po: Update German translation
[gnupg.git] / po / sv.po
index 9cb1b62..8ff4dbf 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -41,16 +41,45 @@ msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr "_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr "_OK"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_OK"
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr "_OK"
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr "PIN-kod:"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|pinentry-label|_Cancel"
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter new passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "Ange ny lösenfras"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -83,6 +112,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Lösenfras:"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
 
@@ -115,9 +150,6 @@ msgstr "Felaktig PIN-kod"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-msgid "Passphrase"
-msgstr "Lösenfras"
-
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
 #, c-format
@@ -365,6 +397,11 @@ msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
@@ -377,6 +414,11 @@ msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
+
 # Antar att värdet inte ska översättas.
 #, fuzzy
 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
@@ -386,6 +428,12 @@ msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgid "enable ssh support"
@@ -447,9 +495,6 @@ msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
 msgstr "VARNING: inställningen \"%s\" är föråldrad\n"
 
-msgid "name of socket too long\n"
-msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
@@ -471,6 +516,12 @@ msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
+# Extension är vad? FIXME
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
+
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
@@ -590,9 +641,6 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "Lösenfras:"
-
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "avbruten\n"
 
@@ -705,6 +753,13 @@ msgstr "ändra lösenfras"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jag ändrar den senare"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
+
 #, fuzzy
 #| msgid "enable key"
 msgid "Delete key"
@@ -727,6 +782,10 @@ msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
+
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
 
@@ -758,8 +817,9 @@ msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -781,8 +841,9 @@ msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
 
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
@@ -801,6 +862,11 @@ msgstr "avbruten av användaren\n"
 msgid "problem with the agent\n"
 msgstr "problem med agenten\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
@@ -857,6 +923,23 @@ msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
@@ -870,6 +953,11 @@ msgstr "väntar %d sekunder för att agenten ska komma igång\n"
 msgid "connection to agent established\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
+msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
@@ -1090,10 +1178,6 @@ msgstr "slut på minne\n"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
@@ -1204,6 +1288,11 @@ msgstr ""
 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
 "använts\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "inte läsbart"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1220,12 +1309,23 @@ msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
+"sluta med ett \"'=\"\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "inte läsbart"
-
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
@@ -1235,6 +1335,20 @@ msgstr "misslyckades med att förmedla %s-begäran till klient\n"
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
@@ -1299,10 +1413,6 @@ msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
 
-#, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1455,6 +1565,24 @@ msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
+msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
+msgstr "OBSERVERA: nycklar har redan lagrats på kortet!\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Sign it? (y/N) "
+msgid "Continue? (y/N) "
+msgstr "Signera den? (j/N) "
+
+msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
+msgstr ""
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
@@ -1505,6 +1633,9 @@ msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
 msgstr "lås upp PIN-koden med en nollställningskod"
 
+msgid "destroy all keys and data"
+msgstr ""
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr "gpg/kort> "
 
@@ -1537,6 +1668,11 @@ msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
 
@@ -1623,14 +1759,14 @@ msgstr ""
 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
 
 #, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
+
+#, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "%s-krypterad data\n"
 
@@ -1710,8 +1846,19 @@ msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "skriver till \"%s\"\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
 
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
@@ -1720,22 +1867,37 @@ msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
 
-#, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: hoppade över: %s\n"
-
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
@@ -1749,6 +1911,24 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Inget fingeravtryck"
 
 #, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1802,6 +1982,16 @@ msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1839,13 +2029,13 @@ msgstr "ändra en lösenfras"
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1872,6 +2062,9 @@ msgstr "skriv ut kontrollsummor"
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
@@ -2097,6 +2290,24 @@ msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Available keys:\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "Tillgängliga nycklar:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown option `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unknown command `%s'\n"
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
@@ -2143,6 +2354,11 @@ msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid list options\n"
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
@@ -2389,6 +2605,11 @@ msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
@@ -2410,6 +2631,15 @@ msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av certifikat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
@@ -2437,6 +2667,9 @@ msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
@@ -2469,6 +2702,11 @@ msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "show key during import"
+msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
 
@@ -2478,6 +2716,9 @@ msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
@@ -2490,6 +2731,11 @@ msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
+msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
+
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
@@ -2621,11 +2867,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "skriver till \"%s\"\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
@@ -2717,6 +2958,20 @@ msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
@@ -2852,6 +3107,11 @@ msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
@@ -2862,33 +3122,60 @@ msgstr "[spärr]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 felaktig signatur\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr "kortet har inte stöd för sammandragsalgoritmen %s\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Good signature from"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
+msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
+msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Good signature from"
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "Korrekt signatur från"
+msgstr[1] "Korrekt signatur från"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2922,6 +3209,10 @@ msgstr ""
 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
 
