g10: Shorten unreasonably long option.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 5c41560..5c364f8 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -184,14 +184,6 @@ msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
@@ -364,6 +356,11 @@ msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "kör i serverläge"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
@@ -471,10 +468,6 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
@@ -817,9 +810,8 @@ msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -837,36 +829,23 @@ msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "avbruten av användaren\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problem med agenten\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problem med agenten: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
@@ -880,6 +859,16 @@ msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -1223,6 +1212,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "väntar på låset %s...\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
@@ -2106,7 +2099,7 @@ msgid ""
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2115,7 +2108,7 @@ msgstr ""
 "Exempel:\n"
 "\n"
 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
-"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
+"--clear-sign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
@@ -2290,10 +2283,10 @@ msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Available keys:\n"
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "unknown option `%s'\n"
@@ -2304,19 +2297,15 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown command `%s'\n"
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -2328,6 +2317,11 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
@@ -2575,8 +2569,8 @@ msgstr ""
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnamn]"
+msgid "--clear-sign [filename]"
+msgstr "--clear-sign [filnamn]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
@@ -3123,6 +3117,11 @@ msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgid "error allocating memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
@@ -4769,6 +4768,11 @@ msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "      även känd som \"%s\""
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
@@ -4985,24 +4989,6 @@ msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (primära nyckelns id %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
-"certifikatet:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
-"skapad %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
@@ -5010,20 +4996,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
-"nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
@@ -5209,6 +5183,25 @@ msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key has is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den namngivna personen i\n"
+"användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
+"ja på nästkommande fråga.\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5470,7 +5463,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -5900,31 +5893,27 @@ msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
-msgstr ""
-
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
-"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
-"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5932,8 +5921,10 @@ msgstr ""
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "validity: %s"
@@ -5955,42 +5946,48 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
 msgstr ""
 
+msgid ", "
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "list keys"
 msgid "this key"
 msgstr "lista nycklar"
 
-#, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
+msgid "Verified %d message"
+msgid_plural "Verified %d messages"
 msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
 msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
+msgid "Encrypted %d message"
+msgid_plural "Encrypted %d messages"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgid " over the past day."
+msgid_plural " over the past %d days."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
+msgid " over the past month."
+msgid_plural " over the past %d months."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
+#, c-format
+msgid " over the past year."
+msgid_plural " over the past %d years."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid " in the past."
+msgstr ""
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -6006,6 +6003,17 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
+msgid "Defaulting to unknown."
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error storing flags: %s\n"
 msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
@@ -6055,51 +6063,58 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgid "%s: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "Verified %ld signatures"
+msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "skriv ut kontrollsummor"
+msgid "Verified %ld signature in the past %s"
+msgid_plural "Verified %ld signatures in the past %s"
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid ", and encrypted %ld messages"
+msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid ", and encrypted %ld message in the past %s"
+msgid_plural ", and encrypted %ld messages in the past %s"
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
 
-#, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
 "then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
 "small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
-"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
-"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
@@ -6110,6 +6125,15 @@ msgstr[1] ""
 msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has nonon-revoked user ids.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -6382,13 +6406,6 @@ msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
-
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
@@ -6397,9 +6414,16 @@ msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
@@ -7422,11 +7446,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "slår upp utfärdare från Dirmngr-cachen\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
@@ -8114,11 +8133,6 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#| msgid "run in daemon mode (background)"
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
@@ -8154,6 +8168,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -8459,11 +8476,6 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgid "error printing log line: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
@@ -8786,9 +8798,6 @@ msgstr ""
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
@@ -8917,7 +8926,7 @@ msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8996,24 +9005,24 @@ msgstr "LDAP-serverlista"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Key Acquirer"
+msgid "Network"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Bad Passphrase"
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
 #, fuzzy
@@ -9058,6 +9067,11 @@ msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "list all components"
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "lista alla komponenter"
@@ -9250,6 +9264,79 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
 "Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
 
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Available keys:\n"
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+#~ msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "avbruten av användaren\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problem med agenten\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "unknown command `%s'\n"
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
+#~ "certifikatet:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
+#~ "skapad %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+#~ "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "run in daemon mode (background)"
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
+
 #~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 #~ msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
@@ -9277,9 +9364,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 #~ msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
-#~ msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
-
 #~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 #~ msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
@@ -9323,11 +9407,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 good signature\n"
 #~ msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
-
 #~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 #~ msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"