s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 56e1023..5eec45e 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-03 08:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -33,12 +33,33 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:225
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:596
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalitet:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
+"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
+"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
+"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
+"man anger säkra lösenfraser."
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
@@ -46,65 +67,44 @@ msgstr ""
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:599
+#: agent/call-pinentry.c:674
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:634
-msgid "Quality:"
-msgstr "Kvalitet:"
-
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:657
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
-"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
-"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
-"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
-"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
-"man anger säkra lösenfraser."
-
-#: agent/call-pinentry.c:699
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:720
+#: agent/call-pinentry.c:752
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:728
+#: agent/call-pinentry.c:760
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:733
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:745
+#: agent/call-pinentry.c:777
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:746
+#: agent/call-pinentry.c:778
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:782
+#: agent/call-pinentry.c:814
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
@@ -115,67 +115,66 @@ msgstr "Lösenfras"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
-#: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
-#: jnlib/dotlock.c:311
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
-#: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
-#: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
-#: agent/protect-tool.c:1205
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2367
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -184,54 +183,83 @@ msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2900
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:224
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
 msgid "Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:284
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:285
-msgid "Repeat this PIN"
+#: agent/divert-scd.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
 #: agent/divert-scd.c:290
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#: agent/divert-scd.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:291
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:303
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
-#: sm/import.c:531 sm/import.c:556
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
@@ -313,8 +341,8 @@ msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -322,110 +350,115 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:104
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:107
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
-#: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
-#: sm/gpgsm.c:282
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
 #: tools/symcryptrun.c:167
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:122
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:136
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:143
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:153
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:171
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:177
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:176
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:178
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:316 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
-#: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
-msgid "Please report bugs to <"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:325
+#: agent/gpg-agent.c:341
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:327
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -433,146 +466,146 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:362 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:560 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
-#: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:659 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:664 agent/gpg-agent.c:1243 g10/gpg.c:2090
-#: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:672 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1001 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1356 agent/gpg-agent.c:1476 agent/gpg-agent.c:1480
-#: agent/gpg-agent.c:1521 agent/gpg-agent.c:1525 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1370 scd/scdaemon.c:1003
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1393 scd/scdaemon.c:1026
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1402
+#: agent/gpg-agent.c:1463
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1422
+#: agent/gpg-agent.c:1481
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 
 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
-#: agent/gpg-agent.c:1433 scd/scdaemon.c:1046
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1438 scd/scdaemon.c:1049
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1450 scd/scdaemon.c:1058
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1456 scd/scdaemon.c:1065
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1484 agent/gpg-agent.c:1531 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1537
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1541
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1671 scd/scdaemon.c:1081
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1693
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1698
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1718
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1723
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1863 scd/scdaemon.c:1218
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1972 scd/scdaemon.c:1285
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2100
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2111 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2133
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:2124 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2144
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
@@ -591,11 +624,33 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -603,22 +658,22 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1196
+#: agent/protect-tool.c:1151
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1199
+#: agent/protect-tool.c:1156
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1202
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1207
+#: agent/protect-tool.c:1167
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -626,55 +681,55 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "avbruten\n"
-
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
+#: agent/trustlist.c:185
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
+#: agent/trustlist.c:229
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
@@ -684,34 +739,9 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:541
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
-"fingeravtrycket:%%0A  %s"
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:554
-msgid "Correct"
-msgstr "Korrekt"
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:577
+#: agent/trustlist.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
@@ -720,22 +750,50 @@ msgstr ""
 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
 "användarcertifikat?"
 
-#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: agent/findkey.c:158
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Correct"
+msgstr "Korrekt"
+
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
 "nu."
 
-#: agent/findkey.c:174
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
@@ -744,87 +802,87 @@ msgstr ""
 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
 "den nu."
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "ändra lösenfras"
 
-#: agent/findkey.c:196
+#: agent/findkey.c:194
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: common/exechelp.c:385 common/exechelp.c:476 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: common/exechelp.c:450 common/exechelp.c:509
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:488 common/exechelp.c:616 common/exechelp.c:851
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:662 common/exechelp.c:715
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:670
+#: common/exechelp.c:819
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:676 common/exechelp.c:726
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:721
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: common/exechelp.c:734
+#: common/exechelp.c:883
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: common/http.c:1636
+#: common/http.c:1674
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: common/http.c:1680
+#: common/http.c:1718
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
-#: common/simple-pwquery.c:335
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:393
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:404
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:414
+#: common/simple-pwquery.c:416
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
@@ -845,47 +903,47 @@ msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: common/yesno.c:112
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:117
 msgid "cC"
 msgstr "aAsS"
 
@@ -899,11 +957,11 @@ msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-#: common/asshelp.c:349
+#: common/asshelp.c:306
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
@@ -927,115 +985,128 @@ msgid "|audit-log-result|No certificate"
 msgstr "importera certifikat"
 
