s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 8dc880c..5eec45e 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
+"Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-01-31 15:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-12-11 16:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:193
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:390
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalitet:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
+"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
+"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
+"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
+"man anger säkra lösenfraser."
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
@@ -45,109 +67,114 @@ msgstr ""
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:393
+#: agent/call-pinentry.c:674
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#: agent/call-pinentry.c:440
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:461
+#: agent/call-pinentry.c:752
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:469
+#: agent/call-pinentry.c:760
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:474
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:486
+#: agent/call-pinentry.c:777
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:487
+#: agent/call-pinentry.c:778
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:523
+#: agent/call-pinentry.c:814
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: agent/command-ssh.c:531
+#: agent/command-ssh.c:529
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
-#: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
-#: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
-#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
-#: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
-#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
-#: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
-#: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
-#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
-#: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
+#: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av serienummer på kort: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av nyckel-id för autentisering på kort: %s\n"
+msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2016
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2351
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "Ange denna lösenfras igen"
+
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -156,71 +183,166 @@ msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2852
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
+
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:277
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
+msgid "Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this Reset Code"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#: agent/divert-scd.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#: agent/divert-scd.c:290
 msgid "Repeat this PIN"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:280
+#: agent/divert-scd.c:295
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:292
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: agent/genkey.c:90
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
+#, c-format
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
+
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
+#, c-format
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
+
+#: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
+msgid "Enter new passphrase"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
+
+#: agent/genkey.c:167
+msgid "Take this one anyway"
+msgstr "Ta den här ändå"
+
+#: agent/genkey.c:193
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
 msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
 msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
 msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
 
-#: agent/genkey.c:100
-#, fuzzy
-msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
+#: agent/genkey.c:214
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
+msgid_plural ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgstr[0] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
+msgstr[1] ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 
-#: agent/genkey.c:101
-#, fuzzy
-msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Ange lösenfrasen\n"
+#: agent/genkey.c:237
+#, c-format
+msgid ""
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
+msgstr ""
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
+"inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
+
+#: agent/genkey.c:253
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
+
+#: agent/genkey.c:255
+#, c-format
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
+"0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
+
+#: agent/genkey.c:264
+msgid "Yes, protection is not needed"
+msgstr "Ja, skydd behövs inte"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: agent/genkey.c:146
+#: agent/genkey.c:308
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
-#: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "Ange denna lösenfras igen"
-
-#: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
-#: tools/symcryptrun.c:487
-msgid "does not match - try again"
-msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
-
-#: agent/genkey.c:265
+#: agent/genkey.c:431
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -228,110 +350,115 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
-#: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
-#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
-#: sm/gpgsm.c:336
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
+#: tools/symcryptrun.c:167
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:126
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
-#: tools/symcryptrun.c:187
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:129
+#: agent/gpg-agent.c:136
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:133
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:136
+#: agent/gpg-agent.c:143
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:143
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:148
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:154
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:156
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:158
+#: agent/gpg-agent.c:177
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:159
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:161
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
-#: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
-#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
-msgid "Please report bugs to <"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:247
+#: agent/gpg-agent.c:341
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:249
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -339,148 +466,157 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:308
-#, c-format
-msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
-
-#: agent/gpg-agent.c:311
-#, c-format
-msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
-
-#: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
-#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
-#: tools/symcryptrun.c:1056
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
-#: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
-#: g10/plaintext.c:158
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "Fel vid skapande av \"%s\": %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
-#: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
-#: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
+#: agent/gpg-agent.c:1463
+#, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1481
+msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
+msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
+
+# Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid bindning av uttag till \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1375
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1379
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1481
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
+#, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1486
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1503
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1508
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1731
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
-#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
-#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 
 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
-#: agent/preset-passphrase.c:100
+#: agent/preset-passphrase.c:98
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
 msgstr ""
 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/preset-passphrase.c:103
+#: agent/preset-passphrase.c:101
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
@@ -488,11 +624,33 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:146
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:148
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -500,22 +658,22 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1207
+#: agent/protect-tool.c:1151
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1210
+#: agent/protect-tool.c:1156
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1213
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1218
+#: agent/protect-tool.c:1167
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -523,55 +681,55 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "avbruten\n"
-
-#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:130
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:164
+#: agent/trustlist.c:185
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: agent/trustlist.c:199
+#: agent/trustlist.c:229
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:264
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
@@ -581,10 +739,34 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as store in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:470
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
+"användarcertifikat?"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
+
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
+
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
@@ -593,246 +775,426 @@ msgstr ""
 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
 
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:479
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
 msgid "Correct"
 msgstr "Korrekt"
 
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
-#. certificate.
-#: agent/trustlist.c:499
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
+#, c-format
+msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
+msgstr ""
+"Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
+"nu."
+
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
-"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
-"certificates?"
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
 msgstr ""
-"Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
-"användarcertifikat?"
+"Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
+"den nu."
 
-#: agent/trustlist.c:505
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
+msgid "Change passphrase"
+msgstr "ändra lösenfras"
 
-#: agent/trustlist.c:505
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
+#: agent/findkey.c:194
+msgid "I'll change it later"
+msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av ett rör: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:452
+#: common/exechelp.c:819
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:493
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:883
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: common/http.c:1623
+#: common/http.c:1674
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av uttag: %s\n"
+msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: common/http.c:1667
+#: common/http.c:1718
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
-#: common/simple-pwquery.c:310
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:368
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:379
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:389
+#: common/simple-pwquery.c:416
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
-#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#: common/sysutils.c:105
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: common/sysutils.c:183
+#: common/sysutils.c:200
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: common/sysutils.c:215
+#: common/sysutils.c:232
 #, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: common/yesno.c:77
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: common/yesno.c:114
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:115
+#: common/yesno.c:117
 msgid "cC"
-msgstr "cC"
+msgstr "aAsS"
+
+#: common/miscellaneous.c:77
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
+
+#: common/miscellaneous.c:80
+#, c-format
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
+msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
+
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
+msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
+
+#: common/asshelp.c:306
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
+
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "importera certifikat"
+
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "importera certifikat"
+
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:718
+msgid "Certificate chain available"
+msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
+
+#: common/audit.c:725
+msgid "root certificate missing"
+msgstr "rotcertifikatet saknas"
+
+#: common/audit.c:751
+msgid "Data encryption succeeded"
+msgstr "Datakryptering lyckades"
+
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
+msgid "Data available"
+msgstr "Data tillgängligt"
+
+#: common/audit.c:759
+msgid "Session key created"
+msgstr "Sessionsnyckel skapad"
+
+#: common/audit.c:764
+#, c-format
+msgid "algorithm: %s"
+msgstr "algoritm: %s"
+
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
+#, c-format
+msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#: g10/armor.c:368
+#: common/audit.c:770
+msgid "seems to be not encrypted"
+msgstr "verkar inte vara krypterat"
+
+#: common/audit.c:776
+msgid "Number of recipients"
+msgstr "Antal mottagare"
+
+#: common/audit.c:784
+#, c-format
+msgid "Recipient %d"
+msgstr "Mottagare %d"
+
+#: common/audit.c:812
+msgid "Data signing succeeded"
+msgstr "Datasignering lyckades"
+
+#: common/audit.c:832
+msgid "Data decryption succeeded"
+msgstr "Datadekryptering lyckades"
+
+#: common/audit.c:857
+msgid "Data verification succeeded"
+msgstr "Datavalidering lyckades"
+
+#: common/audit.c:866
+msgid "Signature available"
+msgstr "Signatur tillgänglig"
+
+#: common/audit.c:871
+msgid "Parsing signature succeeded"
+msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
+
+#: common/audit.c:876
+#, c-format
+msgid "Bad hash algorithm: %s"
+msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
+
+#: common/audit.c:891
+#, c-format
+msgid "Signature %d"
+msgstr "Signatur %d"
+
+#: common/audit.c:907
+msgid "Certificate chain valid"
+msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
+
+#: common/audit.c:918
+msgid "Root certificate trustworthy"
+msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
+
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
+
+#: common/audit.c:947
+msgid "CRL/OCSP check of certificates"
+msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
+
+#: common/audit.c:967
+msgid "Included certificates"
+msgstr "Inkluderade certifikat"
+
+#: common/audit.c:1026
+msgid "No audit log entries."
+msgstr "Inga poster i granskningslogg."
+
+#: common/audit.c:1075
+msgid "Unknown operation"
+msgstr "Okänd åtgärd"
+
+#: common/audit.c:1093
+msgid "Gpg-Agent usable"
+msgstr "Gpg-Agent användbar"
+
+#: common/audit.c:1103
+msgid "Dirmngr usable"
+msgstr "Dirmngr användbar"
+
+#: common/audit.c:1139
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'."
+msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
+
+#: common/helpfile.c:80
+msgid "ignoring garbage line"
+msgstr "ignorerar skräprad"
+
+#: common/gettime.c:503
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
+
+#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:407
+#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:418
+#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
-msgstr "rad i ASCII-skalet: "
+msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/armor.c:429
+#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:481
+#: g10/armor.c:455
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
+
+#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:616
+#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "oväntat skal: "
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:628
+#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:825
+#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:859
+#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:867
+#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:891
+#: g10/armor.c:918
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:895
+#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1206
+#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1211
+#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1215
+#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -841,7 +1203,7 @@ msgstr ""
 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
 "använts\n"
 
-#: g10/build-packet.c:978
+#: g10/build-packet.c:976
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -849,192 +1211,253 @@ msgstr ""
 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
 "sluta med ett \"'=\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:990
+#: g10/build-packet.c:988
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
 
-#: g10/build-packet.c:996
+#: g10/build-packet.c:994
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"'@\"-tecken\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1014
+#: g10/build-packet.c:1012
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
+#: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
+#: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
-msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
-
-#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
-msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
-
-#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:69
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
-#: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
-#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
-#: g10/keygen.c:1617
+#: g10/card-util.c:106
+#, fuzzy
+msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
+#, fuzzy
+msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
+msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
+
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:415
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:442
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:520
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:522
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:524
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:541
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:543
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:561
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:582
+#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:590
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:696
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:706
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:765
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:775
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:795
+#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:803
+#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:812
+#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:833
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:847
+#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:868
+#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:891
+#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
+#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:940
+#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:949
+#: g10/card-util.c:1164
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1034
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
-
-#: g10/card-util.c:1076
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
-
-#: g10/card-util.c:1085
-#, c-format
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
+
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
+
+#: g10/card-util.c:1390
+#, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
@@ -1044,222 +1467,231 @@ msgstr ""
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1120
+#: g10/card-util.c:1446
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
-#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1200
+#: g10/card-util.c:1553
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1235
+#: g10/card-util.c:1597
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1240
+#: g10/card-util.c:1602
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1245
+#: g10/card-util.c:1607
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1318
+#: g10/card-util.c:1681
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1321
+#: g10/card-util.c:1684
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1324
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1325
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1326
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1690
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1328
+#: g10/card-util.c:1691
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1329
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1330
+#: g10/card-util.c:1693
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
-#: g10/card-util.c:1331
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1332
+#: g10/card-util.c:1695
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1333
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1334
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
+#: g10/card-util.c:1698
+msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1492
+#: g10/card-util.c:1861
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1523
+#: g10/card-util.c:1892
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1525
+#: g10/card-util.c:1894
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
+msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:228
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
+#: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
+#: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+#: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/delkey.c:133
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/delkey.c:145
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/delkey.c:153
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
 
-#: g10/delkey.c:165
+#: g10/delkey.c:163
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:175
+#: g10/delkey.c:173
 msgid "ownertrust information cleared\n"
 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
 
-#: g10/delkey.c:206
+#: g10/delkey.c:204
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
 
-#: g10/delkey.c:208
+#: g10/delkey.c:206
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av lösenfras: %s\n"
+msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:234
+#: g10/encode.c:232
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:248
+#: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använderchiffer %s\n"
+msgstr "använder %s-chiffer\n"
 
-#: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
+#: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:487
+#: g10/encode.c:485
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
 "pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:512
+#: g10/encode.c:510
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:543
+#: g10/encode.c:541
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:561
+#: g10/encode.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1267,7 +1699,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1276,84 +1708,84 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:767
+#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/encode.c:864
+#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
-#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
+#: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s-krypterad data\n"
 
-#: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
+#: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
 #, c-format
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
 
 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
-#: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
+#: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
-"i den symmetriska krypteringen.\n"
+"i det symmetriska chiffret.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:147
+#: g10/encr-data.c:145
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:51
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:315
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:345
+#: g10/exec.c:338
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:423
+#: g10/exec.c:416
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:426
+#: g10/exec.c:419
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:511
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
+msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:537
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
+msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:554
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
@@ -1368,294 +1800,284 @@ msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/export.c:63
+#: g10/export.c:61
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr "exportera signaturer som är märkta som local-only"
+msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
 
