s/CACHE_MODE_IMPGEN/CACHE_MODE_NONCE/.
[gnupg.git] / po / sv.po
index ff58fdb..5eec45e 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-10-28 12:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
@@ -33,12 +33,33 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:225
+#: agent/call-pinentry.c:243
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:596
+#. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
+#. for the quality bar.
+#: agent/call-pinentry.c:605
+msgid "Quality:"
+msgstr "Kvalitet:"
+
+#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
+#. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
+#. string to describe what this is about.  The length of the
+#. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
+#. translate this entry, a default english text (see source)
+#. will be used.
+#: agent/call-pinentry.c:627
+msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
+msgstr ""
+"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
+"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
+"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
+"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
+"man anger säkra lösenfraser."
+
+#: agent/call-pinentry.c:671
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
@@ -46,65 +67,44 @@ msgstr ""
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:599
+#: agent/call-pinentry.c:674
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
-#. label for the quality bar.
-#: agent/call-pinentry.c:634
-msgid "Quality:"
-msgstr "Kvalitet:"
-
-#. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
-#. when hovering over the quality bar.  Please use an
-#. appropriate string to describe what this is about.  The
-#. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
-#. If you do not translate this entry, a default english
-#. text (see source) will be used.
-#: agent/call-pinentry.c:657
-msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr ""
-"Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
-"GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
-"En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
-"och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
-"man anger säkra lösenfraser."
-
-#: agent/call-pinentry.c:699
+#: agent/call-pinentry.c:731
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
+#: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:720
+#: agent/call-pinentry.c:752
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:728
+#: agent/call-pinentry.c:760
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:733
+#: agent/call-pinentry.c:765
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:745
+#: agent/call-pinentry.c:777
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:746
+#: agent/call-pinentry.c:778
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:782
+#: agent/call-pinentry.c:814
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
@@ -115,67 +115,66 @@ msgstr "Lösenfras"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3226
-#: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
-#: jnlib/dotlock.c:311
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
+#: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
+#: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
+#: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
-#: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
+#: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
-#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2076
-#: sm/gpgsm.c:2113 sm/gpgsm.c:2151 sm/qualified.c:66
+#: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
+#: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
+#: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1621
+#: agent/command-ssh.c:1657
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1626
+#: agent/command-ssh.c:1662
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1646
+#: agent/command-ssh.c:1682
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1696
+#: agent/command-ssh.c:1732
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:1711
+#: agent/command-ssh.c:1747
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:2018
+#: agent/command-ssh.c:2055
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
-#: agent/protect-tool.c:1199
+#: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
 msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2367
+#: agent/command-ssh.c:2404
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -184,54 +183,83 @@ msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
-#: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
+#: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
+#: tools/symcryptrun.c:434
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
-#: agent/command-ssh.c:2900
+#: agent/command-ssh.c:2949
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
 
-#: agent/divert-scd.c:219
+#: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
+msgid "Please insert the card with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
+msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:200
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
 msgid "Admin PIN"
 msgstr "Admin PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:224
+#. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
+#. used to unblock a PIN.
+#: agent/divert-scd.c:205
+msgid "PUK"
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:212
 msgid "Reset Code"
 msgstr ""
 
 msgid "Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: agent/divert-scd.c:284
+#: agent/divert-scd.c:238
+#, c-format
+msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
+msgstr ""
+
+#: agent/divert-scd.c:287
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
 #, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
-#: agent/divert-scd.c:285
-msgid "Repeat this PIN"
+#: agent/divert-scd.c:289
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PUK"
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
 #: agent/divert-scd.c:290
 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
 
 #: agent/divert-scd.c:290
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
+
+#: agent/divert-scd.c:295
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:291
+#: agent/divert-scd.c:297
+#, fuzzy
+msgid "PUK not correctly repeated; try again"
+msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
+
+#: agent/divert-scd.c:298
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
 
-#: agent/divert-scd.c:303
+#: agent/divert-scd.c:310
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
 #, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
-#: sm/import.c:531 sm/import.c:556
+#: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
+#: sm/import.c:661 sm/import.c:686
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
 
-#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
+#: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
 #, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
@@ -313,8 +341,8 @@ msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
+#: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
+#: tools/gpg-check-pattern.c:70
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -322,109 +350,115 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
+#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
-#: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
+#: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
-#: sm/gpgsm.c:345
+#: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
+#: sm/gpgsm.c:280
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
+#: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
+#: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
+#: tools/symcryptrun.c:167
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
+#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:134
+#: agent/gpg-agent.c:136
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:137
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:140
+#: agent/gpg-agent.c:142
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:143
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:155
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:157
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:160
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:170
+#: agent/gpg-agent.c:175
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
+#: agent/gpg-agent.c:177
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:178
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:180
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:571 tools/gpg-connect-agent.c:173
-#: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
-msgid "Please report bugs to <"
+#. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
+#. reporting address.  This is so that we can change the
+#. reporting address without breaking the translations.
+#: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
+#: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
+#: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
+#: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
+#, fuzzy
+msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:293
+#: agent/gpg-agent.c:341
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:295
+#: agent/gpg-agent.c:343
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -432,146 +466,146 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:735
+#: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
-#: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:973 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:997
-#: tools/gpg-check-pattern.c:178
+#: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
+#: tools/gpg-check-pattern.c:177
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2071 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1064
+#: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2075
-#: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:1068 tools/symcryptrun.c:930
+#: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
+#: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2082 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:1075
+#: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1330 agent/gpg-agent.c:1452 agent/gpg-agent.c:1456
-#: agent/gpg-agent.c:1497 agent/gpg-agent.c:1501 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
+#: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
+#: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1344 scd/scdaemon.c:942
+#: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1369 scd/scdaemon.c:965
+#: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1378
+#: agent/gpg-agent.c:1463
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name `%s' is too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1398
+#: agent/gpg-agent.c:1481
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 
 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
 
 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
-#: agent/gpg-agent.c:1409 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1414 scd/scdaemon.c:988
+#: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1426 scd/scdaemon.c:997
+#: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1432 scd/scdaemon.c:1004
+#: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1460 agent/gpg-agent.c:1507 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1513
+#: agent/gpg-agent.c:1596
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1517
+#: agent/gpg-agent.c:1600
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1020
+#: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1656
+#: agent/gpg-agent.c:1752
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1661
+#: agent/gpg-agent.c:1757
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1681
+#: agent/gpg-agent.c:1777
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1686
+#: agent/gpg-agent.c:1782
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1803 scd/scdaemon.c:1143
+#: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1916 scd/scdaemon.c:1210
+#: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1939
+#: agent/gpg-agent.c:2173
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1950 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2094
+#: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2134
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1963 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
-#: tools/gpg-connect-agent.c:2105
+#: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
+#: tools/gpg-connect-agent.c:2145
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
@@ -590,11 +624,33 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
 "Underhåll av lösenordscache\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:149
+#: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
+#: tools/gpgconf.c:60
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@Kommandon:\n"
+" "
+
+# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
+#: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
+#: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
+#: tools/symcryptrun.c:157
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
+msgstr ""
+"@\n"
+"Flaggor:\n"
+" "
+
+#: agent/protect-tool.c:163
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:151
+#: agent/protect-tool.c:165
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
@@ -602,22 +658,22 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1190
+#: agent/protect-tool.c:1151
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1193
+#: agent/protect-tool.c:1156
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1196
+#: agent/protect-tool.c:1162
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1201
+#: agent/protect-tool.c:1167
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -625,55 +681,55 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
+#: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
+#: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "avbruten\n"
+
+#: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
-msgid "cancelled\n"
-msgstr "avbruten\n"
-
-#: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
+#: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error opening `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
+#: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
+#: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:181
+#: agent/trustlist.c:185
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
 #, c-format
 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 
-#: agent/trustlist.c:216
+#: agent/trustlist.c:229
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
+#: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
+#: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
 
-#: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
+#: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 
@@ -683,34 +739,9 @@ msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
 #. percent sign is actually needed because it is also
 #. a printf format string.  If you need to insert a
 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
-#. fingerprint string whereas the first one receives
-#. the name as stored in the certificate.
-#: agent/trustlist.c:541
-#, c-format
-msgid ""
-"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
-"fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
-"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
-"fingeravtrycket:%%0A  %s"
-
-#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
-#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
-#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
-#: agent/trustlist.c:554
-msgid "Correct"
-msgstr "Korrekt"
-
-#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
-#. and has one special property: A "%%0A" is used by
-#. Pinentry to insert a line break.  The double
-#. percent sign is actually needed because it is also
-#. a printf format string.  If you need to insert a
-#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
-#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #. certificate.
-#: agent/trustlist.c:577
+#: agent/trustlist.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
@@ -719,22 +750,50 @@ msgstr ""
 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
 "användarcertifikat?"
 
 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
 "användarcertifikat?"
 
-#: agent/trustlist.c:587
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: agent/trustlist.c:587
+#: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: agent/findkey.c:158
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
+#. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
+#. insert a line break.  The double percent sign is actually
+#. needed because it is also a printf format string.  If you
+#. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
+#. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives the name
+#. as stored in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:653
+#, c-format
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
+msgstr ""
+"Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
+"fingeravtrycket:%%0A  %s"
+
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
+#. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
+#. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Correct"
+msgstr "Korrekt"
+
+#: agent/trustlist.c:667
+msgid "Wrong"
+msgstr ""
+
+#: agent/findkey.c:156
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
 "nu."
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
 "nu."
 
-#: agent/findkey.c:174
+#: agent/findkey.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
@@ -743,87 +802,87 @@ msgstr ""
 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
 "den nu."
 
 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
 "den nu."
 
