
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstmodus"
+
+#: g10/mainproc.c:1936 g10/trustdb.c:529
+msgid "unknown"
+msgstr "ukjent"
+
+#: g10/mainproc.c:1956
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:2040 g10/mainproc.c:2056 g10/mainproc.c:2152
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:2083
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:2091
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:2156
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:2166
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:137 g10/misc.c:209
+#, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:174
+#, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+
+#: g10/misc.c:288
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
+
+#: g10/misc.c:303
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+
+#: g10/misc.c:318
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+
+#: g10/misc.c:323
+#, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+
+#: g10/misc.c:414
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:415 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
+#, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
+
+#: g10/misc.c:650
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:654
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:656
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:663
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:673
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:676
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:737
+msgid "Uncompressed"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:762
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:872
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:1047
+#, c-format
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+
+#: g10/misc.c:1072
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+
+#: g10/openfile.c:89
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Fila «%s» finnes. "
+
+#: g10/openfile.c:93
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Overskrive (j/N) "
+
+#: g10/openfile.c:126
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/openfile.c:150
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+
+#: g10/openfile.c:195
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "skriver til stdout\n"
+
+#: g10/openfile.c:316
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+
+#: g10/openfile.c:395
+#, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+
+#: g10/openfile.c:397
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:191
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/parse-packet.c:796
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/parse-packet.c:1247
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/passphrase.c:313 g10/passphrase.c:603
+#, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
+
+#: g10/passphrase.c:327
+#, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
+
+#: g10/passphrase.c:352
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Gjenta passfrase\n"
+
+#: g10/passphrase.c:354
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Tast inn passfrase\n"
+
+#: g10/passphrase.c:378
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/passphrase.c:384 g10/passphrase.c:450
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/passphrase.c:582
+#, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
+"brukeren: «%s»\n"
+
+#: g10/passphrase.c:590
+#, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+
+#: g10/passphrase.c:599
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:72
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:94
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:115
+#, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+
+#: g10/photoid.c:126
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:128
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
+
+#: g10/photoid.c:145
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+
+#: g10/photoid.c:164
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:368
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ingen grunn er angitt"
+
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Nøkkelen er overgått"
+
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
+
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
+
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+
+#: g10/pkclist.c:72
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "grunnen for opphevelse: "
+
+#: g10/pkclist.c:89
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "kommentar til opphevelse: "
+
+#: g10/pkclist.c:204
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMqQsS"
+
+#: g10/pkclist.c:212
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:244
+#, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "  aka «%s»\n"
+
+#: g10/pkclist.c:254
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr ""
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
+"brukeren?\n"
+
+#: g10/pkclist.c:269
+#, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
+
+#: g10/pkclist.c:271
+#, c-format
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
+
+#: g10/pkclist.c:277
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
+
+#: g10/pkclist.c:283
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
+
+#: g10/pkclist.c:286
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+
+#: g10/pkclist.c:287
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr "  q = avslutt\n"
+
+#: g10/pkclist.c:291
+#, c-format
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:297 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Valget ditt? "
+
+#: g10/pkclist.c:318
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+
+#: g10/pkclist.c:332
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:417
+#, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
+"angitte eieren\n"
+
+#: g10/pkclist.c:422
+#, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
+"angitte eieren\n"
+
+#: g10/pkclist.c:428
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+
+#: g10/pkclist.c:433
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+
+#: g10/pkclist.c:459
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
+"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
+"neste spørsmålet med ja.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:478
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+
+#: g10/pkclist.c:512
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:519
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:531
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:532
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:538
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:543
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:563
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:570
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:582
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:590
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:601
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:614
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:622
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:631
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
+"signaturer!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:633
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:832 g10/pkclist.c:874 g10/pkclist.c:1086 g10/pkclist.c:1156
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+
+#: g10/pkclist.c:844 g10/pkclist.c:1124
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
+
+#: g10/pkclist.c:895
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+
+#: g10/pkclist.c:919
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:945
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+
+#: g10/pkclist.c:970
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1053
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1000
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1009
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1044
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/pkclist.c:1102
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:1164
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+#: g10/pkclist.c:1478
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
-msgstr ""
-"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
-"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
-"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+#: g10/pkclist.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
-#, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+#: g10/plaintext.c:95
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr ""
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+#: g10/plaintext.c:472
+msgid "Detached signature.\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
-#, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+#: g10/plaintext.c:479
+msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+#: g10/plaintext.c:511
+msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
-"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
-"OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
+#: g10/plaintext.c:549
+msgid "no signed data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3487
-#, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+#: g10/plaintext.c:599
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
+#: g10/pubkey-enc.c:136
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
+#: g10/pubkey-enc.c:225
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
+#: g10/pubkey-enc.c:246
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: g10/pubkey-enc.c:284
+#, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/keylist.c:359
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr ""
+#: g10/pubkey-enc.c:304
+#, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:361
-msgid "Signature notation: "
+#: g10/pubkey-enc.c:310
+msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:471
-msgid "Keyring"
-msgstr "Nøkkelknippe"
-
-#: g10/keylist.c:1505
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
-
-#: g10/keylist.c:1507
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
-
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
-
-#: g10/keylist.c:1516
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
+#: g10/revoke.c:145
+#, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/keylist.c:1591
-msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Serienummer for kort ="
+#: g10/revoke.c:306
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+#: g10/revoke.c:310
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
+#: g10/revoke.c:314
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyring.c:1254
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+#: g10/revoke.c:405
+msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
-
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/revoke.c:499
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "include revoked keys in search results"
+#: g10/revoke.c:510
+msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:517
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyserver.c:79
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#: g10/revoke.c:534
+msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+#: g10/revoke.c:542
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+#: g10/revoke.c:593
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:89
-msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
+#: g10/revoke.c:647
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
-
-#: g10/keyserver.c:538
-msgid "disabled"
-msgstr "utkoblet"
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:739
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
+#: g10/revoke.c:716
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:921
-#, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:923
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+#: g10/revoke.c:723
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
 