-#: g10/export.c:65
+#: g10/export.c:63
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/export.c:65
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/export.c:67
 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
 
-#: g10/export.c:71
+#: g10/export.c:69
 msgid "remove unusable parts from key during export"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:73
+#: g10/export.c:71
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-#: g10/export.c:75
+#: g10/export.c:73
 msgid "export keys in an S-expression based format"
 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
 
-#: g10/export.c:340
+#: g10/export.c:338
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "exportering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/export.c:369
+#: g10/export.c:367
 #, c-format
 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:377
+#: g10/export.c:375
 #, c-format
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:388
+#: g10/export.c:386
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
-#: g10/export.c:539
+#: g10/export.c:537
 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
 
-#: g10/export.c:562
+#: g10/export.c:560
 #, c-format
 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
 
-#: g10/export.c:583
+#: g10/export.c:584
 #, c-format
 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 
-#: g10/export.c:632
+#: g10/export.c:633
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
-#: g10/getkey.c:153
+#: g10/getkey.c:152
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-#: g10/getkey.c:176
+#: g10/getkey.c:175
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Användaridentitet hittades inte]"
+msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
-#: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
-#: g10/getkey.c:1004
+#: g10/getkey.c:1113
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:1831
+#: g10/getkey.c:1118
+#, c-format
+msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
+
+#: g10/getkey.c:1120
+msgid "No fingerprint"
+msgstr "Inget fingeravtryck"
+
+#: g10/getkey.c:1930
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2616
+#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2663
+#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:369
-msgid "|[file]|make a signature"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:370
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
+msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "endast symmetrisk kryptering"
+msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:382
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:386
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:399
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:405
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:408
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:419
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:432
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
-#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:458
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
 
-#: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:480
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:522
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:523
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
-
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1663,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1683,18 +2105,12 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-
-#: g10/gpg.c:764
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:767
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1704,7 +2120,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1712,1055 +2128,720 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:781
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:795
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1074
+#: g10/gpg.c:1143
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1271
+#: g10/gpg.c:1340
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1274
+#: g10/gpg.c:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1277
+#: g10/gpg.c:1346
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1283
+#: g10/gpg.c:1352
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1286
+#: g10/gpg.c:1355
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1289
+#: g10/gpg.c:1358
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1295
+#: g10/gpg.c:1364
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för hemkatalogen \"%s\"\n"
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1298
+#: g10/gpg.c:1367
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för konfigurationsfilen \"%s"
-"\"\n"
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
+"s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1301
+#: g10/gpg.c:1370
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogägarskapet för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1307
+#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för hemkatalogen \"%s\"\n"
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1310
+#: g10/gpg.c:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr ""
-"VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för konfigurationsfilen \"%s"
-"\"\n"
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
+"\"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1313
+#: g10/gpg.c:1382
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VARNING: osäkert att infoga katalogrättigheter för tillägget \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1456
+#: g10/gpg.c:1561
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1549
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1551
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1553
+#: g10/gpg.c:1664
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1555
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1559
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1561
+#: g10/gpg.c:1672
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1563
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1565
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1567
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1569
+#: g10/gpg.c:1680
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1571
+#: g10/gpg.c:1682
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1989
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
+#: g10/gpg.c:1935
 #, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2262
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr ""
-"chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2511
+#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2546
+#: g10/gpg.c:2637
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2549
+#: g10/gpg.c:2640
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2556
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2559
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2566
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2576
+#: g10/gpg.c:2667
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2579
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2587
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2589
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2591
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2593
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2597
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2599
+#: g10/gpg.c:2690
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2601
+#: g10/gpg.c:2692
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2603
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2605
+#: g10/gpg.c:2696
+msgid "show only the primary user ID in signature verification"
+msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
+
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2607
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2614
+#: g10/gpg.c:2707
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2617
+#: g10/gpg.c:2710
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2624
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2798
+#: g10/gpg.c:2903
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2801
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2886
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2913
+#: g10/gpg.c:3035
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2927
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2933
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2939
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2952
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3030
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3036
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3051
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3053
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3055
+#: g10/gpg.c:3178
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3057
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3059
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr ""
-"ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3062
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3066
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3073
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3082
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
+msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3086
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3090
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3170
+#: g10/gpg.c:3288
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: g10/gpg.c:3293
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3180
+#: g10/gpg.c:3298
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3283
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
+"VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3304
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3311
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3313
+#: g10/gpg.c:3425
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3323
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3336
+#: g10/gpg.c:3448
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3338
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3341
+#: g10/gpg.c:3453
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3359
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3372
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: g10/gpg.c:3499
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3389
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3392
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3446
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3454
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3458
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3479
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3564
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3566
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3568
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3579
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3589
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3640
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3648
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3738
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3855
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3859
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4171
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4173
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4206
+#: g10/gpg.c:4325
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:73
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:75
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:100
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:103
+#: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
-"Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
-
-#: g10/helptext.c:51
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
-"exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
-"\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
-"nätet av certifikat."
-
-#: g10/helptext.c:57
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
-"måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
-"- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
-"Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
-
-#: g10/helptext.c:64
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
-
-#: g10/helptext.c:68
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr ""
-"Ange användaridentiteten för den adress du vill skicka meddelandet till."
+"Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
 
 #: g10/helptext.c:72
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
-"Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
-"\n"
-"DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
-"användas för signaturer.\n"
-"\n"
-"Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
-"\n"
-"RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
-"\n"
-"Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
-"signera."
-
-#: g10/helptext.c:86
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
-msgstr ""
-"Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
-"och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
-"områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
-
-#: g10/helptext.c:93
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Ange storleken på nyckeln"
-
-#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
-#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
-
-#: g10/helptext.c:107
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
-"Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
-"inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
-"att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
-
-#: g10/helptext.c:119
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
-
-#: g10/helptext.c:124
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
-
-#: g10/helptext.c:128
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
-
-#: g10/helptext.c:133
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N  för att ändra namnet.\n"
-"C  för att ändra kommentaren.\n"
-"E  för att ändra e-postadressen.\n"
-"O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
-"Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
-
-#: g10/helptext.c:142
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
-
-#: g10/helptext.c:150
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
-"know how carefully you verified this.\n"
-"\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
-"\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
-"\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
-"\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
-"\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
-"\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
-msgstr ""
-"När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
-"kontrollera att nyckeln\n"
-"verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
-"viktigt för andra att\n"
-"få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
-"\n"
-"\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
-"nyckeln.\n"
-"\n"
-"\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
-"det\n"
-"    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
-"användbartför\n"
-"    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
-"pseudonym.\n"
-"\n"
-"\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
-"att\n"
-"    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
-"för nyckeln\n"
-"    mot en fotolegitimation.\n"
-"\n"
-"\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
-"Detta kan t.ex.\n"
-"    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
-"nyckelinnehavaren\n"
-"    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
-"identitetsdokument\n"
-"a\n"
-"    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
-"    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
-"kontrollerade att(genom att utväxla\n"
-"    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
-"nyckelinnehavaren.\n"
-"\n"
-"Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
-"Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
-"betyder när du signerar andras nycklar.\n"
-"\n"
-"Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
-
-# felstavat original meddelat till Werner.
-#: g10/helptext.c:188
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
-
-#: g10/helptext.c:192
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
-"Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
-
-#: g10/helptext.c:197
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
-
-#: g10/helptext.c:202
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
-"ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
-"en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
-"certifierad av denna nyckel."
-
-#: g10/helptext.c:207
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
-msgstr ""
-"Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
-"motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
-"vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
-"en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
-
-#: g10/helptext.c:213
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
-msgstr ""
-"Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
-"din nyckelring."
-
-# borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:217
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
-"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
-"och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
-"mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
-"ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
-
-#: g10/helptext.c:225
-msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
-msgstr ""
-"Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart för en "
-"av de valda)\n"
-"till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
-"påverkade\n"
-"självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
-
-#: g10/helptext.c:232
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
-
-#: g10/helptext.c:238
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
-
-# # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:242
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
-
-#: g10/helptext.c:247
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
-
-#: g10/helptext.c:252
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
-"(som anges i hakparenteser) att användas."
-
-#: g10/helptext.c:258
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
-"har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
-"  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
-"     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
-"personer\n"
-"     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
-"  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
-"     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
-"  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
-"     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
-"  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
-"     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
-"     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
-"     är ogiltig.\n"
-
-#: g10/helptext.c:274
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
-"detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
-"och koncis.\n"
-"En tom rad avslutar texten.\n"
-
-#: g10/helptext.c:289
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:297
+#: g10/helptext.c:82
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#: g10/import.c:96
+#: g10/import.c:94
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr "importera signaturer som är markerade som local-only"
+msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
 
-#: g10/import.c:98
+#: g10/import.c:96
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/import.c:98
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/import.c:100
 msgid "create a public key when importing a secret key"
 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
 
-#: g10/import.c:104
+#: g10/import.c:102
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
 
-#: g10/import.c:106
+#: g10/import.c:104
 msgid "remove unusable parts from key after import"
 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:108
+#: g10/import.c:106
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
-#: g10/import.c:271
+#: g10/import.c:269
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:280
+#: g10/import.c:278
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 
-#: g10/import.c:297
+#: g10/import.c:295
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
+msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302
+#: g10/import.c:300
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr " utan användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:304 sm/import.c:113
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                      importerade: %lu"
+msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:310 sm/import.c:117
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
+msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:312
+#: g10/import.c:310
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "   nya användaridentiteter: %lu\n"
+msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:314
+#: g10/import.c:312
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:316
+#: g10/import.c:314
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
+msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318
+#: g10/import.c:316
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "  nya nyckelspärrningar: %lu\n"
+msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:119
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:121
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:123
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
+msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:326 sm/import.c:125
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
+msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:328
+#: g10/import.c:326
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "    signaturer rensade: %lu\n"
+msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:330
+#: g10/import.c:328
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "användaridentiteter rensade: %lu\n"
+msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:571
+#: g10/import.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
@@ -2769,403 +2850,403 @@ msgstr ""
 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/import.c:609
+#: g10/import.c:610
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:621
+#: g10/import.c:625
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:633
+#: g10/import.c:637
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/import.c:646
+#: g10/import.c:650
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
 
-#: g10/import.c:648
+#: g10/import.c:652
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
 
-#: g10/import.c:672
+#: g10/import.c:676
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
-#: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
+#: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:751
+#: g10/import.c:758
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:766
+#: g10/import.c:773
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:772
+#: g10/import.c:779
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:774
+#: g10/import.c:781
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
+#: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:790
+#: g10/import.c:797
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:799
+#: g10/import.c:806
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
+#: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
-#: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
+#: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
+#: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:827
+#: g10/import.c:834
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
 
-#: g10/import.c:851
+#: g10/import.c:858
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
+#: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
+#: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny användaridentitet\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:923
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:926
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny signatur\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:929
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:932
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" En ny undernyckel\n"
+msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:935
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:938
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:941
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:944
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
 
-#: g10/import.c:940
+#: g10/import.c:947
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
 
-#: g10/import.c:963
+#: g10/import.c:971
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1126
+#: g10/import.c:1143
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1137
+#: g10/import.c:1154
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "importering av hemliga nycklar tillåts inte\n"
+msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
+#: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1165
+#: g10/import.c:1182
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
 
-#: g10/import.c:1195
+#: g10/import.c:1212
 #, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1205
+#: g10/import.c:1222
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1235
+#: g10/import.c:1254
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
 
-#: g10/import.c:1278
+#: g10/import.c:1297
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1310
+#: g10/import.c:1329
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1376
+#: g10/import.c:1398
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1391
+#: g10/import.c:1413
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1393
+#: g10/import.c:1415
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1411
+#: g10/import.c:1433
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
+#: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1424
+#: g10/import.c:1446
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1439
+#: g10/import.c:1461
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
 
-#: g10/import.c:1461
+#: g10/import.c:1483
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
 
-#: g10/import.c:1474
+#: g10/import.c:1496
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1489
+#: g10/import.c:1511
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1555
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1552
+#: g10/import.c:1576
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1579
+#: g10/import.c:1603
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1589
+#: g10/import.c:1613
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1606
+#: g10/import.c:1630
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1620
+#: g10/import.c:1644
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1628
+#: g10/import.c:1652
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1728
+#: g10/import.c:1781
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
-"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog dem samman\n"
+"nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
-#: g10/import.c:1790
+#: g10/import.c:1843
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1804
+#: g10/import.c:1857
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1863
+#: g10/import.c:1916
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1897
+#: g10/import.c:1950
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2286
+#: g10/import.c:2351
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
-#: g10/import.c:2294
+#: g10/import.c:2359
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/import.c:2296
+#: g10/import.c:2361
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/keydb.c:170
+#: g10/keydb.c:181
 #, c-format
 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:176
+#: g10/keydb.c:187
 #, c-format
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:699
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:267
+#: g10/keyedit.c:265
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[spärr]"
 