-#: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
+#: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "ändra lösenfras"
 
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "ändra lösenfras"
 
-#: agent/findkey.c:196
+#: agent/findkey.c:194
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
-#: tools/gpgconf-comp.c:1745
+#: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
+#: tools/gpgconf-comp.c:1814
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
+#: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
+#: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
+#: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:665
+#: common/exechelp.c:819
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-#: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
+#: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
-#: common/exechelp.c:716
+#: common/exechelp.c:870
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
 
-#: common/exechelp.c:729
+#: common/exechelp.c:883
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running `%s': terminated\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 
-#: common/http.c:1636
+#: common/http.c:1674
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating socket: %s\n"
 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
 
-#: common/http.c:1680
+#: common/http.c:1718
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
 msgid "host not found"
 msgstr "värden hittades inte"
 
-#: common/simple-pwquery.c:335
+#: common/simple-pwquery.c:338
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:393
+#: common/simple-pwquery.c:395
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:404
+#: common/simple-pwquery.c:406
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:414
+#: common/simple-pwquery.c:416
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
+#: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 msgid "canceled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
+#: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
@@ -844,47 +903,47 @@ msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
+#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
+#: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
+#: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:72
+#: common/yesno.c:76
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: common/yesno.c:75
+#: common/yesno.c:79
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:109
+#: common/yesno.c:113
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "okay|okay"
 msgstr "okay|okej|ok"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: common/yesno.c:111
+#: common/yesno.c:115
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr "avbryt|stoppa"
 
-#: common/yesno.c:112
+#: common/yesno.c:116
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
 msgid "oO"
 msgstr "oO"
 
-#: common/yesno.c:113
+#: common/yesno.c:117
 msgid "cC"
 msgstr "aAsS"
 
 msgid "cC"
 msgstr "aAsS"
 
@@ -898,120 +957,156 @@ msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: common/asshelp.c:244
+#: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
 
-#: common/asshelp.c:349
+#: common/asshelp.c:306
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
 
-#: common/audit.c:684
+#. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
+#. verbatim.  It will not be printed.
+#: common/audit.c:474
+msgid "|audit-log-result|Good"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:477
+msgid "|audit-log-result|Bad"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:479
+msgid "|audit-log-result|Not supported"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:481
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|No certificate"
+msgstr "importera certifikat"
+
+#: common/audit.c:483
+#, fuzzy
+msgid "|audit-log-result|Not enabled"
+msgstr "importera certifikat"
+
+#: common/audit.c:485
+msgid "|audit-log-result|Error"
+msgstr ""
+
+#: common/audit.c:718
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
 
 msgid "Certificate chain available"
 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
 
-#: common/audit.c:691
+#: common/audit.c:725
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "rotcertifikatet saknas"
 
 msgid "root certificate missing"
 msgstr "rotcertifikatet saknas"
 
-#: common/audit.c:717
+#: common/audit.c:751
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr "Datakryptering lyckades"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
 msgstr "Datakryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
+#: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
 msgid "Data available"
 msgstr "Data tillgängligt"
 
 msgid "Data available"
 msgstr "Data tillgängligt"
 
-#: common/audit.c:725
+#: common/audit.c:759
 msgid "Session key created"
 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
 
 msgid "Session key created"
 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
 
-#: common/audit.c:730
+#: common/audit.c:764
 #, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "algoritm: %s"
 
 #, c-format
 msgid "algorithm: %s"
 msgstr "algoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:732 common/audit.c:734
+#: common/audit.c:766 common/audit.c:768
 #, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
 
-#: common/audit.c:736
+#: common/audit.c:770
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "verkar inte vara krypterat"
 
 msgid "seems to be not encrypted"
 msgstr "verkar inte vara krypterat"
 
-#: common/audit.c:742
+#: common/audit.c:776
 msgid "Number of recipients"
 msgstr "Antal mottagare"
 
 msgid "Number of recipients"
 msgstr "Antal mottagare"
 
-#: common/audit.c:750
+#: common/audit.c:784
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr "Mottagare %d"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
 msgstr "Mottagare %d"
 
-#: common/audit.c:778
+#: common/audit.c:812
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Datasignering lyckades"
 
 msgid "Data signing succeeded"
 msgstr "Datasignering lyckades"
 
-#: common/audit.c:798
+#: common/audit.c:832
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
 msgstr "Datadekryptering lyckades"
 
-#: common/audit.c:823
+#: common/audit.c:857
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Datavalidering lyckades"
 
 msgid "Data verification succeeded"
 msgstr "Datavalidering lyckades"
 
-#: common/audit.c:832
+#: common/audit.c:866
 msgid "Signature available"
 msgstr "Signatur tillgänglig"
 
 msgid "Signature available"
 msgstr "Signatur tillgänglig"
 
-#: common/audit.c:837
+#: common/audit.c:871
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
 
 msgid "Parsing signature succeeded"
 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
 
-#: common/audit.c:842
+#: common/audit.c:876
 #, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Bad hash algorithm: %s"
 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
 
-#: common/audit.c:857
+#: common/audit.c:891
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "Signatur %d"
 
 #, c-format
 msgid "Signature %d"
 msgstr "Signatur %d"
 
-#: common/audit.c:873
+#: common/audit.c:907
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
 
 msgid "Certificate chain valid"
 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
 
-#: common/audit.c:884
+#: common/audit.c:918
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
 
 msgid "Root certificate trustworthy"
 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
 
-#: common/audit.c:894
+#: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
+
+#: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
+
+#: common/audit.c:947
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
 
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
 
-#: common/audit.c:911
+#: common/audit.c:967
 msgid "Included certificates"
 msgstr "Inkluderade certifikat"
 
 msgid "Included certificates"
 msgstr "Inkluderade certifikat"
 
-#: common/audit.c:970
+#: common/audit.c:1026
 msgid "No audit log entries."
 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
 
 msgid "No audit log entries."
 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
 
-#: common/audit.c:1019
+#: common/audit.c:1075
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Okänd åtgärd"
 
 msgid "Unknown operation"
 msgstr "Okänd åtgärd"
 
-#: common/audit.c:1037
+#: common/audit.c:1093
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr "Gpg-Agent användbar"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
 msgstr "Gpg-Agent användbar"
 
-#: common/audit.c:1047
+#: common/audit.c:1103
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr användbar"
 
 msgid "Dirmngr usable"
 msgstr "Dirmngr användbar"
 
-#: common/audit.c:1083
+#: common/audit.c:1139
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'."
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
@@ -1020,6 +1115,10 @@ msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "ignorerar skräprad"
 
 msgid "ignoring garbage line"
 msgstr "ignorerar skräprad"
 
+#: common/gettime.c:503
+msgid "[none]"
+msgstr "[ingen]"
+
 #: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 #: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1132,178 +1231,232 @@ msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
 msgid "not human readable"
 msgstr "inte läsbart"
 
-#: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
+#: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:67
+#: g10/card-util.c:90
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
 
-#: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
-#: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
+#: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
+#: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
 
-#: g10/card-util.c:83
+#: g10/card-util.c:106
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1851
+#: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
-#: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
-#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
-#: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
+#: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
+#: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
+#: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
+#: sm/certreqgen-ui.c:283
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
+#: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
 msgid "[not set]"
 msgstr "[inte inställt]"
 
-#: g10/card-util.c:465
+#: g10/card-util.c:509
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
 msgid "male"
 msgstr "man"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
 msgid "female"
 msgstr "kvinna"
 
-#: g10/card-util.c:466
+#: g10/card-util.c:510
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
 msgid "unspecified"
 msgstr "ej angiven"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
 msgid "not forced"
 msgstr "inte tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:493
+#: g10/card-util.c:537
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
 msgid "forced"
 msgstr "tvingad"
 
-#: g10/card-util.c:574
+#: g10/card-util.c:628
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
 
-#: g10/card-util.c:576
+#: g10/card-util.c:630
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
 
-#: g10/card-util.c:578
+#: g10/card-util.c:632
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
 
-#: g10/card-util.c:595
+#: g10/card-util.c:649
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
 msgid "Cardholder's surname: "
 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
 
-#: g10/card-util.c:597
+#: g10/card-util.c:651
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
 msgid "Cardholder's given name: "
 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
 
-#: g10/card-util.c:615
+#: g10/card-util.c:669
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:636
+#: g10/card-util.c:690
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 
-#: g10/card-util.c:644
+#: g10/card-util.c:698
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
+#: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
+#: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:779
+#: g10/card-util.c:836
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:863
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
 
-#: g10/card-util.c:789
+#: g10/card-util.c:873
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:824
+#: g10/card-util.c:909
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
-#: g10/card-util.c:834
+#: g10/card-util.c:919
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#: g10/card-util.c:884
+#: g10/card-util.c:1002
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Språkinställningar: "
 
-#: g10/card-util.c:892
+#: g10/card-util.c:1010
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
 
-#: g10/card-util.c:901
+#: g10/card-util.c:1019
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
 
-#: g10/card-util.c:922
+#: g10/card-util.c:1041
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
 
-#: g10/card-util.c:936
+#: g10/card-util.c:1055
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
 
-#: g10/card-util.c:957
+#: g10/card-util.c:1077
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtryck: "
 
-#: g10/card-util.c:980
+#: g10/card-util.c:1100
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1028
+#: g10/card-util.c:1150
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1029
+#: g10/card-util.c:1151
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
 
-#: g10/card-util.c:1038
+#: g10/card-util.c:1164
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1122
+#: g10/card-util.c:1251
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
+#: g10/card-util.c:1267
+msgid ""
+"NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
+"      If the key generation does not succeed, please check the\n"
+"      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1292
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1294
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1295
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
+
+#: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
+#: sm/certreqgen-ui.c:194
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
+#: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+
+#: g10/card-util.c:1319
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/card-util.c:1339
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1361
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
 
-#: g10/card-util.c:1163
+#: g10/card-util.c:1375
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
+
+#: g10/card-util.c:1378
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
 
-#: g10/card-util.c:1172
+#: g10/card-util.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
@@ -1314,126 +1467,131 @@ msgstr ""
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
 
-#: g10/card-util.c:1206
+#: g10/card-util.c:1446
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
+#: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
+#: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
 msgid "   (2) Encryption key\n"
 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
+#: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
 
-#: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
-#: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
+#: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
+#: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ogiltigt val.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1282
+#: g10/card-util.c:1553
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 
-#: g10/card-util.c:1317
+#: g10/card-util.c:1597
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
 msgid "unknown key protection algorithm\n"
 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322
+#: g10/card-util.c:1602
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
 msgid "secret parts of key are not available\n"
 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/card-util.c:1327
+#: g10/card-util.c:1607
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
 msgid "secret key already stored on a card\n"
 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
 
-#: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
+#: g10/card-util.c:1620
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key to card: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/card-util.c:1398
+#: g10/card-util.c:1681
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
 msgid "show admin commands"
 msgstr "visa administratörskommandon"
 
-#: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
+#: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
-#: g10/card-util.c:1401
+#: g10/card-util.c:1684
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
 msgid "list all available data"
 msgstr "lista allt tillgängligt data"
 
-#: g10/card-util.c:1404
+#: g10/card-util.c:1687
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
 msgid "change card holder's name"
 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
 
-#: g10/card-util.c:1405
+#: g10/card-util.c:1688
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
 
-#: g10/card-util.c:1406
+#: g10/card-util.c:1689
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
 
