Do not print read-only trustdb warning with --quiet.
[gnupg.git] / po / nb.po
index aa777cc..769c4d5 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -18,6000 +17,6930 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#, fuzzy
+msgid "Quality:"
+msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:403
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:408
-#, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
 #, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "for lang linje"
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "for lang linje"
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "ugyldig MPI"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:569
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
-"til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
-"\n"
-"IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
+#, c-format
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
-"hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
-"entropyen.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
-"arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
-"(Trenger %d flere byter)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
-#, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
-#, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
 #, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
+msgid "does not match - try again"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kort er permanent låst!\n"
+#, fuzzy
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
+"   %.*s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
+#, fuzzy
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
+"   %.*s\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
 msgstr "|A|Admin PIN"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+msgid "PUK"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Ny PIN"
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
 #, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+#, fuzzy
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Tast inn passfrase\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
+#, fuzzy
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
 #, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
 #, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
-
-#: g10/app-openpgp.c:2403
 msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
-#, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armor: %s\n"
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:357
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ugyldig armorheader: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
+"\n"
 
-#: g10/armor.c:368
-msgid "armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/armor.c:379
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Valg:\n"
+" "
 
-#: g10/armor.c:431
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:566
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:578
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
+msgid "verbose"
+msgstr "fyldig output"
 
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "være noenlunde stille"
 
-#: g10/armor.c:773
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
+msgid "sh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:807
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
+msgid "csh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:815
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
-#, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:839
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:843
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+#, fuzzy
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/armor.c:1152
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+#, fuzzy
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/armor.c:1157
-#, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1161
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Ditt valg? "
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
-msgid "[not set]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:413
-msgid "male"
-msgstr "mann"
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:414
-msgid "female"
-msgstr "dame"
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:414
-msgid "unspecified"
-msgstr "uspesifisert"
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:441
-msgid "not forced"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:441
-msgid "forced"
-msgstr "tvunget"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
+msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/card-util.c:519
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/card-util.c:521
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:523
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:540
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr "Kortholders etternavn: "
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:542
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr "Kortholders fornavn: "
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
 
-#: g10/card-util.c:560
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:581
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/card-util.c:589
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
-msgid "Login data (account name): "
-msgstr "Logindata (kontonavn): "
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:705
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:764
-msgid "Private DO data: "
-msgstr "Privat DO-data: "
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:774
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+#, fuzzy
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:794
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "Språkpreferanser:"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:802
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
+#, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/card-util.c:846
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:890
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
 #, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:939
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:948
 #, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1033
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1075
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1084
-#, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr ""
-"Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
-"   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
-"Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Ugyldig valg.\n"
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandoer:\n"
+" "
 
-#: g10/card-util.c:1203
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Valg:\n"
+" "
 
-#: g10/card-util.c:1238
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/card-util.c:1243
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1248
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
-msgid "quit this menu"
-msgstr "avslutte denne menyen"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1321
-msgid "show admin commands"
-msgstr "vise admin-kommandoer"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
-msgid "show this help"
-msgstr "vise denne hjelpen"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1324
-msgid "list all available data"
-msgstr "vis alle tilgjengelige data"
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: g10/card-util.c:1327
-msgid "change card holder's name"
-msgstr "endre kortholders navn"
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "cancel|cancel"
 
-#: g10/card-util.c:1328
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1330
-msgid "change the login name"
-msgstr "endre loginnavnet"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1331
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "endre språkpreferansene"
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1332
-msgid "change card holder's sex"
-msgstr "endre kortholders kjønn"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
 
-#: g10/card-util.c:1333
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1335
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generere nye nøkler"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1336
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1337
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/card-util.c:1495
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "Admin-reservert kommando\n"
+msgid "No"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1526
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1528
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+msgid "Correct"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å avbryte: "
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:573
 #, c-format
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
 
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
-
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Tast inn ny PIN: "
+#, fuzzy
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
+msgid "I'll change it later"
+msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:920
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Tast inn PIN: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/cardglue.c:937
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
 
-#: g10/cardglue.c:952
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
-#: g10/revoke.c:228
-#, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
 
-#: g10/delkey.c:155
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:165
 #, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr ""
+
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
 #, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:218
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:231
-#, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "bruker cipher %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
 
-#: g10/encode.c:470
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
-"--pgp2-modus\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "no"
+msgstr "nei"
 
-#: g10/encode.c:494
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "leser fra «%s»\n"
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/encode.c:522
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr ""
-"klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "quit"
+msgstr "avslutt"
 
-#: g10/encode.c:532
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "okay|okay"
+msgstr "okay|okay"
 
-#: g10/encode.c:729
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr "cancel|cancel"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
+msgid "oO"
+msgstr "oO"
 
-#: g10/encode.c:826
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
+msgid "cC"
+msgstr "cC"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
 #, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterte data\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske cipher.\n"
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:314
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på konfigurasjonsfila\n"
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:344
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/exec.c:422
-#, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/exec.c:425
-#, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:510
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
+#, fuzzy
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/exec.c:536
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:552
-#, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Data available"
+msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Session key created"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/exec.c:610
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: g10/export.c:61
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr ""
+"\n"
+"Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#, fuzzy
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "ikke kryptert"
+
+msgid "Number of recipients"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+#, c-format
+msgid "Recipient %d"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:67
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgid "Data signing succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:69
-msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgid "Data verification succeeded"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+#, fuzzy
+msgid "Signature available"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/export.c:354
-#, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
+#, fuzzy
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
 