-#: g10/keyedit.c:268
+#: g10/keyedit.c:266
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:358
+#: g10/keyedit.c:356
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "En användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:360
+#: g10/keyedit.c:358
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3176,17 +3257,17 @@ msgstr ""
 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust marginally\n"
 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust fully\n"
 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
 
-#: g10/keyedit.c:440
+#: g10/keyedit.c:438
 msgid ""
 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
@@ -3196,46 +3277,46 @@ msgstr ""
 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:456
+#: g10/keyedit.c:454
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:600
+#: g10/keyedit.c:598
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
-#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
+#: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
-#: g10/keyedit.c:1757
+#: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
+#: g10/keyedit.c:1789
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:628
+#: g10/keyedit.c:626
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut.."
+msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
 
-#: g10/keyedit.c:656
+#: g10/keyedit.c:654
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
 
-#: g10/keyedit.c:684
+#: g10/keyedit.c:682
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
 
-#: g10/keyedit.c:686
+#: g10/keyedit.c:684
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signera den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:708
+#: g10/keyedit.c:706
 #, c-format
 msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
@@ -3244,11 +3325,11 @@ msgstr ""
 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:717
+#: g10/keyedit.c:715
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:731
+#: g10/keyedit.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3257,13 +3338,13 @@ msgstr ""
 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "har gått ut.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:735
+#: g10/keyedit.c:733
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
 "n) "
 
-#: g10/keyedit.c:756
+#: g10/keyedit.c:754
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
@@ -3272,44 +3353,44 @@ msgstr ""
 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
 "är en lokal signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:760
+#: g10/keyedit.c:758
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
+msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:781
+#: g10/keyedit.c:779
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:784
+#: g10/keyedit.c:782
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:789
+#: g10/keyedit.c:787
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:811
+#: g10/keyedit.c:809
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:826
+#: g10/keyedit.c:824
 msgid "This key has expired!"
 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
 
-#: g10/keyedit.c:844
+#: g10/keyedit.c:842
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:850
+#: g10/keyedit.c:848
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr ""
 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
 
-#: g10/keyedit.c:890
+#: g10/keyedit.c:888
 msgid ""
 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
 "mode.\n"
@@ -3317,11 +3398,11 @@ msgstr ""
 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
 "läge\n"
 
-#: g10/keyedit.c:892
+#: g10/keyedit.c:890
 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:917
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
@@ -3330,31 +3411,31 @@ msgstr ""
 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:922
+#: g10/keyedit.c:920
 #, c-format
 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "     (0) Jag vill inte svara.%s\n"
+msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:924
+#: g10/keyedit.c:922
 #, c-format
 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
+msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:926
+#: g10/keyedit.c:924
 #, c-format
 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
+msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:928
+#: g10/keyedit.c:926
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
+msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:934
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
 
-#: g10/keyedit.c:958
+#: g10/keyedit.c:956
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
@@ -3363,78 +3444,76 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:965
+#: g10/keyedit.c:963
 msgid "This will be a self-signature.\n"
 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:971
+#: g10/keyedit.c:969
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:979
+#: g10/keyedit.c:977
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:989
+#: g10/keyedit.c:987
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
-"Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
-"\n"
+msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:996
+#: g10/keyedit.c:994
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1003
+#: g10/keyedit.c:1001
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1008
+#: g10/keyedit.c:1006
 msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1013
+#: g10/keyedit.c:1011
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1023
+#: g10/keyedit.c:1021
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
-#: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1133
+#: g10/keyedit.c:1131
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1180
+#: g10/keyedit.c:1186
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1186
+#: g10/keyedit.c:1192
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -3442,11 +3521,11 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
-#: g10/keyedit.c:1206
+#: g10/keyedit.c:1212
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -3454,191 +3533,191 @@ msgstr ""
 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1209
+#: g10/keyedit.c:1215
 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1280
+#: g10/keyedit.c:1296
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
+#: g10/keyedit.c:1382
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:1369
+#: g10/keyedit.c:1385
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:1370
+#: g10/keyedit.c:1386
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
+#: g10/keyedit.c:1388
 msgid "select user ID N"
 msgstr "välj användaridentiteten N"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:1389
 msgid "select subkey N"
 msgstr "välj undernyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:1374
+#: g10/keyedit.c:1390
 msgid "check signatures"
 msgstr "kontrollera signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keyedit.c:1395
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
 msgstr ""
 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
 
-#: g10/keyedit.c:1384
+#: g10/keyedit.c:1400
 msgid "sign selected user IDs locally"
 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:1386
+#: g10/keyedit.c:1402
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: g10/keyedit.c:1404
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
 
-#: g10/keyedit.c:1392
+#: g10/keyedit.c:1408
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:1394
+#: g10/keyedit.c:1410
 msgid "add a photo ID"
 msgstr "lägg till ett foto-id"
 
-#: g10/keyedit.c:1396
+#: g10/keyedit.c:1412
 msgid "delete selected user IDs"
 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1401
+#: g10/keyedit.c:1417
 msgid "add a subkey"
 msgstr "lägg till en undernyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1405
+#: g10/keyedit.c:1421
 msgid "add a key to a smartcard"
 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1407
+#: g10/keyedit.c:1423
 msgid "move a key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1409
+#: g10/keyedit.c:1425
 msgid "move a backup key to a smartcard"
 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
 
-#: g10/keyedit.c:1413
+#: g10/keyedit.c:1429
 msgid "delete selected subkeys"
 msgstr "ta bort valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1415
+#: g10/keyedit.c:1431
 msgid "add a revocation key"
 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1417
+#: g10/keyedit.c:1433
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
+#: g10/keyedit.c:1435
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
+#: g10/keyedit.c:1437
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
+#: g10/keyedit.c:1439
 msgid "toggle between the secret and public key listings"
 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1426
+#: g10/keyedit.c:1442
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
-#: g10/keyedit.c:1428
+#: g10/keyedit.c:1444
 msgid "list preferences (verbose)"
 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:1430
+#: g10/keyedit.c:1446
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1435
+#: g10/keyedit.c:1451
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
 msgstr ""
 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1437
+#: g10/keyedit.c:1453
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1439
+#: g10/keyedit.c:1455
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ändra lösenfrasen"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:1443
+#: g10/keyedit.c:1459
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
+#: g10/keyedit.c:1461
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
+#: g10/keyedit.c:1463
 msgid "revoke selected user IDs"
 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:1452
+#: g10/keyedit.c:1468
 msgid "revoke key or selected subkeys"
 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:1453
+#: g10/keyedit.c:1469
 msgid "enable key"
 msgstr "aktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1454
+#: g10/keyedit.c:1470
 msgid "disable key"
 msgstr "inaktivera nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:1455
+#: g10/keyedit.c:1471
 msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "visa valda foto-id:n"
 
-#: g10/keyedit.c:1457
+#: g10/keyedit.c:1473
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
 "signaturer från nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1459
+#: g10/keyedit.c:1475
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
 "nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:1577
+#: g10/keyedit.c:1599
 #, c-format
 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1595
+#: g10/keyedit.c:1617
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1678
+#: g10/keyedit.c:1700
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1686
+#: g10/keyedit.c:1708
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1705
+#: g10/keyedit.c:1727
 msgid ""
 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3651,228 +3730,229 @@ msgstr ""
 "signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1745
+#: g10/keyedit.c:1777
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1764
+#: g10/keyedit.c:1796
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyedit.c:1803
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1780
+#: g10/keyedit.c:1812
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1803
+#: g10/keyedit.c:1835
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1827
+#: g10/keyedit.c:1859
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1829
+#: g10/keyedit.c:1861
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1830
+#: g10/keyedit.c:1862
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1880
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1892
+#: g10/keyedit.c:1927
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1920
+#: g10/keyedit.c:1955
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1934
+#: g10/keyedit.c:1969
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1951
+#: g10/keyedit.c:1986
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1975
+#: g10/keyedit.c:2010
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1978
+#: g10/keyedit.c:2013
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1979
+#: g10/keyedit.c:2014
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2014
+#: g10/keyedit.c:2049
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2015
+#: g10/keyedit.c:2050
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:2068
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2044
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2046
+#: g10/keyedit.c:2081
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2096
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
+#: g10/keyedit.c:2131
+msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
 "tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2138
+#: g10/keyedit.c:2173
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2144
+#: g10/keyedit.c:2179
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
 "(j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2146
+#: g10/keyedit.c:2181
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2214
+#: g10/keyedit.c:2251
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2217
+#: g10/keyedit.c:2254
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2227
+#: g10/keyedit.c:2264
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2234
+#: g10/keyedit.c:2271
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2278
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2342
+#: g10/keyedit.c:2379
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2394
+#: g10/keyedit.c:2430
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2405
+#: g10/keyedit.c:2441
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2639
+#: g10/keyedit.c:2686
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
 "typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2698
+#: g10/keyedit.c:2745
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2719
+#: g10/keyedit.c:2766
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2725
+#: g10/keyedit.c:2772
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2750
+#: g10/keyedit.c:2797
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2765
+#: g10/keyedit.c:2812
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2769
+#: g10/keyedit.c:2816
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2776
+#: g10/keyedit.c:2823
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2828
+#: g10/keyedit.c:2875
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3880,17 +3960,17 @@ msgstr ""
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
-#: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
-#: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2959
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3899,85 +3979,84 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3020
+#: g10/keyedit.c:3067
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan "
-"vissa versioner\n"
-"         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
+"VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
+"         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3031
+#: g10/keyedit.c:3078
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3171
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3181
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3185
+#: g10/keyedit.c:3232
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3191
+#: g10/keyedit.c:3238
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3205
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3206
+#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3209
+#: g10/keyedit.c:3256
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
-#: g10/keyedit.c:3244
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:3291
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3251
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:3298
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3252
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:3299
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3260
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:3307
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
+msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3261
+#: g10/keyedit.c:3308
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3355
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3987,264 +4066,269 @@ msgstr ""
 "denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3366
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3386
+#: g10/keyedit.c:3433
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3411
+#: g10/keyedit.c:3458
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3426
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3448
+#: g10/keyedit.c:3495
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3467
+#: g10/keyedit.c:3514
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3473
+#: g10/keyedit.c:3520
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3534
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3540
+#: g10/keyedit.c:3587
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3544
+#: g10/keyedit.c:3591
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3547
+#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3593
+#: g10/keyedit.c:3640
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3609
+#: g10/keyedit.c:3656
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3682
+#: g10/keyedit.c:3734
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3688
+#: g10/keyedit.c:3740
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte att korscertifieras\n"
+msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3850
+#: g10/keyedit.c:3903
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4060
+#: g10/keyedit.c:4113
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4140
+#: g10/keyedit.c:4193
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4141
+#: g10/keyedit.c:4194
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4203
+#: g10/keyedit.c:4256
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4352
+#: g10/keyedit.c:4405
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4416
+#: g10/keyedit.c:4477
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4474
+#: g10/keyedit.c:4538
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4501
+#: g10/keyedit.c:4573
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4636
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4645
+#: g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4649
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4653
+#: g10/keyedit.c:4725
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4680
+#: g10/keyedit.c:4776
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4782
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4808
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4713
+#: g10/keyedit.c:4815
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4837
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4755
+#: g10/keyedit.c:4857
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4785
+#: g10/keyedit.c:4887
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4855
+#: g10/keyedit.c:4957
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
+msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4872
+#: g10/keyedit.c:4974
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4936
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4998
+#: g10/keyedit.c:5100
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5093
+#: g10/keyedit.c:5195
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:265
+#: g10/keygen.c:269
 #, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:272
+#: g10/keygen.c:276
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "för många chifferinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:274
+#: g10/keygen.c:278
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:276
+#: g10/keygen.c:280
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:401
+#: g10/keygen.c:420
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:875
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:914
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:964
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
-#: g10/keygen.c:2948
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1276
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
 "sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keygen.c:1492
+#: g10/keygen.c:1549
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1495
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1498
+#: g10/keygen.c:1555
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1501
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
@@ -4252,110 +4336,115 @@ msgstr "Autentisera"
 # K = Kryptera
 # A = Authentisera
 # Q = Avsluta
-#: g10/keygen.c:1509
+#. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
+#. translation.  If this is not possible use single digits.  The
+#. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
+#. functions:
+#.
+#. s = Toggle signing capability
+#. e = Toggle encryption capability
+#. a = Toggle authentication capability
+#. q = Finish
+#.
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1532
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1537
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1540
+#: g10/keygen.c:1611
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1543
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1546
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1604
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1605
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1685
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1609
+#: g10/keygen.c:1689
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1610
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1612
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1614
+#: g10/keygen.c:1694
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1683
+#: g10/keygen.c:1695
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1693
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1700
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+#: g10/keygen.c:1811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1714
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1779
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4372,7 +4461,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1790
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4388,38 +4477,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1813
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1818
+#: g10/keygen.c:1955
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1836
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1843
+#: g10/keygen.c:1980
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1844
+#: g10/keygen.c:1981
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1849
+#: g10/keygen.c:1986
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1850
+#: g10/keygen.c:1987
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1854
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4427,11 +4516,26 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1861
+#: g10/keygen.c:2004
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:2054
+msgid ""
+"\n"
+"GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
+"nyckel.\n"
+"\n"
+
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:2069
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4449,44 +4553,44 @@ msgstr ""
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1897
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1905
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1907
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1909
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1917
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1931
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1937
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1959
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1965
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4497,10 +4601,14 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1970
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4513,24 +4621,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1986
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1996
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1997
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2016
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:2055
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4538,12 +4646,20 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2070
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2076
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4555,7 +4671,7 @@ msgstr ""
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2098
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4565,53 +4681,53 @@ msgstr ""
 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
+msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3242
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
+msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3266
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3273
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3296
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
-#: g10/keygen.c:3307
+#: g10/keygen.c:3639
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4620,13 +4736,13 @@ msgstr ""
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4634,7 +4750,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4642,696 +4758,709 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3714
+#: g10/keygen.c:4083
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3762
+#: g10/keygen.c:4132
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3788
+#: g10/keygen.c:4158
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:265
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:306
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:359
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:471
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1508
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "    Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1517
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Undernyckelns fingeravtryck:"
+msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1592
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
-msgstr "      Kortets serienr ="
+msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1251
+#: g10/keyring.c:1297
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1256
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1259
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1382
+#: g10/keyring.c:1430
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1428
+#: g10/keyring.c:1489
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1440
+#: g10/keyring.c:1501
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1512
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:66
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:67
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:69
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:75
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:85
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:145
+#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:528
+#: g10/keyserver.c:544
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:729
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:911
+#: g10/keyserver.c:932
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:913
+#: g10/keyserver.c:934
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1154
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "begär nyckeln %s från %s server %s\n"
+msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1158
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1182
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1185
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1338
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1342
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1388
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1443
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1452
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1520
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1532
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1537
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1545
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1552
+#: g10/keyserver.c:1575
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1557
+#: g10/keyserver.c:1580
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1566
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1884
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1906
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "uppdaterar en nyckel från %s\n"
+msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1908
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1964
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1970
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:228
+#: g10/mainproc.c:231
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
 msgstr "egendomlig storlek på en krypterad sessionsnyckel (%d)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:281
+#: g10/mainproc.c:284
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s  krypterad sessionsnyckel\n"
+msgstr "%s krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:291
+#: g10/mainproc.c:294
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
 msgstr "lösenfras genererad med okänd sammandragsalgoritm %d\n"
 
