Fix bug#1122.
[gnupg.git] / po / nb.po
index 68cf972..53a38d1 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-15 10:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-03 21:36+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -18,197 +18,310 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:198
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:428
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+#, fuzzy
+msgid "Quality:"
+msgstr "gyldighet: %s"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:431
+#: agent/call-pinentry.c:674
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:478
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:498 agent/call-pinentry.c:510
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 #, fuzzy
 msgid "PIN too long"
 msgstr "for lang linje"
 
-#: agent/call-pinentry.c:499
+#: agent/call-pinentry.c:752
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "for lang linje"
 
-#: agent/call-pinentry.c:507
+#: agent/call-pinentry.c:760
 #, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:512
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr ""
 
-#: agent/call-pinentry.c:524
+#: agent/call-pinentry.c:777
 #, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "ugyldig MPI"
 
-#: agent/call-pinentry.c:525
+#: agent/call-pinentry.c:778
 #, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: agent/call-pinentry.c:561
+#: agent/call-pinentry.c:814
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase"
 msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: agent/command-ssh.c:531
+#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1010 g10/keygen.c:3067
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
-#: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1011 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
-#: g10/plaintext.c:505 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
-#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1765
-#: sm/gpgsm.c:1802 sm/gpgsm.c:1840 sm/qualified.c:74
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2016
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2351
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 "0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: agent/command-ssh.c:2852
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
+
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+#, fuzzy
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
+"   %.*s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+#, fuzzy
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
+"   %.*s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 #, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
-#: agent/divert-scd.c:277
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
+
+#: agent/divert-scd.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
+
+#: agent/divert-scd.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Gjenta denne PIN: "
 
-#: agent/divert-scd.c:280
+#: agent/divert-scd.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: agent/divert-scd.c:292
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: agent/genkey.c:90
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Tast inn passfrase\n"
+
+#: agent/genkey.c:167
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+
+#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
 msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:100
-#, fuzzy
-msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+#: agent/genkey.c:214
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: agent/genkey.c:101
-#, fuzzy
-msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+#: agent/genkey.c:237
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:255
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+
+#: agent/genkey.c:264
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr ""
 
-#: agent/genkey.c:146
+#: agent/genkey.c:308
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
 
-#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1198
-#, fuzzy
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
-
-#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1204
-#: tools/symcryptrun.c:458
-msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
-
-#: agent/genkey.c:265
+#: agent/genkey.c:431
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "endre passfrasen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
-#: scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
@@ -218,338 +331,383 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:105
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
-#: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "fyldig output"
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:339
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "være noenlunde stille"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:111
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:112
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 tools/symcryptrun.c:169
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
+#: tools/symcryptrun.c:167
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:121
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:128
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
-#: tools/symcryptrun.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
+#: agent/gpg-agent.c:136
 #, fuzzy
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:138
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:139
+#: agent/gpg-agent.c:143
 #, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#: agent/gpg-agent.c:146
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:148
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:151
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:157
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
+#: agent/gpg-agent.c:177
 #, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:162
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:248 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
-#: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
-#: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "Please report bugs to <"
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:251
+#: agent/gpg-agent.c:341
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:253
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:288 g10/gpg.c:917 scd/scdaemon.c:232 sm/gpgsm.c:635
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:473 agent/protect-tool.c:1045 kbx/kbxutil.c:421
-#: scd/scdaemon.c:325 sm/gpgsm.c:756 sm/gpgsm.c:759 tools/symcryptrun.c:1028
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:566 g10/gpg.c:2022 scd/scdaemon.c:401 sm/gpgsm.c:850
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:571 agent/gpg-agent.c:1132 g10/gpg.c:2026
-#: scd/scdaemon.c:406 sm/gpgsm.c:854 tools/symcryptrun.c:961
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:579 g10/gpg.c:2033 scd/scdaemon.c:414 sm/gpgsm.c:861
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:902 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
-#: g10/plaintext.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1192 agent/gpg-agent.c:1295 agent/gpg-agent.c:1299
-#: agent/gpg-agent.c:1338 agent/gpg-agent.c:1342 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:431 scd/scdaemon.c:904
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1206 scd/scdaemon.c:918
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1232 scd/scdaemon.c:944
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:973
+#: agent/gpg-agent.c:1463
+#, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1269 scd/scdaemon.c:981
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1275 scd/scdaemon.c:987
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1303 agent/gpg-agent.c:1348 g10/openfile.c:434
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1354
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1358
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1460
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1465
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1482
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1487
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1588 scd/scdaemon.c:1106
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1694 scd/scdaemon.c:1173
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1715
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1725 common/simple-pwquery.c:331 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:148 tools/gpg-connect-agent.c:753
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/gpg-agent.c:1737 common/simple-pwquery.c:346 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:160 tools/gpg-connect-agent.c:764
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/preset-passphrase.c:100
+#: agent/preset-passphrase.c:98
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
+#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:151
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandoer:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Valg:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: agent/protect-tool.c:153
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1189
+#: agent/protect-tool.c:1151
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1192
+#: agent/protect-tool.c:1156
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1195
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1200
+#: agent/protect-tool.c:1167
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr ""
 
-#: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:459
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: agent/protect-tool.c:1219 tools/symcryptrun.c:473
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
-
-#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:477
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
 #, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "cancel|cancel"
 
-#: agent/trustlist.c:133 agent/trustlist.c:321
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:148
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, fuzzy, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:168 agent/trustlist.c:176
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:182
+#: agent/trustlist.c:185
 #, fuzzy, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
 
-#: agent/trustlist.c:217
+#: agent/trustlist.c:229
 #, fuzzy, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:243 agent/trustlist.c:250
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:282
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:383 agent/trustlist.c:422
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
@@ -559,458 +717,728 @@ msgstr ""
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:498
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:507
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
 msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
-#. certificate.
-#: agent/trustlist.c:527
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
 
-#: agent/trustlist.c:533
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 #, fuzzy
-msgid "Yes"
-msgstr "ja"
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: agent/trustlist.c:533
-msgid "No"
+#: agent/findkey.c:194
+msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
 
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:452
+#: common/exechelp.c:819
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:493
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:883
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: common/http.c:1627
+#: common/http.c:1674
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: common/http.c:1671
+#: common/http.c:1718
 #, fuzzy
 msgid "host not found"
 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
 
-#: common/simple-pwquery.c:317
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr ""
 
-#: common/simple-pwquery.c:378
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: common/simple-pwquery.c:399
+#: common/simple-pwquery.c:416
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr ""
 
-#: common/simple-pwquery.c:562 common/simple-pwquery.c:658
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr ""
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:664
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr ""
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:136
+#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: common/sysutils.c:183
+#: common/sysutils.c:200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: common/sysutils.c:215
+#: common/sysutils.c:232
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "nei"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "avslutt"
 
-#: common/yesno.c:77
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okay"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "cancel|cancel"
 
-#: common/yesno.c:114
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:115
+#: common/yesno.c:117
 msgid "cC"
 msgstr "cC"
 
-#: common/miscellaneous.c:73
+#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: common/miscellaneous.c:76
+#: common/miscellaneous.c:80
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:368
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armor: %s\n"
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:407
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ugyldig armorheader: "
+#: common/asshelp.c:306
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:418
-msgid "armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:429
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:481
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:616
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/armor.c:628
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:825
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
+#: common/audit.c:718
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/armor.c:859
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
+#: common/audit.c:725
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/armor.c:867
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+#: common/audit.c:751
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
-#, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/armor.c:891
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+#: common/audit.c:759
+#, fuzzy
+msgid "Session key created"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/armor.c:895
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+#: common/audit.c:764
+#, fuzzy, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: g10/armor.c:1206
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/armor.c:1211
-#, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
+#: common/audit.c:770
+#, fuzzy
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "ikke kryptert"
 
