s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 758c311..5eec45e 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,7 +1,8 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
-#
-# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
+# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
+# Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
+# Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
 # ===================================================
 # This a completely revised and extended translation.
 #
 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
-# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
+# and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
 #
 # $Id$
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-08-01 13:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
-"Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
-"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
+"Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: agent/call-pinentry.c:243
+#, c-format
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalitet:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
+"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
+"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
+"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
+"man anger säkra lösenfraser."
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+"Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
+"sessionen"
 
-#: cipher/primegen.c:121
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+#: agent/call-pinentry.c:674
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
+"Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#: cipher/primegen.c:312
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
+msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
+msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
-
-# se förra kommentaren
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
+msgid "PIN too long"
+msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: agent/call-pinentry.c:752
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
-#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
-#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
-#: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:760
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:765
+msgid "PIN too short"
+msgstr "PIN-kod för kort"
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
+# MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
+#: agent/call-pinentry.c:777
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
+#: agent/call-pinentry.c:778
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
+#: agent/call-pinentry.c:814
+msgid "Passphrase"
+msgstr "Lösenfras"
 
-#: cipher/random.c:482
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
-
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
-#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
-#: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
-
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
-"få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
-"stark slumptalsgenerator!\n"
-"\n"
-"ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
-"\n"
-
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
-"det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
-"på entropin.\n"
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
-"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
-"(Behöver %d fler byte)\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:596
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:609
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
+msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:1662
+#, c-format
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1682
+#, c-format
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1732
+#, c-format
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1747
+#, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
+
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
+"Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
+"gpg-agents nyckellager"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2949
+#, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+#: agent/divert-scd.c:200
+msgid "Admin PIN"
+msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/divert-scd.c:212
+msgid "Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/divert-scd.c:287
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/divert-scd.c:289
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+#: agent/divert-scd.c:290
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr ""
+#: agent/divert-scd.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/divert-scd.c:297
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
-msgstr ""
+#: agent/divert-scd.c:298
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr ""
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
 #, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/app-openpgp.c:1901
-#, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
-msgstr ""
+#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+#: agent/genkey.c:167
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Ta den här ändå"
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
+msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
+msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
+
+#: agent/genkey.c:214
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
+msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
+
+#: agent/genkey.c:237
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
+"inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
+#: agent/genkey.c:253
+#, c-format
 msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
+#: agent/genkey.c:255
 #, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
+"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
+"0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
+
+#: agent/genkey.c:264
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ja, skydd behövs inte"
 
-#: g10/armor.c:320
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: agent/genkey.c:308
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ASCII-skal: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
-#: g10/armor.c:359
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
+#: agent/genkey.c:431
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
-#: g10/armor.c:370
-msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Flaggor:\n"
+" "
 
-#: g10/armor.c:381
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in server mode (foreground)"
+msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: g10/armor.c:433
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
+msgid "run in daemon mode (background)"
+msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: g10/armor.c:568
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "oväntat ASCII-skal:"
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
+msgid "verbose"
+msgstr "utförlig"
 
-# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:580
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "var något tystare"
 
-# överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
+msgid "sh-style command output"
+msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:777
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
+msgid "csh-style command output"
+msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: g10/armor.c:811
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
+#: tools/symcryptrun.c:167
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: g10/armor.c:819
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
+msgid "do not detach from the console"
+msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
-#, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
+#: agent/gpg-agent.c:133
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: g10/armor.c:843
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: g10/armor.c:847
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "fel i avslutande rad\n"
+#: agent/gpg-agent.c:136
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: g10/armor.c:1158
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:139
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: g10/armor.c:1163
-#, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
+msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: g10/armor.c:1167
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr ""
-"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
-"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
-"använts\n"
+#: agent/gpg-agent.c:143
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
-#, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "ignore requests to change the TTY"
+msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "ignore requests to change the X display"
+msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
+#: agent/gpg-agent.c:160
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
-#: g10/keygen.c:1448
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Vad väljer du? "
+#: agent/gpg-agent.c:173
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
+msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+# Antar att värdet inte ska översättas.
+#: agent/gpg-agent.c:175
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: g10/card-util.c:413
-#, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+#: agent/gpg-agent.c:177
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: g10/card-util.c:414
-#, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+#: agent/gpg-agent.c:178
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: g10/card-util.c:414
-#, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+#: agent/gpg-agent.c:180
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "inte behandlade"
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
+msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: g10/card-util.c:441
-msgid "forced"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:519
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:341
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/card-util.c:521
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:343
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
+"Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: g10/card-util.c:523
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
+#, c-format
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
+msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: g10/card-util.c:540
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/card-util.c:542
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:581
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
-msgid "Login data (account name): "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: g10/card-util.c:705
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:764
-msgid "Private DO data: "
-msgstr ""
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:774
+#: agent/gpg-agent.c:1463
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
-#: g10/card-util.c:794
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "uppdaterat inställningar"
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 
-#: g10/card-util.c:802
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+# Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#: g10/card-util.c:811
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
+#, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:832
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr ""
-
-#: g10/card-util.c:846
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:867
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/card-util.c:890
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
-
-#: g10/card-util.c:938
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:939
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
-
-#: g10/card-util.c:948
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/card-util.c:1033
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
+#, c-format
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
+#, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1075
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
+#, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
-msgstr ""
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1600
+#, c-format
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
+#, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
-#, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1752
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1757
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Felaktigt val.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1777
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1782
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
-#, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
+#, c-format
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
-#, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
+#, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
-#, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: agent/gpg-agent.c:2173
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
-msgid "quit this menu"
-msgstr "avsluta denna meny"
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: g10/card-util.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
-msgid "show this help"
-msgstr "visa denna hjälp"
+# KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
+#: agent/preset-passphrase.c:98
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr ""
+"Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1324
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#: agent/preset-passphrase.c:101
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
+"Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: g10/card-util.c:1327
-msgid "change card holder's name"
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
 
-#: g10/card-util.c:1328
-msgid "change URL to retrieve key"
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
+#: agent/protect-tool.c:163
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:165
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
+"Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "ändra utgångsdatum"
+#: agent/protect-tool.c:1151
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1331
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: agent/protect-tool.c:1156
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: g10/card-util.c:1332
-msgid "change card holder's sex"
+#: agent/protect-tool.c:1162
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: g10/card-util.c:1333
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
-
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
+#: agent/protect-tool.c:1167
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
 msgstr ""
+"Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
+"behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: g10/card-util.c:1335
-#, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Lösenfras:"
 
-#: g10/card-util.c:1336
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
 
-#: g10/card-util.c:1337
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
+#, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
-msgid "Command> "
-msgstr "Kommando> "
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
+#, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1495
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
+#, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
+#, c-format
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
+msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:185
+#, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
+#: agent/trustlist.c:229
+#, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/cardglue.c:416
-#, fuzzy
-msgid "card reader not available\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
+#, c-format
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
+msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
+#, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: g10/cardglue.c:446
-#, fuzzy, c-format
-msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
+msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
-#: g10/cardglue.c:573
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
+"användarcertifikat?"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
 #, c-format
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
+"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeravtrycket:%%0A  %s"
 
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Correct"
+msgstr "Korrekt"
 
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter New Admin PIN: "
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter New PIN: "
+#: agent/findkey.c:156
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
+"Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
+"nu."
 
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
+#: agent/findkey.c:172
+#, c-format
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
+"Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
+"den nu."
 
-#: g10/cardglue.c:920
-msgid "Enter PIN: "
-msgstr ""
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "ändra lösenfras"
 
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: agent/findkey.c:194
+msgid "I'll change it later"
+msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
+#, c-format
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
-
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
-#: g10/revoke.c:228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
+#, c-format
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
+#: common/exechelp.c:819
+#, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
-#, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
+#, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
+#: common/exechelp.c:870
+#, c-format
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: g10/delkey.c:155
-#, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
+#: common/exechelp.c:883
+#, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: common/http.c:1674
 #, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "raderat information om ägartillit\n"
+#: common/http.c:1718
+msgid "host not found"
+msgstr "värden hittades inte"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: common/simple-pwquery.c:338
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:406
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
+#: common/simple-pwquery.c:416
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: g10/encode.c:218
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/encode.c:231
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "problem med agenten\n"
+
+#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
+#: common/sysutils.c:200
 #, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
+# Extension är vad? FIXME
+#: common/sysutils.c:232
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:456
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
-"pgp2-läge\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
+msgid "yes"
+msgstr "ja"
 
-#: g10/encode.c:480
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "läser från \"%s\"\n"
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
+msgid "yY"
+msgstr "jJ"
 
-#: g10/encode.c:508
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
+msgid "no"
+msgstr "nej"
 
-#: g10/encode.c:518
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
+msgid "nN"
+msgstr "nN"
 
-#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
-"inställningar\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:76
+msgid "quit"
+msgstr "avsluta"
 
-#: g10/encode.c:715
-#, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
-"inställningar\n"
+#: common/yesno.c:79
+msgid "qQ"
+msgstr "aA"
 
-#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "okay|okay"
+msgstr "okay|okej|ok"
 
-#: g10/encode.c:812
-#, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:115
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr "avbryt|stoppa"
+
+#: common/yesno.c:116
+msgid "oO"
+msgstr "oO"
+
+#: common/yesno.c:117
+msgid "cC"
+msgstr "aAsS"
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
+#: common/miscellaneous.c:77
 #, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: common/miscellaneous.c:80
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
-"i den symmetriska krypteringen.\n"
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
+#: common/asshelp.c:306
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
 
-# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:317
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
 msgstr ""
-"anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
-"inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:347
+#: common/audit.c:481
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "importera certifikat"
 
-#: g10/exec.c:425
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "importera certifikat"
 