-#: g10/mainproc.c:357
+#: g10/mainproc.c:360
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
 msgstr "publik nyckel är %s\n"
 
 # Men jag ändrade så det blev närmare originalet. Per
-#: g10/mainproc.c:414
+#: g10/mainproc.c:423
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "Data krypterat med publik nyckel: korrekt DEK\n"
 
-#: g10/mainproc.c:447
+#: g10/mainproc.c:456
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
+#: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
 msgstr "      \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:455
+#: g10/mainproc.c:464
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
 msgstr "krypterad med %s-nyckel, id %s\n"
 
 # Motsatsen till kryptering med symmetrisk nyckel.
-#: g10/mainproc.c:469
+#: g10/mainproc.c:478
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:483
+#: g10/mainproc.c:492
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
 msgstr "krypterad med %lu lösenfraser\n"
 
-#: g10/mainproc.c:485
+#: g10/mainproc.c:494
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
 msgstr "krypterad med with 1 lösenfras\n"
 
-#: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
+#: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
 msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 
-#: g10/mainproc.c:525
+#: g10/mainproc.c:534
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
+"IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
 "istället\n"
 
-#: g10/mainproc.c:558
+#: g10/mainproc.c:567
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
-#: g10/mainproc.c:562
+#: g10/mainproc.c:571
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
-#: g10/mainproc.c:575
+#: g10/mainproc.c:584
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:581
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:600
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:602
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:814
+#: g10/mainproc.c:708
+msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
+msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
+
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1442
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "signaturvalidering nertystad\n"
+msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1586
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1553
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1554
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               med %s nyckel %s\n"
+msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1558
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1578
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1765
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1796
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1894
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1899
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1902
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1903
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1904
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1924
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2051
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2059
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2124
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2134
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
+#: g10/misc.c:109 g10/misc.c:139 g10/misc.c:215
 #, c-format
 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat för \"%s\" misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:222
+#: g10/misc.c:178
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
 msgstr "fstat(%d) misslyckades i %s: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:336
+#: g10/misc.c:296
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella algoritmen %s för publik nyckel\n"
 
-#: g10/misc.c:351
+#: g10/misc.c:302
+msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
+msgstr "VARNING: Elgamal-nycklar för kryptering/signering är föråldrade\n"
+
+#: g10/misc.c:315
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella chifferalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:366
+#: g10/misc.c:330
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
 msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: g10/misc.c:371
+#: g10/misc.c:335
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:490
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "Insticksprogram för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:491 g10/sig-check.c:109
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:726
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: alternativet är föråldrat\"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:730
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:732
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:739
+#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:749
+#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:752
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/misc.c:787
+#, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:813
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:838
+#: g10/misc.c:873
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:948
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1123
+#: g10/misc.c:1175
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1148
+#: g10/misc.c:1200
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:87
+#: g10/openfile.c:89
 #, c-format
 msgid "File `%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 
-#: g10/openfile.c:91
+#: g10/openfile.c:93
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Skriv över? (j/N) "
 
-#: g10/openfile.c:124
+#: g10/openfile.c:126
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:148
+#: g10/openfile.c:150
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:193
+#: g10/openfile.c:195
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:308
+#: g10/openfile.c:316
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
+msgstr "antar att signerad data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:387
+#: g10/openfile.c:395
 #, c-format
 msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "ny konfigurationsfil \"%s\" skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:389
+#: g10/openfile.c:397
 #, c-format
 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:192
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:762
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1213
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:600
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:324
+#: g10/passphrase.c:306
 #, c-format
 msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+"certificate:\n"
 "\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+"%u-bit %s key, ID %s,\n"
+"created %s%s.\n"
 msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
-"nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
-"%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
-
-#: g10/passphrase.c:349
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för OpenPGP-"
+"certifikatet:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
+"skapad %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:351
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:375
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:381 g10/passphrase.c:447
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:579
+#: g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5340,12 +5469,12 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:587
+#: g10/passphrase.c:540
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:596
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
@@ -5392,88 +5521,88 @@ msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:370
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nyckeln är ersatt"
+msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
+msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:628
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:629
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:74
+#: g10/pkclist.c:72
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "anledning för spärrning: "
 
-#: g10/pkclist.c:91
+#: g10/pkclist.c:89
 msgid "revocation comment: "
 msgstr "spärrningskommentar: "
 
 # ej kristallklart vad förkortningarna står för
-#: g10/pkclist.c:206
+#: g10/pkclist.c:204
 msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMaAsS"
+msgstr "iImHhAsS"
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: g10/pkclist.c:212
 msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr "Inget tillitsvärde tilldelat till:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
+#: g10/pkclist.c:245
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  även känd som \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: g10/pkclist.c:255
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
 "Hur mycket litar du på att nyckeln faktiskt tillhör den angivna användaren?\n"
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: g10/pkclist.c:270
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
 msgstr "  %d = Jag vet inte eller kan inte säga något\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: g10/pkclist.c:272
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
 msgstr "  %d = Jag litar INTE\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: g10/pkclist.c:278
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
 msgstr "  %d = Jag litar förbehållslöst\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
+#: g10/pkclist.c:284
 msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr "  m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
+msgstr "  h = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
-#: g10/pkclist.c:288
+#: g10/pkclist.c:287
 msgid "  s = skip this key\n"
 msgstr "  s = hoppa över denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:289
+#: g10/pkclist.c:288
 msgid "  q = quit\n"
-msgstr "  q = avsluta\n"
+msgstr "  a = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: g10/pkclist.c:292
 #, c-format
 msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
@@ -5482,40 +5611,40 @@ msgstr ""
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:654
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: g10/pkclist.c:319
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ge denna nyckel förbehållslöst förtroende? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:334
+#: g10/pkclist.c:333
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en nyckel med förbehållslöst förtroende:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:419
+#: g10/pkclist.c:418
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det finns ingen försäkran om att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
+"%s: Det finns inget som säger att nyckeln tillhör den angivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: g10/pkclist.c:423
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det finns en viss försäkran om att nyckeln tillhör den angivna "
+"%s: Det finns viss information om att nyckeln tillhör den angivna "
 "användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
+#: g10/pkclist.c:429
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Den här nyckel tillhör antagligen den namngivna användaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:435
+#: g10/pkclist.c:434
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:461
+#: g10/pkclist.c:460
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5525,109 +5654,109 @@ msgstr ""
 "användaridentiteten. Om du *verkligen* vet vad du gör, kan du svara\n"
 "ja på nästkommande fråga.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:480
+#: g10/pkclist.c:479
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgstr "Vill du använda nyckeln ändå? (j/N) "
 
-#: g10/pkclist.c:514
+#: g10/pkclist.c:513
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:521
+#: g10/pkclist.c:520
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr "VARNING: denna nyckel kan ha spärrats (spärrnyckeln saknas)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:530
+#: g10/pkclist.c:529
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
+#: g10/pkclist.c:532
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:534
+#: g10/pkclist.c:533
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är förfalskad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:540
+#: g10/pkclist.c:539
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har spärrats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:545
+#: g10/pkclist.c:544
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
 msgstr "Obs: Denna nyckel har stängts av.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:565
+#: g10/pkclist.c:564
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr "Observera: Validerad adress för signeraren är \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:572
+#: g10/pkclist.c:571
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
 msgstr "Observera: Signerarens adress \"%s\" matchar inte DNS-objektet\n"
 
-#: g10/pkclist.c:584
+#: g10/pkclist.c:583
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till FULL på grund av giltig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:592
+#: g10/pkclist.c:591
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
 msgstr "trustlevel justerad till NEVER på grund av felaktig PKA-info\n"
 
-#: g10/pkclist.c:603
+#: g10/pkclist.c:602
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Obs: Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:614
+#: g10/pkclist.c:613
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:616
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:624
+#: g10/pkclist.c:623
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:625
+#: g10/pkclist.c:624
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:633
+#: g10/pkclist.c:632
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:635
+#: g10/pkclist.c:634
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:876 g10/pkclist.c:1088 g10/pkclist.c:1158
+#: g10/pkclist.c:833 g10/pkclist.c:875 g10/pkclist.c:1087 g10/pkclist.c:1157
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
 
 # överhoppad?
-#: g10/pkclist.c:846 g10/pkclist.c:1126
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:897
+#: g10/pkclist.c:896
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:921
+#: g10/pkclist.c:920
 msgid "Current recipients:\n"
 msgstr "Nuvarande mottagare:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:947
+#: g10/pkclist.c:946
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
@@ -5635,29 +5764,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ange användaridentiteten.  Avsluta med en tom rad: "
 
-#: g10/pkclist.c:972
+#: g10/pkclist.c:971
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Ingen sådan användaridentitet.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:981 g10/pkclist.c:1055
+#: g10/pkclist.c:980 g10/pkclist.c:1054
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "hoppade över: den publika nyckeln är redan inställd som standardmottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1002
+#: g10/pkclist.c:1001
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Den publika nyckeln är inaktiverad.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1011
+#: g10/pkclist.c:1010
 msgid "skipped: public key already set\n"
 msgstr "hoppade över: publik nyckel redan angiven\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1046
+#: g10/pkclist.c:1045
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
 msgstr "okänd standardmottagare \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1104
+#: g10/pkclist.c:1103
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
@@ -5665,106 +5794,106 @@ msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 # plural av adressee
 # dvs. den som meddelandet är adresserat till.
 # Åtskillnad görs mellan adressee och receiver.
-#: g10/pkclist.c:1166
+#: g10/pkclist.c:1165
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adressater\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1480
+#: g10/pkclist.c:1489
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen %s-förmåga\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1505
+#: g10/pkclist.c:1514
 #, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
 msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:91
+#: g10/plaintext.c:95
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:462
+#: g10/plaintext.c:472
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:469
+#: g10/plaintext.c:479
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:501
+#: g10/plaintext.c:511
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:549
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:555
+#: g10/plaintext.c:565
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:589
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/plaintext.c:599
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "kan inte öppna signerat data \"%s\"\n"
+msgstr "kan inte öppna signerad data fd=%d: %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:107
+#: g10/pubkey-enc.c:105
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym mottagare; provar med den hemliga nyckeln %s ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:138
+#: g10/pubkey-enc.c:136
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
+msgstr "ok, vi är den anonyma mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:227
+#: g10/pubkey-enc.c:225
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:248
+#: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
+msgstr "chifferalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:286
+#: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "VARNING: chifferalgoritmen %s hittades inte i mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:306
+#: g10/pubkey-enc.c:304
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: hemliga nyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:312
+#: g10/pubkey-enc.c:310
 msgid "NOTE: key has been revoked"
 msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:589
+#: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: g10/revoke.c:145
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
 msgstr "nyckeln %s har inga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/revoke.c:308
+#: g10/revoke.c:306
 msgid "To be revoked by:\n"
 msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
+#: g10/revoke.c:310
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: g10/revoke.c:314
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -5773,52 +5902,52 @@ msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:555
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:569
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:407
+#: g10/revoke.c:405
 msgid "Revocation certificate created.\n"
 msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
 