-#: g10/export.c:362
-#, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/export.c:373
-#, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/export.c:521
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/export.c:544
-#, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/export.c:565
-#, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/export.c:598
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
-#: g10/gpg.c:372
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandoer:\n"
-" "
+#, fuzzy
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:374
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+#, fuzzy
+msgid "Included certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:375
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+msgid "No audit log entries."
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:376
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "lage en adskilt signatur"
+#, fuzzy
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "ukjent versjon"
 
-#: g10/gpg.c:377
-msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptere data"
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:379
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:381
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptere data (standard)"
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:383
-msgid "verify a signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+#, fuzzy
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "feil i trailerlinje\n"
 
-#: g10/gpg.c:385
-msgid "list keys"
-msgstr "liste nøkler"
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/gpg.c:387
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "liste nøkler og signaturer"
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armor: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:388
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ugyldig armorheader: "
 
-#: g10/gpg.c:389
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
+msgid "armor header: "
+msgstr "armorheader: "
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "list secret keys"
-msgstr "liste hemmelige nøkler"
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
 
-#: g10/gpg.c:391
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+#, fuzzy
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "armorheader: "
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "uforventet armering:"
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
 
-#: g10/gpg.c:396
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
-
-#: g10/gpg.c:398
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "export keys"
-msgstr "eksportere nøkler"
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "misdannet CRC\n"
 
-#: g10/gpg.c:402
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
+#, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/gpg.c:404
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
 
-#: g10/gpg.c:406
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "feil i trailerlinje\n"
 
-#: g10/gpg.c:410
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importere/flette nøkler"
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
 
-#: g10/gpg.c:413
-msgid "print the card status"
-msgstr "vis kortets status"
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 
-#: g10/gpg.c:414
-msgid "change data on a card"
-msgstr "endre data på et kort"
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
 
-#: g10/gpg.c:415
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr "endre PIN på et kort"
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
-msgid "update the trust database"
-msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Valg:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:436
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
 
-#: g10/gpg.c:438
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgid "not human readable"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:449
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:450
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
 
-#: g10/gpg.c:455
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
 
-#: g10/gpg.c:469
-msgid "use as output file"
-msgstr "bruk som outputfil"
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:482
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "ikke gjør noen endringer"
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Ditt valg? "
 
-#: g10/gpg.c:483
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "spør før overskriving"
+msgid "[not set]"
+msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/gpg.c:524
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
+msgid "male"
+msgstr "mann"
 
-#: g10/gpg.c:525
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
+msgid "female"
+msgstr "dame"
 
-#: g10/gpg.c:553
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
+msgid "unspecified"
+msgstr "uspesifisert"
 
-#: g10/gpg.c:556
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"Eksempler:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
-" --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
-" --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
-" --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
-" --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
+msgid "not forced"
+msgstr "ikke tvunget"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgid "forced"
+msgstr "tvunget"
 
-#: g10/gpg.c:768
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
-#: g10/gpg.c:771
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
-"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
-"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr "Kortholders etternavn: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Cipher: "
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr "Kortholders fornavn: "
 
-#: g10/gpg.c:797
-msgid "Hash: "
-msgstr "Hash: "
+#, c-format
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
-msgid "Compression: "
-msgstr "Kompresjon: "
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/gpg.c:886
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/gpg.c:1034
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "motstridende kommandoer\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1052
 #, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
-#: g10/gpg.c:1255
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgid "Private DO data: "
+msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/gpg.c:1264
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "Språkpreferanser:"
 
-#: g10/gpg.c:1273
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
 
-#: g10/gpg.c:1285
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/gpg.c:1291
-#, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
 #, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
-msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
-#: g10/gpg.c:1527
-msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1529
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
-#: g10/gpg.c:1531
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1537
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1539
-msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1541
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1547
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr ""
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
-#: g10/gpg.c:1852
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#: g10/gpg.c:1894
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
 
-#: g10/gpg.c:1898
 #, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
+"Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
+"   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
+"Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#: g10/gpg.c:1905
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
-#, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
-# Tenk litt på denne du, Trond.
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ugyldige importvalg\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
+msgid "quit this menu"
+msgstr "avslutte denne menyen"
 
-#: g10/gpg.c:2434
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
+msgid "show admin commands"
+msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/gpg.c:2441
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
+msgid "show this help"
+msgstr "vise denne hjelpen"
 
-#: g10/gpg.c:2444
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgid "list all available data"
+msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/gpg.c:2452
-msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change card holder's name"
+msgstr "endre kortholders navn"
 
-#: g10/gpg.c:2454
-msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:2456
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
 
-#: g10/gpg.c:2458
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change the login name"
+msgstr "endre loginnavnet"
 
-#: g10/gpg.c:2462
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "endre språkpreferansene"
 
-#: g10/gpg.c:2464
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr "endre kortholders kjønn"
 
-#: g10/gpg.c:2466
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr ""
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
 
-#: g10/gpg.c:2468
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
 
-#: g10/gpg.c:2470
-msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generere nye nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:2472
-msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
-#: g10/gpg.c:2479
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
-#: g10/gpg.c:2482
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2489
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
+msgid "Command> "
+msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/gpg.c:2639
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "Admin-reservert kommando\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
-msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
 
-#: g10/gpg.c:2710
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
 #, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr ""
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2748
 #, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr ""
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
 
-#: g10/gpg.c:2787
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2889
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2891
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "bruker cipher %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2893
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
+"--pgp2-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "leser fra «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
-
-#: g10/gpg.c:2918
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
 #, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
 #, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
 #, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
 #, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s krypterte data\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
 #, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
-
-#: g10/gpg.c:3134
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn]"
-
-#: g10/gpg.c:3141
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
+"ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
+"cipher.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3143
-#, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn]"
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3166
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
+"konfigurasjonsfila\n"
 
