Ready for a release
[gnupg.git] / po / sv.po
index d2d12dc..aa8a934 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -23,7 +23,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-06-25 13:35+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
@@ -57,11 +57,11 @@ msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
-#: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
+#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
+#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
-#: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
+#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1118
+#: g10/sign.c:1268 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
 #: g10/tdbio.c:605
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
@@ -94,9 +94,9 @@ msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
-#: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
+#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
+#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
+#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:848 g10/sign.c:1134 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
@@ -326,80 +326,80 @@ msgstr ""
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:318
+#: g10/armor.c:320
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:357
+#: g10/armor.c:359
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:368
+#: g10/armor.c:370
 msgid "armor header: "
 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:379
+#: g10/armor.c:381
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:431
+#: g10/armor.c:433
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:566
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:578
+#: g10/armor.c:580
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:773
+#: g10/armor.c:777
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:807
+#: g10/armor.c:811
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:815
+#: g10/armor.c:819
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
 #, fuzzy, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:839
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:843
+#: g10/armor.c:847
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1152
+#: g10/armor.c:1158
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1157
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1161
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -418,14 +418,14 @@ msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
 #, fuzzy
 msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
 
 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
-#: g10/keygen.c:1406
+#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
+#: g10/keygen.c:1448
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
@@ -603,7 +603,7 @@ msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
+#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Felaktigt val.\n"
 
@@ -757,23 +757,23 @@ msgid "PIN not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
+#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
+#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
 #: g10/revoke.c:228
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2346 g10/keyserver.c:1714
 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -816,7 +816,7 @@ msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
+#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1288
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
@@ -830,33 +830,33 @@ msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 msgid "using cipher %s\n"
 msgstr "använderchiffer %s\n"
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
+#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
+#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:615
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:470
+#: g10/encode.c:456
 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
 "pgp2-läge\n"
 
-#: g10/encode.c:494
+#: g10/encode.c:480
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:522
+#: g10/encode.c:508
 msgid ""
 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
 
-#: g10/encode.c:532
+#: g10/encode.c:518
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr ""
 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
 "inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
+#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:967
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -873,19 +873,19 @@ msgstr ""
 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
 "inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:729
+#: g10/encode.c:715
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
 "inställningar\n"
 
-#: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/encode.c:826
+#: g10/encode.c:812
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
@@ -916,58 +916,58 @@ msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
 
-#: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
+#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
-#: g10/exec.c:314
+#: g10/exec.c:317
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
 "inställningsfilen\n"
 
-#: g10/exec.c:344
+#: g10/exec.c:347
 #, fuzzy
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
 
-#: g10/exec.c:422
+#: g10/exec.c:425
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/exec.c:428
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:510
+#: g10/exec.c:513
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
+#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
 
-#: g10/exec.c:536
+#: g10/exec.c:539
 msgid "unable to execute external program\n"
 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
 
-#: g10/exec.c:552
+#: g10/exec.c:555
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
 
-#: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
+#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/exec.c:610
+#: g10/exec.c:613
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
@@ -1043,7 +1043,7 @@ msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
 
-#: g10/gpg.c:372
+#: g10/gpg.c:375
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1051,130 +1051,130 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:374
+#: g10/gpg.c:377
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:375
+#: g10/gpg.c:378
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: g10/gpg.c:376
+#: g10/gpg.c:379
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:377
+#: g10/gpg.c:380
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:379
+#: g10/gpg.c:382
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:381
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:386
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifiera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:385
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "list keys"
 msgstr "visa en lista på nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:390
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:391
 #, fuzzy
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:389
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "list secret keys"
 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:395
+#: g10/gpg.c:398
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:399
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:397
+#: g10/gpg.c:400
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:398
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:401
+#: g10/gpg.c:404
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:405
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:404
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:409
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:413
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:413
+#: g10/gpg.c:416
 msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:414
+#: g10/gpg.c:417
 msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:415
+#: g10/gpg.c:418
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:423
+#: g10/gpg.c:426
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:430
+#: g10/gpg.c:433
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
+#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1184,53 +1184,53 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:436
+#: g10/gpg.c:439
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:438
+#: g10/gpg.c:441
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:449
+#: g10/gpg.c:452
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:450
+#: g10/gpg.c:453
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
 