-#: g10/card-util.c:1407
+#: g10/card-util.c:1690
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
 msgid "change the login name"
 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/card-util.c:1408
+#: g10/card-util.c:1691
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
 msgid "change the language preferences"
 msgstr "ändra språkinställningarna"
 
-#: g10/card-util.c:1409
+#: g10/card-util.c:1692
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
 msgid "change card holder's sex"
 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
 
-#: g10/card-util.c:1410
+#: g10/card-util.c:1693
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
 msgid "change a CA fingerprint"
 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
 
 # den låter skum
-#: g10/card-util.c:1411
+#: g10/card-util.c:1694
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
 
-#: g10/card-util.c:1412
+#: g10/card-util.c:1695
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
 msgid "generate new keys"
 msgstr "generera nya nycklar"
 
-#: g10/card-util.c:1413
+#: g10/card-util.c:1696
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
 
-#: g10/card-util.c:1414
+#: g10/card-util.c:1697
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 
-#: g10/card-util.c:1415
+#: g10/card-util.c:1698
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
+#: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/card-util.c:1580
+#: g10/card-util.c:1861
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
 
-#: g10/card-util.c:1611
+#: g10/card-util.c:1892
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
 msgid "Admin commands are allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
 
-#: g10/card-util.c:1613
+#: g10/card-util.c:1894
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
 msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
-#: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
+#: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
@@ -1442,18 +1600,18 @@ msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3952 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
 #: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
 #: g10/revoke.c:226
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1588,56 +1746,56 @@ msgstr ""
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 
-#: g10/exec.c:49
+#: g10/exec.c:57
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:313
+#: g10/exec.c:308
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:343
+#: g10/exec.c:338
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:421
+#: g10/exec.c:416
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:424
+#: g10/exec.c:419
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:509
+#: g10/exec.c:510
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
+#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:535
+#: g10/exec.c:536
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:553
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:609
+#: g10/exec.c:611
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
@@ -1735,59 +1893,53 @@ msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
+#: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
 #, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2764
+#: g10/getkey.c:2759
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 
-#: g10/getkey.c:2811
+#: g10/getkey.c:2806
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@Kommandon:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:372
-msgid "|[file]|make a signature"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
+#, fuzzy
+msgid "make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:373
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
+#, fuzzy
+msgid "make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
+#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
+#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
@@ -1799,145 +1951,133 @@ msgstr "lista nycklar och signaturer"
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
+#: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:262
+#: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:396
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
+#: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:406
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:412
+#: g10/gpg.c:414
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:415
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:425
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:430
-msgid "|algo [files]|print message digests"
+#: g10/gpg.c:432
+#, fuzzy
+msgid "print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
-# Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
-#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
-msgstr ""
-"@\n"
-"Flaggor:\n"
-" "
-
-#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
+#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+#: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+#: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
+#, fuzzy
+msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+#: g10/gpg.c:458
+#, fuzzy
+msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
+#: g10/gpg.c:464
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
+#: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
 
 msgid "|FILE|write output to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
 
-#: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
+#: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:484
+#: g10/gpg.c:498
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:527
+#: g10/gpg.c:550
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
-
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
+#: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1945,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
+#: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1965,18 +2105,12 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
-msgstr ""
-"Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
-"Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
-
-#: g10/gpg.c:777
+#: g10/gpg.c:830
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:780
+#: g10/gpg.c:833
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1986,7 +2120,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:584
+#: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1994,78 +2128,74 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:794
+#: g10/gpg.c:847
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2343
+#: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:808
+#: g10/gpg.c:861
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2388
+#: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:604
-msgid "Used libraries:"
-msgstr "Använda bibliotek:"
-
-#: g10/gpg.c:930
+#: g10/gpg.c:938
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:771
+#: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1118
+#: g10/gpg.c:1143
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1315
+#: g10/gpg.c:1340
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1318
+#: g10/gpg.c:1343
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1321
+#: g10/gpg.c:1346
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1327
+#: g10/gpg.c:1352
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1330
+#: g10/gpg.c:1355
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1333
+#: g10/gpg.c:1358
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1339
+#: g10/gpg.c:1364
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1342
+#: g10/gpg.c:1367
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -2073,19 +2203,19 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
 "s\"\n"
 
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1345
+#: g10/gpg.c:1370
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1351
+#: g10/gpg.c:1376
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1354
+#: g10/gpg.c:1379
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -2093,495 +2223,497 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1357
+#: g10/gpg.c:1382
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1536
+#: g10/gpg.c:1561
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1636
+#: g10/gpg.c:1660
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1638
+#: g10/gpg.c:1662
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1640
+#: g10/gpg.c:1664
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1642
+#: g10/gpg.c:1666
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1646
+#: g10/gpg.c:1670
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1648
+#: g10/gpg.c:1672
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1650
+#: g10/gpg.c:1674
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1652
+#: g10/gpg.c:1676
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1654
+#: g10/gpg.c:1678
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1656
+#: g10/gpg.c:1680
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1658
+#: g10/gpg.c:1682
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1819
+#: g10/gpg.c:1843
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1910
+#: g10/gpg.c:1935
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2294 g10/gpg.c:2978 g10/gpg.c:2990
+#: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2475 g10/gpg.c:2487
+#: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: g10/gpg.c:2602
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2592 g10/gpg.c:2787 g10/keyedit.c:4107
+#: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2604
+#: g10/gpg.c:2637
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2607
+#: g10/gpg.c:2640
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2614
+#: g10/gpg.c:2647
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2617
+#: g10/gpg.c:2650
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2624
+#: g10/gpg.c:2657
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2627
+#: g10/gpg.c:2660
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2634
+#: g10/gpg.c:2667
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2637
+#: g10/gpg.c:2670
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2645
+#: g10/gpg.c:2678
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2647
+#: g10/gpg.c:2680
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2649
+#: g10/gpg.c:2682
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2651
+#: g10/gpg.c:2684
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2655
+#: g10/gpg.c:2688
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2657
+#: g10/gpg.c:2690
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2659
+#: g10/gpg.c:2692
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2661
+#: g10/gpg.c:2694
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2663
+#: g10/gpg.c:2696
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2665
+#: g10/gpg.c:2698
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2667
+#: g10/gpg.c:2700
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2674
+#: g10/gpg.c:2707
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2677
+#: g10/gpg.c:2710
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2684
+#: g10/gpg.c:2717
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2859
+#: g10/gpg.c:2903
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2862
+#: g10/gpg.c:2906
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2967 sm/gpgsm.c:1484
+#: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2971
+#: g10/gpg.c:3008
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980
+#: g10/gpg.c:3017
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2983
+#: g10/gpg.c:3020
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2998
+#: g10/gpg.c:3035
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3012
+#: g10/gpg.c:3049
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3018
+#: g10/gpg.c:3055
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3024
+#: g10/gpg.c:3061
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:3037
+#: g10/gpg.c:3074
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3103 g10/gpg.c:3127 sm/gpgsm.c:1556
+#: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109 g10/gpg.c:3133 sm/gpgsm.c:1564 sm/gpgsm.c:1570
+#: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3115
+#: g10/gpg.c:3153
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3121
+#: g10/gpg.c:3159
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3136
+#: g10/gpg.c:3174
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3138
+#: g10/gpg.c:3176
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3140
+#: g10/gpg.c:3178
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3142
+#: g10/gpg.c:3180
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3144
+#: g10/gpg.c:3182
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3147
+#: g10/gpg.c:3185
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3151
+#: g10/gpg.c:3189
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3158
+#: g10/gpg.c:3196
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3167
+#: g10/gpg.c:3200
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3204
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3175
+#: g10/gpg.c:3208
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
+#: g10/gpg.c:3241
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3255
+#: g10/gpg.c:3288
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3260
+#: g10/gpg.c:3293
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3265
+#: g10/gpg.c:3298
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3348
+#: g10/gpg.c:3384
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3359
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3416
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3387
+#: g10/gpg.c:3423
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3389
+#: g10/gpg.c:3425
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3399
+#: g10/gpg.c:3435
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3412
+#: g10/gpg.c:3448
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3414
+#: g10/gpg.c:3450
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3453
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3435
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3448
+#: g10/gpg.c:3484
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3463
+#: g10/gpg.c:3499
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3465
+#: g10/gpg.c:3501
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3468
+#: g10/gpg.c:3504
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3488
+#: g10/gpg.c:3524
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3497
+#: g10/gpg.c:3533
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3522
+#: g10/gpg.c:3558
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3530
+#: g10/gpg.c:3566
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3534
+#: g10/gpg.c:3570
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3555
+#: g10/gpg.c:3591
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3647
+#: g10/gpg.c:3683
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3649
+#: g10/gpg.c:3685
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3651
+#: g10/gpg.c:3687
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3662
+#: g10/gpg.c:3698
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3672
+#: g10/gpg.c:3708
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3723
+#: g10/gpg.c:3759
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3731
+#: g10/gpg.c:3767
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3821
+#: g10/gpg.c:3857
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3938
+#: g10/gpg.c:3972
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3942
+#: g10/gpg.c:3976
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4254
+#: g10/gpg.c:4290
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4256
+#: g10/gpg.c:4292
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4289
+#: g10/gpg.c:4325
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpgv.c:72
-msgid "take the keys from this keyring"
+#: g10/gpgv.c:74
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 
 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
 # Krav från RIPE.
-#: g10/gpgv.c:74
+#: g10/gpgv.c:76
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
+#: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpgv.c:99
+#: g10/gpgv.c:117
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpgv.c:102
+#: g10/gpgv.c:119
+#, fuzzy
 msgid ""
 msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
@@ -2649,12 +2781,12 @@ msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:302 sm/import.c:112
+#: g10/import.c:302 sm/import.c:114
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                    importerade: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                    importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:308 sm/import.c:116
+#: g10/import.c:308 sm/import.c:118
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
@@ -2679,22 +2811,22 @@ msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:318 sm/import.c:118
+#: g10/import.c:318 sm/import.c:120
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:320 sm/import.c:120
+#: g10/import.c:320 sm/import.c:122
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:322 sm/import.c:122
+#: g10/import.c:322 sm/import.c:124
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:324 sm/import.c:124
+#: g10/import.c:324 sm/import.c:126
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
@@ -3060,12 +3192,12 @@ msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
 msgid "keyring `%s' created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
+#: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keydb.c:712
+#: g10/keydb.c:719
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
@@ -3078,29 +3210,29 @@ msgstr "[spärr]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
+#: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
@@ -3156,12 +3288,12 @@ msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
-#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
+#: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
 
 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
-#: g10/keyedit.c:1779
+#: g10/keyedit.c:1789
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
 msgstr "  Kan inte signera.\n"
 
@@ -3348,8 +3480,8 @@ msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
-#: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
+#: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
+#: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
@@ -3360,19 +3492,19 @@ msgstr ""
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
 "att ändra.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
+#: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
+#: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
+#: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
@@ -3389,7 +3521,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
+#: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
 
@@ -3598,227 +3730,229 @@ msgstr ""
 "signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
 "signaturer\n"
 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1767
+#: g10/keyedit.c:1777
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nyckeln är spärrad."
 