-#: g10/armor.c:1215
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: common/audit.c:776
+msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
 
-#: g10/build-packet.c:978
-msgid ""
-"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
-"an '='\n"
+#: common/audit.c:784
+#, c-format
+msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:990
-msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+#: common/audit.c:812
+msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:996
-msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+#: common/audit.c:832
+msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:1014
-msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+#: common/audit.c:857
+msgid "Data verification succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+#: common/audit.c:866
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
-
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
-msgid "not human readable"
-msgstr ""
+msgid "Signature available"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:106
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr ""
+#: common/audit.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
 
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:171
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#: common/audit.c:876
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
+#: common/audit.c:891
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:69
+#: common/audit.c:907
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: common/audit.c:918
+#, fuzzy
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+
+#: common/audit.c:947
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: common/audit.c:967
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: common/audit.c:1026
+msgid "No audit log entries."
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:1075
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "ukjent versjon"
+
+#: common/audit.c:1093
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:1103
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:1139
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr ""
+
+#: common/helpfile.c:80
+#, fuzzy
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "feil i trailerlinje\n"
+
+#: common/gettime.c:503
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[ikke satt]"
+
+#: g10/armor.c:379
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armor: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:418
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ugyldig armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:429
+msgid "armor header: "
+msgstr "armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:442
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+
+#: g10/armor.c:455
+#, fuzzy
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:508
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+
+#: g10/armor.c:643
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "uforventet armering:"
+
+#: g10/armor.c:655
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
+
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
+
+#: g10/armor.c:852
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:886
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
+
+#: g10/armor.c:894
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "misdannet CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
+#, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
+
+#: g10/armor.c:918
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+
+#: g10/armor.c:922
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "feil i trailerlinje\n"
+
+#: g10/armor.c:1233
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+
+#: g10/armor.c:1238
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
+
+#: g10/armor.c:1242
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
+
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:994
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
-#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
+#: g10/card-util.c:106
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgstr "mann"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgstr "dame"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "uspesifisert"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgstr "ikke tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr "tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
 
-#: g10/card-util.c:524
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortholders etternavn: "
 
-#: g10/card-util.c:543
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortholders fornavn: "
 
-#: g10/card-util.c:561
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:582
+#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/card-util.c:590
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:696
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
-#: g10/card-util.c:706
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:765
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:775
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:795
+#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkpreferanser:"
 
-#: g10/card-util.c:803
+#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:812
+#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:833
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
 
-#: g10/card-util.c:847
+#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/card-util.c:868
+#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/card-util.c:891
+#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:940
+#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:949
+#: g10/card-util.c:1164
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1034
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1076
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1085
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1021,220 +1449,229 @@ msgstr ""
 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1120
+#: g10/card-util.c:1446
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1200
+#: g10/card-util.c:1553
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: g10/card-util.c:1597
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: g10/card-util.c:1602
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: g10/card-util.c:1607
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avslutte denne menyen"
 
-#: g10/card-util.c:1318
+#: g10/card-util.c:1681
 msgid "show admin commands"
 msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "vise denne hjelpen"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1684
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
-#: g10/card-util.c:1325
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1690
 msgid "change the login name"
 msgstr "endre loginnavnet"
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1691
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "endre språkpreferansene"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "endre kortholders kjønn"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1693
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1695
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generere nye nøkler"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
+#: g10/card-util.c:1698
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1492
+#: g10/card-util.c:1861
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
 
-#: g10/card-util.c:1523
+#: g10/card-util.c:1892
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/card-util.c:1894
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2280
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
 
-#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3857 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
-#: g10/revoke.c:228
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1737
+#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
-#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:234
+#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
 
-#: g10/encode.c:248
+#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "bruker cipher %s\n"
 
-#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
-#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:487
+#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
 "--pgp2-modus\n"
 
-#: g10/encode.c:512
+#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:543
+#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
 
-#: g10/encode.c:561
+#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1242,7 +1679,7 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
 "preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1251,83 +1688,83 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
 "preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:767
+#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
 
-#: g10/encode.c:864
+#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterte data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
+#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
 "cipher.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:146
+#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
-#: g10/exec.c:51
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: g10/exec.c:315
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
 "konfigurasjonsfila\n"
 
-#: g10/exec.c:345
+#: g10/exec.c:338
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
-#: g10/exec.c:423
+#: g10/exec.c:416
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:426
+#: g10/exec.c:419
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:511
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
-#: g10/exec.c:537
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
-#: g10/exec.c:554
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
@@ -1342,289 +1779,282 @@ msgstr "ADVARSEL: klarte ikke 
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:61
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:65
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:67
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:69
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:73
+#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:75
+#: g10/export.c:73
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:340
+#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/export.c:369
+#: g10/export.c:367
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:377
+#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:388
+#: g10/export.c:386
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:539
+#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:562
+#: g10/export.c:560
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/export.c:586
+#: g10/export.c:584
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
 
-#: g10/export.c:635
+#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
-#: g10/getkey.c:153
+#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
 
-#: g10/getkey.c:176
+#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
+#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1836
+#: g10/getkey.c:1118
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+
+#: g10/getkey.c:1930
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
 
-#: g10/getkey.c:2624
+#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2671
+#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandoer:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:371
-msgid "|[file]|make a signature"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:372
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "lage en adskilt signatur"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptere data"
 
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptere data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "liste nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "liste nøkler og signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "signere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "eksportere nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importere/flette nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr "vis kortets status"
 
-#: g10/gpg.c:411
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr "endre data på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:412
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "endre PIN på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:421
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:428
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:432
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
 
-#: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
-#: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Valg:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
 
-#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:458
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
 
-#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
-msgid "use as output file"
-msgstr "bruk som outputfil"
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "ikke gjør noen endringer"
 
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "spør før overskriving"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
-#: g10/gpg.c:525
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
-
-#: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1632,7 +2062,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
 
-#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1652,15 +2082,11 @@ msgstr ""
 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1670,7 +2096,7 @@ msgstr ""
 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1678,94 +2104,93 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2346
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Cipher: "
 
-#: g10/gpg.c:799
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2391
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresjon: "
 
-#: g10/gpg.c:876
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/gpg.c:1046 sm/gpgsm.c:671
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#: g10/gpg.c:1064
+#: g10/gpg.c:1143
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1340
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1346
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1352
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1355
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1358
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1364
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
-"s»\n"
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1367
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
-"«%s»\n"
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%"
+"s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1370
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
+#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
+"s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1300
+#: g10/gpg.c:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1773,1249 +2198,1000 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1303
+#: g10/gpg.c:1382
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1446
+#: g10/gpg.c:1561
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1664
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1672
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1557
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1680
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1682
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1824
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/gpg.c:1980
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
 
-#: g10/gpg.c:2240 g10/gpg.c:2881 g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:1935
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
 
 # Tenk litt på denne du, Trond.
-#: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2492
+#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
-#: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4080
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4121
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/gpg.c:2527
+#: g10/gpg.c:2637
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2530
+#: g10/gpg.c:2640
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2537
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2540
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2550
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2557
+#: g10/gpg.c:2667
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2560
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2568
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2570
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2572
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2574
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2578
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2580
+#: g10/gpg.c:2690
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2582
+#: g10/gpg.c:2692
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2584
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2586
+#: g10/gpg.c:2696
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2588
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2590
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2597
+#: g10/gpg.c:2707
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2600
+#: g10/gpg.c:2710
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2607
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2781
+#: g10/gpg.c:2903
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
 