-#: g10/keyserver.c:1149
-#, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:55
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1153
+#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1180
-#, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "søker etter navn fra %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:291
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgid "%s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1332
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:361
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1375
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1378
-#, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:404
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1433
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
+"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
+"ganger!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1442
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1504
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1510
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: g10/seskey.c:240
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
+#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#: g10/sig-check.c:80
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1547
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
+#: g10/sig-check.c:189
 #, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1874
+#: g10/sig-check.c:190
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1896
+# Er dette entallsformen av denne strengen?
+#: g10/sig-check.c:201
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
+# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
+#: g10/sig-check.c:203
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/sig-check.c:213
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/sig-check.c:296
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/sig-check.c:561
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/sig-check.c:588
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+
+#: g10/sign.c:82
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:301
-#, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+#: g10/sign.c:90
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/sign.c:104
 #, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:439
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
+#: g10/sign.c:121
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/sign.c:129
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:142
 #, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-# Do we really need to translate this string.
-# The must some bug in the code.
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/sign.c:170
 #, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      «%s»\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/sign.c:343
 #, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/sign.c:352
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/sign.c:788
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:864
 #, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+#: g10/sign.c:991
+msgid "signing:"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/sign.c:1106
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:1290
 #, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/skclist.c:149 g10/skclist.c:213
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/skclist.c:180
 #, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+
+#: g10/skclist.c:188 g10/skclist.c:198 g10/skclist.c:207
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:193
+msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:581
-msgid "decryption okay\n"
+#: g10/skclist.c:208
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:585
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:364
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:598
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+#: g10/tdbdump.c:103
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/tdbdump.c:158 g10/tdbdump.c:166 g10/tdbdump.c:171 g10/tdbdump.c:176
 #, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+#: g10/tdbdump.c:158
+msgid "line too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: g10/tdbdump.c:166
+msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/tdbdump.c:172
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+
+#: g10/tdbdump.c:177
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "verdi for eiertillit mangler"
+
+#: g10/tdbdump.c:213
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+#: g10/tdbdump.c:217
+#, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:226 g10/trustdb.c:379
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1163
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1437
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
-msgid "signature verification suppressed\n"
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1444
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1506
-msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+#: g10/tdbio.c:245
+msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/tdbio.c:498
 #, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/tdbio.c:513
 #, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:587 sm/keydb.c:221
 #, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:590
+#, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/tdbio.c:551
 #, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/tdbio.c:555
 #, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/tdbio.c:558
 #, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra «%s»"
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1731
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[usikker]"
+#: g10/tdbio.c:600
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/tdbio.c:608
 #, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                aka «%s»"
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/tdbio.c:640
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Signatur utgått %s\n"
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/tdbio.c:648
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Signatur utgår %s\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
+#: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1369 g10/tdbio.c:1396
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1870
-msgid "binary"
-msgstr "binær"
-
-#: g10/mainproc.c:1871
-msgid "textmode"
-msgstr "tekstmodus"
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
-msgid "unknown"
-msgstr "ukjent"
+#: g10/tdbio.c:724
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/tdbio.c:1164
 #, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
-msgid "not a detached signature\n"
+#: g10/tdbio.c:1173
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2003
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+#: g10/tdbio.c:1194
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/tdbio.c:1212
 #, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2068
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+#: g10/tdbio.c:1217
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2078
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+#: g10/tdbio.c:1402
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:122
+#: g10/tdbio.c:1410
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/tdbio.c:1420
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/tdbio.c:1450
 #, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1495
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/trustdb.c:225
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/trustdb.c:256
 #, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
 
