Re-enabled --passphrase-fd
[gnupg.git] / po / nb.po
index 6e3e86a..7985341 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-01 13:07+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-04 18:13+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
@@ -18,317 +18,738 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
+#: agent/call-pinentry.c:193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
 
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
+#: agent/call-pinentry.c:356
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:359
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:424 agent/call-pinentry.c:436
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: agent/call-pinentry.c:425
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: agent/call-pinentry.c:433
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+
+#: agent/call-pinentry.c:438
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
+
+#: agent/call-pinentry.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "ugyldig MPI"
+
+#: agent/call-pinentry.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: cipher/random.c:403
+#: agent/command-ssh.c:533
 #, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:408
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
+#: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgid "can't create `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
-#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
-#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
-#: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
+#: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:463
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
+#: agent/command-ssh.c:1628
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+#: agent/command-ssh.c:1648
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
-#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
-#: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
-#, c-format
-msgid "can't create `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:2353
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:569
-#, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "|A|Admin PIN"
 
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
+#: agent/divert-scd.c:275
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Gjenta denne PIN: "
 
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
+#: agent/divert-scd.c:278
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+
+#: agent/divert-scd.c:290
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: agent/genkey.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr ""
-"Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
-"til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
+"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
-"IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:484
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
-"Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
-"hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
-"entropyen.\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
-#, c-format
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+#: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
+#, fuzzy
 msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
-"\n"
-"Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
-"arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
-"(Trenger %d flere byter)\n"
+"@\n"
+"Valg:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
-#, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+msgid "verbose"
+msgstr "fyldig output"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+#: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "være noenlunde stille"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
-#, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
-#, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:123
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:184
+#, fuzzy
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+#: agent/gpg-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kort er permanent låst!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:130
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:133
+#, fuzzy
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
-msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Ny PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:241
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
+#: agent/gpg-agent.c:300
 #, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1901
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
+#: agent/gpg-agent.c:303
 #, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1053
 #, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
+#: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:320
+#: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
+#: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "armor: %s\n"
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:359
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "ugyldig armorheader: "
+#: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:370
-msgid "armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+#: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:381
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:433
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:568
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
+#, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1324
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1328
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1427
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1446
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1451
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1650
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/preset-passphrase.c:100
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1206
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1209
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1217
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "ugyldig passfrase"
+
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "cancel|cancel"
+
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:494
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+
+#: agent/trustlist.c:500
+#, fuzzy
+msgid "Yes"
+msgstr "ja"
+
+#: agent/trustlist.c:500
+msgid "No"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+
+#: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:446
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/exechelp.c:487
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr ""
+
+#: common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#: common/http.c:1666
+#, fuzzy
+msgid "host not found"
+msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:389
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr ""
+
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr ""
+
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
+
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "nei"
+
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "avslutt"
+
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
+msgstr "okay|okay"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr "cancel|cancel"
+
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
+msgstr "oO"
+
+#: common/yesno.c:115
+msgid "cC"
+msgstr "cC"
+
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "armor: %s\n"
+
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ugyldig armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "armorheader: "
+
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
+
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+
+#: g10/armor.c:568
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "uforventet armering:"
 
 #: g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
@@ -379,163 +800,198 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
+#: g10/build-packet.c:944
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:956
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:962
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:980
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+msgid "not human readable"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
-#: g10/keygen.c:1448
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
 msgid "[not set]"
 msgstr "[ikke satt]"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: g10/card-util.c:414
 msgid "male"
 msgstr "mann"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "female"
 msgstr "dame"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:415
 msgid "unspecified"
 msgstr "uspesifisert"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "not forced"
 msgstr "ikke tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: g10/card-util.c:442
 msgid "forced"
 msgstr "tvunget"
 
-#: g10/card-util.c:519
+#: g10/card-util.c:520
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:521
+#: g10/card-util.c:522
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
 
-#: g10/card-util.c:523
+#: g10/card-util.c:524
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
 
-#: g10/card-util.c:540
+#: g10/card-util.c:541
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortholders etternavn: "
 
-#: g10/card-util.c:542
+#: g10/card-util.c:543
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortholders fornavn: "
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:581
+#: g10/card-util.c:582
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
+#: g10/card-util.c:696
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:764
+#: g10/card-util.c:765
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
-#: g10/card-util.c:794
+#: g10/card-util.c:795
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkpreferanser:"
 
-#: g10/card-util.c:802
+#: g10/card-util.c:803
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
+#: g10/card-util.c:812
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
+#: g10/card-util.c:833
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
 
-#: g10/card-util.c:846
+#: g10/card-util.c:847
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
 
-#: g10/card-util.c:867
+#: g10/card-util.c:868
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/card-util.c:890
+#: g10/card-util.c:891
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: g10/card-util.c:938
+#: g10/card-util.c:939
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:940
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:948
+#: g10/card-util.c:949
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
+#: g10/card-util.c:1034
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1075
+#: g10/card-util.c:1076
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -546,193 +1002,139 @@ msgstr ""
 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123
+#: g10/card-util.c:1120
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1200
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
+#: g10/card-util.c:1235
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
+#: g10/card-util.c:1240
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
+#: g10/card-util.c:1245
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avslutte denne menyen"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1318
 msgid "show admin commands"
 msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
 msgid "show this help"
 msgstr "vise denne hjelpen"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1321
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1324
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1325
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1326
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1327
 msgid "change the login name"
 msgstr "endre loginnavnet"
 
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1328
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "endre språkpreferansene"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1329
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "endre kortholders kjønn"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1330
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1331
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: g10/card-util.c:1332
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generere nye nøkler"
 
-#: g10/card-util.c:1336
+#: g10/card-util.c:1333
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
-#: g10/card-util.c:1337
+#: g10/card-util.c:1334
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1495
+#: g10/card-util.c:1492
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: g10/card-util.c:1523
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: g10/card-util.c:1525
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
 
-#: g10/cardglue.c:416
-#, fuzzy
-msgid "card reader not available\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
-
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
-"Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
-"avbryte: "
-
-#: g10/cardglue.c:446
-#, fuzzy, c-format
-msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
-
-#: g10/cardglue.c:573
-#, c-format
-msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
-
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
-
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr "Tast inn ny PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:920
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr "Tast inn PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:937
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
-
-#: g10/cardglue.c:952
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
 #: g10/revoke.c:228
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -772,48 +1174,48 @@ msgstr "det finnes en hemmelig n
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
+#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:218
+#: g10/encode.c:227
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/encode.c:241
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "bruker cipher %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
+#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
-#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
+#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:456
+#: g10/encode.c:466
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
 "--pgp2-modus\n"
 
-#: g10/encode.c:480
+#: g10/encode.c:491
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
-#: g10/encode.c:508
+#: g10/encode.c:519
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr ""
 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
 
-#: g10/encode.c:518
+#: g10/encode.c:529
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -821,7 +1223,7 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
 "preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
+#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -830,164 +1232,197 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
 "preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:715
+#: g10/encode.c:725
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
 
-#: g10/encode.c:812
+#: g10/encode.c:822
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s krypterte data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-#: g10/encr-data.c:93
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
 "cipher.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
+#: g10/encr-data.c:122
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:51
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
-
-#: g10/exec.c:317
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
 "konfigurasjonsfila\n"
 
-#: g10/exec.c:347
+#: g10/exec.c:345
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:423
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:428
+#: g10/exec.c:426
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:513
+#: g10/exec.c:511
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
-#: g10/exec.c:539
+#: g10/exec.c:537
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
-#: g10/exec.c:555
+#: g10/exec.c:554
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:613
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/export.c:63
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:65
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:67
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:69
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:71
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:73
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
+
+#: g10/export.c:339
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/export.c:354
+#: g10/export.c:368
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:362
+#: g10/export.c:376
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:373
+#: g10/export.c:387
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
-#: g10/export.c:521
+#: g10/export.c:538
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:544
+#: g10/export.c:561
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/export.c:565
+#: g10/export.c:582
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
 
-#: g10/export.c:598
+#: g10/export.c:631
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+
+#: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
+#: g10/getkey.c:1000
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/getkey.c:1827
+#, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
+
+#: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
+#, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
+
+#: g10/getkey.c:2612
+#, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:2659
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
+
+#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -995,127 +1430,128 @@ msgstr ""
 "@Kommandoer:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:365
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:378
+#: g10/gpg.c:366
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:246
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "lage en adskilt signatur"
 