@@ -3085,15 +3376,17 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Enter the keygrip: "
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Ange nyckelhashen: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
 
@@ -3155,9 +3448,6 @@ msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
 
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
 
@@ -3215,9 +3505,6 @@ msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
@@ -3243,6 +3530,11 @@ msgstr "Nyckeln är spärrad."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
 
@@ -3258,6 +3550,10 @@ msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
@@ -3342,6 +3638,11 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
@@ -3351,6 +3652,11 @@ msgstr "ogiltigt fingeravtryck"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "misslyckades med att få fingeravtrycket\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "ogiltigt värde\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3469,6 +3775,9 @@ msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr "En sådan användaridentitet finns redan på denna nyckel!\n"
+
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
@@ -3482,13 +3791,12 @@ msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Raderade %d signatur.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Raderade %d signatur.\n"
+msgstr[1] "Raderade %d signatur.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
@@ -3500,13 +3808,12 @@ msgstr "ogiltigt"
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
 
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
-
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+msgstr[1] "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3549,8 +3856,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
+# designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
@@ -3602,6 +3916,11 @@ msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No subkey with index %d\n"
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
+
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
@@ -3652,6 +3971,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
 
@@ -3836,6 +4159,11 @@ msgstr "Inte en giltig nyckelhash (förväntade 40 hexadecimala siffror)\n"
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "Ingen nyckel med denna nyckelhash\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
@@ -3852,11 +4180,6 @@ msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -3965,6 +4288,10 @@ msgstr "Namn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
@@ -4001,9 +4328,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr "En sådan användaridentitet finns redan på denna nyckel!\n"
-
 # Ej solklart vad förkortningarna står för
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -4038,39 +4362,6 @@ msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
-# fel kapitalisering i originalet?
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Ange en lösenfras för att skydda säkerhetskopian av den nya "
-"krypteringsnyckeln."
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
-"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
-"om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4119,6 +4410,16 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
@@ -4173,20 +4474,6 @@ msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
 
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
-
 msgid "never     "
 msgstr "aldrig"
 
@@ -4205,9 +4492,25 @@ msgstr "Kritisk signaturnotation: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Signaturnotation: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d felaktiga signaturer\n"
+msgstr[1] "%d felaktiga signaturer\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+msgstr[1] "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
+
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Nyckelring"
@@ -4218,7 +4521,7 @@ msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
@@ -4233,39 +4536,45 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "       Kortets serienr ="
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
 
-#, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
+msgstr[1] "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 felaktig signatur\n"
+msgstr[1] "1 felaktig signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
+msgstr ""
+
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
 msgstr ""
-"använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
-
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
@@ -4276,12 +4585,6 @@ msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
-
 msgid "disabled"
 msgstr "inaktiverad"
 
@@ -4296,28 +4599,27 @@ msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "\"%s\" inte ett nyckel-id: hoppar över\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
+msgstr[1] "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte uppdatera nyckeln %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "uppdaterar %d nycklar från %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
-
-#, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte på nyckelservern\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "nyckeln hittades inte på nyckelservern\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen nyckelserver är känd (använd flaggan --keyserver)\n"
+
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
@@ -4326,15 +4628,16 @@ msgstr "begär nyckeln %s från %s-servern %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckeln %s från %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "no keyserver action!\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
+
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "skickar nyckeln %s till %s\n"
 