-#: g10/gpg.c:455
+#: g10/gpg.c:458
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:469
+#: g10/gpg.c:472
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
+#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: g10/gpg.c:482
+#: g10/gpg.c:485
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:483
+#: g10/gpg.c:486
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "Fråga före ersättning"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:527
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:525
+#: g10/gpg.c:528
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr ""
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:553
+#: g10/gpg.c:556
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1238,7 +1238,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
+#: g10/gpg.c:559
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1258,18 +1258,18 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
+#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:768
+#: g10/gpg.c:774
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:771
+#: g10/gpg.c:777
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1279,7 +1279,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
-#: g10/gpg.c:782
+#: g10/gpg.c:788
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1287,591 +1287,591 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Stödda algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:785
+#: g10/gpg.c:791
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "öppen nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
+#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:797
+#: g10/gpg.c:803
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
+#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:886
+#: g10/gpg.c:892
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1034
+#: g10/gpg.c:1040
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1052
+#: g10/gpg.c:1058
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/gpg.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1252
+#: g10/gpg.c:1258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1255
+#: g10/gpg.c:1261
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1261
+#: g10/gpg.c:1267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1264
+#: g10/gpg.c:1270
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1267
+#: g10/gpg.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1273
+#: g10/gpg.c:1279
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1276
+#: g10/gpg.c:1282
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/gpg.c:1285
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/gpg.c:1291
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1288
+#: g10/gpg.c:1294
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/gpg.c:1297
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1432
+#: g10/gpg.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1525
+#: g10/gpg.c:1531
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1527
+#: g10/gpg.c:1533
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1529
+#: g10/gpg.c:1535
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1531
+#: g10/gpg.c:1537
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/gpg.c:1541
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1537
+#: g10/gpg.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:1539
+#: g10/gpg.c:1545
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
+#: g10/gpg.c:1547
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1543
+#: g10/gpg.c:1549
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1545
+#: g10/gpg.c:1551
 #, fuzzy
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa vilken nyckelring den listade nyckeln hör till"
 
-#: g10/gpg.c:1547
+#: g10/gpg.c:1553
 #, fuzzy
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/gpg.c:1852
+#: g10/gpg.c:1920
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1894
+#: g10/gpg.c:1962
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/gpg.c:1898
+#: g10/gpg.c:1966
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1905
+#: g10/gpg.c:1973
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
+#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2133
+#: g10/gpg.c:2201
 #, fuzzy, c-format
 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
 
-#: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
+#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2375
+#: g10/gpg.c:2452
 #, fuzzy, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
+#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
 #, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
 
-#: g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2488
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2414
+#: g10/gpg.c:2491
 #, fuzzy
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2421
+#: g10/gpg.c:2498
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2424
+#: g10/gpg.c:2501
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2431
+#: g10/gpg.c:2508
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2434
+#: g10/gpg.c:2511
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2441
+#: g10/gpg.c:2518
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2444
+#: g10/gpg.c:2521
 #, fuzzy
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2452
+#: g10/gpg.c:2529
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2454
+#: g10/gpg.c:2531
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2456
+#: g10/gpg.c:2533
 #, fuzzy
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2458
+#: g10/gpg.c:2535
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2462
+#: g10/gpg.c:2539
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2464
+#: g10/gpg.c:2541
 #, fuzzy
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2466
+#: g10/gpg.c:2543
 #, fuzzy
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2468
+#: g10/gpg.c:2545
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2470
+#: g10/gpg.c:2547
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2472
+#: g10/gpg.c:2549
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2479
+#: g10/gpg.c:2556
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2482
+#: g10/gpg.c:2559
 #, fuzzy
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2489
+#: g10/gpg.c:2566
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2639
+#: g10/gpg.c:2729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:2642
+#: g10/gpg.c:2732
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2710
+#: g10/gpg.c:2803
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2714
+#: g10/gpg.c:2807
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2723
+#: g10/gpg.c:2816
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2726
+#: g10/gpg.c:2819
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2733
+#: g10/gpg.c:2826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
 