-#: g10/gpg.c:380
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:247
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptere data"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptere data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
 msgid "verify a signature"
 msgstr "bekrefte en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
 msgid "list keys"
 msgstr "liste nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:378
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "liste nøkler og signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
 msgid "list secret keys"
 msgstr "liste hemmelige nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:257
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:383
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "sign a key"
 msgstr "signere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:387
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "export keys"
 msgstr "eksportere nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:259
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:260
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:407
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importere/flette nøkler"
 
-#: g10/gpg.c:416
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "print the card status"
 msgstr "vis kortets status"
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "change data on a card"
 msgstr "endre data på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:418
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "endre PIN på et kort"
 
-#: g10/gpg.c:426
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "update the trust database"
 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:433
+#: g10/gpg.c:421
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
 
-#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1125,51 +1561,47 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:439
+#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:280
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/gpg.c:441
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:290
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
 
-#: g10/gpg.c:452
+#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:326
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
 
-#: g10/gpg.c:453
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:329
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
 
-#: g10/gpg.c:458
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:331
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#: g10/gpg.c:472
+#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
 msgid "use as output file"
 msgstr "bruk som outputfil"
 
-#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
-
-#: g10/gpg.c:485
+#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "ikke gjør noen endringer"
 
-#: g10/gpg.c:486
+#: g10/gpg.c:474
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "spør før overskriving"
 
-#: g10/gpg.c:527
+#: g10/gpg.c:516
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
-#: g10/gpg.c:528
+#: g10/gpg.c:517
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "generere PGP 2.x-kompatible meldinger"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:392
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1177,7 +1609,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
 
-#: g10/gpg.c:559
+#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:395
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1197,15 +1629,15 @@ msgstr ""
 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
 
-#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:774
+#: g10/gpg.c:756
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:759
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1215,7 +1647,7 @@ msgstr ""
 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:788
+#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:530
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1223,73 +1655,73 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Støttede algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:791
+#: g10/gpg.c:773
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Offentlig nøkkel: "
 
-#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2311
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Cipher: "
 
-#: g10/gpg.c:803
+#: g10/gpg.c:787
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
-#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2357
 msgid "Compression: "
 msgstr "Kompresjon: "
 
-#: g10/gpg.c:892
+#: g10/gpg.c:878
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/gpg.c:1040
+#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:682
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#: g10/gpg.c:1058
+#: g10/gpg.c:1066
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1263
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1258
+#: g10/gpg.c:1266
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1269
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1275
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1270
+#: g10/gpg.c:1278
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1281
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1287
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
 "s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
+#: g10/gpg.c:1290
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1297,20 +1729,20 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
 "«%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1293
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1299
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
 "«%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1294
+#: g10/gpg.c:1302
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1318,229 +1750,209 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
+#: g10/gpg.c:1305
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1438
+#: g10/gpg.c:1448
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1541
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1533
+#: g10/gpg.c:1543
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1551
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1553
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1555
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1557
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1559
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1561
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1563
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1920
+#: g10/gpg.c:1936
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
 
-#: g10/gpg.c:1962
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:1966
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
-
-#: g10/gpg.c:1973
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
-
-#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
+#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2201
+#: g10/gpg.c:2194
 #, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "cipherutvidelse «%s» ble ikke lastet på grunn av utrygge rettigheter\n"
 
 # Tenk litt på denne du, Trond.
-#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
+#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2439
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
-#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
+#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4065
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
 
-#: g10/gpg.c:2488
+#: g10/gpg.c:2474
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2491
+#: g10/gpg.c:2477
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2498
+#: g10/gpg.c:2484
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2501
+#: g10/gpg.c:2487
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2508
+#: g10/gpg.c:2494
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2511
+#: g10/gpg.c:2497
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2518
+#: g10/gpg.c:2504
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2521
+#: g10/gpg.c:2507
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
-#: g10/gpg.c:2529
+#: g10/gpg.c:2515
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2517
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2533
+#: g10/gpg.c:2519
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2535
+#: g10/gpg.c:2521
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2539
+#: g10/gpg.c:2525
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2527
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2543
+#: g10/gpg.c:2529
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2545
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2547
+#: g10/gpg.c:2533
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2535
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2556
+#: g10/gpg.c:2542
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2559
+#: g10/gpg.c:2545
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: g10/gpg.c:2552
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2729
+#: g10/gpg.c:2726
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
 
-#: g10/gpg.c:2732
+#: g10/gpg.c:2729
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2803
+#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1235
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2807
+#: g10/gpg.c:2814
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2816
+#: g10/gpg.c:2823
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2819
+#: g10/gpg.c:2826
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2826
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr ""
-
 #: g10/gpg.c:2841
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
@@ -1562,290 +1974,248 @@ msgstr "du m
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
+#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1278
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
+#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1286
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:2958
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2965
+#: g10/gpg.c:2964
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980
+#: g10/gpg.c:2979
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:2982
+#: g10/gpg.c:2981
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:2984
+#: g10/gpg.c:2983
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:2986
+#: g10/gpg.c:2985
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2988
+#: g10/gpg.c:2987
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2991
+#: g10/gpg.c:2990
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
-#: g10/gpg.c:2995
+#: g10/gpg.c:2994
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3002
+#: g10/gpg.c:3001
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3010
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
+#: g10/gpg.c:3014
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3018
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
 
-#: g10/gpg.c:3052
+#: g10/gpg.c:3051
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3099
+#: g10/gpg.c:3098
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3104
+#: g10/gpg.c:3103
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109
+#: g10/gpg.c:3108
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/gpg.c:3197
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3230
+#: g10/gpg.c:3219
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3237
+#: g10/gpg.c:3226
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3239
+#: g10/gpg.c:3228
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3249
+#: g10/gpg.c:3238
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3262
+#: g10/gpg.c:3251
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3264
+#: g10/gpg.c:3253
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3267
+#: g10/gpg.c:3256
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3285
+#: g10/gpg.c:3274
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3298
+#: g10/gpg.c:3287
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3313
+#: g10/gpg.c:3302
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3315
+#: g10/gpg.c:3304
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3318
+#: g10/gpg.c:3307
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: g10/gpg.c:3327
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3347
+#: g10/gpg.c:3336
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: g10/gpg.c:3361
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3369
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3384
+#: g10/gpg.c:3373
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key brukerid"
 
-#: g10/gpg.c:3405
+#: g10/gpg.c:3394
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
 
-#: g10/gpg.c:3476
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
-
-#: g10/gpg.c:3518
+#: g10/gpg.c:3479
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3520
+#: g10/gpg.c:3481
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3483
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3533
+#: g10/gpg.c:3494
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3543
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3594
+#: g10/gpg.c:3555
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3602
+#: g10/gpg.c:3563
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3653
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
 
-#: g10/gpg.c:3812
+#: g10/gpg.c:3770
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
-#: g10/gpg.c:3816
+#: g10/gpg.c:3774
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4120
+#: g10/gpg.c:4085
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4122
+#: g10/gpg.c:4087
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4155
+#: g10/gpg.c:4120
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
-
-#: g10/getkey.c:175
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
-
-#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
-#: g10/getkey.c:999
-#, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/getkey.c:1826
-#, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
-
-#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
-#, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
-
-#: g10/getkey.c:2611
-#, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
-
-#: g10/getkey.c:2658
-#, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "være noenlunde stille"
-
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:73
 msgid "take the keys from this keyring"
 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
 
-#: g10/gpgv.c:77
+#: g10/gpgv.c:75
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
 
-#: g10/gpgv.c:78
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:100
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/gpgv.c:105
+#: g10/gpgv.c:103
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
@@ -1853,14 +2223,14 @@ msgstr ""
 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
+#: g10/helptext.c:51
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:55
+#: g10/helptext.c:57
 msgid ""
 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
@@ -1868,16 +2238,16 @@ msgid ""
 "ultimately trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:62
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:66
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:70
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -1891,23 +2261,23 @@ msgid ""
 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:84
+#: g10/helptext.c:86
 msgid ""
 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
 "Please consult your security expert first."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:91
+#: g10/helptext.c:93
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:105
+#: g10/helptext.c:107
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -1915,19 +2285,19 @@ msgid ""
 "the given value as an interval."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:117
+#: g10/helptext.c:119
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:122
+#: g10/helptext.c:124
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:126
+#: g10/helptext.c:128
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:131
+#: g10/helptext.c:133
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -1936,11 +2306,11 @@ msgid ""
 "Q  to to quit the key generation."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:140
+#: g10/helptext.c:142
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:148
+#: g10/helptext.c:150
 msgid ""
 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
@@ -2008,28 +2378,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Svar «0» dersom du ikke vet hva det riktige svaret er."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/helptext.c:188
 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:190
+#: g10/helptext.c:192
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:195
+#: g10/helptext.c:197
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:200
+#: g10/helptext.c:202
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
 "trust connection to the key or another key certified by this key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:205
+#: g10/helptext.c:207
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -2037,13 +2407,13 @@ msgid ""
 "a trust connection through another already certified key."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:211
+#: g10/helptext.c:213
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:215
+#: g10/helptext.c:217
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -2052,36 +2422,36 @@ msgid ""
 "a second one is available."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:230
+#: g10/helptext.c:232
 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:236
+#: g10/helptext.c:238
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:240
+#: g10/helptext.c:242
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:247
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:250
+#: g10/helptext.c:252
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:256
+#: g10/helptext.c:258
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
@@ -2097,18 +2467,18 @@ msgid ""
 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:272
+#: g10/helptext.c:274
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
 "An empty line ends the text.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:287
+#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr ""
 