-#: g10/gpg.c:2784
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2870 sm/gpgsm.c:1221
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2874
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2883
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2886
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2901
+#: g10/gpg.c:3035
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2915
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2921
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2927
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
 
-#: g10/gpg.c:2940
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006 g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1277
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012 g10/gpg.c:3036 sm/gpgsm.c:1285
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3039
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3041
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:3043
+#: g10/gpg.c:3178
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:3045
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3047
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3050
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3054
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3061
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3070
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3074
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3078
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3111
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3158
+#: g10/gpg.c:3288
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3163
+#: g10/gpg.c:3293
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3298
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3260
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3271
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3292
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3299
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3301
+#: g10/gpg.c:3425
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3311
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3324
+#: g10/gpg.c:3448
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3326
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3329
+#: g10/gpg.c:3453
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3347
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3360
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3375
+#: g10/gpg.c:3499
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3377
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3400
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3409
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3434
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3446
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3467
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
 
-#: g10/gpg.c:3552
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3554
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3556
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3567
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3577
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3628
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3636
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3726
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3843
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3847
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4159
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4161
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4194
+#: g10/gpg.c:4325
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:73
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
-#: g10/gpgv.c:100
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpgv.c:103
+#: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
 
-#: g10/helptext.c:51
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+#: g10/helptext.c:72
+msgid "No help available"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:57
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:64
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:72
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:86
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:107
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:119
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:128
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:133
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:150
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
-"nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
-"nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
-"\n"
-"\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
-"\n"
-"\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
-"    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
-"    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
-"    nøkkelen til et pseudonym.\n"
-"\n"
-"\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
-"    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
-"    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
-"\n"
-"\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
-"    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
-"    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
-"    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
-"    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
-"    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
-"\n"
-"Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
-"eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
-"«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
-"\n"
-"Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
-
-#: g10/helptext.c:188
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:192
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:197
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:202
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:207
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:213
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:217
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:225
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:232
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:238
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:242
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:247
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:252
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:258
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:274
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:289
-msgid "No help available"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:297
+#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:96
+#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:98
+#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/import.c:98
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/import.c:100
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:104
+#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:106
+#: g10/import.c:104
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:108
+#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:271
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:280
+#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                     importert: %lu"
 
-#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                       uendret: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
+#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:330
+#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:571
+#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:612
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:627
+#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/import.c:639
+#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:652
+#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:654
+#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:678
+#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:757
+#: g10/import.c:758
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
-#: g10/import.c:772
+#: g10/import.c:773
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:778
+#: g10/import.c:779
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:780
+#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:805
+#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver til «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
-#: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
+#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:833
+#: g10/import.c:834
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
 
-#: g10/import.c:857
+#: g10/import.c:858
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
-#: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:940
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:943
+#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:946
+#: g10/import.c:947
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:969
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
-#: g10/import.c:1132
+#: g10/import.c:1143
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1143
+#: g10/import.c:1154
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1171
+#: g10/import.c:1182
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
-#: g10/import.c:1201
+#: g10/import.c:1212
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
 
-#: g10/import.c:1211
+#: g10/import.c:1222
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1241
+#: g10/import.c:1254
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1284
+#: g10/import.c:1297
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/import.c:1316
+#: g10/import.c:1329
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
-#: g10/import.c:1382
+#: g10/import.c:1398
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
 
-#: g10/import.c:1397
+#: g10/import.c:1413
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1399
+#: g10/import.c:1415
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1417
+#: g10/import.c:1433
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
+#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#: g10/import.c:1430
+#: g10/import.c:1446
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1445
+#: g10/import.c:1461
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
-#: g10/import.c:1467
+#: g10/import.c:1483
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1480
+#: g10/import.c:1496
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1495
+#: g10/import.c:1511
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
-#: g10/import.c:1537
+#: g10/import.c:1555
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1576
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1603
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1595
+#: g10/import.c:1613
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1612
+#: g10/import.c:1630
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1626
+#: g10/import.c:1644
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1634
+#: g10/import.c:1652
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1734
+#: g10/import.c:1781
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
 
-#: g10/import.c:1796
+#: g10/import.c:1843
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
-#: g10/import.c:1810
+#: g10/import.c:1857
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/import.c:1869
+#: g10/import.c:1916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:1903
+#: g10/import.c:1950
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:2292
+#: g10/import.c:2351
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2300
+#: g10/import.c:2359
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2302
+#: g10/import.c:2361
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:170
+#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:176
+#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:699
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
 
-#: g10/keyedit.c:268
+#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
+#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:360
+#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3026,62 +3202,62 @@ msgstr ""
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:456
+#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:600
+#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1761
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1779
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:628
+#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
 
-#: g10/keyedit.c:656
+#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:708
+#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3090,11 +3266,11 @@ msgstr ""
 "Selvsignaturen på «%s»\n"
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:717
+#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:731
+#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3103,11 +3279,11 @@ msgstr ""
 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
 "er utgått.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:735
+#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:756
+#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3116,54 +3292,54 @@ msgstr ""
 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
 "er en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:760
+#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:781
+#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:784
+#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:789
+#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:811
+#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:890
+#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:892
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:917
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -3173,31 +3349,31 @@ msgstr ""
 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
+#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:928
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:934
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
 
-#: g10/keyedit.c:958
+#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3206,267 +3382,267 @@ msgstr ""
 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
 "nøkkel «%s» (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:965
+#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:971
+#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:979
+#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:989
+#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:996
+#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1003
+#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1008
+#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1013
+#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1023
+#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
-#: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4870 g10/keyedit.c:4961 g10/keyedit.c:5025
+#: g10/keyedit.c:5086 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1180
+#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1186
+#: g10/keyedit.c:1192
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/keyedit.c:1206
+#: g10/keyedit.c:1212
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1209
+#: g10/keyedit.c:1215
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1280
+#: g10/keyedit.c:1296
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
-#: g10/keyedit.c:1369
+#: g10/keyedit.c:1385
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "liste nøkler og brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "select user ID N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:1389
 msgid "select subkey N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1374
+#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#: g10/keyedit.c:1400
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1402
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1392
+#: g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a user ID"
 msgstr "legge til en brukerid"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "legge til en fotoid"
 
-#: g10/keyedit.c:1396
+#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "slette utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1401
+#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "add a subkey"
 msgstr "legge til en undernøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
+#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1429
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
+#: g10/keyedit.c:1442
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "endre eiertilliten"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1461
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1463
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1468
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "enable key"
 msgstr "innkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1454
+#: g10/keyedit.c:1470
 msgid "disable key"
 msgstr "utkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
+#: g10/keyedit.c:1471
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "vise utvalgte fotoider"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
+#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1459
+#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1581
+#: g10/keyedit.c:1599
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1599
+#: g10/keyedit.c:1617
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1682
+#: g10/keyedit.c:1700
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1690
+#: g10/keyedit.c:1708
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1709
+#: g10/keyedit.c:1727
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3474,574 +3650,580 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1749
+#: g10/keyedit.c:1767
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:1768
+#: g10/keyedit.c:1786
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1775
+#: g10/keyedit.c:1793
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1784
+#: g10/keyedit.c:1802
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1807
+#: g10/keyedit.c:1825
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
+#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1831
+#: g10/keyedit.c:1849
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1833
+#: g10/keyedit.c:1851
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1834
+#: g10/keyedit.c:1852
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1884
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1905
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1896
+#: g10/keyedit.c:1917
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1924
+#: g10/keyedit.c:1945
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1938
+#: g10/keyedit.c:1959
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1955
+#: g10/keyedit.c:1976
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1979
+#: g10/keyedit.c:2000
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1982
+#: g10/keyedit.c:2003
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1983
+#: g10/keyedit.c:2004
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2018
+#: g10/keyedit.c:2039
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2019
+#: g10/keyedit.c:2040
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2058
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2048
+#: g10/keyedit.c:2069
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2050
+#: g10/keyedit.c:2071
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2100
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+#: g10/keyedit.c:2121
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2142
+#: g10/keyedit.c:2163
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2148
+#: g10/keyedit.c:2169
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2150
+#: g10/keyedit.c:2171
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2241
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2221
+#: g10/keyedit.c:2244
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2231
+#: g10/keyedit.c:2254
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2261
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2245
+#: g10/keyedit.c:2268
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2345
+#: g10/keyedit.c:2369
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2420
 msgid "Features: "
 msgstr "Særtrekk: "
 