-#: g10/revoke.c:413
+#: g10/revoke.c:411
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
 msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:472
+#: g10/revoke.c:470
 #, c-format
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:501
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:512
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:519
+#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:536
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
+msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:544
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:595
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5831,131 +5960,131 @@ msgstr ""
 "Spärrcertifikat skapat.\n"
 "\n"
 "Var vänlig flytta det till ett media du kan gömma; om Mallory får\n"
-"får tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
+"tillgång till detta certifikatet kan han göra din nyckel oanvändbar.\n"
 "Det är klokt att skriva ut detta certifikat och gömma det, ifall ditt\n"
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:637
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:649
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:690
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Ange en beskrivning (frivilligt); avsluta med en tom rad:\n"
+msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:720
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:725
+#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
-#: g10/seckey-cert.c:57
+#: g10/seckey-cert.c:55
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:63
+#: g10/seckey-cert.c:61
 #, c-format
 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d%s stöds inte\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: g10/seckey-cert.c:74
+#: g10/seckey-cert.c:72
 #, c-format
 msgid "protection digest %d is not supported\n"
 msgstr "skyddssammandraget %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:293
+#: g10/seckey-cert.c:291
 msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen"
 
-#: g10/seckey-cert.c:294
+#: g10/seckey-cert.c:292
 #, c-format
 msgid "%s ...\n"
 msgstr "%s ...\n"
 
 # För vissa krypteringsalgoritmer är det känt att vissa svaga nycklar kan förekomma. Dessa ska aldrig användas. GnuPG vill på detta sätt hindra dig från att skapa en sådan nyckel.
-#: g10/seckey-cert.c:363
+#: g10/seckey-cert.c:361
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenfras igen.\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:406
+#: g10/seckey-cert.c:404
 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
 "skapar den föråldrade 16-bit kontrollsumman för skydd av den hemliga "
 "nyckeln\n"
 
-#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+#: g10/seskey.c:61 sm/encrypt.c:119
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:67
+#: g10/seskey.c:65
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
-"%d gånger!\n"
+"kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer;\n"
+"försökte %d gånger!\n"
 
-#: g10/seskey.c:229
+#: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:85
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr "DSA kräver att hashlängden är multiplicerbar med 8 bitar\n"
+msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
 
-#: g10/seskey.c:242
+#: g10/seskey.c:240
 #, c-format
 msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
-#: g10/seskey.c:254
+#: g10/seskey.c:252
 #, c-format
 msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr "DSA-nyckeln %s kräver en hash med %u bitar eller större\n"
 
-#: g10/sig-check.c:82
+#: g10/sig-check.c:80
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "VARNING: konflikt mellan signatursammandrag i meddelandet\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/sig-check.c:107
+#: g10/sig-check.c:105
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "VARNING: signeringsundernyckeln %s är inte korscertifierad\n"
 
 # cross-certification?
-#: g10/sig-check.c:119
+#: g10/sig-check.c:117
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:191
+#: g10/sig-check.c:211
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:192
+#: g10/sig-check.c:212
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5963,7 +6092,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5971,58 +6100,40 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
 "felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:215
+#: g10/sig-check.c:235
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:298
+#: g10/sig-check.c:248
+#, c-format
+msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
+
+#: g10/sig-check.c:324
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:560
+#: g10/sig-check.c:590
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:587
+#: g10/sig-check.c:617
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
-# notation data?
-#: g10/sign.c:86
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till notationer i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
-"(PGP 2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:94
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
-"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:108
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
 "expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:125
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
-
-#: g10/sign.c:133
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
-"2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:146
+#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -6030,7 +6141,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
 "oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:174
+#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -6039,23 +6150,23 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
 "stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:347
+#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:356
+#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:792
+#: g10/sign.c:758
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:868
+#: g10/sign.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6063,53 +6174,53 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/sign.c:995
+#: g10/sign.c:961
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1110
+#: g10/sign.c:1076
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1294
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
 "fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:195
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:210
+#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
+#: g10/tdbdump.c:58 g10/trustdb.c:360
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:105
+#: g10/tdbdump.c:106
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
@@ -6118,227 +6229,236 @@ msgstr ""
 "# Skapat lista över tilldelade tillitsvärden %s\n"
 "# (Använd \"gpg --import-ownertrust\" för att återställa dem)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: g10/tdbdump.c:161 g10/tdbdump.c:169 g10/tdbdump.c:174 g10/tdbdump.c:179
 #, c-format
 msgid "error in `%s': %s\n"
 msgstr "fel i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: g10/tdbdump.c:161
 msgid "line too long"
 msgstr "raden är för lång"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
+#: g10/tdbdump.c:169
 msgid "colon missing"
 msgstr "kolon saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:174
+#: g10/tdbdump.c:175
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
+#: g10/tdbdump.c:180
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "värde för ägartillit saknas"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: g10/tdbdump.c:216
 #, c-format
 msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid sökning av tillitsvärde i \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: g10/tdbdump.c:220
 #, c-format
 msgid "read error in `%s': %s\n"
 msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
+#: g10/tdbdump.c:229 g10/trustdb.c:375
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1449
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
+#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1456
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:247
+#: g10/tdbio.c:245
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:500
+#: g10/tdbio.c:498
 #, c-format
 msgid "can't access `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:515
+#: g10/tdbio.c:524
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
+#: g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:557 g10/tdbio.c:598 sm/keydb.c:221
 #, c-format
 msgid "can't create lock for `%s'\n"
 msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
+#: g10/tdbio.c:536 g10/tdbio.c:601
 #, c-format
 msgid "can't lock `%s'\n"
 msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
 
-#: g10/tdbio.c:553
+#: g10/tdbio.c:562
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:557
+#: g10/tdbio.c:566
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:560
+#: g10/tdbio.c:569
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:602
+#: g10/tdbio.c:612
 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
 msgstr "OBS: det går inte att skriva till tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/tdbio.c:610
+#: g10/tdbio.c:620
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: ogiltig tillitsdatabas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:642
+#: g10/tdbio.c:652
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:650
+#: g10/tdbio.c:660
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
-#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#: g10/tdbio.c:677 g10/tdbio.c:697 g10/tdbio.c:713 g10/tdbio.c:727
+#: g10/tdbio.c:757 g10/tdbio.c:1381 g10/tdbio.c:1408
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:726
+#: g10/tdbio.c:736
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1166
+#: g10/tdbio.c:1176
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1175
+#: g10/tdbio.c:1185
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1196
+#: g10/tdbio.c:1206
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1214
+#: g10/tdbio.c:1224
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1219
+#: g10/tdbio.c:1229
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1404
+#: g10/tdbio.c:1414
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1412
+#: g10/tdbio.c:1422
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1422
+#: g10/tdbio.c:1432
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1452
+#: g10/tdbio.c:1462
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1497
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/textfilter.c:149
+#: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/textfilter.c:249
+#: g10/textfilter.c:247
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/trustdb.c:227
+#: g10/trustdb.c:221
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s ?r ingen giltig teckentabell\n"
+msgstr "\"%s\" är inget giltigt långt nyckel-id\n"
 
 # trusted??
-#: g10/trustdb.c:258
+#: g10/trustdb.c:252
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
 msgstr "nyckel %s: accepterad som betrodd nyckel\n"
 
-#: g10/trustdb.c:296
+#: g10/trustdb.c:290
 #, c-format
 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
 msgstr "nyckeln %s förekommer fler än en gång i tillitsdatabasen\n"
 
 # nyckeln?
-#: g10/trustdb.c:311
+#: g10/trustdb.c:305
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel för pålitlig nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/trustdb.c:321
+#: g10/trustdb.c:315
 #, c-format
 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende.\n"
+msgstr "nyckeln %s är markerad med förbehållslöst förtroende\n"
 
 # req står för request
 # kollat med Werner. Per
-#: g10/trustdb.c:345
+#: g10/trustdb.c:339
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:351
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:453
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
@@ -6352,128 +6472,128 @@ msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#: g10/trustdb.c:505
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-msgstr "10"
+msgstr "15"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[ revoked]"
-msgstr "[ spärrad]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 msgid "[ expired]"
-msgstr "[ utgånget]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:513
+#: g10/trustdb.c:528
 msgid "[ unknown]"
-msgstr "[ okänt]"
+msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:515
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:516
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
-msgstr "[marginell]"
+msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:517
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
-msgstr "[  fullständig  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/trustdb.c:518
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:533
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:534
+#: g10/trustdb.c:549
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:535
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:536
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:537
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:577
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:592
+#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:607
+#: g10/trustdb.c:622
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1034
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1038
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2095
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2160
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2174
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2197
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginal(er) behövs, %d färdig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2283
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2358
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
 "misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/verify.c:119
+#: g10/verify.c:118
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -6483,53 +6603,160 @@ msgstr ""
 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/verify.c:204
+#: g10/verify.c:205
 #, c-format
 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/verify.c:249
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/verify.c:253
+#, c-format
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
+msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:180
+msgid "argument not expected"
+msgstr "argument förväntades inte"
+
+#: jnlib/argparse.c:182
+msgid "read error"
+msgstr "läsfel"
+
+#: jnlib/argparse.c:184
+msgid "keyword too long"
+msgstr "nyckelordet är för långt"
+
+#: jnlib/argparse.c:186
+msgid "missing argument"
+msgstr "argument saknas"
+
+#: jnlib/argparse.c:188
+msgid "invalid command"
+msgstr "ogiltigt kommando"
 