-#: g10/exec.c:428
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:513
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
+#: common/audit.c:718
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
 
-#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+#: common/audit.c:725
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "rotcertifikatet saknas"
 
-#: g10/exec.c:539
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+#: common/audit.c:751
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr "Datakryptering lyckades"
 
-#: g10/exec.c:555
-#, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
+msgid "Data available"
+msgstr "Data tillgängligt"
+
+#: common/audit.c:759
+msgid "Session key created"
+msgstr "Sessionsnyckel skapad"
 
-#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
+#: common/audit.c:764
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "algoritm: %s"
 
-#: g10/exec.c:613
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#: g10/export.c:61
-#, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+#: common/audit.c:770
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "verkar inte vara krypterat"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+#: common/audit.c:776
+msgid "Number of recipients"
+msgstr "Antal mottagare"
 
-#: g10/export.c:65
-#, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+#: common/audit.c:784
+#, c-format
+msgid "Recipient %d"
+msgstr "Mottagare %d"
 
-#: g10/export.c:67
-#, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+#: common/audit.c:812
+msgid "Data signing succeeded"
+msgstr "Datasignering lyckades"
 
-#: g10/export.c:69
-#, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+#: common/audit.c:832
+msgid "Data decryption succeeded"
+msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+#: common/audit.c:857
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "Datavalidering lyckades"
 
-#: g10/export.c:325
-#, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: common/audit.c:866
+msgid "Signature available"
+msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-#: g10/export.c:354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
+#: common/audit.c:871
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
 
-#: g10/export.c:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
+#: common/audit.c:876
+#, c-format
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
 
-#: g10/export.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+#: common/audit.c:891
+#, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Signatur %d"
 
-#: g10/export.c:521
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+#: common/audit.c:907
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
 
-#: g10/export.c:544
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+#: common/audit.c:918
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
 
-#: g10/export.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
-msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
 
-#: g10/export.c:598
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
 
-#: g10/gpg.c:375
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
+#: common/audit.c:947
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
 
-#: g10/gpg.c:377
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
+#: common/audit.c:967
+msgid "Included certificates"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
 
-#: g10/gpg.c:378
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+#: common/audit.c:1026
+msgid "No audit log entries."
+msgstr "Inga poster i granskningslogg."
 
-#: g10/gpg.c:379
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "skapa signatur i en separat fil"
+#: common/audit.c:1075
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Okänd åtgärd"
 
-#: g10/gpg.c:380
-msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptera data"
+#: common/audit.c:1093
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr "Gpg-Agent användbar"
 
-#: g10/gpg.c:382
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "endast symmetrisk kryptering"
+#: common/audit.c:1103
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr "Dirmngr användbar"
 
-# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:384
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptera data (standard)"
+#: common/audit.c:1139
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 
-#: g10/gpg.c:386
-msgid "verify a signature"
-msgstr "verifiera en signatur"
+#: common/helpfile.c:80
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "ignorerar skräprad"
 
-#: g10/gpg.c:388
-msgid "list keys"
-msgstr "visa en lista på nycklar"
+#: common/gettime.c:503
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
+#: g10/armor.c:379
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:391
-#, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
+#: g10/armor.c:418
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
+#: g10/armor.c:429
+msgid "armor header: "
+msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/gpg.c:393
-msgid "list secret keys"
-msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
+#: g10/armor.c:442
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+#: g10/armor.c:455
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
+#: g10/armor.c:508
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
+#: g10/armor.c:643
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "oväntat skal: "
 
-#: g10/gpg.c:398
-msgid "sign a key"
-msgstr "signera en nyckel"
+# rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
+#: g10/armor.c:655
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
-#: g10/gpg.c:399
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "signera en nyckel lokalt"
+# överhoppad eller hoppades över?
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signera eller redigera en nyckel"
+# CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
+#: g10/armor.c:852
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generera ett spärrcertifikat"
+#: g10/armor.c:886
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/gpg.c:403
-msgid "export keys"
-msgstr "exportera nycklar"
+#: g10/armor.c:894
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/gpg.c:404
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
+#, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/gpg.c:405
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
+#: g10/armor.c:918
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/gpg.c:407
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
+#: g10/armor.c:922
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/gpg.c:409
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
+#: g10/armor.c:1233
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/gpg.c:413
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "importera/slå ihop nycklar"
+#: g10/armor.c:1238
+#, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/gpg.c:416
-msgid "print the card status"
+#: g10/armor.c:1242
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
+"detta\n"
+"beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
+"använts\n"
 
-#: g10/gpg.c:417
-msgid "change data on a card"
+#: g10/build-packet.c:976
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
+"sluta med ett \"'=\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:418
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:988
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "update the trust database"
-msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+#: g10/build-packet.c:994
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 
-#: g10/gpg.c:433
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
+#: g10/build-packet.c:1012
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/gpg.c:439
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
+msgid "not human readable"
+msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/gpg.c:441
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:452
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
+#: g10/card-util.c:90
+#, c-format
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/gpg.c:453
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/gpg.c:458
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
+#: g10/card-util.c:106
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/gpg.c:472
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "utförlig"
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/gpg.c:485
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "gör inga ändringar"
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
+msgid "[not set]"
+msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/gpg.c:486
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "Fråga före ersättning"
+#: g10/card-util.c:509
+msgid "male"
+msgstr "man"
 
-#: g10/gpg.c:527
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:510
+msgid "female"
+msgstr "kvinna"
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:510
+msgid "unspecified"
+msgstr "ej angiven"
 
-# inställningar istället för flaggor?
-# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:556
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
+#: g10/card-util.c:537
+msgid "not forced"
+msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/gpg.c:559
-msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"Exempel:\n"
-"\n"
-"-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
-"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
-"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
-"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
-"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
+#: g10/card-util.c:537
+msgid "forced"
+msgstr "tvingad"
 
-#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-"Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
+#: g10/card-util.c:628
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/gpg.c:774
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#: g10/card-util.c:630
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:777
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
-"vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
+#: g10/card-util.c:632
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/gpg.c:788
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Stödda algoritmer:\n"
+#: g10/card-util.c:649
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/gpg.c:791
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "öppen nyckel: "
+#: g10/card-util.c:651
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Chiffer: "
+#: g10/card-util.c:669
+#, c-format
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/gpg.c:803
-msgid "Hash: "
-msgstr "Kontrollsumma: "
+#: g10/card-util.c:690
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
-msgid "Compression: "
-msgstr "Komprimering: "
+#: g10/card-util.c:698
+#, c-format
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/gpg.c:892
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "användning: gpg [flaggor] "
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1040
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "motstridiga kommandon\n"
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
+#, c-format
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-# Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1058
+#: g10/card-util.c:836
 #, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+#: g10/card-util.c:863
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/gpg.c:1258
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+#: g10/card-util.c:873
+#, c-format
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
+#: g10/card-util.c:909
+msgid "Private DO data: "
+msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/gpg.c:1267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:919
+#, c-format
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/gpg.c:1270
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1002
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/gpg.c:1273
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1010
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1019
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1041
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/gpg.c:1285
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1055
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1077
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/gpg.c:1294
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1100
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1297
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1150
+#, c-format
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1151
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/gpg.c:1531
-msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1164
+#, c-format
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1533
-msgid "show policy URLs during signature listings"
+#: g10/card-util.c:1251
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1537
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1541
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/gpg.c:1543
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/gpg.c:1545
-msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
 
-#: g10/gpg.c:1547
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1549
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1551
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
+#: g10/card-util.c:1361
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/card-util.c:1375
 #, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/gpg.c:1920
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
+#: g10/card-util.c:1378
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/gpg.c:1962
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
+"Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
+"   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
+"Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/gpg.c:1966
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
+#: g10/card-util.c:1446
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/gpg.c:1973
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
+msgid "   (3) Authentication key\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/card-util.c:1553
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
-#, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/card-util.c:1597
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/gpg.c:2488
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1602
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2491
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/card-util.c:1607
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/gpg.c:2498
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2501
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
+msgid "quit this menu"
+msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/gpg.c:2508
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1681
+msgid "show admin commands"
+msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/gpg.c:2511
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
+msgid "show this help"
+msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/gpg.c:2518
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1684
+msgid "list all available data"
+msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/gpg.c:2521
-#, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "felaktiga importinställningar\n"
+#: g10/card-util.c:1687
+msgid "change card holder's name"
+msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/gpg.c:2529
-msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1688
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:2531
-msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1689
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
+msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/gpg.c:2533
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+#: g10/card-util.c:1690
+msgid "change the login name"
+msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
-#: g10/gpg.c:2535
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/card-util.c:1691
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/gpg.c:2539
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1692
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/gpg.c:2541
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/card-util.c:1693
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
+# den låter skum
+#: g10/card-util.c:1694
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/gpg.c:2545
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1695
+msgid "generate new keys"
+msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:2547
-msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1696
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/gpg.c:2549
-msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+#: g10/card-util.c:1697
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
+
+#: g10/card-util.c:1698
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
+msgid "Command> "
+msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/gpg.c:2559
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
+#: g10/card-util.c:1861
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/gpg.c:2566
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
+#: g10/card-util.c:1892
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/gpg.c:2729
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
+#: g10/card-util.c:1894
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2732
-msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
-# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2803
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
-#: g10/gpg.c:2807
+# se förra kommentaren
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2816
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
+#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2819
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
-
-#: g10/gpg.c:2826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2841
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2855
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr ""
-"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
-"i --pgp2-läge\n"
+#: g10/delkey.c:133
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2861
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
+#: g10/delkey.c:145
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 
-#: g10/gpg.c:2867
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
-msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
+#: g10/delkey.c:153
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
-# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2880
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr ""
-"för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
+#: g10/delkey.c:163
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/delkey.c:173
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/delkey.c:204
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/delkey.c:206
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2965
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2980
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
+#: g10/encode.c:232
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2982
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
+#: g10/encode.c:246
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "använder %s-chiffer\n"
 
-# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:2984
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2986
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2988
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+#: g10/encode.c:485
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
-
-# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:2991
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
-
-#: g10/gpg.c:2995
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+"du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
+"pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3002
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
+#: g10/encode.c:510
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3011
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/encode.c:541
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3015
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/encode.c:559
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/gpg.c:3052
+#: g10/encode.c:751
 #, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/gpg.c:3099
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+#: g10/encode.c:848
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr ""
-"du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+# I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
+#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
-
-#: g10/gpg.c:3230
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnamn]"
+"VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
+"i det symmetriska chiffret.\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnamn]"
+#: g10/encr-data.c:145
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/gpg.c:3239
-#, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+#: g10/exec.c:57
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/gpg.c:3249
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnamn]"
+# Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
+#: g10/exec.c:308
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
+"inställningsfilen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3262
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/exec.c:338
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
+msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/gpg.c:3264
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/exec.c:416
+#, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#: g10/exec.c:419
+#, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3285
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnamn]"
+#: g10/exec.c:510
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3298
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/gpg.c:3313
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
+#: g10/exec.c:536
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3315
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/exec.c:553
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3318
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3338
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3347
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnamn]"
+#: g10/export.c:61
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
 
-#: g10/gpg.c:3372
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnamn]"
+#: g10/export.c:63
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 
-#: g10/gpg.c:3380
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key användaridentitet"
+#: g10/export.c:65
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-#: g10/gpg.c:3384
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+#: g10/export.c:67
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-#: g10/gpg.c:3405
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+#: g10/export.c:69
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/gpg.c:3476
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
+#: g10/export.c:71
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/gpg.c:3518
-#, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/export.c:73
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
 
-#: g10/gpg.c:3520
-#, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/export.c:338
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/export.c:367
 #, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/gpg.c:3533
+#: g10/export.c:375
 #, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/gpg.c:3543
+#: g10/export.c:386
 #, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-#: g10/gpg.c:3594
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
+#: g10/export.c:537
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-#: g10/gpg.c:3602
+#: g10/export.c:560
 #, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/export.c:584
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
-
-#: g10/gpg.c:3812
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnamn]"
-
-#: g10/gpg.c:3816
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
-
-#: g10/gpg.c:4120
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
-
-#: g10/gpg.c:4122
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/gpg.c:4155
-#, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/export.c:633
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
 #: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
+msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
 #: g10/getkey.c:175
-#, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
-#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
-#: g10/getkey.c:999
+#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1826
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/getkey.c:1118
+#, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1120
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Inget fingeravtryck"
+
+#: g10/getkey.c:1930
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
+"Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
+#, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr ""
-"det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
-"- hoppar över\n"
+msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2611
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/getkey.c:2759
+#, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
+msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2658
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/getkey.c:2806
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
-
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "var något tystare"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
-# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
-# Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
+msgid "encrypt data"
+msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
-msgstr ""
-"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
-"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
-"nätet av certifikat."
+# gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
-"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
-"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
-"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
+msgid "verify a signature"
+msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
+msgid "list keys"
+msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:386
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
-"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
+msgid "list secret keys"
+msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
-"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
-"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
-"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+#: g10/gpg.c:393
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
+#: g10/gpg.c:394
+msgid "sign a key"
+msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N  för att ändra namnet.\n"
-"C  för att ändra kommentaren.\n"
-"E  för att ändra e-postadressen.\n"
-"O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
-"Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
-
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
-
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
-"nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
-"andra att\n"
-"få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
-"\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
-"kontrolleratnyckeln.\n"
-"\n"
-"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
-"det\n"
-"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
-"användbartför\n"
-"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
-"pseudonym.\n"
-"\n"
-"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
-"att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
-"nyckeln\n"
-"    mot en fotolegitimation.\n"
-"\n"
-"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
-"nyckelinnehavaren\n"
-"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
-"identitetsdokument\n"
-"a\n"
-"    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
-"(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
-"\n"
-"Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
-"Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
-"betyder när du signerar andras nycklar.\n"
-"\n"
-"Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
+#: g10/gpg.c:396
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-# felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:186
-#, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
+#: g10/gpg.c:398
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
-"Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
+#: g10/gpg.c:400
+msgid "export keys"
+msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
-"ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
-"en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
-"certifierad av denna nyckel."
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
-"motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
-"vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
-"en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-"Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
-"din nyckelring."
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-# borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
-"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
-"och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-"mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
-"ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
-
-#: g10/helptext.c:223
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
-"valda)\n"
-"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
-"påverkade\n"
-"egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
-
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
-
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
-
-# # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
-
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
-
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
-"(som anges i hakparenteser) att användas."
+#: g10/gpg.c:411
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
-"har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
-"  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
-"personer\n"
-"     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
-"  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
-"     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
-"  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
-"     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
-"  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
-"     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
-"     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
-"     är ogiltig.\n"
-
-#: g10/helptext.c:272
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
-"och koncis.\n"
-"En tom rad avslutar texten.\n"
+#: g10/gpg.c:414
+msgid "print the card status"
+msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
+#: g10/gpg.c:415
+msgid "change data on a card"
+msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/helptext.c:295
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
+#: g10/gpg.c:416
+msgid "change a card's PIN"
+msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/import.c:96
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:425
+msgid "update the trust database"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/import.c:98
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:432
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
+msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
+msgid "run in server mode"
+msgstr "kör i serverläge"
+
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
+
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
 #, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
+msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
 #, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
+msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/import.c:104
-msgid "only accept updates to existing keys"
+#: g10/gpg.c:458
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
+msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
+
+#: g10/gpg.c:464
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
+
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
+
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "gör inga ändringar"
+
+#: g10/gpg.c:498
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "fråga innan överskrivning"
+
+#: g10/gpg.c:550
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
+msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
+
+# inställningar istället för flaggor?
+# Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
+"@\n"
+"(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/import.c:106
-#, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Exempel:\n"
+"\n"
+"-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
+"--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
+"--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
+"--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
+"--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/import.c:108
-msgid "remove as much as possible from key after import"
+#: g10/gpg.c:830
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+# Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
+#: g10/gpg.c:833
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
+"standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/import.c:266
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/import.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+#: g10/gpg.c:847
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/import.c:292
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/import.c:294
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+#: g10/gpg.c:861
+msgid "Hash: "
+msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
+msgid "Compression: "
+msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/import.c:299
-#, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                      importerade: %lu"
+#: g10/gpg.c:938
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/import.c:305
-#, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
-#: g10/import.c:307
+# Vad betyder detta?
+#: g10/gpg.c:1143
 #, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:309
+#: g10/gpg.c:1340
 #, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:311
+#: g10/gpg.c:1343
 #, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:313
+#: g10/gpg.c:1346
 #, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:315
+#: g10/gpg.c:1352
 #, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:317
+#: g10/gpg.c:1355
 #, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:319
+# Extension är vad? FIXME
+#: g10/gpg.c:1358
 #, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:321
+#: g10/gpg.c:1364
 #, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:323
-#, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
-
-#: g10/import.c:325
-#, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:566
+#: g10/gpg.c:1367
 #, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
+"s\"\n"
 