-#: g10/helptext.c:295
+#: g10/helptext.c:297
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr ""
@@ -2141,489 +2511,484 @@ msgstr ""
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:266
+#: g10/import.c:268
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:275
+#: g10/import.c:277
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
 
-#: g10/import.c:292
+#: g10/import.c:294
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:294
+#: g10/import.c:296
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                     importert: %lu"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                       uendret: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:307
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/import.c:313
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/import.c:315
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:319
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:323
+#: g10/import.c:325
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/import.c:327
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:566
+#: g10/import.c:568
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
-#. only split up to allow printing of a common prefix.
-#: g10/import.c:570
-#, fuzzy
-msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:607
+#: g10/import.c:606
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:619
+#: g10/import.c:618
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/import.c:631
+#: g10/import.c:630
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:644
+#: g10/import.c:643
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:646
+#: g10/import.c:645
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:670
+#: g10/import.c:669
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:749
+#: g10/import.c:748
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
-#: g10/import.c:764
+#: g10/import.c:763
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:770
+#: g10/import.c:769
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:772
+#: g10/import.c:771
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:788
+#: g10/import.c:787
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:797
+#: g10/import.c:796
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:802 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver til «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
-#: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/import.c:825
+#: g10/import.c:824
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
 
-#: g10/import.c:849
+#: g10/import.c:848
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
 
-#: g10/import.c:911
+#: g10/import.c:910
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
 
-#: g10/import.c:914
+#: g10/import.c:913
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:917
+#: g10/import.c:916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:920
+#: g10/import.c:919
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:923
+#: g10/import.c:922
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:926
+#: g10/import.c:925
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
-#: g10/import.c:929
+#: g10/import.c:928
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:932
+#: g10/import.c:931
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:935
+#: g10/import.c:934
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:938
+#: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
 
-#: g10/import.c:961
+#: g10/import.c:960
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
 
-#: g10/import.c:1124
+#: g10/import.c:1123
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1135
+#: g10/import.c:1134
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
-#: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1163
+#: g10/import.c:1162
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
-#: g10/import.c:1193
+#: g10/import.c:1192
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
 
-#: g10/import.c:1203
+#: g10/import.c:1202
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1233
+#: g10/import.c:1232
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1276
+#: g10/import.c:1275
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
-#: g10/import.c:1308
+#: g10/import.c:1307
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
-#: g10/import.c:1374
+#: g10/import.c:1373
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
 
-#: g10/import.c:1389
+#: g10/import.c:1388
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1391
+#: g10/import.c:1390
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1409
+#: g10/import.c:1408
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#: g10/import.c:1422
+#: g10/import.c:1421
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
-#: g10/import.c:1437
+#: g10/import.c:1436
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
-#: g10/import.c:1459
+#: g10/import.c:1458
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1472
+#: g10/import.c:1471
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
-#: g10/import.c:1487
+#: g10/import.c:1486
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
-#: g10/import.c:1529
+#: g10/import.c:1528
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/import.c:1549
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
-#: g10/import.c:1577
+#: g10/import.c:1576
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1587
+#: g10/import.c:1586
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1604
+#: g10/import.c:1603
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1618
+#: g10/import.c:1617
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1626
+#: g10/import.c:1625
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
-#: g10/import.c:1726
+#: g10/import.c:1725
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
 
-#: g10/import.c:1788
+#: g10/import.c:1787
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
-#: g10/import.c:1802
+#: g10/import.c:1801
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
-#: g10/import.c:1861
+#: g10/import.c:1860
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:1895
+#: g10/import.c:1894
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
-#: g10/import.c:2284
+#: g10/import.c:2283
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2292
+#: g10/import.c:2291
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:2294
+#: g10/import.c:2293
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/keydb.c:170
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/keydb.c:176
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/keydb.c:699
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:266
+#: g10/keyedit.c:267
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:268
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
+#: g10/keyedit.c:358
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keyedit.c:360
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -2634,62 +2999,62 @@ msgstr ""
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keyedit.c:440
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:456
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:600
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1749
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keyedit.c:628
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keyedit.c:656
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keyedit.c:684
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
 
-#: g10/keyedit.c:685
+#: g10/keyedit.c:686
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keyedit.c:708
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -2698,11 +3063,11 @@ msgstr ""
 "Selvsignaturen på «%s»\n"
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
+#: g10/keyedit.c:717
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keyedit.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2711,11 +3076,11 @@ msgstr ""
 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
 "er utgått.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
+#: g10/keyedit.c:735
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keyedit.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -2724,54 +3089,54 @@ msgstr ""
 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
 "er en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
+#: g10/keyedit.c:760
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keyedit.c:781
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keyedit.c:784
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
+#: g10/keyedit.c:789
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keyedit.c:811
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:825
+#: g10/keyedit.c:826
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keyedit.c:844
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
+#: g10/keyedit.c:850
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
 msgstr ""
 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
+#: g10/keyedit.c:892
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keyedit.c:917
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -2781,31 +3146,31 @@ msgstr ""
 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/keyedit.c:928
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keyedit.c:934
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keyedit.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -2814,267 +3179,267 @@ msgstr ""
 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
 "nøkkel «%s» (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keyedit.c:965
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keyedit.c:971
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
+#: g10/keyedit.c:979
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
+#: g10/keyedit.c:989
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
+#: g10/keyedit.c:996
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
+#: g10/keyedit.c:1003
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
+#: g10/keyedit.c:1008
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
+#: g10/keyedit.c:1013
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
+#: g10/keyedit.c:1023
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
-#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
+#: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
+#: g10/keyedit.c:1133
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/keyedit.c:1180
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keyedit.c:1186
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keyedit.c:1200
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
+#: g10/keyedit.c:1203
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1273
+#: g10/keyedit.c:1274
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:1360
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
+#: g10/keyedit.c:1363
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:1364
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "liste nøkler og brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
+#: g10/keyedit.c:1366
 msgid "select user ID N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1367
 msgid "select subkey N"
 msgstr "velger brukerid N"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:1368
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1373
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1377
+#: g10/keyedit.c:1378
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1380
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1385
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "add a user ID"
 msgstr "legge til en brukerid"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "legge til en fotoid"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
+#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "slette utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "add a subkey"
 msgstr "legge til en undernøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
+#: g10/keyedit.c:1399
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1400
+#: g10/keyedit.c:1401
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1402
+#: g10/keyedit.c:1403
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1406
+#: g10/keyedit.c:1407
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
+#: g10/keyedit.c:1409
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
+#: g10/keyedit.c:1411
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keyedit.c:1413
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1414
+#: g10/keyedit.c:1415
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
+#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1420
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1424
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1429
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "endre passfrasen"
 