-#: g10/keyedit.c:2407
+#: g10/keyedit.c:2431
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
+#: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2641
+#: g10/keyedit.c:2676
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2700
+#: g10/keyedit.c:2735
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2721
+#: g10/keyedit.c:2756
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2727
+#: g10/keyedit.c:2762
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
 
-#: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
+#: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "opprettet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
+#: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "opphevet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgikk: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
+#: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "utgår: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2752
+#: g10/keyedit.c:2787
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "bruksmåte: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2802
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2771
+#: g10/keyedit.c:2806
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2778
+#: g10/keyedit.c:2813
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
 
-#: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2830
+#: g10/keyedit.c:2865
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
-#: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
-#: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
-#: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 msgid "expired"
 msgstr "utgått"
 
-#: g10/keyedit.c:2961
+#: g10/keyedit.c:2996
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3057
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
+#: g10/keyedit.c:3062 g10/keyedit.c:3397
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3033
+#: g10/keyedit.c:3068
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3173
+#: g10/keyedit.c:3208
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3183
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3187
+#: g10/keyedit.c:3222
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3193
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3207
+#: g10/keyedit.c:3242
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3208
+#: g10/keyedit.c:3243
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3211
+#: g10/keyedit.c:3246
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3279 g10/trustdb.c:1726
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#: g10/keyedit.c:3246
+#: g10/keyedit.c:3281
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3253
+#: g10/keyedit.c:3288
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3254
+#: g10/keyedit.c:3289
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3262
+#: g10/keyedit.c:3297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3263
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3357
+#: g10/keyedit.c:3392
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3368
+#: g10/keyedit.c:3403
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3388
+#: g10/keyedit.c:3423
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3413
+#: g10/keyedit.c:3448
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3428
+#: g10/keyedit.c:3463
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3450
+#: g10/keyedit.c:3485
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3469
+#: g10/keyedit.c:3504
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3475
+#: g10/keyedit.c:3510
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3536
+#: g10/keyedit.c:3571
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3542
+#: g10/keyedit.c:3577
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3546
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3549
+#: g10/keyedit.c:3584
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3630
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3611
+#: g10/keyedit.c:3646
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3684
+#: g10/keyedit.c:3724
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3690
+#: g10/keyedit.c:3730
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3852
+#: g10/keyedit.c:3893
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
+#: g10/keyedit.c:3932 g10/keyedit.c:4042 g10/keyedit.c:4162 g10/keyedit.c:4303
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4062
+#: g10/keyedit.c:4103
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4142
+#: g10/keyedit.c:4183
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4143
+#: g10/keyedit.c:4184
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4205
+#: g10/keyedit.c:4246
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4354
+#: g10/keyedit.c:4395
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4418
+#: g10/keyedit.c:4459
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4476
+#: g10/keyedit.c:4517
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4503
+#: g10/keyedit.c:4544
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4638
+#: g10/keyedit.c:4679
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
+#: g10/keyedit.c:4682 g10/keyedit.c:4776 g10/keyedit.c:4819
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
+#: g10/keyedit.c:4684 g10/keyedit.c:4778 g10/keyedit.c:4821
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4647
+#: g10/keyedit.c:4688
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4692
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4655
+#: g10/keyedit.c:4696
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4747
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4753
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4708
+#: g10/keyedit.c:4779
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ikke-opphevbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4715
+#: g10/keyedit.c:4786
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4737
+#: g10/keyedit.c:4808
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4757
+#: g10/keyedit.c:4828
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4787
+#: g10/keyedit.c:4858
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4857
+#: g10/keyedit.c:4928
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4874
+#: g10/keyedit.c:4945
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4938
+#: g10/keyedit.c:5009
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5000
+#: g10/keyedit.c:5071
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5095
+#: g10/keyedit.c:5166
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:265
+#: g10/keygen.c:269
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/keygen.c:272
+#: g10/keygen.c:276
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:274
+#: g10/keygen.c:278
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:276
+#: g10/keygen.c:280
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:401
+#: g10/keygen.c:420
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:914
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:964
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2948
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1276
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1492
+#: g10/keygen.c:1549
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
 
-#: g10/keygen.c:1495
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr "Bekrefte"
 
-#: g10/keygen.c:1498
+#: g10/keygen.c:1555
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptere data"
 
-#: g10/keygen.c:1501
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisere"
 
@@ -4049,109 +4231,114 @@ msgstr "Autentisere"
 # K og k for kryptering
 # A og a for autentisering
 # Q og q for avslutte
-#: g10/keygen.c:1509
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1537
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1540
+#: g10/keygen.c:1611
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1543
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1546
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1604
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1605
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1685
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1609
+#: g10/keygen.c:1689
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1612
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1614
+#: g10/keygen.c:1694
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
+#: g10/keygen.c:1695
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1700
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+#: g10/keygen.c:1811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1714
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
-
-#: g10/keygen.c:1779
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4167,7 +4354,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1790
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4183,38 +4370,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1818
+#: g10/keygen.c:1955
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1836
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1843
+#: g10/keygen.c:1980
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1844
+#: g10/keygen.c:1981
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1849
+#: g10/keygen.c:1986
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1850
+#: g10/keygen.c:1987
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1854
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4222,11 +4409,22 @@ msgstr ""
 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1861
+#: g10/keygen.c:2004
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2054
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:2069
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4242,44 +4440,44 @@ msgstr ""
 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1897
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Fullt navn: "
 
-#: g10/keygen.c:1905
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
-#: g10/keygen.c:1907
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
 
-#: g10/keygen.c:1909
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1917
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "Epostadresse: "
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/keygen.c:1931
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1959
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
 
-#: g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4290,11 +4488,15 @@ msgstr ""
 "    «%s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 #. string which should be translated accordingly and the
@@ -4306,23 +4508,23 @@ msgstr ""
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1986
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKeEeRrAa"
 
-#: g10/keygen.c:1996
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:1997
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:2016
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
 
-#: g10/keygen.c:2055
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4330,12 +4532,21 @@ msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2070
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2076
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4347,7 +4558,7 @@ msgstr ""
 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2098
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4359,50 +4570,50 @@ msgstr ""
 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3242
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3266
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3273
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3296
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3307
+#: g10/keygen.c:3639
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4411,13 +4622,13 @@ msgstr ""
 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
 # Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4426,7 +4637,7 @@ msgstr ""
 "klokkeproblem)\n"
 
 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4434,689 +4645,697 @@ msgstr ""
 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
 "OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
 