-#: g10/gpg.c:2748
+#: g10/gpg.c:2841
 #, fuzzy, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:2762
+#: g10/gpg.c:2855
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2768
+#: g10/gpg.c:2861
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2774
+#: g10/gpg.c:2867
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2787
+#: g10/gpg.c:2880
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr ""
 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
 
-#: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
+#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2866
+#: g10/gpg.c:2959
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:2872
+#: g10/gpg.c:2965
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:2980
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:2889
+#: g10/gpg.c:2982
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:2891
+#: g10/gpg.c:2984
 #, fuzzy
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2893
+#: g10/gpg.c:2986
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:2895
+#: g10/gpg.c:2988
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:2898
+#: g10/gpg.c:2991
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:2995
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:2909
+#: g10/gpg.c:3002
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:2918
+#: g10/gpg.c:3011
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:3015
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2926
+#: g10/gpg.c:3019
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2959
+#: g10/gpg.c:3052
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3006
+#: g10/gpg.c:3099
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3011
+#: g10/gpg.c:3104
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3016
+#: g10/gpg.c:3109
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3208
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3123
+#: g10/gpg.c:3219
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
 
-#: g10/gpg.c:3134
+#: g10/gpg.c:3230
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3141
+#: g10/gpg.c:3237
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3143
+#: g10/gpg.c:3239
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3153
+#: g10/gpg.c:3249
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3166
+#: g10/gpg.c:3262
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3168
+#: g10/gpg.c:3264
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3171
+#: g10/gpg.c:3267
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3189
+#: g10/gpg.c:3285
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3202
+#: g10/gpg.c:3298
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3217
+#: g10/gpg.c:3313
 #, fuzzy
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3219
+#: g10/gpg.c:3315
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3222
+#: g10/gpg.c:3318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:3242
+#: g10/gpg.c:3338
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3251
+#: g10/gpg.c:3347
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3276
+#: g10/gpg.c:3372
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3284
+#: g10/gpg.c:3380
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3288
+#: g10/gpg.c:3384
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3309
+#: g10/gpg.c:3405
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3380
+#: g10/gpg.c:3476
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
 
-#: g10/gpg.c:3417
+#: g10/gpg.c:3518
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3419
+#: g10/gpg.c:3520
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3421
+#: g10/gpg.c:3522
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3432
+#: g10/gpg.c:3533
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3442
+#: g10/gpg.c:3543
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3493
+#: g10/gpg.c:3594
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3501
+#: g10/gpg.c:3602
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3588
+#: g10/gpg.c:3689
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
 
-#: g10/gpg.c:3711
+#: g10/gpg.c:3812
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3715
+#: g10/gpg.c:3816
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4016
+#: g10/gpg.c:4120
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4018
+#: g10/gpg.c:4122
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4051
+#: g10/gpg.c:4155
 #, fuzzy
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
@@ -1880,35 +1880,35 @@ msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
 
-#: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
+#: g10/getkey.c:175
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
 
-#: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
-#: g10/getkey.c:986
+#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
+#: g10/getkey.c:999
 #, c-format
 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1813
+#: g10/getkey.c:1826
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2367
+#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
 msgstr ""
 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
 "- hoppar över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2598
+#: g10/getkey.c:2611
 #, fuzzy, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2645
+#: g10/getkey.c:2658
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
@@ -2434,266 +2434,266 @@ msgstr ""
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
+#: g10/import.c:717 g10/import.c:1115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
 
 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
-#: g10/import.c:748
+#: g10/import.c:746
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
 
 # vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:763
+#: g10/import.c:761
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
 
-#: g10/import.c:769
+#: g10/import.c:767
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:771
+#: g10/import.c:769
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
 
-#: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
+#: g10/import.c:779 g10/import.c:1237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:787
+#: g10/import.c:785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
 