-#: g10/gpg.c:3168
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3171
 #, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn]"
+#, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3202
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3217
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
-#: g10/gpg.c:3222
 #, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3251
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnavn]"
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3276
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn]"
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
-#: g10/gpg.c:3284
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3288
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key brukerid"
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3309
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3380
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3417
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3419
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3421
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
 #, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
 #, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
 #, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "dearmoring failed: %s\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "enarmoring failed: %s\n"
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3588
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:3711
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnavn]"
-
-#: g10/gpg.c:3715
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
-
-#: g10/gpg.c:4016
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
+#, c-format
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
 
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1813
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2367
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
 
-#: g10/getkey.c:2598
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2645
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "være noenlunde stille"
-
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "|[fil]|lage en signatur"
 
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "lage en adskilt signatur"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgid "encrypt data"
+msgstr "kryptere data"
 
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
-"Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "dekryptere data (standard)"
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
+msgid "verify a signature"
+msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
+msgid "list keys"
+msgstr "liste nøkler"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "liste nøkler og signaturer"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr ""
+msgid "list secret keys"
+msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr ""
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr ""
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr ""
+msgid "sign a key"
+msgstr "signere en nøkkel"
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr ""
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signere en nøkkel lokalt"
 
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr ""
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
-"nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
-"nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
-"\n"
-"\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
-"\n"
-"\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
-"    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
-"    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
-"    nøkkelen til et pseudonym.\n"
-"\n"
-"\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For eksempel,\n"
-"    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
-"    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
-"\n"
-"\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
-"    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
-"    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
-"    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
-"    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til slutt\n"
-"    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
-"\n"
-"Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
-"eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
-"«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
-"\n"
-"Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
+msgid "export keys"
+msgstr "eksportere nøkler"
 
-#: g10/helptext.c:186
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr ""
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr ""
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importere/flette nøkler"
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
+msgid "print the card status"
+msgstr "vis kortets status"
 
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
+msgid "change data on a card"
+msgstr "endre data på et kort"
 
-#: g10/helptext.c:223
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr "endre PIN på et kort"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr ""
+msgid "update the trust database"
+msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
+msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
 
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr ""
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/helptext.c:272
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
 
-#: g10/helptext.c:295
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr ""
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/import.c:96
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:98
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "ikke gjør noen endringer"
 
-#: g10/import.c:100
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "spør før overskriving"
 
-#: g10/import.c:102
-msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
+
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
+"@\n"
+"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
 
-#: g10/import.c:104
-msgid "only accept updates to existing keys"
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgstr ""
+"@\n"
+"Eksempler:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
+" --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
+" --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
+" --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
+" --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
 
-#: g10/import.c:106
-msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
+"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
+"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/import.c:108
-msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/import.c:266
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/import.c:275
-#, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Cipher: "
 
-#: g10/import.c:292
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
+msgid "Hash: "
+msgstr "Hash: "
 
-#: g10/import.c:294
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgid "Compression: "
+msgstr "Kompresjon: "
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/import.c:299
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                     importert: %lu"
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#: g10/import.c:305
 #, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                       uendret: %lu\n"
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:307
 #, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:309
 #, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:311
 #, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:313
 #, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:315
 #, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:317
 #, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:319
 #, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:321
 #, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%"
+"s»\n"
 
-#: g10/import.c:323
 #, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:325
 #, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
+"s»\n"
 
-#: g10/import.c:566
 #, c-format
 msgid ""
-"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-"algorithms on these user IDs:\n"
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
+"konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:604
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:616
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:628
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:641
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:643
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:667
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
-#, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:748
-#, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:763
-#, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:769
-#, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:771
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
-#, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
 
-#: g10/import.c:787
-#, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:796
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "skriver til «%s»\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
 
-#: g10/import.c:824
+# Tenk litt på denne du, Trond.
 #, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
 
-#: g10/import.c:848
 #, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
 #, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
+
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/import.c:910
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
+
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/import.c:913
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
+
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
+
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr ""
+
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr ""
+
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:916
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
+
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/import.c:919
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
 
-#: g10/import.c:922
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
+
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
 
-#: g10/import.c:925
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
-#: g10/import.c:928
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/import.c:931
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
 
-#: g10/import.c:934
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
+
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
+
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
+
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
+
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
+
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
+
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
+
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
+
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
+
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
+
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
+
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
+
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
+
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
+
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
+
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
+
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
 