-#: g10/keyedit.c:1436
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "endre eiertilliten"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
+#: g10/keyedit.c:1441
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
+#: g10/keyedit.c:1447
 msgid "enable key"
 msgstr "innkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1448
 msgid "disable key"
 msgstr "utkoble en nøkkel"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keyedit.c:1449
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "vise utvalgte fotoider"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyedit.c:1571
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
+#: g10/keyedit.c:1589
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
+#: g10/keyedit.c:1670
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
+#: g10/keyedit.c:1678
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keyedit.c:1697
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3082,549 +3447,554 @@ msgid ""
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1736
+#: g10/keyedit.c:1737
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
-#: g10/keyedit.c:1755
+#: g10/keyedit.c:1756
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1762
+#: g10/keyedit.c:1763
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1772
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyedit.c:1795
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
+#: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1818
+#: g10/keyedit.c:1819
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
+#: g10/keyedit.c:1821
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1821
+#: g10/keyedit.c:1822
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1871
+#: g10/keyedit.c:1872
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyedit.c:1884
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
+#: g10/keyedit.c:1912
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keyedit.c:1926
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1943
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1966
+#: g10/keyedit.c:1967
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyedit.c:1970
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1970
+#: g10/keyedit.c:1971
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2005
+#: g10/keyedit.c:2006
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2006
+#: g10/keyedit.c:2007
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyedit.c:2025
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2035
+#: g10/keyedit.c:2036
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2038
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2087
+#: g10/keyedit.c:2088
 msgid ""
 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2129
+#: g10/keyedit.c:2130
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
+#: g10/keyedit.c:2136
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
+#: g10/keyedit.c:2138
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2205
+#: g10/keyedit.c:2206
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyedit.c:2209
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyedit.c:2219
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keyedit.c:2226
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
+#: g10/keyedit.c:2233
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
+#: g10/keyedit.c:2334
 msgid "Digest: "
 msgstr "Digest: "
 
-#: g10/keyedit.c:2385
+#: g10/keyedit.c:2386
 msgid "Features: "
 msgstr "Særtrekk: "
 
-#: g10/keyedit.c:2396
+#: g10/keyedit.c:2397
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2630
+#: g10/keyedit.c:2631
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2689
+#: g10/keyedit.c:2690
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2710
+#: g10/keyedit.c:2711
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyedit.c:2717
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
+#: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "opprettet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
+#: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "opphevet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgikk: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "utgår: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyedit.c:2742
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "bruksmåte: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyedit.c:2757
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keyedit.c:2761
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
+#: g10/keyedit.c:2768
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
 msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+#: g10/keyedit.c:2820
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
-#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 msgid "expired"
 msgstr "utgått"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+#: g10/keyedit.c:2951
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keyedit.c:3012
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
+#: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3022
+#: g10/keyedit.c:3023
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3162
+#: g10/keyedit.c:3163
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
+#: g10/keyedit.c:3173
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3176
+#: g10/keyedit.c:3177
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3182
+#: g10/keyedit.c:3183
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/keyedit.c:3197
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/keyedit.c:3198
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3200
+#: g10/keyedit.c:3201
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
+#: g10/keyedit.c:3250
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
+#: g10/keyedit.c:3342
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3352
+#: g10/keyedit.c:3353
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3372
+#: g10/keyedit.c:3373
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3397
+#: g10/keyedit.c:3398
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3412
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3435
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3453
+#: g10/keyedit.c:3454
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/keyedit.c:3460
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
 "N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3520
+#: g10/keyedit.c:3521
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3526
+#: g10/keyedit.c:3527
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
+#: g10/keyedit.c:3531
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3533
+#: g10/keyedit.c:3534
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3579
+#: g10/keyedit.c:3580
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3595
+#: g10/keyedit.c:3596
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3668
+#: g10/keyedit.c:3669
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3674
+#: g10/keyedit.c:3675
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3836
+#: g10/keyedit.c:3837
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
+#: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4046
+#: g10/keyedit.c:4047
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4126
+#: g10/keyedit.c:4127
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4127
+#: g10/keyedit.c:4128
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4189
+#: g10/keyedit.c:4190
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4338
+#: g10/keyedit.c:4339
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4402
+#: g10/keyedit.c:4403
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4460
+#: g10/keyedit.c:4461
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4487
+#: g10/keyedit.c:4488
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4622
+#: g10/keyedit.c:4623
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
+#: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4631
+#: g10/keyedit.c:4632
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4635
+#: g10/keyedit.c:4636
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4639
+#: g10/keyedit.c:4640
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4666
+#: g10/keyedit.c:4667
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4692
+#: g10/keyedit.c:4693
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (ikke-opphevbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4699
+#: g10/keyedit.c:4700
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4721
+#: g10/keyedit.c:4722
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4741
+#: g10/keyedit.c:4742
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:4771
+#: g10/keyedit.c:4772
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4841
+#: g10/keyedit.c:4842
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4858
+#: g10/keyedit.c:4859
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4922
+#: g10/keyedit.c:4923
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4984
+#: g10/keyedit.c:4985
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5079
+#: g10/keyedit.c:5080
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:262
+#: g10/keygen.c:265
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
 
-#: g10/keygen.c:269
+#: g10/keygen.c:272
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:271
+#: g10/keygen.c:274
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:273
+#: g10/keygen.c:276
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
 
-#: g10/keygen.c:398
+#: g10/keygen.c:401
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
 
-#: g10/keygen.c:872
+#: g10/keygen.c:875
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
+#: g10/keygen.c:914
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
+#: g10/keygen.c:964
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
-#: g10/keygen.c:2762
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2931
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1323
+#: g10/keygen.c:1276
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1492
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1495
 msgid "Certify"
 msgstr "Bekrefte"
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1498
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptere data"
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1501
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisere"
 
@@ -3632,109 +4002,109 @@ msgstr "Autentisere"
 # K og k for kryptering
 # A og a for autentisering
 # Q og q for avslutte
-#: g10/keygen.c:1340
+#: g10/keygen.c:1509
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1359
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1363
+#: g10/keygen.c:1532
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1368
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1371
+#: g10/keygen.c:1540
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1374
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:1546
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1433
+#: g10/keygen.c:1602
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1435
+#: g10/keygen.c:1604
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1436
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:1607
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1440
+#: g10/keygen.c:1609
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1441
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1443
+#: g10/keygen.c:1612
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1445
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514
+#: g10/keygen.c:1683
 #, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA-nøkkelpar vil ha %u bits.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1524
+#: g10/keygen.c:1693
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1531
+#: g10/keygen.c:1700
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1545
+#: g10/keygen.c:1714
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1551
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -3750,7 +4120,7 @@ msgstr ""
 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -3766,38 +4136,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
 
-#: g10/keygen.c:1644
+#: g10/keygen.c:1813
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1649
+#: g10/keygen.c:1818
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1667
+#: g10/keygen.c:1836
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
+#: g10/keygen.c:1843
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1675
+#: g10/keygen.c:1844
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1680
+#: g10/keygen.c:1849
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1681
+#: g10/keygen.c:1850
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1687
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -3805,11 +4175,11 @@ msgstr ""
 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1692
+#: g10/keygen.c:1861
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:1715
+#: g10/keygen.c:1884
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -3825,44 +4195,44 @@ msgstr ""
 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1728
+#: g10/keygen.c:1897
 msgid "Real name: "
 msgstr "Fullt navn: "
 
-#: g10/keygen.c:1736
+#: g10/keygen.c:1905
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
-#: g10/keygen.c:1738
+#: g10/keygen.c:1907
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
 
-#: g10/keygen.c:1740
+#: g10/keygen.c:1909
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1748
+#: g10/keygen.c:1917
 msgid "Email address: "
 msgstr "Epostadresse: "
 
-#: g10/keygen.c:1754
+#: g10/keygen.c:1923
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/keygen.c:1762
+#: g10/keygen.c:1931
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1768
+#: g10/keygen.c:1937
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1791
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
 
-#: g10/keygen.c:1797
+#: g10/keygen.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -3873,7 +4243,7 @@ msgstr ""
 "    «%s»\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1802
+#: g10/keygen.c:1970
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr ""
 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
@@ -3889,23 +4259,23 @@ msgstr ""
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1818
+#: g10/keygen.c:1986
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKeEeRrAa"
 
-#: g10/keygen.c:1828
+#: g10/keygen.c:1996
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:1829
+#: g10/keygen.c:1997
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
-#: g10/keygen.c:1848
+#: g10/keygen.c:2016
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
 
-#: g10/keygen.c:1888
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -3913,12 +4283,12 @@ msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -3930,7 +4300,7 @@ msgstr ""
 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1926
+#: g10/keygen.c:2094
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -3942,50 +4312,50 @@ msgstr ""
 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2708
+#: g10/keygen.c:2876
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
+#: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
+#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041
+#: g10/keygen.c:3222
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047
+#: g10/keygen.c:3228
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3065
+#: g10/keygen.c:3246
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3072
+#: g10/keygen.c:3253
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3095
+#: g10/keygen.c:3276
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3106
+#: g10/keygen.c:3287
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -3994,13 +4364,13 @@ msgstr ""
 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
+#: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
 # Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4009,7 +4379,7 @@ msgstr ""
 "klokkeproblem)\n"
 
 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4017,32 +4387,32 @@ msgstr ""
 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
 "OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
+#: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
 