-#: g10/keyedit.c:1786
+#: g10/keyedit.c:1796
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1793
+#: g10/keyedit.c:1803
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1802
+#: g10/keyedit.c:1812
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1825
+#: g10/keyedit.c:1835
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
+#: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1849
+#: g10/keyedit.c:1859
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1851
+#: g10/keyedit.c:1861
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:1862
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1902
+#. TRANSLATORS: Please take care: This is about
+#. moving the key and not about removing it.
+#: g10/keyedit.c:1915
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:1914
+#: g10/keyedit.c:1927
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyedit.c:1955
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1956
+#: g10/keyedit.c:1969
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't open `%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1973
+#: g10/keyedit.c:1986
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1997
+#: g10/keyedit.c:2010
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2000
+#: g10/keyedit.c:2013
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2001
+#: g10/keyedit.c:2014
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2036
+#: g10/keyedit.c:2049
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2037
+#: g10/keyedit.c:2050
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2055
+#: g10/keyedit.c:2068
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2066
+#: g10/keyedit.c:2079
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2068
+#: g10/keyedit.c:2081
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2118
+#: g10/keyedit.c:2131
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
 "tillhandahåller\n"
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
 "tillhandahåller\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2160
+#: g10/keyedit.c:2173
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2166
+#: g10/keyedit.c:2179
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
 "(j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
 msgstr ""
 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
 "(j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2168
+#: g10/keyedit.c:2181
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2238
+#: g10/keyedit.c:2251
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2241
+#: g10/keyedit.c:2254
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:2251
+#: g10/keyedit.c:2264
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2258
+#: g10/keyedit.c:2271
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2265
+#: g10/keyedit.c:2278
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2366
+#: g10/keyedit.c:2379
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammandrag: "
 
-#: g10/keyedit.c:2417
+#: g10/keyedit.c:2430
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
 msgid "Features: "
 msgstr "Funktioner: "
 
-#: g10/keyedit.c:2428
+#: g10/keyedit.c:2441
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
 msgid "Keyserver no-modify"
 msgstr "Nyckelserver no-modify"
 
-#: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
+#: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
 msgid "Preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
 
-#: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
+#: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notationer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2662
+#: g10/keyedit.c:2686
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
 "typ.\n"
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
 msgstr ""
 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
 "typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2721
+#: g10/keyedit.c:2745
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2742
+#: g10/keyedit.c:2766
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2748
+#: g10/keyedit.c:2772
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(känsligt)"
 
-#: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
-#: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
+#: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
+#: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
 #, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "skapat: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
+#: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
 #, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "spärrad: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
+#: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expired: %s"
 msgstr "utgånget: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
-#: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
-#: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
+#: g10/keyedit.c:2795 g10/keyedit.c:2846 g10/keyedit.c:2907 g10/keyedit.c:2922
+#: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
+#: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:538 g10/mainproc.c:1002
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2773
+#: g10/keyedit.c:2797
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "användning: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2788
+#: g10/keyedit.c:2812
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
 msgstr "tillit: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2792
+#: g10/keyedit.c:2816
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
 #, c-format
 msgid "validity: %s"
 msgstr "giltighet: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:2799
+#: g10/keyedit.c:2823
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
 
-#: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
+#: g10/keyedit.c:2851 g10/keylist.c:206
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
 msgid "card-no: "
 msgstr "kortnummer: "
 
-#: g10/keyedit.c:2851
+#: g10/keyedit.c:2875
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
@@ -3826,17 +3960,17 @@ msgstr ""
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "såvida inte du startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
-#: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2939 g10/keyedit.c:3285 g10/keyserver.c:542
+#: g10/mainproc.c:1849 g10/trustdb.c:1194 g10/trustdb.c:1722
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
 msgid "revoked"
 msgstr "spärrad"
 
-#: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
-#: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
+#: g10/keyedit.c:2941 g10/keyedit.c:3287 g10/keyserver.c:546
+#: g10/mainproc.c:1851 g10/trustdb.c:547 g10/trustdb.c:1724
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
 msgid "expired"
 msgstr "utgånget"
 
-#: g10/keyedit.c:2982
+#: g10/keyedit.c:3006
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
@@ -3845,7 +3979,7 @@ msgstr ""
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
 "vara den primära identiteten.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3043
+#: g10/keyedit.c:3067
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
@@ -3854,75 +3988,75 @@ msgstr ""
 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
+#: g10/keyedit.c:3072 g10/keyedit.c:3407
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3054
+#: g10/keyedit.c:3078
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3194
+#: g10/keyedit.c:3218
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3204
+#: g10/keyedit.c:3228
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3208
+#: g10/keyedit.c:3232
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:3214
+#: g10/keyedit.c:3238
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:3228
+#: g10/keyedit.c:3252
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3229
+#: g10/keyedit.c:3253
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3232
+#: g10/keyedit.c:3256
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
+#: g10/keyedit.c:3289 g10/trustdb.c:1726
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
 msgid "invalid"
 msgstr "ogiltigt"
 
-#: g10/keyedit.c:3267
+#: g10/keyedit.c:3291
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3274
+#: g10/keyedit.c:3298
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3275
+#: g10/keyedit.c:3299
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3283
+#: g10/keyedit.c:3307
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3284
+#: g10/keyedit.c:3308
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3378
+#: g10/keyedit.c:3402
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
@@ -3932,195 +4066,199 @@ msgstr ""
 "denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
 "denna\n"
 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3389
+#: g10/keyedit.c:3413
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3409
+#: g10/keyedit.c:3433
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/keyedit.c:3458
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3449
+#: g10/keyedit.c:3473
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3471
+#: g10/keyedit.c:3495
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3490
+#: g10/keyedit.c:3514
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
 
 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
-#: g10/keyedit.c:3496
+#: g10/keyedit.c:3520
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:3557
+#: g10/keyedit.c:3581
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3563
+#: g10/keyedit.c:3587
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
 msgid "Please select at most one subkey.\n"
 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3567
+#: g10/keyedit.c:3591
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3570
+#: g10/keyedit.c:3594
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3616
+#: g10/keyedit.c:3640
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3632
+#: g10/keyedit.c:3656
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
 # Vad betyder det?
-#: g10/keyedit.c:3710
+#: g10/keyedit.c:3734
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
 #, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3716
+#: g10/keyedit.c:3740
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3879
+#: g10/keyedit.c:3903
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
+#: g10/keyedit.c:3942 g10/keyedit.c:4052 g10/keyedit.c:4172 g10/keyedit.c:4313
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4089
+#: g10/keyedit.c:4113
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4169
+#: g10/keyedit.c:4193
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4170
+#: g10/keyedit.c:4194
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4232
+#: g10/keyedit.c:4256
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Ange notationen: "
 
-#: g10/keyedit.c:4381
+#: g10/keyedit.c:4405
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4477
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4503
+#: g10/keyedit.c:4538
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4530
+#: g10/keyedit.c:4573
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4665
+#: g10/keyedit.c:4708
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
+#: g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4805 g10/keyedit.c:4848
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
+#: g10/keyedit.c:4713 g10/keyedit.c:4807 g10/keyedit.c:4850
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4674
+#: g10/keyedit.c:4717
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4678
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4682
+#: g10/keyedit.c:4725
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4709
+#: g10/keyedit.c:4776
+msgid "Not signed by you.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:4782
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4735
+#: g10/keyedit.c:4808
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr " (inte spärrbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4742
+#: g10/keyedit.c:4815
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4764
+#: g10/keyedit.c:4837
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4784
+#: g10/keyedit.c:4857
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4814
+#: g10/keyedit.c:4887
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4884
+#: g10/keyedit.c:4957
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4901
+#: g10/keyedit.c:4974
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4965
+#: g10/keyedit.c:5038
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5027
+#: g10/keyedit.c:5100
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5122
+#: g10/keyedit.c:5195
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
@@ -4142,54 +4280,55 @@ msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:405
+#: g10/keygen.c:420
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:888
+#: g10/keygen.c:904
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:930
+#: g10/keygen.c:946
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:987
+#: g10/keygen.c:1003
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
-#: g10/keygen.c:3101
+#: g10/keygen.c:1173 g10/keygen.c:1284 g10/keygen.c:1289 g10/keygen.c:1432
+#: g10/keygen.c:3237
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3107
+#: g10/keygen.c:1179 g10/keygen.c:1295 g10/keygen.c:1303 g10/keygen.c:1438
+#: g10/keygen.c:3243
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1305
+#: g10/keygen.c:1329
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
 "sammandragsstorleken\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
 "sammandragsstorleken\n"
 
-#: g10/keygen.c:1525
+#: g10/keygen.c:1549
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signera"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1552
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
 msgid "Certify"
 msgstr "Certifiera"
 
-#: g10/keygen.c:1531
+#: g10/keygen.c:1555
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
-#: g10/keygen.c:1534
+#: g10/keygen.c:1558
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
 msgid "Authenticate"
 msgstr "Autentisera"
 
@@ -4207,110 +4346,105 @@ msgstr "Autentisera"
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
 #. a = Toggle authentication capability
 #. q = Finish
 #.
-#: g10/keygen.c:1552
+#: g10/keygen.c:1576
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr "SsKkAaQq"
 
-#: g10/keygen.c:1575
+#: g10/keygen.c:1599
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
 
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1603
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
 
-#: g10/keygen.c:1584
+#: g10/keygen.c:1608
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1587
+#: g10/keygen.c:1611
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1590
+#: g10/keygen.c:1614
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
 
-#: g10/keygen.c:1593
+#: g10/keygen.c:1617
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr "   (%c) Färdig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
+#: g10/keygen.c:1677 sm/certreqgen-ui.c:157
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1651
-#, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+#: g10/keygen.c:1680
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1652
+#: g10/keygen.c:1682
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
+msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1684
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1654
+#: g10/keygen.c:1685
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1656
+#: g10/keygen.c:1689
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1657
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
-
-#: g10/keygen.c:1659
+#: g10/keygen.c:1690
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1661
+#: g10/keygen.c:1694
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1730
+#: g10/keygen.c:1695
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
 