-#: jnlib/logging.c:626
+#: jnlib/argparse.c:190
+msgid "invalid alias definition"
+msgstr "ogiltig aliasdefinition"
+
+#: jnlib/argparse.c:192
+#, fuzzy
+msgid "out of core"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+
+#: jnlib/argparse.c:194
+msgid "invalid option"
+msgstr "ogiltig flagga"
+
+#: jnlib/argparse.c:202
+#, c-format
+msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:204
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
+msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:207
+#, c-format
+msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:209
+#, c-format
+msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:211
+#, c-format
+msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
+msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
+
+#: jnlib/argparse.c:213
+#, fuzzy
+msgid "out of core\n"
+msgstr "[Fel - slut på kärna]"
+
+#: jnlib/argparse.c:215
+#, c-format
+msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
+msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
+
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:71
+#: jnlib/utf8conv.c:85
+#, c-format
+msgid "error loading `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: jnlib/utf8conv.c:123
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:79
+#: jnlib/utf8conv.c:131
 #, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: kbx/kbxutil.c:86
+#: jnlib/dotlock.c:234
+#, c-format
+msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:269
+#, c-format
+msgid "error writing to `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:453
+#, c-format
+msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
+msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:459
+msgid " - probably dead - removing lock"
+msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
+
+#: jnlib/dotlock.c:469
+#, c-format
+msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
+msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:470
+msgid "(deadlock?) "
+msgstr "(dödläge?) "
+
+#: jnlib/dotlock.c:493
+#, c-format
+msgid "lock `%s' not made: %s\n"
+msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
+
+#: jnlib/dotlock.c:501
+#, c-format
+msgid "waiting for lock %s...\n"
+msgstr "väntar på låset %s...\n"
+
+#: kbx/kbxutil.c:92
 msgid "set debugging flags"
 msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 
-#: kbx/kbxutil.c:87
+#: kbx/kbxutil.c:93
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: kbx/kbxutil.c:108
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "Rapportera fel till "
-
-#: kbx/kbxutil.c:112
+#: kbx/kbxutil.c:117
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:115
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6537,231 +6764,325 @@ msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: scd/app-nks.c:345
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
+
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
+
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
+
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:601
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:614
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1009
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1017 scd/app-openpgp.c:2048
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1025 scd/app-openpgp.c:2056
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1034 scd/app-openpgp.c:2066
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1330
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+#: scd/app-openpgp.c:1492
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
+msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1334 scd/app-openpgp.c:1366 scd/app-openpgp.c:1485
+#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgstr ""
+"misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
+"ytterligare standardanvändning\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1350
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1373 scd/app-openpgp.c:1491
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1386 scd/app-openpgp.c:1426 scd/app-openpgp.c:1501
-#: scd/app-openpgp.c:2319
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1449
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1464 scd/app-openpgp.c:2529
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1470 scd/app-openpgp.c:2538
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kortet är permanent låst!\n"
+msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1475
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1482
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+msgstr ""
+"|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
+"försök: %d]"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2026
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
+msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2058
+msgid "|RN|New Reset Code"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1631
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1635
-#, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1685 scd/app-openpgp.c:2134
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1691 scd/app-openpgp.c:2141
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1701
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1705
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1707
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1874
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2618
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1881
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA modulus saknar eller är inte %d bitar stor\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1888
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1896 scd/app-openpgp.c:1903
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1966
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2025
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2039
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2042
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2099
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2149
+#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2237
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2298
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2543
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
 "kommando\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2616 scd/app-openpgp.c:2626
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:107
-msgid "run in multi server mode (foreground)"
-msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:356
-msgid "read options from file"
-msgstr "läs inställningar från fil"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-dinsig.c:529
+msgid "|N|Initial New PIN"
+msgstr "|N|Initial PIN-kod"
+
+#: scd/scdaemon.c:108
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
+
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
+
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:124
+#: scd/scdaemon.c:129
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:131
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:128
+#: scd/scdaemon.c:134
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:133
+#: scd/scdaemon.c:140
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:134
-msgid "allow the use of admin card commands"
+#: scd/scdaemon.c:145
+#, fuzzy
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:193
+#: scd/scdaemon.c:258
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:195
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6769,509 +7090,709 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:682
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1030
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1035
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: sm/base64.c:323
+#: sm/base64.c:325
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:182
+#: sm/call-agent.c:137
+#, c-format
+msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
+msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:234
 #, c-format
 msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:216
+#: sm/call-dirmngr.c:267
 msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:228
+#: sm/call-dirmngr.c:279
 #, c-format
 msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
 
-#: sm/call-dirmngr.c:242
+#: sm/call-dirmngr.c:299
 msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: sm/certchain.c:165
+#: sm/certchain.c:196
+#, c-format
+msgid "validation model requested by certificate: %s"
+msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
+
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
+msgid "chain"
+msgstr "kedja"
+
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
+msgid "shell"
+msgstr "skal"
+
+#: sm/certchain.c:243
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
 msgstr "kritiska certifikattillägget %s stöds inte"
 
-#: sm/certchain.c:203
+#: sm/certchain.c:282
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
 msgstr "utfärdarens certifikat är inte markerat som en CA"
 
-#: sm/certchain.c:242
+#: sm/certchain.c:320
 msgid "critical marked policy without configured policies"
 msgstr "kritisk markerad policy utan konfigurerade policier"
 
-#: sm/certchain.c:252
+#: sm/certchain.c:330
 #, c-format
 msgid "failed to open `%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:259 sm/certchain.c:288
+#: sm/certchain.c:338 sm/certchain.c:367
 msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
 msgstr "observera: icke-kritisk certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:263 sm/certchain.c:292
+#: sm/certchain.c:342 sm/certchain.c:371
 msgid "certificate policy not allowed"
 msgstr "certifikatpolicy tillåts inte"
 
-#: sm/certchain.c:403
+#: sm/certchain.c:483
 msgid "looking up issuer at external location\n"
 msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
 
-#: sm/certchain.c:423
+#: sm/certchain.c:502
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "antal utfärdare som matchar: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:576 sm/certchain.c:740 sm/certchain.c:1266 sm/decrypt.c:261
-#: sm/encrypt.c:343 sm/sign.c:328 sm/verify.c:107
+#: sm/certchain.c:546
+msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
+msgstr "slår upp utfärdare från Dirmngr-cachen\n"
+
+#: sm/certchain.c:570
+#, c-format
+msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
+
+#: sm/certchain.c:572
+#, c-format
+msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
+msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/certchain.c:667
+#: sm/certchain.c:910
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-#: sm/certchain.c:676
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
+#: sm/certchain.c:925
+msgid "the status of the certificate is unknown"
+msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
-#: sm/certchain.c:680
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
-
-#: sm/certchain.c:682
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
-#: sm/certchain.c:687
+#: sm/certchain.c:938
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: sm/certchain.c:765
-msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
-
-#: sm/certchain.c:792
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr "certifikat med ogiltig giltighet: %s"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
-#: sm/certchain.c:808
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:821
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
+msgid "root certificate not yet valid"
+msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
+
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
+msgid "intermediate certificate not yet valid"
+msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
+
+#: sm/certchain.c:997
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:864
-msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
-msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
+#: sm/certchain.c:998
+msgid "root certificate has expired"
+msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:932
-msgid "root certificate is not marked trusted"
-msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
+#: sm/certchain.c:999
+msgid "intermediate certificate has expired"
+msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:947
+#: sm/certchain.c:1041
+#, c-format
+msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
+msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
+
+#: sm/certchain.c:1050
+msgid "certificate with invalid validity"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
+
+#: sm/certchain.c:1087
+msgid "signature not created during lifetime of certificate"
+msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
+
+#: sm/certchain.c:1089
+msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
+
+#: sm/certchain.c:1090
+msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
+msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
+
+#: sm/certchain.c:1094
+msgid "  (  signature created at "
+msgstr "  (  signatur skapad "
+
+#: sm/certchain.c:1095
+msgid "  (certificate created at "
+msgstr "  (certifikat skapat "
+
+#: sm/certchain.c:1098
+msgid "  (certificate valid from "
+msgstr "  (certifikat giltigt från "
+
+#: sm/certchain.c:1099
+msgid "  (     issuer valid from "
+msgstr "  (     utfärdare giltig från "
+
+#: sm/certchain.c:1129
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:955
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
-#: sm/certchain.c:970
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:976
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
-#: sm/certchain.c:986
+#: sm/certchain.c:1214
+msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
+msgstr ""
+"VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
+
+#: sm/certchain.c:1278
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
+
+#: sm/certchain.c:1351
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
+
+#: sm/certchain.c:1420
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
+
+#: sm/certchain.c:1433
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1013 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: sm/certchain.c:1025
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: sm/certchain.c:1058
+#: sm/certchain.c:1507
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 
-#: sm/certchain.c:1139
+#: sm/certchain.c:1589
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
 
-#: sm/certcheck.c:52
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA kräver användning av en 160-bitars hashalgoritm\n"
+#: sm/certchain.c:1629 sm/certchain.c:1912
+msgid "certificate is good\n"
+msgstr "certifikatet är korrekt\n"
+
+#: sm/certchain.c:1630
+msgid "intermediate certificate is good\n"
+msgstr "tillfälligt certifikat är korrekt\n"
+
+#: sm/certchain.c:1631
+msgid "root certificate is good\n"
+msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:482 sm/verify.c:189
+#: sm/certchain.c:1802
+msgid "switching to chain model"
+msgstr "växlar till kedjemodell"
+
+#: sm/certchain.c:1811
+#, c-format
+msgid "validation model used: %s"
+msgstr "valideringsmodell använd: %s"
+
+#: sm/certcheck.c:97
+#, c-format
+msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+
+#: sm/certcheck.c:107
+#, c-format
+msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
+msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
+
+#: sm/certcheck.c:244 sm/verify.c:201
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/certdump.c:68 sm/certdump.c:154
+#: sm/certdump.c:60 sm/certdump.c:143
 msgid "none"
 msgstr "ingen"
 
-#: sm/certdump.c:163
-msgid "[none]"
-msgstr "[ingen]"
-
-#: sm/certdump.c:536 sm/certdump.c:599
+#: sm/certdump.c:564 sm/certdump.c:609 sm/certdump.c:674 sm/certdump.c:732
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: sm/certdump.c:544
+#: sm/certdump.c:572 sm/certdump.c:617
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: sm/certdump.c:579
+#: sm/certdump.c:654 sm/certdump.c:710
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Fel - Inget namn]"
 
-#: sm/certdump.c:604
+#: sm/certdump.c:679 sm/certdump.c:738
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
-#: sm/certdump.c:818
+#: sm/certdump.c:948
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för:\n"
+"Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för X.509-"
+"certifikatet:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Serienummer %s, id %08lX, skapad %s"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"skapad %s, går ut %s.\n"
 
-#: sm/certlist.c:125
+#: sm/certlist.c:122
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
 msgstr "ingen nyckelanvändning angiven - antar alla användningsområden\n"
 
-#: sm/certlist.c:135 sm/keylist.c:255
+#: sm/certlist.c:132 sm/keylist.c:272
 #, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nyckelanvändningsinformation: %s\n"
 
-#: sm/certlist.c:145
+#: sm/certlist.c:142
 msgid "certificate should have not been used for certification\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för certifiering\n"
 
-#: sm/certlist.c:157
+#: sm/certlist.c:154
 msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering av OCSP-svar\n"
 
-#: sm/certlist.c:168
+#: sm/certlist.c:165
 msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:169
+#: sm/certlist.c:166
 msgid "certificate should have not been used for signing\n"
 msgstr "certifikatet skulle inte använts för signering\n"
 
-#: sm/certlist.c:170
+#: sm/certlist.c:167
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för kryptering\n"
 
-#: sm/certlist.c:171
+#: sm/certlist.c:168
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
 msgstr "certifikatet är inte användbart för signering\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:476
+#: sm/certreqgen.c:474
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:489
+#: sm/certreqgen.c:487
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig nyckellängd %u (giltiga är %d till %d)\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:507
+#: sm/certreqgen.c:505
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr "rad %d: inget ämnesnamn angivit\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:516
+#: sm/certreqgen.c:514
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr "rad %d: ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:519
+#: sm/certreqgen.c:517
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr "rad %d: ogiltigt ämnesnamn \"%s\" på position %d\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:536
+#: sm/certreqgen.c:534
 #, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
 msgstr "rad %d: inte en giltig e-postadress\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:548
+#: sm/certreqgen.c:546
 #, c-format
 msgid "line %d: error reading key `%s' from card: %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid läsning av nyckeln \"%s\" från kortet: %s\n"
 
 # keygrip (i.e. a hash over the public key
 # parameters) formatted as a hex string.
-#: sm/certreqgen.c:560
+#: sm/certreqgen.c:558
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/certreqgen.c:576
+#: sm/certreqgen.c:574
 #, c-format
-msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
-msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
+msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s <%s>\n"
 
-#: sm/decrypt.c:326
+#: sm/certreqgen.c:806
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:158
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:159
+#, c-format
+msgid "   (%d) Existing key\n"
+msgstr "   (%d) Befintlig nyckel\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:160
+#, c-format
+msgid "   (%d) Existing key from card\n"
+msgstr "   (%d) Befintlig nyckel från kort\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:202
+#, fuzzy
+msgid "Enter the keygrip: "
+msgstr "Ange notationen: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:210
+msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:212
+#, fuzzy
+msgid "No key with this keygrip\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:230 sm/certreqgen-ui.c:239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading the card: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:233
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Serial number of the card: %s\n"
+msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:245
+#, fuzzy
+msgid "Available keys:\n"
+msgstr "inaktivera nyckel"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:276
+#, c-format
+msgid "Possible actions for a %s key:\n"
+msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel:\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:277
+#, c-format
+msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
+msgstr "   (%d) signering, kryptering\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:278
+#, c-format
+msgid "   (%d) sign\n"
+msgstr "   (%d) signering\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:279
+#, c-format
+msgid "   (%d) encrypt\n"
+msgstr "   (%d) kryptering\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:303
+msgid "Enter the X.509 subject name: "
+msgstr "Ange ämnesnamn för X.509: "
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:307
+msgid "No subject name given\n"
+msgstr "Inget ämnesnamn angivet\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:311
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name label `%.*s'\n"
+msgstr "Ogiltig ämnesnamnsetikett \"%.*s\"\n"
+
+#. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
+#. length of the first string up to the "%s".  Please
+#. adjust it do the length of your translation.  The
+#. second string is merely passed to atoi so you can
+#. drop everything after the number.
+#: sm/certreqgen-ui.c:320
+#, c-format
+msgid "Invalid subject name `%s'\n"
+msgstr "Ogiltigt ämnesnamn \"%s\"\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:322
+msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
+msgstr "20"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:334
+msgid "Enter email addresses"
+msgstr "Ange e-postadresser"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:335
+msgid " (end with an empty line):\n"
+msgstr " (avsluta med en tom rad):\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:339
+msgid "Enter DNS names"
+msgstr "Ange DNS-namn"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:340 sm/certreqgen-ui.c:345
+msgid " (optional; end with an empty line):\n"
+msgstr " (valfritt: avsluta med en tom rad:\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:344
+msgid "Enter URIs"
+msgstr "Ange URI:er"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:371
+msgid "Parameters to be used for the certificate request:\n"
+msgstr "Parametrar som ska användas för denna certifikatbegäran:\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:389
+msgid "Now creating certificate request.  This may take a while ...\n"
+msgstr "Skapar nu en certifikatbegäran.  Det kan ta en stund ...\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:398
+msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
+msgstr ""
+"Färdig.  Du bör nu skicka denna begäran till din certifikatutfärdare.\n"
+
+#: sm/certreqgen-ui.c:403
+#, fuzzy
+msgid "resource problem: out of core\n"
+msgstr "resursproblem: out or core\n"
+
+#: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är RC2-algoritmen)\n"
 