-#: g10/import.c:796
+#: g10/import.c:794
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
+#: g10/import.c:799 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:853 g10/sign.c:1139
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
-#: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
+#: g10/import.c:803 g10/import.c:898 g10/import.c:1155 g10/import.c:1298
+#: g10/import.c:2360 g10/import.c:2382
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:824
+#: g10/import.c:822
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:846
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
+#: g10/import.c:863 g10/import.c:1255
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
+#: g10/import.c:871 g10/import.c:1262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
 
-#: g10/import.c:910
+#: g10/import.c:908
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:913
+#: g10/import.c:911
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:916
+#: g10/import.c:914
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:919
+#: g10/import.c:917
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:922
+#: g10/import.c:920
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:925
+#: g10/import.c:923
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:928
+#: g10/import.c:926
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:931
+#: g10/import.c:929
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:934
+#: g10/import.c:932
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:937
+#: g10/import.c:935
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
 
-#: g10/import.c:960
+#: g10/import.c:958
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
 
-#: g10/import.c:1105
+#: g10/import.c:1121
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
 "över den\n"
 
-#: g10/import.c:1116
+#: g10/import.c:1132
 #, fuzzy
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
+#: g10/import.c:1149 g10/import.c:2375
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1144
+#: g10/import.c:1160
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
 
-#: g10/import.c:1174
+#: g10/import.c:1190
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:1184
+#: g10/import.c:1200
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
 
-#: g10/import.c:1214
+#: g10/import.c:1230
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
 "spärrcertifikatet\n"
 
-#: g10/import.c:1257
+#: g10/import.c:1273
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:1289
+#: g10/import.c:1305
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1355
+#: g10/import.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
 # fixme: I appended the %s -wk
-#: g10/import.c:1370
+#: g10/import.c:1386
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
 "\"\n"
 
-#: g10/import.c:1372
+#: g10/import.c:1388
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1390
+#: g10/import.c:1406
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
+#: g10/import.c:1417 g10/import.c:1467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
 
-#: g10/import.c:1403
+#: g10/import.c:1419
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:1418
+#: g10/import.c:1434
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1440
+#: g10/import.c:1456
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
 
-#: g10/import.c:1453
+#: g10/import.c:1469
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1468
+#: g10/import.c:1484
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1510
+#: g10/import.c:1526
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
 
-#: g10/import.c:1531
+#: g10/import.c:1547
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:1558
+#: g10/import.c:1574
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
 
-#: g10/import.c:1568
+#: g10/import.c:1584
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
 
 # nyckeln eller certifikatet??
-#: g10/import.c:1585
+#: g10/import.c:1601
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
 
-#: g10/import.c:1599
+#: g10/import.c:1615
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
 msgstr ""
@@ -2701,49 +2701,49 @@ msgstr ""
 "signaturen\n"
 
 # nyckeln eller klassen?
-#: g10/import.c:1607
+#: g10/import.c:1623
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
 
-#: g10/import.c:1707
+#: g10/import.c:1723
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
 
-#: g10/import.c:1769
+#: g10/import.c:1785
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
 
-#: g10/import.c:1783
+#: g10/import.c:1799
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1842
+#: g10/import.c:1858
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:1876
+#: g10/import.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2265
+#: g10/import.c:2281
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
 
-#: g10/import.c:2273
+#: g10/import.c:2289
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/import.c:2275
+#: g10/import.c:2291
 #, fuzzy
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
@@ -3077,8 +3077,8 @@ msgstr ""
 msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen signera? "
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
-#: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
+#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
+#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:374
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
@@ -3087,20 +3087,20 @@ msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
+#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
+#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
+#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
 #, fuzzy
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
+#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
@@ -3117,7 +3117,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
+#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
 
@@ -3531,12 +3531,12 @@ msgid "(sensitive)"
 msgstr " (känsligt)"
 
 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
 #, fuzzy, c-format
 msgid "created: %s"
 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
+#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked: %s"
 msgstr "[spärrad]"
@@ -3548,7 +3548,7 @@ msgstr "[går ut: %s]"
 