-#. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
-#. only split up to allow printing of a common prefix.
-#: g10/import.c:570
-#, fuzzy
-msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
-
-#: g10/import.c:607
+#: g10/gpg.c:1370
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:619
-#, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
-
-#: g10/import.c:631
+#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:644
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+#: g10/gpg.c:1379
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
+"\"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:646
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+#: g10/gpg.c:1382
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:670
+#: g10/gpg.c:1561
 #, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr ""
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+#: g10/gpg.c:1660
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-# Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:749
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
+#: g10/gpg.c:1662
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-# vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:764
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
+#: g10/gpg.c:1664
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/import.c:770
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
+#: g10/gpg.c:1666
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/import.c:772
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
+#: g10/gpg.c:1670
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1672
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/import.c:788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
+#: g10/gpg.c:1674
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/import.c:797
+#: g10/gpg.c:1676
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1678
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1680
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1682
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
+
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/import.c:802 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
+#: g10/gpg.c:1935
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "skriver till \"%s\"\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
-#: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-# fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:825
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/import.c:849
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
+#: g10/gpg.c:2602
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+#: g10/gpg.c:2637
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/import.c:911
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
+#: g10/gpg.c:2640
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/import.c:914
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/gpg.c:2647
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/import.c:917
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
+#: g10/gpg.c:2650
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/import.c:920
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/gpg.c:2657
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/import.c:923
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
+#: g10/gpg.c:2660
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/import.c:926
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
+#: g10/gpg.c:2667
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/import.c:929
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/gpg.c:2670
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/import.c:932
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
+#: g10/gpg.c:2678
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:935
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/gpg.c:2680
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:938
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
+#: g10/gpg.c:2682
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:961
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
+#: g10/gpg.c:2684
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
+msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1124
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
-"över den\n"
+#: g10/gpg.c:2688
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
+msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1135
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:2690
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
-#, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2692
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1163
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
+#: g10/gpg.c:2694
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1193
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/gpg.c:2696
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
-#: g10/import.c:1203
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2698
+msgid "validate signatures with PKA data"
+msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/import.c:1233
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
-"spärrcertifikatet\n"
+#: g10/gpg.c:2700
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/import.c:1276
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
+#: g10/gpg.c:2707
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/import.c:1308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+#: g10/gpg.c:2710
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/import.c:1374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
+#: g10/gpg.c:2717
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-# fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1389
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
-"\"\n"
+#: g10/gpg.c:2903
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/import.c:1391
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:2906
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/import.c:1409
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+# Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
+#: g10/gpg.c:3008
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/import.c:1422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+#: g10/gpg.c:3017
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/import.c:1437
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
+#: g10/gpg.c:3020
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/import.c:1459
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
+#: g10/gpg.c:3035
+#, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/import.c:1472
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
+#: g10/gpg.c:3049
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
+"i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/import.c:1487
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
+#: g10/gpg.c:3055
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/import.c:1529
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
+#: g10/gpg.c:3061
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/import.c:1550
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
+# IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
+#: g10/gpg.c:3074
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/import.c:1577
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/import.c:1587
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-# nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
+#: g10/gpg.c:3153
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/import.c:1618
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
-"signaturen\n"
+#: g10/gpg.c:3159
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
-# nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1626
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
+# antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:3174
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
-#: g10/import.c:1726
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+# antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
+#: g10/gpg.c:3176
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
+
+# Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
+#: g10/gpg.c:3178
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
+
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:3180
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
-"nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
+"ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/import.c:1788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
+# Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
+#: g10/gpg.c:3182
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
-#: g10/import.c:1802
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
+# S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
+#: g10/gpg.c:3185
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/import.c:1861
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
+#: g10/gpg.c:3189
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/import.c:1895
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
+#: g10/gpg.c:3196
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
-#: g10/import.c:2284
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+# Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
+#: g10/gpg.c:3200
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/import.c:2292
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: g10/gpg.c:3204
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/import.c:2294
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
+#: g10/gpg.c:3208
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/keydb.c:168
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
+#: g10/gpg.c:3288
 #, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+#: g10/gpg.c:3293
+#, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/keydb.c:698
+#: g10/gpg.c:3298
 #, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr ""
+"du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:266
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[spärrad]"
+#: g10/gpg.c:3384
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:267
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[egensignatur]"
+#: g10/gpg.c:3395
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 felaktig signatur\n"
+#: g10/gpg.c:3416
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
+#: g10/gpg.c:3423
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3425
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+#: g10/gpg.c:3435
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
+#: g10/gpg.c:3448
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+#: g10/gpg.c:3450
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/gpg.c:3453
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:357
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
+#: g10/gpg.c:3471
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:359
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
+#: g10/gpg.c:3484
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
+#: g10/gpg.c:3499
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3501
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
+
+#: g10/gpg.c:3504
+#, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
-"Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
-"när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
-"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
-"källor...)?\n"
-"\n"
+"du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
+#: g10/gpg.c:3524
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
+#: g10/gpg.c:3533
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:439
-msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:3558
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/keyedit.c:455
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:3566
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3570
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key användaridentitet"
+
+#: g10/gpg.c:3591
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
+#: g10/gpg.c:3685
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kan inte signera.\n"
+#: g10/gpg.c:3687
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:683
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
+#: g10/gpg.c:3759
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:685
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+#: g10/gpg.c:3767
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
+
+#: g10/gpg.c:3972
+msgid "[filename]"
+msgstr "[filnamn]"
+
+#: g10/gpg.c:3976
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4290
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4292
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
+
+#: g10/gpg.c:4325
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
+
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
+msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
+
+# Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
+# Kommandot är avsett att användas i "near online system".
+# Krav från RIPE.
+#: g10/gpgv.c:76
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
+
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
+
+#: g10/gpgv.c:117
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
+
+#: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Egensignaturen på \"%s\"\n"
-"är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
+"Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
+"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
-msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
+#: g10/helptext.c:72
+msgid "No help available"
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
-"har gått ut.\n"
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/keyedit.c:734
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
-"n) "
+#: g10/import.c:94
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
+
+#: g10/import.c:100
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
+
+#: g10/import.c:102
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
+
+#: g10/import.c:106
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
-"är en lokal signatur.\n"
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+#: g10/import.c:278
+#, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:780
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
+#: g10/import.c:295
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
-#, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+#: g10/import.c:297
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
+#: g10/import.c:300
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:810
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/keyedit.c:825
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr ""
-"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+#: g10/import.c:312
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:889
-msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
-msgstr ""
-"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
-"läge\n"
+#: g10/import.c:314
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:891
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
+#: g10/import.c:316
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
-msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
-msgstr ""
-"Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
-"personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr ""
-"     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:923
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:925
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
+#: g10/import.c:326
 #, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
-#, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
+#: g10/import.c:328
+#, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:569
+#, c-format
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
-"med din nyckel: \""
+"VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
+"algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
-#, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Detta kommer att bli en egensignatur\n"
+#: g10/import.c:610
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:970
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
-"\n"
+#: g10/import.c:625
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:978
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
-"\n"
+#: g10/import.c:637
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:988
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
-"\n"
+#: g10/import.c:650
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:995
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+#: g10/import.c:652
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
-"\n"
+"och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
+"med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
+#: g10/import.c:676
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
+"du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1007
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
+#, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1012
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
+# Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
+#: g10/import.c:758
+#, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera? "
+# vad innebär fnutten i slutet?
+#: g10/import.c:773
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
-#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
+#: g10/import.c:779
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:781
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
+#, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#: g10/import.c:797
+#, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
+#: g10/import.c:806
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
+#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
-msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
-"\n"
+# fixme: I appended the %s -wk
+#: g10/import.c:834
+#, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
+#: g10/import.c:858
+#, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"\n"
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
+#, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1273
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+#: g10/import.c:920
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
-msgid "save and quit"
-msgstr "spara och avsluta"
+#: g10/import.c:923
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "visa fingeravtryck"
+#: g10/import.c:926
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
+#: g10/import.c:929
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
-msgid "select user ID N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+#: g10/import.c:932
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "välj användaridentitet N"
+#: g10/import.c:935
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "återkalla signaturer"
+#: g10/import.c:938
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:941
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signera nyckeln lokalt"
+#: g10/import.c:944
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+#: g10/import.c:947
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1381
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:971
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1385
-msgid "add a user ID"
-msgstr "lägg till en användaridentitet"
+#: g10/import.c:1143
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1387
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
+#: g10/import.c:1154
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "ta bort en användaridentitet"
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
-#, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
+#: g10/import.c:1182
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:1212
+#, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1400
-msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:1222
+#, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/import.c:1254
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-#, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "ta bort en undernyckel"
+#: g10/import.c:1297
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1408
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "lägg till en spärrnyckel"
+#: g10/import.c:1329
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1410
-#, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+#: g10/import.c:1398
+#, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
-#, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+# fixme: I appended the %s -wk
+#: g10/import.c:1413
+#, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
+"användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1414
-#, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
+#: g10/import.c:1415
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
+#: g10/import.c:1433
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
+#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
+#, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
+#: g10/import.c:1446
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+#: g10/import.c:1461
+#, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
-msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
+#: g10/import.c:1483
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-#, fuzzy
-msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+#: g10/import.c:1496
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1432
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "ändra lösenmening"
+#: g10/import.c:1511
+#, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-# originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1436
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+#: g10/import.c:1555
+#, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+#: g10/import.c:1576
+#, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "spärra en användaridentitet"
+#: g10/import.c:1603
+#, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "spärra en undernyckel"
+#: g10/import.c:1613
+#, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "aktivera en nyckel"
+# nyckeln eller certifikatet??
+#: g10/import.c:1630
+#, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "stäng av en nyckel"
+#: g10/import.c:1644
+#, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
-#, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "visa foto-ID"
+# nyckeln eller klassen?
+#: g10/import.c:1652
+#, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1450
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+#: g10/import.c:1781
+#, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr ""
+"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
+
+#: g10/import.c:1843
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
+
+#: g10/import.c:1857
+#, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
+
+#: g10/import.c:1916
+#, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
+
+#: g10/import.c:1950
+#, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
+
+#: g10/import.c:2351
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr ""
+"OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
+
+#: g10/import.c:2359
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
+
+#: g10/import.c:2361
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
+
+#: g10/keydb.c:181
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:187
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
+#, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:719
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:265
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[spärr]"
+
+#: g10/keyedit.c:266
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[självsignatur]"
+
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 felaktig signatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
+"korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
+"undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
+
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
+
+#: g10/keyedit.c:438
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+"Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
+"Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
+"skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:454
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+"Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:598
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
+
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1789
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Kan inte signera.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:626
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
+
+#: g10/keyedit.c:654
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
+
+#: g10/keyedit.c:682
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
+
+#: g10/keyedit.c:684
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Signera den? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:706
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Självsignaturen på \"%s\"\n"
+"är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:715
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:729
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
+"har gått ut.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:733
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr ""
+"Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
+"n) "
+
+#: g10/keyedit.c:754
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
+"är en lokal signatur.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:758
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:779
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:782
+#, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:787
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:809
+#, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:824
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
+
+#: g10/keyedit.c:842
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:848
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+"Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
+
+#: g10/keyedit.c:888
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
+"läge\n"
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:915
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
+"personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:920
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:932
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
+
+#: g10/keyedit.c:956
+#, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
+"med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
+
+#: g10/keyedit.c:963
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:969
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:977
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:987
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:994
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1001
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1006
+msgid "I have checked this key casually.\n"
+msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1011
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1021
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1131
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+"Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
+"att ändra.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1186
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1192
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
+
+#: g10/keyedit.c:1212
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1215
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1296
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "save and quit"
+msgstr "spara och avsluta"
+
+#: g10/keyedit.c:1385
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "select user ID N"
+msgstr "välj användaridentiteten N"
+
+#: g10/keyedit.c:1389
+msgid "select subkey N"
+msgstr "välj undernyckel N"
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+msgid "check signatures"
+msgstr "kontrollera signaturer"
+
+#: g10/keyedit.c:1395
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+"signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
+
+#: g10/keyedit.c:1400
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
+
+#: g10/keyedit.c:1402
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
+
+#: g10/keyedit.c:1404
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
+
+#: g10/keyedit.c:1408
+msgid "add a user ID"
+msgstr "lägg till en användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:1410
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "lägg till ett foto-id"
+
+#: g10/keyedit.c:1412
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+msgid "add a subkey"
+msgstr "lägg till en undernyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1421
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
+
+#: g10/keyedit.c:1423
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
+
+#: g10/keyedit.c:1425
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
+
+#: g10/keyedit.c:1429
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "ta bort valda undernycklar"
+
+#: g10/keyedit.c:1431
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "lägg till en spärrnyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1435
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
+
+#: g10/keyedit.c:1439
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
+
+#: g10/keyedit.c:1442
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "lista inställningar (expertläge)"
+
+#: g10/keyedit.c:1444
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "lista inställningar (utförligt)"
+
+#: g10/keyedit.c:1446
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr ""
+"ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1455
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "ändra lösenfrasen"
+
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/keyedit.c:1459
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
+
+#: g10/keyedit.c:1461
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1463
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "spärra valda användaridentiteter"
+
+#: g10/keyedit.c:1468
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
+
+#: g10/keyedit.c:1469
+msgid "enable key"
+msgstr "aktivera nyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1470
+msgid "disable key"
+msgstr "inaktivera nyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:1471
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "visa valda foto-id:n"
+
+#: g10/keyedit.c:1473
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
+msgstr ""
+"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
+"signaturer från nyckeln"
+
+#: g10/keyedit.c:1475
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+msgstr ""
+"komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
+"nyckeln"
+
+#: g10/keyedit.c:1599
+#, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1617
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1700
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1708
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1727
+msgid ""
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+msgstr ""
+"* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
+"signaturer\n"
+"  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1777
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Nyckeln är spärrad."
+
+#: g10/keyedit.c:1796
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1803
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1812
+#, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1835
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1859
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1861
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1862
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
+
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:1927
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1955
+msgid "Command expects a filename argument\n"
+msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1969
+#, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1986
+#, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2010
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2013
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2014
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2049
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2050
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2068
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2079
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2081
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2131
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
+msgstr ""
+"Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
+"tillhandahåller\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2173
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2179
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr ""
+"Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
+"(j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2181
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2251
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2254
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:2264
+#, c-format
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2271
+#, c-format
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2278
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2379
+msgid "Digest: "
+msgstr "Sammandrag: "
+
+#: g10/keyedit.c:2430
+msgid "Features: "
+msgstr "Funktioner: "
+
+#: g10/keyedit.c:2441
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr "Nyckelserver no-modify"
+
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr "Föredragen nyckelserver: "
+
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notationer: "
+
+#: g10/keyedit.c:2686
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr ""
+"Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
+"typ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2745
+#, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2766
+#, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2772
+msgid "(sensitive)"
+msgstr "(känsligt)"
+
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
+#, c-format
+msgid "created: %s"
+msgstr "skapat: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
+#, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "spärrad: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
+#, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr "utgånget: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
+#, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr "går ut: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2797
+#, c-format
+msgid "usage: %s"
+msgstr "användning: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2812
+#, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr "tillit: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2816
+#, c-format
+msgid "validity: %s"
+msgstr "giltighet: %s"
+
+#: g10/keyedit.c:2823
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Denna nyckel har stängts av"
+
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
+msgid "card-no: "
+msgstr "kortnummer: "
+
+#: g10/keyedit.c:2875
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+"Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
+"såvida inte du startar om programmet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
+msgid "revoked"
+msgstr "spärrad"
+
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
+msgid "expired"
+msgstr "utgånget"
+
+#: g10/keyedit.c:3006
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
+"Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
+"vara den primära identiteten.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3067
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
+"         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3078
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3218
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3228
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3232
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
+
+#: g10/keyedit.c:3238
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
+
+# skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
+#: g10/keyedit.c:3252
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "Raderade %d signatur.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3253
+#, c-format
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3256
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Ingenting raderat.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
+msgid "invalid"
+msgstr "ogiltigt"
+
+#: g10/keyedit.c:3291
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3298
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3299
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3307
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3308
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3402
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
+"denna\n"
+"         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3413
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3433
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
+
+#: g10/keyedit.c:3458
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3473
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3495
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3514
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
+
+# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
+#: g10/keyedit.c:3520
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:3581
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3587
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3591
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3594
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3640
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3656
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+
+# Vad betyder det?
+#: g10/keyedit.c:3734
+#, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3740
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3903
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
+#, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4113
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
+
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/keyedit.c:4193
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
+
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/keyedit.c:4194
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4256
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Ange notationen: "
+
+#: g10/keyedit.c:4405
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Fortsätt? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4477
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4538
+#, c-format
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4573
+#, c-format
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4708
+#, c-format
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
+#, c-format
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr "  (icke exporterbar)"
+
+#: g10/keyedit.c:4717
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
+
+# nyckel? signatur?
+#: g10/keyedit.c:4721
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:4725
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:4776
+msgid "Not signed by you.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1452
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+#: g10/keyedit.c:4782
+#, c-format
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4808
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (inte spärrbar)"
+
+#: g10/keyedit.c:4815
+#, c-format
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4837
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4857
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
+
+#: g10/keyedit.c:4887
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4957
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:4974
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
+"VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
+"framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1570
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
+#: g10/keyedit.c:5038
+#, c-format
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1588
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+#: g10/keyedit.c:5100
+#, c-format
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
+#: g10/keyedit.c:5195
+#, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+#: g10/keygen.c:269
+#, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
+
+#: g10/keygen.c:276
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "för många chifferinställningar\n"
+
+#: g10/keygen.c:278
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
+
+#: g10/keygen.c:280
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
+
+#: g10/keygen.c:420
+#, c-format
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
+
+#: g10/keygen.c:904
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "skriver direkt signatur\n"
+
+#: g10/keygen.c:946
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
+#: g10/keygen.c:1003
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
+
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
+#, c-format
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
+
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
+#, c-format
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
+
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
+"sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1736
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nyckeln är spärrad."
+#: g10/keygen.c:1549
+msgid "Sign"
+msgstr "Signera"
 