 
-#: g10/keygen.c:1740
+#: g10/keygen.c:1803
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
-#, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
+#: g10/keygen.c:1811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
-#: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
+#: g10/keygen.c:1814 sm/certreqgen-ui.c:179
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 
 
-#: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
+#: g10/keygen.c:1828 sm/certreqgen-ui.c:189
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1848
+#: g10/keygen.c:1916
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4327,7 +4461,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1859
+#: g10/keygen.c:1927
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4343,38 +4477,38 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1882
+#: g10/keygen.c:1950
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1887
+#: g10/keygen.c:1955
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
 
-#: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
+#: g10/keygen.c:1973 g10/keygen.c:1998
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1912
+#: g10/keygen.c:1980
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1913
+#: g10/keygen.c:1981
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1918
+#: g10/keygen.c:1986
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1919
+#: g10/keygen.c:1987
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1923
+#: g10/keygen.c:1991
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4382,11 +4516,11 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1936
+#: g10/keygen.c:2004
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:1961
+#: g10/keygen.c:2054
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
@@ -4397,7 +4531,11 @@ msgstr ""
 "nyckel.\n"
 "\n"
 
 "nyckel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1972
+#. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
+#. but you should keep your existing translation.  In case
+#. the new string is not translated this old string will
+#. be used.
+#: g10/keygen.c:2069
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
 msgid ""
 "\n"
 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -4415,44 +4553,44 @@ msgstr ""
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1991
+#: g10/keygen.c:2088
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1999
+#: g10/keygen.c:2096
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:2001
+#: g10/keygen.c:2098
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:2003
+#: g10/keygen.c:2100
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:2011
+#: g10/keygen.c:2108
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:2017
+#: g10/keygen.c:2114
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:2025
+#: g10/keygen.c:2122
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:2031
+#: g10/keygen.c:2128
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:2053
+#: g10/keygen.c:2150
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2059
+#: g10/keygen.c:2156
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4463,10 +4601,14 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2064
+#: g10/keygen.c:2161
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
+#: g10/keygen.c:2176
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4479,24 +4621,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:2080
+#: g10/keygen.c:2192
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:2090
+#: g10/keygen.c:2202
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2091
+#: g10/keygen.c:2203
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:2110
+#: g10/keygen.c:2222
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:2149
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4504,12 +4646,20 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2164
+#: g10/keygen.c:2267
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+"encryption key."
+msgstr ""
+"Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
+
+#: g10/keygen.c:2283
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2170
+#: g10/keygen.c:2289
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4521,7 +4671,7 @@ msgstr ""
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:2194
+#: g10/keygen.c:2313
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4533,51 +4683,51 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3041 g10/keygen.c:3068
+#: g10/keygen.c:3177 g10/keygen.c:3204
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3409 g10/keygen.c:3579
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3275 g10/keygen.c:3443
+#: g10/keygen.c:3411 g10/keygen.c:3582
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3278 g10/keygen.c:3446
+#: g10/keygen.c:3414 g10/keygen.c:3585
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:3427
+#: g10/keygen.c:3566
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3434
+#: g10/keygen.c:3573
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3454
+#: g10/keygen.c:3593
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3462
+#: g10/keygen.c:3601
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3489
+#: g10/keygen.c:3628
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
 # Flagga.. inte kommando
-#: g10/keygen.c:3500
+#: g10/keygen.c:3639
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
@@ -4586,13 +4736,13 @@ msgstr ""
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
 "syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513 g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3779
+#: g10/keygen.c:3652 g10/keygen.c:3798 g10/keygen.c:3919
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3568 g10/keygen.c:3709 g10/sign.c:241
+#: g10/keygen.c:3708 g10/keygen.c:3849 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4600,7 +4750,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3570 g10/keygen.c:3711 g10/sign.c:243
+#: g10/keygen.c:3710 g10/keygen.c:3851 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4608,299 +4758,299 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3581 g10/keygen.c:3722
+#: g10/keygen.c:3721 g10/keygen.c:3862
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3622 g10/keygen.c:3755
+#: g10/keygen.c:3762 g10/keygen.c:3895
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#: g10/keygen.c:3928
+#: g10/keygen.c:4083
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3976
+#: g10/keygen.c:4132
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:4002
+#: g10/keygen.c:4158
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/keylist.c:267
+#: g10/keylist.c:271
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
 msgid "Critical signature policy: "
 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:269
+#: g10/keylist.c:273
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
 msgid "Signature policy: "
 msgstr "Signaturpolicy: "
 
-#: g10/keylist.c:308
+#: g10/keylist.c:312
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
 
-#: g10/keylist.c:361
+#: g10/keylist.c:365
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:363
+#: g10/keylist.c:367
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
-#: g10/keylist.c:473
+#: g10/keylist.c:477
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
 
-#: g10/keylist.c:1504
+#: g10/keylist.c:1524
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1506
+#: g10/keylist.c:1526
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1513
+#: g10/keylist.c:1533
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1515
+#: g10/keylist.c:1535
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
+#: g10/keylist.c:1539 g10/keylist.c:1543
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
 msgid "      Key fingerprint ="
 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
 
-#: g10/keylist.c:1590
+#: g10/keylist.c:1610
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
-#: g10/keyring.c:1253
+#: g10/keyring.c:1297
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
 #, c-format
 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
-#: g10/keyring.c:1258
+#: g10/keyring.c:1326
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1260
+#: g10/keyring.c:1327
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the unchanged one\n"
 msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#: g10/keyring.c:1261
+#: g10/keyring.c:1328
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s is the new one\n"
 msgstr "%s är den nya\n"
 
-#: g10/keyring.c:1262
+#: g10/keyring.c:1329
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#: g10/keyring.c:1384
+#: g10/keyring.c:1430
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1430
+#: g10/keyring.c:1489
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1442
+#: g10/keyring.c:1501
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
 
-#: g10/keyring.c:1514
+#: g10/keyring.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:71
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/keyserver.c:75
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-#: g10/keyserver.c:74
+#: g10/keyserver.c:77
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:79
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
-#: g10/keyserver.c:80
+#: g10/keyserver.c:83
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
 
-#: g10/keyserver.c:82
+#: g10/keyserver.c:85
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 
-#: g10/keyserver.c:84
+#: g10/keyserver.c:87
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#: g10/keyserver.c:150
+#: g10/keyserver.c:153
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
 
-#: g10/keyserver.c:541
+#: g10/keyserver.c:544
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
-#: g10/keyserver.c:742
+#: g10/keyserver.c:747
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
 
-#: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
+#: g10/keyserver.c:831 g10/keyserver.c:1458
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:924
+#: g10/keyserver.c:932
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:926
+#: g10/keyserver.c:934
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1167
+#: g10/keyserver.c:1177
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1171
+#: g10/keyserver.c:1181
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1195
+#: g10/keyserver.c:1205
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1198
+#: g10/keyserver.c:1208
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker efter namn från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1351
+#: g10/keyserver.c:1361
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1355
+#: g10/keyserver.c:1365
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1398
+#: g10/keyserver.c:1408
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s-servern %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1401
+#: g10/keyserver.c:1411
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1408 g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1418 g10/keyserver.c:1514
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1456
+#: g10/keyserver.c:1466
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1465
+#: g10/keyserver.c:1475
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr "nyckelserver skickade inte VERSION\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1527 g10/keyserver.c:2056
+#: g10/keyserver.c:1537 g10/keyserver.c:2066
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1533
+#: g10/keyserver.c:1543
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr "externa anrop till nyckelserver stöds inte i detta bygge\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1545
+#: g10/keyserver.c:1555
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "ingen hanterare för nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1550
+#: g10/keyserver.c:1560
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr "åtgärden \"%s\" stöds inte med nyckelserverschemat \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1558
+#: g10/keyserver.c:1568
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr "%s har inte stöd för hanterarversionen %d\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1565
+#: g10/keyserver.c:1575
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "tidsgräns överstigen för nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1570
+#: g10/keyserver.c:1580
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "internt fel i nyckelserver\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1579
+#: g10/keyserver.c:1589
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "kommunikationsfel mot nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1604 g10/keyserver.c:1638
+#: g10/keyserver.c:1614 g10/keyserver.c:1648
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1897
+#: g10/keyserver.c:1907
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1919
+#: g10/keyserver.c:1929
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1921
+#: g10/keyserver.c:1931
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1977
+#: g10/keyserver.c:1987
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte hämta uri:n %s: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1983
+#: g10/keyserver.c:1993
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte tolka uri:n %s\n"
@@ -4986,140 +5136,145 @@ msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:590
+#: g10/mainproc.c:592
+#, c-format
+msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:597
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:611
+#: g10/mainproc.c:618
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
 msgstr "OBS: avsändaren begärde \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:613
+#: g10/mainproc.c:620
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:701
+#: g10/mainproc.c:708
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
 msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
-#: g10/mainproc.c:842
+#: g10/mainproc.c:849
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att verkställa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1195 g10/mainproc.c:1232
+#: g10/mainproc.c:1202 g10/mainproc.c:1239
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "ingen signatur hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1470
+#: g10/mainproc.c:1477
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturvalidering utlämnad\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1579
+#: g10/mainproc.c:1586
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera detta tvetydliga signaturdata\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1590
+#: g10/mainproc.c:1597
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Signatur gjord %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1591
+#: g10/mainproc.c:1598
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "             med %s-nyckeln %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1595
+#: g10/mainproc.c:1602
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur gjordes %s med %s nyckel-id %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1615
+#: g10/mainproc.c:1622
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1748 g10/mainproc.c:1796
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/mainproc.c:1803
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1750 g10/mainproc.c:1798
+#: g10/mainproc.c:1757 g10/mainproc.c:1805
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Utgången signatur från \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1800
+#: g10/mainproc.c:1759 g10/mainproc.c:1807
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \"%s\""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1802
+#: g10/mainproc.c:1809
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1835
+#: g10/mainproc.c:1842
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \"%s\""
 