 #: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "importera certifikat"
+
+#: common/audit.c:485
 msgid "|audit-log-result|Error"
 msgstr ""
 
-#: common/audit.c:716
+#: common/audit.c:718
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
 
-#: common/audit.c:723
+#: common/audit.c:725
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "rotcertifikatet saknas"
 
-#: common/audit.c:749
+#: common/audit.c:751
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr "Datakryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
 msgid "Data available"
 msgstr "Data tillgängligt"
 
-#: common/audit.c:757
+#: common/audit.c:759
 msgid "Session key created"
 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
 
-#: common/audit.c:762
+#: common/audit.c:764
 #, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "algoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:764 common/audit.c:766
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
 #, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#: common/audit.c:768
+#: common/audit.c:770
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "verkar inte vara krypterat"
 
-#: common/audit.c:774
+#: common/audit.c:776
 msgid "Number of recipients"
 msgstr "Antal mottagare"
 
-#: common/audit.c:782
+#: common/audit.c:784
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr "Mottagare %d"
 
-#: common/audit.c:810
+#: common/audit.c:812
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Datasignering lyckades"
 
-#: common/audit.c:830
+#: common/audit.c:832
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:855
+#: common/audit.c:857
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Datavalidering lyckades"
 
-#: common/audit.c:864
+#: common/audit.c:866
 msgid "Signature available"
 msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-#: common/audit.c:869
+#: common/audit.c:871
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
 
-#: common/audit.c:874
+#: common/audit.c:876
 #, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:889
+#: common/audit.c:891
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "Signatur %d"
 
-#: common/audit.c:905
+#: common/audit.c:907
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
 
-#: common/audit.c:916
+#: common/audit.c:918
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
 
-#: common/audit.c:926
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
+
+#: common/audit.c:947
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
 
-#: common/audit.c:943
+#: common/audit.c:967
 msgid "Included certificates"
 msgstr "Inkluderade certifikat"
 
-#: common/audit.c:1002
+#: common/audit.c:1026
 msgid "No audit log entries."
 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
 
-#: common/audit.c:1051
+#: common/audit.c:1075
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Okänd åtgärd"
 
-#: common/audit.c:1069
+#: common/audit.c:1093
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr "Gpg-Agent användbar"
 
-#: common/audit.c:1079
+#: common/audit.c:1103
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr användbar"
 
-#: common/audit.c:1115
+#: common/audit.c:1139
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
@@ -1044,6 +1115,10 @@ msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "ignorerar skräprad"
 
+#: common/gettime.c:503
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
+
 #: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1156,178 +1231,232 @@ msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:67
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
-#: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/card-util.c:83
+#: g10/card-util.c:106
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
-#: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:492
+#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:601
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:603
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:605
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:622
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:624
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:642
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:663
+#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:671
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:806
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:816
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:851
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:861
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:911
+#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:919
+#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:928
+#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:949
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:963
+#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:984
+#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:1007
+#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1055
+#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1056
+#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:1065
+#: g10/card-util.c:1164
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1149
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1190
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1199
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1338,126 +1467,131 @@ msgstr ""
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1233
+#: g10/card-util.c:1446
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1309
+#: g10/card-util.c:1553
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1344
+#: g10/card-util.c:1597
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1349
+#: g10/card-util.c:1602
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1354
+#: g10/card-util.c:1607
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1425
+#: g10/card-util.c:1681
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1428
+#: g10/card-util.c:1684
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1431
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1432
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1433
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1434
+#: g10/card-util.c:1690
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1435
+#: g10/card-util.c:1691
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1436
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1437
+#: g10/card-util.c:1693
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
-#: g10/card-util.c:1438
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1439
+#: g10/card-util.c:1695
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1440
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1441
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1442
+#: g10/card-util.c:1698
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1607
+#: g10/card-util.c:1861
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1638
+#: g10/card-util.c:1892
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1640
+#: g10/card-util.c:1894
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
@@ -1466,18 +1600,18 @@ msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
 #: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1612,56 +1746,56 @@ msgstr ""
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:313
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:343
+#: g10/exec.c:338
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:421
+#: g10/exec.c:416
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
+#: g10/exec.c:419
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:535
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
@@ -1759,61 +1893,53 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2769
+#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2816
+#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
 #, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
@@ -1825,19 +1951,19 @@ msgstr "lista nycklar och signaturer"
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
@@ -1857,113 +1983,101 @@ msgstr "signera en nyckel lokalt"
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:403
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:424
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:431
+#: g10/gpg.c:432
 #, fuzzy
 msgid "print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
-#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:457
+#: g10/gpg.c:458
 #, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:463
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
 