-#: g10/keygen.c:3509
+#: g10/keygen.c:3688
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3556
+#: g10/keygen.c:3736
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3582
+#: g10/keygen.c:3762
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr ""
 
@@ -4070,625 +4440,594 @@ msgstr ""
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nøkkelknippe"
 
-#: g10/keylist.c:1505
+#: g10/keylist.c:1506
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1507
+#: g10/keylist.c:1508
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
+#: g10/keylist.c:1515
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1516
+#: g10/keylist.c:1517
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
 
-#: g10/keylist.c:1591
+#: g10/keylist.c:1592
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/keyring.c:1251
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
+#: g10/keyring.c:1256
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/keyring.c:1258
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/keyring.c:1259
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1260
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyring.c:1376
+#: g10/keyring.c:1382
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/keyring.c:1428
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/keyring.c:1440
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:61
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:62
+#: g10/keyserver.c:67
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:64
+#: g10/keyserver.c:69
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: g10/keyserver.c:71
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:70
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:140
+#: g10/keyserver.c:145
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:523
+#: g10/keyserver.c:528
 msgid "disabled"
 msgstr "utkoblet"
 
-#: g10/keyserver.c:724
+#: g10/keyserver.c:729
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:906
+#: g10/keyserver.c:911
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:908
+#: g10/keyserver.c:913
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1145
+#: g10/keyserver.c:1154
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1158
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
+#: g10/keyserver.c:1182
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1176
+#: g10/keyserver.c:1185
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1324
+#: g10/keyserver.c:1333
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1337
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1371
+#: g10/keyserver.c:1380
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1374
+#: g10/keyserver.c:1383
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1429
+#: g10/keyserver.c:1438
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1438
+#: g10/keyserver.c:1447
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
+#: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1515
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1518
+#: g10/keyserver.c:1527
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1523
+#: g10/keyserver.c:1532
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/keyserver.c:1540
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1538
+#: g10/keyserver.c:1547
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1543
+#: g10/keyserver.c:1552
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1561
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1870
+#: g10/keyserver.c:1879
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
+#: g10/keyserver.c:1901
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1894
+#: g10/keyserver.c:1903
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1950
+#: g10/keyserver.c:1959
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1956
+#: g10/keyserver.c:1965
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+#: g10/mainproc.c:210
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:263
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/mainproc.c:273
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/mainproc.c:354
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:439
+#: g10/mainproc.c:411
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/mainproc.c:444
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
 
 # Do we really need to translate this string.
 # The must some bug in the code.
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      «%s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/mainproc.c:452
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/mainproc.c:466
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/mainproc.c:480
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:510
+#: g10/mainproc.c:482
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/mainproc.c:522
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:555
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:585
+#: g10/mainproc.c:559
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:598
+#: g10/mainproc.c:572
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/mainproc.c:578
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
+#: g10/mainproc.c:597
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/mainproc.c:599
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
+#: g10/mainproc.c:805
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1165
+#: g10/mainproc.c:1154
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1408
+#: g10/mainproc.c:1392
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1508
+#: g10/mainproc.c:1492
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1519
+#: g10/mainproc.c:1503
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1520
+#: g10/mainproc.c:1504
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1524
+#: g10/mainproc.c:1508
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1544
+#: g10/mainproc.c:1528
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "God signatur fra «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1733
+#: g10/mainproc.c:1715
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[usikker]"
 
-#: g10/mainproc.c:1765
+#: g10/mainproc.c:1746
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "                aka «%s»"
 
-#: g10/mainproc.c:1863
+#: g10/mainproc.c:1844
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: g10/mainproc.c:1849
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Signatur utgår %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1852
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1872
+#: g10/mainproc.c:1853
 msgid "binary"
 msgstr "binær"
 
-#: g10/mainproc.c:1873
+#: g10/mainproc.c:1854
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstmodus"
 
-#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#: g10/mainproc.c:1893
+#: g10/mainproc.c:1874
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2005
+#: g10/mainproc.c:1989
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2013
+#: g10/mainproc.c:1997
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2070
+#: g10/mainproc.c:2056
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:2080
+#: g10/mainproc.c:2066
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:122
-#, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/misc.c:222
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
+#: g10/misc.c:336
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/misc.c:351
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/misc.c:366
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:371
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
 
-#: g10/misc.c:447
+#: g10/misc.c:486
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/misc.c:722
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/misc.c:728
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:694
+#: g10/misc.c:735
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:707
+#: g10/misc.c:796
 msgid "Uncompressed"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:732
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/misc.c:931
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/misc.c:1017
+#: g10/misc.c:1106
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "flertydig valg «%s»\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
+#: g10/misc.c:1131
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "ukjent valg «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/openfile.c:87
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Fila «%s» finnes. "
 
-#: g10/openfile.c:90
+#: g10/openfile.c:91
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Overskrive (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: g10/openfile.c:124
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/openfile.c:145
+#: g10/openfile.c:146
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Tast inn nytt filnavn"
 
-#: g10/openfile.c:190
+#: g10/openfile.c:191
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
-#: g10/openfile.c:311
+#: g10/openfile.c:306
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
 
-#: g10/openfile.c:390
+#: g10/openfile.c:385
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
 
-#: g10/openfile.c:392
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
 
-#: g10/openfile.c:424
-#, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
-
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:708
+#: g10/parse-packet.c:762
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/parse-packet.c:1157
+#: g10/parse-packet.c:1211
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
+#: g10/passphrase.c:280 g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:546
+#: g10/passphrase.c:294
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -4699,27 +5038,24 @@ msgstr ""
 "«%.*s»\n"
 "%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
+#: g10/passphrase.c:319
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Gjenta passfrase\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
+#: g10/passphrase.c:321
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Tast inn passfrase\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
+#: g10/passphrase.c:345
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
-
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+#: g10/passphrase.c:350 g10/passphrase.c:406
+#, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:895
+#: g10/passphrase.c:528
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -4728,21 +5064,17 @@ msgstr ""
 "Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
 "brukeren: «%s»\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
+#: g10/passphrase.c:536
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/passphrase.c:545
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Gjenta passfrase: "
-
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -4751,38 +5083,34 @@ msgid ""
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:329
-msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/photoid.c:383
+#: g10/photoid.c:370
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr ""
 