-#: g10/import.c:937
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
 
-#: g10/import.c:960
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/import.c:1105
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/import.c:1116
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+#, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
+
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [filnavn]"
+
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [filnavn]"
+
+#, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
+
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [filnavn]"
+
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
+
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
+
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [filnavn]"
+
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
+
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
+
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [filnavn]"
+
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [filnavn]"
+
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key brukerid"
+
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key brukerid"
+
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
+
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "dearmoring failed: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "enarmoring failed: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+
+msgid "[filename]"
+msgstr "[filnavn]"
+
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
+
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
+
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
+
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
+
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
+
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
+"Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
+
+msgid "No help available"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr ""
+
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr ""
+
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr ""
+
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
+
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "                     importert: %lu"
+
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "                       uendret: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
+
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "skriver til «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
+
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr ""
+
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr ""
+
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+
+#, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[oppheving]"
+
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[selvsignatur]"
+
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
+
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
+
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
+
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
+
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
+"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
+"forskjellige kilder, osv.)\n"
+
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
+
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
+
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
+
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
+
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
+
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Signere den? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Selvsignaturen på «%s»\n"
+"er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Din nåværende signatur på «%s»\n"
+"er utgått.\n"
+
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Din nåværede signatur på «%s»\n"
+"er en lokal signatur.\n"
+
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
+
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
+
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
+
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
+
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
+
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
+"tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
+"svaret.\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
+
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
+"nøkkel «%s» (%s)\n"
+
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
+
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
+
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
+
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
+
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
+
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
+
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
+
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
+
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
+
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
+
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
+
+msgid "save and quit"
+msgstr "lagre og avslutte"
+
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
+
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "liste nøkler og brukerider"
+
+msgid "select user ID N"
+msgstr "velger brukerid N"
+
+msgid "select subkey N"
+msgstr "velger brukerid N"
+
+msgid "check signatures"
+msgstr "sjekke signaturer"
+
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
+
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
+
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+msgid "add a user ID"
+msgstr "legge til en brukerid"
+
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "legge til en fotoid"
+
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "slette utvalgte brukerider"
+
+msgid "add a subkey"
+msgstr "legge til en undernøkkel"
+
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "slette utvalgte undernøkler"
+
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
+
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
+
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr ""
+
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
+
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
+
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "liste preferanser (ekspert)"
+
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "liste preferanser (fyldig)"
+
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
+
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
+
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
+
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "endre eiertilliten"
+
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
+
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
+
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
+
+msgid "enable key"
+msgstr "innkoble en nøkkel"
+
+msgid "disable key"
+msgstr "utkoble en nøkkel"
+
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "vise utvalgte fotoider"
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
+
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
+
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
+
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Nøkkelen er opphevet."
+
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
+
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
+
+#, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
+
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
+
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
+
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
+
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
+
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
+
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
+
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
+
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
+
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
+
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
+
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
+
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "sette preferanseliste til:\n"
+
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
+
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
+
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
+
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
+
+msgid "Digest: "
+msgstr "Digest: "
+
+msgid "Features: "
+msgstr "Særtrekk: "
+
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
+
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notasjoner: "
+
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
+
+#, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
+
+msgid "(sensitive)"
+msgstr "(sensitiv)"
+
+#, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "opprettet: %s"
+
+#, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "opphevet: %s"
+
+#, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr "utgikk: %s"
+
+#, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr "utgår: %s"
+
+#, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr "bruksmåte: %s"
+
+#, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr "tillit: %s"
+
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr "gyldighet: %s"
+
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
+
+msgid "card-no: "
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "revoked"
+msgstr "opphevet"
+
+msgid "expired"
+msgstr "utgått"
+
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
+
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
+
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr ""
+
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr ""
+
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "Slettet %d signatur.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
+
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Ingen ble slettet.\n"
+
+msgid "invalid"
+msgstr "ugyldig"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr ""
+
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
+"N) "
+
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
+
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr ""
+
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr ""
+
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
+
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr ""
+
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr ""
+
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (ikke-eksporterbar)"
+
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
+
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr ""
+
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr ""
+
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr ""
+
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (ikke-opphevbar)"
+
+#, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr ""
+
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr ""
+
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
+msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+
+#, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "for mange digest-preferanser\n"
+
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
+
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "skriver direkte signatur\n"
+
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "skriver selvsignatur\n"
+
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
+
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
+
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Sign"
+msgstr "Signere"
+
+msgid "Certify"
+msgstr "Bekrefte"
+
+msgid "Encrypt"
+msgstr "Kryptere data"
+
+msgid "Authenticate"
+msgstr "Autentisere"
+
+# S og s for signering
+# K og k for kryptering
+# A og a for autentisering
+# Q og q for avslutte
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr "SsKkAaQq"
+
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
+
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
+
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
+"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
+"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
+"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
+"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
+
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
+"         0 = signaturen utgår ikke\n"
+"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
+"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
+"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
+
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
+
+#, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
+
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "ugyldig verdi\n"
+
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
+
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
+
+#, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
+
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
+"Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
+
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
+
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
+"programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
+"epostadresse til denne formen:\n"
+"    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
+"\n"
+
+msgid "Real name: "
+msgstr "Fullt navn: "
+
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
+
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+
+msgid "Email address: "
+msgstr "Epostadresse: "
+
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+
+msgid "Comment: "
+msgstr "Kommentar: "
+
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
+
+#, c-format
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du valgte denne brukeriden:\n"
+"    «%s»\n"
+"\n"
+
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr ""
+"Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
+
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnKeEeRrAa"
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
+
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
+
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
+
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
+"\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
+"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
+"hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
+"\n"
+
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
+"å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
+"diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
+"tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
+
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
+
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+msgstr ""
+"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
+"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
+"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+
+# Er dette entallsformen av denne strengen?
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
+
+# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/import.c:1144
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr ""
+"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
+"OpenPGP\n"
 
-#: g10/import.c:1174
-#, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
 
-#: g10/import.c:1184
 #, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
 #, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1257
 #, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1289
-#, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
+msgid "never     "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1355
-#, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1370
-#, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
+msgid "Signature policy: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1372
-#, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1390
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
-#, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
+msgid "Signature notation: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1403
-#, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
+msgid "Keyring"
+msgstr "Nøkkelknippe"
 
-#: g10/import.c:1418
-#, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/import.c:1440
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
-#: g10/import.c:1453
-#, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/import.c:1468
-#, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
-#: g10/import.c:1510
-#, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
 