 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
 #, fuzzy, c-format
 msgid "expires: %s"
 msgstr "[går ut: %s]"
@@ -3584,14 +3584,14 @@ msgstr ""
 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
 "om du inte startar om programmet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
-#: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
+#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
 #, fuzzy
 msgid "revoked"
 msgstr "[spärrad]"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
+#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
 #, fuzzy
 msgid "expired"
 msgstr "expire"
@@ -3733,309 +3733,321 @@ msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3821
+# Vad betyder det?
+#: g10/keyedit.c:3668
+#, fuzzy, c-format
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "VARNING: Signeringsundernyckeln %08lX är inte korscertifierad\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3674
+#, c-format
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3836
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
+#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4031
+#: g10/keyedit.c:4046
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4111
+#: g10/keyedit.c:4126
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
-#: g10/keyedit.c:4112
+#: g10/keyedit.c:4127
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
 
-#: g10/keyedit.c:4174
+#: g10/keyedit.c:4189
 #, fuzzy
 msgid "Enter the notation: "
 msgstr "Signaturnotering: "
 
-#: g10/keyedit.c:4323
+#: g10/keyedit.c:4338
 #, fuzzy
 msgid "Proceed? (y/N) "
 msgstr "Skriv över (j/N)? "
 
-#: g10/keyedit.c:4387
+#: g10/keyedit.c:4402
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4445
+#: g10/keyedit.c:4460
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4472
+#: g10/keyedit.c:4487
 #, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4607
+#: g10/keyedit.c:4622
 #, fuzzy, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
 msgstr "användaridentitet: \""
 
-#: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
+#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
 msgstr ""
 "\"\n"
 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
+#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4616
+#: g10/keyedit.c:4631
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
 
 # nyckel? signatur?
-#: g10/keyedit.c:4620
+#: g10/keyedit.c:4635
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4624
+#: g10/keyedit.c:4639
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:4651
+#: g10/keyedit.c:4666
 #, fuzzy, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4677
+#: g10/keyedit.c:4692
 #, fuzzy
 msgid " (non-revocable)"
 msgstr "  (icke exporterbar)"
 
-#: g10/keyedit.c:4684
+#: g10/keyedit.c:4699
 #, fuzzy, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4706
+#: g10/keyedit.c:4721
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4726
+#: g10/keyedit.c:4741
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
 
-#: g10/keyedit.c:4756
+#: g10/keyedit.c:4771
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4826
+#: g10/keyedit.c:4841
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4843
+#: g10/keyedit.c:4858
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
 "framtiden\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4907
+#: g10/keyedit.c:4922
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4969
+#: g10/keyedit.c:4984
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5064
+#: g10/keyedit.c:5079
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
 
-#: g10/keygen.c:259
+#: g10/keygen.c:262
 #, fuzzy, c-format
 msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
 
-#: g10/keygen.c:266
+#: g10/keygen.c:269
 #, fuzzy
 msgid "too many cipher preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:268
+#: g10/keygen.c:271
 #, fuzzy
 msgid "too many digest preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:270
+#: g10/keygen.c:273
 #, fuzzy
 msgid "too many compression preferences\n"
 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
 
-#: g10/keygen.c:395
+#: g10/keygen.c:398
 #, fuzzy, c-format
 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
 