-#: g10/keyedit.c:1755
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
+#: g10/keygen.c:1552
+msgid "Certify"
+msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keyedit.c:1762
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
+#: g10/keygen.c:1555
+msgid "Encrypt"
+msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "okänd signaturklass"
+#: g10/keygen.c:1558
+msgid "Authenticate"
+msgstr "Autentisera"
+
+# S = Signera
+# K = Kryptera
+# A = Authentisera
+# Q = Avsluta
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+#: g10/keygen.c:1576
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
+#: g10/keygen.c:1603
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keyedit.c:1818
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
+#: g10/keygen.c:1608
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1820
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+#: g10/keygen.c:1611
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1821
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
+#: g10/keygen.c:1614
+#, c-format
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1871
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+#: g10/keygen.c:1617
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
+msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1883
-#, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
-msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1925
+#: g10/keygen.c:1682
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1684
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1685
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1689
+#, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1690
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1694
+#, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keygen.c:1695
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1803
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1811
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keyedit.c:1966
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
+#, c-format
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keyedit.c:1969
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
+#, c-format
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1970
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
+#: g10/keygen.c:1916
+msgid ""
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
+"         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
+"      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
+"      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
+"      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
+"      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2005
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
+# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
+#: g10/keygen.c:1927
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
+"         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
+"      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
+"      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
+"      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
+"      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2006
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
+#: g10/keygen.c:1950
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keyedit.c:2024
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+#: g10/keygen.c:1955
+#, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
+
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
+
+#: g10/keygen.c:1980
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1981
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
+
+#: g10/keygen.c:1986
+#, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1987
+#, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Signaturen går ut %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1991
+msgid ""
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+msgstr ""
+"Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
+"Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
+
+#: g10/keygen.c:2004
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
+
+#: g10/keygen.c:2054
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
+"nyckel.\n"
+"\n"
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:2069
+msgid ""
+"\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
+"programvaran\n"
+"konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
+"postadress\n"
+"enligt följande format: \n"
+"    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2035
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
+#: g10/keygen.c:2088
+msgid "Real name: "
+msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
+#: g10/keygen.c:2096
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2087
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:2098
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "ange inställningslista"
+#: g10/keygen.c:2100
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr ""
-"Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
+#: g10/keygen.c:2108
+msgid "Email address: "
+msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keyedit.c:2137
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
+#: g10/keygen.c:2114
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2205
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Spara ändringarna? "
+#: g10/keygen.c:2122
+msgid "Comment: "
+msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keyedit.c:2208
-#, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avsluta utan att spara? "
+#: g10/keygen.c:2128
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2225
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du valde följande användaridentitet:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2232
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
+#: g10/keygen.c:2161
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2333
-msgid "Digest: "
-msgstr "Sammandrag: "
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2385
-msgid "Features: "
-msgstr "Funktioner: "
+# Ej solklart vad förkortningarna står för
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:2192
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keyedit.c:2396
-msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:2202
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
+#: g10/keygen.c:2203
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
+
+#: g10/keygen.c:2222
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Rätta först felet\n"
+
+# fel kapitalisering i originalet?
+#: g10/keygen.c:2264
+msgid ""
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keygen.c:2267
 #, fuzzy
-msgid "Notations: "
-msgstr "Notering: "
-
-#: g10/keyedit.c:2630
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
 msgstr ""
-"Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: g10/keyedit.c:2689
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+#: g10/keygen.c:2283
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
+#: g10/keygen.c:2289
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
+"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
+"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
-#, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (känsligt)"
+#: g10/keygen.c:2313
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
+"att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
+"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
-#, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[spärrad]"
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
+#, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
-#, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr "[går ut: %s]"
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr ""
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
-#, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " tillit: %c/%c"
+#: g10/keygen.c:3573
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denna nyckel har stängts av"
+#: g10/keygen.c:3601
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3628
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2819
+# Flagga.. inte kommando
+#: g10/keygen.c:3639
 msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
-"om du inte startar om programmet.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[spärrad]"
+"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
+"vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
+"syfte.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
-#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
-"Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
-"vara huvudidentitet.\n"
+"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
-"vissa versioner\n"
-"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
+"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3022
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3162
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
+#: g10/keygen.c:4083
+#, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
+#: g10/keygen.c:4132
+#, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
+#: g10/keygen.c:4158
+#, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
+msgid "never     "
+msgstr "aldrig"
 
-# skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3196
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Raderade %d signatur.\n"
+#: g10/keylist.c:271
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keyedit.c:3197
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+#: g10/keylist.c:273
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keyedit.c:3200
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Ingenting raderat.\n"
+#: g10/keylist.c:312
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
-#, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "felaktigt skal"
+#: g10/keylist.c:365
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keyedit.c:3249
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+#: g10/keylist.c:367
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keyedit.c:3341
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
-"nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
+#: g10/keylist.c:477
+msgid "Keyring"
+msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
+#: g10/keylist.c:1524
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
+#: g10/keylist.c:1526
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keyedit.c:3397
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1533
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
+#: g10/keylist.c:1535
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
-#, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keyedit.c:3453
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
+#: g10/keylist.c:1610
+msgid "      Card serial no. ="
+msgstr "       Kortets serienr ="
 
-# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3459
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
-"N): "
+#: g10/keyring.c:1297
+#, c-format
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3520
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
+# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
+#: g10/keyring.c:1326
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
-#, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
+#: g10/keyring.c:1327
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3530
-#, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
+#: g10/keyring.c:1328
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
+#: g10/keyring.c:1329
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3579
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
+#: g10/keyring.c:1430
+#, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3595
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
+#: g10/keyring.c:1489
+#, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-# Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3668
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+#: g10/keyring.c:1501
+#, c-format
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3674
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
-msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3836
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
+#: g10/keyserver.c:74
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyedit.c:4046
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
+#: g10/keyserver.c:77
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
+"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4126
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4127
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: g10/keyserver.c:83
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:4189
-#, fuzzy
-msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+#: g10/keyserver.c:85
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:4338
-#, fuzzy
-msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+#: g10/keyserver.c:87
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
+msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyedit.c:4402
+#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+#: g10/keyserver.c:544
+msgid "disabled"
+msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyedit.c:4487
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
+#: g10/keyserver.c:747
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyedit.c:4622
-#, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "användaridentitet: \""
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
+#, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
-#, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
+#: g10/keyserver.c:932
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
+#: g10/keyserver.c:934
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4631
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-# nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4635
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
+#: g10/keyserver.c:1181
+#, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4639
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
+#: g10/keyserver.c:1205
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4666
-#, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
+#: g10/keyserver.c:1208
+#, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4692
-#, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr "  (icke exporterbar)"
+#: g10/keyserver.c:1361
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4699
-#, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
+#: g10/keyserver.c:1365
+#, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4721
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
+#: g10/keyserver.c:1408
+#, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4741
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
+#: g10/keyserver.c:1411
+#, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4771
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4841
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1475
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1543
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4858
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
-"framtiden\n"
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4922
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+#: g10/keyserver.c:1560
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4984
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
+#: g10/keyserver.c:1568
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5079
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
+#: g10/keyserver.c:1575
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keygen.c:262
-#, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
+#: g10/keyserver.c:1580
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keygen.c:269
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+#: g10/keyserver.c:1589
+#, c-format
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:271
-#, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keygen.c:273
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "för många `%c' inställningar\n"
+#: g10/keyserver.c:1907
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:398
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
+#: g10/keyserver.c:1929
+#, c-format
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:872
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "skriver direkt signatur\n"
+#: g10/keyserver.c:1931
+#, c-format
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "skriver egensignatur\n"
+#: g10/keyserver.c:1987
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
+#: g10/keyserver.c:1993
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
-#: g10/keygen.c:2762
+#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
+#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/keygen.c:1323
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+#: g10/mainproc.c:294
+#, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/keygen.c:1326
-msgid "Certify"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:360
+#, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1329
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "kryptera data"
+# Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
+#: g10/mainproc.c:423
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/keygen.c:1332
-msgid "Authenticate"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:456
+#, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1340
-msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
+#, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1359
+#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1363
-msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+# Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
+#: g10/mainproc.c:478
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1368
+#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
+
+#: g10/mainproc.c:494
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/keygen.c:1371
+#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/keygen.c:1374
+#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
+"IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
+"istället\n"
+
+#: g10/mainproc.c:567
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
+# Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
+#: g10/mainproc.c:571
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1377
+# Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
+#: g10/mainproc.c:584
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
+
+#: g10/mainproc.c:592
 #, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1433
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
+#: g10/mainproc.c:597
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1435
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
+#: g10/mainproc.c:618
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1436
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+#: g10/mainproc.c:708
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
-#: g10/keygen.c:1440
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
+#: g10/mainproc.c:849
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr ""
+"fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
+"att verkställa\n"
 
-#: g10/keygen.c:1441
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/keygen.c:1443
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: g10/mainproc.c:1477
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/keygen.c:1445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
+#: g10/mainproc.c:1586
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1597
+#, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
+#: g10/mainproc.c:1598
+#, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1524
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1531
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
+#: g10/mainproc.c:1622
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/keygen.c:1545
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/keygen.c:1551
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
-# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1610
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
-"         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
-"      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
-"      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
-"      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
-"      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
+# Visas vid ogiltig signatur:
+# Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
+#: g10/mainproc.c:1809
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[osäkert]"
 
-# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1621
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
-"         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
-"      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
-"      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
-"      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
-"      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
+#: g10/mainproc.c:1842
+#, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/keygen.c:1644
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
+#: g10/mainproc.c:1940
+#, c-format
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1649
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
+#: g10/mainproc.c:1945
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1667
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "felaktigt värde\n"
+#: g10/mainproc.c:1948
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1674
-#, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+#: g10/mainproc.c:1949
+msgid "binary"
+msgstr "binär"
 
-#: g10/keygen.c:1675
-#, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
+#: g10/mainproc.c:1950
+msgid "textmode"
+msgstr "textläge"
 
-#: g10/keygen.c:1680
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
+msgid "unknown"
+msgstr "okänd"
 
-#: g10/keygen.c:1681
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+#: g10/mainproc.c:1970
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
+
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/keygen.c:1687
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
-"Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
-"Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
+"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
+"kontrolleras.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1692
-#, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
+#: g10/mainproc.c:2105
+#, c-format
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/keygen.c:1715
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
-"konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
-"enligt följande form: \n"
-"     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
-"\n"
+#: g10/mainproc.c:2170
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/keygen.c:1728
-msgid "Real name: "
-msgstr "Namn: "
+#: g10/mainproc.c:2180
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/keygen.c:1736
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
+#, c-format
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1738
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
+#: g10/misc.c:178
+#, c-format
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1740
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
+#: g10/misc.c:296
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/keygen.c:1748
-msgid "Email address: "
-msgstr "E-postadress: "
+#: g10/misc.c:302
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr "VARNING: Elgamal-nycklar för kryptering/signering är föråldrade\n"
 
-#: g10/keygen.c:1754
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
+#: g10/misc.c:315
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1762
-msgid "Comment: "
-msgstr "Kommentar: "
+#: g10/misc.c:330
+#, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1768
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
+#: g10/misc.c:335
+#, c-format
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
+
+#: g10/misc.c:503
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#: g10/keygen.c:1791
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/keygen.c:1797
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
-msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du valde följande användaridentitet:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1802
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
+#: g10/misc.c:765
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-# Ej solklart vad förkortningarna står för
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1818
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnKkEeOoAa"
+#: g10/misc.c:767
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/keygen.c:1828
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
+#: g10/misc.c:774
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/keygen.c:1829
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
+#: g10/misc.c:784
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1848
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Rätta först felet\n"
+#: g10/misc.c:787
+#, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-# fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1888
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
-"\n"
+#: g10/misc.c:848
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "Okomprimerad"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:873
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
-"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+#: g10/misc.c:1175
+#, c-format
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1926
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
-msgstr ""
-"Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
-"att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
-"hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
+#: g10/misc.c:1200
+#, c-format
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2708
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
+#: g10/openfile.c:89
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Filen \"%s\" finns. "
+
+#: g10/openfile.c:93
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+#: g10/openfile.c:150
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Ange nytt filnamn"
+
+#: g10/openfile.c:195
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/keygen.c:3065
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
+
+#: g10/parse-packet.c:818
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/keygen.c:3072
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/keygen.c:3095
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
+#, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/keygen.c:3106
-#, fuzzy
+#: g10/passphrase.c:306
+#, c-format
 msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
-"kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
-"undernyckel för detta syfte.\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
+"certifikatet:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
+"skapad %s%s.\n"
+
+#: g10/passphrase.c:332
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
+#: g10/passphrase.c:360
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "avbruten av användaren\n"
+
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-# c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
+#: g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
+"nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
+
+#: g10/passphrase.c:540
+#, c-format
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
+
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+"\n"
+"Välj en bild att använda som ditt foto-id. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
+"Kom ihåg att bilden sparas inuti din publika nyckel: Om du väljer\n"
+"en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
+"Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
-#, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen skapa? "
+#: g10/photoid.c:117
+#, c-format
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3509
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
+#: g10/photoid.c:128
+#, c-format
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
-#: g10/keygen.c:3556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
+# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
+#: g10/photoid.c:130
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/keygen.c:3582
+#: g10/photoid.c:147
 #, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
-msgstr "aldrig"
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Viktig signaturpolicy: "
+#: g10/photoid.c:374
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Signaturpolicy: "
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+# tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
+# känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
-#: g10/keylist.c:359
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Viktig signaturnotation: "
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
-#: g10/keylist.c:361
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Signaturnotering: "
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/keylist.c:471
-msgid "Keyring"
-msgstr "Nyckelring"
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/keylist.c:1505
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/pkclist.c:72
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/keylist.c:1507
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/pkclist.c:89
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "spärrningskommentar: "
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr "Huvudnyckelns fingeravtryck:"
+# ej kristallklart vad förkortningarna står för
+#: g10/pkclist.c:204
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImHhAsS"
 