-#: g10/import.c:1531
-#, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#: g10/import.c:1558
 #, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1568
-#, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
 
-#: g10/import.c:1585
 #, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1599
 #, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1607
-#, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1707
 #, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1769
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/import.c:1783
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/import.c:1842
 #, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1876
-#, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2265
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2273
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2275
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:168
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:175
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
-#, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:698
 #, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[oppheving]"
-
-#: g10/keyedit.c:267
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[selvsignatur]"
+msgid "disabled"
+msgstr "utkoblet"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
-
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
-
-#: g10/keyedit.c:357
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
-
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
-msgstr ""
-"Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
-"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
-"forskjellige kilder, osv.)\n"
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
 #, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "søker etter navn fra %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
-
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:655
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:683
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:685
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Signere den? (j/N) "
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
 
-#: g10/keyedit.c:707
-#, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
-"Selvsignaturen på «%s»\n"
-"er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:730
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
-"Din nåværende signatur på «%s»\n"
-"er utgått.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:755
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
-"Din nåværede signatur på «%s»\n"
-"er en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
 
-#: g10/keyedit.c:780
-#, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
 #, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:810
 #, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+#, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:843
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:889
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr ""
-"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
-"tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
-"svaret.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
 #, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+# Do we really need to translate this string.
+# The must some bug in the code.
 #, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "      «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
+#, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
 #, c-format
-msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr ""
-"Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
-"nøkkel «%s» (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:970
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+#, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:978
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:988
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:995
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1002
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1007
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1012
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1185
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
-
-#: g10/keyedit.c:1199
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1202
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1273
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
-msgid "save and quit"
-msgstr "lagre og avslutte"
+#, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
+#, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "liste nøkler og brukerider"
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
-#: g10/keyedit.c:1365
-msgid "select user ID N"
-msgstr "velger brukerid N"
+#, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
-msgid "select subkey N"
-msgstr "velger brukerid N"
+#, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-msgid "check signatures"
-msgstr "sjekke signaturer"
+#, c-format
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[usikker]"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                aka «%s»"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Signatur utgår %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1385
-msgid "add a user ID"
-msgstr "legge til en brukerid"
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "legge til en fotoid"
+msgid "binary"
+msgstr "binær"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "slette utvalgte brukerider"
+msgid "textmode"
+msgstr "tekstmodus"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
-msgid "add a subkey"
-msgstr "legge til en undernøkkel"
+msgid "unknown"
+msgstr "ukjent"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "add a key to a smartcard"
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
-msgid "move a key to a smartcard"
+msgid "not a detached signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "slette utvalgte undernøkler"
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1408
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1410
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1412
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+#, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1414
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
+#, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "liste preferanser (ekspert)"
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "liste preferanser (fyldig)"
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
+#, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1432
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+#, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "endre eiertilliten"
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1440
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1446
-msgid "enable key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1447
-msgid "disable key"
-msgstr "utkoble en nøkkel"
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1448
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "vise utvalgte fotoider"
+msgid "Uncompressed"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1450
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+msgid "uncompressed|none"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
 #, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "flertydig valg «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Fila «%s» finnes. "
 
-#: g10/keyedit.c:1677
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Overskrive (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1696
-msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nøkkelen er opphevet."
-
-#: g10/keyedit.c:1755
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Tast inn nytt filnavn"
 
-#: g10/keyedit.c:1762
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "skriver til stdout\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
 #, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1818
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1820
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1821
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1871
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1883
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+#, c-format
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1911
-msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
 #, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1942
 #, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1966
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1969
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:1970
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
-
-#: g10/keyedit.c:2005
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
-#: g10/keyedit.c:2006
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
+msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2024
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Tast inn passfrase\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2035
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2037
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#, c-format
 msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
+"brukeren: «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "sette preferanseliste til:\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2135
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2137
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
+#, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2205
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2208
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2218
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2232
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2333
-msgid "Digest: "
-msgstr "Digest: "
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
-msgid "Features: "
-msgstr "Særtrekk: "
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2396
-msgid "Keyserver no-modify"
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
+msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
-msgid "Notations: "
-msgstr "Notasjoner: "
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ingen grunn er angitt"
 
-#: g10/keyedit.c:2630
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Nøkkelen er overgått"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
-#, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
 
-#: g10/keyedit.c:2710
-#, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
-msgid "(sensitive)"
-msgstr "(sensitiv)"
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
-#, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "opprettet: %s"
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "grunnen for opphevelse: "
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
-#, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "opphevet: %s"
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "kommentar til opphevelse: "
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
-#, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr "utgikk: %s"
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMqQsS"
+
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
 #, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr "utgår: %s"
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "  aka «%s»\n"
+
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr ""
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
+"brukeren?\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
 #, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr "bruksmåte: %s"
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
 #, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr "tillit: %s"
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr "gyldighet: %s"
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr "  q = avslutt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#, c-format
 msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
-msgid "revoked"
-msgstr "opphevet"
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Valget ditt? "
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
-msgid "expired"
-msgstr "utgått"
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2950
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
+"angitte eieren\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
+"angitte eieren\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3022
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
+"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
+"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
+"neste spørsmålet med ja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3162
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3172
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3196
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettet %d signatur.\n"
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ingen ble slettet.\n"
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
-msgid "invalid"
-msgstr "ugyldig"
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3341
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:3352
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3372
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3397
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3412
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3434
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3453
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
 msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3520
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
+"signaturer!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr ""
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
+
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3821
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
 #, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4111
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4112
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4174
-msgid "Enter the notation: "
+msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4323
-msgid "Proceed? (y/N) "
+msgid "no signed data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4387
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4472
-#, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4607
-#, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (ikke-eksporterbar)"
-
-#: g10/keyedit.c:4616
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4620
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4624
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+#, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+
+msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4651
 #, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4677
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ikke-opphevbar)"
-
-#: g10/keyedit.c:4684
 #, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr ""
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4726
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4756
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4826
-#, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4843
-#, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4907
 #, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4969
-#, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:5064
 #, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:259
 #, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:268
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "for mange digest-preferanser\n"
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:270
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:395
-#, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:864
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "skriver direkte signatur\n"
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:903
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver selvsignatur\n"
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:954
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
-#, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
+msgid "Cancel"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
-
-#: g10/keygen.c:1281
-msgid "Sign"
-msgstr "Signere"
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1284
-msgid "Certify"
-msgstr "Bekrefte"
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
-msgid "Encrypt"
-msgstr "Kryptere data"
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1290
-msgid "Authenticate"
-msgstr "Autentisere"
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr ""
 