-#: g10/keygen.c:3714
+#: g10/keygen.c:4083
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3762
+#: g10/keygen.c:4132
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3788
+#: g10/keygen.c:4158
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:306
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:471
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøkkelknippe"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1508
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1517
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
 
-#: g10/keylist.c:1592
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#: g10/keyring.c:1251
+#: g10/keyring.c:1297
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1259
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1382
+#: g10/keyring.c:1430
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
 
-#: g10/keyring.c:1428
+#: g10/keyring.c:1489
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1440
+#: g10/keyring.c:1501
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1512
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:73
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:78
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:82
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:84
+#: g10/keyserver.c:85
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:86
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:152
+#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:535
+#: g10/keyserver.c:544
 msgid "disabled"
 msgstr "utkoblet"
 
-#: g10/keyserver.c:736
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:820 g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:918
+#: g10/keyserver.c:932
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:920
+#: g10/keyserver.c:934
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1161
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1165
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1189
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1192
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1345
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1349
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1392
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1395
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1402 g10/keyserver.c:1498
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1450
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1459
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1521 g10/keyserver.c:2049
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1539
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1544
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1559
+#: g10/keyserver.c:1575
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1564
+#: g10/keyserver.c:1580
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1573
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1598 g10/keyserver.c:1632
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1891
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1913
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1915
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1971
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1977
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:233
+#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:286
+#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:296
+#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:362
+#: g10/mainproc.c:360
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:419
+#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:452
+#: g10/mainproc.c:456
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
 
 # Do we really need to translate this string.
 # The must some bug in the code.
-#: g10/mainproc.c:456 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:460
+#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:474
+#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:488
+#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:490
+#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:522 g10/mainproc.c:544
+#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:530
+#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:567
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:567
+#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:580
+#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:586
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:607
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:609
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:697
+#: g10/mainproc.c:708
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:838
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1191 g10/mainproc.c:1228
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1466
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1575
+#: g10/mainproc.c:1586
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1586
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1587
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1611
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
-#: g10/mainproc.c:1744 g10/mainproc.c:1792
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1746 g10/mainproc.c:1794
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1798
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[usikker]"
 
-#: g10/mainproc.c:1830
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                aka «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1928
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1933
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Signatur utgår %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1936
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1937
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "binær"
 
-#: g10/mainproc.c:1938
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstmodus"
 
-#: g10/mainproc.c:1938 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#: g10/mainproc.c:1958
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2042 g10/mainproc.c:2058 g10/mainproc.c:2154
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2085
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2093
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2158
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2168
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:156 g10/misc.c:184 g10/misc.c:256
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:221
+#: g10/misc.c:178
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:335
+#: g10/misc.c:296
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:350
+#: g10/misc.c:302
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+
+#: g10/misc.c:315
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:365
+#: g10/misc.c:330
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:370
+#: g10/misc.c:335
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
 
-#: g10/misc.c:489
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:490 g10/sig-check.c:109
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
 
-#: g10/misc.c:725
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:729
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:731
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:738
+#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:748
+#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:751
+#: g10/misc.c:787
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:812
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:837
+#: g10/misc.c:873
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:947
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1122
+#: g10/misc.c:1175
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "flertydig valg «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1147
+#: g10/misc.c:1200
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:91
+#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Fila «%s» finnes. "
 
-#: g10/openfile.c:95
+#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Overskrive (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:128
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:152
+#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Tast inn nytt filnavn"
 
-#: g10/openfile.c:197
+#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:318
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:397
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/openfile.c:399
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:193
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:798
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:1249
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:315 g10/passphrase.c:605
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:329
-#, c-format
+#: g10/passphrase.c:306
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
 "«%.*s»\n"
 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:354
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Gjenta passfrase\n"
-
-#: g10/passphrase.c:356
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Tast inn passfrase\n"
 
-#: g10/passphrase.c:380
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:386 g10/passphrase.c:452
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:584
+#: g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5125,12 +5344,12 @@ msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
 "brukeren: «%s»\n"
 
-#: g10/passphrase.c:592
+#: g10/passphrase.c:540
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
 
-#: g10/passphrase.c:601
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
@@ -5171,127 +5390,127 @@ msgstr "
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:370
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen grunn er angitt"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nøkkelen er overgått"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
 
-#: g10/pkclist.c:74
+#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "grunnen for opphevelse: "
 
-#: g10/pkclist.c:91
+#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "kommentar til opphevelse: "
 
-#: g10/pkclist.c:206
+#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
 msgstr "iImMqQsS"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: g10/pkclist.c:245
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  aka «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/pkclist.c:255
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
 "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
 "brukeren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: g10/pkclist.c:270
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: g10/pkclist.c:272
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: g10/pkclist.c:278
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: g10/pkclist.c:284
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: g10/pkclist.c:288
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  q = avslutt\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Valget ditt? "
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: g10/pkclist.c:319
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: g10/pkclist.c:333
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: g10/pkclist.c:418
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
 "angitte eieren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: g10/pkclist.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
 "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
 "angitte eieren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: g10/pkclist.c:429
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
+#: g10/pkclist.c:434
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#: g10/pkclist.c:460
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5301,110 +5520,110 @@ msgstr ""
 "brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
 "neste spørsmålet med ja.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:480
+#: g10/pkclist.c:479
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:514
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:520
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:530
+#: g10/pkclist.c:529
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:532
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:534
+#: g10/pkclist.c:533
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:540
+#: g10/pkclist.c:539
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:545
+#: g10/pkclist.c:544
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:565
+#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:571
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:584
+#: g10/pkclist.c:583
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: g10/pkclist.c:591
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:603
+#: g10/pkclist.c:602
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
+#: g10/pkclist.c:613
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:616
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:624
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:625
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
+#: g10/pkclist.c:632
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
 "signaturer!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:635
+#: g10/pkclist.c:634
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:876 g10/pkclist.c:1088 g10/pkclist.c:1158
+#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:846 g10/pkclist.c:1126
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
 
-#: g10/pkclist.c:897
+#: g10/pkclist.c:896
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:921
+#: g10/pkclist.c:920
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:947
+#: g10/pkclist.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5412,177 +5631,177 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
 
-#: g10/pkclist.c:972
+#: g10/pkclist.c:971
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:981 g10/pkclist.c:1055
+#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1002
+#: g10/pkclist.c:1001
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1011
+#: g10/pkclist.c:1010
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1046
+#: g10/pkclist.c:1045
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1104
+#: g10/pkclist.c:1103
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1166
+#: g10/pkclist.c:1165
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "ingen gyldige adressater\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1480
+#: g10/pkclist.c:1489
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1505
+#: g10/pkclist.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/plaintext.c:97
+#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:474
+#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:481
+#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:513
+#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:551
+#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:567
+#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:601
+#: g10/plaintext.c:599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:107
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:138
+#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:227
+#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:248
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:306
+#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:312
+#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:589
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
+#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:312
+#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:555
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:569
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:407
+#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:413
+#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:472
+#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:501
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:512
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:519
+#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:536
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:544
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:595
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5593,118 +5812,118 @@ msgid ""
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:637
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:649
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:690
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:720
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:725
+#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:57
+#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:63
+#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:74
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:293
+#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:294
+#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:363
+#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:406
+#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
 
-#: g10/seskey.c:67
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
 "ganger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:229 sm/certcheck.c:91
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:242
+#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:254
+#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:82
+#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:107
+#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:119
+#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:191
+#: g10/sig-check.c:211
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: g10/sig-check.c:212
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr ""
 
 # Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5713,7 +5932,7 @@ msgstr ""
 "klokkeproblem)\n"
 
