Update French translation
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 24 Aug 2012 15:36:55 +0000 (17:36 +0200)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Fri, 24 Aug 2012 15:36:55 +0000 (17:36 +0200)
commit51a4df9d4a16c9e3a7b9dedffda6f9628edc8b27
tree712a5b8d377870e161ce0ae07418033251498b69
parent1b4ddbedcf3357cfd7683ceaeafeb48e99b4271f
Update French translation

* po/fr.po: Update.
po/fr.po