-# S og s for signering
-# K og k for kryptering
-# A og a for autentisering
-# Q og q for avslutte
-#: g10/keygen.c:1298
-msgid "SsEeAaQq"
-msgstr "SsKkAaQq"
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1317
-#, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
-msgid "Current allowed actions: "
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgid "%s ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1332
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
-#, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
+"ganger!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1396
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1398
 #, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1399
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1401
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1403
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1482
 #, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1503
+# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1509
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1568
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
+#, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
-"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
-"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
-"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
-"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1579
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
-"         0 = signaturen utgår ikke\n"
-"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
-"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
-"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
 #, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
-
-#: g10/keygen.c:1625
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "ugyldig verdi\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1632
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1633
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1638
 #, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1639
 #, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
-"Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
-
-#: g10/keygen.c:1650
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
-"programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
-"epostadresse til denne formen:\n"
-"    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
-"\n"
+"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
-msgid "Real name: "
-msgstr "Fullt navn: "
+msgid "signing:"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1694
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1696
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1698
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1706
-msgid "Email address: "
-msgstr "Epostadresse: "
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1712
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
-msgid "Comment: "
-msgstr "Kommentar: "
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1726
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1749
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1755
 #, c-format
 msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"Du valgte denne brukeriden:\n"
-"    «%s»\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+#, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+
+msgid "line too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+msgid "colon missing"
 msgstr ""
-"Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
 
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1776
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnKeEeRrAa"
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
 
-#: g10/keygen.c:1786
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "verdi for eiertillit mangler"
 
-#: g10/keygen.c:1787
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
+#, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1806
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
+#, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1846
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1862
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
-"Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
-"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
-"hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
-"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr ""
-"Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
-"å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
-"diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
-"tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
+#, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
 #, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2984
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3002
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr ""
+
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3009
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3032
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3043
-msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr ""
-"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
-"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
-"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
 #, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr ""
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr ""
-"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
-"OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3440
 #, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3487
 #, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3513
 #, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:359
-msgid "Critical signature notation: "
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:361
-msgid "Signature notation: "
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keylist.c:471
-msgid "Keyring"
-msgstr "Nøkkelknippe"
-
-#: g10/keylist.c:1505
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
-
-#: g10/keylist.c:1507
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
-
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
-
-#: g10/keylist.c:1516
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
-
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
 
-#: g10/keylist.c:1591
-msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Serienummer for kort ="
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1246
 #, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1255
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
-
-#: g10/keyring.c:1422
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1434
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1505
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
+msgid "using %s trust model\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:76
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ opphevet]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ utgått]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[ ukjent]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ udef ]"
+
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "[  full  ]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgid "[ultimate]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgid "undefined"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgid "never"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:89
-msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgid "marginal"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
+msgid "full"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:538
-msgid "disabled"
-msgstr "utkoblet"
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:739
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:921
 #, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
-
-#: g10/keyserver.c:923
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1149
 #, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1153
 #, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
-#, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1180
-#, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "søker etter navn fra %s\n"
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1328
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1332
-#, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1375
 #, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1378
 #, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1433
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1442
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1504
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1510
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1535
-#, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "argument not expected"
+msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1542
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
+#, fuzzy
+msgid "read error"
+msgstr "feil ved lesing av fil"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
+#, fuzzy
+msgid "keyword too long"
+msgstr "for lang linje"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
-#, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "missing argument"
+msgstr "ugydig argument"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid command"
+msgstr "Admin-reservert kommando\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "ikke tvunget"
+
+#, fuzzy
+msgid "invalid option"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
 #, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1874
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1896
-#, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
 #, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1963
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1969
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "ikke tvunget"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:301
-#, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
-#, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
-#, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-# Do we really need to translate this string.
-# The must some bug in the code.
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
 #, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      «%s»\n"
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:480
-#, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:494
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+
+msgid "set debugging flags"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:508
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "enable full debugging"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:510
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
 #, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr ""
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
 #, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:598
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:604
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:623
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:625
-#, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:817
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1163
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
-msgid "signature verification suppressed\n"
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1506
-msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1517
 #, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
 #, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1522
 #, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
+
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
 #, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
 #, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
 #, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra «%s»"
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:1731
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[usikker]"
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
 #, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                aka «%s»"
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1861
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Signatur utgått %s\n"
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
-#, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Signatur utgår %s\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
-msgid "binary"
-msgstr "binær"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
-msgid "textmode"
-msgstr "tekstmodus"
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
-msgid "unknown"
-msgstr "ukjent"
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2011
-#, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr ""
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr ""
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr ""
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
 