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+#: g10/trustdb.c:294
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
+#: g10/trustdb.c:309
 #, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/trustdb.c:319
 #, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+
+#: g10/trustdb.c:343
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/trustdb.c:349
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/trustdb.c:445
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/trustdb.c:451
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
+#: g10/trustdb.c:503
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:732
-msgid "uncompressed|none"
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ opphevet]"
+
+#: g10/trustdb.c:507 g10/trustdb.c:512
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ utgått]"
+
+#: g10/trustdb.c:511
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[ ukjent]"
+
+#: g10/trustdb.c:513
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ udef ]"
+
+#: g10/trustdb.c:514
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:842
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+#: g10/trustdb.c:531
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:86
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Fila «%s» finnes. "
+#: g10/trustdb.c:532
+msgid "never"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:90
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Overskrive (j/N) "
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:123
-#, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
+#: g10/trustdb.c:534
+msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:145
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:190
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "skriver til stdout\n"
+#: g10/trustdb.c:575
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:305
+#: g10/trustdb.c:581 g10/trustdb.c:2350
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/trustdb.c:590
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:386
+#: g10/trustdb.c:605
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:418
+#: g10/trustdb.c:837 g10/trustdb.c:1275
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+#: g10/trustdb.c:1032
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+#: g10/trustdb.c:1036
+msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/trustdb.c:2093
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#: g10/trustdb.c:2158
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+#: g10/trustdb.c:2172
+#, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:345
+#: g10/trustdb.c:2195
 #, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:362
+#: g10/trustdb.c:2281
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#: g10/trustdb.c:2356
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Gjenta passfrase\n"
+#: g10/verify.c:250
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+#: jnlib/logging.c:624
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:86
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:124
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:132
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+#: jnlib/utf8conv.c:392 jnlib/utf8conv.c:658
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
+#: kbx/kbxutil.c:84
+msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
-"brukeren: «%s»\n"
-
-#: g10/passphrase.c:901
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#: kbx/kbxutil.c:85
+msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Gjenta passfrase: "
+#: kbx/kbxutil.c:106
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:110
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/photoid.c:73
+#: kbx/kbxutil.c:113
 msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1328
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1332 scd/app-openpgp.c:1364
+#: scd/app-openpgp.c:1483
 #, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
-#, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+#: scd/app-nks.c:378
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
+#: scd/app-openpgp.c:599
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: scd/app-openpgp.c:612
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:1007
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:369
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:1015 scd/app-openpgp.c:2047
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen grunn er angitt"
+#: scd/app-openpgp.c:1023 scd/app-openpgp.c:2055
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nøkkelen er overgått"
+#: scd/app-openpgp.c:1032 scd/app-openpgp.c:2065
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
+#: scd/app-openpgp.c:1314
+#, fuzzy, c-format
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
+#: scd/app-openpgp.c:1348
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+#: scd/app-openpgp.c:1371 scd/app-openpgp.c:1489
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "grunnen for opphevelse: "
+#: scd/app-openpgp.c:1384 scd/app-openpgp.c:1424 scd/app-openpgp.c:1499
+#: scd/app-openpgp.c:2318
+#, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "kommentar til opphevelse: "
+#: scd/app-openpgp.c:1447
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMqQsS"
+#: scd/app-openpgp.c:1462 scd/app-openpgp.c:2528
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
 