 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5721,75 +5940,64 @@ msgstr ""
 "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:215
+#: g10/sig-check.c:235
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:298
+#: g10/sig-check.c:248
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+
+#: g10/sig-check.c:324
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:563
+#: g10/sig-check.c:590
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
 
-#: g10/sig-check.c:590
+#: g10/sig-check.c:617
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
 
-#: g10/sign.c:86
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sign.c:94
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sign.c:108
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:125
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sign.c:133
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/sign.c:146
+#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:174
+#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:347
+#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:356
+#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
-#: g10/sign.c:792
+#: g10/sign.c:758
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:868
+#: g10/sign.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -5797,1225 +6005,1618 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
 "preferanser\n"
 
-#: g10/sign.c:995
+#: g10/sign.c:961
 msgid "signing:"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1110
+#: g10/sign.c:1076
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1294
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
 
-#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:195
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:210
+#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: g10/tdbdump.c:161
 msgid "line too long"
 msgstr "for lang linje"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
+#: g10/tdbdump.c:169
 msgid "colon missing"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
+#: g10/tdbdump.c:175
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
+#: g10/tdbdump.c:180
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "verdi for eiertillit mangler"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: g10/tdbdump.c:216
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: g10/tdbdump.c:220
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1449
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1456
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:247
+#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:500
+#: g10/tdbio.c:498
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:515
+#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
 
-#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
 
-#: g10/tdbio.c:553
+#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:557
+#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:560
+#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:602
+#: g10/tdbio.c:612
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:610
+#: g10/tdbio.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:642
+#: g10/tdbio.c:652
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:650
+#: g10/tdbio.c:660
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
-#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#: g10/tdbio.c:677 g10/tdbio.c:697 g10/tdbio.c:713 g10/tdbio.c:727
+#: g10/tdbio.c:757 g10/tdbio.c:1381 g10/tdbio.c:1408
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:726
+#: g10/tdbio.c:736
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1166
+#: g10/tdbio.c:1176
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1175
+#: g10/tdbio.c:1185
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1196
+#: g10/tdbio.c:1206
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1214
+#: g10/tdbio.c:1224
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1219
+#: g10/tdbio.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1404
+#: g10/tdbio.c:1414
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1412
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1422
+#: g10/tdbio.c:1432
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1452
+#: g10/tdbio.c:1462
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1497
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:149
+#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:249
+#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:258
+#: g10/trustdb.c:252
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
+#: g10/trustdb.c:290
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:311
+#: g10/trustdb.c:305
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
+#: g10/trustdb.c:315
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
 msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
+#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:351
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[ opphevet]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[ utgått]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: g10/trustdb.c:528
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[ ukjent]"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ udef ]"
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: g10/trustdb.c:549
 msgid "never"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: g10/trustdb.c:622
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2160
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:120
+#: g10/verify.c:118
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
 "should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:207
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:252
+#: g10/verify.c:253
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: jnlib/logging.c:626
+#: jnlib/argparse.c:180
+#, fuzzy
+msgid "argument not expected"
+msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:182
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "feil ved lesing av fil"
+
+#: jnlib/argparse.c:184
+#, fuzzy
+msgid "keyword too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: jnlib/argparse.c:186
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "ugydig argument"
+
+#: jnlib/argparse.c:188
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "Admin-reservert kommando\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:190
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:192
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "ikke tvunget"
+
+#: jnlib/argparse.c:194
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:202
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:204
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:209
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:211
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/argparse.c:213
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ikke tvunget"
+
+#: jnlib/argparse.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
+
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:88
+#: jnlib/utf8conv.c:85
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error loading `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:90
-#, fuzzy
-msgid ""
-"please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
-msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
-
-#: jnlib/utf8conv.c:126
+#: jnlib/utf8conv.c:123
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
 
-#: jnlib/utf8conv.c:134
+#: jnlib/utf8conv.c:131
 #, fuzzy, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:394 jnlib/utf8conv.c:660
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:86
+#: jnlib/dotlock.c:234
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:269
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:453
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:459
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:470
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
+
+#: jnlib/dotlock.c:493
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:501
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:92
 msgid "set debugging flags"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:87
+#: kbx/kbxutil.c:93
 msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-#, fuzzy
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-
-#: kbx/kbxutil.c:112
+#: kbx/kbxutil.c:117
 #, fuzzy
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:115
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-nks.c:328 scd/app-openpgp.c:1330
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr ""
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
 
-#: scd/app-nks.c:332 scd/app-openpgp.c:1334 scd/app-openpgp.c:1366
-#: scd/app-openpgp.c:1485
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:380
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:601
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:614
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1009
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:2056
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:2066
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+#: scd/app-openpgp.c:1492
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1350
+#: scd/app-openpgp.c:1499
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1373 scd/app-openpgp.c:1491
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1386 scd/app-openpgp.c:1426 scd/app-openpgp.c:1501
-#: scd/app-openpgp.c:2319
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1449
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1464 scd/app-openpgp.c:2529
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1470 scd/app-openpgp.c:2538
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1475
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1482
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2026
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2058
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1685 scd/app-openpgp.c:2134
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1691 scd/app-openpgp.c:2141
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1701
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1705
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1707
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "generere en ny nøkkel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1874
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2618
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1881
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1888
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1896 scd/app-openpgp.c:1903
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1966
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2025
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2039
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2042
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2099
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2149
+#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:2237
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2298
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2543
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2616 scd/app-openpgp.c:2626
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:107
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-dinsig.c:529
+#, fuzzy
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN"
+
+#: scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:359
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
-msgid "read options from file"
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:124
+#: scd/scdaemon.c:129
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:131
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:128
+#: scd/scdaemon.c:134
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:133
+#: scd/scdaemon.c:140
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:134
+#: scd/scdaemon.c:145
 #, fuzzy
-msgid "allow the use of admin card commands"
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: scd/scdaemon.c:195
+#: scd/scdaemon.c:258
 #, fuzzy
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:197
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:654
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1002
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:1007
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/base64.c:327
+#: sm/base64.c:325
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:182
+#: sm/call-agent.c:137
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/call-dirmngr.c:234
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:216
+#: sm/call-dirmngr.c:267
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:228
+#: sm/call-dirmngr.c:279
 #, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
+#: sm/call-dirmngr.c:299
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:176
+#: sm/certchain.c:196
+#, c-format
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
+msgid "chain"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
+msgid "shell"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:243
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:214
+#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:253
+#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:263
+#: sm/certchain.c:330
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:270 sm/certchain.c:299
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:274 sm/certchain.c:303
+#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
 #, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: sm/certchain.c:414
+#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:434
+#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:587 sm/certchain.c:753 sm/certchain.c:1334 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:343 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#: sm/certchain.c:546
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:570
+#, fuzzy, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:572
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:678
+#: sm/certchain.c:910
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:687
-#, fuzzy
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
-
-#: sm/certchain.c:691
-#, fuzzy
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+#: sm/certchain.c:925
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:693
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:698
+#: sm/certchain.c:938
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:794
-#, fuzzy
-msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
-
-#: sm/certchain.c:823
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:839
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:852
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:997
 #, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: sm/certchain.c:895
-msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+#: sm/certchain.c:998
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:999
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:1041
+#, c-format
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:963
-msgid "root certificate is not marked trusted"
+#: sm/certchain.c:1050
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#: sm/certchain.c:1087
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:978
+#: sm/certchain.c:1089
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1090
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1094
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+
+#: sm/certchain.c:1095
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/certchain.c:1098
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr "      Serienummer for kort ="
+
+#: sm/certchain.c:1129
 #, fuzzy, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: sm/certchain.c:986
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1001
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1007
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1017
+#: sm/certchain.c:1214
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1278
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:1351
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1420
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1433
 #, fuzzy, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1044 sm/import.c:159
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1056
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1507
 #, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1119
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: sm/certchain.c:1170
+#: sm/certchain.c:1589
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:103
+#: sm/certchain.c:1629 sm/certchain.c:1912
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/certchain.c:1630
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+
+#: sm/certchain.c:1631
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:1802
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:1811
+#, c-format
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
+
+#: sm/certcheck.c:97
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:113
+#: sm/certcheck.c:107
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certcheck.c:250 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+#: sm/certcheck.c:244 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:151
+#: sm/certdump.c:60 sm/certdump.c:143
 #, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "nei"
 