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
 
-#: g10/misc.c:207
 #, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
 
-#: g10/misc.c:316
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
+
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+
+msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:331
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:346
 #, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
-#: g10/misc.c:351
 #, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
-#, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#, fuzzy
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#: g10/misc.c:681
-#, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:685
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:687
-#, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:694
-#, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:732
-msgid "uncompressed|none"
+msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:842
-#, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+#, fuzzy
+msgid "deny the use of admin card commands"
+msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/openfile.c:86
-#, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Fila «%s» finnes. "
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/openfile.c:90
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Overskrive (j/N) "
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
+
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:123
 #, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:145
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:190
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "skriver til stdout\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
-#: g10/openfile.c:305
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:384
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
+
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:386
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr ""
+
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:418
 #, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:138
-#, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgid "chain"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgid "shell"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
 #, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:546
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Gjenta passfrase\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
+msgid "certificate has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:895
-#, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
-"brukeren: «%s»\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:910
 #, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Gjenta passfrase: "
-
-#: g10/photoid.c:73
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
+msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+#, fuzzy
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:116
-#, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#, fuzzy
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/photoid.c:127
 #, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
+#, fuzzy
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/photoid.c:146
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:369
-msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen grunn er angitt"
+#, fuzzy
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nøkkelen er overgått"
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
+#, fuzzy
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
+#, fuzzy
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "grunnen for opphevelse: "
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "kommentar til opphevelse: "
+msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMqQsS"
+msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:214
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:246
-#, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  aka «%s»\n"
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/pkclist.c:256
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte brukeren?\n"
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:271
-#, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:273
-#, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
-#, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:285
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:288
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/pkclist.c:289
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr "  q = avslutt\n"
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:293
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Valget ditt? "
+#, fuzzy
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/pkclist.c:320
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+#, fuzzy
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+#, fuzzy
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+msgid "switching to chain model"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:419
 #, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte eieren\n"
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:424
 #, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte eieren\n"
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:430
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nei"
+
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
-"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
-"neste spørsmålet med ja.\n"
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:522
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
 msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
-"signaturer!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
-
-#: g10/pkclist.c:885
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:909
-msgid "Current recipients:\n"
+msgid "Enter the keygrip: "
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
-msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "utkoble en nøkkel"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
 #, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr ""
+
+msgid "No subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:453
-msgid "Detached signature.\n"
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:459
-msgid "Please enter name of data file: "
+#, fuzzy
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Epostadresse: "
+
+#, fuzzy
+msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
-msgid "reading stdin ...\n"
+#, fuzzy
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+
+#, fuzzy
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
 
-#: g10/plaintext.c:525
-msgid "no signed data\n"
+#, fuzzy
+msgid "Enter URIs"
+msgstr "Tast inn PIN: "
+
+msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:539
-#, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
-#, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
-#, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
-#, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/revoke.c:316
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
-#, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/revoke.c:500
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:518
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgid "assume input is in binary format"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:594
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:647
-#, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:716
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:723
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
+msgid "batch mode: never ask"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgid "assume yes on most questions"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgid "assume no on most questions"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
+msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
 
-#: g10/seskey.c:54
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/seskey.c:59
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr ""
-"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
-"ganger!\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/seskey.c:222
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
+"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
+"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/seskey.c:236
-#, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/seskey.c:248
-#, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/sig-check.c:101
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:113
 #, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:181
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:182
 #, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/sig-check.c:193
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller klokkeproblem)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/sig-check.c:195
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller klokkeproblem)\n"
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:205
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
-#, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:544
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:570
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:107
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:124
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:132
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/sign.c:145
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:173
 #, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:328
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:357
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:366
 #, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
-
-#: g10/sign.c:759
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:828
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:928
-msgid "signing:"
+msgid "Error - "
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1040
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1218
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+
 #, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#, c-format
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
 #, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
-
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:186
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
-#, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
-msgid "line too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#, fuzzy, c-format
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "verdi for eiertillit mangler"
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                aka «%s»"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
-#, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
-#, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "avslutt"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgid "decode received data lines"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:498
-#, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:513
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
-#, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:555
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:558
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:602
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:619
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "for lang linje"
 
-#: g10/tdbio.c:651
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:659
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:735
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1174
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgid "Options useful for debugging"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1182
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1203
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1221
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1226
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1411
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1419
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1429
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1504
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:149
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:248
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:227
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+#, fuzzy
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:258
-#, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/trustdb.c:296
-#, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:311
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+msgid "Configuration for Keyservers"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:321
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+#, fuzzy
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:351
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:447
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgid "disable all access to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ opphevet]"
+msgid "Options controlling the format of the output"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ utgått]"
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:513
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[ ukjent]"
+msgid "Configuration for HTTP servers"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[ udef ]"
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:516
-msgid "[marginal]"
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
-msgid "[  full  ]"
+msgid "LDAP server list"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
-msgid "[ultimate]"
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "undefined"
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:534
-msgid "never"
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:535
-msgid "marginal"
+msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:536
-msgid "full"
+msgid "check all programs"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
-msgid "ultimate"
+msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
-msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:592
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:607
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+#, fuzzy
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
-msgid "checking the trustdb\n"
+msgid "use as output file"
+msgstr "bruk som outputfil"
+
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2095
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2160
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+
+msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2174
-#, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+
+#, fuzzy
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandoer:\n"
+" "
 