-#: g10/pkclist.c:214
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2537
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: scd/app-openpgp.c:1473
 #, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  aka «%s»\n"
-
-#: g10/pkclist.c:256
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte brukeren?\n"
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
-#, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1480
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr "|A|Admin PIN"
 
-#: g10/pkclist.c:273
-#, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
 
-#: g10/pkclist.c:279
-#, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1629
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#: g10/pkclist.c:285
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1633
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1683 scd/app-openpgp.c:2133
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr "  q = avslutt\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1689 scd/app-openpgp.c:2140
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
-#, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:1699
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Valget ditt? "
+#: scd/app-openpgp.c:1703
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:320
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+#: scd/app-openpgp.c:1705
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generere en ny nøkkel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1872
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: scd/app-openpgp.c:1879
 #, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte eieren\n"
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: scd/app-openpgp.c:1886
 #, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte eieren\n"
-
-#: g10/pkclist.c:430
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1894 scd/app-openpgp.c:1901
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
-msgstr ""
-"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
-"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
-"neste spørsmålet med ja.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1964
+#, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+#: scd/app-openpgp.c:2024
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
 
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2038
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2041
+#, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2098
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2148
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:522
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2236
+#, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2297
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2542
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: scd/app-openpgp.c:2615 scd/app-openpgp.c:2625
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:560
-#, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+#: scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+#: scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:361
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:124
+msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#: scd/scdaemon.c:125
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
+#: scd/scdaemon.c:126
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+#: scd/scdaemon.c:129
+msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
+#: scd/scdaemon.c:134
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
+#: scd/scdaemon.c:135
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
+#: scd/scdaemon.c:209
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/pkclist.c:621
+#: scd/scdaemon.c:211
 msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
-"signaturer!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
+#: scd/scdaemon.c:658
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: scd/scdaemon.c:1006
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: scd/scdaemon.c:1011
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:885
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+#: sm/base64.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
-msgid "Current recipients:\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:187
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
-msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+#: sm/call-dirmngr.c:220
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
-
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
-
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
-
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: sm/call-dirmngr.c:232
 #, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: sm/call-dirmngr.c:252
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:194
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1631
+msgid "chain"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1631
+msgid "shell"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
+#: sm/certchain.c:241
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:453
-msgid "Detached signature.\n"
+#: sm/certchain.c:279
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:459
-msgid "Please enter name of data file: "
+#: sm/certchain.c:317
+msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:491
-msgid "reading stdin ...\n"
+#: sm/certchain.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:334 sm/certchain.c:363
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:525
-msgid "no signed data\n"
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+#: sm/certchain.c:478
+msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: sm/certchain.c:498
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
-#, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+#: sm/certchain.c:651 sm/certchain.c:1069 sm/certchain.c:1659 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:341 sm/sign.c:327 sm/verify.c:105
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:742
+msgid "certificate has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+#: sm/certchain.c:752
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+#: sm/certchain.c:762
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+
+#: sm/certchain.c:764
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: sm/certchain.c:770
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:799 sm/certchain.c:867
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
+#: sm/certchain.c:814 sm/certchain.c:899
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+#: sm/certchain.c:815 sm/certchain.c:900
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
+#: sm/certchain.c:816 sm/certchain.c:901
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: sm/certchain.c:829
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:830
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:831
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:873
 #, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
-#, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+#: sm/certchain.c:882
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
+#: sm/certchain.c:919
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+#: sm/certchain.c:921
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:316
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+#: sm/certchain.c:922
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
+#: sm/certchain.c:926
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+
+#: sm/certchain.c:927
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:931
+#, fuzzy
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr "      Serienummer for kort ="
+
+#: sm/certchain.c:961
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+
+#: sm/certchain.c:970
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
-#, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+#: sm/certchain.c:983
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
+#: sm/certchain.c:989
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+#: sm/certchain.c:1046
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+#: sm/certchain.c:1110
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/revoke.c:500
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
+#: sm/certchain.c:1184
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
+#: sm/certchain.c:1253
+msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:518
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+#: sm/certchain.c:1266
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
+#: sm/certchain.c:1295 sm/import.c:157
+msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+#: sm/certchain.c:1307
+msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:594
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+#: sm/certchain.c:1340
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "bekrefte en signatur"
+
+#: sm/certchain.c:1371
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1422
+#, c-format
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr ""
+#: sm/certchain.c:1462 sm/certchain.c:1730
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/certchain.c:1463
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+
+#: sm/certchain.c:1464
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
+#: sm/certchain.c:1620
+msgid "switching to chain model"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: sm/certchain.c:1629
 #, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgid "validation model used: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+#: sm/certcheck.c:101
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
+#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:187
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:723
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
+#: sm/certdump.c:66 sm/certdump.c:149
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nei"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr ""
+#: sm/certdump.c:160
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+#: sm/certdump.c:550 sm/certdump.c:595 sm/certdump.c:660 sm/certdump.c:713
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+
+#: sm/certdump.c:558 sm/certdump.c:603
+msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
+#: sm/certdump.c:640 sm/certdump.c:696
+msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+#: sm/certdump.c:665 sm/certdump.c:719
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
+#: sm/certdump.c:936
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX, created %s"
 msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+#: sm/certlist.c:121
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
+#: sm/certlist.c:131 sm/keylist.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/seskey.c:54
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+#: sm/certlist.c:141
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:59
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+#: sm/certlist.c:153
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
-"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
-"ganger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+#: sm/certlist.c:164
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:236
-#, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+#: sm/certlist.c:165
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:248
-#, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:101
+#: sm/certreqgen.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:113
+#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:181
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:182
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/sig-check.c:193
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller klokkeproblem)\n"
+#: sm/certreqgen.c:534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/sig-check.c:195
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller klokkeproblem)\n"
+#: sm/certreqgen.c:546