@@ -4401,22 +4704,18 @@ msgstr ""
 "IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
 "istället\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
-
 # Äldre krypteringalgoritmer skapar ingen mdc dvs. "minisignatur" som skyddar mot att delar av den krypterade texten byts ut/tas bort. Alla nya 128-bitars algoritmer använder mdc: AES, AES192, AES256, BLOWFISH.
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "VARNING: detta meddelande var inte integritetsskyddat\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
+
 # Meddelandet innebär alltså att kontrollen av mdc visade att meddelandet förändrats/manipulerats sedan det krypterades. Block kan ha tagits bort eller bytts ut.
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr "tömde mellanlagrad lösenfras med ID: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
@@ -4566,6 +4865,19 @@ msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: flaggan är föråldrad \"%s\"\n"
@@ -4582,15 +4894,6 @@ msgstr "Använd \"%s%s\" istället\n"
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är ett föråldrat kommando - använd det inte\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr "%s:%u: föråldrad flagga \"%s\" - den har ingen effekt\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "VARNING: \"%s\" är en föråldrad flagga - den har ingen effekt\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
@@ -4629,6 +4932,11 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA kräver att hashlängden är delbar med 8 bitar\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
@@ -4989,6 +5297,21 @@ msgstr "%s: hoppades över: den publika nyckeln är inaktiverad\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppades över: publik nyckel finns redan\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "rad %d: ogiltig algoritm\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du angav ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
@@ -5036,11 +5359,6 @@ msgstr "Observera: nyckeln %s har ingen inställning för %s\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
-
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
@@ -5108,6 +5426,11 @@ msgstr "Kommer att spärras av:\n"
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Detta är en känslig spärrnyckel)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
+
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -5137,22 +5460,47 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "hemliga nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
+
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Skapa ett spärrcertifikat för denna nyckel? (j/N) "
 
@@ -5233,28 +5581,49 @@ msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr "VARNING signeringsundernyckel  %s har en ogiltig korscertifiering\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr[1] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+# behövs verkligen c-format här?
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
+msgstr[1] "den publika nyckeln %s är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
+msgstr[1] ""
 "nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
 "klocka)\n"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
-"felinställd klocka)\n"
+# c-format behövs inte i singularis
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
+msgstr[1] ""
+"nyckeln %s skapades %lu sekund in i framtiden (tidsresande eller felinställd "
+"klocka)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
@@ -5301,10 +5670,6 @@ msgstr ""
 "stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
 #, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
@@ -5382,6 +5747,17 @@ msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
+
+# se förra kommentaren
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't lock `%s'\n"
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
+
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
@@ -5393,25 +5769,14 @@ msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "kan inte skapa lås för \"%s\"\n"
-
-# se förra kommentaren
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't lock `%s'\n"
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "kan inte låsa \"%s\"\n"
+#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "kan inte komma åt \"%s\": %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
@@ -5439,63 +5804,311 @@ msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa kontrollsummetabell: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
+
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "Fel: Tillitsdatabasen är skadad.\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending standard options: %s\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
+
+msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Using split format for TOFU database\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av ny PIN-kod: %s\n"
+
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "policy: %s"
+msgstr "giltighet: %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "fel vid hämtning av lagrade flaggor: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "lista nycklar"
+
+#, c-format
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "skriv ut kontrollsummor"
+msgstr[1] "skriv ut kontrollsummor"
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error storing flags: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "fel vid lagring av flaggor: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
+#, c-format
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s: detta är inte en tillitsdatabasfil\n"
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "skriv ut kontrollsummor"
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+msgid ""
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
-msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "Fel: Tillitsdatabasen är skadad.\n"
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -5575,10 +6188,20 @@ msgstr "gör en kontroll av tillitsdatabasen --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "kontrollerar  tillitsdatabasen\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
+msgstr[1] "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
+
 # Vad är detta!?
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
+msgstr[1] "%d nycklar behandlade (%d validity counts rensade)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "hittade inga nycklar med förbehållslöst förtroende\n"
@@ -5588,10 +6211,6 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "publik nyckel för förbehållslöst betrodda nyckeln %s hittades inte\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5603,6 +6222,69 @@ msgstr ""
 "kunde inte uppdatera versionspost i tillitsdatabasen: skrivning "
 "misslyckades: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "odefinierad"
+
+msgid "never"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginell"
+
+msgid "full"
+msgstr "fullständig"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "förbehållslös"
+
+# Denna måste testas.
+# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
+#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#    make attractive information listings where columns line up
+#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+#, fuzzy
+#| msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "15"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[   spärrad   ]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[   utgånget  ]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[    okänt    ]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[ odefinierad ]"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "never"
+msgid "[  never ]"
+msgstr "aldrig"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[  marginell  ]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[ fullständig ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[förbehållslös]"
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5749,9 +6431,15 @@ msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+"%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
+msgstr[1] ""
+"%d försök för Admin PIN-koden återstår innan kortet låses permanent\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
@@ -5823,15 +6511,23 @@ msgstr "RSA-primtal %s saknas eller inte %d bitar stor\n"
 msgid "failed to store the key: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "unsupported algorithm: %s"
+msgid "unsupported curve\n"
+msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
+
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr "var god vänta under tiden nyckeln genereras ...\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
 msgstr "nyckelgenereringen misslyckades\n"
 