-#: g10/keylist.c:1516
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+#: g10/pkclist.c:212
+msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
+#: g10/pkclist.c:245
+#, c-format
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/keylist.c:1591
-msgid "      Card serial no. ="
+#: g10/pkclist.c:255
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
+"Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/keyring.c:1246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
-
-# Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
-
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/pkclist.c:270
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s är den oförändrade\n"
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/keyring.c:1255
+#: g10/pkclist.c:272
 #, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s är den nya\n"
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
+#: g10/pkclist.c:278
+#, c-format
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "kontrollerar nyckelringen `%s'\n"
+#: g10/pkclist.c:284
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr "  h = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/pkclist.c:287
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
+#: g10/pkclist.c:288
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr "  a = avsluta\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
-
-#: g10/keyserver.c:61
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid ""
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:62
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/keyserver.c:64
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:319
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/keyserver.c:66
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+#: g10/pkclist.c:333
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
+
+#: g10/pkclist.c:418
+#, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
+"%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:70
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+#: g10/pkclist.c:423
+#, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
+"%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna "
+"användaren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:72
-#, fuzzy
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
+#: g10/pkclist.c:429
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/keyserver.c:74
-msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:434
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/keyserver.c:140
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#: g10/pkclist.c:460
+msgid ""
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
+"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den namngivna personen i\n"
+"användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
+"ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:523
-#, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+#: g10/pkclist.c:479
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/keyserver.c:724
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:513
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:520
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
+
+#: g10/pkclist.c:529
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:532
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:539
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
+#: g10/pkclist.c:544
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
+
+#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:906
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/pkclist.c:571
+#, c-format
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
-#: g10/keyserver.c:908
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
+#: g10/pkclist.c:583
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1145
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1176
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+#: g10/pkclist.c:615
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1324
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/pkclist.c:624
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1371
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+#: g10/pkclist.c:632
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
+"tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
+#: g10/pkclist.c:634
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
+
+# överhoppad?
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
+
+#: g10/pkclist.c:896
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1429
-#, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:920
+msgid "Current recipients:\n"
+msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1438
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+#: g10/pkclist.c:946
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
+"\n"
+"Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:971
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1506
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
+"hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1518
-#, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:1001
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1523
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:1010
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/pkclist.c:1045
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
-msgstr ""
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1538
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+#: g10/pkclist.c:1103
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1543
-#, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "nyckelserverfel"
+# plural av adressee
+# dvs. den som meddelandet är adresserat till.
+# Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
+#: g10/pkclist.c:1165
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:1489
+#, c-format
+msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
+msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen %s-förmåga\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/pkclist.c:1514
 #, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
+msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1870
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/plaintext.c:95
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/plaintext.c:472
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1894
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
+#: g10/plaintext.c:479
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/keyserver.c:1950
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/plaintext.c:511
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1956
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
+#: g10/plaintext.c:549
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "ingen signerad data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:240
+# se förra kommentaren
+#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+# se förra kommentaren
+#: g10/plaintext.c:599
 #, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "lösenmening skapad  med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "den öppna nyckeln är %08lX\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:136
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "ok, vi är den anonyma mottagaren.\n"
 
-# Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:439
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "Data krypterat till öppen nyckel: Giltig DEK\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:225
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:246
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "chifferalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
+"VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
-#, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:304
+#, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-# Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:494
+#: g10/pubkey-enc.c:310
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
+
+# Vad?
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "öppen nyckel-dekryptering misslyckades: %s\n"
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
+#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "krypterad med %lu lösenmeningar\n"
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "nyckeln %s har inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "krypterad med with 1 lösenmening\n"
+#: g10/revoke.c:306
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "antar att %s krypterade data\n"
+#: g10/revoke.c:310
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
-#, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
-"istället\n"
+#: g10/revoke.c:314
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/mainproc.c:581
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+# --force översatt med:
+# genomdriv (använd alltid?)
+# -do-not-force översatt med:
+# genomdriv inte
+# I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
-# Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:585
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
+# Vad menas???
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-# Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:598
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
+#: g10/revoke.c:405
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
+#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
+#: g10/revoke.c:470
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:817
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+#: g10/revoke.c:508
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+
+#: g10/revoke.c:515
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
+
+#: g10/revoke.c:532
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
+
+#: g10/revoke.c:540
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
+
+#: g10/revoke.c:591
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
-"fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
-"att applicera\n"
+"Spärrcertifikat skapat.\n"
+"\n"
+"Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
+"tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
+"media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
+"din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1165
-#, fuzzy
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+#: g10/revoke.c:633
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1408
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturen verifierades inte\n"
+#: g10/revoke.c:643
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
-#, fuzzy
-msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+#: g10/revoke.c:645
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1519
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+#: g10/revoke.c:686
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1520
-#, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "      även känd som \""
+#: g10/revoke.c:714
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1524
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
+#: g10/revoke.c:716
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1544
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
+#: g10/revoke.c:721
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "FELAKTIG signatur från \""
+#: g10/seckey-cert.c:55
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
+#: g10/seckey-cert.c:61
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Korrekt signatur från \""
+# Skyddssammandraget låter underligt
+# Kontrollsumma?
+#: g10/seckey-cert.c:72
+#, c-format
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-# Visas vid ogiltig signatur:
-# Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1733
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[osäkert]"
+#: g10/seckey-cert.c:291
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/mainproc.c:1765
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "      även känd som \""
+#: g10/seckey-cert.c:292
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
+
+# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
+#: g10/seckey-cert.c:361
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1863
+#: g10/seckey-cert.c:404
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
+"nyckeln\n"
+
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
+
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgstr ""
+"kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer;\n"
+"försökte %d gånger!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
+
+#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1872
-msgid "binary"
-msgstr "binär"
+#: g10/sig-check.c:80
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1873
-msgid "textmode"
-msgstr "textläge"
+# Vad betyder det?
+#: g10/sig-check.c:105
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
-msgid "unknown"
-msgstr "okänd"
+# cross-certification?
+#: g10/sig-check.c:117
+#, c-format
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1893
+# behövs verkligen c-format här?
+#: g10/sig-check.c:211
 #, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
+#: g10/sig-check.c:212
+#, c-format
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2005
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/sig-check.c:223
+#, c-format
 msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
-"kontrolleras.\n"
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2013
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
-
-#: g10/mainproc.c:2070
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
+"felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2080
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
+#: g10/sig-check.c:235
+#, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/misc.c:122
+#: g10/sig-check.c:248
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
+#: g10/sig-check.c:324
 #, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
+"antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/misc.c:207
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
-
-#: g10/misc.c:316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
-
-#: g10/misc.c:331
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "krypteringsalgorimten är inte införd"
-
-#: g10/misc.c:346
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
-
-#: g10/misc.c:351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
-
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+#: g10/sig-check.c:590
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = visa mer information\n"
+#: g10/sig-check.c:617
+#, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
+"expansion.\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/sign.c:115
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
+"oexpanderad.\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/sign.c:138
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
+"stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/misc.c:694
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+#: g10/sign.c:311
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "Okomprimerad"
+#: g10/sign.c:320
+#, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:732
-#, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "Okomprimerad"
+#: g10/sign.c:758
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/sign.c:834
 #, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
+"mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
+#: g10/sign.c:961
+msgid "signing:"
+msgstr "signerar:"
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+#: g10/sign.c:1076
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
+"när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Filen \"%s\" finns. "
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
-#: g10/openfile.c:90
-#, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Skriv över (j/N)? "
+# Slumptalsgenerator: Random Number Generator
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
+"fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: okänt suffix\n"
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/openfile.c:145
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Ange nytt filnamn"
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
+#, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:190
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "skriver till standard ut\n"
+#: g10/skclist.c:190
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/openfile.c:311
-#, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+#: g10/skclist.c:208
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
-#: g10/openfile.c:390
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil `%s'skapad\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:392
+#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
-"VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
-
-#: g10/openfile.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: katalog skapad\n"
+"# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
+"# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
+#: g10/tdbdump.c:161
+msgid "line too long"
+msgstr "raden är för lång"
 