-#: g10/keygen.c:864
+#: g10/keygen.c:872
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkt signatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:911
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver egensignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:954
+#: g10/keygen.c:961
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
+#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
+#: g10/keygen.c:2762
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
+#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1281
+#: g10/keygen.c:1323
 #, fuzzy
 msgid "Sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keygen.c:1284
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1287
+#: g10/keygen.c:1329
 #, fuzzy
 msgid "Encrypt"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/keygen.c:1290
+#: g10/keygen.c:1332
 msgid "Authenticate"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1298
+#: g10/keygen.c:1340
 msgid "SsEeAaQq"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1317
+#: g10/keygen.c:1359
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1321
+#: g10/keygen.c:1363
 msgid "Current allowed actions: "
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1326
+#: g10/keygen.c:1368
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1329
+#: g10/keygen.c:1371
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1332
+#: g10/keygen.c:1374
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1335
+#: g10/keygen.c:1377
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1391
+#: g10/keygen.c:1433
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1393
+#: g10/keygen.c:1435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1394
+#: g10/keygen.c:1436
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1396
+#: g10/keygen.c:1438
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1398
+#: g10/keygen.c:1440
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1399
+#: g10/keygen.c:1441
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1401
+#: g10/keygen.c:1443
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1403
+#: g10/keygen.c:1445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
+#: g10/keygen.c:1514
 #, fuzzy, c-format
 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1482
+#: g10/keygen.c:1524
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1489
+#: g10/keygen.c:1531
 #, fuzzy, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:1503
+#: g10/keygen.c:1545
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1509
+#: g10/keygen.c:1551
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
+#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1568
+#: g10/keygen.c:1610
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -4052,7 +4064,7 @@ msgstr ""
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:1579
+#: g10/keygen.c:1621
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
 "         0 = signature does not expire\n"
@@ -4068,40 +4080,40 @@ msgstr ""
 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:1602
+#: g10/keygen.c:1644
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1607
+#: g10/keygen.c:1649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:1625
+#: g10/keygen.c:1667
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "felaktigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:1632
+#: g10/keygen.c:1674
 #, fuzzy
 msgid "Key does not expire at all\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1633
+#: g10/keygen.c:1675
 #, fuzzy
 msgid "Signature does not expire at all\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
 
-#: g10/keygen.c:1638
+#: g10/keygen.c:1680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1639
+#: g10/keygen.c:1681
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1645
+#: g10/keygen.c:1687
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -4109,12 +4121,12 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1650
+#: g10/keygen.c:1692
 #, fuzzy
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:1673
+#: g10/keygen.c:1715
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -4131,44 +4143,44 @@ msgstr ""
 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1686
+#: g10/keygen.c:1728
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:1694
+#: g10/keygen.c:1736
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:1696
+#: g10/keygen.c:1738
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:1698
+#: g10/keygen.c:1740
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:1706
+#: g10/keygen.c:1748
 msgid "Email address: "
 msgstr "E-postadress: "
 
-#: g10/keygen.c:1712
+#: g10/keygen.c:1754
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:1720
+#: g10/keygen.c:1762
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:1726
+#: g10/keygen.c:1768
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:1749
+#: g10/keygen.c:1791
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1755
+#: g10/keygen.c:1797
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -4179,7 +4191,7 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1760
+#: g10/keygen.c:1802
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 
@@ -4195,24 +4207,24 @@ msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
 #. o = Okay (ready, continue)
 #. q = Quit
 #.
-#: g10/keygen.c:1776
+#: g10/keygen.c:1818
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:1786
+#: g10/keygen.c:1828
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1787
+#: g10/keygen.c:1829
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1806
+#: g10/keygen.c:1848
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1846
+#: g10/keygen.c:1888
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -4220,12 +4232,12 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
+#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
 #, c-format
 msgid "%s.\n"
 msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1862
+#: g10/keygen.c:1904
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -4236,7 +4248,7 @@ msgstr ""
 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:1884
+#: g10/keygen.c:1926
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -4248,50 +4260,50 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2646
+#: g10/keygen.c:2708
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
+#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
+#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
 #, fuzzy, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
+#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:2978
+#: g10/keygen.c:3041
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:2984
+#: g10/keygen.c:3047
 #, c-format
 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3002
+#: g10/keygen.c:3065
 #, c-format
 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3009
+#: g10/keygen.c:3072
 #, c-format
 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3032
+#: g10/keygen.c:3095
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3043
+#: g10/keygen.c:3106
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
@@ -4301,13 +4313,13 @@ msgstr ""
 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
 "undernyckel för detta syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
+#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
+#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4315,7 +4327,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
+#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4323,26 +4335,26 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
+#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
 