-#: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:497
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:549
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1971,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1991,18 +2105,12 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-
-#: g10/gpg.c:831
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:834
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -2012,7 +2120,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -2020,74 +2128,74 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:848
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:862
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:939
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1133
+#: g10/gpg.c:1143
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
+#: g10/gpg.c:1340
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1333
+#: g10/gpg.c:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1336
+#: g10/gpg.c:1346
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
+#: g10/gpg.c:1352
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
+#: g10/gpg.c:1355
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1348
+#: g10/gpg.c:1358
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
+#: g10/gpg.c:1364
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
+#: g10/gpg.c:1367
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -2095,19 +2203,19 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1360
+#: g10/gpg.c:1370
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1366
+#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1369
+#: g10/gpg.c:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -2115,470 +2223,470 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1372
+#: g10/gpg.c:1382
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1561
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1651
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1653
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1655
+#: g10/gpg.c:1664
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1657
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1661
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1663
+#: g10/gpg.c:1672
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1665
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1667
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1669
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1671
+#: g10/gpg.c:1680
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1673
+#: g10/gpg.c:1682
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1834
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1926
+#: g10/gpg.c:1935
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2584
+#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2619
+#: g10/gpg.c:2637
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2622
+#: g10/gpg.c:2640
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2629
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2632
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2649
+#: g10/gpg.c:2667
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2652
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2660
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2662
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2664
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2666
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2670
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2672
+#: g10/gpg.c:2690
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2674
+#: g10/gpg.c:2692
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2676
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2678
+#: g10/gpg.c:2696
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2680
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2682
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2689
+#: g10/gpg.c:2707
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2692
+#: g10/gpg.c:2710
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2699
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2874
+#: g10/gpg.c:2903
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2877
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2988
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2997
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3000
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
+#: g10/gpg.c:3035
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3029
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3035
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3041
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:3054
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3132
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3138
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3155
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3157
+#: g10/gpg.c:3178
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3159
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3161
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3164
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3184
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3188
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3192
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3225
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: g10/gpg.c:3288
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3277
+#: g10/gpg.c:3293
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3282
+#: g10/gpg.c:3298
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3365
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3376
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3397
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3404
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3406
+#: g10/gpg.c:3425
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3416
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3429
+#: g10/gpg.c:3448
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3431
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3434
+#: g10/gpg.c:3453
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3452
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3465
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3480
+#: g10/gpg.c:3499
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3482
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3485
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3505
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3514
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3539
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3547
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3551
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3572
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3664
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3666
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3668
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3679
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3740
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3748
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3838
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3955
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3959
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4273
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4275
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4308
+#: g10/gpg.c:4325
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
@@ -2594,7 +2702,7 @@ msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
@@ -2603,8 +2711,9 @@ msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 #: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
@@ -2672,12 +2781,12 @@ msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
@@ -2702,22 +2811,22 @@ msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
@@ -3083,12 +3192,12 @@ msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:712
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
@@ -3179,12 +3288,12 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1779
+#: g10/keyedit.c:1789
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
@@ -3371,8 +3480,8 @@ msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
-#: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
@@ -3383,19 +3492,19 @@ msgstr ""
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
@@ -3412,7 +3521,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
@@ -3621,227 +3730,229 @@ msgstr ""
 "signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1767
+#: g10/keyedit.c:1777
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1786
+#: g10/keyedit.c:1796
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1793
+#: g10/keyedit.c:1803
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1802
+#: g10/keyedit.c:1812
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825
+#: g10/keyedit.c:1835
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1849
+#: g10/keyedit.c:1859
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1851
+#: g10/keyedit.c:1861
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:1862
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1927
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1955
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1969
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1986
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2010
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2013
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2014
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2049
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2050
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2068
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2081
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2131
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
 "tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2173
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2179
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
 "(j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2181
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2251
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2254
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2264
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2271
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2278
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2379
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2430
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2441
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2673
+#: g10/keyedit.c:2686
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
 "typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732
+#: g10/keyedit.c:2745
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2753
+#: g10/keyedit.c:2766
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2759
+#: g10/keyedit.c:2772
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
-#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
-#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2784
+#: g10/keyedit.c:2797
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2812
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2803
+#: g10/keyedit.c:2816
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2810
+#: g10/keyedit.c:2823
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2862
+#: g10/keyedit.c:2875
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3849,17 +3960,17 @@ msgstr ""
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2993
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3868,7 +3979,7 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3067
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3877,75 +3988,75 @@ msgstr ""
 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3065
+#: g10/keyedit.c:3078
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3215
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3219
+#: g10/keyedit.c:3232
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3225
+#: g10/keyedit.c:3238
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3239
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3240
+#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3243
+#: g10/keyedit.c:3256
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
-#: g10/keyedit.c:3278
+#: g10/keyedit.c:3291
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3285
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3286
+#: g10/keyedit.c:3299
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3294
+#: g10/keyedit.c:3307
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3295
+#: g10/keyedit.c:3308
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3955,195 +4066,199 @@ msgstr ""
 "denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3400
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3420
+#: g10/keyedit.c:3433
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3445
+#: g10/keyedit.c:3458
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3460
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3482
+#: g10/keyedit.c:3495
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3501
+#: g10/keyedit.c:3514
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3507
+#: g10/keyedit.c:3520
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3568
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3574
+#: g10/keyedit.c:3587
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3578
+#: g10/keyedit.c:3591
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3581
+#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3627
+#: g10/keyedit.c:3640
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3643
+#: g10/keyedit.c:3656
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3721
+#: g10/keyedit.c:3734
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3727
+#: g10/keyedit.c:3740
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3890
+#: g10/keyedit.c:3903
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4100
+#: g10/keyedit.c:4113
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4180
+#: g10/keyedit.c:4193
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4181