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+#: sm/certreqgen.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
-#, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+#: sm/certreqgen.c:574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:324
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:544
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:570
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1395 sm/keydb.c:1495
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:132
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/delete.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:332
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+
+#: sm/export.c:613 sm/export.c:629 sm/import.c:524 sm/import.c:549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: sm/export.c:620 sm/import.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:245
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:253
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "liste hemmelige nøkler"
+
+#: sm/gpgsm.c:255
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:258
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:107
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:124
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:268
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+#: sm/gpgsm.c:283
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+
+#: sm/gpgsm.c:287
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:132
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:289
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:145
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:291
+msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:296
+msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:328
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+#: sm/gpgsm.c:297
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:357
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:366
-#, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
+#: sm/gpgsm.c:309
+msgid "|N|number of certificates to include"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:759
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:312
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:828
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+#: sm/gpgsm.c:315
+msgid "do not check certificate policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:928
-msgid "signing:"
+#: sm/gpgsm.c:319
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1040
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:323
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1218
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
+#: sm/gpgsm.c:325
+#, fuzzy
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: sm/gpgsm.c:346
+#, fuzzy
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "sjekke signaturer"
+
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "assume no on most questions"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:186
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#: sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+
+#: sm/gpgsm.c:357
+#, fuzzy
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:358 tools/gpgconf-comp.c:611 tools/gpgconf-comp.c:673
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
-#, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+#: sm/gpgsm.c:360
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+
+#: sm/gpgsm.c:364
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
-#, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:379
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:160
-msgid "line too long"
-msgstr "for lang linje"
+#: sm/gpgsm.c:385
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#: sm/gpgsm.c:387
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:389
+#, fuzzy
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+
+#: sm/gpgsm.c:568
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: sm/gpgsm.c:571
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
+"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
+"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+#: sm/gpgsm.c:650
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "verdi for eiertillit mangler"
+#: sm/gpgsm.c:748
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
-#, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:759
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
-#, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:1315
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: sm/gpgsm.c:1411
 #, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:1429
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1612
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+#: sm/import.c:108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
+
+#: sm/import.c:226
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+
+#: sm/import.c:234
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
+#: sm/import.c:420 sm/import.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: sm/import.c:541 tools/gpg-connect-agent.c:374
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:188
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:191
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:498
-#, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+#: sm/keydb.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
+#: sm/keydb.c:1310 sm/keydb.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1317 sm/keydb.c:1385
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1338
 #, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
-#, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+#: sm/keydb.c:1346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+#: sm/keydb.c:1354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
+#: sm/keydb.c:1406
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:1415 sm/keydb.c:1507
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1427 sm/keydb.c:1518
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: sm/misc.c:55
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: sm/qualified.c:111
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+
+#: sm/qualified.c:129
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: sm/qualified.c:225
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:602
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+#: sm/qualified.c:234 sm/verify.c:536
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: sm/qualified.c:327
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:651
+#: sm/sign.c:445
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:659
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+#: sm/verify.c:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:514
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "God signatur fra «%s»"
+
+#: sm/verify.c:515
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                aka «%s»"
+
+#: sm/verify.c:533
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:59 tools/gpgconf.c:68 tools/symcryptrun.c:165
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "avslutt"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60
+msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:735
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1174
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1182
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1203
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1221
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:130
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1226
+#: tools/gpg-connect-agent.c:314
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1411
+#: tools/gpg-connect-agent.c:323
 #, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1419
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:381
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:385
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1429
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:789
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:798
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:449 tools/gpgconf-comp.c:529 tools/gpgconf-comp.c:596
+#: tools/gpgconf-comp.c:658 tools/gpgconf-comp.c:739
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:462 tools/gpgconf-comp.c:542 tools/gpgconf-comp.c:609
+#: tools/gpgconf-comp.c:671 tools/gpgconf-comp.c:762
+msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1504
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:567 tools/gpgconf-comp.c:622
+#: tools/gpgconf-comp.c:690 tools/gpgconf-comp.c:769
+msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:149
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:477 tools/gpgconf-comp.c:572 tools/gpgconf-comp.c:627
+#: tools/gpgconf-comp.c:695 tools/gpgconf-comp.c:777
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:248
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:485 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:703
+msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:227
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:492
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:258
-#, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:496
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:296
-#, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:500
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:311
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:510
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:321
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:676
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:635
+msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:351
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:640
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:685
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:708
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+#: tools/gpgconf-comp.c:752
+msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ opphevet]"
-
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ utgått]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:788
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:513
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[ ukjent]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:798
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[ udef ]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:809
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:516
-msgid "[marginal]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:814
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
-msgid "[  full  ]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:851
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
-msgid "[ultimate]"
+#: tools/gpgconf-comp.c:2684
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "undefined"
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
-msgid "never"
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:535
-msgid "marginal"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
-msgid "full"
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
-msgid "ultimate"
+#: tools/gpgconf.c:62
+#, fuzzy
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+
+#: tools/gpgconf.c:70
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
-msgid "no need for a trustdb check\n"
+#: tools/gpgconf.c:92
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/gpgconf.c:95
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:168 tools/gpgconf.c:201
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+
+#: tools/gpgconf.c:170
+msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:592
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+#: tools/gpgconf.c:179
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+
+#: tools/gpgconf.c:203
+#, fuzzy
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:152
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandoer:\n"
+" "
 