-#: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
+#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
 #, fuzzy
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
 
-#: g10/keygen.c:3440
+#: g10/keygen.c:3507
 #, fuzzy, c-format
 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3487
+#: g10/keygen.c:3554
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3513
+#: g10/keygen.c:3580
 #, c-format
 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
 msgstr ""
@@ -4446,183 +4458,183 @@ msgstr "%lu nycklar och %lu signaturer har kontrollerats\n"
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#: g10/keyserver.c:76
+#: g10/keyserver.c:61
 msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:77
+#: g10/keyserver.c:62
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:79
+#: g10/keyserver.c:64
 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:81
+#: g10/keyserver.c:66
 msgid "do not delete temporary files after using them"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:85
+#: g10/keyserver.c:70
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:87
+#: g10/keyserver.c:72
 #, fuzzy
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
 
-#: g10/keyserver.c:89
+#: g10/keyserver.c:74
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:155
+#: g10/keyserver.c:140
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
 msgstr ""
 "VARNING: inställningar i `%s' är ännu inte aktiva under denna körning\n"
 
-#: g10/keyserver.c:538
+#: g10/keyserver.c:523
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyserver.c:739
+#: g10/keyserver.c:724
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
+#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:921
+#: g10/keyserver.c:906
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:923
+#: g10/keyserver.c:908
 #, fuzzy
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
+#: g10/keyserver.c:1145
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1153
+#: g10/keyserver.c:1149
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1177
+#: g10/keyserver.c:1173
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s server %s\n"
 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1180
+#: g10/keyserver.c:1176
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for names from %s\n"
 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1328
+#: g10/keyserver.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1332
+#: g10/keyserver.c:1328
 #, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1375
+#: g10/keyserver.c:1371
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1378
+#: g10/keyserver.c:1374
 #, fuzzy, c-format
 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
 msgstr "söker \"%s\" från HKP-server %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
+#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
 #, fuzzy
 msgid "no keyserver action!\n"
 msgstr "nyckelserverfel"
 
-#: g10/keyserver.c:1433
+#: g10/keyserver.c:1429
 #, c-format
 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1442
+#: g10/keyserver.c:1438
 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1504
+#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1510
+#: g10/keyserver.c:1506
 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1522
+#: g10/keyserver.c:1518
 #, c-format
 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1527
+#: g10/keyserver.c:1523
 #, c-format
 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1535
+#: g10/keyserver.c:1531
 #, c-format
 msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1542
+#: g10/keyserver.c:1538
 #, fuzzy
 msgid "keyserver timed out\n"
 msgstr "nyckelserverfel"
 
-#: g10/keyserver.c:1547
+#: g10/keyserver.c:1543
 #, fuzzy
 msgid "keyserver internal error\n"
 msgstr "nyckelserverfel"
 
-#: g10/keyserver.c:1556
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "keyserver communications error: %s\n"
 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
+#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1874
+#: g10/keyserver.c:1870
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1896
+#: g10/keyserver.c:1892
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1898
+#: g10/keyserver.c:1894
 #, fuzzy, c-format
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "begär nyckel %08lX från %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1963
+#: g10/keyserver.c:1950
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1969
+#: g10/keyserver.c:1956
 #, fuzzy, c-format
 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
@@ -4728,118 +4740,118 @@ msgstr ""
 "fristående spärrcertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att applicera\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1163
+#: g10/mainproc.c:1165
 #, fuzzy
 msgid "no signature found\n"
 msgstr "Korrekt signatur från \""
 
-#: g10/mainproc.c:1406
+#: g10/mainproc.c:1408
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1506
+#: g10/mainproc.c:1508
 #, fuzzy
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1517
+#: g10/mainproc.c:1519
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1518
+#: g10/mainproc.c:1520
 #, fuzzy, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
 msgstr "      även känd som \""
 
-#: g10/mainproc.c:1522
+#: g10/mainproc.c:1524
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1542
+#: g10/mainproc.c:1544
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
 