-#: sm/certdump.c:162
-#, fuzzy
-msgid "[none]"
-msgstr "[ikke satt]"
-
-#: sm/certdump.c:552 sm/certdump.c:597 sm/certdump.c:662 sm/certdump.c:715
+#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: sm/certdump.c:560 sm/certdump.c:605
+#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:642 sm/certdump.c:698
+#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr ""
 
-#: sm/certdump.c:667 sm/certdump.c:721
+#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 #, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: sm/certdump.c:938
+#: sm/certdump.c:948
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
 "«%.*s»\n"
 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: sm/certlist.c:125
+#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:258
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:272
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:145
+#: sm/certlist.c:142
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:157
+#: sm/certlist.c:154
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:170
+#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certlist.c:171
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:476
+#: sm/certreqgen.c:474
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:489
+#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:507
+#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:516
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:519
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:536
+#: sm/certreqgen.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:548
+#: sm/certreqgen.c:546
 #, fuzzy, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:560
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+#: sm/certreqgen.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:574
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:806
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:159
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:160
+#, c-format
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:202
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:210
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:212
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "utkoble en nøkkel"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:276
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:307
+msgid "No subject name given\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:311
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
+#: sm/certreqgen-ui.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:322
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:334
+#, fuzzy
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Epostadresse: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:335
+#, fuzzy
+msgid " (end with an empty line):\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
+#, fuzzy
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:344
+#, fuzzy
+msgid "Enter URIs"
+msgstr "Tast inn PIN: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:371
+msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:389
+msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen.c:576
-#, fuzzy, c-format
-msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+#: sm/certreqgen-ui.c:398
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
+msgstr ""
 
-#: sm/decrypt.c:326
+#: sm/certreqgen-ui.c:403
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/decrypt.c:328
+#: sm/decrypt.c:326
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1397 sm/keydb.c:1497
+#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: sm/delete.c:143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: sm/delete.c:136
+#: sm/delete.c:145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: sm/delete.c:166
+#: sm/delete.c:175
 #, fuzzy, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:334
+#: sm/encrypt.c:321
 #, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "ingen gyldige adressater\n"
 
-#: sm/export.c:615 sm/export.c:631 sm/import.c:526 sm/import.c:551
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
-
-#: sm/export.c:622 sm/import.c:534
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:244
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|lage en signatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:245
-#, fuzzy
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:253
+#: sm/gpgsm.c:195
 #, fuzzy
 msgid "list external keys"
 msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: sm/gpgsm.c:255
+#: sm/gpgsm.c:197
 #, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:258
-#, fuzzy
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
-
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:204
 #, fuzzy
 msgid "import certificates"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:205
 #, fuzzy
 msgid "export certificates"
 msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:263
+#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:210
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:213
 #, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "endre passfrasen"
 
-#: sm/gpgsm.c:283
+#: sm/gpgsm.c:228
 #, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: sm/gpgsm.c:287
+#: sm/gpgsm.c:233
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:289
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:291
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:296
+#: sm/gpgsm.c:242
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:297
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:304
+#: sm/gpgsm.c:255
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:307
+#: sm/gpgsm.c:260
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:310
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:313
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:317
+#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:321
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#: sm/gpgsm.c:281
+msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:323
-#, fuzzy
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:340
-msgid "don't use the terminal at all"
+#: sm/gpgsm.c:283
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:344
+#: sm/gpgsm.c:288
 #, fuzzy
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "sjekke signaturer"
-
-#: sm/gpgsm.c:345
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr ""
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:350
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:351
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:352
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:354
+#: sm/gpgsm.c:295
 #, fuzzy
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
 
-#: sm/gpgsm.c:355
-#, fuzzy
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:356
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:357
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr ""
-
-#: sm/gpgsm.c:358
-#, fuzzy
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
-
-#: sm/gpgsm.c:362
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+#: sm/gpgsm.c:298
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:377
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#: sm/gpgsm.c:308 tools/gpgconf-comp.c:745
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:383
+#: sm/gpgsm.c:326
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
 
-#: sm/gpgsm.c:385
+#: sm/gpgsm.c:328
 #, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:387
-#, fuzzy
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
-
-#: sm/gpgsm.c:524
+#: sm/gpgsm.c:515
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: sm/gpgsm.c:527
+#: sm/gpgsm.c:518
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
@@ -7026,136 +7627,156 @@ msgstr ""
 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:606
+#: sm/gpgsm.c:610
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: sm/gpgsm.c:687
+#: sm/gpgsm.c:710
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1238
-msgid "WARNING: running with faked system time: "
+#: sm/gpgsm.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1317
+#: sm/gpgsm.c:791
 #, c-format
-msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1335
+#: sm/gpgsm.c:812
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't sign using `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1342
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1527
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
+#: sm/gpgsm.c:1423
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1591
-msgid "key generation is not available from the commandline\n"
+#: sm/gpgsm.c:1523
+#, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/gpgsm.c:1592
+#: sm/gpgsm.c:1561
 #, fuzzy, c-format
-msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
 