+#: g10/keyedit.c:4194
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4243
+#: g10/keyedit.c:4256
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4392
+#: g10/keyedit.c:4405
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4456
+#: g10/keyedit.c:4477
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4514
+#: g10/keyedit.c:4538
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4541
+#: g10/keyedit.c:4573
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4676
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4685
+#: g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4689
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4693
+#: g10/keyedit.c:4725
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4720
+#: g10/keyedit.c:4776
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4782
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4808
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4753
+#: g10/keyedit.c:4815
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4837
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4795
+#: g10/keyedit.c:4857
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4825
+#: g10/keyedit.c:4887
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4895
+#: g10/keyedit.c:4957
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4912
+#: g10/keyedit.c:4974
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4976
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5038
+#: g10/keyedit.c:5100
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5133
+#: g10/keyedit.c:5195
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
@@ -4165,54 +4280,55 @@ msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:406
+#: g10/keygen.c:420
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:889
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:931
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:988
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
-#: g10/keygen.c:3133
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1306
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
 "sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keygen.c:1526
+#: g10/keygen.c:1549
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1529
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: g10/keygen.c:1555
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1535
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
@@ -4230,110 +4346,105 @@ msgstr "Autentisera"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1553
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1576
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1580
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1585
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1588
+#: g10/keygen.c:1611
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1591
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1594
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1652
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1653
+#: g10/keygen.c:1682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1655
+#: g10/keygen.c:1685
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1657
+#: g10/keygen.c:1689
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1658
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1660
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1662
+#: g10/keygen.c:1694
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1731
+#: g10/keygen.c:1695
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1741
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+#: g10/keygen.c:1811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1849
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4350,7 +4461,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1860
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4366,38 +4477,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1883
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1888
+#: g10/keygen.c:1955
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1913
+#: g10/keygen.c:1980
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1914
+#: g10/keygen.c:1981
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1919
+#: g10/keygen.c:1986
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1920
+#: g10/keygen.c:1987
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1924
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4405,11 +4516,11 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: g10/keygen.c:2004
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1967
+#: g10/keygen.c:2054
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
@@ -4424,7 +4535,7 @@ msgstr ""
 #. but you should keep your existing translation.  In case
 #. the new string is not translated this old string will
 #. be used.
-#: g10/keygen.c:1982
+#: g10/keygen.c:2069
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4442,44 +4553,44 @@ msgstr ""
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2001
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:2009
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:2013
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:2021
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:2027
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:2035
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:2041
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:2063
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2069
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4490,10 +4601,14 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2074
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4506,24 +4621,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2090
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:2100
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2101
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2120
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:2159
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4531,12 +4646,20 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2174
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2180
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4548,7 +4671,7 @@ msgstr ""
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2204
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4560,51 +4683,51 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3459
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3466
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3486
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3494
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3521
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
-#: g10/keygen.c:3532
+#: g10/keygen.c:3639
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4613,13 +4736,13 @@ msgstr ""
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4627,7 +4750,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4635,25 +4758,25 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3960
+#: g10/keygen.c:4083
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4008
+#: g10/keygen.c:4132
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4034
+#: g10/keygen.c:4158
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
@@ -4712,222 +4835,222 @@ msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1253
+#: g10/keyring.c:1297
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1261
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1262
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1384
+#: g10/keyring.c:1430
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1430
+#: g10/keyring.c:1489
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1442
+#: g10/keyring.c:1501
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1514
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:80
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:82
+#: g10/keyserver.c:85
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:84
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:150
+#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:541
+#: g10/keyserver.c:544
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:744
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:828 g10/keyserver.c:1450
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:926
+#: g10/keyserver.c:932
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:928
+#: g10/keyserver.c:934
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1169
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1197
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1200
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1353
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1357
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1400
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1403
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1410 g10/keyserver.c:1506
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1458
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1467
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1529 g10/keyserver.c:2058
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1560
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1567
+#: g10/keyserver.c:1575
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1572
+#: g10/keyserver.c:1580
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1606 g10/keyserver.c:1640
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1899
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1923
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1979
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1985
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
@@ -5013,140 +5136,145 @@ msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
+#: g10/mainproc.c:708
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
-#: g10/mainproc.c:842
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1470
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1579
+#: g10/mainproc.c:1586
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1595
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1615
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1802
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1835
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1933
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1938
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1943
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1943 g10/trustdb.c:525
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1963
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2047 g10/mainproc.c:2063 g10/mainproc.c:2159
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2090
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2098
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2163
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2173
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
@@ -5184,65 +5312,65 @@ msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:512
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:513 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:770
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:774
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:776
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:783
+#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:793
+#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:796
+#: g10/misc.c:787
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:857
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:882
+#: g10/misc.c:873
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:1009
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1184
+#: g10/misc.c:1175
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1209
+#: g10/misc.c:1200
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
@@ -5285,26 +5413,26 @@ msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:808
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1259
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:589
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:309
+#: g10/passphrase.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
@@ -5319,24 +5447,20 @@ msgstr ""
 "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
 "skapad %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:335
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
-
-#: g10/passphrase.c:337
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:364
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:433
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:568
+#: g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5345,17 +5469,17 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:576
+#: g10/passphrase.c:540
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:585
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5369,57 +5493,57 @@ msgstr ""
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:373
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
@@ -5487,7 +5611,7 @@ msgstr ""
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
@@ -5751,7 +5875,7 @@ msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
@@ -5778,12 +5902,12 @@ msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
@@ -5802,28 +5926,28 @@ msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5841,33 +5965,33 @@ msgstr ""
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
@@ -6066,27 +6190,27 @@ msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:138 g10/skclist.c:202
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
 "fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:169
+#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:177 g10/skclist.c:187 g10/skclist.c:196
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:197
+#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
@@ -6266,9 +6390,10 @@ msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1507
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
 #: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
@@ -6319,13 +6444,21 @@ msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
@@ -6339,121 +6472,121 @@ msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#: g10/trustdb.c:499
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr "15"
 