@@ -5020,1074 +5348,2363 @@ msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
-"\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+"\n"
+"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1034
+#, c-format
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1092
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr ""
+
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/plaintext.c:548
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pubkey-enc.c:107
+#, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pubkey-enc.c:247
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pubkey-enc.c:285
+#, c-format
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:305
+#, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#, c-format
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:147
+#, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:316
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:413
+#, c-format
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:471
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:500
+#, c-format
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:518
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:647
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/revoke.c:723
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
+
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:63
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:74
+#, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+
+#: g10/seckey-cert.c:294
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+
+#: g10/seskey.c:67
+#, c-format
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
+"ganger!\n"
+
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seskey.c:243
+#, c-format
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/seskey.c:255
+#, c-format
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:107
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:119
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:191
+#, c-format
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:192
+#, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr ""
+
+# Er dette entallsformen av denne strengen?
+#: g10/sig-check.c:203
+#, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
+
+# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
+#: g10/sig-check.c:205
+#, c-format
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"klokkeproblem)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:215
+#, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+
+#: g10/sig-check.c:298
+#, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:560
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
+
+#: g10/sig-check.c:587
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+
+#: g10/sign.c:86
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:94
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:108
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:125
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:133
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:146
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:174
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:347
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:356
+#, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
+
+#: g10/sign.c:790
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:866
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
+"preferanser\n"
+
+#: g10/sign.c:993
+msgid "signing:"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:1105
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:1285
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/skclist.c:182
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+
+#: g10/skclist.c:195
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/skclist.c:210
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbdump.c:105
+#, c-format
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:160
+msgid "line too long"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: g10/tdbdump.c:168
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbdump.c:174
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+
+#: g10/tdbdump.c:179
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "verdi for eiertillit mangler"
+
+#: g10/tdbdump.c:215
+#, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:219
+#, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+
+#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:247
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:500
+#, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:515
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#, c-format
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+
+#: g10/tdbio.c:553
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:560
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:602
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:610
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:642
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:650
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:726
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1166
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1175
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1196
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1214
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1219
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1404
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1412
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1422
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1452
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:1497
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/textfilter.c:149
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/textfilter.c:249
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:227
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:258
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+
+#: g10/trustdb.c:296
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:311
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+
+#: g10/trustdb.c:321
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+
+#: g10/trustdb.c:345
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:351
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:447
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:453
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:507
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ opphevet]"
+
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[ utgått]"
+
+#: g10/trustdb.c:513
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[ ukjent]"
+
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ udef ]"
+
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:534
+msgid "never"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:592
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:607
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2095
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2174
+#, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2197
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:2358
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/verify.c:195
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/logging.c:619
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
+
+#: jnlib/utf8conv.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr ""
+
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
+
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to "
+msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:112
+#, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: kbx/kbxutil.c:115
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:596
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:609
+#, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1004
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1012 scd/app-openpgp.c:1948
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1020 scd/app-openpgp.c:1956
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1029 scd/app-openpgp.c:1966
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1297 scd/app-openpgp.c:1385 scd/app-openpgp.c:2202
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1303 scd/app-openpgp.c:1391 scd/app-openpgp.c:2208
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1312 scd/app-openpgp.c:1326 scd/app-openpgp.c:1401
+#: scd/app-openpgp.c:2217 scd/app-openpgp.c:2231
+#, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1349
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1364 scd/app-openpgp.c:2441
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1370 scd/app-openpgp.c:2450
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "kort er permanent låst!\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1375
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1382
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr "|A|Admin PIN"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1535
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1585 scd/app-openpgp.c:2034
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1591 scd/app-openpgp.c:2041
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1601
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1605
+msgid "existing key will be replaced\n"
+msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1607
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1774
+msgid "creation timestamp missing\n"
+msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1781
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1788
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1796 scd/app-openpgp.c:1803
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1866
+#, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1925
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1939
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1942
+#, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1999
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2131
+#, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2182
+#, c-format
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2190
+#, c-format
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2455
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2528 scd/app-openpgp.c:2538
+#, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+
+#: scd/scdaemon.c:121
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:122
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:123
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:126
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "do not use a reader's keypad"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+#: scd/scdaemon.c:132
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "vise admin-kommandoer"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+#: scd/scdaemon.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+#: scd/scdaemon.c:193
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+#: scd/scdaemon.c:667
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1034
+#: scd/scdaemon.c:1008
 #, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: scd/scdaemon.c:1013
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+#: sm/base64.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:182
+#, c-format
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
+#: sm/call-dirmngr.c:228
 #, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:452
-msgid "Detached signature.\n"
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:458
-msgid "Please enter name of data file: "
+#: sm/certchain.c:115
+#, c-format
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:490
-msgid "reading stdin ...\n"
+#: sm/certchain.c:153
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:524
-msgid "no signed data\n"
+#: sm/certchain.c:191
+msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:538
-#, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
+#: sm/certchain.c:201
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:208 sm/certchain.c:237
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:212 sm/certchain.c:241
+#, fuzzy
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+#: sm/certchain.c:352
+msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: sm/certchain.c:372
 #, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+#: sm/certchain.c:525 sm/certchain.c:689 sm/certchain.c:1192 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:325 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:616
+msgid "certificate has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+#: sm/certchain.c:625
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:629
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+
+#: sm/certchain.c:631
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: sm/certchain.c:636
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:714
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+
+#: sm/certchain.c:741
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "certificate not yet valid"
 msgstr ""
-"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+#: sm/certchain.c:770
+#, fuzzy
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
+#: sm/certchain.c:813
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
+#: sm/certchain.c:881
+msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
-#, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+#: sm/certchain.c:892
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
+#: sm/certchain.c:897
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+#: sm/certchain.c:912
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:939 sm/import.c:158
+msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:316
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+#: sm/certchain.c:951
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
+#: sm/certchain.c:984
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "bekrefte en signatur"
+
+#: sm/certchain.c:1014
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: sm/certchain.c:1065
 #, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+
+#: sm/certcheck.c:175 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
+#, fuzzy
+msgid "none"
+msgstr "nei"
+
+#: sm/certdump.c:156
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "[ikke satt]"
+
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:500
-#, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+
+#: sm/certdump.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
 msgstr ""
+"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
+#: sm/certlist.c:123
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:518
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+#: sm/certlist.c:133 sm/keylist.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
+#: sm/certlist.c:143
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+#: sm/certlist.c:155
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:594
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:466
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+
+#: sm/certreqgen.c:479
 #, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+#: sm/certreqgen.c:493
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: sm/certreqgen.c:501
 #, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
+#: sm/certreqgen.c:504
+#, c-format
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:723
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
+#: sm/certreqgen.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr ""
+#: sm/certreqgen.c:532
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+#: sm/certreqgen.c:547
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
-#, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Ugyldig passfrase; vennligst prøv igjen"
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1384 sm/keydb.c:1477
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#: sm/delete.c:134
+#, fuzzy, c-format
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+
+#: sm/delete.c:136
+#, fuzzy, c-format
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+
+#: sm/delete.c:166
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:245
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+
+#: sm/gpgsm.c:253
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "liste hemmelige nøkler"
+
+#: sm/gpgsm.c:255
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:258
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "ugyldig sertifikat"
+
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:54
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
+msgstr ""
+
+#: sm/gpgsm.c:268
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "endre passfrasen"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
 
-#: g10/seskey.c:59
-#, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
-"ganger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:236
-#, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:248
-#, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:101
-#, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:113
-#, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:181
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:182
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
-#: g10/sig-check.c:193
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
-#: g10/sig-check.c:195
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
-"klokkeproblem)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
-#, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:320
+#, fuzzy
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
-#, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:544
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
-
-#: g10/sig-check.c:570
-#, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+#: sm/gpgsm.c:341
+#, fuzzy
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "sjekke signaturer"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:107
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:124
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:132
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:351
+#, fuzzy
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+#, fuzzy
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:145
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:173
-#, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:355
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:347
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:356
-#, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
+#: sm/gpgsm.c:380
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
 
-#: g10/sign.c:788
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
+#: sm/gpgsm.c:382
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
 
-#: g10/sign.c:862
-#, c-format
+#: sm/gpgsm.c:384
+#, fuzzy
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
 msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
+"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
+"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
 
-#: g10/sign.c:988
-msgid "signing:"
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1100
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:1252
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1278
+#: sm/gpgsm.c:1317
 #, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: sm/gpgsm.c:1335
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1519
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+#: sm/import.c:110
+#, fuzzy, c-format
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+#: sm/import.c:227
+#, fuzzy
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "generere et opphevingssertifikat"
 
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:186
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:190
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: sm/keydb.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+
+#: sm/keydb.c:1304 sm/keydb.c:1370
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1311 sm/keydb.c:1377
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1332
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: sm/keydb.c:1340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+
+#: sm/keydb.c:1392
 #, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
-#, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1401 sm/keydb.c:1489
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
-msgid "line too long"
-msgstr "for lang linje"
+#: sm/keydb.c:1410 sm/keydb.c:1500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
-
-#: g10/tdbdump.c:179
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "verdi for eiertillit mangler"
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: sm/qualified.c:131
 #, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: sm/qualified.c:224
 #, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
+#: sm/qualified.c:321
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: sm/sign.c:444
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:498
+#: sm/verify.c:393
 #, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgid " using certificate ID %08lX\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:513
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
+#: sm/verify.c:506
+#, fuzzy
+msgid "Good signature from"
+msgstr "God signatur fra «%s»"
+
+#: sm/verify.c:507
+#, fuzzy
+msgid "                aka"
+msgstr "                aka «%s»"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:183
+#, fuzzy
+msgid "quiet"
+msgstr "avslutt"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+msgid "print data out hex encoded"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
-#, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
-#, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+msgid "run the Assuan server given on the command line"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+msgid "do not use extended connect mode"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+msgid ""
+"Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
+"Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: tools/gpg-connect-agent.c:324
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: tools/gpg-connect-agent.c:333
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
+msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:602
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#, fuzzy
+msgid "line too long - skipped\n"
+msgstr "for lang linje"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:619
-#, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
+#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown command `%s'\n"
+msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending line failed: %s\n"
+msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:473
+#, fuzzy, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
+#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:693
+msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:651
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
+#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:716
+msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:659
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
+#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:723
+msgid "Options useful for debugging"
+msgstr ""
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
+#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:731
+msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+msgid "Options controlling the security"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:735
-#, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:601
+msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1174
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:606
+msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1182
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1203
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:706
+msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1221
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
+msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1226
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:752
+msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1411
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:763
+msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1419
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
+msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1429
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+#: tools/gpgconf-comp.c:805
+msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1459
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:56
+msgid "list all components"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:1504
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: tools/gpgconf.c:57
+msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:149
-#, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+#: tools/gpgconf.c:58
+msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr ""
 