-#: g10/mainproc.c:1933
+#: g10/mainproc.c:1940
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1938
+#: g10/mainproc.c:1945
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1941
+#: g10/mainproc.c:1948
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1942
+#: g10/mainproc.c:1949
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1943
+#: g10/mainproc.c:1950
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1943 g10/trustdb.c:525
+#: g10/mainproc.c:1950 g10/trustdb.c:546
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1963
+#: g10/mainproc.c:1970
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte kontrollera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2047 g10/mainproc.c:2063 g10/mainproc.c:2159
+#: g10/mainproc.c:2054 g10/mainproc.c:2070 g10/mainproc.c:2166
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2090
+#: g10/mainproc.c:2097
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2098
+#: g10/mainproc.c:2105
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2163
+#: g10/mainproc.c:2170
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2173
+#: g10/mainproc.c:2180
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "ogiltigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
@@ -5157,65 +5312,65 @@ msgstr "VARNING: använder experimentella sammandragsalgoritmen %s\n"
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
 msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:512
+#: g10/misc.c:503
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
 msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
-#: g10/misc.c:513 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
+#: g10/misc.c:504 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:87
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
 msgstr "se %s för mer information\n"
 
-#: g10/misc.c:770
+#: g10/misc.c:761
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:774
+#: g10/misc.c:765
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-#: g10/misc.c:776
+#: g10/misc.c:767
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 
-#: g10/misc.c:783
+#: g10/misc.c:774
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#: g10/misc.c:793
+#: g10/misc.c:784
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:796
+#: g10/misc.c:787
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
 
-#: g10/misc.c:857
+#: g10/misc.c:848
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "Uncompressed"
 msgstr "Okomprimerad"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
-#: g10/misc.c:882
+#: g10/misc.c:873
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:1009
+#: g10/misc.c:1000
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1184
+#: g10/misc.c:1175
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1209
+#: g10/misc.c:1200
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
@@ -5258,26 +5413,26 @@ msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i \"%s\" är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:191
+#: g10/parse-packet.c:201
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritmen %d för publika nycklar\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:808
+#: g10/parse-packet.c:818
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1259
+#: g10/parse-packet.c:1269
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:587
+#: g10/passphrase.c:292 g10/passphrase.c:553
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:309
+#: g10/passphrase.c:306
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
@@ -5292,24 +5447,20 @@ msgstr ""
 "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
 "skapad %s%s.\n"
 
 "%u-bitars %s-nyckel, ID %s,\n"
 "skapad %s%s.\n"
 
-#: g10/passphrase.c:335
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
-
-#: g10/passphrase.c:337
+#: g10/passphrase.c:332
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:364
+#: g10/passphrase.c:360
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:370 g10/passphrase.c:431
+#: g10/passphrase.c:366 g10/passphrase.c:429
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:566
+#: g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5318,17 +5469,17 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:574
+#: g10/passphrase.c:540
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:583
+#: g10/passphrase.c:549
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
 
-#: g10/photoid.c:73
+#: g10/photoid.c:74
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
@@ -5342,57 +5493,57 @@ msgstr ""
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
 "en mycket stor bild, så blir din nyckel också väldigt stor!\n"
 "Försök att använda en bild som har ungefär  formatet 240x288 pixlar.\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
+#: g10/photoid.c:96
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
 msgstr "Skriv JPEG-filnamnet för foto-id: "
 
-#: g10/photoid.c:116
+#: g10/photoid.c:117
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
 msgstr "kunde inte öppna JPEG-filen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
 msgstr "Den här JPEG-bilden är verkligen stor (%d byte)!\n"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/photoid.c:129
+#: g10/photoid.c:130
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda den? (j/N)? "
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/photoid.c:147
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
 msgstr "\"%s\" är inte en JPEG-fil\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
+#: g10/photoid.c:166
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:373
+#: g10/photoid.c:374
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-id!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:623
+#: g10/pkclist.c:60 g10/revoke.c:621
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
 msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:622
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:627
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:625
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
@@ -5460,7 +5611,7 @@ msgstr ""
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
 "Minimum tillitsnivå för denna nyckel är: %s\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:652
+#: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:650
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
@@ -5724,7 +5875,7 @@ msgstr "OBSERVERA: nyckeln har spärrats"
 
 # Vad?
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
 
 # Vad?
 #: g10/revoke.c:102 g10/revoke.c:116 g10/revoke.c:128 g10/revoke.c:174
-#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:587
+#: g10/revoke.c:186 g10/revoke.c:585
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
 msgstr "build_packet misslyckades: %s\n"
@@ -5751,12 +5902,12 @@ msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
 # -do-not-force översatt med:
 # genomdriv inte
 # I detta fall gäller det ett revokeringscertifikat, som gnupg alltid skapar i ASCII-format för att det ska gå att skriva ut.
-#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:553
+#: g10/revoke.c:327 g10/revoke.c:551
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
 msgstr "utdata med ett ascii-skal genomdrivet.\n"
 
 # Vad menas???
-#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:567
+#: g10/revoke.c:342 g10/revoke.c:565
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
 msgstr "make_keysig_packet misslyckades: %s\n"
@@ -5775,28 +5926,28 @@ msgstr "inga spärrnycklar hittades för \"%s\"\n"
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:499
+#: g10/revoke.c:497
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no corresponding public key: %s\n"
 msgstr "ingen motsvarande publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:510
+#: g10/revoke.c:508
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
 msgid "public key does not match secret key!\n"
 msgstr "publik nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/revoke.c:517
+#: g10/revoke.c:515
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
-#: g10/revoke.c:534
+#: g10/revoke.c:532
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
 msgid "unknown protection algorithm\n"
 msgstr "okänd skyddsalgoritm\n"
 
-#: g10/revoke.c:542
+#: g10/revoke.c:540
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
 msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
 msgstr "OBS: Denna nyckel är oskyddad!\n"
 
-#: g10/revoke.c:593
+#: g10/revoke.c:591
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
 "\n"
@@ -5814,33 +5965,33 @@ msgstr ""
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
 "media blir oläsligt.  Men se upp:  Utskriftsfunktionen på\n"
 "din dator kan spara data så att det blir åtkomligt för andra!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
+#: g10/revoke.c:633
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
 msgstr "Välj anledning till varför nyckeln spärras:\n"
 
-#: g10/revoke.c:645
+#: g10/revoke.c:643
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: g10/revoke.c:647
+#: g10/revoke.c:645
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
 msgstr "(Troligen vill du välja %d här)\n"
 
-#: g10/revoke.c:688
+#: g10/revoke.c:686
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
 msgstr "Ange en valfri beskrivning; avsluta med en tom rad:\n"
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: g10/revoke.c:714
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
 msgstr "Anledning för spärrning: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:718
+#: g10/revoke.c:716
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
 msgstr "(Ingen beskrivning angiven)\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: g10/revoke.c:721
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Är detta OK? (j/N) "
 
@@ -5922,18 +6073,18 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:189
+#: g10/sig-check.c:211
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:190
+#: g10/sig-check.c:212
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/sig-check.c:201
+#: g10/sig-check.c:223
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5941,7 +6092,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:203
+#: g10/sig-check.c:225
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
@@ -5949,28 +6100,28 @@ msgstr ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
 "felinställd klocka)\n"
 
 "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
 "felinställd klocka)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:213
+#: g10/sig-check.c:235
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s gick ut %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:226
+#: g10/sig-check.c:248
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
 #, c-format
 msgid "NOTE: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %s har spärrats\n"
 
-#: g10/sig-check.c:302
+#: g10/sig-check.c:324
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "antar felaktig signatur från nyckeln %s på grund av en okänd kritisk bit\n"
 
-#: g10/sig-check.c:567
+#: g10/sig-check.c:590
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 
-#: g10/sig-check.c:594
+#: g10/sig-check.c:617
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
@@ -6039,27 +6190,27 @@ msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
 
 # Slumptalsgenerator: Random Number Generator
-#: g10/skclist.c:138 g10/skclist.c:202
+#: g10/skclist.c:140 g10/skclist.c:217
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
 "fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
 msgstr ""
 "nyckeln är inte markerad som osäker - det går inte att använda den med "
 "fejkad slumptalsgenerator!\n"
 
-#: g10/skclist.c:169
+#: g10/skclist.c:174
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/skclist.c:177 g10/skclist.c:187 g10/skclist.c:196
+#: g10/skclist.c:182 g10/skclist.c:195 g10/skclist.c:207
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:182
+#: g10/skclist.c:190
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/skclist.c:197
+#: g10/skclist.c:208
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
 "det här är en PGP-genererad Elgamal-nyckel som inte är säker för signaturer!"
@@ -6239,9 +6390,10 @@ msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1507
-msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
-msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+#: g10/tdbio.c:1505
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
 #: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
 
 #: g10/textfilter.c:147
 #, c-format
@@ -6292,13 +6444,21 @@ msgstr "tillitspost %lu, begäran av typ %d: kunde inte läsa: %s\n"
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsvärdet %lu är inte av begärd typ %d\n"
 
-#: g10/trustdb.c:441
+#: g10/trustdb.c:418
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:427
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:462
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
 msgstr ""
 "kunde inte använda okänd tillitsmodell (%d) - antar tillitsmodellen %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:447
+#: g10/trustdb.c:468
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
 msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
@@ -6312,121 +6472,121 @@ msgstr "använder tillitsmodellen %s\n"
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
 #    It gets passed to atoi() so everything after the number is
 #    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
 #    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#: g10/trustdb.c:499
+#: g10/trustdb.c:520
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr "15"
 
 msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
 msgstr "15"
 
-#: g10/trustdb.c:501
+#: g10/trustdb.c:522
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[   spärrad   ]"
 
 msgid "[ revoked]"
 msgstr "[   spärrad   ]"
 
-#: g10/trustdb.c:503 g10/trustdb.c:508
+#: g10/trustdb.c:524 g10/trustdb.c:529
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[   utgånget  ]"
 
 msgid "[ expired]"
 msgstr "[   utgånget  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:507
+#: g10/trustdb.c:528
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[    okänt    ]"
 
 msgid "[ unknown]"
 msgstr "[    okänt    ]"
 
-#: g10/trustdb.c:509
+#: g10/trustdb.c:530
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
 msgid "[  undef ]"
 msgstr "[ odefinierad ]"
 
-#: g10/trustdb.c:510
+#: g10/trustdb.c:531
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  marginell  ]"
 
 msgid "[marginal]"
 msgstr "[  marginell  ]"
 
-#: g10/trustdb.c:511
+#: g10/trustdb.c:532
 msgid "[  full  ]"
 msgstr "[ fullständig ]"
 
 msgid "[  full  ]"
 msgstr "[ fullständig ]"
 
-#: g10/trustdb.c:512
+#: g10/trustdb.c:533
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
 msgid "[ultimate]"
 msgstr "[förbehållslös]"
 
-#: g10/trustdb.c:527
+#: g10/trustdb.c:548
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
 msgid "undefined"
 msgstr "odefinierad"
 