-#, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
+msgstr[1] "nyckelgenereringen är färdig (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ogiltig struktur för OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
@@ -5938,6 +6634,11 @@ msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgid "no dirmngr running in this session\n"
+msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
+
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
 msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
@@ -7272,6 +7973,11 @@ msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7350,6 +8056,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
@@ -7392,36 +8103,6 @@ msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
-
-#, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "unsupported algorithm: %s"
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
@@ -7524,6 +8205,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
 #, fuzzy
@@ -7873,6 +8557,11 @@ msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "certifikatet \"%s\" hittades inte: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -8055,6 +8744,11 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
@@ -8223,7 +8917,7 @@ msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8241,6 +8935,11 @@ msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
@@ -8277,6 +8976,11 @@ msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Options controlling the security"
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
@@ -8304,7 +9008,7 @@ msgstr ""
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Key Acquirer"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
@@ -8546,6 +9250,175 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-check-pattern [flaggor] mönsterfil\n"
 "Kontrollera en lösenfras angiven på standard in mot mönsterfilen\n"
 
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+#~ msgstr[1] "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
+#~ msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+#~ msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
+
+#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
+#~ msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
+
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
+
+# fel kapitalisering i originalet?
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange en lösenfras för att skydda säkerhetskopian av den nya "
+#~ "krypteringsnyckeln."
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
+#~ "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
+#~ "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 felaktig signatur\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+#~ msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
+
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "uppdaterar 1 nyckel från %s\n"
+
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
+
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "den publika nyckeln %s är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "nyckeln %s skapades %lu sekunder in i framtiden (tidsresande eller "
+#~ "felinställd klocka)\n"
+
+#~ msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%d marginal(er) behövs, %d fullständig(a) behövs, tillitsmodell %s\n"
+
+#~ msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
+#~ msgstr "tömde mellanlagrad lösenfras med ID: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to store the key: %s\n"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "failed to open `%s': %s\n"
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att öppna \"%s\": %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
+
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+#~ msgid "no running dirmngr - starting one\n"
+#~ msgstr "ingen körande dirmngr - startar \"%s\"\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "miljövariabeln DIRMNGR_INFO är felformaterad\n"
+
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "dirmngr-protokoll version %d stöds inte\n"
+
+#~ msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+#~ msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
+
+#~ msgid "export keys in an S-expression based format"
+#~ msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
+
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
+
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "Lösenfras"
+
+#~ msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+#~ msgstr ""
+#~ "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
+
+#~ msgid "do not delete temporary files after using them"
+#~ msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
+
+#~ msgid "name of socket too long\n"
+#~ msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
+
+#~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+#~ msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
+
 #~ msgid "use a standard location for the socket"
 #~ msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
@@ -8697,9 +9570,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
 
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
@@ -8740,9 +9610,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 #~ msgstr "söker efter \"%s\" från %s\n"
 
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "ingen nyckelserveråtgärd!\n"
-
 #~ msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "VARNING: nyckelserverhanteraren från en annan version av GnuPG (%s)\n"
@@ -8828,54 +9695,6 @@ msgstr ""
 #~ "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 #~ "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-# Denna måste testas.
-# /* NOTE TO TRANSLATOR: these strings are similar to those in
-#    trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
-#    make attractive information listings where columns line up
-#    properly.  The value "10" should be the length of the strings you
-#    choose to translate to.  This is the length in printable columns.
-#    It gets passed to atoi() so everything after the number is
-#    essentially a comment and need not be translated.  Either key and
-#    uid are both NULL, or neither are NULL. */
-#~ msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
-#~ msgstr "15"
-
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[   spärrad   ]"
-
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[   utgånget  ]"
-
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "[    okänt    ]"
-
-#~ msgid "[  undef ]"
-#~ msgstr "[ odefinierad ]"
-
-#~ msgid "[marginal]"
-#~ msgstr "[  marginell  ]"
-
-#~ msgid "[  full  ]"
-#~ msgstr "[ fullständig ]"
-
-#~ msgid "[ultimate]"
-#~ msgstr "[förbehållslös]"
-
-#~ msgid "undefined"
-#~ msgstr "odefinierad"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "aldrig"
-
-#~ msgid "marginal"
-#~ msgstr "marginell"
-
-#~ msgid "full"
-#~ msgstr "fullständig"
-
-#~ msgid "ultimate"
-#~ msgstr "förbehållslös"
-
 #~ msgid " - probably dead - removing lock"
 #~ msgstr " - antagligen död - tar bort lås"