-#: g10/textfilter.c:248
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
+#: tools/gpgconf.c:66
+msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:227
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+#: tools/gpgconf.c:89
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+#: tools/gpgconf.c:92
+msgid ""
+"Syntax: gpgconf [options]\n"
+"Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:258
-#, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+#: tools/gpgconf.c:176
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgconf [options] "
+msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
 
-#: g10/trustdb.c:296
-#, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+#: tools/gpgconf.c:178
+msgid "Need one component argument"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:311
-#, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+#: tools/gpgconf.c:187
+#, fuzzy
+msgid "Component not found"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
 
-#: g10/trustdb.c:321
-#, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+#: tools/no-libgcrypt.c:30
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:345
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:170
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@\n"
+"Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandoer:\n"
+" "
 
-#: g10/trustdb.c:351
-#, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:172
+#, fuzzy
+msgid "decryption modus"
+msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
-#, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:173
+#, fuzzy
+msgid "encryption modus"
+msgstr "kryptere data"
+
+#: tools/symcryptrun.c:177
+msgid "tool class (confucius)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:453
-#, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
+#: tools/symcryptrun.c:178
+#, fuzzy
+msgid "program filename"
+msgstr "--store [filnavn]"
+
+#: tools/symcryptrun.c:180
+msgid "secret key file (required)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:505
-msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+#: tools/symcryptrun.c:181
+msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:507
-msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ opphevet]"
+#: tools/symcryptrun.c:225
+#, fuzzy
+msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
+msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
-msgid "[ expired]"
-msgstr "[ utgått]"
+#: tools/symcryptrun.c:228
+msgid ""
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Call a simple symmetric encryption tool\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:513
-msgid "[ unknown]"
-msgstr "[ ukjent]"
+#: tools/symcryptrun.c:310
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:515
-msgid "[  undef ]"
-msgstr "[ udef ]"
+#: tools/symcryptrun.c:317
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s on %s failed with status %i\n"
+msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:516
-msgid "[marginal]"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:517
-msgid "[  full  ]"
+#: tools/symcryptrun.c:383 tools/symcryptrun.c:400
+#, c-format
+msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:518
-msgid "[ultimate]"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:411
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing to %s: %s\n"
+msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:533
-msgid "undefined"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:418
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading from %s: %s\n"
+msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:534
-msgid "never"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:425 tools/symcryptrun.c:432
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing %s: %s\n"
+msgstr "feil med «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:535
-msgid "marginal"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:542
+#, fuzzy
+msgid "no --program option provided\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-#: g10/trustdb.c:536
-msgid "full"
+#: tools/symcryptrun.c:548
+msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:537
-msgid "ultimate"
+#: tools/symcryptrun.c:554
+msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:577
-msgid "no need for a trustdb check\n"
+#: tools/symcryptrun.c:565
+msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
-#, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:583
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pipe: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
-#, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:590
+#, fuzzy, c-format
+msgid "could not create pty: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: tools/symcryptrun.c:606
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
-#, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+#: tools/symcryptrun.c:634
+#, fuzzy, c-format
+msgid "execv failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "select failed: %s\n"
+msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1038
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2095
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:732
+#, fuzzy, c-format
+msgid "pty read failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waitpid failed: %s\n"
+msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: tools/symcryptrun.c:798
 #, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:2197
-#, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:853
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2283
-#, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:866
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
+msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: tools/symcryptrun.c:1041
 #, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:117
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
+#: tools/symcryptrun.c:1061
+msgid "no class provided\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/verify.c:192
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr ""
+#: tools/symcryptrun.c:1068
+#, fuzzy, c-format
+msgid "class %s is not supported\n"
+msgstr "ikke støttet"
 
-#: util/errors.c:55
-msgid "general error"
-msgstr "generell feil"
+#~ msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
+#~ msgstr "kan ikke spørre om passfrase i batchmodus\n"
 
-#: util/errors.c:56
-msgid "unknown packet type"
-msgstr "ukjent pakketype"
+#~ msgid "Enter passphrase: "
+#~ msgstr "Tast inn passfrase: "
 
-#: util/errors.c:57
-msgid "unknown version"
-msgstr "ukjent versjon"
+#~ msgid "Repeat passphrase: "
+#~ msgstr "Gjenta passfrase: "
 
-#: util/errors.c:58
-msgid "unknown pubkey algorithm"
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+#~ msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
+#~ msgstr "-k[v][v][v][c] [brukerid] [nøkkelknippe]"
 
-#: util/errors.c:59
-msgid "unknown digest algorithm"
-msgstr "ukjent digest-algoritme"
+#~ msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med pbits=%u qbits=%u\n"
 
-#: util/errors.c:60
-msgid "bad public key"
-msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
+#~ msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
+#~ msgstr "kan ikke generere et primtall med mindre enn %d bit\n"
 
-#: util/errors.c:61
-msgid "bad secret key"
-msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
+#~ msgid "no entropy gathering module detected\n"
+#~ msgstr "ingen entropy-innsamlingsmodul ble oppdaget\n"
 
-#: util/errors.c:62
-msgid "bad signature"
-msgstr "ugyldig signatur"
+#~ msgid "can't lock `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke låse «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:63
-msgid "checksum error"
-msgstr "sjekksumfeil"
+#~ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
+#~ msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
 
-#: util/errors.c:64
-msgid "bad passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#~ msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:65
-msgid "public key not found"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+#~ msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
+#~ msgstr "«%s» er ikke en vanlig fil - ignorert\n"
 
-#: util/errors.c:66
-msgid "unknown cipher algorithm"
-msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
+#~ msgid "note: random_seed file is empty\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila er tom\n"
 
-#: util/errors.c:67
-msgid "can't open the keyring"
-msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
+#~ msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
 
-#: util/errors.c:68
-msgid "invalid packet"
-msgstr "ugyldig pakke"
+#~ msgid "can't read `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lese «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:69
-msgid "invalid armor"
-msgstr "ugyldig beskyttelse"
+#~ msgid "note: random_seed file not updated\n"
+#~ msgstr "merk: random_seed-fila ble ikke oppdatert\n"
 
-#: util/errors.c:70
-msgid "no such user id"
-msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
+#~ msgid "can't write `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke skrive «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:71
-msgid "secret key not available"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+#~ msgid "can't close `%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
 
-#: util/errors.c:72
-msgid "wrong secret key used"
-msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
+#~ msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruke usikker tilfeldig-tall-generator!!\n"
 
-#: util/errors.c:73
-msgid "not supported"
-msgstr "ikke støttet"
+#~ msgid ""
+#~ "The random number generator is only a kludge to let\n"
+#~ "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Denne tilfeldig-tall-generatoren er bare en omvei for å få programmet\n"
+#~ "til å kjøre - den er på ingen måte en sterk RNG!\n"
+#~ "\n"
+#~ "IKKE BRUK NOE DATA GENERERT AV DETTE PROGRAMMET!!\n"
 
-#: util/errors.c:74
-msgid "bad key"
-msgstr "ugyldig nøkkel"
+#~ msgid ""
+#~ "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
+#~ "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
+#~ "of the entropy.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst vent, entropy blir innsamlet.  Gjør noe arbeid dersom det\n"
+#~ "hindrer deg fra å kjede deg, fordi arbeidet vil forbedre kvaliteten på\n"
+#~ "entropyen.\n"
 
-#: util/errors.c:75
-msgid "file read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
+#~ "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Ikke nok tilfeldige byter tilgjengelig.  Vennligst gjør noe annet\n"
+#~ "arbeid for å gi operativsystemet en sjanse til å samle mer entropy!\n"
+#~ "(Trenger %d flere byter)\n"
 
-#: util/errors.c:76
-msgid "file write error"
-msgstr "feil ved skriving av fil"
+#, fuzzy
+#~ msgid "card reader not available\n"
+#~ msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
 
-#: util/errors.c:77
-msgid "unknown compress algorithm"
-msgstr "ukjent kompresjonsalgoritme"
+#~ msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst sett inn kortet og trykk på enter eller tast inn «c» for å "
+#~ "avbryte: "
 
-#: util/errors.c:78
-msgid "file open error"
-msgstr "feil ved åpning av fil"
+#~ msgid ""
+#~ "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
+#~ "   %.*s\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med "
+#~ "serienummeret:\n"
+#~ "   %.*s\n"
 
-#: util/errors.c:79
-msgid "file create error"
-msgstr "feil ved opprettelse av fil"
+#~ msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#~ msgstr "Trykk på enter når du er klar eller tast «c» for å avbryte: "
 