-#: sm/decrypt.c:328
+#: sm/decrypt.c:326
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
 msgstr "(det här verkar inte vara ett krypterat meddelande)\n"
 
-#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
+#: sm/delete.c:51 sm/delete.c:112
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1392 sm/keydb.c:1485
+#: sm/delete.c:122 sm/keydb.c:1399 sm/keydb.c:1501
 #, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
 msgstr "fel vid låsning av nyckelskåp: %s\n"
 
-#: sm/delete.c:134
+#: sm/delete.c:143
 #, c-format
 msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
 
-#: sm/delete.c:136
+#: sm/delete.c:145
 #, c-format
 msgid "certificate `%s' deleted\n"
 msgstr "certifikatet \"%s\" togs bort\n"
 
-#: sm/delete.c:166
+#: sm/delete.c:175
 #, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
 msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/encrypt.c:334
+#: sm/encrypt.c:321
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
-#, c-format
-msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av temporärfil: %s\n"
-
-#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
-#, c-format
-msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:243
-msgid "|[FILE]|make a signature"
-msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:244
-msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
-msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
-
-#: sm/gpgsm.c:252
+#: sm/gpgsm.c:195
 msgid "list external keys"
 msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:254
+#: sm/gpgsm.c:197
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: sm/gpgsm.c:257
-msgid "remove key from the public keyring"
-msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
-
-#: sm/gpgsm.c:260
+#: sm/gpgsm.c:204
 msgid "import certificates"
 msgstr "importera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:205
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:207
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: sm/gpgsm.c:264
+#: sm/gpgsm.c:210
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:266
+#: sm/gpgsm.c:212
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:213
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: sm/gpgsm.c:282
+#: sm/gpgsm.c:228
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: sm/gpgsm.c:284
+#: sm/gpgsm.c:233
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:286
+#: sm/gpgsm.c:235
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:288
+#: sm/gpgsm.c:237
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: sm/gpgsm.c:293
+#: sm/gpgsm.c:242
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: sm/gpgsm.c:294
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: sm/gpgsm.c:301
+#: sm/gpgsm.c:255
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:304
+#: sm/gpgsm.c:260
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: sm/gpgsm.c:307
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:310
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-#: sm/gpgsm.c:314
+#: sm/gpgsm.c:270
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:318
-msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
-msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
-
-#: sm/gpgsm.c:320
-msgid "use the default key as default recipient"
-msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
-
-#: sm/gpgsm.c:337
+#: sm/gpgsm.c:281
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: sm/gpgsm.c:341
-msgid "force v3 signatures"
-msgstr "tvinga v3-signaturer"
+#: sm/gpgsm.c:283
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv en serverlägeslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:342
-msgid "always use a MDC for encryption"
-msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: sm/gpgsm.c:348
+#: sm/gpgsm.c:291
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr "anta ja på de flest frågorna"
+msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:349
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:351
-msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+#: sm/gpgsm.c:295
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: sm/gpgsm.c:352
-msgid "add this secret keyring to the list"
-msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
-
-#: sm/gpgsm.c:353
-msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+#: sm/gpgsm.c:298
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: sm/gpgsm.c:354
-msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr "|VÄRD|använd den här nyckelservern för att slå upp nycklar"
-
-#: sm/gpgsm.c:355
-msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
-msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
-
-#: sm/gpgsm.c:359
-msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
-
-#: sm/gpgsm.c:374
-msgid "|FILE|load extension module FILE"
-msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
+#: sm/gpgsm.c:308 tools/gpgconf-comp.c:745
+msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|SPEC|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:380
+#: sm/gpgsm.c:326
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:382
+#: sm/gpgsm.c:328
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:384
-msgid "|N|use compress algorithm N"
-msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
-
-#: sm/gpgsm.c:520
+#: sm/gpgsm.c:515
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: sm/gpgsm.c:523
+#: sm/gpgsm.c:518
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7281,139 +7802,152 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:617
+#: sm/gpgsm.c:610
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: sm/gpgsm.c:698
+#: sm/gpgsm.c:710
 #, c-format
-msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte kryptera till \"%s\": %s\n"
+msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: kommer inte att kunna kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:773
+#: sm/gpgsm.c:721
 #, c-format
-msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+msgid "unknown validation model `%s'\n"
+msgstr "okänd valideringsmodell \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1249
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "%s:%u: no hostname given\n"
+msgstr "%s:%u: inget värdnamn angivet\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:791
+#, c-format
+msgid "%s:%u: password given without user\n"
+msgstr "%s:%u: lösenord angivet utan användare\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:812
+#, c-format
+msgid "%s:%u: skipping this line\n"
+msgstr "%s:%u: hoppar över denna rad\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1342
+msgid "could not parse keyserver\n"
+msgstr "kunde inte tolka nyckelserver\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1423
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1328
+#: sm/gpgsm.c:1523
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1346
+#: sm/gpgsm.c:1561
 #, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1536
-msgid "this command has not yet been implemented\n"
-msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:1601
-#, fuzzy
-msgid "key generation is not available from the commandline\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
-
-#: sm/gpgsm.c:1602
-#, fuzzy, c-format
-msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
-msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
+#: sm/gpgsm.c:1892
+msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
+msgstr "ogiltigt kommando (det finns inget implicit kommando)\n"
 
-#: sm/import.c:110
+#: sm/import.c:111
 #, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
 msgstr "totalt antal behandlade: %lu\n"
 
-#: sm/import.c:227
+#: sm/import.c:229
 msgid "error storing certificate\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat\n"
 
-#: sm/import.c:235
+#: sm/import.c:237
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 
-#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#: sm/import.c:429 sm/keydb.c:1321 sm/keydb.c:1389
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
+
+#: sm/import.c:486 sm/keydb.c:1419 sm/keydb.c:1513
+#, c-format
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
+#: sm/import.c:545 sm/import.c:577
 #, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "fel vid importering av certifikat: %s\n"
+msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#: sm/import.c:678 tools/gpg-connect-agent.c:1329
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:190
+#: sm/keydb.c:188
 #, c-format
 msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid skapandet av nyckelskåpet \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel när nyckelskåpet \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:193
+#: sm/keydb.c:191
 msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
 msgstr "du kanske vill starta gpg-agent först\n"
 
-#: sm/keydb.c:198
+#: sm/keydb.c:196
 #, c-format
 msgid "keybox `%s' created\n"
 msgstr "nyckelskåpet \"%s\" skapat\n"
 
-#: sm/keydb.c:1312 sm/keydb.c:1378
+#: sm/keydb.c:1314 sm/keydb.c:1382
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
-#: sm/keydb.c:1319 sm/keydb.c:1385
-msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
-
-#: sm/keydb.c:1340
+#: sm/keydb.c:1342
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid sökandet efter befintligt certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1348
+#: sm/keydb.c:1350
 #, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
 msgstr "fel vid sökning efter skrivbar keyDB: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1356
+#: sm/keydb.c:1358
 #, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1400
+#: sm/keydb.c:1410
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
 msgstr "problem vid ytterligare sökning efter certifikat: %s\n"
 
-#: sm/keydb.c:1409 sm/keydb.c:1497
-#, c-format
-msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
-
-#: sm/keydb.c:1418 sm/keydb.c:1508
+#: sm/keydb.c:1431 sm/keydb.c:1524
 #, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
 msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
 
-#: sm/misc.c:57
+#: sm/keylist.c:642
+msgid "Error - "
+msgstr "Fel - "
+
+#: sm/misc.c:55
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#: sm/qualified.c:113
+#: sm/qualified.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:131
+#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:224
+#: sm/qualified.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7430,7 +7964,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-#: sm/qualified.c:233
+#: sm/qualified.c:211 sm/verify.c:612
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
@@ -7438,7 +7972,7 @@ msgstr ""
 "Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
 "eller validera sådana signaturer.\n"
 
-#: sm/qualified.c:321
+#: sm/qualified.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7450,57 +7984,89 @@ msgstr ""
 "Observera att det här certifikatet INTE kommer att skapa en kvalificerad "
 "signatur!"
 
-#: sm/sign.c:447
+#: sm/sign.c:441
+#, c-format
+msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
+msgstr "hashalgoritm %d (%s) för signerare %d stöds inte; använder %s\n"
+
+#: sm/sign.c:455
+#, c-format
+msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
+msgstr "hashalgoritm som används för signerare %d: %s (%s)\n"
+
+#: sm/sign.c:505
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:388
+#: sm/verify.c:447
 msgid "Signature made "
 msgstr "Signatur gjord "
 
-#: sm/verify.c:392
+#: sm/verify.c:451
 msgid "[date not given]"
 msgstr "[datum inte angivet]"
 
-#: sm/verify.c:393
+#: sm/verify.c:452
 #, c-format
-msgid " using certificate ID %08lX\n"
-msgstr " använder certificate-id %08lX\n"
+msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
+msgstr " använder certifikat-id 0x%08lX\n"
+
+#: sm/verify.c:470
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+"ogiltig signatur: meddelandesammandragsattribut matchar inte den beräknade\n"
 