-#: g10/trustdb.c:501
+#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:528
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:509
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:510
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/trustdb.c:512
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:527
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:528
+#: g10/trustdb.c:549
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:529
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:530
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:531
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:571
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2456
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:586
+#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
+#: g10/trustdb.c:622
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1279
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1028
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1032
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2199
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2264
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2278
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2301
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2387
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2462
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6548,7 +6681,7 @@ msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
-#: jnlib/logging.c:644
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
@@ -6568,45 +6701,45 @@ msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:387 jnlib/utf8conv.c:653
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:235
+#: jnlib/dotlock.c:234
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:270
+#: jnlib/dotlock.c:269
 #, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:454
+#: jnlib/dotlock.c:453
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:460
+#: jnlib/dotlock.c:459
 msgid " - probably dead - removing lock"
 msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
 
-#: jnlib/dotlock.c:470
+#: jnlib/dotlock.c:469
 #, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:471
+#: jnlib/dotlock.c:470
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr "(dödläge?) "
 
-#: jnlib/dotlock.c:494
+#: jnlib/dotlock.c:493
 #, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
 msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:502
+#: jnlib/dotlock.c:501
 #, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "väntar på låset %s...\n"
@@ -6619,15 +6752,11 @@ msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "Rapportera fel till "
-
-#: kbx/kbxutil.c:118
+#: kbx/kbxutil.c:117
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6635,294 +6764,325 @@ msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: scd/app-nks.c:359 scd/app-openpgp.c:1457 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
+
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: scd/app-nks.c:363 scd/app-openpgp.c:1461 scd/app-openpgp.c:1493
-#: scd/app-openpgp.c:1640 scd/app-openpgp.c:1658 scd/app-openpgp.c:1858
-#: scd/app-dinsig.c:301
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:411
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-nks.c:591 scd/app-openpgp.c:1898
-msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Ny PIN-kod"
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: scd/app-nks.c:594 scd/app-openpgp.c:1902 scd/app-dinsig.c:529
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:668
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:681
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1076
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1084 scd/app-openpgp.c:2552
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1092 scd/app-openpgp.c:2560
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1101 scd/app-openpgp.c:2570
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1417
+#: scd/app-openpgp.c:1492
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1424
+#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
 "ytterligare standardanvändning\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1443
-#, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1477
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1489
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1500 scd/app-openpgp.c:1665
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1513 scd/app-openpgp.c:1553 scd/app-openpgp.c:1677
-#: scd/app-openpgp.c:2869
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1576
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1597 scd/app-openpgp.c:1840 scd/app-openpgp.c:3120
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1603 scd/app-openpgp.c:3129
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1610
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1620
-#, c-format
-msgid ""
-"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
-"%d]"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr ""
 "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
 "försök: %d]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
-msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
-#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
-#. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1655
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1854
+#: scd/app-openpgp.c:2026
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1863 scd/app-openpgp.c:1926
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1897
+#: scd/app-openpgp.c:2058
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1898
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1988 scd/app-openpgp.c:2638
+#: scd/app-openpgp.c:2059
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN-kod"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1994 scd/app-openpgp.c:2645
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2004
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2008
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2010
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2336
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2618
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2345
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:2357
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:2367 scd/app-openpgp.c:2375
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2469
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2529
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2543
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2546
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2603
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2653
+#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2768
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2844
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3134
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
 "kommando\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3359 scd/app-openpgp.c:3370
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-dinsig.c:526
+#: scd/app-dinsig.c:529
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr "|N|Initial PIN-kod"
 