-#: util/errors.c:80
-msgid "invalid passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+#~ msgid "Enter New Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:81
-msgid "unimplemented pubkey algorithm"
-msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
+#~ msgid "Enter New PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn ny PIN: "
 
-#: util/errors.c:82
-msgid "unimplemented cipher algorithm"
-msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
+#~ msgid "Enter Admin PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn Admin-PIN: "
 
-#: util/errors.c:83
-msgid "unknown signature class"
-msgstr "ukjent signaturklasse"
+#~ msgid "Enter PIN: "
+#~ msgstr "Tast inn PIN: "
 
-#: util/errors.c:84
-msgid "trust database error"
-msgstr "feil med tillitsdatabasen"
+#, fuzzy
+#~ msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
+#~ msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
 
-#: util/errors.c:85
-msgid "bad MPI"
-msgstr "ugyldig MPI"
+#~ msgid "general error"
+#~ msgstr "generell feil"
 
-#: util/errors.c:86
-msgid "resource limit"
-msgstr "ressursgrense"
+#~ msgid "unknown packet type"
+#~ msgstr "ukjent pakketype"
 
-#: util/errors.c:87
-msgid "invalid keyring"
-msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
+#~ msgid "unknown version"
+#~ msgstr "ukjent versjon"
 
-#: util/errors.c:88
-msgid "bad certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+#~ msgid "unknown pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
 
-#: util/errors.c:89
-msgid "malformed user id"
-msgstr "vansired brukerid"
+#~ msgid "unknown digest algorithm"
+#~ msgstr "ukjent digest-algoritme"
 
-#: util/errors.c:90
-msgid "file close error"
-msgstr "feil ved lukking av fil"
+#~ msgid "bad public key"
+#~ msgstr "ugyldig offentlig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:91
-msgid "file rename error"
-msgstr "feil ved omdøping av fil"
+#~ msgid "bad secret key"
+#~ msgstr "ugyldig hemmelig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:92
-msgid "file delete error"
-msgstr "feil ved sletting av fil"
+#~ msgid "bad signature"
+#~ msgstr "ugyldig signatur"
 
-#: util/errors.c:93
-msgid "unexpected data"
-msgstr "uforventet data"
+#~ msgid "checksum error"
+#~ msgstr "sjekksumfeil"
 
-#: util/errors.c:94
-msgid "timestamp conflict"
-msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
+#~ msgid "invalid packet"
+#~ msgstr "ugyldig pakke"
 
-#: util/errors.c:95
-msgid "unusable pubkey algorithm"
-msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
+#~ msgid "invalid armor"
+#~ msgstr "ugyldig beskyttelse"
 
-#: util/errors.c:96
-msgid "file exists"
-msgstr "fila finnes fra før av"
+#~ msgid "no such user id"
+#~ msgstr "det finnes ingen slik brukerid"
 
-#: util/errors.c:97
-msgid "weak key"
-msgstr "svak nøkkel"
+#~ msgid "wrong secret key used"
+#~ msgstr "feil hemmelig nøkkel ble brukt"
 
-#: util/errors.c:98
-msgid "invalid argument"
-msgstr "ugydig argument"
+#~ msgid "bad key"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkel"
 
-#: util/errors.c:99
-msgid "bad URI"
-msgstr "ugyldig URI"
+#~ msgid "file read error"
+#~ msgstr "feil ved lesing av fil"
 
-#: util/errors.c:100
-msgid "unsupported URI"
-msgstr "ustøttet URI"
+#~ msgid "file write error"
+#~ msgstr "feil ved skriving av fil"
 
-#: util/errors.c:101
-msgid "network error"
-msgstr "nettverksfeil"
+#~ msgid "file open error"
+#~ msgstr "feil ved åpning av fil"
 
-#: util/errors.c:103
-msgid "not encrypted"
-msgstr "ikke kryptert"
+#~ msgid "file create error"
+#~ msgstr "feil ved opprettelse av fil"
 
-#: util/errors.c:104
-msgid "not processed"
-msgstr "ikke behandlet"
+#~ msgid "invalid passphrase"
+#~ msgstr "ugyldig passfrase"
 
-#: util/errors.c:106
-msgid "unusable public key"
-msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
+#~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert pubkey-algoritme"
 
-#: util/errors.c:107
-msgid "unusable secret key"
-msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
+#~ msgid "unimplemented cipher algorithm"
+#~ msgstr "uimplementert kryptoalgoritme"
 
-#: util/errors.c:108
-msgid "keyserver error"
-msgstr "feil med nøkkelserver"
+#~ msgid "unknown signature class"
+#~ msgstr "ukjent signaturklasse"
 
-#: util/errors.c:109
-msgid "canceled"
-msgstr ""
+#~ msgid "trust database error"
+#~ msgstr "feil med tillitsdatabasen"
 
-#: util/errors.c:110
-msgid "no card"
-msgstr ""
+#~ msgid "resource limit"
+#~ msgstr "ressursgrense"
 
-#: util/errors.c:111
-msgid "no data"
-msgstr "ingen data"
+#~ msgid "invalid keyring"
+#~ msgstr "ugyldig nøkkelknippe"
 
-#: util/logger.c:158
-msgid "ERROR: "
-msgstr ""
+#~ msgid "malformed user id"
+#~ msgstr "vansired brukerid"
 
-#: util/logger.c:161
-msgid "WARNING: "
-msgstr ""
+#~ msgid "file close error"
+#~ msgstr "feil ved lukking av fil"
 
-#: util/logger.c:224
-#, c-format
-msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgid "file rename error"
+#~ msgstr "feil ved omdøping av fil"
 
-#: util/logger.c:230
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
+#~ msgid "file delete error"
+#~ msgstr "feil ved sletting av fil"
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#~ msgid "unexpected data"
+#~ msgstr "uforventet data"
 
-#: util/miscutil.c:331 util/miscutil.c:372
-msgid "yY"
-msgstr "jJ"
+#~ msgid "timestamp conflict"
+#~ msgstr "konflikt mellom tidsstempler"
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
-msgid "no"
-msgstr "nei"
+#~ msgid "unusable pubkey algorithm"
+#~ msgstr "ubrukelig pubkey algoritme"
 
-#: util/miscutil.c:334 util/miscutil.c:373
-msgid "nN"
-msgstr "nN"
+#~ msgid "file exists"
+#~ msgstr "fila finnes fra før av"
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:371
-msgid "quit"
-msgstr "avslutt"
+#~ msgid "weak key"
+#~ msgstr "svak nøkkel"
 
-#: util/miscutil.c:374
-msgid "qQ"
-msgstr "aA"
+#~ msgid "invalid argument"
+#~ msgstr "ugydig argument"
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:407
-msgid "okay|okay"
-msgstr "okay|okay"
+#~ msgid "bad URI"
+#~ msgstr "ugyldig URI"
 
-#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: util/miscutil.c:409
-msgid "cancel|cancel"
-msgstr "cancel|cancel"
+#~ msgid "unsupported URI"
+#~ msgstr "ustøttet URI"
 
-#: util/miscutil.c:410
-msgid "oO"
-msgstr "oO"
+#~ msgid "network error"
+#~ msgstr "nettverksfeil"
 
-#: util/miscutil.c:411
-msgid "cC"
-msgstr "cC"
+#~ msgid "not encrypted"
+#~ msgstr "ikke kryptert"
+
+#~ msgid "not processed"
+#~ msgstr "ikke behandlet"
+
+#~ msgid "unusable public key"
+#~ msgstr "ubrukelig offentlig nøkkel"
+
+#~ msgid "unusable secret key"
+#~ msgstr "ubrukelig hemmelig nøkkel"
+
+#~ msgid "keyserver error"
+#~ msgstr "feil med nøkkelserver"
+
+#~ msgid "no data"
+#~ msgstr "ingen data"
 
-#: util/secmem.c:97
-msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
+#~ msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
+#~ msgstr "... dette er en feil (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/secmem.c:98
-msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
-msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
+#~ msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+#~ msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
 
-#: util/secmem.c:351
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
+#~ msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+#~ msgstr "vennligst se http://www.gnupg.org/faq.html for mere informasjon\n"
 
-#: util/secmem.c:352
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"
+#~ msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+#~ msgstr "operasjonen er ikke mulig uten initialisert sikkert minne\n"
 
-#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+#~ msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+#~ msgstr "(du kan ha brukt feil program for denne oppgaven)\n"