scd: add pinpad readers information for PC/SC service.
[gnupg.git] / po / sk.po
index 3a57da1..a7ed64e 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2471,14 +2471,14 @@ msgstr "k
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
+
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
@@ -5467,10 +5467,6 @@ msgstr "neplatn
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "nájdená chyba v programe ... (%s:%d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr ""
@@ -6944,6 +6940,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "error loading `%s': %s\n"
+#~ msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 #~ msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"