-#: scd/scdaemon.c:106
+#: scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:116 sm/gpgsm.c:315
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#: scd/scdaemon.c:123 tools/gpgconf-comp.c:620
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:127
+#: scd/scdaemon.c:129
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:129
+#: scd/scdaemon.c:131
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:132
+#: scd/scdaemon.c:134
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:138
+#: scd/scdaemon.c:140
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
 msgstr ""
 
-#: scd/scdaemon.c:140
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:143
+#: scd/scdaemon.c:145
 #, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:256
+#: scd/scdaemon.c:258
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:258
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6930,16 +7090,16 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:736
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1090
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1102
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
@@ -6950,7 +7110,7 @@ msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: sm/call-agent.c:138
+#: sm/call-agent.c:137
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
@@ -6978,11 +7138,11 @@ msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
 msgid "chain"
 msgstr "kedja"
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
 msgid "shell"
 msgstr "skal"
 
@@ -7035,179 +7195,171 @@ msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1231 sm/certchain.c:1835 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:347 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/certchain.c:904
+#: sm/certchain.c:910
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-#: sm/certchain.c:914
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
-
-#: sm/certchain.c:919
+#: sm/certchain.c:925
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
-#: sm/certchain.c:924
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
-
-#: sm/certchain.c:926
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
-#: sm/certchain.c:932
+#: sm/certchain.c:938
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: sm/certchain.c:961 sm/certchain.c:1029
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
-#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:977 sm/certchain.c:1062
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:978 sm/certchain.c:1063
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:991
+#: sm/certchain.c:997
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:992
+#: sm/certchain.c:998
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:993
+#: sm/certchain.c:999
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:1035
+#: sm/certchain.c:1041
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
 
-#: sm/certchain.c:1044
+#: sm/certchain.c:1050
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
 
-#: sm/certchain.c:1081
+#: sm/certchain.c:1087
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1083
+#: sm/certchain.c:1089
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1084
+#: sm/certchain.c:1090
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1094
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "  (  signatur skapad "
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1095
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "  (certifikat skapat "
 
-#: sm/certchain.c:1092
+#: sm/certchain.c:1098
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "  (certifikat giltigt från "
 
-#: sm/certchain.c:1093
+#: sm/certchain.c:1099
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "  (     utfärdare giltig från "
 
-#: sm/certchain.c:1123
+#: sm/certchain.c:1129
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1132
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
-#: sm/certchain.c:1145
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:1151
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
-#: sm/certchain.c:1208
+#: sm/certchain.c:1214
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 "VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
-#: sm/certchain.c:1272
+#: sm/certchain.c:1278
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
 
-#: sm/certchain.c:1345
+#: sm/certchain.c:1351
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1414
+#: sm/certchain.c:1420
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
-#: sm/certchain.c:1427
+#: sm/certchain.c:1433
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1456 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: sm/certchain.c:1468
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: sm/certchain.c:1501
+#: sm/certchain.c:1507
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1532
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 
-#: sm/certchain.c:1583
+#: sm/certchain.c:1589
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
 
-#: sm/certchain.c:1623 sm/certchain.c:1906
+#: sm/certchain.c:1629 sm/certchain.c:1912
 msgid "certificate is good\n"
 msgstr "certifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1624
+#: sm/certchain.c:1630
 msgid "intermediate certificate is good\n"
 msgstr "tillfälligt certifikat är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1625
+#: sm/certchain.c:1631
 msgid "root certificate is good\n"
 msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1796
+#: sm/certchain.c:1802
 msgid "switching to chain model"
 msgstr "växlar till kedjemodell"
 