-#: g10/trustdb.c:528
+#: g10/trustdb.c:549
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
 msgid "never"
 msgstr "aldrig"
 
-#: g10/trustdb.c:529
+#: g10/trustdb.c:550
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
 msgid "marginal"
 msgstr "marginell"
 
-#: g10/trustdb.c:530
+#: g10/trustdb.c:551
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
 msgid "full"
 msgstr "fullständig"
 
-#: g10/trustdb.c:531
+#: g10/trustdb.c:552
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
 msgid "ultimate"
 msgstr "förbehållslös"
 
-#: g10/trustdb.c:571
+#: g10/trustdb.c:592
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
 msgid "no need for a trustdb check\n"
 msgstr "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen\n"
 
-#: g10/trustdb.c:577 g10/trustdb.c:2432
+#: g10/trustdb.c:598 g10/trustdb.c:2477
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "next trustdb check due at %s\n"
 msgstr "nästa kontroll av tillitsdatabasen kommer att äga rum %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:586
+#: g10/trustdb.c:607
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen kontroll av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:601
+#: g10/trustdb.c:622
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
 msgstr ""
 "det behövs ingen uppdatering av tillitsdatabasen med tillitsmodellen \"%s\"\n"
 
-#: g10/trustdb.c:833 g10/trustdb.c:1279
+#: g10/trustdb.c:854 g10/trustdb.c:1300
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s not found: %s\n"
 msgstr "publika nyckeln %s hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:1028
+#: g10/trustdb.c:1049
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
 msgid "please do a --check-trustdb\n"
 msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/trustdb.c:1032
+#: g10/trustdb.c:1053
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
 # Vad är detta!?
-#: g10/trustdb.c:2175
+#: g10/trustdb.c:2220
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
 msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2240
+#: g10/trustdb.c:2285
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2254
+#: g10/trustdb.c:2299
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2277
+#: g10/trustdb.c:2322
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
 msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2363
+#: g10/trustdb.c:2408
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 "djup: %d  giltig: %3d  signerad: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
-#: g10/trustdb.c:2438
+#: g10/trustdb.c:2483
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr ""
@@ -6453,75 +6613,75 @@ msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
 msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:177
+#: jnlib/argparse.c:180
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument förväntades inte"
 
 msgid "argument not expected"
 msgstr "argument förväntades inte"
 
-#: jnlib/argparse.c:179
+#: jnlib/argparse.c:182
 msgid "read error"
 msgstr "läsfel"
 
 msgid "read error"
 msgstr "läsfel"
 
-#: jnlib/argparse.c:181
+#: jnlib/argparse.c:184
 msgid "keyword too long"
 msgstr "nyckelordet är för långt"
 
 msgid "keyword too long"
 msgstr "nyckelordet är för långt"
 
-#: jnlib/argparse.c:183
+#: jnlib/argparse.c:186
 msgid "missing argument"
 msgstr "argument saknas"
 
 msgid "missing argument"
 msgstr "argument saknas"
 
-#: jnlib/argparse.c:185
+#: jnlib/argparse.c:188
 msgid "invalid command"
 msgstr "ogiltigt kommando"
 
 msgid "invalid command"
 msgstr "ogiltigt kommando"
 
-#: jnlib/argparse.c:187
+#: jnlib/argparse.c:190
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
 msgid "invalid alias definition"
 msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
-#: jnlib/argparse.c:189
+#: jnlib/argparse.c:192
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: jnlib/argparse.c:191
+#: jnlib/argparse.c:194
 msgid "invalid option"
 msgstr "ogiltig flagga"
 
 msgid "invalid option"
 msgstr "ogiltig flagga"
 
-#: jnlib/argparse.c:199
+#: jnlib/argparse.c:202
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
 msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:201
+#: jnlib/argparse.c:204
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
 msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:204
+#: jnlib/argparse.c:207
 #, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:206
+#: jnlib/argparse.c:209
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:208
+#: jnlib/argparse.c:211
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
 msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
-#: jnlib/argparse.c:210
+#: jnlib/argparse.c:213
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
 #, fuzzy
 msgid "out of core\n"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: jnlib/argparse.c:212
+#: jnlib/argparse.c:215
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
-#: jnlib/logging.c:630
+#: jnlib/logging.c:647
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
@@ -6541,45 +6701,45 @@ msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" är inte tillgänglig\n"
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
 msgstr "iconv_open misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/utf8conv.c:387 jnlib/utf8conv.c:653
+#: jnlib/utf8conv.c:388 jnlib/utf8conv.c:654
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
 msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:235
+#: jnlib/dotlock.c:234
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa temporärfilen \"%s\": %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:270
+#: jnlib/dotlock.c:269
 #, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error writing to `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning till \"%s\": %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:454
+#: jnlib/dotlock.c:453
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
 msgstr "tar bort gammal låsfil (skapad av %d)\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:460
+#: jnlib/dotlock.c:459
 msgid " - probably dead - removing lock"
 msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
 
 msgid " - probably dead - removing lock"
 msgstr " - antagligen död - tar bort lås"
 
-#: jnlib/dotlock.c:470
+#: jnlib/dotlock.c:469
 #, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
 msgstr "väntar på lås (hålls av %d%s) %s...\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:471
+#: jnlib/dotlock.c:470
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr "(dödläge?) "
 
 msgid "(deadlock?) "
 msgstr "(dödläge?) "
 
-#: jnlib/dotlock.c:494
+#: jnlib/dotlock.c:493
 #, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
 msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "lock `%s' not made: %s\n"
 msgstr "låset \"%s\" gjordes inte: %s\n"
 
-#: jnlib/dotlock.c:502
+#: jnlib/dotlock.c:501
 #, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "väntar på låset %s...\n"
 #, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "väntar på låset %s...\n"
@@ -6592,15 +6752,11 @@ msgstr "ställ in felsökningsflaggor"
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
 msgid "enable full debugging"
 msgstr "aktivera fullständigt felsökningsläge"
 
-#: kbx/kbxutil.c:114
-msgid "Please report bugs to "
-msgstr "Rapportera fel till "
-
-#: kbx/kbxutil.c:118
+#: kbx/kbxutil.c:117
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: kbxutil [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: kbx/kbxutil.c:121
+#: kbx/kbxutil.c:120
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
 msgid ""
 "Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
 "list, export, import Keybox data\n"
@@ -6608,284 +6764,325 @@ msgstr ""
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
 "Syntax: kbxutil [flaggor] [filer]\n"
 "lista, exportera, importera nyckelskåpsdata\n"
 
-#: scd/app-nks.c:326 scd/app-openpgp.c:1459 scd/app-dinsig.c:297
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
-msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+#: scd/app-nks.c:713 scd/app-openpgp.c:2638
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
 
 
-#: scd/app-nks.c:330 scd/app-openpgp.c:1463 scd/app-openpgp.c:1495
-#: scd/app-openpgp.c:1642 scd/app-openpgp.c:1660 scd/app-openpgp.c:1860
-#: scd/app-dinsig.c:301
+#: scd/app-nks.c:721 scd/app-openpgp.c:2650
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
+
+#: scd/app-nks.c:801 scd/app-openpgp.c:1540 scd/app-openpgp.c:1559
+#: scd/app-openpgp.c:1720 scd/app-openpgp.c:1737 scd/app-openpgp.c:1985
+#: scd/app-openpgp.c:2030 scd/app-dinsig.c:303
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr "PIN-återanrop returnerade fel: %s\n"
 
-#: scd/app-nks.c:378
+#: scd/app-nks.c:834
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
 msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
 msgstr "NullPIN har ännu inte ändrats\n"
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: scd/app-nks.c:558 scd/app-openpgp.c:1900
-msgid "|N|New PIN"
-msgstr "|N|Ny PIN-kod"
+#: scd/app-nks.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#: scd/app-nks.c:1093
+#, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+
+#: scd/app-nks.c:1099
+#, fuzzy
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
+
+#: scd/app-nks.c:1109
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1111
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1119
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+
+#: scd/app-nks.c:1121
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
 
 
-#: scd/app-nks.c:561 scd/app-openpgp.c:1904 scd/app-dinsig.c:529
+#: scd/app-nks.c:1222 scd/app-openpgp.c:2063 scd/app-dinsig.c:532
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error getting new PIN: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:667
+#: scd/app-openpgp.c:695
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra fingeravtrycket: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:680
+#: scd/app-openpgp.c:708
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra datum för skapandet: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1076
+#: scd/app-openpgp.c:1147
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
 msgstr "läsning av publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1084 scd/app-openpgp.c:2554
+#: scd/app-openpgp.c:1155 scd/app-openpgp.c:2873
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
 msgstr "svaret innehåller inte publikt nyckeldata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1092 scd/app-openpgp.c:2562
+#: scd/app-openpgp.c:1163 scd/app-openpgp.c:2881
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svaret innehåller inte en RSA-modulus\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1101 scd/app-openpgp.c:2572
+#: scd/app-openpgp.c:1172 scd/app-openpgp.c:2891
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr "svaret innehåller inte den publika RSA-exponenten\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1419
+#: scd/app-openpgp.c:1492
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "använder standard-PIN som %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1426
+#: scd/app-openpgp.c:1499
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
 "ytterligare standardanvändning\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 "misslyckades med att använda standard-PIN som %s: %s - inaktiverar "
 "ytterligare standardanvändning\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1445
-#, c-format
-msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Ange din PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[signaturer gjorda: %lu]"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1479
+#: scd/app-openpgp.c:1514
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1491
+#: scd/app-openpgp.c:1525 scd/app-openpgp.c:1979
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
 msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1502 scd/app-openpgp.c:1667
+#: scd/app-openpgp.c:1566 scd/app-openpgp.c:1744 scd/app-openpgp.c:1992
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1515 scd/app-openpgp.c:1555 scd/app-openpgp.c:1679
-#: scd/app-openpgp.c:2871
+#: scd/app-openpgp.c:1579 scd/app-openpgp.c:1618 scd/app-openpgp.c:1756
+#: scd/app-openpgp.c:3191
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "validering av CHV%d misslyckades: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1578
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
-msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:1599 scd/app-openpgp.c:1842 scd/app-openpgp.c:3122
+#: scd/app-openpgp.c:1647 scd/app-openpgp.c:2011 scd/app-openpgp.c:3487
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1605 scd/app-openpgp.c:3131
+#: scd/app-openpgp.c:1653 scd/app-openpgp.c:3496
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1612
+#: scd/app-openpgp.c:1660
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1622
-#, c-format
-msgid ""
-"|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad%%0A[remaining attempts: "
-"%d]"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
+#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
+#: scd/app-openpgp.c:1667
+#, fuzzy, c-format
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
 msgstr ""
 "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
 "försök: %d]"
 
 msgstr ""
 "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats%%0A[återstående "
 "försök: %d]"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1637
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN at the reader's keypad"
-msgstr "|A|Ange administratörens PIN-kod på läsarens knappsats"
+#: scd/app-openpgp.c:1671
+#, fuzzy
+msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
+msgstr "||Ange PIN-koden%%0A[signaturer kvar: %lu]"
 