-#: g10/parse-packet.c:1157
-#, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
+#: g10/tdbdump.c:169
+msgid "colon missing"
+msgstr "kolon saknas"
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+#: g10/tdbdump.c:175
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
+#: g10/tdbdump.c:180
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#: g10/passphrase.c:345
+#: g10/tdbdump.c:216
 #, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:362
+#: g10/tdbdump.c:220
 #, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "problem med GPG-Agent, stänger av den\n"
-
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
-
-#: g10/passphrase.c:546
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenmeningen\n"
+#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
+#, c-format
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Ange lösenmening\n"
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1449
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "avbruten av användaren\n"
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1456
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
-#, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "kan inte fråga efter lösenmening i batch-läge\n"
+#: g10/tdbio.c:245
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Ange lösenmening: "
+#: g10/tdbio.c:498
+#, c-format
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:895
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Du behöver en lösenmening för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \""
+#: g10/tdbio.c:524
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/passphrase.c:901
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
+#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
+#, c-format
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+# se förra kommentaren
+#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Repetera lösenmeningen: "
+#: g10/tdbio.c:562
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/photoid.c:73
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Välj en bild att använda som ditt foto-ID. Bilden måste vara en JPEG-fil.\n"
-"Kom ihåg att bilden sparas inuti din öppna nyckel: Om du väljer\n"
-"en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
-"Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
+#: g10/tdbio.c:566
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-ID: "
+#: g10/tdbio.c:569
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/photoid.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "Kan inte öppna fotot \"%s\": %s\n"
+#: g10/tdbio.c:612
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/tdbio.c:620
 #, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-# Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
+#: g10/tdbio.c:652
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:146
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
+#: g10/tdbio.c:660
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
+#: g10/tdbio.c:677 g10/tdbio.c:697 g10/tdbio.c:713 g10/tdbio.c:727
+#: g10/tdbio.c:757 g10/tdbio.c:1381 g10/tdbio.c:1408
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:329
-msgid "no photo viewer set\n"
-msgstr ""
+#: g10/tdbio.c:736
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:383
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
+#: g10/tdbio.c:1176
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen anledning har angivits"
+#: g10/tdbio.c:1185
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-# tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
-# känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nyckeln är ersatt"
+#: g10/tdbio.c:1206
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
+#: g10/tdbio.c:1224
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nyckeln används inte längre"
+#: g10/tdbio.c:1229
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
+#: g10/tdbio.c:1414
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "anledning till spärren: "
+#: g10/tdbio.c:1422
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "spärrkommentar: "
+#: g10/tdbio.c:1432
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-# ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMaAsS"
+#: g10/tdbio.c:1462
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: g10/tdbio.c:1505
 #, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
-msgstr ""
-"Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
-#, fuzzy
-msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+#: g10/textfilter.c:247
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = Vet inte\n"
+#: g10/trustdb.c:221
+#, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = Jag litar INTE på denna användare\n"
+# trusted??
+#: g10/trustdb.c:252
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Jag litar förbehållslöst på denna användare\n"
+#: g10/trustdb.c:290
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
-#, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+# nyckeln?
+#: g10/trustdb.c:305
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
-#, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " s = hoppa över denna nyckel\n"
+#: g10/trustdb.c:315
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
-#, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr "a = avsluta\n"
+# req står för request
+# kollat med Werner. Per
+#: g10/trustdb.c:339
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
+
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Vad väljer du? "
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:320
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? "
+#: g10/trustdb.c:462
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+"kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
+#: g10/trustdb.c:468
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
+
+# Denna måste testas.
+# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
+#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#    make attractive information listings where columns line up
+#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
+#: g10/trustdb.c:520
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "15"
 
-#: g10/pkclist.c:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+#: g10/trustdb.c:522
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/pkclist.c:424
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Det finns inget som tyder på att signaturen verkligen tillhör "
-"ägaren.\n"
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
+#: g10/trustdb.c:528
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
+#: g10/trustdb.c:530
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
-msgstr ""
-"Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den uppgivna personen. Om du\n"
-"*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
-"\n"
+#: g10/trustdb.c:531
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-#, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
+#: g10/trustdb.c:532
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats: Spärrnyckeln saknas.\n"
+#: g10/trustdb.c:548
+msgid "undefined"
+msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
+#: g10/trustdb.c:549
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+#: g10/trustdb.c:550
+msgid "marginal"
+msgstr "marginell"
 
-#: g10/pkclist.c:522
-#, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
+#: g10/trustdb.c:551
+msgid "full"
+msgstr "fullständig"
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
+#: g10/trustdb.c:552
+msgid "ultimate"
+msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
+#: g10/trustdb.c:592
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:560
+#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
+"det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#: g10/trustdb.c:622
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
+"det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
-
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr ""
-"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
+#: g10/trustdb.c:1049
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/trustdb.c:1053
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr ""
-"VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
-"tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
+# Vad är detta!?
+#: g10/trustdb.c:2220
+#, c-format
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
+#: g10/trustdb.c:2285
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-# överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "hoppade över %s: öppen nyckel finns redan\n"
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:885
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+#: g10/trustdb.c:2408
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
-"Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\") för detta\n"
+"djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/pkclist.c:909
-msgid "Current recipients:\n"
+#: g10/trustdb.c:2483
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
+"kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
+"misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: g10/verify.c:118
 msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Skriv användar-ID.  Avsluta med en tom rad: "
-
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppade över: den öppna nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
-
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Den öppna nyckeln är avstängd.\n"
-
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppade över: öppen nyckel redan angiven\n"
+"signaturen kunde inte valideras.\n"
+"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
+"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1034
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
+#: g10/verify.c:205
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
+#: g10/verify.c:253
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "hoppade över %s: den öppna nyckeln är avstängd\n"
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
-# plural av adressee
-# dvs. den som meddelandet är adresserat till.
-# Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "inga giltiga adressater\n"
+#: jnlib/argparse.c:180
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument förväntades inte"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
+#: jnlib/argparse.c:182
+msgid "read error"
+msgstr "läsfel"
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
+#: jnlib/argparse.c:184
+msgid "keyword too long"
+msgstr "nyckelordet är för långt"
 
-#: g10/plaintext.c:452
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
+#: jnlib/argparse.c:186
+msgid "missing argument"
+msgstr "argument saknas"
+
+#: jnlib/argparse.c:188
+msgid "invalid command"
+msgstr "ogiltigt kommando"
 
-#: g10/plaintext.c:458
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Ange namnet på datafilen: "
+#: jnlib/argparse.c:190
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
-#: g10/plaintext.c:490
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "läser från standard in ...\n"
+#: jnlib/argparse.c:192
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: g10/plaintext.c:524
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "ingen signerad data\n"
+#: jnlib/argparse.c:194
+msgid "invalid option"
+msgstr "ogiltig flagga"
 
-# se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:538
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
+#: jnlib/argparse.c:202
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
-#, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "anonym mottagare; försöker med den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
+#: jnlib/argparse.c:204
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
+#: jnlib/argparse.c:209
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: jnlib/argparse.c:211
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller avstängd\n"
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "OBS: krypteringsalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+#: jnlib/argparse.c:213
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "OBS: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+#: jnlib/argparse.c:215
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "OBS: nyckeln har spärrats"
+#: jnlib/logging.c:647
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-# Vad?
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
+#: jnlib/utf8conv.c:85
 #, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:123
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Att spärras av:\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:131
+#, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
-#, fuzzy
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+#: jnlib/dotlock.c:234
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
 
-# --force översatt med:
-# genomdriv (använd alltid?)
-# -do-not-force översatt med:
-# genomdriv inte
-# I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
+#: jnlib/dotlock.c:269
+#, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
-# Vad menas???
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: jnlib/dotlock.c:453
 #, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
 
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+#: jnlib/dotlock.c:459
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "hittade inga spärrnycklar till `%s'\n"
+#: jnlib/dotlock.c:469
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
 
-#: g10/revoke.c:471
-#, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "den hemliga nyckeln `%s' hittades inte: %s\n"
+#: jnlib/dotlock.c:470
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(dödläge?) "
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: jnlib/dotlock.c:493
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
+#: jnlib/dotlock.c:501
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "väntar på låset %s...\n"
 
-#: g10/revoke.c:518
-#, fuzzy
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel?"
+#: kbx/kbxutil.c:92
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+#: kbx/kbxutil.c:93
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
+#: kbx/kbxutil.c:117
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/revoke.c:594
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
 msgstr ""
-"Spärrcertifikat skapat.\n"
-"\n"
-"Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certificate kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
-"Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
-"media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
-"din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
+"Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
+"lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
+#: scd/app-nks.c:834
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
-#, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Anledning till spärren: %s\n"
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: scd/app-nks.c:1099
 #, fuzzy
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Är detta OK?"
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
 #, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-# Skyddssammandraget låter underligt
-# Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Fel lösenmening; försök igen!"
+#: scd/app-openpgp.c:708
+#, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-# För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenmening igen.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
-msgstr ""
-"skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
-"nyckeln\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: g10/seskey.c:54
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: g10/seskey.c:59
+#: scd/app-openpgp.c:1492
 #, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr ""
-"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
-"%d gånger!\n"
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1499
+#, c-format
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
+"misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
+"ytterligare standardanvändning\n"
 
-#: g10/seskey.c:236
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: g10/seskey.c:248
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
-msgstr ""
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
+#, c-format
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-# Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:101
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-# cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:113
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
+msgid "card is permanently locked!\n"
+msgstr "kortet är låst permanent!\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1660
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
+
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr ""
-"VARNING signeringsundernyckel  %08lX har en ogiltig korscertiifiering\n"
+"|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
+"försök: %d]"
 
-# behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:181
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: g10/sig-check.c:182
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den öppna nyckeln %08lX är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
-# c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:193
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2026
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: g10/sig-check.c:195
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2058
+msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
-"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
-"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "OBS: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2059
+msgid "|AN|New Admin PIN"
+msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: g10/sig-check.c:287
-#, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"antar att signaturen gjord med nyckel %08lX är felaktig eftersom en okänd "
-"kritisk bit är satt\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2059
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: g10/sig-check.c:544
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel till paket för spärr av undernyckel\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: g10/sig-check.c:570
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX: ingen undernyckel till signatur för bindning av undernyckel\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-# notation data?
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till noteringar i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
-"(PGP 2.x-typ)\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2185
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "nyckeln finns redan\n"