-#: sm/certchain.c:1805
+#: sm/certchain.c:1811
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
 msgstr "valideringsmodell använd: %s"
@@ -7230,27 +7382,23 @@ msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#: sm/certdump.c:154
-msgid "[none]"
-msgstr "[ingen]"
-
-#: sm/certdump.c:577 sm/certdump.c:622 sm/certdump.c:687 sm/certdump.c:745
+#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: sm/certdump.c:585 sm/certdump.c:630
+#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: sm/certdump.c:667 sm/certdump.c:723
+#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Fel - Inget namn]"
 
-#: sm/certdump.c:692 sm/certdump.c:751
+#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
-#: sm/certdump.c:961
+#: sm/certdump.c:948
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
@@ -7351,50 +7499,79 @@ msgid ""
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:122
+#: sm/certreqgen-ui.c:158
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
 msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:123
+#: sm/certreqgen-ui.c:159
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:124
+#: sm/certreqgen-ui.c:160
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
 msgstr "   (%d) Befintlig nyckel från kort\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:176
+#: sm/certreqgen-ui.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Ange notationen: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:210
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:212
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "inaktivera nyckel"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:276
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:177
+#: sm/certreqgen-ui.c:277
 #, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
 msgstr "   (%d) signering, kryptering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:178
+#: sm/certreqgen-ui.c:278
 #, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
 msgstr "   (%d) signering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:179
+#: sm/certreqgen-ui.c:279
 #, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
 msgstr "   (%d) kryptering\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:203
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
 msgstr "Ange ämnesnamn för X.509: "
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:207
+#: sm/certreqgen-ui.c:307
 msgid "No subject name given\n"
 msgstr "Inget ämnesnamn angivet\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:211
+#: sm/certreqgen-ui.c:311
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
@@ -7404,49 +7581,49 @@ msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#: sm/certreqgen-ui.c:220
+#: sm/certreqgen-ui.c:320
 #, c-format
 msgid "Invalid subject name `%s'\n"
 msgstr "Ogiltigt ämnesnamn \"%s\"\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:222
+#: sm/certreqgen-ui.c:322
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
 msgstr "20"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:234
+#: sm/certreqgen-ui.c:334
 msgid "Enter email addresses"
 msgstr "Ange e-postadresser"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:235
+#: sm/certreqgen-ui.c:335
 msgid " (end with an empty line):\n"
 msgstr " (avsluta med en tom rad):\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:239
+#: sm/certreqgen-ui.c:339
 msgid "Enter DNS names"
 msgstr "Ange DNS-namn"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:240 sm/certreqgen-ui.c:245
+#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
 msgstr " (valfritt: avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:244
+#: sm/certreqgen-ui.c:344
 msgid "Enter URIs"
 msgstr "Ange URI:er"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:271
+#: sm/certreqgen-ui.c:371
 msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
 msgstr "Parametrar som ska användas för denna certifikatbegäran:\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:289
+#: sm/certreqgen-ui.c:389
 msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
 msgstr "Skapar nu en certifikatbegäran.  Det kan ta en stund ...\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:298
+#: sm/certreqgen-ui.c:398
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
 "Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
 
-#: sm/certreqgen-ui.c:303
+#: sm/certreqgen-ui.c:403
 #, fuzzy
 msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr "resursproblem: out or core\n"
@@ -7459,163 +7636,163 @@ msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#: sm/delete.c:50 sm/delete.c:101
+#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:111 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
+#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:132
+#: sm/delete.c:143
 #, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: sm/delete.c:145
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-#: sm/delete.c:164
+#: sm/delete.c:175
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:333
+#: sm/encrypt.c:321
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:197
+#: sm/gpgsm.c:195
 msgid "list external keys"
 msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:199
+#: sm/gpgsm.c:197
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: sm/gpgsm.c:206
+#: sm/gpgsm.c:204
 msgid "import certificates"
 msgstr "importera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:207
+#: sm/gpgsm.c:205
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:209
+#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: sm/gpgsm.c:212
+#: sm/gpgsm.c:210
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:214
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:215
+#: sm/gpgsm.c:213
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: sm/gpgsm.c:230
+#: sm/gpgsm.c:228
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: sm/gpgsm.c:235
+#: sm/gpgsm.c:233
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:237
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:239
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: sm/gpgsm.c:244
+#: sm/gpgsm.c:242
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: sm/gpgsm.c:247
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
+#: sm/gpgsm.c:255
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:260
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-#: sm/gpgsm.c:272
+#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:283
+#: sm/gpgsm.c:281
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: sm/gpgsm.c:285
+#: sm/gpgsm.c:283
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv en serverlägeslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:290
+#: sm/gpgsm.c:288
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:292
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:297
+#: sm/gpgsm.c:295
 #, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: sm/gpgsm.c:300
+#: sm/gpgsm.c:298
 #, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: sm/gpgsm.c:310 tools/gpgconf-comp.c:745
+#: sm/gpgsm.c:308 tools/gpgconf-comp.c:745
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|SPEC|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:328
+#: sm/gpgsm.c:326
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:330
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:516
+#: sm/gpgsm.c:515
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: sm/gpgsm.c:519
+#: sm/gpgsm.c:518
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7625,80 +7802,85 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:611
+#: sm/gpgsm.c:610
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: sm/gpgsm.c:709
+#: sm/gpgsm.c:710
 #, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: kommer inte att kunna kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:720
+#: sm/gpgsm.c:721
 #, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
 msgstr "okänd valideringsmodell \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:771
+#: sm/gpgsm.c:772
 #, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
 msgstr "%s:%u: inget värdnamn angivet\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:790
+#: sm/gpgsm.c:791
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
 msgstr "%s:%u: lösenord angivet utan användare\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:811
+#: sm/gpgsm.c:812
 #, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
 msgstr "%s:%u: hoppar över denna rad\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1325
+#: sm/gpgsm.c:1342
 msgid "could not parse keyserver\n"
 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1406
+#: sm/gpgsm.c:1423
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1508
+#: sm/gpgsm.c:1523
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1546
+#: sm/gpgsm.c:1561
 #, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1717
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
-msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:1872
+#: sm/gpgsm.c:1892
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
 msgstr "ogiltigt kommando (det finns inget implicit kommando)\n"
 