-#: g10/trustdb.c:2197
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "kryptere data"
+
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2283
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [filnavn]"
+
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2358
-#, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:117
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
 msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "generell feil"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "ukjent pakketype"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "ukjent versjon"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "ukjent digest-algoritme"
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
+msgid "no --keyfile option provided\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
+msgid "cannot allocate args vector\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "ugyldig signatur"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "sjekksumfeil"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#, c-format
+msgid "could not fork: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "ugyldig pakke"
+#, c-format
+msgid "child aborted with status %i\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "ugyldig beskyttelse"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+#, c-format
+msgid "either %s or %s must be given\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
+msgid "no class provided\n"
+msgstr ""
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "ikke støttet"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "ugyldig nøkkel"
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "Gjenta passfrase\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Admin PIN"
+#~ msgstr "|A|Admin PIN"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#~ msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "sjekke signaturer"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+#~ "know how carefully you verified this.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+#~ "the\n"
+#~ "    key.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
+#~ "it\n"
+#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+#~ "for\n"
+#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+#~ "user.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+#~ "the\n"
+#~ "    key against a photo ID.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
+#~ "in\n"
+#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
+#~ "with a\n"
+#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+#~ "the\n"
+#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+#~ "exchange\n"
+#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
+#~ "owner.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
+#~ "examples.\n"
+#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+#~ "\"\n"
+#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Når du signerer en brukerid på en nøkkel, bør du først bekrefte at\n"
+#~ "nøkkelen tilhører den personen som er angitt i brukeriden.  Det er\n"
+#~ "nyttig for andre å vite hvor nøyaktig du bekreftet dette.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" betyr at du forteller hvor nøye du bekreftet nøkkelen.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" betyr at du tror at nøkkelen eies av den personen som påstår å eie\n"
+#~ "    nøkkelen, men du kunne ikke eller bekreftet ikke nøkkelen i det hele\n"
+#~ "    tatt.  Dette er nyttig for en identitetskontroll hvor du signerer\n"
+#~ "    nøkkelen til et pseudonym.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" betyr at du gjorde en vanlig bekreftelse av nøkkelen.  For "
+#~ "eksempel,\n"
+#~ "    dette kunne bety at du bekreftet nøkkelens fingeravtrykk og sjekket\n"
+#~ "    brukeriden mot et fotografisk id.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" betyr at du gjorde en utfyllende bekreftelse av nøkkelen.  For\n"
+#~ "    eksempel, dette kunne bety at du og eieren av nøkkelen bekreftet\n"
+#~ "    personlig nøkkelens fingeravtrykk og at du sjekket ved hjelp av et\n"
+#~ "    dokument med fotografi som er vanskelig å forfalske at navnet på\n"
+#~ "    nøkkeleieren stemmer med navnet i brukeriden til nøkkelen og til "
+#~ "slutt\n"
+#~ "    at du bekreftet at epostadressen i nøkkelen tilhører nøkkelens eier.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Vær obs på at eksemplene gitt over for nivåene 2 og 3 *bare* er\n"
+#~ "eksempler.  Alt i alt er det opp til deg å bestemme hva «vanlig» og\n"
+#~ "«utfyllende» betyr når du signerer andres nøkler.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
+#~ msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
+#~ msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+
+#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ".\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
+
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Tast inn passfrase: "
+
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Gjenta passfrase: "
+
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
+
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
+
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
+
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
+
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
+
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
+
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
+
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
+#~ "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "feil ved skriving av fil"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
+#~ "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
+#~ "entropyen.\n"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
+#~ "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
+#~ "(Trenger %d flere byter)\n"
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "feil ved åpning av fil"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "feil ved opprettelse av fil"
+#~ msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
+#~ "avbryte: "
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#~ msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
+#~ msgid "Enter New Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny PIN: "
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "ukjent signaturklasse"
+#~ msgid "Enter Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "feil med tillitsdatabasen"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "ugyldig MPI"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "generell feil"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "ressursgrense"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "ukjent pakketype"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "ukjent digest-algoritme"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "vansired brukerid"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "feil ved lukking av fil"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "feil ved omdøping av fil"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "ugyldig signatur"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "feil ved sletting av fil"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "sjekksumfeil"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "uforventet data"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "ugyldig pakke"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "ugyldig beskyttelse"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "fila finnes fra før av"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "svak nøkkel"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "ugydig argument"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "feil ved skriving av fil"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "ugyldig URI"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "feil ved åpning av fil"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "ustøttet URI"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "feil ved opprettelse av fil"
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "nettverksfeil"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "ikke kryptert"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
 
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "ikke behandlet"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "ukjent signaturklasse"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "feil med tillitsdatabasen"
 
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "feil med nøkkelserver"
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "ressursgrense"
 
-#: util/errors.c:109
-msgid "canceled"
-msgstr ""
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
 
-#: util/errors.c:110
-msgid "no card"
-msgstr ""
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "vansired brukerid"
 
-#: util/errors.c:111
-msgid "no data"
-msgstr "ingen data"
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "feil ved lukking av fil"
 
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "feil ved omdøping av fil"
 
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "feil ved sletting av fil"
 
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "uforventet data"
 
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
 
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "fila finnes fra før av"
 
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "nei"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "svak nøkkel"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "ugyldig URI"
 
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "avslutt"
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "ustøttet URI"
 
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "aA"
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "nettverksfeil"
 
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr "okay|okay"
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "ikke behandlet"
 
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr "cancel|cancel"
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
 
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr "oO"
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
 
-#: util/miscutil.c:411
-msgid "cC"
-msgstr "cC"
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "feil med nøkkelserver"
+
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "ingen data"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
 
-#: util/secmem.c:350
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"