-#: g10/trustdb.c:607
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:154
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:155
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "kryptere data"
+
+#: tools/symcryptrun.c:159
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:160
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
+#: tools/symcryptrun.c:162
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1038
-msgid "checking the trustdb\n"
+#: tools/symcryptrun.c:163
+msgid "input file name (default stdin)"
+msgstr ""
+
+#: tools/symcryptrun.c:207
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/symcryptrun.c:210
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: tools/symcryptrun.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:286
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:312
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2160
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+#: tools/symcryptrun.c:380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:387
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:515
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:521
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2174
-#, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+#: tools/symcryptrun.c:527
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2197
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:538
+msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: tools/symcryptrun.c:556
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:563
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:579
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: tools/symcryptrun.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:636
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:653
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:705
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:757
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:771
 #, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:117
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:826
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+
+#: tools/symcryptrun.c:839
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:192
+#: tools/symcryptrun.c:1014
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "generell feil"
+#: tools/symcryptrun.c:1041
+msgid "no class provided\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "ukjent pakketype"
+#: tools/symcryptrun.c:1050
+#, fuzzy, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "ikke støttet"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "ukjent versjon"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
+#~ msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+#, fuzzy
+#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+#~ msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "ukjent digest-algoritme"
+#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
+#, fuzzy
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
+
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Tast inn passfrase: "
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "ugyldig signatur"
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Gjenta passfrase: "
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "sjekksumfeil"
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "ugyldig pakke"
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "ugyldig beskyttelse"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
-msgstr "ikke støttet"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "ugyldig nøkkel"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "feil ved skriving av fil"
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "feil ved åpning av fil"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
+#~ "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "feil ved opprettelse av fil"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
+#~ "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
+#~ "entropyen.\n"
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
+#~ "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
+#~ "(Trenger %d flere byter)\n"
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
+#~ msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
+#~ "avbryte: "
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "ukjent signaturklasse"
+#~ msgid ""
+#~ "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
+#~ "   %.*s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med "
+#~ "serienummeret:\n"
+#~ "   %.*s\n"
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "feil med tillitsdatabasen"
+#~ msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "ugyldig MPI"
+#~ msgid "Enter New Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "ressursgrense"
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny PIN: "
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
+#~ msgid "Enter Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+#~ msgid "Enter PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn PIN: "
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "vansired brukerid"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "feil ved lukking av fil"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "generell feil"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "feil ved omdøping av fil"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "ukjent pakketype"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "feil ved sletting av fil"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "ukjent versjon"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "uforventet data"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "ukjent digest-algoritme"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "fila finnes fra før av"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "svak nøkkel"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "ugyldig signatur"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "ugydig argument"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "sjekksumfeil"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "ugyldig URI"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "ugyldig pakke"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "ustøttet URI"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "ugyldig beskyttelse"
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "nettverksfeil"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "ikke kryptert"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
 