-#: sm/import.c:109
+#: sm/import.c:111
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "totalt antal behandlade: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
+#: sm/import.c:229
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 
-#: sm/import.c:235
+#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
+
+#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
+#, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
+#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/import.c:548 tools/gpg-connect-agent.c:1329
+#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
@@ -7721,10 +7903,6 @@ msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
-#: sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
-
 #: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
@@ -7745,17 +7923,12 @@ msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
-#, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
-
 #: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-#: sm/keylist.c:623
+#: sm/keylist.c:642
 msgid "Error - "
 msgstr "Fel - "
 
@@ -7811,17 +7984,17 @@ msgstr ""
 "Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
 "signatur!"
 
-#: sm/sign.c:420
+#: sm/sign.c:441
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
 msgstr "hashalgoritm %d (%s) för signerare %d stöds inte; använder %s\n"
 
-#: sm/sign.c:433
+#: sm/sign.c:455
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
 msgstr "hashalgoritm som används för signerare %d: %s (%s)\n"
 
-#: sm/sign.c:483
+#: sm/sign.c:505
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
@@ -7857,7 +8030,7 @@ msgstr "      även känd som"
 msgid "This is a qualified signature\n"
 msgstr "Det här är en kvalificerad signatur\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:165
 msgid "quiet"
 msgstr "tyst"
 
@@ -7934,12 +8107,12 @@ msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2166
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2167
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2175
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2182
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
@@ -8085,55 +8258,55 @@ msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:61
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
-#: tools/gpgconf.c:62
+#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "check all programs"
 msgstr "kontrollera alla program"
 
-#: tools/gpgconf.c:63
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:64
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:65
+#: tools/gpgconf.c:66
 msgid "|COMPONENT|check options"
 msgstr "|KOMPONENT|kontrollera flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:67
+#: tools/gpgconf.c:68
 msgid "apply global default values"
 msgstr "tillämpa globala standardvärden"
 
-#: tools/gpgconf.c:69
+#: tools/gpgconf.c:70
 msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
 
-#: tools/gpgconf.c:71
+#: tools/gpgconf.c:72
 msgid "list global configuration file"
 msgstr "lista global konfigurationsfil"
 
-#: tools/gpgconf.c:73
+#: tools/gpgconf.c:74
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
 
-#: tools/gpgconf.c:78
+#: tools/gpgconf.c:79
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: tools/gpgconf.c:82
+#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#: tools/gpgconf.c:104
+#: tools/gpgconf.c:105
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:107
+#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -8141,19 +8314,19 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
 "Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:212 tools/gpgconf.c:277
+#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#: tools/gpgconf.c:214
+#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#: tools/gpgconf.c:223 tools/gpgconf.c:253
+#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#: tools/gpgconf.c:279
+#: tools/gpgconf.c:281
 msgid "No argument allowed"
 msgstr "Inget argument tillåts"
 
@@ -8339,6 +8512,33 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
 "Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
 
+#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#~ "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "Rapportera fel till "
+
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+
+#~ msgid "this command has not yet been implemented\n"
+#~ msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
+
+#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr ""
+#~ "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Admin PIN"
+#~ msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+
 #~ msgid "read options from file"
 #~ msgstr "läs inställningar från fil"