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep
-#. it at the start of the string.  We need this elsewhere to
-#. get some infos on the string.
-#: scd/app-openpgp.c:1657
-msgid "|A|Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN-kod"
+#: scd/app-openpgp.c:1692
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr "åtkomst till administrationskommandon är inte konfigurerat\n"
 
 
-#: scd/app-openpgp.c:1856
+#: scd/app-openpgp.c:2026
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
 #, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1865 scd/app-openpgp.c:1928
+#: scd/app-openpgp.c:2036 scd/app-openpgp.c:2088
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr "PIN-kod för CHV%d är för kort; minimumlängd är %d\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1899
+#: scd/app-openpgp.c:2058
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
 msgid "|RN|New Reset Code"
 msgstr ""
 
-#: scd/app-openpgp.c:1900
+#: scd/app-openpgp.c:2059
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN-kod"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1990 scd/app-openpgp.c:2640
+#: scd/app-openpgp.c:2059
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr "|N|Ny PIN-kod"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2169 scd/app-openpgp.c:2959
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
 msgid "error reading application data\n"
 msgstr "fel vid läsning av programdata\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:1996 scd/app-openpgp.c:2647
+#: scd/app-openpgp.c:2175 scd/app-openpgp.c:2966
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
 msgstr "fel vid läsning av fingeravtryckets DO\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2006
+#: scd/app-openpgp.c:2185
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
 msgid "key already exists\n"
 msgstr "nyckeln finns redan\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2010
+#: scd/app-openpgp.c:2189
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr "befintlig nyckel kommer att ersättas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2012
+#: scd/app-openpgp.c:2191
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
 msgid "generating new key\n"
 msgstr "genererar ny nyckel\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2338
+#: scd/app-openpgp.c:2193
+#, fuzzy
+msgid "writing new key\n"
+msgstr "genererar ny nyckel\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:2618
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstämpel för skapandet saknas\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2347
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA modulus saknas eller är inte %d bitar stor\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:2359
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "Publik RSA-exponent saknas eller större än %d bitar\n"
-
-#: scd/app-openpgp.c:2369 scd/app-openpgp.c:2377
+#: scd/app-openpgp.c:2660 scd/app-openpgp.c:2668
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2471
+#: scd/app-openpgp.c:2764
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2531
+#: scd/app-openpgp.c:2850
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2545
+#: scd/app-openpgp.c:2863
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2548
+#: scd/app-openpgp.c:2866
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
 msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2605
+#: scd/app-openpgp.c:2924
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2655
+#: scd/app-openpgp.c:2974
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
 msgstr "avtrycket på kortet stämmer inte med den begärda\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2770
+#: scd/app-openpgp.c:3090
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
 msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:2846
+#: scd/app-openpgp.c:3166
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer skapade hittills: %lu\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3136
+#: scd/app-openpgp.c:3501
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
 "kommando\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
 "validering av Admin PIN-kod är för närvarande förbjudet genom detta "
 "kommando\n"
 
-#: scd/app-openpgp.c:3360 scd/app-openpgp.c:3371
+#: scd/app-openpgp.c:3726 scd/app-openpgp.c:3737
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
+#: scd/app-dinsig.c:299
+msgid "||Please enter your PIN at the reader's keypad"
+msgstr "||Knappa in din PIN-kod på läsarens knappsats"
+
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#: scd/app-dinsig.c:526
+#: scd/app-dinsig.c:529
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr "|N|Initial PIN-kod"
 
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr "|N|Initial PIN-kod"
 
-#: scd/scdaemon.c:105
+#: scd/scdaemon.c:108
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:366
-msgid "read options from file"
-msgstr "läs inställningar från fil"
+#: scd/scdaemon.c:118 sm/gpgsm.c:313
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
+msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
+
+#: scd/scdaemon.c:125 tools/gpgconf-comp.c:620
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv en granskningslogg till FIL"
 
 
-#: scd/scdaemon.c:121
+#: scd/scdaemon.c:127
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:122
+#: scd/scdaemon.c:129
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:123
+#: scd/scdaemon.c:131
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
+#: scd/scdaemon.c:134
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:131
+#: scd/scdaemon.c:140
+msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#: scd/scdaemon.c:142
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:132
-msgid "allow the use of admin card commands"
+#: scd/scdaemon.c:145
+#, fuzzy
+msgid "deny the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:216
+#: scd/scdaemon.c:258
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:218
+#: scd/scdaemon.c:260
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6893,16 +7090,16 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:675
+#: scd/scdaemon.c:738
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1029
+#: scd/scdaemon.c:1092
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1041
+#: scd/scdaemon.c:1104
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
@@ -6913,7 +7110,7 @@ msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: sm/call-agent.c:138
+#: sm/call-agent.c:137
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
@@ -6941,11 +7138,11 @@ msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
 
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
 
-#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:197 sm/certchain.c:1813
 msgid "chain"
 msgstr "kedja"
 
 msgid "chain"
 msgstr "kedja"
 
-#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1807
+#: sm/certchain.c:198 sm/certchain.c:1813
 msgid "shell"
 msgstr "skal"
 
 msgid "shell"
 msgstr "skal"
 
@@ -6998,179 +7195,171 @@ msgstr "antal matchande certifikat: %d\n"
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
 
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
 msgstr "uppslag av endast-mellanlagrad dirmngr-nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1231 sm/certchain.c:1835 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:347 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
+#: sm/certchain.c:744 sm/certchain.c:1237 sm/certchain.c:1841 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:335 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
-#: sm/certchain.c:904
+#: sm/certchain.c:910
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
 msgid "certificate has been revoked"
 msgstr "certifikatet har spärrats"
 
-#: sm/certchain.c:914
-msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
-
-#: sm/certchain.c:919
+#: sm/certchain.c:925
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
 msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
-#: sm/certchain.c:924
-msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "den tillgängliga spärrlistan är för gammal"
-
-#: sm/certchain.c:926
+#: sm/certchain.c:932
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
 msgstr "se till att \"dirmngr\" är korrekt installerat\n"
 
-#: sm/certchain.c:932
+#: sm/certchain.c:938
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
 #, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
 msgstr "kontroll mot spärrlistan misslyckades: %s"
 
-#: sm/certchain.c:961 sm/certchain.c:1029
+#: sm/certchain.c:967 sm/certchain.c:1035
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
 
-#: sm/certchain.c:976 sm/certchain.c:1061
+#: sm/certchain.c:982 sm/certchain.c:1067
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
 msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:977 sm/certchain.c:1062
+#: sm/certchain.c:983 sm/certchain.c:1068
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
 
 msgid "root certificate not yet valid"
 msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:978 sm/certchain.c:1063
+#: sm/certchain.c:984 sm/certchain.c:1069
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
 msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
 
-#: sm/certchain.c:991
+#: sm/certchain.c:997
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:992
+#: sm/certchain.c:998
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
 msgid "root certificate has expired"
 msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:993
+#: sm/certchain.c:999
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
 msgid "intermediate certificate has expired"
 msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
-#: sm/certchain.c:1035
+#: sm/certchain.c:1041
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
 msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
 
-#: sm/certchain.c:1044
+#: sm/certchain.c:1050
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
 
 msgid "certificate with invalid validity"
 msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
 
-#: sm/certchain.c:1081
+#: sm/certchain.c:1087
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
 msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1083
+#: sm/certchain.c:1089
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
 
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1084
+#: sm/certchain.c:1090
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
 
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
 msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
 
-#: sm/certchain.c:1088
+#: sm/certchain.c:1094
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "  (  signatur skapad "
 
 msgid "  (  signature created at "
 msgstr "  (  signatur skapad "
 
-#: sm/certchain.c:1089
+#: sm/certchain.c:1095
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "  (certifikat skapat "
 
 msgid "  (certificate created at "
 msgstr "  (certifikat skapat "
 
-#: sm/certchain.c:1092
+#: sm/certchain.c:1098
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "  (certifikat giltigt från "
 
 msgid "  (certificate valid from "
 msgstr "  (certifikat giltigt från "
 
-#: sm/certchain.c:1093
+#: sm/certchain.c:1099
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "  (     utfärdare giltig från "
 
 msgid "  (     issuer valid from "
 msgstr "  (     utfärdare giltig från "
 
-#: sm/certchain.c:1123
+#: sm/certchain.c:1129
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
 msgstr "fingeravtryck=%s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1132
+#: sm/certchain.c:1138
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr "rotcertifikatet har nu markerats som betrott\n"
 
-#: sm/certchain.c:1145
+#: sm/certchain.c:1151
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inte aktiverad i gpg-agent\n"
 
-#: sm/certchain.c:1151
+#: sm/certchain.c:1157
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 
-#: sm/certchain.c:1208
+#: sm/certchain.c:1214
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 "VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
 "VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
-#: sm/certchain.c:1272
+#: sm/certchain.c:1278
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
 
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "ingen utfärdare hittades i certifikatet"
 
-#: sm/certchain.c:1345
+#: sm/certchain.c:1351
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgstr "självsignerat certifikat har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1414
+#: sm/certchain.c:1420
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
 msgid "root certificate is not marked trusted"
 msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
 
-#: sm/certchain.c:1427
+#: sm/certchain.c:1433
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
 msgstr "kontroll mot tillitslistan misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/certchain.c:1456 sm/import.c:158
+#: sm/certchain.c:1462 sm/import.c:160
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
 msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
 
-#: sm/certchain.c:1468
+#: sm/certchain.c:1474
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
 msgid "issuer certificate not found"
 msgstr "utfärdarens certifikat hittades inte"
 
-#: sm/certchain.c:1501
+#: sm/certchain.c:1507
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
 msgid "certificate has a BAD signature"
 msgstr "certifikatet har en FELAKTIG signatur"
 
-#: sm/certchain.c:1532
+#: sm/certchain.c:1538
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
 msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"