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "ikke behandlet"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "feil ved lesing av fil"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "feil ved skriving av fil"
 
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "feil med nøkkelserver"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "feil ved åpning av fil"
 
-#: util/errors.c:109
-msgid "canceled"
-msgstr ""
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "feil ved opprettelse av fil"
 
-#: util/errors.c:110
-msgid "no card"
-msgstr ""
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: util/errors.c:111
-msgid "no data"
-msgstr "ingen data"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
 
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
 
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "ukjent signaturklasse"
 
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "feil med tillitsdatabasen"
 
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "ressursgrense"
 
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "vansired brukerid"
 
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "nei"
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "feil ved lukking av fil"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "feil ved omdøping av fil"
 
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "avslutt"
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "feil ved sletting av fil"
 
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "aA"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "uforventet data"
 
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr "okay|okay"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
 
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr "cancel|cancel"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
 
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr "oO"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "fila finnes fra før av"
 
-#: util/miscutil.c:411
-msgid "cC"
-msgstr "cC"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "svak nøkkel"
+
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "ugydig argument"
+
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "ugyldig URI"
+
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "ustøttet URI"
+
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "nettverksfeil"
+
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "ikke kryptert"
+
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "ikke behandlet"
+
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
+
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
+
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "feil med nøkkelserver"
+
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "ingen data"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
 
-#: util/secmem.c:350
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"