-#: sm/import.c:110
+#: sm/gpgsm.c:1892
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/import.c:111
 #, fuzzy, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:228
+#: sm/import.c:229
 #, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: sm/import.c:236
+#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/import.c:422 sm/import.c:454
+#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: sm/import.c:543 tools/gpg-connect-agent.c:377
+#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:190
+#: sm/keydb.c:188
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:193
+#: sm/keydb.c:191
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:198
+#: sm/keydb.c:196
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1380
+#: sm/keydb.c:1314 sm/keydb.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1387
-#, fuzzy
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1340
+#: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1348
+#: sm/keydb.c:1350
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1356
+#: sm/keydb.c:1358
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1408
+#: sm/keydb.c:1410
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/keydb.c:1417 sm/keydb.c:1509
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1429 sm/keydb.c:1520
+#: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: sm/misc.c:57
+#: sm/keylist.c:642
+msgid "Error - "
+msgstr ""
+
+#: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:113
+#: sm/qualified.c:105
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: sm/qualified.c:131
+#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:227
+#: sm/qualified.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7166,13 +7787,13 @@ msgid ""
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:236
+#: sm/qualified.c:211 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/qualified.c:329
+#: sm/qualified.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7180,256 +7801,365 @@ msgid ""
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: sm/sign.c:447
+#: sm/sign.c:441
+#, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:455
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/sign.c:505
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:388
+#: sm/verify.c:447
 #, fuzzy
 msgid "Signature made "
 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: sm/verify.c:392
+#: sm/verify.c:451
 msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:393
-#, c-format
-msgid " using certificate ID %08lX\n"
+#: sm/verify.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+#: sm/verify.c:470
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/verify.c:509
+#: sm/verify.c:590
 #, fuzzy
 msgid "Good signature from"
 msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: sm/verify.c:510
+#: sm/verify.c:591
 #, fuzzy
 msgid "                aka"
 msgstr "                aka «%s»"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:61 tools/gpgconf.c:70 tools/symcryptrun.c:167
+#: sm/verify.c:609
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:165
 #, fuzzy
 msgid "quiet"
 msgstr "avslutt"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+#: tools/gpg-connect-agent.c:72
 msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67
+#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+#: tools/gpg-connect-agent.c:80
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:81
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:183
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:132
+#: tools/gpg-connect-agent.c:186
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:317
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1200
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:326
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1209
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:384
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1264 tools/gpg-connect-agent.c:1752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "for lang linje"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:388
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1358
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:460
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1726
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:468
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1744
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:476
-#, fuzzy, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
-
-#: tools/gpg-connect-agent.c:786
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2167
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:795
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2182
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:447 tools/gpgconf-comp.c:527 tools/gpgconf-comp.c:594
-#: tools/gpgconf-comp.c:650 tools/gpgconf-comp.c:725
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:540 tools/gpgconf-comp.c:607
-#: tools/gpgconf-comp.c:663 tools/gpgconf-comp.c:748
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:470 tools/gpgconf-comp.c:565 tools/gpgconf-comp.c:614
-#: tools/gpgconf-comp.c:676 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:475 tools/gpgconf-comp.c:570 tools/gpgconf-comp.c:619
-#: tools/gpgconf-comp.c:681 tools/gpgconf-comp.c:763
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:483 tools/gpgconf-comp.c:575 tools/gpgconf-comp.c:689
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:490
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:494
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:498
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:508
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:627
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
+#, fuzzy
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:632
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
+#, fuzzy
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:671
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:694
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:738
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:774
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:784
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:795
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:800
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:837
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
+msgid "LDAP server list"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63
+msgid "check all programs"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:60
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:62
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:68
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:64
+#: tools/gpgconf.c:70
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf.c:72
+#, fuzzy
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+
+#: tools/gpgconf.c:74
 #, fuzzy
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:72
+#: tools/gpgconf.c:79
+msgid "use as output file"
+msgstr "bruk som outputfil"
+
+#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:94
+#: tools/gpgconf.c:105
 #, fuzzy
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:97
+#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:170 tools/gpgconf.c:203
+#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 #, fuzzy
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: tools/gpgconf.c:172
+#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: tools/gpgconf.c:181
+#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 #, fuzzy
 msgid "Component not found"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
 
-#: tools/gpgconf.c:205
+#: tools/gpgconf.c:281
 #, fuzzy
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
-
-#: tools/symcryptrun.c:154
+#: tools/symcryptrun.c:152
 #, fuzzy
 msgid ""
 "@\n"
@@ -7439,166 +8169,318 @@ msgstr ""
 "@Kommandoer:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:156
+#: tools/symcryptrun.c:154
 #, fuzzy
 msgid "decryption modus"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:157
+#: tools/symcryptrun.c:155
 #, fuzzy
 msgid "encryption modus"
 msgstr "kryptere data"
 
-#: tools/symcryptrun.c:161
+#: tools/symcryptrun.c:159
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:162
+#: tools/symcryptrun.c:160
 #, fuzzy
 msgid "program filename"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: tools/symcryptrun.c:164
+#: tools/symcryptrun.c:162
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/symcryptrun.c:163
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:209
+#: tools/symcryptrun.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:212
+#: tools/symcryptrun.c:210
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:281
+#: tools/symcryptrun.c:279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:288
+#: tools/symcryptrun.c:286
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:314
+#: tools/symcryptrun.c:312
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:354 tools/symcryptrun.c:371
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:382
+#: tools/symcryptrun.c:380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:389
+#: tools/symcryptrun.c:387
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:396 tools/symcryptrun.c:403
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:517
+#: tools/symcryptrun.c:486
 #, fuzzy
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:523
+#: tools/symcryptrun.c:492
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:529
+#: tools/symcryptrun.c:498
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:540
+#: tools/symcryptrun.c:509
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:558
+#: tools/symcryptrun.c:527
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:565
+#: tools/symcryptrun.c:534
 #, fuzzy, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:581
+#: tools/symcryptrun.c:550
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:609
+#: tools/symcryptrun.c:578
 #, fuzzy, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:638
+#: tools/symcryptrun.c:607
 #, fuzzy, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:655
+#: tools/symcryptrun.c:624
 #, fuzzy, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:707
+#: tools/symcryptrun.c:676
 #, fuzzy, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:759
+#: tools/symcryptrun.c:728
 #, fuzzy, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:773
+#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:828
+#: tools/symcryptrun.c:797
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:841
+#: tools/symcryptrun.c:810
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1016
+#: tools/symcryptrun.c:984
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1043
+#: tools/symcryptrun.c:1011
 msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: tools/symcryptrun.c:1052
+#: tools/symcryptrun.c:1020
 #, fuzzy, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "ikke støttet"
 
+#: tools/gpg-check-pattern.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/gpg-check-pattern.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "Gjenta passfrase\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Admin PIN"
+#~ msgstr "|A|Admin PIN"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#~ msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "sjekke signaturer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+#~ "know how carefully you verified this.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+#~ "the\n"
+#~ "    key.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
+#~ "it\n"
+#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+#~ "for\n"
+#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+#~ "user.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+#~ "the\n"
+#~ "    key against a photo ID.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
+#~ "in\n"
+#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
+#~ "with a\n"
+#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+#~ "the\n"
+#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+#~ "exchange\n"
+#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
+#~ "owner.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
+#~ "examples.\n"
+#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+#~ "\"\n"
+#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
+#~ "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
+#~ "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
+#~ "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
+#~ "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
+#~ "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For "
+#~ "eksempel,\n"
+#~ "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
+#~ "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
+#~ "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
+#~ "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
+#~ "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
+#~ "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til "
+#~ "slutt\n"
+#~ "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
+#~ "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
+#~ "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
+#~ msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+#~ msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+
 #~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
@@ -7634,9 +8516,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
 #~ msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
 
-#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-#~ msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
-
 #~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
 #~ msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
 
@@ -7704,14 +8583,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
 #~ "avbryte: "
 
-#~ msgid ""
-#~ "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-#~ "   %.*s\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med "
-#~ "serienummeret:\n"
-#~ "   %.*s\n"
-
 #~ msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
 #~ msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
 
@@ -7724,9 +8595,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "Enter Admin PIN: "
 #~ msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
 
-#~ msgid "Enter PIN: "
-#~ msgstr "Tast inn PIN: "
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
 #~ msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
@@ -7737,9 +8605,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "unknown packet type"
 #~ msgstr "ukjent pakketype"
 
-#~ msgid "unknown version"
-#~ msgstr "ukjent versjon"
-
 #~ msgid "unknown pubkey algorithm"
 #~ msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
 
@@ -7773,9 +8638,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "bad key"
 #~ msgstr "ugyldig nøkkel"
 
-#~ msgid "file read error"
-#~ msgstr "feil ved lesing av fil"
-
 #~ msgid "file write error"
 #~ msgstr "feil ved skriving av fil"
 
@@ -7833,9 +8695,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "weak key"
 #~ msgstr "svak nøkkel"
 
-#~ msgid "invalid argument"
-#~ msgstr "ugydig argument"
-
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "ugyldig URI"
 
@@ -7845,9 +8704,6 @@ msgstr "ikke st
 #~ msgid "network error"
 #~ msgstr "nettverksfeil"
 
-#~ msgid "not encrypted"
-#~ msgstr "ikke kryptert"
-
 #~ msgid "not processed"
 #~ msgstr "ikke behandlet"