-#: sm/verify.c:509
+#: sm/verify.c:590
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#: sm/verify.c:510
+#: sm/verify.c:591
 msgid "                aka"
 msgstr "      även känd som"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:186
+#: sm/verify.c:609
+msgid "This is a qualified signature\n"
+msgstr "Det här är en kvalificerad signatur\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70 tools/gpgconf.c:81 tools/symcryptrun.c:165
 msgid "quiet"
 msgstr "tyst"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr "skriv ut data hexkodat"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+#: tools/gpg-connect-agent.c:72
+msgid "decode received data lines"
+msgstr "avkoda mottagna datarader"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+#: tools/gpg-connect-agent.c:76
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+#: tools/gpg-connect-agent.c:78
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:126
+#: tools/gpg-connect-agent.c:80
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:81
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr "kör /subst vid uppstart"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:183
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:129
+#: tools/gpg-connect-agent.c:186
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
@@ -7508,130 +8074,239 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
 "Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:324
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1200
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:333
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1209
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:391
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1264 tools/gpg-connect-agent.c:1752
+#, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1354
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:395
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1358
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1726
 #, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1744
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:473
-#, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
-
-#: tools/gpg-connect-agent.c:746
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2167
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:755
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2182
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:437 tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:568
-#: tools/gpgconf-comp.c:624 tools/gpgconf-comp.c:696
+#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:577 tools/gpgconf-comp.c:644
+#: tools/gpgconf-comp.c:712 tools/gpgconf-comp.c:799
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:450 tools/gpgconf-comp.c:514 tools/gpgconf-comp.c:581
-#: tools/gpgconf-comp.c:637 tools/gpgconf-comp.c:719
+#: tools/gpgconf-comp.c:486 tools/gpgconf-comp.c:590 tools/gpgconf-comp.c:657
+#: tools/gpgconf-comp.c:725 tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:460 tools/gpgconf-comp.c:539 tools/gpgconf-comp.c:588
-#: tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:726
+#: tools/gpgconf-comp.c:496 tools/gpgconf-comp.c:615 tools/gpgconf-comp.c:673
+#: tools/gpgconf-comp.c:750 tools/gpgconf-comp.c:829
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:465 tools/gpgconf-comp.c:544 tools/gpgconf-comp.c:593
-#: tools/gpgconf-comp.c:652 tools/gpgconf-comp.c:734
+#: tools/gpgconf-comp.c:501 tools/gpgconf-comp.c:678 tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:837
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:473 tools/gpgconf-comp.c:549 tools/gpgconf-comp.c:660
+#: tools/gpgconf-comp.c:509 tools/gpgconf-comp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:763
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:601
+#: tools/gpgconf-comp.c:516
+msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade SSH-nycklar gå ut efter N sekunder"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:520
+msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
+msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:538
+msgid "Options enforcing a passphrase policy"
+msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:541
+msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:545
+msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
+msgstr "|N|ställ in minimal nödvändig längd för nya lösenfraser till N"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:549
+msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
+msgstr "|N|kräv minst N icke-alfabetiska tecken för en ny lösenfras"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:553
+msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
+msgstr "|FIL|kontrollera nya lösenfraser mot mönster i FIL"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:557
+msgid "|N|expire the passphrase after N days"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:561
+msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:659 tools/gpgconf-comp.c:727
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:662 tools/gpgconf-comp.c:730
+msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
+msgstr "|NAMN|kryptera även till användaridentiteten NAMN"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:665
+msgid "|SPEC|set up email aliases"
+msgstr "|SPEC|ange e-postalias (ett eller flera)"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:686
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:606
+#: tools/gpgconf-comp.c:688
+msgid "|URL|use keyserver at URL"
+msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:691
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:665
+#: tools/gpgconf-comp.c:694
+msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
+msgstr "|MEKANISMER|använd MEKANISMER för att hitta nycklar efter e-postadress"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:739
+msgid "disable all access to the dirmngr"
+msgstr "inaktivera all åtkomst till dirmngr"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
+msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
+msgstr "|NAMN|använd kodningen NAMN för PKCS#12-lösenfraser"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:768
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:709
+#: tools/gpgconf-comp.c:812
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:745
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:755
+#: tools/gpgconf-comp.c:858
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:766
+#: tools/gpgconf-comp.c:869
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:771
+#: tools/gpgconf-comp.c:874
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:808
+#: tools/gpgconf-comp.c:903
+msgid "LDAP server list"
+msgstr "LDAP-serverlista"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:911
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-#: tools/gpgconf.c:56
+#: tools/gpgconf-comp.c:3077
+#, c-format
+msgid "External verification of component %s failed"
+msgstr "Extern validering av komponenten %s misslyckades"
+
+#: tools/gpgconf-comp.c:3227
+msgid "Note that group specifications are ignored\n"
+msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
+
+#: tools/gpgconf.c:62
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
-#: tools/gpgconf.c:57
+#: tools/gpgconf.c:63
+msgid "check all programs"
+msgstr "kontrollera alla program"
+
+#: tools/gpgconf.c:64
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: tools/gpgconf.c:65
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
 #: tools/gpgconf.c:66
+msgid "|COMPONENT|check options"
+msgstr "|KOMPONENT|kontrollera flaggor"
+
+#: tools/gpgconf.c:68
+msgid "apply global default values"
+msgstr "tillämpa globala standardvärden"
+
+#: tools/gpgconf.c:70
+msgid "get the configuration directories for gpgconf"
+msgstr "hämta konfigurationskatalogerna för gpgconf"
+
+#: tools/gpgconf.c:72
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "lista global konfigurationsfil"
+
+#: tools/gpgconf.c:74
+msgid "check global configuration file"
+msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
+
+#: tools/gpgconf.c:79
+msgid "use as output file"
+msgstr "använd som fil för utdata"
+
+#: tools/gpgconf.c:83
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#: tools/gpgconf.c:89
+#: tools/gpgconf.c:105
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:92
+#: tools/gpgconf.c:108
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -7639,24 +8314,23 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
 "Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:176
+#: tools/gpgconf.c:214 tools/gpgconf.c:279
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#: tools/gpgconf.c:178
+#: tools/gpgconf.c:216
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#: tools/gpgconf.c:187
+#: tools/gpgconf.c:225 tools/gpgconf.c:255
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#: tools/no-libgcrypt.c:30
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+#: tools/gpgconf.c:281
+msgid "No argument allowed"
+msgstr "Inget argument tillåts"
 
-#: tools/symcryptrun.c:173
+#: tools/symcryptrun.c:152
 msgid ""
 "@\n"
 "Commands:\n"
@@ -7666,35 +8340,35 @@ msgstr ""
 "Kommandon:\n"
 " "
 
-#: tools/symcryptrun.c:175
+#: tools/symcryptrun.c:154
 msgid "decryption modus"
 msgstr "dekrypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:176
+#: tools/symcryptrun.c:155
 msgid "encryption modus"
 msgstr "krypteringsmodus"
 
-#: tools/symcryptrun.c:180
+#: tools/symcryptrun.c:159
 msgid "tool class (confucius)"
 msgstr "verktygsklass (confucius)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:181
+#: tools/symcryptrun.c:160
 msgid "program filename"
 msgstr "programfilnamn"
 
-#: tools/symcryptrun.c:183
+#: tools/symcryptrun.c:162
 msgid "secret key file (required)"
 msgstr "hemlig nyckelfil (krävs)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:184
+#: tools/symcryptrun.c:163
 msgid "input file name (default stdin)"
 msgstr "filnamn för inmatning (standardvärde är standard in)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:228
+#: tools/symcryptrun.c:207
 msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: symcryptrun [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/symcryptrun.c:231
+#: tools/symcryptrun.c:210
 msgid ""
 "Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
 "[options...] COMMAND [inputfile]\n"
@@ -7704,134 +8378,399 @@ msgstr ""
 "[flaggor...] KOMMANDO [inmatningsfil]\n"
 "Anropa ett enkelt symmetriskt krypteringsverktyg\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:313
+#: tools/symcryptrun.c:279
 #, c-format
 msgid "%s on %s aborted with status %i\n"
 msgstr "%s på %s avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:320
+#: tools/symcryptrun.c:286
 #, c-format
 msgid "%s on %s failed with status %i\n"
 msgstr "%s på %s misslyckades med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:346
+#: tools/symcryptrun.c:312
 #, c-format
 msgid "can't create temporary directory `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa temporärkatalogen \"%s\": %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:386 tools/symcryptrun.c:403
+#: tools/symcryptrun.c:352 tools/symcryptrun.c:369
 #, c-format
 msgid "could not open %s for writing: %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna %s för skrivning: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:414
+#: tools/symcryptrun.c:380
 #, c-format
 msgid "error writing to %s: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:421
+#: tools/symcryptrun.c:387
 #, c-format
 msgid "error reading from %s: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:428 tools/symcryptrun.c:435
+#: tools/symcryptrun.c:394 tools/symcryptrun.c:401
 #, c-format
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:545
+#: tools/symcryptrun.c:486
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:551
+#: tools/symcryptrun.c:492
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:557
+#: tools/symcryptrun.c:498
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:568
+#: tools/symcryptrun.c:509
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:586
+#: tools/symcryptrun.c:527
 #, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:593
+#: tools/symcryptrun.c:534
 #, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:609
+#: tools/symcryptrun.c:550
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:637
+#: tools/symcryptrun.c:578
 #, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "execv misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:666
+#: tools/symcryptrun.c:607
 #, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "val misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:683
+#: tools/symcryptrun.c:624
 #, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:735
+#: tools/symcryptrun.c:676
 #, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:787
+#: tools/symcryptrun.c:728
 #, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:801
+#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:856
+#: tools/symcryptrun.c:797
 #, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:869
+#: tools/symcryptrun.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1044
+#: tools/symcryptrun.c:984
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1064
+#: tools/symcryptrun.c:1011
 msgid "no class provided\n"
 msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: tools/symcryptrun.c:1071
+#: tools/symcryptrun.c:1020
 #, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "klassen %s stöds inte\n"
 
-#~ msgid "Usage: sc-copykeys [options] (-h for help)\n"
-#~ msgstr "Användning: sc-copykeys [flaggor] (-h för hjälp)\n"
+#: tools/gpg-check-pattern.c:145
+msgid "Usage: gpg-check-pattern [options] patternfile (-h for help)\n"
+msgstr "Användning: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil (-h för hjälp)\n"
+
+#: tools/gpg-check-pattern.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [options] patternfile\n"
+"Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
+msgstr ""
+"Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
+"Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
+
+#~ msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#~ msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
+#~ "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
+
+#~ msgid "Please report bugs to "
+#~ msgstr "Rapportera fel till "
+
+#~ msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+#~ msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+
+#~ msgid "this command has not yet been implemented\n"
+#~ msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
+
+#~ msgid "Repeat passphrase\n"
+#~ msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
+
+#~ msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr ""
+#~ "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Admin PIN"
+#~ msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+
+#~ msgid "read options from file"
+#~ msgstr "läs inställningar från fil"
+
+#~ msgid "Used libraries:"
+#~ msgstr "Använda bibliotek:"
+
+#~ msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+#~ msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
+
+#~ msgid "|[FILE]|make a signature"
+#~ msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
+
+#~ msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+#~ msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
+
+#~ msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+#~ msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
+
+#~ msgid "use the default key as default recipient"
+#~ msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
+
+#~ msgid "force v3 signatures"
+#~ msgstr "tvinga v3-signaturer"
+
+#~ msgid "always use a MDC for encryption"
+#~ msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
+
+#~ msgid "add this secret keyring to the list"
+#~ msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
+
+#~ msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+#~ msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
+
+#~ msgid "|FILE|load extension module FILE"
+#~ msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
+
+#~ msgid "|N|use compress algorithm N"
+#~ msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
+
+#~ msgid "remove key from the public keyring"
+#~ msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
+
+#~ msgid ""
+#~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+#~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has "
+#~ "nothing\n"
+#~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig "
+#~ "att\n"
+#~ "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
+#~ "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
+#~ "nätet av certifikat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+#~ "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+#~ "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+#~ "ultimately trusted\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
+#~ "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
+#~ "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
+#~ "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna "
+#~ "nyckel.\n"
+
+#~ msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+#~ msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the algorithm to use.\n"
+#~ "\n"
+#~ "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+#~ "for signatures.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+#~ "\n"
+#~ "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
+#~ "\n"
+#~ "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
+#~ "användas för signaturer.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
+#~ "\n"
+#~ "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
+#~ "signera."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+#~ "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+#~ "Please consult your security expert first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
+#~ "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
+#~ "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
+
+#~ msgid "Enter the size of the key"
+#~ msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+
+#~ msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+#~ msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+#~ "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+#~ "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+#~ "the given value as an interval."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
+#~ "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
+#~ "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
+#~ "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
+
+#~ msgid "Enter the name of the key holder"
+#~ msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
+
+#~ msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+#~ msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
+
+#~ msgid "Please enter an optional comment"
+#~ msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "N  to change the name.\n"
+#~ "C  to change the comment.\n"
+#~ "E  to change the email address.\n"
+#~ "O  to continue with key generation.\n"
+#~ "Q  to to quit the key generation."
+#~ msgstr ""
+#~ "N  för att ändra namnet.\n"
+#~ "C  för att ändra kommentaren.\n"
+#~ "E  för att ändra e-postadressen.\n"
+#~ "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
+#~ "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [options] file-with-key\n"
-#~ "Copy keys to a smartcards\n"
+#~ "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+#~ "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+#~ "know how carefully you verified this.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+#~ "the\n"
+#~ "    key.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own "
+#~ "it\n"
+#~ "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+#~ "for\n"
+#~ "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+#~ "user.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+#~ "the\n"
+#~ "    key against a photo ID.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+#~ "could\n"
+#~ "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key "
+#~ "in\n"
+#~ "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document "
+#~ "with a\n"
+#~ "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+#~ "the\n"
+#~ "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+#~ "exchange\n"
+#~ "    of email) that the email address on the key belongs to the key "
+#~ "owner.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* "
+#~ "examples.\n"
+#~ "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+#~ "\"\n"
+#~ "mean to you when you sign other keys.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [flaggor] fil-med-nyckel\n"
-#~ "Kopierar nycklar till en smartkort\n"
+#~ "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
+#~ "kontrollera att nyckeln\n"
+#~ "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
+#~ "viktigt för andra att\n"
+#~ "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
+#~ "nyckeln.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig "
+#~ "göra det\n"
+#~ "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta "
+#~ "är användbartför\n"
+#~ "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
+#~ "pseudonym.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. "
+#~ "betyda att\n"
+#~ "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade "
+#~ "användaridentiteten för nyckeln\n"
+#~ "    mot en fotolegitimation.\n"
+#~ "\n"
+#~ "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av "
+#~ "nyckeln.  Detta kan\n"
+#~ "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
+#~ "nyckelinnehavaren\n"
+#~ "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
+#~ "identitetsdokument\n"
+#~ "a\n"
+#~ "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
+#~ "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
+#~ "kontrollerade att\n"
+#~ "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
+#~ "tillhör\n"
+#~ "    nyckelinnehavaren.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
+#~ "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
+#~ "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."