-#: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723
+#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
 #, fuzzy, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
+#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
 msgstr "Giltighetstiden har upphört för signatur från \""
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
 msgstr "Korrekt signatur från \""
 
 # Visas vid ogiltig signatur:
 # Eftersom signaturen är ogiltig kan man inte vara säker på att angivet namn och nyckel-id är riktigt.
-#: g10/mainproc.c:1731
+#: g10/mainproc.c:1733
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[osäkert]"
 
-#: g10/mainproc.c:1763
+#: g10/mainproc.c:1765
 #, fuzzy, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "      även känd som \""
 
-#: g10/mainproc.c:1861
+#: g10/mainproc.c:1863
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen har upphört %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1866
+#: g10/mainproc.c:1868
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1869
+#: g10/mainproc.c:1871
 #, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1870
+#: g10/mainproc.c:1872
 msgid "binary"
 msgstr "binär"
 
-#: g10/mainproc.c:1871
+#: g10/mainproc.c:1873
 msgid "textmode"
 msgstr "textläge"
 
-#: g10/mainproc.c:1871 g10/trustdb.c:531
+#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: g10/mainproc.c:1891
+#: g10/mainproc.c:1893
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1960 g10/mainproc.c:1976 g10/mainproc.c:2062
+#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "detta är inte någon signatur i en separat fil\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2003
+#: g10/mainproc.c:2005
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: multipla signaturer upptäckta. Endast den första kommer att "
 "kontrolleras.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2011
+#: g10/mainproc.c:2013
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2068
+#: g10/mainproc.c:2070
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2078
+#: g10/mainproc.c:2080
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
@@ -4984,7 +4996,7 @@ msgstr "kan inte hantera algoritm %d för öppna nycklar\n"
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
 msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1147
+#: g10/parse-packet.c:1157
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
@@ -5115,7 +5127,11 @@ msgstr "\"%s\" är inte en  JPEG-fil\n"
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
 msgstr "Är detta foto korrekt (j/N/a)? "
 
-#: g10/photoid.c:369
+#: g10/photoid.c:329
+msgid "no photo viewer set\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/photoid.c:383
 msgid "unable to display photo ID!\n"
 msgstr "kan inte visa foto-ID!\n"
 
@@ -5408,29 +5424,29 @@ msgstr "inga giltiga adressater\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara det\n"
 
-#: g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141 g10/plaintext.c:159
+#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
 
-#: g10/plaintext.c:453
+#: g10/plaintext.c:452
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Signatur i en separat fil.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:459
+#: g10/plaintext.c:458
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:491
+#: g10/plaintext.c:490
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:525
+#: g10/plaintext.c:524
 msgid "no signed data\n"
 msgstr "ingen signerad data\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/plaintext.c:539
+#: g10/plaintext.c:538
 #, fuzzy, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
@@ -5768,27 +5784,27 @@ msgstr ""
 "VARNING: kan inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder den utan "
 "expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:328
+#: g10/sign.c:339
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
 msgstr "DSA kräver att du använder en 160-bitars kontrollsummealgoritm\n"
 
-#: g10/sign.c:357
+#: g10/sign.c:369
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "försök att verifiera den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:366
+#: g10/sign.c:378
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:759
+#: g10/sign.c:810
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:828
+#: g10/sign.c:879
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -5796,17 +5812,17 @@ msgstr ""
 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens inst?"
 "llningar\n"
 
-#: g10/sign.c:928
+#: g10/sign.c:992
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1040
+#: g10/sign.c:1104
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1218
+#: g10/sign.c:1282
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
@@ -6459,6 +6475,7 @@ msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:330 util/miscutil.c:367
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -6467,6 +6484,7 @@ msgstr "ja"
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:333 util/miscutil.c:369
 msgid "no"
 msgstr "nej"
@@ -6475,6 +6493,7 @@ msgstr "nej"
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:371
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
@@ -6483,10 +6502,12 @@ msgstr "avsluta"
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:407
 msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 #: util/miscutil.c:409
 msgid "cancel|cancel"
 msgstr ""